MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL"

Transkript

1 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) (T- U - K ) (AKTS) MBG 101 Genel Biyoloji I (General Biology I) (4 2 5) (8 AKTS) Yaşamın Kimyası, makromoleküllerin yapı ve görevleri, hücrenin yapısı ve kısımları, hücresel zarlar, enerji, enzimler ve metabolizma, solunum ve fotosontez, DNA nın yapısı, gen, kromozom, genom, replikasyon, gen ifadesi ve translasyon, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz, kalıtım, evrim ve filogeni. Chemistry of life, structure and function of macromolecules, structure and parts of the cell, membranes of the cells, energy, enzymes and metabolism, cellular respiration and photosynthesis, structure of the DNA, gene, chromosome, genome, replication, transcription and translation, cell cycle, mitosis and meiosis, inheritance, evolution and phylogeny. Biology. Campbell & Reece 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları: Biology with Mastering Biology, Neil A Campbell, Jane B. Reece, Pearson Education Genel Biyoloji Cilt 1. Keeton & Gould 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, Yaşamın Temel Kuralları. Genel Zooloji Cilt I, Kısım I, Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası. Ankara Yaşamın Temel Kuralları. Genel Zooloji Cilt I, Kısım II. Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası. Ankara CHEM 101 Genel Kimya I (General Chemistry I) (4-2-5) (8 AKTS) Ölçme, stokiyometri, maddenin halleri, atomik ve moleküler yapılar, kimyasal bağlanma, periyodik tablo, enerji ilişkileri, gazların moleküler teorisi, çözünürlük gibi temel kimya kavramlarını içerir. Principles of chemistry including stoichiometry, states of matter, atomic and molecular structure, chemical bonding, periodicity, energy relationships, molecular theory of gases solutions. Temel Üniversite Kimyası, Prof. Ender Erdik ve Prof. Yüksel Sarıkaya, Gazi Yayınevi Yardımcı Ders Kitapları: Genel Kimya, Raymond C. Türkçe çeviri: T.Uyar,S.Aksoy,R.İnan, Palme, 2009 Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill. Inc.6th. edition

2 MATH 101 Matematik I (Mathematics I) (4-0-4) (4 AKTS) Kümeler, sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve türevin uygulamaları gibi konuları içerir. Sets, numbers, equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and their applications. Genel Matematik, 5. Baskı, E. Kadıoğlu, M. Kamalı, Yardımcı Ders Kitapları: Kavram ve Kapsam, Diferansiyel ve İntegral Hesap, J. Stewart, Kalkülüs, TÜBA Yayınları, Genel Matematik, Cilt 1, M. Balcı, Balcı Yayınları, ENG 101 İngilizce ve Kompozisyon I (Foreign Language I) (3-0-3) (5 AKTS) Temel İngilizce becerileri: Okuma, konuşma, yazma, dinleme The course involves the acquisition of four basic skills: reading, speaking, writing, listening and practicing these skills in relevant reading comprehensions. English for Life (Elementary) Coursebook, HUTCHINSON T, Oxford University Press Yardımcı Ders Kitapları: Basic English Grammar, Betty SCRAMPHER AZAR Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY TURK 101 Türk Dili I (Turkish Language I) (2-0-2) (3 AKTS) Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, olayları, Yazım kuramları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. Definition and characteristics of language; the relationships between language and nation, thought and culture; the world languages; the place of the Turkish language among other languages; the historical development of the Turkish language; Ataturk's language revolution, his perception of language and his efforts in terms of language; acoustic characteristics of the Turkish language; grammar and syntax; punctutation marks; the concept of vocabulary and vocabulary applications. 2

3 Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul 2002 Yardımcı Ders Kitapları: TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, YARIYIL MBG 102 Genel Biyoloji II (General Biology II) (4-2-5) (8 AKTS) Biyolojik çeşitlilik, bitkilerde beslenme, bitkilerin yapısı, gelişimi ve çoğalmaları, hayvanlarda beslenme, dolaşım ve gaz değişimi, bağışıklık, homeostasis, hormonlar, hayvanlarda üreme ve gelişme, sinir sistemi, algı ve motor mekanizmaları, ekoloji, ekosistemler ve biyocoğrafya. Biological diversity, plant nutrition, structure, growth and reproduction in plants, animal nutrition, circulation and gas exchange, immunity, homeostasis, hormones, animal reproduciton and growth, nervous system, sensory and motor mechanisms, ecology and ecosystems. Biology. Campbell & Reece 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları: Biology with Mastering Biology, Neil A Campbell, Jane B. Reece, Pearson Education Yaşamın Temel Kuralları. Genel Zooloji Cilt I, Kısım I, Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası. Ankara Yaşamın Temel Kuralları. Genel Zooloji Cilt I, Kısım II. Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası. Ankara CHEM 102 Organik Kimya (Organic Chemistry) (4-2-5) (7 AKTS) Alkanes, alkenes, alkynes, alkil halojenürler, alkoller ve aromatik bileşikler sınıfına dahil olan organik moleküllerin kimyasal yapıları ve kimyasal ve fiziksel özellikleri, tepkimeleri, sentezlerine organik bileşiklerin isimlendirilmesi konularını içerir. Topics include structure and reactions of alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alkyl halides, and aromatic molecules; nomenclature of organic compounds; stereochemistry; reaction mechanisms and dynamics Organik Kimya. Robert C. Atkins, Francis A. Carey; çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. 2. bs. Ankara : Bilim Kitabevi

4 Yardımcı Organik kimya T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. İstanbul : Literatür Yayıncılık PHYS 101 Fizik I (Physics I) (4-2-5) (8 AKTS) Biyolojik sistemlerin çalışma mekanizmalarını anlamaya yönelik, hareket, akışkanların mekaniği, ısı ve termodinamik gibi konuları içerir. Includes the concepts of basic physics to understand the working principles of biological systems. In this context, motion, fluid mechanics, heat and thermodynamics are included, such as physical issues. Biyoloji ve Tıpta Fizik (Physics in Biyology and Medicine) (3.Baskı), Paul Davidovits, Çeviri: Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Nobel Yayıncılık, 2011 Yardımcı Serway Fen ve Mühendislik için Fizik 3 - Modern Fizik Raymond A. Serway - Robert J. Beichner Çev, Prof.Dr.Kemal Çolakoğlu, 2011 ENG 102 İngilizce ve Kompozisyon II (Foreign Language II) (3-0-3) (4 AKTS) Ders, ENG 101 in devamı niteliğinde olup, okuma, konuşma, yazma, dinleme ve zamanların uygun kullanımı gibi edinilen temel yetilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. The course, as the second phase and continuation of ENG 101, involves the advancement of acquired four basic skills: reading, speaking, writing, listening and of correct usage of tenses in English. English for Life (Elementary) Coursebook, HUTCHINSON T, Oxford_University Press Yardımcı Ders Kitapları: Basic English Grammar, Betty SCRAMPHER AZAR Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY

5 TURK 102 Türk Dili II (Turkish Language II) (2-0-2) (3 AKTS) Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). Olay ve düşünce yazıları. Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Tartışma ve çeşitleri, anlatım türleri. The meaning of vocabulary; exemination of words, concepts and phrases; incorrect usages in the Turkish language; written expression methods such as novels, articles and essays, and poems; examples of presentations, reports and minutes and records; petitions, business letters and CV writing; and discussins and debates. Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul, Yardımcı Ders Kitapları: TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara,

6 İKİNCİ YIL 3. YARIYIL MBG 201 Moleküler Hücre Biyolojisi I (Molecular Cell Biology I) (4-2-5) (8 AKTS) Hücre moleküler biyolojisinin temelleri inşa edilerek hücre teorisi, kimyası, transkripsiyon, translasyon, hücre mimarisi, metabolizma, signal transdüksiyon yolakları incelenecektir. Basic consepts: Cell theory, chemistry, transcription, translation, organelles, cellular metabolism and signal transduction will be studied. Ders Kitabı : Molecular Biology of the Cell, Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Garland Science, New York, Yardımcı Ders Kitabı : The Cell a Molecular Approach. GM Cooper, Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts., 2000 MBG 203 Genetik (Genetics) (4-2-5) (8 AKTS) Genetik materyel olarak DNA, kromozomlar, kromozom organizasyonu, mitoz, mayoz, Mendel in genetik prensipleri, kalıtım teorisi, ökaryot ve prokaryot genetiği, mutasyonlar, popülasyon genetiği gibi temel genetik kavramlar tartışılacaktır. DNA as a genetic material, chromosomes and their structures, mitosis and meiosis, Mendelian genetics, basic principles of inheritance, chromosome theory of heredity, basic genetics of eukaryotes and prokaryotes, mutations, population genetics. Principles of Genetics, D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, Wiley, Oxford, 2011 Yardımcı Genetik Kavramlar, William S. Klug, Michael R. Cummings, 8.Baskıdan Çeviri, Çeviren: Prof. Dr. Cihan Öner, Palme Yayınevi,

7 PHYS 201 Biyofizik (Biophysics) (3-0-3) (4 AKTS) Biyofiziğe giriş, biyolojik sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya yönelik temel fizik konularını kapsar. Radyasyon biyofiziği, görüntüleme teknikleri, biyolojik yapı ve fonksiyon ilişkisinde kullanılan metodlar, moleküler organizasyonun ve membran dinamiğinin fiziksel temeli, yaşam döngüsünde ve membran transportunda termodinamik kurallar, nükleer fizik gibi konular özellikle işlenecektir. Introduction to biophysics, includes the concepts of basic physics to understand the working principles of various devices used to study in biological systems. In this context, subjects such as radiation biophysics, imaging techniques, methods studying structure and function, biophysics of biological membranes, thermodynamic principals, electricity, waves and sound, optics, atomic and nuclear physics are included. Biophysics: An Introduction, R. Cotteril. Wiley, Oxford Yardımcı Biophysics. R. Glasser. Springer, New York MBG 205 Biyoinformatiğe Giriş (Introduction to Bioinformatics) (2-2-3) (4 AKTS) İnsan genomu projesi ve genetik haritalama metodları, databazlarının tanıtım ve kullanımı (NCBI, PubMed, Sanger, Ensemble ve USCS). Filogenetik, sistem biyolojisi, DNA çip ve yeni nesil dizileme teknolojileri data analizi. Human Genome Project and genetic mapping methods. Usage of databases (NCBI, Pubmed, Sanger, Ensembl, UCSC) related to molecular biology and genetics. Phylogenetics, systems biology, principles of microarray and next generation sequencing data analysis. Bioinformatics and Functional Genomics, 2nd edition, Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell, 2009 Yardımcı Introduction to Bioinformatics, 3rd edition, Arthur Lesk, Oxford University Press,

8 MATH 207 Biyoistatistik (Biostatistics) (2-0-2) (3 AKTS) Biyolojik verilerin toplanması ve analizinde istatistiksel metodlar. Populasyon, örnek ve örnek alma, tablo ve grafik yapım yöntemleri, merkezi eğilim ve varyasyon ölçüleri, çeşitlilik indeksleri, ortalamaların dağılımı ve standart hata, teorik dağılımlar, uyum testleri, hipotez testleri, populasyon ortalamasının güven sınırları, parametrik olmayan testler, varyans analizine giriş, basit lineer regresyon ve korelasyon. Basic statistical methods on collecting and analysing of biological datas. Population, sample and taking of sample, table and graphic making procedures, central affinity and variation measures, variety indexes, distribution of average and standard error, theoretical distributions, adaptation tests, hypothesis tests, safety limits of population average, non-parametric tests, entering to variances analyses, simple linear regression and correlation. Biyoistatistik, 11. Baskı, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatiboğlu Yayıncılık, 2005 Yardımcı Introductory biological statistics, R. E. Hampton, J. E. Havel, Waveland Press, 2006 ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) (3 AKTS) İnkılap tarihinin anlamı; Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti nin parçalanma süreci; İşgaller karşısında memleketin durumu; Mustafa Kemal Paşa nın tutumu; Kurtuluş için ilk adım-kongreler yolu ile örgütlenme; Cemiyetler; Kuva-yı Milliye; Misak-i Milli; TBMM nin açılışı; Ulusal ordunun kurulması; İki önemli olay- Sevres Antlaşması ve Gümrü barışı; Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi; Sakarya Savaşı; Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması dersin bu dönemki konularını içermektedir. The meaning of the history of revolution the importance of Turkish revolution, a general view of the reasons leading to the Turkish revolution, World War I, the beginning of the disintegration of the Ottoman Empire, the condition of the country under siege attitude of Mustafa Kemal Pasha, the first step of independence- the process of getting organized by establishing the congresses the political parties, the national forces, the national pact, opening of the grand national assembly, the formation of the national army, two important events: servés and Gümrü peace agreement, the struggle for independence until the war of Sakarya, the Sakarya war the grand attack, from Mudanya to lausanne, two important revolutions in the political arena, transition to the Memorandum of Peace period. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B.(1981), yayınlayan:tdk. Yardımcı Ders Kitapları: Nutuk.I.ve II.Ciltler. Atatürk, M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Nutuk,Vesikalar.Cilt III.Atatürk,M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,Türk İnkılap Tarihi Enst.Yay; Turan, Ş. ( ). 8

9 4. YARIYIL MBG 202 Moleküler Hücre Biyolojisi II (4-2-5) (Molecular Cell Biology II) (8 AKTS) Hücre moleküler biyolojisinde, DNA onarım mekanizmaları, hücre döngüsü, farklılaşma, programlı hücre ölümü, yaşlanma, büyüme kontrolü ve immünite gibi özel konular detaylı olarak incelenecektir. Specific subjects such as DNA repair, cell cycle, differentiation, apoptosis, senescence, growth control, and immunity to be studied. Molecular Biology of the Cell, Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Garland Science, New York, Yardımcı Molecular Cell Biology, H. Lodish, W. H. Freeman, New York, 2008 MBG 204 Moleküler Genetik (Molecular Genetics) (4-2-5) (7 AKTS) Genetik materyelin moleküler yapısı, genetik kod, replikasyon, transkripsiyon, translasyon, mutasyon ve prokaryot ve ökaryotlarda rekombinasyon. Prokaryot ve ökaryotlarda gen ekspresyonu ve düzenlenmesi. Molecular structure of genetic material, replication, genetic code, transcription, translation, mutation, recombination in prokaryotes and eukaryotes. Basic principles of regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes. Principles of Genetics, D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, Wiley, 2011 Yardımcı Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA yayınları, Alberts B. et al. Molecular Biology of the Cell 4th edition,

10 CHEM 201 Biyokimya I (Biochemistry I) (4-2-5) (7 AKTS) Biyokimyanın amacı ve tanımı, uzay, zaman, enerji, kimyasal etkileşimler, işlev grupları, canlı yaşamı ve hücrenin yapısı, biyomoleküllerin yapısal özellikleri, enzim, yapısı ve etki mekanizması, vitaminler. Biochemistry, purpose and definition, space, time, energy, chemical interactions, functional groups, cell structure, structural properties of biomolecules, enzymes, structure and their mechanism, vitamins. Lehninger Principles of Biochemistry, Albert Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, W. H. Freeman; 2008 Yardımcı Ders Kitapları: Biochemistry, 4th Eds., Stryer L., W.H. Freeman, Hampshire,U.K. (1995). Biochemistry, Mathews C.K., Van Holde K.E. The Benjamin/Cummings Publishing Co. Inc. California, (1990). MBG 206 Biyoinformatik (Bioinformatics) (2-2-3) (3 AKTS) DNA, RNA ve protein dizilerinin karşılaştırılması, primer tasarlama, bilgisayar yardımıyla mutasyon araştırma, ikincil yapı öngörümü, 3D modelleme, proteinlerin 3D yapısının bilgisayar ile öngörüsü. Sequence alignments, primer design principles, mutation analysis with computer aid, secondary structure predictions, 3-D structure modeling, protein folding and structure prediction with molecular visualization programs. Bioinformatics and Functional Genomics, 2nd edition, Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell, 2009 Yardımcı Introduction to Bioinformatics, 3 edition, Arthur Lesk, Oxford University Press,

11 MBG 210 Bilim ve Etik (Science & Ethics) (2-0-2) (3 AKTS) Bilim tarihi, modern bilimin öncüleri ve bilim etiği. History of science, pioneers of modern science, ethics in science. Science and Ethics, Bernard E. Rolli, Cambridge University Press, 2006 Yardımcı European Textbook on Ethics in Research, EUR 24452, 2010 ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0-2) (3 AKTS) Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; Hukuk sisteminin kurulması; Eğitim sisteminin kurulması; Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar; Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler; Atatürk döneminde T.C.'nin iç siyaseti; Atatürk döneminde T.C. nin dış siyaseti; Atatürk ün vefatı; Atatürk döneminden sonra T.C.. nin iç ve dış siyaseti ( özet); Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınarak tanıtımı ve son olarak da genel değerlendirme, dersin içeriğini oluşturmaktadır. Steps of the implementation of the Turkish revolution, establishment of the educational system, efforts made in the fields of economy and finance, the other changes regulating the social life, domestic policy of the Turkish Republic during the period of Atatürk, appendix to the unit: death of Atatürk, domestic and foreign policy of Turkish Republic after the period of Atatürk, ( Summary), a general view of the principles of Atatürk, the principles of Atatürkrepublicanism, the principles of Atatürk (2) Nationalism, the principles of Atatürk-(3)- (4) (Populism and Etatismé), the Principles of Atatürk- (5) Secularism, the principles of Atatürk- (6) Revolutionarism, general evaluation. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B. TDK Yardımcı Türk Devrim Tarihi 5 cilt, Bilgi Yayınevi; Gönlübol,M-Sar,C.1973 Modern Türkiye'nin Doğuşu. Lewis,B. TTK

12 ÜÇÜNCÜ YIL 5. YARIYIL MBG 301 Fizyoloji I (Physiology I) (4-0-4) (7 AKTS) İnsan fizyolojisinin hücresel temeli, sinir ve kas fizyolojisi, sinir sisteminin fonksiyonları, enerji dengesi, metabolizma ve beslenme. İnsandaki başlıca sistemler; dolaşım, iskelet, kas, solunum, sindirim, boşaltım, sinir, üreme, bağışılık sistemleri. Cellular basis of human physiology, physiology of nerve and muscle, functions of nervous system, energy balance, metabolism and nutrition, major body systems; circulatory, skeletal, muscle, respiratory, digestion, excretory, nervous, reproductive and immune system. Fizyoloji, Berne Levy, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Güneş Tıp Kitapevi, 2008 Yardımcı Ders Kitabı : Human Physiology, Pocock G. Richards C.D. The Basis of Medicine, Oxford Medical, 1999 CHEM 301 Biyokimya II (Biochemistry II) (4-0-4) (7 AKTS) Metabolizma, katabolik ve anabolik reaksiyonlar, karbohidrat metabolizması ve enerji üretimi, fotosentez, lipidler, amino asitler ve nükleik asit metabolizması, genetik bilginin saklanması ve protein sentezi. Metabolism, catabolic and anabolic reactions, carbohydrate metabolism and energy production, photosynthesis, lipids, amino acids and nucleic acid metabolisms, storage of genetic information and protein synthesis. Lehninger Principles of Biochemistry, Albert Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, W. H. Freeman, Yardımcı Biochemistry, 4th Eds., Stryer L., W.H. Freeman, Hampshire,U.K

13 MBG 305 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Araştırma Teknikleri I (Research Techniques in Molecular Biology and Genetics I) (2-4-4) (6 AKTS) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında kullanılan biyoteknoloji ile ilgili teknikler detaylı olarak öğrenilecektir. Bu ders DNA, RNA ve protein izolasyonu mrna sentezi ve blotlama, gen klonlama, mutasyon oluşturma, real-time kantitatif PCR, biyoinformatik, rekombinant protein ifadesi, fermantasyon teknolojisi ile büyük çapta protein üretme gibi teknikleri kapsayacaktır. A comprehensive study of molecular biology applications and techniques as they relate to biotechnology. The topics covered in this course include DNA, RNA and protein isolation mrna synthesis and blotting, gene cloning, mutation of DNA, real-time quantitative PCR, bioinformatics, expression of recombinant proteins, large-scale production of proteins through fermentation. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, K M. Wilson, J. M. Walker Cambridge University Press, 2010 Yardımcı Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1,2,3). J. Sambrook, D. W Russell, CSHL Press, 2001 MBG 308 Mikrobiyoloji ve İmmunoloji I (Microbiology and Immunology I) (4-0-4) (7 AKTS) Mikroorganizmaların yapıları ve sınıflandırılması, metabolizması, genetiği ve tanımlanması, mikroorganizma ve çevre ilişkileri konuları, immünolojinin temel prensipleri ve mikroorganizmakonak ilişkileri gibi konular kapsanacaktır. Structure of microorganisms, classification and various activities of bacteria, physiology, metabolism and genetics, identification and control of microorganisms, microorganism-environment interactions. Basic principals of immunology, host-microorganism interactions. Textbook of microbiology and immunology S. C. Parija, Elsevier, 2009 Yardımcı Rapid Review Microbiology and Immunology, K. S. Rosenthal, J. S. Tan. Mosby,

14 6. YARIYIL MBG 302 Fizyoloji II (Physiology II) (4-0-4) (7 AKTS) Sinir fizyolojisi ve sinir sistemi ile ilgili hastalıklar hakkında temel ve pratik bilgiler verilecektir. İnsan dahil hayvansal organizmalarda karşılaştırmalı olarak sinir fizyolojisinin işleyişi ve mekanizması verilecek, bunlar ile ilgili proteinlerin yapı ve işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıklar ile epilepsi gibi nörolojik bozukluklar incelenecektir. Informations about nerve physiology and diseases will be given. Mechanism and functioning of nerve physiology in all animals including humans will be given with comparative manner, disorders such as Alzheimer, Parkinson, results from structural and functional disorders of related proteins and neurologic disorders such as epilepsy will be investigated. Neurophysiology, R. H. S. Carpenter, B. Reddi. Taylor & Francis Group, 2012 Yardımcı Human Physiology, Pocock G. Richards C.D. The Basis of Medicine, Oxford Medical, 2006 MBG 310 Genomiks (Genomics) (4-0-4) (7 AKTS) Kurs, insan ve model organizmaların genomik yapı ve işlevlerini örenmeye yönelik olarak planlanmış olup, moleküler belirtçler, bağlantı analizleri, FISH, tüm genom karşılaştırması, genomik benzerlikler ve genomun evrimi, yeni nesil dizi analizi ve mikroçip teknolojileri ile ifade analizi ve proteomiks konularını kapsamaktadır. The course discusses the structure and function of genomes of human and model organisms. The topics that are treated cover: molecular markers, linkage maps, fluorescent in situ hybridization, whole genome comparison, genome synteny and evolution, expression analysis by micro-array and next gene sequencing techniques, proteomics. Principles of Gene Manipulation and Genomics. S. B. Primrose,R. Twyman, John Wiley & Sons, 2009 Yardımcı Encyclopedic reference of genomics and proteomics in molecular medicine. D. Ganten, K. Ruckpaul, Springer,

15 MBG 306 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Araştırma Teknikleri II (Research Techniques in Molecular Biology and Genetics II) (2-4-4) (7 AKTS) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında kullanılan ileri teknikler detaylı olarak öğrenilecektir. Bu ders moleküler görüntüleme tekniklerini, yeni nesil dizi analizi, mikroçip teknolojileri ile ifade analizi ve proteomiks, biyoinformatik, sistem biyolojisi ve transgenik hayvan üretimi ile ilgili teknikleri kapsamaktadır. A comprehensive study of advenced molecular biology and genetics applications and techniques. The topics covered in this course include whole genome and proteom analysis, expression analysis by micro-array and next gene sequencing techniques, proteomics, bioinformatics systems biology and production of transgenic animals. Omics: Biomedical Perspectives and Applications. D. Barh, K. Blum, M. A. Madigan, CRC Press, 2012 Yardımcı Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1,2,3). J. Sambrook, D. W Russell, CSHL Press, 2001 MBG 309 Mikrobiyoloji ve İmmunoloji II (Microbiology and Immunology) (4-0-4) (7 AKTS) Mikroorganizmaların yol açtığı hastalıkların, immün sistemin bu mikroorganizmalara yanıtı ve immünolojik patolojilerin moleküler mekanizmaları gibi özel mikrobiyoloji ve immünoloji konuları kapsanacaktır. Molecular mecnhanisms of infectious diseases and immun systems disorders will be covered. Mechanisms of Disease. S. Tomlinson, A. M. Heagerty, A. P. Weetman. Cambridge University Press, 2008 Yardımcı Ders Kitapları: Textbook of microbiology and immunology S. C. Parija, Elsevier, 2009 Rapid Review Microbiology and Immunology, K. S. Rosenthal, J. S. Tan. Mosby,

16 DÖRDÜNCÜ YIL 7. YARIYIL MBG 406 Bitirme Projesi I (Senior Project I) (1-6-4) (7 AKTS) Son sınıf öğrencisinin, bir bölüm öğretim üyesinin danışmanlığında, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanıyla ilglili bir konuda proje hazırlayıp, dönem sonunda ara raporunu yazılı olarak ilgili öğretim üyesine sunması beklenmektedir. Senior student is expected to prepare a project under the guidance of a department member related to the Molecular Biology and Genetics field, and give a written report to the related department member at the end of the semester. MBG 401 Kanserin Moleküler Biyolojisi (Molecular Biology of Cancer) (4-0-4) (7 AKTS) Kanserin doğası, onkogenler ve tümor baskılayıcı genler, sinyal yolakları, hücre döngüsü, apoptoz, hücre yaşlanması, kanser gelişimi, angiojeneziz, metastaz, tümör immünolojisi, kanser tedavisi. Nature of cancer, oncogenes, tumor suppressor genes, signaling pathways, cell cycle, apoptosis, senescence, development of cancer, biology of angiogenesis, metastasis, tumor immunology, treatment of cancer. The Biology of Cancer, Robert A. Weinberg, Garland Science; 2007 Yardımcı Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA yayınları (Alberts B. et al. Molecular Biology of the Cell 4th edition ), MBG 403 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji (Genetic engineering and Biotechnology) (4-0-4) (4 AKTS) Gen mühendisliği, nükleik asitler ile çalışma prensipleri, moleküler biyolojide kullanılan enzimler, genetik yapı değişikliklerinin ve rekombinant DNA moleküllerinin oluşturulması. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, biyoteknolojinin adli tıp ve güncel tıp alanında kullanılması. Principles of genetic engineering, working with nucleic acids, enzymes used in genetic studies, gene manipulations. Genetic engineering in biotechnology, medical and forensic, transgenic plants and animals. An Introduction to Genetic Engineering, Desmond S. T. Nicholl, Cambridge University Press, Yardımcı Principles of Gene Manipulation and Genomics, Sandy B. Primrose, Richard Twyman, Wiley- Blackwell,

17 8. YARIYIL MBG 407 Bitirme Projesi II (Senior Project II) (1-6-4) (7 AKTS) MBG 406 nın devamı niteliğinde olup, son sınıf öğrencisinin, bir bölüm öğretim üyesinin danışmanlığında, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanıyla ilglili bir konuda proje hazırlayıp, dönem sonunda final raporunu yazılı olarak ilgili öğretim üyesine vermesi ve tüm bölüme seminer şeklinde sunması beklenmektedir. This course is a continuation of MBG 406 where senior student is expected to prepare a project under the guidance of a department member related to the Molecular Biology and Genetics field, give a written final report to the related department member and present his/her final report as a departmental seminer at the end of the semester. MBG 404 Kök Hücre ve Hücre Tedavileri (Stem cell and Cellular Therapies) (4-0-4) (7 AKTS) Kök hücrenin tarifi, kök hücrelerin türleri, klinik kök hücre uygulamaları. Kök hücre dışı hücresel tedavi yöntemleri. Kök hücre araştırmaları konusunda Türkiye de ve dünyadaki yasal ve etik düzenlemeler. Definition of stem cell, types of stem cells, clinical stem cell applications. Cell therapy apllications other than stem cell. Ethical and regulations of stem cell researches. Cell Therapy; CGMP Facilities and Manufacturing A. P. Gee, Springer, 2009 Yardımcı Ders Kitapları : Essentials of Stem Cell Biology, Second Edition, Robert Lanza, John Gearhart, Brigid Hogan, Douglas Melton, Roger Pederson, E. Donnall Thomas, James Thomson, Sir Ian Wilmut, Academic Press; 2nd edition (2009). Kök Hücre Biyolojisi Ve Klinik Uygulamalar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (2009) 17

18 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Seçmeli Dersleri MBG 410 Hücre Döngüsü ve Apoptoz (Cell Cycle And Apoptosis) (2-0-2) (4 AKTS) Prokaryot ve ökaryot hücreler ve hücre döngüleri, hücre döngüsünün moleküler kontrol mekanizmaları ele alınacaktır. Ayrıca hücre çoğalma sinyalleri, reseptörleri ve sinyal aktarım yolları, farklılaşmanın sinyalleri, düzenlenmesi, programlı hücre ölümü (apoptoz), hücre döngüsünün kanserle ilişkisi, apoptozun ana prensipleri, apoptoz inhibitör sistemler ve kaspazlar, apoptoz indeksi ölçüm metotları incelenecektir. Prokaryotic and eukaryotic cells, cell cycle, molecular control mechanisms of cell cycle will be covered. Also, signals of cell proliferation, receptors and signaling pathways, differantiation signals and regulation, programmed cell death (apoptosis), relation of cell cycle with cancer, main principles of apoptosis, apoptosis inhibitory systems and caspases, methods of apoptosis index measurement will be investigated. Moleculer Cell Biology. H. Lodish W.H. Freeman. New York, Yardımcı Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA yayınları, Alberts B. et al. Molecular Biology of the Cell 4th edition, 2008 MBG 411 Epigenetik (Epigenetics) (2-0-2) (4 AKTS) Epigenetiğin moleküler mekanizmaları, epigenetiğin fonksiyonları, kanser epigenetiği, epigenetik ve hastalıklar. Molecular mechanisms of epigenetics, functions of epigenetics, cancer epigenetics, epigenetics and diseases. Epigenetics, C. D. Allis, T. Jenuwein, D. Reinberg, M-L Caparros, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Yardımcı Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics, T. Tollefsbol, Academic Press,

19 MBG 412 Gelişim Biyolojisi (Developmental Biology) (2-0-2) (4 AKTS) Farklı model organizmalarda gelişimin moleküler mekanizmaları ve gelişim bozuklukları. Molecular mechanisms that guides to development in different model organisms and diseases of development. Molecular Principles of Animal Development. A.M. Arias, and A. Stewart, Oxford University Press Yardımcı Developmental Biology. S.F. Gilbert, Sinauer Associates, Inc MBG 412 Biyopolimerler (Biopolimers) (2-0-2) (4 AKTS) Biyopolimerlerin tanımı, polimer yapı ve özellikleri, polimerleşme mekanizmaları, biyobozunur polimerler, implantlar, immünite, biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları. Biopolimers, description, structure, synthesis, properties, mechanisms of polymerisation, biodegradable materials, implants, immunity and apllications of biopolymers. Biomaterials Science, B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Elsevier Academic Press,2004. Yardımcı Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics E. Chiellini, J. Sunomoto, C. Migliaresi, R. M. Ottenbrite, D. Cohn, Kluwer Academic Publishers, 2002 MBG 413 Proteomiks (Proteomics) (2-0-2) (4 AKTS) Proteinlerin yapıları ve görevleri, protein yapı tayini yöntemleri, protein yapı tahmini, proteinprotein etkileşimleri, protein bilimi ile ilgili veri tabanları ve biyoinformatik uygulamalar, proteomiks uygulamaları. Structures and functions of proteins, methods of protein structure determination, protein structure prediction, protein- protein interactions, proteomics databases and bioinformatic applications related to protein science, proteomics applications. Principles of Proteomics, R. Tywman. Taylor & Francis, 2004 Yardımcı Introduction to Protein Science: Architecture, Function, and Genomics, A. M. Lesk, Oxford University Press, USA,

20 MBG454 RNA Dünyası (RNA World) (2-0-2) (4 AKTS) Protein kodlamayan RNA lar ve düzenleyici RNA lar (mirna, lincrna, pirna, rasirna, sirnas vb.) Protein kodlamayan RNA ların insan hastalıklarındaki rolü. RNA interferans ve mirna çalışmalarında güncel uygulamalar. Non-coding RNAs (ncrnas) and regulatory RNAs (micrornas (mirnas), long intervening non-coding RNAs (lincrnas), piwi-interacting RNAs (pirnas), Repeat associated small interfering RNA (rasirna), small interfering RNAs (sirnas) ). Roles of non-coding RNAs in human diseases. Recent applications in RNA interference and mirna studies. Ders Kitabı : Regulatory RNAs: Basics, Methods and Applications, B. Mallick, Z. Ghosh, Springer, Yardımcı RNA: Life's Indispensable Molecule, J. E. Darnell, Cold Spring Harbor,

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Gen anatomisi ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ GENETİK I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: DNA ve RNA yapısının öğretilmesi. b. Amaç: DNA nın genetik materyal olmasında moleküler yapısının önemi ve RNA yapısının proteine geçiş ve gen ekspresyonu kontrolündeki

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ I. YARIYIL İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0803101 Genel Fizik I 4 General Physics

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

Ders Bilgisi. Öğretim Görevlisi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9080506-1 DERS İZLENCESİ. Ders Kodu 9080506. Ders Bölümü.

Ders Bilgisi. Öğretim Görevlisi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9080506-1 DERS İZLENCESİ. Ders Kodu 9080506. Ders Bölümü. Ders Bilgisi Ders Kodu 9080506 Ders Bölümü 1 Ders Başlığı PROTEİN VE DNA DİZİ ANALİZİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Ders Katalog Tanımı Bu derste, homoloji analizi, motif ve alt-birimlerin(domain) belirlenmesi,

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü

18.Eyl Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi Rektörlük Programı Eğitim Köyü Rektörlük Programı Eğitim Köyü 18.Eyl.17 09.00-09.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü Pazartesi 10.00-10.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 11.00-11.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 13.00-13.50 Rektörlük Programı Eğitim Köyü 14.00-14.50

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1 AET101 Fizik (Physics) 2 0 2 2 4

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES ELSEVIER E-REFERENCE 1 Mimari, sanat, t p, i letme, ekonomi, kimya, bilgisayar, mühendislik, fizik, astronomi, sosyal bilimler, hukuk vb. konularda 79 adet elektronik ansiklopedi tam metin olarak yer almaktad

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011-2012 GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ Date Course Code Course Time Classroom

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MBG-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MBG-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6602

Detaylı

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Hücre zarının yapı ve fonksiyonları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. TIBBİ BİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Hücre ve Komponentlerinin öğretilmesi. b. Amaç: Hücrenin yapı, işlev ve çeşitliliği ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri: Prokaryot ve ökaryot

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Beslenme İlkeleri ve Uygulaması I Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Nutrition Principles

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

DÖNEM 1 4. DERS KURULU 1. İSİM 1) TANIMI

DÖNEM 1 4. DERS KURULU 1. İSİM 1) TANIMI DÖNEM 1 4. DERS KURULU 1. İSİM Histoloji ve Embriyoloji 1) TANIMI : Genel Embriyoloji nin konularını kapsar. Bu derste embriyoloji, embriyolojinin tarihçesi, embriyolojide tanımlar, gametogenezis, insan

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili RNA Dünyası Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

I.YARIYIL II.YARIYIL

I.YARIYIL II.YARIYIL I.YARIYIL HEM101 Hemşireliğe Özel Anatomi 3 1 4 6 Anatomy for HEM103 Hemşireliğe Özel Fizyoloji 3 1 4 6 Physology for TİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I The Principles of Atatürk and History

Detaylı

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303 T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014/2015 GÜZ DÖNEMİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİ I Dersin Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Kodu MAT 101 Sosyal Bilimler

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU EġDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : FEN FAKÜLTESĠ BÖLÜM : BĠYOLOJĠ

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU EġDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : FEN FAKÜLTESĠ BÖLÜM : BĠYOLOJĠ 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU BÖLÜM : BĠYOLOJĠ Dersin Açıldığı Fakülte Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 1101001062006 Genel Biyoloji I Fen Fakültesi Biyoloji 402001082006 Genel Biyoloji I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Viroloji Course Name Virology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local (ECTS Ders

Detaylı