C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI"

Transkript

1 C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır. B) Kazanların basınç altında iken onarımları tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. C) Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantıları kesilmelidir. D) Onarılacak tank ve depoların içinde mekanik karıştırma tertibatının bulunduğu durumlarda, onarım başlamadan önce karıştırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmelidir. 2 - Bakım onarım sırasında koruyucuların kaldırılması gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? A) Güç kesilmeli, şalter kilitlenmelidir. B) Üretime devam edilmelidir. C) Bakım onarım işi, bakım onarım işinin yapıldığı makinenin ustası tarafından yapılmalıdır. D) Bakım onarımın hızlı yapılabilmesi için koruyucular iptal edilmelidir. 3 - Daha önce benzin, fueloil v.b. depolanması için kullanılmış kap, kaynakla tamir işleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmalıdır? A) Kap boşaltıldıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır. B) Kap boşaltıldıktan sonra buharla temizlenir sonra içerisine su (Azot v.b asal gazla) doldurularak kaynak işlemi yapılmalıdır. C) Kap yerinden sökülür ve doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde 2 saat bekletildikten sonra kaynak işlemi yapılır. D) Kap kaynak işlemimden önce su ile yıkanır ve daha sonra kaynak işlemi yapılır. 4 - Bakım onarım işlerinde çalışan personel için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmamalıdır? A) Koruyucu malzeme kullanmak. B) Bakım kurallarına uymak. C) Eğitimli ve ehil olmak. D) Üretim 5 - Aşağıdakilerden hangisi seyyar aydınlatma cihazlarının özelliklerinden değildir? A) Seyyar aydınlatma cihazlarında küçük gerilim ( Volt ) kullanılmalıdır. B) Kablolar mekanik etkilerden etkilenmemelidir. C) Seyyar aydınlatma cihazlarında alçak gerilim kullanılmalıdır. D) Doğru akım kullanıldığında artı kutup topraklanmalıdır. 1

2 6 - Kazan dairesi tasarımında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Yangın ve patlamalara karşı dayanıklı malzemeler ile mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzının seçilmesi B) Tavanın hafif malzemeden yapılması ve tabii havalandırmaya müsait olması C) Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanması D) Kapı ve pencerelerin içeri açılacak şekilde yapılması 7 - Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik test ve deneylerden değildir? A) Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmeli B) Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı C) Kazan 30 0 C su ile doldurulmalı D) Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli 8 - Basınçlı hava tankının kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Basınç dalgalanmalarını önlemek B) Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek C) Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak D) Havanın içindeki su, yağ gibi yabancı maddeleri ayrıştırmak 9 - Kazanlar hangi zaman aralığında rutin periyodik muayeneye tabi tutulmalıdır? A) Üç ayda bir B) Yılda bir C) İki yılda bir D) On yılda bir 10 - Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir? A) Buhar Kazanı B) Otoklav C) Boya kazanı D) Güneş enerjisi su deposu 11 - Buhar kazanlarında güvenlik amacıyla aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir? A) Emniyet ventili B) Manometre C) Su seviye göstergesi D) Otomatik kontrol 12 Kompresörlerde aşağıdaki güvenlik ile ilgili önlemlerden hangisi yanlıştır? A) Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır. B) Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır. C) Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır. D) Sabit kompresörlerin depoları açıkta bulundurulacaktır. 2

3 13 - Kazanlarda hidrostatik test hangi basınçta yapılmalıdır? A) En yüksek işletme basıncında B) En yüksek işletme basıncının 1,5 katında C) En yüksek işletme basıncının 1,25 katında D) En yüksek işletme basıncının 2 katında 14- İşverenin genel yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. B) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. D) İşçilerin kişisel gelişimleri ile ilgili eğitimleri düzenlemek Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İşyerlerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir. B) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir, C) Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınması gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. D) Tüm çalışanlara standart bir eğitim verilir Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin konusu olması zorunlu değildir? A) İşyeri temizliği ve düzeni B) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, C) Ekranlı araçlarla çalışma D) Güzel sanatlar- estetik 17 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eğitim sonunda ölçme değerlendirme yapılmalıdır. B) Eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır. C) Eğitim sonunda eğitime katılım belgelendirilmelidir. D) Hepsi doğru 18 - Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi özel politika gerektiren gruplar arasında nitelendirilmez? A) Kadınlar B) Yaşlılar C) Çocuklar D) Sigortasız işçiler 3

4 19 - Aşağıdakilerin hangilerinde özel politika gerektiren grupları koruyucu hükümlere yer verilmemiştir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu B) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik C) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik D) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 20 - Çocuklar ve genç işçiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. B) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. C) Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. D) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur Alçak gerilim: Etkin değeri.. Volt un altında olan fazlar arası gerilimdir. A) 380 Volt ve altı B) 220 Volt ve altı C) 1000 Volt ve altı D) 42 Volt ve altı 22 Çalışanların elektrik tehlikelerinden korumak için alınması gereken tedbirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I- Topraklama, II- Kaçak akım rolesi III- Kesici IV- Seksiyoner V- Şalter A) I,III B) I, IV C) II,III D) I, II 23 - Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar. karşı topraklanmalı, kayışla kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına topraklanmış metal taraklar uygun şekilde konmalıdır. A) Elektrik kaçağına B) Elektrik dalgalanmalarına C) Yangına D) Elektrik akımına 24 - Tesislerin işletme ve bakımında çalışan kişilerin en önemli özelliği ne olmadır? A) Ehliyeti yeterli olmalı, B) İşletmeci ve iktisatçı olmalı C) Uzun yıllar çalışmış olmalı D) Bulunduğu çevrede bu işten anlıyor diye itibar görmeli 4

5 25 - Aşağıdakilerden hangisi yapıları yıldırımdan korumak için kullanılan bir araçtır? A) Paratoner B) Kaçak akım rölesi C) Topraklama D) Sigorta 26 - Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar da ne gibi özelliklere dikkat edilmelidir? A) Ateşe dayanıklı B) Havalandırması yeterli C) Elektrik tesisatı etanş D) Ateşe dayanıklı ve havalandırması yeterli 27 - Antropometri nedir? A) Makine ve cihaz performanslarının inceleyen bilim dalıdır. B) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. C) Ergonomiyi inceleyen bilim dalıdır. D) İnsanların doğru malzeme kaldırma tekniklerini inceleyen bilim dalıdır Hangisi çalışma alanlarında bireysel risk etmenlerindendir? A) İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması B) İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması C) İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması D) İşçinin yetersiz ara ve dinlenme süreleri 29 - Çalışma alanı dizaynında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) En uzun boylu işçinin çalışabilmesi için gerekli alan hazırlanmalıdır. B) Kontrol panelleri insanın beli ile omuz arasına yerleştirilmelidir. C) Malzemeler en kısa kolun yetişebileceği uzaklıkta olmalı ve malzemelere uzanırken eğilme veya bükülme yapılmamalıdır. D) Malzemelerin kaldırılma yüksekliğinin diz kapağı hizasında olmasına dikkat edilmelidir Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sandalye özelliklerinden değildir? A) Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır. B) Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır. C) Oturma yeri yüksekliği ayarlanabilir olduğunda ayrıca sırt desteği yüksekliğinin ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. D) Ayaklar rahatça yere basmalıdır Aşağıda sayılan hangi veriler çalışma masası yüksekliği tespitinde dikkate alınmalıdır? A) İşçinin dirsek yüksekliği B) Yapılan işin tipi C) Üretilen malzemenin boyutları D) Hepsi 5

6 32 - İnsan kulağının duyabileceği sesler aşağıdakilerden hangisidir? A) Frekansı Hz arasındaki seslerdir. B) Frekansı 20 Hz olan seslerdir C) Frekansı Hz den büyük seslerdir D) Frekansı 1-10 Hz arasındaki seslerdir Gürültünün insan üzerindeki fizyolojik (işitme kaybı) etkileri birden çok etkene bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden değildir? A) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti B) Gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı C) Gürültüden etkilenme süresi D) Gürültünün müzik veya makine gürültüsü olmasına 34 - Uzunca süre şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları aşağıdaki işitme kayıplarından hangisidir? A) Orta kulak iltihabı B) Kulak zarı yırtılması C) İletim tipi işitme kaybı D) İç kulak sinir iltihabı 35 - Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda alınması gereken önlemlerden değildir? A) Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemleri almak B) Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak C) Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki uzaklığı artırmak D) Çalışanlar mümkünse genç ve tecrübeli işçilerden seçilmelidir Çalışanları etkileyen fiziksel faktörler hangisidir? A) Termal Konfor B) Aydınlatma C) Basınç D) Hepsi 37 - Ortam sıcaklığı tespitinde aşağıda sayılan faktörlerden hangisi etkilidir? A) Yapılan işin niteliği(ağır veya Hafif iş olması) B) Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı C) Kişinin sağlık durumu D) Hepsi 38 - Havanın nemi ne ile ölçülür? A) Kuru Termometre B) Higrometre C) Islak termometre D) Anemometre 6

7 39 - İdeal şartlarda hava hızı en fazla kaç olmalıdır? A) 0.5 m/sn B) 1 m/sn C) 1.5 m/sn D) 2 m/sn 40 - Titreşim ölçü birimi nedir? A) dk/m B) dk/m2 C) m/s2 D) m/dk Gürültülü işyerlerinde maruziyet sınır değeri kaç db(a) dir? A) 80 B) 85 C) 87 D) Aşağıdaki önlemlerden hangisi gürültüyü önlemek için yapılması gerekli teknik tedbirlerden sayılmaz? A) Gürültüyü kaynağında azaltmak B) Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak C) Gürültüyü, gürültüye maruz kalan kişide önlemek D) Kulak hijyeni sağlamak 43 - Krizotil,aktirolit,amozit,antofillit,krokidolit hangi cins tozlardır? A) Radyoaktif B) Asbest C) Fibrojen D) İnert 44 - Asbest solunumu ile aşağıdaki hastalıklardan hangileri insan vücudunda oluşabilir? A) Asbestozis B) Akciğer kanseri C) Mezoteliyom D) Hepsi 45 - Asbest tozlarının riskinden korunmada, çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) kaç lif/cm3 ü geçmemesi sağlanmalıdır? A) 1 B) 0,1 C) 1,1 D) 11 7

8 46 - Gürültülü ortamda çalışma sonucu insan kulağında geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşur. Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans kaçtır? A) 400Hz B) 400KHz C) 1200MHz D) 60GHz 47 - Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi hangi aygıtla ölçülür? A) Voltmetre B) Aerometre C) Odyometre D) Ampermetre 48 - Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir? A) Odyogram B) Röntgen filmi C) Film dozimetresi D) Sintillasyon verisi 49 - İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel, fizyolojik, psikolojik,performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir? A) Gürültü B) Titreşim C) Basınç D) Nem 50 - İşyerinde gürültüden korunma yöntemleri düşünüldüğünde, 1.Gürültüyü kaynakta azaltmak, 2.Ses enerjisini yayıldığı ortamda engellemek, 3.Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek, olasılıklarından hangisi uygundur? A) 1 B) 2 C) 3 D) Hepsi 51 - Gürültü şiddetinin kaç db olduğu işlerde günde 7,5 saata kadar çalışılabilir? A) 80 B) 120 C) 92 D) 95 8

9 52 - Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) db olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı eşiği B) Sessiz ortam C) İşitme eşiği D) Kuvvetlice bağırma 53 - Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç db dir? A) 20 B) 140 C) 80 D) Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları aşağıdakilerden hangisine girmektedir? A) İş Kazası B) Meslek Hastalığı C) Sinirsel Hastalık D) Hepsi 55 - Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınırlarından hangisine girer? A) Bölge 0 B) Bölge 1 C) Bölge 2 D) Bölge Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler aşağıdaki bölge sınırlarından hangisine girer? A) Bölge 20 B) Bölge 21 C) Bölge 22 D) Bölge Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,1 lif/m3 B) 0.01 lif/cm3 C) 0.1 lif/cm3 D) 1.0 lif/m3 9

10 58 - Tehlikeli kimyasallar vücuda en çok hangi yolla alınır? A) Deri B) Solunum C) Gözler D) Sindirim 59 - Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınırda yer alırlar? A) Patlayıcı B) Alevlenir C) Tahriş edici D) Oksitleyici 60 - Mesleki maruziyet sınır değer için verilen TWA aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Herhangi bir zamanda 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır. B) 8 saatlik referans dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortama değer C) 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken sınır değer D) Deri yoluyla maruziyet sonucu aşılmaması gereken limit değer 61 - İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdaki gruplardan hangisine girerler? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler 62 - İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler aşağıdaki gruplardan hangisine girerler? A) Grup 1 biyolojik etkenler B) Grup 2 biyolojik etkenler C) Grup 3 biyolojik etkenler D) Grup 4 biyolojik etkenler 63 - İşyeri ortamında mesleki maruziyet sınır değerinin aşılması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A) Risk değerlendirmesinin yenilenmesi B) İşçilerin durumdan haberdar edilmesi C) Malzeme güvenlik bilgi formunun hazırlanması D) Sağlık kontrollerinin yapılması 10

11 64 - Kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde en öncelikli koruyucu ve önleyici tedbir aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi B) Yeterli havalandırma sisteminin kurulması C) Kişisel koruyucu önlemler alınması D) İkame yöntemi 65 - Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı ortam oluşmasını önlemek için yapılması gerekli önlemlerdendir? A) Kişisel koruyucular B) Havalandıma C) Hijyen ve temizlik D) Kapalı sistem kullanımı 66 - Sembol aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? A) Zehirli B) Parlayıcı C) Oksitleyici D) Tahriş edici 67 - Aşağıdaki tehlikelerden hangisi madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır? A) Toksik B) Patlayıcı parlayıcı C) Kanserojen D) Zararlı 68 - Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli müstahzarların etiketinde ve ambalajında yer alamayacak hususlardandır? A) Toksik değildir, zararsızdır, kirletici değildir gibi ifadeler B) Risk ve güvenlik ibareleri C) Tehlike sembolleri ve işretleri D) Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya piyasaya arz edenin verdiği ad 69 - Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) F B) C C) E D) Xn 11

12 70 - Malzeme güvenlik bilgi formlarında aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekmez? A) Kimyasalın tanımı B) Kimyasalın fiziksel ve kimyasal özellikleri C) İlk yardım bilgileri D) Kimyasalı demiryolu, karayolu, deniz yolu veya havayoluyla taşınması ile ilgili bilgiler 71 - Asbestle çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesinde işyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre kaç yılı aşamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri hangisidir? A) İşyeri Hekimi B) İş Güvenliği Uzmanı C) İşveren D) İşveren Vekili 73 - İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır B) Kurullar ayda en az bir kere toplanır C) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. D) Toplantıda alınan kararların uygulanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur. 74- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi bulundurulmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde kaç tane çalışan temsilcisi bulundurulmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12

13 76 - Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? A) 140 No lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi B) 127 No lu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi C) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği D) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 77 - İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını, kazadan sonraki kaç iş günü içerisinde SGK na bildirmek durumundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz? A) Ücretlerini ödemeye devam eder. B) İşten çıkarır. C) Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar. D) Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? A) Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür B) Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir C) Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Uzmanının yükümlülüğüdür D) Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür 80 - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak B) İşveren veya işveren vekiline başvurmak C) İşi yapmaktan kaçınır D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak 81 - İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 sayılı İş Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku 13

14 82 - İş kazaları ve meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? I. Sosyal Güvenlik Kanunu II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu III. İş Kanunu IV. Borçlar Kanunu A) I B) I-II C) I-II-III D) I-II-III-IV 83 - İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Amerika Birleşik Devletleri D) Almanya 84 - Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur 85 - Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır? A) 10 B) 15 C) 20 D) Ceza Hukuk açısından, bir kişini hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur 87 - Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır? A) 1 B) 5 C) 10 D) 15 14

15 88 - Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir? A) Kusursuz sorumluluk B) Manevi tazminat C) Destek tazminatı D) Kaçınılmazlık sorumluluğu 89 - İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 17. Madde B) 50. madde C) 60. madde D) 65. Madde 90 - Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz? A) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği C) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği D) Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği 91 - İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda B) Sosyal Sigortalar Kanununda C) İş Kanununda D) Milli Eğitim Kanununda 92 - Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin özelliklerinden değildir? A) İşe uygun olmalı. B) Güvenli bir yerde muhafaza edilmeli. C) Uygun şekilde taşınmalı. D) Asıl amacı dışında başka işlerinde kullanımına uygun olmalı İşyerlerinde çalışma sırasında ortaya çıkan zararlı emisyonları ortamdan uzaklaştırmak için aşağıdaki metodlardan hangisi kullanılamaz? A) Tabii havalandırma B) Cebri havalandırma C) Kapalı çalışma metotları D) Ortam Üfleci 15

16 94 - Kapalı işyeri ortamında, uzun konstriksiyon kaynak işlerinde hangi tip havalandırma sistemini kullanmak uygundur? A) Genel Havalandırma B) Sabit davlumbazlar C) Havayı filtre edip temizleyen cihazlar D) Havalandırma sistemine ihtiyaç yok 95 - İklimlendirme nedir? A) Sıcaklığın, nemin ve hava kalitesinin istenilen şartlarda tutulmasına denir. B) Mevsim geçişlerinde oluşan hava içindeki nem seviyesine denir. C) Yaz mevsiminde oluşan sıcak havanın soğutulması işine denir. D) Kış mevsiminde oluşan soğuk havanın ısıtılması işine denir Bir makine üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir? A) Üreticinin adı ve adresi B) CE işareti ve imal yılı C) Bir makinanın, kaldırma makinaları kullanılarak taşınmasının gerektiği durumlarda, makinanın kütlesi açıkça okunur ve bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde belirtilmelidir. D) Fonksiyonu 97 - Hangisi imalat ve tasarım ile ilgili güvenlik kuralı değildir? A) Makine kumandaları B) Makine Koruyucusu C) Ergonomisi D) Makinenin üretim kapasitesi 98 - Bir makine koruyucuda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz? A) Üretimi arttırıcı olmalıdır. B) Etkin bir koruma sağlamalıdır. C) Kullanışlı ve işe uygun olmalıdır. D) Çalışmayı zorlaştırmamalıdır Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazasına girmez? A) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda B) Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda C) Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında D) Sigortalının şahsi aracı ile işyerine gelirkenki zamanlarda 16

17 100 - Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum içerisine girmez? A) Depolama, düzenleme ve istifleme B) Kötü ve tehlikeli çevre koşulları C) Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon D) Tehlikeli boyutta hızlı çalışma Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareket içerisine girmez? A) Kişisel korucuları kullanmamak B) Makine koruyucularını kullanmamak C) Mesleki deneyime sahip olmak D) Heyecanlı veya aceleci olmak Günde 8 saat çalışılan işyerinde iş kazası sayısı 20 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) kaç olmalıdır? A) 9000 B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi kazaların insana bağlı nedenlerinden değildir? A) İşçinin ruhsal durumu B) İşçinin fiziksel durumu C) İşçinin tecrübeli olmaması D) Çalışma yerinde düşme koruyucu tedbirlerin alınmamış olması Aşağıdakilerden hangisinde iş kazası oranı daha fazladır? A) Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların birlikte oluşturduğu kazalar B) Tehlikeli durumun tek başına neden olduğu kazalar C) Tehlikeli davranışların tek başına oluşturduğu kazalar D) Önlenmesi mümkün olmayan kazalar Günde 8 saat çalışılan işyerinde PTEGS (Prime tahakkuk edilen gün sayısı) olup, iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48 dir. İş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır? A) 5 B) 10 C) 3 D) Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir? A) Yalıtım B) Periyodik sağlık muayeneleri C) Makine koruyucuları D) Uyarı levhaları 17

18 107 - Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir? A) İklimlendirme B) İşe giriş sağlık muayenesi C) Periyodik sağlık muayeneleri D) Kişisel koruyucu donanımlar Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz? A) Baş koruyucuları (Baret, bere vb.) B) Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı) C) Spor ekipmanları (eşofman, forma vb) D) El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb) Gürültülü ortamda kulak koruyucusu kullanmak için en düşük desibel kaç olmalıdır? A) 80 desibel ve altı B) 85 desibel ve üstü C) 60 desibel ve altı D) 110 desibel ve üstü Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucusu değildir? A) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler B) Hava beslemeli solunum cihazları C) Dalgıç donanımı D) Yüz siperleri Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir? A) Koruyucu iş elbisesi B) Isıya dayanıklı giysi C) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi D) Polis ve asker üniforma giysileri Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde kullanımı uygun değildir? A ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda B) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda C) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda D) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir? A) A B) B C) D D) G 18

19 114 - Aşağıdakilerden hangisi iş makinaların da bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir? A) İşyerindeki makinaların gürültüsünü bastıracak şiddette olacaktır. B) Diğer sinyal seslerinde farklı olacaktır. C) Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu araçların sinyal seslerinde aynı ton kullanılacaktır. D) Kulağa hoş gelecek melodi de olacaktır Aşağıdaki koruyucu malzemelerden hangisi iş makinası operatörün mutlaka kullanması gerekli malzemelerden değildir? A) Baret B) Kulak koruyucusu C) İş elbisesi D) Antistatik ayakkabı Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Motorlu araç geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır. B) Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir. C) Forklift çatalına binen personel yüksekte çalışabilir. D) İş makineları seri ve hızlı çalışmalıdır Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının genel özelliklerinden değildir? A) Hastalık etkenine uzun süreli maruz kalma B) Hastalık etkenine tekrarlayarak maruz kalma C) Hastalık başlangıç tarihinin saptanabilir olması D) Hastalığın o meslekte çalışanlarda görülme sıklığının fazla olması Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından birincil korunma ilkesidir? A) Kaynakta kontrol yaklaşımı B) Kişisel koruyucu kullanımı C) İşe giriş muayenesi D) Sağlık eğitimleri Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Platformlar, çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır. B) Sabit veya hareketli platformların etrafına korkuluk yapılmasına gerek yoktur. C) Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır. D) Platform kenarlarında düşmeyi önleyecek korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır. 19

20 120- Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir. B) Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. C) Bütün yük kaldırma işleri,işçinin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında tutulacaktır. D) İşçiler yük kaldırmak için iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunmasına gerek bulunmamaktadır Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) İskelelerin sağlamlık ve dayanıklık hesabı yapılacaktır. B) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılmayacaktır. C) İskele platformları normal kullanımda elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. D) İskelelerin platformları etrafında düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam şekilde yerleştirilecektir. B) Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. C) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt kısımlarının sabitlenmesine gerek yoktur. D) Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir? A) İş kazası meydana gelmesini önlemek için B) Yangın, patlama, sel, deprem ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığı nedeniyle C) Meslek hastalığını önlemek amacıyla, D) İşyeri koşullarını iyileştirmek için Bir acil durum planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Acil durum kaçış imkanlarının planlanması B) Toplanma alanlarının belirlenmesi C) İşletmenin makul bir sürede yeniden eski haline dönme oluşumunu sağlayacak yöntem ve uygulamaları D) İş kazası ve meslek hastalığından kaçınma ile ilgili usüller Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden değildir.? A) Yangın ve patlamalar B) Grev ve lokavt uygulanması C) Deprem, sel, insan sağlığını tehdit eden olaylar, çevre sağlığını tehdit eden olaylar D) Büyükve ölümcül iş kazaları 20

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma ACİL DURUM MÜDAHELE TSE 18001 ŞARTI: Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmeliklerin Özeti ve Sınava Yönelik Hatırlatma Bilgileri Ali YEGİN İÇİNDEKİLER İş Hukuku 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1-Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir? a-risk b-tehlike c-tolore edilebilir risk d-vak a 2- Son beş yılın en çok iş kazası riski

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI Sayfa 2 1- Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? A)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı