1935 yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1935 yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu..."

Transkript

1 KİTAP

2 1954. MUSTAPHA KEMAL: BET- WEEN EUROPE AND ASIA, Dagobert von Mikush, çeviren: John Linton, New York, Doubleday, Doran & Co., x, 380 s. resimli. Atatürk ile ilgili en popüler kitaplardan biri TL GASI MUSTAFA KEMAL. ZWISCHEN EUROPA UND ASIEN, Dagobert von Mikush, Leipzig, Paul List Verlag, s. resimli, haritalı. Atatürk ün sağlığındayken, onunla görüşülerek hazırlanmış bir çalışma TL MUSTAPHA KEMAL OU LA RENOVATION DE LA TURQUIE, Jean Melia, Paris, Bibliotheque Charpentier, s. Fransız gözüyle Cumhuriyet in ilk yıllarında Türkiye ve Mustafa Kemal ALLAH DETHRONED, A JOUR- NEY THROUGH MODERN TURKEY, Lilo Linke, London Constable & Co, Ltd., xvi, 341 s. 81 resim, 1 harita yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu TL KAMÂL ATATÜRK S LAND: THE EVOLUTION OF MODERN TURKEY, Ritter von August Kral, çeviren: Kenneth Benton, Wien, Leipzig, W. Braumu ller; London, P.S. King, xi, [1], 283, [1] s. 1 katlanır harita. Avusturya nın ilk Tu rkiye Bu yu kelçisi, A.K. von Ritter bu eserinde yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatu rk u n inandığı ve yu rekten bağlı olduğu Tu rk Ulusu ile birlikte yaptığı devrimleri tarafsız bir yaklaşımla en iyi şekilde anlatan kitaplardan biridir LE LOUP ET LE LEOPARD MUS- TAPHA KEMAL OU LA MORT D UN EMPIRE, Jacques Benoist-Mechin, Paris, Editions Albin Michel, s. Fransız tarihçi gözüyle bir imparatorluğun bitişi, yepyeni bir devletin kuruluşu ve sıradışı bir kaderi olan Atatürk ün yaşamı TL KEMAL PASCHA, Fritz Rössler, Berlin, R. Kittlers Verlag, s. 16 levha. Bir Almanın gözüyle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Türkiyesi LA TURCHIA DI KEMAL, Cornelio di Marzio, Milano, Edizioni Alpes, s. resimli. Bir İtalyanın gözüyle kuruluş yıllarında Mustafa Kemal in Türkiyesi TL KEMAL ATATÜRK: A BIOG- RAPHY, Hanns Froembgen, çeviren: Kenneth Kirkness, New York, Hillman - Curl, s. 21 resim LA TURQUIE D ATATÜRK, Marguerite Bourgoin, Paris, Eugene Rep, xii, 269 s. resimli. Atatürk Türkiyesi ne batılı bir kadın gözüyle bakış TL 171

3 1964. ADLER, DOPPELAAR UND HALBMOND, Deutschlad, O sterreich-ungarn, Bulgarien u. Tu rkei. Der Verbu ndeten Siegeszug durch Balkan u. Orient in kriegerischer, wirtschaftl. u. politischer Bedeutung. Unter Mitw. hervorragender Fachma nner. Ernst Wiesener, Hamburg : Hansa-Verl., s. Almanlar, Orta Avrupa, Balkanlar, Türkiye Ortadoğu ve Dünya Savaşı 200 TL THE DARDANELLES. Colour Sketches from Gallipoli, Norman Wilkinson, London, 1915, 118 s, 36 adet renkli suluboya resim, karakalem desenler. Mustafa Kemal in askerî dehasının bu tu n görkemiyle ortaya çıkmış olduğu gu nlerin istilâcı ordu açısından döku mu nu yapan yazar, Tu rk kuvvetlerinin kendi vatanlarını koruduklarını belirtiyor. Tu rk ordusunun bu nedenle son derece başarılı olduğunu da teslim eden Wilkinson, kitabını suluboya ve karakalem desenlerle su slemiştir. 300 TL THE DARDANELLES CAMPAIGN, Henry W[oodd]. Nevinson, New York: Henry Holt and Company, 1919, xx, 427 s, resimli, haritalı. Gelibolu ve Anzaklar 350 TL ANATOLİSCHE AUSFLÜGE: Reisebilder; mit 37 Bildern und 18 Karten, Wilhelm Leopold Colmar von der Goltz, Berlin Verein der Bu cherfreunde Schall & Grund 1896, VIII, 460 s, resimli, haritalı. Goltz Paşa nın hatıraları 350 TL JİLDİRİM Deutsche Streiter auf heiligem Boden: nach eigenen Tagebuchaufzeichnungen und unter Benutzung amtlicher Quellen des Reichsarchivs, Werner Steuber, Oldenburg i.o.: G. Stalling, 1925, 174 s, [8] levha, katlanır harita. Büyük Savaş ta Almanlar ve Ortadoğu MİT DEN TÜRKEN İN DER FRONT im Stabe Mahmud Muchtar Paschas: Mein Kriegstagebuch über die Ka mpfe bei Kirk Kilisse, Lüle Burgas u. Cataldza, G von Hochwa chter, Berlin: Mittler, 1913, viii, 125 resimli. Türklerle Cephede... Mu ttefik Alman subayı Gustav von Hochwa chter in Balkan Savaşı sırasında tuttuğu gu nlu k. 125 TL DER KAMPF UM DİE DARDANELLEN 1915, Carl Mu hlmann, Oldenburg i. O : G. Stalling, 1927, 195 sayfa, resimli, haritalı. Çanakkale deniz Savaşları ve Almanlar

4 1971. DIE NEUE TÜRKEİ , REDE GEH. V. GASI MUSTAFA KEMAL PASCHA IN ANGORA VOM OKT VOR D. ABGEORDNETEN U. DELE- GIERTEN D. REPUBLIKAN. VOLKSPAR- TEI. 1. DER WEG ZUR FREIHEIT DIE NATIONALE REVOLUTION Mustafa Kemal Atatu rk, Leipzig, Koehler, cilt: c.1- xx, 424 s. c.2 - viii, 397 s. haritalı. Nutuk un ilk Almanca baskısı TL THE OUTGOING TURK. Impressions of a journey through Western Balkans, H[arry]. C[raufuird]. Thomson, London, Heinemann, xxi, 281 s. 6 harita, 71 resim. 19. yüzyıl sonlarında bir gazeteci gözüyle Balkanlar 500 TL ILLUSTRIERTE GESCHICHTE DES BALKANKRIEGES 1912/13, Andreas Hemberger, Wien, Hartleben, cilt: c.1 - viii, 640 s. c.2 - viii, 632 s. Resimlerle Balkan Savaşları 400 TL 173

5 1974. SAINT-BENOIT TANITIM KİTAPÇIĞI. Zellitch Matbaası nda basılmış, 40 sayfa. 250 TL SAINT-BENOIT ve St. -JOSEPH OKUL DERNEK- LERİ NİZAMNAMESİ 1893 tarihli, Rumca ve Fransızca. 22 sayfa. 250 TL İLMİ HAL: Yeni Yazı O ğretme Derneği tarafından tertib edilmişdir. Sayı 2. Enver Paşa nın Hariciye Nazırı olduğu dönemde, kısa bir süre uygulanmaya çalışılan, Arap harflerinin birleşik olarak değil de ayrı yazılması temeline dayalı yeni yi öğretmeye yönelik olarak kurulan Yeni Yazı Öğretme Derneği tarafından hazırlanmıştır. 300 TL YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebu zziya, 1316 [1899]32 s, resimli Alman İmparatoru Wilhelm ve eşinin 23 Ekim1898 tarihindeki İstanbul ziyaretleri için hazırlanmış kitapçık 200 TL PALESTINE PAST AND PRESENT, PICTORAL AND DESCRIPTIVE, L. Valentine, London, Frederick Warne, 1890 (?), 435, Kırmızı,işlemeli lu ks cildinde İllüstrasyonlarla Filistin Bugünü ve geleceği Oldukça şık bir cilde sahip kitapta Filistin in o gu nlerdeki durumu ve geleceği coğrafi ve siyasi durumu ile birlikte, bol bol kullanılan illu strasyonlarla birlikte anlatılmıştır 170 TL MİLİMETRE ÇAPINDAKİ BROWNİNG TABANCASININ TARİFNÂMESİDİR, İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şu rekâsı,1329 [1913]. 20 s, 6 levha. 200 TL İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN FIRILDAKLARI YAHUD TARİH-İ MATEM, M.Z., İstanbul Arşak Garoyan Matbaası, 1328 (1912), 14 sayfa. 150 TL 174

6 1981. HAK DİNİ KURAN DİLİ, Elmalılı Muhammed Hamdi [Yazır], İstanbul, Diyanet İşleri Reisliği, Matbaa-i Ebu zziya, cilt s. 9. cilt fihrist kısmıdır. 700 TL TAYYARE RESİMLER = FLUGZEUG UBBILDUNGEN, 12 s. 705 x 15 cm. ebadında, Alman, Avusturya, Rus, Türk, Bulgar, Belçika, İngiliz, Fransız, İtalyan teyyarelerini gösteren yekpare levha 450 TL HARPER S NEW MONTHLY MAGAZINE No. LXXXIX. October, 1857, New York, s. 50 TL Mimarlık Tarihi Mimarlık ve Sanat Dergisi EMİN ONAT özel sayısı 40 TL PANGALTI PAPAZ OKULU YARDIM DERNEĞİ NİZAMNAMESİ 1892 tarihli 16 sayfa. 125 TL IN THE SHADOW OF ISLAM, Demetra Vaka, Boston, Houghton Mifflin Company, s. 250 TL THE NEAR EAST. DALMATIA, GREECE AND CONSTANTINOPLE, Robert Hichens, New York, The Century Co., x, 268 s. metin dışında 18 Jules Guérin imzalı renkli resim ve 31 siyah beyaz fotoğraf. Dalmaçya Kıyıları, Atina ve Yakınlarında, Atina nın Çevresi, Delfi ve Olimpiya, Minareler Şehri İstanbul isimli başlıklardan oluşan, görselliği ön planda tutan bir seyahatname. İstanbul a ayrılan bölu mler Underwood un nefis fotoğrafları ve Guérin in suluboya resimleri eşliğinde anlatılmaktadır. O zellikle Underwood un fotoğrafları İstanbul un canlı cadde ve sokak yaşantısını yansıtması bakımından bu yu k önem taşımaktadır. Yazar şehri Galata Kulesi nden seyre dalarken onu hayatında gördu ğu en muhteşem, en gu zel ve en iyi konumlanmış şehir olarak tanımlamaktadır. 550 TL EVKEF-İ HÜMAYUN MEZARETİNİN TARİHÇE-İ TEŞKİLATI NÜZZA- RIN TERCÜME-İ HÂLİ, İstanbul, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1335 [1919] s. resimli. 450 TL 175

7 1989. SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT with numerous illustrations, K[rikor] H[agop] Basmajian, 2. bs., New York, American Tract Society, [1890]. 247 sayfa, 1+27 levha, 3 portre. Osmanlı İmparatorluğu nun coğrafyası, tarihi ve siyasi yapısının yanı sıra, bu topraklarda yaşayan çeşitli dinsel ve etnik grupların gu nlu k yaşantıları, gelenekleri, aralarındaki mezhepsel farklılıklar ve çatışmaların, ilginç gravu rler eşliğinde ve yalın bir dille ele alındığı bu eser, yazarının kimliği ve içinde bulunduğu tarihsel bağlama ilişkin olarak da önemli ipuçları sunuyor. Edirneli Protestan bir Ermeni din adamı olan Basmacıyan, bu kitabı, yu ksek ilahiyat öğrenimi görmek u zere gittiği Amerika da, 1889 yılında kaleme almıştır. Basmacıyan, Şark olarak tanımladığı Osmanlı du nyasını Amerikalı genç Hıristiyanlar a tanıtma çabasının bir sonucu olarak, yerel fakat aynı zamanda Batı nın yazınsal geleneğine uygun bir u slupla aktarmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Şark ta Toplmsal ve Dinsel Hayat başığıyla yayınlanan bu eserin İlk basımları çok nadirdir. 550 TL TURKISH LIFE INTOWN ND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett,, G. P. Putnam s Sons, New York and London, viii, [1], 336, [5] s. 16 levha. Kentsel ve kırsal ortamda Türklerin sosyal yaşamı Tu rkiye de kadın ve özellikle azınlık kadınları u zerine yapılmış ilk derli toplu etnoğrafya ve folklor araştırmalardan biri olan The Women of Turkey and their Folk-lore (London, 1890) başlıklı u nlu kitabın yazarı olan İngiliz kadın araştırmacı ve seyyah Lucy M. J. Garnett (c ) bu eserinde Tu rkiye de kentsel ve kırsal hayatı incelemektedir. Tu rkler ve kurumları, kır yaşamı ve şehir yaşamı, harem ve Yıldız köşku nde hayat, dinî ve tarikat yaşamı, eşkıyaların yaşamları, Ermeni ve Yahudi cemaatleri, Makedonya ulusları ve Dağlı Arnavutlar ve göçebelerin hayatı gibi başlıkları bulunan kitapta Tu rkiye de okul hayatı, İstanbul sokakları ve Bursa da Pazar yeri gibi fotoğraflara da yer verilmiştir. Osmanlı mozaiğini oluşturan toplumların ve bunların örgu tlerinin, mekânlarının, harem hayatının, köy yaşamının yanı sıra Yıldız Sarayı sakinlerinin hayatının, eğitim kurumlarının, Arnavut, Ermeni, Yahudi ve yerleşik olmayan toplumların ayrıntılı bir biçimde tanıtıldığı eserin sonuna, kitapta geçen Tu rkçe terimlerin İngilizce açıklamalarının bulunduğu bir de sözlu k eklenmiştir. 22 resimle zenginleştirilmiş olan kitaptaki başlıca konu başlıkları şöyledir: Tu rkler ve kurumları; Toprakları ve meskenleri; Kent yaşamı; Harem yaşamı; Kırsal yaşam; Yıldız Köşku nde yaşam; Dinî yaşam ve du şu nce tarzı; Tarikat yaşamı; Eğitim ve ku ltu r; Dağlı Arnavutlar; Makedonya ulusları; Ermeni cemaatleri; İbranî cemaatleri; Göçebe hayatı; Eşkıya hayatı 300 TL ORIENT SUNBEAMS; OR FROM THE PORTE TO THE PYRAMIDS, BY WAY OF PALESTINE. [with plalet, Samule Sullivan Cox, New York : G. P. Putnam s Sons, x, 407 s. 12 levha, yayıncısının desenli cildinde yıllarında Amerikan elçisi olarak İstanbul da bulunan Cox, gerek Tu rkiye deki faaliyetleri gerekse de Amerika nın Tu rkiye nin iç işlerine mu dahale etme girişimlerindeki rolu dolayısıyla çok tartışılmış biridir. Cox, New York - Kuzey Kutbu - İstanbul gu zergahında birçok u lkeyi gezmiş ve gördu klerini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Bu kitabında İstanbul dan Mısır a yaptığı yolculuk esnasında gezdiği yerlerin tarihsel ve kutsal mekanlarını anlatırken insanların yaşayışlarını, ku ltu rel ve dini geleneklerini de atlamamış ve gözlemlerini eklemiştir. 300 TL ABDUL HAMID SA VIE POLITIQUE ET INTIME 33 ans de tyrannie, G. Rizas, Constantinople, e. Pallamary, s. resimli. 700 TL 176

8 1993. UNTER DEM HALBMOND, Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Leipzig Otto Spamer, xiv, 296, 2. Alman devlet adamı ve asker Moltke nin ( ), genç bir subayken, yılları arasında Osmanlı ordusunda öğretmen ve mu şavir olarak görev yaptığı Tu rkiye deki izleminlerini aktardığı bu çalışma, XIX. yu zyıl Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili, gözleme dayanılarak yazılmış gerçekçi ve mu mku n olabildiği kadar tarafsız nadir eserlerden biridir TL PERLES D ORIENT, S. A. le Prince Arfa-ud- Dovleh Mirza Riza Khan Danisch, Constantinople, Levant Herald, s. 4 resim. İran şahının İstanbul elçisinin gözlemlerini aktadığı nadir bir çalışma TL CONVENTION DU CHEMIN DE FER OT- TOMAN DE SMYRNE A AIDIN DE SA MAJESTÊ IMPÊRIALE LE SULTAN, 23 septembre 1856 (23 moharem 1272), London, Water & Sons Limited, s. Türk demiryolu tarihi açısından önemi bir belge TL LA TURCHIA IN GUERRA, E[nrico]. C[esare]. Tedeschi, Milano, Fratelli treves, s. I.Dünya savaşının başlangıç döneminde Türkiye in diplomatik ilişkilerini aktaran bir çalışma TL 177

9 1997. ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM ET DE JÉRUSALEM A PARIS, [François Rene de] Chateaubriand, Paris, Le Normant, 1812, 2 cilt: c.1 - cix, 276 s, c s, c s. 1 adet katlanır harita. Ünlu edebiyatçı ve yazarın 1800 lu yılların başlarında Kudu s e yaptığı yolculuğun notlarıdır. Eser Yunanistan ı ve Şark ı gu ndeme taşımış ve zamanında pek çok turiste rehberlik etmiştir. Tu rklere bakışının pek olumlu olmadığı satırlarından anlaşılmaktadır ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM ET DE JÉRUSALEM A PARIS, [François Rene de] Chateaubriand, Paris, Bethune et Plon, cilt: c s.; c s. 900 TL 178

10 1999. RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR L EGLISE VET LE VIL- LAGE DE GROSLAY, SEINE-ET-OISE: PRECEDEES D UNE VETUDE SUR L HISTOIRE ET LA SEPULTURE DE SAINT EUGENE, MARTYR AU VILLAGE DE DEUIL, Paris, N. Chaix, İx, 2124 s, 7 levha. Sultan Abdülhamid cildiyle dikkat çeken bir kitap TL STORY OF TURKEY AND ARMENIA with a full and accurate account of the recent massacres written by eye-witnesses... A sketch of Clara Barton and the Red cross. James Wilson Pierce, Baltimore, R. H. Woodward, s, resimli... Ermeni meselesinin birinci elden görgü tanıklığıyla anlatıldığı nadir bir eser TL THE STORY OF TURKEY, Stanley [Edward] Lane - Pool, assisted by E[lias]. J[ohn]. Wilkinson Gibb; Arthur Gilman, New York, G.P. Putnam s Sons xviii, 373 s, 2 harita. Ünlu İngiliz arkeolog ve oryantalist Lane - Pool un ( ) yılları arasındaki dönemde Tu rk topraklarını anlattığı çok popu ler çalışmasının ilk basımı. Kitapta Osmanlı İmparatorluğu ve Balkan yarımadasını gösteren iki harita da mevcut. Eser, dönemin çok popu ler bir yayını olan Story of Nations dizisi içinde yayınlamıştır. 325 TL 179

11 2002. LES NUITS D ORIENT: CONTES NOCTURNE, [Joseph] Mery, Paris, M. Lévy fre res, xii, 341 s. Constantinople et le Mer Noire adlı seyahatnamesiyle tanınan Fransız gazeteci, şair ve oyun yazarı Joseph Mery nin ( ) ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir eseri TL OEUVRES COMPLETES DE SHAKESPEARE, traduits par Emle Montégut, William Shakespeare, Paris: Librairie de Hachette et Cie, Paris : Imprimerie generale de Ch. Lahure. Paris : Typographie Lahure cilt. c s.; c s.; c s. Tamamı 10 cilt olan esrin ilk u ç cildi birlikte satışa sunulmuştur. Birinci ciltte komedilere, İkinci ciltte trajedilere, u çu ncu cillte ise dramlara yer verilmiştir. 650 TL 180

12 2004. ITINERAIRE HISTORIQUE ET DESCRIPTIF DE PARIS A CONSTANTINOPLE: Contenant les Environs de Cette Dernière Ville, [Henri Pierre Petrus Léon Pharamond] Blanchard, Paris, L. Hachette et cie., 1855, xix, 474, 8 s, 1 katlanır harita. 19. yüzyılın ortasında İstanbul a geleceklere rehber Bir turist rehberi niteliğindeki kitabın önemli bir bölu mu İzmir ve İstanbul a ayrılmıştır. Blanchard, kitabında bir turist rehberinden beklenecek bilgilere yer vermiş, İstanbul u genel tarihi, semtleri, çarşıları ve gezilmesi gereken tarihi anıtları ile kapsamlı bir şekilde anlatmıştır. Kitabın başına Tu rklerle konuşurken ihtiyaç duyulacak kelime ve cu mleleri gösteren ku çu k bir Tu rkçe-fransızca sözlu k eklenmiştir TL CONSTANTINOPLE, Edmonde de Amicis, çeviren: Maria Hornor Lansdale, Philadelphia, Henry T. Coates & Co., 1896, 2 cilt. c s, levha; c.2-309, 1+24 levha; levhalar özel pelu r kağıdıyla korunmuştur. 19. yüzyılın 2. yarısının İstanbul unu en iyi tanıtan seyahatnamenin süslü ciltli nefis bir baskısı İstanbul konulu seyahatnameler arasında önemli bir yer tutan, canlı ve renkli u slubuyla geçen asrın İstanbul u için zengin bilgiler veren, birçok dile çevrilen ve defalarca basılan kitabın 1896 tarihli edition de luxe baskısı sunulmaktadır. 19. yu zyılın ikinci yarısının İstanbul unu du nyaya en iyi tanıtan gezginlerden biri olan Edmondo de Amicis ( ), 1875/1876 da ressam Cesare Biseo ile birlikte İstanbul a gelmiştir. İlk baskısı Costantinopoli adıyla (Milano, ) basılan kitap bu yu k ilgi görerek birçok Avrupa diline çevrildi. İstanbul a 28 yaşındayken bu yu k bir heyecanla gelen Amicis şehirde göru p yaşadıklarını canlı ve renkli u slubuyla okuyucuya aktarır. Neyle ilgileneceğini ve nasıl ilgi çekeceğini bilen, baktığı şeyi gören ve gösterebilen bir sanatkârdır. Girişte kenti denizden görmenin heyecanını anlatan Amicis, şehrin dış ve iç göru nu şu arasındaki tezatlara değinir. Beyoğlu ndaki kozmopolit hava, köpru u stu ndeki kalabalıklar ve buna karşılık kentin eski kesimindeki (sur içi) durgunluk uzun uzun anlatılır. Bilinen yerlerin dışında, geniş yolları, bu yu k binaları ve villaları ile Pancaldi (Pangaltı) gibi yeni gelişen semtleri gezer. Tatavla yı (Kurtuluş), Kasımpaşa yı, Okmeydanı nı, bir Yahudi mahallesi olan Hasköy u ve Su tlu ce yi anlatır. Kapalıçarşı da satılan mallar hakkında da ilginç bilgiler veren Amicis gelecekte İstanbul un batılılaşıp eski havasını kaybedeceğini hayal eder. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarını, Üsku dar ı gezen yazar, tu m gezginlerin durağı olan Galata Mevlevîhanesi ve Rıfaî Âsitanesi ndeki âyinleri de seyrettikten sonra kentten ayrılır. 900 TL 181

13 2006. HISTOIRE DES RELIGIONS ET DES MOEURS DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE : avec 600 gravures, représentant toutes les cérémonies et coutumes religieuses, Augmentée de l Histoire des Religions des derniers Peuples découverts depuis cinquante ans; des Cérémonies de certaines Messes et Processions singulie res; des Convulsionnaires; de l Histoire de l Inquisition; de la Superstition; des Sorciers; des Enchantements; de l Apparition des Esprits; de la Baguette Divinatoire; de la Fête des Fous; des Saturnales; des Sectes Religieuses; des Evenemens survenus dans le Clergé et l Eglise Catholique en France depuis, 1789; de l Origina, de l Utilité et des Abus de la Franc-Maçonnerie, etc...etc...etc...avec 30 planches nouvelles, Des Mahometans et des sectes Mahometanes; des Sabeens, des Anglicans, Puritans, Çuakers, Anabaptises, Jean-Frédéric Bernard; Bernard Picart, Paris, H. Nicole, MDCCCXIX [1891]. 238 s, 41 gravu r. Dinler tarihi üzerine yapılmış 5 ciltlik kapsamlı çalışmanın, Müslümanlar a ayrılmış olan cildidir TL PÊCHE ET PÊCHERIES en TURQUIE, Karekin Devedjian, İstanbul, 1926, sayfa + 1 İstanbul Boğaziçi Harita. İstanbul Balıkhane Mu du rlu ğu yapmış olan Karekin Deveciyan ın İstanbul da, 1915 te Osmanlıca, 1926 da ise geliştirilmiş Fransızca basımı yapılan Tu rkiye de Balık ve Balıkçılık Tu rkiye de balıkçılık konusunda yazılmış en önemli eserlerin başında gelir. Deveciyan Efendi nin çalışması, konuyla ilgilenen herkesin takdirini kazanmış olmasının yanı sıra, son yıllarda sayıları hızla artarak yayımlanan balık ve balıkçılıkla ilgili kitapların hemen hepsinin başvuru kaynağı da olmuştur.yazarının konuya olan hâkimiyeti, bu yu k tecru besinin u ru nu olarak verdiği ayrıntılı bilgiler, yaptığı hassas çizimler, bugu n onu yalnızca balıkçılık alanında değil, folklorik ve tarihsel bakımlardan da benzersiz bir eser olarak değerlendirmemize neden olacak kadar önemlidir. Avrupa bilim çevrelerinde de takdirle karşılanan eser, Tu rkiye deki deniz ve tatlısu balıklarıyla deniz canlılarını, av aletleriyle volileri, dalyanları, göl ve akarsularla ilgili bilgilerle avlanma tekniklerini içererek, balıkçılık konusuna ilgi duyan herkes için zengin bir kaynak oluşturur. Bol görselli ve geniş kapsamlı Türk balıkları ve Balıkçılığı kitabı 600 TL

14 2008. BEYOND THE SUBLIME-PORTE, THE GRAND SERAGLIO OF STAMBOUL, with an introduction by Halide Edib, Barnette Miller, New Haven, Yale University Press, 1931, xxv, 281 s, [49] levha, 2 katlanır harita. Kuruluşundan kapanışına kadar Topkapı Sarayı nın geçirdiği sürecin bilimsel ve ayrıntılı bir incelemesi Kitabın sonundaki bibliyografyada da belirtilmiş olan yığınla eski kaynağın taranması sonucu hazırlanmış olan bu eser, yine bu kaynaklardan derlenmiş olan birçok fotoğraf, harita ve planlarla zenginleştirilmiştir. Sarayburnu ve Topkapı Sarayı nın geçirmiş olduğu değişiklik ve restorasyonlar, Saray kurumları ve Saray daki yaşam u zerine ayrıntılı bölu mler içeren kitap, indeksi, notları ve kaynakçası ile de dikkat çekmektedir. Giriş kısmını Halide Edip Adıvar ın yazdığı eser, Topkapı Sarayı nı ilk kez 1912 yılında gezen Barnette Miller in Saray hakkındaki gözlemlerine de yer vermektedir. 650 TL WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Moris Jastrow, Philadelphia & London, J.P. Lippincot Company, 1917, [1], 160 s, metin içinde 14 adet fotoğraf, arka kapak içinde 1 katlanır harita. 20. yüzyıl başında Bağdat Demiryolu, Doğu sorunu ve olası çözümleri Yazar, Doğu Sorunu nun temel nedenlerinden biri olarak gösterdiği Bağdat Demiryolu meselesini, Osmanlı İmparatorluğu nu ve Du nya sahnesinin o dönemdeki çalkantılarıyla olan ilişkisini araştırmaktadır. Jastrow Doğu Savaşını anlattığı kitabında önce Asya nın, ardından Bağdat Demiryolunun tarihini aktarmış, son bölu mde ise konuya ilişkin gözlem ve önerilerini sunmuştur. 300 TL LA TERRE SAINTE: ou, Description des lieux les plus célèbres de la Palestine : accompagnée du texte de l écriture sainte, relatif a chaque monument : avec sept gravures en taille douce. [Jean Baptiste Antonie Hollandre]. Metz, C. Lamort, MDCCCXIX [1819], 365 s, [7] levha, katlanır haritalar. 19. yüzyıl başlarında kutsal topraklara yapılan bir yolculuğun izlenimlerinin anlatıldığı ve konuyla ilgili kaynaklarda adı pek geçmeyen nadir bir seyahatname 550 TL SPEAKING OF THE TURKS, Muftyzade K. Zia Bey, New York, Duffield and Company, 1922, [2], 271 s. Bir Osmanlı aristokratının Mütareke dönemi İstanbul u ve Türkiye sine dair izlenimleri Eserin bölu m başlıklarından bazıları şöyle: Erenköy, Boğaziçi nde hayat, Beyoğlu nda bir akşam, Robert Kolej, eğitim ve sanat 350 TL ROMANCES OF OLD SERAGLIO, with 28 illustrations by Stanley L. Wood, H[oratio].N[elson]. Crellin, London, Chatto & Windus, 1894, Viii, 248 s, 28 resim. 450 TL 183

15 2013. IN THE PALACES OF THE SULTAN, Anna Bowman Dodd, New York, Dodd, Mead and Company, xiii, 492 s. metin dışında 8 fotogravu r levha ve metin içinde 61 fotoğraf. Bir kadın yazarın gözüyle 2. Abdülhamid döneminde İstanbul Anna Bowman Dodd ( ) seyahat yazarı ve gazetecidir. Dönemin Amerikan Bu yu kelçisi General Horace Porter ile İstanbul a bir yolculuk yapmış ve 1901 yılında 2. Abdu lhamid tarafından Yıldız Sarayı nda ağırlanmıştır. Dodd şehri ve halkı detayları ile incelemiş, Tu rkiye de modernleşmenin getirdiği değişiklikleri içeren doku manlarla yakından ilgilenmiştir.. Bu kitap, yazarın İstanbul ve özel olarak Yıldız Sarayı ile ilgili hatıralarını içermektedir. Tu rkiye de kadın hakları, kölelik ve köleler, harem yaşantısı, Tophane, saltanat kayıkları, dervişler, Aya Sofya, Péra, Galata, Üsku dar, Bursa, İslâm dinî, Tu rk reformları gibi konuları ele almıştır. 700 TL MY RUSSIAN AND TURKISH JOURNALS, Marchioness of Dufferin and Ava [Harriot Georgina Blackwood] New York, C. Scribner s Sons, ivx, [1], 350 s. resimli. Harriot Georgina Blackwood ( ) yılları arasında yaşamış olan bir İngiliz leydisidir. Bu kitap, Dufferin ve Ava Markizi nin İngiliz sefiri olan eşi Lord Dufferin ile birlikte St. Petersburg ve İstanbul da geçirdiği yıllarını kapsayan gu ncesidir. 15 Haziran 1881 de İstanbul a gelen yazar kitabında gu zelliklerinden etkilendiği bu kenti, şahsen katıldığı ve gözlemlediği toplumsal hayat ile birlikte anlatmaktadır. O zellikle İngiliz sefaretinin bulunduğu Péra daki yaşam, Kapalıçarşı, harem gibi konuların işlendiği bölu mler ilginç ayrıntılar içerir. 350 TL THE RUSSO - TURKISH WAR: comprising an account of the Servian insurrection, the dreadful massacre of Christians in Bulgaria and other Turkish atrocities, with the transactions and negotiations of the contending powers preliminary to the present struggle... together with a history and description of Russia and the Russians, the rise, progress and decline of the Ottoman Empire, and sketches of the people, manners and customs and domestic life of both nations, R. Grant Barnwell, San Fransisco, A. Roman, [1877]. xv, 560 s. resimli. Türk - Rus Savaşı na farklı bir bakış Çalışma hep savaşta yananları hem de her iki ulusun tarihini, gelenek ve göreneklerini, insanlarını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. 300 TL AMBASSADOR MORGENTHAU S STORY, Henry Morgenthau, New York, Doubleday, Page & Company, Xv, 407 s. resimli, haritalı. Birleşik Devletlerin yılları arasındaki Osmanlı Bu yu kelçisidir. Bu yu kelçi Morgenthau nun O yku su, Osmanlı İmparatorluğu nun I. Du nya Savaşına dahline ilişkin en önemli tanıklıklardan biridir. Morgenthau, en azından, savaş su reci boyunca dokuz u lkenin diplomatik işlerinin emanet edildiği kişi olarak, dönemin en gerçekçi gözlemcisi olmuştur. Anıları şu anda tarihçiler açısından değeri biçilmez bir kaynaktır. Morgenthau 1915 Ermeni Soykırımına tanık olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun içlerindeki konsoloslarından birinci elden bilgiler toplarken, Ermenilere yönelik muamele ile ilgili olarak, başta Talat ve Enver olmak u zere Osmanlı liderlerine karşı çıkmıştır. Bu yu kelçi Morgenthau nun O yku su, Ermeni Soykırımı konusunda Osmanlı Tu rklerine karşı bir iddianame niteliği taşımaktadır. 350 TL

16 2017. DEUX PIRATES AU XVIE SIECLE - Historie des Barberousse, [René de Mont-Louis] Charles Farine Paris, Paul Ducrocq, ix, 377 s. metin içinde birçok gravu r. Gravürlerin eşliğinde Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamları Charles Farine in ( ) Tu rk korsanları Oruç ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamlarını anlattığı nadir kitabı Ticarete atılmış bir eski Osmanlı askeri, bir Rum papazın yetim kızı olan karısı ve biri kız beş çocukları. Çok sonra oğullardan ikisine, Almanya İmparatoru Frederik tarafından, Barbaros yani Kızılsakal lakabı takılacaktır. Akdeniz her köşesinde yankı bulan Barbaros ismi kimi zaman gözu peklik, yetenek ve zekayla kimi zamansa korsanlıkla birlikte anılacaktır. Bu iki korsan kardeşin, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamları, birbirinden gu zel gravu rler eşliğinde aktarılıyor. Desenler Léopold Flameng in elinden çıkmadır. 850 TL THE REAL TURK, Stanwood Cobb, Boston, The Pilgrim Press, xvi, 301 s. 19 levha. Amerikalı bir Bir Robert Kolej öğretmeninin gözüyle Türkler Amerikalı eğitmen, yazar ve 20. yu zyılın önde gelen Bahailerinden biri olan Stanwood Cobb ( ) yılları arasında Robert Kolej de latince ve tarih dersleri vermiştir. Robert Kolejli öğretmen Mr. Carver ile Tu rk kızı Ayşe arasındaki aşkı konu alan Ayesha of the Bosphorus adlı eseriyle de tanınır. Mu zayedeye sunduğumuz bu çalışması ise, öğretmenlik yaptığı yıllarda edindiği Tu rk ve Tu rkiye izlenimlerini aktarmaktadır. Bundan tam yu zyıl önce yayımlanan bu eserin giriş cu mlesi oldukça dikkat çekiyor: Şu an sıkıntılı gu nler geçiren Tu rkiye, du nyadaki olayları takip edenlerin dikkatini gittikçe daha çok çekiyor. Her kafada Olaylar nasıl sonuçlanacak? sorusu var. 350 TL 185

17 2019. TURKEY OLD AND NEW, HISTORICAL, GEOGRAPHİCAL AND STATISTICAL, Sutherland Menzies, London, W.H. Allen & Co, cilt: c.1 - xi, 409 s. 13 gravu r; c.2- ix s. 12 grravu r + 1 renkli harita. Çok nadir bir Osmanlı tarihi İlk baskı. Beş ayrı bölu mde oluşan çalışmanın ilk bölu mu nde H. Muhammed den İstanbul un fethine kadar olan dönem konu edilmektedir. İkinci bölu mde yılları arasındaki Osmanlı tarihi ele alınmaktadır. Üçu ncu bölu m yıllarını kapsamaktadır. Dördu ncu bölu mde 1792 ile Mısır Savaşı nın olduğu 1882 yılları arası ele alınmıştır. Beşinci bölu m Adriyatik teki Osmanlı hakimiyeti, Anadolu, Suriye ve Arabistan konularına değinilmiştir TL PEEPS AT MANY LANDS: TURKEY, With twelve full-page illustrations in colour by Warwick Goble, Julius R. van Millingen, London, Adam and Charles Black, s. 12 adet suluboya renkli levha. Resimleriyle u nlu Constantniople ki,tabının yazarı Alexander van Millingen in babası Julius R. Van Millingen in, Tu rkiye izlenimlerini aktardığı ve bu izlenimlerden yola çıkılarak, Constantinople kitabının da ressamı olan Warrick Goble tarafından çizilen 12 adet renkli suluboya resimle zenginleştirilmiş çalışması TL 186

18 2021. VOYAGE EN TERRE SAINTE, [Eugene Victor] Felix Bovet, 2. bs., Neuchatel, L. Meyer & Cie, s. haritalı. Marsilya dan başlayıp Ortadoğu ya uzana bir yolculuğun izlenimleri 550 TL EGYPTE ANCIENNE, M.[Jacques - Joseph] Champollion-Figeac, Paris, Firmin Didot, MDCCCXXIX [1839]. 500 s. 92 levha, katlanır harita. Çeşitli ülkelerin tarihleri ve halkları üzerine yayınlanan L Universe başlıklı dizinin, antik Mısır üzerine hazırlanmış olan cildidir 600 TL A TURKISH GRAMMAR, containing also, dialogues and terms connected with the army, navy, military drill, diplomatic and social life, Anton Tien, London, Sampson Low, Marston & Company, xi, 418 s. Yabancılara yönelik olarak hazırlanmış, askeri, diplomatik ve gündelik yaşama dair diyalog ve terimler de içeren bir Türkçe grameri 250 TL DİE TÜRKEİ, Franz Carl Endres, Mu nchen, Delphin Verlag, xxiv, 96, xxv-xxx, [2] s, metin içinde 5 i çizim 210 u fotoğraf toplam 215 resim. Karl Endres, Osmanlı Ordusu nda Genelkurmay 1. Şube Başkanlığında binbaşı ru tbesiyle görev yapmış olan bir Alman subayıdır. Tu rkiye hakkında yazdığı Die Tu rkei. Bilder und Skizzen von Land und Folk adlı çalışmasıyla tanınan Endres, yukarıdaki kitabında dönemin Tu rkiye sini birbirinden ilginç fotoğraflarla tanıtmaktadır. Eser Osmanlı İmparatorluğu nun Almanya ile mu ttefik olduğu bir dönemde yayımlanmış olması itibarıyla ayrı bir önem arzetmektedir. Osmanlı İmparatorluğu nun o dönemdeki siyasî, iktisadî, ku ltu rel ve demografik yapısı u zerine tespit ve değerlendirmeler içermektedir. O zellikle İmparatorluğun çok çeşitli etnik ve dinî unsurlardan oluşan demografik yapısı ve bu yapının toplum yaşamına etkileri ayrı başlıklar halinde ele alınmaktadır. 250 TL PALEOGRAFIA Sİ DİPLOMATİCA TURCO - OSMANA; STUDİ Sİ ALBUM, M[ihail]. Gubolu, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958, 351 sayfa, (s tıpkı basımdır). İçinde Fransızca ve Rusça birer özet de içeren, Osmanlı diplomasi tarihi üzerine yapılan çalışmalardan 500 TL 187

19 2026. MEMOIRS OF THE BARON DE TOTT, Baron de Tott, London, J. Jarvis, Cilt sayfa. Baron de Tott, Fransa hu kumeti tarafından Osmanlı İmparatorluğunun durumunu incelemek 1755 te İstanbul a gönderildi yılında ise Kırım hakkında incelemelerde bulunmak amacı ile Kırım konsolosluğuna tayin edildi. Bir su re sonra Kırımdan ayrılarak İstanbul a gelen Baron de Tott, Osmanlı hu ku meti tarafından Boğazların istihkamlarının onarılması ile görevlendirildi. Osmanlı ordusunda bazı yenilikler gerçekleştirmeye çalıştı.baron de Tott un u stu nde en çok durduğu şey Tu rklerin körcesine kendilerine gu vendikleri halde, son derece cehalet içinde bulundukları ve bunu asla anlamadıkları gibi anlayamayacaklarıdır. 800 TL LA VERITE SUR LES DAR- DANELLES, A. Ashmead Bartlett, Paris, Payot, s. 3 harita, 17 fotoğraf. Çanakkale Savaşında bir İngiliz gazeteci... İngiliz Daily Telgraph gazetesinin özel muhabiri olarak aralarında Çanakkale Savaşı nın da bulunduğu birçok savaşı takip eden Barlett izlemek u zere katıldığı savaşları tu m yönleri ile izlemiş ve okuyucularına canlı bir anlatımla hem savaşı hem de savaşın nedenleri ve sonuçlarını oldukça başarılı bir şekilde aktarmıştır. Balkan Savaşını Tu rk ordusu içinde izleyen Barlett savaş öncesi savaşı beklediği İstanbul gu nlerinden itibaren Balkan savaşını oldukça etkili bir u slup ve eşine az rastlanır fotoğraflar eşliğinde okuyucusuna sunuyor. Kitabının başında savaş öncesi Osmanlı siyasal ve sosyal hayatına ve Tu rklerin askeri tarihine ilişkin bilgiler de veren Barlett in kitabında özellikle Lu leburgaz gu nleri, savaş esnasında yaşanan kolera vakası ve Çatalca savunması gerek anlatımdaki canlılık gerekse verdiği detaylar ile dikkat çekiyor 300 TL CONSTANTINOPLE ET L EGYPTE, Cesar Vimercati, Paris, Imp. D adolphe Blondeau, sayfa, 1 harita, 1 gravu r. Cesar Vimercati, Charles Nobret, Paris, 1856, 374 s. Mısır dan İstanbul a 19. yu zyılda Osmanlı da gu nlu k hayat ve reformlar Vimercati, 1840 yılında Suriye de Kavalalı Mehmet Ali Paşa ya karşı girişilen seferberlikte, Avusturya Arşidu ku Frederik kumandasındaki La Guerriera adlı Venedik bandıralı savaş gemisindeki topçu kuvvetlerine dahildi. Daha sonra Sultan II. Mahmud döneminde İzmir, Ege Adaları, İstanbul ve Mısır ı ziyaret eden yazar, kitabının birinci bölu mu nde, İstanbul u, Tu rkler i ve etnik grupları anlatır. İstanbul un çeşitli semtlerini gezen Vimercati, Rumlar, Ermeniler, Musevîler ve Beyoğlu ndaki Frenkler hakkında ilginç bilgiler verir. Bu arada II. Mahmud un reformları ve Sultan Abdu lmecid in yönetimi konusunda mu mku n olduğunca tarafsız gözlem ve değerlendirmelerde bulunur. Eserin ikinci bölu mu nde Mısır ve Mehmed Ali Paşa nın burada yaptığı reformlar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 200 TL 188

20 2029. TURQUIE, Joseph Marie Jouannin [metin yazarı] ve Jules van Gaver [gravu r sanatçısı], Paris, Firmin Didot Fre res, Paris, MDCCCXL [1845], 462, [2] s, 96 gravu r, 1 katlanır harita. Metni ile olduğu kadar gravürleri ile de dikkat çeken bir eser yılları arasında İstanbul da bulunan Fransa Kralı nın Doğu dilleri tercu manı Jouannin ( ) Osmanlı İmparatorluğunun başlangıcından II. Mahmud un saltanatına kadar olan dönemi kapsayan Osmanlı Tarihi özellikle gravu rleri ile dikkat çekmektedir. 96 adet gravu r genellikle Grelot, Barlett, d Ohsson gibi önemli kaynaklardan alınmıştır. Jouannin Fransa kralının birinci tercu manı ve College Louis le Grand da direktördu. İstanbul da bulunan Ecole des Jeunes de Langues de okudu arasında Ortadoğu yu gezdi arasında bölgeye ikinci bir gezi daha yaptı. Jouannin in topladığı materyal Dupre, Tancoigne, Andreossy gibi döneminin yazarlarına kaynak olmuştur. 900 TL HISTOIRE DE TURQUIE depuis les tepms les plus reculés jusqu a nos jours, Barthélmey [de Paris] Ch[arles], Paris, A. Mamek et Cie, MDCCCLIX [1859], 412 s, [4] levha. Kuruluşundan başlayarak Abdülmecid dönemine de Osmanlı İmparatorluğunun tarihini kronolojik bir örgü içinde anlatan bir çalışmadır. 700 TL 189

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

AVUSTURYALI OSMANLI TARİHÇİSİ JOSEPH VON HAMMER PURGSTALL IN BURSA İZLENİMLERİ (AĞUSTOS 1804)

AVUSTURYALI OSMANLI TARİHÇİSİ JOSEPH VON HAMMER PURGSTALL IN BURSA İZLENİMLERİ (AĞUSTOS 1804) U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 9, Sayı: 15, 2008/2 AVUSTURYALI OSMANLI TARİHÇİSİ JOSEPH VON HAMMER PURGSTALL IN BURSA İZLENİMLERİ (AĞUSTOS 1804) ÖZET Zeynep DÖRTOK-ABACI * Joseph

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

GÖLGESİNDE ABD ANTLAŞMASI NIN TÜRKİYE GRANT IN

GÖLGESİNDE ABD ANTLAŞMASI NIN TÜRKİYE GRANT IN Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/1 (Yaz 2013), s.37-55. AYASTEFANOS ANTLAŞMASI NIN GÖLGESİNDE ABD ESKİ BAŞKANI GRANT IN TÜRKİYE ZİYARETİ Former Us President Ulysses

Detaylı

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Sayı/Number: 29 Yıl/Year: 2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 29, 109-132 DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Resul ÇATALBAŞ DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy.

Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy. Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy. Bütün baskıların listesi, tarihsel açıklamalar ve araştırma önerileriyle Bruce G. Privratsky, Ph.D. Çeviren: Can Şakırgil, M.A. Daha önceki

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

" Doğu incelemesi" anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi

 Doğu incelemesi anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi ORUÇ REiS şilik bir İspanyol müfrezesi tarafından bir ağılda yanındaki adamlarıyla birlikte sıkıştırıldı. Çarpışma sırasında yaralanan Oruç Reis daha sonra öldürüldü (924/ 151 8 yazı) Akdeniz'de efsaneıli

Detaylı

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul Kemal Beydilli İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi I. ASRÎLEŞEN İSTANBUL Doğa ve san at elbirliği ettiler ve kusursuz bir eser olmak üzere İstanbul u yarattılar, 1 tesbiti

Detaylı

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 I.GĠRĠġ: Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin Protestan Sorunu yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya

Detaylı

YÜZBAŞI TOROSYAN IN ADI YOK!

YÜZBAŞI TOROSYAN IN ADI YOK! YÜZBAŞI TOROSYAN IN ADI YOK! A YHAN AKTAR 1 TARİH HOCASINA: Anlat bana bir parçacık ecdâdımı anlat; Muhtâcım o efsâneye, târîhe masal kat. Mithat Cemal Kuntay (1885-1956) 1992-93 akademik yılında Cambridge

Detaylı

GUSTAVE FLAUBERT IN İSTANBUL DESTİNASYONU

GUSTAVE FLAUBERT IN İSTANBUL DESTİNASYONU GUSTAVE FLAUBERT IN İSTANBUL DESTİNASYONU Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 8, 2011, Sayfa 47-56 Battal OĞUZ* Özet Bilindiği üzere gezi edebiyatı, yazınsal türlerden en çok

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir. AMERİKALI PROTESTAN MİSYONERLERİNİN RAPORLARINDA İZMİR İSTASYONU NUN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1820 1900) Dilşen İnce Erdoğan Özet İzmir, Osmanlı İmparatorluğu nun önemli liman kentlerin biridir. Ticaretin

Detaylı

MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ

MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ EDİTÖR MEHMET KARACA MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE MÜHENDİSLİK TARİHİMİZ EDİTÖR MEHMET KARACA HAZIRLAYANLAR MUSTAFA

Detaylı

NÜSHA, YIL: IV, SAYI: 14, YAZ 2004 79

NÜSHA, YIL: IV, SAYI: 14, YAZ 2004 79 Hüseyin Gazi TOPDEMİR * İbrahim Ethem POLAT ** Özet: Makalenin amacı, Türkiye de matbaacılığın gelişiminin özlü bir tarihçesini sunmak ve 19. yüzyılda özellikle İstanbul da faaliyette bulunan Cevâib Matbaası

Detaylı

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Detaylı

Türkiye'de Hayvanat Bahçeleri Tarihine Giriş

Türkiye'de Hayvanat Bahçeleri Tarihine Giriş Feza Günergun, Türkiye'de Hayvanat Bahçeleri Tarihine Giriş, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri. Prof. Dr. Ferruh Dinçer in 70. yaşı anısına. Editör Abdullah Özen.

Detaylı

"OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ"*

OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ* "OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ"* RODERIC H. DAVISON çev.: Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet BURAK** Elektrikli telgraf, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından benimsenen başlıca teknolojik

Detaylı

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ Hazırlayan Öğrenciler: Sevin Basgün İpek Sevenler DanıĢman Öğretmen: Ayşe Gülle ĠZMĠR 2012 PROJENĠN AMACI... 1 PROJENĠN ÖZETĠ... 2 GĠRĠġ...

Detaylı

BATININ KUR AN ALGISI

BATININ KUR AN ALGISI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop BATININ KUR AN ALGISI Prof. Dr.

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA

OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI. Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI OSMANLI DÖNEMİNDE KÜRT BASINI Yüksek Lisans Tezi FETULLAH KAYA İstanbul,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi. Yay na Haz rlayanlar

Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi. Yay na Haz rlayanlar Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi Yay na Haz rlayanlar Ebru Uzpeder Savelina Danova/Roussinova Sevgi Özçelik Sinan Gökçen Kapak resmi: Ressam Su Yücel in Sulukuleli

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı