şımın n temelleri kılavuzu na? erlendirme, erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "şımın n temelleri kılavuzu na? erlendirme, erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon"

Transkript

1 Mesleki risklerin önlenmesinde SOBANE Stratejisi J. Malchaire Unité Hygiène et Physiologie du travail Université catholique de Louvain Plan Klasik müdahale: : bilanço Yeni bir yaklaşı şımın n temelleri SOBANE stratejisi Déparis kılavuzu Kolaylaştırıcı-dan danışmanın n rolü Kimin yararına na? Sizden ne bekliyorum prensip olarak hemfikir olmanız değil fakat Açık görüşlü olmak emin olduklarınızı yeniden sorgulamayı kabul etmek Benim söylediğimin SİZİN uygulamanızda nereye denk düştüğünü görmek Bugünden yarına tutum değiştirmek değil Fakat Denemeye niyetlenmek + ve olarak size kişisel memnuniyet şeklinde ne getirdiğini görmek + ve olarak işletmeye ve çalışanlara ne getirdiğini görmek Nedenleri bilerek karar vermek Bana sorular sormanız Beni haklı olduğunuza ikna etmek için değil Ne demek istediğimi anlamak için İş analizinin klasik analizi: endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren 1. Sorunun farkına varılması 2. Bir uzmanın müdahalesi Doğru ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel iyileştirme önerileri (KKD, eğitim...) Ölçüm metodolojisi, sonuçlar ve önerilerden oluşan 5-20 sayfalık tam bir rapor 3. İşveren tarafından raporun okunması? 4. Eylem var ya da yok? doğru ve özgün n değerlendirme, erlendirme, Bazen çok yüksek y ve sınır s r değerlerin erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg ltü düzeyi olan kritik çalışma durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon Fakat çok az ya da hiç katılım m yok! Başar arı? 5 yılda y bir çalışma koşullar ulları algısı üzerinde Avrupa araştırmas rması Fiziksel risklere maruz kalan çalışan sayısına ilişkin istatistikler Gürültü Pozisyon Yük taşıma Şimdi Daha fazla kas iskelet sistemi sorunu Daha fazla stres (iş stresine daha fazla ilgi) Daha fazla memnuniyetsizlik (iş memnuniyetsziliğine ine daha fazla ilgi) multifakt ktöriyel türde sorunlar Çalışanları kişisel isel olarak katarak Hiçbir sınır r değer er yok Çalışma durumunun bütününü kapsayan daha genel bir analiz Yaklaşımı değiştirmek? 7 Farklı yaklaşım Hangi temellerde? Terminoloji Risk faktörleri ve Riskler Risk değerlendirmesi Risk önlemenin sürdürülmesi Düzenlemelerin hedefleri Yasal vizyona karşı önleyici vizyon Yetkinliklerin tamamlayıcılığı: disiplinler arası birliktelik Çalışan desteksiz şekilde kendini korumanın baş aktörü Deming prensipleri Sorunların küreselliği 8 Terminoloji Dil birliği Çalışma durumları Çalışma koşullarına iş istasyonlarına karşı Güvenlikçiler = iş güvenliği danışmanları Uzmanlar (Bilirkişiler) : hiçbirşeyden herşeye bilirler çalışma durumunun sadece bir yönüne hakim uzmanlar (gürültü, toksikoloji, stres...) 9

2 Risk Faktörleri Çalışma durumunun sağlık, güvenlik, çalışanların iyilik hali ile etkileşebilen aşağıda sayılanlar ile bağlantılı tüm faktörleri : Güvenlik: (tehlike) Kazalar: yüksekte çalışma, bozuk zemin, bıçak, b elektrik Sağlık: (zarar, tehlike) Meslek Hastalıklar kları: gürültü, çözücüler, aydınlatma, yük y k taşı şıma İyilik hali: (ne e tehlike, ne zarar) Konfor, bireysel gelişim, im, stres, gece çalışması, özerklik, ilişkiler kiler Belli bir Şiddette bir etkinin Olasılığı ığı risk faktörüne Maruz kalmayı ve Maruz kalma koşullarını gözönünde bulundurarak Risk: Bacağı ğımı kırma Olasılığı ığı # burkma en tenant compte du fait que 3m yükseklikteki bir merdivende 2 saat çalıştığımı ve merdivenin dengede olmadığını gözönünde bulundurarak Önleme Teknik veya organizasyonel teknik önlemler: Primer Korunma Prévention primaire risk faktörünü elimine etmek Sekonder korunma maruz kalmayı azaltma Maruz kalınan koşullar ulları iyileştirme hasarın şiddetini azaltma Tehlike, zararlar 3 bileşen en R = Ex* E * Ci C * G * Gr Maruziyet Koşullar Şiddet Korunma Tıbbi İzlem Hasarın şiddetini azaltmak için i in çalışan tarafından kullanılan lan kişisel isel koruyucu donanımlar mlar: güvenlik ayakkabılar ları ekranla çalışmada gözlg zlük gürültü önleyici kulaklık maske... Hasarın şiddetini azaltmak üzere İleri tıbbi tetkikler : bir riske maruz kalan ve bir zarar görme olasılığı olan çalışanın, ZARAR GÖRMEYECEĞİ Bu zararı görmediği Sadece bir risk faktörünün varlığından hareketle değil, Fakat riskin etkisine göre yapıldığından emin olunmalıdır Risk değerlendirme erlendirme Risk değerlendirme? Risklerin Değerlendirilmesi erlendirilmesi Kantitatif yöntemy Risk değerlendirmesi önlemenin vazgeçilmez ön adımıdır" Risk değerlendirmesi sağlıklı çalışma ortamlarının garantisidir" Önlemek için i in değerlendirmek erlendirmek Harekete geçmek için i in anlamak" değerlendirme makale sayısı>>> önleme Değerlendirme yöntemleri konusunda kitap sayısı >>> önleme Risk = Ex : Risk maruziyeti * Ci : Maruz kalma koşulu * Gr : Hasarların şiddeti = Ex * Ci C * GrG Niceliksel yöntemler Ölçümler Fiabilité des évaluations??? Fiabilité des conclusions : priorités??? Niceliklendirme sonuçta amaç haline geliyor Niceliklendirme çok hızlh zlı ve sistemamtik değil Öznelin etkisi çok fazla önemli Tahminler taraflı ve güvenilir g değil «neden» üzerinde düşünme d atlanıyor Çıkarılan öncelikler güvenilir g değil

3 Çalışan 85 db(a) e maruz" Ne zaman? Hangi makineler çalışıyor Nerede? Yakın, makinelerden uzak Düzey ne kadar süredes? anlık k değer er, ortalama 1, 5, 60, 480 dk boyunca Hangi çalışma koşullar ullarında? Temsiliyet? Yararlılık? Ölçümler? 19 Kol 45 ile 90 zamanın % 37si boyunca Score Omuz 20 fleksiyonda ve 20 ekstansiyonda: 1 Omuz 20 et 45 arasında fleksiyonda ya da 20 den fazla ekstansiyonda: Omuz 45 ile 90 fleksiyonda: 3 Omuz 90 den fazla fleksiyonda: 4 Eğer omuz yukarıdaysa: +1 Eğer omuz vücuttan uzaktaysa (abduksiyon) +1 Eğer çalışan dayanıyorsa veya kolunun ağırlığını destekliyorsa: 2-1 Neden bu kadar çok ölçüm? Yanlış gerekçeler Niceliklendirilemeyen yoktur! Mühendisler niceliksel veriler istiyorlar Niceliksel değerlendirme çözümlere götürür Kaç neden ve nasıl a karşı global ayrınt ntılara karşı Bir riskin olup olmadığı ığını belirlemek için i in ölçmek gerekir Yasal bakış önleyici yaklaşıma karşı Ölçümler ücretlilerin öznel znel yakınmalar nmalarını resmileştirmek, nesnelleştirmek için i in gereklidir Açıkca Ücretlilerin yetkinliklerini ve bütünlüklerini ve onların yerel yönetimlerini tanımak Gerçek nedenler? İşletme için Geciktirici ölçümler!!! Güvenlik danışmanları için Aldıkları eğitime denk düşüyor Basit, hızlı (temsil edici olmadığında), ucuz (hatta kazançlı!) ve saygın B. Goelzer (1996) Niceliksel değerlendirmeye ve tıbbi izleme önleme ve risklerin düzeltilmesinden daha fazla dikkat atfedilmesi alışık olmadığımız bir yaklaşım değildir. Komplike donanımlar ve rakamların yarattığı büyü bazı gerekçelerle, maruziyetin azaltılması için önerilen pragmatik çözümlerden daha önde tutulmaktadır. " Paul Oldershaw Control Banding Bazı gelişmekte olan ülkelerde maruziyetin doğru bir değerlendirmesinin maliyeti kişi başı yıllık sağlık bütçesinden daha fazladır." Bile bile niceliklendirme şunun için: Bilimsel araştırma rma Doz-etki etki-yanıt t ilişkileri Ödemeler Tazminatlar FMP CNAM Duyarlıla laştırma aracı (COV) Daha teknik olan çözümlerin araştırılmas lmasında özel noktaların n derinleştirilmesi (Önce-sonra yı karşı şılaştırma) Nereye varıld ldığını kontrol etmek: artık k risk Talep edenleri zaman içinde i inde eğitmek için in kullanmak üzere isteklere yanıt t vermek Öncelikle DAHA AZ ölçüm Gereksiz, masraflı (temsil ettiğinde), zor, uzun Dikkatin yönünü önleme girişimlerinden uzaklaştırır maymuncuk tarzı önerilerle sonuçlanır İŞ GÖRMEK: değerlendirmekten erlendirmekten ziyade önlemek Değerlendirme erlendirme yerine yönetimy Ölçümler en son özel bir noktayı derinleştirmek içini in nereye vardığı ığımızı kontrol için: i in: artık k risk içini in Risklerin önlenmesi

4 Risklerin önlenmesi Risklerin önlenmesi Risklerin önlenmesi 1. Risk faktörüne maruz kalma 2. Maruz kalma koşullar ulları 3. Hasarların şiddeti R = Ölçümler x* Ci * GrG İşin organizasyonu Yerler İşleyi leyiş Zaman R = Ex *Ci** GrG Ölçümler Güvenlik Ortak korunma ÖNLEMLERİ Araçlar, makineler Yangınlar nlar R = Ex * Ci *Gr Ölçümler Uygun ve tüm t çalışanlar tarafından kabul edilen kişisel isel koruyucu ÖNLEMLER Güvenlik R = Ex * Ci * G R = İşin organizas yonu Risklerin önlenmesi * Gr Ortak Kişisel isel korunma korunma * O Tutum : aşağıdakilerin fonksiyonu: Politik uyum Eğitim Stres, iş doyumu Motivasyon 31 Dış güvenlik uzmanları tarafından R = Ex * Ci * GrG İşin organizas yonu Risklerin önlenmesi Ortak Kişisel isel korunma korunma Görünür faktörler üzerine eylemler Ci üzerine: ortak korunma Gr üzerine: Kişisel korunma * CO Tutum eğitim üzerine: sıklıkla basmakalıp (manipülasyon ) Zor uyum 32 Genel geçer öneriler Koruyucuları yetkimiz yoksa kaldırmayalım. 2m den fazla yükseklikte çalışırken emniyet kemerlerini kullanmak Çalışma alanını düzenli ve temiz tutmak. İş yüzeylerinin nemli olup olmadığını kontrol etmek, değilse temizlemek Makineleri, araç ve donanımları uygun şekilde kullanmak Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak. Merdivenleri kullanırken korkuluklara tutunmak ve iki eli de bağlayan yük taşımamak Ağır eşyaların yerini yalnız başına değiştirmeye çalışmamak 33 R = Ex * Ci * G R = SÜRDÜRÜLEBİLİR risk önleme İşin organizas yonu * Gr Ortak Kişisel isel korunma korunma yeni üretim ve risk faktörlerine yönelik Uyumlu eylemler geliştirmek İşletmenin sosyoekonomik çerçevesine entegre olan eylemler * CO Tutum Yasal düzenlemed? Çerçeve eve YönergeY 89/391: işveren: Tüm işe e bağlı konularda ücretlilerin sağlık k ve güvenlig venliğini sağlamak lamak. Genel korunma önlemlerini uygulamaya konmak: Riskleri yok etmek Yok edilemeyen riskleri değerlendirmek erlendirmek Riskleri kaynakta yoketmek İşi i insana uydurmak... Yasal düzenlemed? Çerçeve eve yönerge y 89/391: işverenin zorunluluğu: g) Korunmaya entegre olan uyumlu bir bütün içinde korunmayı planlamak: teknik, işin organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve ortama ilişkin faktörler;

5 Hedef nedir? 1. Vurgu korunma ve tıbbi izlem üzerine değil risklerin önlenmesine 2. Sistemik yaklaşı şım Önleme ve işte i iyilik hali politikasını işletmenin genel politikasına entegre etmek Yasal bakış KKD Etki Entoksikasyon Stres Önleme hangi andan itibaren? Önleyici bakış Hedefler Sadece < yasal değerler erler değil Fakat optimal durum arayışı operatörler rler için i in sağlık k ve iyilik hali içini in işletme için i in teknik ve ekonomik açıdan a Sorun yaşamamak için yasalara uymak değil Negatif güvenlik ve güvenlik uzmanlığı imajı, Fakat işletmenin i gelişmesine katkıda bulunmak Pozitif f imaj, personel taraflar 37 L Maruziyet Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı Ücretliler Yönetim İşyeri hemşireleri İç danış ışmanlar İşyeri hekimleri İş hijyenistleri Ergonomlar Bilirkişiler iler Sağlık güvenlik Çalışma durumu Ben Çevrem Aile doktorum Uzman Bilirkişi Tıp Sağlığım Tamamlayıcılığıığı organize etmek bu yetkinlikler üzerine bütün b n rekabetler bilmemekten düşünme eksikliğinden inden gelir multidisiplinarite interdisiplinarit disiplinarite üzerinde düşünmek d İşletmeler sorunlarını dış güvenlik uzmanları üzerine boşaltıyorlar Güvenlik uzmanları işletmelerin sorunlarını ele alıyorlar İç Hizmet Dış hizmet Bilirkişiler İşletmeler kendi sorunlarını kendileri çözüyorlar Dış uzmanlar işletmelerin KENDİ sorunlarını çözmelerine yardımc mcı olurlar Dış hizmet İç Hizmet Bilirkişiler Önlemenin temel aktörü? Amaç: ücretlinin iyilik halinin kazanılmas lması veya sürds rdürülmesi Böylece yalnızca ücretlinin hakim olduğu çalışma durumunu bilmeden hiçbir akılc lcı davranış gerçekle ekleşemez emez Donc aucune action pertinente sans la connaissance de la situation de travail que seul le salarié détient. Ücretli önlemenin temel aktörü dür Ve önlemenin nesnesi olmaz M G M G Danışana karşı Katılımc mcı girişim im

6 Danışana karşı Katılımc mcı girişim im Direktif 89 ve iyilik hali konusunda yasa Yasalar ve/ veya ulusal uygulamalara uyan bilgi, danış ışma, dengeli katılım, çalışanların eğitimi.. Önlem İşi i değiştirebilmek için in işi i i anlamak T M M T T M CP 46 Desteğe karşı eğitim Açıkca yetkinlik ve bütünlüğü tanımak Ücretlilerin Doğrudan yönetimlerinin y Kendi sorumluluklarını almaları yönündende onları eğitimek Karşı karşıya kaldıkları ve aldıkları risklerin kendi kendilerine farkında olmalarına yardımcı olarak Onları desteklemek yerine Yetkinlik kadercilik! CP, VLT, ek çeklist 47 Çalışma durumunun kalitesi Deming Tekerleği PLAN DO PLAN Do PLAN Do PLAN Do ACT CHECK PLAN Do ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK Zaman (yıl) Deming noktası 14 Deming noktası 14 Deming noktası 1. Ürünleri ve hizmetleri sürekli iyileştirerek görevinizin hedefini koruyun 2. Yeni yönetim felsefesini benimseyin ve değişimi sağlam bir şekilde sürdürün 3. Ürünlerin kalitesinin çok az kontrole bağlı olmasını sağlayın. Kurgulama anından itibaren kaliteyi entegre edin 4. En düşük fiyata satın alma kuralını terkedin. Daha çok toplam maliyeti düşürmeye çalışın. Uzun süreli güven ve dürüstlük ilişkisi kurarak Ürün başına mal sağlayan kişi sayısını azaltmaya çalışın 5. Planlama, üretim ve hizmet süreçlerini sürekli iyileştirin, bu maliyetin azalmasını sağlayacaktır. 6. İşletmenin tüm personeli için sürekli eğitim yapın. 7. İnsanların ve makinelerin işini kolaylaştırma hedefi güden çağdaş bir otorite şeklini (leadership) öğretin 8. Herkes işletmenin başarısına katkıda bulunabilsin diye korkuyu yokedin 9. Birimler arasındaki engelleri devirin. İşin gerçekleştirilmesi ve ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek sorunları ekip çalışması ortadan kaldıracaktır. 10. İşçilere 00 hata ya erişmeyi ve üretimi artırmaya rmaya yönlendiren y hedef ve sloganları, özendirmeler kaldırın 11. Üretim kotalarını, hedeflere göre g yönetimy netim denen metodu ve rakamlarla olan tüm t m yönetim y şekillerini kaldırın 12. İşçileri, mühendisleri m ve işinden i inden gurur duyan kadroları engelleyen engelleri kaldırın 13. Kişisel isel gelişim im ve eğitim e programlarını güçlendirin Deming [1982] "There will be no room for managers who do not know how to work with their people to produce high quality goods at low cost. High reliability cannot be secured without worker cooperation. In the competitive world of the future, companies which have not mastered these ideas will simply disappear. There will be no excuses. " 52 Sorunların n globalliği Çalışan kendi çalışma durumunu yaşıyor Birbirinden bağımsız ve farklı bir olay serisi olarak değil Fakat birbirini etkileyen olaylar kümesi gibi Gürültü ilişkileri etkiler İstasyonlar arasındaki teknik organizasyon kas iskelet sistemi risklerini etkiler Sorumluluk paylaşımı işin kapsamını etkiler «Herşey ey birbirinin içindei inde» 53 Herzberg (Doğal Bilimler Okulu) Tutumu 2 tip faktör etkiler: Ücretlinin içinde çalıştığı çerçeve Memnuniyetsizlik faktörleri İşteki fiziksel koşullar: işin organizasyonu, işin gerektirdikleri, fiziksel ortam Ekonomik koşullar: ücretler, mali avantajlar, sigortalar Sosyal avantajlar: toplantılar, aralar, geziler Patronlar, meslekdaşlar, politik ve yasal faktörler İşin kendisi: aşağıda sayılan olanaklar Kapasitesini kullanma geliştirme Zor şeyleri başarma Sorumlulukları yerine getirme Diğerlerinin hayranlığını kazanmak Memnuniyet, İYİLİK HALİ faktörleri 54

7 Gerçekleştirme gereksinimi Özgüven ihtiyacı Sosyal ihtiyaçlar Güvenlik ihtiyacı Fizyolojik ihtiyaçlar Maslow a göre ihtiyaç hiyerarşisi Başarı İşe ilgi Sorumluluk Gelişme İkramiye Takdir Statü Diğerleri ile ilişkiler Supervizyon Meslekdaşlar Yardımcılar Teknik süpervizyon Örgütsel Politika İş güvencesi Çalışma koşulları Ücret Özel yaşam Memnuniyet faktörleri Memnuniyetsizlik kaynakları Herzberg e göre motivasyon ve hijyen faktörleri İYİLİK HALİ Kaza yok Meslek Hastalığı yok Yerel rahatsızlık yok 55 Global analiz : Ele alınan sorun ne olursa olsun (gürült( ltü,, fiziksel yük...) y Çalışma durumunun genel çerçevesievesi içine ine yeniden yerleştirmek dış koşullara bağlı olarak sorunları parça a parça a ele almak yerine Sonra gerekirse derinleştirmek Eğer sorun çözümlenmediyse Eğer risk çok önemliyse (kimyasal riskler kler, kazalar, yangınlar nlar.) 56 Küçük k orta ölçekli işletmeler i KOBİ Taille % çalışan Sadece büyükler için değil KOBİler içinde yöntem geliştirmek 57 Sonuç Paradigma değişimi Ücretlilerin katılımı Global bir girişim im ile başlamak İlerici yaklaşı şım Objektif ktif: koşullar mümkün n olan en iyisi Sonra ölçüm, sistematik olarak önce değil 58 Güvenlik, hijyen, iyilik hali Yasal zorunluluk yok Ekonomik gelişime engel yok Fakat gelişim im faktörleri Optimal durum Operatörler için sağlık ve iyilik hali İşletme için teknik ve ekonomik sağlık Maliyetin düşüşü Üretimin artışı Daha az yasalardan, zorunluluklardan bahsetmek... (negatif imaj) İşletmenin günlük yaşamına entegre etmek Kardan bahsetmek İşletmenin gelişimine katkıda bulunmak (pozitif imaj) 59 Nasıl? Bir strateji 60 bir strateji Farklı başlang langıç girişimlerini imlerini koordine etmek mermiler, rezervuarlar, kaynaklar çalışanlar, önleyiciler, bilirkişiler Hedefe ulaşmak için i in savaşı kazanmak çalışma durumlarını iyileştirmek Mümkün n olan en hızlh zlı şekilde Mümkün n olan en etkili şekilde Mümkün n olan en ekonomik şekilde Karmaşıklaştırma Maliyet Bilirkişilik Strateji olmadan Risk değerlendir me Önleme Farklı müdahale dahale düzeyleri Mesleki risklerin önlenmesi stratejisinin felsefesi SOBANE Saptama -Gözlem- - Bilirkişilik yöntem, fakat birbirine eklemlenen yöntemler 61 Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı 62 63

8 Bireysel sağlık k yönetimi y stratejisi İş sağlığı ığımın n yönetim y stratejisi Sağlık-Güvenlik Tarafları İyileşme Üniversite uzmanı Bilirkişi Uzman Gözlem Pratisyen Kendim Saptama 2008 DSÖ Raporu birinci basamak hizmetlere dönüşü önermektedir. Expert Bilirkişi Prévention Analyse Observation Gözlem Dépistage Saptama Önleme L expert Bilirkişi Le Uzman spécialiste Le İçerden préventeur iş güvenliği uzmanı interne Çalışan Le travailleur Ücretliler Yönetim İşyeri hemşireleri İç iş güvenliği uzmanları İşyeri hekimleri İş hijyenistleri Ergonomlar Bilirkişiler Sağlık Güvenlik Çalışma Durumu Saptama Gözlem Bilirkişilik ilik Ne zaman? Nasıl? Maliyet? kim tarafından? Yetkinlik İş Ergonomi Aşama 1 SAPTAMA Her Durumda Basit Gözlemler Zayıf 10 Dakika İşletmedeki kişiler Yüksek Orta Aşama 2 GÖZLEM Sorun Varsa Niteliksel Gözlemler Zayıf 2 Saat İşletmedeki kişiler Yüksek Orta Aşama 3 ANALİZ Zor Durumlar Niceliksel Gözlemler Zayıf 2 Gün İşletmedeki kişiler + Güvenlik uzmanları Orta Yüksek Aşama 4 BİLİRKİŞİLİK Karmaşık Durumlar Özellesmis Ölçümler Zayıf 2 Hafta İşletmedeki kişiler + Güvenlik uzmanları + bilirkişiler Zayıf Uzmanlaşmış 67 Karmaşıklık Maliyet Bilirkişilik SOBANE Önleme Startejisi Expertise Analyse Analysis Observation Dépistage Screening Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı PREVENTION 68 Risk yönetimi y genel şeması Saptama S Alanlar A Makineler P Güven T Gürültü A Kirlilik M.. A Mental yük İlişkiler Sorumluluklar Observation Gözlem Analyse Expertise Bilirkişilik Accident Toluène 69 Müdahalenin ilk günüg Aşama 1 : Saptama Bir ya da iki hafta sonra Aşama 2. Gözlem Bir ya da iki ay sonra Aşama 3. Derin Çalışma durumunun tüm m yönleriniy kapsayan rehber Kullanımı ve anlaşı şılması çok basit Très rapide et peu coûteux kullanılabilecek şekilde Çalışanlar ve üstleri tarafından belirlemek için: Doğrudan durumu iyileştirmek için in ne yapılaca lacağı Hangi yönlerin y daha özel bir gözlem g gerektirdiği Özel bir riskle ilgili (gürültü, KİSH, elektrik ) Kullanımı ve anlaşı şılması basit bir yöntem y Biraz daha uzun ve daha masraflı Riski niteliksel olarak daha ayrınt ntılı incelemek için i in Sahadaki insanlar tarafından (çalışanlar ve üstleri) Gözlem olarak: Hemen somut çözümler Hangi faktörler daha derinleştirilmeli Aşama 3: Özel ve özgün bir yönle y ilgili Anlaşı şılması ve kullanılmas lması daha karmaşı şık k bir yöntem y Daha uzun ve daha masraflı Riski niteliksel veya niceliksel olarak incelemek için i in Bu vazgeçilmez ve şart olduğunda unda Sorunun bütün b n bileşenlerini enlerini bilmek için i in Daha karmaşı şık çözümler bulmak için i in Bu yöndey yetiştirilmi tirilmiş bir güvenlikg venlikçinin inin müdahalesi m

9 Üç ay sonra Aşama 4. Bilirkişi i incelemesi 4 müdahale AŞAMASI AMASI SOBANE stratejisinin uygulama araçlar ları Rasgele ve ayrıntılı inceleme Özel bir yön konusunda Önceden hazırlanmış kayıt defteri Karmaşıklık maliyet Bilirkişilik Expertise PREVENTION Daha karmaşı şık çözümleri aramak üzere ek ve özel teknikler Özel bilgi ve olanaklar gerekli Uzmanlaşmış kişiler iler Analyse Analysis Observation Dépistage Screening 73 Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı Ön n tanı Rehberi Déparis Görüşme KılavuzuK Expertise Düzey 1: Saptama PREVENTION DÉpistage PArticipatif des RISques PREVENTION Déparis Yöntem Çeklist Anket (?) Görüşme kılavuzu Analysis Observation Screening site Expertise Analysis Observation Screening Risklerin katılımc mcı saptanması Déparis görüşme kılavuzu k Çalışma koşullarının çalışanlar ve ekipleri tarafından sistematik olarak gözden geçirilmesi. + Daha önemli riskler için önleyicinin işyerlerini gezmesi İş kazası (Déparis tablo 3) Elektrik, yangın ve patlama (Déparis tablo 4) Makine ve aletler (Déparis tablo 6) Biyolojik ve kimyasal riskler (Déparis tablo 11) Kim? İşletmedeki kişiler: çalışanlar, ekipleri, inceleme bürosu, iç korunmacılar Çalışma durumunu tam olarak bilen Nasıl? Déparis Kılavuzunun 14 tablosunu gözden geçirme Hemen alınması gereken önlemleri belirleme Özel bir Gözlem gerektirenleri belirleme

10 18 tabl tablo, çalış Déparis ışma durumunun 18 yüzüy Çalışma durumu: 1. Çalışma mekan ve yerleri 2. İşin organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş araç gereci ve makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. El ile yapılan işler ve zorlanma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam hijyeni 12. Ortam ısısı 13. Titreşim 14. Özerklik ve bireysel sorumluluklar 15. İşin kapsamı 16. Zaman çatışması 17. Personelin kendi arasında ve üstlerle ilişkiiler 18. Psikososyal çevre 82 Konu Tartışılacak Tartışı ışılacak konuların listesi Daha ayrıntılı incelenmesi gereken konular: Gözlem düzeyinded KİM somut olarak NE ve NE ZAMAN yapacak? Somut olarak yapılacak olan kim tarafından ve ne zaman, 83 Öncelik Memnun edici olmayan durum: İyileştirme şart Memnun etmeye yakın n durum: iyileştirme önerilir Tamamen memnun edici durum 84 Çalışma mekan ve alanları Tartışılacaklar Atölyeler, bürolar, çalışma alanları Orta büyüklükte ve kimse izole değil Ulaşım alanları(kişiler ve araçlar) Yeterince geniş, çizgilerle iyi sınırlanmış, Eşyalar, kalar, paletlerle doldurulmamış Görme alanı iyi Çalışma alanlarına girişler Kolay, doğrudan, yeterli genişlikte (> 80 cm) Dağınıklık: yerleştirme ve düüzenleme uygun Yerleştirme alanları Yeterli (klasörler, dolaplar ) ve kolayca ulaşılabilir Teknik ve temizlik bakımı Mekanlar iyi ve düzenli bakılıyor, hoş Atıklar Düzgün ayrılıyor ve uzaklaştırılıyor Uygun konteyner ve yeterli sayıda Zemin İyi durumda, düzgün, sert, kaymayan Sosyal alanlar Duşlar, tuvaletler, vestiyer, yemekhane. Yeterli büyüklükte, rahat ve donanımı iyi Acil çıkışlar Serbest, görünür yerde Uygun işaretleme ile yönelndirilmiş Ayrıntılı incelenecek konular: Kim, somut olarak neyi, ne zaman yapabilir? 85 1.İş kazaları Kim somut olarak ne Tartışılacaklar yapabilir ne zaman? İş giysileri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Adapte edilmiş, mevcut, kullanılan, bakımlı, yerleştirilmiş Tehlikeli maddeler : maskeler, gözlükler, eldivenler Makinalar : gözlükler (sıçrama), eldivenler Yüksekte çalışma : kask, güvenlik kemerleri Yüksekten düşme : vücut koruyucu, zincirler, yüksekte çalışma ekipmanlarının bakımı, insan kaldırma... Ayaküstü düşme: zeminin durumu, düzen, temizlik Düşme ya da eşya sıçraması Operasyonların güvenliği, aletlerin ve malzemenin yerleştirilmesi Mekanik riskler: Çarpma, sürüklenme, ezilme, kesi, batma, yanık güvenliğin olmaması ya da işe yaramaması, makara koruyucu, iğnelerin kullanımı, kesiciler, ısı kaynakları Kaza durumunda prosedürler Açık, bilinen ve uygulanan İş kazalarının analizi Sistematik, tam, yararlı İlk yardım: acil mekanlar, ilk yardım kutuları, ilk yardım ekibi...iyi lokalize ve uygun Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 1.Özerklik ve kişisel sorumluluklar Tartışılacaklar Emirler ve beklentiler: çelişki yok İnsiyatif düzeyi Herkes çalışma şeklini,ekibin çalışma düzenini bozmadan düzenleyebilir Özerklik Herkes işini aksatmadan iş istasyonundan ayrılabilir ve kısa bir dinlenme arası alabilir (tuvalet, birşeyler içme) Temas özgürlüğü Herkes çevre ve dış hizmetlerle gerekli gördüğü ilişkileri kendi başına kurabilir Dikkat düzeyi: duruma göre Yürütülecek eylemlerin ciddiyetine göre Olayların öngörülemeyen özelliğine göre Kararlar Seçenek sayısı sınırlı Bilgi edinmek mümkün Alması zor değil Gereken reaksiyon hızı normal Sorumluluklar Herkes kendisine düşeni bilir ve gerekeni yapar Ne çok ağır ne çok hafif Hatalar Yapılan hataları herkes kendisi düzeltir Daha ayrıntılı incelenecek yönler: Kim somut olarak ne yapabilir ne zaman? Déparis Görüşme KılavuzuK 1. Sağlık sektörü 2. İnşaat sektörü 3. Hizmet sektörü 4. Evde çalışma ile hizmet sektörü 5. Bankalar 6. Eğitim 7. Gıda sektörü 8. Ağaç endüstrisi 9. Elektrik şirketleri 10. Laboratuvarlar (kimya ve biyoloji) 11. Korunaklı atölyeler 12. Garajlar 13. Matbaa 14. Pastaneler 15. Call centers 88 Déparis Görüşme KılavuzuK 16. Süpermarketler 17. Kafeterya-restoranlar 18. Lojistik 19. Temizlik sektörü 20. Güzellik salonları 21. Cezaevleri 22. Yüksekte çalışma 23. Bakıcılar, temizlikçiler 24. Bahçıvanlar 25. Güvenlikçiler (teknik kadro) 26. Evde bakım yardımcılık sektörü 27. Les homes 28. Kreş-bakımevi 29. Spor ve eğlence alanları 30. Kuaför salonları 89 Kullanım m prosedürü 1. Müdüriyetin in bilgilendirilmesi Hedefler Sonuçları dikkate alma konusunda söz verme 2. Güvenlik Komitesinin ÖNDERLİĞİ ve tartış ışma 3. Bir bütün b n yani çalışma durumu nu oluşturan küçük üçük iş istasyonu grubunun tanımlanmas mlanması 4. Müdüriyet tarafından çalışanların n onayı ile bir koordinatör atanması 5. Koordinatörün hazırlanmas rlanmasıo Déparis kılavuzunu kullanmak için i in yetiştirilmesi tirilmesi Déparis i çalışma durumuna uyarlamak Olduğu u gibi bir faktöre uygulanamıyorsa yorsa (titreşim im ) ) ya dönüştürülecek ya da bırakb rakılacak 90

11 Kullanım m prosedürü 5. Çalışma grubunun planlanması iş arkadaşları tarafından belirlenen anahtar-operatörler en azından bir erkek ve bir kadın eğer grup karışık ise müdüriyet tarafından seçilen kadrolu personel İşletmeye genel bakabilen bir personel delegesi 6. İş istasyonlarının yakınında sakin bir mekanda tartışma grubunun toplantısı 7. Toplantının amacı ve süreç konusunda koordinatörün anlaşılır açıklaması 8. Her başlık üzerinde tartışma, skorlamak için değil, durumu iyileştirmek için ne yapılabileceğine ilişkin daha ayrıntılı incelenmesi gerekenleri (Gözlem düzeyi ) Kullanım m prosedürü 9. Toplantıdan sonra, koordinatör r tarafından aşağıa ğıdaki konuları netleştiren tiren özet Planlanan çözümlerin ayrınt ntılı listesi Daha ayrınt ntılı incelenecek noktalar Kim ne zaman ne yapıyor yor 10. Katılımc mcılara sonuçlar ların n sunumu, gözden geçirme, katkılar lar 11. Son toparlama Kısa vadeli eylem planı Çalışma durumu: 1. Mekan ve çalışma alanları 2. İş organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş malzemesi, araçlar, makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. Efor ve elle çalışma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam havası hijyeni 12. Termik ortam 13. Vibrasyon 14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar 15. İş kapsamı 16. İş çatışmaları 17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri 18. Psikososyal çevre Çalışma durumu: E1 E2 E3 1. Mekan ve çalışma alanları 2. İş organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş malzemesi, araçlar, makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. Efor ve elle çalışma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam havası hijyeni 12. Termik ortam 13. Vibrasyon 14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar 15. İş kapsamı 16. İş çatışmaları 17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri 18. Psikososyal çevre N KİM? NE? 1 Operatörler Matbaa atölyesi deposunda eşyaları stoklamak (kağıt paletleri, değişik kasalar, toner yeri) Maliy et NE ZAMAN? Planlanan Gerçekleş tirilen 0 -/-/- -/-/- 2 Operatörler El arabalarını ve paleti depoda belli bir yere yerleştirmek 0 -/-/- -/-/- 3 Bakım 4 Yönetim Güvenlik 9 danışmanı Güvenlik 10 danışmanı 11 Güvenlik danışmanı Fotokopi makinelerinin yanına 20 basaaktan fazla kağıt stoğu koymak Atölyeye girişi atölyede sadece operatörler olacak şekilde düzenleme Açılır kapanır kretuvar koyma Duvarın üzerine, çalışma masasının yakınına kretuvar için bir kutu yerleştirmek Kullanılmak üzere pamuk eldivenler bulundurmak Kağıtlarla çalışırken kesilerden korunmak için Fırının yakınındaki müdahaleler için sıcağa dayanıklı 0 -/-/- -/-/- 0 -/-/- -/-/- -/-/-den önce çözümleme 0 -/-/- -/-/- -/-/-den önce çözümleme 1. Çalışma alanları Durumu iyileştirmek için SOMUT olarak ne yapmalı? Alanı işgal eden kasaları, paleti, çekicileri ortadan kaldırmak Çalışma alanını düzenlemek Malzememeleri en az olacak şekilde stoklamak. Okuyucu ve kağıt sürücüsü arasındaki mesafe 0.7m olacak şekilde mobilyayı kımıldatmak Dışarıya bakan, pencere yakınında dinlenme aralarında kullanmak üzere bir alan ayarlamak. Toner kalıntılarını ve tozları kaldırmak için çalışma alanını daha sık temizlemek ve aspire etmek Zemin kaplamasını,düzeltmek Daha ileri inceleme yapılacak yönler: Çalışma alanının organizasyonu. Zeminin kaplanması Procédure d'utilisation 10. ISIG Kuruluna ve yönetimey sunum 11. Çözümlenmemi mlenmemişsorunların, n, her faktörü tek tek, 2. düzey Gözlem yöntemleri ile incelemenin sürdürülmesi Gürültü Kimyasala ajanlar KISH İşin organizasyonu Aletler İletişim Kullanım m prosedürü 12. Yönetim kısa, k orta ve uzun vadeli eylem planlarını tanıml mlıyor ve yaşama ama geçirir 13. Peryodik olarak, Déparis D toplantılar ları tekrarlanır 14. Durumun tekrar değerlendirilmesi erlendirilmesi ve eylem planlarının n modifikasyonu (dinamik risk yönetimi y planları) Düzey 2: Gözlem özel bir konu için Expertise Analysis Observation Screening PREVENTION

12 - 3. Gürültü Geliştirilen SOBANE araçları 15 araç Gözlem ve düzeyleri d için i in 1. Titreşim im el-kol 2. Gövde vibrasyonu 4. Tehlikeli kimyasallar 8. Ekranla çalışma 9. Makineler ve el aletleri 10. Güvenlik (kazalar ), 11. Elektrik riski Locaux sociaux Machines et outils à main Sécurité (accidents, chutes, glissades ) Risques électriques Risques d'incendie ou d'explosion Travail avec écran Troubles musculosquelettiques (TMS) Eclairage Bruit Produits chimiques P Ambiances thermiques Agents biologiques Vibrations Stress 5. Biyolojik ajanlar 6. Aydınlatma 7. Ortam ısısı 13. Sosyal mekanlar 15. Psikososyal konular 12. Yangın-patlama riski 14. KİSH: Kas İskelet Sistemi Hastalıklar kları E x p A n a ly s e s O b s e r v a t i o n s D é p a r is Déparis Kılavuzunun işlevsel geçerliliği Belçika ve dünyada d bir çok kez kullanıld ldı Pozitif yönleriy Doğrudan katılımc mcı Anlaması ve uygulaması kolay Neden? ve Nasıl l?? a odaklanmış Somut ve gerçek ekçi çözümlere ulaştırıyor Değerlendirme erlendirme ölçeği i değil il: Önceliklerin tanımlanmas mlanması Hızlı ve ekonomik (gereksiz ölçüm yok) İşletme için i in gelişme kaynağı (çatışma değil) Çalışma yaşam amının n yönetimine y ilişikin ikin dinamik bir plan (sadece risklerin değil) Déparis Kılavuzunun işlevsel geçerliliği Pozitif yönleriy R = Ex E * Ci C * Gr G * COC Ölçümler Risk faktörünün ortadan kaldırılmas lması Maruz kalmanın azaltılmas lması Maruz kalma koşullar ullarının iyileştirilmesi KKD kullanımı Herkesin tutumu Görev dağı ğılımı Karşı şılıklı anlayış ve güveng Motivasyon ve memnuniyet Uygun eğitim e talebi Déparis in in katkısı Doğrudan Dinamik yönetim planı Sadece geleneksel risklerin değil Fakat çalışanların iyilik halini etkileyen tüm konuların Yüksek başarı olasılığı: Çözümler çalışma grubundan gelir(çalışanlar ve yerel kadro) Negatif yönleriy Sosyal olarak çok iddialı İlk organizasyonu zor Kolay? Deming in 14. noktası: Değişimi başarmak için işletmenin tüm güçlerini harekete geçirin Çalışma durumunun kalitesi Deming Tekerleği PLAN DO PLAN Do PLAN Do PLAN Do ACT CHECK PLAN Do ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK Çalışma durumunun kalitesi 106 Zaman (yıllar) 107 Zaman (yıllar) 108

13 Enerji Enerji kaynakları Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Durgunluk anlamama Güven eksikliği Değişime ime direnç Bilinmezliğin in korkusu Yılgınlık Tembellik Sürtüşmeler Acil önemin önüne ne geçer er Öngörülemeyen ilk duruma geri dönüşd Dış kaynaklar, fakat çok fazla değil, sistem içinde: İçerden önleme danışmanı Eğer pozisyon sistemin biraz dışında ise Eğer yönetim ve ücretliler üzerinde güç baskısı varsa İşyeri hekimi, KOBİlerde dışarıdan Sisteme dahil olabiliyorsa Sürekli olmayan şekilde İş müfettişliği: jandarma gibi görülen Dış önleme uzmanları Katılımc mcı sürecin motoru: Tarafları SOBANE ve e DéparisD paris in in sunduğu u olanaklara duyarlı kılmak Tanımlanan pozisyonu benimsemeleri için yönetimi duyarlılaştırmak Üst yönetimi katmak ve duyarlılaştırmak Sendika ve çalışanların n olası tedirginliklerini geçirmek Déparis i çalışma durumuna uyarlamak Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Katılımc mcı sürecin motoru: Déparis in in ilk kullanımını yakından izlemek Déparis eğiticilerini eğitmek İlk toplantıları koordine etmek Çelişkileri ortadan kaldırmak Yanlış beklentileri, kuşkuları, güvensizlikleri, hayal kırıklıklarını kontrol altına almak Tarafların sınırlarını keşfetmelerine yardımcı olmak Tartışma, karar verme sürecini izlemek Sentezin tartışmaları doğru yansıtmasını sağlamak Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Katılımc mcı sürecin motoru: Önerilen eylemlerin akılc lcı olup olmadığı ığını kontrol etmek Toplantılarda larda ele alınmayan önemli konuları incelenmesi Ek bilgiler getirmek Süreci başlatmak için i in uygun zamanı kollamak Süreci işletmenin i tamamen benisemesine dikkat ederek yeniden başlatmak Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Kolaylaştırıcı,, başar arıdan sorumlu değil Dış rol: Zorlukları azaltmak Sürecin tüm sorumluluğunu taşıma konusunda kişileri yönlendirmek Tarafların problemleri birlikte çözme becerisini kazanmalarını sağlamak Dış hizmetlerle ilişkileri kolaylaştırma Köprü olmak İşletmenin gelişimini izlemek Gerektiğinde dışarıdan yardım alınmasını sağlamak Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Önleme uzmanı kolaylaştırıcı Paradigma değişimi imi İşlevsel etkinlik: İşletmenin özellikleri Yönetim tipi Sosyal diyalog deneyimi Atmosfer", kültür" İşlevsel etkinlik: Kişisel isel özellikler Kişilik ilik ve etkilemem gücüg Deneyimi ve güvenilirlig venilirliği Eşitlikçi i ve bağı ğımsız z olması Sağlık, güvenlik g ve iyilik hali konusunda yetkinliği Bir tartış ışmayı dinleme ve yönetme y becerisi İşletmedeki varlığı ve sosyal havayı tanımas ması Süreci tekrar başlatmak için i in uygun anı belirleme kapasitesi Güvenlik, hijyen, iyilik hali Yasal zorunluluk değil Ekonomik gelişime engel değil Fakat gelişme faktörleri Optimal durum arayışı Çalışanlar için sağlık ve iyilik hali İşletme için teknik ve ekonomik sağlık Maliyetin düşürülmesi Üretimin artırılması

14 Tutum değişikli ikliği Sağlık güvenlik sorunlarını ayırmamak Yasalardan, zorunluluklardan daha az konuşmak (negatif imaj) İşletmenin günlük yaşamına entegre olmak İşletmenin gelişimine katkıda bulunmak (pozitif imaj) Yarardan bahsetmek Çalışma durumunun kalitesi İyi düşünmelerd ve dikkatiniz için i in teşekk ekkürler Zaman

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Katılımcı Risk Değerlendirme. Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Katılımcı Risk Değerlendirme Doç Dr Meral Türk Ege Üni. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren; Sorun.Önleme Ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel

Detaylı

Mesleki Risklerin Önlenmesinde SOBANE Stratejisi

Mesleki Risklerin Önlenmesinde SOBANE Stratejisi Mesleki Risklerin Önlenmesinde SOBANE Stratejisi Çalışma refahının yönetiminde katılımcı strateji Prof.Dr.Jacques Malchaire Unité Hygiène et Physiologie du travail Université catholique de Louvain Mesleki

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 2 İşçi Sağılığı Çalışan insanların fiziksel, ruhsal moral ve sosyal

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı 2016 İş Güvenliği Eğitim Programı Eğitmen Kemal ÜÇÜNCÜ,Mak.Müh.MSc. 1984 Yılında İ.T.Ü Makine Fakültesinden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Beuth Üniversitesi-Berlin de

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları

ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları ENETOSH Eğitmenler ve Öğretmenler için İş Güvenliği ve iş Sağlığı Uzmanlık Standartları Uzmanlık Alanı İş Yerinde İş Güvenliği ve İş Sağlığı Seviye: 6 Credit: Beceriler Bilgi 1 İş yerinde iş güvenliği

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bu projenin eş finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülmektedir. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

SAĞLıK KURUMLARıNDA İŞÇİ SAĞLıĞı HİZMETLERİ: BAZı AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER

SAĞLıK KURUMLARıNDA İŞÇİ SAĞLıĞı HİZMETLERİ: BAZı AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER SAĞLıK KURUMLARıNDA İŞÇİ SAĞLıĞı HİZMETLERİ: BAZı AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER Dr André Burgmeier, IUSTE (Institut Universitaire Santé Travail Environnement), Service de Médecine du Travail du Personnel

Detaylı

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER TANIMLAR Tehlike nedir? Risk nedir? Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım? Bir risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim?

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

SOBANE stratejisinin uygulanması

SOBANE stratejisinin uygulanması SOBANE stratejisinin ugulanması Prof. J. Malchaire Unité Hgiène et Phsiologie du travail UCL 1. Şirketin bir sorunu var İşe e devamsızl zlık, personel hareketliliği, i, talepler Sorun şirketi gezerken

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Ali Shorbagi Candan Öngün Şerife Selcen Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at

RİSK bizim işimiz. www.riskexperts.at RİSK bizim işimiz 1 Güvenlik, temel ihtiyaçtır Güvenlik, etrafından izole edilerek tekil olarak değerlendirilememektedir. Bu nedenle potansiyel risklerin anlaşılması, emniyet ve güvenliğin sağlanmasının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM Programın İş Sonuçlarına Faydaları: Birinci kademe yöneticilerden, hem takımın bir üyesi hem de takımın yöneticisi olarak, Bir yandan istenen sonuçları

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA 1 / 8 ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA Tel : 435 90 16 Faks : 435 80 28 11.12.2013 KONU SAYI : T13/3142 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri Teklifin İletileceği Firma Yetkilisi Teklif Bilgileri

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma Ergonomi Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1 OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI 1 ERGONOMİ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR 2 İÇERİK 01 02 03 04 ERGONOMİ GENEL KAVRAMLAR OYAK RENAULT DA ERGONOMİ ORGANİZASYONU VE KULLANILAN ÖLÇÜM

Detaylı

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları MARKALAR Arçelik Demek 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları, komponentleri ve tüketici elektroniği ürünleri

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ANKARA - MART 2017 1 SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler SUNUM İÇERİĞİ İSG MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR UZMANLIK SINIFLARI NEDİR? TEHLİKE SINIFLARI NEDİR?

Detaylı