C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI"

Transkript

1 C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır. B) Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. C) Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir. D) Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda, onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir. 2 - Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? A) Güç kesilmeli, şalter kilitlenmelidir. B) Üretime devam edilmelidir. C) Bakım onarım işi, bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır. D) Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir. 3 - Daha önce benzin, fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap, kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır? A) Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır. B) Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır. C) Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır. D) Kap kaynak işlemimden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır. 4 - Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmamalıdır? A) Koruyucu malzeme kullanmak. B) Bakım kurallarına uymak. C) Eğitimli ve ehil olmak. D) Üretim 5 - Aşağıdakilerden hangisi seyyar aydınlatma cihazlarının özelliklerinden değildir? A) Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim ( Volt ) kullanılmalıdır. B) Kablolar mekanik etkilerden etkilenmemelidir. C) Seyyar aydınlatma cihazlarında alçak gerilim kullanılmalıdır. D) Doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır. 1

2 6 - Kazan dairesi tasarımında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi B) Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması C) Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması D) Kapı ve pencerelerin içeri açılacak şekilde yapılması 7 - Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik test ve deneylerden değildir? A) Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli B) Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı C) Kazan 30 0 C su ile doldurulmalı D) Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli 8 - Basınçlı hava tankının kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Basınç dalgalanmalarını önlemek B) Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek C) Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak D) Havanın içindeki su, yağ gibi yabancı maddeleri ayrıştırmak 9 - Kazanlar hangi zaman aralığında rutin periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır? A) Üç ayda bir B) Yılda bir C) İki yılda bir D) On yılda bir 10 - Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? A) Buhar Kazanı B) Otoklav C) Boya kazanı D) Güneş enerjisi su deposu 11 - Buhar kazanlarında güvenlik amacıyla aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir? A) Emniyet ventili B) Manometre C) Su seviye göstergesi D) Otomatik kontrol 12 Kompresörlerde aşağıdaki güvenlik ile ilgili önlemlerden hangisi yanlıştır? A) Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır. B) Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır. C) Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır. D) Sabit kompresörlerin depoları açıkta bulundurulacaktır. 2

3 13 - Kazanlarda hidrostatik test hangi basınçta yapılmalıdır? A) En yüksek işletme basıncında B) En yüksek işletme basıncının 1,5 katında C) En yüksek işletme basıncının 1,25 katında D) En yüksek işletme basıncının 2 katında 14- İşverenin genel yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. B) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. D) İşçilerin kişisel gelişimleri ile ilgili eğitimleri düzenlemek Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İşyerlerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir. B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir, C) Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınması gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. D) Tüm çalışanlara standart bir eğitim verilir Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin konusu olması zorunlu değildir? A) İşyeri temizliği ve düzeni B) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, C) Ekranlı araçlarla çalışma D) Güzel sanatlar- estetik 17 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eğitim sonunda ölçme değerlendirme yapılmalıdır. B) Eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. C) Eğitim sonunda eğitime katılım belgelendirilmelidir. D) Hepsi doğru 18 - Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi özel politika gerektiren gruplar arasında nitelendirilmez? A) Kadınlar B) Yaşlılar C) Çocuklar D) Sigortasız işçiler 3

4 19 - Aşağıdakilerin hangilerinde özel politika gerektiren grupları koruyucu hükümlere yer verilmemiştir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu B) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik C) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik D) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 20 - Çocuklar ve genç işçiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. B) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. C) Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. D) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur Alçak gerilim: Etkin değeri.. Volt un altında olan fazlar arası gerilimdir. A) 380 Volt ve altı B) 220 Volt ve altı C) 1000 Volt ve altı D) 42 Volt ve altı 22 Çalışanların elektrik tehlikelerinden korumak için alınması gereken tedbirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I- Topraklama, II- Kaçak akım rolesi III- Kesici IV- Seksiyoner V- Şalter A) I,III B) I, IV C) II,III D) I, II 23 - Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar. karşı topraklanmalı, kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konmalıdır. A) Elektrik kaçağına B) Elektrik dalgalanmalarına C) Yangına D) Elektrik akımına 24 - Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliği ne olmadır? A) Ehliyeti yeterli olmalı, B) İşletmeci ve iktisatçı olmalı C) Uzun yıllar çalışmış olmalı D) Bulunduğu çevrede bu işten anlıyor diye itibar görmeli 4

5 25 - Aşağıdakilerden hangisi yapıları yıldırımdan korumak için kullanılan bir araçtır? A) Paratoner B) Kaçak akım rölesi C) Topraklama D) Sigorta 26 - Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar da ne gibi özelliklere dikkat edilmelidir? A) Ateşe dayanıklı B) Havalandırması yeterli C) Elektrik tesisatı etanş D) Ateşe dayanıklı ve havalandırması yeterli 27 - Antropometri nedir? A) Makine ve cihaz performanslarının inceleyen bilim dalıdır. B) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. C) Ergonomiyi inceleyen bilim dalıdır. D) İnsanların doğru malzeme kaldırma tekniklerini inceleyen bilim dalıdır Hangisi çalışma alanlarında bireysel risk etmenlerindendir? A) İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması B) İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması C) İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması D) İşçinin yetersiz ara ve dinlenme süreleri 29 - Çalışma alanı dizaynında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En uzun boylu işçinin çalışabilmesi için gerekli alan hazırlanmalıdır. B) Kontrol panelleri insanın beli ile omuz arasına yerleştirilmelidir. C) Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır. D) Malzemelerin kaldırılma yüksekliğinin diz kapağı hizasında olmasına dikkat edilmelidir Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sandalye özelliklerinden değildir? A) Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır. B) Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır. C) Oturma yeri yüksekliği ayarlanabilir olduğunda ayrıca sırt desteği yüksekliğinin ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. D) Ayaklar rahatça yere basmalıdır Aşağıda sayılan hangi veriler çalışma masası yüksekliği tespitinde dikkate alınmalıdır? A) İşçinin dirsek yüksekliği B) Yapılan işin tipi C) Üretilen malzemenin boyutları D) Hepsi 5

6 32 - İnsan kulağının duyabileceği sesler aşağıdakilerden hangisidir? A) Frekansı Hz arasındaki seslerdir. B) Frekansı 20 Hz olan seslerdir C) Frekansı Hz den büyük seslerdir D) Frekansı 1-10 Hz arasındaki seslerdir Gürültünün insan üzerindeki fizyolojik (işitme kaybı) etkileri birden çok etkene bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden değildir? A) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti B) Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı C) Gürültüden etkilenme süresi D) Gürültünün müzik veya makine gürültüsü olmasına 34 - Uzunca süre şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları aşağıdaki işitme kayıplarından hangisidir? A) Orta kulak iltihabı B) Kulak zarı yırtılması C) İletim tipi işitme kaybı D) İç kulak sinir iltihabı 35 - Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda alınması gereken önlemlerden değildir? A) Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemleri almak B) Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak C) Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak D) Çalışanlar mümkünse genç ve tecrübeli işçilerden seçilmelidir Çalışanları etkileyen fiziksel faktörler hangisidir? A) Termal Konfor B) Aydınlatma C) Basınç D) Hepsi 37 - Ortam sıcaklığı tespitinde aşağıda sayılan faktörlerden hangisi etkilidir? A) Yapılan işin niteliği(ağır veya Hafif iş olması) B) Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı C) Kişinin sağlık durumu D) Hepsi 38 - Havanın nemi ne ile ölçülür? A) Kuru Termometre B) Higrometre C) Islak termometre D) Anemometre 6

7 39 - İdeal şartlarda hava hızı en fazla kaç olmalıdır? A) 0.5 m/sn B) 1 m/sn C) 1.5 m/sn D) 2 m/sn 40 - Titreşim ölçü birimi nedir? A) dk/m B) dk/m2 C) m/s2 D) m/dk Gürültülü işyerlerinde maruziyet sınır değeri kaç db(a) dir? A) 80 B) 85 C) 87 D) Aşağıdaki önlemlerden hangisi gürültüyü önlemek için yapılması gerekli teknik tedbirlerden sayılmaz? A) Gürültüyü kaynağında azaltmak B) Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak C) Gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide önlemek D) Kulak hijyeni sağlamak 43 - Krizotil,aktirolit,amozit,antofillit,krokidolit hangi cins tozlardır? A) Radyoaktif B) Asbest C) Fibrojen D) İnert 44 - Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir? A) Asbestozis B) Akciğer kanseri C) Mezoteliyom D) Hepsi 45 - Asbest tozlarının riskinden korunmada, çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) kaç lif/cm3 ü geçmemesi sağlanmalıdır? A) 1 B) 0,1 C) 1,1 D) 11 7

8 46 - Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur. Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır? A) 400Hz B) 400KHz C) 1200MHz D) 60GHz 47 - Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür? A) Voltmetre B) Aerometre C) Odyometre D) Ampermetre 48 - Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir? A) Odyogram B) Röntgen filmi C) Film dozimetresi D) Sintillasyon verisi 49 - İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel, fizyolojik, psikolojik,performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir? A) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Nem 50 - İşyerinde gürültüden korunma yöntemleri düşünüldüğünde, 1.Gürültüyü kaynakta azaltmak, 2.Ses enerjisini yayıldığı ortamda engellemek, 3.Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek, olasılıklarından hangisi uygundur? A) 1 B) 2 C) 3 D) Hepsi 51 - Gürültü şiddetinin kaç db olduğu işlerde günde 7,5 saata kadar çalışılabilir? A) 80 B) 120 C) 92 D) 95 8

9 52 - Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) db olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı eşiği B) Sessiz ortam C) İşitme eşiği D) Kuvvetlice bağırma 53 - Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç db dir? A) 20 B) 140 C) 80 D) Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları aşağıdakilerden hangisine girmektedir? A) İş Kazası B) Meslek Hastalığı C) Sinirsel Hastalık D) Hepsi 55 - Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınırlarından hangisine girer? A) Bölge 0 B) Bölge 1 C) Bölge 2 D) Bölge Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler aşağıdaki bölge sınırlarından hangisine girer? A) Bölge 20 B) Bölge 21 C) Bölge 22 D) Bölge Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,1 lif/m3 B) 0.01 lif/cm3 C) 0.1 lif/cm3 D) 1.0 lif/m3 9

10 58 - Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır? A) Deri B) Solunum C) Gözler D) Sindirim 59 - Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınırda yer alırlar? A) Patlayıcı B) Alevlenir C) Tahriş edici D) Oksitleyici 60 - Mesleki maruziyet sınır değer için verilen TWA aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Herhangi bir zamanda 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır. B) 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortama değer C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken sınır değer D) Deri yoluyla maruziyet sonucu aşılmaması gereken limit değer 61 - İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdaki gruplardan hangisine girerler? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler 62 - İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdaki gruplardan hangisine girerler? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler 63 - İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi B) İşçilerin durumdan haberdar edilmesi C) Malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması D) Sağlık kontrollerinin yapılması 10

11 64 - Kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi B) Yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) Kişisel koruyucu önlemler alınması D) İkame yöntemi 65 - Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir? A) Kişisel koruyucular B) Havalandıma C) Hijyen ve temizlik D) Kapalı sistem kullanımı 66 - Sembol aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? A) Zehirli B) Parlayıcı C) Oksitleyici D) Tahriş edici 67 - Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır? A) Toksik B) Patlayıcı parlayıcı C) Kanserojen D) Zararlı 68 - Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlardandır? A) Toksik değildir, zararsızdır, kirletici değildir gibi ifadeler B) Risk ve güvenlik ibareleri C) Tehlike sembolleri ve işretleri D) Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya piyasaya arz edenin verdiği ad 69 - Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) F B) C C) E D) Xn 11

12 70 - Malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez? A) Kimyasalın tanımı B) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri C) İlk yardım bilgileri D) Kimyasalı demiryolu, karayolu, deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler 71 - Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesinde işyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre kaç yılı aşamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri hangisidir? A) İşyeri Hekimi B) İş Güvenliği Uzmanı C) İşveren D) İşveren Vekili 73 - İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır B) Kurullar ayda en az bir kere toplanır C) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. D) Toplantıda alınan kararların uygulanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur. 74- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi bulundurulmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi bulundurulmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12

13 76 - Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? A) 140 No lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi B) 127 No lu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi C) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği D) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 77 - İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını, kazadan sonraki kaç iş günü içerisinde SGK na bildirmek durumundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz? A) Ücretlerini ödemeye devam eder. B) İşten çıkarır. C) Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar. D) Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? A) Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür B) Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir C) Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Uzmanının yükümlülüğüdür D) Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür 80 - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak B) İşveren veya işveren vekiline başvurmak C) İşi yapmaktan kaçınır D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak 81 - İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku 13

14 82 - İş kazaları ve meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? I. Sosyal Güvenlik Kanunu II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu III. İş Kanunu IV. Borçlar Kanunu A) I B) I-II C) I-II-III D) I-II-III-IV 83 - İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Amerika Birleşik Devletleri D) Almanya 84 - Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur 85 - Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır? A) 10 B) 15 C) 20 D) Ceza Hukuk açısından, bir kişini hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur 87 - Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır? A) 1 B) 5 C) 10 D) 15 14

15 88 - Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir? A) Kusursuz sorumluluk B) Manevi tazminat C) Destek tazminatı D) Kaçınılmazlık sorumluluğu 89 - İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 17. Madde B) 50. madde C) 60. madde D) 65. Madde 90 - Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz? A) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği C) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği D) Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği 91 - İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda B) Sosyal Sigortalar Kanununda C) İş Kanununda D) Milli Eğitim Kanununda 92 - Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin özelliklerinden değildir? A) İşe uygun olmalı. B) Güvenli bir yerde muhafaza edilmeli. C) Uygun şekilde taşınmalı. D) Asıl amacı dışında başka işlerinde kullanımına uygun olmalı İşyerlerinde çalışma sırasında ortaya çıkan zararlı emisyonları ortamdan uzaklaştırmak için aşağıdaki metodlardan hangisi kullanılamaz? A) Tabii havalandırma B) Cebri havalandırma C) Kapalı çalışma metotları D) Ortam Üfleci 15

16 94 - Kapalı işyeri ortamında, uzun konstriksiyon kaynak işlerinde hangi tip havalandırma sistemini kullanmak uygundur? A) Genel Havalandırma B) Sabit davlumbazlar C) Havayı filtre edip temizleyen cihazlar D) Havalandırma sistemine ihtiyaç yok 95 - İklimlendirme nedir? A) Sıcaklığın, nemin ve hava kalitesinin istenilen şartlarda tutulmasına denir. B) Mevsim geçişlerinde oluşan hava içindeki nem seviyesine denir. C) Yaz mevsiminde oluşan sıcak havanın soğutulması işine denir. D) Kış mevsiminde oluşan soğuk havanın ısıtılması işine denir Bir makine üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? A) Üreticinin adı ve adresi B) CE işareti ve imal yılı C) Bir makinanın, kaldırma makinaları kullanılarak taşınmasının gerektiği durumlarda, makinanın kütlesi açıkça okunur ve bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde belirtilmelidir. D) Fonksiyonu 97 - Hangisi imalat ve tasarım ile ilgili güvenlik kuralı değildir? A) Makine kumandaları B) Makine Koruyucusu C) Ergonomisi D) Makinenin üretim kapasitesi 98 - Bir makine koruyucuda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz? A) Üretimi arttırıcı olmalıdır. B) Etkin bir koruma sağlamalıdır. C) Kullanışlı ve işe uygun olmalıdır. D) Çalışmayı zorlaştırmamalıdır Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez? A) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda B) Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda C) Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında D) Sigortalının şahsi aracı ile işyerine gelirkenki zamanlarda 16

17 100 - Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum içerisine girmez? A) Depolama, düzenleme ve istifleme B) Kötü ve tehlikeli çevre koşulları C) Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon D) Tehlikeli boyutta hızlı çalışma Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket içerisine girmez? A) Kişisel korucuları kullanmamak B) Makine koruyucularını kullanmamak C) Mesleki deneyime sahip olmak D) Heyecanlı veya aceleci olmak Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) kaç olmalıdır? A) 9000 B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi kazaların insana bağlı nedenlerinden değildir? A) İşçinin ruhsal durumu B) İşçinin fiziksel durumu C) İşçinin tecrübeli olmaması D) Çalışma yerinde düşme koruyucu tedbirlerin alınmamış olması Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı daha fazladır? A) Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların birlikte oluşturduğu kazalar B) Tehlikeli durumun tek başına neden olduğu kazalar C) Tehlikeli davranışların tek başına oluşturduğu kazalar D) Önlenmesi mümkün olmayan kazalar Günde 8 saat çalışılan işyerinde PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) olup, iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48 dir. İş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır? A) 5 B) 10 C) 3 D) Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir? A) Yalıtım B) Periyodik sağlık muayeneleri C) Makine koruyucuları D) Uyarı levhaları 17

18 107 - Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? A) İklimlendirme B) İşe giriş sağlık muayenesi C) Periyodik sağlık muayeneleri D) Kişisel koruyucu donanımlar Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? A) Baş koruyucuları (Baret, bere vb.) B) Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı) C) Spor ekipmanları (eşofman, forma vb) D) El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb) Gürültülü ortamda kulak koruyucusu kullanmak için en düşük desibel kaç olmalıdır? A) 80 desibel ve altı B) 85 desibel ve üstü C) 60 desibel ve altı D) 110 desibel ve üstü Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucusu değildir? A) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler B) Hava beslemeli solunum cihazları C) Dalgıç donanımı D) Yüz siperleri Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? A) Koruyucu iş elbisesi B) Isıya dayanıklı giysi C) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi D) Polis ve asker üniforma giysileri Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde kullanımı uygun değildir? A ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda B) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda C) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda D) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir? A) A B) B C) D D) G 18

19 114 - Aşağıdakilerden hangisi iş makinaların da bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir? A) İşyerindeki makinaların gürültüsünü bastıracak şiddette olacaktır. B) Diğer sinyal seslerinde farklı olacaktır. C) Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu araçların sinyal seslerinde aynı ton kullanılacaktır. D) Kulağa hoş gelecek melodi de olacaktır Aşağıdaki koruyucu malzemelerden hangisi iş makinası operatörün mutlaka kullanması gerekli malzemelerden değildir? A) Baret B) Kulak koruyucusu C) İş elbisesi D) Antistatik ayakkabı Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır. B) Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir. C) Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir. D) İş makineları seri ve hızlı çalışmalıdır Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının genel özelliklerinden değildir? A) Hastalık etkenine uzun süreli maruz kalma B) Hastalık etkenine tekrarlayarak maruz kalma C) Hastalık başlangıç tarihinin saptanabilir olması D) Hastalığın o meslekte çalışanlarda görülme sıklığının fazla olması Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından birincil korunma ilkesidir? A) Kaynakta kontrol yaklaşımı B) Kişisel koruyucu kullanımı C) İşe giriş muayenesi D) Sağlık eğitimleri Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Platformlar, çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır. B) Sabit veya hareketli platformların etrafına korkuluk yapılmasına gerek yoktur. C) Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. D) Platform kenarlarında düşmeyi önleyecek korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır. 19

20 120- Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir. B) Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. C) Bütün yük kaldırma işleri,işçinin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında tutulacaktır. D) İşçiler yük kaldırmak için iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunmasına gerek bulunmamaktadır Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) İskelelerin sağlamlık ve dayanıklık hesabı yapılacaktır. B) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılmayacaktır. C) İskele platformları normal kullanımda elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. D) İskelelerin platformları etrafında düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam şekilde yerleştirilecektir. B) Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. C) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt kısımlarının sabitlenmesine gerek yoktur. D) Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir? A) İş kazası meydana gelmesini önlemek için B) Yangın, patlama, sel, deprem ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığı nedeniyle C) Meslek hastalığını önlemek amacıyla, D) İşyeri koşullarını iyileştirmek için Bir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Acil durum kaçış imkanlarının planlanması B) Toplanma alanlarının belirlenmesi C) İşletmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme oluşumunu sağlayacak yöntem ve uygulamaları D) İş kazası ve meslek hastalığından kaçınma ile ilgili usüller Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden değildir.? A) Yangın ve patlamalar B) Grev ve lokavt uygulanması C) Deprem, sel, insan sağlığını tehdit eden olaylar, çevre sağlığını tehdit eden olaylar D) Büyükve ölümcül iş kazaları 20

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

SORU 1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminde düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır?

SORU 1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminde düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır? SORU 1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sisteminde düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır? a) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 16 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28620 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR.

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. GÜRÜLTÜ TİTREŞİM SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. İNSANDA DUYMA EŞİĞİ 0 DB ; AĞRI EŞİĞİ İSE

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDA, TAŞINMASINDA ve KULLANILMASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TALİMATI Yayın Tarihi :09.03.2010 Rev.No: 05 Rev.Tarihi: 13.03.2014 Sayfa No : 1 / 10 1. AMAÇ Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin taşınmasında, depolanmasında ve kullanılmasında, SEÇ (Sağlık Emniyet ve Çevre)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve BİRİNCİ BÖLÜM. herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hususlar Madde 5 İşverenin

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı