ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım 2014"

Transkript

1 ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Kasım Dünya Pamuk Durumu 2011/12 sezonunda 28 milyon ton olan dünya (lif) pamuk üretimi izleyen iki sezonda 2 milyon kadar azalarak 26 milyon ton seviyelerinde seyretmiştir; içinde bulunduğumuz sezon üretiminin de ayni seviyede olması öngörülmektedir (Çizelge 1). 2011/12 sezonunda 22.8 milyon ton ile son on yılın en düşük seviyelerine gerileyen dünya pamuk tüketimi, 2012/13 sezonundan başlayarak sınırlı bir artış eğilimi kazanmış ve geçen sezon itibariyle 23.5 milyon ton olmuştur. Bu sezonda da artışın süreceği ve tüketimin 24.4 milyon'a çıkacağı öngörülmektedir. Çizelge 1. Dünya (Lif) Pamuk Durumu (Milyon ton) Ton 2011/ / / /15 2 Üretim , Tüketim İhracat İthalat Dönem Sonu Stoku Çin hariç Dünya SKO % Çin SKO, % COTLOOK A INDEX (U.S.cents/ pounds) ;75 KAYNAK: ICAC, (1)Tahmin, (2) Oct.,2014 Öngörü! 1

2 Dünya pamuk üretim ve tüketimindeki bu gelişmelere bağlı olarak arz ve stok değerleri ve bu bağlamda pamuk fiyatları son iki sezon öncesine kadar olağan bir seyir izlerken, geçen sezon en büyük pamuk üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in geçen yılın sektör raporunda açıkladığımız ani strateji değişikliği sonucunda beklenmedik gelişmelere açık hale gelmiştir. Hatırlanacağı gibi, 2010/11 sezonunda üretim artarken tüketimin azalması ve arzın önceki sezona göre sadece 300 bin ton gerilemesine karşın, büyük olasılıkla var olduğu tahmin edilen ancak fiziksel olarak bulunmadıkları için piyasaya sürülemeyerek tedarik sıkıntısına yol açan stoklar ve bu sıkıntının tetiklediği panik yüzünden pamuk fiyatları beklenmedik ölçüde artmış ve Cotlook A Index sezon ortalaması 164 US cent/ lb seviyesine çıkmıştı. Fiyatlardaki bu artış 2011/12 sezonun ilk üç çeyreğinde de sürmüş, ancak daha sonra, Nisan ayındaki tepe noktasından hızla iki sezon önceki seviyelerin biraz üstü seviyelere gerilemişti. Fiyatlardaki 2010/11'in ikinci yarısında başlayan ve 2011/12'in ilk üç çeyreğindeki tepe ile sona eren bu olağanüstü artışın, yukarıda açıklanan nedenlerin yanı sıra bazı spekülatif girişimlerin ürünü olması kuvvetle muhtemeldir. Dünya stokları "Çin" ve "Çin Dışındaki Dünya" olarak ikiye ayrılarak Stok-Kullanım-Oranları'ndaki değişim incelendiğinde bu düşünce doğrulanmaktadır: 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Çin dışındaki dünya SKO ları 18 puan birden düşerek %39 a gerilemiş, daha sonra ise tekrar %57 e yükselmişken; Çin SKO ları ise önce 13 puan, daha sonra da 4 puan gerileyerek %26 ve %22 ye inmiştir. Pamuk fiyatlardaki bu olağanüstü sıçramayı takiben, 2011/12 sezonunda dünya pamuk üretiminin artışla birlikte Çin hariç SKO %59 e çıkmış ve bunun sonucunda fiyatlar 100 U.S.cent/lb seviyelerine gerilemiştir. Ayni sezonda Çin, üretiminin artmasına karşın, çok akıllıca bir strateji izlemek suretiyle, düşük fiyatlardan büyük miktarlarda pamuk ithalatı gerçekleştirerek SKO nın %72 seviyesine çıkarmıştır. İzleyen 2012/13 sezonunda Çin hariç dünya SKO nın %49, Çin SKO nın ise %116 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen sezonda, Çin'in düşük fiyatlarla stok oluşturma ve daha sonra bu yüksek stokla spekülasyona açık pamuk piyasalarına hakim olma ve piyasaları ülke (Çin) çıkarları doğrultusunda! 2

3 yönlendirme olarak özetlenebilecek stratejisinin sonucu olarak, Çin Hariç Dünya SKO'nın %47'ye gerilemiş, Çin SKO'ın ise %160'a çıkmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu sezon (2014/15) Çin hariç dünya SKO nın tekrar 7 puan artarak %54'e çıkması, Çin SKO nın ise sadece 2 puan gerileyerek %158 olması beklenmektedir. Bu durumda Çin, dünya stoklarının yarısından fazlasına (%58.4) sahip olan ülke konumunun sürdürmüş olacaktır, ki dünyanın en büyük pamuk üreticisi ve tüketicisi olan bir ülkenin, ayni zamanda dünya stoklarının yarıdan çoğuna sahip olmasının diğer üretici ve tüketici ülkeler için ne denli büyük riskler içerdiği üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. Nitekim, Çin hariç dünya SKO'nın düşmesine karşın dünya pamuk fiyatlarının gerilemesi, ayni strateji sonucunda Çin dışındaki ülkeler üzerinde oluşturulan tehdidin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu sezon için, Cotlook A İndeksinin cent/lb bandında dalgalanarak ortalama 75 cent olması beklenmektedir. Bu tablo her ne kadar tüketiciler açısından olumlu gözükse de, Çin ve Çin hariç dünya stoklarındaki şimdiye kadar hiç görülmemiş anormalliğin, bu olumlu görüntüyü Çin'in politikalarına bağlı olarak hızla tersine döndürebileceği unutulmamalıdır. 2. Türkiye Pamuk Durumu Türkiye de pamuk istatistikleri ilgili bakanlıklardan alınan veriler TUİK tarafından işlenerek yayımlanmaktadır. Bu bağlamda pamuk ekim alanları ve kütlü pamuk tarla verimleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (GTHB) ÇKS ye kayıtlı parseller bazında yapılan saha gözlemleri ve ayrıca giderek yurt genelini kapsamasına çalışılan Uzaktan Algılama Sistemince gerçekleştirilen gözlemlere dayanarak tahmin edilmekte ve bu değerlerden hareketle hesaplanarak bulunan kütlü pamuk miktarları iller itibariyle TUİK e bildirilmekte ve bu değerler TUİK tarafından 1., 2., 3.Tahmin (Kesin) olarak Haber Bültenleri vasıtasıyla yayınlanmaktadır; 3.Tahmin (kesin) değeri daha sonra yıllık istatistiklere geçmektedir. Bu bağlamda, GTHB her yıl ülke geneli için bir Ortalama Çırçır Randımanı tahmin etmekte ve TUİK bu değerden hareketle Lif Pamuk Üretim Miktarını hesaplayarak bunu, Kütlü Pamuk Ortalama Tarla Verimi ile birlikte, yıllık üretim istatistiklerinde yayınlamaktadır.! 3

4 Öte yandan lif pamuk ithalat ve ihracat verileri Ekonomi Bakanlığımızca miktar ve değer olarak derlenmekte, ancak bunlar TUİK istatistiklerinde sadece değer olarak yer almaktadır. Yurt İçi Lif Pamuk Tüketimimiz Ekonomi Bakanlığımızca, bakanlık taşra teşkilatı tarafından tescili yapılan balya sayı ve ağırlıkları itibariyle derlenerek sonuçları ilgili kurumlarla paylaşılmaktaydı. Ancak, geçen iki sezondan bu yana bu uygulamaya son verilerek tescili yapılan balya miktarları çırçır işletmelerinin beyanlar üzerinden belirlenmeye başlanmış olup, yayınlanmamakta, dahası ilgili kurumlarla da paylaşılmamaktadır. (Eskiden olduğu gibi, tescili edilmiş balya sayı ve ağırlıkları bilgisinin Konseyimize verilmesi için Ekonomi Bakanlığımız nezdinde, tabi olduğumuz yönetmelik uyarınca pamukla ilgili verileri derleyerek bunları bir rapor halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunmakla görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlatarak yaptığımız müteaddit girişimlerden olumlu bir sonuç alınamamıştır.) Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında derlenen veriler itibariyle Türkiye pamuk durumu son altı yıllık sürede aşağıdaki gibi gelişmiştir (Çizelge 2): Pamuk ekim alanları 2009/10 sezonundaki 420 bin ha'lık dip noktasından sonra kararlı bir şekilde artarak 2011/12 sezonunda 542 ha' a ulaşmıştır. Ancak daha sonra fiyatların paralelinde 530 bin ha dan 420 bin ha a gerilemiştir. Daha sonraki iki sezonda tekrar artmış ve 2011/12 sezonunda bir önceki sezonda yaşanan olağanüstü fiyat artışının da etkisiyle, 2011/12 sezonu itibariyle 542 bin ha seviyesine çıkmıştır. Ne var ki, sonraki iki sezonda pamuk fiyatlarıyla birlikte azalarak geçen sezonda 451 bin ha'a gerilemiştir; bu sezonda kısmi bir artışla 490 bin ha olduğu tahmin edilmektedir.! 4

5 Çizelge 2. Türkiye (Kütlü) Pamuk Durumu Birim 2009/ / / / / /15 Ekim Alanı bin ha Kütlü Üretimi* bin ton Kütlü Verimi kg/da Lif Üretimi** bin ton LİF Verimi** kg/da Çırçır Randımanı*** % *TUIK tarafından Ekim Alanı ve Tahmini Ort.Verim değerlerinden hesaplanarak bulunan değer (Kütlü Üretim Miktarı= Ekim Alanı x Kütlü Verimi) **TUIK tarafından Varsayımsal Ort.Çırçır Randımanı değerinden hareketle hesaplanarak bulunmuş değerler: (Lif Üretim Miktarı=Kütlü Üretim Miktarı/Ort.Çırçır Randımanı) (Lif Verimi=Kütlü Üretim Miktarı*Ort.Çırçır Randımanı) ***UPK tarafından TUIK verilerinden hareketle hesaplanan değer (Varsayılan Ort.Çırçır randımanı=lif Üretim Mik./Kütlü Üretim Mik.) Anılan dönemde Kütlü Pamuk Üretimi ekim alanları paralelinde gelişmiş, ancak tarla verimlerinin ciddi oranlarda artmasına bağlı olarak, alan daralmaları rekolteye daha az yansırken, alandaki genişlemeler rekoltenin daha büyük oranlarda artmasına neden olmuştur. Bu anlamda kütlü pamuk rekoltesi 2011/12 sezonunda bin ton ile zirve yaparken, geçen sezon sadece bin ton'a düşmüştür; içinde bulunduğumuz sezonda bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Tarla verimi değerlerindeki bu artışlar bazı çevreler tarafından sertifikalı tohum kullanımının giderek artması, ıslah çalışmaları sonucunda tohumların verimlilik değerlerinin yükselmesi gibi teknik nedenlerle açıklanmaktadır. Buna karşılık, diğer bazı çevreler, tarla verimlerinde ülke genelinde bu düzeylerdeki artışların sadece anılan nedenlerle açıklanamayacağını, bunda destekleme sisteminin bazı kötü niyetli kişilerin kütlü pamuk verimlerini olduğundan yüksek göstermesine elvermesi ve çırçır randımanlarının olduğundan yüksek tahmin edilmesi gibi yanıltıcı etkenlerin de rol oynadığını ileri sürerek, sistemin bu yaklaşım doğrultusunda etkinleştirilmesini önermektedir. Ekim alanlarından başlayarak lif pamuk tüketimine (Balya sayısı ve ağırlık olarak) uzanan sürece ilişkin pamuk istatistiklerinde çağdaş yöntem ve araçlara dayalı, güvenli bir veri toplama sisteminin henüz kurulamamış olması bu tür tartışmalara yol açmakta ve bundan ülkemiz pamuk sektörü ve kaynakları büyük zarar görmektedir.! 5

6 Söz konusu dönemde lif pamukla ilgili gelişmeler aşağıda açıklandığı gibi olmuştur (Çizelge 3): Lif Pamuk Üretimi son 6 sezonda, kütlü pamuk üretimi paralelinde 638 bin ton' dan 2011/12 sezonunda 955 bin ton'a kadar çıkmış, daha sonra 858 bin ton'a düşmüş, geçen sezon tekrar 878 bin ton'a çıkmıştır; Bu sezon 892 bin ton olması beklenmektedir. bin ton arasında dalgalanmıştır. Lif Pamuk İthalatı ayni dönemde, ekim alanları ve üretimdeki gelişmelerin tersine bir seyir izleyerek, 2010/11 ve 2013/14 sezonlarında 900 bin ton'a yaklaşmış, diğer sezonlarda 600 bin ton seviyelerinde seyretmiştir. İçinde bulunduğumuz sezonda 650 bin kadar olacağı tahmin edilmektedir. Lif Pamuk Tüketimi 2010/11 sezonunda fiyatlardaki olağanüstü gelişmelerin etkisiyle bin ton a gerilemiş, daha sonraki sezonlarda sınırlı artışlarla bin seviyelerine yükselmiştir. Konjonktürün sürmesi durumunda bu sezon bin ton olması beklenmektedir. Çizelge 3. Türkiye Lif Pamuk Durumu 2009/ / / / / /15 Ekim Alanı, bin ha* Lif Verimi, kg/da* Lif Üretimi, bin ton** Bşl. Stoğu, bin ton*** İthalat, bin ton** Tüketim, bin ton** İhracat, bin ton** Snç stoğu, bin ton*** Ege St.1 (TL/kg)*** 2,82 5,74 3,72 3, ,55 Kaynak: * TUIK, 2013; ** Ekonomi Bak., BİM *** İzmir Ticaret Borsası (Ekim-Aralık Ort.) Ülkemizde Lif Pamuk Stoklarına dair herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bu anlamda, Pamuk Arzı (Üretim + İthalat - İhracat) ile! 6

7 Pamuk Tüketimi karşılaştırıldığında her yıl için yaklaşık bin ton kadar ve beş yıllık dönem sonunda toplamı bin ton'u bulacağı hesaplanan, yani bir yıllık tüketimimize eşdeğer arz fazlası olduğu görülmektedir. Bu miktarlardaki arz fazlalıklarının stok ile açıklanması mümkün değildir. Buna karşılık, üretimin gerçek değerlerinin üstünde tahmin edilmekte olduğunu düşünmek daha akla yakın bir açıklama olmaktadır. Bakanlığımızın TİKAS- Tarımsal İşletmeler Kayıt Sistemi kapsamında yürütmekte olduğu TARBİL projesi tamamlandığında ekiliş alanı, rekolte ve verim tahminleri çok güvenli hale gelecek ve üretim politikaları çok daha doğru verilerle belirlenip uygulanabilecektir. Bu çalışmaların en geç iki sezon içinde tamamlanması ve böylece pamuk politikalarının daha gerçekçi bir veri tabanına dayandırılması olanağına kavuşulması ümit edilmektedir. Aksi takdirde ülkemiz pamuk sektörü için sağlıklı değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler ışığında başarılı sonuçlar alacak politikalar belirlemek mümkün olamayacaktır. 3. Türkiye Pamuk Üretim Maliyetleri Konseyimiz her sezon sonunda pamuk bölgeleri Ziraat Odaları, Borsalar ve Üretici Birliklerinden (Çukobirlik, Tariş, vd) o sezona ilişkin (kütlü) cari pamuk üretim maliyetlerini derlemekte ve bunları bir Rapor halinde Bakanlığımıza sunmaktadır. Bu sezon, ülke ortalaması olarak, dekar başına üretim maliyetinin 875 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 450 kg/ dekar ortalama tarla verimi üzerinden kütlü pamuk maliyetinin kg başına, 1,94 TL olduğu sonucuna varılmaktadır. Ekim ayı itibariyle Ege Bölgesinde St-1 lif pamuk 3,65 TL/Kg dan, Güney Doğu ve Çukurova da da 3,1 TL/Kg dan işlem görmektedir. Ayrıca bu fiyatlar düşme eğilimindedir. Bu da üretici için kütlü pamuk bazında ; Ege bölgesinde 1,5-1,6 TL/ Kg lık, Güneydoğu pamuğunda 1,2-1,3 TL/Kg lık gelir demektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu sezon vereceği 55 kuruş prim desteği ile bu gelir toplamda Ege de 2,1 TL/kg, Güneydoğuda ise ortalama 1,75 TL/kg olarak gerçekleşecektir.! 7

8 Buna göre, pamuk üreticisi ne yazık ki kimi yerde maliyetini ancak kurtarırken kimi yerde de maliyetini dahi kurtaramamış ve zarar etmiş olacaktır. Bu durumda yükselen rekoltemizin gelecek sezon tekrar düşmesi kaçınılmazdır. Üstelik vurgulanması gerekir ki, yukarıdaki analizde esas alınan ortalama tarla verimi, GDO'lu tohumla üretim yapmakta olan, ayrıca tarla büyüklükleri ve sulama koşulları ülkemizle karşılaştırılamayacak ölçüde daha iyi olan, dünya birincisi Avustralya'nın ardından ikinci sıradadır. Ülkemiz üreticisinin bu başarısına ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın vermiş olduğu destekleme primine karşın ülkemiz pamuk üretiminin azalma tehdidi altında bulunması üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. 3. Türkiye Pamuk Sorunlarının Çözümü İçin Öneriler Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi, üzere geçen on beş yıllık sürede ülkemiz pamuk üretimi yurt içi talebi karşılayacak ölçüde geliştirilemediği, hatta kimi yıllarda gerilemesinin önü alınamadığı için, Pamuk sektöründeki üretim-tüketim dengesi ciddi ölçülerde bozulmuş durumdadır. Bu durum bir yandan önemli döviz kayıplarına neden olurken, diğer yandan istihdam, katma değer ve ihracat geliri açısından ülkemiz ekonomisi için çok büyük öneme sahip olan ve hammadde olarak yaklaşık %67 oranında pamuk kullanan tekstil ve hazır giyim sanayimizi dışa bağımlı hale getirmekte ve küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Oysa ülkemiz yurt içi talebi karşılayacak miktarda pamuk üretimi için gerekli agro-ekolojik potansiyele fazlasıyla sahip bulunmaktadır. Bunun için, halihazırdaki verim değerleriyle 2002 yılındakine eşit alanda üretim yapmak yeterli olacaktır. Bir başka deyişle, pamuk üretimine tekrar eski cazibesini kazandırarak ekim alanlarımızı 250 bin hektar artırarak yılda 1,5 milyar dolar döviz tasarrufu sağlamak, ayrıca pamuğun ülke ekonomisine ve istihdama olan katkılarını nerdeyse ikiye katlamak mümkün olacaktır. Öte yandan, TIM 2023 için 500 Milyar $ ihracat hedefi belirlemiş olup, bunun 72 Milyar $'nın Tekstil ve Konfeksiyon sektörlerince sağlanacağı öngörülmektedir. Bu hedef 4 Milyon ton lif pamuk ihtiyacı doğuracak olup, bu ihtiyaç ta yine yerli üretimle karışınabilecektir.! 8

9 Bu anlamda, hükümetimizce 2010 yılında hayata geçirilen İDÜS (İhracata Dönük Üretim Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında bir Pamuk Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulması çözüm için atılmış önemli bir adımdır. Konseyimiz bu plan kapsamında Pamuk destekleme mekanizmasının etkinliğini artıracak çalışmalar için görevlendirilmiş ve yapılan çalışma sonuçları Bakanlığımıza sunulmuştur yılında tamamlanması öngörülen Pamuk Eylem Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde arzulanan gelişmelerin sağlanacağını ve kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis edileceğine inanıyor ve bu inançla söz konusu çalışmaları destekliyoruz. Ancak, bu çalışmaların halihazırda 1,4 milyon ton seviyelerinde olan, orta vadede 2 milyon ton'a ve 2023 yılında 4 milyon ton'a çıkması öngörülen yurt içi pamuk talebinin tümüyle yerli üretimle karşılanmasında yetersiz kalacağını düşünüyor ve bunu sağlamak üzere, ülkemiz pamukçuluğunun sorunlarının aşağıda sıralı öneriler yardımıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz: 1.Ülkemiz pamuk üretiminin yakın dönemde 1,5 milyon ton, orta vadede 2 milyon ton, 2023 yılı itibariyle 4 milyon ton'a çıkarılması hedef olarak belirlenmeli ve ilgili plan ve programlar bu hedefler doğrultusunda hazırlanıp uygulanmalıdır. 2.Destekleme primleri EN AZ BEŞ YILLIK DÖNEM için belirlenmeli; ayrıca 5 yıllık dönem başında ilan edilerek dönem boyunca kararlılıkla uygulanmalıdır. Pamuk tarımı yoğun girdi (sermaye, emek, teknoloji, vd) kullanılan bir üretim dalıdır; kar marjı girdi fiyatlarına rakip ürünlerden çok daha fazla oranda bağlıdır. Bu özellik pamuğu vazgeçilmesi kolay, geri dönülmesi zor bir ürün yapmaktadır. Çiftçilerimizin pamuğa dönmelerini sağlamak, ayrıca tüccar ve sanayicilerimizin orta-uzun vadeli yatırım kararları almalarını teşvik etmek ve böylece üretiminde istikrarlı bir gelişme ortamı oluşturmak için orta vadeli bir program uygulanmalıdır.! 9

10 3.Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranında artırılmak suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalıdır. 4.Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmelidir. 5. Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk miktarına endekslenecek üst limitli mazot ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmelidir. Pamuk üretiminde en büyük maliyet unsuru mazot gideridir. Çiftçilerimizin mazot giderleri benzer iklim ve toprak koşullarına sahip küresel rakiplerinden kat ve kat fazladır. Bu nedenle çiftçilerimiz rakiplerinden çok daha fazla verim almasına rağmen uluslararası rekabette yenik düşmektedir. Bu nedenle, halihazırdaki alan bazlı mazot desteği yerine üretim endeksli mazot desteği verilmesi hedef için daha uygun olacaktır. Ayrıca, bu sayede olası istismarlar önlenecek ve üretilen ürün ile tüketilen mazot kayda gireceğinden vergi geliri de artacaktır. 6.Gübre, ilaç ve makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 seviyesine çekilmesi stopaj tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır. öncelikle; İsabetli ve doğru politikalar ancak sağlıklı bilgiler üzerine inşa edilebilir. Bunun için 7. Pamuk üretim ve rekoltesi doğru ve gerçekçi belirlenmelidir. Bu amaçla, a. Sezon boyunca ve ilgili sezon sonunda üretilen ve denetlenen pamuk balya kayıtlar ile üretim sonuçları karşılaştırılarak ilan edilmelidir. b. Pamuk ekim tahminleri ÇKS ve tapu kayıtlarından alınan Parsel Tanımlarıyla birlikte, TİKAS ile entegre olarak! 10

11 yürütülmelidir. c. On üç yıldır Ege Üniversitesi ile İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde başarıyla yürütülen Yerel Gözlem Doğrulamalı Uzaktan Algılama Rekolte Tahminleri ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. 8. Pamuk kalitesi iyileştirilmelidir. Bu amaçla, a. Lisanslı depoculuk girişimleri yaygınlaşmaları için teşvik edilmelidir. b. Yerli tohum üretimine önem verilerek çeşit çokluğu önlenmelidir. c. Pamuk standardizasyonu ülkemiz koşulları dikkate alınarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmelidir. d. Çırçır ve prese işletmeleri günümüz ihtiyaçları doğrultusunda rehabilite edilmeli, çalışma usul ve esasları yenilenmelidir. Pamuk çok paydaşlı bir sektördür. Zaman ve emek kaybını en aza indirgemek üzere, 9. Kurumlar arası eş güdüm sağlanmalı, işbirliği geliştirilmelidir. Bu bağlamda, a. Ulusal Pamuk Konseyine, temsil kabiliyetini güçlendirici faaliyetler yapmasını sağlamak üzere; pamuk üretimi, tüketimi faaliyetlerinden bir ya da bir kaçından küçük kesinti veya kesintiler yapılması gibi yeni gelir kaynakları yaratılmalıdır. b. Ulusal Pamuk Konseyi Yönetmeliği güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmelidir. Türkiye pamuk sektörü çoğu orta ve uzun vadeli bu önerilerin gerçekleştirilmesi durumunda, halihazırda sahip olduğu değerleri kullanarak 2,5 Milyar Dolar kadarı ithalat olmak üzere, yaklaşık 4,5 Milyar Dolarlık kaybı ülke ekonomisine geri kazandırabilecek güçtedir. Orta-Uzun vadede bu kazanç katlanarak artacak ve Tekstil ve bu bağlamda Hazır Giyim Sanayilerimizin küresel rekabet gücünün gelişmesiyle birlikte beklenenin de ötesinde büyüyecektir.! 11

12 Saygılarımızla, Ş.Barış Kocagöz Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı! 12

ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU - 2012/2013 Aralık 2013

ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU - 2012/2013 Aralık 2013 ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU - 2012/2013 Aralık 2013 1. Dünya Pamuk Durumu 2004-07 yılları arasında 26 milyon ton seviyelerinde olan dünya pamuk üretimi izleyen iki sezonda gerileyerek 22,2

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

BEYAZ ALTIN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

BEYAZ ALTIN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. BEYAZ ALTIN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. Pamuk sektörünün önemli meslek kuruluşlarından biri olan Ulusal Pamuk Konseyi 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2016 tarihinde

Detaylı

2015 PAMUK SEKTÖR RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU. Aralık Dünya Pamuk Durumu

2015 PAMUK SEKTÖR RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU. Aralık Dünya Pamuk Durumu 2015 PAMUK SEKTÖR RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Aralık 2015 1. Dünya Pamuk Durumu Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (International Cotton Advisory Committee-ICAC) kaynaklarına

Detaylı

ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Aralık 2015

ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Aralık 2015 ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Aralık 2015 1. Dünya Pamuk Durumu Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (International Cotton Advisory Committee- ICAC) kaynaklarına göre 2012/13 sezonunda,

Detaylı

Çizelge 1. Dünya Pamuk Durumu

Çizelge 1. Dünya Pamuk Durumu ULUSAL PAMUK KONSEYİ PAMUK SEKTÖR RAPORU Aralık 2016 1. Dünya Pamuk Durumu Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (International Cotton Advisory Committee- ICAC) kaynaklarına göre 2013/14 ve 2014/15

Detaylı

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI Gözde SEVİLMİŞ-Şebnem BORAN 1. Giriş Pamuk, çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin

Detaylı

Kuraklık Pamuğu da Vurdu

Kuraklık Pamuğu da Vurdu Kuraklık Pamuğu da Vurdu Bilindiği gibi pamuk dünyada söz sahibi olduğumuz ürünlerimizden biri. İhracatımızda önemli paya sahip ve lokomotif sektörlerimizden olan tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2016 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2014 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2015 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri, Eylül ayı Dış Ticaret verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Umut Oran Basın Açıklaması

Umut Oran Basın Açıklaması Umut Oran Basın Açıklaması 13.1.2013 KADERİNE TERKEDİLEN PAMUK DÜNYANIN SAYILI TARIM ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMAKLA ÖVÜNEN TÜRKİYE SON 10 YILDA 22 MİLYAR DOLARLIK, PAMUK, PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT İTHAL

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Şube Müdürü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü SUNU İÇERİĞİ Baklagillerin Önemi Küresel Baklagil Sektörü Türkiye Baklagil

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 70 Bu sayıda; -Temmuz ayı dış ticaret verileri -Ağustos ayı dış ticaret ve enflasyon verileri değerlendirilmiştir. Yıllık Dış Ticaret Açığı

Detaylı

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ RAPORU Hububat ve yağlık tohum fiyatları yukarı doğru hareketine Şubat ayının ilk günlerinde de devam etmiştir. Bu dönemde 2008 de görülen zirve değerlere yaklaşan fiyatlar kaydedilmiştir. Ancak günübirlik değişmelere

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2013 YILI PAMUK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Eylül Ayı Tekstil Gündemi

Eylül Ayı Tekstil Gündemi 30.09.2016 Türk halı sektörü gelişmeye devam ediyor Türkiye pamuk tüketimi, 2017 yılında son 10 yılın en yüksek rakamına ulaşacak Endonezya tekstil endüstrisi, küresel ihracat liginde ilk 5 e girmeyi hedefliyor

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teks%l ve Konfeksiyon Dış Ticare%miz

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teks%l ve Konfeksiyon Dış Ticare%miz İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teks%l ve Konfeksiyon Dış Ticare%miz 3. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ İZMİR 4 MART 2014 1 DIŞ TİCARETİMİZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ YERİ PAMUKLU TEKSTİL VE KONFEKSİYON

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. i 1 2012 de Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Türkiye nin 2011 Yılı Pamuk ve Pamuk Ürünleri Raporu

Türkiye nin 2011 Yılı Pamuk ve Pamuk Ürünleri Raporu BU RAPOR AMERİKA TARIM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN ÜRÜN VE TİCARET KONULARINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ İÇERİR VE RESMİ AMERİKAN HÜKÜMETİ POLİTİKASINI İÇERMEZ Required Report - public distribution

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2012, No: 29

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2012, No: 29 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2012, No: 29 i Bu sayıda; Şubat Ayı Dış Ticaret Verileri, Mart Ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları değerlendirilmiştir. i 1 Şubat Ayında Dış

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK Nisan 2004 1. GİRİŞ Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET RAPORU TEKSTİL, DERİ, HALI AR-GE ŞUBESİ OCAK 2017 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 YILLAR İTİBARİYLE AB NİN DIŞ TİCARETİ... 2 AB nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler... 3 YILLAR

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ULUSAL PAMUK KONSEYİ 2015 FAALİYET RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YÖNETİM KURULU 25 KASIM NİSAN 2016 DÖNEMİ

ULUSAL PAMUK KONSEYİ 2015 FAALİYET RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YÖNETİM KURULU 25 KASIM NİSAN 2016 DÖNEMİ ULUSAL PAMUK KONSEYİ 2015 FAALİYET RAPORU ULUSAL PAMUK KONSEYİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YÖNETİM KURULU 25 KASIM 2014-05 NİSAN 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Ulusal Pamuk Konseyi nin irtibat adresi

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ 17 Aralık 2012 Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Emrah ÇETİN, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Eylül 2012 işsizlik oranını %9,1 olarak açıklamıştır. Böylece

Detaylı

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR

BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR BİLGİ NOTU FAO FOOD OUTLOOK KÜRESEL GIDA PİYASALARI RAPORU ÖN PLANA ÇIKAN UNSURLAR Bakliyatın, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde önemli bir role sahip olabileceği belirtilmiştir. 2016 Uluslararası

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ AÇIĞI 1. Giriş Berrin TAŞKAYA TOP Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

18 Nisan sayılı Tarım Kanununun 11.nci maddesi 5 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede

18 Nisan sayılı Tarım Kanununun 11.nci maddesi 5 Nisan 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede UPK;! 18 Nisan 2006-5488 sayılı Tarım Kanununun 11.nci maddesi uyarınca! Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve! 5 Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS

TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS 2017 TARSUS TİCARET BORSASI 2017 YILI DANE MISIR DURUMU ŞAHİN MAHALLESİ 3294 SOKAK NO:1 / TARSUS Başkanın Sunumu, Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli daha yüksek katma değere dönüştürmek toplam

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

CALIK COTTON KURUM PROFiLi 2014 PAMUK %100 BASARI

CALIK COTTON KURUM PROFiLi 2014 PAMUK %100 BASARI CALIK COTTON KURUM PROFiLi 2014 PAMUK %100 BASARI 12 12 16 18 20 22 24 24 26 28 30 30 34 34 36 38 HAKKIMIZDA KISACA ÇALIK HOLDING VIZYON, MISYONUMUZ VE DEĞERLERIMIZ FINANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Nisan 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 14 1 1 8 6 4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 19,5 117,2 115,5 97,6 66,3 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi 2017 Yılı Enflasyon Beklentisi Bu notta, Türkiye de enflasyonun mevcut durumu ile 2017 yılında enflasyonu etkilemesi bekleyen bazı önemli faktörler kısaca irdelenmiştir. Bu çerçevede yılsonu enflasyon

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı