BÖLÜM 1. DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1. DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ"

Transkript

1 1 GİRİŞ Her üretim ve hizmet sektöründe olduğu gibi ambalaj atıkları yönetiminde de iş kazaları görülmektedir. Bu durum hem ülkemizin genelinde hem de dünyada meydana gelmekte ve bu sebeple hem çalışanların sağlık kaybı yaşaması hem de üretimde verim kaybı meydana gelmektedir Oluşan bu iş kazaları nedeniyle çalışanlarda sağlık kaybına, hastalanma, yaralanma hatta uzuv kaybına ve ölüme neden olabilmektedir. Bu durumların önüne geçilebilmesi için sistematik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirilip işyerinde bulunan mevcut tehlikelerin neler olduğu, bu tehlikelerin çalışanlar ve işletme üzerinde ve hatta ülke genelinde daha da öteye gitmemiz gerekirse çevresel zararları olarak dünya genelinde ne gibi riskler oluşturup nasıl önlemler alınması gerektiği belirlenmeli ve buna göre gerekli önlemler alınmalıdır. Geçmişte reaktif koruma önlemleri alınırken ki burada olay vuku bulduktan itibaren önlem alınması gerçekleşiyordu. Günümüzde ise proaktif yani olay olmadan önce önlem alınması yoluna gidilmekte ve kazanın meydana gelmeden tehlikeler belirlenip bunlara alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu nda yapılacak olan çalışmaların daha da kuvvetlenmesini sağlamıştır. Genel olarak gerçekleşen kazaların %88i tehlikeli davranışlardandır ki bunlar çalışanlardan kaynaklanan kusurlardır ve özetle genetik, dalgınlık, psikolojik bozukluklar veya o anki ruh halinin bozukluğundan meydana gelmektedir, %10 civarı tehlikeli durumlardan yani işyerinde alınması gerekirken alınamayan önlemler yüzünden gerçekleştiği, %2sinin ise önlenemez daha doğrusu öngörülemez nedenlerden olduğu bilinmektedir. Atık yönetimi sektörü az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyeri tehlike sınıflarına göre tehlikeli sınıfta yer almaktadır, bu da bu sektöre ait alınacak önlemlerin daha detaylı ve dikkat gerektirir olduğunu ortaya koymaktadır. Hem makine hem de insan gücünün kullanıldığı ve genellikle hizmet sektörü içerisinde yer alan atık yönetimi sektörü doğrudan çalışanlarla ilgili olduğundan %88 kazaların ana nedeni olan insan faktörüyle uğraşmaktadır. Proje çalışmasında ele alınan katı atıkların geri kazanımı için gerekli önlemleri ve bunun için gerekli kişisel koruyucu donanımları içermektedir. Bu konuyla ilgili olarak Üsküdar Bölgesindeki çalışmalar örnek olarak incelenecektir.

2 2 BÖLÜM 1. DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Hastalığın daha evrensel olması ve iş kazalarını "yapılan işin gereği" olarak kabul edip hafife alınması nedenleriyle hastalıklara duyulan ilginin geçmişi daha eskidir. Meslek hastalıklarına olan ilgi, antik Yunan dan başlar. Hipokrat (MÖ ) madenlerdeki kurşun zehirlenmesi üzerinde durmuş ve Romalı Pliny (MS 23-77) kurşun ve kükürdün zehirli etkilerini ele alarak, ilk kişisel korunma aracı olan deri maskeleri yapmıştır. MS 2. yüzyılda, Yunanlı doktor Galen kurşun zehirlenmelerinin patolojisini ve bakır ocaklarındaki asit buharlarının zararlarını incelemiştir. Orta çağda bilimle birlikte bu tür çalışmalar da durmuş, Rönesans (MS ) meslek hastalıkları ile ilgili çalışmaların devam ettiği bir dönem olmuştur. Konuya ilişkin yasal düzenlemelerin dönüm noktası, Percival Pott un baca temizleyicilerinin kanser hastalığına yakalanmaları üzerine yapmış olduğu çalışmalar sonucu İngiliz Parlamentosu nun 1788 de Baca Temizleyicileri Yasası ve 1833 yılında İngiliz Fabrikaları Yasasının çıkarılmasıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin ciddi biçimde ele alınması ve yasal düzenlemelere gidilmesi, 19. yüzyıldan sonradır de çıkartılan Çıraklık Sağlık ve Ahlak Yasası ile çırakların horlanmasına ve emeklerinin kötüye kullanılmasına engel olunmaya çalışılmıştır e kadar yasak olan sendikal etkinlikler yasallaşmış ve kölelik kaldırılmıştır. (1833) On dokuzuncu yüzyıldan itibaren sanayi devriminin yarattığı olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesinin sağlanması amacıyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasaların hazırlanması ve yaptırımlar uygulanması konusunda çeşitli etkinliklerde bulunmuşlardır. Sosyal güvenlik ilkeleri on dokuzuncu yüzyılda yaygınlaşmış, çeşitli sigorta kurumları kurulmuş ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası uygulanmaya başlanmıştır. Dünyadaki meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda sendikaların katkıları yanında, 1919 yılında faaliyetine başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "Milletler Cemiyeti"ne bağlı olarak bu konuda önemli çalışmalar yapmış ve 1946 yılında ise Birleşmiş Milletler ile imzaladığı anlaşma sonucu bir uzmanlık kuruluşu durumuna gelmiştir. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bu kuruluşlarla işbirliği yapan birçok kuruluş, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kimyasal maddeler için saptadığı "işyerlerindeki maruz kalma değerleri" ve işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınan kararlar ve oluşturulan "uluslararası sözleşmeler" bu konudaki sorunların çözümüne katkılar sağlamıştır 1.1.TEMİZLİĞİN TARİHÇESİ M.Ö.4000 yıllarında Sümerler temizliğin insan üzerindeki önemini anlamışlar ve yıkanmanın ve temizlenmenin nedenli gerektiği üzerinde durmuşlardır. M.Ö yıllarında Mısırlılar da temizliğe

3 3 önem vermiş ve yıkanmayı, saç kesmeyi şart koşmuşlardır. Roma döneminde de Romalılar temizliğin insan ömrü üzerinde ki etkisinden dolayı su arıtma tesisleri kurmuşlar, atıklarını toplamışlar ve halkın ortak kullanım alanları temizliğine önem göstermişlerdir. Ancak milattan sonra temizlik ve hijyen açısından bilgiler daha çok Selçuklu ve Osmanlılardan gelmektedir. Fatih döneminde hayvan artıklarının denize dökülmemesi için öenlemler alınmış ve sokaklara tükürenlere müeyyideler uygulamıştır. Özellikle islamiyetin kabulunden sonra temizlik ve hijyene daha çok önem verilmiştir. Osmanlı da temizlik o kadar önemlidir ki sanayi sabun üretimi ile başlamıştır. Öyle ki Osmanlı devletinde şehirlerin temizliği ile ilgili özel memur tayin etmesi ve bunun yanında memurun eline çevre temizliğinin temini ile ilgili hususları içeren bir nizamname vermiştir. Bu nizamname 1539 yılında yayınlanmıştır. Osmanlı devletinde çevrelerin temiz tutulması, görülen pisliklerin çevre halkına temizlettirilmesi ve esnafın pis sularını ve atıklarını şehir dışlarına, boş alanlara taşımaları mecburi kılınmıştı li yıllarda Osmanlı devletinde sokak ve çevre temizliğinde hijyen sağlamak amacıyla sokakların kireçlenmesi metodu kullanılmaktaydı. Bununla birlikte bu yıllarda toplu temizlik çalışmaları başlatılmış ve ölü hayvanların insan ve çevreye olan zararını en aza indirgemek için İstanbul un çeşitli noktalarına toplama merkezleri kurulmuştur. Osmanlı'da şehrin temizliğini Subaşı'nın emrinde çalışan "çöpçü subaşı" yapmakta ve denetlemekteydi. Çöpçübaşı sokakları acemi oğlanlarına temizletirdi. Çöplük subaşısı onlara İstanbul sokaklarındaki bütün çöp hayvan pisliği ve kalıntıları toplatırdı. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre sepetlerde toplanan çöpler deniz kenarlarında çamur teknelerinde ayrıştırılırdı. O devirde sanayi artıkları olmadığı için çöpler suda erir gider deniz kirlenmezdi. Çarşı temizliğinden çarşı esnafı mahalle aralarının meydanların sokakların temizlenmesinden ve mesken çöplerinin toplanmasından da "arayıcı teşkilatı" sorumluydu. Çarşı temizliği için yapılacak harcamalar "avarız sandığı" denilen esnaf sandıklarından karşılanırdı. Mahalle temizliği ise mahalle imamına bırakılmıştı. Mahalle sakinlerinin mutlaka katı ve sıvı atıklarını bir nizam dâhilinde atmaları gerekiyordu tarihli kararda çirkapların (sıvı atıkların) evlerden gelişigüzel dışarı akıtılmaması ve umumun geçtiği yola bırakılmaması istenmişti. 1.2.Geri Kazanımın Amaçları Geri kazanılan atıkların birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak bazı atık türlerinin ve bunlara ait kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz; - Kullanılmış cam, eritildikten sonra, tüm cam ürünleri için kullanılabilir. Ancak beyaz cam üretimi için bazı sınırlamalar var (renkli cam muhtevası). - Kullanılmış metaller, eritildikten sonra, daha evvelki kullanım amacı için kullanılabilir. Alaşım özelliklerinden dolayı, çapraz uygulamalar (meselâ kutu ambalajlarını eritip pencere profilini üretmek) her zaman mümkün olmayabilir - Plastik ürünlerin tekrar kullanımı kısıtlıdır. Plastik çeşitlerinin çok olmasından, bunların ayırma imkânları da sınırlı olmasından dolayı (meselâ kimyevî özellikleri çok değişik ve birbirine uymayan plastiklerin özgül yoğunlukları birbirine çok yakın olabilir, bu da mekanik ayırmayı zorlaştırır), kaliteli ikincil ürün elde etmek zordur. İkincil plastik malzemeleri gıda ile temasta bulunmamalıdır.

4 4 Ancak, ambalaj dış cidarı, boru (içme suyu borusu hariç), çiçek saksısı, plastik mobilya gibi eşyanın üretilmesi için kullanılabilirler. - Tekstil ürünleri, kâğıt yapımı, dolgu malzemesi, yalıtım malzemesi, yeni ip üretimi için kullanılabilir. - Ahşap, kâğıt üretiminde ve yakıt olarak kullanılabilir. - Kemik, jelatin vb. malzemelerin üretiminde kullanılabilir. - Kağıt, yeni yapılan kâğıdın hamuruna katılır, belli bir oranı geçmemek kaydıyla tüm ürünler için kullanılabilir. % 100 eski kâğıttan üretilen kâğıtlar, renk ve doku uzunluğu açısından, yeni mamulden yapılan kâğıdın kalitesine ulaşamamaktadır Geri Kazanımın Yurtdışındaki Durumu Bu konuyla ilgili olarak öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bu sektörde kamunun bu konuyla ne kadar ilgili olduğu durumu belirleyen en önemli faktörlerdendir. Yani değerlendirilecek yaş ya da kuru atıkların azaltılması işinde tüketicilerin payı çok büyüktür. Bu yüzden bu işe halkın katılımı çok önemlidir. Avrupa nın birçok ülkesinde ve A.B.D. nin bazı eyaletlerinde katı atık yönetim modellerine halkın katılımı sağlanmış ve bu modellerin halkın katkısıyla oluşturulacak düzenlemelerle ilerleyebileceği şekilde planlanması amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin olumlu sonuçlar verebilmesi için tüketicilerin bazı konulara katkı sağlaması çok önemlidir; Kuru atıkların (cam, kağıt, plastik) kaynağında ayrı toplanması Kompostlanabilir organik atıkların kaynağında ayrı toplanması Zararlı atıkların ayrı toplanması Bilinçli tüketim alışkınlığının insanlara aktarılması Geri Kazanımın Türkiye deki Durumu Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre katı atıklar için hiyerarşik bir yaklaşım düşünülmüştür. En iyi çözüm, atığın azaltılmaya yönelik çalışılması ve kaynağında yok edilmesine çalışmaktır. Bu yüzden gerekli teknolojik atılımların yapılması ve tüketicilerin gerekli ve yeterli şekilde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Yönetmelikte en son öngörülen adım ise, geri kazanılması mümkün olmayan atıkların uygun sıhhi alanlarda gerekli metotlarla bertaraf edilmesini sağlamaktır. Aslında hali hazırda Türkiye de resmi olmayan bir geri kazanım sistemi vardır. Bu sistem kullanılmış materyallerin hurdacılar tarafından geri kazanıldığı bir süreç olarak nitelendirmemiz yanlış olmayacaktır. Bu hurdacılar sokaklardan topladıkları ikincil hammaddeleri daha büyük hurdacılara satmakta, bunlarda bu ikincil hammaddeleri bir tasnif sisteminden geçirerek ekonomik bir gelir elde etmektedirler yılında Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği nin yürürlülüğe girmesiyle bu türlü kazanım yerlerinin yerleşim

5 5 merkezlerinden uzaklaşmasını ve bazı belediyelerin geri dönüşüm merkezleri oluşturduğu vakit bu türlü yerlerin yasaklanmasını ön görmüştür. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hem endüstri alanında hem de belediyeler bazında atık azalımı ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Belediyeler ayrı toplama ve geri kazanım alanları oluşturmakla görevlendirilmiştir. Ambalaj endüstrisi için ise bazı geri kazanım kotaları belirlenmiştir. Tablo 1:Ambalaj Atıkları için Kota ve Toplanan Miktarlar (1997/1998 yılları için) [3] ÇEVKO Malzeme Kota (Üretilen ambalaj miktarının % si) Toplanan miktar (t/yıl) 1997 Kota (Üretilen ambalaj miktarının % si) Toplanan miktar (t/yıl) Plastik Metal Cam Lamine Toplam 36, , Endüstri ve belediyeler için bazı faaliyet alanları: Karışık atıklar için entegre ve ayırma sistemleri Değerlendirilebilir atıkları kaynakta ayrı toplanması daha sonra ayırma tesislerde manuel olarak(insan gücüyle) tasnif edilmesi İkincil hammaddelerin geri kazanılması için endüstriyel kurumlarca kurulan ayırma tesislerinde önce ön ayırma daha sonra ise gerekli kazanım işlemlerinin yapılması gibi ayrılabilmektedir.

6 6 BÖLÜM 2.ÜSKÜDAR BÖLGESİNİN MEVCUT DURUMU 2.1 Nüfus Üsküdar İlçesinin nüfusu; 2013 TUİK verilerine göre olarak belirlenmiştir. Yaz aylarında okulların kapanması ile birlikte ilçe nüfusunda % 20 lik bir azalmanın olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 2. Üsküdar Belediyesi Nüfus Bilgileri(TUİK-2013) Belediye Belediye Nüfusu Belediye Nüfusu Belediye Nüfusu Adı (TUİK'e göre) (Yazlık) (Kışlık) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapı Sosyal Durum 1930'lu yıllarda 60 bine yakın nüfusun meskûn olduğu şehir 1960'lı yıllardan itibaren göç alarak hızlı bir nüfus artışına maruz kalmıştır. Yeniden katılan bu nüfus eski iskân alanında yoğun yapılaşma sonucu çoğalan meskenlerde ikamet ettiği gibi iskân dışı kırsal alanlar iskâna açılarak yeni mahalleler oluşmuştur. Yeni oluşan mahallelerde ise Karadeniz Bölgesi illerindeki nüfus ağırlıklı olmak üzere Doğu ve İç Anadolu'dan gelen nüfusla birleştikleri ve halen kendi bölgelerinin şiveden giyime kadar bir kısım kültürel değerlerini muhafaza ettikleri gözlenmektedir. Çeşitlilik arz eden bir zenginlik mevcuttur. Genel olarak Üsküdar'ın idari hudutları içerisinde geçmiş asırlarda olduğu gibi bugün de muhafazakâr insanlar ikamet etmektedir. Üsküdar İstanbul'un fethinden önce Türk egemenliğine girmiştir. İslam inanç ve kültürünün Rumeli ve Balkanlara ulaştırılmasında, ordulardan önce sınırsız hizmet verdiği belirlenen ulema ve arifanın Üsküdar'da yetiştiği ve bu yörenin Osmanlı'nın irfan ocağını vücuda getirdiği bilinmektedir. Eğitim amaçlı kurumların külliyesini teşkil eden 150 civarındaki caminin cumhuriyet dönemine intikal etmiş olması, bu tespitimizi doğrular niteliktedir. Bu özelliğinden dolayı sözü edilen tavır ve meşrepteki nüfus Üsküdar'ı mesken tutmaktadır. Sosyal yapı içinde ideolojik ve etnik açıdan herhangi bir intibaksızlık ve ihtilaf mevcut değildir. Şehirleşmenin genel tezahürü olarak son çeyrek asırda gözlenen çekirdek aile Üsküdar'da da hâkim durumdadır. Göç sırasında büyük aileler şehre yerleştikten sonra dağılarak yeni meskenler kurmaktadırlar. İlçemiz genel olarak iskân alanıdır. Sanayi ve ticaret merkezleri yer almamıştır. Halkın gelir düzeyi orta derecede olup, işçi memur ve esnaf ağırlıktadır.

7 7 İlçemizde bazı mahallelerimizde imar yasasına aykırı yapılaşmalar ortaya çıkmış ve bu şekilde Kirazlıtepe, Güzeltepe, Bahçelievler, Yavuztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Hasippaşa gibi mahalleler oluşmuşsa da, mülkiyet sorununun çözülememesinden kaynaklanan kaçak yapılaşma ağırlık arz etmektedir. Gayri sıhhi gecekondular yok denecek kadar azdır. Tablo 3. Sosyo-Ekonomik Yapı Mahalle adı Konut Yerleşim Isınma Nüfus Sayısı Yapısı Şekli ACIBADEM Konut Doğalgaz ALTUNIZADE Konut Doğalgaz BAHÇELIEVLER Konut Doğalgaz BARBAROS Konut Doğalgaz BEYLERBEYI BULGURLU BURHANIYE CUMHURIYET FERAH GÜZELTEPE ICADIYE Konut Doğalgaz SALACAK Konut Doğalgaz KANDILLI Konut Doğalgaz KIRAZLITEPE KISIKLI Konut Doğalgaz KULELI Konut Doğalgaz KUZGUNCUK Konut Doğalgaz KÜÇÜKSU Konut Doğalgaz KÜPLÜCE

8 MEHMET AKIF ERSOY MURAT REIS Konut Doğalgaz SELAMI ALI Konut Doğalgaz SELIMIYE Konut Doğalgaz ÜNALAN Konut Doğalgaz VALIDEI ATIK Konut Doğalgaz YAVUZTÜRK AHMEDİYE Konut Doğalgaz AZİZ MAHMUT Konut Doğalgaz HÜDAYİ ÇENGELKÖY KÜÇÜK ÇAMLICA MİMARSİNAN Konut Doğalgaz SULTANTEPE Konut Doğalgaz ZEYNEP KAMİL Konut Doğalgaz TOPLAM

9 9 BÖLÜM 3. UYGULAMA PLANI 3.1.Uygulamanın Aşamaları Uygulama aşamaları tablosuna göre Üsküdar nüfustan fazla olduğu için, ilçe 6 aşamada tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Aşma haritası Ek-3 te yer almaktadır. Tablo 4. Aşamalar 1. DÖNEM ÜSKÜDAR İLÇESİ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASINDA MEVCUT KADEMELER DÖNEM Yukarıda belirli zamanlara göre kademelere eklenerek toplama planına dahil edilen yerlerden; ne kadar, ne sıklıkta ve hangi yöntemle atık toplanacağını ve kademelere göre kullanılacak ekipman sayılarını ayrıntılı bir şekilde gösteren atık toplama planı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu plana göre atıkların toplanması; belirli periyotlarda toplama aracı ve toplama elemanları yardımıyla dağıtılan poşetlerin geri toplanmasıyla gerçekleştirilecektir.

10 Atıkların Toplanmasıyla İlgili Üsküdar Bölgesindeki Durum Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan atık yönetimi ve evsel atıkların depolanması sorununun üzerine gidilmesiyle bu sorundan bir çözüm yolu çıkartılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu nedenle evsel atıkların toplanması ve ayrı yerlerde depolanmasıyla hem çevrenin temizliği sağlanmış, hem de geri dönüşüme katılacak atıklardan ekonomik değer kazanımı sağlanmıştır. Gelişmiş şehirlerin hepsinde meydana gelen temizlik sorunu, Üsküdar bölgesinde de yaşanmaktadır. Bunun çözümü için yapılması gereken durum planlı bir şekilde evsel atıkların toplanması, depolanması ve kazanımı şeklinde olacaktır Uygulamada Kullanıcak Biriktirme Ekipman ve Yöntemleri Biriktirme Yöntemleri Uygulamada kullanılacak poşet, kumbara, konteynır ve iç mekan kutusu resim ve bilgileri aşağıda yer almaktadır. Şekil 1-2. İç Mekan Kutu, Poşet Resmi

11 11 Şekil 3. Ambalaj Atık Konteyner Resim Şekil 4. Cam Kumbara Resim

12 Ambalaj Atığı Toplama Araçları Uygulamada kullanılacak araç bilgileri Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Toplama Araçları Araçların Kapasitesi Aşamalar Mahalleler Plakaları (ton/adet) Özellikleri SELİMİYE 34 BK DH ALTUNİZADE AŞAMA(UYGULAMADA OLAN) 1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA 4. AŞAMA AZİZ MAHMUT 34 UE HÜDAYİ BK 2 Sıkıştırmalı FERAH LBE BARBAROS BK SALACAK 2990 ACIBADEM ÜNALAN _ 2 Sıkıştırmalı KÜÇÜK ÇAMLICA CUMHURİYET BULGURLU BURHANİYE _ 2 Sıkıştırmalı KISIKLI YAVUZTÜRK MEHMET AKİF ERSOY GÜZELTEPE _ 2 Sıkıştırmalı BAHÇELİEVLER KÜÇÜKSU KANDİLLİ KULELİ ÇENGELKÖY _ 2 Sıkıştırmalı BEYLERBEYİ KİRAZLITEPE KÜPLÜCE 5. AŞAMA KUZGUNCUK _ 2 Sıkıştırmalı

13 13 İCADİYE SULTANTEPE SELAMİALİ MURAT REİS MİMAR SİNAN 6. AŞAMA AHMEDİYE ZEYNEP KAMİL _ Sıkıştırmalı VALİDEİ ATİK 2 Şekil 5. Ambalaj Atık Araç Resmi

14 14 Şekil 6. Cam Atık Araç Resmi Eğitim Eğitim ve bilgilendirmelerin hedef kitlesini atık üreticilerinin tamamı oluşturmaktadır. Özellikle eğitimler okullarda öğrencilere yönelik, bilgilendirmeler ise; konut sakinleri ve işyeri çalışanlarını kapsamaktadır. Okullarda verilecek olan eğitimler çevre mühendisleri tarafından görsel öğeler ve öğretici afişler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bilgilendirmelerde ise; atık üreticileriyle birebir görüşmeler yapılarak uygulama anlatılacak ve el ilanları ve ambalaj atığı poşetleri dağıtılacaktır. Böylece çevrenin temizliği ve hijyeni sağlanıp sağlıklı bir ortam oluşturulurken aynı zamanda maddi gelir kazanılacaktır.

15 15 BÖLÜM 4. ATIK SEKTÖRÜNÜN HASTALIK VE TEHLİKELERİ Meslek hastalıklarını kişinin, işi sebebiyle maruz kaldığı şartlar dolayısıyla sağlık durumunda meydana gelen bozukluklar ve aksamalar şeklinde tanımlayabiliriz. İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki temel fark, ilkinde ani bir gelişmeye yol açan bir olay bulunmasına karşılık, ikincisinde sağlığın tedrici bir gelişme sonucunda bozulmasıdır. Tarım işçilerinde, güneşe aşırı maruz kalmaktan, deri kanseri ; tahılla uğraşmaktan aktinomikoz; at ve büyükbaş hayvanlarla ilgilenmekten şarbon, verem; fiziki gerilmelerden ötürü de sayısız ağrı ve sancı çeşitleri, dalgıçlarda caisson hastalığı (vurgun), cam üfürücülerinde katarakt (göze perde inmesi) rahatsızlıklarını meslek hastalıklarına örnek verebiliriz. Geri dönüşüm işçileri genellikle bu işin eğitimini ya hiç almamaktadırlar ya da eğitimi direk makinelerin başında almaktadırlar. Bu durum ise, mobilya işçilerinin iş kazalarına maruz kalmalarının nedenlerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Her meslekte olduğu gibi, atıkların toplanması mesleğinde de iş kazalarına sebebiyet vermemek için, işin eğitiminin doğru bir şekilde verilmesi gerekmektedir gençlere. Konteynerlerin boyanması işlemi en zararsız işlem olabileceği gibi, sağlığa en çok zarar veren işlemlerden bir tanesi de olabilir. Boyalar kimyasal maddeler ile üretilmektedir. Solunduğunda akciğerlere ciddi zararlar verir. Bu solunan zehirli boya astım, bronşit hatta akciğer kanserine dahi yol açabilir. Boyahanenin yeterli havalandırılması işçi sağlığı açısından hayati öneme haizdir. Sadece boyahanede değil aynı zamanda zımparalama işlemi sırasında ortaya çıkan tozda işçi sağlığına büyük zarara verir. Zehirlenme boyacılık sektöründe en sık görülen rahatsızlıktır. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi belirtileri vardır. Zehirlenmeden korunmak için koruyucu maske takılmalı, ortam iyi havalandırılmalı, aspiratörler açık tutulmalı, belli aralıklarla sağlık muayenesi olunmalı ve sık sık süt ve süt ürünleri (yoğurt ayran) tüketilmelidir.

16 Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar Atık toplanması işleminde her türlü toza maruz kalma riski vardır. Gözler, bu tozlar nedeniyle kızarabilir, alerjik reaksiyon gösterebilir. Cilt ve gözeneklerin de bu tozlarla kaplanması kontak dermatite neden olabilir. Bu tozlar en çok solunum yollarını etkiler. Nefes alırken bu tozların burun boşluklarına, akciğerlere ve sinüslere gitmesi bazı hastalıklara neden olmaktadır. Burun alerjik reaksiyon gösterebilir ve sürekli salgı üretir ki bu da sürekli akıntıya neden olur. Astım ve bronşit en sık rastlanan rahatsızlıklardır. Ne var ki tozla birlikte, formaldehit ve asbestos gibi kanserojenlere de önemli ölçüde maruz kaldığı bilinen işçilerde akciğer kanseri riskinin çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir Biyolojik Tehlikelerden Kaynaklanan Hastalıklar Toplanan ahşap ürünlerinde, biyolojik bulaşıcıları taşıyor olabilirler. Ağaç kabuğunda yetişen küf ve mantar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Akçaağaç, kızılağaç ve mantar(cork)ağacının kabuklarında bulunan mantar sporlarını solumak ise akciğer hastalıklarına(suberosis, sequosis) neden olmaktadır. Tahta tozları son derece tehlikeli olabilir. Bulunulan ortamda iyi bir havalandırma zorunludur. Bu yoksa ya da yeterli olmazsa tozlar ortalıkta uçuşacak ve sürekli çalışanlar tarafındansolunacaktır. Konteynerler kesilirken etrafa sıçrayan kıymık ve ince parçacıkların göze gelmesi durumunda körlüğe neden olabilecek kadar önemli yaralanmalar söz konusu olabilir. Bunu önlemek için öncelikle, tehlike ile işçiler arasına engeller konulması gerekir. Başarılı olunamazsa göz yaralanır ve gözün enfeksiyon kapması işleri daha da zor hale getirebilmektedir. Bunun için mutlaka göz koruyucu donanımlar olan gözlükler kullanılmalıdır Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin gereksinim ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür; daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. Bir uzvun (kol veya bacağın) bir kısmını veya tamamını, tıbbi nedenlerden dolayı kesilmesine veya kopmasına ampütasyon denir. Damar hastalıkları, trafik kazaları, iş kazaları, tümörler,

17 17 mikrobik hastalıklar, doğumsal anomaliler, yanıklar ve şeker hastalığına bağlı, daralmış olan damarlarda kan dolaşımı azalır. Beslenemeyen, oksijenlenemeyen doku giderek solar, soğur; şiddetli ağrılara neden olur. Deride ülserler denilen yaralar çıkar ve bu durum giderek o dokuda daha da ilerler ve nekroz denilen ölü dokuya veya kangrene çevrilir. Bu durumda, hastayı kurtarmak ve ölü dokunun ilerlemesini önleme amacıyla, tutulan uzvun kesilmesine karar verilir. Astım, solunum yollarının ataklar halinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren kronik bir hastalığıdır. Astımda solunum yollarının şişmesi ve tıkaçların oluşması sonucu havanın akciğerlere girip çıkması engellenir. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Ataklar sırasında öksürük, göğüste sıkışma hissi, solunumda hızlanma, hırıltı ve nefes darlığı olur. Astımlı hastalar çevredeki birçok maddeye astımlı olmayanlara göre daha duyarlıdır. Bu uyarılar hastalarda hırıltı ve öksürüğe yol açar. Bronşit, akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki zarın iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olarak iki gruba ayrılır. a. Akut Bronşit: Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür. b. Kronik Bronşit: Bu çeşit bronşitte; havayollarını yağlayan bezler büyümüş, iç yüzlerinde bulunan tüyler görevini yapamaz olmuştur. Kontakt dermatit, derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyondur. Bu reaksiyonların % 80 i tahrişe bağlı reaksiyonlar (örneğin: bulaşık yıkama sonucu oluşan el gibi), % 20 si de alerjik reaksiyonlardır. Reaksiyon temastan hemen sonra oluşmaz. Temas sonrası 1-3 gün sonra oluşan belirtiler genellikle 1 hafta veya daha sonra kaybolur. Deri kırmızı, kaşıntılı, iltihaplı ve kabarcıklı bir hal alır. Reaksiyon genellikle temas yerinde en yoğundur; derinin diğer bölgelerinde de olabilir. Nazal Sinüs Kanseri, burunun arkasında, alında ve yüzde yer alan soluk alırken hava ile dolan sinüs boşluklarındaki hücrelerin normalden fazla çoğalarak tümör oluşturmasıdır. Bunun sonucunda bu boşluklar tıkanır ve bazı belirtiler ortaya çıkar.

18 18 BÖLÜM 5. TARTIŞMA VE SONUÇ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de atık yönetimi sektörünün çok önemli bir yeri vardır. Bu sektörün hayatın vazgeçilmezi olması sebebi ile; sektör her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim sonucu yeni tehlike ve riskler meydana gelmektedir. Gelişme ile tehlikenin büyümesi doğru orantılı olarak hareket eden kavramlardır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının her geçen gün kendilerini yenilemeleri ve güncel tutmaları gerekmektedir. Atık yönetimi sektörünün tehlike, risk ve hastalıklarını göz önünde bulundurduğumuzda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bizim için önemli olan; sürekli gelişen bu iş kolunda insan sağlığını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak ve kendimizi sürekli güncel tutmaktır.

19 19 KAYNAKLAR 1.http://www.isgfrm.com Sayılı İş Kanunu Rehber Ansiklopedisi Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NOTLARI (2014) TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No. 10 Yenişehir - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 hat)

Detaylı

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Mehmet ECE 131101192 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç.

Detaylı

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ Soru: 17, ve 18. yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan,

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ÇMO ĐTO Çevre Hekim Der. Tarım Orkam-Sen TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA KOMĐSYONU TMMOB

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı