ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Doktora İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: Toprak dolgu barajların Drucker-Prager ve Eğri Tanımlama Yöntemleriyle lineer olmayan deprem analizi, Prof. Dr. A.Aydın DUMANOĞLU Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki toprak dolgu barajların lineer olmayan stokastik analizi, Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Görevlisi Arş. Görevlisi (35/e) Arş. Görevlisi (Dr.) Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Mühendislik Fakültesi (İnşaat Müh. Böl.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (İnşaat Müh. Böl.) Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak. (İnşaat Müh. Böl.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fak. (İnşaat Müh. Böl.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fak. (İnşaat Müh. Böl.) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Parlak, Ö., Ayaklı Su Depolarının Dinamik Analizlerinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010 (devam ediyor). 1

2 2. Kurt, M., Tarihi köprülerin dinamik davranışlarının deneysel ve sayısal yöntemlerle incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 (devam ediyor). 3. Arslan, E., Su altı patlama yüklemesine maruz yapıların dinamik analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 (devam ediyor). 4. Şeker, E., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010 (kayıt donduruldu). 5. Özbek, Ş., Patlatma kaynaklı yer hareketi etkisindeki tarihi minarelerin lineer olmayan dinamik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 (devam ediyor). 6. Köksal, O., Patlatma kaynaklı yer hareketi etkisindeki ayaklı su depolarının lineer olmayan dinamik analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 (devam ediyor). 7. İleri, S., Doğrusal olmayan zemin özellikleri dikkate alınarak patlatma kaynaklı yer sarsıntılarının modellenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 (devam ediyor). 8. Arslan, E., Su altı patlama yüklemesine maruz yapıların dinamik analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012 (devam ediyor). 9. Albayrak, H., Kısmi hasarlı tarihi yığma yapıların deprem etkisi altındaki dinamik davranışları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012 (devam ediyor). 10. Kocabıçak, U., Darbe Yüklemesine maruz Betonarme Köprülerin Dinamik analizi,, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012 (devam ediyor). 11. Gürel, G., Zemin Yapı etkileşimi dikkate alınarak Tarihi Yığma Kurt Köprüsünün Lineer Olmayan Deprem analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012 (devam ediyor). Yönetilen Doktora Tezleri: --- Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Soğuk Bölgelerdeki Yapıların Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışlarının Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi, Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Proje Kod No:PYO.MUH , Yürütücü, BŞV1134 Dosya numarası ile T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Merkezi Laboratuar Projesi kapsamında Malzeme ve Yapı Merkez Laboratuarı (MAYMER) Projesi, Araştırmacı, ( TL) İdari Görevler: İnşaat Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü Mühendislik Fakültesi Erasmus Koordinatörü Fakülte Kurulu Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı 2

3 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, Ödüller: 15 Mart Eylül 2002: Türkiye Deprem Vakfı Yurt İçi Doktora Bursu 2006 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2007 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2007 : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2008 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2009 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(2 Adet) 2010 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(2 Adet) 2010 : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2011 : Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(3 Adet) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Lisans Akademik Yıl Dönem Dersin adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Bahar Güz Bahar Yapı Statiği I Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi Mühendisler için Jeoloji Topoğrafya Lineer Cebir Çelik Yapılar-I Diferansiyel Denklemler Topoğrafya Mühendislik Ekonomisi Çelik Yapılar-II Yüksek Lisans Akademik Dönem Dersin adı Haftalık Saati Öğrenci 3

4 Yıl Teorik Uygulama Sayısı Rüzgâr Türbini Kulelerinin Tasarımı Tarihi Yapıların Depreme dayanımı Güz Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Geoteknik Deprem Mühendisliği Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Bahar Geoteknik Deprem Mühendisliği Rüzgâr Türbini Kulelerinin Tasarımı Tarihi Yapıların Depreme dayanımı Güz Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Geoteknik Deprem Mühendisliği Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Bahar Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Rüzgâr Türbini Kulelerinin Tasarımı ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Bayraktar, A., Haciefendioglu, K. ve Muvafik, M., Asynchronous seismic analysis of concrete-faced rockfill dams including dam reservoir interaction, Canadian Journal of Civil Engineering, 32(5) (2005) A2. Haciefendioglu, K., Transient stochastic analysis of nonlinear response of earth and rock-fill dams to spatially varying ground motion, Structural Engineering and Mechanics, 22(6) (2006) A3. Hacıefendioğlu, K., Başağa, H. B., Bayraktar, A. ve Ateş, Ş., Nonlinear analysis of rock-fill dams ton on-stationary excitation by the stochastic Wilson- method, Applied Mathematics and Computation, 194(2) (2007) A4. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A., Stochastic response of underground Structures, Proceedings of ICE, Geotechnical Engineering, 161(GE6) (2008) A5. Bilici, Y., Bayraktar, A., Soyluk, K., Hacıefendioğlu, K., Ateş, Ş. ve Adanur, S., Stochastic dynamic response of dam reservoir foundation systems to spatially varying earthquake ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(3) (2009)

5 A6. Hacıefendioğlu, K., Bayraktar, A. ve Bilici, Y., The effects of ice cover on stochastic response of concrete gravity dams to multi-support seismic excitation, Cold Regions Science and Technology, 55(3) (2009) A7. Hacıefendioğlu, K., Stochastic response of concrete faced rockfill dams including partially icecovered reservoir-foundation interaction under spatially varying seismic waves, Cold Regions Science and Technology, 58(1-2) (2009) A8. Hacıefendioğlu, K., Seasonally frozen soil's effect on stochastic response of masonry minaret soil interaction systems to random seismic excitation, Cold Regions Science and Technology, 60(1) (2010) A9. Hacıefendioğlu, K., Stochastic seismic response analysis of offshore wind turbine including fluidstructure-soil interaction, Structural Design of Tall and Special Buildings, xxx (2010) xxx-xxx (DOI: /TAL.646). A10. Hacıefendioğlu, K., Deconvolved stochastic seismic excitation effect on the nonlinear response of asphaltic lining dam-foundation interaction systems, Advances in Structural Engineering, 13(1) (2010) A11. Hacıefendioğlu, K., Effect of material uncertainty on stochastic response of dams, Proceedings of ICE, Geotechnical Engineering, 163(GE2) (2010) A12. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A. ve Başağa, H.B., Estimation of stochastic nonlinear dynamic response of rock-fill dams with uncertain material parameters for non-stationary random seismic excitation, Nonlinear Dynamics, 61(1-2) (2010) A13. Hacıefendioğlu, K., ve Birinci, F., Stochastic dynamic response of masonry minarets subjected to random blast and earthquake-induced ground motions, Structural Design of Tall and Special Buildings, 20(6) (2011) A14. Hacıefendioğlu, K., Bayraktar, A. Türker, T., Seismic response of concrete gravity dam-ice Covered Reservoir-Foundation Interaction Systems, Structural Engineering and Mechanics, 36(4) (2010) A15. Hacıefendioğlu, K. ve Soyluk, K., Nonlinear response of earthfill dams to spatially varying ground motion including site response effect, Advances in Structural Engineering, 14(2) (2011)

6 A16. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A. Effect of ice-sheet on stochastic response of offshore wind turbine-sea water-soil interaction systems subjected to random seismic excitation, Journal of Cold Regions Engineering, 25(3) (2011) A17. Hacıefendioğlu, K., Soyluk, K. ve Birinci, F. Numerical investigation of stochastic response of an elevated water tank to random underground blast loading, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 26(4) (2012) A18. Hacıefendioğlu, K., Soyluk, K. ve Birinci, F. Comparison of Stochastic Responses of Asphaltic Concrete Core and Asphaltic Lining Dams with Clay Core Dams to Stationary and Nonstationary Excitation, Advances in Structural Engineering, 15(1) (2012) A19. Hacıefendioğlu, K., Deconvolution effect of near-fault earthquake ground motions on stochastic dynamic response of tunnel-soil deposit interaction systems, Natural Hazards and Earth System Science, 12 (4) (2012) A20. Hacıefendioğlu, K., Soyluk, K. ve Birinci, F., Numerical investigation of stochastic response of an elevated water tank to random underground blast loading, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 26(4) (2012) A21. Hacıefendioğlu, K., Kartal,M.E., Karaca, Z., The effect of seasonally frozen soil on stochastic response of elevated water tank under random excitation, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, xxx (2012) xxx-xxx (DOI: /s ) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Dumanoglu, A.A. ve Haciefendioglu, K., Comparison of nonlinear dynamic analyses of embankment dams, Fifth International Congress on Advances in Civil Engineers, September 25-27, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, Vol. 4, , B2. Bayraktar, A., Başağa, H.B. ve Haciefendioglu, K., The effect of reservoir on the earthquake response of concrete faced rockfill (CFR) dams, International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, May 29-31, Near East University, Lefkoşa, North Cyprus, Vol. 1, , B3. Haciefendioglu, K., Bayraktar, A. ve Dumanoglu, A.A., Stochastic dynamic response of embankment dams to deconvolved ground acceleration record, SEMC 2004, The Second International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, July 5-7, Cape Town, South Africa, ,

7 B4. Haciefendioglu, K., Bayraktar, A. ve Dumanoglu, A.A., Comparison of linear and nonlinear stochastic analysis of earthfill dams, 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 October, Bogazici University, Istanbul, Turkey, , B5. Haciefendioglu, K., Bayraktar, A. ve Soyluk, K., Dumanoglu, A.A. Incoherence effects on the nonlinear stochastic response of embankment dams, 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 October, Bogazici University, Istanbul, Turkey, , B6. Ates S., Haciefendioglu K., Bayraktar A., ve Dumanoglu A.A., The effect of deconvolved base rock ınput on stochatic dynamic response of isolated bridges with soil-structure interaction, 10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures, May, Istanbul, Turkey, 1-6, B7. Hacıefendioğlu K. ve Birinci F., Influence of uncertainty of material parameters on stochastic dynamic response of asphaltic lining dam-foundation systems to spatially varying ground motion, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 October, Sakarya, Turkey, , B8. Hacıefendioğlu K., Site response effects on stochastic behavior of the Bolu Tunnel under nonuniform ground motion, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 October, Sakarya, Turkey, , B9. Hacıefendioğlu, K, Birinci F., Seismic Analysis of Offshore Wind Turbine including Fluid-Structure- Soil Interaction, 9 th International Congress on Advances in Civil Engineering, September, Trabzon, Turkey, 1-7 (CD), B10. Birinci F., Hacıefendioğlu, K., Additional Effects of Settlements and Rotations on Buildings, 9 th International Congress on Advances in Civil Engineering, September, Trabzon, Turkey, 1-8 (CD) B11. Hacıefendioğlu, K., Saracoğlu, G., Effect of Surrounding Soil on Elasto-Plastic Dynamic Response of Underground Structures to Near-Fault Ground Motions, Third International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, June, Near East University, Nicosia, B12. Hacıefendioğlu, K., Saracoğlu, G., Influence of Soil Conditions on Stochastic Response of Dams to Spatially Varying Ground Motions, Third International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, June, Near East University, Nicosia, B13. Hacıefendioğlu, K., Koç, V., Birinci F., Kısmi Hasarlı Tarihi Minarelerin Rastgele Deprem Etkisindeki Davranışları, ICONC2012, Uluslararası Yapı Kongresi, Ekim, Isparta, Türkiye. 7

8 B14. Hacıefendioğlu, K., Birinci F., Koç, V., Mevsimsel Soğuk Etkisindeki Betonarme Minarelerin Sismik Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi, ICONC2012, Uluslararası Yapı Kongresi, Ekim, Isparta, Türkiye. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Dumanoğlu, A.A. ve Hacıefendioğlu, K., Toprak dolgu barajların Drucker-Prager Yöntemi ile lineer olmayan dinamik analizi, Teknik Dergi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Cilt 14, Sayı 1, (2003) D2. Dumanoglu, A.A. ve Haciefendioglu, K., Nonlinear dynamic analysis of earthfill dams by Drucker- Prager Method, Technical Journal, Turkish Chamber of Civil Engineers, Vol. 14, (2003), E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Hacıefendioğlu, K. ve Dumanoğlu, A.A., Toprak dolgu barajların deterministik ve stokastik dinamik analizlerinin karşılaştırılması, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1-9 (CD), E2. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A., Toprak dolgu barajların lineer olmayan stokastik dinamik analizi, 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu, Haziran, Ankara, Türkiye, , E3. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A., Stasyoner olmayan rastgele yer hareketi etkisindeki kaya dolgu barajların lineer olmayan davranışı, 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, , Ankara, Türkiye, E4. Hacıefendioğlu, K. ve Bayraktar, A., Yerel zemin şartlarının değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki toprak dolgu barajların lineer olmayan davranışı üzerindeki etkisi, 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, , Ankara, Türkiye, E5. Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Ateş, Ş. ve Hacıefendioğlu, K., Rezervuarların kaya dolgu barajların lineer olmayan deprem davranışına etkisi, 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, , Ankara, Türkiye, E6. Bayraktar, A., Altunışık, A.C., Ateş, Ş. ve Hacıefendioğlu, K., Toprak dolgu barajların barajrezervuar-temel etkileşimi dikkate alınarak lineer olmayan deprem davranışlarının incelenmesi, 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, , Ankara, Türkiye,

9 E7. Başağa, H.B., Bayraktar, A., Kartal, M.E., Hacıefendioğlu K., Deprem etkisindeki binaların güvenilirlik analizi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim, İstanbul, Türkiye, , E8. Bilici, Y., Bayraktar, A., Soyluk, K., Hacıefendioğlu K., Değişerek yayılan yer hareketinin barajrezervuar-temel sistemlerinin stokastik dinamik davranışına etkisi, Uluslararası Katılımlı II. Ulusal baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, Eskişehir, Türkiye, , E9. Hacıefendioğlu, K., Bayraktar, A., Kartal, M.E., Rezervuarda oluşan buz örtüsünün değişerek yayılan yer hareketine maruz ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajların stokastik davranışına etkisi, Uluslararası Katılımlı II. Ulusal baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, Eskişehir, Türkiye, , E10. Hacıefendioğlu, K., Bayraktar, A., Kartal, M.E., Deprem dalgası yayılma hızının üniform olmayan yer hareketine maruz toprak dolgu barajların sıvılaşma potansiyeli üzerindeki etkisi, Uluslararası Katılımlı II. Ulusal baraj Güvenliği Sempozyumu, Mayıs, Eskişehir, Türkiye, , E11. A.Bayraktar, A., Sevim, B., Kartal, M.E., Hacıefendioğlu, K., Bayram, Y. Barajların deprem güvenliği, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ekim, Ankara, Türkiye, F. Diğer yayınlar: Raporlar F1. Dumanoğlu, A.A., Hacıefendioğlu, K. Toprak dolgu barajların Drucker-Prager ve Eğri Tanımlama Yöntemleriyle lineer olmayan deprem analizi, Türkiye Deprem Vakfı, Yayın No: TDV/TR , Aralık Uluslararası Hakemli Dergilerde İnceleme Aşamasında olan Makaleler F2. Hacıefendioğlu, K. ve Soyluk, K. Earthquake-induced damage to tunnels and estimation of cracking in the bolu tunnel to spatially varying ground motion, Natural Hazards adlı dergiye gönderilmiş olup hakemler tarafından inceleme aşamasındadır. F3. Hacıefendioğlu, K., Kartal, M.E., Karaca, Z., Bayraktar, Z. The Effect of Seasonally Frozen Soil on Stochastic Response of Elevated Water Tank under Random Excitation Advances in Structural Engineering adlı dergiye gönderilmiş olup hakemler tarafından inceleme aşamasındadır. G. Hakemlikler G1. Structural Engineering and Mechanics (SCIE),

10 G2. Natural Hazards and Earth System Sciences (SCIE), 2010 G3. Applied Mathematical Modelling (SCI), 2010 G4. Natural Hazards and Earth System Sciences (SCIE), 2010 G5. Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SCI), 2010 G6. Computers and Concrete (SCIE), 2010 G7. Natural Hazards and Earth System Sciences (SCIE), 2010 G8. Journal of Testing and Evaluation (SCI), 2011 G9. Structural Engineering and Mechanics (SCIE), 2011 G10. Wind and Structures (SCIE), 2011 G11. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (SCIE), 2012 G12. Structural Engineering and Mechanics (SCIE), 2012 G13. Natural Hazards and Earth System Sciences (SCIE), 2012 H. Science Station Index deki Dergilerdeki Makalelere Yapılan Atıflar: H1. Bayraktar, A., Haciefendioglu, K. ve Muvafik, M., Asynchronous seismic analysis of concrete-faced rockfill dams including dam reservoir interaction, Canadian Journal of Civil Engineering, 32(5) (2005) Akköse, M., Adanur, S., Bayraktar, A. ve Dumanoğlu, A. A., Stochastic seismic response of Keban dam by the finite element method, Applied Mathematics and Computation, 184(2) (2007) Mirzabozorg, H., Kianoush, R. ve Varmazyari, M. Nonlinear behavior of concrete gravity dams and effect of input spatially variation, Structural Engineering and Mechanics, 35(3) (2010) Zhang G, Zhang JM, Modeling of low-cement extruded curb of concrete-faced rockfill dam, Canadian Geotechnical Journal, 48(1) (2011) Kartal ME, Bayraktar A, Basaga HB, Seismic failure probability of concrete slab on CFR dams with welded and friction contacts by response surface method, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(11) (2010) Bayraktar A, Kartal ME, Linear and nonlinear response of concrete slab on CFR dam during earthquake, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(10) (2010) Mirzabozorg H, Varmazyari M, Ghaemian M, Dam-reservoir-massed foundation system and travelling wave along reservoir bottom, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30(8) (2010) Zhang J.Y., Mu Z.G., Gan M., Study of the Analysis Methods of Wave-Passage Effect Based on ABAQUS, Advanced Materials Research, (2010)

11 8. Seiphoori A., Haeri S.M., Karimi K., Three-dimensional nonlinear seismic analysis of concrete faced rockfill dams subjected to scattered P, SV, and SH waves considering the dam foundation interaction effects, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(5-6) (2011) Bayraktar A, Kartal ME, Adanur S, The effect of concrete slab-rockfill interface behavior on the earthquake performance of a CFR dam, Internatıonal Journal of Non-Linear Mechanics, 46(1) (2011) Zhang G, Zhang JM, Modeling of low-cement extruded curb of concrete-faced rockfill dam, Canadian Geotechnical Journal, 48(1) (2011) Kartal M. E., Basaga, H. B., Bayraktar A., Probabilistic nonlinear analysis of CFR dams by MCS using Response Surface Method, Applied Mathematical Modelling,35(6) (2011) H2. Haciefendioglu, K., Transient stochastic analysis of nonlinear response of earth and rock-fill dams to spatially varying ground motion, Structural Engineering and Mechanics, 22(6) (2006) Bilici, Y., Bayraktar, A. ve Adanur, S., Comparison of uniform and spatially varying ground motion effects on the stochastic response of fluid-structure interaction systems, Structural Engineering and Mechanics, 33(4) (2009) Mirzabozorg, H., Kianoush, R. ve Varmazyari, M. Nonlinear behavior of concrete gravity dams and effect of input spatially variation, Structural Engineering and Mechanics, 35(3) (2010) H3. Hacıefendioğlu, K., Başağa, H. B., Bayraktar, A. ve Ateş, Ş., Nonlinear analysis of rock-fill dams ton on-stationary excitation by the stochastic Wilson- method, Applied Mathematics and Computation, 194(2) (2007) Gao, W., Wang, C., Zhang, N. Interstory drifts of multi-story buildings under random earthquake excitations, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 224(3) (2010) H4. Bilici, Y., Bayraktar, A., Soyluk, K., Hacıefendioğlu, K., Ateş, Ş. ve Adanur, S., Stochastic dynamic response of dam reservoir foundation systems to spatially varying earthquake ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(3) (2009) Bilici, Y., Bayraktar, A. ve Adanur, S., Comparison of uniform and spatially varying ground motion effects on the stochastic response of fluid-structure interaction systems, Structural Engineering and Mechanics, 33(4) (2009) Collette, C., Artoos, K., Guinchard, M., Hauviller, C., Seismic response of linear accelerators, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams, 13(7) (2010). 11

12 3. Mirzabozorg, H., Kianoush, R. ve Varmazyari, M. Nonlinear behavior of concrete gravity dams and effect of input spatially variation, Structural Engineering and Mechanics, 35(3) (2010) Seiphoori A., Haeri S.M., Karimi K., Three-dimensional nonlinear seismic analysis of concrete faced rockfill dams subjected to scattered P, SV, and SH waves considering the dam foundation interaction effects, Soil Dynamics And Earthquake Engineering, 31(5-6) (2011) Yongxin, W., Yufeng, G., Dayong, L., Simulation of spatially correlated earthquake ground motions for engineering purposes, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 10(2) (2011) H5. Hacıefendioğlu, K., Bayraktar, A. ve Bilici, Y., The effects of ice cover on stochastic response of concrete gravity dams to multi-support seismic excitation, Cold Regions Science and Technology, 55(3) (2009) Mirzabozorg, H., Kianoush, R. ve Varmazyari, M. Nonlinear behavior of concrete gravity dams and effect of input spatially variation, Structural Engineering and Mechanics, 35(3) (2010) Jueyang, Z, Zaigen, M, Ming, G., Study of the Analysis Methods of Wave-Passage Effect Based on ABAQUS, Advanced Materials Research, (2011) H6. Hacıefendioğlu, K., Stochastic response of concrete faced rockfill dams including partially icecovered reservoir-foundation interaction under spatially varying seismic waves, Cold Regions Science and Technology, 58(1-2) (2009) Seiphoori A., Haeri S.M., Karimi K., Three-dimensional nonlinear seismic analysis of concrete faced rockfill dams subjected to scattered P, SV, and SH waves considering the dam foundation interaction effects, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(5-6) (2011)

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hasan BODUROĞLU 2. Doğum Tarihi : 16.04.1944 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Robert Kolej Mühendislik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğurhan Akyüz Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 1985 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 1987 Doktora

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Akademik Birim : Mühendislik Fakültesi Bölüm : Makina/Mekatronik Mühendisliği E-posta : mehmet.celik@karatay.edu.tr Telefon : 0 332 444 1251 Web : www.karatay.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin CANBOLAT Doğum Tarihi: 12 Aralık 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İbrahim Uzun Doğum Tarihi : 01 Şubat 1960 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Fırat Üniversitesi 07.11.1980 Y. Lisans Makine Fırat

Detaylı

CEREN İNCE Adres Telefon Email Araştırma alanları İş Tecrübesi

CEREN İNCE Adres Telefon Email Araştırma alanları İş Tecrübesi CEREN İNCE Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı Caddesi, 26 Ağustos Yerleşkesi, Ataşehir, İstanbul. Telefon: 0216 5780000. Email: ceren_ince@hotmail.com,

Detaylı

Doç. Dr. Hakan Cengizler

Doç. Dr. Hakan Cengizler Doç. Dr. Hakan Cengizler FOTO ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 975 Makina Fakültesi 979 Dokuz Eylül Maden Mühendisliği Bölümü 985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi. 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979. 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi. 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979. 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Onat Doğum Tarihi: 8 Eylül 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Detaylı

Cem Haydaroğlu cem.haydaroglu@hotmail.com 0532-711 39 56 EĞİTİM. UZMANLIK ve ÇALIŞMA ALANLARI AKADEMİK DENEYİM PROFESYONEL DENEYİM

Cem Haydaroğlu cem.haydaroglu@hotmail.com 0532-711 39 56 EĞİTİM. UZMANLIK ve ÇALIŞMA ALANLARI AKADEMİK DENEYİM PROFESYONEL DENEYİM EĞİTİM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora, Yapı Mühendisliği (Tez Aşamasında) Tez konusu: Tüp Kesitli Çelik Çaprazların Yön Değiştiren Tekrarlı Yükler Altında Yüksek Dayanımlı Kompozit Elemanlarla Performanslarının

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı