ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım 2014"

Transkript

1 ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım Dünya Pamuk Durumu 2011/12 sezonunda 28 milyon ton olan dünya (lif) pamuk üretimi izleyen iki sezonda 2 milyon kadar azalarak 26 milyon ton seviyelerinde seyretmiştir; içinde bulunduğumuz sezon üretiminin de ayni seviyede olması öngörülmektedir (Çizelge 1). 2011/12 sezonunda 22.8 milyon ton ile son on yılın en düşük seviyelerine gerileyen dünya pamuk tüketimi, 2012/13 sezonundan başlayarak sınırlı bir artış eğilimi kazanmış ve geçen sezon itibariyle 23.5 milyon ton olmuştur. Bu sezonda da artışın süreceği ve tüketimin 24.4 milyon'a çıkacağı öngörülmektedir. Çizelge 1. Dünya (Lif) Pamuk Durumu (Milyon ton) Ton 2011/ / / /15 2 Üretim , Tüketim İhracat İthalat Dönem Sonu Stoku Çin hariç Dünya SKO % Çin SKO, % COTLOOK A INDEX (U.S.cents/ pounds) ;75 KAYNAK: ICAC, (1)Tahmin, (2) Oct.,2014 Öngörü! 1

2 Dünya pamuk üretim ve tüketimindeki bu gelişmelere bağlı olarak arz ve stok değerleri ve bu bağlamda pamuk fiyatları son iki sezon öncesine kadar olağan bir seyir izlerken, geçen sezon en büyük pamuk üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in geçen yılın sektör raporunda açıkladığımız ani strateji değişikliği sonucunda beklenmedik gelişmelere açık hale gelmiştir. Hatırlanacağı gibi, 2010/11 sezonunda üretim artarken tüketimin azalması ve arzın önceki sezona göre sadece 300 bin ton gerilemesine karşın, büyük olasılıkla var olduğu tahmin edilen ancak fiziksel olarak bulunmadıkları için piyasaya sürülemeyerek tedarik sıkıntısına yol açan stoklar ve bu sıkıntının tetiklediği panik yüzünden pamuk fiyatları beklenmedik ölçüde artmış ve Cotlook A Index sezon ortalaması 164 US cent/ lb seviyesine çıkmıştı. Fiyatlardaki bu artış 2011/12 sezonun ilk üç çeyreğinde de sürmüş, ancak daha sonra, Nisan ayındaki tepe noktasından hızla iki sezon önceki seviyelerin biraz üstü seviyelere gerilemişti. Fiyatlardaki 2010/11'in ikinci yarısında başlayan ve 2011/12'in ilk üç çeyreğindeki tepe ile sona eren bu olağanüstü artışın, yukarıda açıklanan nedenlerin yanı sıra bazı spekülatif girişimlerin ürünü olması kuvvetle muhtemeldir. Dünya stokları "Çin" ve "Çin Dışındaki Dünya" olarak ikiye ayrılarak Stok-Kullanım-Oranları'ndaki değişim incelendiğinde bu düşünce doğrulanmaktadır: 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Çin dışındaki dünya SKO ları 18 puan birden düşerek %39 a gerilemiş, daha sonra ise tekrar %57 e yükselmişken; Çin SKO ları ise önce 13 puan, daha sonra da 4 puan gerileyerek %26 ve %22 ye inmiştir. Pamuk fiyatlardaki bu olağanüstü sıçramayı takiben, 2011/12 sezonunda dünya pamuk üretiminin artışla birlikte Çin hariç SKO %59 e çıkmış ve bunun sonucunda fiyatlar 100 U.S.cent/lb seviyelerine gerilemiştir. Ayni sezonda Çin, üretiminin artmasına karşın, çok akıllıca bir strateji izlemek suretiyle, düşük fiyatlardan büyük miktarlarda pamuk ithalatı gerçekleştirerek SKO nın %72 seviyesine çıkarmıştır. İzleyen 2012/13 sezonunda Çin hariç dünya SKO nın %49, Çin SKO nın ise %116 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen sezonda, Çin'in düşük fiyatlarla stok oluşturma ve daha sonra bu yüksek stokla spekülasyona açık pamuk piyasalarına hakim olma ve piyasaları ülke (Çin) çıkarları doğrultusunda! 2

3 yönlendirme olarak özetlenebilecek stratejisinin sonucu olarak, Çin Hariç Dünya SKO'nın %47'ye gerilemiş, Çin SKO'ın ise %160'a çıkmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu sezon (2014/15) Çin hariç dünya SKO nın tekrar 7 puan artarak %54'e çıkması, Çin SKO nın ise sadece 2 puan gerileyerek %158 olması beklenmektedir. Bu durumda Çin, dünya stoklarının yarısından fazlasına (%58.4) sahip olan ülke konumunun sürdürmüş olacaktır, ki dünyanın en büyük pamuk üreticisi ve tüketicisi olan bir ülkenin, ayni zamanda dünya stoklarının yarıdan çoğuna sahip olmasının diğer üretici ve tüketici ülkeler için ne denli büyük riskler içerdiği üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. Nitekim, Çin hariç dünya SKO'nın düşmesine karşın dünya pamuk fiyatlarının gerilemesi, ayni strateji sonucunda Çin dışındaki ülkeler üzerinde oluşturulan tehdidin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu sezon için, Cotlook A İndeksinin cent/lb bandında dalgalanarak ortalama 75 cent olması beklenmektedir. Bu tablo her ne kadar tüketiciler açısından olumlu gözükse de, Çin ve Çin hariç dünya stoklarındaki şimdiye kadar hiç görülmemiş anormalliğin, bu olumlu görüntüyü Çin'in politikalarına bağlı olarak hızla tersine döndürebileceği unutulmamalıdır. 2. Türkiye Pamuk Durumu Türkiye de pamuk istatistikleri ilgili bakanlıklardan alınan veriler TUİK tarafından işlenerek yayımlanmaktadır. Bu bağlamda pamuk ekim alanları ve kütlü pamuk tarla verimleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (GTHB) ÇKS ye kayıtlı parseller bazında yapılan saha gözlemleri ve ayrıca giderek yurt genelini kapsamasına çalışılan Uzaktan Algılama Sistemince gerçekleştirilen gözlemlere dayanarak tahmin edilmekte ve bu değerlerden hareketle hesaplanarak bulunan kütlü pamuk miktarları iller itibariyle TUİK e bildirilmekte ve bu değerler TUİK tarafından 1., 2., 3.Tahmin (Kesin) olarak Haber Bültenleri vasıtasıyla yayınlanmaktadır; 3.Tahmin (kesin) değeri daha sonra yıllık istatistiklere geçmektedir. Bu bağlamda, GTHB her yıl ülke geneli için bir Ortalama Çırçır Randımanı tahmin etmekte ve TUİK bu değerden hareketle Lif Pamuk Üretim Miktarını hesaplayarak bunu, Kütlü Pamuk Ortalama Tarla Verimi ile birlikte, yıllık üretim istatistiklerinde yayınlamaktadır.! 3

4 Öte yandan lif pamuk ithalat ve ihracat verileri Ekonomi Bakanlığımızca miktar ve değer olarak derlenmekte, ancak bunlar TUİK istatistiklerinde sadece değer olarak yer almaktadır. Yurt İçi Lif Pamuk Tüketimimiz Ekonomi Bakanlığımızca, bakanlık taşra teşkilatı tarafından tescili yapılan balya sayı ve ağırlıkları itibariyle derlenerek sonuçları ilgili kurumlarla paylaşılmaktaydı. Ancak, geçen iki sezondan bu yana bu uygulamaya son verilerek tescili yapılan balya miktarları çırçır işletmelerinin beyanlar üzerinden belirlenmeye başlanmış olup, yayınlanmamakta, dahası ilgili kurumlarla da paylaşılmamaktadır. (Eskiden olduğu gibi, tescili edilmiş balya sayı ve ağırlıkları bilgisinin Konseyimize verilmesi için Ekonomi Bakanlığımız nezdinde, tabi olduğumuz yönetmelik uyarınca pamukla ilgili verileri derleyerek bunları bir rapor halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunmakla görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlatarak yaptığımız müteaddit girişimlerden olumlu bir sonuç alınamamıştır.) Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında derlenen veriler itibariyle Türkiye pamuk durumu son altı yıllık sürede aşağıdaki gibi gelişmiştir (Çizelge 2): Pamuk ekim alanları 2009/10 sezonundaki 420 bin ha'lık dip noktasından sonra kararlı bir şekilde artarak 2011/12 sezonunda 542 ha' a ulaşmıştır. Ancak daha sonra fiyatların paralelinde 530 bin ha dan 420 bin ha a gerilemiştir. Daha sonraki iki sezonda tekrar artmış ve 2011/12 sezonunda bir önceki sezonda yaşanan olağanüstü fiyat artışının da etkisiyle, 2011/12 sezonu itibariyle 542 bin ha seviyesine çıkmıştır. Ne var ki, sonraki iki sezonda pamuk fiyatlarıyla birlikte azalarak geçen sezonda 451 bin ha'a gerilemiştir; bu sezonda kısmi bir artışla 490 bin ha olduğu tahmin edilmektedir.! 4

5 Çizelge 2. Türkiye (Kütlü) Pamuk Durumu Birim 2009/ / / / / /15 Ekim Alanı bin ha Kütlü Üretimi* bin ton Kütlü Verimi kg/da Lif Üretimi** bin ton LİF Verimi** kg/da Çırçır Randımanı*** % *TUIK tarafından Ekim Alanı ve Tahmini Ort.Verim değerlerinden hesaplanarak bulunan değer (Kütlü Üretim Miktarı= Ekim Alanı x Kütlü Verimi) **TUIK tarafından Varsayımsal Ort.Çırçır Randımanı değerinden hareketle hesaplanarak bulunmuş değerler: (Lif Üretim Miktarı=Kütlü Üretim Miktarı/Ort.Çırçır Randımanı) (Lif Verimi=Kütlü Üretim Miktarı*Ort.Çırçır Randımanı) ***UPK tarafından TUIK verilerinden hareketle hesaplanan değer (Varsayılan Ort.Çırçır randımanı=lif Üretim Mik./Kütlü Üretim Mik.) Anılan dönemde Kütlü Pamuk Üretimi ekim alanları paralelinde gelişmiş, ancak tarla verimlerinin ciddi oranlarda artmasına bağlı olarak, alan daralmaları rekolteye daha az yansırken, alandaki genişlemeler rekoltenin daha büyük oranlarda artmasına neden olmuştur. Bu anlamda kütlü pamuk rekoltesi 2011/12 sezonunda bin ton ile zirve yaparken, geçen sezon sadece bin ton'a düşmüştür; içinde bulunduğumuz sezonda bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Tarla verimi değerlerindeki bu artışlar bazı çevreler tarafından sertifikalı tohum kullanımının giderek artması, ıslah çalışmaları sonucunda tohumların verimlilik değerlerinin yükselmesi gibi teknik nedenlerle açıklanmaktadır. Buna karşılık, diğer bazı çevreler, tarla verimlerinde ülke genelinde bu düzeylerdeki artışların sadece anılan nedenlerle açıklanamayacağını, bunda destekleme sisteminin bazı kötü niyetli kişilerin kütlü pamuk verimlerini olduğundan yüksek göstermesine elvermesi ve çırçır randımanlarının olduğundan yüksek tahmin edilmesi gibi yanıltıcı etkenlerin de rol oynadığını ileri sürerek, sistemin bu yaklaşım doğrultusunda etkinleştirilmesini önermektedir. Ekim alanlarından başlayarak lif pamuk tüketimine (Balya sayısı ve ağırlık olarak) uzanan sürece ilişkin pamuk istatistiklerinde çağdaş yöntem ve araçlara dayalı, güvenli bir veri toplama sisteminin henüz kurulamamış olması bu tür tartışmalara yol açmakta ve bundan ülkemiz pamuk sektörü ve kaynakları büyük zarar görmektedir.! 5

6 Söz konusu dönemde lif pamukla ilgili gelişmeler aşağıda açıklandığı gibi olmuştur (Çizelge 3): Lif Pamuk Üretimi son 6 sezonda, kütlü pamuk üretimi paralelinde 638 bin ton' dan 2011/12 sezonunda 955 bin ton'a kadar çıkmış, daha sonra 858 bin ton'a düşmüş, geçen sezon tekrar 878 bin ton'a çıkmıştır; Bu sezon 892 bin ton olması beklenmektedir. bin ton arasında dalgalanmıştır. Lif Pamuk İthalatı ayni dönemde, ekim alanları ve üretimdeki gelişmelerin tersine bir seyir izleyerek, 2010/11 ve 2013/14 sezonlarında 900 bin ton'a yaklaşmış, diğer sezonlarda 600 bin ton seviyelerinde seyretmiştir. İçinde bulunduğumuz sezonda 650 bin kadar olacağı tahmin edilmektedir. Lif Pamuk Tüketimi 2010/11 sezonunda fiyatlardaki olağanüstü gelişmelerin etkisiyle bin ton a gerilemiş, daha sonraki sezonlarda sınırlı artışlarla bin seviyelerine yükselmiştir. Konjonktürün sürmesi durumunda bu sezon bin ton olması beklenmektedir. Çizelge 3. Türkiye Lif Pamuk Durumu 2009/ / / / / /15 Ekim Alanı, bin ha* Lif Verimi, kg/da* Lif Üretimi, bin ton** Bşl. Stoğu, bin ton*** İthalat, bin ton** Tüketim, bin ton** İhracat, bin ton** Snç stoğu, bin ton*** Ege St.1 (TL/kg)*** 2,82 5,74 3,72 3, ,55 Kaynak: * TUIK, 2013; ** Ekonomi Bak., BİM *** İzmir Ticaret Borsası (Ekim-Aralık Ort.) Ülkemizde Lif Pamuk Stoklarına dair herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bu anlamda, Pamuk Arzı (Üretim + İthalat - İhracat) ile! 6

7 Pamuk Tüketimi karşılaştırıldığında her yıl için yaklaşık bin ton kadar ve beş yıllık dönem sonunda toplamı bin ton'u bulacağı hesaplanan, yani bir yıllık tüketimimize eşdeğer arz fazlası olduğu görülmektedir. Bu miktarlardaki arz fazlalıklarının stok ile açıklanması mümkün değildir. Buna karşılık, üretimin gerçek değerlerinin üstünde tahmin edilmekte olduğunu düşünmek daha akla yakın bir açıklama olmaktadır. Bakanlığımızın TİKAS- Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi kapsamında yürütmekte olduğu TARBİL projesi tamamlandığında ekiliş alanı, rekolte ve verim tahminleri çok güvenli hale gelecek ve üretim politikaları çok daha doğru verilerle belirlenip uygulanabilecektir. Bu çalışmaların en geç iki sezon içinde tamamlanması ve böylece pamuk politikalarının daha gerçekçi bir veri tabanına dayandırılması olanağına kavuşulması ümit edilmektedir. Aksi takdirde ülkemiz pamuk sektörü için sağlıklı değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler ışığında başarılı sonuçlar alacak politikalar belirlemek mümkün olamayacaktır. 3. Türkiye Pamuk Üretim Maliyetleri Konseyimiz her sezon sonunda pamuk bölgeleri Ziraat Odaları, Borsalar ve Üretici Birliklerinden (Çukobirlik, Tariş, vd) o sezona ilişkin (kütlü) cari pamuk üretim maliyetlerini derlemekte ve bunları bir Rapor halinde Bakanlığımıza sunmaktadır. Bu sezon, ülke ortalaması olarak, dekar başına üretim maliyetinin 875 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 450 kg/ dekar ortalama tarla verimi üzerinden kütlü pamuk maliyetinin kg başına, 1,94 TL olduğu sonucuna varılmaktadır. Ekim ayı itibariyle Ege Bölgesinde St-1 lif pamuk 3,65 TL/Kg dan, Güney Doğu ve Çukurova da da 3,1 TL/Kg dan işlem görmektedir. Ayrıca bu fiyatlar düşme eğilimindedir. Bu da üretici için kütlü pamuk bazında ; Ege bölgesinde 1,5-1,6 TL/ Kg lık, Güneydoğu pamuğunda 1,2-1,3 TL/Kg lık gelir demektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu sezon vereceği 55 kuruş prim desteği ile bu gelir toplamda Ege de 2,1 TL/kg, Güneydoğuda ise ortalama 1,75 TL/kg olarak gerçekleşecektir.! 7

8 Buna göre, pamuk üreticisi ne yazık ki kimi yerde maliyetini ancak kurtarırken kimi yerde de maliyetini dahi kurtaramamış ve zarar etmiş olacaktır. Bu durumda yükselen rekoltemizin gelecek sezon tekrar düşmesi kaçınılmazdır. Üstelik vurgulanması gerekir ki, yukarıdaki analizde esas alınan ortalama tarla verimi, GDO'lu tohumla üretim yapmakta olan, ayrıca tarla büyüklükleri ve sulama koşulları ülkemizle karşılaştırılamayacak ölçüde daha iyi olan, dünya birincisi Avustralya'nın ardından ikinci sıradadır. Ülkemiz üreticisinin bu başarısına ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın vermiş olduğu destekleme primine karşın ülkemiz pamuk üretiminin azalma tehdidi altında bulunması üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. 3. Türkiye Pamuk Sorunlarının Çözümü İçin Öneriler Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi, üzere geçen on beş yıllık sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği, hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü alınamadığı için, Pamuk sektöründeki üretim-tüketim dengesi ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu durum bir yandan önemli döviz kayıplarına neden olurken, diğer yandan istihdam, katma değer ve ihracat geliri açısından ülkemiz ekonomisi için çok büyük öneme sahip olan ve hammadde olarak yaklaşık %67 oranında pamuk kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Oysa ülkemiz yurt içi talebi karşılayacak miktarda pamuk üretimi için gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla sahip bulunmaktadır. Bunun için, halihazırdaki verim değerleriyle 2002 yılındakine eşit alanda üretim yapmak yeterli olacaktır. Bir başka deyişle, pamuk üretimine tekrar eski cazibesini kazandırarak ekim alanlarımızı 250 bin hektar artırarak yılda 1,5 milyar dolar döviz tasarrufu sağlamak, ayrıca pamuğun ülke ekonomisine ve istihdama olan katkılarını nerdeyse ikiye katlamak mümkün olacaktır. Öte yandan, TIM 2023 için 500 Milyar $ ihracat hedefi belirlemiş olup, bunun 72 Milyar $'nın Tekstil ve Konfeksiyon sektörlerince sağlanacağı öngörülmektedir. Bu hedef 4 Milyon ton lif pamuk ihtiyacı doğuracak olup, bu ihtiyaç ta yine yerli üretimle karışınabilecektir.! 8

9 Bu anlamda, hükümetimizce 2010 yılında hayata geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir Pamuk Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulması çözüm için atılmış önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan kapsamında Pamuk destekleme mekanizmasının etkinliğini artıracak çalışmalar için görevlendirilmiş ve yapılan çalışma sonuçları Bakanlığımıza sunulmuştur yılında tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis edileceğine inanıyor ve bu inançla söz konusu çalışmaları destekliyoruz. Ancak, bu çalışmaların halihazırda 1,4 milyon ton seviyelerinde olan, orta vadede 2 milyon ton'a ve 2023 yılında 4 milyon ton'a çıkması öngörülen yurt içi pamuk talebinin tümüyle yerli üretimle karşılanmasında yetersiz kalacağını düşünüyor ve bunu sağlamak üzere, ülkemiz pamukçuluğunun sorunlarının aşağıda sıralı öneriler yardımıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz: 1.Ülkemiz pamuk üretiminin yakın dönemde 1,5 milyon ton, orta vadede 2 milyon ton, 2023 yılı itibariyle 4 milyon ton'a çıkarılması hedef olarak belirlenmeli ve ilgili plan ve programlar bu hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmalıdır. 2.Destekleme primleri EN AZ BEŞ YILLIK DÖNEM için belirlenmeli; ayrıca 5 yıllık dönem başında ilan edilerek dönem boyunca kararlılıkla uygulanmalıdır. Pamuk tarımı yoğun girdi (sermaye, emek, teknoloji, vd) kullanılan bir üretim dalıdır; kar marjı girdi fiyatlarına rakip ürünlerden çok daha fazla oranda bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi kolay, geri dönülmesi zor bir ürün yapmaktadır. Çiftçilerimizin pamuğa dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım kararları almalarını teşvik etmek ve böylece üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı oluşturmak için orta vadeli bir program uygulanmalıdır.! 9

10 3.Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranında artırılmak suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalıdır. 4.Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir. 5. Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk miktarına endekslenecek üst limitli mazot ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmelidir. Pamuk üretiminde en büyük maliyet unsuru mazot gideridir. Çiftçilerimizin mazot giderleri benzer iklim ve toprak koşullarına sahip küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu nedenle çiftçilerimiz rakiplerinden çok daha fazla verim almasına rağmen uluslararası rekabette yenik düşmektedir. Bu nedenle, halihazırdaki alan bazlı mazot desteği yerine üretim endeksli mazot desteği verilmesi hedef için daha uygun olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen mazot kayda gireceğinden vergi geliri de artacaktır. 6.Gübre, ilaç ve makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır. öncelikle; İsabetli ve doğru politikalar ancak sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. Bunun için 7. Pamuk üretim ve rekoltesi doğru ve gerçekçi belirlenmelidir. Bu amaçla, a. Sezon boyunca ve ilgili sezon sonunda üretilen ve denetlenen pamuk balya kayıtlar ile üretim sonuçları karşılaştırılarak ilan edilmelidir. b. Pamuk ekim tahminleri ÇKS ve tapu kayıtlarından alınan Parsel Tanımlarıyla birlikte, TİKAS ile entegre olarak! 10

11 yürütülmelidir. c. On üç yıldır Ege Üniversitesi ile İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde başarıyla yürütülen Yerel Gözlem Doğrulamalı Uzaktan Algılama Rekolte Tahminleri ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. 8. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir. Bu amaçla, a. Lisanslı depoculuk girişimleri yaygınlaşmaları için teşvik edilmelidir. b. Yerli tohum üretimine önem verilerek çeşit çokluğu önlenmelidir. c. Pamuk standardizasyonu ülkemiz koşulları dikkate alınarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir. d. Çırçır ve prese işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite edilmeli, çalışma usul ve esasları yenilenmelidir. Pamuk çok paydaşlı bir sektördür. Zaman ve emek kaybını en aza indirgemek üzere, 9. Kurumlar arası eş güdüm sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir. Bu bağlamda, a. Ulusal Pamuk Konseyine, temsil kabiliyetini güçlendirici faaliyetler yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir kaçından küçük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır. b. Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmelidir. Türkiye pamuk sektörü çoğu orta ve uzun vadeli bu önerilerin gerçekleştirilmesi durumunda, halihazırda sahip olduğu değerleri kullanarak 2,5 Milyar Dolar kadarı ithalat olmak üzere, yaklaşık 4,5 Milyar Dolarlık kaybı ülke ekonomisine geri kazandırabilecek güçtedir. Orta-Uzun vadede bu kazanç katlanarak artacak ve Tekstil ve bu bağlamda Hazır Giyim Sanayilerimizin küresel rekabet gücünün gelişmesiyle birlikte beklenenin de ötesinde büyüyecektir.! 11

12 Saygılarımızla, Ş.Barış Kocagöz Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı! 12

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Ocak 2013 Ocak 2013 İnsanlık tarihinin bizi birbirinden çok farklı geleceklere

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ Bülent Gökdemir Rekabet Kurumu Başuzman Aralık 2010 1. GİRİŞ... 0 2. AKARYAKIT PİYASASINIDA FİYATLAMAYA İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE... 1 3.

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

Haber Dosyası. Dünyadan Ekonomi, Tekstil ve Çalışma Hayatına Dair Gelişmeler. 1 Kasım -8 Aralık 2014

Haber Dosyası. Dünyadan Ekonomi, Tekstil ve Çalışma Hayatına Dair Gelişmeler. 1 Kasım -8 Aralık 2014 Haber Dosyası Dünyadan Ekonomi, Tekstil ve Çalışma Hayatına Dair Gelişmeler 1 Kasım -8 Aralık 2014 Bu dosya Sendikamız Araştırma Departmanı tarafından derlenmiştir. 1 TEKSTİL Pamuk stokları eritilecek

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı