Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı"

Transkript

1 Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

2 ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 228 sayılı kurul kararı ile öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Behçet ÖNDER Kitapçılık Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Nu.: 97/33 Kızılay/ANKARA tel.: (0312)

3 EDİTÖR Yusuf GÜZEL DİL UZMANI Şükran AKINCI GÖRSEL TASARIMCI Adile ÖZLÜ REHBERLİK VE GELİŞİM UZMANI Vedat ŞAHİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANI Gürhan KÖMÜRCÜ PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI Süleyman AYHAN 2

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

5 GENÇ LİĞE Hİ TA BE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal ATATÜRK 4

6 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

7 ORGANİZASYON ŞEMASI Ünitenin numarası Ünitenin adı Öğrenilmesi gereken kavramların verildiği bölüm Konu başlığı Ön bilgilerinizden yararlanarak araştırmalar yapmanız, yorumlarda bulunmanız, görüş ve düşüncelerinizi açıklamanız için düzenlenmiş sorular. 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. Ünite KONULAR A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ B. TARİHTE ZAMAN VE TAKVİM C. TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI Ç. TARİHÎ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ D. TARİHÎ OLAY VE OLGULARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI E. YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA TARİHÎ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ F. TARİH ARAŞTIRMACILIĞI VE TARİH YAZICILIĞI G. TARİH BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Ğ. TARİHÇİ OLMANIN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR Tarih Bilimi Temel Kavramlar A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Arşiv Belge (Kaynak) Nesnellik Olay Hazırlık Çalışmaları Olgu 1. Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri Tarih neler olabilir? Tarihçi 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Veri Cicero (Çiçero) ve Geothe (Göte) den alıntıların bulunduğu aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız. Cicero ya göre tarih Yüzyılların tanığı, gerçeğin ışığı, yaşamın efendisi ve geçmişin habercisidir. (1) Goethe 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır. diyordu. Biz gerçekten biliyor muyuz tarihimizi? Gelecek için planlar yapıyoruz. İlerlemek, kendimizi geliştirmek, ailemize ve çocuklarımıza iyi bir gelecek vermek için, toplumumuz için, ülkemiz için çalışıyoruz. Ama geleceğe yön verebilmek için geçmişi bilmek gerekmez mi? Ağacın köküne su dökmeden meyve almak mümkün değilse, tarihi bilmeden geleceğe adım atmak da mümkün değildir. (2) 1. Cicero tarih için yüzyılların tanığı... demektedir. Bu sözden ne anladığınızı açıklayınız. 2. Goethe 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır. sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız. 1. TARİH VE İNSAN Tarih, insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini (dinî, siyasi, ticari, sosyal vb.), birbirleriyle olan ilişkilerini sebep-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek, belgelere dayalı inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyal bir bilim olan tarihi meydana getiren en önemli öge insandır. Çünkü insan birçok olayın ve gelişmenin yaşanmasında etkilidir. Bu nedenledir ki tarihi yapan insandır. Tarih genellikle insanın zihninde geçmişe ait bir kavram olarak yer alır. Bu da insanın zaman kavramı ve bilincinin farkında olduğunun bir göstergesidir. Bulunduğumuz an, hem geçmişi hem de geleceği kapsayan bir zaman keşifidir. İslam tarihçisi ve sosyoloğu İbni Haldun un Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (3) sözü, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzdeki olayları anlayıp değerlendirebilmemiz için geçmişteki olayları iyi irdelememiz gerekir. Tarih Tenkidinin Unsurları adlı eseri ile tanınan Leon Halkin (Leon Halkın) Geçmişi biz ancak başkasının aracılığı sayesinde tanımaktayız. (4) demiştir. Tarih bu yönüyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevi üstlenir. Hepimiz, yaşadığımız toplumun bugüne nasıl geldiğini doğal olarak merak ederiz. Nereden gelip nereye gidiyoruz? sorusunu birçok kez kendimize sorarak cevap bulmaya çalışmışızdır. Tarih bilimi bize bu soruların cevabını vermektedir. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir? (1) Komisyon, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, s. 75. (2) İlber Ortaylı, Tarihin İzinde, s (3) Necmettin Şahinler, Tarihe Adanmış Sözler, s. 37. (4) Leon Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, s Ünitede yer alan konu başlıkları Üniteyi destekleyen görsel Sayfada numaralandırılarak verilen alıntıların kaynağını gösteren dipnotlar İşleniş sürecini yorumlamanız, neden sonuç ilişkisi kurmanız ve çıkarımlarda bulunmanız için hazırlanmış soru Konuya ilginizi çekmeye, merak uyandırmaya ve ön bilgilerinizi harekete geçirmeye yönelik olarak konu başında verilmiş motivasyon bölümü. 6

8 ORGANİZASYON ŞEMASI İşlenişin pekiştirilmesi ve konunun daha iyi anlaşılması için hazırlanmış etkinlik Konuların anlatıldığı işleniş metni İşleniş sürecini desteklemek amacıyla verilen; altında ünite numarası, ünitedeki sırası, türü ve açıklaması olan görsel Farklı türde hazırlanmış değerlendirme sorularına ait yönergeler Ünite sonu ölçme ve değerlendirme sayfası Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünlü tarihçi Herodotos, Mı sır, Nil Neh ri nin bir ar ma ğanı dır. demiştir. Mısır, yandaki fotoğrafta görülen Nil Nehri nin akış yönüne göre Aşağı (Kuzey) ve Yukarı (Güney) Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Mı sır Kral lı ğı nom adı ve ri len kent devlet le ri nin bir leş me siy le oluş muş tur. Herodotos un, Mısır, Nil Nehri nin bir armağınıdır. sözünden neler anladığınızı söyleyiniz. Firavun adı verilen Mısır Kralları tanrının oğlu olarak nitelendirilmekteydi ve yetkileri sınırsızdı. Söy le dik le ri her söz tan rı buy ru ğu sa yılır, yasa olarak kabul edilirdi. Krallık babadan 2.6. Fotoğraf: Nil Nehri nden bir görünüm oğula geçerdi. İlk Çağ da Mı sır da bü rok ra si ol duk ça ge liş miş ti. Fi ra vun lara dev let yö ne ti min de yar dım cı olan ve zir ler, kâ tip ler ve me mur lar var dı. Memurlar asillerden seçilirdi. Mısır da halk rahipler, askerler, katipler, tüccarlar, zanaatkârlar, çiftçiler, köleler olmak üzere sınıflara ayrılırdı. Bunların içinde firavunlar en üst sınıfı oluştururdu. Köleler ise en alt sınıfta yer alırdı. Hiçbir hakka ve hukuka sahip değillerdi. Mısır ekonomisinin temelini tarım oluşturmuştur. Tarımı geliştirmek amacıyla bataklıklar kurutulmuş, sulama kanalları açılmıştır. Ül ke de hay van cı lık, do ku ma cı lık, ma den ve se ra mik sa na tı da bü yük bir ge liş me gös ter miş tir. Çok tanrılı bir dine inanan Mı sır lı la rın en önem li tan rı sı Amon-Ra dır. Amon-Ra nın öne mi şöyle anlatılmıştır: Gök le rin ufu ğun da tan ağar tan ne ka dar gü zel ey can lı Ra, ey ha ya tın kıla vu zu. Dün ya yı gön lüne gö re ya rat tın. Her ke si yer li ye ri ne koy dun. İh ti ya cı olan şey le ri ver din her kese. Sen be nim yü re ğim de sin. Göz le rin, gü zel li ğin üze rin de ol du ğu sü re ce in san lar se nin sağ la dı ğın güç le ya şar lar. Ey Sen! Her za man can lı ve mü kem mel olan sen! (1) Mısırlılar hayatın ölümden sonra devam edeceğine inandıklarından cesedin çürümemesi için birtakım yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden en etkilisi ölülerin mumyalanmasıdır. Aşağıda verilen Mumyalama Nasıl Başlamıştır? adlı metni okuyarak altındaki soruları cevaplayınız. 6. Etkinlik: MUMYALAMA NASIL BAŞLAMIŞTIR? Ölüm de ni lin ce ruh la be de nin bir bir le rin den ay rıl ma sı ak la ge lir. Ama Mı sır lı lar göm me sı ra sın da rahip le rin ru hu ça ğır dık la rı na ve ru hun ye ni den be den le bir leş ti ği ne ina nı r lar dı. Böy le bir bir leş me ol du ğu na gö re ölü nün ko run ma sı ve sak lan ma sı ge re kliydi. Çe şit li ilaç lar ve me tot lar kul la nan Mı sır lı lar ölü le ri ni ko ru ma ya baş la dı lar. Mı sır lı lar, ölü le ri ni eve ben ze yen me zar la ra gö mer ler di. Ölü nün son suza ka dar yaşa ma sı için ge rek li yi ye cek ve içecek leri de bu eve koyar lar dı. Ivar Lıssner (Ivar Lisner), Uygarlığın Doğuşu, s. 58. (Özetlenmiştir.) 1. Yukarıda mumyalama ile ilgili bilgiler okudunuz. Bu bilgilere bakarak Mısır da ahiret inancına ait neler söyleyebilirsiniz? 2. Mumyalama anlayışı Mısır da hangi bilimin ilerlemesine etki etmiştir? Mı sır lı lar, hi ye rog lif adı verilen ken di le ri ne öz gü bir ya zı oluş tur muşlardır. Bu ya zı, an la tıl mak is te nen nes ne nin res mi ni çiz mek le ba şla mış tır. Bilim ve sanatta ileri olan Mısır da astronomi, matematik, tıp ve eczacılık oldukça gelişmiştir. Matematikte ondalık sayıyı bularak ilk kez dört işlemi yapmışlardır. Pi sayısını bugünkü değerine yakın olarak hesaplamalarıdır. Nil in akış yönüne göre bir yılı dörder aylık üç bölüme (taşmaekme-biçme) ayırmışlar ve bir yılı 365 gün ve bir ayı da 30 gün olarak hesaplamışlardır. Böylece güneş yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir. MÖ 800 MÖ 700 MÖ Ganj Vadisi nde şehir kültürü Orta Asya da Tagar Kültür Dönemi Yunan şehirlerinde Tiran lar ortaya yükseldi. Yunanistanlılar Fenike başladı. İskitler Orta Asya dan gelip Doğu çıktı. Anadolu da Lidyalılar tarafından Alfabesini kullanmaya başladı. Avrupa ya yerleşti. ilk madenî para basıldı. (1) Ivar Lisnner, Uygarlık Tarihi, s. 51. Özetlenmiştir. 1. Ünite ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere üstteki tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız. filoloji epigrafya yazılı kaynaklar sözlü kaynaklar dönemin koşulları hikâyeci tarih öğretici (faydacı) tarih Sümerler Mısırlılar Asurlular Babil Paleografya 1. Ta ri hî eserleri dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalına... denir. 2. Ay yılına dayalı ilk takvimi..., güneş yılına dayalı ilk takvimi ise... bulmuştur. 3. Ta ri hsel olaylar değerlendirilirken olayların yaşandığı... dikkate alınmalıdır. 4. Fermanlar, antlaşma metinleri, kil tabletler, gazete ve dergiler... içerisinde yer alır. 5. Herodotos... yazıcılığının kurucusu olarak kabul edilmektedir. 6. Zor durumlarda toplumun kendine güvenini artırma amacıyla yazılan tarih çeşidine... denir. B. Aşa ğı da ki cümlelerden doğru olanların başına D, yan lış ola nların başı na Y har fi yazınız. (...) Bir ta rih çi, olay la rı de ğer len di rir ken nes nel (ob jek tif) olmak zo run da de ğil dir. (...) Ta ri hî olay la rın bir den faz la ne de ni ve so nu cu var dır. (...) Ta ri hî bir olay ken din den son ra ki ola yın ne de ni, ken din den ön ce ki ola yın so nu cu ola bi lir. (...) Ta rih araş tır ma la rın da kul la nı la cak bel ge le rin gü ve ni lir olup ol ma dı ğı nı or ta ya çı kar mak için iç ve dış ten kit yön tem le ri kul la nı lır. (...) Tarihçiler bir olay ve olgu hakkında kanıtlara ve verilere dayanarak farklı yorumlar yapabilir. (...) Bir ta ri hî ola yı doğrudan ya şa yan, gö ren ve ya bu olay la rın mey da na gel di ği dö nemde ya şa mış ya zar ların ver dik le ri bil gi le re ikinci elden kay nak de nir. C. Aşağıdaki bilim dallarının numaralarını ait olduğu bilgilerin yanındaki parantezin içine yazarak bilimlerle bilgileri eşleştiriniz. 1. Antropoloji ( ) Es ki pa ra la rın in ce len me si 2. Nü miz ma tik ( ) Olay la rın ta rih sı ra sı na kon ma sı 3. Kro no lo ji ( ) Ki ta be le rin okun ma sı 4. Epig ra fi ( ) Es ki ırkların incelenmesi 5. Ar ke olo ji ( ) Top rak ve su al tın da ka lan eser le rin or ta ya çıkarılması ( ) Eski dillerin incelenmesi Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ta ri hî olay la rın araş tı rıl ma sın da baş vu ru lan yol lar dan bi ri ola maz? A) Kro no lo ji ve coğ raf ya dan ya rar lan mak B) Kay nak ta ra ma sı yap mak C) Bu lun tu la rı in ce le mek D) De ney yap mak E) Olay lar ara sın da iliş ki kur mak Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen olayları incelerken aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen olayları gösteren eş zamanlı tarih şeridi Sayfa numarası SEMBOLLER VE ANLAMLARI Konu ile ilgili yapacağınız hazırlıkları gösteren sembol Araştırma yapacağınız konuyu gösteren sembol Tartışma yapacağınız konuyu gösteren sembol 7

9 8 İ Ç İ N D E K İ L E R ORGANİZASYON ŞEMASI ÜNİTE : TARİH BİLİMİ...11 A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarih ve insan TARİHİN KONUSU TARİHSEL OLAY, OLGU VE TARİHÇİ İLİŞKİSİ Tarihte Neden-Sonuç, Yer-Zaman İlişkisi Tarih Biliminin Yöntemİ Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) B. TARİHTE ZAMAN VE TAKVİM Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER C. TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇLARI Atatürk ve Tarih Ç. TARİHÎ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ D. TARİHÎ OLAY VE OLGULARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI E. YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA TARİHÎ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ F. TARİH ARAŞTIRMACILIĞI VE TARİH YAZICILIĞI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH YAZICILIĞI TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI G. TARİH BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Ğ. TARİHÇİ OLMANIN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE : UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR A. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR VE TARİH ÇAĞLARI YÜRYÜZÜNDE YAŞAMIN BAŞLAMASI Tarih Öncesi Çağlar Tarih Çağları B. İLK ÇAĞ UYGARLIKLARININ OLUŞUMU VE YAYILIŞI ORTAK MİRASA DOĞRU C. MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI Mezopotamya Uygarlığı Mısır Uygarlığı İran Uygarlığı Hint Uygarlığı Çin Uygarlığı Doğu Akdeniz Uygarlığı Orta Asya KÜLTÜR BÖLGELERİ Ç. ANADOLU UYGARLIKLARI VE BU UYGARLIKLARIN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ (HATTİLER, HİTİTLER, İYONLAR, URARTULAR, FRİGLER, LİDYALILAR) Hattiler (MÖ ) Hititler (MÖ ) İyonYALılar (MÖ ) Urartular (MÖ ) FrigLER (MÖ ) Lidyalılar (MÖ ) D. EGE VE ESKİ YUNAN UYGARLIĞI GİRİT UYGARLIĞI (MÖ ) MİKEN (AKA) UYGARLIĞI (MÖ ) ESKİ YUNAN UYGARLIĞI (MÖ ) İSKENDER İMPARATORLUĞU (MÖ ) E. ROMA UYGARLIĞI BİZANS (DOĞU ROMA) İMPARATORLUĞU (MÖ ) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROJE GÖREVİ... 81

10 3. ÜNİTE : İLK TÜRK DEVLETLERİ A. TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ B. ORTA ASYA NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK GÖÇLERİ Türklerin İlk Ana Yurdu Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri ve Sonuçları C. İLK TÜRK DEVLETLERİ Asya Hun (BÜYÜK HUN) Devleti (MÖ 220-MS 216) Ç. Kavimler Göçü D. Avrupa Hun Devleti Attila dönemi E. Kök Türkler (I ve II. Kök Türk Devleti) I. Kök Türk Devleti ( ) II. Kök Türk Devleti ( ) F. Uygur Devletİ TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ VE MANİ DİNİ KANSU UYGUR DEVLETİ (SARI UYGURLAR) ( ) DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR DEVLETİ (TURFAN UYGURLARI) ( ) PERFORMANS GÖREVİ G. ORTA ASYA VE AVRUPA DA KURULAN DİĞER TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI Avarlar Bulgarlar Macarlar Peçenekler Kumanlar (Kıpçaklar) Oğuzlar (Uzlar) Türgİşler Hazarlar Sibirler (Sabirler, Sabarlar) Kimekler Karluklar KIRGIZLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE : İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) A. İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN VE ARAP YARIMADASI'NIN GENEL DURUMU İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu İslamiyetTEN ÖNCE ARAP YARIMADASI'NIN DurumU B. İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI Hz. Muhammed'in PeYGAmberlikten Önceki Hayatı Hz. Muhammed'in Peygamberliğİ Müslümanlara Baskı Başlıyor Hicret ve Medine İslam Devleti Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in Vefatı C. DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( ) Hz. Ebu Bekir Dönemi ( ) Hz. Ömer Dönemi ( ) Hz. Osman Dönemi ( ) Hz. Ali Dönemi ( ) Ç. EMEVİLER DÖNEMİ ( ) HALİFELİK SORUNU ÇÖZÜMLENİYOR KERBELA OLAYI (10 EKİM 680) MÜSLÜMANLAR AVRUPA'DA EMEVİLER VE TÜRKLER EMEVİ DEVLETİ'NİN YIKILMASI EMEVİ DEVLETİ KÜLTÜR VE UYGARLIĞI D. ENDÜLÜS EMEVİLERİ DÖNEMİ ( ) ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ'NİN KURULUŞU E. ABBASİLER DÖNEMİ ( ) ABBASİ DEVLETİ'NİN KURULUŞU

11 F. TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ İSLAM DİNİ VE BİLİM ANLAYIŞI PERFORMANS GÖREVİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE : TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ ( YÜZYILLAR) A. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ TÜRKLER NEDEN MÜSLÜMAN OLDU? Türklerin İslam Dinine Olan Hizmetleri Mısır'da Kurulan İlk TÜRK İslam Devletleri B. KARAHANLILAR ( ) KARAHANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU KARAHANLI DEVLETİ'NİN YIKILMASI KARAHANLI DEVLETİ'NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI C. Gazneliler ( ) GAZNELİLER DEVLETİ'NİN KURULUŞU GAZNELİLER DEVLETİ'NİN YIKILMASI, KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Ç. Büyük Selçuklu Devleti ( ) OĞUZLAR D. MALAZGİRT SAVAŞI (1071) ALP ARSLAN DÖNEMİ ( ) E. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ ( ) MELİKŞAH DÖNEMİ ( ) FETRET DEVRİ VE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YIKILMASI F. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI DEVLET TEŞKİLATI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE : TÜRKİYE TARİHİ ( YÜZYIL) PROJE GÖREVİ A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Danişmentliler ( ) Saltuklular ( ) Mengücekliler ( ) Artuklular Çaka Beyliği ve Türk Denizciliği Anadolu'da Kurulan Diğer Türk Beylikleri B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞU KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH DÖNEMİ ( ) I. KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ ( ) I. MESUD DÖNEMİ ( ) C. HAÇLI SEFERLERİ HAÇLI SEFERLERİNİN NEDENLERİ HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI Ç. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ, KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI D. İLHANLI DEVLETİ NİN ANADOLU VE ORTA DOĞU YA ETKİLERİ Cengiz Han ve Moğol Devleti ( ) İlhanlılar ( ) E. KÖSEDAĞ SAVAŞI VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YIKILMASI BABA İSHAK İSYANI VE KÖSEDAĞ SAVAŞI TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN YIKILMASI UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI YANIT ANAHTARI KRONOLOJİ SÖZLÜK KAYNAKÇA TÜRKİYE HARİTASI TÜRK DÜNYASI HARİTASI

12 1. Ünite 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ KONULAR A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ B. TARİHTE ZAMAN VE TAKVİM C. TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI Ç. TARİHÎ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ D. TARİHÎ OLAY VE OLGULARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI E. YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA TARİHÎ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİR ÖZELLİĞİ F. TARİH ARAŞTIRMACILIĞI VE TARİH YAZICILIĞI G. TARİH BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Ğ. TARİHÇİ OLMANIN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR 11

13 Tarih Bilimi Temel Kavramlar Arşiv Belge (Kaynak) Nesnellik Olay Olgu Tarih Tarihçi Veri A. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Hazırlık Çalışmaları 1. Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri neler olabilir? 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Cicero (Çiçero) ve Geothe (Göte) den alıntıların bulunduğu aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız. Cicero ya göre tarih Yüzyılların tanığı, gerçeğin ışığı, yaşamın efendisi ve geçmişin habercisidir. (1) Goethe 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır. diyordu. Biz gerçekten biliyor muyuz tarihimizi? Gelecek için planlar yapıyoruz. İlerlemek, kendimizi geliştirmek, ailemize ve çocuklarımıza iyi bir gelecek vermek için, toplumumuz için, ülkemiz için çalışıyoruz. Ama geleceğe yön verebilmek için geçmişi bilmek gerekmez mi? Ağacın köküne su dökmeden meyve almak mümkün değilse, tarihi bilmeden geleceğe adım atmak da mümkün değildir. (2) 1. Cicero tarih için yüzyılların tanığı... demektedir. Bu sözden ne anladığınızı açıklayınız. 2. Goethe 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır. sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız. 1. TARİH VE İNSAN Tarih, insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini (dinî, siyasi, ticari, sosyal vb.), birbirleriyle olan ilişkilerini sebep-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek, belgelere dayalı inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyal bir bilim olan tarihi meydana getiren en önemli öge insandır. Çünkü insan birçok olayın ve gelişmenin yaşanmasında etkilidir. Bu nedenledir ki tarihi yapan insandır. Tarih genellikle insanın zihninde geçmişe ait bir kavram olarak yer alır. Bu da insanın zaman kavramı ve bilincinin farkında olduğunun bir göstergesidir. Bulunduğumuz an, hem geçmişi hem de geleceği kapsayan bir zaman keşifidir. İslam tarihçisi ve sosyoloğu İbni Haldun un Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (3) sözü, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzdeki olayları anlayıp değerlendirebilmemiz için geçmişteki olayları iyi irdelememiz gerekir. Tarih Tenkidinin Unsurları adlı eseri ile tanınan Leon Halkin (Leon Halkın) Geçmişi biz ancak başkasının aracılığı sayesinde tanımaktayız. (4) demiştir. Tarih bu yönüyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevi üstlenir. Hepimiz, yaşadığımız toplumun bugüne nasıl geldiğini doğal olarak merak ederiz. Nereden gelip nereye gidiyoruz? sorusunu birçok kez kendimize sorarak cevap bulmaya çalışmışızdır. Tarih bilimi bize bu soruların cevabını vermektedir. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir? (1) Komisyon, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, s. 75. (2) İlber Ortaylı, Tarihin İzinde, s (3) Necmettin Şahinler, Tarihe Adanmış Sözler, s. 37. (4) Leon Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, s

14 1. Ünite 2. TARİHİN KONUSU 1.1. Fotoğraf: Göç 1.1. Resim: Kurtuluş Savaşı (www.tsk.mil.tr) 1.2. Fotoğraf: Halkoyunu Gösterisi Yukarıdaki görsellerden anlaşılacağı gibi göç, savaş, kültür gibi insanları ilgilendiren her türlü faaliyet tarihin konusunu ve inceleme alanını oluşturmaktadır. Tarihin incelediği konular içerisinde doğal afetler de bulunmaktadır. Çünkü bu afetler insanları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Örneğin toprak kayması coğrafyanın konusudur. Ancak toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki insanların evlerinin yıkılması, ekonomik sıkıntılar çekmeye başlamaları ve yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri tarihin ilgi alanına girmektedir. 3. TARİHSEL OLAY, OLGU VE TARİHÇİ İLİŞKİSİ Yaşanmış veya yaşanmakta olan olaylar etki alanı ve oluş biçimine göre ikiye ayrılır. Do ğal olay, insan etkisi olmadan do ğa daki çe şit li fi zik sel ve coğ ra fi et ki ler so nu cu or ta ya çı kar. Ta rih sel olay ise in san ta ra fın dan ger çek leş ti ri lir. Bir top lu mu, bir dev le ti ve ya dün ya yı et ki le yen olay, ta rih sel olay dır. Örneğin Yontma Taş Devrinde ateşin bulunması sadece bulunduğu zamanı ve yeri değil, bütün dünyayı etkileyen ve insanlık tarihine yön veren bir olaydır. Tarihî olayların oluşumunda ve sonuçlarında sabit kanunlar ve kurallar yoktur. Tarihî olaylar, belirli bir mekânda ve belirli bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Ta rih sel ol gu, etkileri bakımından süreklilik gösterir ve sonuçları uzun süre devam eder. Ola ya gö re da ha so yut ve ge nel dir. Ola yı ol gu dan ayı ran bir di ğer özel lik ise ola yın baş lan gıç ve bi tiş ta ri hi nin bel li ol ma sı dır. Tarihsel olgular, tarihçinin onları anlamlandırmaya başlamasına kadar hiçbir anlam ifade etmez. İngiliz tarihçi Carr (Kar), olguyu Tarihin omurgasını oluşturan ve bütün tarihçiler için değişmez olan materyallerdir. (1) şeklinde tanımlamaktadır. Olay Malazgirt Savaşı Fransız İhtilali Sanayi İnkılabı Olgu Anadolu nun Türkleşmesi Ulusal devletlerin kurulması Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması Ta rih çi, yandaki tabloda örneğini gördüğünüz gibi ta rih sel olay ve ol gu la rı ta rih bi li mi nin yön tem leri ile de ğer len dir dik ten son ra dü zen li bir bil gi hâ lin de top lu ma su nan bi lim insanıdır. İngiliz tarihçi John Tosh (Con Toş) Tarihin Peşinde adlı eserinde tarihçinin görevini şu sözlerle ifade etmiştir. İnceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını bulmaktır. (2) Yukarıda ifade edilen Tarihçi, çağın insanının kimliğine bürünmelidir. sözünden neler anladığınızı söyleyiniz. (1) İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, s. 6. (2) John Tosh, Tarihin Peşinde, s

15 Tarih Bilimi Aşağıda verilen Tarihçi ve Nesnellik adlı metni okuyarak altındaki soruları cevaplayınız. 1. Etkinlik: TARİHÇİ VE NESNELLİK As lın da hiç bir ta rih çi, söyledikleri için tam olarak doğrudur diyemez. Çün kü ta rih çi işe yapboz ola rak başlayacaktır. Araş tır ma cı lar ta ra fın dan bu lu nan her ye ni mal ze me, ta rih çi nin res min bir par ça sı nı da ha ta mam la ma sı de mek ola cak tır. Araş tı rı lan ko nu ne ka dar es kiy se el de et ti ği miz par ça la rın sa yı sı o ka dar aza la cak ve res min ne ol du ğu nu an la ma mız zor la şa cak tır. Ör ne ğin Tür ki ye de cum hu ri ye tin ila nı nın nasıl gerçekleştiğini araştıran bir ta rih çi, es ki Mı sır ı araş tı ran bir ta rih çi den da ha çok bil gi bu la bi lir. Çün kü gü nü müz den 5000 yıl ön ce ku rul muş bir uy gar lık olan Mı sır a ait kay nak lar ço ğun luk la yıp ran mış hat ta yok olmuş ol abilir. Ta rih çi, araş tır dı ğı dö nem de ya şay ama ya ca ğı için res min bü tü nü nü gö re mey ecek tir. Bir kim ya cı yaptı ğı de ne yi la bo ra tu var da tek rar tek rar iz le ye bi lir ama ta rih çi nin in ce le di ği olay bir kez ol muş tur, o olayın tekrar etmesi müm kün de ğil dir. Ör ne ğin tarihçinin, öl müş bir kra lı can lan dı rıp sa vaş mey da nın da na sıl ka rar lar ver di ği ni sor ma şan sı yok tur. Bu yüz den de ta rih çi ek sik ka lan yer le ri hep ken di ha yal gü cüy le ta mam la mak zo run da ka la cak tır. Her ta rih çi nin ha yal gü cü fark lı ola ca ğın dan res min ek sik bö lüm le riy le il gi li tah min le ri de di ğer le ri nin kin den fark lı ola cak tır. Hiç kim se res min ta ma mı nı gö re me ye ce ği için ken di söy le di ği nin yüz de yüz doğ ru ol du ğu nu is pat la ya maz. 1. Anlatımda ta rih bi li mi nin han gi özel li ği vur gu lan mış tır? 2. Ta ri hçi, tarihî olayları incelerken han gi du rum lar da zor la nır? 3. Ta rih çi le rin tarihî olaylarla ilgili farklı görüşler ileri sürmelerinin sebepleri neler olabilir? 4. TARİHTE NEDEN-SONUÇ, YER-ZAMAN İLİŞKİSİ Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz önemli bir olayı anlatırken neden yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlatmak ihtiyacı hissedersiniz? Açıklayınız. Olay la rın, sebep-so nuç iliş ki si için de yer-za man gös te ri le rek in ce len me si, ta rih bi li mi nin en önem li ko şulu dur. Çün kü ta rih sel olay lar sü rek li lik gös te rir. Ay rı ca her ta rih sel olay, ger çek leş ti ği yer ve za ma nın ürü nüdür. Olayların oluşumu, iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri yanında toplumların yaşam biçimleri ve gelişmişlik düzeyleri ile de yakından ilişkilidir. Diğer taraftan ta rih sel olay la rın yer ve za man la rı nın be lir til me si, ta rihsel ger çe ğin or ta ya çı ka rı la rak bi lim sel de ğer len dir me le rin ya pıl ma sın da bü yük önem ta şır. Ta ri hin de ğiş me yen önem li unsurları; yer-zaman, sebep-sonuç ve in san un su ru dur. Bunlardan herhangi birinin bilinmediği bir olayın tarihi değeri olamaz. Bu nu bir ör nekle inceleyelim. Büyük Sel çuk lu hü küm da rı Alp Ars lan, Anadolu yu bir Türk yurdu hâline getirmek için 26 Ağus tos 1071 tarihinde yapılan Ma laz girt Sa vaşı nda Bi zans İm pa ra tor lu ğu na kar şı bü yük bir za fer ka zan mış tır. Bu ta rih sel ola yı un sur la rı na ayı ra cak olur sak za man fak tö rü 26 Ağus tos 1071, ola yın geç ti ği yer Ma laz girt Ova sı, ola yı mey da na ge ti ren ler Bi zans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti, sa va şın ne de ni Büyük Selçuklu Devleti nin Anadolu yu ele geçirmek istemesi, sonucu ise Bizans İmparatorluğu nun ağır bir yenilgi alması ve Anadolu kapılarının Türkelere açılması şeklinde ifade edilebilir. 14

16 1. Ünite Aşağıda verilen Coğrafyanın Önemi adlı metni okuyarak altındaki soruları cevaplayınız. 2. Etkinlik: COĞRAFYANIN ÖNEMİ Tür ki ye nin en yük sek da ğı 5137 met re ile Ağ rı Da ğı dır. Oy sa bu ra da bi zim için önem li olan Ağ rı Da ğı nın yük sek li ği de ğil bu dağın çev re sin de ya şa yan in san lar la na sıl bir et ki le şim için de bu lun du ğu dur. Ağrı Dağı çevresinde ya şa yan in san lar bu du rum dan na sıl et ki len mek te dir? Burada ya şa yan in san lar neden ge nel lik le hay van cı lık ya pıp kü çük mez ra lar da ya şa mak ta dır? Neden ev le ri ni yamaçların güneye bakan yönünde taş ve top rak tan yap mak ta dır? gibi sorular coğrafi özelliklerin tarihi olaylarla ilişkisini ortaya koyar. 1. Tarih bilimi için coğrafya bilgisi neden önemlidir? 2. Coğrafyanın, insan yaşantısı üzerinde ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız. 5. TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ Her bilim dalı kendine özgü bir yöntem takip eder. Bir so nu ca ulaş mak için bi lim ve man tı ğa uy gun bi çim de ya pı lan araş tır ma şek li ne yön tem de nir. Do ğa bi lim le ri nin yön te mi, de ney ve göz le me da ya lıdırı. Sosyal bi lim ler ara sın da yer alan ta rih ise ol gu ve olay la rı açık lar ken de ney ve göz le me baş vu ra maz. Çünkü ta rihte mey da na ge len olay lar bir kez ger çek le şir ve tekrarlanamaz. Doğ ru ta rih bil gi si ne, ta ri hin ken di ne öz gü bi lim sel yön te mleriyle ula şı lır. Araş tı rı cı tarihçilik (ne den ci, na sıl cı) adı ve ri len bu yön te me gö re ta rih sel olaylar, il gi li kay nak la ra baş vu ru la rak öğ re ni le bi lir. Araş tı rı lıp bu lu nan bel ge ler sı nıf lan dı rı lır (tas nif), analiz (tahlil) edi lir, eleş ti ri lir (ten kit) ve sen tez (ter kip) ya pı lır. Şimdi, ta rih sel olay ve ol gu la rın de ğer len di ri le rek dü zenli bir bil gi hâ li ne ge ti ril me si sı ra sın da uygulanan bu yöntemleri öğrenelim: a. Kaynak Arama (Belge Bulma) Geçmişten günümüze kadar ta rih sel olay ve ol gu lar ko nu sun da bi ze bil gi ve ren, ta nık lık ya pan söz lü, ya zı lı ve ya zı sız her türlü belge ve malzemeye kay nak de nir. Söz lü kay nak lar ne sil den ne si le ak ta rı la rak gü nümü ze ka dar ge len ef sa ne, des tan, men kı be vb. an la tı lar dır. Ya kın ta rih araş tır ma la rın da olay la rın ya şa yan ta nık la rı nın an lat tık la rı da söz lü ta rih bel ge si sa yı lır. Ya zı lı kay nak lar arasında ki tap lar, fer man lar, ant laş ma me tin le ri, kil tab let ler, şe ce re ler (soy kü tük le ri), yıl lık lar (anal lar), tak vim ler, ki ta be ler (ya zıt lar), mah ke me ka rar la rı, no ter bel ge le ri, mü hür ler, se ya hat na me ler, ga ze teler, dergiler vb. yer alır. Ya zı sız kay nak lar ise arkeolojik kazılar sonucunda bulunan top rak, taş, ma den, ke mik ten ya pıl mış eş ya lar, giysiler vb.dir. Araş tı rı lan dö nem de ya pıl mış plak, ka set, film gi bi ses li ve gö rün tü lü kay nak lar da ta rih sel bi rer bel ge dir. Tarihçiler için önemli olan bu kaynaklar arşivlerde, müzelerde, kütüphanelerde muhafaza edilmektedir. Kay nak lar, ver dik le ri bil gi nin ni te li ği ne gö re bi rin ci el den kay nak lar ve ikin ci el den kay nak lar ol mak üzere iki gru ba ay rı lır. Birinci elden kaynaklar doğrudan doğruya tarihî olayı gören, yaşayan veya olayın yaşandığı zamanda bulunan kişilerin yazmış olduğu eserlerdir. İkinci elden kaynaklar ise bilgilerini birinci elden kaynaklara dayandıran çalışmalardır. 15

17 Tarih Bilimi Aşağıda verilen Tarihte Kaynak adlı etkinlikte yer alan görselleri inceleyerek altındaki soruları cevaplayınız. 3. Etkinlik: TARİHTE KAYNAK 1.3. Fotoğraf: 1. Yukarıda görselleri verilen eserlere tarihî kaynak diyebilir miyiz? Neden? 2. Yukarıdaki eserlerden hangileri birinci elden hangileri ikinci elden kaynaktır? Neden? Bir tarihçi, araştıracağı ko nu için her şey den ön ce kaynak çalışması yapmak zorundadır. Kaynaklara ulaşmak için de kü tüp ha ne le re, ar şiv le re, mü ze le re ve ören yer le ri ne gitmelidir. Ör ne ğin Hi tit ler le il gi li araş tır ma ya pan bir ta rih çi ye kay nak lık ya pa cak arkeolojik buluntular (süs eşyaları, kap kacak vb.) yanda fotoğrafı verilen Ana do lu Me de ni yet le ri Mü ze si nde, Hi tit ler le il gi li yazılı kaynaklar ise Ankara daki Mil lî Kü tüp ha ne de bulunmaktadır. Ta rih çi, mev cut kay nak lar la doğ ru bil gi ye ula şa madı ğı kuş ku su nu du yar sa ye ni kay nak lar ara ma lı, yeni bulgu ve belgelere başvurmalıdır Fotoğraf: Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntuların sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden bir görünüm (Ankara) Sizce bir tarihçinin farklı kaynakları incelemesinin kendisine sağlayacağı avantajlar nelerdir? 16

18 1. Ünite Aşağıda verilen Tarihte Belge adlı metni okuyarak altındaki soruyu cevaplayınız. 4. Etkinlik: TARİHTE BELGE Ta rih, bel ge le re da ya na rak ya zı lır. Geç miş le iliş ki mi zin tek yo lu on dan ka lanları incelemek, an la mak, yo rum la mak tır. Geç mi şin aydınlatılması bi zi geç mişe gö tü re cek bel ge ler yar dı mıy la ger çek le şir. Ki mi ta rih ya zı cı la rı bel ge le rin ko nuş tuğunu söy ler ler. Yazdıklarından çok ta rihî bel ge ler ko nu şur, ken di le ri ko nuşmaz. Belgeler tarafsızdır. Bel ge le re Ko nu şun! de nir ve bel ge ler ko nuş ma ya baş la r. On la ra gö re ta rih, olup bi ten le rin çarptırılmadan, doğ ru an la yıp doğru ko nuş tu rula rak an la tıl dı ğı ve ra por la di le ge ti ri ldiği bir geçmi ştir. Ken di niz den hiç bir şey kat ma dan, bel ge yi bel ge ola rak ko nuş tur du ğu nuz da bi lim sel ta rih ya zı cı lı ğı nı ba şar mış olur su nuz. Ne, ne re de, ne za man, na sıl, ne den, kim ler ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir? olduğu gibi ra por eder se niz tarihi gerçeği ortaya çıkarmış olursunuz. Ahmet İnam, (Özetlenmiştir.) Yukarıdaki metne göre tarih biliminde belgelerin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? b. Ve ri le ri Tas nif Et me (Sınıflandırma) Ta rih sel ve ri ler ilk ön ce za ma na, ye re ve ko nu ya gö re bö lüm le re ay rı la rak sı nıf lan dı rı lır. Böy le ce, ya zı la cak olan ta rihî olayın bö lüm le ri oluş tu ru lur ve pla nı or ta ya çı karılır. Kro no lo jik sı ra iz le ne rek, bi rin ci ve ikin ci el den kay nak lar be lir le nir. Tas nif iş le mi ta mam lan dık tan son ra kay nak la rın ne an lat tık la rı, olaylara na sıl ta nık lık yaptık la rı in ce le ne rek çö züm len me lidir. c. Tah lil Et me (Analiz-Çö züm le me) Tah lil (çö züm le me), el de ki bel ge le rin kul la nı la bi lir du ru ma ge ti ril me si dir. Bir yan dan çö züm le me iş le mi ya pı lır ken bir yan dan da el de ki belgelerin nesnelliği gözden geçirilir. Ay rı ca el de edi len bil gi ve ve ri le rin kaynak de ğe ri açı sın dan ye ter li olup ol ma dı ğı nı araş tı rır. Bil gi nin nes nel li ği ne, gü ve ni lir li ği ne ve ka nıt la na bi lir liği ne dik kat eder. Böy le ce ko nu nun ana baş lık la rı ve için de ki ler bö lü mü ana hat la rıy la or ta ya çık mış olur. ç. Ten kit Et me (Eleştiri) Ten kit, çö züm le nen kay nak la rın özel lik le ri nin be lir len me si ve ver dik le ri bil gi le rin doğ ru olup ol madığının araş tı rıl ma sı dır. Bu da dış eleş ti ri ve iç eleş ti ri ol mak üze re iki bi çim de ya pı lır. Dış eleş ti ri; bir kay na ğın adı, tü rü, öz gün olup ol ma ması, ya za rı nın, ya zıl dı ğı yer ve za ma nın be lir len me si gi bi kay na ğın dış özel lik le ri ne iliş kin ya pı lan eleş ti ri dir. İç eleş ti ri ise kay nak ta ve ri len bil gi le rin de ğe ri ve gü ve ni lir li ği nin an la şıl ma sı için ya pı lan eleş ti ri dir. Verilen bilgilerin farklı kaynaklarda ne şekilde yer aldığına bakılır. Eleştiri aşa ma sın da örneğin Kur tu luş Sa va şı nın baş la ma sı ile il gi li ma ter yal ler ön ce dış eleştiriye gö re de ğer len di ri lir. Kul la nı la cak eser le rin adı, ya zım ve ba sım ta ri hi, bel ge le rin cin si vb. özel lik ler açı sın dan gü ve ni lir olup ol ma dı ğı tes pit edilir. İç eleştiriyle de eser ya da bel ge ler de ki bil gi le rin doğ ru lu ğu, o dö ne me ait bil gi ler le kar şı laş tı rı la rak ve ya zarın bi lim sel ki şi li ği dik ka te alı na rak in ce le nir. 17

19 Tarih Bilimi d. Ter kip Et me (Sen tez) Kay nak la rın ay rış tı rı la rak sı nıf lan dı rıl ma sı, çözümlenmesi ve eleş ti ril me si aşamalarından sonra bir ara ya ge ti ril me si işlemidir. Sentez bir sonuca ulaşma ve kitap yazma aşamasıdır. Ta rih çi, ta rih sel olay ve ol gu la ra ait tüm ve ri le ri tek tek ele alır ve bir bir le ri ile iliş ki le ri çer çe ve sin de de ğer len di re rek bir yo ru ma ula şır. Tes pit ler ya ptık tan son ra ek sik li ği du yu lan bil gi leri ta mam la r, faz la lık teş kil eden bil gi leri çı ka rır. Tarihçi, ya zım sı ra sında akı cı, sa de ve an la şı la bi lir bir dil kul la nma lı dır. Bil gi le rin sentezini ya par ken ta raf sız ol ma ya, ka nıt la na bi lir ve nes nel olan bil gi le ri kul la nma ya dik kat et me li dir. Araş tır ma nın en önem li aşa ma sı olan sen tez üç yol dan ya pı la bi lir. Bun lar za man, me kân ve ko nu esas alı na rak ya pı lan bir leş tir me iş le mi dir. 6. TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI) İnsanlık tarihinin başlangıcından bu gü ne ka dar ya şa nan sos yal, eko no mik ve si ya sal olay la rı ko nu alan ta rih, bir bü tün dür. Ta rih bi lin ci de bu bü tü nü kav ra yıp al gı la ya rak bi lim sel bir ba kış açı sı ka zan mak la olu şur. An cak in san lı ğın tüm geç mi şi ni bir an da in ce le yip öğ ren mek ola sı de ğil dir. Tarih öğ ren me ve öğ ret me yi ko laylaş tır mak ama cıy la za ma na, yere ve konuya sı nıf lan dı rıl ır. a. Za ma na Gö re Sı nıf lan dır ma Bu sı nıf lan dır ma yön te mi ne gö re ta rih, bir ta kım kro no lo jik di lim le re bö lünür. Çok uzun bir zaman dilimini ifade eden in san lık ta ri hi, İlk Çağ ta ri hi, Or ta Çağ ta ri hi vb. çağ la ra ya da XVIII, XIX, XX. yüzyıl tarihi gibi bölümlere ayrılır. Örneğin Osmanlı tarihi de Fet ret Dev ri, La le Dev ri gibi bö lüm le re ay rı la rak za ma na gö re sı nıf lan dır ma ya pı la bi lir. Ta rih, ta rih ön ce si dö nem ler ve ta ri hî dö nem ler ol mak üze re iki ye ay rı lır. Her ça ğın ken di ne öz gü özellik le ri var dır. Bu ne den le her ta rih ça ğı nı ken di ko şul la rı ve özel lik le ri ni gö z ö nün de bu lun du ra rak in ce le mek ge re kir. Çağ la rın baş lan gı cı ola rak se çi len olay lar ta rih çi le re gö re de ği şik lik gös ter mek te dir. Ör ne ğin ba zı ta rih çi ler İlk Çağın so nu ola rak Ka vim ler Gö çü nü, ba zı ta rih çi ler ise Ro ma İm pa ra tor lu ğu nun iki ye ay rıl ması nı ya da Ba tı Ro ma İm pa ra tor lu ğu nun yı kı lı şı nı ka bul et mek te dir. Ta ri hin çağ la ra ay rıl ma sın da ev ren sel ni te lik li olay lar gö z ö nün de bu lun du rul muş tur: Ya zı nın bu lun ma sı, Fran sız İh ti la li, İs tan bul un Fet hi vb. b. Me kâ na Gö re Sı nıf lan dır ma Bir kentin, bir bölgenin, bir ül kenin, bir kı tanın ya da yer yü zünün tü mü nün birer konu olarak ele alınması mekâna göre sınıflandırmadır. Bu, coğ ra fi sınıflandırma ola rak da ad lan dı rı lır. Av ru pa ta ri hi, Amas ra ta ri hi, Dün ya ta ri hi ve yandaki fotoğrafta kapak sayfası verilen Türkiye Tarihi gibi eserler mekâna göre sınıflandırma türünde eserlerdir. Tarihî olayların mekâna göre sınıflandırılmaya tabi tutulması tarih yazarlarına ne tür kolaylıklar sağlar? Açıklayınız Fotoğraf: Türkiye Tarihi hakkında yazılmış bir kitabın kapağı

20 1. Ünite Aşağıdai verilen Uygarlıklar Şehri Mardin in Tarihteki Rolü adlı metni okuyarak altındaki soruyu cevaplayınız. 5. Etkinlik: UYGARLIKLAR ŞEHRİ MARDİN İN TARİHTEKİ ROLÜ Mar din in ne za man ve kim ler ta ra fın dan ku rul du ğu tam olarak bi lin mi yor sa da ku ru lu şu Su ba ri ler za ma nı na ka dar da yan mak ta dır. Al man Ar ke olo ğu Ba ron Mervan Op pen he im (Mervon Opanhaym) yıl la rı ara sın da yap tı ğı ka zı lar dan el de ettiği so nuç la ra dayanarak Su ba ri le rin Me zo po tam ya da (MÖ ) ya şa dık la rı nı belirtmiştir. Bi zans lı lar, 640 yı lın da Hz. Ömer in ku man dan la rın dan İl yas Bin Ga nem in fethine ka dar Mar din de var lı kla rı nı sürdürmüşlerdir. Mardin ve çev re si daha sonra Müslümanlar tarafından fethedilmiştir Fotoğraf: Günümüzdeki Mardin şehrinden bir görünüm Mar din, Al p Ars lan ın Ma laz girt Za fe rin den son ra Türk le rin eli ne geç miştir. Alp Arslan ın komutanlarından Artuk Bey burada bir beylik kurmuştur. Ar tuk lu lar Bey li ği, Mar din ve çev re sin de var lığını uzun sü re devam ettirmiştir. Ar tuk lu lar döne min de yapılan sa nat eser le ri gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Bölge daha sonra Memluklerin eline geçmiştir. Mar din, Ya vuz Sul tan Se lim in Mı sır Se fe ri so nu cun da Memluklerden alınarak Os man lı la ra bağ lan mıştır. Bu ta rih ten son ra da Os man lı Dev le ti nin ka le si ve ti ca ret mer ke zi hâ li ne gel miştir. Mardin, Mil lî Mü ca de le yıllarında Fran sız lar ta ra fın dan iş gal edil se de Türk hal kı bu ra da bü yük bir di re niş gös te re rek şehrin Fransız lar ın eline geçmesini önlemiştir. Mardin, günümüzde üç büyük semavi dine mensup insanların bir arada yaşadığı şehirdir. Çok önemli tarihî eserlere sahip olan Mardin, ülkemizin tanıtımı açısından önemli roller üstlenmektedir. (Özetlenmiştir.) Uy gar lık lar Şeh ri Mar din in Ta rih te ki Ro lü ad lı me tinde verilen bilgi, ta ri hin sı nıf lan dı rılma sı nın hangi türüne ör nek oluş tu rur? Açıklayınız. c. Ko nu ya Gö re Sı nıf lan dır ma Bu tür sınıflandırmada, in sa nın tüm geç mi şi ko nu edi le bi le ce ği gi bi bir ulu sun ya da dev le tin si ya sal ve sos yal ya şa mı, kül tür ve uy gar lı ğı da ko nu edi le bi lir. Dün ya ta ri hi, uy gar lık ta ri hi gi bi in sa nın tüm geç mi şi ni araş tı rıp in ce le yen ta rih bö lü mü ne ge nel ta rih; Os man lı ta ri hi, Sel çuk lu ta ri hi, Çin ta ri hi gi bi bir ulu sun ya da dev le tin ta ri hi ni inceleyen ta rih bö lü mü ne de özel ta rih de nir. Ta ri hin tüm bi lim ve sa nat dal la rıy la iliş ki si so nu cu or ta ya çı kan ta rih ya pıt la rı da bu sı nıf lan dır ma için de dir: fel se fe ta ri hi, tıp ta ri hi, bi lim ta ri hi, din ler ta ri hi, sa nat ta ri hi, ede bi yat ta ri hi... Bilgi Hazinesi Herhangi bir yüzyılda veya çağda, dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Mezopotamya da İlk Çağın yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir yerinde Bakır ve Tunç Çağı yaşanabilmekteydi. Za ma na, me kâ na ve ko nu ya gö re sınıflandırmaların hiç bi ri ta rihsel bü tün lü ğü yan sıt ma açı sın dan ye ter li de ğil dir. Bu sınıflandırmaların tek ya ra rı ta ri hin araş tır ılmasını, öğrenilmesini ko lay laştırmaktır. Oy sa yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi ta rih bir bü tün dür. Hiç bir ulu sun ta ri hi öte ki ulus la rın ta ri hin den ba ğım sız de ğil dir. Ay nı şe kil de yüz yıl lar da bir bi rin den ko puk de ğil dir. Ge nel lik le ya şa nan olay la rın so nuç la rı, bir son ra ki dönemde or ta ya çı kan olay la rın ne den le ri ni oluş tu rmaktadır. 19

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İlköğretim SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 5 Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2013 tarih ve 250 sayılı Kurul Kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY

ORTAÖĞRETİM. Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY ORTAÖĞRETİM Metin TOMSUK Raşit Gökay GÜLAY Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarih ve 176 sayılı kurul kararı ile 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş)

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı