Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez %

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -"

Transkript

1 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti Adresi 6170 Sk.No.4/1 Işıkkent İZMİR Tel Fax Güvenlik Hakkında Bilgi Veren Dilek UZEL Mehtap Sipahi Acil Hallerde Danışma Firma Danışma Acil İlk Yardım Merkezi 112 Zehir Danışma Merkezi 114 İtfaiye Bileşimi/İçerik Hakkında Bilgi Kimyevi tanımlama Tarifi: Müstahzar / Karışım İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma Mo Glikol(7896) Ez % Benzotriazol Kolin <% 1 R 11 F Xn;R 20/21/22 R 36/37/38 3 Tehlikelerin Tanımları Sınıflandırma / Tehlike tanımı: Lokal yönetmelikler ve AB direktifleri 67/548/EEC ve 1999/45/EC çerçevesinde Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: Risk İbareleri

2 Sınıflandırma sistemi: Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut AB ve yerel yönetmeliklerle uyumludur. 4 İlk Yardım Önlemleri Genel uyarılar: Kirlenmiş ürüne maruz kalmış giysileri derhal çıkartın. Kişisel korunmaya dikkat edin. Her durumda bu bilgi formunu doktora gösterin. Solunum: Hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırıp temiz havaya çıkartın. Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin. Belirtiler artarsa doktora başvurun. Deri ile temas: Ürünün bulaştığı giysileri ve ayakkabıları hemen çıkarın. Deriyi hemen bol suyla iyice yıkayın. Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın. Göz ile temas: Gözlerde kontak lens varsa hemen çıkarın. Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle bol su ile yıkayınız. Tahriş olursa uzman doktor yardımı alın. Yutma: Maruz kalmış kişiyi kesinlikle KUSTURMAYIN. Eğer bilinci yerindeyse ağzını temiz su ile çalkalayın ve ardından bol su veya süt içirin. Gerekirse tıbbi yardım alın. 5 Yangınla Mücadele Önlemleri Uygun söndürücü maddeler: Su spreyi, CO2 veya toz söndürücüler. Büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da alkole karşı dayanıklı köpük kullanın. Maddenin, yanarken oluşturduğu maddelerin ya da oluşan gazların yarattığı özel tehlikeler: Uygun solunum cihazı kullanın. Özel koruyucu donanım: Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz. Yangınla mücadele esnasında nefes koruyucu ekipman ve koruyucu giysi kullanınız. Diğer bilgiler Yangın tehdidi altındaki kapıları püskürtme suyla soğutunuz. Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ulaşmasına izin verilmemelidir. Personeli güvenli alana çıkarın. 6 Kaza Sonrası Yayılmaya Karşı Alınacak Önlemler

3 Kişisel güvenlik önlemleri/personelin Korunması: Yeterli havalandırma sağlayın. Solunum ekipmanı kullanın. Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucusu kullanın. Çevreyi koruyucu önlemler: Bol su ile seyreltilmesi önerilir. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Temizleme/Toplama/İmha yöntemleri: Dökülmesi halinde kuru kum veya toprak benzeri inert maddeye emdirip toplayın ve kontrollü olarak atık kutusuna atın. Kalan kısmını seyrelterek temizleyin. Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin. Yere döküldüğü anda derhal uygun önlem alınmalı ve temizlenmelidir. Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz. Ek uyarılar: Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7 Kullanım/Elleçleme ve Depolama Kullanım/Elleçleme: Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, işverenin, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, işyerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. Güvenli kullanım için uyarılar: Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına ve yaygın ortak kurallara uyun. İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olun. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Bu ürün kolay alevlenen bir ürün değildir. Yangın ve patlamadan korunmak için özel bir önlem gerektirmez. Depolama: Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler: Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Yerel yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar: Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz. Direk güneş ışığından koruyunuz.

4 Depolama şartları ile daha fazla bilgi: Maddelerin bulunduğu depo düzenli olarak temizlenmeli ve iyi bir şekilde havalandırılmalıdır. Kapalı ambalajında normal sıcaklıkta havalandırılan kuru bir yerde depolayın. Orijinal ambalajında saklayın. Özel Kullanım(lar): İlgili değildir. 8 Maruz Olma Kontrolleri / Kişisel Korunma Maruziyet Limit Değerleri Sınır değer (Monopropilen glikol) TWA : 467 mg/m 3 (European Comission-2000) Sınır değer (Benzotriazol) TWA: 5 mg/m 3 (Russia-1993) Ek Bilgiler: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır. Maruziyet Kontrolleri: Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak ekipman ve uygun koruma yöntemleri 9/2/2004 tarihli ve sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olarak tanımlanmıştır. Kişisel koruyucu ekipman/donanım: Genel korunma ve hijyen önlemleri: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, ürün bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız. Göz ve deri ile temasından kaçının. Solunum ile ilgili önlemler: Normal şartlarda bir koruma gerektirmez. Ellerin Korunması: Koruyucu eldiven kullanın. Bütil veya nitril plastikten yapılmış kimyasala karşı dayanıklı koruyucu eldivenler kullanın (EN 374 Kategori III). Eldiven tedarikçisine danışma sonucu benzer kalitede farklı tip koruyucu eldivenler de seçilebilir. Eldiven malzemesi ürünün ellerle temasına karşı dayanıklı olmalıdır. Gözlerin korunması: Koruyucu gözlük kullanın. Gözlüğün yüze sıkıca oturtulmuş olduğundan emin olun. Vücudun korunması: Vücudun ürüne maruziyet riski varsa koruyucu kıyafet giyilmesi önerilir. Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Çevrenin korunmasına yönelik yerel ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesindeki hükümlülükler yerine getirilmelidir. 9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

5 Genel Bilgiler Görünüm Berrak, sıvı. Renk Fosforlu Pembe Koku Kokusuz Önemli Sağlık Güvenlik ve Çevre Bilgileri ph (%1) (20 C) 7.08 Kaynama Noktası ( C) 760 mmhg 103 C Parlama Noktası/Alev Alma Noktası ( C) Alev Alma Sıcaklığı ( C) Ürün kendiliğinden tutuşmaz özelliktedir. Patlama Özellikleri Ürünün patlama tehlikesi yoktur. Oksitlenme Özellikleri Belirlenmemiştir Buhar Basıncı Yoğunluk (20 C) 1,027 g/cc Su içinde Çözülebilme Özelliği Her oranda tamamen karışır. Dağılım Katsayısı (n-oktanol/su) Buhar Yoğunluğu Buharlaşma Hızı, oranı Diğer Bilgiler Erime Noktası ( C) Belirlenmemiştir. İletkenlik Belirlenmemiştir. Kendiliğinden Parlama Sıcaklığı ( C) Belirlenmemiştir. Not : Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 Bölüm A da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılabilir diger bir yönteme göre belirlenmiştir. 10 Stabilite ve Reaktivite Stabilite : Stabildir. Termik ayrışma / kaçınılması gereken durumlar (Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartlarlar altında.): Spesifikasyonlara uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz. Tehlikeli reaksiyonlar/kaçınılması gereken malzemeler (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle.): Asitlerle reaksiyonunda ısı açığa çıkarır. Tehlikeli ayrısım maddeleri: Bozunarak kararsız ürünlere dönüşme olasılığı. Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti, Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı Eğer varsa, fiziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, Tehlikeli Bozunma Ürünleri Spesifikasyonlara uygun kullanılırsa bozunma oluşmaz. İlgili değildir İlgili değildir İlgili değildir İlgili değildir Yüksek sıcaklıklarda klorür oluşabilir.

6 11 Toksikoloji ile İlgili Bilgiler Akut toksisite: (Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri) Kimyasal İsmi CAS # LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalasyon Monopropilen glikol mg/kg (sıçan) gm/kg (sıçan) - Benzotriazol mg/kg (sıçan) >1000 mg/kg sıçan) 1910 mg/m3(sıçan) Alerjik Etki Duyarlılık Yaratma Bayıltıcı Etki Kanserojenik Etki Mutajenik Etki Gelişimsel Toksikolojik Etkiler Doğurganlık Sağlık Üzerindeki etkileri: Ciltte Gözde Solunum Yutma Bilinmemektedir. Bilinmemektedir. Bilinmemektedir. Bilinen bir etkisi yoktur Bilinen bir etkisi yoktur Bilinen bir etkisi yoktur Bilinen bir etkisi yoktur Ciltte kuruma ve tahrişe neden olabilir. Göz dokusunu tahriş edebilir. Boğazda ağrı, tahriş ve kurumaya neden olabilir. Sindirim sisteminde tahrişe neden olabilir. Bulantı ve karın ağrısı oluşabilir. Ek toksikolojik uyarılar: EC ve yerel yönetmeliklere göre sınıflandırma : Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 12 Ekoloji ile İlgili Bilgiler Ekotoksisite : Monopropilen glikol LC50 (96 hr): mg/l (Salmo Gairdneri / Onchorhynchus Mykiss) EC50 (48 hr): mg/l (Daphnia Magna) EC50 (72 hr): mg/l (Chlorella Sp.) Atık Su Arıtım Tesisleri Üzerindeki Etkisi: Ürünün; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi olmadığından, atık su arıtım tesisleri üzerindeki muhtemel etkisi bilinmemektedir. Hareketlilik (Mobilite) : Ürünün çevreye bırakılması halinde, yer altı suyuna karışma ve/veya yayılma potansiyeli ile ilgili aşağıdaki bilgiler değerlendirilebilir. Suyu Tehdit Sınıfı Yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit İçme Suyuna Etkisi eder. Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve Çevresel bilinen veya tahmin edilen dağılımı kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Yüzey gerilimi Emilme/desorpsiyonu * Diğer fiziko-kimyasal özellikler için 9 numaralı standard başlığa bakın. Kalıcılık ve Bozunabilirlik : Ürünün Bozunma Potansiyeli Bozulmaya ilişkin yarılanma ömrü

7 Ürün içeriğinin atıksu arıtma tesislerindeki bozunma potansiyelinin değerlendirilmesi Biyobirikim Potansiyeli : Ürünün biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyeli Ürünün besin yoluyla geçir potansiyeli Kow ve BCF Referans Değerleri Ek Bilgi: Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Ürünü seyreltilmemiş veya nötralize edilmemiş halde logar veya kanalizasyon sistemine göndermeyiniz. Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz. 13 Bertaraf Bilgileri / İmhası ile İlgili Konular Ürün: Öneri: Atıklar ve kullanılmıs ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir. Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Güvenli Bertaraf : Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş ambalajlar: Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi önerilir. Önerilen temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte Ek Bilgi : Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü 14 Taşımacılık ile İlgili Bilgiler KARA YOLU TAŞIMACILIĞI - ADR/RID UN/ID No. Sınıflandırmaya girmez. TEHLİKE SINIFI - PAKETLEME GRUBU - ZARAR NO (HIN NO) - SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ - NEHİR KANALI TAŞIMACILIĞI- ADNR: KONTEYNER VE TANKER UN/ID No. Sınıflandırmaya girmez. TEHLİKE SINIFI - PAKETLEME GRUBU - SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ - DENİZ TAŞIMACILIĞI IMDG UN/ID No. Sınıflandırmaya girmez. TEHLİKE SINIFI - PAKETLEME GRUBU - SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ - DENİZ KİRLETİCİLİĞİ - EmS -

8 İletişime geçilecek kişi : Mehtap Sipahi Düzenleme Tarihi : Düzenleme No : Yayın 1 Yapılan Düzenlemeler/Yorumları: 26/12/2009 tarihli Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, akredite kurum tarafından sertifikalandırılmış uzman personel tarafından yeniden sınıflandırılarak düzenlemiştir R- Risk Düzenlemeleri (2. Bölümde Listelenen Hammaddelerin Risk Tanım Cümleleri) R 11 Kolay alevlenir. R 20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R 36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Diğer Konular : - Ürünün güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerimiz için satış departmanımızla iletişime geçiniz. - Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış departmanımızla iletişime geçiniz. - Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları aşağıdaki gibidir. Onaylı Tedarik Listeleri, Hammadde ve ürün bileşenlerine ait güvenlik bilgi formları, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ve ekleri, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri, UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, IUCLID (Uluslararası Kimyasal Bilgi Veri Bilgi Mevzuatı), HSDB (Tehlikeli Madde Veri Bankası) Ek Bilgiler : Bu dökümanda verilen bilgiler için mevcut en iyi bilgiler temel alınmıştır. Bu bilgiler sadece belirlenmiş madde/müstahzar için geçerlidir ve bu maddenin/müstahzarın diğer maddelerle/müstahzarlarla karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Bu dökümanda verilen bilgiler ürünün özellikleri için bir garanti/teminat oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma/akdi bir hukuki ilişki özelliği taşımaz. Bu belge teknik belgeleri tamamlar ancak onların yerine konulamaz. Verilen bilgiler yayınlandığı tarihte var olan bu ürün ile ilgili bilgilerimizi esas alır. İyi niyete dayanılarak verilmiştir. NURETTİN ZAİM MAK.LTD.ŞTİ tarafından üretilmemiş veya tedarik edilmemiş benzer malzemeler için sağlanan doküman ve bilgi hakkında ve ürün için NURETTİN ZAİM MAK.LTD.ŞTİ sorumluluk kabul etmez. Kullanıcının dikkati ürünün amaçlananın dışında kullanılması halinde muhtemel risklerine çekilmelidir. Bu kullanıcıyı faaliyeti sırasında uygulanan tüm yönetmelikleri bilme ve uygulamasından muaf tutmaz. Ürünün taşınmasında gerekli tüm tedbirleri almak kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bahsi geçen zorunlu yönetmelikler yalnızca kullanıcıya tehlikeli ürünlerin kullanımı ile ilgili zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olma amaçlıdır. İşbu güvenlik bilgi formu ayrıntılı olarak dikkate alınmalıdır. Kullanıcıyı burada mevcut olmayan, kendisinin tek başına sorumluluğu olduğu ürünün kullanım ve saklanması ile ilgili, diğer yasal yükümlülüklerinden alıkoymaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu 1 Madde/Müstahzar ve Şirket Tanıtımı: 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Kimyasal ismi: Hidrojen Formülü: H 2 Kimyasal Aile: I A non-metal Cas No: 1333-74-0 Einecs No: 215-605-7 1.2 Madde / Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı