1935 yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1935 yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu..."

Transkript

1 KİTAP

2 1954. MUSTAPHA KEMAL: BET- WEEN EUROPE AND ASIA, Dagobert von Mikush, çeviren: John Linton, New York, Doubleday, Doran & Co., x, 380 s. resimli. Atatürk ile ilgili en popüler kitaplardan biri TL GASI MUSTAFA KEMAL. ZWISCHEN EUROPA UND ASIEN, Dagobert von Mikush, Leipzig, Paul List Verlag, s. resimli, haritalı. Atatürk ün sağlığındayken, onunla görüşülerek hazırlanmış bir çalışma TL MUSTAPHA KEMAL OU LA RENOVATION DE LA TURQUIE, Jean Melia, Paris, Bibliotheque Charpentier, s. Fransız gözüyle Cumhuriyet in ilk yıllarında Türkiye ve Mustafa Kemal ALLAH DETHRONED, A JOUR- NEY THROUGH MODERN TURKEY, Lilo Linke, London Constable & Co, Ltd., xvi, 341 s. 81 resim, 1 harita yılının genç Türkiyesi nde genç bir Alman kadının Karadeniz de başlayıp Ankara da sonlanan yolculuğu TL KAMÂL ATATÜRK S LAND: THE EVOLUTION OF MODERN TURKEY, Ritter von August Kral, çeviren: Kenneth Benton, Wien, Leipzig, W. Braumu ller; London, P.S. King, xi, [1], 283, [1] s. 1 katlanır harita. Avusturya nın ilk Tu rkiye Bu yu kelçisi, A.K. von Ritter bu eserinde yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatu rk u n inandığı ve yu rekten bağlı olduğu Tu rk Ulusu ile birlikte yaptığı devrimleri tarafsız bir yaklaşımla en iyi şekilde anlatan kitaplardan biridir LE LOUP ET LE LEOPARD MUS- TAPHA KEMAL OU LA MORT D UN EMPIRE, Jacques Benoist-Mechin, Paris, Editions Albin Michel, s. Fransız tarihçi gözüyle bir imparatorluğun bitişi, yepyeni bir devletin kuruluşu ve sıradışı bir kaderi olan Atatürk ün yaşamı TL KEMAL PASCHA, Fritz Rössler, Berlin, R. Kittlers Verlag, s. 16 levha. Bir Almanın gözüyle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Türkiyesi LA TURCHIA DI KEMAL, Cornelio di Marzio, Milano, Edizioni Alpes, s. resimli. Bir İtalyanın gözüyle kuruluş yıllarında Mustafa Kemal in Türkiyesi TL KEMAL ATATÜRK: A BIOG- RAPHY, Hanns Froembgen, çeviren: Kenneth Kirkness, New York, Hillman - Curl, s. 21 resim LA TURQUIE D ATATÜRK, Marguerite Bourgoin, Paris, Eugene Rep, xii, 269 s. resimli. Atatürk Türkiyesi ne batılı bir kadın gözüyle bakış TL 171

3 1964. ADLER, DOPPELAAR UND HALBMOND, Deutschlad, O sterreich-ungarn, Bulgarien u. Tu rkei. Der Verbu ndeten Siegeszug durch Balkan u. Orient in kriegerischer, wirtschaftl. u. politischer Bedeutung. Unter Mitw. hervorragender Fachma nner. Ernst Wiesener, Hamburg : Hansa-Verl., s. Almanlar, Orta Avrupa, Balkanlar, Türkiye Ortadoğu ve Dünya Savaşı 200 TL THE DARDANELLES. Colour Sketches from Gallipoli, Norman Wilkinson, London, 1915, 118 s, 36 adet renkli suluboya resim, karakalem desenler. Mustafa Kemal in askerî dehasının bu tu n görkemiyle ortaya çıkmış olduğu gu nlerin istilâcı ordu açısından döku mu nu yapan yazar, Tu rk kuvvetlerinin kendi vatanlarını koruduklarını belirtiyor. Tu rk ordusunun bu nedenle son derece başarılı olduğunu da teslim eden Wilkinson, kitabını suluboya ve karakalem desenlerle su slemiştir. 300 TL THE DARDANELLES CAMPAIGN, Henry W[oodd]. Nevinson, New York: Henry Holt and Company, 1919, xx, 427 s, resimli, haritalı. Gelibolu ve Anzaklar 350 TL ANATOLİSCHE AUSFLÜGE: Reisebilder; mit 37 Bildern und 18 Karten, Wilhelm Leopold Colmar von der Goltz, Berlin Verein der Bu cherfreunde Schall & Grund 1896, VIII, 460 s, resimli, haritalı. Goltz Paşa nın hatıraları 350 TL JİLDİRİM Deutsche Streiter auf heiligem Boden: nach eigenen Tagebuchaufzeichnungen und unter Benutzung amtlicher Quellen des Reichsarchivs, Werner Steuber, Oldenburg i.o.: G. Stalling, 1925, 174 s, [8] levha, katlanır harita. Büyük Savaş ta Almanlar ve Ortadoğu MİT DEN TÜRKEN İN DER FRONT im Stabe Mahmud Muchtar Paschas: Mein Kriegstagebuch über die Ka mpfe bei Kirk Kilisse, Lüle Burgas u. Cataldza, G von Hochwa chter, Berlin: Mittler, 1913, viii, 125 resimli. Türklerle Cephede... Mu ttefik Alman subayı Gustav von Hochwa chter in Balkan Savaşı sırasında tuttuğu gu nlu k. 125 TL DER KAMPF UM DİE DARDANELLEN 1915, Carl Mu hlmann, Oldenburg i. O : G. Stalling, 1927, 195 sayfa, resimli, haritalı. Çanakkale deniz Savaşları ve Almanlar

4 1971. DIE NEUE TÜRKEİ , REDE GEH. V. GASI MUSTAFA KEMAL PASCHA IN ANGORA VOM OKT VOR D. ABGEORDNETEN U. DELE- GIERTEN D. REPUBLIKAN. VOLKSPAR- TEI. 1. DER WEG ZUR FREIHEIT DIE NATIONALE REVOLUTION Mustafa Kemal Atatu rk, Leipzig, Koehler, cilt: c.1- xx, 424 s. c.2 - viii, 397 s. haritalı. Nutuk un ilk Almanca baskısı TL THE OUTGOING TURK. Impressions of a journey through Western Balkans, H[arry]. C[raufuird]. Thomson, London, Heinemann, xxi, 281 s. 6 harita, 71 resim. 19. yüzyıl sonlarında bir gazeteci gözüyle Balkanlar 500 TL ILLUSTRIERTE GESCHICHTE DES BALKANKRIEGES 1912/13, Andreas Hemberger, Wien, Hartleben, cilt: c.1 - viii, 640 s. c.2 - viii, 632 s. Resimlerle Balkan Savaşları 400 TL 173

5 1974. SAINT-BENOIT TANITIM KİTAPÇIĞI. Zellitch Matbaası nda basılmış, 40 sayfa. 250 TL SAINT-BENOIT ve St. -JOSEPH OKUL DERNEK- LERİ NİZAMNAMESİ 1893 tarihli, Rumca ve Fransızca. 22 sayfa. 250 TL İLMİ HAL: Yeni Yazı O ğretme Derneği tarafından tertib edilmişdir. Sayı 2. Enver Paşa nın Hariciye Nazırı olduğu dönemde, kısa bir süre uygulanmaya çalışılan, Arap harflerinin birleşik olarak değil de ayrı yazılması temeline dayalı yeni yi öğretmeye yönelik olarak kurulan Yeni Yazı Öğretme Derneği tarafından hazırlanmıştır. 300 TL YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebu zziya, 1316 [1899]32 s, resimli Alman İmparatoru Wilhelm ve eşinin 23 Ekim1898 tarihindeki İstanbul ziyaretleri için hazırlanmış kitapçık 200 TL PALESTINE PAST AND PRESENT, PICTORAL AND DESCRIPTIVE, L. Valentine, London, Frederick Warne, 1890 (?), 435, Kırmızı,işlemeli lu ks cildinde İllüstrasyonlarla Filistin Bugünü ve geleceği Oldukça şık bir cilde sahip kitapta Filistin in o gu nlerdeki durumu ve geleceği coğrafi ve siyasi durumu ile birlikte, bol bol kullanılan illu strasyonlarla birlikte anlatılmıştır 170 TL MİLİMETRE ÇAPINDAKİ BROWNİNG TABANCASININ TARİFNÂMESİDİR, İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şu rekâsı,1329 [1913]. 20 s, 6 levha. 200 TL İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN FIRILDAKLARI YAHUD TARİH-İ MATEM, M.Z., İstanbul Arşak Garoyan Matbaası, 1328 (1912), 14 sayfa. 150 TL 174

6 1981. HAK DİNİ KURAN DİLİ, Elmalılı Muhammed Hamdi [Yazır], İstanbul, Diyanet İşleri Reisliği, Matbaa-i Ebu zziya, cilt s. 9. cilt fihrist kısmıdır. 700 TL TAYYARE RESİMLER = FLUGZEUG UBBILDUNGEN, 12 s. 705 x 15 cm. ebadında, Alman, Avusturya, Rus, Türk, Bulgar, Belçika, İngiliz, Fransız, İtalyan teyyarelerini gösteren yekpare levha 450 TL HARPER S NEW MONTHLY MAGAZINE No. LXXXIX. October, 1857, New York, s. 50 TL Mimarlık Tarihi Mimarlık ve Sanat Dergisi EMİN ONAT özel sayısı 40 TL PANGALTI PAPAZ OKULU YARDIM DERNEĞİ NİZAMNAMESİ 1892 tarihli 16 sayfa. 125 TL IN THE SHADOW OF ISLAM, Demetra Vaka, Boston, Houghton Mifflin Company, s. 250 TL THE NEAR EAST. DALMATIA, GREECE AND CONSTANTINOPLE, Robert Hichens, New York, The Century Co., x, 268 s. metin dışında 18 Jules Guérin imzalı renkli resim ve 31 siyah beyaz fotoğraf. Dalmaçya Kıyıları, Atina ve Yakınlarında, Atina nın Çevresi, Delfi ve Olimpiya, Minareler Şehri İstanbul isimli başlıklardan oluşan, görselliği ön planda tutan bir seyahatname. İstanbul a ayrılan bölu mler Underwood un nefis fotoğrafları ve Guérin in suluboya resimleri eşliğinde anlatılmaktadır. O zellikle Underwood un fotoğrafları İstanbul un canlı cadde ve sokak yaşantısını yansıtması bakımından bu yu k önem taşımaktadır. Yazar şehri Galata Kulesi nden seyre dalarken onu hayatında gördu ğu en muhteşem, en gu zel ve en iyi konumlanmış şehir olarak tanımlamaktadır. 550 TL EVKEF-İ HÜMAYUN MEZARETİNİN TARİHÇE-İ TEŞKİLATI NÜZZA- RIN TERCÜME-İ HÂLİ, İstanbul, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1335 [1919] s. resimli. 450 TL 175

7 1989. SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT with numerous illustrations, K[rikor] H[agop] Basmajian, 2. bs., New York, American Tract Society, [1890]. 247 sayfa, 1+27 levha, 3 portre. Osmanlı İmparatorluğu nun coğrafyası, tarihi ve siyasi yapısının yanı sıra, bu topraklarda yaşayan çeşitli dinsel ve etnik grupların gu nlu k yaşantıları, gelenekleri, aralarındaki mezhepsel farklılıklar ve çatışmaların, ilginç gravu rler eşliğinde ve yalın bir dille ele alındığı bu eser, yazarının kimliği ve içinde bulunduğu tarihsel bağlama ilişkin olarak da önemli ipuçları sunuyor. Edirneli Protestan bir Ermeni din adamı olan Basmacıyan, bu kitabı, yu ksek ilahiyat öğrenimi görmek u zere gittiği Amerika da, 1889 yılında kaleme almıştır. Basmacıyan, Şark olarak tanımladığı Osmanlı du nyasını Amerikalı genç Hıristiyanlar a tanıtma çabasının bir sonucu olarak, yerel fakat aynı zamanda Batı nın yazınsal geleneğine uygun bir u slupla aktarmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Şark ta Toplmsal ve Dinsel Hayat başığıyla yayınlanan bu eserin İlk basımları çok nadirdir. 550 TL TURKISH LIFE INTOWN ND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett,, G. P. Putnam s Sons, New York and London, viii, [1], 336, [5] s. 16 levha. Kentsel ve kırsal ortamda Türklerin sosyal yaşamı Tu rkiye de kadın ve özellikle azınlık kadınları u zerine yapılmış ilk derli toplu etnoğrafya ve folklor araştırmalardan biri olan The Women of Turkey and their Folk-lore (London, 1890) başlıklı u nlu kitabın yazarı olan İngiliz kadın araştırmacı ve seyyah Lucy M. J. Garnett (c ) bu eserinde Tu rkiye de kentsel ve kırsal hayatı incelemektedir. Tu rkler ve kurumları, kır yaşamı ve şehir yaşamı, harem ve Yıldız köşku nde hayat, dinî ve tarikat yaşamı, eşkıyaların yaşamları, Ermeni ve Yahudi cemaatleri, Makedonya ulusları ve Dağlı Arnavutlar ve göçebelerin hayatı gibi başlıkları bulunan kitapta Tu rkiye de okul hayatı, İstanbul sokakları ve Bursa da Pazar yeri gibi fotoğraflara da yer verilmiştir. Osmanlı mozaiğini oluşturan toplumların ve bunların örgu tlerinin, mekânlarının, harem hayatının, köy yaşamının yanı sıra Yıldız Sarayı sakinlerinin hayatının, eğitim kurumlarının, Arnavut, Ermeni, Yahudi ve yerleşik olmayan toplumların ayrıntılı bir biçimde tanıtıldığı eserin sonuna, kitapta geçen Tu rkçe terimlerin İngilizce açıklamalarının bulunduğu bir de sözlu k eklenmiştir. 22 resimle zenginleştirilmiş olan kitaptaki başlıca konu başlıkları şöyledir: Tu rkler ve kurumları; Toprakları ve meskenleri; Kent yaşamı; Harem yaşamı; Kırsal yaşam; Yıldız Köşku nde yaşam; Dinî yaşam ve du şu nce tarzı; Tarikat yaşamı; Eğitim ve ku ltu r; Dağlı Arnavutlar; Makedonya ulusları; Ermeni cemaatleri; İbranî cemaatleri; Göçebe hayatı; Eşkıya hayatı 300 TL ORIENT SUNBEAMS; OR FROM THE PORTE TO THE PYRAMIDS, BY WAY OF PALESTINE. [with plalet, Samule Sullivan Cox, New York : G. P. Putnam s Sons, x, 407 s. 12 levha, yayıncısının desenli cildinde yıllarında Amerikan elçisi olarak İstanbul da bulunan Cox, gerek Tu rkiye deki faaliyetleri gerekse de Amerika nın Tu rkiye nin iç işlerine mu dahale etme girişimlerindeki rolu dolayısıyla çok tartışılmış biridir. Cox, New York - Kuzey Kutbu - İstanbul gu zergahında birçok u lkeyi gezmiş ve gördu klerini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Bu kitabında İstanbul dan Mısır a yaptığı yolculuk esnasında gezdiği yerlerin tarihsel ve kutsal mekanlarını anlatırken insanların yaşayışlarını, ku ltu rel ve dini geleneklerini de atlamamış ve gözlemlerini eklemiştir. 300 TL ABDUL HAMID SA VIE POLITIQUE ET INTIME 33 ans de tyrannie, G. Rizas, Constantinople, e. Pallamary, s. resimli. 700 TL 176

8 1993. UNTER DEM HALBMOND, Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Leipzig Otto Spamer, xiv, 296, 2. Alman devlet adamı ve asker Moltke nin ( ), genç bir subayken, yılları arasında Osmanlı ordusunda öğretmen ve mu şavir olarak görev yaptığı Tu rkiye deki izleminlerini aktardığı bu çalışma, XIX. yu zyıl Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili, gözleme dayanılarak yazılmış gerçekçi ve mu mku n olabildiği kadar tarafsız nadir eserlerden biridir TL PERLES D ORIENT, S. A. le Prince Arfa-ud- Dovleh Mirza Riza Khan Danisch, Constantinople, Levant Herald, s. 4 resim. İran şahının İstanbul elçisinin gözlemlerini aktadığı nadir bir çalışma TL CONVENTION DU CHEMIN DE FER OT- TOMAN DE SMYRNE A AIDIN DE SA MAJESTÊ IMPÊRIALE LE SULTAN, 23 septembre 1856 (23 moharem 1272), London, Water & Sons Limited, s. Türk demiryolu tarihi açısından önemi bir belge TL LA TURCHIA IN GUERRA, E[nrico]. C[esare]. Tedeschi, Milano, Fratelli treves, s. I.Dünya savaşının başlangıç döneminde Türkiye in diplomatik ilişkilerini aktaran bir çalışma TL 177

9 1997. ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM ET DE JÉRUSALEM A PARIS, [François Rene de] Chateaubriand, Paris, Le Normant, 1812, 2 cilt: c.1 - cix, 276 s, c s, c s. 1 adet katlanır harita. Ünlu edebiyatçı ve yazarın 1800 lu yılların başlarında Kudu s e yaptığı yolculuğun notlarıdır. Eser Yunanistan ı ve Şark ı gu ndeme taşımış ve zamanında pek çok turiste rehberlik etmiştir. Tu rklere bakışının pek olumlu olmadığı satırlarından anlaşılmaktadır ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM ET DE JÉRUSALEM A PARIS, [François Rene de] Chateaubriand, Paris, Bethune et Plon, cilt: c s.; c s. 900 TL 178

10 1999. RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUR L EGLISE VET LE VIL- LAGE DE GROSLAY, SEINE-ET-OISE: PRECEDEES D UNE VETUDE SUR L HISTOIRE ET LA SEPULTURE DE SAINT EUGENE, MARTYR AU VILLAGE DE DEUIL, Paris, N. Chaix, İx, 2124 s, 7 levha. Sultan Abdülhamid cildiyle dikkat çeken bir kitap TL STORY OF TURKEY AND ARMENIA with a full and accurate account of the recent massacres written by eye-witnesses... A sketch of Clara Barton and the Red cross. James Wilson Pierce, Baltimore, R. H. Woodward, s, resimli... Ermeni meselesinin birinci elden görgü tanıklığıyla anlatıldığı nadir bir eser TL THE STORY OF TURKEY, Stanley [Edward] Lane - Pool, assisted by E[lias]. J[ohn]. Wilkinson Gibb; Arthur Gilman, New York, G.P. Putnam s Sons xviii, 373 s, 2 harita. Ünlu İngiliz arkeolog ve oryantalist Lane - Pool un ( ) yılları arasındaki dönemde Tu rk topraklarını anlattığı çok popu ler çalışmasının ilk basımı. Kitapta Osmanlı İmparatorluğu ve Balkan yarımadasını gösteren iki harita da mevcut. Eser, dönemin çok popu ler bir yayını olan Story of Nations dizisi içinde yayınlamıştır. 325 TL 179

11 2002. LES NUITS D ORIENT: CONTES NOCTURNE, [Joseph] Mery, Paris, M. Lévy fre res, xii, 341 s. Constantinople et le Mer Noire adlı seyahatnamesiyle tanınan Fransız gazeteci, şair ve oyun yazarı Joseph Mery nin ( ) ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir eseri TL OEUVRES COMPLETES DE SHAKESPEARE, traduits par Emle Montégut, William Shakespeare, Paris: Librairie de Hachette et Cie, Paris : Imprimerie generale de Ch. Lahure. Paris : Typographie Lahure cilt. c s.; c s.; c s. Tamamı 10 cilt olan esrin ilk u ç cildi birlikte satışa sunulmuştur. Birinci ciltte komedilere, İkinci ciltte trajedilere, u çu ncu cillte ise dramlara yer verilmiştir. 650 TL 180

12 2004. ITINERAIRE HISTORIQUE ET DESCRIPTIF DE PARIS A CONSTANTINOPLE: Contenant les Environs de Cette Dernière Ville, [Henri Pierre Petrus Léon Pharamond] Blanchard, Paris, L. Hachette et cie., 1855, xix, 474, 8 s, 1 katlanır harita. 19. yüzyılın ortasında İstanbul a geleceklere rehber Bir turist rehberi niteliğindeki kitabın önemli bir bölu mu İzmir ve İstanbul a ayrılmıştır. Blanchard, kitabında bir turist rehberinden beklenecek bilgilere yer vermiş, İstanbul u genel tarihi, semtleri, çarşıları ve gezilmesi gereken tarihi anıtları ile kapsamlı bir şekilde anlatmıştır. Kitabın başına Tu rklerle konuşurken ihtiyaç duyulacak kelime ve cu mleleri gösteren ku çu k bir Tu rkçe-fransızca sözlu k eklenmiştir TL CONSTANTINOPLE, Edmonde de Amicis, çeviren: Maria Hornor Lansdale, Philadelphia, Henry T. Coates & Co., 1896, 2 cilt. c s, levha; c.2-309, 1+24 levha; levhalar özel pelu r kağıdıyla korunmuştur. 19. yüzyılın 2. yarısının İstanbul unu en iyi tanıtan seyahatnamenin süslü ciltli nefis bir baskısı İstanbul konulu seyahatnameler arasında önemli bir yer tutan, canlı ve renkli u slubuyla geçen asrın İstanbul u için zengin bilgiler veren, birçok dile çevrilen ve defalarca basılan kitabın 1896 tarihli edition de luxe baskısı sunulmaktadır. 19. yu zyılın ikinci yarısının İstanbul unu du nyaya en iyi tanıtan gezginlerden biri olan Edmondo de Amicis ( ), 1875/1876 da ressam Cesare Biseo ile birlikte İstanbul a gelmiştir. İlk baskısı Costantinopoli adıyla (Milano, ) basılan kitap bu yu k ilgi görerek birçok Avrupa diline çevrildi. İstanbul a 28 yaşındayken bu yu k bir heyecanla gelen Amicis şehirde göru p yaşadıklarını canlı ve renkli u slubuyla okuyucuya aktarır. Neyle ilgileneceğini ve nasıl ilgi çekeceğini bilen, baktığı şeyi gören ve gösterebilen bir sanatkârdır. Girişte kenti denizden görmenin heyecanını anlatan Amicis, şehrin dış ve iç göru nu şu arasındaki tezatlara değinir. Beyoğlu ndaki kozmopolit hava, köpru u stu ndeki kalabalıklar ve buna karşılık kentin eski kesimindeki (sur içi) durgunluk uzun uzun anlatılır. Bilinen yerlerin dışında, geniş yolları, bu yu k binaları ve villaları ile Pancaldi (Pangaltı) gibi yeni gelişen semtleri gezer. Tatavla yı (Kurtuluş), Kasımpaşa yı, Okmeydanı nı, bir Yahudi mahallesi olan Hasköy u ve Su tlu ce yi anlatır. Kapalıçarşı da satılan mallar hakkında da ilginç bilgiler veren Amicis gelecekte İstanbul un batılılaşıp eski havasını kaybedeceğini hayal eder. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarını, Üsku dar ı gezen yazar, tu m gezginlerin durağı olan Galata Mevlevîhanesi ve Rıfaî Âsitanesi ndeki âyinleri de seyrettikten sonra kentten ayrılır. 900 TL 181

13 2006. HISTOIRE DES RELIGIONS ET DES MOEURS DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE : avec 600 gravures, représentant toutes les cérémonies et coutumes religieuses, Augmentée de l Histoire des Religions des derniers Peuples découverts depuis cinquante ans; des Cérémonies de certaines Messes et Processions singulie res; des Convulsionnaires; de l Histoire de l Inquisition; de la Superstition; des Sorciers; des Enchantements; de l Apparition des Esprits; de la Baguette Divinatoire; de la Fête des Fous; des Saturnales; des Sectes Religieuses; des Evenemens survenus dans le Clergé et l Eglise Catholique en France depuis, 1789; de l Origina, de l Utilité et des Abus de la Franc-Maçonnerie, etc...etc...etc...avec 30 planches nouvelles, Des Mahometans et des sectes Mahometanes; des Sabeens, des Anglicans, Puritans, Çuakers, Anabaptises, Jean-Frédéric Bernard; Bernard Picart, Paris, H. Nicole, MDCCCXIX [1891]. 238 s, 41 gravu r. Dinler tarihi üzerine yapılmış 5 ciltlik kapsamlı çalışmanın, Müslümanlar a ayrılmış olan cildidir TL PÊCHE ET PÊCHERIES en TURQUIE, Karekin Devedjian, İstanbul, 1926, sayfa + 1 İstanbul Boğaziçi Harita. İstanbul Balıkhane Mu du rlu ğu yapmış olan Karekin Deveciyan ın İstanbul da, 1915 te Osmanlıca, 1926 da ise geliştirilmiş Fransızca basımı yapılan Tu rkiye de Balık ve Balıkçılık Tu rkiye de balıkçılık konusunda yazılmış en önemli eserlerin başında gelir. Deveciyan Efendi nin çalışması, konuyla ilgilenen herkesin takdirini kazanmış olmasının yanı sıra, son yıllarda sayıları hızla artarak yayımlanan balık ve balıkçılıkla ilgili kitapların hemen hepsinin başvuru kaynağı da olmuştur.yazarının konuya olan hâkimiyeti, bu yu k tecru besinin u ru nu olarak verdiği ayrıntılı bilgiler, yaptığı hassas çizimler, bugu n onu yalnızca balıkçılık alanında değil, folklorik ve tarihsel bakımlardan da benzersiz bir eser olarak değerlendirmemize neden olacak kadar önemlidir. Avrupa bilim çevrelerinde de takdirle karşılanan eser, Tu rkiye deki deniz ve tatlısu balıklarıyla deniz canlılarını, av aletleriyle volileri, dalyanları, göl ve akarsularla ilgili bilgilerle avlanma tekniklerini içererek, balıkçılık konusuna ilgi duyan herkes için zengin bir kaynak oluşturur. Bol görselli ve geniş kapsamlı Türk balıkları ve Balıkçılığı kitabı 600 TL

14 2008. BEYOND THE SUBLIME-PORTE, THE GRAND SERAGLIO OF STAMBOUL, with an introduction by Halide Edib, Barnette Miller, New Haven, Yale University Press, 1931, xxv, 281 s, [49] levha, 2 katlanır harita. Kuruluşundan kapanışına kadar Topkapı Sarayı nın geçirdiği sürecin bilimsel ve ayrıntılı bir incelemesi Kitabın sonundaki bibliyografyada da belirtilmiş olan yığınla eski kaynağın taranması sonucu hazırlanmış olan bu eser, yine bu kaynaklardan derlenmiş olan birçok fotoğraf, harita ve planlarla zenginleştirilmiştir. Sarayburnu ve Topkapı Sarayı nın geçirmiş olduğu değişiklik ve restorasyonlar, Saray kurumları ve Saray daki yaşam u zerine ayrıntılı bölu mler içeren kitap, indeksi, notları ve kaynakçası ile de dikkat çekmektedir. Giriş kısmını Halide Edip Adıvar ın yazdığı eser, Topkapı Sarayı nı ilk kez 1912 yılında gezen Barnette Miller in Saray hakkındaki gözlemlerine de yer vermektedir. 650 TL WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Moris Jastrow, Philadelphia & London, J.P. Lippincot Company, 1917, [1], 160 s, metin içinde 14 adet fotoğraf, arka kapak içinde 1 katlanır harita. 20. yüzyıl başında Bağdat Demiryolu, Doğu sorunu ve olası çözümleri Yazar, Doğu Sorunu nun temel nedenlerinden biri olarak gösterdiği Bağdat Demiryolu meselesini, Osmanlı İmparatorluğu nu ve Du nya sahnesinin o dönemdeki çalkantılarıyla olan ilişkisini araştırmaktadır. Jastrow Doğu Savaşını anlattığı kitabında önce Asya nın, ardından Bağdat Demiryolunun tarihini aktarmış, son bölu mde ise konuya ilişkin gözlem ve önerilerini sunmuştur. 300 TL LA TERRE SAINTE: ou, Description des lieux les plus célèbres de la Palestine : accompagnée du texte de l écriture sainte, relatif a chaque monument : avec sept gravures en taille douce. [Jean Baptiste Antonie Hollandre]. Metz, C. Lamort, MDCCCXIX [1819], 365 s, [7] levha, katlanır haritalar. 19. yüzyıl başlarında kutsal topraklara yapılan bir yolculuğun izlenimlerinin anlatıldığı ve konuyla ilgili kaynaklarda adı pek geçmeyen nadir bir seyahatname 550 TL SPEAKING OF THE TURKS, Muftyzade K. Zia Bey, New York, Duffield and Company, 1922, [2], 271 s. Bir Osmanlı aristokratının Mütareke dönemi İstanbul u ve Türkiye sine dair izlenimleri Eserin bölu m başlıklarından bazıları şöyle: Erenköy, Boğaziçi nde hayat, Beyoğlu nda bir akşam, Robert Kolej, eğitim ve sanat 350 TL ROMANCES OF OLD SERAGLIO, with 28 illustrations by Stanley L. Wood, H[oratio].N[elson]. Crellin, London, Chatto & Windus, 1894, Viii, 248 s, 28 resim. 450 TL 183

15 2013. IN THE PALACES OF THE SULTAN, Anna Bowman Dodd, New York, Dodd, Mead and Company, xiii, 492 s. metin dışında 8 fotogravu r levha ve metin içinde 61 fotoğraf. Bir kadın yazarın gözüyle 2. Abdülhamid döneminde İstanbul Anna Bowman Dodd ( ) seyahat yazarı ve gazetecidir. Dönemin Amerikan Bu yu kelçisi General Horace Porter ile İstanbul a bir yolculuk yapmış ve 1901 yılında 2. Abdu lhamid tarafından Yıldız Sarayı nda ağırlanmıştır. Dodd şehri ve halkı detayları ile incelemiş, Tu rkiye de modernleşmenin getirdiği değişiklikleri içeren doku manlarla yakından ilgilenmiştir.. Bu kitap, yazarın İstanbul ve özel olarak Yıldız Sarayı ile ilgili hatıralarını içermektedir. Tu rkiye de kadın hakları, kölelik ve köleler, harem yaşantısı, Tophane, saltanat kayıkları, dervişler, Aya Sofya, Péra, Galata, Üsku dar, Bursa, İslâm dinî, Tu rk reformları gibi konuları ele almıştır. 700 TL MY RUSSIAN AND TURKISH JOURNALS, Marchioness of Dufferin and Ava [Harriot Georgina Blackwood] New York, C. Scribner s Sons, ivx, [1], 350 s. resimli. Harriot Georgina Blackwood ( ) yılları arasında yaşamış olan bir İngiliz leydisidir. Bu kitap, Dufferin ve Ava Markizi nin İngiliz sefiri olan eşi Lord Dufferin ile birlikte St. Petersburg ve İstanbul da geçirdiği yıllarını kapsayan gu ncesidir. 15 Haziran 1881 de İstanbul a gelen yazar kitabında gu zelliklerinden etkilendiği bu kenti, şahsen katıldığı ve gözlemlediği toplumsal hayat ile birlikte anlatmaktadır. O zellikle İngiliz sefaretinin bulunduğu Péra daki yaşam, Kapalıçarşı, harem gibi konuların işlendiği bölu mler ilginç ayrıntılar içerir. 350 TL THE RUSSO - TURKISH WAR: comprising an account of the Servian insurrection, the dreadful massacre of Christians in Bulgaria and other Turkish atrocities, with the transactions and negotiations of the contending powers preliminary to the present struggle... together with a history and description of Russia and the Russians, the rise, progress and decline of the Ottoman Empire, and sketches of the people, manners and customs and domestic life of both nations, R. Grant Barnwell, San Fransisco, A. Roman, [1877]. xv, 560 s. resimli. Türk - Rus Savaşı na farklı bir bakış Çalışma hep savaşta yananları hem de her iki ulusun tarihini, gelenek ve göreneklerini, insanlarını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. 300 TL AMBASSADOR MORGENTHAU S STORY, Henry Morgenthau, New York, Doubleday, Page & Company, Xv, 407 s. resimli, haritalı. Birleşik Devletlerin yılları arasındaki Osmanlı Bu yu kelçisidir. Bu yu kelçi Morgenthau nun O yku su, Osmanlı İmparatorluğu nun I. Du nya Savaşına dahline ilişkin en önemli tanıklıklardan biridir. Morgenthau, en azından, savaş su reci boyunca dokuz u lkenin diplomatik işlerinin emanet edildiği kişi olarak, dönemin en gerçekçi gözlemcisi olmuştur. Anıları şu anda tarihçiler açısından değeri biçilmez bir kaynaktır. Morgenthau 1915 Ermeni Soykırımına tanık olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun içlerindeki konsoloslarından birinci elden bilgiler toplarken, Ermenilere yönelik muamele ile ilgili olarak, başta Talat ve Enver olmak u zere Osmanlı liderlerine karşı çıkmıştır. Bu yu kelçi Morgenthau nun O yku su, Ermeni Soykırımı konusunda Osmanlı Tu rklerine karşı bir iddianame niteliği taşımaktadır. 350 TL

16 2017. DEUX PIRATES AU XVIE SIECLE - Historie des Barberousse, [René de Mont-Louis] Charles Farine Paris, Paul Ducrocq, ix, 377 s. metin içinde birçok gravu r. Gravürlerin eşliğinde Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamları Charles Farine in ( ) Tu rk korsanları Oruç ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamlarını anlattığı nadir kitabı Ticarete atılmış bir eski Osmanlı askeri, bir Rum papazın yetim kızı olan karısı ve biri kız beş çocukları. Çok sonra oğullardan ikisine, Almanya İmparatoru Frederik tarafından, Barbaros yani Kızılsakal lakabı takılacaktır. Akdeniz her köşesinde yankı bulan Barbaros ismi kimi zaman gözu peklik, yetenek ve zekayla kimi zamansa korsanlıkla birlikte anılacaktır. Bu iki korsan kardeşin, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa nın yaşamları, birbirinden gu zel gravu rler eşliğinde aktarılıyor. Desenler Léopold Flameng in elinden çıkmadır. 850 TL THE REAL TURK, Stanwood Cobb, Boston, The Pilgrim Press, xvi, 301 s. 19 levha. Amerikalı bir Bir Robert Kolej öğretmeninin gözüyle Türkler Amerikalı eğitmen, yazar ve 20. yu zyılın önde gelen Bahailerinden biri olan Stanwood Cobb ( ) yılları arasında Robert Kolej de latince ve tarih dersleri vermiştir. Robert Kolejli öğretmen Mr. Carver ile Tu rk kızı Ayşe arasındaki aşkı konu alan Ayesha of the Bosphorus adlı eseriyle de tanınır. Mu zayedeye sunduğumuz bu çalışması ise, öğretmenlik yaptığı yıllarda edindiği Tu rk ve Tu rkiye izlenimlerini aktarmaktadır. Bundan tam yu zyıl önce yayımlanan bu eserin giriş cu mlesi oldukça dikkat çekiyor: Şu an sıkıntılı gu nler geçiren Tu rkiye, du nyadaki olayları takip edenlerin dikkatini gittikçe daha çok çekiyor. Her kafada Olaylar nasıl sonuçlanacak? sorusu var. 350 TL 185

17 2019. TURKEY OLD AND NEW, HISTORICAL, GEOGRAPHİCAL AND STATISTICAL, Sutherland Menzies, London, W.H. Allen & Co, cilt: c.1 - xi, 409 s. 13 gravu r; c.2- ix s. 12 grravu r + 1 renkli harita. Çok nadir bir Osmanlı tarihi İlk baskı. Beş ayrı bölu mde oluşan çalışmanın ilk bölu mu nde H. Muhammed den İstanbul un fethine kadar olan dönem konu edilmektedir. İkinci bölu mde yılları arasındaki Osmanlı tarihi ele alınmaktadır. Üçu ncu bölu m yıllarını kapsamaktadır. Dördu ncu bölu mde 1792 ile Mısır Savaşı nın olduğu 1882 yılları arası ele alınmıştır. Beşinci bölu m Adriyatik teki Osmanlı hakimiyeti, Anadolu, Suriye ve Arabistan konularına değinilmiştir TL PEEPS AT MANY LANDS: TURKEY, With twelve full-page illustrations in colour by Warwick Goble, Julius R. van Millingen, London, Adam and Charles Black, s. 12 adet suluboya renkli levha. Resimleriyle u nlu Constantniople ki,tabının yazarı Alexander van Millingen in babası Julius R. Van Millingen in, Tu rkiye izlenimlerini aktardığı ve bu izlenimlerden yola çıkılarak, Constantinople kitabının da ressamı olan Warrick Goble tarafından çizilen 12 adet renkli suluboya resimle zenginleştirilmiş çalışması TL 186

18 2021. VOYAGE EN TERRE SAINTE, [Eugene Victor] Felix Bovet, 2. bs., Neuchatel, L. Meyer & Cie, s. haritalı. Marsilya dan başlayıp Ortadoğu ya uzana bir yolculuğun izlenimleri 550 TL EGYPTE ANCIENNE, M.[Jacques - Joseph] Champollion-Figeac, Paris, Firmin Didot, MDCCCXXIX [1839]. 500 s. 92 levha, katlanır harita. Çeşitli ülkelerin tarihleri ve halkları üzerine yayınlanan L Universe başlıklı dizinin, antik Mısır üzerine hazırlanmış olan cildidir 600 TL A TURKISH GRAMMAR, containing also, dialogues and terms connected with the army, navy, military drill, diplomatic and social life, Anton Tien, London, Sampson Low, Marston & Company, xi, 418 s. Yabancılara yönelik olarak hazırlanmış, askeri, diplomatik ve gündelik yaşama dair diyalog ve terimler de içeren bir Türkçe grameri 250 TL DİE TÜRKEİ, Franz Carl Endres, Mu nchen, Delphin Verlag, xxiv, 96, xxv-xxx, [2] s, metin içinde 5 i çizim 210 u fotoğraf toplam 215 resim. Karl Endres, Osmanlı Ordusu nda Genelkurmay 1. Şube Başkanlığında binbaşı ru tbesiyle görev yapmış olan bir Alman subayıdır. Tu rkiye hakkında yazdığı Die Tu rkei. Bilder und Skizzen von Land und Folk adlı çalışmasıyla tanınan Endres, yukarıdaki kitabında dönemin Tu rkiye sini birbirinden ilginç fotoğraflarla tanıtmaktadır. Eser Osmanlı İmparatorluğu nun Almanya ile mu ttefik olduğu bir dönemde yayımlanmış olması itibarıyla ayrı bir önem arzetmektedir. Osmanlı İmparatorluğu nun o dönemdeki siyasî, iktisadî, ku ltu rel ve demografik yapısı u zerine tespit ve değerlendirmeler içermektedir. O zellikle İmparatorluğun çok çeşitli etnik ve dinî unsurlardan oluşan demografik yapısı ve bu yapının toplum yaşamına etkileri ayrı başlıklar halinde ele alınmaktadır. 250 TL PALEOGRAFIA Sİ DİPLOMATİCA TURCO - OSMANA; STUDİ Sİ ALBUM, M[ihail]. Gubolu, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958, 351 sayfa, (s tıpkı basımdır). İçinde Fransızca ve Rusça birer özet de içeren, Osmanlı diplomasi tarihi üzerine yapılan çalışmalardan 500 TL 187

19 2026. MEMOIRS OF THE BARON DE TOTT, Baron de Tott, London, J. Jarvis, Cilt sayfa. Baron de Tott, Fransa hu kumeti tarafından Osmanlı İmparatorluğunun durumunu incelemek 1755 te İstanbul a gönderildi yılında ise Kırım hakkında incelemelerde bulunmak amacı ile Kırım konsolosluğuna tayin edildi. Bir su re sonra Kırımdan ayrılarak İstanbul a gelen Baron de Tott, Osmanlı hu ku meti tarafından Boğazların istihkamlarının onarılması ile görevlendirildi. Osmanlı ordusunda bazı yenilikler gerçekleştirmeye çalıştı.baron de Tott un u stu nde en çok durduğu şey Tu rklerin körcesine kendilerine gu vendikleri halde, son derece cehalet içinde bulundukları ve bunu asla anlamadıkları gibi anlayamayacaklarıdır. 800 TL LA VERITE SUR LES DAR- DANELLES, A. Ashmead Bartlett, Paris, Payot, s. 3 harita, 17 fotoğraf. Çanakkale Savaşında bir İngiliz gazeteci... İngiliz Daily Telgraph gazetesinin özel muhabiri olarak aralarında Çanakkale Savaşı nın da bulunduğu birçok savaşı takip eden Barlett izlemek u zere katıldığı savaşları tu m yönleri ile izlemiş ve okuyucularına canlı bir anlatımla hem savaşı hem de savaşın nedenleri ve sonuçlarını oldukça başarılı bir şekilde aktarmıştır. Balkan Savaşını Tu rk ordusu içinde izleyen Barlett savaş öncesi savaşı beklediği İstanbul gu nlerinden itibaren Balkan savaşını oldukça etkili bir u slup ve eşine az rastlanır fotoğraflar eşliğinde okuyucusuna sunuyor. Kitabının başında savaş öncesi Osmanlı siyasal ve sosyal hayatına ve Tu rklerin askeri tarihine ilişkin bilgiler de veren Barlett in kitabında özellikle Lu leburgaz gu nleri, savaş esnasında yaşanan kolera vakası ve Çatalca savunması gerek anlatımdaki canlılık gerekse verdiği detaylar ile dikkat çekiyor 300 TL CONSTANTINOPLE ET L EGYPTE, Cesar Vimercati, Paris, Imp. D adolphe Blondeau, sayfa, 1 harita, 1 gravu r. Cesar Vimercati, Charles Nobret, Paris, 1856, 374 s. Mısır dan İstanbul a 19. yu zyılda Osmanlı da gu nlu k hayat ve reformlar Vimercati, 1840 yılında Suriye de Kavalalı Mehmet Ali Paşa ya karşı girişilen seferberlikte, Avusturya Arşidu ku Frederik kumandasındaki La Guerriera adlı Venedik bandıralı savaş gemisindeki topçu kuvvetlerine dahildi. Daha sonra Sultan II. Mahmud döneminde İzmir, Ege Adaları, İstanbul ve Mısır ı ziyaret eden yazar, kitabının birinci bölu mu nde, İstanbul u, Tu rkler i ve etnik grupları anlatır. İstanbul un çeşitli semtlerini gezen Vimercati, Rumlar, Ermeniler, Musevîler ve Beyoğlu ndaki Frenkler hakkında ilginç bilgiler verir. Bu arada II. Mahmud un reformları ve Sultan Abdu lmecid in yönetimi konusunda mu mku n olduğunca tarafsız gözlem ve değerlendirmelerde bulunur. Eserin ikinci bölu mu nde Mısır ve Mehmed Ali Paşa nın burada yaptığı reformlar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 200 TL 188

20 2029. TURQUIE, Joseph Marie Jouannin [metin yazarı] ve Jules van Gaver [gravu r sanatçısı], Paris, Firmin Didot Fre res, Paris, MDCCCXL [1845], 462, [2] s, 96 gravu r, 1 katlanır harita. Metni ile olduğu kadar gravürleri ile de dikkat çeken bir eser yılları arasında İstanbul da bulunan Fransa Kralı nın Doğu dilleri tercu manı Jouannin ( ) Osmanlı İmparatorluğunun başlangıcından II. Mahmud un saltanatına kadar olan dönemi kapsayan Osmanlı Tarihi özellikle gravu rleri ile dikkat çekmektedir. 96 adet gravu r genellikle Grelot, Barlett, d Ohsson gibi önemli kaynaklardan alınmıştır. Jouannin Fransa kralının birinci tercu manı ve College Louis le Grand da direktördu. İstanbul da bulunan Ecole des Jeunes de Langues de okudu arasında Ortadoğu yu gezdi arasında bölgeye ikinci bir gezi daha yaptı. Jouannin in topladığı materyal Dupre, Tancoigne, Andreossy gibi döneminin yazarlarına kaynak olmuştur. 900 TL HISTOIRE DE TURQUIE depuis les tepms les plus reculés jusqu a nos jours, Barthélmey [de Paris] Ch[arles], Paris, A. Mamek et Cie, MDCCCLIX [1859], 412 s, [4] levha. Kuruluşundan başlayarak Abdülmecid dönemine de Osmanlı İmparatorluğunun tarihini kronolojik bir örgü içinde anlatan bir çalışmadır. 700 TL 189

1819 tarihli, 34 x 24 cm.

1819 tarihli, 34 x 24 cm. GRAVÜR HARİTA 185 923. AT ARABASI ve OSMANLI HANIMLAR GRAVÜR PREZIOSI, 1858 Tarihli 42,5 x 58 cm. 900 TL 924. MEKHİTAR KRİKOR (1883-1950) FERACELİ KADIN İmzalı, kağıt üzeri suluboya, 27 x 20 cm. 325 TL

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi

DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi DiJiTAL TÜRKÇE ANSiKLOPEDi E N Z E N G İ N D İ J İ T A L T Ü R K Ç E K A Y N A K Okulpedia, Türkiye için özel olarak hazırlanmış en zengin dijital okul ansiklopedisidir. Binlerce sayfadan oluşan Okulpedia

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ Benim Antalya ya ilk gezim 1962 yılı Şubat tatilinde henüz İstanbul Teknik Üniversitesi nde öğrenci iken oldu. Tatbiki Mekanik Kolu ndan arkadaşlarımız, hocamız Sacit

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...

Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor... www.ipekyolubutikhotel.com GRY TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. Kayhan Mah. Cumhuriyet Cad. Batpazarı Sok. No: A-12 ( Eskişehirhan ) Osmangazi - BURSA T.: 0224 222 50 09 - F.:

Detaylı

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor.

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. İOO İSTANBUL MERVE ERBEN merverben@yahoo.co.uk 1 Hepimiz İstanbul da doğduk. Burada okula gidiyoruz.

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik.

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Şebnem GÜZELOĞLU 21302293 TURK 102-25 İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Dünya üzerindeki insanların hepsine Yapmayı en çok istediğin şey nedir? diye sorsak, muhtemelen çoğundan alacağımız

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ DİL VE EDEBİYAT TÜRKLER VE TÜRKÇE DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Prof. Dr. Ahmet MERMER EKİM - 2009 ANKARA 1. 4. Dünyada Türkçe Öğretimi Anahtar

Detaylı

Sayın Prof.Salih Keramet Nigâr

Sayın Prof.Salih Keramet Nigâr T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH - C O Ğ R A F Y A FAKÜLTESİ SAYI :. 3371 Sayın Prof.Salih Keramet Nigâr Büyük şairemiz Nigâr Hanımefendi'nin metrûkâtından olup şimdiye kadar nezd-i âlînizde muhafaza

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayatın kendisi müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan

Detaylı