DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1

2 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: Çankaya-Ankara Toplantı Saati: 10:00 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 2

3 İÇİNDEKİLER I. GÜNDEM...1 II. SUNUŞ...2 III. GİRİŞ RAPOR DÖNEMI KURULUŞUN ÜNVANI YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR ORGANİZASYON YAPISI YÖNETIM VE DENETIM KURULU... 7 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER YILI FAALİYETLERİ YILI FAALİYETLERİ YILI FAALİYETLERİ ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ DEK-TMK WEB SİTESİ BASIN DUYURULARI YAYINLAR MALİ DURUM TİCARİ İŞLETME V. SONUÇ...37 VI DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ...39 VII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU...40 VIII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ...41 EK 1 BASIN DUYURULARI

4 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 4

5 I. GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu, 2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yılları çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. Yönetim ve Denetim Kurulları nın aklanması, Dönemi Çalışma Programı Önerisi, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin gelir-gider bütçelerinin sunumu ve görüşülerek karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması, 7. İki yıl ve daha fazla dönemler için üyelik aidat borcu olan üyelerin, üyelik kayıtlarının silinmesi için karar alınması, 8. Dilek ve temenniler, 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimleri, 10. Kapanış. 1

6 II. SUNUŞ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi nin Değerli Üyeleri, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK), yıllarını kapsayan üç yıllık Çalışma Dönemini tamamlamıştır. Komite mizin yılları Çalışma Dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Sayın Genel Kurulumuz un inceleme, müzakere ve onaylarına sunulmaktadır. Raporumuzdaki bilgilerle ilgili her türlü ayrıntı DEK-TMK arşivinde mevcut olup, üyelerimizin incelemelerine açıktır. Bütün üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmasını bekler, saygılarımızı sunarız. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 2

7 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ HAKKINDA Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarihinde 3/9805 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Enerji Konseyi nin Türk Milli Komitesi olarak kurulmuştur. Enerji alanında faaliyet gösteren bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kamu ve özel sektör kuruluşları, müşavirlik fi rmaları, meslek odaları, dernekler, vakıfl ar ve gerçek kişilerin üye olduğu Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası boyutta enerjinin erişebilirliği, sağlanabilirliği ve kabul edilebilirliği ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyeli, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtmı, ticareti ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapan, çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek amacını güden bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Komitemiz 2006 yılından bu yana Dünya Enerji Konseyi Avrupa Grubu üyeleri arasında yer almaktadır. Mili Komitemiz, ilk Ulusal Enerji Kongresi ni 1953 yılında gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar 12 Ulusal Enerji Kongresi gerçekleştirilmiş olup, TC Enerji Bakanlığı ile Türkiye Elektrik Kurumu nun kurulması, lokal üretim tesisleri yerine bölgesel termik ve hidrolik santraların kurulması ve bu santralların enterkonnekte şebeke vasıtasıyla birbirleri ile yük merkezine bağlanması, köy elektrifi kasyonu programının başlatılması, Enerji Şurası nın toplanması Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yasaların çıkarılması konuları bu kongrelerde ele alınan ve hayata geçirilen konulardan bazılarıdır. Enerji türlerinin birini diğerine tercih etmeyen, hepsine eşit mesafede bulunan, ancak yerli kaynaklara dayalı, ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji gelişmesini destekleyen Millii Komitemiz, ülke gerçeğini ve kamu yararını çalışmalarında kendisine ilke edinmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar bu ilke doğrultusunda Komitemiz e hizmet veren Başkanlarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Danışma Grubu Üyelerimize ve Çalışma Gruplarımız Başkan ve Üyelerimize bu vesile ile saygı ve sevgilerimizi sunmayı bir borç biliriz. Ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul da bir bakım evinde tedavi altında bulunan, Milli Komitemiz eski Başkanlarından Sn. Ali Galip Mutdoğan a acil şifalar dileriz. 3

8 MİLLİ KOMİTEMİZ İN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Emin plikçi ( ) Ankara Elektrik, Havagaz ve Otobüs letmesi Genel Müdürü Celal Özp nar ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar v. Tevfik Fikret Süer ( ) ( ) Bay nd rl k Bakanl Bay nd rl k irket ve Müesseseleri Reisi Ali Galip Mutdo an ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji Dairesi Ba kan brahim Deriner ( ) E E Genel Müdürü Hüseyin Arabul ( ) Barmek Holding A.. Yönetim Kurulu Ba kan Kemal Noyan ( ) Enerji Bakanl Müste ar Prof.Dr.Orhan Ye in ( ) ODTÜ Ö retim Üyesi Arif Onat ( ) Enerji Bakanl Müste ar Süreyya Yücel Özden ( ) Gerçek Üye Tahsin Yalab k ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 4

9 III. GİRİŞ 1. RAPOR DÖNEMİ : 18 Mart KURULUŞUN ÜNVANI : DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 3. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU : Seçilmiş Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listesi ve sonradan yapılan değişiklikler sayfa 7 de verilmiştir. 4. ÜYELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR : Yılları üye durumu aşağıdaki gibidir I. ONUR ÜYELER II. TÜZEL K LER A.Bakanl klar ve Di er Kamu Sektörü Kurulu lar ile Kamu ktisadi Te ekkülü Niteli indeki Kurulu lar B. Özel Sektör Niteli indeki Endüstri, Mühendislik, Müteahhitlik ve Mü avirlik Kurulu lar ile Özel Sektör Niteli indeki Enerji Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile ilgili Kurulu lar C. Ticaret ve Sanayi Odalar, Birlikler ve Sendikalar D. TMMOB, TMMOB a Ba l Meslek Odalar, Dernekler ve Vak flar E.Bilimsel ve Teknik Ara t rma ve E itim Kurulu lar III. GERÇEK K LER (Ferdi Üyeler) TOPLAM (I+II+III) ORGANİZASYON YAPISI Milli Komite döneminde çalışmalarını daha sistemli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki organizasyon yapısını uygulamıştır. 5

10 YILLARI ORGAN ZASYON YAPISI GENEL KURUL YÖNET M KURULU DENET M KURULU YÖNET M KURULU BA KANI BA KAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER BÜRO H ZMETLER SORUMLUSU SAYMAN ÜYE T CAR LETME DANI MA GRUBU T CAR LETME MÜDÜRÜ ÇALI MA GRUPLARI T CAR LETME GÖREVL S YAYIN KURULU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 6

11 6. YÖNETİM VE DENETİM KURULU tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ndan sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. YÖNET M KURULU Temsil Etti i Kurulu Ba kan : Süreyya Yücel Özden Gerçek Ki i Ba kan Yard mc s : Prof.Dr.H.Mete en TÜ Rektörlü ü Genel Sekreter : Ömer Ünver ( ) Yahya Kemal K ran ( ) Gerçek Ki i B REC K A.. Sayman Üye : Ülker Ayd n Gerçek Ki i Üye : Mustafa Çetin ( ) Dr.Zafer Demircan ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Üye : Mustafa Akta TK Genel Müdürlü ü Üye : Halil Al EÜA Genel Müdürlü ü Üye : Ali O uz Türky lmaz ( ) TMMOB-Makina Mühendisleri Odas Üye : Prof.Dr.A.Orhan Ye in Gerçek Ki i Üye : Gültekin Türko lu ( ) Gerçek Ki i Üye : Muzaffer Ba aran Gerçek Ki i Üye : Ayla Tutu Gerçek Ki i Üye : Erdal Çal ko lu ( ) Üye : Dr.Ömer Faruk Gül ( ) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ü TÜB TAK-MAM DENET M KURULU Temsil Etti i Kurulu Ba kan : Tülin Keskin Gerçek Ki i Üye : Mehmet Ayerden ( M.Salih Kalelio lu ( ) Mehmet Ayerden ( ) TETA Genel Müdürlü ü TETA Genel Müdürlü ü TETA Genel Müdürlü ü Üye : Çetin Koçak Gerçek Ki i 7

12 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1. ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER 1.1- Üyeliğe Kabul Edilenler ve Ayrılanlar: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne; Tüzel Kişiler Gerçek Kişiler Toplam olmak üzere toplam 511 yeni üye kabul edilmiştir. Buna karşın Tüzel Kişiler Gerçek Kişiler Toplam olmak üzere toplam 30 üye ayrılmıştır YILI FAALİYETLERİ Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-19 Mayıs 2011, İstanbul) İTÜ Gümüşsuyu O.Öcal Giray Konferans Salonu nda gerçekleştirilen çalıştaya, çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden, Milli Komitemiz tarafından davet edilerek ağırlanan 50 üniversiteli genç katılmıştır. Tüm masrafl arı Milli Komitemiz tarafından karşılanan bu etkinlikte enerji ve yaratıcılık konusu işlenmiştir Nükleer Santrallarda Güvenlik Toplantısı (27 Mayıs 2011) Prof.Dr.Ahmet Bayülken tarafından Milli Komite merkezinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile davet edilen üyelerimize Nükleer Santrallarda Güvenlik konusunda konferans verilmiş ve Fukushima nükleer kazası tartışılmıştır Üyemiz Özel Sektör Temsilcileri ile Yemekli Toplantı ( ) Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı Özel Sektör üyelerimizin Genel Müdürlerinin davet edildiği Ankara Göksu Restoran da yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 8

13 2.4. Üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcileri ile Yemekli Toplantı ( ) Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcilerinin edildiği Ankara Dedeman Hotel de yemekli bir toplantı düzenlenmiştir Üyelerle Sohbet Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ( ) Milli Komite üyelerimizin katılımı ile Milli Komitemizin faaliyetleri ve etkinliğinin artırılması ve üyelerimizin önerileri konusunda Ankara Dedeman Hotel de bir toplantı düzenlenmiş ardından Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirilmiştir İklim Değişikliği ve Enerji Konferansı ( ) Çevre Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Melih Akalın tarafından Ankara Dedeman Hotel de bir konferans verilmiştir Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı ( ) Kasım 2011 tarihlerinde Cezayir in Oran Şehrinde yapılan Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı na Genel Sekreter Ömer Ünver katılmıştır Enerji Raporu 2011 Kitabı Tanıtım Toplantısı ( ) Milli Komitemiz yayınlarından en önemlisi olan Enerji Raporu 2011 kitabının tanıtımı tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılışında Müsteşar Sayın Metin Kilci bir konuşma yapmış ve kitapta bulunan bölümler hazırlayanlar tarafından katılımcılara sunulmuştur. Ayrıca, Sayın Dr.Atilla Akalın (HESİAD), Sayın Mustafa Serdar Ataseven (TÜREB), Sayın Obahan Obaoğlu (Elektrik Üreticileri Derneği) ve Sayın Olgun Sakarya nın (EMO) katılımlarıyla Enerjide Mevcut Durum ve Gelecek konulu bir de panel düzenlenmiştir. Toplantıya 200 civarında dinleyici katılmıştır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Prof.Dr.Orhan Yeşin Ekim 2011 Türkiye de Jeotermal Enerji Uygulamaları, VI.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Sempozyumu, Kayseri. Muzaffer Başaran Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma, Geliştirme, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma ve Geliştirme, DEK- TMK Gençlik ve Enerji Çalıştayı, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi, Gümüşsuyu, İstanbul Kömürlü Termik Santrallarda Verimlilik Çalışmaları ve Kazanımlar, III. Enerji Verimliliği Kongresi, MMO Kocaeli, TÜBİTAK MAM, Gebze-Kocaeli, Nükleer Santrallar, Ankara İTÜ Mezunları ve Mensupları Derneği, İTÜ Evi, Ankara Elektrik te Arz Güvenliği, Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, MMO, Bursa, Gönen, Bandırma Nükleer Santrallar, DEM-TMK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu, Ankara Termik Santrallar, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu 9

14 Hazırlanması Semineri, EED Enerji Ekonomisi Derneği, Barbaros Point Otel, İstanbul Termik Santrallar, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri, DEK-TMK, Plaza Otel, Ankara Süreyya Yücel Özden, Prof.Dr.Orhan Yeşin ve Muzaffer Başaran 28 Şubat 2011 ve 7 Mart 2011 tarihlerinde TRT Radyo 1 de Nükleer Santralar konusunun islendigi Gündemdeki Enerji programına katılmışlardır YILI FAALİYETLERİ 3.1. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri (29-31 Mart 2012) Ankara Plaza Otel de enerji alanında çalışan 24 kişinin katıldığı bu seminer katılanların değerlendirmelerine göre başarılı geçmiştir Dünya Enerji Liderler Zirvesi (19-20 Nisan 2012) İstanbul Çırağan Otel de WEC, Milli Komitemiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Enerji Liderleri Zirvesi oldukça yüksek maliyetle gerçekleştirilmiştir ( ). Milli Komitemizin masraf üstlenmediği ancak, Türkiye ye düşen masraf tutarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenmiştir ( ). Milli Komitemizin fatura transferi nedeniyle uğramış olduğu ,00 TL tutarındaki KDV zararı, WEC e yapmış olduğumuz müracaat sonrası 2013 yılı aidatımızdan düşülmüştür V. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-20 Mayıs 2012 ) Uluslararası bir ortamda ve görüşmelerin İngilizce olarak yapıldığı Gençlik ve Enerji toplantısı 19 Mayıs 2012 günü 10 ayrı ülkeden 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Arap Baharı sonrası petrol ve doğal gaz arzı konularında yaşanabilecek sorunlar ve Türkiye ve AB nin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması gibi uluslar arası sorunların tartışıldığı toplantı oldukça üst seviyede konuşmaların yapıldığı bir toplantı olarak başarılı geçmiştir WEC İstanbul İncelemesi (25-27 Temmuz 2012) 23. Dünya Enerji Kongresi ne 2016 yılında adaylığımızın değerlendirilmesi amacı ile WEC yetkilisi, Milli Komite Başkanı, Genel Sekreter, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilci ve Bakan Yardımcısının bulunduğu inceleme yapılmış ve İstanbul un bir Dünya Kongresi yapmaya elverişli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunun uygun olduğunun anlaşılması sonucu Monako da WEC Genel Kurul Toplantısında adaylığımız oylanmıştır Üyelerimizle Danışma Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Kutlaması (20 Ekim 2012) 20 Ekim 2012 günü Ankara Alba Otel de 60 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ana amacı Cumhuriyet Bayramının kutlanmasıydı. Bu kutlama vesilesi ile üyelerimizin çeşitli konulardaki görüşleri ve Milli Komitemizin çalışmaları hakkındaki düşünceleri görüşülmüştür. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 10

15 3.6. WEC Genel Kurulu (04-08 Kasım 2012) Monako da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı na yönetim olarak 7 kişi ile katılınmıştır. Genel Kurul da yapılan oylama sonucu Milli Komitemiz 23. Dünya Enerji Kongresi nin İstanbul da 2016 yılında yapılma hakkını elde etmiştir. Oylamadan önce delegelere tanıtım yapmak amacı ile bir resepsiyon verilmiş ve bu resepsiyonla ilgili masrafl ar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü ne yapmış olduğumuz müracaat sonucu adıgeçen Bakanlık tarafından karşılanmıştır Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi (14-16 Kasım 2012) Türkiye 12. Enerji Kongresi Kasım 2012 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde yapılmıştır. Kongre ile eş zamanlı olarak mekanın ölçülerinin elverdiği büyüklükte bir enerji sergisi düzenlenmiştir. Üç gün süresince Kongre de 56 bildiri verilmiş ve 2 panel düzenlenmiştir Yılı Dünya Enerji Görünüm Raporu Sunumu ( ) Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın katılımıyla, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş Ekonomisti Sayın Dr. Fatih Birol tarafından 2012 Yılı Enerji Görünüm Raporu konusunda sunum yapılmıştır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Prof.Dr.Orhan Yeşin, ve tarihlerinde TRT Türkiye nin Sesi Radyosu nda yayımlanan Enerji Politik programına katılarak nükleer santrallar konusunda konuşmuştur YILI FAALİYETLERİ 4.1. Opportunities offred by the development of renewable energies in Turkey Toplantısı ( ) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve WEC İtalya Milli Komitesi ile birlikte Roma da Opportunities offered by the development of renewable energies in Turkey konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Milli Komitemiz tarafından Türkiye nin enerji durumu anlatılmış ve T.C. Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı ndan iki uzman tarafından Türkiye de yatırım imkanları konusunda bilgiler verilmiştir Enerji Raporu 2012 Kitabının Tanıtım Toplantısı ( ) Yıl içinde meydana gelen gelişmelerin 2013 ve diğer yıllara olan etkilerinin incelendiği Enerji Raporu 2012 kitabı 12 Şubat 2013 Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın katılımları ile ilgililere sunulmuştur. 11

16 4.3 Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı ( ) Milli Komitemiz tarafından düzenlenen; Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı 20 Şubat 2013 tarihinde İTÜ Evinde Üyelerimizden Sayın Necil Kurtkaya tarafından verilmiştir İZAYDAŞ Gezisi ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde Konferans ( ) İZAYDAŞ Genel Müdürü ve DEK-TMK Üyesi Sayın Muhammed Saraç ın daveti üzerine, Milli Komitemiz Yönetim Kurulu 26 Şubat 2013 tarihinde İZAYDAŞ tesislerinde incelemelerde bulunmuş ve İZAYDAŞ yetkileri tarafından tesisin çalışması ve tanıtımı ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Aynı gün içinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Sezer Şener Komsuoğlu ziyaret edilmiş ve Üniversite de Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oğuz Türkyılmaz tarafından Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? konulu bir konferans verilmiştir WEC Kore Genel Sekreteri Ziyareti (13-14 Mayıs 2013) Bu yıl Kore nin Daegu şehrinde düzenlenecek olan 22. Dünya Enerji Kongresi Genel Sekreteri Jongho Lee Mayıs 2013 tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Milli Komitemizi ziyaret etmiştir. Kendisinde gerçekleştirecekleri kongre ile ilgili çeşitli bilgiler alınmıştır VI. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (19 Mayıs 2013) Her yıl düzenlediğimiz Çalıştayımızın VI. sı Ankara da TKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay için daha önceden 5 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Delegeler bu çalışmalarının sonuçlarını dinleyicilere ve diğer katılımcılara sunmuşlardır. 40 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir İl İl Enerji Verimliliği Projesi Komitemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Programı (GEF), Küçük Destek Programı (SGP) Desteği ile İl İl Enerji Verimliliği Projesi ile bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmaları desteklemek üzere faaliyetler başlatmıştır. Konusunda yetkin profesyoneller aracılığı ile yasal düzenlemelerin kamuoyuna anlatılması toplumda eksik ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçecek ve Anadolu nun başlıca şehirlerindeki kişi ve kurumlarda farkındalığın artması sonucunda mevzuattan beklenen gelişmelere ve dolayısı ile Türkiye nin değişik yörelerinde enerji verimliliği artışına, önemli düzeyde katkı sağlanabileceği düşüncesiyle bu proje çerçevesinde, Ev mevzuat ve Stratejisinin daha iyi anlatılması için; başta valilikler olmak üzere, sanayi ve ticaret odaları, il özel idareleri, belediyeler ve TMMOB a bağlı odaların şubeleri gibi yerel kuruluşların desteği de alınarak Türkiye nin 6 ilinde (Adana, Denizli, Gaziantep, Konya, Kayseri, Samsun) workshoplar düzenlenmesi planlanarak; 20 Haziran 2013 tarihinde Gaziantep, 19 Eylül 2013 Samsun, 24 Ekim 2013 Konya, 22 Kasım 2013 Denizli 24 Aralık 2013 Adana da gerçekleştirilmiştir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 12

17 Toplantıya katılan tüm katılımcılara Enerji verimliliği ile ilgili afi şler, Mevzuat Kitabı ve Broşürler dağıtılmıştır WEC Genel Kurul Toplantısı (11-13 Ekim 2013) 11 Ekim 2013 tarihinde Kore nin Daegu şehrinde WEC Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıya Milli Komitemiz katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı nda alınan bir seri idare kararlara ilaveten Milli Komitemiz Başkanı Süreyya Yücel Özden üç yıllık dönem için WEC Başkan Yardımcılığına atanmıştır Dünya Enerji Kongresi (13-17 Ekim 2013) 22. Dünya Enerji Kongresi, Ekim 2013 tarihlerinde Kore nin Daegu şehrinde yapılmıştır. Kongre ye Milli Komitemiz Yönetim ve Denetim Kurulu ndan 7 üye katılmıştır. Kongre de 2016 yılında İstanbul da yapılacak 23. Dünya Enerji Kongresi konusunda delegeler ve fuara katılan enerji şirketleri ile görüşmeler yapılmış ve İstanbul daki Dünya Enerji Kongresi ne katılımları konusunda davet yapılmıştır. 22. Dünya Enerji Kongresi ile WEC Genel Kurul Toplantılarına katılan Milli Komitemiz Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seyahat ve kongreye katılım ücretleri ve diğer masrafl arımızı karşılamak üzere Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansına yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanarak, Milli Komitemiz hesabına ,00 TL (net ,76 TL) aktarılmıştır. Böylelikle hem 2012 yılında Monako da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı, hem de, 22. Dünya Enerji Kongresine ilişkin masrafl arımız karşılanmış bulunmaktadır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Orhan Yeşin, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası tarafından 9 Mart 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen 2. Yılında Fukushima Nükleer Santral Kazası paneline panelist olarak katılmıştır. 13

18 5. ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ yıllarını kapsayan çalışma grubu faaliyetleri aşağıdaki gibidir Enerji Raporu, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı 1. Genel Enerji Ömer Ünver, DEK-TMK Genel Sekreteri 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Emre Aksoy, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye F. Zuhal Argun, DEK-TMK Üyesi Üye Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Adnan Karabulut, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye Erol Metin, Petrol Sanayi Derneği Üye Necdet Pamir, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Mehmet Şüküroğlu, TABGİS Yönetim Kurulu Üyesi Üye Yasemin Tuntaş, ETKB Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Üye Tolga Turan, EPDK Üye Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Koray Ülger, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Üye Şermin Yavuz, ODTÜ Üye Güner Yenigün, PUİS Genel Sekreter 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Üye Mete Ertunga, DEK-TMK Üyesi Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı Üye Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Fizik Mühendisi Üye Mehmet Vural, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Jeotermal Enerji Prof.Dr.A.Orhan Yeşin, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 7. Elektrik Enerjisi Başkan Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi Üye Dr.Erdal Bizkevelci, TÜBİTAK Üye Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi Üye Olgun Sakarya, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Üye Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü 8. Biyoyakıtlar Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 9. Biyokütleden Enerji Üretimi Dr.Mustafa Tolay 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 14

19 5.2. Enerji Raporu 2012, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı, Ünvanı 1. Genel Enerji Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Jeotermal Enerji Prof.Dr.Raşit Turan, Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Müdürü 7. Elektrik Enerjisi Başkan Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi Üye Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi Üye Engin Özkan, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Üye Selma Öztürk, DEK-TMK Üyesi Üye Olgun Sakarya, TMMOB-EMO Üye Yücel Tekin, TMMOB-EMO 8. Biyoyakıtlar Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 9. Dünya da ve Türkiye de Biyoyakıt Sektörü Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı 15

20 5.3. Enerji Raporu 2013, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı, Ünvanı 1. Genel Enerji Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Vijdan Alpay, DEK-TMK Üyesi Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Şerife Memiş, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü Üye R.Serkan Karakuş, DSİ Genel Müdürlüğü Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı Üye Kadir Özkan, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Üye Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üye Gökhan Saygılı, AYEN Enerji A.Ş. Üye Selma Tosun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üye Mustafa Yavuzdemir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Güneş Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 7. Elektrik Enerjisi Başkan Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 8. Nükleer Enerji Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 9. Dünya da ve Türkiye de Biyokütle/Biyoyakıt Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı 6. DEK-TMK WEB SİTESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği web sayfası profesyonel bir fi rma ile anlaşılarak, tamamen yenilenmiştir. Üyelerimizin şifre ile giriş yapabileceği sayfamız, böylelikle, kendi personelimiz tarafından, sürekli güncel tutulmaktadır. Web sitemizde enerji istatistikleri, Milli Komitemizce yapılan faaliyetler, yayınlarımız, WEC e ait muhtelif çalışmalar ve güncel faaliyetler yer almaktadır. Türkiye de ve Dünya da enerji alanında meydana gelen güncel gelişmeler, üyelerimize ayrıca aracılığı ile duyurulmaktadır. 7. BASIN DUYURULARI Dünya da ve Türkiye de enerji konusunda meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin Milli Komitemizin görüşleri basın aracılığı ile geniş kitlelere iletilmeye çalışılmaktadır. Muhtelif tarihlerde yaptığımız basın toplantısı ve bu toplantıda yayımladığımız basın bildirileri sırası ile Ek:1 de takdim edilmektedir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 16

21 8. YAYINLAR çalışma döneminde Milli Komitemiz tarafından her üç yıla ait Enerji Raporu hazırlanmış ve kitap halinde yayınlanmış bulunmaktadır. Enerji Raporu kitapları Milli Komitemize bağlı olarak oluşturulan Ticari İşletmemiz tarafından satışı yapılmaktadır. Bu kitapların satışı tamamlandıktan sonra üyelerimize CD olarak gönderilmekte ve web sitemizde genel kullanıma açılmaktadır Geleneksel Elektrik Santralları İçin Teknik Terimler Sözlüğü (Bölüm I, Türkçe-Almanca, Bölüm II. Almanca-Türkçe) 8.3. Enerji Verimliliği Mevzuat Kitabı 8.4. Enerji Verimliliği Tanıtım Broşürü 8.5. Enerji Verimliliği Projeler Kitabı 8.6. Türkiye Enerji Verileri (Türkçe İngilizce) 8.7. Türkiye de Sayılarla ve Şekillerle Elektrik (Türkçe İngilizce) 9. MALİ DURUM yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,08 TL ve Giderler Toplamı ,05 TL olmuştur yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,58 TL ve Giderler Toplamı ,76 TL olmuştur yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,36 TL ve Giderler Toplamı ,09 TL olmuştur çalışma dönemine ait yıl sonu itibariyle bilançolar ve gelir gider tabloları aşağıda verilmektedir. 17

22 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE B LÂNÇOSU TL AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CAR DÖNEM AÇIKLAMA CAR DÖNEM PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR , , ,57 III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler ,92 C-Di er Borçlar 197,00 1-Kasa 303,35 5-Di er Çe itli Borçlar 197,00 3-Bankalar ,07 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,97 5-Di er Haz r De erler 752,50 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 749,22 B-Menkul K ymetler ,25 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.319,75 4-Di er Menkul K ymetler ,25 H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk ,00 C-Ticari Alacaklar 59,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ,00 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 59,00 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,97 D-Di er Alacaklar ,00 IV-UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 5-Di er Çe itli Alacaklar ,00 E-Borç ve Gider Kar l klar ,00 E-Stoklar 400,39 1-K dem Tazminat Kar l ,00 5-Di er Stoklar(Ka t Stoklar ) F-Gel.Y l. Ait Gelirler ve Gider Thk. 6-Stok De er Dü üklü ü Kar l (-) 400,39 1-Gelecek Y llara Ait Gelirler G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,00 1-Gelecek Aylara Ait Giderler V-ÖZKAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,56 D-Geçmi Y llar Karlar ,04 II-DURAN VARLIKLAR 1-Geçmi Y llar Gelir Fazlas ,04 D-Maddi Duran Varl klar ,56 F-Dönem Net Gelir Fazlas (Gider Faz.) ,56 3-Binalar (Cinnah Cd.No:67/15 Çankaya) ,50 1-Dönem Net Gelir Fazlas ,56 5-Ta tlar (06 TMK 78) 8.465,89 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,60 6-Demirba lar ,17 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,57 10-Verilen Avanslar ,00 GENEL TOPLAM ,57 G-Gel.Y l. Ait Giderler ve Gelir Thk ,89 1-Gelecek Y llara Ait Giderler ,89 H-Di er Duran Varl klar 1.537,56 4-Elden Ç kar lacak Stok. ve MDV 1.537,56 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI GENEL TOPLAM DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 18

23 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA CAR DÖNEM A-BRÜT SATI LAR ,00 4-Ba Ve Yard mlar 5-Prim Ve Aidatlar ,00 C-NET SATI LAR ,00 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,00 E-FAAL YET G DERLER (-) ,05 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,05 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,95 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR ,08 3-Faiz Gelirleri ,98 7-Kambiyo ve Borsa De er Art Karlar A-Faal. lgili Di.Ola.Gelir ve Karlar 709,10 G-D ER FAAL. OLA AN G DER VE ZARAR. (-) -5,47 4-Kambiyo ve Borsa De.Azal Zar. (-) -5,47 OLA AN KAR VEYA ZARAR ,56 I-OLA ANDI I GEL R VE KARLAR 2-Di er Ola and Gelir ve Karlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,56 DÖNEM NET GEL R VEYA G DER FAZLASI ,56 19

24 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek (+) Eklenen (-) Dü ülen Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Tutar Ayl k Gerçekle me Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) ,00 2 Ayni Ba lar , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , , ,00 0,00 0, ,00 II II PR M VE A DATLAR , , ,00 90, ,00 1 Giri Aidatlar 6.000, ,00 690,00 11, ,00 2 Y ll k Aidatlar , , ,00 92, ,00 III III FA Z GEL RLER , , , ,98 0,99 187,02 IV IV D ER GEL RLER 7.401, ,00 709,10 9, ,90 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler ,00 0,00 101,00 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar 5.000, ,00 0,00 0, , Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri 2.300, ,00 633,10 0, ,90 4 Di er Ola and Gelirler 80,00 80,00 76,00 0,95 4,00 V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 2 2 0,00 0,00 2,00 1 Bina 1 1 0,00 0,00 1,00 2 Büro Demirba lar ve Mefru at 1 1 0,00 0,00 1,00 GEL RLER TOPLAMI , , ,08 79, ,92 NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 14/11 Say l Karar ile 31 Aral k 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 20

25 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca (+)Eklenen (-) Kabul Edilen Ödenek Dü ülen TL % Tarihinde Gerçekle me Bakiye Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Ödenek 12 Ayl k Gerçekle me Yüzdesi I Ç ÜCRET VE G DERLER , , ,65 32,79% ,35 1 Esas Ücretler (2 Ki i) , , ,53 32,87% ,47 2 Fazla Mesai Ücretleri 1.200,00 250, , ,72 98,95% 15,28 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 8.000, ,00 0,00 0,00% 8.000,00 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) , , ,40 47,02% 7.947,60 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) 7.000, , ,00 25,07% 5.245,00 II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , , ,88 50,02% ,12 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 4.000, ,00 996,50 24,91% 3.003,50 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 4.000, ,00 479,70 11,99% 3.520,30 3 Akaryak t Giderleri 2.500, ,00 235,70 9,43% 2.264,30 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri , , ,48 55,57% 5.775,52 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) 8.000, , ,93 56,12% 3.510,07 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) 8.000, , ,57 79,14% 0,00 III ÇE TL G DERLER , , ,80 64,17% ,20 1 Kira Giderleri 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 5.000, ,00 0,00 0,00% 5.000,00 3 Mahkeme, Noter Giderleri 700,00 700,00 383,57 54,80% 316,43 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri (WEC Cezayir Toplant s ) , , , ,39 9,18% ,61 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 1.500, , ,10 84,81% 227,90 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 500,00 500,00 105,00 21,00% 395,00 7 Ba ve Yard mlar 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 2.000, ,00 780,00 39,00% 1.220,00 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri , , ,74 98,07% 1.256,26 11 Di er Çe itli Giderler 3.298, ,00 100,00 3,03% 3.198,00 IV VERG, RES M VE HARÇLAR 4.000, ,00 902,74 22,57% 3.097,26 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2.000, ,00 902,74 45,14% 1.097,26 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) 2.000, ,00 0,00 0,00% 2.000,00 V F NANSMAN G DERLER 2.300, ,00 310,07 13,48% 1.989,93 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 1.300, ,00 310,07 23,85% 989,93 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1.000, ,00 0,00 0,00% 1.000,00 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,91 15,02% ,09 1 Türkiye 11.Enerji Kongresi Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 2 E itim Semineri,Panel,Konferans , ,00 0,00 0,00% ,00 3 Çal ma Grubu Giderleri 2.000, ,00 29,91 1,50% 1.970,09 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 5 Üyelere Sohbet Toplant s Giderleri 3.186, , ,00 100,00% 0,00 6 Kamu Üyelerinin Gen.Müd.Üni.Rek.Yem 2.065, , ,00 100,00% 0,00 7 klim De i ikli i ve Enerji Konferans 900,00 900,00 900,00 100,00% 0,00 VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,05 42,95% ,95 NOT: Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 14/11 Say l Karar ile 31 Aral k 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. 21

26 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA AÇIKLAMA TL PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler ,53 B-Ticari Borçlar 200,00 1-Kasa 42,71 1-Sat c lar 200,00 3-Bankalar ,82 C-Di er Borçlar 5-Di er Haz r De erler 545,00 5-Di er Çe itli Borçlar B-Menkul K ymetler ,15 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,60 4-Di er Menkul K ymetler ,15 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 837,72 C-Ticari Alacaklar 59,00 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.446,88 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 59,00 H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk ,00 D-Di er Alacaklar ,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ,00 5-Di er Çe itli Alacaklar ,00 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,60 E-Stoklar 400,39 IV-UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 6-Stok De er Dü üklü ü Kar l (-) 400,39 E-Borç ve Gider Kar l klar ,00 H-Di er Dönen Varl klar 669,83 1-K dem Tazminat Kar l ,00 4-Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar 669,83 F-Gel.Y l. Ait Gelirler ve Gider Thk. 120,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,90 1-Gelecek Y llara Ait Gelirler 120,00 II-DURAN VARLIKLAR UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,00 D-Maddi Duran Varl klar ,56 V-ÖZKAYNAKLAR 3-Binalar(Cinnah Cd.No:67/15 Çankaya ,50 D-Geçmi Y llar Karlar ,60 5-Ta tlar (06 TMK 78) 8.465,89 1-Geçmi Y llar Gelir Fazlas ,60 6-Demirba lar ,17 F-Dönem Net Gelir Fazlas (Gider Faz.) ,82 10-Verilen Avanslar ,00 1-Dönem Net Gelir Fazlas ,82 G-Gel.Y l. Ait Giderler ve Gelir Thk ,00 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,42 1-Gelecek Y llara Ait Giderler ,00 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,02 H-Di er Duran Varl klar 1.537,56 GENEL TOPLAM ,02 4-Elden Ç kar lacak Stok. ve MDV 1.537,56 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,12 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI ,02 GENEL TOPLAM ,02 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 22

27 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA A-BRÜT SATI LAR ,00 5-Prim Ve Aidatlar ,00 C-NET SATI LAR ,00 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,00 E-FAAL YET G DERLER (-) ,49 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,49 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,51 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR ,58 3-Faiz Gelirleri ,93 7-Kambiyo ve Borsa De er Art Karlar 2.102,65 G-D ER FAAL. OLA AN G DER VE ZARAR. (-) ,08 4-Kambiyo ve Borsa De.Azal Zar. (-) ,08 OLA AN KAR VEYA ZARAR ,01 J-OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR (-) -3,19 3-Di er Ola and Gider ve Zarar. (-) -3,19 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,82 DÖNEM NET GEL R VEYA G DER FAZLASI ,82 23

28 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek (+) Eklenen Tarihi (-) Dü ülen Ödenek tibariyle Revize Ödenek Tutar Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) 2 Ayni Ba lar , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , , ,00 0,00 0, ,00 II II PR M VE A DATLAR , , ,00 87, ,00 1 Giri Aidatlar 7.000, , ,00 17, ,00 2 Y ll k Aidatlar , , ,00 89, ,00 III III FA Z GEL RLER , , , ,93 99,97 10,07 IV IV D ER GEL RLER , , ,65 14, ,35 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 1 Bina 2 Büro Demirba lar ve Mefru at GEL RLER TOPLAMI 500, , , ,65 95,58 97, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1, , , ,58 51, ,42 NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 15/12 Say l Karar ile 31 Aral k 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 24

29 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca (+) Eklenen Tarihi Bakiye Ödenek Tarihinde (-) Dü ülen tibariyle Revize % Kabul Edilen Ödenek Ödenek Ödenek 12 Ayl k Gerçekle me Tablosu Gerçekle me Yüzdesi I Ç ÜCRET VE G DERLER , , ,11 35,04% ,89 1 Esas Ücretler (1 Ki i) , , ,99 31,26% ,01 2 Fazla Mesai Ücretleri 1.380, , , ,43 100,00% 0,00 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 9.200, , ,94 58,87% 3.784,06 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) , , , ,24 38,77% 9.273,33 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) 8.050, , ,51 25,20% 6.021,49 II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , , ,37 33,37% ,63 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 4.600, , ,94 22,26% 3.576,06 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 4.600, ,00 0,00 0,00% 4.600,00 3 Akaryak t Giderleri 2.875, ,00 400,00 13,91% 2.475,00 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri , , ,48 48,16% 7.775,52 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) 9.200, , ,99 45,67% 4.998,01 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) 9.200, , ,96 25,25% 6.877,04 III ÇE TL G DERLER , , ,79 55,75% ,21 1 Kira Giderleri 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 5.750, ,00 0,00 0,00% 5.750,00 3 Mahkeme, Noter Giderleri 805,00 9,06 795,94 427,44 53,10% 368,50 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri , ,00 845,20 2,07% ,80 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 1.725,00 9, , ,06 100,00% 0,00 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 570,00 570,00 9,34 1,64% 560,66 7 Ba ve Yard mlar 570,00 570,00 0,00 0,00% 570,00 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 570,00 570,00 0,00 0,00% 570,00 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 2.300, ,00 720,00 31,30% 1.580,00 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri , , ,76 90,04% 7.968,24 11 Di er Çe itli Giderler 3.500, ,00 408,99 11,69% 3.091,01 IV VERG, RES M VE HARÇLAR 4.600, ,00 973,68 21,17% 3.626,32 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2.300, ,00 599,68 26,07% 1.700,32 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) 2.300, ,00 374,00 16,26% 1.926,00 V F NANSMAN G DERLER 2.645, , ,63 95,79% 111,37 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 1.495,00 763,27 731,73 620,36 84,78% 111,37 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1.150,00 763, , ,27 100,00% 0,00 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,18 1,56% ,82 1 Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 2 E itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle dan ma ve cumhuriyet bayram toplant s ) , , ,68 23,73% ,32 3 Çal ma Grubu Giderleri 2.300, ,00 52,50 0,00% 2.247,50 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,76 27,28% ,24 TL NOT: 1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 15/12 Say l Karar ile 31 Aral k 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 Say l Kanun ile 5 puanl k indirim yap larak yaz lm t r. 25

30 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 26

31 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU 27

32 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR , ,85 79, ,15 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) , ,80 49, ,20 2 Ayni Ba lar 1,00 0,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , ,05 84, ,95 II II PR M VE A DATLAR , ,00 80, ,00 1 Giri Aidatlar 8.000,00 875,00 10, ,00 2 Y ll k Aidatlar , ,00 82, ,00 III III FA Z GEL RLER , ,17 62, ,83 IV IV D ER GEL RLER 9.500,00 332,34 3, ,66 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler 1.000,00 332,34 33,23 667,66 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar 5.000,00 0,00 0, , Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri 3.500,00 0,00 0, ,00 V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 2,00 0,00 0,00 2,00 1 Bina 1,00 0,00 0,00 1,00 2 Büro Demirba lar ve Mefru at 1,00 0,00 0,00 1,00 GEL RLER TOPLAMI , ,36 76, ,64 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 28

33 Bölüm No Madde No DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek I Ç ÜCRET VE G DERLER 1 Esas Ücretler (1 Ki i) 2 Fazla Mesai Ücretleri 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 3 Akaryak t Giderleri 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) (+) Eklenen (-) Dü ülen Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me Yüzdesi Bakiye Ödenek , , ,43 30,66% , , , ,31 28,18% , , , , ,73 99,69% 8, , , ,84 31,11% 7.288, , , , ,55 38,86% , , , ,00 29,16% 6.558, , , ,70 35,77% , , , ,68 21,68% 4.143, , ,00 806,70 15,25% 4.483, , ,00 386,30 11,68% 2.920, , , ,64 41,96% 9.867, , , ,75 51,09% 5.174,25 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) , , ,63 35,34% 6.841,37 III ÇE TL G DERLER , , ,65 24,31% ,35 1 Kira Giderleri 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 3 Mahkeme, Noter Giderleri 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 7 Ba ve Yard mlar 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri 11 Di er Çe itli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler, di er gider ve zararlar) IV VERG, RES M VE HARÇLAR 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) V F NANSMAN G DERLER 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1,00 1,00 0,00 0,00% 1, , ,00 0,00 0,00% 6.613,00 930,00 930,00 262,78 28,26% 667, , , ,00 0,00 0,00% , , , ,08 66,05% 672,92 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 600,00 300,31 50,05% 299, , ,00 720,00 27,22% 1.925, , , ,16 37,42% , , , ,32 35,03% 2.468, , , ,18 20,04% 4.229, , ,00 658,18 24,88% 1.986, , ,00 402,00 15,20% 2.243, , , ,92 85,39% 444, ,00 750,00 967,00 540,43 55,89% 426, ,00 750, , ,49 99,15% 17,51 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,21 98,05% 563,79 1 Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri 2 E itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle dan ma ve cumhuriyet bayram toplant s ) 3 Çal ma Grubu Giderleri 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri 5 l l Enerji Verimlili i Projesi Giderleri VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 5.000, ,00 0,00 0,00% 5.000, , ,00 0,00 0,00% , , ,00 225,00 0,00% 1.775, , ,00 0,00 0,00% , , , ,21 99,72% 79,79 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,09 33,68% ,91 Not: 1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 13/13 Say l Karar ile 31 Aral k 2013 Tarihi tibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 Say l Kanun ile 5 puanl k indirim yap larak yaz lm t r. TL 29

34 9.4- Üyelik Ödentileri Üyelik ödentilerinin 2011 y l nda %85,81 i, 2012 y l nda %87,40 ve tarihi itibariyle ise %79,18 i tahsil edilmi tir. 2010, 2011, 2012 ve 2013 Y llar Kar la t rmal 4 Y ll k Üye Aidat Tahsili 2010 Y l 2011 Y l 2012 Y l 2013 Y l Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.5- DEK (Londra) Y ll k Üyelik Ödentileri Milli Komitemiz 2011, 2012, 2013 ve 2014 y llar na ait WEC aidatlar n a a da detayland r ld ekilde ödemi tir y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme) ,00 GBP ye kar l k ,84 TL 2012 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme) ,00 GBP ye kar l k ,76 TL 2013 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) ,00 GBP ye kar l k ,16 TL 2014 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) ,00 GBP ye kar l k ,19 TL 10. T CAR LETME Milli Komitemizin tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda Ticari letme kurulmas kararla t r lm t r. 8 Eylül 2008 tarihi itibariyle kurulu unu yapt m z Ticari letmemiz, Milli Komitemize ba l olarak çal maktad r. Milli Komitemizce yap lan ayr nt l bir ara t rma sonucu, kamu yarar na çal an derneklerin ticari i letme kurabilece i, bu durumda kamu yarar na dernek statüsünü kaybetmeyece i tesbit edilmi tir. Haz rlanan Yönetmelik do rultusunda Eylül 2008 tarihinden itibaren Ticari letmemiz faaliyete geçmi tir. Yönetmeli imize göre Ticari letme; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Tüzük, amaç ve faaliyet alanlar ile s n rl olarak; enerji potansiyeli, üretimi, çevirimi, iletimi, da t m, ticareti, kullan m, ekonomik büyüme ve enerji ili kileri, enerji temin ve kullan m n n sosyal ve çevresel yönleri, enerji politikalar ve stratejileri ile ilgili teknik, ekonomik, hukuksal, yeniden yap lanma ve enerji istatistikleri konular nda yapt çal malar için kitap, bülten, bro ür, dergi yay mlar, elektronik bülten ç kar r, konferans ve seminer, aç k oturum, panel, sergi fuar ve benzer etkinlikler düzenler. Ticari letme, belirtilen bu faaliyetlerden uygun görülenleri ticari amaçl olarak de erlendirerek, y l sununda olu acak art de erleri Milli Komiteye aktar r. Milli Komitemizin Eylül 2008 den sonra, bugüne kadar yap lan faaliyetlerimizin önemli bir bölümü Ticari letmemiz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Ticari letmeye ait 2011, 2012 ve 2013 y llar bilanço ve gelir-gider tablolar a a da verilmektedir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 30

35 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CAR DÖNEM AÇIKLAMA CAR DÖNEM TL PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler 447,16 B-Ticari Borçlar 1-Kasa 155,11 1-Sat c lar 3-Bankalar 147,05 D-Al nan Avanslar ,00 5-Di er Haz r De erler 145,00 1-Al nan Sipari Avanslar C-Ticari Alacaklar ,00 2-Al nan Di er Avanslar ,00 1-Al c lar ,00 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,48 D-Di er Alacaklar 8.284,39 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.476,09 2- tiraklerden Alacaklar 8.284,39 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.959,39 E-Stoklar 6.496,37 G-Borç ve Gider Kar l klar 4-Ticari Mallar 6.496,37 1-Dönem Kar Vergi ve Di.Yas.Y.K. H-Di er Dönen Varl klar 3.569,94 2-Dönem kar P.Öd.Ver.ve Di.Y.K(-) 1-Devreden K.D.V ,94 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,48 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,86 V-ÖZKAYNAKLAR II-DURAN VARLIKLAR D-Geçmi Y llar Karlar ,91 D-Maddi Duran Varl klar 1.008,90 1-Geçmi Y llar Karlar ,91 6-Demirba lar 1.345,20 E-Geçmi Y llar Zararlar (-) ,92 8-Birikmi Amortismanlar (-) -336,30 1-Geçmi Y llar Zararlar (-) ,92 E-Maddi Olmayan Duran Varl klar 158,31 F-Dönem Net Kar (Zarar ) ,40 3-Kurulu ve Örgütlenme Giderleri 452,30 2-Dönem Net Zarar (-) ,40 7-Birikmi Amortismanlar (-) -293,99 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,41 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.167,21 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,07 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR ,00 NAZIM HESAPLAR ,00 teminat mektubundan borçlar ,00 A-Teminat Mektubundan Alacaklar ,00 GENEL TOPLAM ,07 GENEL TOPLAM ,07 31

36 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA CAR DÖNEM A-BRÜT SATI LAR ,41 1-Yurtiçi Sat lar ,41 C-NET SATI LAR ,41 D-SATI LARIN MAL YET (-) ,53 2-Sat lan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,53 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,88 E-FAAL YET G DERLER (-) ,93 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,93 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,05 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR 3-Faiz Gelirleri A-Faal. lgili Di.Ola.Gelir ve Karlar OLA AN KAR VEYA ZARAR ,05 J-OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR (-) -118,35 3-Di er Ola and Gider ve Zarar. (-) -118,35 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,40 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,40 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 32

37 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU 33

38 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 34

39 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU 35

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı