İktisadi Kalkınma Vakfı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İktisadi Kalkınma Vakfı"

Transkript

1 İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından sadece iki yıl sonra, 26 Kasım 1965 tarihinde kurulmuştur. Türk iş dünyası adına AB ve Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü AB nezdinde temsil etmek amacıyla kurulan İKV, dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Fazıl Zobu nun büyük öngörüsünün eseridir. İstanbul Merkez Ofisi ve Türk özel sektörünün AB nezdindeki ilk temsilciliği olarak 1984 yılında faaliyete geçen Brüksel Temsilciliği nden oluşan İKV, geçtiğimiz 45 yıl içinde, gerek AB de ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeler, gerek sayısı giderek artan mütevelli ve destekçi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini artırmış, hedef kitlesini genişletmiş ve misyonunu güçlendirmiştir. Biz bir ihtisas kuruluşuyuz; 45 yıldır hiçbir konjonktürel dalgalanmadan etkilenmeden kararlılıkla ülkemizin AB üyeliği hedefi için çalışan, Kar amacı gütmeyen, ideolojik hedef ve/veya bağlantısı olmayan, tüm siyasi partilere eşit mesafede duran, Devletten hiçbir mali yardım almayan, tümüyle özel sektör tarafından desteklenen, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında tarafsız görüş ve değerlendirmelerini açıklıkla ifade eden, Oluşturduğu birikim ve deneyimle, gerek Türkiye de gerek AB nezdinde son derece saygın ve güvenilir bir İhtisas Kuruluşu yuz yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası nın ortak girişimiyle kurulan İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde mütevelli kurum ve Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır yılı itibariyle İKV Mütevelli Heyeti; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği nden oluşmaktadır. Temsilci örgüt ve firmadan oluşan Vakıf Destekçileri sayısı 42 dir. İKV Yönetim Kurulu, Kurucu ve Mütevelli Kurum delegeleri arasından seçilen 17 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Denetçi olmak üzere toplam 19 kişiden oluşmaktadır. 6

2 Hedeflerimiz Türkiye nin AB üyelik sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Bu sürece Türk iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını sağlamak. İKV hedefleri doğrultusunda, çeşitli AB politikaları, bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye nin uyum durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle ele alan çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede İKV, bu konularda Türkiye de en fazla araştırma hazırlayan ve strateji geliştiren, en üretken kurumdur. Bugüne kadar İKV, 500 ün üzerinde araştırma yayımlamıştır. Türkiye-AB ilişkilerinin en durgun olduğu dönemlerde dahi ülkemizin AB üyeliği hedefine inancını koruyan ve faaliyetlerini aksatmadan sürdüren İKV, hazırladığı araştırmalar ile daima öncü olmuştur. Çalışmalarımız sadece Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları değil, geleceğe dönük perspektifleri de içermektedir. Bu yönüyle İKV, iş dünyasını ve kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra bir erken uyarı rolü de üstlenmektedir. Türkiye nin AB üyelik sürecine, Türk iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını sağlarken, bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak kararıyla yola çıkan İKV bünyesinde kurulu İKV kütüphanesi, Türkiye deki en eski AB kütüphanesi olup, AB nin ülkemizdeki tek depoziter kütüphanesidir. İKV nin yayımladığı araştırmaların yanı sıra, AB, OECD, BM, DTÖ, UNIDO, IMF, EFTA gibi uluslararası kuruluşlar ve DPT, TÜİK, DTM gibi çeşitli kamu kuruluşları, odalar ve ilgili diğer kuruluşların AB konularındaki çalışmaları ile istatistik ve süreli yayınlar kütüphane bünyesinde yer almaktadır. Kamuoyuna açık olan İKV kütüphanesinden kamu ve özel sektör temsilci kurumları, firmalar, STK lar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde faydalanırken, İKV kütüphanesi yıllar içinde oluşturduğu birikimini, yaklaşık 25,000 kayıtlı kitap dışında düzenli olarak gelen yaklaşık 300 yerli ve 150 yabancı süreli yayın ile zenginleştirmektedir. Modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan ve düzenli olarak güncellenen İKV internet sitesi, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeleri içeren güncel haber ve duyurular; temel AB politikalarına ilişkin bilgiler; AB, Türkiye-AB ilişkileri ve katılım müzakereleriyle ilgili kapsamlı ve detaylı bilgi notları; AB ve Türkiye-AB ilişkileri Temel Kavramlar Sözlüğü; İKV tarafından çeşitli konulara ilişkin yapılan değerlendirmeler; 15 günde bir düzenli olarak yayımlanan İKV bültenlerinin arşivi; yürütülen projeler; AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin temel belgeleri ve İKV kütüphanesinin sanal kataloğunu, ilgililerin kullanımına sunmaktadır. 7

3 Projelerimiz Proje geliştirme ve uygulama konusunda önemli birikim ve deneyime sahip olan İKV; yürüttüğü projelerle, yurtiçi ve yurtdışında başta kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliğinde bulunmaktadır. Eğitim ve Bilgilendirme Projeleri AB ye üyelik süreci siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamı etkileyecek belirgin bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirmektedir. Bu gerçekten hareketle İKV, hem genel hem teknik düzeyde bilgilendirmeye yönelik projeleriyle ilgili tüm kesimleri sürece dâhil etmektedir. Bu çerçevede, iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve kamuoyunun Türkiye ve AB den üst düzey yetkililer tarafından bilgilendirildiği projeler gerçekleştirilmektedir. İKV nin Son Beş Yılda Yürüttüğü Projelerden Bazıları: KOBİ ler AB Yolunda ( ) Vize Şikâyet Hattı Projesi ( ) AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye nin Tanıtımı ( ) Window to Turkey Seminerler Dizisi ( ) Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüştürülmesi Projesi (2008) İlköğretimde ABC Projesi ( ) AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri Projesi (2007) AB Uyum Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması Projesi ( ) AB İle Katılım Müzakereleri Seminerleri ( ) 8

4 Seminer, Konferans ve Paneller İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gündemindeki konularda Türkiye ve AB den üst düzey temsilcilerin ve yetkin uzmanların katılımları ile Türkiye ve çeşitli AB ülkelerinde kamuoyunu bilgilendiren seminer, konferans ve paneller düzenlemektedir. Temel görüş ve önerilerin geliştirilmesi İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularındaki gelişmeleri izleyerek, Türk özel sektörü adına çeşitli görüş ve öneriler geliştirmektedir. İKV bu görüşlerin oluşturulmasında kamu ve özel sektörle sürekli diyalog ve bilgi alışverişi içerisinde hareket etmektedir. İKV, kuruluşundan bu yana hazırladığı ve Hükümet e sunduğu raporlar ve strateji önerileriyle süreç boyunca öncü bir rol üstlenmekte; TBMM, siyasi partiler, kamu kurumları, özel sektör temsilci kurumları ve STK larla yakın işbirliği kurmakta ve ortak faaliyetler gerçekleştirmektedir. Koordinasyon, Tanıtım ve Lobi Faaliyetleri İKV, Brüksel Temsilciliği aracılığıyla AB kurumları ve üye ülkelerin temsilcilikleri nezdinde kapsamlı tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Vakfımız, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu nun yanı sıra STK lara ve yabancı medya temsilcilerine Türkiye nin AB uyum sürecindeki çalışmalarını içeren düzenli bilgi akışı sağlamakta, üye ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye nin tanıtımına yönelik lobi çalışmaları yapmaktadır. İKV, Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle AB konularında, AB kurumları ve kamu kesimi ile ilişkilerde koordinasyon görevini üstlenmektedir. Bu çerçevede, başta farklı kesimleri temsil eden 250 nin üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İKV koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Platformu üyeleri olmak üzere, ilgili kesimlerin katkılarıyla çok yönlü iletişim, tanıtım ve lobi kampanyaları yürütmektedir. 9

5 Yayınlarımız Türkiye nin AB ilişkilerini tüm yönleriyle ele alan ve sayısı 500 ü aşan İKV yayınları, tüm çevreler tarafından temel başvuru kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Kurulduğu günden itibaren, AB politikaları, bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye nin uyum durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle ele alan ve sayısı 500 ü aşan İKV yayınları; iş dünyası, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları, akademi çevreleri tarafından temel başvuru kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Mart 2010 tarihinde yeniden yayın hayatına başlayan, AB ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmelere yer verdiğimiz İKV Dergisi, aylık olarak tüm ilgili kesimlere ulaştırılmaktadır. Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ise İKV, yayımladığı 50 nin üzerinde yayın ile ilgili kesimlere Türkiye-AB müzakere sürecinde rehberlik etmiştir yılında AB ye üye olan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin müzakere süreci deneyimlerinden, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarına; Türkiye nin dâhil olduğu AB Topluluk Programları ndan, Lizbon Antlaşması na kadar Türkiye-AB müzakere sürecine yön veren çeşitli konularda yayınlar hazırlayan İKV, bu süreçte hem teknik altyapı geliştirilmesine, hem de kamuoyunun ilgi ve desteğinin canlı tutulmasına destek olmaya çalışmaktadır. 10

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Havaalanı Kavșağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeșilköy Bakırköy İSTANBUL 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T : +90 212 468 34 00 F : +90 212 468 34 44 E : iletisim@istka.org.tr

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU Habip Kocaman Yasama Derneği Genel Sekreteri, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı E-posta: habipkocaman@tbmm.gov.tr Katılımcı demokrasi-demokratik yönetişim

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı