HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE MÜFREDAT VE UYGULAMALAR: TÜRK VE AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE MÜFREDAT VE UYGULAMALAR: TÜRK VE AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE MÜFREDAT VE UYGULAMALAR: TÜRK VE AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA BERİL AKINCI VURAL, Ph.D. Ege University (Turkey) NİLAY BAŞOK YURDAKUL, Ph.D. Ege University (Turkey) Abstract Corporations have been much more sensitive to their environments because of the accelerating importance of information and speed through globalization, developing information and communication tehnologies, increased education level and public consciousness and awareness. As a result of these developments, public relations management has penetrated to many sectors such as private sector, public sector and independent sector and has been muh more appreciated than ever before. The necessity of all sectors for accessing, evaluating and disseminating information has added a strategic identity to public relations. Because of this strategic identity, public relations as a management function - in which managers can monitor and control their environment and can offer solutions by using sound communication techniques - has been placed to a much more important position. Actually all these developments increased the demand for public relations professionals. The strategic identity of public relations and the necessity of educated and qualified people in this field also increases the expactations in public relations education. In order to execute its strategic function properly, this management function has to be fulfilled by people who has proper competency and education level. It is important to have a good education level if the people in this field are expected to put forward right and ethical practices. The development of certain standards in public relations education has been impeded because of the interdiciplinary facet of public relations, being practiced in various sectors and by unproper people. That is why, public relations education has been important in the agenda of IPRA Council meetings. Almost for a decade, IPRA tries to put forward standards for public relations education. Public relations education is also considered as an important agenda for most of the public relations associations all over the world. The main aim of this study is to examine the university public relations curriculum and practices in United States and Turkey and then to go through a comparative study and evaluation. At the end, it is within the intentions of authors to discuss the level of public relations education in Turkey compare to United States and present suggestions in order to contribute to public relations education in Turkey.

2 Özet Küreselleşme sürecinde enformasyon ve hızın önem kazanması, gelişen enformasyon ve iletişim teknolojileri, artan eğitim düzeyi ve tüm bunların sonucunda artan kamu bilinci ve farkındalığı neticesinde işletmeler her zamankinden daha çok çevrelerine duyarlı hale gelmişlerdir. Bu yüzden halkla ilişkiler özel sektörün, kamu ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşların bulunduğu bağımsız sektörün bütün alanlarına girerek son yıllarda daha çok kabul görmeye başlamıştır. Tüm sektörlerin enformasyona ulaşmaya, değerlendirmeye ve yaymaya duyduğu büyük gereksinim halkla ilişkilere stratejik bir kimlik kazandırmıştır. Halkla İlişkiler, bu yönüyle yöneticilerin çevresel değişimleri kontrol altına alabildiği ve uygun iletişim teknikleriyle çözüm üretmeye çalıştığı bir yönetim fonksiyonu olarak üst kademelerde konumlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ise, halkla ilişkiler uzmanlarına olan talebi arttırmıştır. Halkla ilişkilerin her geçen gün stratejik bir kimliğe bürünmesi, bu alanda yetişen kalifiye elemana duyulan ihtiyaç, halkla ilişkiler eğitiminin çıtasını da yükseltmektedir. Bu yönetim fonksiyonunun stratejik işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için, bu görevi icra edebilecek yetenek ve eğitim düzeyine sahip elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz halkla ilişkiler elemanlarının iyi bir eğitim almış olması, doğru uygulamalar ortaya koyabilmesi açısından önem kazanmaktadır. Halkla ilişkilerin interdisipliner bir bilim dalı olması, çok değişik alanlarda uygulamaya konulması ve uzun yıllar alaylılar tarafından icra edilmesi vb. sebebler halkla ilişkiler eğitiminde belirli standartların gelişmesine engel olmuştur. Halkla ilişkiler eğitimi, uzun yıllardan beri IPRA konsey toplantılarının en önemli maddelerinden biri olmuştur. Halkla ilişkiler eğitimi, son yıllarda IPRA nın standartlaştırılması konusunda üzerinde çalıştığı konuların başında gelmektedir. Diğer taraftan, tüm dünyadaki halkla ilişkiler derneklerinin odaklandığı konuların başında yine eğitim gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkilerin doğup geliştiği ve en geniş uygulama alanı bulduğu Amerika da halkla ilişkiler eğitimi veren üniversitelerdeki eğitim müfredat ve uygulamalarını araştırmak, aynı zamanda Türkiye deki mevcut müfredat ve uygulamaları ortaya koyarak her iki ülke arasında kıyaslamalı bir değerlendirmeye gitmektir. Bu değerlendirme sonucu, Amerika da uygulanan halkla ilişkiler eğitimi gözönüne alınarak Türkiye deki halkla ilişkiler eğitiminin hangi konum ve düzeyde kaldığı tartışalacak ve Türkiyede ki halkla ilişkiler eğitiminin geliştirilebilmesi için alana katkılarda bulunacak öneriler sunulacaktır. 254

3 HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE MÜFREDAT VE UYGULAMALAR: TÜRK VE AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA Günümüzde Halkla İlişkiler Dünyada yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik değişim, küreselleşme sürecinde enformasyon ve hızın önem kazanması, gelişen enformasyon ve iletişim teknolojileri, artan eğitim düzeyi, tüketicilerin artan talep ve beklentileri ve hatta üretim sürecinde giderek daha fazla söz sahibi olması ve tüm bu değişimlere bağlı olarak da artan kamu bilinci ve farkındalığı işletmeleri çevrelerine karşı her zamankinden daha duyarlı hale getirmiştir. Yaşanan tüm bu değişim ve gelişmeler toplumu oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarını etkileme gücüne sahip olan işletmeleri çevrelerine daha duyarlı hale getirmekle kalmamış, yönetim anlayışlarına yeni bir bakış açısı da kazandırmıştır. Bugün kamuoyu otoriteye kuşkuyla bakabilmekte ve bu durum da daha etkin bir yönetim tarzını gerekli kılmaktadır. Sadece satışlara ve kara değil, doğal kaynaklara ve insan kaynaklarına yani çevre kirliliği ve çevrenin korunması, tüketicinin sağlığı, uygulamacıların güvenliğine de daha çok dikkat etmeyi gerektirmektedir. İnsanlar mali verilerin daha çok açıklanmasını, özel sektörle kamu sektörü arasında daha yakın bağların kurulmasını ve serbest piyasadan yararlanırken daha dürüst olunmasını istemektedirler. İnsanlar Neden ve Neden Değil diye sorabilmek, katılımcı olabilmek için enformasyon edinmek istemektedirler (Sjöberg, 1998:17). Sözü edilen değişimler sonucu sadece kamunun değil, toplumun her kesimindeki kurum ve kuruluşların enformasyona duyduğu ihtiyaç artmıştır. Bu durum, iletişim olgusunu ön plana çıkarırken, halkla ilişkiler faaliyetlerinin her zamankinden daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Özel sektör, kamu sektörü ve bağımsız sektörün enformasyona ulaşmaya, değerlendirmeye ve yaymaya duyduğu büyük gereksinim halkla ilişkilere stratejik bir kimlik kazandırmıştır. Halkla İlişkiler, bu yönüyle yöneticilerin çevresel değişimleri kontrol altına alabildiği ve uygun iletişim teknikleriyle çözüm üretmeye çalıştığı bir yönetim fonksiyonu olarak üst kademelerde konumlanmıştır. Halkla ilişkiler konusunda yapılan birçok tanım bulunmakla beraber Dr. Rex Harlow tarafından yapılan tanım, mesleği kavram ve kapsam olarak en detaylı biçimde açıkladığından Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) üyeleri tarafından iyi bir tanım olarak nitelendirilmiştir. Bu tanıma göre; Halkla ilişkiler organizasyonla hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve iletişimin sağlanıp sürdürülmesine yardım eden; sorunların ve konuların yönetimi ile ilgili; yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek ona karşı duyarlı olmasına yardımcı olan; yönetimin kamu yararına hizmet etme sorumluluğunu tanımlayıp vurgulayan; eğilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi görevi yaparak yönetimin değişikliğe ayak uydurmasına ve değişiklikten yararlanmasına yardım eden; araştırma yöntemleri ile sağlıklı ve etik ilkelere uygun iletişim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan bir yönetim fonksiyonudur (Sjöberg,1998:53). Bir yönetim işlevi, bir iletişim süreci, kamuoyunu etkileme etkinliği, hedef kitlelerle ilişkiler ve işletmenin sosyal sorumluluğu çerçevesinde yapılan bir etkinlik (LSPR,1998:5) olarak görülen halkla ilişkiler uygulaması kendini profesyonelleştirmek durumundadır ve halkla ilişkiler eğitimi de bunun başarılmasında önemli bir araçtır. Netice itibarıyle, bir işin uygulamacılarının büyük bir çoğunluğu 255

4 profesyonel olarak nitelendirildiği zaman o işin bir uzmanlık dalı olarak nitelendirildiğini söyleyebiliriz (Grunig ve Hunt,1984:66). Halkla ilişkilerin her geçen gün stratejik bir kimliğe bürünmesi, bu alanda yetişen kalifiye elemana duyulan ihtiyaç, halkla ilişkiler eğitiminin çıtasını da yükseltmektedir. Bu yönetim fonksiyonunun stratejik işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için, bu görevi icra edebilecek yetenek ve eğitim düzeyine sahip elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir halkla ilişkiler uzmanında olması gereken nitelikler şöyle sıralanmaktadır (Asna,1997: ): Dilini iyi kullanmasını bilmelidir. Genel kültür sahibi olmanın üzerinde sosyal ve ekonomik konularda yeterli eğitimden geçmiş olmalıdır. Gazetecilik mesleği, halkla ilişkiler mesleği için ihmal edilemeyecek bir niteliktir. Dış görünümüne dikkat eden, daha ilk görünüşte itici bir etki yaparak insanları kendisinden uzaklaştırmamaya özen gösteren kişidir. İnsanları sevmelidir. Kendi sorunlarını bir yana bırakacak, kızgınlığını, üzüntülerini içine atıp güleryüzlü olabilecek kadar sabırlı davranmalıdır. Görgü kuralları, topluluk içinde davranma biçimi meslekte kalmak isteyenlerin küçümseyemeyeceği özelliklerdir. Gerçekleri çabuk kavramayı, kendisini ve olayları dürüstçe değerlendirmeyi ve eleştirmeyi, insanları örgütlemeyi bilen, esneklik, sağduyu, espri ve hayal gücü ile araştırıcılık yanı gelişmiş kişidir. Kendine güvenir ve karşısındakilere de bu güveni hissettirir. Kendi dili dışında iyi konuştuğu dillerin sayısı başarıyı arttırır. Halkla İlişkiler Eğitimi Şüphesiz ki bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken bu niteliklerin çoğu doğası ve kişiliğinden kaynaklanmaktadır, ancak halkla ilişkiler konusunda da iyi bir eğitim almış olmak en az kişisel nitelikler kadar önemlidir. Günümüzde halkla ilişkiler elemanlarının iyi bir eğitim almış olması, herşeyden önce doğru ve etik uygulamalar ortaya koyabilmesi açısından önem kazanmaktadır. Öte yandan halkla ilişkiler alanındaki eğitim programları, daha geleneksel olarak görülen meslek alanlarındaki eğitimlere göre farklılık arz etmektedir. Bu farklılıkların başında öbür mesleklere göre halkla ilişkiler alanında ihtiyaç duyulan bilgilerin çok çeşitli alanları kapsaması ve halkla ilişkiler uygulamalarının pek çok sektöre uyarlanabilir olması gelmektedir. 300 yılı aşkın bir süredir akademisyenler, meslekleri işlerden ayıran * en önemli niteliğin mesleklerin bir entelektüel temeli bulunması olduğunu ileri sürmektedirler. Bugün artık elimizde etkili halkla ilişkiler uygulamasının bilgi, beceri ve zihinsel güç gerektirdiğini kanıtlayan küresel araştırma sonuçları bulunmaktadır. Etkili halkla ilişkiler uygulaması, genellikle, sürekli gelişip genişleyen somut bir bilgi temeline dayanmaktadır (Berth ve Sjöberg,1998:16). Üniversitelerin eğitim programları bu temeller üzerine oturtulmaya çalışılmasına rağmen halkla ilişkilerin çok çeşitli sektörlerde de uygulandığı gözönüne alınırsa bu alandaki bilginin çokluğu ve çeşitliliği de yadsınamaz. Profesyonel halkla ilişkiler * Çalışmanın yazarları tarafından vurgulanmıştır. 256

5 uzmanlarının geniş bir bilgi birikimine sahip olması zorunluluğu, bu alandaki eğitim müfredatlarının da yapılandırılmasını ve standart bir temele oturtulmasını güçleştirmektedir. Gerçi halkla ilişkiler eğitiminin müfredatı konusunda genelde kuramsal bir anlaşmaya varılmıştır. Ancak mesleğimizin eğitim programlarının amacı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden birine göre, bu programlar tekniğe dayalı iletişim yetenekleri programları olmalıdır. Bunlar da temel yeterlilik (lisans) programlarının çoğuna benzemelidir. Diğer görüşe göre ise bu programlar yetenek yaklaşımının daha ötesine gitmeli ve öğrencileri danışman, yönetici, karar alıcı gibi rollere hazırlamalıdır. Bu görüşte iletişim ve örgütlenme kuramı, istatistik, araştırma yöntembilimi, halkla ilişkiler yönetimi gibi derslerin verilmesi önerilmektedir (Black, 1998: 13). Geniş bir bilgi birikimi ve beceriyi zorunlu kılan halkla ilişkiler alanında başarılı olabilmek için, iletişim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak yanında, yönetim, organizasyon yeteneği, dürüstlük ve hepsinin üzerinde güçlü bir kişilik ve liderlik özelliklerine sahip olmak gerekmektedir (Peltekoğlu,1998:99). İşletmenin hedef kitleleri ile kuracağı iletişimde stratejik bir rol üstlenen halkla ilişkiler uzmanları siyasal sistemleri, yönetim teorilerini ve ekonomiyi anlamalı, davranış bilimleri ile yakından ilgili olmalıdır. Yönetim psikolojisi, iletişim psikolojisi vb. alanlarda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri uygulamaya dökebilecek yeterliliği bulunmalıdır. Müşteri memnuniyeti, motivasyon, liderlik, kalite kavramları ve yeni iletişim teknolojileri ile daima içiçe olmak durumundadır (Göksel ve Yurdakul, 2002:373). Görüldüğü üzere, profesyonel bir meslek olarak tanımlanan halkla ilişkileri icra edecek olan uzmanlarda aranan nitelik ve yetenekler beraberinde halkla ilişkilerde eğitim ve müfredat konusunu gündeme getirmektedir. Nitekim halkla ilişkiler eğitimi başta Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) olmak üzere Uluslararası İlişkiler Danışmanlık Şirketleri Birliği (ICO) ve de Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu (CERP) gibi meslek örgütlerinin son yıllarda önemle üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Bu örgütlerin faaliyet alanlarına baktığımızda şu gündem maddeleri görülmektedir (Kadıbeşegil, 2000): 1. Uluslararası Standartlar 2. Ölçümleme ve Değerlendirme Teknikleri 3. Halkla İlişkiler Eğitiminin Kalitesinin Yükseltilmesi. Her ne kadar bir ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel ortamı bir mesleğin gelişimi üzerinde büyük etkiye sahipse de, halkla ilişkiler eğitim ve müfredatı bu alanda çalışacak olan uzmanlardan beklenilen yetenek ve yeterlilikleri karşılayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Halkla ilişkiler; psikoloji, siyaset bilmi, sosyoloji ve örgütsel davranıştan; medya ve kültürel çalışmalara uzanan bir dizi konuda fikir sahibi ve yetenekli mezunlar yetiştiren teşvik edici ve yaygın bir müfredat geliştirilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamacıları genellemeci olmalıdır ve geniş kapsamlı müfredat da bunu sağlamaya yardım eder; farklı konular kendi kavramsal çerçevelerini ve kültürlerini de beraberinde getirdiğinden, dünyayı farklı bakış açılarından görmek için bir esneklik ve duyarlılık alışkanlığı geliştirmek gibi başka bir eğitimsel amacı da vardır (L Etang ve Pieczka,2002:38). Profesyonel bir halkla ilişkiler eğitim programı, bireyi halkla ilişkiler yönetimine, kariyer geliştirmeye ve de küresel bağlamda hem topluma hem de mesleğe sürekli katkılar sağlayacak şekilde hazırlamalıdır. Gelişmiş bir halkla ilişkiler programı, halkla ilişkilerin yönetim takımına yaptığı katkı konusunda bireyi yönlendirmeli ve de ihtiyaç duyacağı 257

6 yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmelidir. Ayrıca halkla ilişkiler problemlerini analiz etmek ve çözmek üzere bireyin iletişim, sosyal ve davranış bilimleri teorisini ve araştırma tekniklerini kullanabileceği problem-çözücü bir çevreye konumlandırmalıdır. Bu tür bir programın mezunları ise sadece halkla ilişkiler işi yapan kişiler olarak değil, halkla ilişkiler mesleğinin profesyonelleri olarak anılmalıdır. İşletme ve hedef kitleleri arasında etkili ilişkiler kurup geliştirecek profesyonel ve interdisipliner bir halkla ilişkiler programı sonuçları itibariyle mezunlarına şunları katacaktır (Russell,1999:101): 258 Küresel bir perspektif geliştirme, Halkla ilişkilerin yönetim takımındaki rolünü bilme, İletişim ve halkla ilişkiler teorisini anlama, Araştırma becerisi geliştirme, Kişilerarası iletişim becerisi geliştirme, Sosyal sorumluluk geliştirme, Proje/kampanya yönetme, İletişim teknolojilerinden faydalanma, Mesleğe katkı sağlama, İşletmenin stratejik iletişimini yönetme, Çeşitliliğe tepki verebilme, Sürekli eğitimi sağlayabilme. Bu genel çıktıları gerçekleştirmek üzere bu tür programı bitiren mezunlar; Halkla ilişkiler bilgisi, halkla ilişkiler teorisi, kişilerarası iletişim teorisi, örgütsel iletişim teorisi, kitle iletişim teorisi, liderlik teorisi ve diğer benzeri teorilerin halkla ilişkiler uygulamasını nasıl beslediğini anlayacak, Nitel ve nicel araştırma metodlarını uygulayacak şekilde halkla ilişkilerde araştırma yapabilecek, Gelişmiş içsel iletişim ve kişilerarası iletişim becerileri sergileyecek, Etik standartlara bağlı, küresel ve çok-kültürlü perspektife sahip ve de farklı kültürleri anlayan sosyal sorumluluk geliştirecek, Kampanya ve proje yönetiminde beceri geliştirecek, Enformasyon ve iletişim teknolojilerini takip edip halkla ilişkiler uygulamalarına entegre edebilecek, Çevreyi iyi gözlemleyebilen, olay ve krizleri etkili yönetebilen, bütünleşik iletişimde halkla ilişkilerin rolünü anlayan, medyayla etkili bir şekilde ilişki kurabilen, kurum kültürünü anlayıp yönetebilen ve de üst yönetime danışmanlık hizmeti verebilen stratejik iletişim yönetimi konusunda uzmanlık sergileyecektir. Halkla İlişkiler Eğitiminde Türk ve Amerikan Üniversitelerine Yönelik Kıyaslamalı Bir Çalışma Her geçen gün halkla ilişkiler uzmanlarına duyulan talebin artması ve bu alanda yaşanan gelişmeler eğitim konusundaki beklenti ve talepleri de arttırmıştır. Halkla ilişkiler eğitimindeki beklenti ve talepler üç başlık altında toplanmaktadır (Oeckl, 1998;7): 1. Halkla ilişkiler alanında akademik kariyer yapmayı planlayan kişiler kadar bu alanda yönetici konumuna gelmeyi hedef edinenler için ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ,

7 2. Orta kademe yöneticilik konumları için ORTA DÜZEYDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ (Özel okullar ve seminerler), 3. Uzmanlar için belli konularda SEMİNERLERİN yanı sıra yeni başlayanlar ve orta düzeydeki öğrencilere yönelik KISA SÜRELİ TEMEL HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERLERİ. Bu çalışmada bu alanda akademik kariyer yapmayı planlayan kişiler kadar bu alanda yönetici konumuna gelmeyi hedef edinenler için üniversite düzeyinde halkla ilişkiler eğitimi ele alınmıştır. Halkla ilişkiler alanında çalışan profesyonellerin sahip olması gereken temel nitelikler ve entellektüel bilgi birikimi ve de bu doğrultuda uzmanlık alanı olarak tabi olması gereken eğitim ve müfredat dikkate alınarak Amerika ve Türkiye deki halkla ilişkiler eğitimi kıyaslamalı bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Amerika ve Türkiye deki devlet üniversitelerinin lisans düzeyindeki halkla ilişkiler eğitim ve müfredatı ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada 11 Amerikan Üniversitesi ve 13 Türk üniversitesi seçilmiş olup çalışma devlet üniversiteleri, lisans seviyesi, halkla ilişkiler programları ile sınırlı tutulmuştur. Eğitim ve müfredata ilişkin enformasyon, üniversitelerin web sitelerinden ya da öğrenci işlerinden temin edilen eğitim planlarından elde edilmiştir. Tüm üniversitelere ait bu veriler ders programlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ortaklık durumuna göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamındaki Amerikan üniversiteleri arasında California Eyalet Üniversitesi Fullerton İletişim Koleji, Kansas Eyalet Üniversitesi A.Q. Miller Gazetecilik ve Kitle İletişim Okulu, Morehead Eyalet Üniversitesi İletişim ve Tiyatro Departmanı, Murray Eyalet Üniversitesi İşletme Koleji Gazetecilik ve Kitle İletişimi Departmanı, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi İletişim Koleji Reklam ve Halkla İlişkiler Departmanı, San Jose Eyalet Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Ball Eyalet Üniversitesi Gazetecilik Departmanı, Governors Eyalet Üniversitesi Sanat ve Bilim Koleji İletişim Programı, New Jersey Eyalet Üniversitesi Rutgers İletişim Okulu, San Diego Eyalet Üniversitesi Sanat ve Profesyonel Çalışmalar Koleji İletişim Okulu, Wichita Eyalet Üniversitesi Fairmount Sanat ve Bilim Koleji Elliott İletişim Koleji bulunmaktadır (Bu üniversitelerin halkla ilişkiler eğitim programlarındaki zorunlu ve seçmeli dersler ve kredileri için Bkz. Tablo 1, müfredat için Bkz. Tablo 2). Türk üniversiteleri arasında ise şunlar çalışma kapsamına alınmıştır: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi (Bu üniversitelerin halkla ilişkiler eğitim programlarındaki zorunlu ve seçmeli dersler için Bkz. Tablo 3). Tablo 1. Amerikan üniversitelerindeki halkla ilişkiler eğitim programlarındaki zorunlu/seçmeli dersler ve kredileri CALIFORNIA EYALET ÜNİVERSİTESİ, FULLERTON İLETİŞİM KOLEJİ İLETİŞİM DEPARTMANI HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Zorunlu dersler 4 ders, 12 kredi HİT konsentrasyonu 8 ders 24 kredi Toplam 36 kredi KANSAS EYALET ÜNİVERSİTESİ, A.Q. MILLER GAZETECİLİK VE KİTLE İLETİŞİM OKULU HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Zorunlu dersler 10 ders, 30 kredi Seçmeli dersler 4 ders, 9 kredi Toplam 39 kredi 259

8 MOREHEAD EYALET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM VE TİYATRO DEPARTMANI HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Temel dersler 3 ders, 9 kredi Hİ dersleri 4 ders, 12 kredi Seçmeli dersler 6 ders, 18 kredi Toplam 39 kredi MURRAY EYALET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KOLEJİ, GAZETECİLİK VE KİTLE İLETİŞİMİ DEPARTMANI HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Zorunlu dersler 11 ders, 26 kredi Seçmeli dersler 15 ders, 9 kredi Toplam 38 kredi PENNSYLVANIA EYALET ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM KOLEJİ REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI İletişim kolejı dışında işletme, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, yabancı dil, enformasyon sistemleri ve istatistiki analiz gibi dallarda 80 kredilik minor derece zorunluluğu var. Zorunlu dersler, 4 ders, 12 kredi Seçmeli dersler 11 ders, 6 kredi Toplam 120 kredi SAN JOSE EYALET ÜNİVERSİTESİ, GAZETECİLİK VE KİTLE İLETİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Temel kurslar (Lower Division Courses) 4 ders 12 kredi Üst kurslar (Upper level courses) 14 ders, 42 kredi Toplam 52 kredi BALL EYALET ÜNİVERSİTESİ, GAZETECİLİK DEPARTMANI HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI Profesyonel program 5 ders, 15 kredi Profesyonel programda Hİ zorunlu 14 ders, 40 kerdi Profesyonel programda Hİ seçmeli 12 ders, 8 kredi Toplam 63 kredi GOVERNORS EYALET ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE BİLİM KOLEJİ İLETİŞİM PROGRAMI Genel Eğitim Dersleri kredi Zorunlu dersler 28 kredi 8 ders, 28 kredi Hİ de zorunlu dersler 6 ders, kredi Seçmeli dersler kredi Toplam 120 kredi SAN DIEGO EYALET ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE PROFESYONEL ÇALIŞMALAR KOLEJİ, İLETİŞİM OKULU Kitle İletişiminde B.A derecesi, Hİ konsantrasyonu Genel eğitim derslerinin yanı sıra, Hazırlık dersleri, 5 ders, 15 kredi Hİ zorunlu dersler, 7 ders, 21 kredi Seçmeli dersler 3 ders, 3 kredi İletişim, Gazetecilik, RTS programından 3 ders (biri staj olmak üzere), 6 kredi Ekonomi, yönetim, pazarlama, psikoloji, sosyoloji veya siyaset bilimi departmanından ders, 9 kredi Toplam 120 kredi WICHITA EYALET ÜNİVERSİTESİ, FAIRMOUNT SANAT VE BİLİM KOLEJİ, ELLIOTT İLETİŞİM KOLEJİ Bütünleşik Pazarlama İletişimi derecesi Temel iletişim dersleri, 9 ders, 27 kredi BPİ dersleri, 7 ders, 21 kredi Seçmeli 3 kredi Toplam 51 kredi Stratejik İletişim derecesi Temel iletişim dersleri, 9 ders, 27 kredi Sİ dersleri, 5 ders, 15 kredi Seçmeli 3 kredi Toplam 45 kredi 260

9 Tablo 1 de görüldüğü üzere Amerika da halkla ilişkiler eğitimi, çoğunlukla iletişim, işletme, sanat ve bilim kolejlerine bağlı görülen gazetecilik ve kitle iletişimi bölümlerinde en az 39 kredi en çok 120 kredi olmak üzere ya halkla ilişkiler konsantrasyonlu major derece ya da B.A ** derecesi vermektedir. Pennsylvania Üniversitesi İletişim Kolejinde halkla ilişkiler eğitiminin gazetecilik ve kitle iletişimi altında değil de, doğrudan Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü altında okutulması dikkat çekmektedir. Tablo 2 de de görüldüğü üzere Amerika da halkla ilişkiler eğitimi veren üniversitelerin ders programlarında ortaklık durumu göz önüne alınırsa ağırlıklı olarak şu derslerin okutulduğu görülmektedir; Zorunlu Dersler; Medya ve toplum, İletişim Hukuku, İletişim Araştırma Yöntemleri, Kitle İletişim Tarihi ve Felsefesi, Kitle Iletişim Araçlarında Yazım, Halkla Ilişkilerin Temelleri, Halkla İlişkiler Yönetimi, Halkla İlişkilerde Medya ve Teknikler, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Halkla Ilişkilerde Yazım, Örgütsel Iletişim, Grup İletişimi, Kişilerarası İletişim. Seçmeli dersler; Görsel İletişim, Medya Etiği, İletişim Teknolojileri, İkna Edici İletişim, Feature Makale Yazımı ***, Haber Medyasında Prodüksiyon, Dergi Prodüksiyon, Halkla İlişkilerde Örnek Olay Uygulamaları. Tablo 2 de yer alan zorunlu ve seçmeli dersler genel olarak değerlendirildiğinde 11 Amerikan Eyalet Üniversitesinde okutulan Halkla İlişkiler Programlarında çok fazla ortaklık olmadığı görülmektedir. Özellikle Türk Devlet Üniversitelerinde halkla ilişkiler ve reklam derslerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Departmanlarında tek bir programda bir arada verildiği gözönüne alındığında aynı durumun Amerikan Üniversiteleri için geçerli olmadığı, reklamla ilgili derslerin az sayıda okulda sadece seçmeli ders olarak verildiği görülmektedir. Ancak bu durum, Amerika da halkla ilişkiler ve reklam konsantrasyonunun ayrı olarak ele alınmasıyla açıklanabilir. Amerikan Üniversitelerindeki halkla ilişkiler ders programı detaylı olarak incelendiğinde özellikle seçmeli derslerin sektörel anlamda branşlaştığını, eğlence, sağlık, medya vb. alanlara yönelik uygulamalı halkla ilişkiler eğitiminin ön planda olduğunu belirtmek mümkündür. Yine bu üniversitelerde kitle iletişim araçlarında prodüksiyon konusu üzerinde titizlikle durulduğu görülmektedir. Türkiye de Halkla İlişkiler eğitimi veren üniversiteler incelendiğinde, bu eğitimin İletişim Fakültelerinde doğrudan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü adı altında dört yıllık lisans programı olarak yer aldığı görülmektedir. Tablo 3 de de görüldüğü üzere Türkiye de halkla ilişkiler eğitimi veren üniversitelerin ders programlarında ortaklık durumu göz önüne alınırsa ağırlıklı olarak şu derslerin okutulduğu görülmektedir. Zorunlu dersler; Halkla İlişkiler, Reklam, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Halkla İlişkiler Kampanyaları ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Teknikleri ve Tanıtım, Siyasal İletişim, Reklam Kampanyaları 13 üniversitenin hepsinin ders programında görülürken; Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İletişim Bilimine Giriş, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmaları, Kitle İletişim Hukuku, Kitle İletişimine Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri, Örgütsel İletişim, Pazarlama, Kamuoyu, İletişim Sistemleri, İletişim Psikolojisi, İkna Edici İletişim, Reklam Metin Yazarlığı da ağırlıklı olarak görülen ortak dersler arasındadır. Seçmeli dersler; Kültürlerarası İletişim, Fotoğrafçılık, Pazarlama İletişimi, İletişim Modelleri, Web Tasarımı, Güzel ve Etkili Konuşma olarak görülmektedir. Tablo 3 de yer alan zorunlu ve seçmeli dersler genel olarak değerlendirildiğinde 13 Türk Devlet Üniversitesinde okutulan Halkla İlişkiler Programlarında Amerikan Üniversitelerine kıyasla daha fazla ortaklık sağlandığı göze çarpmaktadır. Amerikan Üniversitelerindeki seçmeli derslerin sektörel anlamda branşlaştığını, eğlence, sağlık, medya vb. alanlara yönelik olduğunu dikkate aldığımızda aynı durumun Türk Üniversiteleri için geçerli olmadığını, Amerikan Üniversitelerindeki kadar sektörel çeşitlilik göstermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. ** B.A. derecesi (Bachelor of Arts Degree): Sosyal bilimlerde üniversite lisans derecesi. *** Feature Makale: Bir konuyu daha derinlemesine inceleyen dergi ya da gazete yazısı. Ayrıntılı bilgi Serra Görpe, Halkla İlişkiler Kavramları, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayın No: 10, İstanbul 2001, s

10 Ancak her ne kadar sektörel çeşitlilik bulunmasa da, Türk Üniversitelerindeki halkla ilişkiler seçmeli derslerinin konu açısından geniş bir yelpazeye yayıldığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Amerikan Üniversitelerinde kitle iletişim araçlarında prodüksiyon önemle üzerinde durulan bir konu iken ve bu konuda Yayıncılık ve Filmde Yazım, Audio ve Video prodüksiyon, Haber Medyasında Prodüksiyon, Multimedia ve Web Prodüksiyon, Gazete ve Dergi Prodüksiyonu gibi pek çok ders bulunmasına rağmen Türkiye de halkla ilişkiler eğitiminde aynı ağırlık görülmemektedir. Tablo 2. Amerikan Eyalet Üniversitelerindeki Halkla İlişkiler Eğitim Programında Yer Alan Dersler ZORUNLU DERSLER Medya ve Toplum (9) İletişim Hukuku (8) Kitle İletişim Tarihi ve Felsefesi (5) İletişim Bilimine Giriş (1) İletişim Teorileri (3) İletişim Becerileri (1) İletişimde Araştırma Metodları (6) İnsan İletişimi (2) Teknoloji ve İnsan İletişimi (1) İletişim ve Popüler Kültür (1) İletişim ve Çatışma (1) İletişim ve Cinsiyet (1) İletişim ve Enformasyon Sistemleri (1) İletişim ve Sosyal Değişim (1) İletişim ve Dil (1) Aile ve İletişim (1) Kitle İletişim Araçlarında Yazım (10) Mizanpaj (3) Medya, Yaşam Biçimleri ve Çeşitlilik (2) Halkla İlişkiler (Hİ) Temelleri (10) Halkla İlişkilerde Yazım (7) Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri (4) Halkla İlişkiler Yönetimi (5) Hİ Medya ve Teknikleri (5) Hİ de Basılı Materyaller (4) Hİ Kampanyaları (4) Hİ ve Etik (1) Fon Arttırma ve Gelişme (1) Hİ Staj (9) Medyada Staj (9) Örgütsel İtibar ve Reprezantasyon (1) Örgütsel İletişim (5) Grup İletişimi (4) Örgüt ve Grup İçinde Liderlik (3) Kişilerarası İletişim (6) Dinleme Stratejileri (3) Sözlü İletişim (1) Sözsüz İletişim (3) Kültürlerarası İletişim (2) Yönetim (1) Ekonomi (1) Pazarlamanın Prensipleri (1) Pazar ve Hedef Kitle Analizleri (1) Bütünleşik Pazarlama İletişimine (BPİ) Giriş (1) BPİ Kampanyaları (1) Müşteri İlişkileri (1) Fotoğrafçılık (2) Sağlık Sektöründe Halkla İlişkiler (1) SEÇMELİ DERSLER Görsel İletişim (4) Medya Etiği (7) Medya Etkileri (3) Araştırma Ödevleri (4) İletişim Teknolojileri (5) Global Medya Sistemleri (2) İkna Edici İletişim (5) Yayıncılık & Filmde Yazım (1) Feature Makale Yazımı (7) Temel Audio ve Video Prodüksiyon (2) Haber Medyasında Prodüksiyon (7) Multimedya Prodüksiyon (1) Eğlence ve Turizm Çalışmalarına Giriş (1) Grafik İletişimi (2) Masaüstü Yayıncılık (3) Web Tasarım ve Prodüksiyon (2) Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet (1) Eğlence ve Toplum (1) Eğlence Endüstrisi Çalışmaları (1) Eğlence Endüstrisinde Hİ (1) Hİ ve Değişimin Dinamikleri (1) Hİ Ajans Seminerleri (4) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Hİ (2) Halkla İlişkilerde Örnek Olay Uygulamaları (5) Digital Fotoğrafçılık (1) Medyayla İlişkiler (3) Dergi Prodüksiyon (5) Gazetede Prodüksiyon (2) Reklama Giriş (3) Reklamın Prensipleri (3) Reklam da Tasarım (1) Reklamda Yaratıcı Stratejiler (1) Reklam Metin Yazarlığı (2) Reklam Psikolojisi (1) Reklam Kampanyaları ((1) Reklam Medya Planlaması (1) Reklam Fotoğrafçığı (1) Senaryo Yazarlığı (4) Elektronik Medyada Reklam ve Satış (1) Uluslararası İletişim (2) Alternatif Medya Eleştirisi (2) Gazeteciliğin Prensipleri (1) Medya Yönetim Prensipleri (2) 262

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES 1951 FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: Nilay BAŞOK YURDAKUL *, Gül COŞKUN ** ÖZET Çalışmada öncelikli olarak fakültelerin tanıtımında web sitelerinin önemi ve taşıması gereken

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI KARİYER GELİŞTİRMEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ VE İŞVEREN ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Dr. Menekşe Şahin Hitit Üniversitesi meneksesahin@hitit.edu.tr Fikret Tepençelik Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı