şımın n temelleri kılavuzu na? erlendirme, erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "şımın n temelleri kılavuzu na? erlendirme, erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon"

Transkript

1 Mesleki risklerin önlenmesinde SOBANE Stratejisi J. Malchaire Unité Hygiène et Physiologie du travail Université catholique de Louvain Plan Klasik müdahale: : bilanço Yeni bir yaklaşı şımın n temelleri SOBANE stratejisi Déparis kılavuzu Kolaylaştırıcı-dan danışmanın n rolü Kimin yararına na? Sizden ne bekliyorum prensip olarak hemfikir olmanız değil fakat Açık görüşlü olmak emin olduklarınızı yeniden sorgulamayı kabul etmek Benim söylediğimin SİZİN uygulamanızda nereye denk düştüğünü görmek Bugünden yarına tutum değiştirmek değil Fakat Denemeye niyetlenmek + ve olarak size kişisel memnuniyet şeklinde ne getirdiğini görmek + ve olarak işletmeye ve çalışanlara ne getirdiğini görmek Nedenleri bilerek karar vermek Bana sorular sormanız Beni haklı olduğunuza ikna etmek için değil Ne demek istediğimi anlamak için İş analizinin klasik analizi: endüstriyel hijyen döneminin başlangıcından itibaren 1. Sorunun farkına varılması 2. Bir uzmanın müdahalesi Doğru ölçümler Sınır değerler ile karşılaştırma Genel iyileştirme önerileri (KKD, eğitim...) Ölçüm metodolojisi, sonuçlar ve önerilerden oluşan 5-20 sayfalık tam bir rapor 3. İşveren tarafından raporun okunması? 4. Eylem var ya da yok? doğru ve özgün n değerlendirme, erlendirme, Bazen çok yüksek y ve sınır s r değerlerin erlerin üzerindeki konsantrasyon, gürültg ltü düzeyi olan kritik çalışma durumlarında yeterli olabilir... Çalışanlardan konsultasyon Fakat çok az ya da hiç katılım m yok! Başar arı? 5 yılda y bir çalışma koşullar ulları algısı üzerinde Avrupa araştırmas rması Fiziksel risklere maruz kalan çalışan sayısına ilişkin istatistikler Gürültü Pozisyon Yük taşıma Şimdi Daha fazla kas iskelet sistemi sorunu Daha fazla stres (iş stresine daha fazla ilgi) Daha fazla memnuniyetsizlik (iş memnuniyetsziliğine ine daha fazla ilgi) multifakt ktöriyel türde sorunlar Çalışanları kişisel isel olarak katarak Hiçbir sınır r değer er yok Çalışma durumunun bütününü kapsayan daha genel bir analiz Yaklaşımı değiştirmek? 7 Farklı yaklaşım Hangi temellerde? Terminoloji Risk faktörleri ve Riskler Risk değerlendirmesi Risk önlemenin sürdürülmesi Düzenlemelerin hedefleri Yasal vizyona karşı önleyici vizyon Yetkinliklerin tamamlayıcılığı: disiplinler arası birliktelik Çalışan desteksiz şekilde kendini korumanın baş aktörü Deming prensipleri Sorunların küreselliği 8 Terminoloji Dil birliği Çalışma durumları Çalışma koşullarına iş istasyonlarına karşı Güvenlikçiler = iş güvenliği danışmanları Uzmanlar (Bilirkişiler) : hiçbirşeyden herşeye bilirler çalışma durumunun sadece bir yönüne hakim uzmanlar (gürültü, toksikoloji, stres...) 9

2 Risk Faktörleri Çalışma durumunun sağlık, güvenlik, çalışanların iyilik hali ile etkileşebilen aşağıda sayılanlar ile bağlantılı tüm faktörleri : Güvenlik: (tehlike) Kazalar: yüksekte çalışma, bozuk zemin, bıçak, b elektrik Sağlık: (zarar, tehlike) Meslek Hastalıklar kları: gürültü, çözücüler, aydınlatma, yük y k taşı şıma İyilik hali: (ne e tehlike, ne zarar) Konfor, bireysel gelişim, im, stres, gece çalışması, özerklik, ilişkiler kiler Belli bir Şiddette bir etkinin Olasılığı ığı risk faktörüne Maruz kalmayı ve Maruz kalma koşullarını gözönünde bulundurarak Risk: Bacağı ğımı kırma Olasılığı ığı # burkma en tenant compte du fait que 3m yükseklikteki bir merdivende 2 saat çalıştığımı ve merdivenin dengede olmadığını gözönünde bulundurarak Önleme Teknik veya organizasyonel teknik önlemler: Primer Korunma Prévention primaire risk faktörünü elimine etmek Sekonder korunma maruz kalmayı azaltma Maruz kalınan koşullar ulları iyileştirme hasarın şiddetini azaltma Tehlike, zararlar 3 bileşen en R = Ex* E * Ci C * G * Gr Maruziyet Koşullar Şiddet Korunma Tıbbi İzlem Hasarın şiddetini azaltmak için i in çalışan tarafından kullanılan lan kişisel isel koruyucu donanımlar mlar: güvenlik ayakkabılar ları ekranla çalışmada gözlg zlük gürültü önleyici kulaklık maske... Hasarın şiddetini azaltmak üzere İleri tıbbi tetkikler : bir riske maruz kalan ve bir zarar görme olasılığı olan çalışanın, ZARAR GÖRMEYECEĞİ Bu zararı görmediği Sadece bir risk faktörünün varlığından hareketle değil, Fakat riskin etkisine göre yapıldığından emin olunmalıdır Risk değerlendirme erlendirme Risk değerlendirme? Risklerin Değerlendirilmesi erlendirilmesi Kantitatif yöntemy Risk değerlendirmesi önlemenin vazgeçilmez ön adımıdır" Risk değerlendirmesi sağlıklı çalışma ortamlarının garantisidir" Önlemek için i in değerlendirmek erlendirmek Harekete geçmek için i in anlamak" değerlendirme makale sayısı>>> önleme Değerlendirme yöntemleri konusunda kitap sayısı >>> önleme Risk = Ex : Risk maruziyeti * Ci : Maruz kalma koşulu * Gr : Hasarların şiddeti = Ex * Ci C * GrG Niceliksel yöntemler Ölçümler Fiabilité des évaluations??? Fiabilité des conclusions : priorités??? Niceliklendirme sonuçta amaç haline geliyor Niceliklendirme çok hızlh zlı ve sistemamtik değil Öznelin etkisi çok fazla önemli Tahminler taraflı ve güvenilir g değil «neden» üzerinde düşünme d atlanıyor Çıkarılan öncelikler güvenilir g değil

3 Çalışan 85 db(a) e maruz" Ne zaman? Hangi makineler çalışıyor Nerede? Yakın, makinelerden uzak Düzey ne kadar süredes? anlık k değer er, ortalama 1, 5, 60, 480 dk boyunca Hangi çalışma koşullar ullarında? Temsiliyet? Yararlılık? Ölçümler? 19 Kol 45 ile 90 zamanın % 37si boyunca Score Omuz 20 fleksiyonda ve 20 ekstansiyonda: 1 Omuz 20 et 45 arasında fleksiyonda ya da 20 den fazla ekstansiyonda: Omuz 45 ile 90 fleksiyonda: 3 Omuz 90 den fazla fleksiyonda: 4 Eğer omuz yukarıdaysa: +1 Eğer omuz vücuttan uzaktaysa (abduksiyon) +1 Eğer çalışan dayanıyorsa veya kolunun ağırlığını destekliyorsa: 2-1 Neden bu kadar çok ölçüm? Yanlış gerekçeler Niceliklendirilemeyen yoktur! Mühendisler niceliksel veriler istiyorlar Niceliksel değerlendirme çözümlere götürür Kaç neden ve nasıl a karşı global ayrınt ntılara karşı Bir riskin olup olmadığı ığını belirlemek için i in ölçmek gerekir Yasal bakış önleyici yaklaşıma karşı Ölçümler ücretlilerin öznel znel yakınmalar nmalarını resmileştirmek, nesnelleştirmek için i in gereklidir Açıkca Ücretlilerin yetkinliklerini ve bütünlüklerini ve onların yerel yönetimlerini tanımak Gerçek nedenler? İşletme için Geciktirici ölçümler!!! Güvenlik danışmanları için Aldıkları eğitime denk düşüyor Basit, hızlı (temsil edici olmadığında), ucuz (hatta kazançlı!) ve saygın B. Goelzer (1996) Niceliksel değerlendirmeye ve tıbbi izleme önleme ve risklerin düzeltilmesinden daha fazla dikkat atfedilmesi alışık olmadığımız bir yaklaşım değildir. Komplike donanımlar ve rakamların yarattığı büyü bazı gerekçelerle, maruziyetin azaltılması için önerilen pragmatik çözümlerden daha önde tutulmaktadır. " Paul Oldershaw Control Banding Bazı gelişmekte olan ülkelerde maruziyetin doğru bir değerlendirmesinin maliyeti kişi başı yıllık sağlık bütçesinden daha fazladır." Bile bile niceliklendirme şunun için: Bilimsel araştırma rma Doz-etki etki-yanıt t ilişkileri Ödemeler Tazminatlar FMP CNAM Duyarlıla laştırma aracı (COV) Daha teknik olan çözümlerin araştırılmas lmasında özel noktaların n derinleştirilmesi (Önce-sonra yı karşı şılaştırma) Nereye varıld ldığını kontrol etmek: artık k risk Talep edenleri zaman içinde i inde eğitmek için in kullanmak üzere isteklere yanıt t vermek Öncelikle DAHA AZ ölçüm Gereksiz, masraflı (temsil ettiğinde), zor, uzun Dikkatin yönünü önleme girişimlerinden uzaklaştırır maymuncuk tarzı önerilerle sonuçlanır İŞ GÖRMEK: değerlendirmekten erlendirmekten ziyade önlemek Değerlendirme erlendirme yerine yönetimy Ölçümler en son özel bir noktayı derinleştirmek içini in nereye vardığı ığımızı kontrol için: i in: artık k risk içini in Risklerin önlenmesi

4 Risklerin önlenmesi Risklerin önlenmesi Risklerin önlenmesi 1. Risk faktörüne maruz kalma 2. Maruz kalma koşullar ulları 3. Hasarların şiddeti R = Ölçümler x* Ci * GrG İşin organizasyonu Yerler İşleyi leyiş Zaman R = Ex *Ci** GrG Ölçümler Güvenlik Ortak korunma ÖNLEMLERİ Araçlar, makineler Yangınlar nlar R = Ex * Ci *Gr Ölçümler Uygun ve tüm t çalışanlar tarafından kabul edilen kişisel isel koruyucu ÖNLEMLER Güvenlik R = Ex * Ci * G R = İşin organizas yonu Risklerin önlenmesi * Gr Ortak Kişisel isel korunma korunma * O Tutum : aşağıdakilerin fonksiyonu: Politik uyum Eğitim Stres, iş doyumu Motivasyon 31 Dış güvenlik uzmanları tarafından R = Ex * Ci * GrG İşin organizas yonu Risklerin önlenmesi Ortak Kişisel isel korunma korunma Görünür faktörler üzerine eylemler Ci üzerine: ortak korunma Gr üzerine: Kişisel korunma * CO Tutum eğitim üzerine: sıklıkla basmakalıp (manipülasyon ) Zor uyum 32 Genel geçer öneriler Koruyucuları yetkimiz yoksa kaldırmayalım. 2m den fazla yükseklikte çalışırken emniyet kemerlerini kullanmak Çalışma alanını düzenli ve temiz tutmak. İş yüzeylerinin nemli olup olmadığını kontrol etmek, değilse temizlemek Makineleri, araç ve donanımları uygun şekilde kullanmak Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak. Merdivenleri kullanırken korkuluklara tutunmak ve iki eli de bağlayan yük taşımamak Ağır eşyaların yerini yalnız başına değiştirmeye çalışmamak 33 R = Ex * Ci * G R = SÜRDÜRÜLEBİLİR risk önleme İşin organizas yonu * Gr Ortak Kişisel isel korunma korunma yeni üretim ve risk faktörlerine yönelik Uyumlu eylemler geliştirmek İşletmenin sosyoekonomik çerçevesine entegre olan eylemler * CO Tutum Yasal düzenlemed? Çerçeve eve YönergeY 89/391: işveren: Tüm işe e bağlı konularda ücretlilerin sağlık k ve güvenlig venliğini sağlamak lamak. Genel korunma önlemlerini uygulamaya konmak: Riskleri yok etmek Yok edilemeyen riskleri değerlendirmek erlendirmek Riskleri kaynakta yoketmek İşi i insana uydurmak... Yasal düzenlemed? Çerçeve eve yönerge y 89/391: işverenin zorunluluğu: g) Korunmaya entegre olan uyumlu bir bütün içinde korunmayı planlamak: teknik, işin organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve ortama ilişkin faktörler;

5 Hedef nedir? 1. Vurgu korunma ve tıbbi izlem üzerine değil risklerin önlenmesine 2. Sistemik yaklaşı şım Önleme ve işte i iyilik hali politikasını işletmenin genel politikasına entegre etmek Yasal bakış KKD Etki Entoksikasyon Stres Önleme hangi andan itibaren? Önleyici bakış Hedefler Sadece < yasal değerler erler değil Fakat optimal durum arayışı operatörler rler için i in sağlık k ve iyilik hali içini in işletme için i in teknik ve ekonomik açıdan a Sorun yaşamamak için yasalara uymak değil Negatif güvenlik ve güvenlik uzmanlığı imajı, Fakat işletmenin i gelişmesine katkıda bulunmak Pozitif f imaj, personel taraflar 37 L Maruziyet Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı Yetkinliklerin Tamamlayıcılığı Ücretliler Yönetim İşyeri hemşireleri İç danış ışmanlar İşyeri hekimleri İş hijyenistleri Ergonomlar Bilirkişiler iler Sağlık güvenlik Çalışma durumu Ben Çevrem Aile doktorum Uzman Bilirkişi Tıp Sağlığım Tamamlayıcılığıığı organize etmek bu yetkinlikler üzerine bütün b n rekabetler bilmemekten düşünme eksikliğinden inden gelir multidisiplinarite interdisiplinarit disiplinarite üzerinde düşünmek d İşletmeler sorunlarını dış güvenlik uzmanları üzerine boşaltıyorlar Güvenlik uzmanları işletmelerin sorunlarını ele alıyorlar İç Hizmet Dış hizmet Bilirkişiler İşletmeler kendi sorunlarını kendileri çözüyorlar Dış uzmanlar işletmelerin KENDİ sorunlarını çözmelerine yardımc mcı olurlar Dış hizmet İç Hizmet Bilirkişiler Önlemenin temel aktörü? Amaç: ücretlinin iyilik halinin kazanılmas lması veya sürds rdürülmesi Böylece yalnızca ücretlinin hakim olduğu çalışma durumunu bilmeden hiçbir akılc lcı davranış gerçekle ekleşemez emez Donc aucune action pertinente sans la connaissance de la situation de travail que seul le salarié détient. Ücretli önlemenin temel aktörü dür Ve önlemenin nesnesi olmaz M G M G Danışana karşı Katılımc mcı girişim im

6 Danışana karşı Katılımc mcı girişim im Direktif 89 ve iyilik hali konusunda yasa Yasalar ve/ veya ulusal uygulamalara uyan bilgi, danış ışma, dengeli katılım, çalışanların eğitimi.. Önlem İşi i değiştirebilmek için in işi i i anlamak T M M T T M CP 46 Desteğe karşı eğitim Açıkca yetkinlik ve bütünlüğü tanımak Ücretlilerin Doğrudan yönetimlerinin y Kendi sorumluluklarını almaları yönündende onları eğitimek Karşı karşıya kaldıkları ve aldıkları risklerin kendi kendilerine farkında olmalarına yardımcı olarak Onları desteklemek yerine Yetkinlik kadercilik! CP, VLT, ek çeklist 47 Çalışma durumunun kalitesi Deming Tekerleği PLAN DO PLAN Do PLAN Do PLAN Do ACT CHECK PLAN Do ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK ACT CHECK Zaman (yıl) Deming noktası 14 Deming noktası 14 Deming noktası 1. Ürünleri ve hizmetleri sürekli iyileştirerek görevinizin hedefini koruyun 2. Yeni yönetim felsefesini benimseyin ve değişimi sağlam bir şekilde sürdürün 3. Ürünlerin kalitesinin çok az kontrole bağlı olmasını sağlayın. Kurgulama anından itibaren kaliteyi entegre edin 4. En düşük fiyata satın alma kuralını terkedin. Daha çok toplam maliyeti düşürmeye çalışın. Uzun süreli güven ve dürüstlük ilişkisi kurarak Ürün başına mal sağlayan kişi sayısını azaltmaya çalışın 5. Planlama, üretim ve hizmet süreçlerini sürekli iyileştirin, bu maliyetin azalmasını sağlayacaktır. 6. İşletmenin tüm personeli için sürekli eğitim yapın. 7. İnsanların ve makinelerin işini kolaylaştırma hedefi güden çağdaş bir otorite şeklini (leadership) öğretin 8. Herkes işletmenin başarısına katkıda bulunabilsin diye korkuyu yokedin 9. Birimler arasındaki engelleri devirin. İşin gerçekleştirilmesi ve ürünlerin kullanımı sırasında oluşabilecek sorunları ekip çalışması ortadan kaldıracaktır. 10. İşçilere 00 hata ya erişmeyi ve üretimi artırmaya rmaya yönlendiren y hedef ve sloganları, özendirmeler kaldırın 11. Üretim kotalarını, hedeflere göre g yönetimy netim denen metodu ve rakamlarla olan tüm t m yönetim y şekillerini kaldırın 12. İşçileri, mühendisleri m ve işinden i inden gurur duyan kadroları engelleyen engelleri kaldırın 13. Kişisel isel gelişim im ve eğitim e programlarını güçlendirin Deming [1982] "There will be no room for managers who do not know how to work with their people to produce high quality goods at low cost. High reliability cannot be secured without worker cooperation. In the competitive world of the future, companies which have not mastered these ideas will simply disappear. There will be no excuses. " 52 Sorunların n globalliği Çalışan kendi çalışma durumunu yaşıyor Birbirinden bağımsız ve farklı bir olay serisi olarak değil Fakat birbirini etkileyen olaylar kümesi gibi Gürültü ilişkileri etkiler İstasyonlar arasındaki teknik organizasyon kas iskelet sistemi risklerini etkiler Sorumluluk paylaşımı işin kapsamını etkiler «Herşey ey birbirinin içindei inde» 53 Herzberg (Doğal Bilimler Okulu) Tutumu 2 tip faktör etkiler: Ücretlinin içinde çalıştığı çerçeve Memnuniyetsizlik faktörleri İşteki fiziksel koşullar: işin organizasyonu, işin gerektirdikleri, fiziksel ortam Ekonomik koşullar: ücretler, mali avantajlar, sigortalar Sosyal avantajlar: toplantılar, aralar, geziler Patronlar, meslekdaşlar, politik ve yasal faktörler İşin kendisi: aşağıda sayılan olanaklar Kapasitesini kullanma geliştirme Zor şeyleri başarma Sorumlulukları yerine getirme Diğerlerinin hayranlığını kazanmak Memnuniyet, İYİLİK HALİ faktörleri 54

7 Gerçekleştirme gereksinimi Özgüven ihtiyacı Sosyal ihtiyaçlar Güvenlik ihtiyacı Fizyolojik ihtiyaçlar Maslow a göre ihtiyaç hiyerarşisi Başarı İşe ilgi Sorumluluk Gelişme İkramiye Takdir Statü Diğerleri ile ilişkiler Supervizyon Meslekdaşlar Yardımcılar Teknik süpervizyon Örgütsel Politika İş güvencesi Çalışma koşulları Ücret Özel yaşam Memnuniyet faktörleri Memnuniyetsizlik kaynakları Herzberg e göre motivasyon ve hijyen faktörleri İYİLİK HALİ Kaza yok Meslek Hastalığı yok Yerel rahatsızlık yok 55 Global analiz : Ele alınan sorun ne olursa olsun (gürült( ltü,, fiziksel yük...) y Çalışma durumunun genel çerçevesievesi içine ine yeniden yerleştirmek dış koşullara bağlı olarak sorunları parça a parça a ele almak yerine Sonra gerekirse derinleştirmek Eğer sorun çözümlenmediyse Eğer risk çok önemliyse (kimyasal riskler kler, kazalar, yangınlar nlar.) 56 Küçük k orta ölçekli işletmeler i KOBİ Taille % çalışan Sadece büyükler için değil KOBİler içinde yöntem geliştirmek 57 Sonuç Paradigma değişimi Ücretlilerin katılımı Global bir girişim im ile başlamak İlerici yaklaşı şım Objektif ktif: koşullar mümkün n olan en iyisi Sonra ölçüm, sistematik olarak önce değil 58 Güvenlik, hijyen, iyilik hali Yasal zorunluluk yok Ekonomik gelişime engel yok Fakat gelişim im faktörleri Optimal durum Operatörler için sağlık ve iyilik hali İşletme için teknik ve ekonomik sağlık Maliyetin düşüşü Üretimin artışı Daha az yasalardan, zorunluluklardan bahsetmek... (negatif imaj) İşletmenin günlük yaşamına entegre etmek Kardan bahsetmek İşletmenin gelişimine katkıda bulunmak (pozitif imaj) 59 Nasıl? Bir strateji 60 bir strateji Farklı başlang langıç girişimlerini imlerini koordine etmek mermiler, rezervuarlar, kaynaklar çalışanlar, önleyiciler, bilirkişiler Hedefe ulaşmak için i in savaşı kazanmak çalışma durumlarını iyileştirmek Mümkün n olan en hızlh zlı şekilde Mümkün n olan en etkili şekilde Mümkün n olan en ekonomik şekilde Karmaşıklaştırma Maliyet Bilirkişilik Strateji olmadan Risk değerlendir me Önleme Farklı müdahale dahale düzeyleri Mesleki risklerin önlenmesi stratejisinin felsefesi SOBANE Saptama -Gözlem- - Bilirkişilik yöntem, fakat birbirine eklemlenen yöntemler 61 Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı 62 63

8 Bireysel sağlık k yönetimi y stratejisi İş sağlığı ığımın n yönetim y stratejisi Sağlık-Güvenlik Tarafları İyileşme Üniversite uzmanı Bilirkişi Uzman Gözlem Pratisyen Kendim Saptama 2008 DSÖ Raporu birinci basamak hizmetlere dönüşü önermektedir. Expert Bilirkişi Prévention Analyse Observation Gözlem Dépistage Saptama Önleme L expert Bilirkişi Le Uzman spécialiste Le İçerden préventeur iş güvenliği uzmanı interne Çalışan Le travailleur Ücretliler Yönetim İşyeri hemşireleri İç iş güvenliği uzmanları İşyeri hekimleri İş hijyenistleri Ergonomlar Bilirkişiler Sağlık Güvenlik Çalışma Durumu Saptama Gözlem Bilirkişilik ilik Ne zaman? Nasıl? Maliyet? kim tarafından? Yetkinlik İş Ergonomi Aşama 1 SAPTAMA Her Durumda Basit Gözlemler Zayıf 10 Dakika İşletmedeki kişiler Yüksek Orta Aşama 2 GÖZLEM Sorun Varsa Niteliksel Gözlemler Zayıf 2 Saat İşletmedeki kişiler Yüksek Orta Aşama 3 ANALİZ Zor Durumlar Niceliksel Gözlemler Zayıf 2 Gün İşletmedeki kişiler + Güvenlik uzmanları Orta Yüksek Aşama 4 BİLİRKİŞİLİK Karmaşık Durumlar Özellesmis Ölçümler Zayıf 2 Hafta İşletmedeki kişiler + Güvenlik uzmanları + bilirkişiler Zayıf Uzmanlaşmış 67 Karmaşıklık Maliyet Bilirkişilik SOBANE Önleme Startejisi Expertise Analyse Analysis Observation Dépistage Screening Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı PREVENTION 68 Risk yönetimi y genel şeması Saptama S Alanlar A Makineler P Güven T Gürültü A Kirlilik M.. A Mental yük İlişkiler Sorumluluklar Observation Gözlem Analyse Expertise Bilirkişilik Accident Toluène 69 Müdahalenin ilk günüg Aşama 1 : Saptama Bir ya da iki hafta sonra Aşama 2. Gözlem Bir ya da iki ay sonra Aşama 3. Derin Çalışma durumunun tüm m yönleriniy kapsayan rehber Kullanımı ve anlaşı şılması çok basit Très rapide et peu coûteux kullanılabilecek şekilde Çalışanlar ve üstleri tarafından belirlemek için: Doğrudan durumu iyileştirmek için in ne yapılaca lacağı Hangi yönlerin y daha özel bir gözlem g gerektirdiği Özel bir riskle ilgili (gürültü, KİSH, elektrik ) Kullanımı ve anlaşı şılması basit bir yöntem y Biraz daha uzun ve daha masraflı Riski niteliksel olarak daha ayrınt ntılı incelemek için i in Sahadaki insanlar tarafından (çalışanlar ve üstleri) Gözlem olarak: Hemen somut çözümler Hangi faktörler daha derinleştirilmeli Aşama 3: Özel ve özgün bir yönle y ilgili Anlaşı şılması ve kullanılmas lması daha karmaşı şık k bir yöntem y Daha uzun ve daha masraflı Riski niteliksel veya niceliksel olarak incelemek için i in Bu vazgeçilmez ve şart olduğunda unda Sorunun bütün b n bileşenlerini enlerini bilmek için i in Daha karmaşı şık çözümler bulmak için i in Bu yöndey yetiştirilmi tirilmiş bir güvenlikg venlikçinin inin müdahalesi m

9 Üç ay sonra Aşama 4. Bilirkişi i incelemesi 4 müdahale AŞAMASI AMASI SOBANE stratejisinin uygulama araçlar ları Rasgele ve ayrıntılı inceleme Özel bir yön konusunda Önceden hazırlanmış kayıt defteri Karmaşıklık maliyet Bilirkişilik Expertise PREVENTION Daha karmaşı şık çözümleri aramak üzere ek ve özel teknikler Özel bilgi ve olanaklar gerekli Uzmanlaşmış kişiler iler Analyse Analysis Observation Dépistage Screening 73 Çalışma durumu sayısı Risk faktörü sayısı Ön n tanı Rehberi Déparis Görüşme KılavuzuK Expertise Düzey 1: Saptama PREVENTION DÉpistage PArticipatif des RISques PREVENTION Déparis Yöntem Çeklist Anket (?) Görüşme kılavuzu Analysis Observation Screening site Expertise Analysis Observation Screening Risklerin katılımc mcı saptanması Déparis görüşme kılavuzu k Çalışma koşullarının çalışanlar ve ekipleri tarafından sistematik olarak gözden geçirilmesi. + Daha önemli riskler için önleyicinin işyerlerini gezmesi İş kazası (Déparis tablo 3) Elektrik, yangın ve patlama (Déparis tablo 4) Makine ve aletler (Déparis tablo 6) Biyolojik ve kimyasal riskler (Déparis tablo 11) Kim? İşletmedeki kişiler: çalışanlar, ekipleri, inceleme bürosu, iç korunmacılar Çalışma durumunu tam olarak bilen Nasıl? Déparis Kılavuzunun 14 tablosunu gözden geçirme Hemen alınması gereken önlemleri belirleme Özel bir Gözlem gerektirenleri belirleme

10 18 tabl tablo, çalış Déparis ışma durumunun 18 yüzüy Çalışma durumu: 1. Çalışma mekan ve yerleri 2. İşin organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş araç gereci ve makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. El ile yapılan işler ve zorlanma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam hijyeni 12. Ortam ısısı 13. Titreşim 14. Özerklik ve bireysel sorumluluklar 15. İşin kapsamı 16. Zaman çatışması 17. Personelin kendi arasında ve üstlerle ilişkiiler 18. Psikososyal çevre 82 Konu Tartışılacak Tartışı ışılacak konuların listesi Daha ayrıntılı incelenmesi gereken konular: Gözlem düzeyinded KİM somut olarak NE ve NE ZAMAN yapacak? Somut olarak yapılacak olan kim tarafından ve ne zaman, 83 Öncelik Memnun edici olmayan durum: İyileştirme şart Memnun etmeye yakın n durum: iyileştirme önerilir Tamamen memnun edici durum 84 Çalışma mekan ve alanları Tartışılacaklar Atölyeler, bürolar, çalışma alanları Orta büyüklükte ve kimse izole değil Ulaşım alanları(kişiler ve araçlar) Yeterince geniş, çizgilerle iyi sınırlanmış, Eşyalar, kalar, paletlerle doldurulmamış Görme alanı iyi Çalışma alanlarına girişler Kolay, doğrudan, yeterli genişlikte (> 80 cm) Dağınıklık: yerleştirme ve düüzenleme uygun Yerleştirme alanları Yeterli (klasörler, dolaplar ) ve kolayca ulaşılabilir Teknik ve temizlik bakımı Mekanlar iyi ve düzenli bakılıyor, hoş Atıklar Düzgün ayrılıyor ve uzaklaştırılıyor Uygun konteyner ve yeterli sayıda Zemin İyi durumda, düzgün, sert, kaymayan Sosyal alanlar Duşlar, tuvaletler, vestiyer, yemekhane. Yeterli büyüklükte, rahat ve donanımı iyi Acil çıkışlar Serbest, görünür yerde Uygun işaretleme ile yönelndirilmiş Ayrıntılı incelenecek konular: Kim, somut olarak neyi, ne zaman yapabilir? 85 1.İş kazaları Kim somut olarak ne Tartışılacaklar yapabilir ne zaman? İş giysileri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Adapte edilmiş, mevcut, kullanılan, bakımlı, yerleştirilmiş Tehlikeli maddeler : maskeler, gözlükler, eldivenler Makinalar : gözlükler (sıçrama), eldivenler Yüksekte çalışma : kask, güvenlik kemerleri Yüksekten düşme : vücut koruyucu, zincirler, yüksekte çalışma ekipmanlarının bakımı, insan kaldırma... Ayaküstü düşme: zeminin durumu, düzen, temizlik Düşme ya da eşya sıçraması Operasyonların güvenliği, aletlerin ve malzemenin yerleştirilmesi Mekanik riskler: Çarpma, sürüklenme, ezilme, kesi, batma, yanık güvenliğin olmaması ya da işe yaramaması, makara koruyucu, iğnelerin kullanımı, kesiciler, ısı kaynakları Kaza durumunda prosedürler Açık, bilinen ve uygulanan İş kazalarının analizi Sistematik, tam, yararlı İlk yardım: acil mekanlar, ilk yardım kutuları, ilk yardım ekibi...iyi lokalize ve uygun Daha ayrıntılı incelenecek yönler: 1.Özerklik ve kişisel sorumluluklar Tartışılacaklar Emirler ve beklentiler: çelişki yok İnsiyatif düzeyi Herkes çalışma şeklini,ekibin çalışma düzenini bozmadan düzenleyebilir Özerklik Herkes işini aksatmadan iş istasyonundan ayrılabilir ve kısa bir dinlenme arası alabilir (tuvalet, birşeyler içme) Temas özgürlüğü Herkes çevre ve dış hizmetlerle gerekli gördüğü ilişkileri kendi başına kurabilir Dikkat düzeyi: duruma göre Yürütülecek eylemlerin ciddiyetine göre Olayların öngörülemeyen özelliğine göre Kararlar Seçenek sayısı sınırlı Bilgi edinmek mümkün Alması zor değil Gereken reaksiyon hızı normal Sorumluluklar Herkes kendisine düşeni bilir ve gerekeni yapar Ne çok ağır ne çok hafif Hatalar Yapılan hataları herkes kendisi düzeltir Daha ayrıntılı incelenecek yönler: Kim somut olarak ne yapabilir ne zaman? Déparis Görüşme KılavuzuK 1. Sağlık sektörü 2. İnşaat sektörü 3. Hizmet sektörü 4. Evde çalışma ile hizmet sektörü 5. Bankalar 6. Eğitim 7. Gıda sektörü 8. Ağaç endüstrisi 9. Elektrik şirketleri 10. Laboratuvarlar (kimya ve biyoloji) 11. Korunaklı atölyeler 12. Garajlar 13. Matbaa 14. Pastaneler 15. Call centers 88 Déparis Görüşme KılavuzuK 16. Süpermarketler 17. Kafeterya-restoranlar 18. Lojistik 19. Temizlik sektörü 20. Güzellik salonları 21. Cezaevleri 22. Yüksekte çalışma 23. Bakıcılar, temizlikçiler 24. Bahçıvanlar 25. Güvenlikçiler (teknik kadro) 26. Evde bakım yardımcılık sektörü 27. Les homes 28. Kreş-bakımevi 29. Spor ve eğlence alanları 30. Kuaför salonları 89 Kullanım m prosedürü 1. Müdüriyetin in bilgilendirilmesi Hedefler Sonuçları dikkate alma konusunda söz verme 2. Güvenlik Komitesinin ÖNDERLİĞİ ve tartış ışma 3. Bir bütün b n yani çalışma durumu nu oluşturan küçük üçük iş istasyonu grubunun tanımlanmas mlanması 4. Müdüriyet tarafından çalışanların n onayı ile bir koordinatör atanması 5. Koordinatörün hazırlanmas rlanmasıo Déparis kılavuzunu kullanmak için i in yetiştirilmesi tirilmesi Déparis i çalışma durumuna uyarlamak Olduğu u gibi bir faktöre uygulanamıyorsa yorsa (titreşim im ) ) ya dönüştürülecek ya da bırakb rakılacak 90

11 Kullanım m prosedürü 5. Çalışma grubunun planlanması iş arkadaşları tarafından belirlenen anahtar-operatörler en azından bir erkek ve bir kadın eğer grup karışık ise müdüriyet tarafından seçilen kadrolu personel İşletmeye genel bakabilen bir personel delegesi 6. İş istasyonlarının yakınında sakin bir mekanda tartışma grubunun toplantısı 7. Toplantının amacı ve süreç konusunda koordinatörün anlaşılır açıklaması 8. Her başlık üzerinde tartışma, skorlamak için değil, durumu iyileştirmek için ne yapılabileceğine ilişkin daha ayrıntılı incelenmesi gerekenleri (Gözlem düzeyi ) Kullanım m prosedürü 9. Toplantıdan sonra, koordinatör r tarafından aşağıa ğıdaki konuları netleştiren tiren özet Planlanan çözümlerin ayrınt ntılı listesi Daha ayrınt ntılı incelenecek noktalar Kim ne zaman ne yapıyor yor 10. Katılımc mcılara sonuçlar ların n sunumu, gözden geçirme, katkılar lar 11. Son toparlama Kısa vadeli eylem planı Çalışma durumu: 1. Mekan ve çalışma alanları 2. İş organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş malzemesi, araçlar, makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. Efor ve elle çalışma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam havası hijyeni 12. Termik ortam 13. Vibrasyon 14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar 15. İş kapsamı 16. İş çatışmaları 17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri 18. Psikososyal çevre Çalışma durumu: E1 E2 E3 1. Mekan ve çalışma alanları 2. İş organizasyonu 3. İş kazaları 4. Elektrik ve yangın riskleri 5. Kumandalar ve işaretler 6. İş malzemesi, araçlar, makineler 7. Çalışma pozisyonları 8. Efor ve elle çalışma 9. Aydınlatma 10. Gürültü 11. Ortam havası hijyeni 12. Termik ortam 13. Vibrasyon 14. Özerklik Lve bireysel sorumluluklar 15. İş kapsamı 16. İş çatışmaları 17. Personel arasında ve yönetimle İş ilişkileri 18. Psikososyal çevre N KİM? NE? 1 Operatörler Matbaa atölyesi deposunda eşyaları stoklamak (kağıt paletleri, değişik kasalar, toner yeri) Maliy et NE ZAMAN? Planlanan Gerçekleş tirilen 0 -/-/- -/-/- 2 Operatörler El arabalarını ve paleti depoda belli bir yere yerleştirmek 0 -/-/- -/-/- 3 Bakım 4 Yönetim Güvenlik 9 danışmanı Güvenlik 10 danışmanı 11 Güvenlik danışmanı Fotokopi makinelerinin yanına 20 basaaktan fazla kağıt stoğu koymak Atölyeye girişi atölyede sadece operatörler olacak şekilde düzenleme Açılır kapanır kretuvar koyma Duvarın üzerine, çalışma masasının yakınına kretuvar için bir kutu yerleştirmek Kullanılmak üzere pamuk eldivenler bulundurmak Kağıtlarla çalışırken kesilerden korunmak için Fırının yakınındaki müdahaleler için sıcağa dayanıklı 0 -/-/- -/-/- 0 -/-/- -/-/- -/-/-den önce çözümleme 0 -/-/- -/-/- -/-/-den önce çözümleme 1. Çalışma alanları Durumu iyileştirmek için SOMUT olarak ne yapmalı? Alanı işgal eden kasaları, paleti, çekicileri ortadan kaldırmak Çalışma alanını düzenlemek Malzememeleri en az olacak şekilde stoklamak. Okuyucu ve kağıt sürücüsü arasındaki mesafe 0.7m olacak şekilde mobilyayı kımıldatmak Dışarıya bakan, pencere yakınında dinlenme aralarında kullanmak üzere bir alan ayarlamak. Toner kalıntılarını ve tozları kaldırmak için çalışma alanını daha sık temizlemek ve aspire etmek Zemin kaplamasını,düzeltmek Daha ileri inceleme yapılacak yönler: Çalışma alanının organizasyonu. Zeminin kaplanması Procédure d'utilisation 10. ISIG Kuruluna ve yönetimey sunum 11. Çözümlenmemi mlenmemişsorunların, n, her faktörü tek tek, 2. düzey Gözlem yöntemleri ile incelemenin sürdürülmesi Gürültü Kimyasala ajanlar KISH İşin organizasyonu Aletler İletişim Kullanım m prosedürü 12. Yönetim kısa, k orta ve uzun vadeli eylem planlarını tanıml mlıyor ve yaşama ama geçirir 13. Peryodik olarak, Déparis D toplantılar ları tekrarlanır 14. Durumun tekrar değerlendirilmesi erlendirilmesi ve eylem planlarının n modifikasyonu (dinamik risk yönetimi y planları) Düzey 2: Gözlem özel bir konu için Expertise Analysis Observation Screening PREVENTION

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI MART 1992 - SAYI: 1 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA

ÇALIŞMA ORTAMI MART 1992 - SAYI: 1 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MART 1992 - SAYI: 1 Fişek Özel Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını' İki ayda bir çıkar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ -

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ - Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature

Detaylı