CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Zeliha Aslı Öcek İZMİR

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ sayfa 1.Civa İle İlgili Genel Bilgiler 4 2.Civanın Diş Hekimliğinde Kullanımına Tarihsel Bakış 6 3.Amalgama Alternatif Materyallerin Toksisitesi Kompozit Cam İyonomer Siman(cis) Altın ve Altın Alaşımları Seramik 9 4.Amalgam Toksikolojisi Civanın Hastaya Olan Etkisi Civanın Ağız-Diş Çalışanlarına Etkisi Civanın Çevre Kirliliğine Etkisi 18 5.Civa Kullanılmasının Kontrolü 18 6.Ağız-Diş Sağlığı Çalışanlarının Uyması Gereken Kurallar 27 7.Civa Zehirlenmesinin Tedavisi 33 8.Sonuç 44 9.Özet Özgeçmiş 47 2

3 GİRİŞ Amalgamlar Diş Hekimliğinde kullanılmaya başlanmalarından bu yana içerdikleri civa nedeniyle toksik oluşları ile ilgili birçok tartışmaya neden olmaktadır. Aslında genel anlamda amalgam toksikolojisi olarak bahsedilen konu, civa toksikolojisi başlığı altında incelenmektedir. Bu çalışmada amacı: 1. Diş hekimliğinde potansiyel bir tehlike olan amalgamın hastaya, ağız-diş sağlığı çalışanları ve çevreye olan toksik etkinliklerinin belirlenmesi. 2. Ağız-diş sağlığı çalışanlarının civanın etkilerinden nasıl korunmasının değerlendirilmesi. 3. Bu etkilerin minimuma indirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları. 4. Civa zehirlenmesi durumunda tedavinin nasıl yapılacağı hakkındaki bilgileri kapsamaktadır yılları arasında yayınlamış bazı kitaplardan ve yılları arasındaki bazı makalelerden yararlandım 3

4 1.Civa ile İlgili Genel Bilgiler Civanın kimyasal ve fiziksel özelliklerini özetlersek: Civa sıvı durumda bulunan tek elementtir. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur. Civanın, gümüş ve kalay ile yaptığı ikinci bir alaşım olan amalgam, diş hekimliğinde en çok kullanılan restoratif materyaller arasındadır. Bu yaygın kullanım beraberinde amalgam formülünde bulunan civanın sağlığa zararlı olup olmadığı konusunu gündeme getirmiştir. Amalgamın en önemli bileşimi olan civa üç değişik formda olabilir: Elementler veya metalik civa, Civa tuzları, Organik civa bileşikleri. Bu sınıflandırmayı toksisite derecelerine göre yaptığımızda ise; en toksik olarak metil ve etil civa bileşikleri, daha sonra civa buharı gelmekte ve bunlar, civanın inorganik tuzları ve fenil civa tuzları gibi organik şekiller izlemektedir. Bunların her biri kendilerine özgü biyolojik etkilere sahiptir. Ancak halk sağlığına yönelik en büyük tehdidin, civanın inorganik bileşikleri yani temel olarak metil civa olduğu kanıtlanmıştır. Bu bileşik, yıllardan beri dünyanın çeşitli bölgelerinde kitle zehirlenmelerine neden olmuştur ki bu vakaların en kötüsünde, civa gıdalara karışmış olarak bulunuyordu. Organik civa bileşikleri gastrointestinal yoldan hızla absorbe edilir. Absorbe edildikten Sonra, bu lipofilik bileşikler vücudun geri kalanına hızla dağılır. Özellikle serebral korteks, beyincikteki granüler hücre tabakası, periferdeki duyu sinirlerinin membranları ve böbrekte 4

5 birikime uğramaktadır. Bu nedenle de zehirlenmenin temel bulguları merkezi sinir sistemi ilgilendirir. Metil civanın diş hekimliği ile direkt bir bağlantısı yoktur. İnorganik civa doğada, iki tür tuz şeklinde bulunur: Merkürik (divalan) ve merküröz (monovalan). Bu tuzlar, organik bileşikler gibi gastrointestinal yoldan iyi absorbe edilmezler. En toksik tuz merkürik civadır. Çünkü, suda daha fazla çözünürlüğe sahiptir. Bu tuzların en çok bilineni olan merkürik klorür son derece korozivdir ve bazen ölümcül gastrointestinal erozyona neden olur. Bu son derece zehirli bileşiğin de diş hekimliği ile direkt bir bağlantısı yoktur. Ancak tarımda mantar ilacı, kimya sanayinde ham madde, tıpta 1/2000 derişikliğinde sulu çözeltisi lokal antiseptik olarak kullanılmaktadır. Merküröz tuzlar suda daha az çözünürler ve daha az korozivdirler. Bu tuzlardan biri olan merküröz klorid (kalomel) antiseptik, diüretik ve laksatif ilacı olarak tıpta en çok kullanım alanı bulmuş bileşiktir. İnorganik civa bileşikleri, epitel hücreleri, kan hücreleri ve plazma proteinleri ile birleşerek organların derinliklerinde, salgı bezlerinde ve bir miktar da merkezi sinir sisteminde birikmektedir. Elementer civa (metalik civa) ise; diş hekimliğini en çok ilgilendiren formdur. Diş hekimliğinde kullanılan amalgam, civanın gümüş-kalay alaşımı ile meydana getirdiği bir alaşımdır. Amalgam partiküllerinin içinde bulunan metalin bu şekli, gastrointestinal yolla absorbe edilemez. Bununla beraber metal, kolaylıkla lipofilik bir buhara çevrilir ve inhalasyonla kolayca absorbe edilir. Absorbe edildikten sonra elementer civa, biotransformasyona uğrayarak merkürik civa haline dönüşür. Kandan doku ve organlara geçişi çok kolaydır. En yüksek birikimin böbrekte olduğu konusunda ortak görüş vardır. Elementer civanın kolay inhalasyonu, metalin en düşük erime noktasına sahip olmasıyla ilgilidir. Bu değer C,dır. Yine aynı nedenle, çok yüksek buharlaşma kabiliyeti vardır. 25 C,de 1 havada 2 µm civa buharlaşabilmekte ve ısının yükselmesiyle buharlaşma oranı da artabilmektedir. 5

6 Civa bileşiklerinin vücut dokuları ve işlevleri üzerindeki zararlı etkilerine civa zehirlenmesi olarak tanımlıyoruz. Bazı sanayi işlemleri civa bileşiklerinin tehlikeli düzeyde yoğunlaşmasına yol açtığından, çağdaş zehirlenmesi en çok karşılaşılan meslek hastalıklarından biri olmuştur. Günümüzde, kimyasal maddelerin, boyaların, çeşitli ev gereçlerinin böcek ve mantar ilaçlarının üretimi gibi birçok sanayi dalında geniş çapta civa kullanılmaktadır. İnsanı zehirleyebilecek düzeyde civa içeren çeşitli tüketim maddelerinin yanı sıra, havaya karışan civa buharları, dumanlar ve tozları ya da civalı sanayi artıklarının sulara karışması gibi çevre kirliliği etkenleri de büyük bir tehlike yaratır. Suya karışan civa bileşikleri, çamur çökeltilerinde bulunan bakteriler tarafından organik civa bileşiklerine çevrilir, tüketilen çeşitli deniz ürünlerinin bünyesinde birikebilir. Japonya'da endüstriyel artık kaynaklı civa ile kirlenen bölgelerden yakalanan balık yüzünden yaklaşık 100 kişinin öldüğü veya ciddi nörolojik zararlara uğradığı bildirilmiştir. Diş hekimi muayenehanesinde civa riskine gelince, amalgamın diş hekimliğinde en çok kullanılan restoratif materyal olması, diş hekimi ve yardımcı personelini civa zehirlenmesi açısından önemli risk grubuna sokmuştur. 2.Civanın Diş Hekimliğinde Kullanımına Tarihsel Bakış Yedinci yüzyılın başlarında Çinliler dişleri dolgu yapmak için civa içeren gümüş pastalar kullandılar. Ortaçağın başından sonuna kadar Çin ve Avrupa daki dönemin kimyacıları cinnabar metalinden elde edilen orta ısıda birden buharlaşarak kaybolan gizemli gümüşî sıvı üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırdılar. Kimyacılar oda ısısında civanın gümüş, kalay, bakır gibi metallerin tozlarıyla çözünmeye başladığım gözlemlediler lü yılların başında Fransa da kullanılan materyalin (D Arcest mineral cement)ilk dental amalgam olduğu düşünülmektedir. D Arcest mineral cement günümüz amalgamı ile 6

7 küçük bir benzerlik gösterir. Bizmut, kurşun, kalay ve civa içeren bu alaşım 100 C de karıştırılarak ve direkt olarak uygulanmaktadır de Regnard mineral cement hazırlarken civa miktarım arttırarak günümüz amalgamına bir adım daha yaklaştı ve yoğrulma ısısını 68 C ye indirerek hastaların önemli ölçüde acı çekmesini azalttı. Amalgamın oda sıcaklığında bir restoratif materyali olarak kullanımı 1819 da Bell tarafından İngiltere de gerçekleştirilmiş ve l826 da Taveo ilk kez gümüşü de karışıma ilave etmiştir. Bazı diş hekimleri Hg/Ag karışımının hazırlandıktan sonra genleştiği, dişlerde sık kırıklara neden olduğu, hazırlanan kavitenin üzerine taşarak çenenin doğru kapanmasına engel olduğu yolundaki kuşkularını yayınladılar. Bazıları ise civa zehirlenmelerinden şüphelendiler çünkü civaya maruz kalan kişiler demans ve motor duyu kaybı gibi sağlık problemleriyle literatüre kaydedildi. Sonuç olarak Amerikan Dental Operatör Demeği 1845 te üyelerine amalgamı dolgu materyali olarak kullanmamalarını ve kullanılmasına da izin vermemelerini istedi. Sonraki on yıllık süreç içinde bazı demek üyeleri amalgam kullandıkları için meslekten uzaklaştırıldılar. Sonunda amalgam savunucuları kontrolü ele aldılar ve yılında demek üyelerini zorlama konusunda geri adım attı yılında Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) kuruldu ve amalgamı güvenilebilir ve uygun bir dolgu materyali olarak kabul etti. Kısa bir süre sonra kalay genleşmeyi önlemek amacıyla Hg/Ag karışımına ilave edildi. Ekonomik nedenlerden dolayı da amalgam kullanımı o günlerdeki genel dolgu materyallerine kıyasla daha revaçtaydı. Kullanımının kolay ve basit olması, finansal açıdan uygun olması, diş hekimlerinin toplumun daha geniş alanlarına ulaşmayı hedeflemesi, amalgamın dönemin en çok tercih edilen dolgu materyali olmasına neden oldu ten önce amalgamdaki metal karışımları ekspansiyon ve kontraksiyonu kontrol etmek için daha fazla modifiye edildi ve o günden bu güne temel formüle sadık kalınarak bazı küçük değişiklikler 7

8 yapıldı ler boyunca Alıınanya da amalgamın yüzeyi ile güvenliği arasında bazı şüpheler vardı ancak bununla ilgili yeterli sonuçlar elde edilemedi de amalgamın %50 metalik civa, %35 gümüş, %9 kalay, %6 bakır ve bir miktar çinko içerdiği belirtildi. Posterior dişlerin restorasyonunda amalgam bugün Amerikan diş hekimlerinin %92 si tarafından kullanılmaktadır. Amerika da yılda nin üzerinde amalgam dolgu yapılmaktadır. Uzun süredir kullanımı ve popülaritesi amalgamın güvenilir bir dolgu materyali olduğunun kanıtıdır. 3.Amalgama Alternatif Materyallerin Toksisitesi Amalgam kullanımı toksik etkisi nedeniyle diş hekimleri tarafından hala şüphe ile karşılanmakta olsa da ona alternatif olarak kullanılan dolgu materyallerinin de toksik etkilerinin olduğuna dair bazı yayınlar bulunmaktadır. 3.1Kompozitler Anti amalgamistler tarafından kompozit rezinler prensip olarak amalgama karşı alternatif dolgu maddesi olarak belirtilmiştir. Ancak kompozit dolgu maddelerinin içeriğinde de sağlığa zararlı maddeler bulunmaktadır. Kompozitlerin sitotoksik, alerjik etkisi vardır ve RNA yapımını bozmaktadır. Anti amalgamcılar tarafından alternatif olarak görülmesine karşın kompozitler hücre üzerinde amalgamdan daha çok sitotoksik etki göstermektedirler. Kompozitlerin polimerizasyonu sırasında serbest radikallerin açığa çıkmasını sağlayan peroksitler, deri tümörlerinin tetikleyicisi olarak bilinmektedir ve kompozitin toksik olmasındaki 8

9 ana faktör olarak kabul edilmiştir. Serbest radikalleri bazı kanser türlerinin oluşmasında rol aldığı da düşünülmektedir. 3.2.Cam İyonomer Simanlar (CIS) CİS ler de sitotoksik materyallerdir ve ayrıca CİS lerin de RNA sentezini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Ayrıca içerdiği alüminyum nedeniyle Alzheimer s hastalığı için tehlikeli olduğu düşünülmektedir. 3.3.Altın ve Altın Alaşımları Altının alerjik ve toksik olduğuna inanılmamaktadır. Altın alerjisi vakaları-altın takılar, göz protezi, 24 ayar altın yaprak-yapılan alerji testleri sonucu bulunmuştur. Altın yüzüklerin deri üzerinde alerjik reaksiyonları gözlenmiştir ve deri üzerinde mikrogram altın konsantrasyonu ölçülmüş. Ağız içinde amalgam restorasyona komşu gingival dokudan ölçülen civa konsantrasyonuna çok yakın olan bu değer, altının da gingiva da alerjik bir reaksiyona neden olabileceğini düşündürmektedir. Dowden ve Langaland yaptıkları çalışmalarda pulpa enflamasyonu, hemoraji ve odontoblast yıkımının altın restorasyona sahip bireylerde mikrosızıntı, kondansasyon şiddeti, kavite preparasyonu nedeni ile olamayacağım ortaya çıkarmışlar ve nedenin altın alerjisi olduğu sonucunu çıkarmışlardır. 3.4.Seramik Seramiğin en biyouyumlu malzeme olduğu varsayılır ancak silika parçalarının bazı deri lezyonlarına neden olduğu rapor edilmiştir. 9

10 Amalgamın, elementer civa içermesi sebebiyle insan sağlığı üzerinde sistemik etkilere sebep olup olmadığı konusunda kabul gören bir kuşku vardır. Amalgam yaklaşık %50 oranında metalik civa içermektedir. Civanın insan vücudunda birikiminin etkilerini belirlemek amacıyla şelasyon ajanı olan 2,3-dimercaptopropone-l-sülfonic acid (DMPS) sodyum tozu amalgamlı ve amalgamsız olarak deneklere oral yoldan verilmiştir. Ağızdan verilen 300mg DMPS 9 saat içinde idrarla atılan civa miktarım amalgamlı bireylerde 0,7mikrogram den 17,2 mikrogram a amalgamsız bireylerde 0,27 den 0.5 mikrograma çıkarmıştır. Elementer civanın idrarla atılımı, amalgam dolgulardan civa buharı salındığını göstermektedir. 4.Amalgam Toksikolojisi Amalgam yapısına bakıldığında içerdiği maddeler metal ve kristal bağlan ile birbirine entegre olmuşlardır. Bu elementler; abrazyon, korozyon gibi fiziko-kimyasal olaylarla ortaya çıkabilirler. Ancak civa hariç tüm bu elementlerin alerjik ve toksikolojik etkisi yok denecek kadar azdır. Civanın toksikolojik ve alerjik etkisi olup karsinojenik etkisi yoktur. Amalgam içerisinde bulunan civanın toksik etkisinden; Hastalar Ağız-diş sağlığı çalışanlarına etkisi Doğa (ve dolayısı ile yine insanlar) zarar görmektedir. 4.1.Civanın Hastaya Olan Etkisi: 10

11 Civanın hastaya olan etkisini Sistemik ve lokal olarak ayırabiliriz. Sistemik Etkisi alerjik ve toksik olabilir. Civanın toksik etkisi, ilk kez M.Ö. 380 yılında Eresus lu Theophrastus tarafından anlatılmıştır. Ortaçağ da civa ile çalışan metal işçilerinde eritem, tremor ve böbrek rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bugüne kadar civa toksisitesi ile ilgili çok şey söylenmiş olmasına rağmen alerjik reaksiyonlar pek ciddiye alınmamışlardır. Çünkü civa alerjisi oldukça nadir rastlanan bu olaydır. Amalgam dolgulara bağlı alerjik reaksiyonlar ilk kez 1926 ve 1929 yıllarında literatüre geçmiştir. Alerji; bir antijen-antikor reaksiyonudur ve organizmanın daha önceden duyarlılık yaratan antijenle karşılaşmış olmasını gerektirir. Civa alerjisinin belirtileri; ağızda eritem, lichenoid reaksiyonlar, yanma, kaşıntı ve baş ağrısı gibi semptomlardır. Civa alerjisi, bir epikutan test olan Patch Testi ile teşhis edilebilir. Bu test, çabuk ve etkili bir reaksiyon testidir. Duyarlılığı bulunan hastalarda tüm organizma hassasiyet kazanmış olduğundan dolayı bu test ağız dışında, yani duyarlılığın ortaya çıktığı yerlerden uzak olan alanlarda yapılabilmektedir. Patch Testinde genellikle %1 lik civa klorür (HgCfe) veya %1 lık Amonyum civa klorür (NH2HgCl) kullanılır 11

12 Resim 1: Patch Testi Ağzında iskelet protezi ve üç adet amalgam dolgusu bulunan bir bayan hasta alerji belirtileriyle Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurduğunda Leblebicioğlu ve arkadaşları hastaya nikel, civa ve amalgama karşı alerji testi yapmışlar ve şu ilginç sonuçla karşılaşmışlardır; Hastada Nikel ve amalgama karşı herhangi bir duyarlılık saptanmazken civaya karşı (+4) şiddetinde bir duyarlılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm amalgam dolgular sökülüp kaviteler cinkoksitöjenollü bir pat ile restore edildiğinde ise tüm belirtilerin yok olduğunu görmüşlerdir. Yapılan bir araştırmaya göre amalgam dolguların yüzeyinden bir miktar civanın buharlaşıp ağız ortamına geçtiği (Sıcak, Soğuk, asit...vb nedenlerle) ileri sürülmektedir. Ancak civaya karış alerjik reaksiyon gösteren her kişi, ağzındaki amalgam dolguya karşı alerjik reaksiyon göstermeyebilir. Çünkü amalgam dolgunun içindeki civa bir bileşim halindedir ve bir 12

13 miktar civa buharı ve civa iyonları diş fırçalama, sakız çiğneme ile, hava ve tükürükte elimine edilebilir. Ayrıca amalgam dolgularda meydana gelen korozyon, dolgu üzerinde 0.2 pm kalınlığında bir pasif tabakaya neden olur ki bu da iyon salınmasını azaltır ve dolayısı ile dolgu eskidikçe civanın açığa çıkması azalır. Bir başka nedense vücudun herhangi bir yerinde alerjik reaksiyon yaratabilen miktarın, tükürüğün koruyucu etkisiyle ancak çok yüksek ve yoğun konsantrasyonlarda etkili olabilmesidir. Bu nedenle de alerjik reaksiyonlar ağız kuruluğunda daha fazla görülebilir. Kliniklere başvuran hastalarda da görüldüğü gibi civaya karşı duyarlılığı bulunan kişilerin ağızlarındaki bazı belirtiler, bulunan amalgam dolguların kitlesi içindeki serbest civa miktarına ve bu civanın ağız ortamına geçmesine bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda tedavi olarak; Hasta ağzındaki eski, yeni tüm dolgular sökülmelidir. aspirasyon sağlanmalıdır. Bu işlemler esnasında dişler rubber - dam ile izole edilmeli ve kuvvetli bir teması önlenmelidir. Hasta üzerine plastik bir örtü örtülerek elbiselerinin ve cildinin alerjen madde ile Ayrıca amalgam dolgunun mümkünse kütle halinde sökülmesine çalışılmalıdır. 13

14 Kavitelerin bir süre için çinkoksitöjenollü bir pat ile kapatılması yeterlidir. Daha sonra da bu kaviteler, civa içermeyen bir materyalle doldurulmalıdır. Yeni yapılan dolgu maddesinin alerjen olup olmadığını saptama bakımından hasta, en azından 4 hafta süreyle takip edilmelidir. hasta uyarılmalıdır. Alerjiye sebep olan dolgu maddesi yeniden kullanılmamalı ve bu konuda ilerisi için Hepsinden önemlisi; hasta bize ilk geldiğinde detaylı bir şekilde anamnez alınmalı ve geçmişte ne tür alerjileri olduğu öğrenilerek bir çapraz reaksiyondan kaçınılmalıdır. Amalgamdaki civa nedeni ile hastada sistemik bir toksik etki; örneğin kronik civa zehirlenmesi gibi bir tehlike kesinlikle yoktur. Amalgam hastada yaratabileceği Lokal Etkiler : Bu etkilerden birisi; amalgam parçalarının yumuşak dokuların içine gömülmesi yani amalgam dövmesi dir. Bu olay; yüksek devirli aletlerle amalgamı aşındırırken veya sökerken, amalgamlı bir dişin kron preparasyonunda, amalgamın dişetine gömülmesi ile olabilir. Ayrıca retrograd kanal dolgusu yapıldığında amalgam yumuşak doku içinde kalır ve bu da bir neden olabilir. Yapılan histopatolojik ve radyoizotop çalışmaları sonucu elde edilen bilgilere göre bu küçük amalgam parçalan kronik reversibl iltihaplara neden olup enzimleri harekete geçirirler. Bu enzimler de amalgamı birleşenlerine ayırırlar. Amalgam bileşenleri lökozik hücrelerde birikir ve 14

15 açığa çıkan civa, doku sıvısından kana ve böbreklere geçip idrar ve feçesle atılır. Dolayısıyla hasta için estetiğin bozulması dışında herhangi bir tehlikesi yoktur. Resim 2 : Amalgam Dövmesi Amalgamın ikinci bir lokal etkisi de ağızda bulunan başka bir metal veya başka bir amalgam nedeniyle meydana gelebilen Galvanik Akım dır. Elektropozitivite sırasındaki yerleri farklı iki metalin tükürük, dentin likidi gibi elektrolitlerde ayrı ayrı çözülme özelliklerine bağlı olarak aralarında bir potansiyel farkı, dolayısıyla bir elektrik akımın doğması Galvanik Akım olarak tanımlanır ve ayrıca ağız içi ortamında meydana gelen bu elektrokimyasal olay,elektrogalvanism olarak da adlandırılır. Civanın Elektropozitivite sırasındaki yerinin soy metallere hayli uzak olması, hadisenin amalgam dolgularda daha bariz olmasına sebep olur. Galvanik akım, hastanın ağzında metalik bir tad ve ani elektrik deşarjına bağlı çakma tarzında ağrıya sebep olur. Ayrıca ağız mukozasında lichen, lichenoid değişimler ve hatta 15

16 lökoplaki meydana gelebilir. Yalnız bu semptomlar için herhangi bir maksimal veya minimal değer verilemez. Bu bulgular hastadan hastaya, hastaların sübjektif algılarına ve akım derecesine göre değişir. Resim 3: Ağız Mukozasında Görülebilen Lichen Leblebicioğlu ve Önal; Galvanik akıma özgü ağız belirtileri ve şikâyetleri ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastanın, yaptıkları introral muayenesinde birisi yeni yapılmış (polisajı henüz yapılmamış) üç adet amalgam dolgu tespit etmişlerdir. Leblebicioğlu ve Önal ın Ph-metre ile yaptıkları ölçümde tükürük Ph ı 6.67 bulunmuştur. Hastanın ağzında meydana gelen potansiyel farkının kantitatif değerini tespit etmek amacıyla dijital mikro voltmetre ile ağızdaki, farklı zamanlarda farklı hekimler tarafından yapılan amalgam dolgular arasında ölçümler yapılmış, daha sonra tüm amalgam dolgulu dişlere polisaj yapılıp aynı ölçümler tekrarlanmıştır. Polisajdan sonra tekrar tükürük Ph ı ölçüldüğünde bir 16

17 değişiklik olmadığı izlenmiştir. Bunun yanı sıra yapılan ölçümlerde amalgam dolgular arasındaki potansiyel farkı değerlerinin birinci ölçüme göre bir hayli düştüğü saptanmıştır. Yedi gün ve on beş gün sonra yapılan kontrollerde hastanın klinik semptomları kaybolmuş ve sübjektif şikayetlerinin de olmadığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi polisaj; seconder cariesi ve korozyonu önler. Aynı zamanda amalgamın yüzeyini inert hale getirir ve amalgama sertlik kazandırır. Yüzeydeki pürüzler yok olur, gözenekler kapanır. Ayrıca amalgamın yüzeyindeki civa konsantrasyonunun da azaldığı Babosa ve arkadaşları, Karai ve arkadaşları, Katora ve arkadaştan tarafından ileri sürülmüştür. Bu durumlara bağlı olarak tükürüğün elektrolit etkisinin de kalktığı belirtilmiştir. Leblebicioğlu ve Önal ın polisaj işlemleri sonrası elde ettikleri ölçümler, bu araştırıcıların fikirlerini desteklemektedir. Literatürde civa gibi ağır metallerin periodontal yıkıma yol açtığı iddia edilmektedir. Bu iddianın, var olan periodontal hastalığı hızlandırdığı mı, Yoksak hastalık olmaksızın periodontal yıkıma neden olduğu mu sorusuna klinik seviyede kısmen de olsa yanıt bulabilmek amacıyla Atilla ve Kandemir, bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada Kronik civa zehirlenmesi tanısı konan bireyler incelenmiştir. Çalışma sonunda civanın, sağlıklı periodontal dokularda kemik yıkımına neden olmadığı belirlenmiştir. Bu kişilerin diş ve periodontal dokuları ile ilgili sorunlarının, kötü ağız hijyenine bağlı aşın mikrobiyal dental plak varlığından kaynaklandığı saptanmıştır. 4.2.Civanın Ağız-Diş Çalışanlarına Etkisi: Civanın alerjik ve toksik etkisine maruz kalabilecek birinci derecede risk grubu bilindiği gibi diş hekimi ve personelidir. Bu riskler; alerjik reaksiyonlar, akut ve kronik civa zehirlenmeleri olabilir. 17

18 Diş hekimi ve çalışanı civayla karşılaşması şu yollarla olur; Birinci Sırayı havaya karışmış civa buharının inhalasyonu almaktadır. Civa, oda ısısında sıvı ve uçucu olan bir metaldir. 25 C de 1 havada 2mg civanın buharlaşabileceği belirtilmektedir. Bu oranının ısıyla çok yakın bir ilişkisinin bulunduğu ve ısının 20 C den 50 C ye çıkması durumunda civanın da sekiz kat daha fazla buharlaşabileceği ileri sürülmektedir. Klinikte ve çalışma yerlerinde ağzı açık bırakılmış civa şişelerinden, açıkta bırakılan amalgam artıklarından, amalgamın hazırlanması, kondense edilmesi işlemlerinde ve eski amalgam dolguların sökülmesi sırasında civanın bir kısmı buharlaşarak ortama karışmaktadır. İnhale edilen civa buharı çok hızlı okside olur ve intoksikasyona neden olur. Çünkü bu hızlı oksidasyon, merkürik iyonların, kan dolaşımında hemen hemen tamamıyla absorbe olmasına neden olur. Civa, oda ısısında sıvı olabildiği için küçük aralıklara girip tozlarla kolaylıkla karışabilmekte ve yine oda ısısında buharlaşabildiği için ahşap, demir, tuğla, halı gibi malzemelere kolayca penetre olabilmektedir. Yüksek yüzey gerilimi ve düşük viskozitesi nedeniyle hemen dağılabilir. Bu durum, civanın suda ve diğer çözücülerde tamamen çözülmez olduğu göz önüne alındığı zaman önem kazanır. Sadece ortalığa dağılmakla kalmaz, yeterli temizliği de güçtür. Bu bilgilerin ışığında araştırıcıların üzerinde durdukları en önemli kaynak;, yere saçılmış civa damlaları olmaktadır. Yerlerdeki eğimler ve ayakla çarpma sonucu gezmen bu civa damlalarından ortama sürekli bir buharlaşma olduğu belirtilmektedir. Eames ve Gaspar ın araştırmalarında havadaki en yüksek civa konsantrasyonlarının saçılmış civa ve amalgam artıklarının daha fazla bulunduğu dental ünit ve iskemlesinin civarında ölçüldüğü belirtilmiştir. Aynı araştırıcılar deneysel amaçla yere damlatılan 2 ml civanın 30 sn sonra havadaki konsantrasyonunu 0.10 mg/ olarak saptadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu şekilde ortama karışmış civa buharlarının solunması sonucu toksik belirtilerin görüldüğü bir vaka, Motyla ve Mright tarafından bildirilmiştir. Küçük bir apartman dairesini 18

19 ortasından bölerek paylaşan baba-oğul iki diş hekiminde bir süre sonra tipik civa zehirlenmesi belirtileri görülmüştür. İlk zamanlarda pek önemsenmeyen ve nedeni de anlaşılamayan belirtilerin şiddetlenmesi üzerine, bu iki hekim hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Çalışma yerlerinde yapılan araştırmada aynı havalandırma ve ısıtma sistemlerinin kullanıldığı, amalgam artıklarının açık kutularda biriktirildiği ve yerde bol miktarda civa damlalarının bulunduğu gözlenmiştir. Yapılan ölçümlerde havadaki civa yoğunluğunun mg/ olduğu, buna karşın tabandaki halı kaplamada bu oranın bazı bölgelerde okunamayacak kadar yükselmiş olduğu tespit edilmiştir. Ortamdaki bu değerlerin bir yılı aşan dikkatli ve yoğun bir temizliğin sonucunda ancak normale indirilebildiği, her iki hekimin de tedavisinin uzun süre devam ettiği, bazıları kalmakla birlikte birçok belirtinin iyileştiği rapor edilmiştir. Bunlardan baba diş hekiminin sol bacağında (Amalgamatörün altına yakın bir yerde duran ünit pedalına uzanan bacak) görülen ülserlerin iyileşmesinin bir yıla yakın bir süreyi kapsadığı da belirtilmiştir. Çalışma pozisyonu nedeniyle ağza yakın olarak çalışmak zorunda olan bir diş hekiminin solunum yoluyla alabileceği en yüksek civa miktarlarının amalgam dolgu yapımında veya eski dolguların sökümü sırasında olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda gerek düşük devirli kuru çalışma, gerekse yüksek devir su soğutmalı sistemde amalgam sökümü sırasında ortamdaki civa buharı konsantrasyonu, TLV değerinin (Ulusal Meslek Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından belirtilen eşit limit değer=50 MGK/ ) 8-9 katı kadar yüksek bulunmuştur. İkinci Karşılaşma Yolu Metalik civa ya da civa bileşikleriyle direk temastır Bu şeklin başında civaya ya da yeni hazırlanmış amalgam dolguya elle dokunmak gelmektedir. Bu durum sıklıkla; amalgamın hazırlanması, fazla civanın amalgamdan sıkılarak uzaklaştırılması ve yine kaviteye elle uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bundan başka 19

20 seyrekte olsa sfîliz psoriazis ve mantar gibi bazı hastalıkların tedavisinde ve yüzdeki kırışıklıkları yok etmek amacıyla civa bileşiklerinden antiseptik, anti bakteriyel ve kozmetik olarak faydalanılmıştır. Bu gibi temas durumlarında civa, deri ve müköz membran yoluyla absorbe edilmektedir. Örneğin %10 luk amonyaklı civa merheminden bir ay süreyle günde 1 gram kullanılması, bu süre içerisinde idrardaki civa miktarını 500 mikrogram a kadar çıkartmaktadır. Saç, kıl, tırnak gibi deri eklerinin ya da deride bulunması olası çatlak ve kesiklerin absorbsiyön işlemini kolaylaştırabileceği de belirtilmektedir. Üçüncü Olarak Yiyecekler Vasıtasıyla da bir miktar civa alınabilmektedir. Bu yolla vücuda giren civa, vücuda giriş yoluna ve civa bileşiğinin niteliğine bağlı olarak toksikolojik belirtiler oluşturmaktadır. Hastalık genellikle kronik seyrederse de akut formu da mevcuttur. Akut intoksikasyona genellikle oral alımla ilgilidir. Gastrointestinal yolda ağır iltihaplanmalara yol açan bu zehirlenmede birkaç saat içinde bulantı - kusma, kanlı diyare ve kramp biçiminde karın ağrıları başlar. Dokular tarafından absorbe edilen civa, böbrekte birikir. İdrarla atılımı önce azalır, sonra tamamıyla kesilir. Üremiye neden olan akut zehirlenme ölümle sonuçlanabilir. Çok yüksek buhar konsantrasyonlarının da akut intoksikasyona neden olabileceği ileri sürülmüşse de özellikle diş hekimlerinin maruz kaldığı civa buharı konsantrasyonu, akut zehirlenmeden çok kronik zehirlenmeleri gündeme getirecek ölçüdedir. Kronik zehirlenmede semptomlar bir ile otuz yıl gibi uzun bir zaman dilimi sonrasında ortaya çıkmaktadır. Civanın elementer formunun yağdaki çözünürlüğü Merkezi Sinir Sistemine geçişi kolaylaştırır. Bir kez ulaştıktan sonra tuza çevrilebilir ve beyinde uzun süreli maraz kalınmasının etkileri temelde Merkezi Sinir Sistemi ile sınırlıdır. Kronik Zehirlenmede görülen toksik belirtiler şöyle gruplandırılabilir; Emasyonel Yapı Bozuklukları, 20

21 Bilinç altındaki karışıklıklar sonucu sebepsiz sıkıntılar ve tuhaf davranışlar, kendine güvenin kaybolması, yetersiz mantık yürütme, korku, endişe, konsantrasyon eksikliği, depresyon hali, eleştiriye tahammülsüzlük, alınganlık, kolay heyecanlanıp tepki göstermek gibi belirtiler sonucu total karakter değişimi görülmektedir. Karakteristik belirtiler olarak, Yorgunluk, baş ağrısı, zayıflık, uykusuzluk İleri vakalarda; Halüsinasyon, hafıza kaybı veya yüz kızarıklığı, aşın terleme, demografi ile karakterize vasomotor rahatsızlıklar görülmektedir. Tremor: Civa toksikasyonunun en karakteristik belirtilerinden biri olarak çoğunlukla ellerde görülmektedir. Nörolojik bozukluğa bağlı olarak bu durum daha sonra yüz, kol ve bacaklara geçebilmekte, daha ileri hallerde konvulsiyonlara sebep olmaktadır. Konuşma Bozuklukları Peltek konuşma, kekemelik ve bazı harfleri telaffuzda zorluk görülmektedir. El Yazısı Değişimleri Tremora bağlı olarak titrek ve düzensiz bir yazı şekli görülür. 21

22 Motor ve duyu sinirlerindeki bozukluklar Kronik civa zehirlenmelerinde normal kişilere oranla reflekslerin 5 kat daha hızlı olduğu bildirilmiştir. Ekstremitelerde çeşitli derecelerde hissizlik ve ağrı bulunmaktadır. Bazı hastalıklarda spastik karakter gösteren düzensiz ve titrek bir yürüyüş görülmektedir. Göz etkileri Görme alanında ve mercek reflekslerinde olmak üzere iki tip değişim ortaya çıkar. Akomodasyon bozuklukları ve göz kaslarında dengesizlikler bulunur. Oral Belirtiler: İleri derece dişeti çekilmeleri ve bunlara bağlı olarak dişlerde lüksasyonlar oluşur. Civanın mukozalara direkt etkisi ile ortaya çıkan semptomlar; gingivitis, stomatitis, phryngitis, otitis, conjuctivitis, metalik tad, dişeti kenarında kurşun zehirlenmesindeki "Burton Çizgisi" ne benzeyen koyu mavi çizgi, fazla salivasyon olarak sıralanabilir. Taşikardi, yüksek kan basıncı, tümör, tiroid bezinde büyüme, kilo kaybı gibi belirtiler ise civanın tiroid bezine etkisi ile ortaya çıkan belirtiler şeklinde açıklanmaktadır. Zehirlenmenin yanı sıra civayla karşılaşma sonucu bazı alerjik belirtiler de gözlenebilmektedir. Bazı literatürlerde akut civa zehirlenmesinin var olan kronik zehirlenmenin civaya karşı gelişen bir sensitive sonucu atağa geçmesi ve akut semptomların ortaya çıkışı olduğu belirtilmiştir. Buna örnek olarak 20 yıl süreyle düzenli olarak amalgam hazırlayan bir yardımcı personelin ani ölümü gösterilmiştir. 22

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

SUNUŞ Düzenleme Kurulu

SUNUŞ Düzenleme Kurulu SUNUŞ İş Sağlığı ve Güvenliği; emeği ile geçinen, yani çalışan insanları ilgilendiren bu kavramlara verilen önem ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle, toplumlar ve toplumu

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler 1. DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr KİMYASAL TEHLİKELER Doç.Dr.İlgin KURŞUN ilginkur@istanbul.edu.tr İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri: Tozlar: Sınıflandırılması (organik tozlar, inorganik tozlar) Mesleki

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK 1 KİMYASAL MADDELER 2 AMAÇ İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında temel bilgi kazandırmak Işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı