TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname"

Transkript

1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel gereksinimleri tanımlamaktır. 2. İŞİN TANIMI Bu proje kapsamında satın alınacak sistemlerin kablolama dahil montajı ile, satın alınacak tüm yazılımların kurulumu ve sistemin tüm fonksiyonları ile çalışır hale getirilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Satın alınacak ağ tabanlı cihazlar için yedekli gigabit ethernet ağ altyapısı da yüklenici tarafından sağlanacaktır. 3. GENEL GEREKSİNİMLER 3.1. Teklif edilen teçhizatın high definition giriş ve çıkışları SMPTE 292M serial component video, SMPTE 372M ve SMPTE 299M/272M-A embedded audio standartlarına uygun olacaktır Teklif edilen tüm High Definition teçhizat 1080/50i standartlarını destekleyecektir. Öte yandan dosya olarak gelen 1080/50p içerik sisteme alınabilmelidir Teklif edilen teçhizat VAC ve 50 Hz (5%) monofaze şebeke gerilimi ile sorunsuz olarak çalışacaktır Teklif edilen her cihaz için European tip güç kabloları sağlanacaktır Teklif edilen teçhizat +10ºC, +30ºC aralığında teknik karakteristiklerinde problem olmaksızın çalışacaktır Teklif edilen teçhizat 365 gün/24 saat çalışacak kapasitede olacaktır Teklif edilecek sistemler hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. Öyle ki, sistemlerdeki herhangi bir arıza durumunda yapım ve yayın hizmetlerine devam edilebilmelidir Rack tipi tüm teçhizat kapaklı ve rack içi soğutma sistemine sahip olacaktır. Cihaz dolaplarına (rack) yerleştirilecek tüm cihazlar için rack montaj kitleri yüklenici tarafından sağlanmalı ve yüklenici tarafından cihaz dolaplarına montajı yapılmalıdır Tüm video giriş ve çıkışları BNC tipinde olacaktır Teklif edilen cihazların analog audio giriş ve çıkışları var ise XLR-3 pin tipinde olacaktır Tüm işletme ve ölçü-bakım kitapları Türkçe ve/veya İngilizce olarak teçhizatla birlikte temin edilecektir.

2 3.12. Sisteme kaydedilen ve sistemde üretilen tüm kliplere verilen isimlerde Türkçe karakterler kullanılabilmelidir. Bu durum, sistemin hiçbir yerinde bir çelişki ya da ikilem doğurmamalıdır Teklif edilecek tüm yazılımlar lisanslı olacak ve yazılım lisansları ile yazılımların orjinal kopyaları CD, DVD veya başka bir kayıt ortamında teçhizatla birlikte teslim edilecektir Temin edilen tüm yazılımlar garanti süresi boyunca ücretsiz olarak güncellenecektir Sistemde kullanılacak tüm yazılımların son sürümleri teklif edilmelidir Lisanslama yöntemi ileride ilave lisans gerektirmeyecek şekilde kalıcı lisans tipinde olacaktır Satın alınacak cihazlar bu şartnamede belirtilen tüm fonksiyonları ile çalışır halde teslim edilecektir Teklif edilen cihazların analog video referans girişi olacaktır Teklif edilen cihazların analog audio giriş ve çıkışları var ise analog audio seviyeleri 0 dbm veya +4 dbm, 600 balanced olacaktır İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli görüldüğü takdirde, istekliden teçhizatın tamamı veya bir kısmı için tanıtım (demo) talep edilecektir. 4. VİDEO SERVER SİSTEMLERİ 4.1. SİSTEM MİMARİSİ Bu proje kapsamında, birbirinden tamamen bağımsız donanımlar üzerinde çalışacak Kayıt&Yapım ve Yayın Server Sistemleri olarak adlandırılacak iki ayrı server sistemi ile, server sistemlerine ağ üzerinden bağlanacak 7 adet non-linear kurgu seti satın alınacaktır Yapım hizmetlerinde kullanılacak Kayıt&Yapım Server Sistemi ve yayın hizmetlerinde kullanılacak Yayın Server Sistemi tamamen HD altyapıya sahip olacaktır Yayın materyali Kayıt&Yapım Sistemi üzerinde üretildikten sonra Yayın Server sistemine transfer edilecek ve buradan devamlılık stüdyosuna HD-SDI okuma yapılacaktır Yayın formatı olarak XDCAM Mbps kullanılacaktır TRT İngilizce kanalında 168 aktif kullanıcı olacaktır ve bunlardan aynı anda maksimum 60 tanesi sisteme erişebilecektir. 2

3 Aşağıda özellikleri belirtilen Kayıt, Proxy Editing, Arşivleme, İçerik Yönetimi ve Production Okuma işlemleri aynı yazılım üzerinden tek tip arayüzle yapılabilmelidir Teklif edilecek yazılımla aynı marka non-linear&in-place kurgu yazılımı önerilmelidir. Bu kurgu yazılımı, piyasada kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş, broadcast seviyesinde bir kurgu yazılımı olmalıdır Yayın ve Kayıt&Yapım Server Sistemleri ne ilişkin genel blok şema aşağıda verilmiş olup, bu şartname şemada yer alan bloklara ilişkin aşağıdaki öngörüler doğrultusunda oluşturulmuştur: Server sistemleri server grupları ve A/V depolama birimlerinden (HDD blokları) oluşmaktadır. Server grupları video server cihazlarından oluşmaktadır. Her bir video server cihazında giriş/çıkış arabirimleri ve yönetim birimleri aynı kasada olabileceği gibi, bu birimler farklı kasalarda da bulunabilir. Her bir A/V depolama birimi (HDD) birden fazla disk kasasından oluşabilir Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit ethernet ağ üzerinden server sistemleri arasında ve server sistemleri ile non-linear kurgu setleri arasında veri 3

4 transferi ve harici kaynaklardan server sistemlerine ftp yoluyla veri transferi mümkün olacaktır Her bir video server cihazı ve non-linear kurgu setinden, bağlanacakları yedekli ağdaki (Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit ethernet ağı) her bir network switch e birbirini yedekleyecek ve yük paylaşımına izin verecek şekilde ağ bağlantısı yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu cihazlarda en az ikişer adet ağ portu olacaktır Her bir kurgu setinden aynı anda 2 adet XDCAM Mbps formatında realtime stream yapılabilmelidir. Bu durumda herhangi bir performans kaybı yaşanmamalıdır KAYIT&YAPIM SERVER SİSTEMİ Bu proje kapsamında Boğaziçi Stüdyosunda yayına okuma amaçlı olarak 4 adet ve video wall için 2 adet HD yayına okuma çıkışı (portu) olmalıdır Prodüksiyon için gelen video kaynaklarının eşzamanlı olarak kaydedilmesi için toplam 14 adet HD kayıt girişi (portu) teklif edilmelidir Prodüksiyon için 12 adet HD genel playout portu teklif edilmelidir YAYIN SERVER SİSTEMİ Devamlılık Merkezi için 4 adet HD yayına okuma çıkışı ve 4 adet HD yedek çıkış portu eklenmelidir. Teklif edilen standalone video serverların her birinde en az 300 saat lokal HD video saklama alanı bulunmalıdır Devamlılıklarda herhangi bir arıza durumunda yayının kesintisiz devam etmesi için aktif aktif çalışan yedekli video server teklif edilmelidir. Bu iki video serverin aktif aktif çalışması sağlanmalıdır KAYIT&YAPIM VE YAYIN SERVER SİSTEMLERİ İÇİN ORTAK ÖZELLİKLER Video server cihazları aynı üretici tarafından üretilen görüntü giriş/çıkış kartları ve görüntü işleme donanım ve yazılımı ile bütün olarak görüntü sunum işi için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır Teklif edilen her bir video server en az 4 porta sahip olmalıdır. Kayıt amaçlı kullanılacak portlar, eşzamanlı olarak bütün portlardan yüksek çözünürlüklü HD kayıt yaparken aynı zamanda düşük çözünürlüklü kopya da (proxy) çıkartabilme özelliği olmalıdır Kayıt&Yapım adasındaki Ingest portları haricinde teklif edilen video serverların diğer video portları ve Yayın tarafında teklif edilen video serverların bütün video portları hem giriş, hem de çıkış olarak set edilip kullanılabilmelidir (bi-directional). Portlarla ilgili herhangi bir konfigürasyon değişikliği yapıldığında video server reset (yeniden başlatma) işlemi gerektirmemelidir İhtiyaç duyulduğunda her bir video server grubunun kayıt ve okuma portlarının sayısını band genişliği problemi oluşmaksızın en az ikişer katına çıkarmak mümkün olacaktır. 4

5 Video server cihazlarının üzerinde birbirini yedekleyen hot-swappable güç kaynakları olacaktır Video server cihazlarının üzerinde birbirini yedekleyen fanlar olacaktır Video-seslerin saklanacağı depolama birimlerinde veri güvenliği RAID algoritması veya eşleniği bir algoritmayla sağlanmalı, teklif edilen sistemde eğer RAID kontrol birimleri kullanılıyorsa bunlar birbirini kesintisiz yedekleyecek şekilde, ikili gruplar halinde, aktif-aktif çalışacak şekilde yapılandırılarak kullanılmalıdır. RAID konrol birimleri kullanılmıyorsa da kesintisiz çalışma prensibine uyulmalıdır Video-seslerin saklanacağı depolama birimlerinde eğer disk grupları (array) bulunuyorsa bir disk grubu (array) en fazla 16 adet diskten oluşacak ve en az 2 disk hatasını tolere edebilecek, disk grupları bulunmuyorsa da teklif edilecek sistem yine en az 2 disk hatasını tolere edebilecek şekilde konfigüre edilecektir. Sistem üzerinde en az 4 (dört) adet yedek disk (hotspare) kullanılacak, yedek diskler global hotspare olacak yani gruplara özel olmayacak her grup arıza durumunda herhangi bir yedek diski otomatik olarak kullanabilecektir Sistemin devamlılık tarafı için; video-seslerin saklanacağı lokal disklerin toplam net ve data saklanabilir kapasitesi en az 300 saat HD video Mbps) olacaktır. Teklif edilen saklama alanlarının kapasiteleri ikilik (binary) sistemde Byte türevleri olarak hesaplanacaktır Kayıt ve Yapım tarafı için video-seslerin saklanacağı depolama biriminin toplam net ve data saklanabilir kapasitesi en az 1300 saat HD video Mbps) olacak ve RAID 6 veya eşdeğeri güvenlikte, en az 7200K rpm, 6 Gbps hızında, 600 GB kapasiteli Enterprise SATA, SAS veya SSD disklerle oluşturulacaktır. Depolama birimlerinin, tasarımları gereği kullandığı alanlar varsa (vault, snapshot, clone vb.) bu alanlar net alan hesaplamasının dışında tutulacaktır. Teklif edilen depolama birimlerinin ve saklama alanlarının kapasiteleri ikilik (binary) sistemde Byte türevleri olarak hesaplanacaktır. Bu kapasite kayıtlı materyal kaybedilmeden en az iki katına çıkarılabilecektir Teklif edilen depolama birimlerini oluşturan her disk kasasının birbirini yedekleyen hot-swappable güç kaynakları ve birbirini yedekleyen hot-swappable fanları olacaktır Tüm media (audio/video) diskleri hot-swappable olacaktır Video server cihazlarında giriş/çıkış arabirimleri ve yönetim arabirimleri ayrı kasalarda ise, her bir giriş/çıkış arabirimi ile yönetim arabirimi arasında en az 1 Gbps hızında gigabit Ethernet bağlantısı sağlanacaktır ve bu birimler arasındaki ağ altyapısı yüklenici tarafından kurulacaktır Depolama birimleri ile kendilerine bağlı video server cihazları arasında fiber kablo üzerinden fibre channel, İSCSI, SAS veya Ethernet (10 Gb) arayüzü ile bağlantı yapılacaktır TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sisteminin genel mimarisinde de belirtilen Yayın ve Kayıt&Yapım sistemleri arasında 10 Gbps yedekli Ethernet network Yüklenici Firma tarafından kurulacaktır. Teklif edilecek sistemin kendisinden beklenen işlevlerin yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgisayar ağ altyapısı 5

6 (prizi, bağlayıcıları (konnektör), numaralandırması, aktif cihazları ve gerekli tüm diğer bileşenleri ile) ve teçhizat içine takılacak tüm donanım yüklenici tarafından sağlanacaktır Kayıt İşlemleri Video server sistemlerine hem video bağlantısı hem de ağ bağlantısı üzerinden materyal kaydı yapılabilecektir Video Bağlantısı Üzerinden Kayıt Video server cihazlarının kayıt portlarına gönderilen audio/video materyali HD-SDI video with embedded audio formatında olacak ve HD video materyali ile birlikte 8 kanal audio materyalinin kaydı mümkün olacaktır Video server sistemleri ile birlikte 4 adet kayıt terminali sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte sağlanacaktır Tek bir kayıt terminali üzerinden farklı video server cihazları üzerindeki kayıt portları kumanda edilebilecek ve bu portlar aynı terminal üzerinden eşzamanlı olarak ya da birbirinden bağımsız şekilde kayda sokulabilecek ve kayıttan çıkarılabilecektir Video server sistemlerinde kayıtlı olan ya da kaydı devam eden her materyal aynı anda tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak, izleme ve yayın amacıyla aynı anda tüm okuma portlarından okunabilecektir Kayıt terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli açılabilecek ve bu panel üzerinden gerek kayıt amacıyla server portlarına, gerekse izleme amacıyla monitörlere kaynak seçimi mümkün olacaktır Kayıt operatörleri, yayın için ayrılan portlar haricindeki okuma portlarından herhangi birisini seçerek, yapılan kayıtları kontrol amacıyla bu port üzerinden okuyabilecek, yaptıkları kaydı izlerken duraklatma (pause), başa sarma, ileri sarma, trim (ilgili zaman kodları arasını seçme), modify (trim edilmiş klibin aynı isimle kaydedilmesi) ve üzerinde değişiklik yapılmış klibin farklı isimle kaydı gibi fonksiyonlar mümkün olacaktır Seçilen okuma portu kayıt operatörünün izleme monitörüne sanal matriks panel aracılığıyla manuel olarak yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler yüklenici tarafından sağlanacaktır Tarih ve saate göre önceden planlanmış kayıtların sistem tarafından otomatik olarak yapılması mümkün olacaktır Scheduler Ingest özelliği olacaktır Aşağıda belirtilen sıkıştırma algoritmalarından hangisi seçilirse seçilsin, kayıt portlarının o algoritmaya uygun donanım ya da yazılım ile konfigüre edilebilmesi mümkün olacaktır. 6

7 Kayıt Portları İçin XDCAM Mbps 4:2:2 Long GOP 50 Mbps Video server sistemlerinde audio verisi 24-bit, 48 Khz PCM olarak saklanabilecektir Ağ Bağlantısı Üzerinden Kayıt Video server sistemlerine/video server sistemlerinden ağ üzerinden materyal transferi yapılabilecektir Teklif edilen video server cihazlarına dış dünyadan ftp transferi mümkün olacaktır Kayıt&Yapım ve Yayın Video Server Sistemleri arasında ve bu sistemlerle satın alınacak non-linear kurgu setleri arasında Audio/Video dosyalarının sürükle ve bırak (drag and drop) yöntemiyle veya menüler aracılığıyla transfer edilebilmesi için gerekli yazılımlar sağlanacaktır ios&android işletim sistemli mobil cihazlardan gelen HD haberlerin sisteme aktarılması mümkün olacaktır Haber Otomasyon Sistemleri İleride TRT tarafından temin edilecek olan Haber Otomasyon Sistemi yazılımı Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemiyle entegre çalışmalıdır. Bu entegrasyon MOS protokolü vasıtasıyla yapılmalıdır Transcode İşlemleri Universal Medya Transcoding yazılımı dosya tabanlı iş akışı motorunu kullanmalıdır Transcoding işleminin her yönü tamamıyla kontrol altında tutulabilmelidir Aynı anda 4 HD transcode işlemi yapılabilmelidir Yığın işleme (batch processing), izlenen klasörler (watch folders) ve otomatik FTP transfer gibi özelliklere sahip olmalı dolayısıyla tam otomatik modda çalışabilmelidir. Ayrıca kaynak formatlarını belirleyerek onları istenen hedef formatlara otomatik olarak kolayca transcode eden akıllı transcoding özelliği bulunmalıdır Timecode burn-in işlemi yapılabilmelidir. Ayrıca SD/HD dönüştürme özelliğine sahip olmalıdır Yayın Akış Hazırlama İşlemleri Video server sistemleriyle birlikte 2 adet akış hazırlama terminali sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif edilecektir. 7

8 Hazırlanan yayın akışları manuel olarak silinmediği sürece sistemde saklanacak ve istenildiği anda tekrar çağrılabilecektir Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akış, editor tarafından ilgili on-air terminaline (ileride tanımlanacaktır.) gönderildiği andan itibaren yayın portlarından okunmaya hazır olacaktır Yeni akış on-air terminaline gönderildiği anda ilgili video server portlarında önceden yüklenmiş başka bir akış var ise, yeni akışın, mevcut akışın sonuna eklenmesi mümkün olacaktır. Yeni akış gönderildiği anda eski akış yayında kullanılıyorsa yeni akışın sona eklenmesi yayında aksamaya yol açmayacaktır Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akışın herhangi başka bir akış hazırlama terminalinde açılıp yeniden düzenlenmesi mümkün olacaktır Akış hazırlama terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli açılabilecek ve bu panel üzerinden izleme amacıyla editörlerin monitörlerine kaynak seçimi mümkün olacaktır Akış editörleri, yayın için ayrılan port haricindeki okuma portlarından herhangi birisini seçerek, kayıtlı klipleri ve akışları kontrol amacıyla bu port üzerinden okuyabilecektir Seçilen okuma portu akış editörlerinin izleme monitörlerine sanal matriks panel aracılığıyla manuel olarak yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler yüklenici tarafından sağlanacaktır Proxy Editing Yerel ağ üzerinden kurgu yapabilen, resmin her karesine erişilebilmesine ve kurgulanmasına imkan veren Proxy editing yazılımı teklif edilecektir Proxy editing yazılımı 168 adet teklif edilecektir Aynı anda en fazla 50 adet kullanıcı bu yazılımı kullanacaktır Arşivleme Arşiv yazılımı içerik çözümlemesi yaparak, oluşturulacak üst verilerin yapılandırılmasını sağlamalıdır Arşiv yazılımı sistemde kayıtlı materyale daha kolay ulaşılabilmesini sağlamalıdır Sisteme kaydedilen materyal, veri alanları kullanılarak tek görüntü (frame) hassasiyetinde kataloglanabilmelidir. Veri alanlarının dışında sistem yöneticisi tarafından yeni veri alanlarının eklenmesi ya da mevcut veri alanlarının çıkarılması kolaylıkla yapılabilmelidir Kataloglama yaparken, herhangi bir marker (işaretleyici) tıklandığında, bu marker (işaretleyici) den başlayarak klip oynatılabilmelidir. 8

9 Kataloglama kullanıcıları, yeni marker (işaretleyici) ler ekleyebilmeli; mevcut marker (işaretleyici) leri, önceki ya da sonraki işaretleyici ile değiştirebilmeli ve silebilmelidir Kataloglama kullanıcıları, alt klipler (daughter clip ya da subclip) üretebilmelidir Arşiv verileri TRT İstanbul da mevcut bulunan Netapp marka NAS cihazı üzerinde tutulacaktır. Bu cihazın kapasitesi yaklaşık 180 TB olacaktır NAS cihazı lokasyon olarak TRT Ulus Ana Binasında olacaktır ve Boğaziçi Stüdyolarındaki Cihaz Odası ile Ana Binadaki Cihaz Odası arasında mevcut fiber hatlarla iletişim sağlanacaktır Teklif edilecek sistem TRT Sayısal Arşiv Sistemi ile iki yönlü olarak materyal ve üstveri alışverişi yapabilmelidir İçerik Yönetimi ve Kullanıcı Grupları Sistemde gerçekleştirilen servis işlemlerinin kaydı tutulmalıdır. Söz konusu tüm kayıtlar sistemde saklanmalıdır Üstverilerde yapılan arama/sorgulama işlemleri ile ulaşılan materyale ait marker (işaretleyici) lere ulaşılabilmelidir. İşaretleyicilerden herhangi birisi üzerine fare işaretleyicisi (mouse) ile tıkladığında, önizleme kopyası, bu işaretleyiciden başlayarak izlenebilmelidir Aynı materyale, aynı anda, birden fazla kullanıcı tarafından erişim mümkün olmalıdır Sisteme bağlı, ancak hiç işlem yapmayan kullanıcıların bağlantıları (session), önceden belirlenecek bir süre sonunda yeni kullanıcıların bağlanmalarına izin vermek üzere Administrator tarafından manuel olarak veya otomatik olarak kesilebilmelidir Tüm veri alanlarında Türkçe dili sorunsuz olarak desteklenmelidir Arama fonksiyonu Türkçe sorgulama ve tüm metin arama işlevlerini desteklemelidir. Sistem başlangıçta kulanıcıya basit bir arama ara yüzü sunmalı, eğer kullanıcı detaylı aramaya ihtiyaç duyar ise, detaylı arama ara yüzüne ulaşabilmelidir. Arama sorgulama için mantıksal arama fonksiyonları (VE,VEYA,DEĞİL, vb.) ile girilen (boşluklar dikkate alınarak) metnin olduğu gibi aranması desteklenmelidir İçerik yönetimi ile ilgili ana işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilmelidir TRT İngilizce kanalının dünyanın en az 5 (beş) farklı ülke ve şehirlerinde stüdyoları olacaktır ve bu stüdyolarda çalışacak personel İstanbul daki Boğaziçi stüdyosunda kurulacak olan Kayıt, Yapım ve Yayın sistemine bağlanabilmeli ve kullanabilmelidir Yurtdışı kullanıcıları gerektiğinde merkezi SAN/NAS sistemine erişebilmeli, içeriği download edebilmeli, kurgu setlerinde edit yapabilmeli ve bitmiş çalışmalarını remote bağlandıkları SAN/NAS sistemine atabilmelidirler. 9

10 Kullanıcıların yaptığı arama işlemleri sistemde saklanmalıdır Sistemi kullanan her kullanıcı, istenilen kullanıcı gruplarına dahil edilebilmeli, istenilen kullanıcı gruplarından çıkarılabilmelidir. Kullanıcılar, sadece, dahil edildikleri kullanıcı gruplarının yetkilerine sahip olmalıdır Sistem Yöneticisi, yeni gruplar oluşturabilmeli, bahsedilen grupları yetkilendirebilmeli ve grupların yetkilerini değiştirebilmelidir Okuma İşlemleri Video server cihazlarının okuma portlarından HD-SDI video with embedded audio formatında çıkış alınacak ve HD video materyali ile birlikte 8 kanal audio materyalinin çıkışa okunması mümkün olacaktır İki reji odası için (Boğaziçi Std. Reji Odası ve Devamlılık Reji Odası) ikişer adet olmak üzere, toplam 4 adet on-air terminali sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif edilecektir Akış hazırlama terminallerinden her bir reji odasında bulunan iki on-air terminaline aynı yayın akışı gönderilebileceği gibi, aynı reji odasında bulunan iki on-air terminalinden birinde program akışı ve diğerinde reklam/fragman ve diğer dolgulardan oluşan akış ile de çalışılabilir İki reji odasında bulunan her on-air terminali üzerinden hem asıl hem yedek video server portlarına ait birer yayın portu kumanda edilecek ve yedekleme amacıyla her iki porttan da aynı materyal senkron olarak okunacaktır. Bu amaçla; tek bir on-air terminali üzerinden her iki yayın portunun tek tuşla eşzamanlı olarak okumaya başlatılması ve yine tek tuşla okumanın durdurulması mümkün olacaktır Herhangi bir akış hazırlama terminalinde hazırlanan akış, editor tarafından ilgili on-air terminaline gönderildiği andan itibaren o terminal üzerinden kontrol edilen her iki yayın portundan da okunmaya hazır olacaktır Senkron okuma yapacak playout portlarından herhangi birindeki arıza diğer porttan yapılacak okumayı engellemeyecektir On-Air terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli açılabilecek ve bu panel üzerinden yayın portlarının istenen hedefe yönlendirilmesi mümkün olacaktır Video server cihazlarına video bağlantısı ya da dosya transferi yoluyla kaydedilmiş farklı formatlardaki kliplerin akış listesinde ardarda okunması mümkün olacaktır. Akış listesinde ardarda yer alan farklı formattaki klipler yayına okunurken, klip geçişleri sırasında çıkışta herhangi bir gecikme ya da kesinti yaşanmayacaktır On-air terminallerinde akışlar üzerinde son dakika değişiklikleri yapılabilecek ve bu değişiklikler ilgili diğer terminallere de anında yansıyacaktır On-air terminalleri üzerinde de akış hazırlanması mümkün olacaktır. 10

11 Sistem Yönetimi Video server sistemleri ile birlikte toplam 2 adet sistem yönetim terminali sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olan tüm yazılımlar terminallerle birlikte teklif edilecektir Sistem yönetim terminalleri üzerinde istenildiğinde sanal matriks kontrol paneli açılabilecek ve bu panel üzerinden tüm kaynakların tüm hedeflere yönlendirilebilmesi mümkün olacaktır Sistem yöneticisi, yayın için ayrılan port haricindeki okuma portlarından herhangi birisini seçerek, yapılan kayıtları kontrol amacıyla bu port üzerinden okuyabilecek, izleme sırasında duraklatma (pause), başa sarma, ileri sarma, trim (ilgili zaman kodları arasını seçme), modify (trim edilmiş klibin aynı isimle kaydedilmesi) ve üzerinde değişiklik yapılmış klibin farklı isimle kaydı gibi fonksiyonlar mümkün olacaktır Seçilen okuma portu sistem yöneticisinin izleme monitörüne manuel olarak yönlendirilecektir. İzleme için gerekli monitörler Yüklenici tarafından sağlanacaktır Video sunucunun çalışma koşullarını sürekli izleyen ve ısı artışı, güç kaynağı problemleri, disk kayıpları, veri bağlantı problemleri gibi anormal durumlarda sistem yöneticilerini ya da SMS ile uyaran bir izleme programı sağlanacaktır Uzaktan Erişim Server sistemlerine ve non-linear kurgu setlerine Kurum içi ve Kurum dışından hem kontrol hem de müdahale için yetkili personel tarafından erişim mümkün olacaktır. Bu amaçla gerekli yazılımlar sağlanacaktır Sistem Performansı Tüm ingest ve playout portlarının aynı anda kulanıldığı durumda 4 adet kayıt operatörü, 10 adet haber otomasyon kullanıcısı, 2 adet yayın akış hazırlama operatörü, 40 proxy editing kulanıcısı, 4 okuma operatörü, 1 adet sistem yöneticisi ve 20 TRT kampus kullanıcısı ile 19 internet kullanıcısı, sistemi tüm fonksiyonları (arama/sorgulama, önizleme, kurgulama, vb.) ile sorunsuz olarak kullanabilmelidir Bilgisayarlar Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda bilgisayarlar yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Her Kayıt Terminali için 1 adet Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet Her Okuma Terminali için 1 adet Her Sistem Yönetim Terminali için 1 adet 11

12 Teklif edilen bilgisayarlar kayıt, yayın akış hazırlama, okuma ve sistem yönetimi işlerinin sorunsuz çalışabilirliği açısından test edilmiş ve uygun görülmüş bir markaya ve modele sahip olmalıdır ve performans olarak ilgili işleri yapabilecek yeterlilikte donanımsal özelliklere (RAM kapasitesi, CPU hızı, CPU Çekirdek sayısı) sahip olmalıdır Monitörler Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda broadcast kalitesindeki monitörler yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Her Kayıt Terminali için 2 adet Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet Her Okuma Terminali için 1 adet Her Sistem Yönetim Terminali için 1 adet Sisteme teklif edilecek monitörler en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 24 LCD veya LED monitör 1920*1200 çözünürlük 16.7 milyon ekran rengi 1000:1 kontrast oranı Aşağıda verilen mekanlar için aşağıda verilen sayılarda broadcast kalitesinde video monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Her Kayıt Terminali için 1 adet Her Yayın Akış Hazırlama Terminali için 1 adet Her Okuma Terminali için 1 adet Sisteme teklif edilecek monitörler en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Teklif edilecek monitörler IPS (In-Plane Switching) veya OLED broadcast video monitör tipinde ve en az 24 boyutunda olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin yatayda ve dikeyde en az 170 lik izleme açısı olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin HD-SDI (SMPTE292M) ve SD-SDI (SMPTE259M) girişleri olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin SDI girişlerindeki embedded ses dinlenebilmelidir ve ses kanallarının seviyeleri ekrandan izlenebilmelidir. 12

13 Tüm monitörler masa aparatı ile birlikte sağlanacaktır Referans Sinyal Üreteci (SPG) Sistemde kullanılmak üzere broadcast seviyesinde yedekli ve otomatik geçişli 1 takım master sync pulse generator üreteci ve dağıtıcı yüklenici tarafından sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir. Sistem için gerekli ise sayısal ses referans sinyal üreteci ve dağıtıcısı da yüklenici tarafından sağlanmalı ve sisteme entegre edilmelidir Tarif Edilmeyen Diğer Yazılım ve Donanımlar Bu şartnamede tarif edilmediği halde satın alınacak sistemlerin çalışması için ihtiyaç duyulan diğer yazılım ve donanımlar sağlanacaktır. Bu kapsamda teklif edilecek tüm iş istasyonları ve sunucuların RAID 1 şeklinde konfigure edilmiş sistem diskleri (sistem diski olarak SSD disk kullanılıyorsa RAID 1 olmasına gerek olmayacaktır), ikişer adet Gigabit Ethernet portları ile redundant PSU (iş istasyonlarında gerek olmayacaktır), fan ve RAID Controller kartları olacaktır. Bu şartnamede tarif edilmiş ya da edilmemiş olsun, üzerinde otomasyon uygulamalarının çalışacağı (database management, mirroring management vb.) tüm iş istasyonu ve sunucu donanımı yedekli yapıda teklif edilecek ve bir nodun arızası durumunda tüm görevler diğer node üzerinden kesintisiz olarak devam edecektir. 5. VİDEO MATRİKS 5.1. Video Matriks olarak Boğaziçi Stüdyosunda mevcut olan Miranda Nvisio FR5128 marka 128*128 matriks kullanılacaktır Bu matriksin Kayıt, Yapım ve Yayın sistemiyle entegrasyonu olmalıdır yani sistem içerisinden matrikse bir arayüzle erişilebilmeli ve yönlendirmeler bu arayüz üzerinden yapılabilmelidir. 6. NON-LINEAR&IN-PLACE KURGU SETLERİ 6.1. Bu proje kapsamında sağlanacak 7 adet non-linear kurgu seti Kayıt&Yapım Sistemi ni materyal havuzu olarak kullanacaktır. Bu nedenle, kurgu setleri için, kurgu fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyabilecekleri on-line kapasite hariç olmak üzere depolama alanı talep edilmemiştir Non-Linear Kurgu setleri, Yüklenici tarafından sağlanacak yedekli 1 gigabit ethernet ağ üzerinden birbirini yedekleyen iki hat ile Kayıt&Yapım Sistemi ne bağlanacaktır. 13

14 6.3. Yüksek çözünürlüklü dosya üzerinden kurgu yapılmasına imkan veren 3 adet In- Place Editing yazılımı teklif edilecektir Her bir in-place kurgu setinden aynı anda 2 adet XDCAM Mbps formatında realtime stream yapılabilmelidir. Bu durumda herhangi bir performans kaybı yaşanmamalıdır Herbir In-Place editing set üzerinde koşacağı iş istasyonu ile birlikte teklif edilmelidir Herbir In-Place Editing yazılımının üzerinde koşacağı iş istasyonları donanımları, üzerinde çalışacak yazılımların çalışması için gereken minimum gereksinimleri değil, tavsiye edilen performans gereksinimlerini sağlamalıdır Kurgusu tamamlanan materyalin dosya ve sıkıştırma formatı video server cihazları tarafından tanınabilecek ve bu materyal video server cihazlarından sorunsuz olarak çıkışa okunabilecektir Herbir non-linear kurgu seti için en az aşağıdaki özelliklere sahip iş istasyonu teklif edilmelidir ve bu iş istasyonları kurgu yazılımının sorunsuz çalışabilirliği açısından test edilmiş ve uygun görülmüş bir markaya ve modele sahip olmalıdır: İşlemci (2 adet) 2,5 GHz (6 çekirdek) İşlemci Çekirdek başına tamamen paylaşımlı 15MB önbellek Bellek 32GB 1600MHz DDR3 Grafik ve Video 3GB NVIDIA Quadro K4000 grafik işlemci Depolama 256 GB SATA SSD 2 TB SATA nd HDD Çevrebirim bağlantıları ve ses USB Standart Keyboard USB Laser Scroll Mouse 16X SuperMulti DVDRW SATA Dual İşlemcili Hava Soğutma Kiti 14

15 Yazılım MS Windows 7 Professional 64-bit OS 6.9. Herbir Non-Linear&In-Place Kurgu Seti için ise en az aşağıdaki özelliklere sahip 2 adet monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır: 27 LED monitör 2560*1440 çözünürlük 16:9 en-boy oranı 16.7 milyon ekran rengi 375 cd/m² parlaklık 1000:1 kontrast oranı 12 ms cevap verme zamanı Mini Display Port bağlantısı Herbir Non-Linear&In-PlaceKurgu Seti için aşağıdaki özelliklere sahip 1 adet video monitör yüklenici tarafından sağlanmalıdır: Teklif edilecek monitörler IPS (In-Plane Switching) veya OLED broadcast video monitör tipinde ve en az 24 boyutunda olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin yatayda ve dikeyde en az 170 lik izleme açısı olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin HD-SDI (SMPTE292M) ve SD-SDI (SMPTE259M) girişleri olmalıdır. Teklif edilecek olan monitörlerin SDI girişlerindeki embedded ses dinlenebilmelidir ve ses kanallarının seviyeleri ekrandan izlenebilmelidir. Tüm monitörler masa aparatı ile birlikte sağlanacaktır Non-Linear Kurgu yazılımı, üreticisi tarafından, bireysel son kullanıcılar için (consumer segment) değil ulusal televizyon yayıncılığı için (broadcast segment) tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır Kurgu setlerinde üretilecek kliplere verilen isimlerde ve kullanılan üst verilerde Türkçe alfabesinde bulunan bütün harfler sorunsuz olarak kullanılabilmelidir Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı Dolby E surround formatı ile çalışabilir özellikte olmalıdır. 15

16 6.14. Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı 3 boyutlu uzayda nesnelerin, görüntülerin yerleştirilmesi ve hareket ettirilmesi yeteneğine sahip olmalıdır Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı tek nokta ve 4 köşe seçilerek cisim/hareket takibi (4-point Motion Tracking) yapabilmelidir Teklif edilecek Non-Linear kurgu yazılımı, Mac OSX işletim sistemi üzerine sorunsuz olarak kurulabilmeli ve çalıştırılabilmelidir Non-Linear Kurgu yazılımında, 1080i video formatı desteklenmeli ve aşağıda belirtilen biçimlerde (formatlarda) gelen görüntü ve ses aynı zaman çizgisi (timeline) üzerinde doğrudan gerçek zamanlı olarak kullanılabilmeli ve ilgili dosyalarda bulunan klip üst verilerine ulaşım sağlanabilmelidir: DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD HDV AVC-Intra Sony XDCAM IMX, HD, HD422, EX Uncompressed Teklif edilecek Non-Linear kurgu setlerinde NTFS biçimli disklerden okuma ve disklere yazma yapılabilecektir Teklif edilen Non-Linear&In-Place her setle birlikte aşağıdaki özelliklere sahip stereo referans hoparlör seti teklif edilmelidir: Teklif edilecek stereo referans hoparlör setinde 2 adet aktif referans hoparlörü olacaktır. ISO ve IEC standartlarına uygun, aktif tipte ve en az 2 yollu referans hoparlörü olacaktır. Hoparlörlerin çıkış gücü, en az 80W (LF40W + HF40W) olacaktır. Hoparlörün enterferansı önleyici manyetik shielding özelliği olacaktır. Hoparlörün aşırı yük koruma devresi olacaktır. Hoparlör üzerinden ses seviyesi ayarı yapılabilecektir. Hoparlörün üzerinde açma-kapama düğmesi olacaktır. Analog ses giriş konnektörü XLR-3 pin, balanced tipte olacaktır. Hoparlör 220V (%10), 50Hz (%5) AC monofaz şebeke gerilimi ile çalışacaktır. Hoparlör koyu renkte olmalıdır. 16

17 Hoparlörler için gerekli ayaklı sehpaları ve/veya duvara asma aparatları hoparlörlerle birlikte verilecektir. Hoparlörler en az aşağıdaki teknik özellikleri sağlayacaktır: Frekans Tepkisi : max 2 db; 70Hz-20kHz THD : % 0,5 (frekans > 100Hz) Maksimum SPL (peak) : 100 db Teklif edilen her Non-Linear setle birlikte jog/shuttle ve audio fader cihazları sağlanacaktır Teklif edilen Non-Linear&In-Place kurgu setlerine Kurum içi ve Kurum dışından hem kontrol hem de müdahale için yetkili personel tarafından erişim mümkün olacaktır. Bu amaçla gerekli yazılımlar sağlanacaktır. 7. KABLOLAMA ve MONTAJ 7.1. Kablolama Teklif edilecek sistemlerin ve non-linear kurgu setlerinin tüm fonksiyonları ile çalışması için ihtiyaç duyulan tüm kablolar yüklenici tarafından temin ve monte edilecektir Montaj öncesinde sistem şemaları hazırlanarak TRT ye teslim edilecektir. TRT şemalar üzerinde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici talep edilen değişiklikleri yapacaktır Sistemde kullanılacak her kabloya, sistem içinde eşi benzeri olmayan (unique) bir kablo numarası verilmelidir. Yapılan tüm kablolama, kablo numaraları ve mekanları detaylı olarak şemalandırılmalıdır Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi TRT nin numaralama sistemi ile aynı olacak olup, numaralama sistemi yükleniciye TRT tarafından bildirilecektir Kablolamada kullanılan video kablo ve konnektörlerinin tamamı yüksek kaliteli ve HD-SDI 2.97 Gb/s sinyale uygun olacaktır. Kullanılacak kablolar Belden, Canford, Draka veya eşleniği olup, 90 metre mesafede 2,97 Gb/s HD-SDI sinyali sorunsuz olarak iletebilecektir Kullanılacak kablolar esnek ve rak içi montaja uygun yapı ve incelikte olacaktır Video kabloların tamamında BNC koruyucu (sleeve) kullanılacaktır Kullanılacak BNC konnektörler verilen video kablosuna uygun yapıda Telegartner, Canare veya eşleniği olacaktır Kablolama için montaj mekanlarında bulunan mevcut tava sistemi kullanılacak olup, gerekirse yüklenici tarafından ek tavalar monte edilecek ve sistemin her 17

18 7.2. Montaj yerinde enerji kabloları ile veri (video/audio/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar üzerinden taşınacaktır Cihaz odası (Sistem odası) olarak Boğaziçi Stüdyosu mevcut cihaz odaları kullanılacaktır. İstekliler, mevcut cihaz odalarını inceleyebilirler. İdare tarafından sağlanacak altyapının (kesintisiz enerji kaynağı, iklimlendirme vb.) yeterli olmaması durumunda, teklif edeceği sistem için uygun altyapıyı sağlamalıdır Cihaz odasında bulunacak teçhizatın yerleştirilmesi için gerekli sayıdaki cihaz rakı dikey kablo tavaları ile birlikte yüklenici tarafından sağlanacak ve monte edilecektir Cihaz odasına yerleştirilecek olan raklar 19 genişliğinde, 42U yüksekliğinde ve 80 cm den az olmamak kaydıyla teklif edilen teçhizata uygun derinlikte olacaktır Her rakta 2 adet 10 çıkışlı, ana giriş anahtarı 20 amperlik MDU (Main distribution unit) bulunacaktır. Cihazların ana ve yedek güç kaynakları bu MDU lardan ayrı ayrı beslenecektir. Kullanılacak MDU lar TRT de kullanılan MDU lar ile aynı teknik özelliklere sahip olacaktır Raklardaki boşluklar panellerle kapatılacaktır Raklara yerleştirilecek cihazlar arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla ihtiyaca göre 1-2U boşluklar bırakılacaktır Cihaz odasındaki bilgisayarlar (sunucular/iş istasyonları,vb.), cihaz dolaplarından birisine yerleştirilecek, katlandığında en fazla 3U yüksekliğinde yer kaplayan uygun sayıda ve yüklenici tarafından sağlanacak LCD ekran, klavye ve fare ile yönetilebilmelidir. Bu maddede bahsedilen LCD ekran, klavye ve fare ile bilgisayarlar arasındaki bağlantı yüklenici tarafından sağlanacak KVM switch/switchler ile gerçekleştirilmelidir. KVM switch/switchler ile kontrol edilecek bilgisayarların seçimi, klavye üzerinden gerçeleştirilebilmelidir Cihaz odasında raklar arası kablo geçişlerinde HD-SDI 2.97 Gb/s sinyale uygun yeterli sayıda CTP kullanılacaktır Montaj sonrasında, tüm şemalar (raklardaki cihaz yerleşim şemaları, video/audio, kontrol, ağ, enerji şemaları dahil) en son şekli ile hem basılı olarak hem de elektronik ortamda TRT ye teslim edilecektir Sistemlere ait tüm terminaller idarenin montaj öncesinde ya da sırasında belirleyeceği mekanlara yüklenici tarafından konularak montajları yapılacaktır. 8. EĞİTİM 8.1. Satın alınacak sistemler için İstanbul da aşağıda detayları verilen Türkçe tercümeli işletme eğitimleri verilecektir: 18

19 Server Kayıt Operatörleri Eğitimi 3 gün (8 kişi) Kurgu Operatörleri Eğitimi 5 gün (10 kişi) Server Yayın Operatörleri Eğitimi 3 gün (8 kişi) Sistem Yöneticileri Genel İşletme Eğitimi 2 gün (4 kişi) Transcode, Arşiv, Proxy Editing, İçerik Yönetimi Yayın Akış Hazırlama Eğitimleri 5 gün (30 kişi) 8.2. Satın alınacak sistemler için aşağıda detayları verilen ölçü-bakım eğitimleri verilecektir: Otomasyon Yazılımları Ölçü-Bakım Eğitimi (Fabrikada) 5 gün (5 kişi) Video Server Cihazları Ölçü-Bakım Eğitimi (Fabrikada) 3 gün (5 kişi) Non-linear-InPlace Kurgu Setleri Ölçü-Bakım Eğitimi (İstanbul da) 2 gün (5 kişi) 8.3. Ölçü-bakım eğitimlerinin ardından kursiyerler aşağıdaki işlemleri yerine getirebilecektir: Koruyucu bakım işlemleri Hata teşhisi ve giderme Cihaz konfigürasyonu Yazılım yükleme ve güncelleme 9. GARANTİ HİZMETLERİ 9.1. Teklif edilecek tüm yazılım ve donanımlar için garanti süresi üç yıl olacaktır Garanti sürecinde sistemin kesintisiz olarak çalışır durumda tutulması için gerekli tüm yazılım ve donanım desteğinin sağlanması yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır Temin edilen tüm yazılımlar için garanti süresi boyunca yükseltme (upgrade) ve güncellemeler (update) ücretsiz olarak yapılacaktır. 10. TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ Satın alınacak sistemler için, sistemlerin müspet geçici kabulünü müteakip İdare tarafından bildirilecek tarihten itibaren başlamak üzere, 1 yıl süre ile teknik destek hizmeti sağlanacaktır. 19

20 10.2. Yüklenici bu hizmet süresince TRT İstanbul Müdürlüğü nde en az bir personel bulunduracak ve bu hizmet için tahsis edilecek kişi/kişiler hizmet boyunca oluşabilecek tüm teknik problemler ve işletme aksaklıklarına müdahale edebilecek ve sorun çözebilecek derecede ilgili donanım ve yazılımlara hakim olacaklardır Yüklenicinin personeli Kurumda 7/24 süreyle TRT İstanbul Müdürlüğü nde hazır bulunacaktır Yüklenicinin personeli garanti kapsamında değişmesi, tamir edilmesi gerekebilecek her türlü donanım ve modifiye edilmesi, yüklenmesi veya eklenmesi gerekebilecek her türlü yazılım problemi durumunda işin en kısa sürede yapılabilmesi için gerekli bağlantı ve organizasyonları sağlayacaktır Hizmet süresi boyunca TRT İstanbul Müdürlüğü nde bulunan kanalın sistem sorumlularıyla koordineli çalışılacak olup tüm müdahalelerde sistem sorumlularına gerekli bilgi verilecek ve izinler alınacaktır. 20

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7

EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) 1/7 EK: ZEYİLNAME (BTD.07(DIŞ)2009/29 Sipariş İşaretli İhalede Yapılacak Olan Değişiklikler) Teknik Şartname Eski Hali 3.5. Teklif edilecek teçhizatın SD-SDI giriş ve çıkışları 625 lines, 25 frames/sec analogue

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı