Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi*"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2012 (24-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 3, 2012 (24-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi* Yunus ALPARSLAN, Taçnur BAYGAR, Duygu YILDIZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü, Muğla/TÜRKİYE Özet Ozon gıda endüstrisi başta olmak üzere su ürünleri işleme tesislerinde de kullanım sahası bulunan antimikrobiyal özelliğe sahip bir maddedir. Özellikle bakteri, küf gibi mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların önlenmesinde oldukça yararlı bir bileşiktir. Gaz ve sıvı fazda yüzey alanları başta olmak üzere değişik alanlara uygulanabilmektedir. Özellikle su ürünleri işleme fabrikalarında yüzey ve alet/ekipman temizliğinin yanı sıra son yıllarda su ürünlerini kontamine edebilecek mikroorganizmaların yok edilmesinde, balık etinin renk, parlaklık ve arzu edilmeyen kokusunun düzeltilmesinde de başarı ile kullanılmaktadır. Bu derlemede su ürünleri işleme sektörü başta olmak üzere gıda endüstrisinde ozon uygulamaları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ozon, su ürünleri, su ürünleri işleme tesisleri, hijyen. Ozone and Its Importance in Seafood Processing Facilities Abstract Ozone is a substance with antimicrobial properties used in food industry and processing facilities of fish products in particular. It is beneficial chemical for preventing diseases caused by bacteria and fungi. It can be applied in the form of gas or liquid to different places in a food processing plant especially surface areas. Particularly it is used with success at fish processing factories to provide surface hygiene of tool/equipment and to eliminate microorganisms that can cause contamination of the food and improve the color, luminosity and and prevent the formation of undesirable odor of fish meat. In this review the general information were given about ozone implementation in food industry especially in fish processing sector. Keywords : Ozone, seafood, seafood processing facilities, hygiene 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, sınırlı olan gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde gıda maddesinin hijyenik ve ekonomik olmasının yanında protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddeleri gibi besinsel içeriklerinin de korunmuş olarak tüketiciye ulaştırılması önem arz etmektedir. Su ürünleri içerdiği protein, esansiyel yağ asidi, mineral madde ve vitaminler nedeniyle çok önemli bir gıda maddesidir ve bu gıda grubu içinde de ön sırayı balık Bu makaleye atıf yapmak için Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 7(3) How to cite this article Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Ozone and Its Importance of Seafood Processing Facilities Electronic Journal of Food Technologies, 2012, 7(3) 24-31

2 Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)24-31 almaktadır. Balıketi besin değeri ve özellikle protein kalitesi yüksek, vitamin, mineral ve büyüme faktörü içermesi açısından mükemmel bir gıdadır [1]. Sağlıklı beslenme açısından, artan üretimle birlikte ürün sanitasyonu da önem kazanmış ve bu nedenle çeşitli dezenfektanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bunların başında son zamanlarda uygulamaya konulan alternatif dezenfektan olan ozon yer almaktadır. Ozon, son on yıllarda pek çok ülkenin gıda sanayinde kullanılmakta ve güvenilir (Generally Recognized As Safe-GRAS) kabul edilmesi nedeniyle özellikle son zamanlarda daha fazla kullanım alanı bulmaktadır yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından (FDA) GRAS kabul edilerek şişe sularında dezenfektan olarak kullanımına izin verilmiş, 2001 yılı Haziran ayından itibaren ise yine FDA ozonun gıda sanayinde gıda muhafazasında değişik amaçlarla kullanımına da izin vermiştir. Bu izinle birlikte bu tarihe kadar sadece şişe sularının dezenfeksiyonunda kullanımı resmileşen ozonun gıda sanayinde muhafaza amacıyla da kullanım yolu açılmıştır [2]. 2. OZONUN GENEL ÖZELLİKLERİ Ozon yani aktif oksijen O 3, bilinen en etkili antimikrobiyal madde ve koku gidericilerden biridir. Soluk mavi renkte, havadan ağır, aşırı reaktif ve dengesiz bir gazdır [2]. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), son yıllarda klorun toplum tarafından kullanılan su rezervlerinde kullanımının azaltılması konusunda kararlar almıştır. Bunun başlıca sebebi, su rezervlerinde bulunan organik maddeler, bakterilerin kontrolü amacı ile kullanılan klor ile birleştiklerinde Trihalomethanlar (THM) oluşturmasındandır. THM komplekslerinin insanlar için önemli kanserojen etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bu bileşenler, doğal biçimlerinde bir kez oluştuktan sonra yok edilmesi ya da değiştirilmesi çok güçtür. Gıda endüstrisinde bu bileşenlerin oluşma potansiyeli önemlidir ve klorun dışında başka bir oksitleyicinin (örneğin, ozon) alternatif kullanımı ile bu durum kontrol edilebilmektedir [3]. Gıda işlemede ozonun potansiyel faydası klordan % 52 daha güçlü bir oksidant olmasından kaynaklanmaktadır [4]. Klor, her zaman tercih edilen bir oksidant olmasına karşın reaksiyon zamanının yavaş olması dezavantajıdır. Klorun kendisinin çalışanlar için tehdit olmasının yanı sıra fazla enjeksiyon yapılması durumunda da kullanıcılar için tehdit oluşturmaktadır. Buna karşılık ozon, klorun yaratmış olduğu olumsuzlukların hiçbirisini göstermeyip avantajları daha fazladır. Örnek olarak öldürme etkinliğinin fazla olması, kullanıcılar için tehdit oluşturmaması, maliyetinin daha düşük olması verilebilir. Sudaki ozonun, hipoklorit ile karşılaştırıldığında önemli avantajları arasında bakteri, protozoa kistleri, virüsler ve fungal sporlara karşı daha güçlü olması, dezenfektan yan ürünlerinin az olması, çöküntü bırakmaması ve oksijene kolayca dönüşmesi sayılabilir. Ozon birçok organik karışımı oksitleyebilir. Özellikle bunların yapılarındaki doymamış bağlar veya fenolik halkalar, işleme suyundaki pestisit kalıntılarını ve dayanıklı maddelerdeki mikotoksinleri azaltmada önemli rol oynayabilir. Ozonun gram pozitif (spor formları dahil) ve gram negatif bakterilere karşı da etkili olduğu belirtilmektedir [5; 6]. Ozonun genel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde verilebilir [7]: Mevcut en güçlü oksidantdır. Çevre dostudur. Kullanımında kimyasal madde gerektirmez. Bakteri, küf, spor ve mantarları anında okside etmektedir. Havadan üreyen bakteri oluşumunu engellemektedir. Kimyasal maddelerden kalan atıkları elimine eder. Klordan % 52 daha etkilidir. Böcek popülasyonunu azaltmaktadır. Uygulama sonrası hemen etki etmektedir. Kalıntı bırakmaz. Gıdalarda kullanımı güvenlidir. 25

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi 2.1 Ozon Nasıl Oluşur Ozon temel olarak iki farklı yolla oluşmaktadır. Birinci yöntem; enerji yoğunluğu olan hava koşullarında, bu yüksek enerjinin boşalması esnasında oluşan elektrik arkları, oksijen molekülünü parçalayarak, parçalanan atomu, bir diğer oksijen molekülüne bağlar. Bu sayede ozon molekülü oluşur. İkinci yöntemde ise; insan üretimi olan ozon jeneratörlerinin yardımıyla ozon üretilmektedir. Yüksek konsantrasyon ve miktarda ozon üretimi, kuvvetli bir elektriksel alandan oksijence zengin bir gaz geçirilerek gerçekleştirilir ( corona discharge metodu). Yoğun enerji nedeniyle bazı oksijen molekülleri parçalanır ve oluşan oksijen atomları diğer oksijen molekülleriyle birleşerek 3 oksijen atomlu ozon molekülünü oluşturur (Şekil 1). Ozon stabil bir gaz olmadığından depolanamaz ve kullanılacağı yerde üretilmelidir.[8]. Şekil 1. Ozon Üretim Şeması 2.2 Ozonun Etki Mekanizması Gıda endüstrisinin uzun süren tarihi boyunca klor kullanımının bakteri çoğalmasını kontrol etmede etkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum da kısa raf ömrü ile sonuçlanmış ve tüketicilerin zararlı kimyasallara maruz kalmasına neden olmuştur. Ozonun etki mekanizması, mikroorganizmaların hücrelerini parçalayıp hücre yapısına hasar vermesi şeklinde olmaktadır. Bu işlemler sırasında, hücrenin enzim sistemini etkileyip hücre solunumunu durdurması ile mikroorganizma ölümünün gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ozonun mikroorganizmalar üzerindeki etki mekanizması, ozonla reaksiyona girebilecek maddelerin ortamdaki varlığına, ozonun uygulama şekline, konsantrasyonuna, ortam sıcaklığına, ph ve nem durumu gibi faktörlerin yanında mikroorganizmaların tür, sayı, yaş gibi diğer bazı kriterlerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir [9]. Ozon, gıda üzerinde kalıntı bırakmadan yaklaşık 20 dakika içerisinde basit oksijene ayrışmaktadır. Ozon, oksijene dönüşümünden önce kısa ömürlüdür ve diğer ifade ile stabil bir gaz değildir. [10; 11]. 26

4 Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Ozonun Uygulanışı Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar Ozon toksik bir madde olduğundan düşük konsantrasyonları bile (>0,1 mg/l) burun, boğaz ve gözlerde tahrişe neden olmaktadır. Çalışma alanlarında 0,1 ppm (8 saat/gün olması) ozon kullanımı Amerikan Hijyen Kongresi nde uygun görülmüştür. Kısa süreli kullanımlarda ise 0,3 ppm (15 dk) kabul görmektedir. Ozon gazının ilk etkisini gösterdiği yer akciğerler olup, ilk olarak solunum sisteminde kanama ve iltihaba ilaveten akciğerde ödem oluşumuna neden olmaktadır. Ozona maruz kalma süresi arttıkça ozon, alveollerden geçerek kan hücrelerinde ve serum proteinlerinde hasara neden olabilmektedir [12]. Gıda işleyen fabrikalarda çalışan işçilerin güvenliği açısından gaz filtreli maskelerin kullanılması, personelin çıkabilecek kaza ve aksaklıklara karşı iyi eğitilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ozon uygulama ortamının iyi havalandırılması gerekmektedir. Ozon uygulanan odalarda 0,01 ile 100 ppm aralığında ölçüm yapabilen ultraviyole detektörleri bulunmalıdır. Bu cihaz, havanın ozon içeriği 0,1 ppm i geçtiğinde ışıklı ve sesli uyarı yaparak ikaz etmelidir [9]. 3. İŞLEME TESİSLERİNDE OZON KULLANIMI Ozon, özellikle bakteri, mantar ve virüslere karşı güçlü ve geniş spektrumlu bir antimikrobiyal madde olduğundan gıda endüstrisi başta olmak üzere, su ürünleri işleme tesislerinde de kullanım sahası bulunan bir kimyasaldır [13]. Bakterisit bir etmen olduğundan kalite kaybından sorumlu mikrobiyal aktivitenin azaltılması nedeniyle balığın korunması üzerinde olumlu etkiye sahiptir [14]. Bakteriyel popülasyonun azalmasına yönelik ozonun etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, farklı besin bileşenlerine on dakika ozon uygulamasından sonra Bacillus cereus sporları, Staphylococcus aureus ve Escherichia coli aşılanmış ve çalışma sonucunda besin bileşenlerindeki Bacillus cereus sporlarının ve Escherichia coli ile Staphylococcus aureus popülâsyonunda logaritmik azalma olduğu belirlenmiştir [15]. Cantalejo ve ark. [16], diğer bir çalışmada ozon gazı ile işlem görmüş taze morina filetolarında son mikrobiyal sayımında azalma gözlemlemişlerdir. Yapılan diğer bir çalışmada ozonlu suyla yıkanan balıkların raf ömrünün 5 gün süresince uzadığı tespit edilmiştir [17]. Ozon özellikle su ürünleri işleme fabrikalarında yüzey ve alet ekipman temizliğinin yanı sıra, son yıllarda su ürünlerini kontamine edebilecek mikroorganizmaların yok edilmesinde, balık etinin renk, parlaklık ve arzu edilmeyen kokusunun düzeltilmesinde de başarı ile kullanılmaktadır [18]. Balıkların nakliyesi aşamasında kalitenin korunması amacıyla ozona ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun için temiz su içerisinde en düşük mikroorganizma içeriği ile balıkların hijyenik bir şekilde istenilen yere ulaştırmak için taşıma tanklarının ve taşıma araçlarının ozonlanmasında yarar bulunmaktadır (Resim 1). Resim 1. Ozonlu su havuzunda balıkların bekletilmesi 27

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi Ozonlu su ile yıkama ekipmanlarında, işlem sırasında düzgün bir uygulama ile istenilen verim alınmaktadır. Fabrikaya işlenmek üzere gönderilen canlı balıklara ozon uygulanması ile mikrobiyolojik yük oldukça azaltılmaktadır (Resim 2) [19]. Resim 2. Su ürünlerinin ozonlu su ile yıkanması Ozon, buz üretimi sırasında buz yapma makinesinde kullanılabilmektedir. Buzlama da kullanılan suyun ozonlanması, balık ve elde edilecek ürünlerin kalitesinin korunmasının yanında raf ömrünün artırılmasında da pozitif etki sağlamaktadır. Pek çok alanda olduğu gibi su ürünleri işletmelerinde de personel vazgeçilmez olduğu kadar ürün üzerine etki bırakan en önemli taşıyıcıdır. İşletmeler en yüksek hassasiyetle hazırlandığında (bone, önlük, çizme, eldiven v.s ) bile canlı birer varlık olarak ürün üzerine, nefes (bazen öksürük), kıl, ölü deri, ter gibi neredeyse önü alınamaz olumsuz katkı sağlarlar. Personel duş odalarında, giyinme kabinlerinde, elbise ve çizme depolarında, tuvalette, işleme alanına giriş lavabo ve geçiş turnikelerinde suya karıştırılmış ve/veya gaz halde ozon uygulandığında hijyen ile ilgili olumsuzlukların önüne geçildiği gibi personel sağlığı üzerinde de olumlu etkiler bıraktığı bilimsel olarak ortaya konulmuştur (Resim 3) [7]. Resim 3. Personel hijyeninde ozonlu su kullanımı Aynı zamanda ozon, işletmelerde plastik kasaların yıkanması ve durulanmasında da kullanılmaktadır. Balıkların muhafaza edileceği plastik kasaların ozonlu su içerisinde bekletilmesi, basınçlı ozonlu su ile yıkanması gibi uygulamalar ile kasalardaki mevcut mikroorganizmaların çoğalmaları ve ürünleri kontamine etmeleri engellenebilmektedir (Resim 4). 28

6 Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)24-31 Resim 4. Ozonun taşıma kasalarının üretiminde kullanılması IQF (Bireysel hızlı dondurma - Individually Quickly Frozen), birçok balık ve su ürünü işletmelerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Zamanla bazı mikroorganizmalar yetersiz dezenfeksiyon sonucunda IQF ekipmanlarda çoğalabilmekte ve ürünün bozulmasına ya da cihazın istenilen performansta çalışamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle IQF de dahil olmak üzere işletmedeki ekipmanların mikrobiyolojik olarak güvenilir olabilmesi için ozon kullanımı önemlidir (Resim 5). Resim 5. Alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda ozon kullanımı Ozon, su ürünlerinin depolandıkları odaların sterilize edilmesi işlemlerinde de rahatlıkla kullanılacak kimyasallardan birisidir. Aynı şekilde ozon uygulaması bu depolarda olabilecek böceklerin kontrol edilmesinde alınacak önlemlerin başında yer almaktadır. Depolamada karşılaşılan başlıca büyük sorunlar, ürünün kısa sürede bozulması, ortamın zararlı bakterilerden tamamen arıtılmaması veya ürün üzerinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Ozon, depo içerisine gaz olarak verilerek raf, alet, duvar, tavan gibi bölümlerde, ürün üzerinde ve havada bulunan bakterilerin gelişmesini inhibe etmektedir[20]. (+4), (-5), (- 15) gibi şoklama, dondurma, saklama depolarında, maya-küf-mantar ve olası mikroorganizmalarla mücadelede en etkin yöntem olarak kullanılan ozon tüm gelişmiş teknolojiler tarafından benimsenmiştir [7]. 29

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Ozon ve Önemi 7. SONUÇ Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan su ürünlerinin mikrobiyolojik yükünün azaltılmasına ve dekontaminasyonuna yönelik olarak alternatif sterilizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi; bu pazarlardaki ihracatımızı sürdürebilmek ve pazar payımızı artırabilmek açısından önemli olacaktır. Su ürünleri açısından ozonun antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi ve ürün kalitesi üzerindeki etkisinin irdelenmesi yurt dışı pazar payımızı artıracaktır. Taze balıkların raf ömrünün uzatılmasında ozon kullanımı umut verici bir gıda koruma teknolojisi olmakla birlikte su ürünleri işleme sektöründe ozonun başarılı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için ozon kullanımına yönelik daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 8. KAYNAKLAR 1. Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S., Baygar, T. 2004, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Sayfa:4. 2. Anonymous, 2009a, Ozonun Beyaz Et Sanayinde Kullanımı, ozonbeyazet.doc 3. Brooks, G. M. and Pierce, S. W Ozone applications for commercial catfish processing. Paper presented at 15th Annual Tropical and Subtropical Fisheries Technological Conference of the Americas, December 2-5, Orlando, Florida. 4. Hampson, B.C., Fiori, S Application in food processing operations, In: Proc. IOAPAG Animal Conference, International Ozone Association, Pan Am. Group. pp , Lake Tahoe, New Stamford, CT. 5. Smilanick, J. L Use of ozone in storage and packing facilities. Washington Tree Fruit Postharvest Conferance. 6. Da Silva, M.V., Gibbs, P.A., Kirby, R.M Sensorial and microbial effects of gaseous ozone on fresh scad (Trachurus trachurus). Journal of Applied Microbiology, 84: Anonymous, 2009b. Balık İşleme Basamaklarında Ozon Kullanımı, com/ 8. Anonymous, 2011, Ozon Nasıl Üretilir, 9. Kuşçu, A., Pazır, F Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamarı, Gıda, 29(2): Majchrowicz, A Food Safety Technology: A Potential for Ozone? Agricultural Outlook, U.S. Department of Agriculture. Economic Research Service, pp Anonymous, 2009c. Kimyasal Dozaj Sistemleri, 12. Anonymous, Ozon insan sağlığına zararlı mıdır? 13. Khadre, M.A., Yousef, A.E., Kim, J.-G Microbiological aspects of ozone applications in food: A review. Journal of Food Sciences, 66:

8 Alparslan, Y., Baygar, T., Yıldız, D. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Pastoriza, L., Berna rdez, M., Sampedro, G., Cabo, M.L., Herrera, J.J.R Use of sterile and ozonized water as a strategy to stabilize the quality of stored refrigerated fresh fish, Food Control, 19: Hecer, C., Balcı, F., Udum, C.D The Effects of Ozone and Chlorine Applications on Microbiological Quality of Chickens During Processing, Journal of Environmental Biology, 1(3): Cantalejo, M.J Effects of gaseous ozone on quality and shelf-life of fresh cod (Gadus Morhua), IOA Conference and Exhibition Valencia, Spain. 17. Moxley, D Ozone in Food Processing Applications Past Experience, Future Potential and Regulatory Issues:. NuTek International, Inc. 18. Álvarez, V., Feás, X., Barros-Velázquez, J., Aubourg, S. P Quality changes of farmed blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) subjected to slaughtering and storage under flow ice and ozonised flow ice, International Journal of Food Science and Technology, 44(8): Gonçalves, A.A Ozone an emerging technology for the seafood industry, Brazilian Archives of Biology and Technology, 52(6): Tapp, C., Sopher, C. D Ozone Applications in Fish and Seafood Processing Equipment Suppliers Perspective Summary Paper. In: Ozone Applications in Fish Farming. EPRI, Palo Alto, pp: 5. 31

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 31-45, 2005. Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220, (1990-2005) Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model

Detaylı

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2009 (20-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 3, 2009 (20-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1

Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 01 Sayfa: 1-11 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060101.pdf Bacillus cereus ve İçme Sütünde Oluşturduğu Sorunlar 1 Selin Kalkan 2, Kadir Halkman

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Adına Prof. Meriç ALBAY Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZGEN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Yazı İşleri Müdürü (Editör)

Detaylı

Gıda Endüstrisinde Akıllı Ambalaj Kullanımı. Smart Packaging Usage in Food Industry

Gıda Endüstrisinde Akıllı Ambalaj Kullanımı. Smart Packaging Usage in Food Industry Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (31-43) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (31-43) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 79-90 Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Semih KESİM 2 Sedat KARAMAN 1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği *1 Faruk Oral ve 2 Rasim Behçet 1 Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye 2 İnönü

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı

Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı Nurcay KOCAMAN*, Belgin SARIMEHMETOĞLU** Öz: Tüketicilerin talepleri ve gıda endüstrisinin eğilimleri doğrultusunda yeni gıda paketleme teknolojileri gelişmektedir. Son

Detaylı

ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER Mertol ERTUĞRUL ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü ÖZET Orman yangınları ile mücadelede geleneksel olarak su kullanılmaktadır. Su, kolay

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı