BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Temmuz-2013 KONYA Her Hakkı Saklıdır

2

3 TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work. Ümit KOÇER

4 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU Ümit KOÇER Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Koray KAVLAK 2013, 126 Sayfa Jüri Prof. Dr. Ziya ŞAKA Yrd. Doç. Dr. Arif ANKARALI Yrd. Doç. Dr. Koray KAVLAK Bu çalışmada, motorlu ve motorsuz bomba yükleme araçları ile farklı amaçlar için kullanılan benzer liftler ve kaldıraçlar araştırılmıştır. Farklı tahrik ve hareket sistemleri kullanılarak birkaç farklı tasarım elde edilmiştir. Bu tasarımlar arasından en uygun olanı seçilerek üniversal bir bomba yükleme aracı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan bomba yükleme aracının temel bileşenleri olan hidrolik sistemler, lineer kızaklar ile döner tablalı rulman kataloglardan seçilmiştir. Özel imalat gerektiren parçaları ise sisteme uygun olarak tasarlanmıştır. Savaş uçakları için beş serbestlik derecesine sahip motorsuz ve hidro-mekanik bir bomba yükleme aracı Pro-Engineer programında tasarlanmıştır. Pro-Mechanica programında statik analizleri yapılmıştır. Maksimum gerilme ve maksimum deplasmanlar görsel ve grafiksel olarak elde edilerek incelenmiştir. Yapılan üç boyutlu tasarımın taşıyıcı tabla kısmı Matlab Simmechanics programına aktarılmıştır. Daha sonra tasarımın matematiksel modeli oluşturularak gerekli eyleyici bağlantıları yapılmıştır. Araca asıl hareketi veren hidrolik sistemlerin matematiksel modelleri oluşturularak zamana bağlı basınç, kuvvet, hız, konum, debi ve dönme açısı grafikleri elde edilmiştir. Sisteme bağlanan hidrolik eyleyiciler ile de sisteme ait hareket durumu ile konum ve hız grafikleri de oluşturulmuştur. Sonuç olarak elle tahrik edilen aracın uygun silindir ve basınçlarda çalışması ile ilgili herhangi bir problem oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bomba Yükleme Aracı, Bilgisayar Destekli Tasarım, Statik Analiz, Pro-Engineer, Pro-Mechanica, Matlab, Simmechanics. iv

5 ABSTRACT MS THESIS FIVE DEGREES OF FREEDOM BOMB LOADING DEVICE DESIGN, ANALYSIS SIMULINK/SIMMECHANICS MODEL AND ANIMATION Ümit KOÇER THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING Advisor: Assist. Prof. Dr. Koray KAVLAK 2013, 126 Pages Jury Prof. Dr. Ziya ŞAKA Assist. Prof. Dr. Arif ANKARALI Assist. Prof. Dr. Koray KAVLAK In this study, bomb loading devices with the motorized and non-motorized and similar lifts and hoists to use for different purposes are investigated. Using a different drive and motion systems several different design is obtained. Selecting the most appropriate one of these designs, design of a universal bomb loading device is achieved. The hydraulic systems, linear guides and rotary table bearings which are the basic components of the designed bomb loading device have been selected from catalogs. The other parts which require special manufacturing is designed in accordance to the system. A non-motorized and hydro-mechanical loading device that have five degrees of freedom for fighter jets is designed on the Pro-Engineer program. Static program analysis was made on Pro-Mechanica. Maximum stresses and maximum displacements are examined and obtained as visually and graphically. The moving tables part of the three dimensional design with were transferred to the Matlab Simmechanics program. Later creating a mathematical model of the design made the necessary connections to the actuator. Pressure, force, velocity, position and flow rates graphics with respect to time is achieved by creating mathematical models of hydraulic systems that the real movement of the device. The state of motion of the system and graphics were obtained with hydraulic actuators which connected to the system. As a result, no problem observed after movement with appropriate cylinder and pressures of the manually driven device. Keywords: Bomb Loading Device, Computer Aided Design, Static Analysis, Pro-Engineer, Pro-Mechanica, Matlab, Simmechanics. v

6 ÖNSÖZ Günümüz teknolojisinin gelişim hızının sayısal bir değeri olmasa da, devamlı olarak yükselen bir grafik çizdiği görülmektedir. Önümüzdeki yüzyılda yeni nesil ürünleri çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kendi milli imkânları ile üretebilen devletler, dünya platformunda ön sıralardaki yerini alabilecek ve teknolojiyi daha ucuza kullanabileceklerdir. Dünyadaki bu hızlı gelişimin temel taşlarını ise savunma sanayisine yaptıkları yatırımlar ile dünya ekonomisine yön veren devletler oluşturmaktadır. Sivil halkın kullandığı teknolojinin en üst sınırını devletler milli savunma sanayilerinde kullanmaktadırlar. Olası bir gerilimde her devlet elindeki savaş gücü oranında başarıya ulaşabilecektir. Savunma sanayisinde milli imkânlar ile yapılmayan her türlü savaş aracı ve teçhizat ileride ülkeler arasındaki ilişkiler ile doğru orantılı olarak risk teşkil etmektedir. Sadece milli savunma sanayinde değil, diğer sektörlerde de yapılan yeni ürünler ve yatırımlar, ekonomiyi geliştireceği gibi yeni iş olanakları da sağlayacaktır. Bu tezin hazırlanmasında gösterdiği ilgi ve kolaylık için danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Koray KAVLAK a ve değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Arif ANKARALI ya teşekkür ederim. Yoğun iş hayatımın içerisinde bana olan desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ve her konuda bana yardımcı olan eşim Müyesser KOÇER e de teşekkürü bir borç bilirim. Ümit KOÇER KONYA 2013 vi

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... iv ABSTRACT... v ÖNSÖZ... vi İÇİNDEKİLER...vii SİMGELER VE KISALTMALAR... x 1. GİRİŞ KAYNAK ARAŞTIRMASI UÇAK BOMBALARI VE BOMBA YÜKLEME ARAÇLARI Uçak Bombaları Bomba Yükleme Araçları MJ-1B bomba yükleme aracı Koca Yusuf BYA-1750 bomba yükleme aracı BL-1 bomba yükleme aracı Aero 47A, Aero 47A-1, And MJ-7 bomba yükleme araçları Pak-Lift bomba yükleme aracı MK-7 bomba yükleyici BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM CAD/CAM Nedir? CAD Dizayn Prosesi CAD Sistemini Kullanmanın Temel Nedenleri CAD Dizayn Prosesleri Bilgisayar Destekli Tasarımın Faydaları SONLU ELEMANLAR METODU İLE ANALİZ Avantajları FEA Nedir? Analiz Yapma Süreci MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrisi Mühendislik Akma Eğrisi Gerçek Akma Eğrisi Çok Eksenli Gerilme İçin Tresca Kriteri Çok Eksenli Gerilme İçin Von Mises Kriteri Çok Eksenli Akma Kriterlerinin Grafiksel Gösterimleri Akma Yüzeyi Eşdeğer Gerilme ve Şekil Değiştirme vii

8 7. BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI Uçaklara Bomba Yükleme İşleminin Yapılması Tasarlanan Bomba Yükleme Aracında Olması İstenilen Avantajlar Bomba Yükleme Aracının Tasarımında Kullanılan Makine Parçaları Lineer kızaklar Avantajları Genel özellikleri Döner tablalı rulman Yuvarlanma yolu kapasitesi Bağlantı cıvataları kapasitesi Destek yüzeyi Toz keçeleri Döner tablalı rulman dişlisi Pinyon dişli Sanayi tipi tekerlek Kullanım alanı Hareket kabiliyeti İklim şartları Çevresel şartlar Yük kapasitesi Yataklama ve bağlantı çeşitleri Tekerleğin genel konstrüksiyonu Tekerlek yerleşim şekilleri Tekerleğin kimyasal dayanıklılığı Tekerlek seçerken dikkat edilecek hususlar Tekerlek seçim formülü Beş Serbestlik Dereceli Bomba Yükleme Aracının Genel Özellikleri Lift arabası özellikleri Taşıyıcı tabla özellikleri KRİTİK PARÇALARIN ANALİZLERİ TAŞIYICI TABLANIN MATLAB MODELİ VE ANALİZLERİ Doğrusal ve Açısal Hareket Sağlayan Hidrolik Silindirlerin Matlab Modeli Taşıyıcı Tablanın Simmechanics Modeli ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Kataloglardan Seçilerek Tasarlanan Parçaların Yük Kapasitesi Tasarlanan Parçaların Maksimum Gerilme ve Maksimum Yer Değiştirme Analizleri Emniyet Katsayısının Seçimi Malzeme Seçimi Matlab Modeli Analizleri Genel Değerlendirme ÖNERİLER viii

9 12. KAYNAKLAR EKLER EK-1 BL-1 Bomba Yükleme Aracının Yandan, Önden ve Üstten Görünüşleri EK-2 Tasarımda Kullanılan Taşıma Rayının ve Arabasının Genel Özellikleri EK-3 Tasarımda Kullanılan Döner Tablalı Rulmanın Genel Özellikleri EK-4 Tasarımda Kullanılan Sanayi Tipi Tekerleğin Genel Özellikleri EK-5 Bomba Yükleme Aracının Genel Görünüşleri EK-6 Lift Arabasına Ait Diğer Görünüşler EK-7 Taşıyıcı Tablaya Ait Diğer Görünüşler EK-8 Özel Üretim Gerektiren Üst Tabla, Ara Tabla-01, Ara Tabla-02, Ara Tabla-03 ve Lift Kaldırma Kolu Parçalarına Ait Grafikler ve Analiz Görüntüleri EK-9 Üç Boyutlu Çizimlere Ait Elde Edilen Görüntüler EK-10 Kütle, Atalet, Konum ve Yönlendirme Özellikleri ÖZGEÇMİŞ ix

10 SİMGELER VE KISALTMALAR CAD : Computer Aided Design CAM : Computer Aided Manufacturing ICG : Interactive Computer Graphics CRT : Cathode Ray Tube NC : Numerical Control DIN : Deutsches Institut Für Normung FEM : Finite Element Method FEA : Finite Element Analysis JDAM : Joint Direct Attack Munition HİBM : Hava İkmal Bakım Merkezi ISO : International Organization for Standardization USAF : United States Air Force ABD : Amerika Birleşik Devletleri MBE : Makas Benzeri Eleman D-MBE : Değiştirilmiş Makas Benzeri Eleman HRB : Rockwell Sertliği PS : Physical Signal. : Emniyet gerilmesi S : Emniyet katsayısı : Malzemenin akma veya kopma mukavemet sınırı K : Seçilecek tekerleğin minimum taşıma kapasitesi B : Uygulama aracının boş ağırlığı Y : Taşınacak yükün ağırlığı T : Uygulama aracına bağlanacak tekerlek sayısı E : Tekerlek için emniyet çarpanı x

11 1 1. GİRİŞ Dünyada hem sivil hem de askeri alanda havacılık sektörü sürekli ve dinamik bir gelişim içerisindedir. Bu nedenle havacılık stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet giderek artmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar. Tüm dünyada kullanılan teknolojilerin temelini genel olarak askeri çalışmalar oluşturmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise geçmişte olduğu gibi gelecekte de savunma sanayisi güçlü olan ülkelerin her alanda güçlü olmasıdır. Günümüzde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri arasında ise en etkin ve üst düzey teknolojiler Hava Kuvvetlerinde kullanılmaktadır. Savaş uçaklarının sivil uçaklardan en büyük farkı, gelişmiş silah sistemleri ile donatılmış olmasıdır. Silahsız ve bombasız olan bir savaş uçağının sivil uçaktan bir farkı olmayacaktır. Bu nedenle büyük önem arz eden uçak bombaları, uçaklara yüklendiği anda savaş uçağı özelliğini katmaktadır. Uçak sistemleri ve yardımcı teçhizatları bu nedenle bir bütün olarak ele alındığı taktirde bir anlam kazanmaktadır. Bu büyük zincirin en önemli halkalarından biri de bombanın uçağa yüklenmesini sağlayan bomba yükleme araçlarıdır. Şu ana kadar dünyada ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan birçok motorlu ve motorsuz bomba yükleme aracı bulunmaktadır. Gelişen yeni nesil insanlı ve insansız uçaklar için savaş taktikleri ile de doğru orantılı olarak farklı özelliklerde bombalar ve bomba yükleme araçları tasarlanmaktadır. Yapılan literatür taramasında özellikle motorlu birçok bomba yükleme aracının tasarlanıp üretildiği ve kullanıldığı görülmektedir. Türkiye de 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi ( HİBM) Komutanlığı bünyesinde bulunan Yer Destek Teçhizatı Araç ve İş Makineleri Bakım-Onarım kısmı tarafından Koca Yusuf Bomba Yükleme Aracı ve MJ-1B Bomba Yükleme Aracı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. ABD bünyesinde ise sivil bir kuruluş olan PDI Ground Support Systems firmasının BL-1 Silah Yükleme Aracı ürettiği ve bomba yükleme işlemlerinde kullanılan birçok yer destek teçhizatları ile ilgili çalışmaları olduğu bilinmektedir. Pakistan da ise uçak yer destek ekipmanları üretimi konusunda faaliyet gösteren Tash International (Pvt.) Ltd. şirketi, Pak-lift Bomb Truck bomba yükleme aracını tasarlayarak üretimini gerçekleştirmiştir.

12 2 Uçak ve bomba bir arada düşünüldüğünde yeni geliştirilen uçaklar ve bombalar ile birlikte bunların yan ürünleri olan teçhizatlarda teknolojik gelişim devam etmektedir. Bomba yükleme işleminde ana teçhizat olan bomba yükleme araçlarının yanı sıra taşıma, koruma, bakım, tadilat ve depolama gibi işlemler için de birçok teçhizata ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, dünyada yapılan motorlu ve motorsuz bomba yükleme araçları ile farklı amaçlar için kullanılan benzer liftler ve kaldıraçlar araştırılmıştır. Farklı tahrik ve hareket sistemleri kullanılarak birkaç farklı tasarım elde edilmiştir. Elde edilen tasarımların olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirilerek değişiklikler yapılmıştır. Neticede bu tasarımlar arasından en uygun olanı seçilerek motorsuz üniversal bir bomba yükleme aracının tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan bomba yükleme aracının temel bileşenleri olan hidrolik sistemler, lineer kızaklar ile döner tablalı rulman kataloglardan seçilmiştir. Özel imalat gerektiren parçaları ise sisteme uygun olarak tasarlanmıştır. Savaş uçakları için beş serbestlik derecesine sahip motorsuz ve hidro-mekanik bir bomba yükleme aracı Pro-Engineer programında tasarlanmıştır. Pro-Mechanica programında statik analizleri yapılmıştır. Maksimum gerilme ve maksimum deplasmanlar görsel ve grafiksel olarak elde edilerek incelenmiştir. Yapılan üç boyutlu çizimlerin taşıyıcı tabla kısmı Matlab Simmechanics programına aktarılmıştır. Simmechanics de oluşturulan üç boyutlu çizimlerin matematiksel modeli oluşturularak gerekli eyleyici bağlantıları yapılmıştır. Araca asıl hareketi veren hidrolik sistemlerin matematiksel modelleri oluşturularak zamana bağlı basınç, kuvvet, hız, konum, debi ve dönme açısı grafikleri elde edilmiştir. Sisteme bağlanan hidrolik eyleyiciler ile de sisteme ait hareket durumu ile konum ve hız grafikleri elde edilmiştir. Sonuç olarak elle tahrik edilerek hareketi sağlanan aracın uygun silindir ve basınçlarda çalışması ile ilgili herhangi bir problem oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Tamamen bilgisayar ortamında yapılan bu çalışma kullanılan mühendislik programları sayesinde çok düşük bir maliyet ve sıfır riskle oluşturulmuştur. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlar, fikirler ve görüşler neticesinde elde edilen bu tasarım geliştirilmeye ve revize edilmeye açıktır. Sistemlerin hareketini sağlayan elemanlara uygulanacak kontrol yöntemleri ile farklı çalışmalar da elde etmek mümkündür. Bomba yükleme işlemini bir robot kolu ile de yapmak mümkündür. Ancak ortaya konulan bu çalışma maliyet oranları düşük ve ihtiyacı savaş şartlarında en etkin şekilde karşılayacak bir tasarımdır.

13 3 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI Bu çalışmada yapılan kaynak araştırmasında tezin konusu ile ilgili direkt bir kaynak bulunmamaktadır. Askeri ve ticari bir konu olması nedeniyle detaylı bilgiler internet ortamında bulunmamaktadır. Bilinen askeri kaynaklar ise bilgi güvenliği kapsamında bu tezde kullanılmamıştır. Bu nedenle sadece açık olan kaynaklardan faydalanılmıştır. Ancak özgün bir tasarım olması itibariyle sistem bazında kaynak araştırması yapılmıştır. Bilgisayar destekli tasarım, hidrolik sistemler, lineer kızaklar, kaldırma platformları, döner tablalar ve Matlab konularında kaynak araştırması yapılmıştır. Akaya ve ark. (2001), çalışmalarında bir hidrolik güç iletim sisteminin matematik modelini, akışkanın sıkıştırılabilirlik özelliğini, süreklilik denklemini ve momentum denklemlerini esas alarak oluşturmuşlardır. Hidrolik sistemin modelinin gerçeğe yakın olması için viskoz sönüm etkilerini de hesaplara dâhil etmişlerdir. Durum denklemlerinin integrasyon yöntemi olarak Runge-Kutta formülünü, Dormand-Prince çiftine dayanan sayısal integral alma yöntemlerini uygulayan ode45 çözüm fonksiyonunu kullanmışlardır. Matlab programlama dili ile yazılan hidrolik güç iletim sisteminin benzetiminde konum, aç-kapa ve PD algoritmalı kapalı çevrimde iki ayrı şekilde kontrol ederek karşılaştırmışlardır. Barrett ve ark. (2001), makalelerinde doğrusal hareket uygulamalarının her zamankinden daha fazla talep edildiğini belirtmişlerdir. Az gürültülü, daha hassas, maliyeti düşük, hızlı ve güvenilir sistemlerin günümüzde daha kolay elde edilebildiğini vurgulamışlardır. Becan ve ark. (1998), hidrolik güç iletim sistemlerini performans testlerine tâbi tutmadan önce gerçeğe yakın modellerle benzetim çalışmaları yaparak, proje planlama ve test maliyetlerini önemli ölçüde düşürülebileceğini belirtmişlerdir. Hidrolik güç iletim sistemleri konusunda yapılan son çalışmalarda Becan ve ark., temel hidrolik konum kontrol sisteminin esneklik modülünün, silindirin her iki tarafındaki hacim değişimlerini dikkate alarak kontrol katsayıları belirlemişler ve esneklik modülü sabit olan modelle karşılaştırma yapmışlardır. Coplin (1989), kitabında mühendislik tasarımlarının, piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek en güçlü faktör olduğunu vurgulamıştır. Tasarımın, analiz ve görsellikle desteklenen ayrıntılı bir planlama süreci olduğunu, yeniliğin ise ihtiyaç ve rekabetin göz önünde tutularak kârlılık elde edilebilecek bir süreç olduğunu

14 4 tanımlamıştır. Teknolojinin gelişimi ile eğitim ihtiyaçları ve masraflar artarken teknolojilerin getirilerinin de artacağının kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. Tasarım çerçevesinde ürün geliştirmenin, farklı ve karmaşık yönleri olduğunu belirtmiştir. Cürgül ve ark. (2002), bir makinenin tasarlanması için öncelikle makineden ne beklendiğini, yani ihtiyacın tanımlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fiziksel ve matematiksel modelin oluşturulması ile kâğıt üzerinde makinenin ilk temellerinin atılmış olacağını ve bu modellerin kurulması aşamasında ne tür makine elemanları kullanılacağı, bu elemanların birbirleriyle olan fiziksel ilişkilerinin nasıl teşkil edileceği, hangi malzemeler ve hangi üretim yöntemleri ile elde edilecekleri gibi soruların cevaplanması gerektiğini belirtmişlerdir. Tarihsel gelişimi içinde bir makinenin (veya teknolojik bir ürünün) imal edilmesinin ya bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ya da yeni bir buluşun toplumun hizmetine sunulması fikri ile elde edilebileceğini vurgulamışlardır. Bir ihtiyaca cevap verecek çözüm ile yeni bir buluşun toplumun beğenisine sunulmasının aynı şey olmadığını ifade etmişlerdir. Yeni tasarım ürünlerinin toplum içinde birçok yönden kuşkulu ve temkinli yaklaşımla karşılanarak kabul görmesi için uzun zamana ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, tasarımın asıl kısmını mevcut ürünler üzerinde yapılan yenilikler, yani bir makine veya cihazın yapmış olduğu işi daha kolay, daha kısa zamanda ve daha ekonomik olarak yapması gibi kriterlerin oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Dale (2010), döner rulmanların ve lineer rulmanların kusursuz bir hareket sağladığını makalesinde vurgulamıştır. Fabrika otomasyonlarında, sağlık, paketleme, CNC tezgâhı, otomotiv, montaj, gıda ve havacılık gibi birçok sektörlerde hızla ilerleme kaydettiğini vurgulamıştır. Tasarımcıların doğru seçimi yapmaları için alternatif sistemleri detaylı incelemeleri gerektiğini ifade etmiştir. Profil raylı taşıma sistemlerinde yüksek doğruluk, yüksek sertlik ve yüksek yük taşıma kapasitesinin önemli kriterler olduğunu belirtmiştir. Dubey ve Dwivedi (2003), bir araç şasisinin sonlu elemanlar yöntemiyle ANSYS programında gerilme analizlerini yapmışlardır. Çeşitli analiz cihazları ile gerçek zamanlı ölçümler yapmışlardır. Sonlu elemanlar yöntemiyle elde ettikleri analiz sonuçlarını, ölçümler ile karşılaştırarak benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Genç (2007), araştırma tezinde denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılan paserella üzerinde çalışmıştır. Tasarımını yaptığı paseralla, dört kademeli ve teleskopiktir. Üç boyutlu olarak paserallayı Pro-Engineer paket programında tasarlamıştır. Sonlu elemanlar programı olan ANSYS te gerilme analizi yapılarak

15 5 paserellanın taşıyıcı kol sistemi için en uygun profil kesit ölçüleri belirlenmiştir. Birbiri içerisinde çalışan kol profilleri arasında ne tür bir yatak malzemesi kullanılacağı belirlenmiştir. Farklı yükleme şekillerinde belirlenen emniyet katsayısına göre sistemin emniyetli olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında sistemin emniyetli olmayan yerleri emniyetli hale getirilmiştir. Habibi ve Goldenberg (2000), geleneksel hidrolik sistemlerin avantajlarını kullanarak yüksek performanslı yeni bir hidrolik hareketlendirici sistemin ön modelini ve tasarımını gerçekleştirmişlerdir. Hollis ve ark. (2002), yüksek performanslı altı serbestlik dereceli programlanabilir bir bilek tasarlamışlardır. Tasarımla ilgili olarak, cihazın ana unsurları belirlenip tartışılmış ve modelleme konularında, kinematik, dinamik ve kontrol yöntemlerini sunmuşlardır. Kontrollü bir prototip bilek imal ederek deneysel sonuçlar elde etmişlerdir. Yüksek bant genişliği, konum kontrolü, uyumlu kontrol, yüksek hassasiyet ve hassas hareketleri gerektiren manipülatör görevlerini yerine getirerek gerekli yazılımları geliştirmişlerdir. İbrahim ve ark. (2010), günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, sanayide insan gücünün yerini tutacak seri ve paralel robotların kullanılmaya başlanmasını öngörerek bir proje hazırlamışlardır. Yaptıkları çalışmada, karmaşık çözümlemeler gerektiren 3x3 lük bir Stewart Platform Mekanizmasının (SPM), düz kinematik analizinde Bezout Yöntemi, Newton Raphson Yöntemi (NR) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) olmak üzere üç farklı yöntem kullanmışlardır. Elde edilen sonuçları, hesaplama sürelerini ve hata oranlarını tablolarda karşılaştırmışlardır. Simülasyon ve deneysel sistem sonuçlarını elde ederek tartışmışlardır. Seri ve paralel robotlarda en temel kinematik problem olan ters ve düz kinematik çözümleri elde etmişlerdir. Karagöz ve Düzcükoğlu (2011), yaptıkları çalışmada vinç operatörünün kabin içerisinde görüş alanını arttırmak amacı ile, belirli açılarda ve yönlerde hareket edebilen robot operatör kabini tasarlamışlardır. Bu sayede operatöre yükleme ve boşaltmalarda kabin içersinden kumanda etme imkânı ile belirli mesafe ve açılarda görüş alanı sağlanmıştır. 3D tasarımda Solid Works 2010 programından yararlanmışlardır. Malzeme seçimi, yük, sınır şartları belirlenerek robot kabinin hareketleri ve kabinin ağırlığından dolayı oluşan gerilmelerin statik analizi ANSYS Workbench V12 SPO paket programı yardımı ile yapılmıştır.

16 6 Köseoğlu ve Yılmaz, kitaplarında mekanizma çeşitleri, yürek mekanizmaları, düzlemsel hareketin kinematik özellikleri, mekanizmaların analitik yöntemle kinematik analizi konularını incelemişlerdir. Nielsen ve Schmidt (2009), hidrolik tahrikli bir robot manipülatöründe mekanik sistemi tasarladıktan sonra matematik modelini oluşturmuşlardır. Doğrusal ve doğrusal olmayan kontroller uygulayarak çıkan sonuçları yorumlamışlardır. Paluri ve Gershenson (2001), mevcut bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemlerinin, ürün geliştirmenin ilk aşaması olduğunu belirtmişlerdir. CAD sistemleri sayesinde yaratıcı fikirlerin, uygulamaya kolaylıkla geçirilebildiğini ifade etmişlerdir. Sellgren (1999), mühendislik tasarımını, problem çözme veya bir karar verme süreci olarak tanımlamıştır. Bilgisayar yazılım araçlarının, teknolojilerin mekanik sorunlarının çözümü için yeni yaklaşımlar oluşturduğunu, modern CAD sistemlerinin çok karmaşık şekiller ve detay çizimler için verimli araçlar haline getirildiğini ifade etmiştir. CAD teknolojisi ile tasarımda yapılan değişimlerin diğer taraftan fiziksel hesaplamalarda da değişimi sağladığını belirtmiştir. Geleneksel fiziksel test yöntemleri ile sayısal modelleme ve simülasyon yöntemleri karşılaştırıldığında zamandan büyük tasarruf sağlandığını belirtmiştir. Sayısal modellemede parametrelerin değişiminin kolay olmasının problemlerin çözümünü kolaylaştırmakta olduğunu, bilgisayar tabanlı ürün modelleme ve simülasyon ürünlerinin performansının artmasının tasarım sürecini kısalttığını ifade etmiştir. Sellgren (1999), Atlas Copco adlı bir robot modellemiş ve simülasyonlarını yapmıştır. Tünel uygulamaları için kullanılan Atlas Copco; uzun ve ince mekanik parçalardan, hidrolik elemanlardan, sensör ve bir kontrol sisteminden oluşan karmaşık bir sistemden elde edilmiştir. Hassasiyet ve hız gibi önemli faktörlerin yanı sıra performansı da arttırarak müşteri odaklı bir tasarım yapmıştır. Modüler ve fiziksel yapısını da sayısal modellemelerden elde etmiştir. Shuichi ve ark. (2005), araştırmalarında konum algılayıcı entegre sistemlerini kullanmışlardır. Araştırmada düzlemsel hareketler ile beş serbestlik derecesine sahip bir sistemi incelemişlerdir. Elemanların hareketini tek seviyeli üç lineer motor ve piezoelektrik transducer (PZT) eyleyiciler ile sağlamışlardır. PZT eyleyiciler Z-X-Y yönünde hareket ederken, üç lineer motor ise düzlemsel olarak X-Y-Z yönlerinde hareketi oluşturmuştur. Geri besleme kontrolünü yüzey kodlayıcı ve iki boyutlu açılı sensörlerle sağlamışlardır.

17 7 Söylemez (2000), kitabında mekanizma çeşitlerini detaylı olarak açıklamış, farklı mekanizmaların kinematik analizini ve sentezini incelemiştir. Şenalp ve Bezer (2006), bildirilerinde Pro-Engineer programında geometrik tasarımı yapılan konteynır taşıyıcı treylerin, sonlu elemanlar metodunu kullanarak statik ve dinamik yükleme analizlerini yapmışlardır. Bu analizler şasenin statik yüklemesi ve konteynırın treyler üzerine oturtulurken 30 mm/sn hızla şase üzerine çarpması sonucu oluşan gerilmeleri tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Statik Sonlu Elemanlar Analizleri için ANSYS, çarpma analizleri için ise Ls-Dyna/Explicit programları kullanılmıştır. Ayrıca ANSYS-Workbench ile de belli tip yüklemeler için yorulma analizleri gerçekleştirilmiştir. Yenal ve ark. (2009), yaptıkları çalışmada birçok eğrisel geometriyi oluşturabilecek şekilde kendini uyarlayabilen, yeni geliştirilmiş bir mimari yapıyı tanıtmış ve bu yapının kinematik analizlerini yapmışlardır. Bu yeni yapıyı, makas benzeri elemanlardan (MBE) ve çeşitli noktalara eklenmiş e yleyicilerden oluşturmuşlardır. Mevcut makas benzeri elemanları değiştirerek elde edilen Değiştirilmiş makas benzeri eleman (D -MBE) ile de daha önce makas benzeri elemanlardan oluşmuş yapılardan ayrılmışlardır. D-MBE, bilinen MBE lerin eksen noktalarına eklenmiş iki döner mafsal ile oluşturulmaktadır ve bu eleman sayesinde yapı, birim elemanlarında herhangi bir boyutsal değişiklik yapmadan her türlü eğrisel geometriyi oluşturabilmektedir. Özellikle yapının 2 ve 4 serbestlik dereceli tiplerini incelemişlerdir. Daha önceki deneysel çalışmalardan bu iki tipin uygulanabilirliğinin ve şekil değiştirme kapasitesinin diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmişlerdir.

18 8 3. UÇAK BOMBALARI VE BOMBA YÜKLEME ARAÇLARI 3.1. Uçak Bombaları Uçak bombaları hava-hava ve hava-yer bombaları olmak üzere iki çeşittir. Hava-hava bombaları düşman uçaklarına karşı hava savunma üstünlüğü sağlamak için yapılmıştır. Hava-yer bombaları ise yerdeki hedefleri imha etmek için yapılmışlardır. Boyut ve ağırlık olarak hava-yer bombalarının ağırlıkları ve büyüklükleri daha fazladır. Harici yük olarak nitelendirilen sınıfa giren bombalar, uçak üzerine ihtiyaçlar doğrultusunda sonradan yüklenmektedirler ( Şekil 3.1.). Bombaların uçak üzerine yüklenmesi için bomba yükleme araçları kullanılmaktadır. Şekil 3.1. Uçakta bulunan farklı tiplerdeki harici yükler

19 9 Farklı büyüklüklerdeki genel maksat bombaları en çok kullanılan bomba türlerindendir ( Şekil 3.2.). Burun kısmına, kuyruk kısmına ve gövdesine farklı özelliklerdeki parçalar monte edilerek bombaların özellikleri arttırılabilmektedir (Şekil 3.3.). Gövde kısmı tamamen patlayıcı ile yüklü olan bombalar bu sayede akıllı bombalar haline getirilmektedirler. MK-84 bombası ve JDAM bombasına ait özellikler Şekil 3.4. de görüldüğü gibidir (Anonim-1). Şekil 3.2. Farklı büyüklüklerdeki genel maksat bombaları Şekil 3.3. JDAM bombaları

20 10 Şekil 3.4. MK-84 ve JDAM bombalarının genel özellikleri Bombalar taşıma arabaları ( Şekil 3.5.) ile cephanelik bölgesinden uçak başına getirilirler. Bombaların bütün nakil işlemleri bu arabalar ile yapılmaktadır. Şekil 3.5. Bomba taşıma arabası

21 Bomba Yükleme Araçları MJ-1B Bomba Yükleme Aracı 2 nci HİBM Komutanlığın bünyesinde bulunan Yer Destek Teçhizatı Araç ve İş Makineleri Bakım-Onarım kısmı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MJ-1B bomba yükleme aracına (Şekil 3.6.) tadilat uygulanmıştır. Bu kapsamda 1960 model 4 silindirli, benzinle çalışan ve demode olan MJ-1B bomba yükleme araçlarına, sık sık arıza vermesi, yedek parçalarının temininde problemler yaşanması gibi nedenlerden dolayı 2 silindirli, dizel ve hareket sistemi tamamen hidrolik sistem olacak şekilde tadilat uygulanmış olup teknik özellikleri Tablo 3.1. de verilmiştir (Anonim-2). Şekil 3.6. MJ-1B bomba yükleme aracı Tablo 3.1. MJ-1B bomba yükleme aracı teknik özellikleri

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ĠÇĠN ÇOK AMAÇLI MOBĠL YAZILIM GELĠġTĠRĠLMESĠ Ġnayet Hakkı ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Eylül-2012

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı