AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI"

Transkript

1

2

3 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÖKKILINÇ ERALTUĞ

4 SUNUŞ Avrupa Birliği (AB), 60 yılı geride bırakan tarihi, sürekli gelişen ve kendini yenileyen dinamik yapısıyla dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir medeniyet ve barış projesidir. Kurulduğu ilk günden itibaren bir oluşum ve dönüşüm sürecinde olan Birlik, hem bürokratik hem de akademik açıdan ciddi bilgi birikiminin ve buna paralel olarak araştırma alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkiye, kuruluş tarihi üzerinden fazla zaman geçmeden, AB ye üyelik başvurusunda bulunarak hemen yanı başında ortaya çıkan bu yapının dışında kalmamak yönünde bir irade sergilemiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olarak değerlendirdiğimiz bu süreç vasıtasıyla Türkiye siyasi, ekonomik ve sosyal alanda önemli ve kapsamlı bir dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşüme katkıda bulunan en önemli kurumların başında ise hiç şüphesiz Avrupa Birliği Bakanlığı gelmektedir. Bakanlığımız, AB mevzuatına uyum sağlanması ve bu amaca yönelik kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra toplumda AB konusundaki farkındalığın arttırılması ve sivil toplumla diyaloğun geliştirilmesi için de önemli çalışmalara imza atmaktadır. Ayrıca, uluslararası ilişkiler çalışmalarında yeni bir araştırma alanı haline gelmiş olan AB konusunda ülkemizdeki bilgi birikiminin arttırılması ve bu alanın en güncel şekliyle takip edilebilmesi amacıyla yapılan akademik çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu anlayış doğrultusunda, üniversitelerimizde AB ile ilgili konularda yazılan başarılı doktora tezlerinin, Bakanlığımız tarafından yayımlanmasına karar verilmiştir. Türkiye - AB ilişkilerinin akıbeti ne olursa olsun, derin tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz, milyonlarca vatandaşının yaşadığı ve en önemli ticari ortağımız olan AB den bihaber olmamız kabul edilemez. Türkiye; artan küresel etkinliği, uluslararası ilişkilerde sahip olduğu yeni vizyon ve misyonu ve 2023 hedefleri göz önüne alındığında, bölgesinde ve dünyada meydana gelen olayları daha iyi muhakeme etmek, daha etkin ve yapıcı bir dış politika belirleyebilmek zorundadır. Bu zorunluluktan hareketle, Bakanlığımız tarafından yayımlanan akademik çalışmaların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bilginin güç anlamına geldiği günümüzde, akademik çalışmaların desteklenmesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle, doktora düzeyinde yürütülen akademik çalışmaların son derece sabır ve titizlik gerektirdiği gerçeğinden yola çıkarak, söz konusu doktora tezlerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu tezlerin yayına hazırlanmasına katkıda bulunan Bakanlığımız personeline de teşekkür ediyorum. Türkiye nin Avrupa Birliği sürecine katkı sağlayacağını düşündüğüm bu kitap serisinin hayırlı olmasını diliyor, bu kitapların okuyucuyla buluşmasını sağlamış olmaktan kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

5 ÖNSÖZ Bu çalışma, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Doktora tezi, kuşkusuz bir öğrencinin yaşamındaki en fazla emek ve sabır gerektiren akademik çalışmalardan biridir. Bu süreçte öğrenciyle birlikte emek ve sabır gösteren bir diğer kişi de, doktora tez danışmanıdır. Doktora tez çalışmamı hazırladığım süreçte bana akademik bilgi birikimiyle her zaman destek olan ve yön veren tez danışmanı hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÖKKILINÇ ERALTUĞ a en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Hocamın akademik mükemmeliyetçiliği, benim için her daim itici güç ve motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmamı hazırladığım dönemde tez izleme komitemde yer alan ve beni değerli görüşleri ve tavsiyeleriyle yönlendiren hocalarım Sayın Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER ile Sayın Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK e en içten teşekkürlerimi sunmayı ödev bilirim. Tez jürimde yer alarak beni onurlandıran ve değerli eserleriyle bana ışık tutan hocalarım Sayın Prof. Dr. Işıl ÖZKAN ile Sayın Doç. Dr. Hacı CAN a teşekkürlerimi sunarım. Doktora eğitimim boyunca beni her zaman destekleyen ve daha iyi bir akademisyen olma yolunda motive eden değerli hocam Sayın Prof. Dr. Canan BALKIR a teşekkürü borç bilirim. Doktora tezi hazırlarken geçen süreç, uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç boyunca bana her zaman gerek akademik gerekse manevi olarak destek olan çalışmakta olduğum DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ndeki tüm değerli hocalarıma ve sevgili çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Hiç şüphesizdir ki, akademik çalışma yapan kişiye en büyük destek ona sonsuz bir sevgi sunan ve sabır gösteren ailesinden gelmektedir. Ailem bana eğitimime ilk başladığım günden bugüne dek hiç eksilmeyen bir ilgi, anlayış ve destek sağlamıştır. Benim yetişmemde harcadıkları tüm emek ve özveri için sevgili ailemin tüm bireylerine ve özellikle de tezimi savunduktan kısa bir süre sonra kaybettiğim canım babam Emekli Öğretmen İsmet KAYA ya minnettarım. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında sağladıkları destek ve gücün ifadesi için kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Son olarak, doktora tez çalışmamın basımını gerçekleştiren T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı nın tüm değerli çalışanlarına ve özellikle değerli hocam Sayın Doç. Dr. Sanem BAYKAL a en içten teşekkürlerimi sunarım. Gözde KAYA Aralık 2011/İZMİR iv

6 ÖZET Doktora Tezi Avrupa Birliği İş Hukuku nda Cinsiyet Ayrımcılığı Gözde Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Cinsiyet ayrımcılığı konusunun, Avrupa Birliği (AB) istihdam ve sosyal politikasında ortaya çıkışı, üç temel evrede gerçekleşmiştir. İlk evre, işgücünün sosyal maliyetinin denkleştirilmesi amacıyla, Roma Antlaşması nda kadın ve erkek çalışanlara yönelik olarak eşit iş için eşit ücret ilkesinin düzenlenmesiyle başlamıştır. Eşit davranma ilkesi temelinde sınırlı bir gelişim gösteren bu anlayış, zamanla yerini ikinci evreyi oluşturan fırsat eşitliğine ve işgücü piyasasında daha az temsil olunan cinsiyet lehine önlemler alınmasını içeren olumlu ayrımcılık kurumuna bırakmıştır. Günümüzde AB istihdam ve sosyal politikasında gelinen son evre, kadın erkek eşitliğinin, cinsiyette anayol yaklaşımı vasıtasıyla tüm Birlik faaliyetlerinde uygulanmasıdır. Kadın erkek eşitliği, AB nin Birincil ve İkincil Hukuk düzenlemeleri ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı içtihat hukukunda, sosyal politika alanındakine koşut bir dönüşüm geçirmiştir. Bu çerçevede, kadın erkek eşitliği artık ekonomik ve sosyal amacının ötesinde, temel bir hak olarak algılanmaya ve işgücü piyasasının dışındaki alanlarda da uygulanmaya başlamıştır. AB nin geçirdiği bu dönüşüm esasen, Birliğin küresel düzeydeki ekonomik rekabetinin gerektirdigi ekonomik temelli ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Küreselleşme sürecinde AB nin eş zamanlı olarak, hem hızlı şekilde artan ve yaşlanmakta olan nüfusu nedeniyle işgücü piyasasındaki açığı kapaması, hem de azalan doğum oranlarının artmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çerçevede kadın erkek eşitliğine ilişkin düzenlemeler vasıtasıyla, kadınların işgücü piyasasıyla daha fazla bütünleşmeleri sağlanarak, kadın istihdam oranı ve buna bağlı olarak üretimin arttırılması ve Birliğin rekabet gücüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir. O halde, AB nin, 1957 deki Roma Antlaşması nda kadın erkek eşitliğini düzenlerkenki hareket noktası olan ekonomik rekabet ve bütünleşme, 2010 yılında geçirmekte olduğu bu değişime rağmen hala temel amaç olarak varlığını korumaktadır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İş Hukuku, Ayrımcılık, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kadın Erkek Eşitliği. v

7 ABSTRACT Doctoral Thesis Gender Discrimination in European Labour Law Gözde Kaya Dokuz Eylül University Institute of Social Sciences Department of European Union European Studies Program Emergence of the issue of gender discrimination in European employment and social policy occurs in three stages. The first stage started with the introduction of the principle of equal pay for male and female workers for equal work in Rome Treaty with the aim of equalizing the social costs of production. This approach that had been developed within the narrow limits of the principle of equal treatment was replaced in time with positive discrimination measures to be taken for the underrepresented sex in the labour market and with the equal opportunities that forms the second stage. Currently, the last stage of the European employment and social policy includes the implementation of the principle of equal treatment between men and women in all activities of the Union by means of gender mainstreaming. Gender equality in European Law and European Court of Justice case law passed through a transformation that is parallel to the one in social policy. In that context gender equality has started to be perceived as a fundamental right beyond its economic and social aims and to be implemented outside the area of labour market. Transformation that the EU s been passing through derives indeed from the economic needs brought by the global economic competition which the EU faces. The EU within the globalization process both has to close the gap in its labour market caused by the ageing population increasing rapidly and to provide an increase of birth rates at the meanwhile. The EU aims to increase the employment rate of women and the production that will enhance its economic competitiveness, by means of integrating women in labour market through legislating in gender equality area. Therefore the EU is still not that far from keeping its initial goal of economic competition and integration it provided in Rome Treaty of 1957 despite the changes it has been facing in Key Words: European Union, European Labour Law, Discrimination, Gender Discrimination, Gender Equality. vi

8 AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iv ÖZET...v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. EŞİTLİK İLKESİ... 4 A. Genel Olarak... 4 B. Şekli Eşitlik... 7 C. Maddi Eşitlik D. Sosyal Eşitlik II. EŞİT DAVRANMA İLKESİ III. AYRIMCILIK YASAĞI İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI BELGELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI I.GENEL OLARAK II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİ A. Genel Olarak Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. BM Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi vii

9 4. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) a. Sözleşme Öncesi Hazırlık Dönemindeki Gelişmeler (Birinci ve İkinci Dünya Kadın Konferansları) b. Sözleşmenin Kabul Edilmesi c. Sözleşmenin Uygulanmasının Denetlenmesi d. Sözleşmenin Kabul Edilmesini İzleyen Dönemdeki Gelişmeler ( 3. ve 4. Dünya Kadın Konferansları ) III. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ BELGELERİ A. Genel Olarak Uluslararası Çalışma Örgütü İle Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Uluslararası Çalışma Örgütü ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı Temel UÇÖ Sözleşmeleri a. Eşdeğerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 sayılı Sözleşme b. Çalışma (İş) ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Hakkında 111 sayılı Sözleşme Analığın Korunması, Aile ve Çalışma Yaşamıyla İlgili Olan UÇÖ Sözleşmeleri a. Analığın Korunmasına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş 103 Sayılı Sözleşme ve Analığın Korunmasına İlişkin 183 Sayılı Sözleşme b. Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Eşit Davranılması ve Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkında 156 sayılı Sözleşme c. Meslekte İlerlemeye İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri nden Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 sayılı Sözleşme Çalışma Koşullarına İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri a. Her Nevi Maden Ocaklarında Yer altı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 sayılı Sözleşme b. Gece Çalışması (Kadın) Hakkında Yeniden Gözden Geçirilmiş 89 Sayılı Sözleşme ve Gece Çalışması Hakkında 171 Sayılı Sözleşme viii

10 c. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. 50 d. Kısmi Süreli Çalışma Hakkında 175 sayılı Sözleşme e. Evde Çalışma Hakkında 177 sayılı Sözleşme Göçmen İşçilere İlişkin UÇÖ Sözleşmeleri a. İstihdam Amacıyla Göç Hakkında 97 Sayılı Sözleşme b. Göçmen İşçiler Hakkında 143 sayılı Sözleşme IV. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ A.Genel Olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Arasındaki İlişki Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği ne Üye Devletler Arasındaki İlişki B. Avrupa Konseyi Belgelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi a. Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Arasındaki İlişki b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Ayrımcılık Yasağı Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI I. TARİHSEL GELİŞİM A ile 1980 Arası Dönem Roma Antlaşması nın Müzakere Süreci Eylem Programları ve Yönergelerin Oluşturulması Eşitlikle İlgili Kurumların Oluşturulması B ve 1990 Arası Dönem Yönerge ve İlke Kararlarının Kabul Edilmesi Eylem Programlarının Oluşturulması Eşitlikle İlgili Kurumların Oluşturulması Çalışanların Temel Haklarına İlişkin Topluluk Sosyal Şartı nın Kabul Edilmesi C lı Yıllar ve Sonrası Sosyal Protokol Kadın Erkek Eşitliğiyle İlgili Eylem Programları ix

11 3. Amsterdam Antlaşması Lüksemburg Zirvesi Lizbon Stratejisi a) Hedefleri b) Açık Eşgüdüm Yönteminin Oluşturulması Avrupa 2020 Bildirisi II. AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINDA CİNSİYETTE ANAYOL YAKLAŞIMININ KABULÜ A. Ortaya Çıkışı B. Düzenlenmesi C. Gelişimi D. Uygulanması Komisyon Düzeyindeki Uygulama Üye Devletlerdeki Uygulama E. Cinsiyette Anayol Yaklaşımına Yönelik Eleştiriler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA İŞ HUKUKU MEVZUATINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR I. AYRIMCILIK A. Kavram B. Ayrımcılığın Tespiti Emsal Kişi Haklı Neden II. CİNSİYET AYRIMCILIĞI A.Cinsiyet Kavramı Biyolojik Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet B.Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Türleri Doğrudan Cinsiyet Ayrımcılığı Dolaylı Cinsiyet Ayrımcılığı C. Olumlu Ayrımcılık (Pozitif Ayrımcılık) x

12 D. Cinsel Tercih (Cinsel Yönelim) Genel Olarak ATAD Kararlarında Cinsel Tercih BEŞİNCİ BÖLÜM AVRUPA İŞ HUKUKU MEVZUATINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI I. BİRİNCİL HUKUK MEVZUATINDA A.Kurucu Antlaşmalarda Cinsiyet Ayrımcılığı Avrupa Topluluğu Antlaşması nda a. Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı b. Kadın Erkek İçin Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yasağı (1). Ücretlendirmede Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık (2). Eşit İşe Eşit Ücret Hükmünün Doğrudan Etkisi (3). Kadın Erkek Eşitliğinin Temel Hak Niteliği Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma da B.Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nda Cinsiyet Ayrımcılığı Genel Olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nın Kapsamı Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Arasındaki İlişki Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı nda Eşitliğe İlişkin Yer Alan Hükümler 141 a. Eşitlik İlkesi b. Ayrımcılık Yasağı c. Kadın Erkek Eşitliği d. Olumlu Ayrımcılık II. İKİNCİL HUKUK MEVZUATINDA A. Genel Olarak Eşitlik İlkesine İlişkin Yönergeler a. 75/117 sayılı Kadın ve Erkek Çalışanlar Arasında Eşit Ücret İlkesinin Uygulanması Hakkında Üye Devletler Mevzuatının Yakınlaştırılmasına İlişkin Yönerge xi

13 (1).Yönerge nin Amacı (2). Eşit İş ya da Eşdeğerde İş İçin Eşit Ücret İlkesi (3). Eşit İş ya da Eşdeğerde İş İçin Eşit Ücret Kavramları (i). Eşit İş Kavramı (ii). Eşdeğerde İş Kavramı (4). Ücretin Tüm Boyut ve Koşulları Kavramı (5). İş Değerlendirmesi Sistemi (6). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Koruma b. 76/207 sayılı İşe Alınma, Mesleki Eğitim ve İşte Yükselmede ve Çalışma Koşullarında Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge ve 76/207 sayılı Yönerge yi değiştiren 2002/73 sayılı Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Eşit Davranma İlkesi (4). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Cinsiyete Dayalı Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Cinsiyete Dayalı Taciz ve Cinsel Taciz (iii). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (5). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın İstisnaları (i). Bazı Mesleki Faaliyetlerin Doğasının Ya da İcrasının Gerektirdiği Durumlar (ii). Kadınların Hamilelik ve Analık Durumunda Korunması (iii). Olumlu Ayrımcılık (6). Eşit Davranma İlkesinin Uygulama Alanı (7). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı ve Mağduriyet Durumunda Koruma c. 79/7 sayılı Sosyal Güvenlik Alanında Kadın ve Erkeğe Eşit Davranma İlkesinin Kademeli Olarak Uygulanmasına İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı (3). Yönerge de Koruma Sağlanan Risk Türleri ve İstisnaları xii

14 (4). Eşit Davranma İlkesi (5). Eşit Davranma İlkesinin İstisnaları d. 86/378/EEC sayılı Özel Sosyal Güvenlik Planlarında Kadın ve Erkeğe Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge ve 86/378/EEC sayılı Yönergeyi değiştiren 96/97/EC sayılı Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Yönerge nin Kapsamı (4). Yönerge de Koruma Sağlanan Risk Türleri ve İstisnaları (5). Eşit Davranma İlkesi (6). Eşit Davranma İlkesine Aykırı Durumlar (7). Bağımsız Çalışanlara Yönelik Geçici İstisnalar (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Koruma e. 86/613 sayılı Tarım Dahil, Bağımsız Çalışan Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Davranma İlkesinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Süresince Korunmasına İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı f. 2000/78 sayılı İstihdam ve İşte Eşit Davranma İlkesine İlişkin Genel Bir Çerçeve Oluşturan Yönerge (1). Yönerge nin Gerekçesi (2). Yönerge nin Amacı (3). Yönerge de Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Taciz (iii). Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (4). Yönerge nin Kapsamı (5). Ayrımcılık Yasağının İstisnaları (i). Bazı Mesleki Faaliyetlerin Doğasının ya da İcrasının Gerektirdiği Durumlar (ii). Engellilere İlişkin Özel Hüküm (Uygun Çözüm) (iii). Yaşa Dayalı Farklı İşlem xiii

15 (iv). Olumlu Ayrımcılık (6). Hizmet Sözleşmesi nin Feshine Karşı Koruma g. 2004/113 Sayılı Mal ve Hizmetlere Erişimde Kadın Erkek Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge (1).Yönerge nin Amacı (2). Mal ve Hizmet Kavramı (i). Mal Kavramı (ii). Hizmet Kavramı (3). Yönerge nin Kapsamı (4).Yönerge nin Kapsamı Dışındaki Alanlar (i). Medya, Reklam ve Eğitim (ii). İstihdam ve Meslek (5). Eşit Davranma İlkesi (6). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Sayılan Haller (i). Cinsiyete Dayalı Doğrudan ve Dolaylı Ayrımcılık (ii). Cinsiyete Dayalı Taciz ve Cinsel Taciz (iii). Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yapılması İçin Talimat Verilmesi (7). Eşit Davranma İlkesinin İstisnaları (i). Genel İstisna Hükmü (ii). Olumlu Ayrımcılık (8). Sigorta Riskleri ve Primler (Aktüeryal Faktörler) (i). Genel Kural (ii). İstisna (9). Mağduriyet Durumunda Koruma Kadınların Çalışma Ortamında Korunmasına ve Kadın Erkek Arasında Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönergeler a. 92/85 sayılı Hamile, Loğusa veya Emzikli Kadın Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin İyileştirilmesi Hakkında Asgari Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Yönerge nin Kapsamı (3). Hamile, Loğusa ve Emzikli Çalışan Kavramı xiv

16 (4). Çalışma Koşulları (i). Hamile, Loğusa ya da Emzikli Kadın Çalışanları Etkileyebilecek Tehlikeler (ii). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri (5). Doğum İzni (6). Hizmet Sözleşmesi nin Feshine Karşı Korunma (i). Feshe Karşı Korumanın Kapsamı (ii). Ayrımcılık Sayılan Fesih Halleri (7).Hamileliğe Dayalı Ayrımcılık Durumunda Emsal Kişi İle Kıyaslama. 214 (8).Hamilelik ya da Doğuma Bağlı Rahatsızlıklarda Doğum İzninin Sona Ermesinden Sonraki Koruma (9). Hamileliğe Dayalı Feshe Dair Korumanın İstisnası (10).Hizmet Sözleşmesinden Doğan Hakların Doğum İzni Süresince Korunması (i). Genel Olarak (ii). Ücret Hakkı (11). 92/85 sayılı Yönerge nin değiştirilmesine İlişkin Yönerge Tasarısı b. 96/34 sayılı UNICE, CEEP ve ETUC Tarafından Sonuçlandırılan Ebeveyn İzni Konusunda Çerçeve Anlaşmaya İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Hazırlık Sürecindeki Gelişmeler (i). Çocuk Bakımına İlişkin Tavsiye Kararı (1992) (ii). AB Sosyal Politikasına İlişkin İlke Kararı (1994) (2).Yönerge nin Kabulü Öncesinde Ebeveyn İznine İlişkin Üye Devletler deki Düzenlemeler (3). Yönerge nin Kabulü (4). Yönerge nin Gerekçesi (5). Yönerge nin Amacı (6). Yönerge nin Kapsamı (7). Ebeveyn İzni (i). İznin Koşulları (ii). İznin Sonunda İşe Dönme Hakkı (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunma xv

17 (9). Hizmet Sözleşmesinden Doğan Hakların Ebeveyn İzni Süresince Korunması (10). Ebeveyn İzni Süresince Hizmet İlişkisinin Durumu (11). Ailevi Sebeplerle İzin Hakkı (12). 96/34 Sayılı Yönerge ye İlişkin Eleştiriler (13). 96/34 Sayılı Yönerge yi İptal Eden 2010/18 sayılı Yönerge Cinsiyet Ayrımcılığıyla Bağlantılı Yönergeler a. 97/80 sayılı Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Durumlarında İspat Yüküne İlişkin Yönerge (1). Yönerge nin Amacı (2). Tanımlar (i). Eşit Davranma İlkesi (ii). Dolaylı Ayrımcılık ve İstatistiki Verilerle İspat (3). Yönerge nin Kapsamı (4). İspat Yükü (5). Yönerge nin Uygulama Koşulları b. 97/81 sayılı Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Yönerge (1). Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Yönerge Tasarıları (2). Yönerge nin Gerekçesi (3). Yönerge nin Amacı (4). Sosyal Taraflarca Düzenlenen Çerçeve Anlaşma (i). Çerçeve Anlaşma nın Amacı (ii). Çerçeve Anlaşma nın Kapsamı (5). Kısmi Süreli Çalışan ve Tam Süreli Çalışan Kavramları (i). Kısmi Süreli Çalışan Kavramı (ii). Emsal Tam Süreli Çalışan Kavramı (6). Kısmi Süreli Çalışan İçin Ayrımcılık Yasağı (i). Ayrımcılık Yasağının Kapsamı (ii).ayrımcılık Yasağının Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler (7). Kısmi Süreli Çalışmaya İlişkin Önlemler (8). Hizmet Sözleşmesinin Feshi xvi

18 (9). İşyerindeki Kısmi Ya da Tam Süreli İşler Hakkında Bilgilendirilme ve Geçişlerin Kolaylaştırılması /54 sayılı İstihdam ve İşe İlişkin Konularda Fırsat Eşitliği ile Kadın Erkek Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge (Birleştirilmiş Yönerge) a.yönerge nin Hazırlık Süreci b. Yönergenin Gerekçesi c. Yönerge nin Amacı d. Tanımlar e. Yönerge Kapsamı ve Değişiklikler f. Yönerge nin Uygulanması g. Yönerge ye İlişkin Değerlendirme Üye Devletlerin Yönergelerden Doğan Yükümlülükleri a. Yönerge nin İç Hukuka Aktarılması b. Ulusal Hukuktaki Eşit Davranma İlkesine Aykırı Hükümlerin İptal Edilmesi c. İdari ve Yargısal Mercilere Başvurma Hakkının Düzenlenmesi d. Çalışanların Bilgilendirilmesi e.eşit Davranma İlkesini Destekleyecek Kurumların Oluşturulması f. Sosyal Tarafların Teşvik Edilmesi g. Sivil Toplum Örgütleriyle Diyalog Geliştirilmesi h. Yönerge nin İşleyişine İlişkin Olarak Komisyona Bilgi Verilmesi Aday Ülkelerin Yükümlülükleri a. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Belgeler (1). İlerleme Raporları (i) Yılı Türkiye İlerleme Raporu (ii) Yılı Türkiye İlerleme Raporu (iii) Yılı İlerleme Raporu (iv) Yılı İlerleme Raporu (v) Yılı İlerleme Raporu (2). Katılım Ortaklığı Belgeleri (i) yılı Katılım Ortaklığı Belgesi xvii

19 (ii) yılı Katılım Ortaklığı Belgesi b. Türkiye Tarafından AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan 2008 yılı Ulusal Programı SONUÇ KAYNAKLAR xviii

20 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri ABİDA Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma ABTHŞ Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı AET Avrupa Ekonomik Topluluğu AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AR-GE Araştırma-Geliştirme ATA Avrupa Toplulukları Antlaşması ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı bkz. bakınız BM Birleşmiş Milletler CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme Değ.md. değişik madde ESKHS Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi G Gerekçe Md Madde MSHS Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Para Paragraf s. Sayfa No UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü UEİKÖ Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü xix

21

22 GİRİŞ Cinsiyet ayrımcılığı, bir kimseye cinsiyetine ya da cinsiyetine özgü niteliklerine bağlı olarak, farklı davranılmasını ifade eder. İş hukukunda cinsiyet ayrımcılığı, iş ilişkisinin kurulmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak farklı işlem yapılması anlamını taşır. İşverenin eşit davranma ilkesi çerçevesinde, biyolojik veya işin doğasına ilişkin nedenler zorunlu kılmadıkça, işçiler arasında farklı işlem yapması yasaklanmıştır. Avrupa Birliği nde (AB) cinsiyet ayrımcılığı konusu, tarihsel açıdan Birliğin istihdam ve sosyal politikası temelinde, çeşitli evrelerden oluşan bir gelişim göstermiştir. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığına ilişkin düzenlemeler, Birliğin istihdam ve sosyal politikasında kadın erkek eşitliği konusunda yürütülen politika ve alınan önlemlerin hukuksal çerçevesini oluşturur. Bu çerçevede AB İş Hukuku, AB Kurucu Antlaşmaları ndan oluşan Birincil Hukuk, AB kurumlarının hukuksal tasarruflarından oluşan İkincil Hukuk ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın (ATAD) kararlarından oluşan içtihat hukukunu içerir. AB İş Hukuku nun kadın erkek eşitliğine ilişkin düzenlemeleri, Birliğin istihdam ve sosyal politikasındaki dönüşümle sıkı bir ilişki içindedir. Günümüzde kadın erkek eşitliği, AB Hukuk düzeninde temel bir hak olarak algılanmakta ve işgücü piyasasının dışındaki alanlarda da uygulanmaktadır. Herkes için fırsat eşitliği, AB politikalarının temel ilkeleri arasında yer almakta ve ayrımcılıkla mücadele, AB nin son dönemdeki temel stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliği, 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ve AB Temel Haklar Şartı nda da temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmıştır. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığı konulu bu çalışmanın amacı, cinsiyet ayrımcılığı kavramınının, AB müktesebatı çerçevesinde incelenmesidir. Bu bağlamda AB nin kadın erkek eşitliği politikaları ve bu alandaki AB İş Hukuku mevzuatı değerlendirilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmanın temelini oluşturan eşitlik ilkesi, eşit davranma ilkesi ve 1

23 ayrımcılık yasağı teorik çerçevede incelenerek, genel bir kavramsal izahat yapılmıştır. İkinci bölümde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi tarafından akdedilen uluslararası antlaşmalardaki kadın erkek eşitliğine ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin hükümler incelenmiştir. Bu hükümlerin incelenmesi, AB nin bu alandaki düzenlemelerinin temelini oluşturması ve mukayeseli bir inceleme yapılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümü, cinsiyet ayrımcılığı konusunun AB nin istihdam ve sosyal politikasındaki gelişimine ayrılmıştır. Esasen Birliğin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin politikalarını irdelemeden, Birliğin bu alandaki mevzuatını anlamak ve değerlendirmek mümkün değildir. Keza, AB nin işgücü piyasası çerçevesinde cinsiyet ayrımcılığına ilişkin hukuksal tasarrufları, AB nin istihdam ve sosyal politikasında ortaya çıkan ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Bu bölümde, AB nin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin politikalarına, bu politikalara ulaşmak için başvurduğu araçlara yer verilmiş; politikalar, AT nin kuruluşundan başlamak üzere tarihsel bir perspektifte incelenerek; politikalarda aşamalı olarak süregelen dönüşüm ortaya konmaya çalışılmıştır. AB İş Hukuku nda cinsiyet ayrımcılığı konusunu incelemeden önce, çalışmanın birinci bölümünde genel çerçevede ortaya konan temel kavramların, ATAD ın içtihat hukuku ışığında AB Hukuk düzeni için ifade ettiği anlamın araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın dördüncü bölümünde, AB Hukuk düzeninin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin kavramlarının, teorik bir incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın ana bölümünü oluşturan beşinci bölümde, AB nin işgücü piyasasında eşit davranma ilkesini ve cinsiyet ayrımcılığını düzenleyen tüm Birincil ve İkincil Hukuk kaynakları, içerdiği hükümler, ATAD içtihat hukuku ve doktrinin görüşleri çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla, sistematik bir incelemeye tabi tutulmuş ve AB nin cinsiyet ayrımcılığı politikasındaki dönüşümünün, hukuk 2

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTA IRK VE ETNİK KÖKENE DAYALI AYRIMCILIK YASAĞI

TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTA IRK VE ETNİK KÖKENE DAYALI AYRIMCILIK YASAĞI TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTA IRK VE ETNİK KÖKENE DAYALI AYRIMCILIK YASAĞI Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI * GİRİŞ Türk Hukukunda eşitlik ilkesi Anayasanın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik başlığı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ali EKŞİ

Detaylı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ NUMBER 4857 OF THE LABOR LAW AND RELATED LEGISLATION RELATED TO WOMEN WORKERS WITH THE RELEVANT PROVISIONS

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMININ CIPP (BAĞLAM, GİRDİ,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW 1 Candan ALBAYRAK * Özet : Bu çalışmada küreselleşme ve ekonomik krizin işveren ile işçiler

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA

AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA Dicle Üniversitesi Sosyal Bilim ler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AİHS NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ VE TUTUKLAMA İsmail TEN RUH Diyarbakır 2013 Dicle

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı