DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1

2 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: Çankaya-Ankara Toplantı Saati: 10:00 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 2

3 İÇİNDEKİLER I. GÜNDEM...1 II. SUNUŞ...2 III. GİRİŞ RAPOR DÖNEMI KURULUŞUN ÜNVANI YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR ORGANİZASYON YAPISI YÖNETIM VE DENETIM KURULU... 7 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER YILI FAALİYETLERİ YILI FAALİYETLERİ YILI FAALİYETLERİ ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ DEK-TMK WEB SİTESİ BASIN DUYURULARI YAYINLAR MALİ DURUM TİCARİ İŞLETME V. SONUÇ...37 VI DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ...39 VII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU...40 VIII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ...41 EK 1 BASIN DUYURULARI

4 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 4

5 I. GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu, 2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yılları çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. Yönetim ve Denetim Kurulları nın aklanması, Dönemi Çalışma Programı Önerisi, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin gelir-gider bütçelerinin sunumu ve görüşülerek karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması, 7. İki yıl ve daha fazla dönemler için üyelik aidat borcu olan üyelerin, üyelik kayıtlarının silinmesi için karar alınması, 8. Dilek ve temenniler, 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimleri, 10. Kapanış. 1

6 II. SUNUŞ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi nin Değerli Üyeleri, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK), yıllarını kapsayan üç yıllık Çalışma Dönemini tamamlamıştır. Komite mizin yılları Çalışma Dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Sayın Genel Kurulumuz un inceleme, müzakere ve onaylarına sunulmaktadır. Raporumuzdaki bilgilerle ilgili her türlü ayrıntı DEK-TMK arşivinde mevcut olup, üyelerimizin incelemelerine açıktır. Bütün üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmasını bekler, saygılarımızı sunarız. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 2

7 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ HAKKINDA Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarihinde 3/9805 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Enerji Konseyi nin Türk Milli Komitesi olarak kurulmuştur. Enerji alanında faaliyet gösteren bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kamu ve özel sektör kuruluşları, müşavirlik fi rmaları, meslek odaları, dernekler, vakıfl ar ve gerçek kişilerin üye olduğu Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası boyutta enerjinin erişebilirliği, sağlanabilirliği ve kabul edilebilirliği ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyeli, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtmı, ticareti ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapan, çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek amacını güden bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Komitemiz 2006 yılından bu yana Dünya Enerji Konseyi Avrupa Grubu üyeleri arasında yer almaktadır. Mili Komitemiz, ilk Ulusal Enerji Kongresi ni 1953 yılında gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar 12 Ulusal Enerji Kongresi gerçekleştirilmiş olup, TC Enerji Bakanlığı ile Türkiye Elektrik Kurumu nun kurulması, lokal üretim tesisleri yerine bölgesel termik ve hidrolik santraların kurulması ve bu santralların enterkonnekte şebeke vasıtasıyla birbirleri ile yük merkezine bağlanması, köy elektrifi kasyonu programının başlatılması, Enerji Şurası nın toplanması Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yasaların çıkarılması konuları bu kongrelerde ele alınan ve hayata geçirilen konulardan bazılarıdır. Enerji türlerinin birini diğerine tercih etmeyen, hepsine eşit mesafede bulunan, ancak yerli kaynaklara dayalı, ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji gelişmesini destekleyen Millii Komitemiz, ülke gerçeğini ve kamu yararını çalışmalarında kendisine ilke edinmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar bu ilke doğrultusunda Komitemiz e hizmet veren Başkanlarımıza, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Danışma Grubu Üyelerimize ve Çalışma Gruplarımız Başkan ve Üyelerimize bu vesile ile saygı ve sevgilerimizi sunmayı bir borç biliriz. Ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul da bir bakım evinde tedavi altında bulunan, Milli Komitemiz eski Başkanlarından Sn. Ali Galip Mutdoğan a acil şifalar dileriz. 3

8 MİLLİ KOMİTEMİZ İN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Emin plikçi ( ) Ankara Elektrik, Havagaz ve Otobüs letmesi Genel Müdürü Celal Özp nar ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar v. Tevfik Fikret Süer ( ) ( ) Bay nd rl k Bakanl Bay nd rl k irket ve Müesseseleri Reisi Ali Galip Mutdo an ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji Dairesi Ba kan brahim Deriner ( ) E E Genel Müdürü Hüseyin Arabul ( ) Barmek Holding A.. Yönetim Kurulu Ba kan Kemal Noyan ( ) Enerji Bakanl Müste ar Prof.Dr.Orhan Ye in ( ) ODTÜ Ö retim Üyesi Arif Onat ( ) Enerji Bakanl Müste ar Süreyya Yücel Özden ( ) Gerçek Üye Tahsin Yalab k ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 4

9 III. GİRİŞ 1. RAPOR DÖNEMİ : 18 Mart KURULUŞUN ÜNVANI : DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 3. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU : Seçilmiş Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listesi ve sonradan yapılan değişiklikler sayfa 7 de verilmiştir. 4. ÜYELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR : Yılları üye durumu aşağıdaki gibidir I. ONUR ÜYELER II. TÜZEL K LER A.Bakanl klar ve Di er Kamu Sektörü Kurulu lar ile Kamu ktisadi Te ekkülü Niteli indeki Kurulu lar B. Özel Sektör Niteli indeki Endüstri, Mühendislik, Müteahhitlik ve Mü avirlik Kurulu lar ile Özel Sektör Niteli indeki Enerji Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile ilgili Kurulu lar C. Ticaret ve Sanayi Odalar, Birlikler ve Sendikalar D. TMMOB, TMMOB a Ba l Meslek Odalar, Dernekler ve Vak flar E.Bilimsel ve Teknik Ara t rma ve E itim Kurulu lar III. GERÇEK K LER (Ferdi Üyeler) TOPLAM (I+II+III) ORGANİZASYON YAPISI Milli Komite döneminde çalışmalarını daha sistemli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki organizasyon yapısını uygulamıştır. 5

10 YILLARI ORGAN ZASYON YAPISI GENEL KURUL YÖNET M KURULU DENET M KURULU YÖNET M KURULU BA KANI BA KAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER BÜRO H ZMETLER SORUMLUSU SAYMAN ÜYE T CAR LETME DANI MA GRUBU T CAR LETME MÜDÜRÜ ÇALI MA GRUPLARI T CAR LETME GÖREVL S YAYIN KURULU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 6

11 6. YÖNETİM VE DENETİM KURULU tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ndan sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. YÖNET M KURULU Temsil Etti i Kurulu Ba kan : Süreyya Yücel Özden Gerçek Ki i Ba kan Yard mc s : Prof.Dr.H.Mete en TÜ Rektörlü ü Genel Sekreter : Ömer Ünver ( ) Yahya Kemal K ran ( ) Gerçek Ki i B REC K A.. Sayman Üye : Ülker Ayd n Gerçek Ki i Üye : Mustafa Çetin ( ) Dr.Zafer Demircan ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Üye : Mustafa Akta TK Genel Müdürlü ü Üye : Halil Al EÜA Genel Müdürlü ü Üye : Ali O uz Türky lmaz ( ) TMMOB-Makina Mühendisleri Odas Üye : Prof.Dr.A.Orhan Ye in Gerçek Ki i Üye : Gültekin Türko lu ( ) Gerçek Ki i Üye : Muzaffer Ba aran Gerçek Ki i Üye : Ayla Tutu Gerçek Ki i Üye : Erdal Çal ko lu ( ) Üye : Dr.Ömer Faruk Gül ( ) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ü TÜB TAK-MAM DENET M KURULU Temsil Etti i Kurulu Ba kan : Tülin Keskin Gerçek Ki i Üye : Mehmet Ayerden ( M.Salih Kalelio lu ( ) Mehmet Ayerden ( ) TETA Genel Müdürlü ü TETA Genel Müdürlü ü TETA Genel Müdürlü ü Üye : Çetin Koçak Gerçek Ki i 7

12 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1. ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER 1.1- Üyeliğe Kabul Edilenler ve Ayrılanlar: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne; Tüzel Kişiler Gerçek Kişiler Toplam olmak üzere toplam 511 yeni üye kabul edilmiştir. Buna karşın Tüzel Kişiler Gerçek Kişiler Toplam olmak üzere toplam 30 üye ayrılmıştır YILI FAALİYETLERİ Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-19 Mayıs 2011, İstanbul) İTÜ Gümüşsuyu O.Öcal Giray Konferans Salonu nda gerçekleştirilen çalıştaya, çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden, Milli Komitemiz tarafından davet edilerek ağırlanan 50 üniversiteli genç katılmıştır. Tüm masrafl arı Milli Komitemiz tarafından karşılanan bu etkinlikte enerji ve yaratıcılık konusu işlenmiştir Nükleer Santrallarda Güvenlik Toplantısı (27 Mayıs 2011) Prof.Dr.Ahmet Bayülken tarafından Milli Komite merkezinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile davet edilen üyelerimize Nükleer Santrallarda Güvenlik konusunda konferans verilmiş ve Fukushima nükleer kazası tartışılmıştır Üyemiz Özel Sektör Temsilcileri ile Yemekli Toplantı ( ) Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı Özel Sektör üyelerimizin Genel Müdürlerinin davet edildiği Ankara Göksu Restoran da yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 8

13 2.4. Üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcileri ile Yemekli Toplantı ( ) Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcilerinin edildiği Ankara Dedeman Hotel de yemekli bir toplantı düzenlenmiştir Üyelerle Sohbet Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ( ) Milli Komite üyelerimizin katılımı ile Milli Komitemizin faaliyetleri ve etkinliğinin artırılması ve üyelerimizin önerileri konusunda Ankara Dedeman Hotel de bir toplantı düzenlenmiş ardından Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirilmiştir İklim Değişikliği ve Enerji Konferansı ( ) Çevre Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Melih Akalın tarafından Ankara Dedeman Hotel de bir konferans verilmiştir Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı ( ) Kasım 2011 tarihlerinde Cezayir in Oran Şehrinde yapılan Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı na Genel Sekreter Ömer Ünver katılmıştır Enerji Raporu 2011 Kitabı Tanıtım Toplantısı ( ) Milli Komitemiz yayınlarından en önemlisi olan Enerji Raporu 2011 kitabının tanıtımı tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılışında Müsteşar Sayın Metin Kilci bir konuşma yapmış ve kitapta bulunan bölümler hazırlayanlar tarafından katılımcılara sunulmuştur. Ayrıca, Sayın Dr.Atilla Akalın (HESİAD), Sayın Mustafa Serdar Ataseven (TÜREB), Sayın Obahan Obaoğlu (Elektrik Üreticileri Derneği) ve Sayın Olgun Sakarya nın (EMO) katılımlarıyla Enerjide Mevcut Durum ve Gelecek konulu bir de panel düzenlenmiştir. Toplantıya 200 civarında dinleyici katılmıştır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Prof.Dr.Orhan Yeşin Ekim 2011 Türkiye de Jeotermal Enerji Uygulamaları, VI.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Sempozyumu, Kayseri. Muzaffer Başaran Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma, Geliştirme, Dolmabahçe Rotary Kulübü, Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma ve Geliştirme, DEK- TMK Gençlik ve Enerji Çalıştayı, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi, Gümüşsuyu, İstanbul Kömürlü Termik Santrallarda Verimlilik Çalışmaları ve Kazanımlar, III. Enerji Verimliliği Kongresi, MMO Kocaeli, TÜBİTAK MAM, Gebze-Kocaeli, Nükleer Santrallar, Ankara İTÜ Mezunları ve Mensupları Derneği, İTÜ Evi, Ankara Elektrik te Arz Güvenliği, Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, MMO, Bursa, Gönen, Bandırma Nükleer Santrallar, DEM-TMK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu, Ankara Termik Santrallar, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu 9

14 Hazırlanması Semineri, EED Enerji Ekonomisi Derneği, Barbaros Point Otel, İstanbul Termik Santrallar, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri, DEK-TMK, Plaza Otel, Ankara Süreyya Yücel Özden, Prof.Dr.Orhan Yeşin ve Muzaffer Başaran 28 Şubat 2011 ve 7 Mart 2011 tarihlerinde TRT Radyo 1 de Nükleer Santralar konusunun islendigi Gündemdeki Enerji programına katılmışlardır YILI FAALİYETLERİ 3.1. Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri (29-31 Mart 2012) Ankara Plaza Otel de enerji alanında çalışan 24 kişinin katıldığı bu seminer katılanların değerlendirmelerine göre başarılı geçmiştir Dünya Enerji Liderler Zirvesi (19-20 Nisan 2012) İstanbul Çırağan Otel de WEC, Milli Komitemiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Enerji Liderleri Zirvesi oldukça yüksek maliyetle gerçekleştirilmiştir ( ). Milli Komitemizin masraf üstlenmediği ancak, Türkiye ye düşen masraf tutarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenmiştir ( ). Milli Komitemizin fatura transferi nedeniyle uğramış olduğu ,00 TL tutarındaki KDV zararı, WEC e yapmış olduğumuz müracaat sonrası 2013 yılı aidatımızdan düşülmüştür V. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-20 Mayıs 2012 ) Uluslararası bir ortamda ve görüşmelerin İngilizce olarak yapıldığı Gençlik ve Enerji toplantısı 19 Mayıs 2012 günü 10 ayrı ülkeden 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Arap Baharı sonrası petrol ve doğal gaz arzı konularında yaşanabilecek sorunlar ve Türkiye ve AB nin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması gibi uluslar arası sorunların tartışıldığı toplantı oldukça üst seviyede konuşmaların yapıldığı bir toplantı olarak başarılı geçmiştir WEC İstanbul İncelemesi (25-27 Temmuz 2012) 23. Dünya Enerji Kongresi ne 2016 yılında adaylığımızın değerlendirilmesi amacı ile WEC yetkilisi, Milli Komite Başkanı, Genel Sekreter, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilci ve Bakan Yardımcısının bulunduğu inceleme yapılmış ve İstanbul un bir Dünya Kongresi yapmaya elverişli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunun uygun olduğunun anlaşılması sonucu Monako da WEC Genel Kurul Toplantısında adaylığımız oylanmıştır Üyelerimizle Danışma Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Kutlaması (20 Ekim 2012) 20 Ekim 2012 günü Ankara Alba Otel de 60 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının ana amacı Cumhuriyet Bayramının kutlanmasıydı. Bu kutlama vesilesi ile üyelerimizin çeşitli konulardaki görüşleri ve Milli Komitemizin çalışmaları hakkındaki düşünceleri görüşülmüştür. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 10

15 3.6. WEC Genel Kurulu (04-08 Kasım 2012) Monako da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı na yönetim olarak 7 kişi ile katılınmıştır. Genel Kurul da yapılan oylama sonucu Milli Komitemiz 23. Dünya Enerji Kongresi nin İstanbul da 2016 yılında yapılma hakkını elde etmiştir. Oylamadan önce delegelere tanıtım yapmak amacı ile bir resepsiyon verilmiş ve bu resepsiyonla ilgili masrafl ar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü ne yapmış olduğumuz müracaat sonucu adıgeçen Bakanlık tarafından karşılanmıştır Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi (14-16 Kasım 2012) Türkiye 12. Enerji Kongresi Kasım 2012 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde yapılmıştır. Kongre ile eş zamanlı olarak mekanın ölçülerinin elverdiği büyüklükte bir enerji sergisi düzenlenmiştir. Üç gün süresince Kongre de 56 bildiri verilmiş ve 2 panel düzenlenmiştir Yılı Dünya Enerji Görünüm Raporu Sunumu ( ) Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın katılımıyla, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş Ekonomisti Sayın Dr. Fatih Birol tarafından 2012 Yılı Enerji Görünüm Raporu konusunda sunum yapılmıştır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Prof.Dr.Orhan Yeşin, ve tarihlerinde TRT Türkiye nin Sesi Radyosu nda yayımlanan Enerji Politik programına katılarak nükleer santrallar konusunda konuşmuştur YILI FAALİYETLERİ 4.1. Opportunities offred by the development of renewable energies in Turkey Toplantısı ( ) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve WEC İtalya Milli Komitesi ile birlikte Roma da Opportunities offered by the development of renewable energies in Turkey konulu toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Milli Komitemiz tarafından Türkiye nin enerji durumu anlatılmış ve T.C. Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı ndan iki uzman tarafından Türkiye de yatırım imkanları konusunda bilgiler verilmiştir Enerji Raporu 2012 Kitabının Tanıtım Toplantısı ( ) Yıl içinde meydana gelen gelişmelerin 2013 ve diğer yıllara olan etkilerinin incelendiği Enerji Raporu 2012 kitabı 12 Şubat 2013 Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın katılımları ile ilgililere sunulmuştur. 11

16 4.3 Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı ( ) Milli Komitemiz tarafından düzenlenen; Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı 20 Şubat 2013 tarihinde İTÜ Evinde Üyelerimizden Sayın Necil Kurtkaya tarafından verilmiştir İZAYDAŞ Gezisi ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde Konferans ( ) İZAYDAŞ Genel Müdürü ve DEK-TMK Üyesi Sayın Muhammed Saraç ın daveti üzerine, Milli Komitemiz Yönetim Kurulu 26 Şubat 2013 tarihinde İZAYDAŞ tesislerinde incelemelerde bulunmuş ve İZAYDAŞ yetkileri tarafından tesisin çalışması ve tanıtımı ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Aynı gün içinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Sezer Şener Komsuoğlu ziyaret edilmiş ve Üniversite de Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oğuz Türkyılmaz tarafından Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? konulu bir konferans verilmiştir WEC Kore Genel Sekreteri Ziyareti (13-14 Mayıs 2013) Bu yıl Kore nin Daegu şehrinde düzenlenecek olan 22. Dünya Enerji Kongresi Genel Sekreteri Jongho Lee Mayıs 2013 tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Milli Komitemizi ziyaret etmiştir. Kendisinde gerçekleştirecekleri kongre ile ilgili çeşitli bilgiler alınmıştır VI. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (19 Mayıs 2013) Her yıl düzenlediğimiz Çalıştayımızın VI. sı Ankara da TKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay için daha önceden 5 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Delegeler bu çalışmalarının sonuçlarını dinleyicilere ve diğer katılımcılara sunmuşlardır. 40 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir İl İl Enerji Verimliliği Projesi Komitemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Programı (GEF), Küçük Destek Programı (SGP) Desteği ile İl İl Enerji Verimliliği Projesi ile bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmaları desteklemek üzere faaliyetler başlatmıştır. Konusunda yetkin profesyoneller aracılığı ile yasal düzenlemelerin kamuoyuna anlatılması toplumda eksik ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçecek ve Anadolu nun başlıca şehirlerindeki kişi ve kurumlarda farkındalığın artması sonucunda mevzuattan beklenen gelişmelere ve dolayısı ile Türkiye nin değişik yörelerinde enerji verimliliği artışına, önemli düzeyde katkı sağlanabileceği düşüncesiyle bu proje çerçevesinde, Ev mevzuat ve Stratejisinin daha iyi anlatılması için; başta valilikler olmak üzere, sanayi ve ticaret odaları, il özel idareleri, belediyeler ve TMMOB a bağlı odaların şubeleri gibi yerel kuruluşların desteği de alınarak Türkiye nin 6 ilinde (Adana, Denizli, Gaziantep, Konya, Kayseri, Samsun) workshoplar düzenlenmesi planlanarak; 20 Haziran 2013 tarihinde Gaziantep, 19 Eylül 2013 Samsun, 24 Ekim 2013 Konya, 22 Kasım 2013 Denizli 24 Aralık 2013 Adana da gerçekleştirilmiştir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 12

17 Toplantıya katılan tüm katılımcılara Enerji verimliliği ile ilgili afi şler, Mevzuat Kitabı ve Broşürler dağıtılmıştır WEC Genel Kurul Toplantısı (11-13 Ekim 2013) 11 Ekim 2013 tarihinde Kore nin Daegu şehrinde WEC Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu toplantıya Milli Komitemiz katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı nda alınan bir seri idare kararlara ilaveten Milli Komitemiz Başkanı Süreyya Yücel Özden üç yıllık dönem için WEC Başkan Yardımcılığına atanmıştır Dünya Enerji Kongresi (13-17 Ekim 2013) 22. Dünya Enerji Kongresi, Ekim 2013 tarihlerinde Kore nin Daegu şehrinde yapılmıştır. Kongre ye Milli Komitemiz Yönetim ve Denetim Kurulu ndan 7 üye katılmıştır. Kongre de 2016 yılında İstanbul da yapılacak 23. Dünya Enerji Kongresi konusunda delegeler ve fuara katılan enerji şirketleri ile görüşmeler yapılmış ve İstanbul daki Dünya Enerji Kongresi ne katılımları konusunda davet yapılmıştır. 22. Dünya Enerji Kongresi ile WEC Genel Kurul Toplantılarına katılan Milli Komitemiz Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seyahat ve kongreye katılım ücretleri ve diğer masrafl arımızı karşılamak üzere Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansına yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanarak, Milli Komitemiz hesabına ,00 TL (net ,76 TL) aktarılmıştır. Böylelikle hem 2012 yılında Monako da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı, hem de, 22. Dünya Enerji Kongresine ilişkin masrafl arımız karşılanmış bulunmaktadır Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Orhan Yeşin, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası tarafından 9 Mart 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen 2. Yılında Fukushima Nükleer Santral Kazası paneline panelist olarak katılmıştır. 13

18 5. ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ yıllarını kapsayan çalışma grubu faaliyetleri aşağıdaki gibidir Enerji Raporu, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı 1. Genel Enerji Ömer Ünver, DEK-TMK Genel Sekreteri 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Emre Aksoy, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye F. Zuhal Argun, DEK-TMK Üyesi Üye Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Adnan Karabulut, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye Erol Metin, Petrol Sanayi Derneği Üye Necdet Pamir, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Mehmet Şüküroğlu, TABGİS Yönetim Kurulu Üyesi Üye Yasemin Tuntaş, ETKB Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Üye Tolga Turan, EPDK Üye Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Koray Ülger, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Üye Şermin Yavuz, ODTÜ Üye Güner Yenigün, PUİS Genel Sekreter 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Üye Mete Ertunga, DEK-TMK Üyesi Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı Üye Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Fizik Mühendisi Üye Mehmet Vural, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Jeotermal Enerji Prof.Dr.A.Orhan Yeşin, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 7. Elektrik Enerjisi Başkan Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi Üye Dr.Erdal Bizkevelci, TÜBİTAK Üye Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi Üye Olgun Sakarya, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Üye Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü 8. Biyoyakıtlar Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 9. Biyokütleden Enerji Üretimi Dr.Mustafa Tolay 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 14

19 5.2. Enerji Raporu 2012, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı, Ünvanı 1. Genel Enerji Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Jeotermal Enerji Prof.Dr.Raşit Turan, Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Müdürü 7. Elektrik Enerjisi Başkan Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi Üye Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi Üye Engin Özkan, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. Üye Selma Öztürk, DEK-TMK Üyesi Üye Olgun Sakarya, TMMOB-EMO Üye Yücel Tekin, TMMOB-EMO 8. Biyoyakıtlar Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 9. Dünya da ve Türkiye de Biyoyakıt Sektörü Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı 15

20 5.3. Enerji Raporu 2013, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Konu Başlıkları Adı Soyadı, Ünvanı 1. Genel Enerji Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 2. Kömür Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 3. Petrol ve Doğal Gaz Başkan Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi Üye Vijdan Alpay, DEK-TMK Üyesi Üye A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi Üye Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi Üye Şerife Memiş, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Üye F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi 4. Hidrolik Başkan Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü Üye R.Serkan Karakuş, DSİ Genel Müdürlüğü Üye Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı Üye Kadir Özkan, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Üye Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üye Gökhan Saygılı, AYEN Enerji A.Ş. Üye Selma Tosun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üye Mustafa Yavuzdemir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 5. Rüzgar Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 6. Güneş Enerjisi Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi 7. Elektrik Enerjisi Başkan Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi Üye Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi 8. Nükleer Enerji Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi 9. Dünya da ve Türkiye de Biyokütle/Biyoyakıt Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi 10. Enerji ve Çevre Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi 11. Enerji Verimliliği Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı 6. DEK-TMK WEB SİTESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği web sayfası profesyonel bir fi rma ile anlaşılarak, tamamen yenilenmiştir. Üyelerimizin şifre ile giriş yapabileceği sayfamız, böylelikle, kendi personelimiz tarafından, sürekli güncel tutulmaktadır. Web sitemizde enerji istatistikleri, Milli Komitemizce yapılan faaliyetler, yayınlarımız, WEC e ait muhtelif çalışmalar ve güncel faaliyetler yer almaktadır. Türkiye de ve Dünya da enerji alanında meydana gelen güncel gelişmeler, üyelerimize ayrıca aracılığı ile duyurulmaktadır. 7. BASIN DUYURULARI Dünya da ve Türkiye de enerji konusunda meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin Milli Komitemizin görüşleri basın aracılığı ile geniş kitlelere iletilmeye çalışılmaktadır. Muhtelif tarihlerde yaptığımız basın toplantısı ve bu toplantıda yayımladığımız basın bildirileri sırası ile Ek:1 de takdim edilmektedir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 16

21 8. YAYINLAR çalışma döneminde Milli Komitemiz tarafından her üç yıla ait Enerji Raporu hazırlanmış ve kitap halinde yayınlanmış bulunmaktadır. Enerji Raporu kitapları Milli Komitemize bağlı olarak oluşturulan Ticari İşletmemiz tarafından satışı yapılmaktadır. Bu kitapların satışı tamamlandıktan sonra üyelerimize CD olarak gönderilmekte ve web sitemizde genel kullanıma açılmaktadır Geleneksel Elektrik Santralları İçin Teknik Terimler Sözlüğü (Bölüm I, Türkçe-Almanca, Bölüm II. Almanca-Türkçe) 8.3. Enerji Verimliliği Mevzuat Kitabı 8.4. Enerji Verimliliği Tanıtım Broşürü 8.5. Enerji Verimliliği Projeler Kitabı 8.6. Türkiye Enerji Verileri (Türkçe İngilizce) 8.7. Türkiye de Sayılarla ve Şekillerle Elektrik (Türkçe İngilizce) 9. MALİ DURUM yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,08 TL ve Giderler Toplamı ,05 TL olmuştur yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,58 TL ve Giderler Toplamı ,76 TL olmuştur yılı bütçemizin Gelirler Toplamı ,36 TL ve Giderler Toplamı ,09 TL olmuştur çalışma dönemine ait yıl sonu itibariyle bilançolar ve gelir gider tabloları aşağıda verilmektedir. 17

22 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE B LÂNÇOSU TL AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CAR DÖNEM AÇIKLAMA CAR DÖNEM PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR , , ,57 III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler ,92 C-Di er Borçlar 197,00 1-Kasa 303,35 5-Di er Çe itli Borçlar 197,00 3-Bankalar ,07 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,97 5-Di er Haz r De erler 752,50 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 749,22 B-Menkul K ymetler ,25 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.319,75 4-Di er Menkul K ymetler ,25 H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk ,00 C-Ticari Alacaklar 59,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ,00 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 59,00 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,97 D-Di er Alacaklar ,00 IV-UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 5-Di er Çe itli Alacaklar ,00 E-Borç ve Gider Kar l klar ,00 E-Stoklar 400,39 1-K dem Tazminat Kar l ,00 5-Di er Stoklar(Ka t Stoklar ) F-Gel.Y l. Ait Gelirler ve Gider Thk. 6-Stok De er Dü üklü ü Kar l (-) 400,39 1-Gelecek Y llara Ait Gelirler G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk. UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,00 1-Gelecek Aylara Ait Giderler V-ÖZKAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,56 D-Geçmi Y llar Karlar ,04 II-DURAN VARLIKLAR 1-Geçmi Y llar Gelir Fazlas ,04 D-Maddi Duran Varl klar ,56 F-Dönem Net Gelir Fazlas (Gider Faz.) ,56 3-Binalar (Cinnah Cd.No:67/15 Çankaya) ,50 1-Dönem Net Gelir Fazlas ,56 5-Ta tlar (06 TMK 78) 8.465,89 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,60 6-Demirba lar ,17 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,57 10-Verilen Avanslar ,00 GENEL TOPLAM ,57 G-Gel.Y l. Ait Giderler ve Gelir Thk ,89 1-Gelecek Y llara Ait Giderler ,89 H-Di er Duran Varl klar 1.537,56 4-Elden Ç kar lacak Stok. ve MDV 1.537,56 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI GENEL TOPLAM DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 18

23 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA CAR DÖNEM A-BRÜT SATI LAR ,00 4-Ba Ve Yard mlar 5-Prim Ve Aidatlar ,00 C-NET SATI LAR ,00 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,00 E-FAAL YET G DERLER (-) ,05 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,05 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,95 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR ,08 3-Faiz Gelirleri ,98 7-Kambiyo ve Borsa De er Art Karlar A-Faal. lgili Di.Ola.Gelir ve Karlar 709,10 G-D ER FAAL. OLA AN G DER VE ZARAR. (-) -5,47 4-Kambiyo ve Borsa De.Azal Zar. (-) -5,47 OLA AN KAR VEYA ZARAR ,56 I-OLA ANDI I GEL R VE KARLAR 2-Di er Ola and Gelir ve Karlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,56 DÖNEM NET GEL R VEYA G DER FAZLASI ,56 19

24 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek (+) Eklenen (-) Dü ülen Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Tutar Ayl k Gerçekle me Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) ,00 2 Ayni Ba lar , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , , ,00 0,00 0, ,00 II II PR M VE A DATLAR , , ,00 90, ,00 1 Giri Aidatlar 6.000, ,00 690,00 11, ,00 2 Y ll k Aidatlar , , ,00 92, ,00 III III FA Z GEL RLER , , , ,98 0,99 187,02 IV IV D ER GEL RLER 7.401, ,00 709,10 9, ,90 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler ,00 0,00 101,00 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar 5.000, ,00 0,00 0, , Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri 2.300, ,00 633,10 0, ,90 4 Di er Ola and Gelirler 80,00 80,00 76,00 0,95 4,00 V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 2 2 0,00 0,00 2,00 1 Bina 1 1 0,00 0,00 1,00 2 Büro Demirba lar ve Mefru at 1 1 0,00 0,00 1,00 GEL RLER TOPLAMI , , ,08 79, ,92 NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 14/11 Say l Karar ile 31 Aral k 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 20

25 DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca (+)Eklenen (-) Kabul Edilen Ödenek Dü ülen TL % Tarihinde Gerçekle me Bakiye Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Ödenek 12 Ayl k Gerçekle me Yüzdesi I Ç ÜCRET VE G DERLER , , ,65 32,79% ,35 1 Esas Ücretler (2 Ki i) , , ,53 32,87% ,47 2 Fazla Mesai Ücretleri 1.200,00 250, , ,72 98,95% 15,28 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 8.000, ,00 0,00 0,00% 8.000,00 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) , , ,40 47,02% 7.947,60 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) 7.000, , ,00 25,07% 5.245,00 II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , , ,88 50,02% ,12 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 4.000, ,00 996,50 24,91% 3.003,50 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 4.000, ,00 479,70 11,99% 3.520,30 3 Akaryak t Giderleri 2.500, ,00 235,70 9,43% 2.264,30 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri , , ,48 55,57% 5.775,52 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) 8.000, , ,93 56,12% 3.510,07 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) 8.000, , ,57 79,14% 0,00 III ÇE TL G DERLER , , ,80 64,17% ,20 1 Kira Giderleri 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 5.000, ,00 0,00 0,00% 5.000,00 3 Mahkeme, Noter Giderleri 700,00 700,00 383,57 54,80% 316,43 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri (WEC Cezayir Toplant s ) , , , ,39 9,18% ,61 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 1.500, , ,10 84,81% 227,90 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 500,00 500,00 105,00 21,00% 395,00 7 Ba ve Yard mlar 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 2.000, ,00 780,00 39,00% 1.220,00 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri , , ,74 98,07% 1.256,26 11 Di er Çe itli Giderler 3.298, ,00 100,00 3,03% 3.198,00 IV VERG, RES M VE HARÇLAR 4.000, ,00 902,74 22,57% 3.097,26 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2.000, ,00 902,74 45,14% 1.097,26 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) 2.000, ,00 0,00 0,00% 2.000,00 V F NANSMAN G DERLER 2.300, ,00 310,07 13,48% 1.989,93 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 1.300, ,00 310,07 23,85% 989,93 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1.000, ,00 0,00 0,00% 1.000,00 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,91 15,02% ,09 1 Türkiye 11.Enerji Kongresi Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 2 E itim Semineri,Panel,Konferans , ,00 0,00 0,00% ,00 3 Çal ma Grubu Giderleri 2.000, ,00 29,91 1,50% 1.970,09 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 5 Üyelere Sohbet Toplant s Giderleri 3.186, , ,00 100,00% 0,00 6 Kamu Üyelerinin Gen.Müd.Üni.Rek.Yem 2.065, , ,00 100,00% 0,00 7 klim De i ikli i ve Enerji Konferans 900,00 900,00 900,00 100,00% 0,00 VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,05 42,95% ,95 NOT: Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 14/11 Say l Karar ile 31 Aral k 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. 21

26 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA AÇIKLAMA TL PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler ,53 B-Ticari Borçlar 200,00 1-Kasa 42,71 1-Sat c lar 200,00 3-Bankalar ,82 C-Di er Borçlar 5-Di er Haz r De erler 545,00 5-Di er Çe itli Borçlar B-Menkul K ymetler ,15 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,60 4-Di er Menkul K ymetler ,15 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 837,72 C-Ticari Alacaklar 59,00 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.446,88 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 59,00 H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk ,00 D-Di er Alacaklar ,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler ,00 5-Di er Çe itli Alacaklar ,00 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,60 E-Stoklar 400,39 IV-UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR 6-Stok De er Dü üklü ü Kar l (-) 400,39 E-Borç ve Gider Kar l klar ,00 H-Di er Dönen Varl klar 669,83 1-K dem Tazminat Kar l ,00 4-Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar 669,83 F-Gel.Y l. Ait Gelirler ve Gider Thk. 120,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,90 1-Gelecek Y llara Ait Gelirler 120,00 II-DURAN VARLIKLAR UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,00 D-Maddi Duran Varl klar ,56 V-ÖZKAYNAKLAR 3-Binalar(Cinnah Cd.No:67/15 Çankaya ,50 D-Geçmi Y llar Karlar ,60 5-Ta tlar (06 TMK 78) 8.465,89 1-Geçmi Y llar Gelir Fazlas ,60 6-Demirba lar ,17 F-Dönem Net Gelir Fazlas (Gider Faz.) ,82 10-Verilen Avanslar ,00 1-Dönem Net Gelir Fazlas ,82 G-Gel.Y l. Ait Giderler ve Gelir Thk ,00 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,42 1-Gelecek Y llara Ait Giderler ,00 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,02 H-Di er Duran Varl klar 1.537,56 GENEL TOPLAM ,02 4-Elden Ç kar lacak Stok. ve MDV 1.537,56 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,12 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI ,02 GENEL TOPLAM ,02 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 22

27 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA A-BRÜT SATI LAR ,00 5-Prim Ve Aidatlar ,00 C-NET SATI LAR ,00 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,00 E-FAAL YET G DERLER (-) ,49 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,49 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,51 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR ,58 3-Faiz Gelirleri ,93 7-Kambiyo ve Borsa De er Art Karlar 2.102,65 G-D ER FAAL. OLA AN G DER VE ZARAR. (-) ,08 4-Kambiyo ve Borsa De.Azal Zar. (-) ,08 OLA AN KAR VEYA ZARAR ,01 J-OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR (-) -3,19 3-Di er Ola and Gider ve Zarar. (-) -3,19 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,82 DÖNEM NET GEL R VEYA G DER FAZLASI ,82 23

28 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek (+) Eklenen Tarihi (-) Dü ülen Ödenek tibariyle Revize Ödenek Tutar Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) 2 Ayni Ba lar , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , , ,00 0,00 0, ,00 II II PR M VE A DATLAR , , ,00 87, ,00 1 Giri Aidatlar 7.000, , ,00 17, ,00 2 Y ll k Aidatlar , , ,00 89, ,00 III III FA Z GEL RLER , , , ,93 99,97 10,07 IV IV D ER GEL RLER , , ,65 14, ,35 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 1 Bina 2 Büro Demirba lar ve Mefru at GEL RLER TOPLAMI 500, , , ,65 95,58 97, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1, , , ,58 51, ,42 NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 15/12 Say l Karar ile 31 Aral k 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 24

29 DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca (+) Eklenen Tarihi Bakiye Ödenek Tarihinde (-) Dü ülen tibariyle Revize % Kabul Edilen Ödenek Ödenek Ödenek 12 Ayl k Gerçekle me Tablosu Gerçekle me Yüzdesi I Ç ÜCRET VE G DERLER , , ,11 35,04% ,89 1 Esas Ücretler (1 Ki i) , , ,99 31,26% ,01 2 Fazla Mesai Ücretleri 1.380, , , ,43 100,00% 0,00 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 9.200, , ,94 58,87% 3.784,06 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) , , , ,24 38,77% 9.273,33 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) 8.050, , ,51 25,20% 6.021,49 II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER , , ,37 33,37% ,63 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 4.600, , ,94 22,26% 3.576,06 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 4.600, ,00 0,00 0,00% 4.600,00 3 Akaryak t Giderleri 2.875, ,00 400,00 13,91% 2.475,00 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri , , ,48 48,16% 7.775,52 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) 9.200, , ,99 45,67% 4.998,01 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) 9.200, , ,96 25,25% 6.877,04 III ÇE TL G DERLER , , ,79 55,75% ,21 1 Kira Giderleri 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 5.750, ,00 0,00 0,00% 5.750,00 3 Mahkeme, Noter Giderleri 805,00 9,06 795,94 427,44 53,10% 368,50 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri , ,00 845,20 2,07% ,80 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 1.725,00 9, , ,06 100,00% 0,00 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 570,00 570,00 9,34 1,64% 560,66 7 Ba ve Yard mlar 570,00 570,00 0,00 0,00% 570,00 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 570,00 570,00 0,00 0,00% 570,00 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 2.300, ,00 720,00 31,30% 1.580,00 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri , , ,76 90,04% 7.968,24 11 Di er Çe itli Giderler 3.500, ,00 408,99 11,69% 3.091,01 IV VERG, RES M VE HARÇLAR 4.600, ,00 973,68 21,17% 3.626,32 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2.300, ,00 599,68 26,07% 1.700,32 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) 2.300, ,00 374,00 16,26% 1.926,00 V F NANSMAN G DERLER 2.645, , ,63 95,79% 111,37 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 1.495,00 763,27 731,73 620,36 84,78% 111,37 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1.150,00 763, , ,27 100,00% 0,00 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,18 1,56% ,82 1 Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 2 E itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle dan ma ve cumhuriyet bayram toplant s ) , , ,68 23,73% ,32 3 Çal ma Grubu Giderleri 2.300, ,00 52,50 0,00% 2.247,50 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri , ,00 0,00 0,00% ,00 VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,76 27,28% ,24 TL NOT: 1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 15/12 Say l Karar ile 31 Aral k 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 Say l Kanun ile 5 puanl k indirim yap larak yaz lm t r. 25

30 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 26

31 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU 27

32 DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me %' si Bakiye Ödenek I I BA I VE YARDIMLAR , ,85 79, ,15 1 Katk Paylar (Nakti Ba lar) , ,80 49, ,20 2 Ayni Ba lar 1,00 0,00 0,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararas Kongre, Konferans Sempozyum, E itim Semineri, Aç k Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba ve Yard mlar E itim Semineri, Panel, Konferans , ,05 84, ,95 II II PR M VE A DATLAR , ,00 80, ,00 1 Giri Aidatlar 8.000,00 875,00 10, ,00 2 Y ll k Aidatlar , ,00 82, ,00 III III FA Z GEL RLER , ,17 62, ,83 IV IV D ER GEL RLER 9.500,00 332,34 3, ,66 1 Lehte Döviz Kur Farklar vb.gelirler 1.000,00 332,34 33,23 667,66 2 DEK-TMK Ticari letmesinden Gelen Kar 5.000,00 0,00 0, , Say l Kanun 5 Puanl k Te vik Geliri 3.500,00 0,00 0, ,00 V V MAL VARLI INDAN ELDE ED LEN GEL RLER 2,00 0,00 0,00 2,00 1 Bina 1,00 0,00 0,00 1,00 2 Büro Demirba lar ve Mefru at 1,00 0,00 0,00 1,00 GEL RLER TOPLAMI , ,36 76, ,64 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 28

33 Bölüm No Madde No DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME TABLOSU BÖLÜM VE MADDE ADLARI Genel Kurulca Tarihinde Kabul Edilen Ödenek I Ç ÜCRET VE G DERLER 1 Esas Ücretler (1 Ki i) 2 Fazla Mesai Ücretleri 3 kramiyeler ve Prim Ücretleri 4 SSK veren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 sizliksig.primi) 5 Sosyal Yard mlar (Yolluk ve Yemek yard m ) II DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER 1 Ayd nlatma, Is tma, Su Giderleri 2 Bak m, Onar m Giderleri (Bina, Demirba, Ta t Arac ) 3 Akaryak t Giderleri 4 Mü avirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri 5 Haberle me Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) (+) Eklenen (-) Dü ülen Ödenek Tarihi tibariyle Revize Ödenek Ayl k Gerçekle me % Gerçekle me Yüzdesi Bakiye Ödenek , , ,43 30,66% , , , ,31 28,18% , , , , ,73 99,69% 8, , , ,84 31,11% 7.288, , , , ,55 38,86% , , , ,00 29,16% 6.558, , , ,70 35,77% , , , ,68 21,68% 4.143, , ,00 806,70 15,25% 4.483, , ,00 386,30 11,68% 2.920, , , ,64 41,96% 9.867, , , ,75 51,09% 5.174,25 6 Di er D ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A rlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., K rtasiye, Bas l Ka t, Yay n ve Abone ve Di er Giderler) , , ,63 35,34% 6.841,37 III ÇE TL G DERLER , , ,65 24,31% ,35 1 Kira Giderleri 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 3 Mahkeme, Noter Giderleri 4 Londra Merkez Çal malar na Kat l m Giderleri 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, yeri Paket Bina, Demirba Sigortas ) 6 Gecikme Zamlar ve Para Cezalar 7 Ba ve Yard mlar 8 Gider Kaydedilen Demirba lar 9 Ortak Giderlere Kat lma Paylar ( Büro Apt. Ayl k Aidat, Büro Apt.Onar m Gid. tirak Pay ) 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri 11 Di er Çe itli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler, di er gider ve zararlar) IV VERG, RES M VE HARÇLAR 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözle me, ve Di er Çe itli Damga Vergileri) 2 Di er Vergi, Resim ve Harçlar (Y ll k MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama bla ve Di er) V F NANSMAN G DERLER 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 2 Aleyhte Kur Farklar vb. Giderler 1,00 1,00 0,00 0,00% 1, , ,00 0,00 0,00% 6.613,00 930,00 930,00 262,78 28,26% 667, , , ,00 0,00 0,00% , , , ,08 66,05% 672,92 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 600,00 300,31 50,05% 299, , ,00 720,00 27,22% 1.925, , , ,16 37,42% , , , ,32 35,03% 2.468, , , ,18 20,04% 4.229, , ,00 658,18 24,88% 1.986, , ,00 402,00 15,20% 2.243, , , ,92 85,39% 444, ,00 750,00 967,00 540,43 55,89% 426, ,00 750, , ,49 99,15% 17,51 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, E T M SEM NER, AÇIK OTURUM, PANEL, SERG VE PROJE FAAL YETLER G DERLER , , ,21 98,05% 563,79 1 Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri 2 E itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle dan ma ve cumhuriyet bayram toplant s ) 3 Çal ma Grubu Giderleri 4 Gençlik Enerji Çal tay Giderleri 5 l l Enerji Verimlili i Projesi Giderleri VII MAL VARLI INI ARTIRACAK YATIRIMLAR 5.000, ,00 0,00 0,00% 5.000, , ,00 0,00 0,00% , , ,00 225,00 0,00% 1.775, , ,00 0,00 0,00% , , , ,21 99,72% 79,79 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 1 Ta n r Mal Al mlar 1,00 1,00 0,00 0,00% 1,00 G DERLER TOPLAMI , , ,09 33,68% ,91 Not: 1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun tarih ve 13/13 Say l Karar ile 31 Aral k 2013 Tarihi tibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri aras nda gerekli aktarmalar yap larak revize edilmi tir Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 Say l Kanun ile 5 puanl k indirim yap larak yaz lm t r. TL 29

34 9.4- Üyelik Ödentileri Üyelik ödentilerinin 2011 y l nda %85,81 i, 2012 y l nda %87,40 ve tarihi itibariyle ise %79,18 i tahsil edilmi tir. 2010, 2011, 2012 ve 2013 Y llar Kar la t rmal 4 Y ll k Üye Aidat Tahsili 2010 Y l 2011 Y l 2012 Y l 2013 Y l Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili Üye Adedi Aidat Tahsili ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.5- DEK (Londra) Y ll k Üyelik Ödentileri Milli Komitemiz 2011, 2012, 2013 ve 2014 y llar na ait WEC aidatlar n a a da detayland r ld ekilde ödemi tir y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme) ,00 GBP ye kar l k ,84 TL 2012 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme) ,00 GBP ye kar l k ,76 TL 2013 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) ,00 GBP ye kar l k ,16 TL 2014 y l ,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) ,00 GBP ye kar l k ,19 TL 10. T CAR LETME Milli Komitemizin tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda Ticari letme kurulmas kararla t r lm t r. 8 Eylül 2008 tarihi itibariyle kurulu unu yapt m z Ticari letmemiz, Milli Komitemize ba l olarak çal maktad r. Milli Komitemizce yap lan ayr nt l bir ara t rma sonucu, kamu yarar na çal an derneklerin ticari i letme kurabilece i, bu durumda kamu yarar na dernek statüsünü kaybetmeyece i tesbit edilmi tir. Haz rlanan Yönetmelik do rultusunda Eylül 2008 tarihinden itibaren Ticari letmemiz faaliyete geçmi tir. Yönetmeli imize göre Ticari letme; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Tüzük, amaç ve faaliyet alanlar ile s n rl olarak; enerji potansiyeli, üretimi, çevirimi, iletimi, da t m, ticareti, kullan m, ekonomik büyüme ve enerji ili kileri, enerji temin ve kullan m n n sosyal ve çevresel yönleri, enerji politikalar ve stratejileri ile ilgili teknik, ekonomik, hukuksal, yeniden yap lanma ve enerji istatistikleri konular nda yapt çal malar için kitap, bülten, bro ür, dergi yay mlar, elektronik bülten ç kar r, konferans ve seminer, aç k oturum, panel, sergi fuar ve benzer etkinlikler düzenler. Ticari letme, belirtilen bu faaliyetlerden uygun görülenleri ticari amaçl olarak de erlendirerek, y l sununda olu acak art de erleri Milli Komiteye aktar r. Milli Komitemizin Eylül 2008 den sonra, bugüne kadar yap lan faaliyetlerimizin önemli bir bölümü Ticari letmemiz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Ticari letmeye ait 2011, 2012 ve 2013 y llar bilanço ve gelir-gider tablolar a a da verilmektedir. DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 30

35 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU AKT F (VARLIKLAR) AÇIKLAMA CAR DÖNEM AÇIKLAMA CAR DÖNEM TL PAS F (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR A-Haz r De erler 447,16 B-Ticari Borçlar 1-Kasa 155,11 1-Sat c lar 3-Bankalar 147,05 D-Al nan Avanslar ,00 5-Di er Haz r De erler 145,00 1-Al nan Sipari Avanslar C-Ticari Alacaklar ,00 2-Al nan Di er Avanslar ,00 1-Al c lar ,00 F-Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülük ,48 D-Di er Alacaklar 8.284,39 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.476,09 2- tiraklerden Alacaklar 8.284,39 2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 1.959,39 E-Stoklar 6.496,37 G-Borç ve Gider Kar l klar 4-Ticari Mallar 6.496,37 1-Dönem Kar Vergi ve Di.Yas.Y.K. H-Di er Dönen Varl klar 3.569,94 2-Dönem kar P.Öd.Ver.ve Di.Y.K(-) 1-Devreden K.D.V ,94 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,48 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,86 V-ÖZKAYNAKLAR II-DURAN VARLIKLAR D-Geçmi Y llar Karlar ,91 D-Maddi Duran Varl klar 1.008,90 1-Geçmi Y llar Karlar ,91 6-Demirba lar 1.345,20 E-Geçmi Y llar Zararlar (-) ,92 8-Birikmi Amortismanlar (-) -336,30 1-Geçmi Y llar Zararlar (-) ,92 E-Maddi Olmayan Duran Varl klar 158,31 F-Dönem Net Kar (Zarar ) ,40 3-Kurulu ve Örgütlenme Giderleri 452,30 2-Dönem Net Zarar (-) ,40 7-Birikmi Amortismanlar (-) -293,99 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,41 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.167,21 PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,07 AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI ,07 NAZIM HESAPLAR ,00 NAZIM HESAPLAR ,00 teminat mektubundan borçlar ,00 A-Teminat Mektubundan Alacaklar ,00 GENEL TOPLAM ,07 GENEL TOPLAM ,07 31

36 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2011 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU TL AÇIKLAMA CAR DÖNEM A-BRÜT SATI LAR ,41 1-Yurtiçi Sat lar ,41 C-NET SATI LAR ,41 D-SATI LARIN MAL YET (-) ,53 2-Sat lan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,53 BRÜT SATI KARI VEYA ZARARI ,88 E-FAAL YET G DERLER (-) ,93 3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,93 FAAL YET KARI VEYA ZARARI ,05 F-D ER FAAL. OLA AN GEL R VE KARLAR 3-Faiz Gelirleri A-Faal. lgili Di.Ola.Gelir ve Karlar OLA AN KAR VEYA ZARAR ,05 J-OLA ANDI I G DER VE ZARARLAR (-) -118,35 3-Di er Ola and Gider ve Zarar. (-) -118,35 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,40 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,40 DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 32

37 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU 33

38 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2012 TAR H T BAR YLE GEL R-G DER TABLOSU DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi Dönemi Çalışma Raporu 34

39 DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE T CAR LETMES 31 ARALIK 2013 TAR H T BAR YLE B LANÇOSU 35

2008-2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2008-2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008-2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DEK-TMK OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI SALONU TMMOB- n aat Mühendisleri Odas Rü tü Özal Toplant Salonu 3 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2008-2010 DÖNEMİ

Detaylı

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği DÜNYA ENERJĠ KONSEYĠ TÜRK MĠLLĠ KOMĠTESĠ DERNEĞĠ NĠN 2008-2010

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL) PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.836.810,84 B-Ticari Borçlar

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN 2005-2007

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

EDAK Size İyi Bakar

EDAK Size İyi Bakar 37. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu Ek-1 2014-2015 Mukayeseli Mali Tablolar EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr 3 4 EDAK Size İyi

Detaylı

ÇANTA ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLER ÜRET M VE DA ITIM A YILI

ÇANTA ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLER ÜRET M VE DA ITIM A YILI ÇANTA ÇANKIRI TUZ ÜRÜNLER ÜRET M VE DA ITIM A.. 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU 2006 ve 2007 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 39.Genel Kurulumuzca kabul edilen 2004 ve 2005 bütçelerinin uygulanması

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu 42. DÖNEM MALİ RAPOR 42. DÖNEM MALİ RAPOR 493 494 Aktifler (Varlıklar) TMMOB EMO AYRINTILI BİLANÇO (TL) I- DÖNEN VARLIKLAR 266.997,81 A HAZIR DEĞERLER 266.497,81 01. Kasa 1.179,07 1.179,07 02. Alınan Çekler 03. Banka 138.921,58

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

31.12.2014 31.12.2015

31.12.2014 31.12.2015 İSTANBUL İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ'NİN AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU 31.12.2014 31.12.2015 A -BRÜT GELİRLER 3.923.747 3.998.367 1 - Aylık Giderlere İştirak Gelirleri 2.662.228 2.656.236 2 - Tahakkuk Edilen

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ

01/11/2015-30/11/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ

01/05/2015-31/05/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01/08-31/12/2006 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 218.254,82 3-Bankalar 218.254,82 B-Ticari Borçlar 395.378,27 C-Ticari

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN 2014-2016 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 06.04.2017 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat 10.00 da Grand Ankara Convention Center Premium

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008)

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008) ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2008 16.09.2008) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu nun 01.01.2008 16.09.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007)

ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) ÖZET DENETLEME KURULU RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 8 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 2014-2015 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 44. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2014 ve 2015 bütçelerinin

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,-

Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- Uygulama 5 Çözüm: Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki hususlar

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 214 TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/214 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.45,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 1.721,33 4-Verilen Çekler ve Ödeme Em. (-) B-MENKUL

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU

2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU 2012 YILI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİLANÇOSU 1 KASA HESABI 2.089,44 Merkez Kasası 2.089,44 2 BANKALAR HESABI 128.933,55 Vadesiz Hesaplar 128.933,55 3 MERKEZ POS VE SANAL POS 381.481,78

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 12.04.2012-15:30:26 6480583095 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞMERKEZİ İNŞA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı