AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (27-37) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (27-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi *,1 Turhan KURŞUN, 2 Tanju TEKER 1 Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu, 58100, Sivas-TÜRKĐYE 2 Mesleki Eğitim Merkezi, 23500, Elazığ-TÜRKĐYE. Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Özet Bu çalışmada; 10 mm kalınlığında AISI 430/AISI 1030 çelik çifti, manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynak yöntemleriyle birleştirilerek, yöntemin kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve sertlik üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Kaynaklar 3.2 m/dak. tel ilerleme hızı, 22.5 V kaynak voltajı, Ar + %2 O 2 koruyucu gaz atmosferinde yapılmıştır. Kaynatılan numunelerin birleşme ara yüzeyinde meydana gelen mikroyapı değişiklikleri optik mikroskopla incelenmiştir. Kaynak bölgesinde meydana gelen faz ve bileşikler X-Ray difraktogramıyla (XRD) analiz edilmiştir. Malzemenin birleşme mukavemetini belirlemek için, çentik darbe testi ve mikrosertlik testleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynağın mekanik özellikleri en iyi olan ve metalurjik açıdan kaynak kalitesi en yüksek birleştirme olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: AISI 430, AISI 1030, MIG, MIG-P. Abstract Effect on Microstructure and Hardness of Synergic Controlled Pulsed (MIG-P) and Manual (MIG) Welding of AISI430/AISI1030 Steel Couples In this study, AISI 430/AISI 1030 steel couples of 10 mm thick were investigated effect on microstructure and hardness of joining of process and welded by using the synergic controlled pulsed (MIG-P) and manual (MIG) welding techniques. In these techniques, constant wire feed rate (3.2 m/min.) and voltage (22.5 V) were used. The microstructure changes occurred in the interface regions of the welded samples were examined by optical microscopy. The phases and composition occurenced in weld zone was analysed with X-RD. In order to determine mechanical properties, microhardness and V-notch charpy test were conducted. At the end of these tests, the best result was obtained by the synergic controlled pulsed (MIG-P) technique. Keywords: AISI 430, AISI 1030, MIG, MIG-P. Bu makaleye atıf yapmak için KurşunT., Teker T., AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2011, 8(3) How to cite this article KurşunT., Teker T., Effect on Microstructure and Hardness of Synergic Controlled Pulsed (MIG-P) and Manual (MIG) Welding of AISI430/AISI1030 Steel Couples Electronic Journal of Machine Technologies, 2011, 8(3) 27-37

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) AISI 430/AISI 130 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik 1.Giriş Ferritik paslanmaz çelikler, alaşım elementi ilavesine bağlı olarak bünyelerinde %16-30 Cr içerirler. Bu çelik sınıfı, kolay şekillendirilebilmeleri ve korozyona karşı iyi direnç göstermelerinden dolayı mimaride, iç ve dış dekorasyonda, mutfak teçhizatında, çamaşır ve kurutma kazanlarının yapımında, gıda endüstrisinde, otomotiv endüstrisinde, petro-kimya ve kimya endüstrilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Normal halde ferritik paslanmaz çelikler, çok ince taneli sünek ve ferritik bir yapıya sahiptir. Ancak; ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmeleri durumunda ITAB da 950 C nin üzerindeki sıcaklıklarda, taneler arası krom karbür çökelmekte ve taneler arası korozyona bağlı olarak, birleşme bölgesinde tane irileşmesi meydana gelmektedir. Tane irileşmesi ve taneler arası karbür çökelmeleri, kaynaklı bağlantının mekanik özelliklerini olumsuz etkiler [1,2]. C lu çelikler yapılarında Mn, Si, P, S gibi çelik üretim yöntemlerinden gelen elementler bulunduran demir karbon alaşımlarıdır. Bu malzemeler, ucuz ve kolay şekillendirilebilen malzemeler olup, sertleşme yetenekleri azdır. Yapılarındaki C oranına göre; düşük C lu çelikler (%0,05-0,3 C), orta C lu çelikler (%0,3-0,8 C), ve yüksek C lu çelikler (%0,8-1,7 C) olmak üzere üç gruba ayrılırlar [3]. Günümüzde metallerin kaynakla birleştirilmesinde en çok kullanılan metot, eriyen elektrotla bir koruyucu gaz veya gaz karışımı atmosferi altında yapılan MIG kaynak tekniğidir. MIG kaynak yönteminin diğer kaynak yöntemlerine göre, mekanize edilebilme, daha hızlı çalışma, robot kullanma imkânı, çok karmaşık kaynak konstrüksiyonlarında kolay bir şekilde uygulanabilme, her pozisyonda kullanılabilme ve karbonlu çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır gibi bütün ticari metallerin kaynak edilebilmesi açılarından bir çok avantajları vardır [4,5]. Kolaylıkla otomatikleştirilmesi robotik üretime uygun olması gibi özelliklerinin olması birçok araştırmacıyı MIG kaynağının detayları hakkında çalışmaya motive etmektedir. Darbeli MIG-P işleminde her bir darbede, elektrotun ucunda erimiş bir metal damlası oluşur. Tam o anda, damlayı karşıya kaynak banyosuna itmek için yeterli akım eklenir. Bu yöntemde her ne kadar ana metal, elektrot çapı, koruyucu gaz tipi gibi parametre değerlerinin seçimi zor olsa da, bu zorluklar sinerjik kontrolle aşılmaktadır [6]. Çeliğin kaynağında argon gazına, oksijen ve karbondioksit karıştırılmaktadır. Böylece, oluşan ekzotermik bir reaksiyon sonucunda kaynak banyosunun sıcaklığı yükselir ve oksijen kolay eriyen oksitlerin oluşumunu hızlandırarak eriyen elektrot telinden düşen damlaların yüzey gerilimini zayıflatmakta ve ince taneli bir metal geçişi sağlamaktadır [7,8]. Birinci ve ikinci grup ferritik paslanmaz çeliklerde çoğu kez östenitik paslanmaz çelik dolgu metali kullanılır. Çünkü, ferritik paslanmaz çeliklere nispeten östenitik paslanmaz çeliklerin tokluk ve süneklikleri daha iyidir. Darbeli akım türünün kaynaklı birleştirmelerin ergime bölgesindeki tane özellikleri üzerine etkileri son zamanlarda birçok araştırmacı tarafından faklı malzemeler üzerinde incelenmektedir [9,10]. Kim vd., 2009, yaptıkları çalışmada STS441 ferritik paslanmaz çelik ve SS400 karbonlu çeliği kaynak ilave metali olarak STS 430LNb kullanarak GMAW yöntemiyle birleştirmişlerdir ve bu farklı metallerin 28

3 Kurşun T, Teker T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) kaynağındaki sıcak yorulma direncinin, arayüzey civarında tane büyümesi, martenzit ve katılaşmış bölgenin varlığından dolayı düşük sıcak yorulma ömrüne sahip olduğunu, martenzitin SS400 ve kaynak metali arasında oluştuğunu bunun nedeninin ise bu bölgedeki Cr ve Nb içeriğinin kaynak esnasında SS400 karbonlu çelikte çözünmesinden dolayı azaldığını tespit etmişlerdir [11]. Bu çalışmada; AISI 430/AISI 1030 çelik çifti, manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynak yöntemi ile birleştirilerek, seçilen yöntemlerin kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve sertliği üzerine etkisi araştırılmıştır. 2. Malzeme ve Metot Deneylerde, piyasadan temin edilen AISI 430 ferritik paslanmaz ve AISI 1030 orta karbonlu çelik plaka ve ilave metal olarak 1 mm kalınlığa sahip AS P 316L serisi östenitik paslanmaz çelik tel kullanılmıştır. Bu çeliklere ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 1 de, malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. 130x100x10 mm boyutlarında hazırlanan numunelere 60 V kaynak ağzı açılmış ve yüzeyleri oksit ve kirden temizlenmiştir. Deneyler, MIGATRONĐK marka KME 400 model yarı otomatik kaynak makinesi ve Ar + %2 O 2 koruyucu gaz atmosferinde Tablo 3 de verilen şartlarda dört pasoda yapılmıştır. Akım değeri ortalama; manuel MIG de 130 A ve sinerjik kontrollü darbeli MIG-Pulse de 99 A olarak elde edilmiştir. Ark enerji girişi aşağıdaki formülle hesaplanmıştır (12); Ark enerji girişi (J/mm)= V(Voltaj) x Kaynak akımı (A) Kaynak hızı (mm/sn) Tablo 1. Deney çalışmalarında kullanılan malzemelerin kimyasal analizleri. Kimyasal Bileşim (%) Malzemeler Fe Cr C Ni Si Mo Mn AISI 1030 Bal AISI 430 Bal AS P 316L Bal Tablo 2. Deney çalışmalarında kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri. Malzemeler Çekme Dayanımı (MPa) % Uzama (mm) Sertlik (HB) AISI AISI AISI 316L

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) AISI 430/AISI 130 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Tablo 3. Deney çalışmalarında kullanılan kaynak parametreleri. Numune Voltaj Đlerleme Hızı Tel Bes. Oranı Yöntem No (V) (mm/s) (m/dak.) S MIG S MIG-P Birleştirilmiş numunelerden şerit testere yardımı ile kaynağın başlangıç ve bitiş kısmından olmak üzere 10 mm lik kısımlar kesilerek atılmış ve kalan bölgelerden mikroyapı, sertlik ve çentik darbe incelemeleri için numuneler hazırlanmıştır. Mikroyapı analizleri için numuneler sırasıyla mesh lik zımparalardan geçirilmiş, daha sonra 3 µm lik elmas pasta ve çuha ile Metkon marka parlatma cihazında parlatılmıştır. Numuneler Tablo 4 de verilen dağlayıcılar dikkate alınarak AISI 430 ferritik paslanmaz çelik tarafı elektrolitik dağlama, AISI 1030 karbonlu çelik tarafı da kimyasal dağlama ile dağlanmış ve kaynak sonrası birleşme ara yüzeyinde meydana gelen mikroyapı değişiklikleri optik mikroskop ile incelenmiştir. Numunelerde oluşan fazları ve bileşikleri tespit etmek amacıyla SHIMADZU XRD-6000 cihazıyla Cu tüp/ Kα dalga boyu λ= A, 40 kv, 40 ma kullanılarak X-Ray Diffraction analizi yapılmıştır. Daha sonra numunelerin mikrosertlik ölçümleri LEICA MHF-10 marka test cihazında yapılmıştır. Sertlik ölçümleri HV sertlik skalası ile 200 g yük altında gerçekleştirilmiştir. Çentik darbe numuneleri Şekil 1 de verilen ölçülere göre hazırlanmış, deneyler INSTRON WOLPERT PW30 marka çentik darbe test cihazında 300 J kapasiteli çekiç kullanılarak yapılmıştır. Tablo 4. Metalografik çalışmada kullanılan dağlayıcıların bileşimi ve dağlama koşulları. Malzeme Dağlayıcı Dağlama Türü Konsantrasyonu Kriterleri AISI ml HNO ml Saf Alkol 3-5 s (Kimyasal) AISI ml HCl + 10 ml HNO ml Saf Su 12 V-25 s Şekil 1. Çentik darbe test numunesi (TS 269). 3. Tartışma 3.1. Mikroyapı Đncelemeleri Manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynak yöntemleri ile birleştirilmiş olan AISI 430/AISI 1030 çelik çiftinin mikroyapı fotoğrafları Şekil 2 ve Şekil 3 de verilmiştir. S1 ve S2 30

5 Kurşun T, Teker T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) numunelerinin mikroyapıları incelendiğinde; paslanmaz çelik, kaynak metali ve karbonlu çeliğe ait üç farklı mikroyapı görülmektedir. Her iki numunenin AISI 1030 tarafında iri taneli bölgede bol miktarda asiküler ferrit adacıkları, çıta ve plaka tip martenzit, tane sınırlarından başlayan çok sayıda Widmanstätten ferrit, tane sınırı ferriti oluşmuştur [13]. Literatürde farklı malzemeler üzerinde yapılan deneylerde de darbeli akım kullanılmadan gerçekleştirilen kaynak dikişlerinde, iri ve sütunsal tanelerin oluştuğu belirtilmektedir. Bunun sebebi, ısı girdisinin yüksek oluşu ve katılaşmanın yavaş olmasıdır [10]. Şekil 2 de verilmiş olan manuel (MIG) kullanılarak gerçekleştirilen birleştirmelerin mikroyapı görüntülerine bakıldığında, Şekil 3 de verilmiş olan sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) görüntülerden tane boyutu yönünden farklı olduğu belirgin bir şekilde görülmektedir. Burada darbeli akım türünün, kaynak metali ve AISI 1030 tane boyutu özelliğine olan etkisi açıkça anlaşılabilmektedir. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG- P) akım kullanılarak gerçekleştirilen birleştirmelerde düşük ısı girdisi sebebiyle, kaynak havuzu daha dar bir alanda oluşmakta ve kaynak metalinin katılaşma hızı artmaktadır. Bu nedenle kaynak metalinde oluşan taneler ince yapılı iken, kaynak metalinin merkezinde oluşan taneler ise ısı dağılımının karmaşıklığı sebebi ile eş eksenli tanelerden oluşmuştur. S1 ve S2 no lu kaynaklı bağlantılarda AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğinin mikroyapısında, ferrit tanelerinin ilerleyen kabalaşması görülmektedir. Ayrıca, tane irileşmesinin olduğu bölgede tane içi ve tane sınırlarında yoğun bir Cr x C y ürünleri biberimsi şekilde görülmektedir [14,15]. Kaynak metali mikroyapısı, dikişte katılaşmanın dendritler şeklinde olduğu ve kaynak metali merkezine doğru devam ettiği görülmektedir ve ince rastgele tane içi ve tane sınırlarında dağılmış krom karbür partiküllerinden oluşmaktadır. Şekil 4 de görüldüğü gibi S2 numunesinin X-RD analizleri sonucunda; Ostenit, Cr 23 C 6, ve Cr 7 C 3 bileşikleri saptanmıştır. Bu karbür parçacıklarının çökelmesi dağılım mukavemetlenmesi sağlar, fakat; aynı zamanda kırılganlığa da sebep olur [14]. 31

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) AISI 430/AISI 130 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Şekil 2. S1 Numunesinin optik fotoğrafı a) AISI 1030 tarafı ve geçiş bölgesi, b) Kaynak metali, c) AISI 430 tarafı ve geçiş bölgesi. 32

7 Kurşun T, Teker T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Kaynak Metali Ostenit AISI S2b Kaynak Tane Sınırı Karbürü Tane Sınırı Geçiş Tane içi S2c Şekil 3. S2 Numunesinin optik fotoğrafı a) AISI 1030 tarafı ve geçiş bölgesi, b) Kaynak metali, c) AISI 430 tarafı ve geçiş bölgesi. 33

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) AISI 430/AISI 130 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Şekil 4. S2 Numunesinin X-RD grafiği Mikrosertlik Sonuçları Şekil 5 de verilen S1 ve S2 no lu kaynaklı birleştirmelere ait mikrosertlik analiz sonuçları incelendiğinde; sertlik miktarının dikiş bölgesine doğru hızla yükseldiği daha sonra ana malzemenin sertlik değerine düştüğü görülmektedir. Kaynak merkezinde en yüksek sertlik S1 numunesinde 298 HV ve S2 numunesinde 394 HV olarak ölçülmüştür. Kaynak dikişi içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; buralarda sertliği arttırıcı krom karbür fazlarının ortaya çıkması ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının ortaya çıkmasından ileri gelmektedir. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanılarak elde edilen kaynak metalindeki küçük tane yapısı ve hızlı soğuma nedeniyle kaynak metali sertliğinin, manuel (MIG) kullanılarak elde edilen kaynak metal sertliğine göre bir miktar daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Manuel (MIG) yöntemi kullanılarak elde edilen kaynaklı bağlantının, kaynak metalinde ısı girdisinin çokluğu ve katılaşma süresinin çok olması sebebiyle, iri taneler oluşmuş ve sertlik değerini düşürmüştür. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanılarak elde edilen birleştirmelerin kaynak metallerinde ise ısı girdisinin düşük oluşu ve hızlı katılaşma sebebi ile kaynak metalinde oluşan taneler küçük ve ince yapılı olarak meydana gelmiştir. Bu nedenle, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanılarak elde edilen kaynak metallerinin sertlik değerleri, manuel (MIG) ile elde edilene nazaran daha yüksek değerler almıştır. Literatürde de farklı malzemeler üzerinde yapılmış olan deneylerde sinerjik kontrollü (MIG-P) darbeli akımın, manuel (MIG) a nazaran kaynak metalinin sertlik değerlerini artırdığı, bunun da ısı girdisi ile alakalı olduğu belirtilmektedir [10,15,18]. Yapılmış olan bu çalışmada da literatüre uygun olan sertlik değerleri elde edilmiştir. 34

9 Kurşun T, Teker T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 5. S1 ve S2 Numunelerinin mikrosertlik grafikleri Çentik Darbe Testi Sonuçları Ferritik paslanmaz çeliklerde tane irileşmesi sebebi ile tokluk ve sünekliğin azaldığı bilinmektedir. Bu uygulamada, doldurma oranının sprey ark haline nazaran daha düşük olmasına karşın, daha az toplam ısı girdisi sayesinde, bu tür paslanmaz çeliklerin kaynağında ortaya çıkan tane irileşmesi en aza indirilmiş olur [5,14]. Çentik darbe testleri için üçer adet numune hazırlanmış olup, yapılan çentik darbe testlerindeki ortalama kırma enerjisi S1 numunesi için 29 J, S2 numunesi için 40.5 J olarak belirlenmiştir. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) yöntemiyle birleştirilen S2 numunesinin daha büyük tokluğa sahip olması, manuel (MIG) la yapılan S1 numunesinde fazla ısı girdisine bağlı olarak, her iki tarafta aşırı tane irileşmesi olmasından kaynaklanmaktadır. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanılarak elde edilen birleştirmelerin kaynak metallerindeki ısı girdisinin düşük oluşu ve hızlı katılaşma sebebi ile kaynak metalinde oluşan taneler küçük ve ince yapılı olarak meydana gelmiştir. Bu nedenle sinerjik kontrollü (MIG-P) darbeli akım kullanılarak elde edilen kaynak metallerinin dayanım değerleri, manuel (MIG) akım ile elde edilene nazaran daha yüksek değerler almıştır [15,18]. 4. Sonuçlar Çalışmada; AISI 430/AISI 1030 çelik çiftinin, AS P 316L ilave metal kullanarak birleştirildiği manuel (MIG) ve sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynağının, birleşmeye etkisi incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanılarak yapılan birleştirmelerdeki ısı girdisinin, manuel (MIG) le yapılan kaynaklı birleştirmeye göre daha az olduğu tespit edilmiştir. AISI 1030/AISI 430 çelik çiftinin geleneksel manuel (MIG) yöntemi kullanılarak elde edilen bağlantısında, kaynak bölgesinin her iki yanında ana malzemelerde ısı girdisinin yüksek oluşu ve 35

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) AISI 430/AISI 130 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik katılaşmanın yavaş olmasına bağlı olarak belirgin tane irileşmesinin oluştuğu ve kaynak metalinde de tanelerin iri dendritler şeklinde meydana geldiği, ancak; sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım kullanıldığında, kaynak metalinde oluşan tanelerin daha ince oluştuğu tespit edilmiştir. Manuel (MIG) kullanılarak elde edilen kaynak dikişleri, daha geniş bir alanda oluşurken, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) akım ile elde edilen kaynak dikişleri biraz daha dar bir alanda oluşmuştur. Sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) yöntem kullanılarak elde edilen kaynak metalindeki sertlik değerleri; tane yapısı, ısı girdisi ve katılaşma şartları sebebiyle manuel (MIG) akıma oranla daha yüksek değerlerde bulunmuştur. Kaynak merkezinde maksimum sertlik değeri (S2= 394 HV) olarak elde edilmiştir. En yüksek çentik darbe dayanım değeri, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) birleştirmelerde elde edilmiş olup, sinerjik kontrollü darbeli (MIG-P) kaynağının, metalurjik açıdan kaynak kalitesi en yüksek birleştirme olduğu tespit edilmiştir. KAYNAKLAR 1. Moustafa, I. M., Moustafa, M. A., Nofal, A.A., 2000, "Carbide formation mechanism during solidification and annealing of 17% Cr-ferritic steel", Materials Letters, 42 (6), Aran, A., Temel, M. A., 2004, "Paslanmaz çeliklerin üretimi, kullanımı, standartlar", Sarıtaş Teknik Yayın No:1, 2. Baskı, 54-65, Đstanbul. 3. Yıldırım, M. M., Pakdil, M., Doğantan, Z. S., Çakan, A., 2001, "Mühendislik malzemeleri I", Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 9, , Đskenderun. 4. Kurşun, T., 1998, "Gazaltı kaynak tekniğinde kullanılan koruyucu gaz ve gaz karışımlarının 19Mn6 kalite çeliğinin kaynatılmasında mekanik özelliklere etkisi ve tozaltı kaynağı ile karşılaştırılması", Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. 5. Tülbentçi, K., 1998, "MIG-MAG gazaltı kaynak yöntemi", Arctech Yayını, Đstanbul. 6. Palani, P.K., Murugan, N. 2006, "Selection of parameters of pulset current gas metal arc welding", Journal of Materials Processing Technology, V: 172, Baggerua, A.,1996, "Kaynak metalurjisi", Norveç Teknik Üniversitesi, Çevirenler; Prof. Selahattin Anık, Yük. Müh. Kutsal Tülbentçi, Đskender Matbaası, Đstanbul. 8. Kurşun, T., Kılık, R., 1996, "MIG-MAG gazaltı kaynağında kullanılan gaz karışımlarının ısının tesiri altında kalan bölgedeki karbon oranı ve sertlik üzerine etkileri", 7. Uluslararası Makina Tasarım Đmalat Kongresi ODTÜ, Ankara. 9. Praveen, P., Yarlagadda, P.K.D.V., Kang, M.J., 2005, "Advencements in pulse gas metal arc welding", Journal Of Materials Processing Technology, ,

11 Kurşun T, Teker T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Suresh, M.V., Krishna, B.V., Venugopal, P., Prasad Rao, K., 2004, "Effect of pulse frequency ın gas tungsten arc welding of powder metallurgical preforms", Science And Technology Of Welding&Joinning, V: 9 (4), pp Kim, J.K., Hong, S.G., Kang, K.B., Kang, C.Y., 2009, Microstructure and high temperature properties of the dissimilar weld between ferritic stainless steel and carbon steel", Met. Mater. Int., V: 15 (5), Lean, P.P., Gilb, L., Urena, A., 2003, " Dissimilar welds between unreinforced AA6082 and AA6092/SiC/25p composite by pulsed-mig arc welding using unreinforced filler alloys (Al-5Mg and Al-5Si)", Journal of Materials Processing Technology, V: , Kou, S., 2003, "Welding metallurgy", 2. Edit, John Wile and Sons, A.B.D. 14. Lippold, J.C., Kotecki, D.J., 2005, "Welding metallurgy and weldability of stainless steels", A John Wiley Sons, Inc., Publication, p Teker, T., Kurşun, T., 2010, "AISI 430 çelik çiftinin manuel (GMAW) ve sinerjik kontrollü (GMAW-P) kaynağında ısı girdisinin mikroyapı üzerindeki etkisi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 2, Erdoğan, M., 2002, "Malzeme bilimi ve mühendislik malzemeleri", Nobel Yayın dağıtım, Yayın No. 62, Cilt. 1, , Ankara. 17. Anık, S., Anık, E.S., Vural, M., 1993, "1000 Soruda kaynak teknolojisi el kitabı", Cilt: 1, Birsen Yayınevi, Đstanbul. 18. Teker, T., Kurşun, T., 2010, "AISI 1030 çelik çiftinin manuel (GMAW) ve sinerjik kontrollü (GMAW-P) kaynağında tane morfolojisinin karşılaştırılması", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 4,

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (35-43) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (35-43) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (39-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (39-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online ÇELİK ÇİFTİNİN KPTA KAYNAĞINDA PLAZMA GAZ DEBİSİNİN NÜFUZİYET DERİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Tanju TEKER, 2 Niyazi ÖZDEMİR 1 Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, 02040

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi

AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AISI 430/ Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 1-9, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 1-9, 2013 4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK

Detaylı

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 549-557, 2010 Vol 25, No 3, 549-557, 2010 VE PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 894-901 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Farklı Alüminyum Alaşımlarının Mıg Kaynak Yöntemi İle Kaynak Edilebilirliğinin

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 69-77 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Tig Töntemiyle Birleştirilen Östenitik Paslanmaz Çelik ve Düşük Karbonlu

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 69-75, 2012 13.01.2012 İlk Gönderim 15.02.2012 Kabul Edildi Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmiş AISI 1040/DUPLEX Paslanmaz Çelik Çiftinde Sürtünme Süresinin

Detaylı

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (35-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (35-45) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 321-333, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 321-333, 2002 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 21 FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ * Ayhan Çelik, ** Adnan Özel, ***Akgün Alsaran ÖZET Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çelik ile St37

Detaylı

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding S235JR karbon çeliği ile AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin mig kaynak yöntemi ile kaynak Ali Yürük 1, Batuhan Bozkurt 2, Nizamettin Kahraman 2 14.07.2016 Geliş/Received, 02.08.2016 Kabul/Accepted ÖZET

Detaylı

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0088 Yakup Kaya ENGINEERING SCIENCES Nizamettin Kahraman Received: August 2009 Ahmet Durgutlu Accepted:

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING X 2 CrNi 18 9 / G 20 MALZEMELERĐNĐN TIG KAYNAĞI ĐLE BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ Sibel DAĞLILAR, Üstün DUMAN, Tanla ABKAN * Özet Bu çalışmada, TIG ile kaynaklanan parçaların kaynak bölgesindeki mekanik ve mikro yapı

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE)

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/plt/index Farklı özlü tel kullanılarak birleştirilen S275 yapı

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 23-31, 2009 Vol 24, No 1, 23-31, 2009 AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 ( )

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 ( ) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (116-126) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 4, No: 1, 2017 (116-126) ECJSE Makale / Research Paper

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 45-52 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilen Fe- Cu Çiftinin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Mak. Müh. Cansu KÖKEY 1, Mak. Müh. Seçkin SEZGİN 2, Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU 3, Dr. Simge GENÇALP İRİZALP 1, Doç.Dr. İbrahim

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

GAZALTI VE TOZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ SACININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÖZET ABSTRACT

GAZALTI VE TOZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ SACININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÖZET ABSTRACT GAZALTI VE TOZALTI KAYNAK YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ SACININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ Sare ÇELİK 1, Recep ÇAKIR 2 1 scelik@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s.223-228, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 223-228, 2004 316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Bölgesi Tane Morfolojisine

Detaylı

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.271-276, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.271-276, 2007 Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARIN FİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ *

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARIN FİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ * MAKALE İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARIN FİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ * Cansu Kökey Celal Bayar Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Manisa cansukokey@gmail.com Seçkin Sezgin Vestel

Detaylı

Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı ve tahribatsız muayenesi

Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı ve tahribatsız muayenesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 85-96, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 85-96, 2013 Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0087 ENGINEERING SCIENCES Received: July 2009 Tülay Yıldız Accepted: March 2010 Ali Kaya Gür Series

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinde Çevresel Hızın

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (64-71)

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (64-71) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (64-71) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 4, No: 1, 2017 (64-71) ECJSE Makale / Research Paper Östenitik

Detaylı

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 4, 2012 (11-20) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 4, 2012 (11-20) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik paslanma çeliklerin kaynağı, alaşımlı karbonlu çeliklerden nispeten daha kolaydır. Çünkü östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, hidrojen çatlağı problemi

Detaylı

OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞINDA KAYNAK AKIMI VE KOMPOZİSYONUNNUFUZİYETE ETKİSİ

OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞINDA KAYNAK AKIMI VE KOMPOZİSYONUNNUFUZİYETE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s.53-61, 2012 12.12.2011 İlk Gönderim 11.01.2012 Kabul Edildi Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin TIG Kaynağında Kaynak Akımı ve Kompozisyonun Nufuziyete Etkisi

Detaylı

MAG Kaynağı ile Birleştirilmiş SAE 1020 nin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi ve Uyumsuzluk Faktörünün Belirlenmesi, C. Meriç, M.

MAG Kaynağı ile Birleştirilmiş SAE 1020 nin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi ve Uyumsuzluk Faktörünün Belirlenmesi, C. Meriç, M. PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 435-44

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 25 (4) 1-11 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kaynakla Birleştirilmiş Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Kaynak Bölgesinin

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır. ARK TİPLERİ KISA ARK Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür. Burada ark oluşunca

Detaylı

ORBİTAL TİG KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLMİŞ DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN MEKANİK, METALURJİK ve KOROZYON ÖZELLİKLERİ

ORBİTAL TİG KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLMİŞ DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN MEKANİK, METALURJİK ve KOROZYON ÖZELLİKLERİ ORBİTAL TİG KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLMİŞ DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN MEKANİK, METALURJİK ve KOROZYON ÖZELLİKLERİ Yük. Müh. Umut SÖNMEZ 1, Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU 1, Prof.Dr. Vural CEYHUN 1 1 Ege Üniversitesi,

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hüseyin UZUN 1, Ramazan ÖZBEKMEZ 2 1 Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 ( )

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 ( ) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2017 (108-115) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 4, No: 1, 2017 (108-115) ECJSE Makale / Research Paper

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 11-17 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilmiş Yüksek Alaşımlı İki Farklı Çeliğin

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 16, No 1, 1-8, 2001 Vol 16, No 1, 1-8, 2001 DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

ALUMİNYUM ALA IMLARI

ALUMİNYUM ALA IMLARI ALUMİNYUM ALA IMLARI ALUMİNYUM VE ALA IMLARI Alüminyum ve alüminyum alaşımları en çok kullanılan demir dışı metaldir. Aluminyum alaşımları:alaşımlama (Cu, Mg, Si, Mn,Zn ve Li) ile dayanımları artırılır.

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERDE OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK FAZLARINA GENEL BİR BAKIŞ Alptekin KISASÖZ Ahmet KARAASLAN ÖZET Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Dubleks paslanmaz çelikler, korozyona

Detaylı

TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ

TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ Dr. - Müh. Emel Taban*, Prof. Dr. - Müh. Erdinç Kaluç**, Ir.Eddy Deleu***, Prof. Dr. Alfred Dhooge**** *Kocaeli Ünv.Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS Nurullah KIRATLI* & Salih Hakan YETGIN* & Mustafa INCI** * Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI HOŞGELDİNİZ

KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI HOŞGELDİNİZ KAYNAK BÖLGESİ HESAPLAMALARI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KAYNAKTA ISI GİRDİ MİKTARININ HESAPLANMASI Q = Isı girdi miktarı (J/mm) Q U I ν η = Isı girdi miktarı (kj/mm veya J/mm) = kaynak gerilimi

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI Üstün DUMAN, Sibel DAĞLILAR * Özet Bu çalışmada, matkap ucu üretiminde kullanılan yüksek hız

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 1-7 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale AA 5251 Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynağı Đle Birleştirilebilirliğine

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 7-12 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Ti-6Al-4V Alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Gözenek Oluşumu ve Mikroyapı

Detaylı

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı)

ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ. (Devamı) ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMLERİ (Devamı) c a a A) Ön ve arka yüzey Fe- atomları gösterilmemiştir) B) (Tetragonal) martenzit kafesi a = b c) Şekil-2) YMK yapılı -yan yana bulunan- iki γ- Fe kristali içerisinde,

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

AISI 1060 Çelik Malzemenin Tokluk Ve Sertlik Değerlerine Soğutma Ortamının Etkisi

AISI 1060 Çelik Malzemenin Tokluk Ve Sertlik Değerlerine Soğutma Ortamının Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (45-52) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (45-52) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR

MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR MIG-MAG KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN KORUYUCU GAZLAR Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA KORUYUCU

Detaylı

TIG Kaynak Akımının Boru-Flanş Birleştirlerde Açısal Distorsiyona Etkisi

TIG Kaynak Akımının Boru-Flanş Birleştirlerde Açısal Distorsiyona Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 2, 2012 (53-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 2, 2012 (53-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 441-445

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı. Tezler Derece Tez Danışman

Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı. Tezler Derece Tez Danışman ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yakup KAYA Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri-Tarihi : Karabük 31.12.1980 Telefon : 0 370 418 71 00 / 1178 Gsm: 0 505 696 696 1 Fax : 0 370 418 71 01 e-mail : ykaya@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ramazan KAÇAR 2. Doğum Tarihi: 20 Kasım 1969 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tek. Eğt. Fakültesi Gazi Üniversitesi

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı