Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum"

Transkript

1

2

3 Dead Sea Hakkında Antik ça lardan beri dünyanın sa lık ve güzellik hazinesi olan Dead Sea, sa lı ı destekleyici ve dengeleyici sonsuz bir kaynaktır. Ömrü arttırıcı mineraller açısından zengin Dead Sea tuzu ve çamuru, saçlar, deri ve hatta gergin sinirler üzerindeki son derece faydalı etkileri sayesinde asırlar boyunca be eni toplamı tır. Dead Sea, yakla ık üç milyon yıl önce büyük do al bir de i imde olu an bir jeolojik fenomen olan Suriye-Afrika fayı üzerinde yer almaktadır. Alt katmanlardaki mineral bakımından zengin topraklar açı a cıkmı ve tuzlu su kayna ının patlamasıyla içinde400 metre (1300 fit) derinli inde kapalı bir gölün de bulundu u bir vadi olu turmu tur. Binlerce yıllık buharla manın sonucunda, bugün Dead Sea olarak bilinen bu göldeki mineral ve tuzun seviyesi artmı tır. Dead Sea birle enleri açısından e sizdir. Okyanuslar da dahil olmak üzere, dünyadaki di er tuzlu sulardan daha yüksek seviyelerde magnezyum, sodyum, potasyum, brom, sülfat, stronsiyum, çinko, bor, lityum ve di er mineralleri içerir. Bütün bu minerallerin; hücre metabolizmasını iyile tirmek, cildin beslenmesine yardımcı olmak ve cildi toksinlerden arındırmak gibi oldukça olumlu etkileri vardır. Tıbbi ara tırmalar, Dead Sea de bulunan güçlü mineral ve tuzların e siz karı ımının sedef ve egzama gibi çe itli cilt problemleri üzerinde son derece faydalı oldu unu saptamı tır. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Potasyum Anormal cilt kurulu u potasyum eksikli inin göstergesidir. Stronsiyum Düzenli olarak kozmetik ürün kullanan ki iler için önemli bir sorun olan tahri edici kontakt dermatitin belirtilerini etkili ka ıntı önleyici özelikleriyle azaltır. Çinko Hücre yenilenmesini kolayla tırır, kolojen ve elastin sentezini uyarır, serbest radikalleri temizler, sebo-düzenlemesini (akne önleyici özellikler) arttırır, antiinflamatuar özelli i ultraviyole ı ınlarına kar ı korur. Brom Rahatlatıcı ve yatı tırıcı etkisi vardır. Magnezyum Özellikle hassas ciltler için anti-alerjen, nemlendirici ve hücredeki birçok enzim için kofaktördür. Sodyum Hücre dı ı sıvıdaki ozmotik dengeyi korur, cilt metabolizmasını hızlandırır. Bor Sedef ve psoriatikartrit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Lityum Sedef için kullanılan balneoterapinin (hamam ve do al sularla tedavi) etkinli ini arttırır.

4 BATH SALTS DO AL BANYO TUZU CODE: g CODE: g A unique Dead Sea Minerals Extract provides your body with extreme healthy and therapeutic benefits. Your body will directly absorb the natural Minerals as soon as you unpack the Salt into the bathtub and dissolves. It nourishes the skin, builds immunity against common skin diseases, releases you of exhaustion, and makes your body silky and glowing. This pure natural Dead Sea Salt has been crystallized into six fragrances and colors. Banyo Tuzu Benzersiz Dead Sea Mineral Özleri vücudunuza tedavi edici faydalar sa lar. Tuz, küvetinizi doldurdu unuz suda çözüldükten sonra; vücudunuz, bu do al minareleri hemen emecektir. Bu minareler, cildinizi besler, sık görülen cilt hastalıklarına kar ı ba ı ıklık olu turur, dinlendirir, cildinizin yumu ak ve parlak olmasını sa lar. Bu saf ve do al Dead Sea Tuzu altı farklı koku ve renkte kristalize edilmi tir BATH SALTS Fragrance Orange Rose Lemon Menthol Lavender Natural CODE: g COLOR Orange Pink Yellow Green Blue White

5 Natural FACIAL CARE DO AL YÜZ BAKIMI Facial line consists of award winning facial masks, moisturizers, creams, for the face, neck, and eye area. The facial line includes day and night products that support all skin types. Yüz bakım serimiz, yüz, boyun ve göz çevresi için en iyi do al maske, nemlendirici ve kremlerden olu maktadır. Yüz bakım serimiz, bütün cilt tipleri için özenle tasarlanmı ; gece ve gündüz bakım ürünleri içerir. Facial Cleansing Toner CODE: 41 Rich with Dead Sea minerals refreshes and firms the skin leaving it smooth and supple. Mineral cleansing toner tightens and refines the pores, removes unwanted shine and stimulates the skin without dryness or flakiness. Yüz Bakımı için Temizleme Toniği 160ml Dead Sea Mineralleri tarafından zengin bu ürün, cildi sıkıla tırarak daha pürüzsüz ve gergin olmasına yardımcı olur. Mineral temizleme toni i, gözeneklerinizi temizleyip sıkıla tırarak yüzünüzdeki istenmeyen parlamayı ortadan kaldırır ve kurulu a neden olmadan cildinizi canlandırır. Facial Scrub Yüz Bakım Scrub ı CODE: ml An effective cleaner enriched with Dead Sea Minerals, Peach kernel Granules, and Algae. It cleans, removes old cells, fats, acne and acne marks, nourishes and cleans pores. It makes the skin clean and vital. Apply and massage for 3 minutes in circular motion until completely absorbed leaving the granules, then wash with lukewarm water. Dead Sea Mineralleri, eftali çekirde i taneleri ve yosunla zenginle tirilmi etkili bir temizleyici. Ölü hücreleri, ya ı, akneleri ve akne izlerini temizler; cildi besler ve gözenekleri arındırır. Cildin temiz ve canlı olmasını sa lar. Dairesel hareketlerle, 3 dakika boyunca cildinize masaj yaparak uygulayın. Sonra ılık su ile yıkatın. FACIAL CARE

6 CODE: ml CODE: 26 30ml Face Moisturizer An advanced non-oily formula that understands the needs of your skin, nourishing it with the essential Dead Sea minerals blended with herbal extract; Which all work together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate, and control wrinkles. It can be used as a Make up base. Eye Countor Gel A formula that has the richest natural elements of Dead Sea Minerals, Vitamins, Proteins and Aloe Vera extract. It is created to tighten and moisture the skin in the eye zone, reduce puffiness & dark circles, it also helps in eliminating the appearance of fine line and wrinkles. Yüz Bakımı için Nemlendirici Cildinizin elastikiyetini ve nem düzeyini arttırmak, cildi yenilemek ve kırı ıklıkları kontrol altına almak için; bitki özleriyle harmanlanmı Dead Sea mineral özleri ile cildinizin ihtiyaçlarını anlayarak cildinizi besleyen ya sız bir formül. Makyaj bazı olarak kullanılabilir. Göz Çevresi Jeli Dead Sea mineralleri, Vitaminler, Proteinler ve AloeVera özlerine gibi en zengin do al ö elere sahip formüldür. Göz çevresini sıkıla tırmak, nemlendirmek ve i lik ve koyu renk hakları azaltmak için üretilmi tir. Ayrıca göz çevresindeki ince çizgi ve kırı ıklık görünümünün giderilmesine yardımcı olur. FACIAL CARE CODE: 25 30ml CODE: 09 75ml Beauty Serum A special mixture of Dead Sea minerals, vegetable extracts and proteins which helps the skin in self-reparation process, granting the skin continuing renewal and additional moisture for wrinkles resistance appearance and delay old age signs, making the skin more soft and shiny. Day Cream Amazing formula that respond to your needs; nourishes your skin with the essential Dead Sea Minerals mixed with purified oils. That all work together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate, and control wrinkles. Güzellik Serumu Cildin kendini onarma sürecine yardım eden, ya lanma etkileri geciktirmek ve kırı ıklıkları önlemek için sürekli cilt yenilenmesi ve nemlendirme sa layan, cildi daha yumu ak ve parlak yapan bu ürün ÖlüDeniz mineralleri, bitki özleri ve proteinin özel bir karı ımıdır. Gündüz Kremi İçinde bulunan Dead Sea Mineralleri ve saf ya larla, cildinizi besleyerek bütün ihtiyaçlarınızı kar ılayacak inanılmaz bir formüldür. Cildin elastikiyetini arttır, nem düzeyini yükseltir, cildi yeniler ve kırı ıklıkları kontrol altına alır.

7 Night Cream An advanced non-oily formula that understands the importance of nourishment for your skin, it is a rich mixture of Dead Sea Minerals and Purified Oils. That all works together to increase your skin's elasticity, enhance moisture level, rejuvenate it, and control wrinkles formation. Gece Kremi CODE: 10 Dead Sea Mineralleri ve Saf Ya larla zenginle tirilmi bu karı ım, cildin beslenme ihtiyacını anlayan geli mi ya sız bir formüldür. Cildin elastikiyetini arttır, nem düzeyini yükseltir, cildi yeniler ve kırı ıklıkları kontrol altına alır. CODE: 12 75ml 75ml Facial Mud Mask Yüz Bakımı için Çamur Maskesi A unique combination of natural Dead Sea black mud enriched with antioxidant elements, almond oil with herbal extracts & fragrance, especially formulated to give you a younger and silkier skin by drawing out oils and impurities from your deepest pores. Its high mineral content refreshes, revitalizes your skin and controls formation and wrinkles development. En derin gözeneklerdeki ya ve kirleri temizleyerek, daha genç ve yumu ak bir cilde sahip olmanız için hazırlanmı bu ürün; do al Dead Sea siyah çamurunun, antioksidan elementlerle, badem ya ı ve do al bitki özleriyle zenginle tirilmi e siz bir kombinasyonudur. FACIAL CARE Anti-Wrinkle Cream FOUF anti wrinkle cream enriched with Dead Sea minerals and collagen, nourishes your skin deeply and reduce signs of aging, it is also rich with poly-plant (anti-wrinkle complex) and vitamins which help the skin regenerate it-self and prevent formation of wrinkles. Kırışıklık Önleyici Krem Dead Sea mineralleri ve kolajen ile zenginle tirilmi FOUF kırı ıklık önleyici krem, cildinizi derinlemesine besler ve ya lanma belirtilerini azaltır. Ayrıca poli-bitki (kırı ıklık önleyici kompleks) ve vitaminlerle cildin kendisini yenilemesine, kırı ıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

8 Sun Block FOUF Sun Block SPF-45 provides: 26 nourishing minerals from the dead sea, Intensive protection againets UVA and UVB Rays, Moisturizes and prevents premature aging of skin. Perfect for all skin types, and highly recommended for fair, very sensitive and young children skin. Güneş Koruyucu CODE: 30 FOUF Güne Koruyucu SPF-45: 26 besleyici Dead Sea mineraliyle UVA ve UVB ı ınlarına kar ı yo un koruma sa lar, cildi nemlendirir ve ya lanma etkilerini geciktirir. Bütün cilt tipleri için uygundur. Küçük çocuklar, açık renkli ve hassas ciltler için özellikle tavsiye edilir. Whitening Cream CODE: 11 This cream is rich with Dead Sea minerals and natural herbs to help whitening dark spots on the skin without using chemical bleaching which may cause skin irritation, leaving your skin bright, fresh and young. Leke (Beyazlatıcı) Kremi 35ml 75ml BODY CARE Natural DO AL VÜCUT BAKIMI Our body care line offers a wide selection of natural products that combines the finest ingredients of natural herbal extracts and other natural Dead Sea components, to rejuvenate and nourish your skin. Our selection includes; body mud, lotions, creams, scrubs and other special creams to offer you a healthy and amazing skin care experience. Vücut bakım serimiz cildinizi gençle tirmek ve beslemek için, do al bitkisel özler ve di er do al Dead Sea bile enlerinin en iyi malzemeler birle tirir. Serimizde; size sa lıklı ve a ırtıcı bir cilt bakımı deneyimi sunmak için vücut çamuru, losyonlar, kremler, scrub lar var. Ciltte tahri e neden olabilecek kimyasal yöntemleri kullanmadan, ciltteki koyu renk lekelerin yok olmasına yardımcı olan Dead Sea Mineralleri ve do al bitki özleriyle zenginle tirilmi bu krem, cildin daha parlak, taze ve genç olmasını sa lar.

9 CODE: ml CODE: g Hair Shampoo FOUF Hair shampoo with Dead Sea minerals, Vitamins, selected oils and herbal extracts specially formulated to: Mineralize hair with essential Dead Sea minerals. Cleans hair without stripping. Provide nourishment and leaves the hair healthy, silky and shining. Saç Şampuanı Dead Sea Mineralleri, Vitaminler, ya lar ve bitki özleriyle özenle formüle edilmi FOUF Saç ampuanı: Dead Sea Mineral özleriyle saçlarınızı mineralle tirir. Saçlarınıza zarar vermeden temizler. Saçınızı nemlendirir, sa lıklı ve ipeksi bir parlaklık verir. Hair Mud Mask CODE: 17 Hair Mud Mask contains Dead Sea black mud extracts, vitamins combined with natural oils, herbal extracts that protect and strengthen the roots of the hair to give it vitality and luster. Purifying, revitalizing, mineralizing, and regenerating with the help of the finest raw materials on earth Saç Çamur Maskesi Saç çamur maskesi Dead Sea siyah çamur özü, vitaminler, do al ya lar ve bitki özleri içerir. Saç köklerinizi güçlendirip koruyarak saçınıza canlılık ve parlaklık verir. Yeryüzündeki en iyi materyallerle hazırlanmı bu ürün saçınızı arındırır, canlandırır ve yeniler. 175ml Hot Bath Oil With Argan Perfect for colored and damaged hair, specially created to give you a deep moisturizing and vitality for a perfect repair, it is a unique composition of natural herbal extracts and Argan Oil which nourishing the scalp and smooth the hair and provide best treatment for healthy, shiny and silky hair. Argan Sıcak Banyo Yağı Boyalı ve yıpranmı saçlar için mükemmel olan bu ürün, özellikle saçlarınızı derinlemesine nemlendir ve mükemmel onarım sa lar. Do al bitki özleri ve Argan ya ının benzersiz bile imi olan bu ürün, kafa derinizi nemlendirir, saçlarınızı yumu atır ve sa lıklı, parlak ve ipeksi saçlara sahip olmak için en iyi tedaviyi sa lar. Hot Bath Oil With Keratin. Perfect for colored and damaged hair, specially created to give you a deep moisturizing and vitality for a perfect repair, it is a unique composition of natural herbal extracts, Brazilian Keratin which smooth the hair and nourishes the scalp and provides best treatment for healthy and shiny hair. Keratin Sıcak Banyo Yağı CODE: 48 Boyalı ve yıpranmı saçlar için mükemmel olan bu ürün, özellikle saçlarınızı derinlemesine nemlendir ve mükemmel onarım sa lar. Do al bitki özleri ve Brezilya Keratininin benzersiz bile imi olan bu ürün, kafa derinizi nemlendirir, saçlarınızı yumu atır ve sa lıklı, parlak ve ipeksi saçlara sahip olmak için en iyi tedaviyi sa lar. 350g BODY CARE

10 CODE: ml CODE: g Shower Gel Contains a natural and unique formula rich with Dead Sea minerals, essential oils and herbal extracts, keeps your body highly clean and reinvigorated, soft and moisturized. Duş Jeli Vücudunuzu temiz tutmak, nemlendirmek, yumu ak ve canlı olmasını sa lamak için Dead Sea Mineralleri, öz ya lar ve bitki özleriyle zenginle tirilmi do al ve benzersiz bir formül içerir. Body Mud CODE: 05 The richest natural mineral Mud nourishes and builds skin cells by providing the skin with essential minerals, which enhance body immunity against skin diseases, while it reduces wrinkles, burning fat close to skin surface, stimulating blood circulation, releasing you of exhaustion and back pain, and making your body silky and glowing. Vücut Çamuru Zengin do al mineralli çamurun içeri indeki mineraller deri hastalıklarına kar ı ba ı ıklı ı arttırarak deri hücrelerinin yenilenmesini sa lar ve cildi nemlendirir. Kırı ıklıkları, sırt ve vücut a rılarını azaltır, kan dola ımını hızlandırır, cildinizin ipeksi ve parlak olmasını sa lar. 500g Body Mud Anti - Cellulite the richest mud coming from the deepest spot on Earth. The amazing black mud is reach of minerals; organic compounds mixed with Anti-Cellulite agents (Pronalen), to give you the best bathing while fitting your cellulite, detoxifying, revitalizing, energizing your skin, reducing the appearance of wrinkles, and help you tighten sagging accumulated over the years on your body. Selülit Önleyici Vücut Çamuru Dünyanın en derin yerinden gelen en zengin çamur. Bu harika siyah çamur mineraller, selülit önleyici ajanlar (Pronalen) ve organik bile enlerin karı ımı bu ürün, siz bu güne kadar ki en iyi banyonuzu yaparken selülitleri giderir, cildinizi arındırır, canlandırır, enerji verir, kırı ıklık görünümünü azaltır ve sarkmı derinin sıkıla masına yardımcı olur. Body Scrub Cream CODE: 19 Contains Dead Sea Minerals, Essential Oils & Granules which all works together to nourish the skin and exfoliate old cells replacing them with new and healthy cells, improving the skin's elasticity while looking healthy, rejuvenated and radiant Vücut Scrub Kremi Dead Sea Mineralleri, Öz Ya lar ve Granüller içerir. Cildi nemlendirir, ölü hücreleri temizleyerek yeni ve sa lıklı bir cilde sahip olmanızı sa lar. Cildin elastikiyetini arttırarak, sa lıklı, yenilenmi ve parlak gözükmesini sa lar. 175ml BODY CARE

11 Body Scrub Salt CODE: 37 A unique Combination of Natural Dead Sea Salt (Minerals) & Essential Oils, specially formulated to peel away and remove dull dead skin to reveal younger skin layer, and refresh your body. Thoroughly cleans your pores allowing skin to breath easier, stimulates blood circulation and helps to remove the daily toxins from your skin & it helps skin regeneration which keeps your skin looking younger and strengthens. Vücut Scrub Tuzu Cildinizdeki ölü hücreleri temizleyerek cildinizdeki yeni hücre tabakasını ortaya çıkarıp daha canlı bir cilde sahip olmanız için formüle edilmi Do al Dead Sea Tuzu (Mineralleri) ve Öz Ya ların e siz birle imi. Gözeneklerinizi temizleyerek cildinizin daha rahat nefes almasını sa lar. Kan dola ımını hızlandırır ve cildinizin daha genç ve güçlü görünmesi için gün içerisinde cildinizi etkileyen toksinleri temizleyerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. 300g Massage Oil CODE: 39 Contains a magical mixture of almond oil jojoba oil and other important natural oils, also rich with vitamin E which nourishes your skin, This combination of multi natural essential oils and vitamins gives you the maximum comfort, it deeply penetrates your skin for a lasting relaxation for your muscles. Masaj Yağı Badem ya ı, jojoba ya ı ve di er do al ya ların sihirli karı ımı. Ayrıca içeri indeki E- vitamini sayesinde cildi nemlendirir. Do al öz ya ların ve vitaminlerin karı ımı bu ürün, rahatlık verir ve cildinize derinlemesine nüfuz ederek kaslarınızda uzun süreli rahatlama sa lar. 300ml Soft Mud CODE: ml BODY CARE Massage Salt With Oil CODE: g Natural DEAD SEA salt with massage oil and algae extract, peels dead cells, smoothes and rejuvenates the skin, it repairs and revitalized your skin for a lasting silky look. Yağlı Masaj Tuzu İçeri indeki Do al Dead Sea tuzu, yosun özü ve masaj ya ıyla, uzun süreli yumu aklık için cildinizi onarır ve canlandırır, ölü derileri temizler, yeniler ve yumu atır. A natural non-oily advanced formula of natural herbal Extracts with Dead Sea Mud (Silt) for skin Rejuvenator. It deeply nourishes your skin with minerals and conditioners extracted from Dead Sea Mud, bringing the youth to your skin. Yumuşak Çamur Do al bitki özleri ve Dead Sea Çamuruyla (Silt) hazırlanmı, cilt yenileyici, ya sız bir formüldür. Dead Sea Çamurundan elde edilen mineraller cildinizi derinlemesine besleyerek, cildinizi gençle tirir.

12 Body Butter FOUF Body Butter is a unique combination of Shea and Coconut butter, Herbal Oils, and Dead Sea Minerals. It helps to moisturize and radiate the skin. Available on different fragrances: Vanilla, Chocolate, Mango, and Strawberry. to be Used on all body parts. Safe to use during pregnancy; apply a thick layer to reduce the appearance of pregnancy stretch marks; Keep using it during your pregnancy to make your skin more flexible. Body Butter Body Lotion CODE: 36 FOUF Body Butter, shea ve Hindistan cevizi ya ı, bitkisel ya lar ve Dead Sea Minerallerinin e siz bir karı ımıdır. Cildin nemlendirmeye ve parlamasına yardımcı olur. Bütün vücutta kullanılabilecek; vanilya, çikolata, mango ve çilek gibi farklı kokularda mevcuttur. Gebelik esnasında kullanılabilir. Çatlakların görünümünü azaltmak için kalın bir tabaka halinde kullanın. Hamilelik esnasında, cildin elastikiyetini arttırmak için uygulamaya devam edin. CODE: 16 A natural non-oily advanced formula for dry to normal skin; Created to enhance your skin s moisture level, it nourishes the skin with its unique combination of Dead Sea minerals and increases skin elasticity leaving your skin feeling silky and smooth Vücut Losyonu Kuru ve normal ciltler için do al ve ya sız bir formül. Dead Sea minerallerinin e siz birle imiyle cildinizi nemlendirir. Cildinizde parlaklık ve pürüzsüzlük duygusu yaratarak, cildin elastikiyetini arttırır. 200ml 200ml Aloe Vera Gel Aloe Vera ( Barbadensis ) Gel with Dead Sea Minerals, vitamins and anti oxidants, Chamomile extract and Allantoin. Highly effective after sun exposure, giving your skin a cooling and smoothing effect. Excellent for dry skin. irritated skin, insect bites and minor abrasions. Absorbed quickly, moisturizes and leaves your skin soft, smooth and refreshed. AloeVera Jeli CODE: 18 AloeVera (Barbadensis) jeli ile Dead Sea mineralleri, vitaminleri ve anti-oksidantlar (Beta Karoten, Niasin, Provitamin 5), Papatya özü ve Allantoin. Cildinize so utma ve pürüzsüzlük etkisi verir, güne sonrası bakımda çok etkilidir. Kuru ciltler için mükemmeldir. Çabuk emilir, cildi nemlendirir,yumu atır, pürüzsüzle tirir ve tazeler. Dead Sea Water Characterized by its highly concentration of natural Dead Sea minerals; Suitable for oily and normal skin; It cleanses the skin and peals dead cells also it fights against bacteria and fungi, Dead Sea Water is a very important agent that can help curing many skin diseases that have relationship with lack of minerals in the body. Apply it with a piece of cotton on the concerned region, It is used as well by adding 150 ml to 40 liters of bath warm water and just relax for minutes. Dead Sea Suyu CODE: 40 İçeri indeki yo un, do al Dead Sea mineralleri sayesinde ya lı ve normal ciltler için uygundur. Cildi temizler. Dead Sea Suyu, vücuttaki mineral eksikli i nedeniyle olu mu pek çok deri hastalı ının tedavisinde çok önemli bir yardımcıdır. İlgili bölgeye bir pamuk yardımıyla uygulayın. Ayrıca; 40 lt lik sıcak banyo suyunun içerisine 150 ml ekleyerek, bu suyun içerisinde dakika dinlenebilirsiniz. 175ml 300ml BODY CARE

13 CODE: ml Foot Cream An excellent non-oily protective foot cream, which provides a healthy treatment for your feet; enhancing the skin's moisture level while softening and increasing skin elasticity. Foot Cream is quickly absorbed to protect the skin against dryness and to prevent bacteria and fungus growth that cause odor. It refines and nourishes through its exceptional combination of Dead Sea minerals. glycerin soap with natural loofah Ayak Kremi Ayaklarınız için sa lıklı bir bakım sa layan, ya sız, koruyucu ayak kremi. Cildi yumu atır, nemlendirir ve cildin elastikiyetini arttırır. Ayak Kremi, cildi kurulu a ve kokuya kar ı korumak için hızla emilir. Dead Sea mineralleri sayesinde cildi yeniler ve besler. this unique combine genuine dead sea minerals created by nature over thousands of years; with a pure vegetable base and moisturizing glycerin to provide a truly luxurious cleansing experience while exfoliating dead sea skin cells. Our smoothing bath bars relaxes your muscles, stimulates your blood circulation and restores your skin s natural ph level. best of all soap is ١٠٠ natural, to deliver the authentic dead sea refreshing experience straight to your washroom BODY CARE CODE: ml Hand Cream An excellent non-oily, rapidly absorbed, protective hand cream processed to meet hands need of minerals, oils and natural compounds. FOUF non-oily Hand Cream will be providing instant, long-lasting moisturizing relief and protects your hands throughout the day. Doğal Kabak Lifi İçeren Gliserin Sabunu: Do a tarafından binlerce yılda olu turulan Dead Sea mineralleri ve saf bitkisel özleri birle tiren bu ürün nemlendirici gliserin ile birle erek, peeling sayesinde cilt temizli ini sa larken di er taraftan kaslarınızı rahatlatır, kan dola ımını uyarır ve cildin do al ph seviyesini dengelemesine yardımcı olur. El Kremi Hızla emilen, ya lılık hissi bırakmayan, koruyucu el kremi; ellerin mineral ve ya ihtiyacını kar ılamak için üretilmi tir. FOUF ya sız El Kremi, anında uzun süreli nemlendirme sa lar ve gün boyu ellerinizi korur

14 Olive Oil Soap CODE: g FOUF Olive oil soap is a combination of Dead Sea Natural elements, and amazing natural elements such as Olive oil, Glycerin, It gives you a new feeling of cleansing and purity, and it restores your skin's PH balance. Zeytin Yağlı Sabun FOUF Zeytin Ya lı Sabun, Dead Sea nin do al elementleriyle Gliserin, Zeytin Ya ı ve do al elementlerin karı ımıdır. Temizlik ve saflık hissi verir ve cildinizin PH de erini korur. CODE:20 100g Mud Soap It is formulated using mineral rich Dead Sea black mud. Gently cleanses away oil, bacteria and dirt particles, leaves the skin purified and fully cleansed. It moistures the skin, activate performance of skin cells. Your skin will remain clean, hydrated and moisturized. It can be used daily Dead Sea Çamuru Sabunu Mineral bakımından zengin, Dead Sea siyah çamuru kullanılarak formüle edilmi tir. Nazikçe, cildinizdeki ya ı, bakterileri ve kir partiküllerini temizleyerek; cildinizin tamamen temizlenmi ve arınmı olmasını sa lar. Cildinizi nemlendirir. Cildinizin temiz ve nemlenmi kalmasını sa lar. Sulfur Soap CODE:23 100g the optimist soap for your skin it is highly enriched with minerals and sulfur from the Dead Sea in addition of the natural Olive Oil extract. This legendary complex helps for a perfect cure from various skin ailments like psoriasis and especially Acne. Balances the moisture level in your skin thoroughly cleanses your face and body and leaves your skin soft and silky. Kükürtlü Sabun Zeytin Ya ı özlerine ek olarak Dead Sea den gelen mineral ve kükürtle zenginle tirilmi harika bir sabundur. Cildinizin nem seviyesini dengeler, yüzünüzü ve vücudunuzu temizleyerek yumu aklık ve parlaklık verir. CODE:21 Mineral Soap It is specially formulated using Dead Sea essential minerals for a healthy glowing skin. It is a deep cleansing soap that purifies, tightens and smoothes the skin. Skin is replenished, as all impurities are washed away. It gives protection against acne and other blemishes and restores skin's natural Ph balance. Mineral Sabunu Sa lıkla parlayan bir cilt için, Dead Sea mineralleriyle özenle formüle edilmi tir. Derinlemesine temizlik sa layan, cildi sıkıla tıran ve pürüzsüzle tiren bir sabundur. Ciltteki kirler temizlendi inde cilt tazelenir. Akne ve lekelere kar ı koruma sa lar ve cildin PH dengesini korur. 100g BODY CARE ARGAN CODE:23 100g Argan Oil Soap Enriched by a unique combination of beautifying Dead Sea minerals, sourced from the bed of the Dead Sea, 1300 feet below sea level and naturally mixed for thousands of years, mixed together with the amazing Argan Oil to provide you with a deep penetrating and rejuvenating beauty treatment like no other soap. Argan Yağlı Sabun Binlerce yıldır deniz seviyesinden 400 metre derinde olu an Dead Sea mineralleri ve Argan Ya ı ile zenginle tirilmi e siz bir karı ımdır. Di er sabunların aksine, cildinize nüfuz ederek cildinizin gençle mesine yardımcı olur. CODE:22 Exfoliating Soap Contains the Dead Sea essential minerals, apricot seed granules and olive oil; cleanses deeply, provides minerals and removes impurities. It operates to exfoliate damaged skin cells and fat sediments. It also unclogs pores and leaves your skin healthy moisturized and refreshed. Peeling Sabun Dead Sea mineralleri, kayısı çekirde i taneleri ve zeytinya ı içerir. Gözeneklerdeki kirleri yok eder, cildin ihtiyacı olan minerali sa lar ve derinlemesine temizler. Ya kalıntılarını ve ölü hücreleri yok eder. Ayrıca tıkanmı gözeneklerinizi açarak tazelenmi ve nemlenmi bir cilde sahip olmanızı sa lar. 100g

15

Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments...

Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments... Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments... 1 Cilt Bakımları / Facial Treatments Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın. Please see our cosmetologist

Detaylı

menu of spa services spa menüsü

menu of spa services spa menüsü GRAND HYATT ISTANBUL Taşkışla Caddesi, No.1 Istanbul, 34437 Turkey istanbul.grand.hyatt.com HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Hotels Corporation. 2015 Hyatt Hotels Corporation.

Detaylı

For a more relaxing and healthier lifestyle

For a more relaxing and healthier lifestyle spa menü spa menu daha rahat ve sağlıklı bir hayat için For a more relaxing and healthier lifestyle Keyif ve kalite... Mutluluğumuz, bu iki kavramı yaşamımıza ne kadar kattığımızla ilgilidir. Kaliteli

Detaylı

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi.

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Çevreci ve yenilikçi teknolojilerle profesyonel berberler ve bakımın bir uzmanlık işi olduğuna inanan erkekler için

Detaylı

Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND

Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND " CVK Safira Spa nın profesyonel hizmet anlayışı ve özel uygulamaları ile kendinizi ayrıcalıklı hissedeceksiniz." CVK

Detaylı

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66 WHERE BEAUTY HAPPENS free of charge. N 23 WINTER 2015 THE LIQUID GOLD» p08 THE HISTORY OF A FRAGRANCE» p12 HOW TO MOISTURIZE LIKE A PRO» p16 EXPRESS YOURSELF» p22 SLOW LIFE SLOW CITIES A SLOW LIFE IS POSSIBLE»

Detaylı

İÇİNDEKİLER SKINOVAGEPX

İÇİNDEKİLER SKINOVAGEPX SKINOVAGE PX İÇİNDEKİLER 1. Felsefesi... 2. Serideki aktif içerikler... 3. Alt seriler... 4. VITA BALANCE kuru cilt tipleri için... 5. CALMING SENSITIVE hassas cilt tipleri için... 6. PERFECT COMBINATION

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

Ağustos 2015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45

Ağustos 2015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45 Ağustos 015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45 Merhaba Değerli Huncalife Temsilcileri, Bu ay size çok güzel haberlerimiz var. Huncalife olarak Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (SELDIA) ve

Detaylı

TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU

TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU İÇECEKLER Meyve suları ve özlerinden hazırladığımız özel karışımlardan oluşan içecek çeşitlerimiz, günlük besin gereksiniminizi karşılamaya ve iyi bir yaşam tarzına kavuşmanıza yardımcı

Detaylı

ARCTIC SECRET Oksijen Serisi

ARCTIC SECRET Oksijen Serisi ARCTIC SECRET Oksijen Serisi OKSİJEN SERİSİ KUZEY DENİZİNİN SIRLARI Deride hücresel solunumu arttırıcı etki gösterir, deriyi oksijenlendirir. Cilde elastikiyet kazandırır, ölü cilt hücrelerinin giderilmesine

Detaylı

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti.

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. 0 Sevgili üyelerimiz, 0 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. PH Farma 0 te yirminci yılını doldururken, Propa ise yedinci yılının ortalarına geldi. 007 yılı sonrası

Detaylı

NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX

NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 ÜRÜN KATALOĞU 2013/2014 NU SKIN /PHARMANEX DIŞTAN İÇE VE İÇTEN DIŞA, NU SKİN EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNMENİZİN VE HİSSETMENİZİN PÜF NOKTASI Geleceğe doğru bir bakın;

Detaylı

NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2015 - VERSİYON 2 ÜRÜN KATALOĞU 2015 NU SKIN /PHARMANEX

NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2015 - VERSİYON 2 ÜRÜN KATALOĞU 2015 NU SKIN /PHARMANEX NU SKIN /Pharmanex ÜRÜN KATALOĞU 2015 - VERSİYON 2 ÜRÜN KATALOĞU 2015 NU SKIN /PHARMANEX DIŞTAN İÇE VE İÇTEN DIŞA, NU SKİN EN İYİ ŞEKİLDE GÖRÜNMENİZİN VE HİSSETMENİZİN PÜF NOKTASI Geleceğe doğru bir bakın;

Detaylı

www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU

www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU www.asgkozmetik.com 2013 KATALOĞU HairMD, ASG Kozmetik Tescilli Markasıdır. SAÇ ŞAMPUANI 300ml BİTKİSEL KÖK HÜCRE VE BİTKİSEL MULTİVİTAMİN - MİNERAL KOMPLEKS TÜM SAÇ TİPLERİ İÇİN. Hairmd Şampuan içeriğindeki

Detaylı

Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A peaceful retreat from the hustle and bustle of the city...

Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A peaceful retreat from the hustle and bustle of the city... Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 Söğütözü 06520 Ankara, Turkey Tel : +90 312 248 88 88 Fax : +90 312 248 88 99 KarmaSpa.com.tr JWMarriottAnkara.com Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A

Detaylı

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi th nd 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı na bağlı bir

Detaylı

Asla unutmaz! Nobody Forgets! A good night sleep. İyi bir uykuyu

Asla unutmaz! Nobody Forgets! A good night sleep. İyi bir uykuyu Bir resepsiyonistin güler yüzü ve ilgisini, Kat sorumlusunun her sabah odaları pırıl pırıl yapan titizliğini, Bir şefin lezzete lezzet katan mükemmel dokunuşunu, Tüm yılın stresini alan masörün maharetli

Detaylı

AROMATHERAPY. Turkish Bath in Luxury Hotels DESIGN TURKEY 2010 AWARDS BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 TURKEY A TOUCH OF HEALTH & BEAUTY

AROMATHERAPY. Turkish Bath in Luxury Hotels DESIGN TURKEY 2010 AWARDS BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 TURKEY A TOUCH OF HEALTH & BEAUTY 01-2011 issue 9. A Complimentary copy from IKMIB. ISSN 1309-0445 Beautyland Turkey /MAGAZINE OF TURKISH COSMETICS EXPORTERS TURKEY Turkish Bath in Luxury Hotels 04 BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 iessential

Detaylı

Çikolatanın baştan çıkarıcı etkisi,ananas ve çiçeksi notalar ile birleşerek çekiciliği arttırıyor.

Çikolatanın baştan çıkarıcı etkisi,ananas ve çiçeksi notalar ile birleşerek çekiciliği arttırıyor. 10000 MACHO VICTORY EDT 100ML (E) İçeriğindeki karanfil ve kişniş notalarının heyecan verici kokusu ve erkeksi dokunuşu ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ile muhteşem aromaları KULLANIM ortaya / UYARI çıkaran / ÜRÜN

Detaylı

02 Spa Kuralları ve Politikası. 04 Islak Alanlar. 07 Nua ya Özel. 09 Yüz Bakımları. 12 Vücut Sağlığı. 17 Masajlar. 21 Bedende ve Mekanda Denge

02 Spa Kuralları ve Politikası. 04 Islak Alanlar. 07 Nua ya Özel. 09 Yüz Bakımları. 12 Vücut Sağlığı. 17 Masajlar. 21 Bedende ve Mekanda Denge M E N Ü 02 Spa Kuralları ve Politikası 04 Islak Alanlar 07 Nua ya Özel 09 Yüz Bakımları Sayın Misafirlerimiz, Türkiye nin ilk ve tek destinasyon Spa sına hoş geldiniz. Nua Wellness-Spa da sizi aramızda

Detaylı

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 2 PANTONE: FALL WINTER 2013 PALETTE 4 beautyaddicts lipaddiction 6 THE POWER OF THE THREAD 8 OILS: TODAY S SECRET BEAUTY

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 2012/13

ÜRÜN KATALOĞU 2012/13 ÜRÜN KATALOĞU 2012/13 EV GÜZELLİK ZİNDE YAŞAM CROP BOTTOM SİZİN İŞİNİZ EV GÜZELLİK ZİNDE YAŞAM 1959 Başlangıç Çeşitli küçük serbest girişimlerde birlikte çalıştıktan sonra çocukluk arkadaşı olan Rich DeVos

Detaylı

2009 ürün kataloðu / product catalog BÝZ KÝMÝZ Tim Kozmetik in kurumsal ve yapýsal temeli, 1989 yýlýnda Ýstanbul da atýlmýþtýr. Turizm sektörüne, Otellere yönelik firma logolu promosyon malzemesi yani

Detaylı

Your Partner in Health

Your Partner in Health Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z Your Partner

Detaylı

More Quality for your life. 04/2015. Profesyonel Temİzlİk ve bakım

More Quality for your life. 04/2015. Profesyonel Temİzlİk ve bakım world More Quality for your life. 04/2015 Profesyonel Temİzlİk ve bakım Popüler ürünleri keşfedin! Sayfa 03 HERKES İÇİN ANTİBAKTERİYEL BAKIM MICROSILVER PLUS her soruna çözüm sunar 18 Sayfa Sayfa anneler

Detaylı

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue 2014 / 2015 EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue Mutfak Hijyeni Kitchen Hygiene Çamaşır Hijyeni Laundry Hygiene Genel Temizlik ve Kişisel Bakım Hijyeni General Hygiene and

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN dünyanın en saf* kozmetiği * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası Ürünlerimiz el yapımıdır ( toplu üretim yapılmamaktadır) ve doğal ham maddelerimizin besin içeriğini

Detaylı

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 www.berkemann.com ÇOK SATANLAR PROGRAMI 2015/2016 BEST-SELLER PROGRAM 2015 2016 KURULUŞ 1885 yılında Heinrich Ad. Berkemann, Berkemann şirketini Hamburg

Detaylı