T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR"

Transkript

1

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi YAYINA HAZIRLAYANLAR Abdullah Bayram PULAT Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ethem ERSAN Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Engin ASLAN Strateji Planlama Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet AYDIN Analiz Büro Amiri Komiser Yardımcısı Yunus ŞAHİN Polis Memuru Tasarım-Baskı: Başak Matbaacılık Ankara, 2014

3 Polis; asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

4 BAKAN SUNUŞU Devletin temel görevlerinden biri, bireylerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini, korku ve endişeden uzak, güven içinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı sağlamaktır. Bu görevi yerine getiren kurumların başında gelen Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızın güven içerisinde ve özgür bir şekilde yaşaması için profesyonel güvenlik hizmeti sunmaktadır. Gelişen ve değişen yüzüyle Emniyet Genel Müdürlüğümüz, güvenlik anlayışına yeni bir pencereden bakarak özgürlük ve güvenlik dengesini şiar edinmiş, her mensubunun kendisini üniformalı bir vatandaş olarak gördüğü, toplumun huzuru için güvenlik hizmeti sunan bir kurumdur. Yetki ve sorumlulukları doğrultusunda görev ifa eden Emniyet Genel Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanarak şeffaflık anlayışı içerisinde kamuoyunu bilgilendirmeyi de görevinin bir parçası olarak kabul etmektedir. Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışını benimsemiş olan Türk polis teşkilatı bir yıllık zaman diliminde gerçekleştirdiği faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile kamuoyuna açıklamaktadır. Bu vesile ile tüm Teşkilat personelini sunmuş olduğu kaliteli hizmetten dolayı kutluyor, 2013 Mali Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerini içeren raporun hazırlanma sürecindeki çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Efkan ALA İçişleri Bakanı

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Emniyet Teşkilatı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevini çağımızın tüm bilgi ve teknolojik kaynaklarından yararlanarak, mevcut ekonomik imkânlar çerçevesinde, en kısa sürede, en iyi ve en verimli şekilde yerine getirme bilinciyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir personeli ile ülke nüfusunun yaklaşık % 80 ine 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti sunan Teşkilatımız, önleyici polislik anlayışını benimseyerek vatandaşlarını muhtemel tehlikelerden korumakla birlikte vuku bulan suçlarda suç ve suçluların tespiti ile adalete teslimini gerçekleştirmektedir. Teşkilatımızın suçla mücadele ve önleyici polislik alanındaki başarıları özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından ilgiyle takip edilmekte ve yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde düzenlenen toplantılar ve eğitim faaliyetleri ile bu ülke polis teşkilatlarına bilgi ve tecrübeler aktarılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 yılı Faaliyet Raporu nda, Emniyet Teşkilatını tanıtıcı genel bilgilerin yanı sıra 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarını bulacaksınız. Titiz ve özverili bir çalışma sonucu hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 yılı Faaliyet Raporu nun tüm kurum ve vatandaşlarımıza faydalı olacağı inancıyla emeği geçen personelime teşekkür ediyorum. Mehmet KILIÇLAR Vali Emniyet Genel Müdürü

6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon-Vizyon 6-7 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 8 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 39 II- AMAÇ VE HEDEFLER 41 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 43 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 44 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 45 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 52 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 62 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 63 A- Üstünlükler 64 B- Zayıflıklar 64 C- Değerlendirme 64 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 65 VI- EKLER 67 A- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 68 B- İç Kontrol Güvence Beyanı 69

7 I. GENEL BİLGİLER

8 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU A MİSYON-VİZYON Misyonumuz Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak 6

9 Vizyonumuz Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olmak 7

10 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi ile kurulmuş olup, Cumhuriyet in ilanından sonra 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile bugünkü yapının. temelleri oluşturulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik dengesini temel ilkesi olarak benimsemiş Türk Polis Teşkilatı yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar çevresinde hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifinde güvenlik hizmeti üretmektedir. Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilk maddesi: Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar. şeklinde düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun 2. maddesi; Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak. b) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak. Kanun metninde belirtildiği üzere polisin adli ve idari olmak üzere 2 temel görevi bulunmaktadır. Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Cumhuriyet Savcıları adına soruşturmayı yürüterek, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim etmek polisin temel adli görevidir. Polisin idari görevleri ise; genel asayişi ve kamu düzenini korumak, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmektir. Polis teşkilatı Adli ve İdari görevlerin haricinde, özel olarak belirlenmiş bazı görevleri yerine getirmekle de görevlendirilmiştir. Bu görevler; trafik düzenlemeleri, pasaport, silah taşıma/bulundurma belgesi, taşıt sürücü belgesi, araç trafik ve tescil belgesi, özel güvenlik belgeleri, patlayıcı maddelerle ilgili belgeler gibi birçok konuda belgelendirme hizmetlerinin verilmesi görevleridir. Yukarıda üç ana başlıkta belirtilen iş ve işlemler için 271 kanun, 51 tüzük, 168 yönetmelik, 87 Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve 62 yönerge, polise görev ve sorumluluk vermektedir. 8

11 9

12 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU 1. C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Emniyet Teşkilatı, faaliyetlerini yürütürken çağdaş normlara uygun hizmet binaları ve eğitim kurumları hazırlanması ve planlanması çalışmalarını da ön planda tutmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Bina Durumu Teşkilatımız bünyesinde toplam adet tesis mevcuttur. Bunların ü hizmet binası, 326 sı sosyal tesis 390 u eğitim binasıdır. 10

13 Emniyet Genel Müdürlüğü Bina Durumu Hizmet Binası Lojmanlı Hizmet Binası Eğitim Binası Diğer / Kiralık Genel Toplam Sosyal Tesis Toplam EGM Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Durumu Hizmet binası üzerinde, müstakil blok halinde ve kiralık olmak üzere toplam adet lojman mevcuttur. Lojmanlaşma oranı (lojman / personel) % 18 dir. Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Durumu Hizmet Binası Üstü Müstakil Lojman Toplam Genel Toplam 0 EGM Diğer / Kiralık 11

14 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU 2. Örgüt Yapısı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşur. Taşrada olup da doğrudan merkeze bağlı birimler de mevcuttur. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI YURT DIŞI TEŞKİLATI İL VE İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI Teftiş Kurulu Başkanlığı İl Emniyet Müdürlükleri Polis Akademisi Başkanlığı Emniyet Müşavirlikleri İç Denetim Birimi Başkanlığı İlçe Emniyet Müdürlükleri Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri Emniyet Ateşelikleri Hukuk Müşavirliği İlçe Emniyet Amirlikleri Polis Koleji Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Kriminal Polis Lab. Müdürlükleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri Daire Başkanlıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 12

15 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Emniyet Genel Müdürlüğü sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynakları sayesinde sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırarak kamu kurumları arasında birçok projeye öncülük etmiştir. Sahip olunan bu kaynaklardan bazılarıyla ilgili temel bilgiler aşağıda belirtilmiştir. POLNET Teşkilatımız tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde tüm Teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir yılı sonu itibariyle, Pol-Net ağı ülke genelinde kullanıcı bilgisayarı ve kullanıcıya hizmet vermektedir. E-Devlet uygulamaları kapsamında geliştirilen, Pol-Net Bilgi Sistemi sayesinde 23 farklı kurum ve kuruluşun bilgi sistemleri ile çevrim içi (online) veri alışverişi yapılmaktadır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Pol-Net (Polis Bilişim Ağı) ile desteklenen ve mevzuata uygun görüntü, ses ve konum verilerinin elde edilmesine, işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesine yarayan, modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemidir. Kent güvenlik yönetim sistemleri; Güvenlik Kameraları Plaka Tanıma Sistemleri Kırmızı Işık ve Hız İhlal Tespit Sistemlerinden oluşmaktadır. 13

16 14 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU

17 Bu sistemler sayesinde; Adli olaylar (Kapkaç, Hırsızlık vb.) karşısında anında önlemler alınarak suç ve kimlik tespitine yönelik çalışmaların yapılması, Toplumsal olaylardaki gelişmelerin izlenilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi, Sıcak takip yapılması gereken durumlarda saha ekiplerinin yönlendirilmesi, Trafikte seyir halinde bulunan araçların çalıntı ve aranan araç olup olmadığının otomatik olarak sistem tarafından tespit edilmesi, Kişi hak ve özgürlüklerine dokunmadan etkin bir şekilde denetim faaliyeti yapılması, Trafik kuralı ihlallerinin tespit edilmesi, mümkün olmaktadır. Kent Güvenlik Görüntüleme Sistemleri (Mobese) Mevcut Durumu; 2013 yılı sonu itibariyle 81 il merkezi ile 134 ilçemizde Kent Güvenlik Görüntüleme Sistemleri (MOBESE) kurulum faaliyetleri tamamlanarak hizmete sunulmuştur yılı KGYS merkez bütçesinden KGYS kurulumu bakım ve onarım çalışmaları ve CCTV için olmak üzere toplam TL ödenek aktarılmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, Pol-Net Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS uygulaması 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. E-imzası olan kişilerin imzalarını ve paraflarını dijital ortamda atarak kâğıt israfına son verilmesi amaçlanmıştır. Aktif Kullanıcı Sayısı Vekil Kullanıcı Sayısı Anlık Kullanıcı Sayısı Günlük Üretilen Evrak Sayısı Günlük Evrak Hareket Sayısı Günlük Okunan Evrak Sayısı Toplam Evrak Sayısı Günlük Gönderilen Mesaj Sayısı Günlük Duyuru Sayısı Aktif Birim Sayısı Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama 1200 Ortalama

18 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU 4. İnsan Kaynakları Polis Teşkilatı 263,709 personeli ile ülke nüfusunun % 79 una hizmet vermektedir. Bir önceki yıla ait personel sayısı karşılaştırıldığında artış oranı % 3,3 dür yılında bir polis memuru ortalama 291 vatandaşa hizmet verirken, 2013 yılı itibariyle bu sayı 286 ya düşmüştür. Emniyet Teşkilatı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Emniyet Teşkilatı Personelinin si (% 95) Emniyet Hizmetleri, si (% 5) ise diğer hizmet sınıflarındandır Polis Amiri Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelerine Göre Dağılımı Emniyet Hizmetleri Sınıfının % 11 ini polis amirleri, % 87 sini polis memurları ve % 2 sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturmaktadır. Polis Memuru RÜTBELER 1/1 Sınıf Emniyet Müdürü 1/2 Sınıf Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yardımcısı Başpolis Memuru Polis Memuru Çarşı ve Mahalle Bekçisi TOPLAM

19 Lise Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli cinsiyet yönünden değerlendirildiğinde, personelinin % 94 ü erkek, % 6 sı bayandır. Personelin Eğitim Durumu Teşkilatımızda çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, % 87 si yüksekokul ve üniversite, % 10 u lise, % 3 ü ise ilkokul ve ortaokul mezunudur. Özellikle polis memurlarının çalışırken yükseköğrenimlerini tamamlaması, polis okullarının Polis Meslek Yüksekokullarına dönüştürülmesi ve üniversite mezunlarının Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınmasıyla, polis memurlarının eğitim seviyesi son yıllarda ciddi anlamda yükselmiştir. Ayrıca Emniyet Teşkilatında yüksek lisans ve 341 doktora yapmış personel mevcuttur Doktora Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans Ortaokul İlkokul 17

20 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU 5. Sunulan Hizmetler A- İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Varlığının temel gayesi halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Teşkilatımız, görevinin ifası ve kaliteli hizmet sunmanın, ancak nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilincinde olarak personelimizin eğitimine, Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır felsefesiyle bu alanda sürekli ilerlemektedir. Eğitim Kurumlarımız Teşkilatımız hizmetlerinde görevlendirilmek üzere alınan polis amir ya da memur adayları Teşkilatımız bünyesinde bulunan; Polis Koleji, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde konumlarına göre mesleki temel eğitim almaktadırlar. 18

21 Polis Koleji Polis Koleji, Emniyet Teşkilatına amir yetiştiren Polis Akademisine kaynak sağlamak amacıyla kurulmuş, parasız, yatılı ve resmi üniformalı bir eğitim kurumudur. Eğitim süresi 4 yıl olup, Anadolu Liseleri fen bilimleri alanı haftalık ders çizelgesi uygulanır. Polis Akademisi Polis Akademisi; Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Araştırma Merkezlerinden oluşan bir eğitim kurumudur. Polis Akademisinde yedi ayrı karakterde eğitim ve öğretim hizmeti sunulmaktadır. Bunlar: Ön Lisans Eğitimi, Lisans Tamamlama Programı Eğitimi (POLİTAM), Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi, Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Eğitimi, Araştırma Merkezleri, Yöneticilik Eğitimidir. 19

22 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Teşkilatımıza amir sınıfı personel yetiştiren eğitim kurumudur. Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağını; Polis Koleji ve lise mezunları ile yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Polislik alanında teorik ve pratik eğitimlerin verildiği Güvenlik Bilimleri Fakültesinde eğitim öğretim yılında 313 ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam öğrenci öğrenim görmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde kurum içi ve kurum dışından gelen öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarında toplam 990 yüksek lisans ve 256 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okulları; Teşkilatımızın personel ihtiyacını karşılamak üzere 2 yıl süreli ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan parasız yatılı yükseköğretim kurumlarıdır. Teşkilatımız bünyesinde faaliyet gösteren 29 Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci öğrenim görmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Polis Meslek Eğitim Merkezleri; Teşkilatımızın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 yıllık üniversite mezunu adayların, en az 6 aylık mesleki temel eğitime tabi tutulduktan sonra polis memuru olmalarına imkân tanıyan eğitim kurumlarıdır yılında eğitime başlayan Polis Meslek Eğitim Merkezlerimizden şu ana kadar 12 dönem halinde toplam üniversite mezunu polis memuru Teşkilatımıza kazandırılmıştır. 12. dönem polis meslek eğitimi ile birlikte modüler eğitim sistemine geçilmiş ve 38 haftayı kapsayacak şekilde süre 6 aydan yaklaşık 9 aylık bir süreye çıkarılmıştır. 20

23 Hizmet İçi Eğitimler Hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Teşkilatımız, insan kaynaklarının gelişimine sürekli yatırım yapmaktadır. Bu amaçla, 2013 yılı içerisinde, personelimize yönelik farklı konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenmiş olup eğitimlere personel katılmıştır. Yabancı Dil Eğitimleri Teşkilatımızın, gerek AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yürüttüğü ikili ilişkiler gerekse bölge ülkeleriyle geliştirilen polisiye ilişkiler nedeniyle yabancı dil bilen personel sayısının artırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Teşkilatımız bünyesinde kurulan Yabancı Diller Eğitim Ünitesi nde İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, Arapça ve İspanyolca dillerinde toplam personele dil eğitimi verilmiştir. Yurtdışı Eğitimleri Teşkilatımız; ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel çalışmalarda bulunmak, yabancı ülke polis teşkilatlarını tanımak, çalışmalarını yerinde görmek, faydalı olabilecek polisiye uygulamaları aktarmak, Teşkilatın geleceğine yön verecek personeli yetiştirmek amacıyla yüksek lisans, doktora, kısa süreli hizmetiçi eğitimler ve staj eğitimi için ABD ve AB ülkelerine personel göndermektedir. Yurtdışında değişik ülkelerde toplam 38 personelimiz doktora ve yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedirler. 21

24 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU B- Suçla Mücadele Hizmetleri Asayiş Suçları İle Mücadele Suçu önlemenin daha önemli olduğunun ve daha az maliyet gerektirdiğinin bilincinde olan Teşkilatımız, suç önleme ve istihbarat odaklı polislik anlayışını, asayiş suçlarıyla mücadele alanına da uyarlamış, toplum destekli hizmet sunma anlayışına ve teknolojik alt yapıya dayanan bir mücadele stratejisi benimsemiştir. SUÇ TÜRÜ ARTIŞ-AZALIŞ % Kişilere Karşı Suçlar Malvarlığına Karşı Suçlar Topluma Karşı Suçlar Millete ve Devlete Karşı Suçlar Takibi Gereken Olaylar Türkiye Toplam Asayiş Olayları % 3 % 7 % 16 % 2 % 3 % 5 22

25 Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, toplumda sosyal çözülmelere, ceza adaleti sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına ve toplum huzurunu bozmaya neden olan organize suç örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Türkiye, üzerinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan çok hassas bir konuma sahip olması nedeniyle, Afganistan kaynaklı afyon ve türevleri ile Avrupa kaynaklı sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin trafiğinden olumsuz etkilenmektedir. Teşkilatımız, narkotik suçlarla mücadelesini, suç organizasyonlarının sürekli geliştirdikleri yeni yol ve yöntemleri deşifre ve bertaraf edecek kabiliyete sahip dinamik bir yapı ve anlayış içerisinde sürdürmektedir. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçlarında Ele Geçirilen Maddeler Fark % Eroin Esrar Afyon Kokain Asetik Anhidrit Sentetik Ecza Ecstasy Captagon Metamfetamin Bonzai kg kg. 180 kg. 402 kg. 72 lt adet adet adet 403 kg. 197 kg kg kg. 167 kg. 426 kg lt adet adet adet 101 kg. 221 kg. -10,8 122,5-7,3 5, , ,9 11,7 23

26 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU Mali Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, başta kaçakçılık suçları olmak üzere akaryakıt kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti vb. tüm mali suçlarla mücadele konusunda gelişen ve değişen şartlara karşı dinamik ve aktif bir yapı geliştirerek ve planlı operasyonlar yaparak mücadelesini sürdürmektedir. Meydana Gelen Bazı Mali Suçlar Fark % Parada Sahtecilik Belgede Sahtecilik Fikri ve Sınai Ürün Taklitçiliği Nitelikli Dolandırıcılık Yolsuzluk Tefecilik Çek-Senet Sahteciliği ve Dolandırıcılığı Vergi Kaçakçılığı Mühür ve Damgada Sahtecilik

27 Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık suçlarının; düşük riske rağmen yüksek gelirler elde edilmesi, illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi, kaynak ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farklılıkları ve kaçakçılık faaliyetleri içerisinde yer alan insanların bu durumu suç olarak değil geçim kaynağı olarak kabul etmesi gibi nedenlere bağlı olarak süreklilik arz eden uluslararası organize bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele ederek birçok suç unsurunu ele geçirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda görülmektedir. Kaçakçılık Suçlarında Ele Geçirilen Bazı Suç Unsurları Suç Unsuru Akaryakıt (litre) Sigara (paket) İçki (şişe) Makaron (adet) Cep Telefonu (adet) Çay (kg) Eser/Sikke (adet) İlaç/Hap (adet) Muhtelif Gıda (kg) Elektronik / Muhtelif Emtia (adet) Fark %

28 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU Siber Suçlar ile Mücadele Son yıllarda ülke genelinde artan internet kullanımı, gelişen bilgisayar teknolojisi ve programlama dilleri nedeniyle özellikle sanal ortamda dolandırıcılık suçlarında artış gözlenmektedir. Teşkilatımız bilişim suçlarının önlenmesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, dünya standartlarında uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına önem vermektedir. Terör Suçları ile Mücadele Teşkilatımız, kanunlarda terör suçu olarak nitelenen suçların işlenmesine engel olunması ve bu suçları işleyenlerin yetkili yargı makamları önüne çıkartılması temel görevi doğrultusunda, terörle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde sürdürmektedir. 26

29 Kriminal, Olay Yeri ve Laboratuvar Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuvarlarında, DNA analizi, parmak izi, balistik inceleme, sahte belge, biyolojik ve kimyasal delillerin incelenmesi, ses, görüntü ve dataların incelenmesi uluslararası standart ve kalitede en son teknikler kullanılarak yapılmaktadır yılı içerisinde Kriminal Polis Laboratuvarlarında; Balistik alanında; uzmanlık talebi raporla cevaplanmıştır. Belge incelemeleri alanında; adet belge ve mukayese belge üzerinde inceleme arasında; adet inceleme talebi uzmanlık raporları ile cevaplandırılmıştır. Biyolojik incelemeler alanında; uzmanlık talebi raporla cevaplanmıştır. Bu çalışmalarda gönderilen numune üzerinde analiz gerçekleştirilmiştir. İz inceleme alanında; adet uzmanlık talebi raporla cevaplandırılmıştır. Kimyasal incelemeler alanında; uzmanlık talebi raporla cevaplanmıştır. Bu çalışmalarda gönderilen numuneye analiz uygulanmıştır. Ses, görüntü, data incelemeler alanında; 2670 adet uzmanlık talebi rapor ile cevaplandırılmıştır. Bomba imha ve inceleme alanında; 2013 yılı içerisinde Bomba Bilgi Merkezine Bomba Bilgi Notu ile olay intikal etmiştir. 27

30 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU Toplumsal Olaylar Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır Yılında Meydana Gelen Toplumsal Olaylar Toplam Etkinlik Sayısı 2911 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Eylem/Etkinlik Basın Açıklaması Kanuna Aykırı Olaylı Katılan Gözaltı/Yakalama

31 29

32 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU C- İdari Nitelikteki Hizmetlerin Kapasitesinin Artırılması Koruma Hizmetleri Hava meydanları, deniz limanları, sınır kapıları gibi stratejik ve ülke vizyonuna doğrudan etki eden tesislerdeki güvenlik önlemlerini, uluslararası sözleşmelere uygun olarak tesis etmek ve bu alanlarda koruma görevi yapan kamu ve özel sektör çalışanlarını bilinçlendirmek ve eğitmek Teşkilatımızın görevleri arasındadır. Ayrıca devlet büyüklerini, Ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını, stratejik önemi bulunan diğer bina ve tesisleri koruma hizmetleri de Teşkilatımızca yürütülmektedir. Koruma hizmetleri kapsamında; Ülke Kamu Binası 2.344, Parti Binası 118, Büyükelçilik-Konsolosluk 238, özel korunan kişilere ait 126 olmak üzere toplam bina ve tesis korunmaktadır. Buraların korunmasında Emniyet Personeli görev almaktadır. Ülkemizde bulunan 294 adet Yabancı Ülke Temsilciliğinin (Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk, Fahri Konsolosluk, Askeri Ataşelik vb.) güvenlik ve taşınma taleplerine ilişkin gerekli işlemler yapılmıştır. 395 Yabancı devlet büyüğü ve beraberindeki heyetlerin Ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmıştır. Özel Güvenlik Hizmetleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı adına özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları ile özel güvenlik görevlisi olacaklarla ilgili tüm iş ve işlemler Teşkilatımız tarafından yürütülmektedir. Polislik eğitimi gerektirmeyen nöbet, devriye hizmetleri, konser, spor müsabakaları ve benzeri sosyal etkinliklerde alınan güvenlik tedbirleri, ayrıca rutin koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik marifetiyle yerine getirildiği AVM ler gibi yerler, kamuya açık alanlar önemli bir güvenlik standardına kavuşturulmuştur. Bu projenin önemli sonuçlarından bir tanesi de bu hizmetleri daha öncesinde ifa eden Emniyet Teşkilatı personelinin asli görevine dönmesine sağlanmış olmasıdır. Sertifikalı Özel Güvenlik Personeli Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı Özel Güvenlik Şirketi Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

33 31

34 EGM FAALİYET İ yılı RAPORU Pasaport Hizmetleri Vatandaşlarımızın bulunduğu yerleşim merkezinden pasaport başvurusunu yapabilmesi için 451 pasaport birimi hizmet vermektedir yılında adet yeni tip pasaport tanzim edilmiştir E-pasaportlar hakkında geniş bilginin yer aldığı, ayrıca vatandaşımızın pasaport müracaat randevusunu alabildiği internet web sitesi faaliyete girmiştir. Bu güne kadar 9,5 milyon civarında pasaport sahiplerine gönderilmiştir. Pasaport tanzim sisteminde günlük civarında pasaport kişiselleştirilebilmektedir. Trafik Hizmetleri Karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl birçok insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Teşkilatımız bu olumsuzlukları asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak, rahat ve huzur içerisinde seyahat edilecek güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik konusunda sorumlu diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 7 gün 24 saat faaliyetlerini yürütmektedir. 32

35 Trafik Durumu Tablosu Ölümlü Kaza Sayısı Yaralamalı Kaza Sayısı Ölü Sayısı ** Yaralı Sayısı Yıl İçinde Yeni Kayıt ve Devir Yapılan Araç Sayısı Toplam Tescilli Araç Sayısı Sürücü Belgesi Sayısı Kontrol edilen Araç Sayısı Emniyet Kemeri Kontrol Sayısı Hız Denetim Kontrol Sayısı Alkol Kontrolüne Tabi Tutulan Sürücü Sayısı Trafikten Men Edilen Araç Sayısı Sürücüye Uygulanan Ceza Sayısı Plakaya Uygulanan Ceza Sayısı Geri Alınan sürücü Belgesi Sayısı Uygulanan Ceza Miktarı (TL) Fahri Trafik Müfettişlerince Düzenlenerek T.İ.P.C. Çevrilen Tutanak Sayısı Genel Zabıtaca Düzenlenerek T.İ.P.C. Çevrilen Tutanak Sayısı Trafik ile ilgili yapılan eğitim broşürü vb * Afiş Broşür (Flayer) Etiket Afiş Broşür (Flayer) Etiket * TÜİK tarafından 2013 yılı İstatistik Kitapçığı yayımlanana kadar geçici bilgi nitelindedir. ** Kaza yerindeki verilerdir. Yukarıdaki istatistiki bilgiler E.G.M. (Polis sorumluluk bölgesini) kapsamaktadır. 33

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı