Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?"

Transkript

1 Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA 2 Türkiye Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ANKARA 3 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ZONGULDAK ÖZET Çalışmamızda remifentanil ile uyguladığımız nörolept anestezi (NA) tekniğini fentanil ile uygulanan NA tekniği ile karşılaştırıp hemodinami, derlenme, kan glukoz değerleri ve gelişebilecek komplikasyonlar üzerine etkisini araştırdık. Laparoskopik kolesistektomi uygulanan 30 hasta rastgele iki eşit gruba ayrıldı. İndüksiyon, droperidol (0.15 mg kg -1 ), maskeyle %50 O 2 -%50 N 2 O, remifentanil grubunda 0.5 µg kg -1 remifentanil, fentanil grubunda 2 µg kg -1 fentanil ile uygulandı. Bütün hastalara roküronyum bromür (0.6 mg kg -1 ) uygulamasını takiben idamede sırasıyla remifentanil infüzyonu (0.25 µg kg -1 dk -1 ) ve 20 dk aralıklarla fentanil (50 µg) kullanıldı. Hemodinamik veriler, kan glukoz değerleri, derlenme süreleri ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Remifentanil grubunda hemodinaminin daha stabil ve kan glukoz değerlerinin daha düşük olduğu görüldü (p<0.05). Operasyon odasından ve derlenme ünitesinden çıkış süreleri remifentanil grubunda daha kısa bulundu (sırasıyla p<0.05, p<0.01). Postoperatif hipotansiyon, intraoperatif farkında olma gibi komplikasyonlar remifentanil grubunda daha az gözlendi (p<0.05). Postoperatif ağrı ve analjezik tüketimi istatistiksel olarak anlamlı olmasa da remifentanil grubunda daha yüksek bulundu. Remifentanil ile uygulanan NA da daha stabil hemodinami, daha kısa sürede derlenme, daha az postoperatif komplikasyon gözlendi. Remifentanil ile uygulanan NA, fentanil ile uygulanan NA ye alternatif bir yöntem olup klinik uygulamaya girebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Nörolept anestezi, remifentanil, fentanil, glukoz, derlenme ABSTRACT Remifentanil Can be an alternative to fentanyl in neurolept anesthesia? In this study, we compared remifentanil neuroleptanesthesia (NA) with fentanyl NA and investigated the effects on hemodynamic parameters, recovery characteristics, blood glucose levels and possible complications. Thirty patients who undervent laparoscopic cholecystectomy were randomly divided into two groups. Anaesthesia was induced by droperidol (0.15 mg kg -1 ), 50% O 2-5%0 N 2 O inhalation and remifentanil 0.5 µg kg -1 in remifentanil group, fentanyl 2 µg kg -1 in fentanyl group. After neuromuscular blockade with rocuronium bromide (0.6 mg kg -1 ), maintenance was done with remifentanil infusion (0.25 µg kg -1 min -1 ) and fentanyl (50 µg) for every 20 minutes. Hemodynamic datas, blood glucose levels, recovery characteristics and complications were recorded. In remifentanil group we observed that; hemodynamic parameters were more stable and blood glucose levels were lower (p<0.05). Also in remifentanil group, time to discharge from the operating room and recovery ward were shorter than fentanyl group (respectively, p<0.05, p<0.01). Complications such as intraoperative awareness and postoperative hypotension were lower in remifentanil group (p<0.05). Although the differences were not statistically significant postoperative pain and total analgesic utilization were higher in remifentanil group. Stability of hemodynamics, shorter recovery time and less postoperative complications were observed in neuroleptanesthesia with remifentanil. We concluded that, NA with remifentanil can be alternative to NA with fentanyl and can be used widely in clinical practice. Key Words: Neuroleptanesthesia, remifentanyl, fentanyl, glucose, recovery GİRİŞ Nörolept anestezi (NA) tekniği ile ilgili ilk makale, 1954 yılında Fransa dan Campan ve Lazothes tarafından sunulmuş, bu teknikte klorpromazin, prometazin ve meperidin kullanılmıştır yılında haloperidol sentezlenmiş ve Castro tarafından NA de kullanılmıştır. Castro, droperidol ve fentanilin bulunması ile bu ajanları da kullanmış ve günümüzde kullanılan şekli ile NA yi tanımlamıştır 1. NA bir zamanlar anestezistlerin ilgisini çeken bir yöntem iken giderek güncelliğini yitirmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi NA de uzun yıllar sadece fentanil, droperidol ve nitröz oksitin kullanılmış olması, buna karşın diğer yöntemler için birçok yeni anestezik ajanın kullanıma girmesidir. NA, bulantı kusmanın daha az görülmesi, daha iyi postoperatif analjezi ve hızlı derlenme sağlaması, kullanılan ilaçların etkilerinin geri döndürülebilir olması, yaşlı ve düşkün hastalar için uygun bir anestezik yöntem olması, hava kirliliğine daha az yol açması ve maliyetinin düşük olması nedeniyle 25

2 bir tercih nedeni olabilir. Bazı dezavantajları ise kullanımını sınırlamakta olup en önemlileri yüzeyel anestezi ve farkında olmadır. Diğerleri hipotansiyon, postoperatif solunum depresyonu ve uzamış sedasyondur 1,2. Remifentanil yeni kullanıma girmiş bir opioid olup fentanile göre etkisi daha çabuk başlar ve sonlanır. Yüksek dozlarda etki süresi uzamaz, kümülatif değildir. Operasyon boyunca titre edilebilir olması hemodinamik stabilite sağlar 3,4. NA kullanımının yaygınlaşması için dezavantajlarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Remifentanil ile NA uygulamasına ilişkin bir makale yoktur. Biz bu çalışmada remifentanil ile NA nin hemodinamiye, derlenmeye, kan glukoz değerlerine etkilerini ve oluşabilecek yan etkileri değerlendirmeyi amaçladık. MATERYAL ve METOT Çalışmamız, Türkiye Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurul onayı ve hastaların izni alınarak, laparoskopik kolesistektomi geçirecek ASA I grubu, yaş arası 30 hastada yapıldı. Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer hastalığı, metabolik, nörojenik ve psikiyatrik bozukluğu olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara operasyona alınmadan 40 dakika önce mg kg -1 droperidol, 0.5 mg atropin sülfat kas içine uygulandı. Operasyon odasına alınan bütün hastalara periferik oksijen satürasyonu ve EKG monitorizasyonu uygulandı. Radiyal arter kanülasyonu ile arter basınçları monitorize edildi. Entübasyonu takiben end-tidal CO 2 monitorizasyonu yapıldı. İndüksiyonda 0.15 mg kg -1 droperidol damar içine uygulandı ve maske ile 6 L dk -1, % 50 O 2 - % 50 N 2 O karışımı solutuldu. Rastgele iki gruba ayrılan hastalardan Grup R de (n=15) remifentanil, Grup F de fentanil kullanıldı. İndüksiyondan 5 dakika sonra Grup R deki hastalara 0.5 µg kg -1 remifentanil damar içine 1 dakikada uygulandı ve ardından 0.25 µg kg -1 dk -1 remifentanil infüzyonuna başlandı. Grup F deki hastalara 2 µg kg -1 fentanil damar içine 1 dakikada uygulandı. Her iki gruba da bolus infüzyondan 2 dakika sonra 0.6 mg kg -1 roküronyum bromür uygulanarak 90 sn sonra endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. Anestezi idamesi Grup R de % 50 O 2, % 50 N 2 O, 0.25 µg kg -1 dk -1 remifentanil infüzyonu, Grup F de % 50 O 2, % 50 N 2 O ve 20 dakika aralıklarla uygulanan 50 µg fentanille sağlandı. Bütün hastalara 30 dakika arayla 0.15 mg kg -1 roküronyum bromür uygulandı. Başlangıç ortalama arter basıncından % 30 oranında artış hipertansiyon, % 30 oranında azalma hipotansiyon, kalp atım hızının dakikada 100 ün üzerinde olması taşikardi, 60 ın altında olması bradikardi olarak kabul edildi. Hastalarda hipertansiyon ve taşikardi gözlendiğinde, Grup R de 0.5 mg kg -1 remifentanil puşe olarak uygulandı ve remifentanil infüzyon dozu 0.05 µg kg -1 dk -1 arttırıldı. Grup F deki hastalara ise 50 µg fentanil damar içine verildi. Hipotansiyon ve bradikardi gözlendiğinde Grup R deki hastalarda remifentanil infüzyon dozu 0.05 µg kg -1 dk -1 azaltıldı ve 3 ml kg -1 izotonik % 0.9 NaCl her iki gruba da hızlı olarak verildi. Ortalama arter basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde ise 5 mg efedrin damar içine puşe uygulandı. Laringoskopi ve endotrakeal entübasyondan 5 dakika sonra operasyon başlatıldı. İntraabdomial CO 2 insuflasyon basıncı 12 cmh 2 O olarak ayarlandı. Cerrahi sırasında hastalara 30 o ters Trendelenburg ve 20 o sol yan pozisyon verildi. Bütün hastalara nazogastrik sonda takıldı ve operasyon tamamlandıktan sonra çıkarıldı. Postoperatif analjezi, safra kesesi ciltten çıktıktan sonra kas içi 1 mg kg -1 meperidin (Aldolan, Gerot) ile sağlandı. Operasyon bitiminde kas gevşetici etkisini kaldırmak amacıyla damar içine 50 µg kg -1 (en yüksek doz 3.5 mg) neostigmin metil sülfat (Neostigmine, Adeka) ve 10 µg kg -1 atropin sülfat uygulandı ve anestezik ajanlar kapatıldı. 3 ml kg -1 tidal volüm yapabilen ve sözlü uyaranlara yanıt veren hastalar ekstübe edildi. Kas gücü yerinde olduğu halde solunum sayısı dakikada 10 un altında olan, solunumunu tutan ve periferik SO 2 % 90 ın altına düşen hastalara naloksan (Naloxane HCl, Abbott) uygulandı. Hastalarda anestezi ve cerrahiye bağlı metabolik stres yanıtı değerlendirmek amacıyla premedikasyon öncesi ve laringoskopi sonrası 5. dakikada, ekstübasyon sonrası 5. ve 60. dakikalarda kan glukoz değerlerine bakıldı. Bütün hastaların anestezi ve operasyon süreleri kaydedildi. Hastaların hemodinamik verileri premedikasyon öncesi, indüksiyon öncesi, laringoskopi sonrası 1. ve 5. dakikalarda, operasyon başladıktan sonraki 30. dakikada, ekstübasyon sonrası 1.,5. ve 60. dakikalarda kaydedildi. Derlenme süresi, anestezik ajan kesildikten sonra oryantasyon sağlanana kadar geçen süredir. Operasyon odasından çıkarılabilme kriteri olarak genellikle Aldrete Derlenme Skoru kullanılır. Anestezi sonlandırıldıktan sonra spontan soluma, göz açma, konuşma, oryantasyon, operasyon odasından çıkış (OOÇ) ve derlenme ünitesinden çıkış (DÜÇ) süreleri kaydedildi. OOÇ süresi, Aldrete Derlenme Skoru 9 oluncaya kadar geçen süre kabul edildi 5. DÜÇ süresi, 15 dakika aralıklarla DÜÇ kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerle belirlendi 6. Bulantı ve kusma, postoperatif 5. ve 30. dakikada, 1., 2., 8. ve 24. saatlerde postoperatif bulantı-kusma (POBK) skoru ile değerlendirildi 7. POBK skoru 2 ve altında olan hastalara 0,5 mg kg -1 metaklopramid HCl (Metpamid, Sifar) uygulandı. 26

3 30 dakika içerisinde iyileşme gözlenmezse 40 mg ondansetron (Zofran, GlaxoSmithKline) uygulandı. Hastalarda gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Elde edilen veriler SPSS 13.0 for Windows ortamında bilgisayara aktarıldı. Demografik veriler Independent Student s-t testi, devamlı ölçümlerde; gruplar arası değerlendirme tek yönlü varyans analizi (One Way Anova), grup içi değerlendirme Dunnet çoklu karşılaştırma testi ile yapıldı. Komplikasyonlar Fisher s Exact X 2 testi ile karşılaştırıldı. Bütün testlerde p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Veriler ortalama± standart sapma (Ort±SS) olarak belirtildi. BULGULAR Hastaların demografik verileri Tablo I de verilmiştir. Gruplar arasında istatistiksel açıdan fark saptanmamıştır (p>0.05). Tablo I. Demografik veriler (Ort±SS) Grup R Grup F P (n=15) (n=15) Cinsiyet (E/K) 4/11 5/ Yaş (yıl) 46.7± ± Ağırlık (kg) 70.0± ± Boy (cm) 165.4± ± Oper. süresi (dk) 38.4± ± Anest. süresi (dk) 54.7± ± Her iki grupta da laringoskopinin 1. dakikasında indüksiyon öncesi değerlere göre kalp atım hızı (KAH) daha yüksek bulundu (p<0.05). Gruplar arası değerlendirmede fark saptanmadı. Sonraki KAH ölçümlerinde de grup içi ve gruplar arası karşılaştırmada fark bulunmadı (Tablo II). Ortalama arter basıncı (OAB) gruplar arası değerlendirmede benzer bulunurken, grup içi değerlendirmede her iki grupta da laringoskopinin 1. dakikasında indüksiyon öncesi değerlere göre yüksek bulundu (p<0.05). Diğer ölçümlerde fark saptanmadı (Tablo II). Operasyon boyunca Grup R de 2 hastada hipotansiyon gelişirken, Grup F de hipotansiyon gözlenmedi (p>0.05). Grup R de 2 hastada (% 13.3), Grup F de 9 hastada (% 60) hipertansiyon gözlendi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Derlenme bulguları olan spontan soluma, göz açma, ekstübasyon, verbalizasyon, oryantasyon süreleri açısından gruplar arasında fark saptanmadı. OOÇ ve DÜÇ süreleri Grup F de anlamlı olarak uzun bulundu (sırasıyla p<0.05, p<0.01) (Tablo III). Postoperatif bulantı-kusma oranları Tablo IV te görülmektedir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede gruplar arası fark saptanmadı. Grup içi değerlendirmede 8. ve 24. saatlerde her iki grupta da bulantı-kusma oranlarının arttığı saptandı (p<0.05). Glukoz değerleri açısından her iki grupta da grup içi değerlendirmede başlangıç değerlerine göre bütün ölçümler yüksek bulundu (p<0.05). Gruplar arası değerlendirmede ekstübasyonun 5. dakikasında glukoz değerleri Grup F de daha yüksek bulundu (p<0.05) (Grafik 1). Grup F de postoperatif komplikasyonlar olarak hipotansiyon, boğaz ağrısı ve farkında olma daha fazla olup ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Grup R de postoperatif ağrı şikayeti daha fazla gözlendi ancak istatistiksel fark saptanmadı (Tablo V). Postoperatif analjezi amaçlı meperidin tüketimi Grup R de 94.9±12.2 mg, Grup F de 75.3±10.8 mg bulundu (p<0.05). Tablo II. Kalp atım hızı (KAH) ve ortalama arter basıncı (OAB) değişiklikleri (mm-hg) (Ort±SS) KAH OAB Grup R Grup F Grup R Grup F İndüksiyon öncesi 78.3± ± ± ±11.2 İndüksiyon sonrası 80.1± ± ± ±13.2 Laring. 1. dakika 115.4±20.2* 115.4±17.9* 106.4±12.9* 108.8±13.7* Laring. 5. dakika 92.3± ± ± ±15.5 Cerrahi 30. dakika 80.4± ± ± ±14.1 Ekstüb. 1. dakika 81.5± ± ± ±13.4 Ekstüb. 5. dakika 73.5± ± ± ±14.6 Ekstüb. 60. dakika 67.8± ± ± ±9.7 *p<0.05 grup içi değerlendirme (indüksiyon öncesi dönemle karşılaştırma) 27

4 Tablo III. Derlenme bulguları (dk) (Ort±SS) Grup R Grup F Spontan soluma zamanı 2.0± ±0.5 Göz açma zamanı ±1.1 Ekstübasyon zamanı 2.6± ±1.1 Verbalizasyon zamanı 3.1± ±1.4 Oryantasyon zamanı 3.8± ±1.8 OOÇ zamanı 3.8± ±3.6* DÜÇ zamanı 31.0± ±22.6 # *p<0.01, # p<0.01 gruplar arası değerlendirme OOÇ: Operasyon odasından çıkış DÜÇ: Derlenme ünitesinden çıkış Tablo IV. Postoperatif bulantı-kusma oranları Grup R Grup F 5.dk %6.7 (1 hasta) %13.3 (2 hasta) 30.dk %13.3 (2 hasta) %6.7 (1 hasta) 1.saat %6.7 (1 hasta) %6.7 (1 hasta) 2.saat %13.3 (2 hasta) %13.3 (2 hasta) 8.saat %26.7 (4 hasta)* %26.7 (4 hasta)* 24.saat %26.7 (4 hasta)* %20.0 (3 hasta)* *p<0.05 grup içi değerlendirme Tablo V. Postoperatif komplikasyonlar Grup R Grup F Sedasyon - %13.3 (2 hasta) Hipotansiyon - %33.3 (5 hasta)* Hipertansiyon - - Laringospazm - %13.3 (2 hasta) Boğaz ağrısı - %33.3 (5 hasta)* Baş ağrısı - %6.7 (1 hasta) Baş dönmesi %6.7 (1 hasta) %13.3 (2 hasta) Ağrı %46.7 (7 hasta) %26.7 (4 hasta) Farkında olma %20 (3 hasta) %40 (6 hasta)* Naloksan kull. %6.7(1 hasta) - *p<0.05 gruplar arası değerlendirme Şekil 1. Glukoz değerleri *p<0.05 gruplar arası, # p<0.05 grup içi TARTIŞMA Anestezi uygulamalarında stabil hemodinami, erken ve sorunsuz derlenme sağlanması, postoperatif komplikasyonların en aza indirilmesi ve hastanede kalış süresinin kısaltılması hedeflenmektedir. Bu hedef gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar ise hasta memnuniyeti ve anestezi maliyetidir. Hemodinamik değişiklikler en fazla anestezi indüksiyonu, laringoskopi, entübasyon ve ekstübasyonda görülmektedir. İndüksiyon sonrası bradikardi ve hipotansiyon en sık gözlenen hemodinamik yanıtlardır. Droperidol OAB de % 10 azalmaya yol açabilir 8. KAH artışı ise minimaldir 9. NA da droperidol, fentanilin yol açtığı bradikardiyi genellikle engeller 10,11. Remifentalin de 2 µg kg -1 dan daha düşük dozlarda KAH ve OAB da çok az değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir 4. Çalışmamızda da remifentanil ve fentanil ile uyguladığımız indüksiyon sonrası hemodinaminin çok stabil olduğu, KAH ve OAB da önemli değişiklikler olmadığı gözlenmiştir. Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sonrası gelişen sempatik yanıt sonucu kalp hızında ve kan basıncında artış görülebilmektedir 8,10,12. Bu refleks yanıtın açığa çıkmasında en önemli faktörlerden birisi yüzeyel anestezidir. Bu da NA nin en önemli dezavantajlarındandır. Çalışmamızda da her iki grupta laringoskopi sonrası taşikardi ve hipertansiyon gelişmiş, fentanil ile uygulanan NA da bu hemodinamik değişiklikler daha belirgin olmuştur. KAH ve OAB nin normale dönüş süresinin ise remifentanile göre daha uzun olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlarla laringoskopi sonrası gelişen sempatik yanıtı önlemede remifentanil ve fentanil dozlarını artırmanın hemodinamik yanıtı önleyebileceği düşünülebilir. Remifentanil yüksek dozlarda kümalatif olmayıp, sonlandırıldıktan kısa süre sonra etkisini kaybetmektedir. Ancak fentanil kümülatif etki gösterebilir. Bu etkiyi özellikle derlenme ünitesine çıkardığımız hastalarda derin sedasyon ve hipotansiyon olarak gözlemledik. Bu nedenle remifentanil dozunun arttırılması önemli sorun yaratmazken, fentanille geç derlenme ve komplikasyonlarda artış şeklinde sonuçlanmakta, naloksan uygulama gereği doğmaktadır 3,4,13,14. Hemodinamik parametreler açısından incelendiğinde gruplar arası istatistiksel fark olmasa da intraoperatif dönemde fentanil uygulanan hastaların % 60 ında, remifentanil uygulanan hastaların % 13 ünde hipertansif atak gözlendi. Fentanil uygulanan hastalarda hipertansif atağın daha fazla görülmesinin nedeninin fentanil uygulanan hastalarda anestezinin zaman zaman yüzeyelleşmesine bağlı olduğu düşüncesindeyiz. Fentanili aralıklı bolus şeklindeki klasik uygulama şekli ile değil de 28

5 remifentanilde olduğu gibi infüzyon şeklinde uygulasaydık plazma konsantrasyonunda önemli dalgalanmalar olmayacağından belki de bu hemodinamik değişiklikleri görmeyecektik. Herke ve arkadaşları 15 NA da fentanil-droperidol-n 2 O anestezisine % 0.4 isofluran ekledikleri çalışmalarında anestezi derinliğinin daha iyi olduğunu, hemodinaminin daha iyi korunduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise remifentanil ile uyguladığımız NA da isofluran eklenmeden de benzer hemodinamik yanıt alınabileceğini gözledik. Remifentanil ve fentanil ile uygulanan NA da derlenme süreleri birbirlerine yakın olup, diğer anestezi yöntemlerine kıyasla çok kısadır 16,17. Remifentanil ve fentanilin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda remifentanil kullanılan hastalarda derlenmenin daha erken olduğu sonucuna varılmıştır Bu çalışmalar inhalasyon ajanları ya da diğer intravenöz anestezik ilaçlarla opioidlerin kombinasyonu ile yapılmıştır. Bu nedenle derlenme süreleri bizim sonuçlarımıza göre uzundur. Derlenme sürelerinin uzun olması kısa etkili olan remifentanilin NA da kullanımının avantajlı olacağını düşündürmektedir. Biz remifentanil ile uygulanan NA da OOÇ ve DÜÇ sürelerini fentanil uygulanan gruba göre daha kısa bulduk. Fentanil grubunda OOÇ süresinin uzun olmasının en önemli nedeni fentanilin yarılanma ömrünün daha uzun olması ve hastalarda apne gelişmesi sonucu oksijen satürasyonunun düşmesidir. DÜÇ süresi de fentanil grubunda daha uzun olup en önemli nedeni postoperatif hipotansiyondur. Remifentanil grubunda ise bu komplikasyon hiç görülmemiştir. NA da hipotansi-yon droperidolün α antagonistik etkisine bağlanmaktadır 1,2. Ancak biz remifentanil-droperidol uygulamasında hipotansiyon gözlemediğimiz için fentanil grubunda postoperatif dönemde gelişen hipotansiyonun droperidole bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçlarımıza dayanarak, postoperatif dönemde gözlediğimiz hipotansiyonun en önemli nedeninin fentanilin kümülatif etkisi ile sempatik yanıtın aşırı derecede baskılanması olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda remifentanil uygulanan hastalarda kümülatif etki gözlenmediğinden postoperatif hipotansiyon gelişmemiştir. Laparoskopik kolesistektomilerde bulantı-kusma oranı yüksek olup propofol anestezisinde % 34, inhalasyon anestezisinde % 61 olarak bildirilmiştir 21. Postoperatif bulantı-kusma NA da daha az beklenir. Bunun en önemli nedeni droperidolün antiemetik etkisidir. Fujii ve arkadaşları 22 laparoskopik kolesistektomilerde antiemetik amaçlı 20 µg kg -1 droperidol uygulamışlar, bulantı-kusma oranını % 36 bulmuşlardır. Çalışmamızda her iki NA tekniğinin bulantı-kusma üzerine etkisi benzer olup ilk 8 saate kadar % 13.3 ün altındadır. Ancak 8. saatten sonra bu oran artarak % 26.7 olmuştur. Bu artış droperidolün etkisini kaybettiği döneme karşılık gelmektedir. Bulantı-kusma oranlarımızın düşük olmasının nedeni droperidolü yüksek dozlarda kullanmamız ve azot protoksit dışında inhalasyon ajanı kullanmamamız olabilir. Cerrahi strese yanıt olarak hiperglisemi geliştiği bilinmekte olup bu yanıt, modifiye anestezi teknikleri ile azaltılabilmektedir 23. Giesecke ve arkadaşları 24 yüksek doz opioid kullanarak yaptıkları çalışmalarında cerrahi strese bağlı gelişen hiperglisemik yanıtı baskılamışlardır. Biz de çalışmamızda her iki grupta yaptığımız intraoperatif ve postoperatif ölçümlerde glukoz değerlerini başlangıç değerine göre yüksek bulduk. Cerrahi sonlandıktan sonra, erken dönemde glukoz değerlerinin, remifentanil grubunda fentanil grubuna göre daha düşük seyrettiğini gözledik. Bu sonucu hemodinaminin daha stabil olduğu remifentanil grubunda analjezinin etkinliğine ve sürekliliğine bağladık. Glukoz değerleri postoperatif 60. dakikada fentanil grubunda düşerken, remifentanil grubunda yükseldi. Bu sonucu remifentanilin sonlandırılmasıyla etkisinin kısa sürede ortadan kalkması ve hastaların fentanil grubuna göre daha erken dönemde ağrı duymasına bağladık. Postoperatif dönemde ağrı şikayetinin ve meperidin kullanımının remifentanil grubunda daha fazla olması da bunu desteklemektedir. Remifentanil etkisinin hızlı sonlanması ile rebound ağrının görülmesi belki de remifentanil anestezisinin en önemli sorunlarından biridir. Bu nedenle remifentanilin sonlandırılmasını takiben hızlı ve etkin bir analjezi yöntemi kullanılmalıdır. Remifentanil ile uyguladığımız NA da postoperatif komplikasyonları daha az gördük. Hatta hipertansiyon, hipotansiyon, laringospazm, boğaz ağrısı gibi komplikasyonlarla hiç karşılaşmadık. Fentanil ile uyguladığımız NA da ise bu komplikasyonları % 33 e varan oranlarda gördük. Bu açıdan, NA da remifentanil kullanılmasının fentanile göre daha avantajlı olduğu düşüncesindeyiz. NA da en önemli sorun yüzeyel anestezi ve bunun doğurduğu sonuçlar olup, belki de en önemlisi intraoperatif farkında olmadır. Bu durum özellikle yüksek doz opioidle uygulanan intravenöz anestezi yöntemlerinin en önemli komplikasyonlarından birisidir 25. Genel anestezide ise bu oran % oranındadır. Fentanil ile uygulanan NA nin ise daha fazla intraoperatif farkında olma ve yüzeyel anesteziye yol açtığını gördük. Remifentanil uyguladığımız grupta ise 3 hastada intraoperatif farkında olma gözledik. Ancak bu sayı da yüksek olup anestezi kalitesi açısından istenmeyen bir sonuçtur. NA da droperidol ve N 2 O yalnız başına yeterli bilinç kaybına ve amneziye yol açmamaktadır. Bu sorunu aşmak için droperidol ve N 2 O e, 29

6 Henke ve arkadaşları 16 düşük MAC inhalasyon anesteziklerini, Heelmers ve arkadaşları 26 etomidat ve midazolam gibi intravenöz ajanları ilave etmişler ve başarılı olmuşlardır. Biz anestezi derinliğini artırmada remifentanilde fentanile göre daha başarılı olurken, bilinç kaybını sağlamada her iki grupta da yeterince başarılı olamadık. Bu nedenle NA da ciddi bir komplikasyon olan intraoperatif farkında olmayı engellemek ve yeterli bilinç kaybını sağlamak için, N 2 O yerine düşük MAC inhalasyon ajanı ya da midazolam, propofol gibi intravenöz ajan kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak; remifentanil ile uygulanan NA de fentanile göre daha stabil bir hemodinami sağlanmakta, OOÇ ve DÜÇ süreleri daha kısa olup postoperatif komplikasyon daha az gözlenmekte ve cerrahi stres daha az olmaktadır. Ancak etki süresinin kısalığından dolayı ağrı şikayeti erken başlayacağı için daha etkin bir postoperatif analjezi uygulanmalıdır. NA uygulanan hastalarda intraoperatif farkında olma remifentanil uygulanan hastalarda daha az olmakla birlikte hiç istenmeyen bir komplikasyon olduğundan anestezi derinliği artırılmalı, N 2 O yerine düşük MAC inhalasyon ajanı ya da midazolam, propofol gibi bir intravenöz anestezik kullanılmalıdır. Bu şekilde modifiye edildiğinde; daha stabil hemodinami, daha hızlı ve sorunsuz derlenme sağlayan, daha az postoperatif komplikasyona neden olan remifentanil ile NA yönteminin fentanil ile uygulanan NA ya iyi bir alternatif olacağı düşüncesindeyiz. REFERANSLAR 1.Bissonette B, Swan H, Ravussin P. Neuroleptanestesia: Current status. Can J Anesth 1999;46: Reves JG, Hill S, Berkowitz D. Pharmacology of intravenous anesthetics. In Anesthesia, Miller RD. 5 th ed, New York: Churchill Livinstone; 2000.p Egan TD, Lemmens NJM, Fisset P. The pharmacokinetics of the new short-acting opioid remifentanil in healtly adult male voluntears. Anesthesiology 1993; 79: Glaas PSA, Hardman D. Priliminary pharmacokinetics and pharmacodynamics of an ultra-short-acting opioid remifentanil. Anesth Analg 1993;77: Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg 1970;49: Chung F. Practical issues in outpatient anaesthesia; Discharge criteria a new trend. Can J Anaesth 1995;42: Wolfgang U, Frei F, Urwyler A, Kern C, Drewe J. Effects of ondansetrone in the prevention of postoperative nausea and vomiting in children. Anesthesiology 1994;8: Miller RD. Intravenous nonopioid anesthetics. In Anesthesia, Miller RD. 6 th ed,.new York; Churchill Livinstone, p Marty J, Nitenberg A, Blonchet F. Effects of droperidol on left ventriculer performance in human. Anesthesiology 1982;57: Shribman AS, Smith G, Achala J. Cardiovasculer and catecholamine responses to laryngoscopy with and without tracheal intubation. Br J Anaesth 1987;59: Arıboğan A, Işık G. Kalp kapak cerrahisinde yüksek doz fentanil ve nörolept anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası 1992;20: Dabyshire DR, Chimelewski A, Fell D, Vater M. Plasma catecholamine responses to tracheal intubation. Br J Anaesth 1993;55: Collins VJ. Intravenous anesthesia; narcotic and neuroleptic agents. In Principles of Anesthesia. 3 th ed, Philadelphia: Lea-Ferbirger; p Bailey PL, Egan TD, Stanley TH. Intravenous opioid anesthetics. In Anesthesia, Miller RD, 5 th ed, New York: Churchill Livinstone; 2000, p Herke H, Schmidt K, Gretenkard P Hommerich P, Deutschmann S, Eckes C, et al. Qalitative compotation of modified neurolept, balanced and intravenous anesthesia 2. Results of a clinical study Anaesthesist 1995;44: Altkenhealt AR, Smith G. Inhalation anaesthetic agents. Texbook of anaesthesia. 2 nd ed, Avon: ELBS; p Cortwright DP, Jonsen JP, Kvalsvik O, Meeke RA. Randomized blinded comparasion of remifentanil and alfentanil during anesthesia for out patient surgery. Anesth Analg 1997;85: Gaudio AD, Ciritella P, Perrotta F Puopolo M, Lauta E, Mastronardi Pet al. Remifentanil vs fentanyl with a target cantrolled propofol infusion in patients undergoing craniotomy for supratentorial lesions. Minerva Anestesiol 2006;72: Kostopanagiotou G, Markantonis SL, Polydorou M, Pandazi A, Kottis G. Recovery and cognitive function after fentanyl or remifentanil administration for carotid endarterectomy. J Clin Anesth 2005; 17: Fanelli G, Berti M, Casati A. Fast-track anaesthesia for laparoscopic cholecyctectomy: a prospective, randomized, multicentre, blind comparison of desflurane-remifentanil or sevoflurane-remifentanil. Eur J Anaesthesiol 2006;23: Dajun S, Cherles W, Paul W. Antiemetic activity of propofol after sevoflurane and desflurane anesthesia for outpatient laparoscopic cholecystectomy. Anesth Analg 1998;89: Fujii Y, Saitah Y, Tanaka H, Toyooka H. Prophylactic antiemetic therapy with granisetron-droperidol combination in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Can J Anaesth 1998;45: Lattermann R, Schricker T. Understanding the mechanisms by which isoflurane modifies the hyperglysemic reponse to surgery. Anesth Analg 2001;93: Giesecke K, Hamberger B. High and low dose fentanyl anaesthesia: Hormonal and methabolic responses during cholecystectomy. Br J Anaesth 1988;61: Schwender D, Kunze H. Concious awarieness during general anaesthesia: Patients perceptions, emotions, cognition and reactions. Br J Anaesth 1998;80: Helmers JH, Von Leeuwen L. Total intravenous anesthesia with ethomidate, alfentanil and droperidol. Acta Anesth Belg 1983;34: Yazışma adresi: Dr. Bünyamin MUSLU Fatih Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı-Ankara Yayına kabul tarihi:

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI Kocatepe Tıp Dergisi (2003), 2, 23-28 The Medical Journal of Kocatepe 2003, Afyon Kocatepe Üniversitesi TRAMADOLE BAĞLI BULANTI KUSMAYI ÖNLEMEDE METOKLOPRAMİD, DROPERİDOL VE ONDANSETRONUN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması #

Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Rijid Bronkoskopide Kullanılan Remifentanil-Propofol ile Alfentanil- Propofolün Hemodinami ve Derlenme Açısından Karşılaştırılması # Uğur GÖKTAŞ, Eser ŞAVKILIOĞLU, Hilal GÜNAL SAZAK, Fatma ULUS, Mehtap

Detaylı

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır?

Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? GKDA Derg 19(2):86-91, 2013 doi:10.5222/gkdad.2013.086 Klinik Çalışma Remifentanilin Klinik Etkileri Bakımından Nitröz Okside Üstünlüğü Var mıdır? Elzem ŞEN *, Ayşe MIZRAK *, Sıtkı GÖKSU * ÖZET Amaç: Nitröz

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması

Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması Orijinal Makale/Original Article Kısa süreli jinekolojik girişimlerde farklı sedo-analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması The comparison of tecniques of different sedo-analgesia in the outpatient gynaecologic

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI POSTANESTEZİK BAKIM Kasım 2005 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında

Detaylı

Postoperative nausea and vomiting (PONV) Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 137-143, 2003

Postoperative nausea and vomiting (PONV) Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 137-143, 2003 ARAŞTIRMALAR (Research Reports) POSTOPERATİF BULANTI KUSMADA DEKSAMETAZON VE METOKLOPRAMİD İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects of dexamethasone and metoclopramide on postoperative

Detaylı

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması

Deksmedetomidin ve esmololün derlenme döneminde oluşan artmış hemodinamik yanıt tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması JCEI / H. Günay ve ark. Deksmedetomidin ve esmololün etkileri 2012; 3 (1): 53-60 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0111 RESEARCH ARTICLE Deksmedetomidin

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 3: 121-125 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Doç.Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Adı Soyadı: Erdoğan ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 09 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Haziran 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

ÖZGEÇMİŞ FORMU. A.4. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD A KİŞİSEL BİLGİLER A1 Adı soyadı: Rahşan Dilek Okyay A2 Doğum tarihi ve yeri: 15011975 Konya A3 Yabancı dil bilgisi: İngilizce ÜDS:66250 A4 Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KRANİYOTOMİLERDE ESMOLOL VE REMİFENTANİLİN HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN VE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF HEMODYNAMIC EFFECTS AND RECOVERY PROFILES

Detaylı

Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması

Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte Uygulanan Tramadol-Midazolam ve Remifentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(4):193-201 doi:10.5222/jtaics.2012.193 Klinik Araştırma Günübirlik Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Lokal Anesteziyle Birlikte

Detaylı

Anesteziden Uyanmanın Gecikmesi

Anesteziden Uyanmanın Gecikmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(2):103-107 doi:10.5222/jtaics.2012.103 Olgu Sunumu Anesteziden Uyanmanın Gecikmesi Tuğhan Utku*, Yusuf Tunalı*, Eren Fatma

Detaylı

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 doi:10.5222/jtaics.2011.072 Klinik Araştırma Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 49(2): 95-99,2010 Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı

Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(4):167-175 doi:10.5222/jtaics.2011.167 Klinik Araştırma Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı

Detaylı

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Ankara Medical Journal 2013; 13(1):04-10 Araştırma Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Comparisons Of Desflurane

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH

KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU İLE UYGULANAN PROPOFOL- REMİFENTANİL VE PROPOFOL-FENTANİL ANESTEZİSİNİN DERLENME, RÜYA GÖRME, POSTOPERATİF ANALJEZİ GEREKSİNİMİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi

Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2169 Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında

Detaylı

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140605085401 Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Serdar Demirgan 1, Emine Tozan Özyuvacı 2, Tolga

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif deksketoprofen ve tramadol ün postoperatif ağrı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması JCEI / 2015; 6 (1): 44-51 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0484 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda preemptif

Detaylı

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi

Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran Tüketimine Etkisi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(5):257-264 doi:10.5222/jtaics.2011.257 Klinik Araştırma Transsfenoidal Hipofizektomilerde BİS Monitörizasyonunun Sevofluran

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil İnfüzyonlarının İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil İnfüzyonlarının İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri doi:10.5222/gkdad.2014.021 Klinik Çalışma Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil İnfüzyonlarının İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri Peyami DUMAN, Perihan EKMEKÇİ, Baturay Kansu KAZBEK,

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı

: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 2013 yılında Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı Adı Soyadı Adres E-Posta : Dilek : Özcengiz : ÇÜTF Anesteziyoloji AD Balcalı-Adana : ÇÜTF DEKANLIK : dilekozcengiz@gmail.com Doğum Yeri Çalışma Durumu Uyruk Yüksek Lisans : Ankara : Çukurova Üniversitesi

Detaylı

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ

İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ PREOPERATİF İNTRAVENÖZ PARASETAMOL UYGULAMASININ İNTRAOPERATİF VOLATİL AJAN TÜKETİMİNE, DERLENME KRİTERLERİNE VE POSTOPERATİF ANALJEZİYE ETKİSİ ÖZET Amaç: Bu çalışmada, preemptif uygulanan intravenöz parasetamolün,

Detaylı

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri)

GS hakkında genel bilgiler. GS ilaçları. Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) GS hakkında genel bilgiler GS ilaçları Hangi durumlarda hangi ilaç (ilaç stratejileri) Cerrahi anestezinin gelişimi tıp tarihindeki en önemli olaylardan biridir. İnhaler anestezikler; W. Long ve William

Detaylı

ÖNLENMESİNDE METOKLOPRAMİD VE

ÖNLENMESİNDE METOKLOPRAMİD VE K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5 : 85-90,1997 AYAKTAN (GÜNÜBİRLİK) İZLENEN KBB HASTALARINDA POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMANIN ÖNLENMESİNDE METOKLOPRAMİD VE ONDANSETRON KULLANIMI USE OF METOCLOPRAMIDE

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:126-131/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası

Detaylı

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON / ANALJEZİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ SEDASYON ANALJEZİ (S/A) HASTALARIN BAKIMI (COP) Yüzeyel ve derin sedasyon hastanenin politikasına göre belirlenir ve uygulanır. Sedasyondan sorumlu hekimdir ve yeterliliği

Detaylı

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği

İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 3-, 2010 ORİJİNAL YAZI İntravenöz Parasetamolün Torakoskopik Cerrahi Sonrası Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliği Vildan Alev ÇINAR *, Fatma Nur KAYA

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS Makale Kodu/Article code:

Detaylı

ERCP de Sedasyon ve Analjezi

ERCP de Sedasyon ve Analjezi ERCP de Sedasyon ve Analjezi Doç.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, DESA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Çıkar İlişkisi Deklare edilebilecek bir ilişki yoktur... Gerçekler-Tespitler

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques

Tooth extraction under general anesthesia in mentally retarded and homecare patients: A retrospective study included different anesthesia techniques KLİNİK ÇALIŞMA Mental retarde ve bakım hastalarında genel anestezi altında diş çekimi: Farklı anestezi uygulamalarımızı içeren retrospektif bir çalışma Tooth extraction under general anesthesia in mentally

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Klinik Araştırma / Clinical Research doi: 10.5835/jecm.omu.28.04.006 Preoperatif intrevenöz parasetamol uygulamasının intraoperatif

Detaylı

Narkotik Analjezikler

Narkotik Analjezikler Narkotik Analjezikler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Narkotik Analjezikler Derin ağrısızlık hissi yaratmanın yanında, mekanizmalarının tam bilinmemesi ile beraber hastada manik

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27,

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27, Akın, ARAŞTIRMALAR Yıldız, Güler, Çoruh (Research Esmaoğlu, Reports) Boyacı ERİŞKİN HASTALARDA SEVOFLURAN İLE ANESTEZİ İNDÜKSİYONU* Induction of Anesthesia with Sevoflurane in Adult Patients Aynur AKIN

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Olgu Sunumu. Acute Airway Obstruction Due To Dissection Of The Endotracheal Tube. J Turk Anaesth Int Care 2012; 40(3): ÖZET

Olgu Sunumu. Acute Airway Obstruction Due To Dissection Of The Endotracheal Tube. J Turk Anaesth Int Care 2012; 40(3): ÖZET TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(3):158-162 doi:10.5222/jtaics.2012.158 Olgu Sunumu Entübasyon Tüpü Disseksiyonuna Bağlı Akut Hava Yolu Tıkanması Yusuf Tunalı,

Detaylı

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULANAN PEDİATRİK KBB HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMALARI ÖNLEMEDE DROPERİDOL'ÜN ETKİSİ

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULANAN PEDİATRİK KBB HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMALARI ÖNLEMEDE DROPERİDOL'ÜN ETKİSİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 289-296, 1994 GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULANAN PEDİATRİK KBB HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMALARI ÖNLEMEDE DROPERİDOL'ÜN ETKİSİ Sacide

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):311-317 doi:10.5222/jtaics.2011.311 Klinik Araştırma Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY

Klinik Çalışma. GKDA Derg 19(3): , 2013 doi: /gkdad ÖZET SUMMARY doi:10.5222/gkd.2013.113 Klinik Çalışma Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolamın Hedef Kontrollü İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri

Detaylı

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? Z. Akoğul, B. Özcan, B. Yavaşcaoğlu, F.N. Kaya, E. Başağan Moğol, E. Mercanoğlu, A. Anıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER

DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER DOĞUM EYLEMİNE İLİŞKİN GİRİŞİMLER Eylemin Stimülasyonu Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Amniyotomi Epizyotomi Forseps Vakum ekstraksiyon Sezaryen Doğum eyleminde

Detaylı

Pediatrik Endoskopide Sedasyon

Pediatrik Endoskopide Sedasyon Pediatrik Endoskopide Sedasyon Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroentroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 4 Aralık 2009 İstanbul Endoskopide sedasyon Gastrointestinal

Detaylı

Torakotomi sonrası analjezide, intravenöz tramadol ile hasta-kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması

Torakotomi sonrası analjezide, intravenöz tramadol ile hasta-kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi / G. Sağıroğlu ve ark. Tramadol analjezisi 2011; 38 (4): 421-426 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0060 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Torakotomi sonrası analjezide,

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Prof. Dr. Ayla Tür Yurtiçi ve Yurtdışı (koyu renkliler) Bilimsel Yayın Listesi :

Prof. Dr. Ayla Tür Yurtiçi ve Yurtdışı (koyu renkliler) Bilimsel Yayın Listesi : Prof. Dr. Ayla Tür Yurtiçi ve Yurtdışı (koyu renkliler) Bilimsel Yayın Listesi : 1- Tür A. Süksinil kolin ile birlikte veya yalnız başına uygulanan ketamin (C1-581) in serum potasyum düzeyi üzerine olan

Detaylı

OPİOİDLERİN KULLANIMI

OPİOİDLERİN KULLANIMI Tanımlama: OPİOİDLERİN KULLANIMI Cerrahi tedavinin uygulandığı gün evine gönderilmesi planlanan hastalara uygulanan cerrahiye, günübirlik cerrahi tanımı kullanılır. Bu tür cerrahide uygulanan anesteziye

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz

Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 239-243 (2008) Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesindeki Pediyatrik Olgularda Anestezi Deneyimlerimiz Erdoğan Öztürk*, Aytaç Yücel*, Zekine Begeç*, Feray

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ BÖLÜMÜ 2016 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İçerik 1.

Detaylı