CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Zeliha Aslı Öcek İZMİR

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ sayfa 1.Civa İle İlgili Genel Bilgiler 4 2.Civanın Diş Hekimliğinde Kullanımına Tarihsel Bakış 6 3.Amalgama Alternatif Materyallerin Toksisitesi Kompozit Cam İyonomer Siman(cis) Altın ve Altın Alaşımları Seramik 9 4.Amalgam Toksikolojisi Civanın Hastaya Olan Etkisi Civanın Ağız-Diş Çalışanlarına Etkisi Civanın Çevre Kirliliğine Etkisi 18 5.Civa Kullanılmasının Kontrolü 18 6.Ağız-Diş Sağlığı Çalışanlarının Uyması Gereken Kurallar 27 7.Civa Zehirlenmesinin Tedavisi 33 8.Sonuç 44 9.Özet Özgeçmiş 47 2

3 GİRİŞ Amalgamlar Diş Hekimliğinde kullanılmaya başlanmalarından bu yana içerdikleri civa nedeniyle toksik oluşları ile ilgili birçok tartışmaya neden olmaktadır. Aslında genel anlamda amalgam toksikolojisi olarak bahsedilen konu, civa toksikolojisi başlığı altında incelenmektedir. Bu çalışmada amacı: 1. Diş hekimliğinde potansiyel bir tehlike olan amalgamın hastaya, ağız-diş sağlığı çalışanları ve çevreye olan toksik etkinliklerinin belirlenmesi. 2. Ağız-diş sağlığı çalışanlarının civanın etkilerinden nasıl korunmasının değerlendirilmesi. 3. Bu etkilerin minimuma indirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları. 4. Civa zehirlenmesi durumunda tedavinin nasıl yapılacağı hakkındaki bilgileri kapsamaktadır yılları arasında yayınlamış bazı kitaplardan ve yılları arasındaki bazı makalelerden yararlandım 3

4 1.Civa ile İlgili Genel Bilgiler Civanın kimyasal ve fiziksel özelliklerini özetlersek: Civa sıvı durumda bulunan tek elementtir. Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunur. Civanın, gümüş ve kalay ile yaptığı ikinci bir alaşım olan amalgam, diş hekimliğinde en çok kullanılan restoratif materyaller arasındadır. Bu yaygın kullanım beraberinde amalgam formülünde bulunan civanın sağlığa zararlı olup olmadığı konusunu gündeme getirmiştir. Amalgamın en önemli bileşimi olan civa üç değişik formda olabilir: Elementler veya metalik civa, Civa tuzları, Organik civa bileşikleri. Bu sınıflandırmayı toksisite derecelerine göre yaptığımızda ise; en toksik olarak metil ve etil civa bileşikleri, daha sonra civa buharı gelmekte ve bunlar, civanın inorganik tuzları ve fenil civa tuzları gibi organik şekiller izlemektedir. Bunların her biri kendilerine özgü biyolojik etkilere sahiptir. Ancak halk sağlığına yönelik en büyük tehdidin, civanın inorganik bileşikleri yani temel olarak metil civa olduğu kanıtlanmıştır. Bu bileşik, yıllardan beri dünyanın çeşitli bölgelerinde kitle zehirlenmelerine neden olmuştur ki bu vakaların en kötüsünde, civa gıdalara karışmış olarak bulunuyordu. Organik civa bileşikleri gastrointestinal yoldan hızla absorbe edilir. Absorbe edildikten Sonra, bu lipofilik bileşikler vücudun geri kalanına hızla dağılır. Özellikle serebral korteks, beyincikteki granüler hücre tabakası, periferdeki duyu sinirlerinin membranları ve böbrekte 4

5 birikime uğramaktadır. Bu nedenle de zehirlenmenin temel bulguları merkezi sinir sistemi ilgilendirir. Metil civanın diş hekimliği ile direkt bir bağlantısı yoktur. İnorganik civa doğada, iki tür tuz şeklinde bulunur: Merkürik (divalan) ve merküröz (monovalan). Bu tuzlar, organik bileşikler gibi gastrointestinal yoldan iyi absorbe edilmezler. En toksik tuz merkürik civadır. Çünkü, suda daha fazla çözünürlüğe sahiptir. Bu tuzların en çok bilineni olan merkürik klorür son derece korozivdir ve bazen ölümcül gastrointestinal erozyona neden olur. Bu son derece zehirli bileşiğin de diş hekimliği ile direkt bir bağlantısı yoktur. Ancak tarımda mantar ilacı, kimya sanayinde ham madde, tıpta 1/2000 derişikliğinde sulu çözeltisi lokal antiseptik olarak kullanılmaktadır. Merküröz tuzlar suda daha az çözünürler ve daha az korozivdirler. Bu tuzlardan biri olan merküröz klorid (kalomel) antiseptik, diüretik ve laksatif ilacı olarak tıpta en çok kullanım alanı bulmuş bileşiktir. İnorganik civa bileşikleri, epitel hücreleri, kan hücreleri ve plazma proteinleri ile birleşerek organların derinliklerinde, salgı bezlerinde ve bir miktar da merkezi sinir sisteminde birikmektedir. Elementer civa (metalik civa) ise; diş hekimliğini en çok ilgilendiren formdur. Diş hekimliğinde kullanılan amalgam, civanın gümüş-kalay alaşımı ile meydana getirdiği bir alaşımdır. Amalgam partiküllerinin içinde bulunan metalin bu şekli, gastrointestinal yolla absorbe edilemez. Bununla beraber metal, kolaylıkla lipofilik bir buhara çevrilir ve inhalasyonla kolayca absorbe edilir. Absorbe edildikten sonra elementer civa, biotransformasyona uğrayarak merkürik civa haline dönüşür. Kandan doku ve organlara geçişi çok kolaydır. En yüksek birikimin böbrekte olduğu konusunda ortak görüş vardır. Elementer civanın kolay inhalasyonu, metalin en düşük erime noktasına sahip olmasıyla ilgilidir. Bu değer C,dır. Yine aynı nedenle, çok yüksek buharlaşma kabiliyeti vardır. 25 C,de 1 havada 2 µm civa buharlaşabilmekte ve ısının yükselmesiyle buharlaşma oranı da artabilmektedir. 5

6 Civa bileşiklerinin vücut dokuları ve işlevleri üzerindeki zararlı etkilerine civa zehirlenmesi olarak tanımlıyoruz. Bazı sanayi işlemleri civa bileşiklerinin tehlikeli düzeyde yoğunlaşmasına yol açtığından, çağdaş zehirlenmesi en çok karşılaşılan meslek hastalıklarından biri olmuştur. Günümüzde, kimyasal maddelerin, boyaların, çeşitli ev gereçlerinin böcek ve mantar ilaçlarının üretimi gibi birçok sanayi dalında geniş çapta civa kullanılmaktadır. İnsanı zehirleyebilecek düzeyde civa içeren çeşitli tüketim maddelerinin yanı sıra, havaya karışan civa buharları, dumanlar ve tozları ya da civalı sanayi artıklarının sulara karışması gibi çevre kirliliği etkenleri de büyük bir tehlike yaratır. Suya karışan civa bileşikleri, çamur çökeltilerinde bulunan bakteriler tarafından organik civa bileşiklerine çevrilir, tüketilen çeşitli deniz ürünlerinin bünyesinde birikebilir. Japonya'da endüstriyel artık kaynaklı civa ile kirlenen bölgelerden yakalanan balık yüzünden yaklaşık 100 kişinin öldüğü veya ciddi nörolojik zararlara uğradığı bildirilmiştir. Diş hekimi muayenehanesinde civa riskine gelince, amalgamın diş hekimliğinde en çok kullanılan restoratif materyal olması, diş hekimi ve yardımcı personelini civa zehirlenmesi açısından önemli risk grubuna sokmuştur. 2.Civanın Diş Hekimliğinde Kullanımına Tarihsel Bakış Yedinci yüzyılın başlarında Çinliler dişleri dolgu yapmak için civa içeren gümüş pastalar kullandılar. Ortaçağın başından sonuna kadar Çin ve Avrupa daki dönemin kimyacıları cinnabar metalinden elde edilen orta ısıda birden buharlaşarak kaybolan gizemli gümüşî sıvı üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırdılar. Kimyacılar oda ısısında civanın gümüş, kalay, bakır gibi metallerin tozlarıyla çözünmeye başladığım gözlemlediler lü yılların başında Fransa da kullanılan materyalin (D Arcest mineral cement)ilk dental amalgam olduğu düşünülmektedir. D Arcest mineral cement günümüz amalgamı ile 6

7 küçük bir benzerlik gösterir. Bizmut, kurşun, kalay ve civa içeren bu alaşım 100 C de karıştırılarak ve direkt olarak uygulanmaktadır de Regnard mineral cement hazırlarken civa miktarım arttırarak günümüz amalgamına bir adım daha yaklaştı ve yoğrulma ısısını 68 C ye indirerek hastaların önemli ölçüde acı çekmesini azalttı. Amalgamın oda sıcaklığında bir restoratif materyali olarak kullanımı 1819 da Bell tarafından İngiltere de gerçekleştirilmiş ve l826 da Taveo ilk kez gümüşü de karışıma ilave etmiştir. Bazı diş hekimleri Hg/Ag karışımının hazırlandıktan sonra genleştiği, dişlerde sık kırıklara neden olduğu, hazırlanan kavitenin üzerine taşarak çenenin doğru kapanmasına engel olduğu yolundaki kuşkularını yayınladılar. Bazıları ise civa zehirlenmelerinden şüphelendiler çünkü civaya maruz kalan kişiler demans ve motor duyu kaybı gibi sağlık problemleriyle literatüre kaydedildi. Sonuç olarak Amerikan Dental Operatör Demeği 1845 te üyelerine amalgamı dolgu materyali olarak kullanmamalarını ve kullanılmasına da izin vermemelerini istedi. Sonraki on yıllık süreç içinde bazı demek üyeleri amalgam kullandıkları için meslekten uzaklaştırıldılar. Sonunda amalgam savunucuları kontrolü ele aldılar ve yılında demek üyelerini zorlama konusunda geri adım attı yılında Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) kuruldu ve amalgamı güvenilebilir ve uygun bir dolgu materyali olarak kabul etti. Kısa bir süre sonra kalay genleşmeyi önlemek amacıyla Hg/Ag karışımına ilave edildi. Ekonomik nedenlerden dolayı da amalgam kullanımı o günlerdeki genel dolgu materyallerine kıyasla daha revaçtaydı. Kullanımının kolay ve basit olması, finansal açıdan uygun olması, diş hekimlerinin toplumun daha geniş alanlarına ulaşmayı hedeflemesi, amalgamın dönemin en çok tercih edilen dolgu materyali olmasına neden oldu ten önce amalgamdaki metal karışımları ekspansiyon ve kontraksiyonu kontrol etmek için daha fazla modifiye edildi ve o günden bu güne temel formüle sadık kalınarak bazı küçük değişiklikler 7

8 yapıldı ler boyunca Alıınanya da amalgamın yüzeyi ile güvenliği arasında bazı şüpheler vardı ancak bununla ilgili yeterli sonuçlar elde edilemedi de amalgamın %50 metalik civa, %35 gümüş, %9 kalay, %6 bakır ve bir miktar çinko içerdiği belirtildi. Posterior dişlerin restorasyonunda amalgam bugün Amerikan diş hekimlerinin %92 si tarafından kullanılmaktadır. Amerika da yılda nin üzerinde amalgam dolgu yapılmaktadır. Uzun süredir kullanımı ve popülaritesi amalgamın güvenilir bir dolgu materyali olduğunun kanıtıdır. 3.Amalgama Alternatif Materyallerin Toksisitesi Amalgam kullanımı toksik etkisi nedeniyle diş hekimleri tarafından hala şüphe ile karşılanmakta olsa da ona alternatif olarak kullanılan dolgu materyallerinin de toksik etkilerinin olduğuna dair bazı yayınlar bulunmaktadır. 3.1Kompozitler Anti amalgamistler tarafından kompozit rezinler prensip olarak amalgama karşı alternatif dolgu maddesi olarak belirtilmiştir. Ancak kompozit dolgu maddelerinin içeriğinde de sağlığa zararlı maddeler bulunmaktadır. Kompozitlerin sitotoksik, alerjik etkisi vardır ve RNA yapımını bozmaktadır. Anti amalgamcılar tarafından alternatif olarak görülmesine karşın kompozitler hücre üzerinde amalgamdan daha çok sitotoksik etki göstermektedirler. Kompozitlerin polimerizasyonu sırasında serbest radikallerin açığa çıkmasını sağlayan peroksitler, deri tümörlerinin tetikleyicisi olarak bilinmektedir ve kompozitin toksik olmasındaki 8

9 ana faktör olarak kabul edilmiştir. Serbest radikalleri bazı kanser türlerinin oluşmasında rol aldığı da düşünülmektedir. 3.2.Cam İyonomer Simanlar (CIS) CİS ler de sitotoksik materyallerdir ve ayrıca CİS lerin de RNA sentezini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Ayrıca içerdiği alüminyum nedeniyle Alzheimer s hastalığı için tehlikeli olduğu düşünülmektedir. 3.3.Altın ve Altın Alaşımları Altının alerjik ve toksik olduğuna inanılmamaktadır. Altın alerjisi vakaları-altın takılar, göz protezi, 24 ayar altın yaprak-yapılan alerji testleri sonucu bulunmuştur. Altın yüzüklerin deri üzerinde alerjik reaksiyonları gözlenmiştir ve deri üzerinde mikrogram altın konsantrasyonu ölçülmüş. Ağız içinde amalgam restorasyona komşu gingival dokudan ölçülen civa konsantrasyonuna çok yakın olan bu değer, altının da gingiva da alerjik bir reaksiyona neden olabileceğini düşündürmektedir. Dowden ve Langaland yaptıkları çalışmalarda pulpa enflamasyonu, hemoraji ve odontoblast yıkımının altın restorasyona sahip bireylerde mikrosızıntı, kondansasyon şiddeti, kavite preparasyonu nedeni ile olamayacağım ortaya çıkarmışlar ve nedenin altın alerjisi olduğu sonucunu çıkarmışlardır. 3.4.Seramik Seramiğin en biyouyumlu malzeme olduğu varsayılır ancak silika parçalarının bazı deri lezyonlarına neden olduğu rapor edilmiştir. 9

10 Amalgamın, elementer civa içermesi sebebiyle insan sağlığı üzerinde sistemik etkilere sebep olup olmadığı konusunda kabul gören bir kuşku vardır. Amalgam yaklaşık %50 oranında metalik civa içermektedir. Civanın insan vücudunda birikiminin etkilerini belirlemek amacıyla şelasyon ajanı olan 2,3-dimercaptopropone-l-sülfonic acid (DMPS) sodyum tozu amalgamlı ve amalgamsız olarak deneklere oral yoldan verilmiştir. Ağızdan verilen 300mg DMPS 9 saat içinde idrarla atılan civa miktarım amalgamlı bireylerde 0,7mikrogram den 17,2 mikrogram a amalgamsız bireylerde 0,27 den 0.5 mikrograma çıkarmıştır. Elementer civanın idrarla atılımı, amalgam dolgulardan civa buharı salındığını göstermektedir. 4.Amalgam Toksikolojisi Amalgam yapısına bakıldığında içerdiği maddeler metal ve kristal bağlan ile birbirine entegre olmuşlardır. Bu elementler; abrazyon, korozyon gibi fiziko-kimyasal olaylarla ortaya çıkabilirler. Ancak civa hariç tüm bu elementlerin alerjik ve toksikolojik etkisi yok denecek kadar azdır. Civanın toksikolojik ve alerjik etkisi olup karsinojenik etkisi yoktur. Amalgam içerisinde bulunan civanın toksik etkisinden; Hastalar Ağız-diş sağlığı çalışanlarına etkisi Doğa (ve dolayısı ile yine insanlar) zarar görmektedir. 4.1.Civanın Hastaya Olan Etkisi: 10

11 Civanın hastaya olan etkisini Sistemik ve lokal olarak ayırabiliriz. Sistemik Etkisi alerjik ve toksik olabilir. Civanın toksik etkisi, ilk kez M.Ö. 380 yılında Eresus lu Theophrastus tarafından anlatılmıştır. Ortaçağ da civa ile çalışan metal işçilerinde eritem, tremor ve böbrek rahatsızlıkları gözlenmiştir. Bugüne kadar civa toksisitesi ile ilgili çok şey söylenmiş olmasına rağmen alerjik reaksiyonlar pek ciddiye alınmamışlardır. Çünkü civa alerjisi oldukça nadir rastlanan bu olaydır. Amalgam dolgulara bağlı alerjik reaksiyonlar ilk kez 1926 ve 1929 yıllarında literatüre geçmiştir. Alerji; bir antijen-antikor reaksiyonudur ve organizmanın daha önceden duyarlılık yaratan antijenle karşılaşmış olmasını gerektirir. Civa alerjisinin belirtileri; ağızda eritem, lichenoid reaksiyonlar, yanma, kaşıntı ve baş ağrısı gibi semptomlardır. Civa alerjisi, bir epikutan test olan Patch Testi ile teşhis edilebilir. Bu test, çabuk ve etkili bir reaksiyon testidir. Duyarlılığı bulunan hastalarda tüm organizma hassasiyet kazanmış olduğundan dolayı bu test ağız dışında, yani duyarlılığın ortaya çıktığı yerlerden uzak olan alanlarda yapılabilmektedir. Patch Testinde genellikle %1 lik civa klorür (HgCfe) veya %1 lık Amonyum civa klorür (NH2HgCl) kullanılır 11

12 Resim 1: Patch Testi Ağzında iskelet protezi ve üç adet amalgam dolgusu bulunan bir bayan hasta alerji belirtileriyle Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurduğunda Leblebicioğlu ve arkadaşları hastaya nikel, civa ve amalgama karşı alerji testi yapmışlar ve şu ilginç sonuçla karşılaşmışlardır; Hastada Nikel ve amalgama karşı herhangi bir duyarlılık saptanmazken civaya karşı (+4) şiddetinde bir duyarlılığın bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm amalgam dolgular sökülüp kaviteler cinkoksitöjenollü bir pat ile restore edildiğinde ise tüm belirtilerin yok olduğunu görmüşlerdir. Yapılan bir araştırmaya göre amalgam dolguların yüzeyinden bir miktar civanın buharlaşıp ağız ortamına geçtiği (Sıcak, Soğuk, asit...vb nedenlerle) ileri sürülmektedir. Ancak civaya karış alerjik reaksiyon gösteren her kişi, ağzındaki amalgam dolguya karşı alerjik reaksiyon göstermeyebilir. Çünkü amalgam dolgunun içindeki civa bir bileşim halindedir ve bir 12

13 miktar civa buharı ve civa iyonları diş fırçalama, sakız çiğneme ile, hava ve tükürükte elimine edilebilir. Ayrıca amalgam dolgularda meydana gelen korozyon, dolgu üzerinde 0.2 pm kalınlığında bir pasif tabakaya neden olur ki bu da iyon salınmasını azaltır ve dolayısı ile dolgu eskidikçe civanın açığa çıkması azalır. Bir başka nedense vücudun herhangi bir yerinde alerjik reaksiyon yaratabilen miktarın, tükürüğün koruyucu etkisiyle ancak çok yüksek ve yoğun konsantrasyonlarda etkili olabilmesidir. Bu nedenle de alerjik reaksiyonlar ağız kuruluğunda daha fazla görülebilir. Kliniklere başvuran hastalarda da görüldüğü gibi civaya karşı duyarlılığı bulunan kişilerin ağızlarındaki bazı belirtiler, bulunan amalgam dolguların kitlesi içindeki serbest civa miktarına ve bu civanın ağız ortamına geçmesine bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda tedavi olarak; Hasta ağzındaki eski, yeni tüm dolgular sökülmelidir. aspirasyon sağlanmalıdır. Bu işlemler esnasında dişler rubber - dam ile izole edilmeli ve kuvvetli bir teması önlenmelidir. Hasta üzerine plastik bir örtü örtülerek elbiselerinin ve cildinin alerjen madde ile Ayrıca amalgam dolgunun mümkünse kütle halinde sökülmesine çalışılmalıdır. 13

14 Kavitelerin bir süre için çinkoksitöjenollü bir pat ile kapatılması yeterlidir. Daha sonra da bu kaviteler, civa içermeyen bir materyalle doldurulmalıdır. Yeni yapılan dolgu maddesinin alerjen olup olmadığını saptama bakımından hasta, en azından 4 hafta süreyle takip edilmelidir. hasta uyarılmalıdır. Alerjiye sebep olan dolgu maddesi yeniden kullanılmamalı ve bu konuda ilerisi için Hepsinden önemlisi; hasta bize ilk geldiğinde detaylı bir şekilde anamnez alınmalı ve geçmişte ne tür alerjileri olduğu öğrenilerek bir çapraz reaksiyondan kaçınılmalıdır. Amalgamdaki civa nedeni ile hastada sistemik bir toksik etki; örneğin kronik civa zehirlenmesi gibi bir tehlike kesinlikle yoktur. Amalgam hastada yaratabileceği Lokal Etkiler : Bu etkilerden birisi; amalgam parçalarının yumuşak dokuların içine gömülmesi yani amalgam dövmesi dir. Bu olay; yüksek devirli aletlerle amalgamı aşındırırken veya sökerken, amalgamlı bir dişin kron preparasyonunda, amalgamın dişetine gömülmesi ile olabilir. Ayrıca retrograd kanal dolgusu yapıldığında amalgam yumuşak doku içinde kalır ve bu da bir neden olabilir. Yapılan histopatolojik ve radyoizotop çalışmaları sonucu elde edilen bilgilere göre bu küçük amalgam parçalan kronik reversibl iltihaplara neden olup enzimleri harekete geçirirler. Bu enzimler de amalgamı birleşenlerine ayırırlar. Amalgam bileşenleri lökozik hücrelerde birikir ve 14

15 açığa çıkan civa, doku sıvısından kana ve böbreklere geçip idrar ve feçesle atılır. Dolayısıyla hasta için estetiğin bozulması dışında herhangi bir tehlikesi yoktur. Resim 2 : Amalgam Dövmesi Amalgamın ikinci bir lokal etkisi de ağızda bulunan başka bir metal veya başka bir amalgam nedeniyle meydana gelebilen Galvanik Akım dır. Elektropozitivite sırasındaki yerleri farklı iki metalin tükürük, dentin likidi gibi elektrolitlerde ayrı ayrı çözülme özelliklerine bağlı olarak aralarında bir potansiyel farkı, dolayısıyla bir elektrik akımın doğması Galvanik Akım olarak tanımlanır ve ayrıca ağız içi ortamında meydana gelen bu elektrokimyasal olay,elektrogalvanism olarak da adlandırılır. Civanın Elektropozitivite sırasındaki yerinin soy metallere hayli uzak olması, hadisenin amalgam dolgularda daha bariz olmasına sebep olur. Galvanik akım, hastanın ağzında metalik bir tad ve ani elektrik deşarjına bağlı çakma tarzında ağrıya sebep olur. Ayrıca ağız mukozasında lichen, lichenoid değişimler ve hatta 15

16 lökoplaki meydana gelebilir. Yalnız bu semptomlar için herhangi bir maksimal veya minimal değer verilemez. Bu bulgular hastadan hastaya, hastaların sübjektif algılarına ve akım derecesine göre değişir. Resim 3: Ağız Mukozasında Görülebilen Lichen Leblebicioğlu ve Önal; Galvanik akıma özgü ağız belirtileri ve şikâyetleri ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastanın, yaptıkları introral muayenesinde birisi yeni yapılmış (polisajı henüz yapılmamış) üç adet amalgam dolgu tespit etmişlerdir. Leblebicioğlu ve Önal ın Ph-metre ile yaptıkları ölçümde tükürük Ph ı 6.67 bulunmuştur. Hastanın ağzında meydana gelen potansiyel farkının kantitatif değerini tespit etmek amacıyla dijital mikro voltmetre ile ağızdaki, farklı zamanlarda farklı hekimler tarafından yapılan amalgam dolgular arasında ölçümler yapılmış, daha sonra tüm amalgam dolgulu dişlere polisaj yapılıp aynı ölçümler tekrarlanmıştır. Polisajdan sonra tekrar tükürük Ph ı ölçüldüğünde bir 16

17 değişiklik olmadığı izlenmiştir. Bunun yanı sıra yapılan ölçümlerde amalgam dolgular arasındaki potansiyel farkı değerlerinin birinci ölçüme göre bir hayli düştüğü saptanmıştır. Yedi gün ve on beş gün sonra yapılan kontrollerde hastanın klinik semptomları kaybolmuş ve sübjektif şikayetlerinin de olmadığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi polisaj; seconder cariesi ve korozyonu önler. Aynı zamanda amalgamın yüzeyini inert hale getirir ve amalgama sertlik kazandırır. Yüzeydeki pürüzler yok olur, gözenekler kapanır. Ayrıca amalgamın yüzeyindeki civa konsantrasyonunun da azaldığı Babosa ve arkadaşları, Karai ve arkadaşları, Katora ve arkadaştan tarafından ileri sürülmüştür. Bu durumlara bağlı olarak tükürüğün elektrolit etkisinin de kalktığı belirtilmiştir. Leblebicioğlu ve Önal ın polisaj işlemleri sonrası elde ettikleri ölçümler, bu araştırıcıların fikirlerini desteklemektedir. Literatürde civa gibi ağır metallerin periodontal yıkıma yol açtığı iddia edilmektedir. Bu iddianın, var olan periodontal hastalığı hızlandırdığı mı, Yoksak hastalık olmaksızın periodontal yıkıma neden olduğu mu sorusuna klinik seviyede kısmen de olsa yanıt bulabilmek amacıyla Atilla ve Kandemir, bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada Kronik civa zehirlenmesi tanısı konan bireyler incelenmiştir. Çalışma sonunda civanın, sağlıklı periodontal dokularda kemik yıkımına neden olmadığı belirlenmiştir. Bu kişilerin diş ve periodontal dokuları ile ilgili sorunlarının, kötü ağız hijyenine bağlı aşın mikrobiyal dental plak varlığından kaynaklandığı saptanmıştır. 4.2.Civanın Ağız-Diş Çalışanlarına Etkisi: Civanın alerjik ve toksik etkisine maruz kalabilecek birinci derecede risk grubu bilindiği gibi diş hekimi ve personelidir. Bu riskler; alerjik reaksiyonlar, akut ve kronik civa zehirlenmeleri olabilir. 17

18 Diş hekimi ve çalışanı civayla karşılaşması şu yollarla olur; Birinci Sırayı havaya karışmış civa buharının inhalasyonu almaktadır. Civa, oda ısısında sıvı ve uçucu olan bir metaldir. 25 C de 1 havada 2mg civanın buharlaşabileceği belirtilmektedir. Bu oranının ısıyla çok yakın bir ilişkisinin bulunduğu ve ısının 20 C den 50 C ye çıkması durumunda civanın da sekiz kat daha fazla buharlaşabileceği ileri sürülmektedir. Klinikte ve çalışma yerlerinde ağzı açık bırakılmış civa şişelerinden, açıkta bırakılan amalgam artıklarından, amalgamın hazırlanması, kondense edilmesi işlemlerinde ve eski amalgam dolguların sökülmesi sırasında civanın bir kısmı buharlaşarak ortama karışmaktadır. İnhale edilen civa buharı çok hızlı okside olur ve intoksikasyona neden olur. Çünkü bu hızlı oksidasyon, merkürik iyonların, kan dolaşımında hemen hemen tamamıyla absorbe olmasına neden olur. Civa, oda ısısında sıvı olabildiği için küçük aralıklara girip tozlarla kolaylıkla karışabilmekte ve yine oda ısısında buharlaşabildiği için ahşap, demir, tuğla, halı gibi malzemelere kolayca penetre olabilmektedir. Yüksek yüzey gerilimi ve düşük viskozitesi nedeniyle hemen dağılabilir. Bu durum, civanın suda ve diğer çözücülerde tamamen çözülmez olduğu göz önüne alındığı zaman önem kazanır. Sadece ortalığa dağılmakla kalmaz, yeterli temizliği de güçtür. Bu bilgilerin ışığında araştırıcıların üzerinde durdukları en önemli kaynak;, yere saçılmış civa damlaları olmaktadır. Yerlerdeki eğimler ve ayakla çarpma sonucu gezmen bu civa damlalarından ortama sürekli bir buharlaşma olduğu belirtilmektedir. Eames ve Gaspar ın araştırmalarında havadaki en yüksek civa konsantrasyonlarının saçılmış civa ve amalgam artıklarının daha fazla bulunduğu dental ünit ve iskemlesinin civarında ölçüldüğü belirtilmiştir. Aynı araştırıcılar deneysel amaçla yere damlatılan 2 ml civanın 30 sn sonra havadaki konsantrasyonunu 0.10 mg/ olarak saptadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu şekilde ortama karışmış civa buharlarının solunması sonucu toksik belirtilerin görüldüğü bir vaka, Motyla ve Mright tarafından bildirilmiştir. Küçük bir apartman dairesini 18

19 ortasından bölerek paylaşan baba-oğul iki diş hekiminde bir süre sonra tipik civa zehirlenmesi belirtileri görülmüştür. İlk zamanlarda pek önemsenmeyen ve nedeni de anlaşılamayan belirtilerin şiddetlenmesi üzerine, bu iki hekim hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Çalışma yerlerinde yapılan araştırmada aynı havalandırma ve ısıtma sistemlerinin kullanıldığı, amalgam artıklarının açık kutularda biriktirildiği ve yerde bol miktarda civa damlalarının bulunduğu gözlenmiştir. Yapılan ölçümlerde havadaki civa yoğunluğunun mg/ olduğu, buna karşın tabandaki halı kaplamada bu oranın bazı bölgelerde okunamayacak kadar yükselmiş olduğu tespit edilmiştir. Ortamdaki bu değerlerin bir yılı aşan dikkatli ve yoğun bir temizliğin sonucunda ancak normale indirilebildiği, her iki hekimin de tedavisinin uzun süre devam ettiği, bazıları kalmakla birlikte birçok belirtinin iyileştiği rapor edilmiştir. Bunlardan baba diş hekiminin sol bacağında (Amalgamatörün altına yakın bir yerde duran ünit pedalına uzanan bacak) görülen ülserlerin iyileşmesinin bir yıla yakın bir süreyi kapsadığı da belirtilmiştir. Çalışma pozisyonu nedeniyle ağza yakın olarak çalışmak zorunda olan bir diş hekiminin solunum yoluyla alabileceği en yüksek civa miktarlarının amalgam dolgu yapımında veya eski dolguların sökümü sırasında olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda gerek düşük devirli kuru çalışma, gerekse yüksek devir su soğutmalı sistemde amalgam sökümü sırasında ortamdaki civa buharı konsantrasyonu, TLV değerinin (Ulusal Meslek Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından belirtilen eşit limit değer=50 MGK/ ) 8-9 katı kadar yüksek bulunmuştur. İkinci Karşılaşma Yolu Metalik civa ya da civa bileşikleriyle direk temastır Bu şeklin başında civaya ya da yeni hazırlanmış amalgam dolguya elle dokunmak gelmektedir. Bu durum sıklıkla; amalgamın hazırlanması, fazla civanın amalgamdan sıkılarak uzaklaştırılması ve yine kaviteye elle uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bundan başka 19

20 seyrekte olsa sfîliz psoriazis ve mantar gibi bazı hastalıkların tedavisinde ve yüzdeki kırışıklıkları yok etmek amacıyla civa bileşiklerinden antiseptik, anti bakteriyel ve kozmetik olarak faydalanılmıştır. Bu gibi temas durumlarında civa, deri ve müköz membran yoluyla absorbe edilmektedir. Örneğin %10 luk amonyaklı civa merheminden bir ay süreyle günde 1 gram kullanılması, bu süre içerisinde idrardaki civa miktarını 500 mikrogram a kadar çıkartmaktadır. Saç, kıl, tırnak gibi deri eklerinin ya da deride bulunması olası çatlak ve kesiklerin absorbsiyön işlemini kolaylaştırabileceği de belirtilmektedir. Üçüncü Olarak Yiyecekler Vasıtasıyla da bir miktar civa alınabilmektedir. Bu yolla vücuda giren civa, vücuda giriş yoluna ve civa bileşiğinin niteliğine bağlı olarak toksikolojik belirtiler oluşturmaktadır. Hastalık genellikle kronik seyrederse de akut formu da mevcuttur. Akut intoksikasyona genellikle oral alımla ilgilidir. Gastrointestinal yolda ağır iltihaplanmalara yol açan bu zehirlenmede birkaç saat içinde bulantı - kusma, kanlı diyare ve kramp biçiminde karın ağrıları başlar. Dokular tarafından absorbe edilen civa, böbrekte birikir. İdrarla atılımı önce azalır, sonra tamamıyla kesilir. Üremiye neden olan akut zehirlenme ölümle sonuçlanabilir. Çok yüksek buhar konsantrasyonlarının da akut intoksikasyona neden olabileceği ileri sürülmüşse de özellikle diş hekimlerinin maruz kaldığı civa buharı konsantrasyonu, akut zehirlenmeden çok kronik zehirlenmeleri gündeme getirecek ölçüdedir. Kronik zehirlenmede semptomlar bir ile otuz yıl gibi uzun bir zaman dilimi sonrasında ortaya çıkmaktadır. Civanın elementer formunun yağdaki çözünürlüğü Merkezi Sinir Sistemine geçişi kolaylaştırır. Bir kez ulaştıktan sonra tuza çevrilebilir ve beyinde uzun süreli maraz kalınmasının etkileri temelde Merkezi Sinir Sistemi ile sınırlıdır. Kronik Zehirlenmede görülen toksik belirtiler şöyle gruplandırılabilir; Emasyonel Yapı Bozuklukları, 20

21 Bilinç altındaki karışıklıklar sonucu sebepsiz sıkıntılar ve tuhaf davranışlar, kendine güvenin kaybolması, yetersiz mantık yürütme, korku, endişe, konsantrasyon eksikliği, depresyon hali, eleştiriye tahammülsüzlük, alınganlık, kolay heyecanlanıp tepki göstermek gibi belirtiler sonucu total karakter değişimi görülmektedir. Karakteristik belirtiler olarak, Yorgunluk, baş ağrısı, zayıflık, uykusuzluk İleri vakalarda; Halüsinasyon, hafıza kaybı veya yüz kızarıklığı, aşın terleme, demografi ile karakterize vasomotor rahatsızlıklar görülmektedir. Tremor: Civa toksikasyonunun en karakteristik belirtilerinden biri olarak çoğunlukla ellerde görülmektedir. Nörolojik bozukluğa bağlı olarak bu durum daha sonra yüz, kol ve bacaklara geçebilmekte, daha ileri hallerde konvulsiyonlara sebep olmaktadır. Konuşma Bozuklukları Peltek konuşma, kekemelik ve bazı harfleri telaffuzda zorluk görülmektedir. El Yazısı Değişimleri Tremora bağlı olarak titrek ve düzensiz bir yazı şekli görülür. 21

22 Motor ve duyu sinirlerindeki bozukluklar Kronik civa zehirlenmelerinde normal kişilere oranla reflekslerin 5 kat daha hızlı olduğu bildirilmiştir. Ekstremitelerde çeşitli derecelerde hissizlik ve ağrı bulunmaktadır. Bazı hastalıklarda spastik karakter gösteren düzensiz ve titrek bir yürüyüş görülmektedir. Göz etkileri Görme alanında ve mercek reflekslerinde olmak üzere iki tip değişim ortaya çıkar. Akomodasyon bozuklukları ve göz kaslarında dengesizlikler bulunur. Oral Belirtiler: İleri derece dişeti çekilmeleri ve bunlara bağlı olarak dişlerde lüksasyonlar oluşur. Civanın mukozalara direkt etkisi ile ortaya çıkan semptomlar; gingivitis, stomatitis, phryngitis, otitis, conjuctivitis, metalik tad, dişeti kenarında kurşun zehirlenmesindeki "Burton Çizgisi" ne benzeyen koyu mavi çizgi, fazla salivasyon olarak sıralanabilir. Taşikardi, yüksek kan basıncı, tümör, tiroid bezinde büyüme, kilo kaybı gibi belirtiler ise civanın tiroid bezine etkisi ile ortaya çıkan belirtiler şeklinde açıklanmaktadır. Zehirlenmenin yanı sıra civayla karşılaşma sonucu bazı alerjik belirtiler de gözlenebilmektedir. Bazı literatürlerde akut civa zehirlenmesinin var olan kronik zehirlenmenin civaya karşı gelişen bir sensitive sonucu atağa geçmesi ve akut semptomların ortaya çıkışı olduğu belirtilmiştir. Buna örnek olarak 20 yıl süreyle düzenli olarak amalgam hazırlayan bir yardımcı personelin ani ölümü gösterilmiştir. 22

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu ALERJİ Alerji terimi Yunanca değişim-değişmiş anlamına gelen allos ile tepki-tepki gösterme anlamına gelen ergon sözcüklerinden köken almıştır. Alerji terimi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi. İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >80% Cam Fiber 65977-17-3 - <1%

2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi. İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >80% Cam Fiber 65977-17-3 - <1% Rev. No: 01 Sayfa: 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Glasroc H Kullanım Alanları: Her iki yüzeyi cam elyaf şilte kaplı, çekirdek yapısı su ve neme karşı güçlendirilmiş, iç ve dış cephede

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ASETON EC NO:20662-2 8 Sayfa No : 1/5 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı :Aseton Formülü : CH 3 COOH 3 Firma Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon : 05382084672 : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >70%

İçerik CAS No EC No Oran Kalsiyum Sulfat Dihidrat 10101-41-4 600-148-1 >70% Rev. No: 01 Sayfa: 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Rigidur H Kullanım Alanları: İç cephelerde: Konut ve ticari binalarda, yüksek darbe ve yangın dayanımı gereken alanlarda bölme ve

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma

KSİLEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU : TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI. Formülü : C 8 H 10 Firma EC NO : 215-535-7 GBF No :042 Sayfa No : 1/5 1.MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ksilen Formülü : C 8 H 10 Firma : TEKKİM KİMYA Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224)

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ AMONYAK KAÇAĞI TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 09.04.2013 TEHLİKELERİN TANIMI İnsan Sağlığı Amonyak, solunması durumunda zehirleyici, vücuda temas halinde

Detaylı

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - -

Bileşenler Kons%w/w EEC No Cas No Tehlike işareti Tehlike sınıflandırması Bordo Bulamacı 74-8011-63-0 Xn,N R20,R41,R50/53 Dolgu maddesi 26 - - - - Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGİSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin

Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin Renksiz, Kokusuz ve Tatsız Kimyasal Tehlike: Sarin Öğr. Gör. Ezgi ATALAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Kimyasal silahlar; Katı, sıvı ve gaz (buhar, aerosol) halde

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1868879 V000 Revizyon tarihi: 01.07.2011

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : W&W AHŞAP MACUNU Hazırlama Tarihi : Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : W&W AHŞAP MACUNU Hazırlama Tarihi : Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-605 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : W&W MACUN Su bazlı ahşap macunu 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Akrilik esaslı,

Detaylı

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın.

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın. Yeni Düzenleme Tarihi : Kaçıncı Düzenleme Olduğu : Form No : RFM018 Sayfa No : 1 / 6 1.Madde / müstahzar ve Şirketin Tanıtımı : TOMCAT 2 4 MEVSİM BLOK YEM Kullanım Amacı : Rodentisit Üretici Firma : Bell

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEXİODİN ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ Yeni Düzenleme Tarihi: - Sayfa No: 1 / 5 1) Madde /Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı: Nexiodin Antiseptik Çözelti Formülü: (C 6 H 9 I 2 NO) n Ix CAS No: 25655-41-8

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LAKTİK ASİT Sayfa No : 1/4 1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Laktik Asit %80 Formülü : C3H6O3 Firma : TEKKİM KİMYA. Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8 Sokak. No: 1 BURSA Telefon : 0 (224) 243 21 71 Acil Telefon

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : Fırın ve her türlü cihazın termal ve akustik izolasyonu için İzocam Camyünü İğneli Ürün : Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA POLIZOLAN Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA POLIZOLAN Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-590 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA POLIZOLAN Su bazlı, silikonlu, izolasyon malzemesi ve boya astarı 1.2. Madde/Mühtahzarın

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15

Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 Çeşitli ortamlarda değişik etkilerle ve mekanizmalarla oluşan korozyon olayları birbirinden farklıdır. Pratik olarak birbirinden ayırt edilebilen 15 ayrı korozyon çeşidi bilinmektedir. Bu korozyon çeşitlerinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ

MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA İLKELERİ İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu sebeple, meslek hastalıklarından korunmak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3. TEHLİKELERİN TANIMI. Ürünü Hakkında Bilgiler

1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3. TEHLİKELERİN TANIMI. Ürünü Hakkında Bilgiler 1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI Ürünü Hakkında Bilgiler Ürün Adı: BAUPAK YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ KORUNT Tanımlama / Kullanım: Taze beton yüzeylere toz halinde uygulanan çimento esaslı, yüksek kalitede korunt agrega

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 78-93-3 Kullanım alanları : Kullanım alanı çok yaygın olan keton

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HEKTAŞ BAKIR HAZIRLAMA TARİHİ : 05.01.2004 YENİ DÜZENLEME TARİHİ : 24.06.2011 REVİZYON NO : 02 FORM NO : FUNG 010 Sayfa 1 / 5

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: HEKTAŞ BAKIR HAZIRLAMA TARİHİ : 05.01.2004 YENİ DÜZENLEME TARİHİ : 24.06.2011 REVİZYON NO : 02 FORM NO : FUNG 010 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGUSİT (MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ

Detaylı

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01 Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIM Ürün Bilgisi Ticari Adı Ürün Kodu Spesifikasyon Kullanım Ruhsat Sahibi Üretici Firma İMPOTEK DİFLUBENZURON SC Acil

Detaylı