SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING"

Transkript

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2014 YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ACADEMIC ACTIVITY REPORT, 2014 Bölüm Etkinlikleri ve Bilimsel Faaliyetler Komisyonu Committee of Department and Academic Activities Erkan ÇELEBİ Emrah DOĞAN Aydın DEMİR (Mart / March 2015)

2 İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. Akademik Kadro / Faculty 2. Akademik Kadro Uzmanlık Alanları /Faculty Areas of Interest 3. SCI Kapsamında Yayınlanan Makaleler /SCI Papers 4. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler /Papers Published in International Journals 5. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler /Papers Published in National Journals 6. Kitap ve Kitap bölümü /Books and Book Chapters 7. Uluslararası konferans bildirileri /International Proceedings 8. Ulusal konferans bildirileri /National Proceedings 9. Çalıştay bildirileri /Workshops 10. Diğer yayın ve proje raporları /Other Papers and Project Reports 11. Davetli konuşmacılar /Invited Speakers 12. Dış kaynaklı yürütülen projeler /Projects with exterior funds 13. BAPK yürütülen projeler /Projects with interior funds 14. Yurtdışı Araştırmacı Faaliyetleri /Visiting researcher activities yılı Dış Kaynaklı Proje Başvuruları /New Project Applications in Sonuç /Results 2/20

3 1. AKADEMİK KADRO FACULTY # Title Name Surname Position Division 1 Dr. MUZAFFER ELMAS Profesör /Professor Yapı /Structure 2 - ADIL ALTUNDAL Profesör /Professor Yapı /Structure 3 Dr. KEMALETTIN YILMAZ Profesör /Professor Malzeme /Material 4 Dr. ZEKI GÜNDÜZ Profesör /Professor Geoteknik /Geotech. Eng. 5 Dr. ERKAN ÇELEBI Profesör /Professor Yapı /Structure 6 Dr. HÜSEYIN GAZI BAŞ Profesör /Professor Ulaştırma /Transp. 7 Dr. A.NECATI YELGIN Doçent /Assoc. Prof. Yapı /Structure 8 Dr. NACI ÇAĞLAR Doçent /Assoc. Prof. Yapı /Structure 9 Dr. EMRAH DOĞAN Doçent /Assoc. Prof. Hidrolik /Hydraulic 10 Dr. HAKAN GÜLER Doçent /Assoc. Prof. Ulaştırma /Transp. 11 Dr. MUHARREM AKTAŞ Doçent /Assoc. Prof. Yapı /Structure 12 Dr. ERTAN BOL Doçent /Assoc. Prof. Geoteknik /Geotech. Eng. 13 Dr. HÜSEYIN KASAP Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 14 Dr. ZEKI ÖZCAN Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 15 Dr. SEDAT SERT Yrd. Doç. /Assist. Prof. Geoteknik /Geotech. Eng. 16 Dr. NECATI MERT Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 17 Dr. MUSTAFA KUTANIS Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 18 Dr. M. ZEKI ÖZYURT Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 19 Dr. MEHMET SANDALCI Yrd. Doç. /Assist. Prof. Hidrolik /Hydraulic 20 Dr. ISMAIL HAKKI DEMIR Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı İşletmesi /Cons. Man. 21 Dr. IRFAN PAMUK Yrd. Doç. /Assist. Prof. Ulaştırma /Transp. 22 Dr. H. SERDAR KÜYÜK Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 23 Dr. HAKAN ASLAN Yrd. Doç. /Assist. Prof. Ulaştırma /Transp. 24 Dr. ELIF AĞCAKOCA Yrd. Doç. /Assist. Prof. Yapı /Structure 25 Dr. AŞKIN ÖZOCAK Yrd. Doç. /Assist. Prof. Geoteknik /Geotech. Eng. 26 Dr. ZEYNEP YAMAN Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 27 Dr. FATIH GÖKTEPE Arş. Gör. /Res. Asst. Geoteknik /Geotech. Eng. 28 Dr. ELIF ORAK BORU Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 29 PhD ESRA DOBRUCALI Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı İşletmesi /Cons. Man. 30 PhD M.E.CIHANGIR BAĞDATLI Arş. Gör. /Res. Asst. Ulaştırma /Transp. 31 PhD GÖKHAN DOK Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 32 PhD HAKAN ÖZTÜRK Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 33 PhD AYDIN DEMIR Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 34 PhD FATMA DEMIR Arş. Gör. /Res. Asst. Hidrolik /Hydraulic 35 PhD ÖZGE ŞAHIN Arş. Gör. /Res. Asst. Yapı /Structure 36 MSc HÜSEYIN ULUGÖL Arş. Gör. /Res. Asst. Malzeme /Material 37 MSc MUSTAFA ÖZSAĞIR Arş. Gör. /Res. Asst. Geoteknik /Geotech. Eng. 3/20

4 Akademik Kadro Özet /Summary of Faculty Bilim Dalı Yapı Hidrolik Malzeme Geoteknik Ulaştırma Yapı İşletmesi /Division Structure Hydraulic Material Geotech. Eng. Trans. Cons. Man. TOTAL Profesör Professor Doçent Assoc. Prof Yrd. Doç. Assist. Prof Arş. Gör. Dr. Res. Asst. Dr Arş. Gör. Res. Asst TOTAL /20

5 2. AKADEMİK KADRO UZMANLIK/ÇALIŞMA ALANLARI FACULTY AREAS OF INTEREST 2.1. Dr. Erkan ÇELEBİ (Profesör /Professor) Deney Setleri ve Sayısal Çözüm Yöntemleri ile Yapı-Zemin Etkileşiminin Binaların Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi i. Deprem yüklerine maruz binaların dinamik davranışının incelenmesi ii. Tren yüklerinin oluşturduğu zemin titreşimleri altında binaların dinamik davranışının incelenmesi ve titreşim etkilerini azaltıcı dalga bariyerlerinin yayılma alanında geliştirilmesi Anahtar kelimeler: Dalga yayılımı, yapı-zemin dinamik etkileşimi, titreşim ölçümü, deprem yükü, doğrusal olmayan zemin, empedans fonksiyonları, performansa dayalı tasarım, sayısal çözüm yöntemleri, dalga bariyer modelleri, trenlerin ürettiği titreşimler Dr. Emrah DOĞAN (Doçent /Assoc. Prof) Taşkın Risk Yönetimi, Taşkın Yayılım Haritalarının Hazırlanması ve Yorumlanması, Akarsularda Katı Madde Hareketinin Modellenmesi, Nehir Havzalarının Modellenmesi, Yapay Zeka Metotlarıyla Hidrolojik Olayların Modellenmesi, Hidrometrik Parametrelerin Ölçümü ve Yorumlanması, Su Kalitesi Modellemesi. i. Taşkın sonrasında; taşkının yayılımı ve taşkın su seviyesinin modellenmesi. ii. Havzalarda meteorolojik ve hidrometrik ölçümler yaparak, yağış-akış-sediment taşınımı modellemeleri. Anahtar kelimeler: Hidroloji, Hidromekanik, Taşkın Hidrolojisi, Taşkın Risk Yönetimi, Nehir Mühendisliği, Akarsu Morfolojisi, Hidrometri, Yapay Zeka, Coğrafi Bilgi Sistemleri Dr. Hakan GÜLER (Doçent /Assoc. Prof.) Demiryolu Altyapı-Üstyapı Tasarımı ve Boyutlandırma, Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemleri, Demiryolu RAMS Analizleri, Demiryolu Dinamiği, Demiryolu Malzemeleri ve Laboratuvarı, Ulaşım Planlaması, Toplu Taşıma İşletme Planlaması ve Optimizasyonu. Anahtar kelimeler: Demiryolu, Demiryolu Emniyeti, Demiryolu Dinamiği, Demiryolu Malzemeleri ve Laboratuvarı, Ulaşım Planlaması, Toplu Taşıma İşletme Planlaması ve Optimizasyonu Dr. H. Serdar KÜYÜK (Yrd. Doç. Dr. / Asisst Professor) Deprem erken uyarı sistemleri, Deprem azalım ilişkileri, Yapı sağlığı izleme ve yapıların dinamik yükler altında davranışı, Deprem yüklerine maruz binaların dinamik davranışının incelenmesi, Model yapıların sarsma tablası ile dinamik yükler altında testleri, Sinyal işleme teknikleri ile 5/20

6 gerçek zamanlı yapı sağlığı izleme, Dalga yayılımı, saha arazi titreşim ölçümleri, sonlu elemanlar ile sayısal çözüm yöntemleri 2.5. Dr. Fatih GÖKTEPE (Arş. Gör. /Res. Asst.) Zemin dinamiği, Zeminlerde dalga yayılımı, Yapı-zemin dinamik etkileşimi, Temellerin titreşimi, Hareketli yüklerin modellenmesi, Yüzey titreşimleri, Doğal afetler, Geoteknik mühendisliğinde sonlu elemanlar yöntemi, Titreşim azaltıcı dalga bariyerlerinin tasarımı 2.6. Hakan ÖZTÜRK (Arş. Gör. /Res. Asst.) Yapı Mekaniği Laboratuvar Deney Düzenekleri, Tekdüze ve tekrarlı yükler etkisindeki taşıyıcı sistem elemanlarının davranışlarının deneysel olarak belirlenmesi, Betonarme taşıyıcı sistem tasarım ve modellemesi Aydın DEMİR (Arş. Gör. /Res. Asst.) Linear and nonlinear analysis of reinforced concrete (RC) structures, Performance-based assessment and design of buildings, Static and dynamic finite element analysis of RC members. 6/20

7 3. SCI KAPSAMINDA YAYINLANAN MAKALELER SCI PAPERS 3.1. Yapı /Structure Kuyuk H.S. Allen R.M. Brown H. Hellweg M. Henson I. Neuhauser D. (2014), ElarmS-2: Designing a network-based earthquake early warning system for California Bulletin of the Seismological Society of America, 104(1), pp doi: / , Times Cited: Kuyuk H.S. Yildirim E. Dogan E. Horasan G. (2014), Clustering Seismic Activities using Linear and Nonlinear Discriminant Analysis 25(1), , Journal of Earth Science, doi: /s x, Times Cited: Boru, Elif Orak; Aktas, Muharrem; Boru, Baris, Radial Basis Function Network-Based Approach for Determining Interaction Behavior of Reinforced Concrete Rectangular Columns, Arabian Journal for Science And Engineering, Volume: 39 Issue: 11 Pages: Published: NOV 2014, Times Cited: Sumer, Y.; Aktas, M., Finite Element Modeling of Existing Cracks on Pre-loaded Reinforced Concrete Beams, Arabian Journal for Science And Engineering, Volume: 39 Issue: 4 Pages: Published: APR 2014, Times Cited: Aktas, Muharrem; Sumer, Yusuf, Nonlinear Finite Element Analysis of Damaged And Strengthened Reinforced Concrete Beams, Journal of Civil Engineering and Management, Volume: 20 Issue: 2 Pages: Published: 2014, Times Cited: Kutanis, Mustafa; Boru, Elif Orak, The need for upgrading the seismic performance objectives, Earthquakes and Structures, Volume: 7, Issue: 4, Pages: , Published: OCT 2014, Times Cited: Yelgin, Ahmet Necati; Ozyurt, Muhammet Zeki; Uysal, Mucteba, The structural behaviour of composite beams with prefabricated reinforced concrete plate in positive moment zone, Construction and Building Materials, Volume: 68 Pages: Published: OCT , Times Cited: Hidrolik /Hydraulic Ikizler, S. Banu; Vekli, Mustafa; Dogan, Emrah; et al., Prediction of swelling pressures of expansive soils using soft computing methods, Neural Computing & Applications Volume: 24 Issue: 2 Pages: Published: FEB 2014, Times Cited: Sengorur, Bulent; Dede, Cemile; Dogan, Emrah, Separation of Stream Flow Into Components Through The Use of A Co-Active Neuro Fuzzy Inference System (CANFIS), Fresenius Environmental Bulletin, Volume: 23 Issue: 9A Pages: Published: 2014, Times Cited:0 7/20

8 G. Ceribasi, E. Dogan, O. Sonmez (2014), Evaluation of Meteorological and Hydrological Data of Sapanca Basin by Trend Analysis Method, Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 2, , Times Cited:? Bülent Şengörür, Cemile Dede and Emrah Doğan (2014), The examination of the performances of methods used in separating the total stream flow in different rivers, GEOFIZIKA VOL. 31, DOI: /gfz , Times Cited:? 3.3. Geoteknik /Geotechnical Eng Goktepe F. Kuyuk H.S. Celebi E. (2014), "Efficiency of Wave Impeding Barrier in Pipeline Construction under Earthquake Excitation using Non-Linear Finite Element Analysis", Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, doi:10,1007/s , Times Cited: Ural N., Gunduz Z. Behavior of Nonplastic Silty Soils under Cyclic Loading The Scientific World Journal, Vol.2014, Article ID , 12 pages 30 January Ulaştırma /Transportation Guler, Hakan, Model to Estimate Trip Distribution: Case Study of the Marmaray Project in Turkey, Journal of Transportation Engineering, Volume: 140 Issue: 11 Article Number: Published: NOV 2014, Times Cited: Guler, Hakan, An Empirical Modelling Framework for Forecasting Freight Transportation, TRANSPORT, Volume: 29 Issue: 2 Pages: Published: JUN 2014, Times Cited: Guler, Hakan, Prediction of railway track geometry deterioration using artificial neural networks: a case study for Turkish state railways, Structure and Infrastructure Engineering, Volume: 10 Issue: 5 Pages: Published: MAY , Times Cited: Malzeme Bilimi /Material Sciences Ipek, Metin; Aksu, Mecbure; Yilmaz, Kemalettin; et al., The effect of pre-setting pressure on the flexural strength and fracture toughness of SIFCON during the setting phase, Construction and Building Materials, Volume: 66 Pages: Published: SEP , Times Cited: Yapı İşletmesi /Construction Management 8/20

9 4. ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER PAPERS PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS 4.1. Yapı /Structure Necati Mert (2014), Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol.18, pp Hidrolik /Hydraulic 4.3. Geoteknik /Geotechnical Eng Ulaştırma /Transportation 4.5. Malzeme Bilimi /Material Sciences 4.6. Yapı İşletmesi /Construction Management 9/20

10 5. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER PAPERS PUBLISHED IN NATIONAL JOURNALS 5.1. Yapı /Structure 5.2. Hidrolik /Hydraulic Mehmet Sandalci; Emrah Doğan; Osman Sönmez; Fatma Demir; Mehmet Anil Kizilaslan; Gökmen Çeribaşi; "Sapanca Gölü nün Sakarya Nehri İle Beslenmesi",Yapı Dünyası Dergisi, Cilt 214,215, pp , ISSN: X, Geoteknik /Geotechnical Eng Ulaştırma /Transportation 5.5. Malzeme Bilimi /Material Sciences 5.6. Yapı İşletmesi /Construction Management 6. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ BOOKS AND BOOK CHAPTERS 10/20

11 7. ULUSLARARASI KONFERANS BİLDİRİLERİ INTERNATIONAL PROCEEDINGS 7.1. Yapı /Structure Kuyuk H.S. "Attenuation Model of Peak P-wave Displacement for California" Third International Conference on Earthquake Early Warning: Implementing Earthquake Alerts, Berkeley, California, USA, 3-5 September Kuyuk H.S. and Allen R.M. "Quake Wave Vibration Report: A threshold based earthquake early warning system" Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Kuyuk H.S. and Aktas M. "Potentıal of Smart Phones in Seısmology and Structural Health Monitoring" Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Durgun G.Y. and Kuyuk H.S. "Investigation on Threshold Based Early Warning System" Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Harman E. and Kuyuk H.S. Seismic Hazard Analysis for Sakarya City Including Hazard Deaggregation Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Aktas M. Kuyuk H.S. Agcakoca E. Celebı, E. Experimantal Study on Determining Damping Ratio of Steel Bridges Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Agcakoca E. Kuyuk H.S. Aktas M. Celebi, E. Field Experiment on Steel Industrial Building With Ambient Vibration Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Kuyuk H.S. Aktas M. Agcakoca E. Celebı, E. Reliability of using Smart Phones Sensors as an Experimental Instrument on Steel Bridge Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August 2014 DOI: / Yılmaz C. Aktas M. Kuyuk H.S. Yaman Z.D. Behavior of RC Frames Strengthened with Infill Panel under Dynamic Loading Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August Kuyuk H.S., Goktepe, F., Celebi, E., Aktas M., Agcakoca E., "Experimental Study on Liquid- Storage Tank and Free Field Soil Vibrations due to Railway Traffic" International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, (ICESA), May Aktas M. Kuyuk H.S. Durgun G.Y. Dok G. Detecting Frequency Content of Ground Motion with Smart Phones using Wavelet Analysis" SSA 2014 Anchorage, Alaska, USA, 30 April -2 May, /20

12 Kuyuk H.S., Aktas M. Limits of Smart Phones as Seismic Sensors SSA 2014 Anchorage, Alaska, USA, 30 April -2 May, Kuyuk H.S. and Allen R.M. A threshold based earthquake early warning system: Quake Wave Vibration Report Earthquake Early Warning System: Applications to the Ibero- Maghrebian Region, Madrid, Spain, 4-5 February Aydın Demir; Osman Kırtel; Erkan Çelebi; "Pushover Analysis of RC Buildings with Soil- Structure Interaction for Adapazari Region under Linear and Nonlinear Soil Conditions",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014,,2014,Antalya Gökhan Dok; Muharrem Aktaş; Osman Kırtel; "Effect of Number of Story and Soil Class in Nonlinear Pushover Analysis of Two Dimensional RC Frames Considering Soil Structure Interaction ",Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 2ECEES 2014, August 25-29,2014, İstanbul/ TURKEY Gökhan Dok; Osman Kırtel; Muharrem Aktaş; "Effect of Foundation Geometry and Soil Class in Nonlinear Pushover Analysis of Two Dimensional RC Frames Considering Soil Structure Interaction ",Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology 2ECEES 2014, August 25-29, 2014, İstanbul/ TURKEY Naci Çağlar; Hakan Öztürk; Aydın Demir; Abdulhalim Akkaya; "TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi ",2ND International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2014, Karabuk/TURKEY Naci Çağlar; Abdulhalim Akkaya; Aydin Demir; Hakan Öztürk; "Farkli Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonlarin Davranişinin Incelenmesi", 2nd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, 2014, Karabuk/Turkey Hüseyin Kasap; Necati Mert; "Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi",International Symposium on Innovative Technologies in Engineering And Science (ISITES 2014), 2014, Karabük Necati Mert; "Lise öğrencilerinin Matematik dersine niye sevmedikleri üzerine bir araştırma",international Conference on Mathematics, Science and Technology, 2014, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Necati Mert; "Using Geographic Information System For Earthquake Performance Assessment In Geyve",International Civil Engineering And Architectures Symposium For Academicans (ICESA 2014), 2014, Side-Antalya Abdulhalim Akkaya, Naci Çağlar, Aydın Demir, Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışına Beton Basınç Dayanımının Etkisi, International Science and Technology Conference - ISTEC-2014, Doha/Qatar Hakan ÖZTÜRK, Gökhan DOK, Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği, International Science and Technology Conference - ISTEC-2014, Doha/Qatar 12/20

13 Tamer DIRIKGIL, Hakan OZTURK, Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi, International Science and Technology Conference - ISTEC-2014, Doha/Qatar 7.2. Hidrolik /Hydraulic Emrah Doğan; Osman Sönmez; Fatma Demir; Gökmen Çeribaşı; Mehmet Anıl Kızılaslan; "Flood Analysis of The River in Lokbatan in Azerbaijan and The Proposal Solution",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA),,2014,Antalya, Turkey Gökmen Çeribaşı; Emrah Doğan; Osman Sönmez; Mehmet Anıl Kızılaslan; Fatma Demir; "Evaluation of Temperature, Rainfall and Lake Water Level Data of Sapanca Basin by Trend Analysis Method",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA), 2014, Antalya, Turkey Mehmet Anıl Kızılaslan; Emrah Doğan; Osman Sönmez; Fatma Demir; Gökmen Çeribaşı; "Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Analysis Applications to Predict Daily Water Level of Lake Sapanca",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA), 2014, Antalya, Turkey Osman Sönmez; Emrah Doğan; Mehmet Anıl Kızılaslan; Fatma Demir; Gökmen Çeribaşı; "Discharge Estimations Using Stage Sensor: Case Study Iowa, USA", International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA),,2014,Antalya, Turkey Mehmet Anıl Kızılaslan; Emrah Doğan; Osman Sönmez; Fatma Demir; Gökmen Çeribaşı; "Daily Water Level Estimation of Lake Iznik Using Artificial Neural Networks",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA),,2014,Antalya, Turkey Fatma Demir; Osman Sönmez; Mehmet Anıl Kızılaslan; Emrah Doğan; Gökmen Çeribaşı; "Determination of Flood Risk Using HEC-RAS: Case Study, Lower Sakarya River, Turkey",International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA),,2014,Antalya, Turkey 7.3. Geoteknik /Geotechnical Eng Sert, S., Bol, E., Özocak, A. "CPT-SPT correlations in fluvial soils in Turkey",3rd International Symposium on Cone Penetration Testing, May 2014,2014,Las Vegas, Nevada, USA Sedat Sert; "Case Studies of CPT Applications to Evaluate Liquefaction in Fluvial Soils ",ICESA2014 International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians,,2014,Side, Antalya, Turkey 13/20

14 Sedat Sert; "Case Studies of CPT Applications to Evaluate Liquefaction in Fluvial Soils", ICESA2014 International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians,,2014,Side, Antalya, Turkey Göktepe F., Çelebi E., Mitigation of Building Vibrations Due to Transit of Turkish High- Speed Railway Traffic, in TRANSPORTATION ENGINEERING: Internatıional Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians (ICESA 2014), May 2014, , Antalya, Turkey 7.4. Ulaştırma /Transportation Hakan Güler; "Acoustic Performance of Railways: A Case Study in Germany", Railways 2014: The Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance,,2014,Ajaccio, Corsica, France Hakan Güler; "A Non-Contact And Non-Destructive Railway Bridge Monitoring System: A Case Study In Germany", Railways The Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, 2014, Ajaccio, Corsica, France Hakan Güler; "Marmaray Koridoru İçin Bir Talep Tahmin Modeli", Transist 2014, 7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı,,2014,İstanbul Muhammed Emin Cihangir Bağdatlı, Rıfat Akbıyıklı, Aydın Demir, Utilization Of Intelligent Systems In The Economical Evaluation Of Transportation Projects, International Science and Technology Conference - ISTEC-2014, Doha/Qatar 7.5. Malzeme Bilimi /Material Sciences Mücteba Uysal; Kemalettin Yılmaz; Hüseyin Ulugöl; Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi, International Symposium On Innovative Technologies In Engineerıng And Science (ISITES),,2014, Karabük, Turkey Mücteba Uysal; Kemalettin Yılmaz; Hüseyin Ulugöl; Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi, International Symposium On Innovative Technologies In Engineerıng And Science (ISITES),,2014, Karabük, Turkey 7.6. Yapı İşletmesi /Construction Management 14/20

15 8. ULUSAL KONFERANS BİLDİRİLERİ NATIONAL PROCEEDINGS 8.1. Yapı /Structure Aydın Demir; Erkan Çelebi; Fatih Göktepe; "Artımsal itme analizi ile yapı-zemin dinamik etkileşiminin irdelenmesi",teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu, 2014, Antalya Osman Kırtel ve Erkan Çelebi; "Doğrusal Olmayan Zemin Ortamında Rijit Şerit Temeller İçin Dinamik Empedans Fonksiyonları: Yatay Titreşim Modu",Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel konulu sempozyumu, 2014, Antalya Göktepe F., Çelebi, E., Yüksek hızlı trenlerin çevre yapılarda oluşturduğu titreşimlerin azaltılması için düşey dalga bariyer uygulaması, Zemin Mekaniği Ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu, Nisan 2014, 81-88, Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya 8.2. Hidrolik /Hydraulic 8.3. Geoteknik /Geotechnical Eng Sedat Sert; "Üst Yapı Modellemesinin Yayılı Temel Analizinde Etkisi",Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu: Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu,,2014,Akdeniz Üniversitesi, Antalya Nomaler, G., Erken, A., Gündüz, Z.,(2014): " 1999 Kocaeli Depremi ve Sonrası İvme Kayıtları İle Kuzey Batı Anadolu İçin İvme Azalım İlişkisi Tahmini", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ekim 2014, Cilt 2, s Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 8.4. Ulaştırma /Transportation 8.5. Malzeme Bilimi /Material Sciences 15/20

16 8.6. Yapı İşletmesi /Construction Management 9. ÇALIŞTAY BİLDİRİLERİ WORKSHOPS 9.1. Kuyuk H.S, "Türkiye Ulusal Deprem Erken Uyarı Sistemi için İstasyon Dağılımı Analizi" 17. Yuvarlak Masa Toplantısı, Afet Risk Yönetimi, ODTÜ, Ankara, 9 Ocak Dogan E, Kuyuk H.S. Soyhan S, Utkucu M., Sönmez O. "Sakarya Üniversitesi Afet Yönetimi Çalışmaları" 17. Yuvarlak Masa Toplantısı, Afet Risk Yönetimi, ODTÜ, Ankara, 9 Ocak DİĞER YAYIN VE PROJE RAPORLARI OTHER PAPERS AND PROJECT REPORTS Kuyuk H.S. "Quake Wave Vibration Report" The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Co-funded Brain Circulation Scheme, Annual Report, Project no: 114C018, 7 October Kuyuk H.S. Yaman Z.D. Developing an Earthquake Early Warning System for SAU Central Campus BAPK, Sakarya University, Project No: (Turkish) 11. DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS Kuyuk H.S., "Deprem Erken Uyarı Sistemlerindeki Gelişmeler" AFAD, Turkey, 26 January Kuyuk H.S., "Performance of ElarmS-2 in California" RISSC Lab, Department of Physics University of Naples "Federico II", Naples, Italy, 25 September /20

17 12. DIŞ KAYNAKLI YÜRÜTÜLEN PROJELER PROJECTS WITH EXTERIOR FUNDS H. Serdar Küyük, Quake Wave Vibration Report (QwVR), TUBITAK, , TL H. Serdar Küyük, Muharrem Aktaş, Erkan Çelebi, Naci Çağlar, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, DPT, , TL 13. BAPK YÜRÜTÜLEN PROJELER PROJECTS WITH INTERIOR FUNDS Hüseyin KASAP, Muharrem AKTAŞ, H. Serdar KÜYÜK, Osman KIRTEL, Gökhan DOK, Yüşa Gökhan DURGUN, Sarsma tablası deney düzeneği ile yapı zemin etkisinin incelenmesi , TL, devam ediyor Erkan ÇELEBİ, Naci ÇAĞLAR, Muharrem AKTAŞ, Osman KIRTEL, Fatih GÖKTEPE, Yapı-Zemin Etkileşimi , TL, devam ediyor Erkan ÇELEBİ, Fatih GÖKTEPE, Yüksek hız trenlerinde çevre yapılarda oluşturduğu titreşimlerin azaltılmasına yönelik yeni yaklaşımlar, , 5.000TL, tamamlandı Naci ÇAĞLAR, Erkan ÇELEBİ, Muharrem AKTAŞ, Hasar Sonrası Güçlendirilen Yapıların Yapı Performanslarının Sarsma Tablası Deney Düzeneği ile Belirlenmesi, 2013, TL, devam ediyor Naci ÇAĞLAR, Abdulhalim AKKAYA, Betonarme Kolonlarda Moment-Eğrilik İlişkisinin ve Etkin Eğilme Rijitliklerinin Analitik Olarak İncelenmesi, , 5000TL, tamamlandı Naci ÇAĞLAR, Hakan ÖZTÜRK, Betonarme Kirişlerin Kesme Dayanımının iyileştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımların Deneysel Olarak Araştırılması, 2014, TL, devam ediyor Naci ÇAĞLAR, Aydın DEMİR, T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Kesme Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi, 2014, TL, devam ediyor. 14. YURTDIŞI ARAŞTIRMACI FAALİYETLERİ VISITING RESEARCHER ACTIVITIES Erkan ÇELEBİ (Visiting Professor), Experimental and Numerical Methods for Prediction of the effects on Soil-Structure Interaction for Building Structures and Seismic Retrofitting for Masonry Buildings, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Inst. of reinforced concrete and building materials, Department Reinforced Concrete, Prof. Dr.-Ing. Lothar Stempniewski, (4 Months), Germany, via TUBİTAK fund Fatih GÖKTEPE (Visiting Academic), "Wave propagation in soil, vibration isolation, soilstructure interaction and numerical methods in civil engineering problems", University of Salford, Manchester, School of the Built Environment, Prof. Dr. David Eaton, (3 Months), England, via SAU BAPK fund. 17/20

18 14.3. H. Serdar KÜYÜK, (Visiting Scholar), RISSC Lab, Department of Physics University of Naples "Federico II", Naples, Italy, 25 September 2014 (1 month) via EU 7 th Framework, REAKT project fund YILI DIŞ KAYNAKLI PROJE BAŞVURULARI PROJECT APPLICATIONS IN Erkan ÇELEBİ, Saha koşullarında yüksek hız trenlerinin oluşturduğu çevresel titreşimlerin belirlenmesi ve yapısal titreşimlerin azaltılması, TÜBİTAK 1001, 36 ay, ,00 TL, Eleni Smyrou, Mustafa Kutanis, İntegral köprülerin deprem sonrası operasyonel kalmaları için tasarım ve değerlendirme kriterlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001, 36 ay, ,00 TL, Mustafa Kutanis, Afet Sonrasında Yapı Sağlığının Yapı Tanı Teknikleri ile Belirlenmesi, TÜBİTAK 1002, 24 ay, 212,477,00TL, Muharrem Aktaş, Ekonomik Deprem Algılama-Uyarı Cihazı ve Özgün Bir Algoritma ile Çalışan Deprem Erken Uyarı Sistemi, TÜBİTAK 1001, 36 ay, ,00 TL, SONUÇLAR /RESULTS Yayın Sayıları /Number of Papers Bilim Dalı /Division Yapı /Structure Hidrolik /Hydraulic Geoteknik /Geotech.Eng. Ulaştırma /Transp. Malzeme /Material Yapı İşletmesi /Cons. Man. SCI Kapsamında yayınlanan makaleler /SCI Papers Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler /The Papers Published in Intl. Journals Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler /The Papers Published in Ntl. Journals Uluslararası konferans bildirileri /Intl. Proceedings Ulusal konferans bildirileri /Ntl. Proceedings TOPLAM /TOTAL TOTAL 18/20

19 16.2. Bilim dallarına göre akademisyen başına düşen yayın sayısı Number of paper per faculty by division Bilim Dalı /Division Yapı Hidrolik Geoteknik Ulaştırma Malzeme Yapı İşletmesi /Structure /Hydraulic /Geotech.Eng. /Transp. /Material /Cons. Man. TOTAL Akademisyen sayısı /No. of stuff SCI Kapsamında yayınlanan makaleler /SCI Papers Toplam Yayın /Total number of study Bilim dallarına göre akademisyen başına düşen SCI yayın sayısı ve bölüm yüzdeleri Ratio and percentage of SCI papers per faculty by division 19/20

20 16.4. Bilim dallarına göre akademisyen başına düşen toplam yayın sayısı ve bölüm yüzdeleri Ratio and division percentage of total number of paper per facutly by division 20/20

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hasan BODUROĞLU 2. Doğum Tarihi : 16.04.1944 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Robert Kolej Mühendislik

Detaylı

Başta depremler olmak üzere doğal afetlerin ülkemiz açısından sürekli ve yakın bir tehdit

Başta depremler olmak üzere doğal afetlerin ülkemiz açısından sürekli ve yakın bir tehdit FOREWORD As it may be recalled, the earthquakes that occurred on August 17, 1999 in Kocaeli and November 12, 1999 in Düzce combined to represent the most devastating disaster experienced by Turkey in recent

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

CEREN İNCE Adres Telefon Email Araştırma alanları İş Tecrübesi

CEREN İNCE Adres Telefon Email Araştırma alanları İş Tecrübesi CEREN İNCE Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı Caddesi, 26 Ağustos Yerleşkesi, Ataşehir, İstanbul. Telefon: 0216 5780000. Email: ceren_ince@hotmail.com,

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 1985 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 1987 Doktora

Detaylı

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Akademik Birim : Mühendislik Fakültesi Bölüm : Makina/Mekatronik Mühendisliği E-posta : mehmet.celik@karatay.edu.tr Telefon : 0 332 444 1251 Web : www.karatay.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğurhan Akyüz Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU EYLÜL 2012- EYLÜL 2013 1 İçindekiler 1. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ... 4 2. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMLARINDA YER ALAN

Detaylı

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007 Boğaziçi Üniversitesi MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2007 MĐSYON, VĐZYON VE STRATEJĐK HEDEFLER... 1 1. EĞĐTĐM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HĐZMET... 31 4. KAYNAKLAR... 35 5. GELĐŞMELER/DEĞERLENDĐRMELER...

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

Curriculum Vitae. Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web:

Curriculum Vitae. Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web: Contact information: Phone : 90 212 381 05 60 E-mail : adem.karahoca@bahcesehir.edu.tr Web: Curriculum Vitae 1. Name Surname: Adem Karahoca 2. Date of birth: 02 December 1971 3. Academic title: Professor

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak sismik bölgeleme için yenilikçi yaklaşım 1 Ergin Ulutaş 1 Kocaeli University, Engineering

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Sayfa 1 / 12. 1.Name, Surname: Hasan Hüseyin BALIK

CURRICULUM VITAE. Sayfa 1 / 12. 1.Name, Surname: Hasan Hüseyin BALIK CURRICULUM VITAE 1.Name, Surname: Hasan Hüseyin BALIK 2. Date and Place of Birth: 1 Ağustos 1970, Daday / Kastamonu 3. Title: Proffesor Doctor 4.Education: Degree Departmant/Program University Year Undergraduate

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008 Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2008 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK HEDEFLER... 1 1. EĞİTİM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HİZMET... 34 4. KAYNAKLAR... 37 5. GELİŞMELER/DEĞERLENDİRMELER...

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

THE DISTRIBUTION OF ARTICLES IN ACADEMICS IS GIVEN BELOW:

THE DISTRIBUTION OF ARTICLES IN ACADEMICS IS GIVEN BELOW: Name&Surname : Sadık Kara Profession : Professor Birht Place / Date : Kayseri / 0.0.959 Tel : +90 86679 Mail Adress : Fatih University, Institute of Biomedical Engineeering, Büyükcekmece, Istanbul/TURKEY

Detaylı

Geophysical Engineer. ulubey.ceken@afad.gov.tr ulubeyceken69@gmail.com

Geophysical Engineer. ulubey.ceken@afad.gov.tr ulubeyceken69@gmail.com PERSONAL INFORMATION Name-Surname ULUBEY ÇEKEN Occupation Geophysical Engineer Place and Date of Birth Selim, 20.07.1969 Marital Status Married Phone +90 312 285 53 05 Fax +90-312-287 93 70 E-mail ulubey.ceken@afad.gov.tr

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı