İşçi Sayısı Satış Büyüklüğü Aktif Büyüklüğü * 1-9 < 2 Milyon < 2 Milyon < 10 Milyon < 10 Milyon < 50 Milyon < 43 Milyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşçi Sayısı Satış Büyüklüğü Aktif Büyüklüğü * 1-9 < 2 Milyon < 2 Milyon 10-49 < 10 Milyon < 10 Milyon 50-249 < 50 Milyon < 43 Milyon"

Transkript

1 Sunum Süresi 20 Dakika Prof. Dr. Metin Kamil Ercan Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Finans Öğretim Üyesi 22 Mayıs 2005 BANDIRMA 1/ 30

2 AVRUPA BİRLİĞİ nde KOBİ TANIMI VE İMKB İşçi Sayısı Satış Büyüklüğü Aktif Büyüklüğü * 1-9 < 2 Milyon < 2 Milyon < 10 Milyon < 10 Milyon < 50 Milyon < 43 Milyon * Hisselerinin %25 inden fazlası büyük işletmelere ait olmayacak * Aktiflerde arsa ve bina hariç net bilanço rakamı 2/ 30

3 VE İMKB KOSGEB İN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklaması Aktif Büyüklüğü * 1-50 Küçük Sanayi Orta Ölçekli Sanayi HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI NIN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklaması Aktif Büyüklüğü * 1-9 Mikro Ölçekli İşletme Küçük Ölçekli İşletme < YTL Orta Ölçekli İşletme DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI NIN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklama Aktif Büyüklüğü * İmalat Sektörü < 2 Milyon ABD $ 3/ 30

4 HALK BANKASI NIN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklama Aktif Büyüklüğü * İmalat Sektörü < YTL VE İMKB EXIMBANK IN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklama Aktif Büyüklüğü İmalat Sektörü DİE VE DPT NİN KOBİ TANIMI İşçi Sayısı Açıklama Aktif Büyüklüğü 1-9 Çok Küçük Ölçekli Küçük Ölçekli Orta Ölçekli 4/ 30

5 VE İMKB TÜRKİYE DE Ölçek (Kişi) Girişim Sayısı Yüzdesi Sadece İşletme Sahibi ,38% ,94% ,09% ,30% ,10% ,08% ,11% TOPLAM ,00% İMALAT SANAYİ NDE Ölçek (Kişi) İmalat Sanayi Girişim Sayısı Yüzdesi Sadece İşletme Sahibi ,61% ,12% ,23% ,99% ,38% ,29% ,37% TOPLAM ,00% Büyük İşletme Sayısı % 0, KOSGEB Kapsamında KOBİ Sayısı % 99,32 5/ 30

6 VE İMKB İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPISINA GÖRE DAĞILIMLARI Hukuki Durum İşyeri Sayısı Yüzdesi Ferdi Mülkiyet ,58% Adi Ortaklık ,66% Kollektif Şirket ,23% Komandit Şirket 197 0,01% Limited Şirket ,55% Anonim Şirket ,03% Kooperatif ,83% Diğer ,11% TOPLAM ,00% A.Ş. + Ltd. Şti. = % 15, 58 6/ 30

7 VE İMKB KOBİ lerin ÜLKE EKONOMİLERİNDEKİ YERİ Ülkeler Tüm İşletmeler İçindeki Payı (%) İstihdam İçindeki Payı (%) Yatırım İçindeki Payı (%) Katma Değer İçindeki Payı (%) İhracat İçindeki Payı (%) Kredilerden Aldığı Pay (%) ABD 97, ,7 Almanya Bilgi Yok Japonya 99,4 81, İngiltere , Fransa İtalya Bilgi Yok Bilgi Yok Hindistan 98, , ,3 G. Kore 98, Tayland Bilgi Yok Bilgi Yok Singapur Kaynak: Türkiye* 99,8 76, , * OECD Raporu 2004, Türkiye' ye ait 2000 Yılı Verileri 7/ 30

8 VE İMKB BANKALAR İÇİN DÜZENLEME - Ülke merkez bankalarının oluşturduğu uluslararası bir kuruluş BIS (Bank for International Settlements) : 1974 yılında bünyesinde Basel Komitesi oluşturulmakta, 1988 yılında Bankaların uyması gereken Standartlar Basel I ile belirlenmekte, Sermaye Yeterlik Rasyosu ile bankaların sermayelerinin riskli aktiflere oranının % 8 den az olamayacağı kuralı getirilmekte, Mali piyasaların gelişmesi ve karmaşıklaşması ile Basel I kriterleri yetersiz kalmakta, Yeni düzenleme çalışmaları yapılmakta, 2007 yılından itibaren bankalar için yeni standartlar olan Basel II devreye girmekte, 8/ 30

9 VE İMKB Basel II sermaye yeterliğinin belirlenmesinde; Risk Odaklı Sermaye Yönetimi Risk Odaklı Kredi Fiyatlaması nı beraberinde getirmektedir. YE GÖRE RİSK ÖLÇÜMÜ Firmanın Risk Seviyesi Finansal verileri, Kurumsal yönetim anlayışı, (Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk) Yönetim organizasyon yapısı, Yönetici ve Ortakların geçmişi, Ürün ve hizmet gelişimi, İthalat, İhracat, Pazar Payı, Vb. Kredinin Risk Seviyesi İşlemin türü, Teminat *, Vade, Para birimi, Vb. * Mevcut durumda kullanılan Müşteri Çek ve Senetleri ile Ortak ve Grup Şirketi Kefaletleri de teminat kapsamına alınmamaktadır. 9/ 30

10 VE İMKB nin KOBİ lere Etkileri Basel II düzenlemesi KOBİ leri çok yakından ilgilendirmekte, Basel II ile birlikte tüm firmalar bankalardan aynı maliyetle kredi kullanamamakta, Derecelendirme notu (rating) devreye girmekte, Derecelendirme notu yüksek firmalar diğerlerine göre düşük maliyetli kredi kullanabilmekte, Örneğin, Derecelendirme Notu Kredi Faiz Oranı AAA 20,0% AA 20,5% A 21,2% BBB 22,1% BB 23,2% B 24,6% CCC 25,1% CC 26,8% C 28,7% İyi Kredi - Kötü Kredi kavramları yerine Az Riskli Kredi Çok Riskli Kredi kavramları gelmekte, 10 / 30

11 VE İMKB ye Göre KOBİ Olma Şartları KOBİ lerin sınıflandırılması firmaların yıllık toplam satış tutarlarına göre olmakta, satışları 50 Milyon yu geçmeyen firmalar KOBİ olarak tanımlanmakta. KOBİ nin bir bankadaki toplam kredisi (nakit + nakit dışı) 1 Milyon nun üstünde ise, bankanın Kurumsal Portföyü içerisinde; Eğer KOBİ nin bir bankadaki toplam kredisi (nakit + nakit dışı) 1 Milyon nun altında ise, bankanın Perakende Portföyü içerisinde yer almaktadır. Kredi Tutarı Yıllık Satış Tutarı Sınıflandırma Kredi > Ciro > Kurumsal Kredi > Ciro < Kurumsal KOBİ Kredi < Ciro > Kurumsal Kredi < Ciro < Perakende KOBİ 11 / 30

12 VE İMKB ye Göre İMKB de Firmaların Durumu Satışları 50 Milyon Euro nun Üzerindeki İşletme Sayısı: İMKB de 2003 Sonu; Basel II ye Göre; KOBİ Niteliğindeki Firma Sayısı : 128 Büyük Firma Sayısı : 70 Toplam Firma Sayısı * : 198 İMKB de 2004 Sonu; Basel II ye Göre; KOBİ Niteliğindeki Firma Sayısı : 59 Büyük Firma Sayısı : 45 Toplam Firma Sayısı : 104 * IBS borsa takip programından verisi olan finans sektörü hariç firmaların 19 Nisan 2005 tarihinde alınan değerlerine göre hesaplanmıştır. 12 / 30

13 VE İMKB DERECELENDİRME NOTUNU YÜKSELTEBİLMEK İÇİN KOBİLERE ÖNERİLER Kurumsallaşmanın sağlanması, Ana faaliyet konusuna yoğunlaşılması, Uluslararası kabul görmüş standartlarda mali tabloların hazırlanması, Finansal enstrümanlar kullanılarak faaliyet risklerinin hedge edilmesi, Risk yönetimi ile ilgili nitelikli eleman istihdamına önem verilmesi, Basel II nin getirmekte olduğu değişimlerin bilinmesi ve buna göre hazırlıkların yapılması, KOBİ lerin sermayelerinin güçlendirmesi, 13 / 30

14 KOBİ LERİN SERMAYESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İMKB Burada sermayeden kastedilen ÖZSERMAYE dir. Sermaye Piyasaları akla gelmektedir. Ulusal Borsalar KOBİ Borsaları İMKB 14 / 30

15 VE İMKB Ana Borsa İçinde KOBİ Pazarları İMKB İkinci Ulusal Pazar (Bölgesel Pazarlar) Yeni Ekonomi Pazarı Bölgesel Pazar (2. Lig) İMKB (1. Lig) Ayrı Tüzel Kişilik Olarak KOBİ Borsaları SPK tarafından çıkarılan, Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 18/3/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. NASDAQ KOBİ Borsası MICROSOFT Dünyanın en büyük firması 15 / 30

16 VE İMKB Ana Borsa İçinde KOBİ Pazarları Borsa Ülke Ait Olduğu Borsa Kuruluş Tarihi Kote Şirket Sayısı Piyasa Değeri (Milyon ) AIM İngiltere Londra Borsası Athens Stock Exchange Yunanistan Atina Borsası Neuer Markt Almanya Deutsche Börse Nuevo Mercado İspanya Madrid Borsası Nuovo Mercato İtalya İtalya Borsası Swiss Exc. New Market İsviçre İsviçre Borsası İMKB Bölgesel Pazar Türkiye İMKB Ayrı Tüzel Kişilik Olarak KOBİ Borsaları Kote Şirket Sayısı Piyasa Değeri (Milyon ) Borsa Ülke Kuruluş Tarihi Nasdaq USA USA Nasdaq Europe Belçika Kosdaq Güney Kore Rasdaq Romanya Haziran 2003 verileri olup İMKB ve Nasdaq USA verileri Mart 2005 e aittir. 16 / 30

17 KOSDAQ (GÜNEY KORE) VE İMKB 1996 yılında kurulmuştur. Vizyonu, Asya da önde gelen ileri teknoloji şirketlerinin borsası olmaktır. Borsanın ortaklık yapısı; - (%33) Aracı kurumlar, - (%24) KOBİ Geliştirme Şirketi, - (%23) Menkul Kıymet Finans ve bilgi işlem şirketi, - (%10) Aracı Kuruluşlar Birliği, - (%10) Takas ve saklama merkezidir. Borsada alım satım emirleri fiyat ve zaman önceliği esaslarına göre otomatik olarak eşleştirilen çoklu fiyatsürekli müzayede yöntemine göre oluşmaktadır. 17 / 30

18 VE İMKB Kore Ulusal Borsası -KSE KSE Mayıs 2003 Halka Açık Şirket Sayısı Piyasa Değeri (Milyar $) Ort. Şirket Değeri (Milyon$) İşlem Hacmi (Milyar $) Endeks 504,62 693,7 627,55 633,42 Endeks Değişimi 37% -10% 1% Kore KOBİ Borsası -Kosdaq % 92 % 87 % 40 % 54 % 92 % /% = %% 5440 Kosdaq Mayıs 2003 Halka Açık Şirket Sayısı Piyasa Değeri (Milyar $) Ort. Şirket Değeri (Milyon$) İşlem Hacmi (Milyar $) Endeks 52,58 72,21 44,36 47,18 Endeks Değişimi 37% -39% 6% 18 / 30

19 VE İMKB KORE BORSALARININ YATIRIMCI PROFİLLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI KSE Hisse senetlerinin; %38 i Bireysel Yatırımcı %48 i Kurumsal Yatırımcı %14 ü Yabancı KOSDAQ Hisse senetlerinin; %58 i Bireysel Yatırımcı %37 si Kurumsal Yatırımcı %5 i Yabancı 19 / 30

20 A.Ş. VE İMKB İMKB İKİNCİ ULUSAL PAZARIN MEVCUT DURUMDA İŞLEMEYİŞİNİN BAŞLICA NEDENLERİ : HEDEFİN İMKB ULUSAL DA YER ALMAK OLMASI İKİNCİ SINIF BORSA ALGILAMASI YÖRE YATIRIMCILARINA BİREBİR İNEMEMESİ FARKLI VERGİ AVANTAJLARININ OLMAMASI 20 / 30

21 VE İMKB Mart 2005 itibariyle; Milyon USD Piyasa Değeri İşlem Hacmi İkinci Ulusal Pazar + Yeni Ekonomi Pazarı İMKB Toplam % Piyasa Değeri İşlem Hacmi İkinci Ulusal Pazar + Yeni Ekonomi Pazarı 0,7% 1,2% İMKB Toplam 100% 100% 21 / 30

22 VE İMKB A.Ş. A.Ş. NİN KURULMASI DURUMUNDA FİRMA KENDİNİ İKİNCİ SINIF GÖRMEYECEK HALKA ARZLARDA ÖNCELİK YÖRE YATIRIMCISINA VERİLECEK VE SERMAYE TABANA YAYILACAK KOBİ NA KOTE OLACAK FİRMALARA VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK VERGİ AVANTAJLARI İLE FİRMALARIN KAYIT DIŞI ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK YÖRESEL DAYANIŞMA POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARTILACAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞİ ARTIRILABİLECEK 22 / 30

23 A.Ş. KURULUŞ AŞAMASINDA ÖNERİLER MERKEZ İSTANBUL VE İMKB BATI DENİZLİ DENİZLİ DOĞU GAZİANTEP GAZİANTEP 23 / 30

24 A.Ş. KURULUŞ AŞAMASINDA ÖNERİLER İMKB NİN ALT YAPISINI KULLANMAK VE İMKB YENİ BÜYÜK ALT YAPI YATIRIMLARINA GİTMEMEK ARACI KURUMLARDAKİ MEVCUT EKRAN SAYISINI İKİYE ÇIKARTMAK İMKB KOBİ TAKASBANK A.Ş. İLE ÇALIŞMAK 24 / 30

25 VE İMKB A.Ş. KURULUŞ AŞAMASINDA ÖNERİLER KOBİ DERCELENDİRME VE TAKİP MERKEZİ OLUŞTURMAK (KOSGEB ALT YAPISINDAN FAYDALANMAK) ETKİN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİ YETERLİ GÖRMEK 2/3 KAYIT DIŞI ve %40 VERGİ DEN, %100 KAYITLI VE %15 VERGİ ORANINA GEÇEREK VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRMAK Fiili Kazanç Kayıt Dışı Kayıtl tlı Vergi Oranı Vergi Tutarı 100 YTL 67 YTL 33 YTL %40 13 YTL 100 YTL YTL %15 15 YTL 25 / 30

26 VE İMKB A.Ş. KURULUŞ AŞAMASINDA ÖNERİLER HALKA AÇILMALARDA FİRMANIN BULUNDUĞU İLDEKİ YATIRIMCILARA ÖNCELİKLİ SATINALMA HAKKI VERMEK YÖRE YATIRIMCISI İLE KOBİ NİN YAKINLAŞMASINI SAĞLAMAK EKONOMİK FAKTÖRLERİN YANINDA BORSA ve YATIRIM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK UZUN VADELİ YATIRIM ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK İMKB Yİ REKABETE AÇMAK 26 / 30

27 ÖNEMLİ NOT VE İMKB ÜLKE İNSANININ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ DİKKATE ALINMALIDIR ALMAN USULÜ TÜRK USULÜ : Avrupa da Alman Usulü, Türkiye de ben ödeyeceğim kavgasının bir davranış biçimi olduğu unutulmamalıdır. YÖRESEL DAYANIŞMA : Hemşerilik ve yöresel dayanışma kültürünün yaygın olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır. (Aynı il ve ilçe için, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda Dayanışma ve Yardımlaşma Derneklerinin bulunduğu unutulmamalıdır.) 27 / 30

28 ÖNEMLİ NOT VE İMKB ÜLKE İNSANININ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ DİKKATE ALINMALIDIR SAĞLAMCILIK : Bir firmanın bir işe girip başarılı olduğunu görmeden yöredeki diğer firmaların harekete kolay geçmediğinin bilinmesi gerekmektedir. TAKİPÇİLİK : Bir firmanın başarısını gördüklerinde diğer firmaların akın akın aynı davranışı gösterdiğinin biliniyor olması ve KOBİ Borsası için bu potansiyelin farkına varılması gerekmektedir. 28 / 30

29 VE İMKB ÖNEMLİ NOT SÖZÜN KISASI AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİK OLARAK KOBİ KURULMALI SERMAYE POTANSİYELİNİN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN ŞANS TANINMALI SERMAYE YAPILARI GÜÇLÜ, KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYAN KOBİ LERİN SAYISI ARTIRILMALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KOBİ LER ARASI İŞBİRLİĞİ İKLİMİ YARATILMALIDIR 29 / 30

30 TEŞEKK EKKÜRLER 30 / 30

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TSPAKB KOBİ LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU Temmuz 2003 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

GüNDeM SAYI 129 MAYIS 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 129 MAYIS 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 129 MAYIS 2013 ISSN 1304-8155 TSPAKB Yatırımcı Hakları (sayfa 7) Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ Piyasaları (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ I. Giriş Mehmet Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Ülkemizde, Küçük ve orta boy işletmelerin ( KOBİ) ler

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 128 NİSAN 2013 ISSN 1304-8155 TSPAKB Halka Arz İlkeleri (sayfa 9) Dünyada Aracı Kuruluşlar (sayfa 12) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA Başkan Genel

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) SERPAM İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ARAŞTIRMA DİZİSİ-1 İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) EKİM 2012 SUNUŞ İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 11. HAFTA 1 (FİNANSAL KURUMLAR BORSA İSTANBUL) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR MENKUL KIYMETLER BORSASI Serbest piyasa ekonomisine dayalı bir toplumda fon talep etme durumundaki

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu Temmuz 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007 İMKB NİN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF POLİTİKA ÖNERİLERİ Yrd.Doç.Dr.Funda ÇONDUR Arş.Gör.Umut EVLİMOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller İÇİNDEKİLER 1-Giriş... 1 2-Halka Açılma... 2 3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka açılmanın Önündeki Engeller... 2 4- Dünyada ve Türkiyede Halka Arz... 6 5-Halka Açılmanın Aşamaları ve Süresi... 9 6- Halka

Detaylı