GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımı Ürün Adı : Amonyum Sülfat Gübre Çeşidi : Amonyum sülfat, sülfürik asit, diamonyum tuzu 1.2.Maddenin veya karışımın kullanımı : EC Gübre 1.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan Firma Üretici / Tedarikçi Gemlik Gübre San. A.Ş. Ata Mah. Gemsaz Mevkii Gemlik / BURSA Telefon Numarası/Acil durumlar için tel. No : Faks Numarası : adresi 2.TEHLİKELERİN TANIMI Ürün Avrupa Birliği 1999/45/EC yönergesi ve değişikliklerine göre tehlikeli sınıfa girmemektedir. Acil Durum Genel Bakış: Birincil Maruz Kalma Yolları: Göz Teması: Cilt Teması: Soluma: Yutma: Akut Sağlık Etkileri: Kronik Sağlık Etkileri: NTP: IARC: OSHA: Cildi, gözleri ve solunum sistemini tahriş. Tozunu yutma ve soluma. Gözlerde hafif tahrişe neden olur. Deride hafif tahrişe neden olur. Burun, mukoza ve solunum yollarını tahriş edebilir. Yutma fizyolojik etkileri üzerine bilgi verilmedi. Cilt, göz ve solunum yollarını tahriş edebilir. Uzun süreli kronik etkiler hakkında mevcut bilgi yok. Hayır Hayır Hayır Hazırlanış Tarihi : Revizyon Tarih : --- Sayfa 1 / 6

2 3.BİLEŞİMİ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Madde / Karışım : Karışım EC (EINECS) Numarası : EC İsmi : Amonyum Sülfat Gübresi CAS Numarası : Kimyasal Formülü : (NH4) 2SO4 Bileşen Adı CAS Numarası % EC Numarası Sınıflandırma Amonyum Sülfat H270 Ürünün içerisinde uygun konsantrasyonda ve tedarikçinin bilgisi dahilinde, insan sağlığına yada çevreye zararlı, dolayısıyla bu kısımda belirtilmesi gereken, herhangi bir başka bileşen bulunmamaktadır. 4.İLK YARDIM TEDBİRLERİ Teneffüs edildiğinde: Tozun solumamaya dikkat edin. Teneffüs edildiği durumda açık havaya çıkın Yutulduğunda:Fazla miktarda yutulması durumunda derhal bir doktora başvurun. Tıbbi bir personel tarafından yapılmadıkça, kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan yaralıya asla ağzından hiçbir şey vermeyin. Cilde Temas Ettiğinde: Uzun süreli ve tekrarlanan temaslardan sakının. Etkilenmiş bölgeyi su ve sabunla yıkayın. Tahriş artarsa, tıbbi destek alın. Göze Temas Ettiğinde: En az 10 dakika boyunca bol su ile yıkayın. İritasyon geçmez ise tıbbi destek alın. İlk Yardım Yapanların Korunması: Kişisel risk içeren ve uygun eğitimi bulunmayan şahıslar asla hiçbir müdahalede bulunmamalıdırlar. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında daha detaylı bilgi almak için 11.kısma bakınız. 5.YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Ürün Yanıcılık: Yüksek sıcaklıkta yanıcı olabilir. Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı: Yok. Parlama Noktası: Kapalı Kap: 93,3 daha yüksek C (200 F). Alevlenme Limiti: Mevcut değil. Yanma Ürünleri: Mevcut değil. Çeşitli Maddelerin Varlığında Yangın Tehlikeleri: Oksitleyici maddelerin varlığında yanıcı. Isı varlığında yanıcı,hafif yanıcı. Sayfa 2 / 6

3 Çeşitli Maddelerin Varlığında Patlama Tehlikesi: Kullanılamaz, mekanik etki söz konusu olduğunda ürünün patlama riski yoktur. Ürünün patlama riski Statik deşarj varlığı mevcut değildir. Oksitleyici maddelerin varlığında patlama riski vardır. Küçük Yangın: Kuru kimyasal toz kullanın. Büyük Yangın: Su spreyi, sis veya köpük. Su jeti kullanmayınız. Yangın Tehlikeleri İle İlgili Özel Açıklamalar: Isıtıldığında amonyum sülfat ve potasyum klorat karışımı parlaklık ile parçalanır. Ne zaman biraz amonyum sülfat erimiş potasyum nitrit ilave edilir ise, bu maddenin kendisi yanmaz ama korozif ve / veya toksik gazlar üretmek için ısıtma üzerine ayrışabilir. Patlama Tehlikeleri İle İlgili Özel Açıklamalar: Yanlışlıkla potasyum klorat, potasyum nitrat gibi oksitleyiciler ile karıştırılırsa, patlama tehlikesi vardır. Yangın sırasında, amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımı kolayca potasyum ya da sodyum-potasyum ile infilak edilebilir bir karışımdır. 6.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel tedbirler: Yangınla mücadele için alına tüm tedbirleri uygulayın (5. Kısım). Çevresel Tedbirler ve temizleme yöntemleri: Dökülen maddenin toprağa ve yüzeysel kanal sularıyla temasından kaçının. Ürünün karıştığı tabakayı bir alet ile çıkartın ve uygun, etiketli bir atık kutusuna atın. Kuru toprak, kum yada yanıcı olmayan maddelerle absorbe ediniz. Talaş ya da diğer yanıcı maddelerle karıştırmayın. Tozlu ortamların oluşmamasına ve rüzgarla dağılmamasına dikkat edin. Su kanallarından uzak tutun. Atık imha bilgileri için 13. Kısma bakınız. Not: Kişisel koruyucu teçhizatlar için 8. Kısma bakınız. 7.KULLANIM VE DEPOLAMA Kullanım: Aşırı kullanımından sakının, toprak analizi yaptırarak çıkan sonuçlara göre gübreleme yapınız. Aşırı toz oluşumundan sakının. Elleçleme esnasında,ısıdan uzak tutunuz. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Yutmayın. Tozunu teneffüs etmeyiniz. Uygun koruyucu giysi giyiniz. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun solunum cihazı takın. Yutulduğunda, hemen bir doktora başvurunuz. Göz ve cilt temasından kaçının. Depolama: Serin ve iyi havalandırılan bir alanda muhafaza ediniz. Tavsiye edilen paketleme malzemeleri: Uygun ambalaj malzemeleri kullanın. 8.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA Mesleki maruz kalma limiti : Mevcut değil Maruz Kalma Tedbirleri : Sayfa 3 / 6

4 Solunum önlemleri: Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli görüyorsa, doğru bir şekilde takılmış, kabul edilmiş standartlara uyumlu bir partikül fitreli maske kullanın. Maske seçimi bilinen ve öngörülen maruz kalma limitler, tehlikeler ya da ürün ve seçilecek maskenin güvenli çalışma limitleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Ellerin korunması: Kimyasal ürünlerin kullanıldığı her anda, eğer bir risk değerlendirmesi gerekli görüyorsa, kabul edilmiş standartlara uygun, kimyasallara karşı dirençli, hava ve su geçirmeyen eldivenler kullanılmalıdır. > 8 saat (hamle zamanı ) : Deri, doğal lastik(latex), butil lastik. Gözlerin korunması: Eğer yüksek konsantrasyonda toz oluşumu varsa toz gözlükleri giyilmelidir. Cildin Korunması: Yapılan işe ve risklerine bağlı olarak kişisel koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Kimyasal maddelerin kullanıldığı çalışmanın sonunda, yemek yemede, sigara içmeden ve lavaboya girmeden önce eller, kollar ve yüz iyice yıkanmalı. 9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel durum ve görünüm: Katı (Kristal, granül şeklinde) Koku: Kokusuz. Tat: Mevcut değil. Molekül ağırlığı: g / mol Renk: beyaz, gri, kahverengimsi ph (1% solüsyon / su): Mevcut değil. Kaynama Noktası: Mevcut değil. Erime Noktası: 280 C (536 F) Kritik Sıcaklık: Mevcut değil. Özgül ağırlık: 1.77 (Su = 1) Buhar Basıncı: Uygulanamaz. Buhar Yoğunluğu: Mevcut değil. Volatilite: Mevcut değil. Koku Eşiği: Mevcut değil. Su / Yağ Dist. Katsayısı:. Mevcut değil. Ionicity (suda): Mevcut değil. Çözünürlük: Soğuk suda çözünür. Aseton içinde çözünmez. 10. KARARLILIK VE TEPKİME Kararlılık: Ürün, kararlıdır. İstikrarsızlık Sıcaklık: Mevcut değil. İstikrarsızlık Koşulları: Aşırı ısı, uyumlu olmayan malzemeler. Çeşitli maddelerle uyuşmazlık: Oksitleyici maddeler ile son derece reaktif. Alkaliler ile reaktif. Korozyon: Cam varlığında korozif değildir. Reaktivite ilgili özel durum: Aşağıdaki uyuşmaz: Potasyum + amonyum nitrat, potasyum klorat, potasyum nitrat, potasyum nitrit, Sayfa 4 / 6

5 sodyum hipoklorit, sodyum / potasyum alaşımı + amonyum nitrat. Madde çinko veya bakır taşıyan maddeler ile temas etmemelidir. Amonyağı serbest bırakmak için alkali ile reaksiyona girer. Korozyon ilgili özel durum: Mevcut değil. Polimerizasyon: Meydana gelmez. 11.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Potansiyal direk sağlık etkileri : Ürün direktiflere uygun olarak kullanıldığı takdirde sağlık açısından herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Giriş Yolları: Soluma ve yutma. Akut oral toksisite (LD50): 640 mg / kg [Fare] Hayvanlar için toksisite. İnsanlar Üzerindeki Kronik Etkiler: Mevcut değil. İnsanlar Diğer Toksik Etkileri: Solunması, yutma ve cilt teması (tahriş edici) durumunda, Tehlikeli. Hayvanlar için zehirlilik ilgili özel durum: En düşük Öldürücü Doz / Yayın Konsan: LDL [Yurtiçi hayvan - Keçi, Koyun) - Rota: Sözlü; Doz: 3500 mg / kg İnsanlar Üzerindeki Kronik Etkiler ilgili özel durum: Bu olası bir mutajen olabilir. Bu mutajenite için test edilmiştir, ama şimdiye kadar test sonuçsuz ya da test bilgi yoktur. İnsanlar için diğer toksik etkileri ilgili özel durum: Akut Potansiyel Sağlık Etkileri: Deri: Deri tahrişine neden olur. Gözler: Nedenleri göz tahrişi. Solunum: Solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Yutma: Yutulduğu zaman, osmolaritesi bir müshil olarak hareket edebilir. Bununla birlikte, yeterli sistemik emilir eğer Amonyak zehirlenmesi neden olabilir. Belirtiler gastrointestinal (sindirim) içerebilir. Bulantı, kusma, hypermotility, ishal,boşaltım yollarında tahrişe yol açabilir. Ayrıca gözde (Midriyazis), davranış / merkezi sinir sistemini etkileyebilir. (Uyku hali, titreme, kasılma, kas kasılması veya spastisite) ve solunum sistemi (solunum stimülasyon, nefes darlığı). Ayrıca, Amonyum Sülfat büyük dozlarda yenmesi ile, diürez üretmek için yeterli bir emme olasılığı ortaya çıkmaktadır. Aşırı idrar boşaltma ve böbrek hasarı (renal tübüler bozukluk, anormal böbrek fonksiyonu). Kronik Potansiyel Sağlık Etkileri: Bir Rus meslek standardı çalışması, kalp kasılma içerebilir kronik maruziyet etkileri ele nörotoksisite ve hipertansiyon. Bu, diğer amonyum sülfat maruz kalan işçilerde teyit edilmemiştir. Kronik etkileri Kanser Üretkenliği Mutajenisite Teratojenisite Gelişen Etkileri Verimlilik Etkileri Hedef Organlar : Üst solunum yollarına, cilde ve gözlere zarar verebilecek madde içermektedir Sayfa 5 / 6

6 12. EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksisite: Mevcut değil. BOİ5 ve KOİ: Mevcut değil. Biyolojik ürünleri: Muhtemelen tehlikeli kısa vadeli bozunma ürünlerinin olası değildir. Ancak, uzun vadeli yıkım ürünleri ortaya çıkabilir. Biyolojik ve Ürünleri zehirlenmesi: Ürünün kendisi ve bozulma ürünleri toksik değildir. Biyolojik ve Ürünler ile ilgili özel durum: Mevcut değil 13. BERTARAF BİLGİLERİ İmha Yöntemleri :Boş kapların içinde ürünlerin artıkları kalabilir. Bunları kanalizasyonlara dökmeyiniz; güvenli yollarla; yerel ve ulusal yönetmeliklerdeki talimatlara uygun bir şekilde imha ediniz. Kirliliğin doğallığına ve derecesine bağlı olarak yetkililer tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde tasfiye edilir. Tehikeli Atıklar : Tedarikçinin mevcut bilgisi dahilince, bu ürün, EU 91/689/EEC Direktifinde belirtildiği üzere, tehlikeli atık olarak görülmemektedir. 14. NAKLİYE BİLGİLERİ Tanzim edilmemiş. UN Orange Book ve. ADR(kara), RID (demiryolu), ADN (iç sular) ve IMDG (deniz) gibi uluslararası nakliye kodlarına göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamaktadır. 15. MEVZUAT BİLGİLERİ AB Yönetmelikleri H İbareleri : Bu ürün AB kanunlarına göre sınıflandırılmamıştır. EINECS: Bu ürün Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa Envanterinde görünmektedir. Ürün Kullanımı : Endüstriyel Uygulamalar Sınıflandırma ve etiketlendirme EU 67/548/EEC Direktifleri; 1999/45/EC (değişikleri de kapsayan) ve de kullanım amacına göre yapılmıştır. Ek uyarı ibareleri: Güvenlik bilgi formu rica üzerine profesyonel kullanıcılara verilir. 16. DİĞER H İbarelerinin açılımı DSCL (EEC): R16- Patlayıcı,oksitleyici maddelerle karıştırıldığında. R36/38-. Gözleri ve cildi tahriş eder. S24/25- Cilt ile göze temasından kaçının Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.. Verileri hazırlayan departman : Gübre Üretim Departmanı Sayfa 6 / 6

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı