Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010

2 İçindekiler 4. Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Özdeğerlendirme...10 Girdiler Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Paydaş analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Kaynakça

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu... 8 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı... 8 Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu...11 Tablo 4 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu...12 Tablo 5 Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu...13 Tablo 6 Birim personel verileri...15 Tablo 7 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu...16 Tablo 8 Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Değerlendirme Tablosu...17 Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu...18 Tablo 10 İdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu...19 Tablo 11 İdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu...22 Tablo 12 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu...23 Tablo 13 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu..24 Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu...25 Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu...26 Tablo 16 Paydaşlar *...29 Tablo 17 Birim performans göstergeleri...40 Şekil listesi Şekil 1 Birim organizasyon şeması

4 SUNUŞ Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Üniversitemizin kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden bu yana devam eden çalışmalarımız, kazandığımız tecrübe ve elde edilen kazanımlarımızın değerlendirilmesi bakımından önemlidir yılı içerisinde yaptığımız çalışmalarımızda, emeği geçen birimimiz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma Kurulu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımızda bizden desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Üniversitemiz Genel Sekreterine, Proje Geliştirme Bürosuna ve Başkanlığımız Personeline teşekkürlerimi sunarım. Öğr. Gör. Muammer GİRGİN Öğrenci İşleri Dairesi Başkan V. Tekirdağ, Ocak

5 4. Giriş Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, YÖDEK Rehberi ve DPT Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman ile Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunulmaktadır. Bu doküman 2008 Namık Kemal Üniversitesi Merkezi İdari Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no:1.0 esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. 5

6 SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. 5. Yönetici Özeti Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Kurumsal Değerlendirme Raporu, belgede yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. Giriş bölümünde raporun temel niteliği ve raporda konu edilen temel kavramların tanımlanmasına yer verilmiştir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmaları başlığı altında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının kuruluş dayanağı, birim KDSP ekibinin oluşumu, çalışma esasları ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Birimde görevli personeli kapsayan organizasyon şeması da verilmiştir. Kurumsal değerlendirme başlıklı bölümde, Birimin Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme çalışmaları ele alınmıştır. Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında, Birimin girdileri, kurumsal nitelikleri ve özellikleri, idari ve destek süreçleri ve Yönetsel Özelliklerin Yapısal ve Davranışsal boyutları ve Çıktılar/Sonuçlar ile Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı değerlendirilmiştir. Çevre değerlendirme çalışmaları bölümünde ise birimimiz ile ilişki içinde bulunan paydaşlar tanımlanmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun son bölümünü SWOT (GZFT) analizi oluşturmaktadır. Bu şekilde Birimin güçlü ve zayıf yönleri sıralanırken, fırsatlar ve karşılaşılan tehditler de tespit edilmiştir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 Kurumsal Değerlendirme Raporu, belirtilen başlıklar doğrultusunda hazırlanarak sunulmuştur. 6

7 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Daire Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma Kurulu 2009 yılında 3 personelden oluşmuştur. Birim KDSP Çalışma Kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Kurulu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. 7

8 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Şube/Şeflik Demir, Doğan Şube Müdürü Koordinatör Verilerin toplanması, üyeler arasında görev dağılımı, rapor yazımı takibi. Kafalı, Emine Bilgisayar İşletmeni Üye Veri toplama, rapor yazımı Yalçın, Çiğdem Memur Üye Veri toplama, rapor yazımı Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 19 Ocak 2009 Birim 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 19 Şubat 2009 Birim 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporunun teslimi Birim 2010 Yılı Stratejik Planı Birim 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürüm Birim 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. sürüm Birim 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1. Sürüm Birim 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1. Sürüm 8

9 7. Birimin tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı; 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu, yükseköğretim kanunu, kamu malî yönetimi ve kontrol kanunu, telsiz kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete başlamıştır. 8. Birim organizasyon şeması Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekil 1: Birim organizasyon şeması Daire Başkanı (*) Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Sekreter (**) Öğrenci Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliği (***) Öğrenci Harçları Şefliği (***) Memur Bilgisayar İşletmeni (***) Memur (**) Bilgisayar İşletmeni (**) Memur (**) Bilgisayar İşletmeni (***) Memur (**) Bilgisayar İşletmeni (***) ( * ) Birim Kadroda görevlendirilmiş personel. ( **) Dış Birimlerde görevlendirilmiş personel. ( ***) Boş kadro. 9

10 9. Özdeğerlendirme Birimimiz tarafından hazırlanmış olan 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunda özdeğerlendirmeye ilişkin olarak aşağıda önerildiği üzere özetlemeler yapılacaktır. Beklenen düzeyin çok altı Beklenen düzeyin altı Beklenen düzey Beklenen düzeyin üstü Beklenen düzeyin çok üstü : 1 puan : 2 puan : 3 puan : 4 puan : 5 puan 10

11 Girdiler Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Lisansüstü öğrenci niteliğinde beklenen düzey 3 Lisans öğrenci niteliğinde beklenen düzey 4 Önlisans öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey (İlgili Değil) 3) İdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 2 4) Mali kaynakların yeterliliği; 2 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 3 6) İş Teknolojilerinin yeterliliği; 3 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 2 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 2 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; (İlgili değil) 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 3 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 3 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 1 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 3 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 3 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 2 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 3 11

12 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 4 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci sayıları ve yeterliliği; Değerlendirme notu Lisansüstü öğrenci sayıları ve yeterliliği 2 Lisans öğrenci sayıları ve yeterliliği 3 Önlisans öğrenci sayıları ve yeterliliği 4 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; (İlgili değil) 3) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; (İlgili değil) 8) İdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; Enstitülerdeki programların sayıları ve yeterliliği 3 Fakültelerdeki programların sayıları ve yeterliliği 3 Yüksekokullardaki programların sayıları ve yeterliliği 2 Meslek Yüksekokullarındaki programların sayıları ve yeterliliği 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 12

13 Tablo 5 Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu Sayılar I- Öğrenci sayıları Lisansüstü öğrenci sayıları 555 Lisans öğrenci sayıları 2171 Önlisans öğrenci sayıları 9556 II- Öğretim elemanı sayıları (İlgili değil) III- İdari personel sayısı Kadrolu personel 4 Sözleşmeli personel Diğer personel - - Toplam idari personel sayısı 4 IV- Çalışanların yaş ortalaması İdari personel 40 V- Çalışanlar arasında bayan sayısı İdari personel 2 VI- Çalışanların kıdem ortalaması İdari personel 13 VII- Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması (İlgili değil) 13

14 VIII- Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları 3 IX- Bölüm ve program sayısı 1 Enstitülerdeki programların sayıları 14 Fakültelerdeki programların sayıları 11 Yüksekokullardaki programların sayıları 1 Meslek Yüksekokullarındaki programların sayıları 85 X- İdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı - Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı 2 Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - 14

15 Tablo 6 Birim personel verileri Sıra no isim Unvan Şube Hizmet sınıfı Notlar 1 Muammer GİRGİN Daire Başkanı V. Akademik 13 b/4 ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden tam zamanlı görevlendirilmiştir. 2 Doğan DEMİR Şube Müdürü GİHS 4 Çiğdem YALÇIN Memur GİHS 5 Emine KAFALI Bilgisayar İşletmeni GİHS 15

16 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 7 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; İlgili değil 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; İlgili değil 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; İlgili değil 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; İlgili değil 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; İlgili değil 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; İlgili değil 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; İlgili değil 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; İlgili değil 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; İlgili değil 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; İlgili değil 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; İlgili değil İlgili değil İlgili değil İlgili değil 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; İlgili değil 16

17 Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Tablo 8 Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; (İlgili değil) 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; (İlgili değil) 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; (İlgili değil) 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; (İlgili değil) 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; (İlgili değil) 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; (İlgili değil) 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; (İlgili değil) 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; (İlgili değil) 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; (İlgili değil) 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; (İlgili değil) 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; (İlgili değil) 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; (İlgili değil) (İlgili değil) (İlgili değil) 15) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; (İlgili değil) 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; (İlgili değil) 17

18 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; (İlgili değil) 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; (İlgili değil) 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; (İlgili değil) 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; (İlgili değil) 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; (İlgili değil) 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; (İlgili değil) 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; (İlgili değil) 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; (İlgili değil) 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; (İlgili değil) (İlgili değil) (İlgili değil) 13) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; (İlgili değil) 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 2 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; (İlgili değil) 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; (İlgili değil) 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; (İlgili değil) 18

19 İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tablo 10 İdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu Sıra no. Faaliyet alanları Değerlendirme notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1 Faaliyet No 1: Evrak Kayıt İşlemleri Gelen Evrak Kayıt İşlemleri 4 Giden Evrak Kayıt İşlemleri 4 2 Faaliyet No 2: 2008-ÖSYM Sınavı İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri Lisans programlarına yerleşen öğrenci kayıtlandırma işlemleri Önlisans programlarına yerleşen öğrenci kayıtlandırma işlemleri Dikey geçiş yolu ile gelen öğrenci kayıtlandırma işlemleri Yatay geçiş yolu ile gelen öğrenci kayıtlandırma işlemleri Faaliyet No 3: Yeni Birim/Bölüm/Program açma Çalışmaları Açılması düşünülen Birim/Bölüm/Program hazırlık çalışmaları Açılması düşünülen Birim/Bölüm/Programların Değerlendirmesi sürecinin takibi Yeni açılacak Birim/Bölüm/Programların YÖK e bildirilmesi Faaliyet No 4: Öğretim Yılı Ders Kayıt İşlemleri öğretim yılı Güz dönemi ders kayıt işlemleri öğretim yılı Bahar dönemi ders kayıt işlemleri Faaliyet No 5: 2008 Yılı İstatistik Verileri Düzenleme Çalışmaları 19

20 2008 yılı İstatistik verilerinin Akademik Birimlere dağılımı Yılı İstatistik verilerinin Kontrol Çalışmaları Yılı İstatistik verilerinin YÖK e iletilmesi 4 6 Faaliyet No 6: Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar KYK dan, Katkı ve Öğrenim Kredisi almak üzere müracaat eden öğrencilerin işlemlerinin takibi KYK dan, Burs almak üzere müracaat eden öğrencilerin işlemlerinin takibi KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan öğrencilerin durum kontrollerinin takibi KYK dan,burs almakta olan öğrencilerin durum kontrollerinin takibi KYK ile karşılıklı bilgi alışverişi akışı 4 7 Faaliyet No 7: Öğrenci yazılım programı (Otomasyon) çalışmaları Yeni öğrenci kayıt girişleri 4 Mevcut öğrenci durum takipleri 3 Veri çıktısı alma 3 8 Faaliyet No 8: Akademik Birim Öğrenci İşleri Bürosu ile Kurulan İletişimler e-posta yolu ile iletişim kurma 3 Resmi yazı ile iletişim kurma 3 Bireysel olarak iletişim kurma 4 9 Faaliyet No 9: yılı Yaz Okulu Uygulama Çalışmaları Yaz Okulu Uygulama Esaslarının Akademik Birimlerce Uygulanması 2 Yaz Okuluna Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri 2 Yaz Okulu Ders Uygulamaları 3 Yaz Okulu Sınav sonuçlarının sisteme girilmesi 3 20

21 10 Faaliyet No 10: Mezun öğrenciler yönelik Değerlendirme Mezun Öğrencilere Diploma düzenleme çalışmaları 2 Mezun olan öğrencilerle iletişim kurma 1 11 Faaliyet No 11: Öğrencilere web hizmeti Üniversitemizin Akademik Teşkilatı Eğitim-öğretim ile ilgili yasa ve yönetmelikler Duyurular İlgili değil İlgili değil İlgili değil 12 Faaliyet No 12: Öğrenci Temsilciliği Seçimi Öğrenci Temsilciliği Seçim Duyurusu 3 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Hazırlık Çalışmaları 3 Öğrenci Temsilcisi İle İletişim 2 21

22 Tablo 11 İdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Personel İşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 2) İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 3 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 3 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 2 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 3 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 2 22

23 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Tablo 12 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme Notu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 3 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 3 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 2 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 6) İş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; ( İlgili Değil ) 10) İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; ( İlgili Değil ) 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; ( İlgili Değil ) 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 23

24 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Tablo 13 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 3 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; (İlgili değil) 3) İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 3 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 3 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 3 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; (İlgili değil) 8) İdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 4 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 4 10) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 4 24

25 Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 3 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; ( İlgili Değil) 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 6) İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 25

26 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 4 26

27 10. Çevre Değerlendirme Çalışmaları 2009 yılı birimimiz faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki alanlarda kısa bir değerlendirme yapılmıştır. 1. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi: 2009 yılında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle çeşitli alanlarda protokoller imzalanmış, öğrenci değişim programlarının etkinliği artmıştır. Ayrıca yeni ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları açılarak Üniversitemizin gelişimine hız kazandırılmıştır. 2. Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Mezun öğrencilerle iletişimin yeterli olmadığı görülmektedir. Mezun öğrencilerimizle iletişimin geliştirilerek gerek yönetici kadrosunda, gerekse işveren konumundaki mezunlarımızın okuyan öğrencilerimize danışmanlık yapmaları ya da iş yerlerinde stajyer olarak çalıştırmaları konusunda destekleri sağlanmaya çalışılmalıdır. 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi: 2009 yılı içerisinde Tekirdağ ili ve çevresinde gerçekleştirilen faaliyetlere imkanlarımız doğrultusunda Üniversitemiz tarafından katılım sağlanmıştır yılında Tıp Fakültesi nin eğitim-öğretime başlamasının ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin de faaliyete geçirilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Üniversitemiz Çorlu ve Çerkezköy gibi Ulusal ve bölgesel sanayi bölgelerinde bulunması nedeniyle sanayi ilişkilerini geliştirme yolunda önemli adımlar atılmıştır. 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: 2009 yılında tüm akademik birimlerimizin öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ciddi çalışmalar yapılmıştır. 27

28 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Üniversitemiz 2009 yılında özellikle yükseköğretim alanındaki yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Üniversitemiz verimli topraklara sahip olan bir bölgede kurulmuş olması ve bu topraklardaki verimi yükseltecek projelerin desteklenme çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır. 28

29 Paydaş analizi Tablo 16 Paydaşlar * Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Öğrenciler * * * 2 İdari personel * * * 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) * * 4 Akademik personel * * * 5 Öğrenci velileri * 6 7 Akademik Birim Yöneticileri Akademik Birim Öğrenci İşleri Bürosu * * * * * 8 Tekirdağ Valiliği * 9 Yükseköğretim Kurumları(Üniversiteler) * * 10 Sanayi Kuruluşları * 11 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) * * * 12 ÖSYM * * * Üniversiteler Arası Kurul Sivil Toplum Kuruluşları * * * * 15 Askerlik Şubeleri * * * 29

30 11. SWOT (GZFT) Analizi Özdeğerlendirme Girdiler Güçlü Yönlerimiz Üniversitemize yerleşen öğrencilerin niteliğinin beklenen düzeyde olması, Bilgi Teknolojileri ve kaynakların yeterli düzeyde olması, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin beklenen düzeyde olması, Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin beklenen düzeyde olması, Fiziksel olanakların beklenen düzeyde olması, Toplum ile ilişkilerin beklenen düzeyde olması, Öğrencilerle olan ilişkilerin beklenen düzeyde olması İş teknolojilerinin beklenen düzeyde olması, Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin beklenen düzeyde olması. Zayıf Yönlerimiz Mali kaynakların beklenen düzeyin altında olması, Temin edilen hizmetlerin beklenen düzeyin altında olması, Mezunlar ile ilişkilerin beklenen düzeyin çok altında olması, Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin beklenen düzeyin altında olması, İdari personel niteliğinin beklenen düzeyin altında olması, 30

31 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Güçlü Yönlerimiz Öğrenci sayıları ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Çalışanların yaş ortalamalarının beklenen düzeyde olması, Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, İdari Personelin Eğitim Düzeyinin beklenen düzeyde olması, Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması. Zayıf Yönlerimiz Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması, İdari personel sayılarının beklenen düzeyin altında olması, 31

32 Eğitim ve Öğretim Süreçleri: Güçlü Yönlerimiz Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun beklenen düzeyde olması, Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığının beklenen düzeyde olması, Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği beklenen düzeyde olması. Programların eğitim hedeflerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması. Zayıf Yönlerimiz Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması, 32

33 Araştırma ve Geliştirme Süreçleri: (İlgili değil) Uygulama ve Hizmet Süreçleri: Güçlü Yönlerimiz Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Zayıf Yönlerimiz Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması 33

34 İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Güçlü Yönlerimiz Evrak Kayıt İşlemleri beklenen düzeyin üstünde olması, 2008-ÖSYM Sınavı İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemlerinin beklenen düzeyin üstünde olması, Yeni Birim/Bölüm/Program açma çalışmalarının beklenen düzeyde olması, Öğretim Yılı Ders Kayıt İşlemlerinin takibinin beklenen düzeyde olması, yılı Yaz Okulu Uygulama Çalışmalarının beklenen düzeye yakın olması, 2008 Yılı İstatistik Verileri Düzenleme Çalışmalarının beklenen düzeyde olması, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarının beklenen düzeyin üstünde olması, Akademik Birim Öğrenci İşleri Bürosu ile Kurulan İletişimlerinin beklenen düzeye yakın olması, Staj Destek Hizmetlerinin beklenen düzeyde olması Zayıf Yönlerimiz Mezun öğrencilere yönelik Değerlendirme çalışmalarının beklenen düzeyin altında olması, Öğrencilere web hizmetine yönelik çalışmaların beklenen düzeyin altında olması, Öğrenci Konseyine sağlanan hizmetlerin beklenen düzeyin altında olması. Öğrenci Temsilcisi ile İletişimin beklenen düzeyin altında olması. Öğrenci yazılım programı (Otomasyon) çalışmalarının beklenen düzeyin biraz altında olması, 34

35 Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Güçlü Yönlerimiz Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, İş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği beklenen düzeye yakın olması, Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığının beklenen düzeyin üstünde olması. Görev yetkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması, Organizasyonel yapının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Zayıf Yönlerimiz Stratejilerin varlığı ve yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması, Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği beklenen düzeyin altında olması, Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Güçlü Yönlerimiz İdari personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması, Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliğinin beklenen düzeyin olması, Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Öğrenci memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması, Liderlik yaklaşımlarının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, İdari personelin özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması. Zayıf Yönlerimiz - 35

36 Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Güçlü Yönlerimiz Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması, Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması. Zayıf Yönlerimiz Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği beklenen düzeyin altında olması. Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Güçlü Yönlerimiz Kendi misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin üstünde olması, Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin üstünde olması. Zayıf Yönlerimiz Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin altında olması. 36

37 Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Yurtiçi ve Yurt dışında Üniversitemizin tanınma sürecini tamamlamış olması, AB ile eğitim programları (Erasmus / Socrates / Leonardo Da Vinci) proje çalışmalarının olumlu şekilde devam etmesi, Üniversitemiz bünyesinde yeni bölüm/programların açılması olması, Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması, Üniversitemizde mevcut ders kredilerinin ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne dönüştürülmesi çalışmalarının olumlu şekilde devam etmesi. Tehditler Sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin beklenen düzeyde olmaması, Erasmus,Leonardo da Vinci gibi öğretim programları ile Avrupa Birliği nin çeşitli fonları tarafından desteklenen araştırma projelerinde ve öğretim üyelerimizin uluslararası diğer ortak çalışmalarda yer almaları istenen düzeyde olmaması. Mezunlar ile İlgili Gelişmeler Fırsatlar Mezunlarımızın Çorlu çevresindeki ve İstanbul daki sanayi kuruluşlarında iş bulabilme olanağının olması, Tarım sektörüne ilginin ve tarımsal riskler nedeniyle sektörünün öneminin artması. Tehditler Mezunlarla ilgili iletişim düzeyinin yetersiz olması, Piyasa koşulları nedeniyle mezunlarımızın iş bulmakta zorlanması, Mezunlar Kulübü kurulması ve bununla ilgili web sitesinin hayata geçirilerek iletişimin arttırılması gereği. 37

38 Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Topluma dönük hizmetlere olan talebin artması, Öğrencilere kariyer imkanı sağlayacak yüksek statülü bölümlerin açılması, Tehditler Yüksek ev kiralarının çalışanlar ve öğrenciler için caydırıcı rol oynaması, Öğrenci Evleri ve Yurtların yetersiz olması, Üniversitemizin doğal kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayacak tesislerin yetersizliği. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitemizin Ülkemizin ticaret ve bilim merkezlerinden İstanbul a ulaşımının kolaylığı, Üniversite-Sanayi ilişkilerini destekleyici çalışmaların devam etmesi Tehditler Üniversitenin yeterli sosyal tesisinin bulunmaması, Üniversitemizin Çerkezköy ve Çorlu sanayi kuruluşlarına olan yakınlığının, Üniversitemiz öğrencilerinin staj yapmaları ve mezuniyet sonrası iş imkanları konusunda olumlu şekilde değerlendirilememesi. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Öğrenci Otomasyon Programının işlerliğinin artması, İnternet-tabanlı veri tabanlarının yaygınlaşmış olması. Tehditler Üniversitemiz mali durumunun, gerekli teknolojilerin temini ve kullanılmasında yeterli olmaması, Teknolojinin hızla yenilenmesi ve oluşan sık yenileme gerekliliği. 38

39 Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar 2547 ve 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmalarının yapılması. Tehditler Üniversitemizde halen uygulanmakta olan (Lisansüstü, Lisans, Ön lisans ve Yaz Okulu) Yönetmelik ve Yönergelerini öğrencilere yeteri kadar anlatılamaması, Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitemizin Tekirdağ ili ve ilçelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve kültürel gelişimine katkıda bulunması. Tehditler - 39

40 Tablo 17 Birim performans göstergeleri Sıra no. Faaliyet alanları Performans ölçütü Ölçü birimi 2009 yılı 1 2 Evrak Kayıt İşlemleri Gelen Evrak Kaydı Sayı 1495 Evrak Kayıt İşlemleri Giden Evrak Kaydı Sayı öğretim yılında Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri öğretim yılında Lisansüstü programlara yerleşen ve kaydı yapılan kız öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri öğretim yılında Lisansüstü programlara yerleşen ve kaydı yapılan erkek öğrenci sayısı Sayı ÖSYM Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri 2008-ÖSYM ile Lisans programlara yerleşen ve kaydı yapılan kız öğrenci sayısı Sayı ÖSYM Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri 2008-ÖSYM ile Lisans programlara yerleşen ve kaydı yapılan erkek öğrenci sayısı Sayı ÖSYM Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri 2008-ÖSYM ile Önlisans programlara yerleşen ve kaydı yapılan kız öğrenci sayısı Sayı ÖSYM Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Kayıtlandırma İşlemleri 2008-ÖSYM ile Önlisans programlara yerleşen ve kaydı yapılan erkek öğrenci sayısı Sayı Yeni Birim/Bölüm/Program açma Çalışmaları Lisansüstü düzeyde açılan program sayısı Sayı 1 8 Yeni Birim/Bölüm/Program açma Çalışmaları Lisans düzeyinde açılan bölüm sayısı Sayı 3 9 Yeni Birim/Bölüm/Program açma Çalışmaları Önlisans düzeyinde açılan program sayısı Sayı 18 40

41 10 KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, ve Öğrenim kredisi almakta olan Lisansüstü öğrenci sayısı Sayı Katkı:-- Öğrenim: KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan Lisans öğrenci sayısı Sayı Katkı:875 Öğrenim: KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, Katkı ve Öğrenim kredisi almakta olan Önlisans öğrenci sayısı Sayı Katkı: 718 Öğrenim: KYK dan, Burs almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, Burs almakta olan Lisansüstü öğrenci sayısı Sayı 7 14 KYK dan, Burs almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, Burs almakta olan Lisans öğrenci sayısı Sayı KYK dan, Burs almakta olan öğrenci sayıları KYK dan, Burs almakta olan Önlisans öğrenci sayısı Sayı yılı İstatistik verilerinin düzenleme çalışmaları 2008 yılı İstatistik verilerinin Akademik birimlere dağılım çalışması başarı oranı Yüzde yılı İstatistik verilerinin düzenleme çalışmaları 2008 yılı İstatistik verilerinin Kontrol aşaması başarı oranı Yüzde yılı İstatistik verilerinin düzenleme çalışmaları 2008 yılı İstatistik verilerinin YÖK e bildirilme aşaması başarı oranı Yüzde Öğrenci yazılım programı (Otomasyon) çalışmaları Yeni öğrenci kayıt girişleri başarı oranı Yüzde Öğrenci yazılım programı (Otomasyon) çalışmaları Mevcut öğrenci durum takipleri başarı oranı Yüzde Öğrenci yazılım programı (Otomasyon) çalışmaları Otomasyon programından verim alımı Yüzde öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisansüstü kız öğrenci sayısı Sayı 38 41

42 öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisansüstü erkek öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisans kız öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisans erkek öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Önlisans kız öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Önlisans erkek öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisansüstü öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Lisans öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında Üniversitemizden mezun olan öğrenci sayıları öğretim yılında mezun olan Önlisans öğrenci sayısı Sayı öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci sayıları öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen Lisansüstü öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci sayıları öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen Lisans öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı Sayı

43 öğrenci sayıları silinen Önlisans öğrenci sayıları öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci sayıları öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen kız öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci sayıları öğretim yılında herhangi bir nedenle kaydı silinen erkek öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında Erasmus programı katılan öğrenci sayıları öğretim yılında Erasmus programı katılan Lisansüstü öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında Erasmus programı katılan öğrenci sayıları öğretim yılında Erasmus programı katılan lisans öğrenci sayıları Sayı öğretim yılında Erasmus programı katılan öğrenci sayıları öğretim yılında Erasmus programı katılan Önlisans öğrenci sayıları Sayı 43

44 17. Kaynakça Bu kısımda stratejik planın hazırlanmasında kullanılmış olan temel kaynaklar tam referans verilerek alfabetik sırada sıralanır. Aşağıda birimlerimizin kullanımı için bir seçme liste verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 155 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), 121 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). [5 Nisan 2007] Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. sürüm, Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik (2006) Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, sayı no: 2611, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Resmi Gazete, Sayı: 26179, 26 Mayıs Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) Kanun no Kabul tarihi: Resmi Gazete no Mükerrer, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2005) Kanun no. 5436, kabul tarihi Resmi Gazete Sayı no: Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006) Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/9972, , Resmi Gazete, Sayı: , Şubat Yüksek Öğretim Kanunu (1981) No. 2547, 4 Kasım Resmi Gazete no , 6 Kasım Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) Yükseköğretim Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, Surum no. 2001/1.0, Mayıs 2006 (Ankara, yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). Yükseköğretim Kurulu (2006) Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Şubat 2007, 251 sayfa (Ankara, Türkiye: Yükseköğretim Kurulu). Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (1983) no. 2809, 28 Mart Resmi Gazete, no , 30 Mart Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005) Resmi Gazete , Sayı: 25942, (Ankara, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). Yükseköğretim Personel Kanunu (1983) no. 2914, 11 Ekim Resmi Gazete, no , 13 Ekim Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.1 (Ocak 2009) 2008 Namık Kemal Üniversitesi Merkezi İdari Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no:1.0 44

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK- GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Gülay UYAR Şube Müdürü Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili görevini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 İŞ PLANI SORUMLU BİRİM FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA İLGİLİ BİRİM

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 İŞ PLANI SORUMLU BİRİM FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA İLGİLİ BİRİM Ş U B A T O C A K BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 İŞ PLANI BİRİM FAALİYET TARİH DURUM AÇIKLAMA İLGİLİ BİRİM 1 Güz Yarıyıl Final Sınavları Programının İlanı 06 Ocak 2012

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

İŞ PLANI HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ PLANI HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYLAR YAZI İŞLERİ VE KAYIT KABUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokul programlarına Dikey Geçişle

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve planlanmasıdır. 2. KAPSAM Bu prosedür,

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TAMAMLANMA 1 in Fakülte web sayfası e Belge-Bilgi üzerinden istedikleri belgelerin Sağlama Hizmetlerinin (öğrenci belgesi, transkript,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU AFYONKARAHİSAR Mart 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 7 1.1. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 7 1.2. Akademik

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN: ÇERÇEVE Prof. Dr. Ahmet Metin GER Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN Dr. Seda ÇELİK TEKER 2016 Bu dokümandaki bilgiler İstanbul Aydın Üniversitesi nin yazılı izni olmaksızın

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı