AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI"

Transkript

1

2

3 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÖKKILINÇ ERALTUĞ

4 SUNUŞ Avrupa Birliği (AB), 60 yılı geride bırakan tarihi, sürekli gelişen ve kendini yenileyen dinamik yapısıyla dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir medeniyet ve barış projesidir. Kurulduğu ilk günden itibaren bir oluşum ve dönüşüm sürecinde olan Birlik, hem bürokratik hem de akademik açıdan ciddi bilgi birikiminin ve buna paralel olarak araştırma alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye, kuruluş tarihi üzerinden fazla zaman geçmeden, AB ye üyelik başvurusunda bulunarak hemen yanı başında ortaya çıkan bu yapının dışında kalmamak yönünde bir irade sergilemiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olarak değerlendirdiğimiz bu süreç vasıtasıyla Türkiye siyasi, ekonomik ve sosyal alanda önemli ve kapsamlı bir dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşüme katkıda bulunan en önemli kurumların başında ise hiç şüphesiz Avrupa Birliği Bakanlığı gelmektedir. Bakanlığımız, AB mevzuatına uyum sağlanması ve bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra toplumda AB konusundaki farkındalığın arttırılması ve sivil toplumla diyaloğun geliştirilmesi için de önemli çalışmalara imza atmaktadır. Ayrıca, uluslararası ilişkiler çalışmalarında yeni bir araştırma alanı haline gelmiş olan AB konusunda ülkemizdeki bilgi birikiminin arttırılması ve bu alanın en güncel şekliyle takip edilebilmesi amacıyla yapılan akademik çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda, üniversitelerimizde AB ile ilgili konularda yazılan başarılı doktora tezlerinin, Bakanlığımız tarafından yayımlanmasına karar verilmiştir. Türkiye - AB ilişkilerinin akıbeti ne olursa olsun, derin tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz, milyonlarca vatandaşının yaşadığı ve en önemli ticari ortağımız olan AB den bihaber olmamız kabul edilemez. Türkiye; artan küresel etkinliği, uluslararası ilişkilerde sahip olduğu yeni vizyon ve misyonu ve 2023 hedefleri göz önüne alındığında, bölgesinde ve dünyada meydana gelen olayları daha iyi muhakeme etmek, daha etkin ve yapıcı bir dış politika belirleyebilmek zorundadır. Bu zorunluluktan hareketle, Bakanlığımız tarafından yayımlanan akademik çalışmaların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bilginin güç anlamına geldiği günümüzde, akademik çalışmaların desteklenmesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle, doktora düzeyinde yürütülen akademik çalışmaların son derece sabır ve titizlik gerektirdiği gerçeğinden yola çıkarak, söz konusu doktora tezlerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu tezlerin yayına hazırlanmasına katkıda bulunan Bakanlığımız personeline de teşekkür ediyorum. Türkiye nin Avrupa Birliği sürecine katkı sağlayacağını düşündüğüm bu kitap serisinin hayırlı olmasını diliyor, bu kitapların okuyucuyla buluşmasını sağlamış olmaktan kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

5 ÖNSÖZ Bu çalışma, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Doktora tezi, kuşkusuz bir öğrencinin yaşamındaki en fazla emek ve sabır gerektiren akademik çalışmalardan biridir. Bu süreçte öğrenciyle birlikte emek ve sabır gösteren bir diğer kişi de, doktora tez danışmanıdır. Doktora tez çalışmamı hazırladığım süreçte bana akademik bilgi birikimiyle her zaman destek olan ve yön veren tez danışmanı hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÖKKILINÇ ERALTUĞ a en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Hocamın akademik mükemmeliyetçiliği, benim için her daim itici güç ve motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmamı hazırladığım dönemde tez izleme komitemde yer alan ve beni değerli görüşleri ve tavsiyeleriyle yönlendiren hocalarım Sayın Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER ile Sayın Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK e en içten teşekkürlerimi sunmayı ödev bilirim. Tez jürimde yer alarak beni onurlandıran ve değerli eserleriyle bana ışık tutan hocalarım Sayın Prof. Dr. Işıl ÖZKAN ile Sayın Doç. Dr. Hacı CAN a teşekkürlerimi sunarım. Doktora eğitimim boyunca beni her zaman destekleyen ve daha iyi bir akademisyen olma yolunda motive eden değerli hocam Sayın Prof. Dr. Canan BALKIR a teşekkürü borç bilirim. Doktora tezi hazırlarken geçen süreç, uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç boyunca bana her zaman gerek akademik gerekse manevi olarak destek olan çalışmakta olduğum DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ndeki tüm değerli hocalarıma ve sevgili çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Hiç şüphesizdir ki, akademik çalışma yapan kişiye en büyük destek ona sonsuz bir sevgi sunan ve sabır gösteren ailesinden gelmektedir. Ailem bana eğitimime ilk başladığım günden bugüne dek hiç eksilmeyen bir ilgi, anlayış ve destek sağlamıştır. Benim yetişmemde harcadıkları tüm emek ve özveri için sevgili ailemin tüm bireylerine ve özellikle de tezimi savunduktan kısa bir süre sonra kaybettiğim canım babam Emekli Öğretmen İsmet KAYA ya minnettarım. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında sağladıkları destek ve gücün ifadesi için kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Son olarak, doktora tez çalışmamın basımını gerçekleştiren T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı nın tüm değerli çalışanlarına ve özellikle değerli hocam Sayın Doç. Dr. Sanem BAYKAL a en içten teşekkürlerimi sunarım. Gözde KAYA Aralık 2011/İZMİR iv

6 ÖZET Doktora Tezi Avrupa Birliği İş Hukuku nda Cinsiyet Ayrımcılığı Gözde Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Cinsiyet ayrımcılığı konusunun, Avrupa Birliği (AB) istihdam ve sosyal politikasında ortaya çıkışı, üç temel evrede gerçekleşmiştir. İlk evre, işgücünün sosyal maliyetinin denkleştirilmesi amacıyla, Roma Antlaşması nda kadın ve erkek çalışanlara yönelik olarak eşit iş için eşit ücret ilkesinin düzenlenmesiyle başlamıştır. Eşit davranma ilkesi temelinde sınırlı bir gelişim gösteren bu anlayış, zamanla yerini ikinci evreyi oluşturan fırsat eşitliğine ve işgücü piyasasında daha az temsil olunan cinsiyet lehine önlemler alınmasını içeren olumlu ayrımcılık kurumuna bırakmıştır. Günümüzde AB istihdam ve sosyal politikasında gelinen son evre, kadın erkek eşitliğinin, cinsiyette anayol yaklaşımı vasıtasıyla tüm Birlik faaliyetlerinde uygulanmasıdır. Kadın erkek eşitliği, AB nin Birincil ve İkincil Hukuk düzenlemeleri ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı içtihat hukukunda, sosyal politika alanındakine koşut bir dönüşüm geçirmiştir. Bu çerçevede, kadın erkek eşitliği artık ekonomik ve sosyal amacının ötesinde, temel bir hak olarak algılanmaya ve işgücü piyasasının dışındaki alanlarda da uygulanmaya başlamıştır. AB nin geçirdiği bu dönüşüm esasen, Birliğin küresel düzeydeki ekonomik rekabetinin gerektirdigi ekonomik temelli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Küreselleşme sürecinde AB nin eş zamanlı olarak, hem hızlı şekilde artan ve yaşlanmakta olan nüfusu nedeniyle işgücü piyasasındaki açığı kapaması, hem de azalan doğum oranlarının artmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çerçevede kadın erkek eşitliğine ilişkin düzenlemeler vasıtasıyla, kadınların işgücü piyasasıyla daha fazla bütünleşmeleri sağlanarak, kadın istihdam oranı ve buna bağlı olarak üretimin arttırılması ve Birliğin rekabet gücüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir. O halde, AB nin, 1957 deki Roma Antlaşması nda kadın erkek eşitliğini düzenlerkenki hareket noktası olan ekonomik rekabet ve bütünleşme, 2010 yılında geçirmekte olduğu bu değişime rağmen hala temel amaç olarak varlığını korumaktadır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İş Hukuku, Ayrımcılık, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kadın Erkek Eşitliği. v

7 ABSTRACT Doctoral Thesis Gender Discrimination in European Labour Law Gözde Kaya Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences Department of European Union European Studies Program Emergence of the issue of gender discrimination in European employment and social policy occurs in three stages. The first stage started with the introduction of the principle of equal pay for male and female workers for equal work in Rome Treaty with the aim of equalizing the social costs of production. This approach that had been developed within the narrow limits of the principle of equal treatment was replaced in time with positive discrimination measures to be taken for the underrepresented sex in the labour market and with the equal opportunities that forms the second stage. Currently, the last stage of the European employment and social policy includes the implementation of the principle of equal treatment between men and women in all activities of the Union by means of gender mainstreaming. Gender equality in European Law and European Court of Justice case law passed through a transformation that is parallel to the one in social policy. In that context gender equality has started to be perceived as a fundamental right beyond its economic and social aims and to be implemented outside the area of labour market. Transformation that the EU s been passing through derives indeed from the economic needs brought by the global economic competition which the EU faces. The EU within the globalization process both has to close the gap in its labour market caused by the ageing population increasing rapidly and to provide an increase of birth rates at the meanwhile. The EU aims to increase the employment rate of women and the production that will enhance its economic competitiveness, by means of integrating women in labour market through legislating in gender equality area. Therefore the EU is still not that far from keeping its initial goal of economic competition and integration it provided in Rome Treaty of 1957 despite the changes it has been facing in Key Words: European Union, European Labour Law, Discrimination, Gender Discrimination, Gender Equality. vi

8 AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iv ÖZET...v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. EŞİTLİK İLKESİ... 4 A. Genel Olarak... 4 B. Şekli Eşitlik... 7 C. Maddi Eşitlik D. Sosyal Eşitlik II. EŞİT DAVRANMA İLKESİ III. AYRIMCILIK YASAĞI İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI BELGELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI I.GENEL OLARAK II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİ A. Genel Olarak Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. BM Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi vii

9 4. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) a. Sözleşme Öncesi Hazırlık Dönemindeki Gelişmeler (Birinci ve İkinci Dünya Kadın Konferansları) b. Sözleşmenin Kabul Edilmesi c. Sözleşmenin Uygulanmasının Denetlenmesi d. Sözleşmenin Kabul Edilmesini İzleyen Dönemdeki Gelişmeler ( 3. ve 4. Dünya Kadın Konferansları ) III. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ BELGELERİ A. Genel Olarak Uluslararası Çalışma Örgütü İle Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Uluslararası Çalışma Örgütü ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı Temel UÇÖ Sözleşmeleri a. Eşdeğerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 sayılı Sözleşme b. Çalışma (İş) ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 sayılı Sözleşme Analığın Korunması, Aile ve Çalışma Yaşamıyla İlgili Olan UÇÖ Sözleşmeleri a. Analığın Korunmasına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş 103 Sayılı Sözleşme ve Analığın Korunmasına İlişkin 183 Sayılı Sözleşme b. Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Eşit Davranılması ve Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkında 156 sayılı Sözleşme c. Meslekte İlerlemeye İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri nden Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı Sözleşme Çalışma Koşullarına İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri a. Her Nevi Maden Ocaklarında Yer altı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 sayılı Sözleşme b. Gece Çalışması (Kadın) Hakkında Yeniden Gözden Geçirilmiş 89 Sayılı Sözleşme ve Gece Çalışması Hakkında 171 Sayılı Sözleşme viii

10 c. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. 50 d. Kısmi Süreli Çalışma Hakkında 175 sayılı Sözleşme e. Evde Çalışma Hakkında 177 sayılı Sözleşme Göçmen İşçilere İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri a. İstihdam Amacıyla Göç Hakkında 97 Sayılı Sözleşme b. Göçmen İşçiler Hakkında 143 sayılı Sözleşme IV. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ A.Genel Olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. Avrupa Konseyi Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi a. Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Arasındaki İlişki b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Ayrımcılık Yasağı Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI I. TARİHSEL GELİŞİM A ile 1980 Arası Dönem Roma Antlaşması nın Müzakere Süreci Eylem Programları ve Yönergelerin Oluşturulması Eşitlikle İlgili Kurumların Oluşturulması B ve 1990 Arası Dönem Yönerge ve İlke Kararlarının Kabul Edilmesi Eylem Programlarının Oluşturulması Eşitlikle İlgili Kurumların Oluşturulması Çalışanların Temel Haklarına İlişkin Topluluk Sosyal Şartı nın Kabul Edilmesi C lı Yıllar ve Sonrası Sosyal Protokol Kadın Erkek Eşitliğiyle İlgili Eylem Programları ix

11 3. Amsterdam Antlaşması Lüksemburg Zirvesi Lizbon Stratejisi a) Hedefleri b) Açık Eşgüdüm Yönteminin Oluşturulması Avrupa 2020 Bildirisi II. AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINDA CİNSİYETTE ANAYOL YAKLAŞIMININ KABULÜ A. Ortaya Çıkışı B. Düzenlenmesi C. Gelişimi D. Uygulanması Komisyon Düzeyindeki Uygulama Üye Devletlerdeki Uygulama E. Cinsiyette Anayol Yaklaşımına Yönelik Eleştiriler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA İŞ HUKUKU MEVZUATINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR I. AYRIMCILIK A. Kavram B. Ayrımcılığın Tespiti Emsal Kişi Haklı Neden II. CİNSİYET AYRIMCILIĞI A.Cinsiyet Kavramı Biyolojik Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet B.Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Türleri Doğrudan Cinsiyet Ayrımcılığı Dolaylı Cinsiyet Ayrımcılığı C. Olumlu Ayrımcılık (Pozitif Ayrımcılık) x

12 D. Cinsel Tercih (Cinsel Yönelim) Genel Olarak ATAD Kararlarında Cinsel Tercih BEŞİNCİ BÖLÜM AVRUPA İŞ HUKUKU MEVZUATINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI I. BİRİNCİL HUKUK MEVZUATINDA A.Kurucu Antlaşmalarda Cinsiyet Ayrımcılığı Avrupa Topluluğu Antlaşması nda a. Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı b. Kadın Erkek İçin Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yasağı (1). Ücretlendirmede Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık (2). Eşit İşe Eşit Ücret Hükmünün Doğrudan Etkisi (3). Kadın Erkek Eşitliğinin Temel Hak Niteliği Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma da B.Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nda Cinsiyet Ayrımcılığı Genel Olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nın Kapsamı Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Arasındaki İlişki Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nda Eşitliğe İlişkin Yer Alan Hükümler 141 a. Eşitlik İlkesi b. Ayrımcılık Yasağı c. Kadın Erkek Eşitliği d. Olumlu Ayrımcılık II. İKİNCİL HUKUK MEVZUATINDA A. Genel Olarak Eşitlik İlkesine İlişkin Yönergeler a. 75/117 sayılı Kadın ve Erkek Çalışanlar Arasında Eşit Ücret İlkesinin Uygulanması Hakkında Üye Devletler Mevzuatının Yakınlaştırılmasına İlişkin Yönerge xi

13 (1).Yönerge nin Amacı (2). Eşit İş ya da Eşdeğerde İş İçin Eşit Ücret İlkesi (3). Eşit İş ya da Eşdeğerde İş İçin Eşit Ücret Kavramları (i). Eşit İş Kavramı (ii). Eşdeğerde İş Kavramı (4). Ücretin Tüm Boyut ve Koşulları Kavramı (5). İş Değerlendirmesi Sistemi (6). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Koruma b. 76/207 sayılı İşe Alınma, Mesleki Eğitim ve İşte Yükselmede ve Çalışma Koşullarında Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge ve 76/207 sayılı Yönerge yi değiştiren 2002/73 sayılı Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Eşit Davranma İlkesi (4). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Cinsiyete Dayalı Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Cinsiyete Dayalı Taciz ve Cinsel Taciz (iii). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (5). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın İstisnaları (i). Bazı Mesleki Faaliyetlerin Doğasının Ya da İcrasının Gerektirdiği Durumlar (ii). Kadınların Hamilelik ve Analık Durumunda Korunması (iii). Olumlu Ayrımcılık (6). Eşit Davranma İlkesinin Uygulama Alanı (7). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı ve Mağduriyet Durumunda Koruma c. 79/7 sayılı Sosyal Güvenlik Alanında Kadın ve Erkeğe Eşit Davranma İlkesinin Kademeli Olarak Uygulanmasına İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı (3). Yönerge de Koruma Sağlanan Risk Türleri ve İstisnaları xii

14 (4). Eşit Davranma İlkesi (5). Eşit Davranma İlkesinin İstisnaları d. 86/378/EEC sayılı Özel Sosyal Güvenlik Planlarında Kadın ve Erkeğe Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge ve 86/378/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren 96/97/EC sayılı Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Yönerge nin Kapsamı (4). Yönerge de Koruma Sağlanan Risk Türleri ve İstisnaları (5). Eşit Davranma İlkesi (6). Eşit Davranma İlkesine Aykırı Durumlar (7). Bağımsız Çalışanlara Yönelik Geçici İstisnalar (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Koruma e. 86/613 sayılı Tarım Dahil, Bağımsız Çalışan Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Davranma İlkesinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Süresince Korunmasına İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı f. 2000/78 sayılı İstihdam ve İşte Eşit Davranma İlkesine İlişkin Genel Bir Çerçeve Oluşturan Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Yönerge de Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Taciz (iii). Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (4). Yönerge nin Kapsamı (5). Ayrımcılık Yasağının İstisnaları (i). Bazı Mesleki Faaliyetlerin Doğasının ya da İcrasının Gerektirdiği Durumlar (ii). Engellilere İlişkin Özel Hüküm (Uygun Çözüm) (iii). Yaşa Dayalı Farklı İşlem xiii

15 (iv). Olumlu Ayrımcılık (6). Hizmet Sözleşmesi nin Feshine Karşı Koruma g. 2004/113 Sayılı Mal ve Hizmetlere Erişimde Kadın Erkek Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge (1).Yönerge nin Amacı (2). Mal ve Hizmet Kavramı (i). Mal Kavramı (ii). Hizmet Kavramı (3). Yönerge nin Kapsamı (4).Yönerge nin Kapsamı Dışındaki Alanlar (i). Medya, Reklam ve Eğitim (ii). İstihdam ve Meslek (5). Eşit Davranma İlkesi (6). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Cinsiyete Dayalı Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Cinsiyete Dayalı Taciz ve Cinsel Taciz (iii). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (7). Eşit Davranma İlkesinin İstisnaları (i). Genel İstisna Hükmü (ii). Olumlu Ayrımcılık (8). Sigorta Riskleri ve Primler (Aktüeryal Faktörler) (i). Genel Kural (ii). İstisna (9). Mağduriyet Durumunda Koruma Kadınların Çalışma Ortamında Korunmasına ve Kadın Erkek Arasında Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönergeler a. 92/85 sayılı Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesi Hakkında Asgari Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı (3). Hamile, Loğusa ve Emzikli Çalışan Kavramı xiv

16 (4). Çalışma Koşulları (i). Hamile, Loğusa ya da Emzikli Kadın Çalışanları Etkileyebilecek Tehlikeler (ii). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri (5). Doğum İzni (6). Hizmet Sözleşmesi nin Feshine Karşı Korunma (i). Feshe Karşı Korumanın Kapsamı (ii). Ayrımcılık Sayılan Fesih Halleri (7).Hamileliğe Dayalı Ayrımcılık Durumunda Emsal Kişi İle Kıyaslama. 214 (8).Hamilelik ya da Doğuma Bağlı Rahatsızlıklarda Doğum İzninin Sona Ermesinden Sonraki Koruma (9). Hamileliğe Dayalı Feshe Dair Korumanın İstisnası (10).Hizmet Sözleşmesinden Doğan Hakların Doğum İzni Süresince Korunması (i). Genel Olarak (ii). Ücret Hakkı (11). 92/85 sayılı Yönerge nin değiştirilmesine İlişkin Yönerge Tasarısı b. 96/34 sayılı UNICE, CEEP ve ETUC Tarafından Sonuçlandırılan Ebeveyn İzni Konusunda Çerçeve Anlaşmaya İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Hazırlık Sürecindeki Gelişmeler (i). Çocuk Bakımına İlişkin Tavsiye Kararı (1992) (ii). AB Sosyal Politikasına İlişkin İlke Kararı (1994) (2).Yönerge nin Kabulü Öncesinde Ebeveyn İznine İlişkin Üye Devletler deki Düzenlemeler (3). Yönerge nin Kabulü (4). Yönerge nin Gerekçesi (5). Yönerge nin Amacı (6). Yönerge nin Kapsamı (7). Ebeveyn İzni (i). İznin Koşulları (ii). İznin Sonunda İşe Dönme Hakkı (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunma xv

17 (9). Hizmet Sözleşmesinden Doğan Hakların Ebeveyn İzni Süresince Korunması (10). Ebeveyn İzni Süresince Hizmet İlişkisinin Durumu (11). Ailevi Sebeplerle İzin Hakkı (12). 96/34 Sayılı Yönerge ye İlişkin Eleştiriler (13). 96/34 Sayılı Yönerge yi İptal Eden 2010/18 sayılı Yönerge Cinsiyet Ayrımcılığıyla Bağlantılı Yönergeler a. 97/80 sayılı Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Durumlarında İspat Yüküne İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Tanımlar (i). Eşit Davranma İlkesi (ii). Dolaylı Ayrımcılık ve İstatistiki Verilerle İspat (3). Yönerge nin Kapsamı (4). İspat Yükü (5). Yönerge nin Uygulama Koşulları b. 97/81 sayılı Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Yönerge (1). Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Yönerge Tasarıları (2). Yönerge nin Gerekçesi (3). Yönerge nin Amacı (4). Sosyal Taraflarca Düzenlenen Çerçeve Anlaşma (i). Çerçeve Anlaşma nın Amacı (ii). Çerçeve Anlaşma nın Kapsamı (5). Kısmi Süreli Çalışan ve Tam Süreli Çalışan Kavramları (i). Kısmi Süreli Çalışan Kavramı (ii). Emsal Tam Süreli Çalışan Kavramı (6). Kısmi Süreli Çalışan İçin Ayrımcılık Yasağı (i). Ayrımcılık Yasağının Kapsamı (ii).ayrımcılık Yasağının Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler (7). Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Önlemler (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshi xvi

18 (9). İşyerindeki Kısmi Ya da Tam Süreli İşler Hakkında Bilgilendirilme ve Geçişlerin Kolaylaştırılması /54 sayılı İstihdam ve İşe İlişkin Konularda Fırsat Eşitliği ile Kadın Erkek Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge (Birleştirilmiş Yönerge) a.yönerge nin Hazırlık Süreci b. Yönergenin Gerekçesi c. Yönerge nin Amacı d. Tanımlar e. Yönerge Kapsamı ve Değişiklikler f. Yönerge nin Uygulanması g. Yönerge ye İlişkin Değerlendirme Üye Devletlerin Yönergelerden Doğan Yükümlülükleri a. Yönerge nin İç Hukuka Aktarılması b. Ulusal Hukuktaki Eşit Davranma İlkesine Aykırı Hükümlerin İptal Edilmesi c. İdari ve Yargısal Mercilere Başvurma Hakkının Düzenlenmesi d. Çalışanların Bilgilendirilmesi e.eşit Davranma İlkesini Destekleyecek Kurumların Oluşturulması f. Sosyal Tarafların Teşvik Edilmesi g. Sivil Toplum Örgütleriyle Diyalog Geliştirilmesi h. Yönerge nin İşleyişine İlişkin Olarak Komisyona Bilgi Verilmesi Aday Ülkelerin Yükümlülükleri a. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Belgeler (1). İlerleme Raporları (i) Yılı Türkiye İlerleme Raporu (ii) Yılı Türkiye İlerleme Raporu (iii) Yılı İlerleme Raporu (iv) Yılı İlerleme Raporu (v) Yılı İlerleme Raporu (2). Katılım Ortaklığı Belgeleri (i) yılı Katılım Ortaklığı Belgesi xvii

19 (ii) yılı Katılım Ortaklığı Belgesi b. Türkiye Tarafından AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan 2008 yılı Ulusal Programı SONUÇ KAYNAKLAR xviii

20 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri ABİDA Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma ABTHŞ Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı AET Avrupa Ekonomik Topluluğu AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AR-GE Araştırma-Geliştirme ATA Avrupa Toplulukları Antlaşması ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı bkz. bakınız BM Birleşmiş Milletler CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme Değ.md. değişik madde ESKHS Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi G Gerekçe Md Madde MSHS Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Para Paragraf s. Sayfa No UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü UEİKÖ Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü xix

21

22 GİRİŞ Cinsiyet ayrımcılığı, bir kimseye cinsiyetine ya da cinsiyetine özgü niteliklerine bağlı olarak, farklı davranılmasını ifade eder. İş hukukunda cinsiyet ayrımcılığı, iş ilişkisinin kurulmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak farklı işlem yapılması anlamını taşır. İşverenin eşit davranma ilkesi çerçevesinde, biyolojik veya işin doğasına ilişkin nedenler zorunlu kılmadıkça, işçiler arasında farklı işlem yapması yasaklanmıştır. Avrupa Birliği nde (AB) cinsiyet ayrımcılığı konusu, tarihsel açıdan Birliğin istihdam ve sosyal politikası temelinde, çeşitli evrelerden oluşan bir gelişim göstermiştir. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığına ilişkin düzenlemeler, Birliğin istihdam ve sosyal politikasında kadın erkek eşitliği konusunda yürütülen politika ve alınan önlemlerin hukuksal çerçevesini oluşturur. Bu çerçevede AB İş Hukuku, AB Kurucu Antlaşmaları ndan oluşan Birincil Hukuk, AB kurumlarının hukuksal tasarruflarından oluşan İkincil Hukuk ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın (ATAD) kararlarından oluşan içtihat hukukunu içerir. AB İş Hukuku nun kadın erkek eşitliğine ilişkin düzenlemeleri, Birliğin istihdam ve sosyal politikasındaki dönüşümle sıkı bir ilişki içindedir. Günümüzde kadın erkek eşitliği, AB Hukuk düzeninde temel bir hak olarak algılanmakta ve işgücü piyasasının dışındaki alanlarda da uygulanmaktadır. Herkes için fırsat eşitliği, AB politikalarının temel ilkeleri arasında yer almakta ve ayrımcılıkla mücadele, AB nin son dönemdeki temel stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliği, 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ve AB Temel Haklar Şartı nda da temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığı konulu bu çalışmanın amacı, cinsiyet ayrımcılığı kavramınının, AB müktesebatı çerçevesinde incelenmesidir. Bu bağlamda AB nin kadın erkek eşitliği politikaları ve bu alandaki AB İş Hukuku mevzuatı değerlendirilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmanın temelini oluşturan eşitlik ilkesi, eşit davranma ilkesi ve 1

23 ayrımcılık yasağı teorik çerçevede incelenerek, genel bir kavramsal izahat yapılmıştır. İkinci bölümde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi tarafından akdedilen uluslararası antlaşmalardaki kadın erkek eşitliğine ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin hükümler incelenmiştir. Bu hükümlerin incelenmesi, AB nin bu alandaki düzenlemelerinin temelini oluşturması ve mukayeseli bir inceleme yapılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümü, cinsiyet ayrımcılığı konusunun AB nin istihdam ve sosyal politikasındaki gelişimine ayrılmıştır. Esasen Birliğin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin politikalarını irdelemeden, Birliğin bu alandaki mevzuatını anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Keza, AB nin işgücü piyasası çerçevesinde cinsiyet ayrımcılığına ilişkin hukuksal tasarrufları, AB nin istihdam ve sosyal politikasında ortaya çıkan ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Bu bölümde, AB nin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin politikalarına, bu politikalara ulaşmak için başvurduğu araçlara yer verilmiş; politikalar, AT nin kuruluşundan başlamak üzere tarihsel bir perspektifte incelenerek; politikalarda aşamalı olarak süregelen dönüşüm ortaya konmaya çalışılmıştır. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığı konusunu incelemeden önce, çalışmanın birinci bölümünde genel çerçevede ortaya konan temel kavramların, ATAD ın içtihat hukuku ışığında AB Hukuk düzeni için ifade ettiği anlamın araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın dördüncü bölümünde, AB Hukuk düzeninin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin kavramlarının, teorik bir incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın ana bölümünü oluşturan beşinci bölümde, AB nin işgücü piyasasında eşit davranma ilkesini ve cinsiyet ayrımcılığını düzenleyen tüm Birincil ve İkincil Hukuk kaynakları, içerdiği hükümler, ATAD içtihat hukuku ve doktrinin görüşleri çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla, sistematik bir incelemeye tabi tutulmuş ve AB nin cinsiyet ayrımcılığı politikasındaki dönüşümünün, hukuk 2

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Avrupa Birliği Uzmanlığı. Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Avrupa Birliği Uzmanlığı. Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: POLİTİKALAR VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği ( AB ) iç pazarı, kurucu antlaşmaca içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS 311 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS Birgül BİLGİN *1 Özet: İncelemede; kadın emeğinin ücretlendirilmeye başlanması ve kadınların çalışma

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ Sayı: 2015-93 Tarih: 30/01/2015 Konu:Fiili hizmet süresi zammı kanun teklifi hk. Sayın: Nurettin DEMİR CHP İzmir Milletvekili Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanları 5510 Sayılı Kanun da

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/5, 17-21

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/5, 17-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/19835 Karar No. 2011/46440 Tarihi: 29.11.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/5, 17-21 DOĞUM YAPAN İŞÇİ AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞ

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 17.02.2016 Sayısı: C-429/14 Çev: Alpay HEKİMLER * Havayolu şirketleri oluşan rötar nedeniyle, iş seyahatlerinde meydana gelen gecikmeler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı