MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI"

Transkript

1 MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE KULLANILMAK ÜZERE HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA EĞĐTĐM SETĐ TASARIMI DESIGN OF HYDROULIC POSITIONING TRAINING SET TO BE USED IN MECHATRONICS EDUCATION Rıza GÜRBÜZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÇANKIRI Mehtap YAVUZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÇANKIRI Đsmail TOPALOĞLU, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÇANKIRI Fevzi DAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi, ÇANKIRI ÖZET Basınçlı bir akışkan vasıtasıyla kuvvet ve hareket üreten sistemlere hidrolik sistemler denir. Birçok işin yapılabilmesi için büyük kuvvetlere gereksinim duyulur. Özellikle yüksek hız ve pozisyonlama doğruluğunun istendiği inşaat, havacılık, makine imalatı ve kalıpçılık, madencilik, CNC takım tezgâhları, asansörler gibi hemen her alanında hidrolik sistemler kullanılmaktadır. Küçük yapı elamanları ile büyük kuvvet elde edilmesi, hassas konumlama, düzgün ve darbesiz çalışma, kademesiz hız ayarı gibi birçok üstünlüğünün yanı sıra sıcaklık, sıkıştırılabilirlik, sızıntılar, ağırlık, sürtünme vb. lineer olmayan parametrelerin, sistemin konum ve hız kontrolünü olumsuz etkilemesi gibi dezavantajları da vardır. Bu çalışmada mekatronik eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanan hidrolik pozisyonlama prototipi tanıtılmıştır. Đlk olarak cihazın mekanik yapısı sonrasında kullanım aşamaları detaylı olarak anlatılmıştır. ABSTRACT Generating force and motion through pressurized fluid systems is called hydraulic system. To get the many work done are needed large forces. Hydraulic systems are used in almost every field especially high speed and positioning accuracy is required like construction, aerospace, machinery manufacturing and mold making, mining, CNC machine tools, elevators. Many of the rule, such as to obtain a large force with small building elements, precise positioning, smooth and hammer work, infinitely variable speed adjustment as well as the system also has disadvantages a negative effect such as temperature, compressibility, leaks, gravity, friction an so on non-linear parameters on the position and speed control. In this study, the hydraulic positioning prototype designed for use in mechatronics education was introduced. First, the mechanical structure of the device later stages of use is described in detail. 1

2 1. GĐRĐŞ Hassas konumlama, düzgün ve darbesiz çalışma, kademesiz hız ayarı gibi birçok avantajı birlikte sunan hidrolik sistemler kullanım alanına göre PID den karmaşık kontrol algoritmalarına oldukça çeşitlilik göstermektedirler. Mühendisliğin hemen her alanında kullanılan hidrolik sistemler mekatronik eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada hassas hidrolik pozisyonlama deneylerini mekatronik eğitimi içerisinde gerçekleştirmek için hidrolik pozisyonlama cihazı tasarlanmıştır. Cihazın hidrolik ve mekanik yapısı tanıtılırken kullanım aşamalarına da geniş yer verilmiştir. Pınar ve arkadaşları CNC denetleyicilerin hidrolikle tahriklenen sistemler üzerindeki pozisyonlama yeteneğinin incelenmesi için, CNC dik işleme merkezine benzer konfigürasyonda birbiri ile 90 derece konumlandırılmış iki eksenden oluşan prototip imal etmişlerdir[1]. Rath ve arkadaşları, Alp madeni için kullanılacak olan servo hidrolik pozisyonlama sistemi üzerine çalışmışlardır[2]. Talaşlı imalata yönelik bir konum denetimi uygulamasında, Park ve Erman, tahmini telafi denetimini, parmak frezelemede üç boyutlu prizmatik iş parçalarının düzgünlüğünün doğruluğunu artırmak için kullanmışlardır[3]. 2. HĐDROLĐK POZĐSYONLAMA SĐSTEMĐ 2.1. Hidrolik Ve Mekanik Donanım Tasarımı gerçekleştirilen ve şekil 1 de genel görünümü verilen hidrolik pozisyonlama eğitim setinde kullanılan mekanik ve hidrolik modüller aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. Şekil 1: Hidrolik pozisyonlama deney seti genel görünüm Güç ünitesi Toplam 60lt yağ kapasitesine sahip bir depo bulunmaktadır. Ünite üzerinde basınç hattı ve dönüş hattı filtresi vardır. Ünite 2.2kW bir adet asenkron motor ile tahrik edilmektedir. 7cm³/rev debiye sahip dişli tip pompa seçilmiştir. Depo üzerine bir adet seviye ve yağ sıcaklığını gösteren aparat konmuştur. Depoda bulunan yağın uzun süreli çalışmalar sonuncunda aşırı ısınması söz konusu olacağından bu durumda güç ünitesinde bulunan diğer donanımın zarar görmemesi için ısı sensörü kullanılmıştır. Yağ sıcaklığı 60 ye ulaştığında pompa otomatik 2

3 olarak durdurulacaktır. Ünite üzerinde yüksek basınca karşı iki farklı önlem alınmıştır. Bir adet basınç emniyet valfi pompa ile oransal valf arasına, bir adet basınç emniyet valfi de yön kontrol valfi ile aktüatör arasına yerleştirilmiştir Oransal valf ve kontrol kartı Bu çalışmada oransal valfler, çeşitli voltaj değerlerine sahip PWM çıkış üreten özel elektronik kartlarla kontrol edilmektedir. Pulse-width modulation (PWM, Darbe genişlik modülasyonu), üretilecek olan darbelerin, genişliklerini kontrol ederek, çıkışta üretilmek istenen analog elektriksel değerin veya sinyalin elde edilmesi tekniğidir. Kontrol kartına genellikle 0-10V analog giriş uygulanarak darbe genişliği belirlenmektedir. Bu sayede oransal valf akışkan geçiş yolunu karta girilen analog sinyalle orantılı olarak açmaktadır. Teorik olarak 0 volt, giriş akışkan yolu tamamen kapalı, 10V giriş ise akışkan yolu tamamen açık demektir. Bu deney setinde kullanılan oransal yön kontrol valfine ait kontrol kartında, operatör isterse akışkan yolunun 0 volt girişle ne kadarının kapalı olacağını ya da 10 volt girişle akışkan yolunun ne kadarının açılacağını manuel olarak ayarlayabilmektedir. Ayrıca valf akışkan yolunu açılma ve kapanma fonksiyonu konvansiyonel valflerde olduğu sabit hızda değil, yine manuel ayarlanabilen rampalarla sağlanmaktadır. Yani akışkan yolunun tamamen kapalı olduğu bir valfin kontrol kartına 10V analog giriş yapılırsa, akışkan yolunun tamamen açılma süresi ayarlanabilmektedir. Ancak bu tip manuel ayarlar yalnızca endüstriyel uygulamalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Eğitim amaçlı düzenlenmiş oransal valf modülünde bu ayarlar fabrikasyon yapılmış ve sonradan müdahale imkânı tanınmamıştır Yön kontrol valfi Şekil 2 deki oransal valf ile şartlandırılmış akışkanın aktüatörü hangi yönde kumanda edeceğine karar vermek için kullanılmıştır. Valf NG6 ölçülerinde ve bağımsız Pleyt ile kullanılmıştır. Valf 24V DC gerilimle çalışan edilen iki adet selenoid bobinle kontrol edilmektedir. Valf pleytine yerleştirilmiş bir adet basınç emniyet valfi ile valfin maruz kalabileceği aşırı basınç engellenmiştir. Şekil 2: Oransal valf ve yön kontrol valfi birlikte görülmektedir Hidro-motor pozisyonlama modülü Çalışmada kullanılan 20mm çap ve 5mm adıma sahip vidalı mil, boşluksuz hareket iletme özelliğine ve 800mm toplam boya sahiptir. Mil üzerinde kullanılan hassas vidalı somun vasıtasıyla lineer hareket kayıpsız bir şekilde dairesel harekete dönüştürülür. Tüm mekanik sistem alüminyumdan imal edilmiş bir konstrüksiyon üzerine yerleştirilmiştir. Yapılan pozisyonlama deneylerinin görsel izlenmesi için mekanik yapı üzerine paslanmaz çelik mm-inç bölüntülü cetvel yerleştirilmiştir. Şekil 3 de gösterilen sistem, hidrolik motor, encoder, boşluksuz 3

4 vidalı mil, hidrolik oransal valf, limit sensörleri ve kontrol ünitesinden oluşur. Basınç ve debi kontrolünü yapmak için oransal valf kullanılır. Basınçlı akışkan, 4/3 yön kontrol valfi ile hidrolik motora yollanır. Hidrolik enerji burada, dairesel mekanik enerjiye dönüşür. Şekil 3: Hidro-motor pozisyonlama modülü Boşluksuz vidalı mil ile bu dairesel hareket lineer harekete dönüştürülür. Hidrolik motor ile vidalı mil bağlantısı, flexible boşluksuz kaplin ile sağlanmak suretiyle yön değişimlerinde hata payı sıfırlanır. Lineer hareket esnasında, mil sonuna yine boşluksuz monte edilmiş encoder yoluyla feedback alarak, sistemin otokontrol yapması sağlanır. Gerçekleştirilen pozisyonlama deneyi, mekanik sisteme ilave edilen çelik cetvel yoluyla hem mm hem de inç cinsinden görsel olarak izlenebilir. Hem mekanik hem de hidrolik sistemin deney esnasında zarar görmemesi için kurs sonlarına endüktif sensörler ilave edilmiştir Hidrolik silindir pozisyonlama modülü Şekil 4 de gösterilen hidrolik pozisyonlama modülü, hidrolik lineer aktüatörlerin sahip olabileceği pozisyonlama kapasitelerini simüle etmek amacıyla deney setine eklenmiş modüldür. Hidrolik hortumları silindirin A ve B terminallerine bağlamak deneylere başlamak için yeterlidir. Silindire girecek akışkan yine aynı oransal valf ve yön kontrol valfiyle şartlandırılmaktadır. Piston kolunun pozisyonun takip ve kontrol edilebilmesi için silindire paralel çalışan bir adet lineer potansiyometre kullanılmıştır. Şekil 4: hidrolik silindir pozisyonlama modülü Fark basınç sensörü Tasarımda şekil 5 de gösterilen fark basınç sensörü, hidro-motor veya silindir aktif halde iken basınç ve tank hatları arasındaki basınç farkını ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Sensör elde 4

5 ettiği analog bilgiyi 4-20mA şeklinde oluşturup, ana monitör yanında bulunan mini dijital göstergeye yollar. Dijital gösterge kpa cinsinden fark basıncı operatöre bildirir. Şekil 5: Fark basınç sensörü ve göstergesi Kontrol ünitesi Bu çalışmada tüm sistem bir adet siemens S7 200 serisi, 224XP tipi PLC ile yönetilmektedir. Elde edilen tüm verilerin sunumu ve deneysel amaçlı sisteme veri girişi için 5.7 renkli ve dokunmatik operatör panel kullanılmıştır. Operatörün yapabileceği bazı hatalar (yanlış hortum bağlantıları, yanlış menü kullanımı vs) sistem aktif iken monitörün en üst satırında kırmızı renkli olarak bildirilmiştir. Kontrol ünitesi 24V DC, 5 Amper ve kısa devre korumalı bir güç kaynağı ile beslenmektedir. Pompa motoru ise 380V AC gerilimle çalıştırılmıştır. Sisteme ilk enerji verildiğinde pompa motorunun doğru yönde çalıştığı mutlaka kontrol edilmeli, yanlış ise motor üzerine konmuş işarete uyularak düzeltilmelidir. Kontrol panosu üzerine bir adet acil stop butonu konmuştur. Bu butonun kullanılması tüm sistemin enerjisini kesecektir. Dolayısıyla sadece motoru durdurup çalıştırmak için yine pano üzerinde bulunan start ve stop butonları kullanılmalıdır. Acil stop, start-stop butonu ve basınç transmitteri şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 6: Acil stop, start-stop butonu ve basınç transmitteri Basınç transmitteri Basınç transmitteri kontrol ünitesinin sistem basıncını okuyabilmesi için kullanılmış sensördür. Pompa hattında oluşan basınca göre 4-20mA analog çıkış vermektedir. Alınan bu analog sinyal PLC ünitesinde değerlendirilerek hat basıncı tespit edilir. Bu basınç değeri monitör üzerinden operatöre de bildirilmektedir Hidrolik Pozisyonlama Sistemi Kullanım Aşamaları Tasarlanan hidrolik pozisyonlama eğitim setini kullanmak için sistem trifaze enerji hattına bağlanır. Pompa motorunu çalıştırmak için yeşil start kullanılır. Stop butonu ile sadece motor durdurulabilir. Acil stop butonu ise tüm devrenin enerjisini keser. Operatör panel yanın da bulunan mini dijital göstergeden her iki aktüatöre ait pompa ve tank hatları arası fark basınç gösterilmektedir. Sisteme enerji verildikten sonra ana monitörde iki ikon oluşur. Operatör bu 5

6 menü ile hangi aktüatörü kullanarak pozisyonlama deneyleri yapacağını seçebilir. Deney yapılacak aktüatör seçildikten sonra hidrolik hortum bağlantıları doğru yapılmalıdır. Monitör üzerinden hidrolik motor deneyi seçilip, hortumlar hidrolik silindire bağlanırsa, ekranın üst bölümün yapılan hata belirtilip deneye devam etmeye izin verilmez. Ancak stop butonuna basılıp, bağlantılar düzeltildikten sonra deneye devam edilebilir. Hidrolik motor pozisyonlama deneyi seçildikten sonra monitörde manuel/otomatik modları açılacaktır. Bu bölümde sistem hangi modda çalıştırılmak isteniyor ise o ikon seçilmelidir. Çıkış için sağ üst köşedeki buton kullanılmalıdır. Şekil 7 de manuel mod monitörü gösterilmiştir. Manuel mod kullanımı ile ilgili bilgiler aşağıda daha detaylı olarak anlatılmıştır. Şekil 7: Hidro-motor pozisyonlama deneyi manuel mod monitörü Manuel Mod Menü Akış oranı: Bu bölüme oransal valfin izin vereceği akış değeri girilmektedir. Değer girmek için bölüm üzerine dokunup oluşacak klavye ile istenen değer yazılmalıdır. Değer arasında seçilebilir. Çok düşük akış oranlarında sistemin verdiği tepkiyi gözle izlemek mümkün olmayabilir. Ofset değeri: Bu bölüm mekanik sistemin cetvel üzerinde bulunduğu pozisyonu kontrol ünitesine tanıtmak için kullanılır. Örneğin, mekanik sistemin cetvel üzerinde 10mm mesafesinde bulunduğunu varsayalım. Bu noktada ofset bölümüne 10 yazılırsa, sistem kendi başlangıç noktasını 10mm kabul edecektir. Buna benzer mekanik sistem 20mm noktasında iken ofset bölümüne 50 yazılırsa sistem kendini 50mm noktasında varsayacaktır. Pozisyon reset: Girilen mesafe değerini iptal etmek için kullanılır. Jog ileri: Bu buton aktüatörün sola ok yönünde butona basıldığı sürece hareket etmesini sağlar. Jog geri: Bu buton aktüatörün sağa ok yönünde butona basıldığı sürece hareket etmesini sağlar. Devir: Girilen akış değerine göre hidro-motorda anlık gerçekleşen devir gösterilmektedir. Mesafe: Aktüatörün anlık bulunduğu pozisyon bilgisi burada sunulmaktadır. Basınç: Sistem aktif halde iken pompa hattında oluşan basınç burada sunulmaktadır. Tasarlanan bu sistem ile belirlenen pozisyona giderken monitör üzerinde aktüatörün oluşturduğu hız-zaman grafiği gözlemlenebilmektedir. Hidro-motor pozisyonlama deneyinin otomatik modda yapılabilmesi için şu dizin takip edilmelidir: hidrolik motor pozisyonlama/otomatik mod. Otomatik mod menüsünde 6 adet pozisyon noktası ve erişim hızı seçilerek sıralı pozisyonlama yapılabilir. 6

7 Herhangi bir pozisyona ulaşmak için hedef pozisyon noktası ve akış oranı ayrı ayrı seçilmelidir. Akış oranı sütununa değer girmek için o adımın ilgili yerine dokunmak ve ekranda belirecek sayısal klavyeye istenen değeri girmek gerekmektedir. Pozisyon noktası ise, aynı şekilde mesafe sütunundan girilebilmektedir. Tabloda istenen sayıda pozisyon ve hız bilgisi girildikten sonra otomatik start butonuna basılır. Sistem otomatik olarak o noktalara sırasıyla ulaşacaktır. Tüm pozisyonların tamamlanması ile sistem başa döner. Hidrolik silindir ile lineer pozisyonlama deneyleri aynı hidro-motor deneylerinde kullanılan yöntemlerle yapılabilmektedir. Silindirin istenen mesafedeki pozisyon noktasına ulaşması yine istenen hızda yapılabilmektedir. Hidrolik silindire ait mesafe takibi için bir adet lineer potansiyometre kullanılmıştır. Her iki pozisyonlama deneyleri, aktüatörlere yerleştirilmiş paralel mekanik cetveller kullanılarak gözle de takip edilebilmektedir. Aşağıdaki resimde hidrolik silindir pozisyonlama deneyinde manuel mod monitörü gösterilmiştir. Hidrolik silindir pozisyonlama/otomatik mod seçilirse şekil 9 daki ekran görüntülenecektir. Monitöre değer girilmesi ise yine aynı yöntemle yapılacaktır. Test esnasında hidrolik silindire ait hız-zaman grafiği yine aynı monitör üzerinden gözlemlenebilmektedir. Şekil 9: Hidrolik silindir pozisyonlama deneyi otomatik mod monitörü 4. SONUÇ Bu çalışmada mekatronik eğitiminde laboratuar deneylerinde kullanılmak üzere hidrolik pozisyonlama deney seti tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hidrolik sistemin pozisyon kontrolü PLC temelli bir kontrol sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Sistem hem manüel hem otomatik olarak çalıştırılabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde mekatronik laboratuarında hassas olarak hidrolik pozisyonlama deneyleri gerçekleştirilebilmektedir. KAYNAKÇA [1]. Pınar, A.M., Güllü, A., Pınar, A.F., Hidrolik Tahrikli Sayısal Denetimli Cihaz Bölüm:1sistemin Yapılandırılması, CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi Cilt:2, Sayı:10, [2]. Rath, G., Leary, O., Marek, P., Sieben A. And Scfferliger, G., Servo-Hydrolic Positioning System For The Alpine Miner, IEEE Conference on Control Applications Proceedings, [3]. Park, C. W., Eman, K. And Wu, S., Forecasting Compensatory Control (FCC) Of Machining Flatness, International Journal of Machine Tools and Manufacture,

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi

Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit Üniversitesi, Çorum mehmetfatih@hitit.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler ÖNSÖZ ISISO 6000/6100 serisi inverter satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için, ISISO 6000/6100 serisi çeviriciler düşük hızda ve düşük gürültü

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ANGLE CONTROLLING BY THE USE OF DIVIDING HEAD WITH SERVO MACHINE FOR UNIVERSAL MILLING MACHINE Mehmet Ali DÖNERTAŞ, Çankırı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU

XX-POWER KULLANMA KILAVUZU XX-POWER KULLANMA KILAVUZU TM SENERTEK POWER CONTROLS FULL SINUS OUTPUT P3000 P3100 www.senertek.com 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 XX-POWER GENEL TANITIM I 4 ENERJİ VE MOTOR BAĞLANTILARI 4 POMPA UYGULAMALARI

Detaylı

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS.

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. 1 H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G 4 8 ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL www.medelelektronik.com MEDEL Elektronik Elektrik Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rev 1.0 HIZLI

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı