Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur ân da Cömertlik. Osmanlı Sarayında Ramazan AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS 2009"

Transkript

1 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyatı: 7 TL A USTOS 2009 AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S A USTOS Dergisi Hediyesi... Kur ân da Cömertlik Osmanlı Sarayında Ramazan

2

3 Başyazı Sebahaddin ATE KUR AN AYI RAMAZAN Fazilet ve bereketi bol olan ve slâm âleminde Üç Aylar diye öhret bulan aylar; Receb, aban ve Ramazan aylarıdır. Receb ve aban aynı zamanda mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisidir. çinde bulundu umuz bu Üç Aylara badet Mevsimi de denir. Buna sebep de, bu aylarda fazla oruç tutulması, Yüce Peygamberimiz (s.a.v) in bu ayların fazilet ve bereketinden sık sık bahsetmesi ve nihayet dört tane mübarek kandil gecesinin bu aylar içerisinde bulunmu olmasındandır. Bu aylar, bu günler ve bu geceler, her zamankinden daha feyizli, daha bereketli, tevbelerin daha çok kabule ayan oldu u vakitlerdir. Bu mübarek mevsimde ahlâkımızı Kur an ile süslemeli, hayırda yarı malıyız Kısa fasılalarla birbirini takip eden mübarek kandil gecelerimizde pırıl pırıl yanan o kandiller, ı ıklarıyla karanlık gecelerimizi, nurlarıyla kararan kalplerimizi aydınlatır. Bu kıymetli geceleri sıcak aile yuvasında veya Allahu Teâlâ Hazretlerinin rahmet ve bereketinin yöneldi i cami ve mescitlerde geçirenlerin duymu oldukları manevî haz sonsuzdur. Onların duymu oldukları bu manevî duyguyu, tatmı oldukları manevî hazzı, yükselmi oldukları mânâ âlemini anlatmak imkânsızdır. Bu mukaddes kandil gecelerinin mânâ ve önemini anlamak için o gecelerdeki manevî hayatı Müslümanca ya amak, o gecelerin mânâ âlemlerinde erimek lâzımdır. Yüce dinimiz slâm; karde lik ve sevgiyi, kar ılıklı güveni, birlik ve beraberli i emreder; tembelli i, cehaleti, ataleti ve insanı küçük dü ürücü davranı ları iddetle yasaklar. Ramazan-ı erif ayında nazil olan kitabımız, evlât sevgisi ve terbiyesi, ana-babaya saygı, kom uluk haklarına riayet, çalı ma, bilgi elde etme, helâl kazanç temini, ahlâkî faziletlere sahip olma, büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterme, iffetli ve kanaatkâr olma, hakka rıza ve do ruluktan ayrılmama, hayırda yarı gibi en güzel esasları bizlere ö retir. nsanları sapıklıktan hidayete, karanlıktan aydınlı a yükselten, hurafeden hakikate, esaretten hürriyete, vah etten medeniyete, cehaletten ilme kavu turan ve kıyamete kadar Allahu Teâlâ nın himayesinde olacak olan Kur an-ı Kerim in, Ramazan-ı erif ayında inme e ba laması, bu ay için ba lı ba ına bir eref kayna ı olmu tur. Bunun içindir ki rahmet ve ma firet ayı olan Ramazan-ı erif e Kur an Ayı da denmi tir. Ramazan-ı erif ayı gelince Cebrail (a.s) her gece Peygamberimiz Efendimize gelerek Kur an-ı Kerim i okur, Resûl-i Ekrem Efendimiz dinler, sonra kendisi okur Cebrail (a.s) dinlerdi. Böylece Peygamberimiz Efendimiz Ramazan-ı erif de Kur an-ı Kerim ile me gul olurdu. Ramazan ayı, aynı zamanda cömertlik ve hayırda yarı ayıdır. Yüce Allah, yapılan bütün hayırları, iyilik ve takva hususundaki güzel niyetleri ve adakları bilir. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak büyük fazilettir. Allah herkesin yaptı ını bilir ve herkese niyetine göre ecir verir. Gönülleriniz, kandil nurlarıyla dolsun Ramazan-ı erif iniz mübarek olsun Ramadan the Month of Holy Quran In Islamic world the months Rajab, Shaban and Ramadan are the holy months when the abundance and the blessings spread over the Muslims and all the creatures. These 3 holy months are also known as the season of worship since, in his speeches, Muhammad the Prophet (pbuh) often talked about the importance, abundance and blessings of these months, also when the Muslims generally fast and the four holy nights are in these holy months. The Holy Quran, which has liberated the mankind from enslavement, brought to the enlightenment from ignorance and which will be protected by Allah until the day judgment, was revealed to Muhammad (pbuh) in Ramadan. That s why Ramadan is also known as the Month of Holy Quran. It s also a time of generosity and benevolence for Muslims. Helping the needers during this month is an excellent moral merit. Wish you a blessed Ramadan 1

4 AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyat : 7 TL A USTOS Dergisi Hediyesi Kur ân da Cömertlik Osmanl Saray nda 48 Ramazan SOMUNCU BABA / AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı nın Yayın Organıdır Kurucusu A. emsettin ATE Yaygın Süreli - ISSN: YIL: 16 SAYI: 106 A ustos 2009 Basım Tarihi: 01 A ustos 2009 Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Adına mtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sebahaddin ATE Yazı leri Müdürü Hulûsi YAYLA Yayın Editörü Musa TEKTA Kapak Jama Camii - Champaner / Gujarat / Hindistan Yapım ARTWORKS Genel Sanat Yönetmeni lhan SOYLU Sanat Yönetmeni enol GÜRSOY Tashih Ali YILMAZ - Vedat Ali TOK - Yusuf HALICI KUR ÂN DA CÖMERTL K Ali AKPINAR Kur ân bizlere kar ılıksız, severek isteyerek ve sevdi i eylerden vermeyi emreder. Yine o, infakta devamlılı ı ister ve verdiklerimizi sevmemizi emreder. Ar iv Muharrem AKIN Abone Bekir Sıtkı CANPOLAT Reklam Yusuf YILMAZ Basım-Yayım-Da ıtım-pazarlama V SAN ktisadi letmesi Zaviye Mah. Hacı Hulûsi Efendi Cad. No: Darende / MALATYA Tel: (422) Fax: (422) Da ıtım Kültür Dergi Da ıtım CTP - Kalıp Çıkı Bizim Repro: (312) Baskı & Üretim Kozan Ofset Büyük Sanayi 1. Cadde Arpacıo lu 2 hanı 95/11 skitler / ANKARA Tel: (312) OSMANLI SARAYINDA RAMAZAN Resul KESENCEL Altıyüz yıl hüküm süren Osmanlı Devleti döneminde Ramazan ayı ayrı bir hassasiyetle idrak edilir, ayrı bir ne e ve mutluluk ya anır, maneviyat en üst noktaya eri irdi. Tek Sayı : 7 YTL - Kurum Abone : 120 YTL 1 Yıllık (12 Sayı) Abone : 70 YTL Avrupa 1 Yıllık Abone : 72 EURO Avrupa Tek Sayı Fiyat : 6 EURO Avrupa Harici Yurtdı ı Abone : 102 USD Posta Çeki (Darende Postanesi) : Ziraat Bankası (Darende ubesi): Yurtdı ı Aboneleri çin Hesap No: IBAN TR AMASYA (533) KAYSERi (542) KONYA (506) EL- ANÎ - Ramazan ALTINTA (10) ANADOLU DA KONUKSEVERL K- Kadir ÖZKÖSE (14) RAMAZAN FIKHI - Abdullah KAHRAMAN (18) HÜSN Ü A K TA POET KA VE R ELE T R S - Vedat Ali TOK (26) CÖMERTL KTE YARI - Musa TEKTA (30) D NDAR MI D N( ) DAR MI? - Hüseyin ÇALDAK (34) DO U TÜRK STAN A - Fazıl Ahmet BAHADIR (37) HATIRALARLA HULÛS EFEND (k.s.) - Musa TAKÇI (42) AD Y B. HÂT M - Bünyamin ERUL (46) KIRK HAD S (47) ABAN-I VELÎ -Yusuf HALICI (58) 2 A ustos 2009

5 ANNE VE E OLARAK KADIN ehri KARACO KUN MANIN TALEB EYLEM Enbiya YILDIRIM Annelik kadını ikincil bir varlık de il, tam aksine yüklendi i manevî i lev nedeniyle daha saygıde er ve de erli kılar. Ancak ailede kadının anne olması yanında, erkek de... Gerçek anlamda dindar, ahlâk ve inanç boyutlarını ya amına hâkim kılmı ve bunları prati e geçirmi olandır. nsan ancak inanç, ibadet ve ahlâkı ya amına hâkim... BATI NIN TÜRKLERE HAYRANLI I Muhsin lyas SUBA I MANGALDA BALIK Raziye SA LAM Batı ile aramızdaki mesafenin açılma dönemi bitti. imdi kapanma evresindeyiz. Bu, kaç yılda tamamlanır kestirmek zor. Mangalda pi en alabalık ile ile palamudunun kokusunu duydukça, Zeliha nın i tahı daha çok kabarıyordu. Ka arpeynirli alabalı ı ve palamudu yanında algam suyu... MERHAMET - Aydın TALAY (60) HRAMCIZÂDE SMA L HAKKI TOPRAK (k.s.) - Fatih ÇINAR (64) DEPRESYON NASIL TANINIR? - Sefa SAYGILI (68) BAYRAMLARLA GEL - Bestami YAZGAN (71) TAR HLE BARI MAK- smail ÇOLAK (72) K TAPLIK (79) M SAF R A IRLAMA - Kevser BAK (80) TE GELD K G D YORUZ - Bekir O UZBA ARAN (83) M KROPLARIN BA DÜ MANI YO URT - Akın D NDAR (84) SEM ZOTU - ifalı Bitkiler (86) HALUJ - Mesude SARI (87)

6 Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Otuzsekizinci Mektup 4 A ustos 2009

7 Ey Gözümün Nuru! Ayrılık gününün sabahında sizi görüp yolcu etmek niyetiyle varmı tım. On ya da on be dakika önce hareket etti inizin haberini ilkönce Salih Efendi den daha sonra henüz gözlerinde dostlardan ayrılma gözya ının izlerini gözlemledi im, kız karde im Fatıma dan almı tım. Artık dostlardan ayrılmanın getirdi i kaderi tekrar etmeye gerek görmeyerek pek muhterem babamın yanına u ramadan eve dönmü tüm. Gönül ki, sevmedi- i yârdan ayrıdır, severse o zaman kalpleri birdir, (Yâr sevilince yardır. Ancak o zaman gönül birdir.) Do an ve batan güne onlar için birdir, do u ve batı bir yerde olmasa da. Nasılsın ey gözüm cânım vefâ-dârım nasılsın Nasılsın ey garîb-i cân-ı bîmârım nasılsın Hudâ bilür ki hem-derdim seninle zâra âvâzım Nasılsın gonca-leb ey gonca-ruhsârım nasılsın Belâlı ba ına tâc üzre tâc urur Hudâ dertten Nasılsın derdi ho dermânı hûb yârim nasılsın Nasîbin rûz-ı evvelde belâ balıyla yo rulmu Nasîbin ey ezel derde giriftârım nasılsın Nasılsın ey gözüm nûru sürûr-ı sîne-i cânım Vücûdun âfiyet kesbetdi mi ey derde dermânım nasılsın Hulûsî tek gedânın bu duâsıdır ki Mevlâ dan Nasılsın ey vefâlı yâr-ı gamhârım nasılsın Kim Allah a güvenirse O, ona yeter (65/ Talak,3) bu duayı dinleyen bir ki i için olan her eyi yapıp, neticeyi Allah a bırakan herkesi duyar ve i itir, ona cevap verir. O na kul köle olan tevekkül eden herkesin i lerine e lik eder, ilgisini kesmez. O kullarına yeter. Fakat bir artla! Her iste- in ve huzurun, her eyi gören, her eyi isteyen ve istetenin ve gözetenin Allah oldu unu bilirse. Her türlü i in iplerini elinde iyi tut, sıkıca ba la sa lama al ve gerisini Allah a bırak. üphesiz ki peygamberlerin emirlerine uymakta Allah a ba lanmanın bir i aretidir. Mekke ve Medine ye denk bir, Ravzatun min riyazı l-cennet (Cennet bahçelerinden bir bahçe) olan mukaddes makamın, bereket ve rahmet çadırının altında Allah katında makbul namazlardan olan namazlarınızı kılmak erefinden bilmem ki sizleri hangi i leriniz uzak tutmakta ve men etmektedir. O vefa ve kerem sahibi, inciler ya dıran konu masıyla sohbet ve muhabbetiyle tekrar ve tekrar yüce anlarını izah edip dünyada dördüncü derecede bereket ve rahmet kayna ı donanmı ve bezenmi tir diye buyurduklarını hepiniz duydunuz ve ahid oldu unuz di er günler de il, Cuma günleri Cuma namazı eyh Hamid-i Veli Hazretleri Camisinde eda edilecek Cuma namazından daha mukaddes bir amel hangi amelimizdir ki, onu tercih ederken o çalı ma ve çabayı Cuma namazından daha üstün tutarak günah i liyorsunuz (Cuma namazını kılma hususunda) kusur ediyorsunuz... Güncel Çeviri: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN 5

8 lim ve Hayat Ali AKPINAR* KUR ÂN DA CÖMERTLİK 6 A ustos 2009

9 Tüm Versiyonlarıyla Verme Kur ân, yardım etme, ikram etme ve verme ile ilgili olarak pek çok kavrama yer verir. En güzel ekilde verme, iyilikte bulunma demek olan ihsan, sahip olunanları hayır yolunda harcamak anlamına infak, kullukta sadakat vergisi demek olan tasadduk, arınma ve malı arındırma anlamına zekât, ba kasını kendine tercih etme demek olan îsâr, gönülden ve gönüllü olarak verme anlamına nıhle, hediye, Yüce Allah a borç/ ödünç verircesine en güzel bir ekilde ödünç verme anlamına karz-ı hasen gibi pek çok kavram Ku ân da yer alır. tadı, ayrı bir lezzeti vardır. Çünkü vermek, kullarına kar ılıksız veren, fazlından bol bol veren, sürekli veren, herkese veren Yüce Yaratıcı nın ahlâkıyla ahlâklanmaktır. Çünkü vermek, insanlık sevdalısı peygamberlerin ve seçkinlerin âdetidir. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v), Yarın kıyamet gününde, Rabbimiz bunlar haklarımızı vermeyerek bizlere zulmettiler, dediklerinde vay zenginlerin fakirlerden çekece ine! Onlara o gün, Yüce Allah öyle cevap verecektir: Celâlim hakkı için söylerim ki! Ben, siz fakirleri kendime yakın edece im, size haklarınızı vermeyen zenginleri de rahmetimden uzak edece im! 1 buyurmu tur. Kur ân bizlere kar ılıksız, severek isteyerek ve sevdi i eylerden vermeyi emreder. Yine o, infakta devamlılı ı ister ve verdiklerimizi sevmemizi emreder. Bu kadar çok kavram, vermenin farklı versiyonlarına, tüm zamanları ve herkesi kapsadı ına i aret eder. Mümin, herkese infak eder, her zaman ve her yerde infak eder, zenginse de infak eder fakirse de, erkekse de kadınsa da infak eder, zengine de infak eder fakire de. Kendisi ihtiyaç hâlinde olsa bile infak eder. Sahip oldu u eylerden infak eder. Neye gücü yetiyorsa onu infak eder. Malını, makamını, enerjisini ve benzeri me rû olan her eyini O nun u runa feda eder. nfak, bir tutkudur, erdemdir, ba ka eylerde tadı bulunmayan bir de erdir. Her türlü infakın ayrı bir nfakta ölçülü olmak da Kur ân ın bizden istedi idir. Deniz yahut akarsu kenarında bile abdest alırken, suyu ölçülü kullanma prensibi ile ölçülü olmayı bizden ister. mam Gazzâlî, bir eserine el- ktisâd fi l tikad adını vererek Müslüman ın inançta, amelde ölçülü olmasına vurgu yapar. Nitekim Kur ân da israf gibi, 7

10 savurganlık da yasaklanmı tır: Eli sıkı olup cimrilik yapma; büsbütün elini açıp savurgan da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun. 2 Kur ân yönlendirici ayetleriyle infaka, cömertli e te vik ve tahrik eder: Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her ba a ında yüz dâne olmak üzere yedi ba ak veren bir dânenin durumu gibidir. Allah diledi ine kat kat verir. Allah ın lütfu geni tir, O bilendir. 3 Kur ân da, ruhlarındaki cömertli i kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarfedenler 4 ifadesi ile cömertli in insanın özüne yerle tirmesi gere ine vurgu yapılır. O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, 5 Kendilerine verdi imiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan 6 ayetleriyle de her hâlükarda vermenin önemine dikkat çekilir. Verme edebini de u ekilde belirler Kur ân: Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından ba a kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 7 Kur ân da cömertli in zıddı olan cimrilik de buhl ve uhh kavramlarıyla a ır bir ekilde yerilir. Bunlardan buhl, kendi elindekini ba kasından kıskanmak, uhh ise ba kasının elindekine göz dikmek olarak tanımlanmı tır ki her ikisi de zemmedilmi tir. Allah ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri ey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 8 te sizler, Allah yolunda harcamaya ça ırılıyorsunuz. çinizden kiminiz (buhl) cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmi olur. 9 Kim nefsinin cimrili inden ( uhh) korunursa, i te onlar kurtulu a erenlerdir. 10 Veren El Ruhu slâm insanının temel ve ayrılmaz özelli idir infak. Allah ın 8 A ustos 2009

11 verdi ini, Allah ın ver dedi i yerlere, Allah için vermektir. Bizim kültürümüz, vermeyi önceleyen bir kültürdür. Veren el ruhu, Yüce Allah ı hesaba katarak ya ama bilinci demek olan muttakî olmanın temel artıdır. Çünkü Yüce Mevlâ mız, muttakîleri tanıtırken Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden verirler. 11 buyuruyor. Veren el ruhu, sevdi ini, Allah sevgisi ile sevdi ine, severek isteyerek vermenin adıdır. Zira Kur ân ımız, takvalı kimseleri tanımlarken O, malı, sevgi ile verir. 12 buyuruyor. Veren el ruhu, sahip oldu- unun en iyisini, Allah, ancak muttakîlerden kabul eder 13 diyerek Allah a adayan Âdemo lu Habil in ruhudur. Veren el ruhu, gönlünü Rahman a, ruhunu irfana, dilini burhana, malını ihvana, o lunu kurbana, canını nirana veren, misafirsiz sofraya oturmayan Halîlullah ın ruhudur. Veren el ruhu, airin Ya Resulallah, senin cömertli- ini bulutlara benzeten hata eder. Çünkü bulutlar, verirken gözya ı dökerler. Sense, severek, isteyerek ve gülerek verirsin. diye övdü ü ve Tevhid cümlesinin lâ sından ba ka lâ/hayır-yok demedi i bilinen Habibullah ın ruhudur. Veren el ruhu, çoluk çocu- uma Allah ve Resulünü bıraktım, yetmez mi diyerek bütün varlı ını Allah yoluna koyan Sıddîk ın ruhudur. Veren el ruhu, bu sefer Ebubekir i geçmeliyim, dü üncesi ile çoluk çocu una malının yarısını bırakıp malının di er yarısını Allah yoluna koyarak hayırda yarı an Faruk un ruhudur. Veren el ruhu, Biz size sırf Allah rızâsı için yediriyoruz, sizden bir kar ılık ve te ekkür beklemiyoruz. 14 ayetini düstur edinerek kendi malıyla orduları donatan, kuyuları vakfeden Zinnureyn ruhudur. Veren el ruhu, aç acına oruca niyet edip iftarlıklarını kapıya gelen yoksula, yetime ve esire veren ve Onlar, yoksula, yetime ve esire sevdikleri yeme i yedirirler 15 ayeti ile müjdelenen Murtaza ile Ehl-i Beytinin ruhudur. Veren el ruhu, Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda verenlerin ödülü Rableri yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 16 ayeti inince dört dirhemi olan ve Rabbim hiç olmazsa birini kabul eder dü üncesiyle, bunlardan birini gece, birini gündüz, birini gizlice, birini de açıkça infak eden Peygamber damadı Allah ın Aslanı Hz. Ali nin ruhudur. 17 Veren el ruhu, Allah için yurtlarından, variyetlerinden geçen ve varlıklarını Allah a adayan Muhâcirlerin ruhudur. Veren el ruhu, kendileri ihtiyaç içerisinde iken muhtaç durumda olan karde lerini kendi nefislerine tercih eden, payla manın en güzel örneklerini sunarak Allah ın kitabına isimlerini yazdıran Ensârın ruhudur. O halde Kur ân ın bu yönlendirmeleri ı ı ında özümüze infâk ruhunu, verme a kını yerle tirerek veren el olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki Allah ın bize emanet olarak verdiklerinden, Allah ın kullarına vermi olaca ız. Allah a ait olanı, Allah ın kullarından esirgeme yetkimizin olmadı ını bilelim. Az iken veremeyen, ço a erince vermekte zorlanaca ını unutmayalım. Çocuklarımızı küçük ya ta cimrili e de il, cömertli e alı tıralım. Cömertli i, savurganlıkla karı tırmayalım. Ve bilelim ki verene Yüce Allah, dünya ve ahirette kat be kat fazlasıyla verecektir. Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine ba kasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 18 Dipnot * Prof. Dr. 1 Kurtubî, el-câmi, XVII, / sra, /Bakara, /Bakara, /Alu Imran, /Ra d, /Bakara, /Alu Imran, /Muhammed, /Ha r, 9, 64 Te âbün, /Bakara, 4; 8/Enfâl, 3; 22/Hac, 35; 31/Lokman, /Bakara, /Maide, / nsan, / nsan, /Bakara, 274, Ayrıca bkz. 13/Ra d, 22, 14/ brahim, 31, 35/Fâtır, bnü l-cevzî, Zâdü l-mesîr, I, /Sebe, 39. 9

12 Güzel simler Ramazan ALTINTA * HİÇBİR KİMSEYE, HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ OLMAYAN: EL-ĞANÎ Allah ın ilim ve malla zengin kıldı ı kimsenin mutlak anlamda yaratanına ihtiyaç duymaması mümkün de ildir. te ne zaman ki insan, Allah tan ba kasına muhtaç olmadı ını kavrarsa, gerçek anlamda anî ismini alır ve bu ahlakla ahlâklanır. 10 A ustos 2009

13 Arapça da anî, hiçbir eye ihtiyacı olmamak demektir. Allah ın en güzel isimleri arasında yer alan el- anî, hiçbir eye muhtaç olmayan kendi dı ındaki her ey O na muhtaç olan anlamına gelir. 1 Çünkü her eyin sahibi O dur: Göklerde ve yerde ne varsa hep O nundur. Do rusu Allah müsta nîdir, övülme e layıktır. 2 Bu âyette anî, hamîd terkibinin birlikte kullanılması anlamlıdır. Allah ın anîli inin dı ında bütün anî olu lar izafile ir. Yerde ve gökte olan her ey O na aittir. nsanların varlıklı olu u, O nun varlık denizinin yanında bir damla bile de ildir. Nitekim u âyette bu husus çok açık bir ekilde dile getirilir: Ey insanlar! Siz Allah a muhtaçsınız, Allah ise müsta nîdir, övülme e layık olandır. 3 Bu âyette geçen ve sizsiniz Allah a muhtaç fakirler, cümlesinde öznenin (elfukarâ), marife (elif lamlı) olarak gelmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple insanın mükellef kılındı ı dinin temel kurallarını hayata geçirme ve ibadet yapma vazifesine Allah ın ihtiyacı de il, bizim ihtiyacımız vardır. slâm da emir ve yasakların sayısız hikmetleri olup, her birisi birey ve toplumun yararınadır. Varlıklar içinde, insan, zayıf olarak yaratılmı tır. 4 Hangi konum ve derecede olursa olsun, her zaman Allah a muhtaçtır. Dolayısıyla insan, zayıflı ını bilmeli ve her an Allah a ihtiyacı oldu unu kavramalı, O na olan kullu unda azami gayret göstermelidir. Hiçbir eye muhtaç olmayan ve her eyin kendisine muhtaç oldu u Allah a verdi i sayısız nimetlerden dolayı hamd edilmeli ve ükredilmelidir. Hamd, iste e ba lı yapılan bir iyili e kar ı gönül açıklı ı ile o iyili in sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Gerçekte O ndan ba ka nimet veren, O ndan ba ka övülme e ve yüceltilmeye layık olan yoktur. Onun için dilek ve istekleri verirse, ancak O verir. Gerçek Anlamda Zühd, Mülkiyeti Gerektirir Tasavvuf ıstılahında kullanılan fakr sözcü ü, ferdin mal bakımından yoksul olması de- il, her hususta ki inin kendisini Allah a muhtaç hissetmesi 5 anlamındadır. Yoksa slâm hiçbir zaman yoksullu u tebcil etmemi tir. Maddî ve manevî yoksulluk her türlü kötülü ün ye ermesine mümbit bir ortam hazırlar. Dünyada zühdü övme konusunda vârid olan hadislerden, hiçbir Yüce Allah hem anî ve hem de mu nîdir. Allah ın ilim ve malla zengin kıldı ı kimsenin mutlak anlamda yaratanına ihtiyaç duymaması mümkün de ildir. zaman maddî anlamdaki fakirli i övme kastedilmez. Çünkü züht anlam bakımından mülkiyeti gerektirir. Gerçek zâhid, dünyalı ı elinde bulundurmasına ra men onu kalbine sokmayandır. 6 te gerçek fakr lık hâli de budur. nsan bencilli i bırakmalı, Allah a ra menli i besleyebilecek her türlü enâniyet duygusundan gönlünü arındırmalıdır. Nitekim Hz. Mevlâna, Mesnevî adlı muhalled eserinde deniz-gemi metaforuyla anî-fakr arasındaki ili ki biçimini çok güzel yorumlar. Onun büyük anlatısında deniz varlı ı, gemi ise, benli i ifade eder. E er gemi su alırsa, helak sebebidir. Geminin altındaki su ise, geminin yürüme sebebidir. Dolayısıyla mal-mülk gibi eylerle gönül gemisi doldurulursa, ki i Allah tan müsta ni olma gibi bir duruma dü ebilir. te mal, mülk, saltanat, ilim, servet vb. gibi hususlar insanı Allah ı hatırlatmak yerine ondan uzakla tı- 11

14 rıyorsa, Mevlâna böyle kimselere mahv ve fakr lık bilgisinin gerekli oldu unu söyler. Bu manada insan, yoksullu u bir zihniyet hâline getirirse, dünya denizine batmaz, o denizin üstünde durur. Bütün bir dünya onun mülkü olsa bu mülk, gözünde hiçbir ey de ildir. 7 Bundan dolayı gerçek kullu a ula mada Mevlâna nın en büyük iste i; özgürle mek ve özgürle tirmektir. Onun: O ul; ba- ını kopar ve kurtul. Ne zamana kadar altın ve gümü esiri olacaksın? 8 sözünden bunu anlıyoruz. Bunun için bütün gönül insanları, insanın madde ile olan ili kisini dengelemek için; paranın avuçta ve cepte ta ınması câizdir, ama kalbde lâ yecûz/caiz de ildir. bakı açısına sahip olmu lardır. Çünkü kalbe servet egemen oldu u zaman, insan onun emrine girer ve hevâsının yönetim ve denetimi altında yürür, e yanın tutsa ı hâline gelir. Bunun aksine, e yaya egemen olan kimse ise, manevî özgürlü ünü elde eder ve e yaya hükmeder. Böylece Allah ın el- anî olu- u kar ısında hiç li ini kavrar ve asla tu yanları oynamaz. Çünkü e yanın kulu-kölesi olmu bir cimrinin Allah yolunda ihtiyaç sahiplerini görüpgözetmesi zordur. Kalpleri katıla mı bu tür insanlar aynı zamanda müstekbir ruhlu hasta insanlardır. Onlar, psikolojik açıdan kendilerini asla rahat hissetmezler. Gönüllerine Allah hâkim olmadı ı için, açtırlar. Bu sebeple, nefsanî hazların pe inden umutsuzca ko tukça ko arlar. Gönlü Allah tan kopuk insanlar ne kadar varlık içerisinde yüzerlerse yüzsünler, doymazlar. Gönüller ancak her an Allah a kar ı sorumluluklarının farkında olan insanların fazilet mücadelesi yolundaki eylemleriyle huzur bulur. Mutlulu un Yolu, Gönül Zenginli inden Geçer Öte yandan slâm, Müslümanın zihninde sadaka algısını da de i tirmi tir. Sadaka sadece, maddî anlamdaki varlı ımızı ihtiyaç sahipleriyle payla mak de il, aynı zamanda güzel bir söz söylemek ve ba kalarını yaptıkları hatalardan dolayı ba ı lamak gibi ahlakî de erlerle de anlam bütünlü üne kavu turulmu tur. Dolayısıyla, maddî anlamda payla ma imkânına sahip olmayan insanlar, güzel söz söylemek ve ba kalarını hatalarından dolayı ba ı lamak suretiyle de sadaka verme iyili ine ula mı olurlar. Burada, maddî varlı ımızı me ru bir çerçevede ihtiyaç sahipleriyle payla mada insan onurunu rencide etmemek gibi bir ahlakili e sahip olmamız gerekti i de unutulmamalıdır. Yaptı ımız i in hayır olabilmesi için güzel yapılması da gerekmektedir. u âyette bu hususun altı çizilir: Bir tatlı dil ve kusurları ba ı lamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir eye muhtaç de ildir, halîmdir, 12 A ustos 2009

15 yumu ak davranır. 9 Müslüman zengin, ihtiyaç sahiplerine yaptı ı iyili i bir vazife olarak yapmalı ve hemen unutmalıdır. Bununla birlikte, gönül alan ho bir söz, ba kalarının ayıplarını örtmek, saygısızlı a kar ı ba ı ve iyilikle muamele etmek arkasından her zaman eza verme riskine açık duran sadakadan daha iyidir. Çünkü Allah, hiçbir eye muhtaç de ildir. O na, içine gösteri gibi kirli eyler sunmak, insanın ahireti açısından felaket sebebidir. Bundan dolayı insan, asla aklından u hususu çıkarmamalıdır: Zengin olan ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah, bir gün gelir, fakir kullarını bol nimetlere bo abilir. Onları da sadaka verebilecek derecede zengin kılabilir. nsan, sahip oldu u nimetin de erini bilmeli ve gerekli olan ükür vazifesini yerine getirmelidir. Zira davranı larda riyakârlık, ahiret ameliyle dünya menfaati gözetmek demektir. Bunun idrakinde olan her Müslüman, yaptı ı iyilikleri silecek gösteri gibi gizli irk unsurlarından iddetle kaçınmalıdır. Bilindi i gibi irk, Allah ın affetmedi i günahlardandır. E er irk içinde insanlar yüzüyor da hâlâ kendilerini güvende hissediyorlarsa bu durum onlar için hatalarından dönme konusunda bir fırsat olarak görülmelidir. Allah ın en güzel isimlerinden birisi de el-halîm dir. Biraz önceki âyette anî-halîm isimleri birlikte geçmi tir. Halîm olan Allah, her günahkârı derhal paylamaz. Yaptıkları yardımlarda dünyevî çıkar gözeterek gösteri yapan, yoksulların onur ve haysiyetleriyle oynayan ve gizli irk içinde bulunan kimselere e er cezayı hemen vermiyorsa, hak etmediklerinden dolayı de il, fakat tevbekâr olsunlar diye hilminden dolayı vermiyor. Bu bir mühlettir, asla Allah ihmal etmez. u âyette Yüce Allah ın bu konuda izledi i yasa çok açıktır: Allah insanları i lediklerine kar ılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ama onları belli bir süreye kadar erteler. Süreleri gelince gere ini yapar. Do rusu Allah kullarını görmektedir. 10 E er Allah günahlarından dolayı hemen kullarını yakalayıverseydi yeryüzünde insan da dâhil hiçbir canlı nesli kalmazdı. lahi rahmeti ve lütfü ba lamında el-halîm isminin bir tecellisi olarak günahkârlara belki dönerler diye süre tanımakta, azap verme konusunda acele etmemektedir. O nun yasasının gere i, süre geldi i zaman herkesin iyi ya da kötü davranı larına kar ılı ı eksiksiz olarak verilir. Allah hiçbir eye muhtaç de ildir. Bütün bir varlık O na aittir. Bu sebeple O, sınırsız hazinesinden beklenti ve kar ılık olmaksızın kullarına ikramda bulunur. Kur an da Allah ın anî-kerîm vasfının birlikte kullanılmı olması da gerçekten anlamlıdır: ükreden ancak kendisi için ükretmi olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müsta nidir, çok kerem sahibidir. 11 Bu sebeple insan, sahip oldu u nimetleri kendi gelece ini hazırlamak için ihtiyaç sahipleriyle me rû bir çerçevede payla malıdır. Nasıl ki Allah kullarına sayısız ihsanlarda bulunuyorsa, insanlar da ihtiyaç sahiplerine imkânları ölçüsünde keremlerinin bir gere i olarak iyilik ve ba ı ta bulunmalıdırlar. Sonuç olarak, Yüce Allah hem anî ve hem de mu nîdir. Allah ın ilim ve malla zengin kıldı ı kimsenin mutlak anlamda yaratanına ihtiyaç duymaması mümkün de ildir. te ne zaman ki insan, Allah tan ba kasına muhtaç olmadı ını kavrarsa, gerçek anlamda anî ismini alır ve bu ahlakla ahlâklanır. Onun için insan, ilminde ve varlık sahibi oldu u bütün alanlarda cimrilik yapmamalıdır. Varlık lı olmanın gere ini yerine getiren kimseler kendinde bir varlık görmeyen kimselerdir. Böylesi kimselerin hâkim oldu u toplum yapılarında adâlet, payla ma, merhamet, efkat dili geçerlidir. Bu de erlerin içselle tirildi- i bir toplumda ise, huzur vardır, sükûn vardır, asayi vardır. O halde gelin el- anî olan Allah ın yanında hiçli imizi ve âcizli imizi idrak edelim ve O ndan ba ka her eyden müsta ni olalım. te o zaman gerçek anlamda slâm ın onur ve erefini temsil etmi oluruz. Dipnot * Prof. Dr. 1 Isfehânî, Râgıb, el-müfredât, stanbul, 1986, s /Hac, /Fâtır, /Nisa, Bkz. Ku eyrî, Risâle, (haz. S. Uluda ), stanbul, 1978, s Kardâvî, Yusuf, Mü kiletü l-fakr ve Keyfe Âlecehâ el- slâm, Beyrut, 1987, s Mevlânâ, Mesnevî, (çev. V. zbudak), stanbul, I, Mevlânâ, a.g.e., I, /Bakara, /Fâtır, /Neml,

16 Sûfî Perspektif Kadir ÖZKÖSE* ANADOLU DA KONUKSEVERLİK 14 A ustos 2009

17 Cömertli i, misafirperverli i ve hayırhahlı ı ile tanınan ecdadımızın öncülük etti i medeniyete Vakıf Medeniyeti adı verilmi tir. Ölümlerinden sonra geriye kö k, saray ve servet bırakmaktan çok han, hamam, cami, çe me, medrese ve tekke gibi içtimaî müesseseler bırakmı lar, Anadolu topraklarına slâm ın mührünü vurmu lardır. Varlıklarını insanlı ın saadeti için cömertçe harcamı lar, halka hizmeti Hakk a kulluk telâkki etmi lerdir. 1 Osmanlı toplumunda zengin olsun, fakir olsun herkesin evinin dı ında bir de misafir evi bulunurdu. Misafirler, o evler kendilerine aitmi çesine gönüllerince kalırlardı. Karınları doyurulur, çok güzel bakılırlardı. Son olarak da giderken yolda harcamaları için ev sahibi tarafından para bile verilirdi. Misafir evlerindeymi gibi o evlerde diledikleri gibi kalırlardı. Ev sahibinin kaldı ı evde kendilerini o evin kurallarına uymak zorunda hissedebilirler ve bu yüzden sıkılabilirler diye bahçeye konuk evi yaptırmak gibi bir incelik vardı. Yemek ve di er lazım olan her ey esas evden gönderilirdi. 2 Müslüman ecdadımızın cömertlik duyguları o kadar geli mi tir ki gelen misafirleri a ırlamak için birbirleri ile yarı mı lardır. 14. yüzyılda slâm dünyasını ba tan a a ı gezen me hur Tunuslu Seyyah bn Batûta (ö. 770/1369) nın ya- adı ı dikkat çekici bir olay bunun çok güzel bir örne idir. bn-i Batûta Anadolu yu gezerken o dönemde Lâdik ismiyle anılan Denizli ye u rar. Denizli de ba ından geçen ve kendisini hayretler içerisinde bırakan bir olaydan eserinde u ekilde bahseder: Beldeye girdi imiz saatlerde, biz çar ıdan geçerken bazı kimseler dükkânlarından çıkıp hayvanlarımızın dizginlerine yapı tılar. Bir ba ka grup ise bunlara engel olmaya kalkı tı ve bu yüzden de aralarında kavga çıktı. Hatta bazıları birbirlerine bıçak çekmeye bile kalkı tı. Ne söylediklerini anlayamadı ımız için müthi bir korkuya kapılarak, bölgede yol kesicilik yapan Germiyanlılarla kar ıla tı ımızı, bu ehrin onlara ait oldu unu ve mallarımızı elimizden almaya çalı tıklarını sandık. Ortalıkta tam bir karga a ya anıyordu. Bu sırada Cenab-ı Hak bizi Arapça bilen bir hacıya rast getirdi. Ondan, bu ki ilerin bizden ne istediklerini sordum. Korkmayın, bunlar ahîlerdir. Sizi ilk kar ılayanlar Ahî Sinan ın, di erleri ise Ahî Duman ın yolda larıdır. Her iki grup da kendi zaviyelerine inmenizi istiyorlar! dedi. Olacak i de ildi. E kıya olmasından korktu umuz bu adamların yegâne kavga nedeni, bizim hangi zaviyede a ırlanaca ımızdı. Onların bu yüksek misafirperverli i kar ısında gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Nihayet, aralarında kur a çekilmesi ve kur a hangi tarafa isabet ederse o tarafın zaviyesine misafir olmamız kar ıla tırıldı. Böylece aralarında sulh yapılmı oldu. 15

18 Kur a Ahî Sinan a dü tü. Bu zat kur anın kendilerine çıktı ını haber alınca arkada larından bir grupla gelip bizi kar ıladı. Hep birlikte onun zaviyesine gittik. Bize çe it çe it yemekler getirdiler. Sonra Ahî Sinan bizi hamama götürdü. Bizzat kendisi hamama girerek benim için ko turdu u gibi, arkada larından üçü dördü de bir arkada ımın hizmetinde bulundu. Hamamdan çıktıktan sonra mükellef bir sofra hazırlandı. Sofra türlü türlü yemekler, çe it çe it tatlılar ve bol bol meyvelerle donatılmı tı. Yeme i yedikten sonra hafızlar Kur an-ı Kerim okudular. Ondan sonra hepsi sema ve raksa ba ladılar. Geli imiz Sultan a haber verilmi oldu undan, ertesi ak- am da o bizi davet ediyordu. Davet, Sultan ın yanımıza elçi olarak gönderdi i Kadı Alaaddin-i Kastamonî tarafından iletildi. Zaviyeye döndü ümüz zaman, bu kez de dünkü kur ayı kaybeden Ahî Duman ile arkada larını bizleri bekler bulduk. Ekibimizi dostça buyur edip zaviyelerine götürdüler. Bunlar da aynen Ahî Sinan grubu gibi yemek ve hamam ziyafetinde bulundular. Hatta fazladan bir jest yaparak hamamdan çıktıktan sonra bize gülsuyu döktüler. Sonra hep birlikte zaviyeye geldik; yine di- erleri gibi yemekler, tatlılar ve meyvelerle iltifat gösterdiler. Yemekten sonra Kur an-ı Kerim okundu. Arkasından da sema ve raksa kalktılar. Bunların zaviyesinde de birkaç gün kalmı olduk 3 Anadolu halkının konukseverlik gelene ini yansıtan bir ba ka öykü ise u ekildedir: Eski zamanlarda seyyahın biri küçük bir Anadolu kasabasına gelir. Seyyah ahaliden bir grupla kar ıla ır. Bana bu gecelik kalacak yer verecek bir cömert var mı aranızda? Sabah yolculu uma devam edece im der. Ahali, Evet, misafirleri yediren içiren biri var. Orada kalırsanız, karnınızı doyurur, yatacak yer verir ve size çok nazik davranır, fakat sizi uyarmamız lazım, bu adamın çok garip bir huyu vardır. Sabah olunca oradan ayrılmadan önce misafirleri çok kötü pataklar. der. Mevsim kı tır ve hava da çok so uktur. Seyyah, Vallahi geceyi bu so ukta aç karnına sokakta geçiremem. Gidip o adamın evinde kalaca ım, karnımı doyurup sıcak bir odada uyuyaca ım, sabah ister döver, ister söver umurumda de il. der. Seyyah, bahsi geçen cömert adamın evine gidip kapıyı çalar, son derece nazik bir adam kapıyı açar. Seyyah, Tanrı misafiri oldu unu söyleyince, adam kendisini hemen içeri davet eder ve seyyaha evindeki en güzel yeri ve en iyi yastıkları verir. Seyyah, Eyvallah der. Aralarında öyle bir konu ma geçer: - Daha rahat etmenizi temin etmek maksadıyla sırtınıza bir yastık daha koyabilir miyim? - Eyvallah. - Aç mısınız? - Eyvallah. Ev sahibi mükellef bir sofra donatır ve seyyahı bir güzel doyurur, daha sonra da biraz daha isteyip istemedi ini sorar. - Eyvallah - Kahve alır mısınız? - Eyvallah. - Yata ınızı yapayım mı? - Eyvallah. Ev sahibi son derece rahat bir yatak hazırlar ve içine ku tüyü yastıklar koyar. - Uyumadan önce biraz su ister misiniz? - Eyvallah. Ev sahibi sabah seyyahtan önce uyanır ve kahvaltı ister mi diye sorar. - Eyvallah Adam yine mükellef bir sofra donatır. Kahvaltı bittikten sonra seyyah gitme vaktinin geldi ini fark eder. Duydu u hikâyelerden sonra ba ına gelmesi muhtemel akıbetten tedirgin olur. Hem de ev sahibi, seyyah için neredeyse bir gün hizmet etmi tir. Korka korka, Müsaadenizle imdi ayrılmak istiyorum der. Ev sahibi yine son derece nazik bir ekilde, Eyvallah der ve Paranızın olmadı ını tahmin 16 A ustos 2009

19 ediyorum, size biraz para vermeme müsaade eder misiniz? diye sorar. - Eyvallah Ev sahibi, seyyaha on altın verir. Bunun üzerine seyyah, imdi yiyece im daya ın, haddi hesabı olmasa gerek! diye dü ünür kendi kendine ki iye yetecek yatak, yorgan, yastık, kilerinde odun, su testisi, barda ı, oturulan yerin oymalarında kahve kavurma, so utma, çekme, pi irme araçları ve fincanlar bulunurdu. Böylesine yaygın bir sosyal örgüt ve bunun devam ettirilmesi için gerekli ahlakî duygunun, hizmet e itim ve alı kanlı ının yerle tirilmi olması dünyanın ba ka Ev sahibi kendisini kapıya kadar geçirir ve Allah a emanet olunuz. Allah a ısmarladık der. a ıran seyyah, Ba ı layın, anlayamadım? Ortalıkta dönen çok yersiz bir dedikodu var. Siz, imdiye kadar tanıdı ım en cömert insansınız. Ahali sizin misafirlere çok cömert davrandı ınızı fakat sabah giderlerken onları çok kötü dövdü ünüzü söylüyorlar. Sizin böyle bir ey yapmadı ınızı, bunun bir kuru iftira oldu unu ve harika bir ev sahibi oldu unuzu gidip herkese yayayım mı? der. Ev sahibi, Hayır, hayır... Anlattıkları tamamen do rudur. cevabını verir. a ıran seyyah, Fakat beni dövmediniz der. Ev sahibi de, Ama siz çok farklıydınız. Di er misafirlerimin hepsi de bana sıkıntı oldular. Onlara evdeki en güzel yerimi tahsis edince, Yok, yok siz orada oturun, ben böyle rahatım derler. Kahve teklif edince, Bilemiyorum, size sıkıntı vermek istemiyorum derler. Yemek vermeye kalkı tı ımda ise, Yok canım, size zahmet olmasın! derler. Böyle nimet bilmezleri tabii ki döverim! cevabını verir. 4 Bu öyküden de anla ılaca ı üzere, Anadolu topraklarında ya ayan bazı varlıklı aileler u aklarını kapıda beklettirir ve dı arıdan geçen insanları yeme e davet ederdi. Bu, her Pazartesi ve Cuma gecesi olurdu. Ramazan da ise her gece olurdu. U aklar yeme e davet etmek için o kadar çok ısrar ederlerdi ki, insanları neredeyse zorlarlardı. Bu günlerde, ekonomik artlar yüzünden her ey de i ti. Fakat dinimiz ne olursa olsun, bir misafire yapılan hizmeti Allah a yapılanla denk tutar. Bu slâm daki misafirperverlik ilkesidir. 5 Özetle, son zamanlara dek hemen hemen istisnasız her Anadolu köyünde mali gücüne göre hiçbir ülkesinde yoktur. Türkçeye çevrilmi bulunan Türkler adlı kitabında ngiliz gazetecisi David Hotham, Türklerin bu konukseverlik ve yabancıya saygı ve yardım hislerini, bir tür a a ılık duygusuna ba laması, onun 7-8 yıl Türkiye de kalmı birçok yerini gezmi olmasına ra men, Türklerin karakterlerini, tarihî gerçeklerini iyi bilmedi ini, anlayamadı ını gösterir. 6 Dipnot * Doç. Dr. 1 Ömer Çelik-Mustafa Öztürk-Murat Kaya, Üsve-i Hasene (Kullukta-Ahlâkta-Adâbda) En Güzel nsan sallallahu aleyhi ve sellem-, Erkam Yayınları, stanbul 2003, s Robert Frager, A ktır Asıl arap, çev. Ömer Çolako lu, Gelenek Yayıncılık, II. Baskı, stanbul 2004, s bn-i Battuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi Tuhfetü n-nüzzar fî Garâibi l-emsal ve l- Acâibi l-estar, çev. Muhammed erif Pa a, sad. Mümin Çevik, ikinci gözden geçirme ve sadele tirme: Ali Murat Güven, Yeni afak Kültür Arma anı, stanbul 2005, s Frager, A ktır Asıl arap, s Frager, A ktır Asıl arap, s Ne et Ça atay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s

20 Fıkıh Abdullah KAHRAMAN* RAMAZAN FIKHI 18 A ustos 2009

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 27.06.2014 CUMA NAMAZ VE ÖNEMİ İBRAHİM TOPAL CEZAEVİ VAİZİ MERKEZ ORTA CAMİİ CUMA ÖNCESİ OSMAN ŞAHİN EMEKLİ MÜFTÜ MERKEZ BÜYÜK CAMİ CUMA ÖNCESİ KENAN CEBECİ ÖĞRETMEN MERKEZ BÜYÜK CAMİ YATSI ÖNCESİ 28.06.2014

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Tanrı nın brahim e Vaadi

Tanrı nın brahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar brahim e Vaadi Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Türkçe 60. Hikayenin 4.si www.m1914.org

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı