Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum"

Transkript

1

2

3 Dead Sea Hakkında Antik ça lardan beri dünyanın sa lık ve güzellik hazinesi olan Dead Sea, sa lı ı destekleyici ve dengeleyici sonsuz bir kaynaktır. Ömrü arttırıcı mineraller açısından zengin Dead Sea tuzu ve çamuru, saçlar, deri ve hatta gergin sinirler üzerindeki son derece faydalı etkileri sayesinde asırlar boyunca be eni toplamı tır. Dead Sea, yakla ık üç milyon yıl önce büyük do al bir de i imde olu an bir jeolojik fenomen olan Suriye-Afrika fayı üzerinde yer almaktadır. Alt katmanlardaki mineral bakımından zengin topraklar açı a cıkmı ve tuzlu su kayna ının patlamasıyla içinde400 metre (1300 fit) derinli inde kapalı bir gölün de bulundu u bir vadi olu turmu tur. Binlerce yıllık buharla manın sonucunda, bugün Dead Sea olarak bilinen bu göldeki mineral ve tuzun seviyesi artmı tır. Dead Sea birle enleri açısından e sizdir. Okyanuslar da dahil olmak üzere, dünyadaki di er tuzlu sulardan daha yüksek seviyelerde magnezyum, sodyum, potasyum, brom, sülfat, stronsiyum, çinko, bor, lityum ve di er mineralleri içerir. Bütün bu minerallerin; hücre metabolizmasını iyile tirmek, cildin beslenmesine yardımcı olmak ve cildi toksinlerden arındırmak gibi oldukça olumlu etkileri vardır. Tıbbi ara tırmalar, Dead Sea de bulunan güçlü mineral ve tuzların e siz karı ımının sedef ve egzama gibi çe itli cilt problemleri üzerinde son derece faydalı oldu unu saptamı tır. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Potasyum Anormal cilt kurulu u potasyum eksikli inin göstergesidir. Stronsiyum Düzenli olarak kozmetik ürün kullanan ki iler için önemli bir sorun olan tahri edici kontakt dermatitin belirtilerini etkili ka ıntı önleyici özelikleriyle azaltır. Çinko Hücre yenilenmesini kolayla tırır, kolojen ve elastin sentezini uyarır, serbest radikalleri temizler, sebo-düzenlemesini (akne önleyici özellikler) arttırır, antiinflamatuar özelli i ultraviyole ı ınlarına kar ı korur. Brom Rahatlatıcı ve yatı tırıcı etkisi vardır. Magnezyum Özellikle hassas ciltler için anti-alerjen, nemlendirici ve hücredeki birçok enzim için kofaktördür. Sodyum Hücre dı ı sıvıdaki ozmotik dengeyi korur, cilt metabolizmasını hızlandırır. Bor Sedef ve psoriatikartrit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Lityum Sedef için kullanılan balneoterapinin (hamam ve do al sularla tedavi) etkinli ini arttırır.

4 BATH SALTS DO AL BANYO TUZU CODE: g CODE: g A unique Dead Sea Minerals Extract provides your body with extreme healthy and therapeutic benefits. Your body will directly absorb the natural Minerals as soon as you unpack the Salt into the bathtub and dissolves. It nourishes the skin, builds immunity against common skin diseases, releases you of exhaustion, and makes your body silky and glowing. This pure natural Dead Sea Salt has been crystallized into six fragrances and colors. Banyo Tuzu Benzersiz Dead Sea Mineral Özleri vücudunuza tedavi edici faydalar sa lar. Tuz, küvetinizi doldurdu unuz suda çözüldükten sonra; vücudunuz, bu do al minareleri hemen emecektir. Bu minareler, cildinizi besler, sık görülen cilt hastalıklarına kar ı ba ı ıklık olu turur, dinlendirir, cildinizin yumu ak ve parlak olmasını sa lar. Bu saf ve do al Dead Sea Tuzu altı farklı koku ve renkte kristalize edilmi tir BATH SALTS Fragrance Orange Rose Lemon Menthol Lavender Natural CODE: g COLOR Orange Pink Yellow Green Blue White

5 Natural FACIAL CARE DO AL YÜZ BAKIMI Facial line consists of award winning facial masks, moisturizers, creams, for the face, neck, and eye area. The facial line includes day and night products that support all skin types. Yüz bakım serimiz, yüz, boyun ve göz çevresi için en iyi do al maske, nemlendirici ve kremlerden olu maktadır. Yüz bakım serimiz, bütün cilt tipleri için özenle tasarlanmı ; gece ve gündüz bakım ürünleri içerir. Facial Cleansing Toner CODE: 41 Rich with Dead Sea minerals refreshes and firms the skin leaving it smooth and supple. Mineral cleansing toner tightens and refines the pores, removes unwanted shine and stimulates the skin without dryness or flakiness. Yüz Bakımı için Temizleme Toniği 160ml Dead Sea Mineralleri tarafından zengin bu ürün, cildi sıkıla tırarak daha pürüzsüz ve gergin olmasına yardımcı olur. Mineral temizleme toni i, gözeneklerinizi temizleyip sıkıla tırarak yüzünüzdeki istenmeyen parlamayı ortadan kaldırır ve kurulu a neden olmadan cildinizi canlandırır. Facial Scrub Yüz Bakım Scrub ı CODE: ml An effective cleaner enriched with Dead Sea Minerals, Peach kernel Granules, and Algae. It cleans, removes old cells, fats, acne and acne marks, nourishes and cleans pores. It makes the skin clean and vital. Apply and massage for 3 minutes in circular motion until completely absorbed leaving the granules, then wash with lukewarm water. Dead Sea Mineralleri, eftali çekirde i taneleri ve yosunla zenginle tirilmi etkili bir temizleyici. Ölü hücreleri, ya ı, akneleri ve akne izlerini temizler; cildi besler ve gözenekleri arındırır. Cildin temiz ve canlı olmasını sa lar. Dairesel hareketlerle, 3 dakika boyunca cildinize masaj yaparak uygulayın. Sonra ılık su ile yıkatın. FACIAL CARE

6 CODE: ml CODE: 26 30ml Face Moisturizer An advanced non-oily formula that understands the needs of your skin, nourishing it with the essential Dead Sea minerals blended with herbal extract; Which all work together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate, and control wrinkles. It can be used as a Make up base. Eye Countor Gel A formula that has the richest natural elements of Dead Sea Minerals, Vitamins, Proteins and Aloe Vera extract. It is created to tighten and moisture the skin in the eye zone, reduce puffiness & dark circles, it also helps in eliminating the appearance of fine line and wrinkles. Yüz Bakımı için Nemlendirici Cildinizin elastikiyetini ve nem düzeyini arttırmak, cildi yenilemek ve kırı ıklıkları kontrol altına almak için; bitki özleriyle harmanlanmı Dead Sea mineral özleri ile cildinizin ihtiyaçlarını anlayarak cildinizi besleyen ya sız bir formül. Makyaj bazı olarak kullanılabilir. Göz Çevresi Jeli Dead Sea mineralleri, Vitaminler, Proteinler ve AloeVera özlerine gibi en zengin do al ö elere sahip formüldür. Göz çevresini sıkıla tırmak, nemlendirmek ve i lik ve koyu renk hakları azaltmak için üretilmi tir. Ayrıca göz çevresindeki ince çizgi ve kırı ıklık görünümünün giderilmesine yardımcı olur. FACIAL CARE CODE: 25 30ml CODE: 09 75ml Beauty Serum A special mixture of Dead Sea minerals, vegetable extracts and proteins which helps the skin in self-reparation process, granting the skin continuing renewal and additional moisture for wrinkles resistance appearance and delay old age signs, making the skin more soft and shiny. Day Cream Amazing formula that respond to your needs; nourishes your skin with the essential Dead Sea Minerals mixed with purified oils. That all work together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate, and control wrinkles. Güzellik Serumu Cildin kendini onarma sürecine yardım eden, ya lanma etkileri geciktirmek ve kırı ıklıkları önlemek için sürekli cilt yenilenmesi ve nemlendirme sa layan, cildi daha yumu ak ve parlak yapan bu ürün ÖlüDeniz mineralleri, bitki özleri ve proteinin özel bir karı ımıdır. Gündüz Kremi İçinde bulunan Dead Sea Mineralleri ve saf ya larla, cildinizi besleyerek bütün ihtiyaçlarınızı kar ılayacak inanılmaz bir formüldür. Cildin elastikiyetini arttır, nem düzeyini yükseltir, cildi yeniler ve kırı ıklıkları kontrol altına alır.

7 Night Cream An advanced non-oily formula that understands the importance of nourishment for your skin, it is a rich mixture of Dead Sea Minerals and Purified Oils. That all works together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate it, and control wrinkles formation. Gece Kremi CODE: 10 Dead Sea Mineralleri ve Saf Ya larla zenginle tirilmi bu karı ım, cildin beslenme ihtiyacını anlayan geli mi ya sız bir formüldür. Cildin elastikiyetini arttır, nem düzeyini yükseltir, cildi yeniler ve kırı ıklıkları kontrol altına alır. CODE: 12 75ml 75ml Facial Mud Mask Yüz Bakımı için Çamur Maskesi A unique combination of natural Dead Sea black mud enriched with antioxidant elements, almond oil with herbal extracts & fragrance, especially formulated to give you a younger and silkier skin by drawing out oils and impurities from your deepest pores. Its high mineral content refreshes, revitalizes your skin and controls formation and wrinkles development. En derin gözeneklerdeki ya ve kirleri temizleyerek, daha genç ve yumu ak bir cilde sahip olmanız için hazırlanmı bu ürün; do al Dead Sea siyah çamurunun, antioksidan elementlerle, badem ya ı ve do al bitki özleriyle zenginle tirilmi e siz bir kombinasyonudur. FACIAL CARE Anti-Wrinkle Cream FOUF anti wrinkle cream enriched with Dead Sea minerals and collagen, nourishes your skin deeply and reduce signs of aging, it is also rich with poly-plant (anti-wrinkle complex) and vitamins which help the skin regenerate it-self and prevent formation of wrinkles. Kırışıklık Önleyici Krem Dead Sea mineralleri ve kolajen ile zenginle tirilmi FOUF kırı ıklık önleyici krem, cildinizi derinlemesine besler ve ya lanma belirtilerini azaltır. Ayrıca poli-bitki (kırı ıklık önleyici kompleks) ve vitaminlerle cildin kendisini yenilemesine, kırı ıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

8 Sun Block FOUF Sun Block SPF-45 provides: 26 nourishing minerals from the dead sea, Intensive protection againets UVA and UVB Rays, Moisturizes and prevents premature aging of skin. Perfect for all skin types, and highly recommended for fair, very sensitive and young children skin. Güneş Koruyucu CODE: 30 FOUF Güne Koruyucu SPF-45: 26 besleyici Dead Sea mineraliyle UVA ve UVB ı ınlarına kar ı yo un koruma sa lar, cildi nemlendirir ve ya lanma etkilerini geciktirir. Bütün cilt tipleri için uygundur. Küçük çocuklar, açık renkli ve hassas ciltler için özellikle tavsiye edilir. Whitening Cream CODE: 11 This cream is rich with Dead Sea minerals and natural herbs to help whitening dark spots on the skin without using chemical bleaching which may cause skin irritation, leaving your skin bright, fresh and young. Leke (Beyazlatıcı) Kremi 35ml 75ml BODY CARE Natural DO AL VÜCUT BAKIMI Our body care line offers a wide selection of natural products that combines the finest ingredients of natural herbal extracts and other natural Dead Sea components, to rejuvenate and nourish your skin. Our selection includes; body mud, lotions, creams, scrubs and other special creams to offer you a healthy and amazing skin care experience. Vücut bakım serimiz cildinizi gençle tirmek ve beslemek için, do al bitkisel özler ve di er do al Dead Sea bile enlerinin en iyi malzemeler birle tirir. Serimizde; size sa lıklı ve a ırtıcı bir cilt bakımı deneyimi sunmak için vücut çamuru, losyonlar, kremler, scrub lar var. Ciltte tahri e neden olabilecek kimyasal yöntemleri kullanmadan, ciltteki koyu renk lekelerin yok olmasına yardımcı olan Dead Sea Mineralleri ve do al bitki özleriyle zenginle tirilmi bu krem, cildin daha parlak, taze ve genç olmasını sa lar.

9 CODE: ml CODE: g Hair Shampoo FOUF Hair shampoo with Dead Sea minerals, Vitamins, selected oils and herbal extracts specially formulated to: Mineralize hair with essential Dead Sea minerals. Cleans hair without stripping. Provide nourishment and leaves the hair healthy, silky and shining. Saç Şampuanı Dead Sea Mineralleri, Vitaminler, ya lar ve bitki özleriyle özenle formüle edilmi FOUF Saç ampuanı: Dead Sea Mineral özleriyle saçlarınızı mineralle tirir. Saçlarınıza zarar vermeden temizler. Saçınızı nemlendirir, sa lıklı ve ipeksi bir parlaklık verir. Hair Mud Mask CODE: 17 Hair Mud Mask contains Dead Sea black mud extracts, vitamins combined with natural oils, herbal extracts that protect and strengthen the roots of the hair to give it vitality and luster. Purifying, revitalizing, mineralizing, and regenerating with the help of the finest raw materials on earth Saç Çamur Maskesi Saç çamur maskesi Dead Sea siyah çamur özü, vitaminler, do al ya lar ve bitki özleri içerir. Saç köklerinizi güçlendirip koruyarak saçınıza canlılık ve parlaklık verir. Yeryüzündeki en iyi materyallerle hazırlanmı bu ürün saçınızı arındırır, canlandırır ve yeniler. 175ml Hot Bath Oil With Argan Perfect for colored and damaged hair, specially created to give you a deep moisturizing and vitality for a perfect repair, it is a unique composition of natural herbal extracts and Argan Oil which nourishing the scalp and smooth the hair and provide best treatment for healthy, shiny and silky hair. Argan Sıcak Banyo Yağı Boyalı ve yıpranmı saçlar için mükemmel olan bu ürün, özellikle saçlarınızı derinlemesine nemlendir ve mükemmel onarım sa lar. Do al bitki özleri ve Argan ya ının benzersiz bile imi olan bu ürün, kafa derinizi nemlendirir, saçlarınızı yumu atır ve sa lıklı, parlak ve ipeksi saçlara sahip olmak için en iyi tedaviyi sa lar. Hot Bath Oil With Keratin. Perfect for colored and damaged hair, specially created to give you a deep moisturizing and vitality for a perfect repair, it is a unique composition of natural herbal extracts, Brazilian Keratin which smooth the hair and nourishes the scalp and provides best treatment for healthy and shiny hair. Keratin Sıcak Banyo Yağı CODE: 48 Boyalı ve yıpranmı saçlar için mükemmel olan bu ürün, özellikle saçlarınızı derinlemesine nemlendir ve mükemmel onarım sa lar. Do al bitki özleri ve Brezilya Keratininin benzersiz bile imi olan bu ürün, kafa derinizi nemlendirir, saçlarınızı yumu atır ve sa lıklı, parlak ve ipeksi saçlara sahip olmak için en iyi tedaviyi sa lar. 350g BODY CARE

10 CODE: ml CODE: g Shower Gel Contains a natural and unique formula rich with Dead Sea minerals, essential oils and herbal extracts, keeps your body highly clean and reinvigorated, soft and moisturized. Duş Jeli Vücudunuzu temiz tutmak, nemlendirmek, yumu ak ve canlı olmasını sa lamak için Dead Sea Mineralleri, öz ya lar ve bitki özleriyle zenginle tirilmi do al ve benzersiz bir formül içerir. Body Mud CODE: 05 The richest natural mineral Mud nourishes and builds skin cells by providing the skin with essential minerals, which enhance body immunity against skin diseases, while it reduces wrinkles, burning fat close to skin surface, stimulating blood circulation, releasing you of exhaustion and back pain, and making your body silky and glowing. Vücut Çamuru Zengin do al mineralli çamurun içeri indeki mineraller deri hastalıklarına kar ı ba ı ıklı ı arttırarak deri hücrelerinin yenilenmesini sa lar ve cildi nemlendirir. Kırı ıklıkları, sırt ve vücut a rılarını azaltır, kan dola ımını hızlandırır, cildinizin ipeksi ve parlak olmasını sa lar. 500g Body Mud Anti - Cellulite the richest mud coming from the deepest spot on Earth. The amazing black mud is reach of minerals; organic compounds mixed with Anti-Cellulite agents (Pronalen), to give you the best bathing while fitting your cellulite, detoxifying, revitalizing, energizing your skin, reducing the appearance of wrinkles, and help you tighten sagging accumulated over the years on your body. Selülit Önleyici Vücut Çamuru Dünyanın en derin yerinden gelen en zengin çamur. Bu harika siyah çamur mineraller, selülit önleyici ajanlar (Pronalen) ve organik bile enlerin karı ımı bu ürün, siz bu güne kadar ki en iyi banyonuzu yaparken selülitleri giderir, cildinizi arındırır, canlandırır, enerji verir, kırı ıklık görünümünü azaltır ve sarkmı derinin sıkıla masına yardımcı olur. Body Scrub Cream CODE: 19 Contains Dead Sea Minerals, Essential Oils & Granules which all works together to nourish the skin and exfoliate old cells replacing them with new and healthy cells, improving the skin's elasticity while looking healthy, rejuvenated and radiant Vücut Scrub Kremi Dead Sea Mineralleri, Öz Ya lar ve Granüller içerir. Cildi nemlendirir, ölü hücreleri temizleyerek yeni ve sa lıklı bir cilde sahip olmanızı sa lar. Cildin elastikiyetini arttırarak, sa lıklı, yenilenmi ve parlak gözükmesini sa lar. 175ml BODY CARE

11 Body Scrub Salt CODE: 37 A unique Combination of Natural Dead Sea Salt (Minerals) & Essential Oils, specially formulated to peel away and remove dull dead skin to reveal younger skin layer, and refresh your body. Thoroughly cleans your pores allowing skin to breath easier, stimulates blood circulation and helps to remove the daily toxins from your skin & it helps skin regeneration which keeps your skin looking younger and strengthens. Vücut Scrub Tuzu Cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek cildinizdeki yeni hücre tabakasını ortaya çıkarıp daha canlı bir cilde sahip olmanız için formüle edilmi Do al Dead Sea Tuzu (Mineralleri) ve Öz Ya ların e siz birle imi. Gözeneklerinizi temizleyerek cildinizin daha rahat nefes almasını sa lar. Kan dola ımını hızlandırır ve cildinizin daha genç ve güçlü görünmesi için gün içerisinde cildinizi etkileyen toksinleri temizleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. 300g Massage Oil CODE: 39 Contains a magical mixture of almond oil jojoba oil and other important natural oils, also rich with vitamin E which nourishes your skin, This combination of multi natural essential oils and vitamins gives you the maximum comfort, it deeply penetrates your skin for a lasting relaxation for your muscles. Masaj Yağı Badem ya ı, jojoba ya ı ve di er do al ya ların sihirli karı ımı. Ayrıca içeri indeki E- vitamini sayesinde cildi nemlendirir. Do al öz ya ların ve vitaminlerin karı ımı bu ürün, rahatlık verir ve cildinize derinlemesine nüfuz ederek kaslarınızda uzun süreli rahatlama sa lar. 300ml Soft Mud CODE: ml BODY CARE Massage Salt With Oil CODE: g Natural DEAD SEA salt with massage oil and algae extract, peels dead cells, smoothes and rejuvenates the skin, it repairs and revitalized your skin for a lasting silky look. Yağlı Masaj Tuzu İçeri indeki Do al Dead Sea tuzu, yosun özü ve masaj ya ıyla, uzun süreli yumu aklık için cildinizi onarır ve canlandırır, ölü derileri temizler, yeniler ve yumu atır. A natural non-oily advanced formula of natural herbal Extracts with Dead Sea Mud (Silt) for skin Rejuvenator. It deeply nourishes your skin with minerals and conditioners extracted from Dead Sea Mud, bringing the youth to your skin. Yumuşak Çamur Do al bitki özleri ve Dead Sea Çamuruyla (Silt) hazırlanmı, cilt yenileyici, ya sız bir formüldür. Dead Sea Çamurundan elde edilen mineraller cildinizi derinlemesine besleyerek, cildinizi gençle tirir.

12 Body Butter FOUF Body Butter is a unique combination of Shea and Coconut butter, Herbal Oils, and Dead Sea Minerals. It helps to moisturize and radiate the skin. Available on different fragrances: Vanilla, Chocolate, Mango, and Strawberry. to be Used on all body parts. Safe to use during pregnancy; apply a thick layer to reduce the appearance of pregnancy stretch marks; Keep using it during your pregnancy to make your skin more flexible. Body Butter Body Lotion CODE: 36 FOUF Body Butter, shea ve Hindistan cevizi ya ı, bitkisel ya lar ve Dead Sea Minerallerinin e siz bir karı ımıdır. Cildin nemlendirmeye ve parlamasına yardımcı olur. Bütün vücutta kullanılabilecek; vanilya, çikolata, mango ve çilek gibi farklı kokularda mevcuttur. Gebelik esnasında kullanılabilir. Çatlakların görünümünü azaltmak için kalın bir tabaka halinde kullanın. Hamilelik esnasında, cildin elastikiyetini arttırmak için uygulamaya devam edin. CODE: 16 A natural non-oily advanced formula for dry to normal skin; Created to enhance your skin s moisture level, it nourishes the skin with its unique combination of Dead Sea minerals and increases skin elasticity leaving your skin feeling silky and smooth Vücut Losyonu Kuru ve normal ciltler için do al ve ya sız bir formül. Dead Sea minerallerinin e siz birle imiyle cildinizi nemlendirir. Cildinizde parlaklık ve pürüzsüzlük duygusu yaratarak, cildin elastikiyetini arttırır. 200ml 200ml Aloe Vera Gel Aloe Vera ( Barbadensis ) Gel with Dead Sea Minerals, vitamins and anti oxidants, Chamomile extract and Allantoin. Highly effective after sun exposure, giving your skin a cooling and smoothing effect. Excellent for dry skin. irritated skin, insect bites and minor abrasions. Absorbed quickly, moisturizes and leaves your skin soft, smooth and refreshed. AloeVera Jeli CODE: 18 AloeVera (Barbadensis) jeli ile Dead Sea mineralleri, vitaminleri ve anti-oksidantlar (Beta Karoten, Niasin, Provitamin 5), Papatya özü ve Allantoin. Cildinize so utma ve pürüzsüzlük etkisi verir, güne sonrası bakımda çok etkilidir. Kuru ciltler için mükemmeldir. Çabuk emilir, cildi nemlendirir,yumu atır, pürüzsüzle tirir ve tazeler. Dead Sea Water Characterized by its highly concentration of natural Dead Sea minerals; Suitable for oily and normal skin; It cleanses the skin and peals dead cells also it fights against bacteria and fungi, Dead Sea Water is a very important agent that can help curing many skin diseases that have relationship with lack of minerals in the body. Apply it with a piece of cotton on the concerned region, It is used as well by adding 150 ml to 40 liters of bath warm water and just relax for minutes. Dead Sea Suyu CODE: 40 İçeri indeki yo un, do al Dead Sea mineralleri sayesinde ya lı ve normal ciltler için uygundur. Cildi temizler. Dead Sea Suyu, vücuttaki mineral eksikli i nedeniyle olu mu pek çok deri hastalı ının tedavisinde çok önemli bir yardımcıdır. İlgili bölgeye bir pamuk yardımıyla uygulayın. Ayrıca; 40 lt lik sıcak banyo suyunun içerisine 150 ml ekleyerek, bu suyun içerisinde dakika dinlenebilirsiniz. 175ml 300ml BODY CARE

13 CODE: ml Foot Cream An excellent non-oily protective foot cream, which provides a healthy treatment for your feet; enhancing the skin's moisture level while softening and increasing skin elasticity. Foot Cream is quickly absorbed to protect the skin against dryness and to prevent bacteria and fungus growth that cause odor. It refines and nourishes through its exceptional combination of Dead Sea minerals. glycerin soap with natural loofah Ayak Kremi Ayaklarınız için sa lıklı bir bakım sa layan, ya sız, koruyucu ayak kremi. Cildi yumu atır, nemlendirir ve cildin elastikiyetini arttırır. Ayak Kremi, cildi kurulu a ve kokuya kar ı korumak için hızla emilir. Dead Sea mineralleri sayesinde cildi yeniler ve besler. this unique combine genuine dead sea minerals created by nature over thousands of years; with a pure vegetable base and moisturizing glycerin to provide a truly luxurious cleansing experience while exfoliating dead sea skin cells. Our smoothing bath bars relaxes your muscles, stimulates your blood circulation and restores your skin s natural ph level. best of all soap is ١٠٠ natural, to deliver the authentic dead sea refreshing experience straight to your washroom BODY CARE CODE: ml Hand Cream An excellent non-oily, rapidly absorbed, protective hand cream processed to meet hands need of minerals, oils and natural compounds. FOUF non-oily Hand Cream will be providing instant, long-lasting moisturizing relief and protects your hands throughout the day. Doğal Kabak Lifi İçeren Gliserin Sabunu: Do a tarafından binlerce yılda olu turulan Dead Sea mineralleri ve saf bitkisel özleri birle tiren bu ürün nemlendirici gliserin ile birle erek, peeling sayesinde cilt temizli ini sa larken di er taraftan kaslarınızı rahatlatır, kan dola ımını uyarır ve cildin do al ph seviyesini dengelemesine yardımcı olur. El Kremi Hızla emilen, ya lılık hissi bırakmayan, koruyucu el kremi; ellerin mineral ve ya ihtiyacını kar ılamak için üretilmi tir. FOUF ya sız El Kremi, anında uzun süreli nemlendirme sa lar ve gün boyu ellerinizi korur

14 Olive Oil Soap CODE: g FOUF Olive oil soap is a combination of Dead Sea Natural elements, and amazing natural elements such as Olive oil, Glycerin, It gives you a new feeling of cleansing and purity, and it restores your skin's PH balance. Zeytin Yağlı Sabun FOUF Zeytin Ya lı Sabun, Dead Sea nin do al elementleriyle Gliserin, Zeytin Ya ı ve do al elementlerin karı ımıdır. Temizlik ve saflık hissi verir ve cildinizin PH de erini korur. CODE:20 100g Mud Soap It is formulated using mineral rich Dead Sea black mud. Gently cleanses away oil, bacteria and dirt particles, leaves the skin purified and fully cleansed. It moistures the skin, activate performance of skin cells. Your skin will remain clean, hydrated and moisturized. It can be used daily Dead Sea Çamuru Sabunu Mineral bakımından zengin, Dead Sea siyah çamuru kullanılarak formüle edilmi tir. Nazikçe, cildinizdeki ya ı, bakterileri ve kir partiküllerini temizleyerek; cildinizin tamamen temizlenmi ve arınmı olmasını sa lar. Cildinizi nemlendirir. Cildinizin temiz ve nemlenmi kalmasını sa lar. Sulfur Soap CODE:23 100g the optimist soap for your skin it is highly enriched with minerals and sulfur from the Dead Sea in addition of the natural Olive Oil extract. This legendary complex helps for a perfect cure from various skin ailments like psoriasis and especially Acne. Balances the moisture level in your skin thoroughly cleanses your face and body and leaves your skin soft and silky. Kükürtlü Sabun Zeytin Ya ı özlerine ek olarak Dead Sea den gelen mineral ve kükürtle zenginle tirilmi harika bir sabundur. Cildinizin nem seviyesini dengeler, yüzünüzü ve vücudunuzu temizleyerek yumu aklık ve parlaklık verir. CODE:21 Mineral Soap It is specially formulated using Dead Sea essential minerals for a healthy glowing skin. It is a deep cleansing soap that purifies, tightens and smoothes the skin. Skin is replenished, as all impurities are washed away. It gives protection against acne and other blemishes and restores skin's natural Ph balance. Mineral Sabunu Sa lıkla parlayan bir cilt için, Dead Sea mineralleriyle özenle formüle edilmi tir. Derinlemesine temizlik sa layan, cildi sıkıla tıran ve pürüzsüzle tiren bir sabundur. Ciltteki kirler temizlendi inde cilt tazelenir. Akne ve lekelere kar ı koruma sa lar ve cildin PH dengesini korur. 100g BODY CARE ARGAN CODE:23 100g Argan Oil Soap Enriched by a unique combination of beautifying Dead Sea minerals, sourced from the bed of the Dead Sea, 1300 feet below sea level and naturally mixed for thousands of years, mixed together with the amazing Argan Oil to provide you with a deep penetrating and rejuvenating beauty treatment like no other soap. Argan Yağlı Sabun Binlerce yıldır deniz seviyesinden 400 metre derinde olu an Dead Sea mineralleri ve Argan Ya ı ile zenginle tirilmi e siz bir karı ımdır. Di er sabunların aksine, cildinize nüfuz ederek cildinizin gençle mesine yardımcı olur. CODE:22 Exfoliating Soap Contains the Dead Sea essential minerals, apricot seed granules and olive oil; cleanses deeply, provides minerals and removes impurities. It operates to exfoliate damaged skin cells and fat sediments. It also unclogs pores and leaves your skin healthy moisturized and refreshed. Peeling Sabun Dead Sea mineralleri, kayısı çekirde i taneleri ve zeytinya ı içerir. Gözeneklerdeki kirleri yok eder, cildin ihtiyacı olan minerali sa lar ve derinlemesine temizler. Ya kalıntılarını ve ölü hücreleri yok eder. Ayrıca tıkanmı gözeneklerinizi açarak tazelenmi ve nemlenmi bir cilde sahip olmanızı sa lar. 100g

15

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

SeaCreation aktif maddeler

SeaCreation aktif maddeler SeaCreation aktif maddeler Glycocéane GP3, başka bir dünyadan içerik Az bulunur anti-aging protein SeaCreation aktif maddeler daha hızlı cilt yenileme Kerontinositlerin aktiviteisini hızlandırır Daha pürüzsüz,

Detaylı

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü

güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü güzelliğiniz için! Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Diş macunu 100 ml % 100 Bitkisel Misvak Özlü Diş macunu 50 ml % 100 Bitkisel Reishi Özlü 3 %100 Bitkisel Krem Reishi 50 ml Total kırışıklık bakımı %100

Detaylı

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc.

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. 90 yıllık bir Bulgaristan şirketidir. Üretim sahası olarak Balkanların

Detaylı

2017 ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

2017 ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 2017 ÖNERİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Tüm Cilt Tipleri için Yüksek Anti-Aging Etkili Bakım Serisi SKIN ACTIVE Stok Kodu Barkod No Ürün Adı Açıklama Fiyatı TL NEO3010 732013300104 Skin Active Exfoliating

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

göz yaklamayan, sihirli formül 325 ml 200 ml Moisturizes baby s soft skin for 24 hours.

göz yaklamayan, sihirli formül 325 ml 200 ml Moisturizes baby s soft skin for 24 hours. Moisturizes baby s soft skin for 24 hours. Rich, creamy formula Clinically proven to be gentle and mild for your baby s skin Dermatologist-tested and hypoallergenic Baby s delicate skin loses moisture

Detaylı

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ YENİ NESİL MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ KOLAY KULLANIM VE ETKİLİ SONUÇ ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ BENZERSİZ FORMÜL BİYOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİM BİTKİSEL AKTİF MOLEKÜLLER EKSTRA CİLT BAKIMI TEMİZLEME

Detaylı

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı 125 ml. 3 Tona Kadar Beyazlatıcı Diş Macunu. Hassas Dişler İçin Beyazlatıcı Diş Macunu. Diş Minesi Onarıcı Diş Macunu

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı 125 ml. 3 Tona Kadar Beyazlatıcı Diş Macunu. Hassas Dişler İçin Beyazlatıcı Diş Macunu. Diş Minesi Onarıcı Diş Macunu DUDAK BAKIM ÜRÜNLERİ İsmi 2940F 2940F Happy Lips Strawberry 14,00 TL 2950F 2950F Happy Lips Mango 14,00 TL 1100F 1100F MedPlus Stick 14,50 TL 8002F 8002F Lip Protector 14,00 TL 1001F 1001F European MedPlus

Detaylı

www.efendikozmetik.com

www.efendikozmetik.com www.efendikozmetik.com HAKKIMIZDA 2005 yılında kurulan Efendi Kozmetik, kurucularının kozmetik ve perakende sektöründeki 17 yıllık deneyimini de birleştirerek, müşterilerine doğal kozmetik alanında uzun

Detaylı

TEMEL CİLT BAKIM REHBERİ

TEMEL CİLT BAKIM REHBERİ TEMEL CİLT BAKIM REHBERİ UZMANLIĞIMIZ Cilt bakımı uzmanlığımız 50 seneye yakın süredir gerçekleştirdiğimiz ürün geliştirme ve gelişmiş cilt bakımı araştırmalarından gelmektedir. Bugün farklı teknik tecrübeleri

Detaylı

SPAKARE Kenevir yağı ile

SPAKARE Kenevir yağı ile Kenevir yağı ile Kenevir oldukça çok yönlü bir bitkidir. Geleneksel olarak, kenevir yelkenli gemilerde halatlar yapmak için kullanılır. Daha yakın zamanlarda, moda tasarımcıları kenevir liflerini elbise

Detaylı

BABOR SKINOVAGE PX VITA BALANCE. Bireysel ihtiyaçlara tam uyarlanmış Akıllı ve premium cilt bakım sistemi

BABOR SKINOVAGE PX VITA BALANCE. Bireysel ihtiyaçlara tam uyarlanmış Akıllı ve premium cilt bakım sistemi BABOR SKINOVAGE PX Bireysel ihtiyaçlara tam uyarlanmış Akıllı ve premium cilt bakım sistemi Doğal güzelliğin sınırlarını zorlamak için tasarlanmış bir cilt bakımı sistemi. SKINOVAGE PX cildinizin doğal

Detaylı

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım.

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım. Cilt sorunlarının çözümü Tıbbi etki. Doğal bakım. Yeni doğmuş bebek cildi gibi Cildiniz için sorun giderici DADO SENS DADO SENS olarak amacımız cildinizin ihtiyacı olanı vermektir. DADO SENS ürünlerini

Detaylı

anti-age güzelliðinizin sýrrý

anti-age güzelliðinizin sýrrý anti-age güzelliðinizin sýrrý 1 Lubex anti-age Lubex in Vizyonu 2 güzelliðinizin sýrrý 3 day light Cildinizin ideal þekilde nemlenmesini, cilt elastikiyetinin saðlanmasýný, serbest radikallere karþý korunmasýný,

Detaylı

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik İMDİ YENİLENME ZAMANI! IT'S TIME TO SLOW DOWN! EXCLUSIVE Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI! Ultra Enerji Kremi Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Cildi yenilemek için olağanüstü

Detaylı

KAMPANYA 4 CİLT BAKIMI TAVSİYESİ

KAMPANYA 4 CİLT BAKIMI TAVSİYESİ KAMPANYA 4 CİLT BAKIMI TAVSİYESİ Anew Vitale +25 Serisi -Pro Energy Kompleksi ile formüle edilen Anew Vitale serisi ilk yaşlanma belirtileri ile mücadelede ince çizgi görünümü, genişlemiş gözenek görünümü,

Detaylı

Indermo Laboratuvarları, S.L. İspanya'da profesyonel kozmetik en yenilikçi üretim şirketlerinden biridir.

Indermo Laboratuvarları, S.L. İspanya'da profesyonel kozmetik en yenilikçi üretim şirketlerinden biridir. CORONA Tarihçe Şirketler-Laboratuvarlar Indermo Laboratuvarları, S.L. İspanya'da profesyonel kozmetik en yenilikçi üretim şirketlerinden biridir. Firmamız 1985 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri kendini

Detaylı

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ

PURE OCEAN MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ YENİ NESİL MAKYAJ TEMİZLEME SERİSİ KOLAY KULLANIM VE ETKİLİ SONUÇ ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ BENZERSİZ FORMÜL BİYOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİM BİTKİSEL AKTİF MOLEKÜLLER EKSTRA CİLT BAKIMI TEMİZLEME

Detaylı

LABORATUVAR - FABRİKA

LABORATUVAR - FABRİKA FARMONA DOĞAL KOZMETİK FARMONA NIN HİKAYESİ Farmona Doğal Kozmetik Laboratuvarı Üretim Tesisi, 1997 yılında Güney Polonya nın Krakow şehrinde inşa edilmiştir. Farmona nın güvenilirliği ve modern yapısından

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

ActiveShine. Bitkisel Şampuan Serisi

ActiveShine. Bitkisel Şampuan Serisi Bitkisel Şampuan Serisi Active Shine, her saç tipine özel olarak tasarlanmış, bitkisel aktiflerle zenginleştirilmiş bir seridir. Bitkisel içeriğiyle herhangi bir yan etkiye neden olamadan doğrudan saçlara

Detaylı

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice.

Yeni. Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Yeni Genç görünümlü bir cilt? Dâhice. Cildin yaşlanması ile ilgili gerçekler Kabul edelim, kadınlar da erkekler de mümkün olduğunca uzun süre genç görünümünü korumak ister. Zamanın ilerleyişini durdurmayı,

Detaylı

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma Gıdalar ve Güzellik Besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi cildin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Aşağıda cilt sağlığına katkıları olan besinler ve içerdikleri vitaminler ile mineraller

Detaylı

KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU

KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU Sizin için tüm ürünleri bir araya getirerek, çeşitlerine göre sıraladık. Böylece hem işinizi kolaylaştırmak, hem de kazancınıza katkıda bulunmak istedik. Sağlıklı günler,

Detaylı

CİLT BESLENMESİ: 7 7 GÜNDE ETKİ

CİLT BESLENMESİ: 7 7 GÜNDE ETKİ ÜRÜN EĞİTİMİ 7 günde daha parlak, pürüzsüz ve genç görünümlü bir cilde sahip olmanıza yardımcı cilt bakım ürünleri* ETKİLİ CİLT BESLENMESİ: 7 GÜNDE ETKİ İçeriğinde 15 in üzerinde vitamin ve bitkisel içerik

Detaylı

ŞAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ȘAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ

ŞAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ȘAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ŞAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ȘAMPUANLAR - SAÇ KREMLERİ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ ŞAMPUANLAR Doğal Bitki ve Yağ Özleri Serisi KOD NO: FT054600 Şampuan Doğal Yağ Özlü Argan Yağı ve Papatya KOD NO:

Detaylı

MASKE Normal Ciltler için

MASKE Normal Ciltler için MASKE Normal Ciltler için Normal, kuru, yağlı ve akneli cilt tipleri için 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. İçeriğinde zengin bileşimlerin (Demir, Magnezyum, Kalsiyum, Bakır, Fosfor) yanı sıra, Susam Yağı,

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

Eau de Perfumes 50 ml / 100 ml for men. 580-5: Active -100 ml

Eau de Perfumes 50 ml / 100 ml for men. 580-5: Active -100 ml 2 3 Eau de Perfumes 50 ml / 100 ml for men 580-1: Hazal -100 ml 580-2: VIE -100 ml 580-3: Blue -100 ml 580-4: Sport -100 ml 580-5: Active -100 ml 4 570-1-Sport -50 ml 570-2-Blue -50 ml 570-3-VIE -50 ml

Detaylı

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cilt kırışıklıkları herhangi bir hastalık belirtisi değil, doğal bir süreçtir. Ciltte oluşan kırışıklıkların

Detaylı

w w w. f u m e k o z. c o m

w w w. f u m e k o z. c o m www.fumekoz.com www.fumekoz.com KLAPROOS ANTİ-WRİNKLE KREM kırışıklıkların hızlı onarımına muhteşem destek Cildinizin içten dışa nemlendirilmesinde kırışıklıkların düzgünleşip azalmasında katkı sağlar.

Detaylı

YÜZ BAKIM. ANTİ-AGEİNG-Yaşlanma Karşıtı Bakım ANTİ-WRİNKLE-Kırışıklık karşıtı bakım FIRMING- sıkılaştırıcıgerici

YÜZ BAKIM. ANTİ-AGEİNG-Yaşlanma Karşıtı Bakım ANTİ-WRİNKLE-Kırışıklık karşıtı bakım FIRMING- sıkılaştırıcıgerici ANTİ-AGEİNG-Yaşlanma Karşıtı Bakım ANTİ-WRİNKLE-Kırışıklık karşıtı bakım FIRMING- sıkılaştırıcıgerici REGENERATING-Yenileyici MOISTURIZING- SOOTHING-Yoğun Nemlendirme Rahatlatma MAKE UP- Renkli Kozmetik

Detaylı

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi

Cilt Bakımları. *Epidermisin en üst katmanının nemlendirilmesi GÜZELLİĞİNİZ İÇİN Cilt Bakımları Bu bakım, cildin doğal parlaklığını ortaya çıkararak yüzün ışıldamasını sağlar. Ölü deri giderme, yüz ve boyun masajı ile başlar, özel bir maskenin uygulanması ile devam

Detaylı

YILBAŞI KATALOĞU 2017

YILBAŞI KATALOĞU 2017 YILBAŞI KATALOĞU 2017 Levi Kolye Pirinç kaplamadan ithal Hint ürünü Gümüş, altın, siyah renk kombinasyonları 66,00 TL 42,95 TL Ürün Kodu: 3998 Ürün Kodu: 3999 Ürün Kodu: 4000 Tüm gözler üzerinizde olsun...

Detaylı

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & TEDAVİ DEVAM ÜRÜNLERİ KOZMESÖTİK BAKIM

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & TEDAVİ DEVAM ÜRÜNLERİ KOZMESÖTİK BAKIM PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & TEDAVİ DEVAM ÜRÜNLERİ KOZMESÖTİK BAKIM ESTETİK DERMATOLOJİDE. FELSEFEMIZ : Araştırma, Geliştirme ve Yüksek Performans Dermaceutic Laboratuvarlarının ana amacı, doktorlara

Detaylı

Bal & Badem Sabunu / Honey & Almond Soap 05

Bal & Badem Sabunu / Honey & Almond Soap 05 Kullanım Alanlarına Göre Ürünlerimiz; Products by use. SAÇ BAKIMI HAIR CARE DÖKÜLME KARŞITI ANTI-HAIRLOSS BANYO & VÜCUT BAKIMI BATH & BODY CARE CİLT TEMİZLİĞİ SKIN CLEANSER Argan Sabunu / Argan Soap 02

Detaylı

TIENS. Aprotie Organics. Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz!

TIENS. Aprotie Organics. Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz! TIENS Aprotie Organics Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz! APROTIE ORGANICS Aprotie Organics, organik portakal suyunu su yerine kullanır, çünkü bu, vitamin ve mineraller gibi besleyici maddeler açısından

Detaylı

SECRETS DE SOTHYS. Sothys'in Prestij Serisi. Haz ve teknolojinin simyası. 19 janv 04

SECRETS DE SOTHYS. Sothys'in Prestij Serisi. Haz ve teknolojinin simyası. 19 janv 04 SECRETS DE SOTHYS Sothys'in Prestij Serisi Haz ve teknolojinin simyası 1 Sothys uzmanlığı Cilt yaşlanmasında uzmanlık 2 yıl boyunca süren araştırmalar Yeni buluş Cilt stresine karşı zafer Hormonal ve beslenme

Detaylı

Galvanik Tedavı: Ön Bakım

Galvanik Tedavı: Ön Bakım Galvanik Tedavı: Ön Bakım Nu Skin Galvanik Spa II sistemi Hakkında Bilgi: Patentli, ayarlanabilir Galvanik akım özelliğine sahip ve yüz, kafa derisi ve vücut için değiştirilebilir başlıkları olan programlanan

Detaylı

Aloe Vera SSS. Aloe Vera hakkında sorular ve cevaplar

Aloe Vera SSS. Aloe Vera hakkında sorular ve cevaplar Aloe Vera SSS Aloe Vera hakkında sorular ve cevaplar s Aloe Vera nedir ve bakım için neden uygundur? Aloe Vera binlerce yıldır bilinmektedir. Aloe Vera bitkisinin içeriğindeki sayısız madde özellikle de

Detaylı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Menalind professional Yaşlı ve hassas cilt için profesyonel cilt bakım serisi YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Cildin koruyuculuğuna mükemmel destek: Nutriskin Protection Complex Yeni Nutriskin Protection

Detaylı

Seboni Cornish Spa Essentials. Temsilciliğini yaptığımız yabancı markalar:

Seboni Cornish Spa Essentials. Temsilciliğini yaptığımız yabancı markalar: Seboni Cornish Spa Essentials Is a new range of luxury aromatherapy toiletries from Cornwall, southwest England. Rich body lotion and conditioner, refreshing bath & shower gel and shampoo. The scent is

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Anti Ageing Care - Yaşlanma Karşıtı Bakım. Oily & Problems Skins Care - Yağlı & Problemli Ciltler için Bakım

İÇİNDEKİLER. Anti Ageing Care - Yaşlanma Karşıtı Bakım. Oily & Problems Skins Care - Yağlı & Problemli Ciltler için Bakım İÇİNDEKİLER Anti Ageing Care - Yaşlanma Karşıtı Bakım Yaşlanma Karşıtı Krem Kolajenli Yapılandırıcı Krem Kırışık Karşıtı Yapılandırıcı Krem Eye Contour Care - Göz Etrafı Bakım Göz Etrafı Jeli Göz Etrafı

Detaylı

OSMANLI HANEDAN KİMYA KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

OSMANLI HANEDAN KİMYA KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kremler 1.Acıbademli El ve Yüz Kremi: Badem Yağı Kremi Faydaları, Badem yağı kremi uzun yıllardır faydaları bilinen ve özellikle cilt bakımı için kullanılan badem yağından yapılmakta ve badem yağına nazaran,

Detaylı

KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN

KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN KENDİNİZE, SAĞLIK DOLU BİR ARMAĞAN VERİN Bali Masajı Orta şiddetteki darbelerle ve baskı noktalarıyla derin bir basınç manipülasyonu kullanılarak yüzeysel adele tabakalarının altına ulaşılır. Vücudu atıklardan

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri PROFESYONEL TEMIZLIK KAĞIDI ÜRÜNLERI / Professional Tissue Paper Products Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Personal Care and Hygiene Products SIVI SABUNLAR VE EL DEZENFEKTANLARI / Liquid Soaps and

Detaylı

BEAUTY ANGEL

BEAUTY ANGEL BEAUTY ANGEL www.redist.com.tr Türkiye nin önde gelen yenilikçi kuaförleri tarafından Redist Professional ürünlerinin tercih edilmesinin en önemli nedeni; yaratıcılık, ortak çalışma ve yenilik... Yurt

Detaylı

HAYATINIZIN VAZGEÇİLMEZİ Uykunuzun olmazsa olmazı yastıklar da Viscotex sayesinde en ideal yapıya kavuştu. Bir yastığın ulaşabileceği en yüksek konforun yanında, deforme olmayan, ısıya ve neme karşı dengeleyici,

Detaylı

Doğal ürünler Sağlıklı yasam,

Doğal ürünler Sağlıklı yasam, Doğal ürünler Sağlıklı yasam, www..tc NEDEN AGARTA? Uzman kadromuzla üretimde en kaliteli doğal hammaddeleri kullanarak, sizlere sunduğumuz, sağlıklı ve doğal ürünlerimizin tamamı; En az %98 oranında doğal

Detaylı

Batı KOZMETİK Güzelliginize deger verir. Beauty Care Products. rs. Beauty Care Products BATI KOZMETİK. www.batikozmetik.com

Batı KOZMETİK Güzelliginize deger verir. Beauty Care Products. rs. Beauty Care Products BATI KOZMETİK. www.batikozmetik.com BATI KOZMETİK Lila Epioller Hair emover Practical Epilation Lila Epioller ılabilir Yüzdeki ha lge s bö lerde sa llan ku s Güzelliğinize değer verir L-10 24 Ad. / Pieces 480 Ad. / Pieces Patent No Patent

Detaylı

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE TEDAVİ ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI Profesyonel Kimyasal Pe Leke Tedavi Kimyasal peeling, cilt soymanın kimyasal ajanlarla gerçekleştirilen hızlandırılmış

Detaylı

Sultanların Güzelliğini. Torosların Doğallığı ile Keşfedin...

Sultanların Güzelliğini. Torosların Doğallığı ile Keşfedin... Sultanların Güzelliğini Torosların Doğallığı ile Keşfedin... SİYAH SARIMSAK ÖZLÜ ŞAMPUAN SAÇ GÜÇLENDİRİCİ BAKIM KOMPLEKSİ Sarımsak özünde bulunan S-Allyl Cysteine (SAC) bakımından daha zengin olan siyah

Detaylı

DOĞAL GÜZELLİK LABORTUVARI YENİ SEVİYE

DOĞAL GÜZELLİK LABORTUVARI YENİ SEVİYE DOĞAL GÜZELLİK LABORTUVARI YENİ SEVİYE GERÇEK BİLİM Experalta Platinum serisinin inanılmaz dönüşüm gücünün sırrı bitkisel ve ileri bileşenlerin etkili birleşimindedir. DÖNÜŞÜM FORMÜLÜ: Х50 MOLEKÜLÜ Hedeflenen,

Detaylı

Güzellik... Asırlardır.

Güzellik... Asırlardır. www.syorell.com Güzellik... Asırlardır. Anadolu... Efsanevi karakterleri ve tanrıçaları temsil eden güzellik ve dişil enerjinin ana vatanı. Güzeller güzeli Helen, estetik ve dişiliğin simgesi Kleopatra,

Detaylı

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ MİNERALLER

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ MİNERALLER SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ MİNERALLER Neden Care Line Salon Konsepti? Sağlıklı saçlar için tasarlanmış kusursuz salon programı Temel Mineraller Saç ve saçlı deriyi besleyen 5 temel mineral kombinasyonu.

Detaylı

Ürün Tanıtım Kataloğu

Ürün Tanıtım Kataloğu SHILIBA O DOĞAL KİŞİSEL BA KIM ÜRÜNLE Rİ Ürün Tanıtım Kataloğu Kendi Güzelliğinizin Uzmanı Olun S H I L I B A O D OĞ A L Kİ Ş İ S E L B A KI M Ü R Ü N L E R İ Kendi Güzelliğinizin Uzmanı Olun Altıntepe

Detaylı

SILVERLINE Genç Normal Karma Cilt Serisi

SILVERLINE Genç Normal Karma Cilt Serisi Yoğun olarak, ilk kez bitkisel ve denizsel içerikleri bir arada Corona de Oro üretmiştir. Yüksek kalitede sinerjik etkilerle cildin sağlığına, güzelliğine kavuşmasını gözle görülür şekilde ispatlanmıştır.

Detaylı

COLOR ILLUSION UZUN SÜRE KALICI FONDÖTEN. Doğal, Mat ve Parlamayan. Bir Cilt Görünümü. Açık Fildişi Naturel

COLOR ILLUSION UZUN SÜRE KALICI FONDÖTEN. Doğal, Mat ve Parlamayan. Bir Cilt Görünümü. Açık Fildişi Naturel MAKYAJ COLOR ILLUSION UZUN SÜRE KALICI FONDÖTEN Doğal, Mat ve Parlamayan Bir Cilt Görünümü Açık Fildişi 80439 Naturel 80440 Bronz 80441 COLOR ILLUSION UZUN SÜRE KALICI FONDÖTEN Doğal, Mat ve Parlamayan

Detaylı

Beleza do brasil Felsefesi

Beleza do brasil Felsefesi Beleza do brasil Felsefesi Brezilya ve Amazon bölgesi Dünya'nın en geniş yağmur ormanlarına ve biyolojik çeşitliliğin en büyük zenginliğine ev sahipliği yapıyor. 60.000 'den fazla olan bitki türleri, 1000

Detaylı

Kod İsim Puanlar Baz fiyat Cari fiyat. Sağlık ürünleri. Biolojik aktif katkılar ve özel etkileri gıda ürünleri

Kod İsim Puanlar Baz fiyat Cari fiyat. Sağlık ürünleri. Biolojik aktif katkılar ve özel etkileri gıda ürünleri Sağlık ürünleri Biolojik aktif katkılar ve özel etkileri gıda ürünleri 500084 Essentials Aronia and Lutein 18 TL43,00 TL43,00 500083 Glikozamin ve Kondroitin İçeren Takviye Edici Gıda 13 TL31,00 TL31,00

Detaylı

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri

Glikolik Asit Bazlı. Cilt Bakım Ürünleri Glikolik Asit Bazlı Cilt Bakım Ürünleri Cosmoscience Laboratuvarları nda geliştirilmiştir ve Fransa da üretimi yapılmaktadır. Bitki ekstraktları ve glikolik asit bazlı amenokozmetk ürün serisine sahiptir.

Detaylı

TAKIMA HOŞ GELDİNİZ. Erb. Dipl. Franz Dr. Joseph

TAKIMA HOŞ GELDİNİZ. Erb. Dipl. Franz Dr. Joseph 1 2 TAKIMA HOŞ GELDİNİZ İnanıyoruz ki yaşadığımız yüzyılda yüksek başarım (performans) sadece uzman (profesyonel) ekiplerin işi olabilir. Her gün öncü felsefemizi takip ediyor, kozmetiği ve estetiği sıradışı

Detaylı

MASAJ UYGULAMALARI Lokal Masaj Yüz Masajı Spor Masajı 140 Anti Stres Masajı 140 Klasik Masaj 200 -Boyun-Omuz Masajı - 150

MASAJ UYGULAMALARI Lokal Masaj Yüz Masajı Spor Masajı 140 Anti Stres Masajı 140 Klasik Masaj 200 -Boyun-Omuz Masajı - 150 MASAJ UYGULAMALARI Lokal Masaj - 15 Dakika 85 Baş - boyun, ense - sırt - omuz, sırt - bel, kol ve bacak gibi bölgelere yapılan, genellikle bölgesel sorun olan ve o bölgeye yönelik tedavi edici bir masaj

Detaylı

w w w.sanovis.com.tr

w w w.sanovis.com.tr w w w.sanovis.com.tr WWW.MELINESKIN.COM NEDEN MELINE? ÇÜNKÜ HER CİLT KENDİNE ÖZEL BİR YAPIYA SAHİPTİR, MELINE BU BİLİNÇLE ÜRETİLMİŞTİR. FELSEFEMİZ Meline; nedeni ve yerleşim yeri neresi olursa olsun, her

Detaylı

SAÇLARINIZIN GÜZELLİĞİ KONUŞULSUN.

SAÇLARINIZIN GÜZELLİĞİ KONUŞULSUN. SAÇLARINIZIN GÜZELLİĞİ KONUŞULSUN www.perfectmeturkiye.com Belıso Dünyanın bir çok ülkesinde tüketicinin sık kullandığı saç serilerine sahip olan Polonya firmasıdır. Perfect.Me serisi Londra tesislerinde

Detaylı

2 Gecelik Konaklamalı Programlar. 2 Gecelik Konaklamalı Programlar

2 Gecelik Konaklamalı Programlar. 2 Gecelik Konaklamalı Programlar Nua da geçireceğiniz zamanı en fazla keyif alarak değerlendirebilmeniz için sizin adınıza hazırladığımız, geçmişe doğru mistik bir yolculuk vadeden, ruhunuza ve bedeninize hitap eden bu programlar en doğru

Detaylı

Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi!

Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi! www.orenda.gen.tr Derideki kök hücrelerinin korunması için bitkisel kök hücre teknolojisi! Cansız, mat ve dökülen saçlar için hazırlanmış, saç bakım ailesinin yeni bir üyesi olan Orenda Magic Power Serum

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi!

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi! Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Hijyenik bir yaşam biçimi! İşletmelerde etkin ve kalıcı hijyenin sağlanması, insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Selin, Hijyenmax, Sens, Maratem

Detaylı

askindr., which is on sale at the drugstores in Japan

askindr., which is on sale at the drugstores in Japan askindr., which is on sale at the drugstores in Japan SEIN DNI CO.,LTD. PRESIDENT CHUNG,IL CHONG SEOUL,KOREA http://www.askindr.com MADE IN KOREA CATALOGUE-1/4 CATALOGUE-2/4 CATALOGUE-3/4 CATALOGUE-4/4

Detaylı

ageloc Sıkça Sorulan Sorular Genel Sorular (sayfa 2-3) Kullanımı (sayfa 3-5) Güvenlik Sorusu (page 5)

ageloc Sıkça Sorulan Sorular Genel Sorular (sayfa 2-3) Kullanımı (sayfa 3-5) Güvenlik Sorusu (page 5) Genel Sorular (sayfa 2-3) 1. arsupermarkers Nedir? 2. ageloc ürünleri alt deride (dermis tabakasında) etkili olur mu? Etkili değilse, içindeki maddeler genleri nasıl hedeflemektedir? 3. Nu Skin Galvanic

Detaylı

PROFESYONEL SAÇ BAKIM SERİSİ THE COMPLETE NOURISHING THERAPY FOR SCALP & HAIR

PROFESYONEL SAÇ BAKIM SERİSİ THE COMPLETE NOURISHING THERAPY FOR SCALP & HAIR PROFESYONEL SAÇ BAKIM SERİSİ THE COMPLETE NOURISHING THERAPY FOR SCALP & HAIR Tam bir tedavi için, Nutri+ Şampuan haftada en az 2 kere olmak üzere düzenli olarak kullanılmalıdır. Haftada en az 1 kez Nutri+

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Vi-Vet Kozmetik, has been established in 2000, with 100% Turkish capital, for manufacturing and marketing of cosmetic products. Our company is proceeding its business in

Detaylı

1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1

1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1 İçindekiler Tablosu 1. DOĞAL ve ORGANİK KOZMETİK AKTİFLERİ... 1 1.1 AKNE TEDAVİSİ İÇİN AKTİFLER... 1 1.2 KIRIŞIKLIK GİDERİCİ AKTİFLER... 1 1.3 GÖZ BÖLGESİ PROBLEMLERİ İÇİN AKTİFLER... 2 1.4 SELÜLİT VE

Detaylı

WORLD PROFESYONEL BAKIMI EVİNİZE TAȘIYORUZ SET İNDİRİMLERİ

WORLD PROFESYONEL BAKIMI EVİNİZE TAȘIYORUZ SET İNDİRİMLERİ WORLD PROFESYONEL BAKIMI EVİNİZE TAȘIYORUZ 08 2017 SET İNDİRİMLERİ KENDİM İÇİN İYİ BİR ŞEYLER YAPMANIN TAM ZAMANI! LR ile evde kendinizi ufak bir tatile çıkarın! Tüm gün dinlenin ve hayatın zevkine varın.

Detaylı

Cildinizi değiştirin. 0% Asit, 100% Doğal

Cildinizi değiştirin. 0% Asit, 100% Doğal Cildinizi değiştirin 0% Asit, 100% Doğal Yağlı ciltler, açıcılar, pre-aging bakımları için multi-etnik kozmesötik* marka... SALONDA Pre-aging Bakımı 3 Olgun cilt Bakımı 4 Açıcı Bakımı 5 Yağlı ve akne eğilimli

Detaylı

CREAMOL. Creamol Cream&Cologne. Laber Kimya Ar-Ge San.Tic.

CREAMOL. Creamol Cream&Cologne. Laber Kimya Ar-Ge San.Tic. CREAMOL 1 2 CREAMOL Nedir? Yeni bir krem Yeni bir Balsam Yeni bir kolonya Yeni bir antiseptik Yeni bir parfüm şekli 3 CREAMOL Nedir? Yeni bir krem Yeni bir Balsam Yeni bir kolonya Yeni bir antiseptik Yeni

Detaylı

ageloc GALVANIC SPA SYSTEMS Parlak bir atılım

ageloc GALVANIC SPA SYSTEMS Parlak bir atılım ageloc GALVANIC SPA SYSTEMS Parlak bir atılım Daha genç görünmenizin ardındaki sırrı çözün Mesele genç görünmek olunca, bazıları için zamanın sabit dururken neden diğerleri için hızlandığını hiç merak

Detaylı

Trend pazarında erkek akımı

Trend pazarında erkek akımı Care Line Man Trend pazarında erkek akımı İçerik: Mineraller ve doğal ekstreler Saç güçlendirici ajanlar Saçlı deri için onarıcı ürünler Şekillendirici ürünlerde destekleyici ajanlar Trend pazarında erkek

Detaylı

Ecevit Caddesi, Girne, Kıbrıs Mersin 10, TURKEY Phone: +90 392 815 1518 Fax: +90 392 815 5988 E-mail: thecolony@arkingroup.com www.thecolonycyprus.com MASAJ MASSAGE Bilinen en eski tedavi ve kişisel bakım

Detaylı

Spa Deneyiminize Hazırlanın Prepare For Your Spa Experience 4 ~ 5. Masajlar ~ Massages 6. Therapia Özel ~ Therapia Special 12

Spa Deneyiminize Hazırlanın Prepare For Your Spa Experience 4 ~ 5. Masajlar ~ Massages 6. Therapia Özel ~ Therapia Special 12 1 Spa Deneyiminize Hazırlanın Prepare For Your Spa Experience 4 ~ 5 Masajlar ~ Massages 6 Therapia Özel ~ Therapia Special 12 Çiftlere Özel Therapia ~ Therapia for Couples 16 Yüz Bakımları ~ Facial Treatments

Detaylı

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI

PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI PROFESYONEL DERİN KİMYASAL PEELING & LEKE ÜRÜNLERİ ESTETİK DERMATOLOJİ UZMANI Dermaceutic, dünya çapında 30.000 i aşkın dermatoloji uzmanının tercih ettiği bir markadır. İçeriğinde, hyaluronik asit, stabilize

Detaylı

55 Çeşit Cilt Hastalığına 55 Çeşit Sabun

55 Çeşit Cilt Hastalığına 55 Çeşit Sabun On5yirmi5.com 55 Çeşit Cilt Hastalığına 55 Çeşit Sabun Mardinli sabun üreticisi Mehmet Yüksel, 55 çeşit sabun ile 55 çeşit cilt hastalığına şifa kaynağı olduğunu söylüyor. Yayın Tarihi : 24 Şubat 2012

Detaylı

DÜNYADA TEK SERTİFİKALI, ORGANİK, PROFESYONEL SAÇ BAKIMI SERİSİ.

DÜNYADA TEK SERTİFİKALI, ORGANİK, PROFESYONEL SAÇ BAKIMI SERİSİ. DÜNYADA TEK SERTİFİKALI, ORGANİK, PROFESYONEL SAÇ BAKIMI SERİSİ. İLE SAÇLARIN ORGANİK VE SAĞLIKLI Natulique neden üstün? Natulique de vizyonumuz, saç bakım endüstrisinde mümkün olan en güvenilir ve temiz

Detaylı

Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız.

Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız. Tepeden Tırnağa Vücut bakımı Burada kısa sürede ve fazla masrafa girmeden uygulayabileceğiniz birkaç Vücut bakım önerisi bulacaksınız. Bakım için Duş Yapılan araştırmalarda en çok tercih edilen yıkanma

Detaylı

menu of spa services spa menüsü

menu of spa services spa menüsü GRAND HYATT ISTANBUL Taşkışla Caddesi, No.1 Istanbul, 34437 Turkey istanbul.grand.hyatt.com HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Hotels Corporation. 2015 Hyatt Hotels Corporation.

Detaylı

Cilt İçin Moleküler Koruma! Klinik Testlerle kanıtlanmış üstün koruma ve onarım

Cilt İçin Moleküler Koruma! Klinik Testlerle kanıtlanmış üstün koruma ve onarım Tuz Gölleri, Çöller ve Buzullara Dayanabilen Mucize; Ectoin Cilt İçin Moleküler Koruma! Klinik Testlerle kanıtlanmış üstün koruma ve onarım Hücresel Koruma Çevre Kirliliğine Karşı Doğal UVA ve AVB Koruması

Detaylı

Cildinin Biliyor musun?

Cildinin Biliyor musun? CİLDİNİz. HİSSEDİYOr- MUSUN? Cildinin Durumunu Biliyor musun? 3 Genel olarak hepimiz sağlıklı, normal bir ciltle dünyaya geliriz. Durum... normal cilt kuru cilt Bu mükemmel bir cilt, hemen hemen kusursuz,

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER GÜZELLİK VE DÖNÜŞÜM KATALOĞU 2016 Turkey ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER Ürün kataloğu SİBİRYA KEŞFİNE HOŞ GELDİNİZ! Sizler, gezegenimizin ekolojik açıdan en temiz bölgeleri ile inanılmaz bir tanışmaya adım atmak

Detaylı

Sleeping eauty. by DesleeClama Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları

Sleeping eauty. by DesleeClama Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları Uyuyan Güzel - Doğanın güzellik sırlarından esinlenmiş yatak kumaşları Doğanın güzelliği bir yatakta Uyuyan güzel yatak uygulamaları koleksiyonu, sizi doğanın güzellik ürünlerini keşfederek, dünya çapında

Detaylı

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi.

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Çevreci ve yenilikçi teknolojilerle profesyonel berberler ve bakımın bir uzmanlık işi olduğuna inanan erkekler için

Detaylı

DOĞALA DÖNÜŞ. Güzelliğinizi ve sağlığınızı doğaya teslim etmenin tam zamanı. Petra dünyasına hoş geldiniz! Petra hep birlikte güçlü bir ekip!

DOĞALA DÖNÜŞ. Güzelliğinizi ve sağlığınızı doğaya teslim etmenin tam zamanı. Petra dünyasına hoş geldiniz! Petra hep birlikte güçlü bir ekip! Petra dünyasına hoş geldiniz! Şirketin tüm alanlarındaki sorumluluk bilinci, yetkinlik ve yaratıcılık, ayrıca partnerlerin ve müşterilerin memnuniyeti sayesinde, Petra evsel işler ve bakım konusunda belirleyici

Detaylı

Trendbox. Cilt Bakımı. Yaza Özel

Trendbox. Cilt Bakımı. Yaza Özel Trendbox Yaza Özel Cilt Bakımı Cildimize iyi bakmak hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelir. Cildimizi bu sıcak yaz aylarında nasıl mutlu ederiz Parkim Trendbox Ağustos sayısında Ağustos 2017 Sayı 8 /

Detaylı

ELECTA Classic. 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - www.estemarket.net

ELECTA Classic. 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - www.estemarket.net ELECTA Classic 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - 1 1 PANEL DİAGRAMI 1. Zaman göstergesi 2. Zaman ayarı 3. Power On/Off 4. Ultrasonik güç göstergesi 5. Göz probu ışığı 6. Yüz probu ışığı

Detaylı

Sayfaları çevirin ve daha fazla kazanmanın yollarını keşfedin!

Sayfaları çevirin ve daha fazla kazanmanın yollarını keşfedin! Hızlı Başlangıç! Hazır Ürün Paketleri Nasıl kazanacaksınız? Hızlı Başlangıç indirimine, hazır paketlerden ve / veya kendi seçiminizden oluşan ürünlerle sahip olabilirsiniz. Hızlı Başlangıç! En İyi Zinde

Detaylı

Genç kalmanın sırrını keşfedin

Genç kalmanın sırrını keşfedin Genç kalmanın sırrını keşfedin GÜZELLEŞTİREN sizsiniz vitale +25 REVERSALIST +35 ultimate +45 clinical TÜM YAŞLAR 2014 Global Araştırma ve Geliştirme Merkezi. New York AVON un, güzellik teknolojilerini

Detaylı

Dr. Christian Rimpler

Dr. Christian Rimpler 1 Kozmetik kavramı artık günümüzde güzel olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bakımlı olmak bize yaşı olmayan ve doğal bir güzelliğin konforunu sunmaktadır. İşte bu nedenle Dr. Rimpler Ekibi

Detaylı

Keep Calm and. Shop. offers. Crazy Set YENİ

Keep Calm and. Shop. offers. Crazy Set YENİ World 09 2016 % YENİ Keep and Shop Crazy Set offers inside! Aloe Vera Jel İçecek Şeftali: Mükemmel tat uzmanlıkla birleşiyor Yeni Aloe Vera Jel İçecek Şeftali Şimdi tadı daha da lezzetli! İçeriğindeki

Detaylı

06/2015 YENİ. Yenİlİk: Bir dokunuşla daha fazla güzellik

06/2015 YENİ. Yenİlİk: Bir dokunuşla daha fazla güzellik 06/2015 YENİ Yenİlİk: Bir dokunuşla daha fazla güzellik Popüler ürünleri keşfedin! SAYFA 14 güneşi depolayın Yaz mevsimini güvenli koruma ve keyifle geçirin. SAYFA 24 OLMAZSA OLMAZ Kendinizi iyi hissettirecek

Detaylı