Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org"

Transkript

1 Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga, TUKEY b Eciyes Ünivesiesi, Faculy of Engineeing, Depamen of echanical Engineeing, 3839, Kaysei, TUKEY Absac: The common eason of he unbalanced machines is nonhomogeneous disibuion of oo mass along adial diecion. The unbalanced mass is company wih he oo and hey oae ogehe.the unbalance occuing on he oo becomes moe poblem when is souce coninuously changes. Unbalanced mass which changes acively, poduces he moive of acive balancing. In machines opeaing in high speed such as CD O, DVD, HDD and washing machines, he unbalanced mass changes a any ime; heefoe, acive balancing is moe convenien in hese machines. In his sudy cicula balancing was as an alenaive o he ball ype balancing sudied. As a balance Acive Balancing ing AB was used. Afe modelling he sysem, moion equaions wee govened Lagange equaions. Afe he equaions wee lineaized an analyical soluion was obained. Keywods: Acive Balancing, Ball Balance, oo Dynamics. Halkalı Akif Dengeleyicili oolada adyal Değişim Öze: akinelede yaygın olaak dengesizliğin sebebi, oo külesinin adyal yöndeki homojen olmayan dağılımıdı. Dengesizlik külesi oola beabedi ve bilike döne. oo üzeinde meydana gelen dengesizliğin kaynağı süekli değişikçe, dengelenmesi daha zo olan bi duum oluşuacakı. Akif olaak değişen dengesizlik külesi, akif dengeleme geekçesini oaya çıkamışı. CDO, DVD, HDD ve çamaşı makinelei gibi yüksek hızlada dönme hızıyla işlem yapan makinelede, dengesizlik külesi he an değişebileceğinden bu ip cihazlada akif dengeleme daha çok kullanışlıdı. Bu çalışmada özelikle son on yılda kullanımı yaygınlaşan bilyeli dengelemeye alenaif olaak gelişiilen halkalı dengelenme konusu incelenmişi. Dengeleyici olaak Akif Dengeleyici Halka ADH kullanılmışı. Sisem modellendiken sona Lagange denklemleiyle haeke denklemlei çıkaılmışı. Denklemle lineeleşiildiken sona analiik çözüm elde edilmişi. Anaha Kelimele: Akif Dengelenme, Bilyeli Dengeleme, oo Dinamiği.. efeence o his pape should be made as follows bu makaleye aşağıdaki şekilde aıfa bulunulmalı: D.E. Şahin, İ. Uzmay, adial Change of oos wih Acive Balancing ings, Elec Le Sci Eng, vol. 5, 9, -8 * Coesponding auho; Tel.: , ISSN All ighs eseved.

2 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng Giiş ooun külesinin adyal yöndeki homojen olmayan dağılımı makinelede yaygın olaak dengesizliğin sebebidi. Tasaıma dayalı olaak küle dağılımındaki düzensizlikle ve imala haalaı dengesizliğe sebep olu. akine çalışıken meydana gelen aşınma, kopmala, sıcaklık değişiminden kaynaklanan sebeple de dengesizliğe neden olabili. Dengesiz bi duumda, ooun küle mekezi oo ekseniyle çakışık değildi. Dengesizlik külesi, oola beabedi ve bilike döne. Bunun sonucunda dengesizlik kuvveinin ve ooun fekansı aynıdı. Sabi dönme hızında dengesizlik külesine kaşın, oo elipik bi yöünge üzeinde eğilme ieşimi şeklinde cevap vei. Eğe sisem linee değilse ieşim daha yüksek deeceden hamonik ieşimlee dönüşü []. Bu konuda yapılan çalışmala incelendiğinde, Chung ve o [], dönen mekanizmalada değişken olan dengesizliği yok emek için dinamik dengeleyici bi aaç gelişimişledi. Bu aaç CD- O, DVD süücüleinde ve çamaşı makinelei gibi pek çok alanda kullanılmışı. Şekil de iki uygulama alanı göseilmişi. Chung ve o [], yapıklaı çalışmada akif dinamik dengeleyicinin dinamik davanışı ve denge analizleini yapmışladı. Chung ve Jang [3], Jeffco oo modelini akif dengeleyici ile bilike sisemi daha anınmış yapmak için pola koodinalada inceleyeek linee olmayan haeke denklemleini faklı düzlemlede çıkamışladı. Bu denklemlei kullanaak sisemin denge konumlaını espi emişledi. Sisemin asaım sınılaını belilemişledi. Chung ve Oh [4],esnek bi diskin linee olmayan haeke denklemleini çıkamış, üç boyuaki ye değişimleini incelemişledi. Sisemi sayısal olaak çözümleyip, dinamik davanışlaını incelemişledi. Bonello, Bennan ve Holmes [5], gelişidiklei linee olmayan oo sisemi üzeinde çok hızlı çözüm ekniklei gelişimişledi. Son yıllada Lee ve Van oohem [6] eoik ve deneysel çalışmala yapmışladı. Şekil. Bilyalı ip akif dengeleyici kullanılan iki faklı önek [7].

3 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng Bu akif dengeleyicilein pek çok alanda kullanılabilmesine kaşın onla hakkında çok az çalışma yapılmışı. Akif dinamik dengeleyici öncelei eoik incelenmiş, ancak sisemin neden çalışığı am olaak açıklanamamışı. Zaman zaman bu dengeleyicilein geeksinimlei sunulmuş faka iddiala açıkça oaya konamamışı. Dengesiz aale kuvveleini dengelemek için daiesel yaak içeisindeki iki opan ibae olan iji oo dengeleyicileinden ilk kez 93 lada bahsedilmişi. O günden bu güne ilave alelele oomaik iji oo dengeleyicilei uku haline gelmişi. Son zamanlada oomaik dengeleyiciye olan ilgi ve konu ile ilgili yayınla kayda değe oanda amışı. Dengesizliğin olduğu üm sisemlede bi dengeleme meodu gelişiilmişi. Saik, dinamik ve akif dengeleme bu yönemlein emelini oluşuu. Uygulamada faklılık göseen bu yönemlein oak amacı, kendileini doğuan sebeplei yok emeki. Yani saik, dinamik ve akif dengesizliklei yok emeki. Saik ve dinamik dengesizliklein gideilmesi gelişen bilgisaya eknolojileiyle daha da hız kazanmışı. Bi oomobil ekeindeki dengesizlik poblemi günümüzde dk içinde çözülebilmekedi. Bilgisaya kullanılaak yapılan bu çözümde; denge külesinin am olaak ne kada ve neeye ekleneceği espi edilmekedi. Dengesizlik akif olduğunda ise yani, dengesizliği meydana geien yüklein süekli değişmesi duumunda akif dengeleme geeki. Günümüze kada, kendileinden söz eien sakaç, bilyeli ve bilgisaya desekli akif dengeleme yönemlei en bilinen olanlaıdı. aemaiksel odel Şekil de akif dengeleyici halkayla ADH beabe iki aafından dengelenmiş bi oo göülmekedi. G ooun küle mekezini, G ise halkanın küle mekezini gösei. ooun küle mekezindeki kaçıklık, geomeik mekezinden e kada mesafede iken, ADH nin küle mekezinin O ne göe mesafesi ise di. ooun geomeik mekezi ve halkanın geomeik mekeziyle küle mekezini bileşien doğu O nokasında kesişmişi. oo kendi ekseni eafında açısal hızıyla döneken O, O eafında mesafede ve açısal konumundadı. Halka sebesçe dönebili. ADH ve oo aasında, şaseye sabilenmiş ve kendi eksenlei eafında sebes haeke edebilen bilyele yeleşiilmişi. Bu bilyele ooun haekeini dengeleyici halkaya ilei. Bunun sonucu olaak oo bi yönde döneken, dengeleyici halka zı yönde döne. Bu zı yönlü haekele beabeinde zı yönlü açısal momenumla geii. Halkanın ve ooun açısal momenumlaı zı yönlüdü. 3

4 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng Şekil. Sisemin maemaiksel modeli[8]. Doğusal olmayan haeke denklemlei aşağıdaki Lagange denklemiyle bulunu: Buada T kineik eneji, V poansiyel eneji olup i ise ayleigh foksiyonunu gösei. q i le ise genelleşiilmiş koodinaladı. Buada genelleşiilmiş koodinala,, ve dı. Dolayısıyla üç bağımsız denklem elde edileceki. Denklemle pola koodinalada çıkaılmışı. Bilyelein kendi eksenlei eafında dönmesi ve süünmelei ihmal edilmişi. Saa esi yönünde kada dönmüş XY eksen akımına göe halkanın ve ooun ağılık mekezleinin bileşenlei aşağıda beliilmişi. 3 ADH ve diske ai oplam kineik eneji; 4 şeklindedi. Buada disk ve ADH nin aale momenlei G ve G ye göe di. iken, külelei 4

5 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng ve 3 denklemelei, 4 de yeine yazılısa; sin cos sin sin e e I e I T G G 5 elde edili. Poansiyel eneji ise; k V 6 biçimindedi. Buada k, sisemin eşdeğe ijilik kasayısıdı. ayleigh foksiyonu ise: D b 7 Buada b sisemin eşdeğe sönüm sabii ve D ise viskoz süünme kasayısıdı. 5 ve 6 denklemlei, de yeleine yazıldığında, linee olmayan haeke denklemlei elde edili: b k e cos cos sin 8 b e sin sin cos 9 S D cos Denklemle 8- lineleşiildiken sona elde edilen oak çözümden, ooun adyal ye değişimesi aşağıdaki denklemde veildiği gibidi.

6 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng Sonuçla Lagange denklemleinde yaalanılaak elde edilen ADH ilişkin haeke denklemlei 8, 9 ve denklemleiyle veilmişi. Bu denklemle lineeleşiildiken sona denge konumunda elde edilen ve Eşilik veilen ooun adyal değişimi denge anında analiik olaak çözülmüşü. Faklı ADH yükleinde ooun adyal değişimi anlizi amacıyla kullanılan sisem paameelei Tablo de veilmişi. Tablo. Analiik çözüm için kullanılan oak bilgile m m kg e m b Nms k N/m Tablo deki değele dikkae alınaak, akif dengeli halka kullanaak ve akif dengeleyici kullanmadan ooun adyal yöndeki değişimi, açısal hıza bağlı olaak gafikle halinde Şekil 3 de göseilmişi. mm mm ADH siz ADH li ADH siz ADH li Hz/sn m =. kg değei için adyal değişim. a Hz/sn m =.4 kg değei için adyal değişim. b 6

7 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng mm mm ADH siz ADH li ADH siz ADH li Hz/sn m =.5 kg değei için adyal değişim. c Hz/sn m = kg değei için adyal değişim. d Şekil 3. Faklı ADH yükleinde ooun adyal değişimi [8]. Bu çalışmada akif dinamik dengeleyici olaak halka kullanılaak, sisem modellenip linee olmayan haeke denklemlei pola koodinalada çıkaılmışı. Bu denklemle, analiik çözüm için lineeleşiileek uygun hale geiilip, analiik çözümle dengede duumunda elde edilmişi. Şekil 3 de faklı ADH yükleindeki oo mekezinin adyal değişimi göseilmişi. Yük aıkça genliğin gideek büyüdüğü göülmüşü. ADH lede kullanılan bilyeli yaakaki bilyelein yüzey püüzlülüğüne, boyulaına ve yaakaki bilezikle aası boşluğa dikka edilmemişi. ADH, ek nokadan şaseye deseklenmişi. Bu sayede dışaki halka, ooun aksine zı yönlü bi açısal momenum oluşumuşu. Sonaki çalışmalada asaım paameelei üzeinde duulaak ampiik ifadele elde edilebili. Bunla deneysel çalışmalala desekleneek siseme yapılan bozucu giişle kaşısında ADH lein nasıl cevap veeceklei aaşıma gelişiilebili. 7

8 D.E. Şahin, İ.Uzmay / Elec Le Sci Eng efeansla. Adams,. L., oaing acihiney Vibaion, acel Dekke, Ohio, s. 5,.. Chung, J., o, D. S., Dynamic Analysis of an Auomaic Dynamic Balance fo oaing echanisms, Jounal of Sound and Vibaion, 8, 35 56, Chung, J., Jang, I., Dynamic esponse and Sabiliy Analysis of an Auomaic Ball Balance fo a Flexible oo, Jounal of Sound and Vibaion, 59, 3 43, Chung, J., Oh, J.E., You, H.H., Non-Linea Vibaion of a Flexible Spinning Disc wih Angula Acceleaion, Jounal of Sound and Vibaion, 3, ,. 5. Bonello, P., Bennan,. J., Holmes,., Non-Linea odelling of oo Dynamic Sysems wiyh Squeeze Film Dampes An Efficien Inegaed Appoach, Jounal of Sound and Vibaion, 49, ,. 6. Lee, J., Van oohem, W. K., Analyical and Expeimenal Analysis of a Self Compensaing Dynamic Balance in a oaing echanism, ASE Jounal of Dynamic Sysems, easuemen, and Conol, 8, 468,475, Dong, W. K., Kwon, O. H., Jeon, S.., Dynamic Analysis and Design of he Ball Balance of a DVD Sysem Consideing Ficional Conac, LG Eleconics Inc., Home Appliance Laboaoy, 37-3, 53-3, Koea, Şahin, D.E., Uzmay İ., Acive Balancing of Flexible oos, Phd. Thesis, Kaysei, 8. 8

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla 0,37... 45 kw (0.5... 60 HP) / 200 240 V 0,75... 75 kw (1... 100 HP) / 380 480 V çindekile Konol cihaz n ayalama ad mla 2 Ön avsiyele

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

AR(1) modelinde A tipi sapan etki

AR(1) modelinde A tipi sapan etki www.isaisikcile.og saisikçile Degisi 3 () -7 saisikçile Degisi AR() modelinde A ii saan eki Ahme Kaya Ege Ünivesiesi, Tie Kusan Meslek Yüksekokulu Bilgisaya Bölümü, 359-Tie, zmi ahme.kaya@ege.edu. Öze

Detaylı

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

MAK-LAB019 JĠROSKOP DENEYĠ. 1. GĠRĠġ

MAK-LAB019 JĠROSKOP DENEYĠ. 1. GĠRĠġ JĠROSKOP DENEYĠ MAK-LAB019 1. GĠRĠġ Basit olarak serbest hareketli bir eksen etrafında dönen bir cisim (disk veya tekerlek) "jirosko" olarak adlandırılır. Burada sisteme dış bir moment etki etmediği sürece

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç...

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç... KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET................................................ 35 Basit Haoni Haeet............................................ 35 Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti.......................

Detaylı