RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun"

Transkript

1 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ticaret Yollarınız Açık Olsun

2 2

3 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 18 Şubat 2015, Çarşamba Günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. 3

4 4 SUNUM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ I - ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 RAPOR DÖNEMİ ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 7 II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 8 III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI 9 IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 9 A- YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 10 A-2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ 12 A-2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ 13 A-2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER 14 A-3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 15 A-3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER 15 A-3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR 16 B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ 17 C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 17 E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 18 E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 18 E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 19 E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 20 G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 20 Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER 20 H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 20 I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER 21 İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ 21 V- FİNANSAL DURUM: A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU Yılı Karşılaştırmalı Bilançosu Bilanço Aktif (Varlıklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar 24 - Bilanço Pasif (Kaynaklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 26 - Gelir Gider Tablosu Açıklayıcı Notlar Yılı Kar Ve Zarar Tablosu 29 B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER 30 C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ 31 Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER 31 D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ 31 VI - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ: A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER 32 VII - DİĞER HUSUSLAR: A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 32 B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER 32

5 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız Şirketimizin tamamlamış olduğu 2014 yılı faaliyet dönemi ile ilgili çalışmalar ve buna bağlı sonuçların tetkik edileceği 16. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Limanımız kuruluşunda belirlenen misyonuna uygun olarak Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olarak hizmetlerine devam etmektedir. Şirketimiz ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 sertifikasını alarak belgelendirmiş olduğu kaliteli hizmet anlayışıyla, 2014 yılı içinde, brüt geliri ,64 US dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin, % 58 lik kısmı konteynır gelirleri, % 42 lik kısmı genel yük gelirlerine aittir. Liman, genel kargo yüklerinde; 2014 yılı içinde ,33 tonu ihracat, ,70 tonu ithalat ve ,46 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda ,49 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde ise teu luk hacme ulaşmıştır yılında 378 konteynır gemisine hizmet verilirken, toplamda Limanımıza uğrak yapan gemi sayısı 821 e ulaşmıştır 2014 yılı bilançosunu ,67 TL kar ile kapatan Şirketimizde; amortisman ve faiz giderlerini ayrıştırdığımızda VAFÖK ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 5

6 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 18 ŞUBAT 2015, ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00 DE YAPILACAK 16. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4- Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K. 363/1maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarınca yetki tanınması, 10- Dilekler, 11- Kapanış. * 16. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2015, Çarşamba saat 11:00 de Ata Mah. 146 Nolu Sokak No: Gemlik / Bursa merkez adresimizde yapılacaktır. 6

7 I ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1- RAPOR DÖNEMİ : ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ ÜNVANI : Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketi MERSİS NUMARASI : VERGİ DAİRESİ-NUMARASI : Gemlik MERKEZ ADRESİ : Ata Mahallesi 146 Nolu Sokak No: Gemlik / BURSA TELEFON : 0 (224) FAKS : 0 (224) E-POSTA : İNTERNET SİTESİ ADRESİ : 3- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI A-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI Şirketin Yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 8 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulu 2014 yılında Şirket yürütümünü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Ticari), Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), Operasyon Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü ile bu müdürlüklere bağlı 227 idari ve teknik personelle sağlamıştır. B-) C-) ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL): TL olup, tamamı ödenmiştir. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı/Ünvanı Pay Miktarı Pay Yüzdesi % Bursa Çimento Fabrikası A.Ş ,50 Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic. A.Ş ,50 Dora Yatırım ve İşletmecilik Tic. A.Ş TOPLAM * 1 ADET PAY 1,00 TL NOMİNAL DEĞERDEDİR. HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı Önceki Dönem Hisse Adedi Önceki Dönem Sermaye Tutarı (TL) Cari Dönem Hisse Adedi Cari Dönem Sermaye Tutarı (TL) BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş TL TL DORA YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş ,00 TL TL BURSA BETON SAN. VE TİC. A.Ş TL - - BURSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş ,00 TL - - ARES ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş ,00 TL - - OSMAN ŞAHİN 1 1,00 TL - - ABİDİN ALTINTAŞ 1 1,00 TL - - RECEP ALTINTAŞ 1 1,00 TL - - PINAR AKINCI 1 1,00 TL - - 7

8 Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER: Şirketimiz paylarında imtiyazlı pay yoktur. D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ: ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI: İSİM GÖREVİ Ergün KAĞITÇIBAŞI Yönetim Kurulu Başkanı Osman ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi Recep ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi M. Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Abidin ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Raci ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Pınar AKINCI Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVCİL Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi H.Nalan TÜZEL * Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri; tarihinde yapılan 15. Ortaklar Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. * Sayın Burhan EVCİL in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Yönetim Kurulunun tarihli, 2015 / 164 sayılı toplantısında TTK 363 / 1 maddesi kapsamında atanmıştır. ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ: İSİM GÖREVİ Ali AÇIL Genel Müdür Y.Ahmet YAVUZ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) H.Avni ÇİNÇİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) E.Serkan DAĞDELEN Operasyon Müdürü İ.Altay AYDIN Mali ve İdari İşler Müdürü Personel Sayısı: 232 E-) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER: Yoktur. II - A-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR: SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI: Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ,34 TL olarak gerçekleşmiştir. B-) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: 8 Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine ödenen yolluk ve harcırahların toplam tutarı ,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

9 III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI: Şirketimiz, ISO Kalite belgesi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası kapsamında sunmuş olduğu hizmetleri sürekli iyileştirme ve geliştirmeye tabi tutmasının yanında, yükleme ve boşaltma faaliyetleri için Bakım Onarım Müdürlüğü nce geliştirilen aparat ve araçlar ile hem teçhizat giderlerini azaltmakta hem de operasyon sürelerinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, raporumuzun Şirket Yatırımları ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER: A-) YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER A - 1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER: Eğitime %100 destek projesi kapsamında, eğitimöğretim dönem başında hizmete giren Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi nin resmi açılışı; Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sn.Bülent Arınç ın katılımıyla 01 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Müşterilerimiz arasına yeni katılan Tofaş firmasının standartları doğrultusunda, kapalı sundurma içerisine istiflenen Rulo sac yükleri için Poliüretan takoz sistemi ve Tong (hidrolik rulo sac aparatı) yatırımları gerçekleştirilmiş ve bu sayede daha güvenli, hızlı ve hasarsız elleçleme imkanı sağlanarak 2014 yılında ton çelik yükü depolanmıştır. Hizmet kalitemizin arttırılması ve iş sağlığı güvenliğine katkı sağlamak amacı ile daha öncesinde alt işverenimizden almış olduğumuz forklift hizmeti, 7 forklift ve 2 bobcat satın alınarak gerçekleştirilmeye başlanmış ve yine aynı amaç doğrultusunda alt işverenimizde çalışan iskele personelinin tamamı limanımız bünyesine dahil edilmiştir. Liman sahasına 1,1 km mesafede bulunan ve 33 dönüm üzerine kurulacak A tipi antrepo ve serbest depo yatırımının projelendirme çalışmaları devam etmektedir yılı ilk çeyreğinde başlaması planlanan inşaatın tamamlanmasıyla birlikte müşterilerimizin hizmetine sunulacaktır. 9

10 A - 2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER Liman çalışanlarımıza ve müşterilerimize daha güvenli çalışma alanları yaratmak için sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını tamamlayarak, 2014 Aralık ayında geçirdiğimiz 2. aşamalı toplam 3 günlük denetim sonucunda; 2015 Ocak ayında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası alınarak belgelendirilmiştir. Kalite sistemimizin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme çalışmaları devam etmektedir. Mart ayında yapılan anlaşmayla Containerships Group un K. Afrika servisine hizmet verilmeye başlanmıştır. Mart ayında M/V ARTVIN gemisinden tahliye edilen ton soya fasulyesi ve küspesi, bölge tarihinde gerçekleştirilen en yüksek tonajlı operasyon olmuştur yılında faaliyete giren yatay çadır depoların kullanımı ile firma çeşitliliği sağlanarak bir önceki yıla göre depolanan yük miktarı %75 artışla tona ulaşmıştır. Bununla birlikte hububat elleçleme hacmimiz bir önceki yıla göre toplamda %23 artmıştır. Mayıs ayında yapılan anlaşmayla TOFAŞ firmasının rulo sac yüklerine tahliye ve depolama hizmeti verilmeye başlanmıştır. 10 Yıl içerisinde portföye dahil olan 38 yeni müşteri ve mevcut müşterilerimizin yeni projeleri ile ton yeni yük limana kazandırılmıştır.

11 2014 yılında adet iç dolum, adet iç boşaltma, adet süpürme, 401 adet yıkama, hava yastığı, lashing ve kırmızı hat beyannameleri kapsamında adet tam tespit, adet muayene hizmeti verilmiştir yılında 443 ü genel yük, 378 i konteynır olmak üzere toplam 821 geminin operasyonu yapıldı.bu gemilerden ,49 mt genel yük ve teu konteynır elleçlendi. Sıvı atık arıtma tesisimizde, 2014 yılı içerisinde gemilerden 575 ton ve çevre limanlardan toplam ton sıvı atık alınarak susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Geri kazanım tesislerine 663 ton 1.kategori atık yağ gönderilerek ,12TL brüt gelir elde edilmiştir. Entegre çevre denetiminden geçilmiş, 2872 sayılı çevre kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak faaliyete devam edilmesi hususlarını belirten teknik kanaat raporu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince hazırlanmıştır. Atık su arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesi alınmıştır. Atık yönetim planımızda yer alan 3 adet 25 m3 lük slaç tankı imal ettirilmiştir. 11

12 A - 2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ A - 2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ Limanımızda 2014 yılında 443 adet genel yük gemisine hizmet verilerek; ,33 ton ihracat, ,70 Limanımızda ton ithalat ve , yılında ton kabotaj 443 adet olmak genel üzere yük toplam gemisine ,49 hizmet verilerek; ton yüke, yükleme ,33 ve ton ihrac boşaltma hizmeti ,70 verilmiştir. ton 2014 ithalat yılı Mayıs ve ayında , ,84 ton kabotaj ton ile aylık olmak bazda üzere en üst toplam seviyesini ,51 bulan ton yü elleçleme kapasitemizin, yükleme ve yıl boşaltma sonu itibariyle hizmeti % 74,6 sına verilmiştir. ulaşılmıştır yılı Mayıs ayında ,84 ton ile aylık bazda üst seviyesini bulan elleçleme kapasitemizin, yıl sonu itibariyle % 74,6 sına ulaşılmıştır İTHALAT TOP. İHRACAT TOP. KABOTAJ TOP. Grafik 1: Genel Yük İhracat, İthalat ve Dahili Kabotaj İşlemlerinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 1: Genel Yük İhracat, İthalat ve Dahili Kabotaj İşlemlerinin Aylara Göre Dağılımı MARMARA LİMANLARI GENEL KARGO VE KATI DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ (TON) LİMAN MARMARA ADI LİMANLARI 2012 GENEL KARGO VE KATI 2013 DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ 2014(TON) GÜNEY GEMPORT LİMAN ADI MARMARA GÜNEY BORUSAN GEMPORT LİMANLARI MARMARA RODA BORUSAN DOĞU LİMANLARI EVYAP RODA MARMARA DOĞU LİMANLARI EVYAP MARMARA YILPORT KUZEY LİMANLARI KUMPORT YILPORT MARMARA KUZEY AKPORT 0 0 LİMANLARI MARDAŞ MARMARA KUMPORT Kaynak: Türklim 2014LİMANLARI MARDAŞ Kaynak: Türklim

13 A 2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ Limanımızda 2014 yılında 378 konteynır gemisine hizmet verilmiş, toplam teu konteynırın yükleme ve boşaltması yapılmıştır. Yükleme ve tahliye hizmetlerine ilaveten liman terminal alanında, konteynıra yönelik 20 değişik hizmet uluslararası standartlara uygun olarak verilebilmektedir. GÜNEY MARMARA LİMANLARI DOĞU MARMARA LİMANLARI KUZEY MARMARA LİMANLARI MARMARA LİMANLARI KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ (TEU) LİMAN ADI GEMPORT BORUSAN RODA EVYAP YILPORT KUMPORT MARDAŞ MARPORT * CMA-CGM in 2013 yılı son çeyreğinde bölgemizde bulunan kendi limanından (Yılport Gemport) hizmet almaya başlaması, yıllık konteynır hareketinde TEU azalmaya sebep olmuş, bu azalma asıl etkisini 2014 yılında göstermiştir. Ufs feeder ları ve Containerships e hizmet verilmeye başlanması ile beraber azalma %55 oranında telafi edilmiştir. * Bir önceki yıla göre, konteynır hareketlerindeki düşüşe rağmen, ithal dolu konteynır hareketinde %6 lık bir artış yaşanmıştır. 13

14 A 2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER Şirketimiz genelinde yapılan risk analizleri sonuçlarına göre İSG çalışmaları kapsamında liman genelinde gerçekleşecek olan genel yük, dökme yük ve konteynır operasyonlarında kullanılmak üzere ekipman yatırımlarımızı gerçekleştirmekte olup, bu sayede operasyonların, İş sağlığı güvenliği yönünden standardı yükseltilmiştir. Aynı zamanda operasyonlarımızda çevre kirliliği riski azaltılmış, kullanılan ekipmanların ömrü uzatılmış, 5S çalışmalarına liman genelinde katılım gerçekleştirilerek, deniz kirliliği, yangın, deprem gibi acil eylem gerektiren olaylara pratik ve hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi sağlanmıştır. Gottwald ve Ekskavatör vinçlerin besleme kablolarını korumak amacı ile iskele üzerinde 600 metre kablo kanalı yapılarak, iş sağlığı güvenliği hususunda standart yükseltilmiştir. Şirketimiz bünyesinde, her personelin yeni bakış açısı ve deneyimleri ile katkı sağlamasını amaçladığımız öneri sistemimizin, 2013 yılının 3. Döneminde en iyi öneri kategorisinde ödül almaya hak kazanan konteynır kereste iç boşaltma aparatı, liman imkanlarımız ile imal edilerek kullanıma başlanmış, yapılan uygulamalar neticesinde zaman ve personelden tasarruf sağlandığı gözlemlenmiştir. Atölye içerisinde bulunan kompresör ve akü şarj odası ile lastik deposu, imalatı ve montajı liman imkanları ile yapılan tanımlı alana taşınarak 5S çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Deniz Kirliliği Acil Müdahalesinde kullanılmak üzere yeni alınan fens tipi deniz bariyerleri için limanımız imkanları ile makara imalatı yapılarak, pratik ve hızlı kullanım sağlanarak müdahalenin zaman kaybetmeden yapılması amaçlanmıştır. 14

15 A - 3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Şirketimiz tarafından 2014 yılı içerisinde personelimiz ve alt işveren personeline farklı konularda toplam ,3 saat eğitim verilmiş olup, saatini mevzuat gereği yapılması zorunlu olan eğitimler oluşturmuştur. Öneri sistemimize 2013 yılında çalışanlarımız tarafından 91 öneri ile katkı sağlanmış olup, yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda 2014 yılında yaklaşık %53 lük bir artış sağlanarak bu rakam 139 öneriye çıkarılmıştır. A 3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme (Yenileme Eğitimi) - OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Eğitimi - 5S Eğitimi - Temel ISG Eğitimi - Acil Durum Eğitimi - Genel Çevre Bilinci Eğitimi - Sağlık Emniyet Çevre Süreci Eğitimi - Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Eğitimi - İş Hijyeninin Temel İlkeleri Eğitimi - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Eğitimi - Patlamadan Korunma Eğitimi - Yüksekte Çalışma Eğitimi - Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve Serdümen Sepeti Güvenli Kullanım Eğitimi - Stacker, Güvenli Kullanma Teknikleri ve Serdümen Sepeti Kullanımında Güvenlik (Güvenli Kullanım) Eğitimi - Forklift Güvenli Kullanma Teknikleri ve Serdümen Sepeti Kullanımında Güvenlik (Güvenli Kullanım) Eğitimi - El Aletleri Güvenli Kullanım Eğitimi - İSG Kurul Eğitimleri - Risk Değerlendirme Eğitimi - Çelik Halat ve Sapan Kullanımı Eğitimi - Ramak Kala Formu Doldurulması, Tehlike ve Risk Nedir? Eğitimi - Davranış Odaklı Gözlem Formu Kullanımı Eğitimi - Sık Rastlanan İş Kazaları Ve Tehlikeli Vak aların Nedenleri Eğitimi - İSG Alt Kurulun Olay Kaza Vak a Analiz Eğitimi 15

16 A 3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR - IMDG Kod (Yenileme ) - IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitimi - IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim - ISPS Eğitimleri (Talim Tatbikat) - Dolu Konteynır Makinesi (Stacker) Ehliyet Eğitimi - Terminal Traktör Ehliyet Eğitimi - Konteynır Saha Köprü Vinci (RTG) Ehliyet Eğitimi - Taşıma Kaldırma Raylı Sistem Tavan Vinci (Portal Vinç) Ehliyet Eğitimi - Kaldırma Ve Yükleme Forklift Ehliyet Kursu - Serdümen Eğitimi - Palamar Eğitimi - Hijyen Eğitimi - Bursa Kalite Ödülü Deneyim Paylaşım Konferansı - 12.Kalite ve Başarı Sempozyumu - Peryön 22. İnsan Yönetimi Kongresi - 23.Kalite Kongresi - 5. Mükemmellik İçin Sürekli İyileştirme Konferansı - Container Handling Technology Istanbul (İstanbul Teknoloji Fuarı) - Demiryolu Genişleme Zirvesi - Rekabet Hukuku Semineri - İş Verenin İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumlulukları - İthalat İhracat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları - Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Beyan Esasları Eğitimi (Uygulamaları) - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi - Çevre ve İş Güvenliği Paneli - Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Eğitimi - Satış ve Pazarlama Atölyesi Satış Okulu (Pazarlama Stratejisi, Sattığımız Nedir?, Satış Teknik ve Taktikleri) - İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi (İş Analizi ve Uygulanması, İnsan Kaynakları Planlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme/Mülakat Teknikleri, İş Hukuku ve SGK Uygulamaları) - Temel İlkyardım (Yenileme) Eğitimi - Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Eğitimi - Deniz Kirliliği Sonbahar Eğitimi ve Tatbikatı - Yangın Eğitimi ve Tatbikatı - TOC Conference Europe 16

17 B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ: Şirketimiz faaliyetleri; Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan satınalma usul ve esaslarının yürütümü ve denetimine ilişkin olarak Satınalma Yönetmeliği, personelin işe alımı, mali ve sosyal hakları, terfi ve görevlendirilmelerine yönelik yürütme ve değerlendirmelere esas Personel İç Yönergesi ve yine personelin sorumluluklarının denetimine ilişkin Disiplin ve Ceza Uygulama Esasları na uygun olarak yürütülmekle birlikte bu faaliyetler Yönetim Kurulumuz adına, Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan İç Denetim çalışmaları ile denetlenmektedir. İşletme faaliyetlerimizle ilgili olarak şirketimizin sahip olduğu İSO Kalite Belgesi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi kapsamında belirlenmiş olan hizmet üretim standartları, sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: DOĞRUDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) YOKTUR. DOLAYLI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) YOKTUR. Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: Yoktur. D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şirketimizin mali hesapları Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ce Tam Tastik kapsamında denetlenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Adana Gurup Başkanlığınca yürütülen Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi teftiş programı kapsamında Şirketimizde tarihlerinde, işin yürütümü yönünden yapılan denetimlerde; Şirketimizin iş yürütümünde kanun ve yönetmeliklere aykırı bir husus tespit edilmemiştir. 17

18 E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER: E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR DAVA TARİHİ DOSYA NO DAVACI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM / / 731 Ak Sigorta A.Ş. Rücuen Tazminat ,26 TL Yargıtay Lehimize Bozdu. Devam Ediyor. Saxona Navıgas LTD. İtirazın İptali ,33 TL Yargıtayda / / / / / / / / / 684 Hasan Mustafa GÜLER* Fazla Mesai 5.75 TL Devam ediyor. İbrahim KENEPEK ** Alacak TL Devam ediyor. Hasan Mustafa GÜLER* İşe İade - Kesinleşti. Tazminat Ödendi. Alper KANER * İşe İade - Kesinleşti. Tazminat Ödendi. Nail KÖKSAL * İşe İade - Yargıtayda. Barış ÇAMUR ** Alacak 5.00 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. M.Gökhan BEKİ ** Alacak 6.50 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. Mahir KARAHAN ** Alacak 5.50 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. İlhan CAN ** Alacak 3.20 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi / 32 İbrahim AYDIN ** Mirasçıları Tazminat TL Devam Ediyor / / / 368 Mustafa AYYILDIZ ** İşe İade - Devam Ediyor. Mesut ÇELEBİ ** Alacak TL Devam Ediyor. Tolgahan AKTAŞ ** Tazminat TL Devam Ediyor / 612 SGK Başkanlığı (İbrahim AYDIN) Rücu ,72 TL Devam Ediyor / 988 Orkun ATACAN ** Alacak 40 TL Ön İnceleme Aşamasında. 18 *İş akdi sona eren Şirket Personeli, ** Alt İşveren Personeli.

19 E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ İCRA TARİHİ DOSYA NO / / / 6957 İCRA TAKİBİ YÜRÜTEN DAVACI Ak Sigorta A.Ş. İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM Gemlik AHM / 531 Dosya nolu dava kapsamında yürütülen icra TL(67.793,26 TL tutarındaki davaya ilişkin Teminat Mektubu güncellenmiş bedel ve verildi. faizler toplamı) Saxona Navıgas LTD. Fatura ,00 USD İtiraz edildi. Barış ÇAMUR 10. İş Mahkemesi 2013 / ,00 TL Teminat Mektubu Verildi. E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR DAVA TARİHİ DOSYA NO / / / / 1405 DAVALI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal ,00 TL Dava Reddedildi. Temyiz Edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal ,00 TL Devam Ediyor. Gemlik Kaymakamlığı İptal - Devam Ediyor. Gemlik Belediye Başkanlığı İptal - Devam Ediyor Toprak Kağıt A.Ş. İtirazın İptali 6.595,36 TL Ön İnceleme Aşamasında. E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ DAVA TARİHİ DOSYA NO / / / / / / / / / / / İCRA TAKİBİ YÜRÜTÜLEN DAVALI İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip 3.975,65 TL Devam ediyor. Boğaziçi Gemi Kiralama LTD. ŞTİ. İlamsız Takip ,47 TL Devam ediyor. Denk Mermer LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 5.285,45 TL Devam ediyor. Tamfor LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 1.862,02 TL Devam ediyor. Tolkun Denizcilik İlamsız Takip ,01 TL Devam ediyor. Söğütsen Seramik İlamsız Takip ,70 TL Devam ediyor. Aksiyon Lojistik İlamsız Takip ,17 TL Devam ediyor. Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip ,09 TL Kısmi İtiraz Edildi. İtirazın İptali Davası Açıldı. Orallar A.Ş. İlamsız Takip ,23 Devam Ediyor. Real Güvenlik LTD. ŞTİ. İlamsız Takip ,37 Devam Ediyor. Real Hizmet A.Ş. İlamsız Takip 2.836,44 Devam Ediyor. 19

20 F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: tarihleri arasında yapılan gemi tahliyesine yönelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle karadan kaynaklı deniz kirliliğine sebebiyet vermek sebebiyle tarafımıza ,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmış, ilgili ceza yasal süresi içerisinde ,00 TL (%25 indirimli) olarak ödenmiştir. Söz konusu tahliye hizmetini vermiş olduğumuz firmanın yeterli tedbirleri almamasından dolayı kirlilik yaşandığından, ceza rücu edilerek tahsil edilmiştir. Ayrıca ilgili Mahkemede, İdari Yaptırım Kararının İptali Davası açılmıştır. G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER: 2006 Yılında Liman inşaatı çalışmalarına başlayan Şirketimiz; birinci aşama yatırımı olarak tespit edilen teu ve ton genel yük elleçleme kapasitesine sahip işletmeyi, 2007 yılının Aralık ayında faaliyete geçirmiştir. Bölgede faaliyete geçen son liman işletmesi konumundaki İşletmemiz; 3 yıl gibi bir sürede yatırım kapasitesinin %90 ına ulaşmış, takip eden dönemlerde de ülke ve global ölçekli krizler yaşanırken kapasite kullanım oranını korumuştur. Hali hazırda yük sınıfları bazında kapasitesini arttırma çalışmaları yürütmektedir. Şirketimiz faaliyete geçtiği günden itibaren yatırım kredilerinin geri ödemesi, yardımcı makine ve teçhizat tedarikleri ve yük bazlı kapasite artırım yatırımlarında ihtiyaç duyduğu kaynağı yaratabilmiş ve bu kritik süreç içerisinde yarattığı katma değer ile bölgedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER: Yoktur. H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER: BAĞIŞ VE YARDIMLAR: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne Okul Bağışı ,45 TL SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALAR: Gemlik İlçesi Ayşe Hatun ve Ak Şemsettin Camilerine Gemlik Spor Kulüpleri ne Gemlik Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi ne Gemlik Gümrük Müdürlüğü ne Gemlik Askeri Veteriner Okulu na Gemlik Liman Başkanlığı na Gemlik Emniyet Müdürlüğü ne Narlı Muhtarlığı na Kızılay Gemlik Şubesi ne Diğer Resmi ve Özel Kurumlara ,82 TL ,94 TL ,00 TL 8.825,45 TL 4.50 TL 3.969,00 TL 2.913,56 TL 2.472,60 TL 2.80 TL 3.203,89 TL olmak üzere 2014 yılında toplam ,71 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 20

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.rodaport.com RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 Şubat 2014, Cuma günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. SUNUM

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01-31.03.2015 TARİHLİ GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2015 31.03.2015 Sayfa No: 1 b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Hazırlanma Esasları : 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri II.14.1.

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı