TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011"

Transkript

1 TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60 Sayı 60 Mayıs-Haziran

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Mesut Uğur, Prof. Dr. Sadık Kara, Dr. Erhan Akdoğan, Muhsin Coşkun Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak yaz rehavetine girmeye başladığımız bugünlerde yeni bir sayı ile birlikteyiz. Bu sayımızda hem insan sağlığını hem de ekonomiyi etkileyen önemli bir konuyu dosya konusu olarak inceledik. Son yıllarda sağlık sektörüne yapılan yatırımlar aynı zamanda tıp teknolojilerini ve tıbbi cihazlar sektörünü de gündeme getirdi. Sağlık açısından önemli olan tıbbi cihazlar ekonomik açıdan da önemli bir gider kalemini oluşturuyor. Sektörün % 85 inin dışa bağımlı olduğunu düşünürsek ekonomi boyutunun ne kadar büyük olduğunu anlarız. İnsanoğlu var olduğu müddetçe, hayat sürdükçe bilim tıp teknolojilerini araştırmaya ve geliştirmeye devam edecektir. Mimar ve Mühendis Dergisi olarak bizde tıp teknolojileri dünyasındaki son gelişmeleri uzmanlarla değerlendirdik. Tıbbi cihaz sektöründe yaşananları, sektörün ülkemizdeki durumunu, gelecekteki gelişmeleri akademisyenler, sektör temsilcileri dergimiz için ele aldılar. Dergimizde ayrıca Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından İslam medeniyetinin batıdaki izlerini en yoğun şekilde taşıyan Endülüs bölgesine düzenlenen gezinin ayrıntılarını okuyacaksınız. İslam medeniyetinin ayrı bir yüzünü Endülüs te bulacaksınız. Mimar ve Mühendis Dergisi nin bu sayısında da her sayıda olduğu gibi mimarlık ve mühendislik, gezi yazılarını, MMG den haberleri okuyabilirsiniz. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler Mimarl k; Mehmet flci Günümüz cami mimarisi üzerine düflünceler -III- 78 Kent ve Yaflam; Yavuz Sar fiehir ve Konut Üzerine Düflünceler 82 Uzak; slam mistizminin ölümsüz flark s ENDÜLÜS KAPAK; Sa l k sektöründe son y llarda yaflanan h zl büyüme beraberinde t bbi cihazlar ve t p teknolojilerini gündeme getirdi. Özellikle ülkemizde d fla ba ml bir sektör olan t bbi cihaz sektörü ve t p teknolojileri için bu geliflme ayr bir önem tafl maktad r. Hayat sürdü ü müddetçe de sa l kla ilgili araflt rmalar yani t p teknolojileri geliflmeye devam edecektir... TIP TEKNOLOJ LER VE MÜHEND SL K Proje; Osman Ar : Ç lg n Projelere Akl- Selim Yaklafl mlar 88 Makale; Kenan Ekfli Geliflen Türkiye ve De iflen Yüzü: NfiAAT 30 Haber Analiz Yaflam Patentlemek NSANDAN SONRA HAYAT 94 Sinema ve Mühendislik Onlar yolu, izi olmayan, insan aya deymemifl tepelerde hakikate ararlar. Ak l ve mant ktan çok kalplerine tabidirler... Hayal edilen bir gün gelir gerçek olur 6 M LYON DOLARLIK ADAM 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN Teknoloji ve Sa l m z NSAN yeryüzündeki yaşamından beri bedeni ve çevresiyle ilişkilerinde yaşadığı sorunları gidermek için iyileştirici tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışmıştır. Burada elindeki en önemli malzeme tabiat olmuş ve ona ait bilgileri zaman içersinde geliştirmiş, bedeni ve ruhsal dünyasıyla ilişkili sorunlarda onu bir şifa kaynağına dönüştürmüştür. Teknolojinin gelişmesi ve tabiata onunla müdahalesi sonucu insanın önce tabiatla ilişkisinde onu zapt etmek, kontrol altına almak sonra olabildiğince onu yöneltme isteği, insan aklının ve bilimin önemli bir uğraşı alanı haline gelmiştir. Mikrobun fark edilmesi ve sonrasında gelen mikroskobun keşfiyle insan bedeni ve çevresindeki tabiatla hakkında öğrenme isteği artmış ve birçok hastalığın tedavisi için ona uygun tedavi metotları ve ilaçları geliştirmeye başlanmıştır. Önceleri tabiattaki bitkilerin kullanılmasıyla geliştirilen tedavi yöntemleri, biyoloji ve kimya biliminin gelişmesiyle yerini zaman içerisinde kimyasal tabanlı yeni sentetik ilaçlara bırakmıştır. Bütün bu çalışmalar birer mühendislik disiplini olarak hızla gelişmeye devam ederek bugünkü tıbbın temeli olmuştur. Özelikle tanı ve gözlemde kullanılan laboratuar donanımlarının 20. yüzyılın başında hızla gelişmesi ve sonraki elektronik teknolojilerin kullanılmasıyla teşhis ve tedavide hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Malzeme bilgisinin artması ve bunun sağlık sektöründe kullanılmasıyla beraber protez teknolojilerinde ciddi ilerlemeler yaşanmıştır. Özellikle insan tabiatının belirleyicisi olan genlerin keşfi ve bunun daha ileri bir seviyeye giderek insan genomunun çözülmeye başlamasıyla tıpta kullanılan teknolojiler sağlığın her alanına girmeye başlamıştır. Bugün için teknoloji kullanılmadan bir tanı ve tedavi yapma imkânı yok gibidir. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı hastane sistemleri ülkemizde her gün artmaktadır. Türkiye bu teknolojileri alma ve kullanma konusunda iyi olmakla beraber bu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda emekleme dönemimde bile sayılamaz. Ülkemiz her yıl 5 milyar dolara yakın bir kaynağını yurtdışına sağlık sektörünü geliştirmek için aktarmaktadır. Bu kaynağın bir kısmı bu teknolojilerin yerli kaynaklarla üretilmesi ve kullanılması için ülkemizde kalmalıdır. Bunun için bu konuda Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve yerli bir medikal donanımlar sektörünün oluşturulmasına çalışmalıyız. Türkiye de tıp eğitimi iyi bir seviyeyi gelmiştir ancak biyomedikal teknolojileri konusunda üniversitelerimiz çok yenidir. Bu konuda tıp fakültelerimizle üniversitelerimizin elektronik, yazılım ve biyomedikal bölümleri arasında iyi ve sürdürülebilir işbirliği ortamları geliştirilmelidir. Bu iş için özellikle tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi bulunan üniversitelerimiz öncü rolü oynamalı ve diğer üniversitelerimiz de bu ağa dâhil edilmelidir. Çok disiplini bir bilim dalı olan tıp alanında ortak çalışma ve birlikte değer üretme için iyi bir ortam olan üniversitelerimiz üzerinde düşeni yapmaya çalışmalıdır. Türkiye ye gelen cihazların bakım ve onarımı, gerekli olan kalibrasyonların yapılması konusunda özenin artırtması, bu hastanelerde işlerin takip ve yapılması için mühendis düzeyinde teknik ekiplerin çalıştırılması gerekir. Sağlık Bakanlığımız ciddi bir kaynak aktardığımız tıbbi donanımları etkin ve verimli kullanılması için tıbbi donanımları hastane ortamında kullanılmasıyla ilgili standartları geliştirmeye çalışmalıdır. Sağlıklı ve huzurlu yaşam temel bir insani haktır. İnsan sağlığının korunması aşamalarında kadim ahlaki normları temel alınmalı, sıhhat ve afiyet içersinde sürdürülebilir bir yaşam için sağlık sektörünü oluşturan bütün taraflar gerekli özeni göstermeli ve insan hayatının metalaştırılmasına imkân vermeyecek bir sağlık sektörü oluşturulmalıdır. Ülkemiz her y l 5 milyar dolara yak n bir kayna n yurtd fl na sa l k sektörünü gelifltirmek için aktarmaktad r. Bu kayna n bir k sm bu teknolojilerin yerli kaynaklarla üretilmesi ve kullan lmas için ülkemizde kalmal d r. Bunun için bu konuda Ar-Ge çal flmalar desteklenmeli ve yerli bir medikal donan mlar sektörünün oluflturulmas na çal flmal y z. Avni Çebi Genel Başkan MAYIS-HAZ RAN

8 B ZDENHABERLER Gürhan Tahtal ; B YOMED KAL SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAfiTIRMASINA HT YAÇ VAR Araflt rmac - Yazar Mahmut Çetin; TÜM POZ T V ST BABALARIN ÇOCUKLARI SOSYAL ST OLDULAR MİMAR ve Mühendisler Grubu nun Bizbize Konuşmalar programında konuk ettiği Araştırmacı Yazar Mahmut Çetin, coğrafyamızda yaşanan sosyal dönüşümü çarpıcı örneklerle ele alarak katılımcılarla önemli detaylar paylaştı. Aydın Yabancılaşması isimli çalışmasıyla hazcılık, heterodoksi, masonluk, pozitivizm, sosyalizm ve nihayet kozmopolitizme uzanan değişim aşamalarının özellikle aydın tabaka arasında yerleştiğini ve sistematik bir çözülmeye doğru gittiğini belirten Mahmut Çetin, geniş bir tarihsel arka planı olan bu sürecin tek bir nedene ya da olaya bağlanamayacağını vurguladı. Mahmut Çetin, Osmanlı Devleti nin yıkılışını ve İslam Dünyası nın batı karşısında mağdur hale gelmesini tek faktörle izah etmek mümkün değildir. Çünkü bizzat sosyal değişmenin mantığı, çok faktörlülüğü kabul etmektedir. Bizler burada çözülmenin, aydınlarımızın yabancılaşmasıyla oldukça yakın ilişki halinde olduğunu anlatmak istiyoruz. Bunu incelerken de belli zümreler arasında aslî köklerinden ve manevi temellerinden uzaklaştırılmış Mevlevilik, Bektaşilik gibi ulvi değerlerin yanı sıra Masonluk gibi heterodoks inançların etkisini ortaya koymak gerekmektedir dedi. Bahsedilen değerleri bir nevi yozlaşma katalizörü olarak kullanan bir kesim seçkinler tabakasının mistik kökenli kimi yaklaşımlardan yola çıkılarak sonuçta kozmopolitliğe uzanan bu süreçte toplumu da peşinden sürüklediğini sözlerine ekleyen Çetin, zamanında resmi politikanın gerekleri icabınca pozitivist bir anlayışla yetiştirilen bir kuşağın nihayet sosyalist olduklarını söyledi. Yazar Çetin, Değişme, vazgeçilmez bir hadise Toplum kesimlerinin ortaya çıkması ve değişimlerini anlamadan sağlıklı bir siyasi anlayış ortaya koymak mümkün değildir. Bugün analitik düşünceyle meselelere yaklaşmak, sadece entelektüel bir eğilim değil, aynı zamanda, tarihi bir zorunluluktur. Sıradanlaşan durumlar haline gelen ulusal direncin yitirilmesi ve birliktelik bilincinin zaafa uğraması, yüzeysel analizlerle açıklanabilecek nitelikte olaylar değildir; temellerin sorgulanması gerekmektedir dedi. MİMAR ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi tarafından Gürhan Tahtalı nın sunumu ile Türkiyede Biyomedikal Sektörde Fırsatlar konulu seminer gerçekleştirildi. Gürhan Tahtalı sunumunda biyomedikal sektöründeki oyuncular, Türkiye' de biyomedikal sektörünün SWOT analizi, biyomedikal sektöründeki fırsatlar ve üniversitelerimizdeki biyomedikal eğitim müfredatı hakkında bilgi verdi. Gürhan Tahtalı, ülkemizde tıbbi cihaz sektörüne ilişkin bir pazar araştırmasının yok denilecek kadar az olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; Tıbbi cihazdaki dışa bağımlılık oranı yüzde 85'tir. Yerli üretim sadece yüzde 15 te kalmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı 2006 yılı verilerine göre, tıbbi cihaz malzemeleri sektöründe 1,377,682 dolar tutarında ithalat yapıldığı görülmektedir. Tahtalı ülkemizde üretilen cihazları şu şekilde sıraladı, Taş kırma cihazı, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, anestezi cihazları,hasta başı monitörleri, elektrokoter, inekolojik masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihaz ve aksesuarları, etilen oksit, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi ünitleri, hastane bilgi sistemleri (donanım ve yazılımlar), cerrahi aletler. Sektörün SWOT analizini yapan Tahtalı, biyomedikal sektörünün güçlü ve zayıf yanlarını ve sonrasında fırsatlarının neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. Güçlü Yanlar Ülkemiz bilişim teknolojisine yatkın ve bunu kullanmaya hevesli genç, kalabalık ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Ülkemizde haberleşme altyapısı yeni ve çağdaş düzeydedir. Eğitim kalitesi yüksek üniversitelerimiz bulunmaktadır. Zayıf Yanlar Tıbbi cihaz ve aletler genellikle yurt dışından satın alma yoluyla elde edilmektedir. Mevcut tıbbi cihaz ve aletlerin bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasıyla ilgili biyomedikal mühendislik hizmetleri yetersizdir. Yerli tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemesi üretimi (yüzde 15 civarında) yetersizdir. Üretimin belirli alanlarda ve sınırlı oranlarda yapılması; bununla birlikte yarı mamul veya hammadde açısından dışarıya olan yüksek bağımlılık Fırsatlar Avrupa Birliği nin 6. ve 7. Çerçeve programına Türkiye nin de katılmış olması ve bu şekilde araştırma/geliştirme için Avrupa ülkelerindeki şirket ve üniversitelerle ortak çalışma ve parasal kaynak bulma olanağı doğmuştur. Halen yurt dışında çalışan konularında uzman olan vatandaşlarımızın dolaylı veya doğrudan sektöre katkıları sağlanabilir. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER Sosyolog Süreyya Su; GÜVENL KL S TELER TOPLUMSAL BARIfiI VE BÜTÜNLEfiMEY ZEDEL YOR MMG Bizbize Konuşmalar programına konuk olan Sosyolog- Yazar Süreyya Su, Neoliberal Kentleşme ve Siteler konulu söyleşide hızlı bir dönüşüm sürecinde bulunan İstanbul un kentleşme durumu ve son zamanların modası haline gelen güvenlikli siteler hakkında önemli tespitlerde bulundu. Kapitalist toplumların üretim-tüketim ilişkileri tarafından belirlenen yaşam tarzlarının çeşitli sermaye grupları tarafından teşvik edilen bir çeşit sanal değerler yığınından oluştuğunu vurgulayan Süreyya Su, tüm dünyayı aynılaştıran bu tehlikeli akıma bir alternatif geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu belirtti. Marka Şehirler, Dünya Şehri, ve Uluslararası Şehirler kavramlarına da açıklık getiren Süreyya Su, Marka Şehir kavramının henüz literatürde geniş ölçüde kabul görmemekle birlikte uluslararası sermaye hareketleri ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde şekillenen ve dünyaya yön veren finans kaynaklı gelişmeler karşısında daha edilgen durumda olan Uluslararası Şehir kavramıyla yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Süreya Su, Dünya Şehri kavramını ise kapitalist değerlere göre yapılanan ve neoliberal politikaların üretilerek dünyaya ihraç edilmesinde bir çeşit merkez olarak kullanılan şehirler olarak tanımladı. New York, Londra, Paris gibi şehirlerin bir dünya şehri olarak isimlendirilmesinin nedenini bu bölgelerde uygulanan yerel politikaların bile küresel düzeyde yansımasının görülebilmesi ile açıklayan Su, uluslararası sermaye gruplarının ve borsaların da merkezi olan bu şehirlerin bu özellikleri bakımından Dünya Şehri olarak kabul gördüklerini söyledi. Süreyya Su ayrıca, kıtalararası sermaye hareketlerinin merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul un sözü geçen güç merkezleri üzerinde belirleyici, kural koyan ve başat aktör olarak kabul edilmesini sağlayacak fonksiyonları üreten bir konuma henüz ulaşamadığını, bu bakımdan İstanbul un en azından bir süre daha Uluslararası Şehir olarak isimlendirilmesinin daha doğru olacağını kaydetti. Neoliberal kentlerin karakteristik konut sisteminde güvenlikli sitelerin ön planda olduğunu ifade eden Süreyya Su batı toplumlarında yaygın olan güvenlik endişesinin geçerli olabileceğini, fakat İstanbul için durumun daha farklı olduğunu söyledi. Günün belli bir saatinden sonra sokağa çıkmanın bile tehlikeli sayılabileceği bazı metropollere karşın İstanbul da böyle bir durum yaşanmadığını, buna rağmen insanların güvenlik bahanesi ile statü satın almaya özendirildiğini sözlerine ekleyen Süreyya Su tehlikeli bir moda haline gelen güvenlikli sitelerin toplumsal barışı ve bütünleşmeyi zedelediğini belirtti. K ML K BELGES OLMAYAN B NA KALMAYACAK MİMAR ve Mühendisler Grubu nun düzenlediği Bizbize Konuşmalar a konuk olan Gülnur Onur, Binalarda enerji performans yönetmeliği ve BEP-Tr kullanımı konulu bir seminer verdi. Sunumunda Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde çıkarılan Binalarda enerji verimliliği performans yönetmeliği ile öncelikli olarak kişi başına düşen enerji tüketimi miktarının düşürülmesinin amaçlandığı söyleyen Gülnur Onur, bu amaca ulaşmak için yürürlüğe konan bazı uygulamalardan söz etti. Ülkemizde tüketilen enerjinin dağılım oranlarına değinen Gülnur Onur, tüketilen toplam enerjinin yüzde 23 ünün ulaşımda, yüzde 35 inin binalarda ve yüzde 42 sinin sanayide kullanıldığını belirtti. Yeni yasayla birlikte tüketim payları arasında en yüksek orana sahip olan sanayi kesimi için özel bir uygulamayla enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğunun getirildiğini sözlerine ekleyen Gülnur Onur, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Çıkarılan enerji kanununa göre binalarda enerji özellikleri hakkında bilgiler içeren Enerji Kimlik Belgesi olacak, Enerji Yöneticisi görevlendirilecek, Enerji Performans Yönetmeliği ne uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek, binalarda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerler kullanılacak. Kanunla birlikte ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan, kombi gibi enerji tüketen cihaz satışlarında minimum verim şartlarının sağlanması gerekecek. TAR H ESERLER N AYDINLATMASI ÇOK HASSAS PLANLANMALI MMG tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar ın konuğu olan Muhammet Garip Kent Aydınlatma Sistemleri başlığıyla bir seminer gerçekleştirdi. MMG genel merkezinde düzenlenen seminerde kent aydınlatma sistemlerinin tarihi süreçte geçirdiği değişimleri aktararak sunumuna başlayan Muhammet Garip, yeni aydınlatma ürünlerinin eskileriyle kıyaslandığında estetik ve bütünlük unsurlarından yoksun olduğunu ifade etti. Kullanılan aydınlatma lambalarının çevreyle uyumunu her zaman göz önünde bulunduran eski anlayışın günümüzde maalesef terk edildiğini belirten Garip, Kentsel planlamanın da konusuna giren şehir estetiği bakımından zaaflar oluşmuştur, dedi. Garip, şehir aydınlatma sistemlerinin tasarlanmasının çok hassas bir mesele olduğunu, estetik, çevresel bütünlük, ergonomi, ekonomiklik gibi pek çok etkeni bir arada ele almak gerektiğini söyledi. Aydınlatma sistemlerinin bir önemli ayağının da tarihi ve turistik eser aydınlatması olduğunu vurgulayan Muhammet Garip, doğru planlanmış bir aydınlatma konseptinin çok verimli bir pazarlama unsuru olduğunu söyledi. Muhammet Garip, gelişmiş Avrupa şehirlerinde önemli meydan ve binaların etkileyici biçimde aydınlatılmasıyla büyük ilgi gördüğünü ve bir turizm potansiyeli oluştuğunu sözlerine ekledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 stanbul l Özel daresi Genel Sekreter Yard mc s Ümit Ünal; YEREL YÖNET MLERDE YÖNET M ANLAYIfiI DE fi YOR ISI POMPALARI HAYATIMIZA G RMEYE BAfiLIYOR MMG Bizbize Konuşmalar programının konuğu olan Şükrü Dinçer, ekolojik, ekonomik ve verimli olması nedeniyle son zamanlarda ağırlıklı olarak tercih edilmeye başlanan ısı pompaları hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Isı pompaları teknolojisinin ve verimliliğinin artırılarak kullanımının yaygınlaşması için kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü belirten Şükrü Dinçer, esas olarak ısı üretmeyen, sadece çeşitli ısı kaynaklarından aldığı enerjiyi pompalayan bir sistem olarak tanımladığı ısı pompalarının 1 kw lik enerji tüketerek 7 kw lik enerji toplayabildiğini belirtti. Isı pompaları temel olarak çeşitli kaynaklardan topladıkları enerjiyi belli bir sisteme yönlendirmek için kullanılıyor. En yaygın sistem ise toprak kaynaklı ısı pompaları. Bu sistemde yerin altına belli bir derinliğe gömülen borular içindeki su, topraktaki mevcut ısıyı toplayarak belli bir kaynağa taşıyor. Boruların gömüldüğü derinliğe ve kullanılan malzemenin niceliğine göre değişen miktarlarda enerji toplayan sistem hiçbir ekolojik bozulmaya neden olmuyor ve ilk yatırım maliyeti dışında bir işletme maliyeti gerektirmiyor. İklim koşulları nedeniyle toprağın daha soğuk olduğu Avrupa ülkelerinde bile konut ısıtmasında kullanılan sistemin son derece verimli çalıştığını belirten Şükrü Dinçer, iklimin daha sıcak olduğu Türkiye de Avrupa ya kıyasla yüzde 400 oranında daha yüksek verim sağlayabileceğini, bu durumun Türkiye de toprak ısısı değerlerinin daha yüksek oluşundan kaynaklandığını belirtti. Isı pompalarının kullanımının henüz yaygınlaşmadığını ve Türkiye için çok bakir bir yatırım alanı olduğunu sözlerine ekleyen Dinçer, bu sahada yatırım yapmak isteyenlerin Ar-Ge ağırlıklı çalışmalar yürüterek yüksek oranda hibe ve teşvik alabileceklerini, ayrıca sistemi kullanan tüketicilerin de dolaylı olarak bu hibelerden yararlanabileceklerini söyledi. MMG tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programına katılan MMG üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve MMG Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ünal ın il özel idarelerinin yeri ve önemi hakkında verdiği semineri dinledi. İl Özel İdareleri nin yapısı, görev ve yetkileri, faaliyet alanları ve demokratikleşme-yerelleşme sürecindeki önemine değindiği sunumunda Türkiye nin son zamanlarda bu alanda önemli hamleler yaptığını belirten Ümit Ünal, gelecek yılların daha demokratik, katılımcı ve şeffaf bir anlayışı kaçınılmaz kıldığını vurguladı. Ünal konuşmasına şöyle devam etti, Yerel yönetim kavramı genel olarak belli bir coğrafyada yaşayan bireylerin bir araya gelerek kendilerini ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurdukları, karar organları yerel toplulukça seçilen, görevleri yasayla belirtilen, özel bir bütçeye sahip ve merkezi yönetim ilişkilerinde özerk bir yapı şeklinde tarif edilebilir. Bu kısa tanımdan da anlaşılacağı üzere bu tip yerel yönetimler katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul görüyor ve dünyanın her yerinde giderek artan bir yerelleşme-yerinden yönetim kültürü gelişiyor. Yerel yönetimler üzerinde merkezi denetimin kaldırılması konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde meydana gelen gelişmelerden bahseden Ümit Ünal, bu yönetimlerde halkın daha fazla söz sahibi ve daha aktif olduğunu belirtti. Günümüz manasında yerel yönetimlerin teşekkül etmesi ve gelişmesi Avrupa coğrafyasında 20. yüzyıl sonlarına doğru mümkün olduğunu belirten Ünal, Adem-i merkeziyetçi bir anlayışla tebaalarını yöneten Osmanlı Devleti bu yaklaşımı köklü bir gelenek şeklinde, çağdaşlarına ve gelecekteki devletlere örnek teşkil edecek şekilde uygulamıştı dedi. MAYIS-HAZ RAN

12 B ZDENHABERLER B LG SAYAR GÜVENL KULLANICISININ EL NDED R MMG Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıların konuğu Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ve Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Öğretim Görevlisi Murat Göçe oldu. İnternetin yol açabileceği tehlikeleri ve alınması gereken tedbirleri sıralayan konuşmacılar bilgi güvenliği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Dolandırıcılığın internetin her alanında kullanıcıların karşısına çıkabileceğini dile getiren Öğretim Görevlisi Murat Göçe, bu alanda yüzde yüz koruma sağlamanın mümkün olmadığını, bu nedenle de kullanıcıları çevrimiçi güvenliklerini bizzat kendilerinin almaları ve buna göre hareket etmeleri konusunda uyardı. Göçe, kişisel olarak alınması gereken bazı önlemleri şu şekilde sıraladı: Antivirüs programı kullanmak, güncellemeleri düzenli olarak yapmak, kişisel bilgileri açık kaynakları kullanarak yayımlamamak, bilinmeyen veya güvenliğinden emin olunmayan sitelerden herhangi bir şey indirmemek, şüpheli spam ve e-posta olarak duran linklere tıklamamak, kullanıcısından emin olunmayan e-postaları açmamak, özellikle kolay para vaat eden ve çok cazip tekliflerin tuzağına düşmemek. Hükümetlerin ise bu konuda artık daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Göçe, İran da bulunan bir nükleer santrale yapılan virüs saldırısı sonrası yapılan incelemede bulunan kodların İran ile ihtilaf halinde bulunan bir ülke tarafından gerçekleştirildiğine dair önemli bulgular tespit edildiğinin altını çizdi. Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ise şans oyunları ve diğer para kazanma yolları ile ilgili gelen e-posta iletilerinin tehdit oluşturabileceğini belirterek, Örneğin, büyük miktarda bir parayı sizin hesabınıza transfer etmek gibi çeşitli parasal işlemler için izninizi talep eden e-posta mesajları risk oluşturabilir veya tanımadığınız birisinden size önemli miktarda miras kaldığı veya katılmadığınız bir piyangodan ikramiye kazandığınızı belirten iletiler başlıca tehdit unsurlarıdır dedi. Bir diğer önemli tehdidin sahte güvenlik yazılımları olduğunu belirten Zeyveli, İnternette gezinirken, bilgisayarınızın güvende olmadığını belirten web sayfalarıyla veya pop-up pencereleriyle karşılaşabilirsiniz. Yine benzer ifadeleri içeren e-posta iletileri alabilirsiniz. Size önerilen yazılımı indirdiğiniz takdirde, farkında olmadan sisteminize zarar verebilirsiniz ve ayrıca ihtiyaç duymadığınız bir yazılıma da para vermiş olursunuz dedi. MMG ZM R fiubes Ö RENC LERLE BULUfiTU YAŞAR Üniversitesi nin düzenlediği Kariyer Günleri, birçok sektörde kendi alanında yetkin çok sayıda ismi öğrencilerle bir araya getirdi. İş hayatı konusunda merak ettikleri sorulara yanıt bulan öğrenciler, firma temsilcileri ile staj ve işe girebilme konusunda görüşme imkânına kavuştu. Yaşar Üniversitesi nin düzenlediği Kariyer Günleri kapsamında firma buluşmaları etkinliğine MMG İzmir Şubesi adına şube üyelerinden Mehmet Ali Günay, Yavuz Toprak, Rüştü Onduk, Tahir Koru ve Eser Pala katıldı. MMG İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Eser Pala nın insan kaynakları oturumları programında öğrencilere MMG nin tanıtımı ve girişimcilik eğitimi üzerine sunum yapıldı. MMG den fiehir Sempozyumu fieh RLER M Z N GELECE, TEHD TLER VE FIRSATLAR YARINLAR için yaşanabilir ve sürdürebilir ekolojik şehirlerde yaşamak, tüm insanlığın en temel haklarındandır. Şehirlerimizin tarih ve kültürel geçmişleri; estetik ve ekonomik gelişimleri; tarım, iklim, sosyal ve çevre bağlantıları; siyasal ve toplumsal gerçekleri bilimsel araştırmalarla değerlendirilerek ortaya çıkan sorunların belirlenmesi, yaşanabilir kent ortamının ve kentlilik bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilecek şehirleşmedeki ana hedeflerin başında afetler (deprem, sel, heyelan vs ) öncesi riskleri azaltmak adına çok yönlü tedbirlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve şehir politikalarının geniş ölçekte planlanmış olmasıdır. Şehirleşme olgusu içindeki ilgili meslek disiplinleri, kamu kurumları; sivil toplum kuruluşları, kentleşme sürecine ve kent politikalarına doğrudan katıldığı süreç ve yöntemlerde birlikte olmalıdır. Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi inde düzenlenecek Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar ana temalı bu sempozyum ile şehir ve insan için yapılacak tespitler, sorunlar ve çözümleri, katılımcılarla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 MMG S V L HAVACILIK FUARINDA NUR DEM RA I ANLATTI THY Teknik A.Ş. tarafından düzenlenen ve sivil havacılığın yerli sanayici ile buluştuğu TÜHESFO II. Türk Havacılık Endüstrisi Sergisi ve Forumu nda Mimar ve Mühendisler Grubu da katılımcılar arasında yer aldı. Fuar kapsamında sergilenen uçak parçaları, yıllık kullanım adetleri ve fiyat bilgileri ile havacılık sektörünün ne kadar yüksek katma değere sahip olduğunu çok açık bir şekilde ortaya kondu. Ülke olarak üretim kabiliyetlerimiz arasında yer almasına rağmen çoğu parçada patent engeliyle karşılaşmaktayız. Bu engelin aşılması ancak Ar-Ge ağırlıklı çalışmalar yapıp üretim hakkı ve standardizasyon kıstasları gibi değerleri ortaya koymakla mümkün olacaktır. Katılımcılara Türk Sivil Havacılığının öncü isimlerinden Nuri Demirağ ı da tanıtmayı amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu ziyaretçilerin beğeni ve takdirlerini topladı. Birçok uluslararası uçak, motor ve komponent imalatçısının ilgisini Türkiye ye çeviren etkinlik, havacılık sektöründe uluslar arası standartlarda hizmet üreten Türk sivil havacılığının aynı zamanda mühendislik uygulamaları ve bilgi birikimi bakımından da ileri düzeyde olduğunu gösterdi. Mustafa Yanartafl; F RMALAR HT YAÇLARINI DO RU BEL RLEMEL D R MMG Bizbize Konuşmalar programına konuk olan ERP sistemleri uzmanı Mustafa Yanartaş, verdiği E-Dönüşüm - ERP sistemleri konulu seminerle firmaların kaynak yönetim organizasyonunu yazılım ortamında barındırmaya yarayan çalışmalardan bahsetti. ERP sisteminin her şeyden önce kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesini sağladığını belirten Yanartaş, ERP uygulamaları sayesinde iş süreçlerinin spesifik olarak tanımlanabildiğini, bu sistemlerin modüler yapıda olduğunu, farklı sistemlere entegre olabildiğini ve kurum sınırlarının ötesine ulaşma imkanı sunduğunu söyledi. Sağladığı faydalara rağmen, ülkemizde ERP sistemlerinin etkin kullanımı konusunda eksiklikler olduğunu da belirten Yanartaş, bu durumda hem işletmelerin hem de ERP sistemleri üreten yazılım firmalarının payı olduğunu belirtti. Mustafa Yanartaş, firmaların özellikle ihtiyaçlarını doğru tespit etmesinin ve doğru çözümlere yönelmesinin proje başarı oranını büyük ölçüde etkilediğini de sözlerine ekleyerek, Firma öncelikli olarak nelere ihtiyaç duyduğunu tam olarak bilmeli ve kesin ilkeler belirlemeli. Ardından bu ihtiyaçlara cevap olacak yazılımı mutlaka bir danışman aracılığıyla temin ederek sonraki proje etaplarına geçmelidir dedi. MMG YAPI FUARI STANBUL 2011 DE Z YARETÇ LERLE BULUfiTU TÜRKİYE NİN en büyük yapı fuarlarından olan Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2011 e katılan Mimar ve Mühendisler Grubu fuar ziyaretçilerine çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Yapı sektöründe geleceğin teknoloji ve malzemelerini ziyaretçilere açan etkinlikte Mimar ve Mühendisler Grubu ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle konutların çevreye duyarlı, dönüşüme müsait, sürdürülebilir malzemelerden inşa edilmesi konusundaki tezlerinin son dönemlerde iş dünyası tarafından da benimsenmeye başladığını müşahede eden MMG bu yöndeki çabalarına yeni açılımlar sağlayacak temaslarda bulundu. MAYIS-HAZ RAN

14 B ZDENHABERLER Asya ile Avrupa kıtalarını deniz altından dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile birbirine bağlayacak olan proje İstanbul daki deniz ve diğer metro ulaşımlarını entegre ederek ana ulaşım koridoru olacak. Günde ortalama 1 milyon insanı taşıyacak olan projeyle transit taşımacılık kapasitesi ciddi oranda artmış olacak. ASYA VE AVRUPA MARMARAY LE BULUfiUYOR MMG tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında çalışmaları son aşamaya gelmiş olan Marmaray Projesi nin Üsküdar şantiyesini ziyaret eden MMG heyeti şantiyede incelemelerde bulundu. Gezi sırasında MMG heyetine rehberlik eden İnşaat Mühendisi Gökhan Bakır dünyanın en derin batırma tüp tüneli olma özelliği taşıyan çalışmanın ayrıntılarını aktardı. Marmaray Projesi Asya ile Avrupa kıtalarını deniz altından dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile birbirine bağlayacak olan proje İstanbul daki deniz ve diğer metro ulaşımlarını entegre ederek ana ulaşım koridoru olacak. Günde ortalama 1 milyon insanı taşıyacak olan projeyle transit taşımacılık kapasitesi ciddi oranda artmış olacak. Üç etaptan oluşan projenin ilk etabı demiryolu ile boğaz tüp geçişi, tüneller ve istasyon inşaatları yapılmasını; ikinci etabı Gebze- Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının ve inşaat-elektrik ve mekanik sistemlerin iyileştirilmesi, ihale aşamasında olan 3. etap ise yeni demiryolu araçlarının temin edilmesi işlemlerinden oluşuyor. Depreme en dayanıklı sistem Çalışmaları süren projenin diğer ülkelerdeki örneklerinden bahseden Mühendis Gökhan Bakır, aynı teknikle inşa edilen Japonya-Kobe Tüneli nin 1995 depremini, San Fransisco Bart Tüneli nin 1989 depremini hasar almadan atlattığını belirterek Marmaray Projesi ile tamamlanacak olan tünelin de 9.2 şiddetindeki bir depremden bile hasar almadan kurtulacak dirençte olduğunu ifade etti. Her biri ortalama 18 bin ton ağırlığında olan 11 elemanlı tüp tünel 15.5 metre genişliğinde ve 8,75 metre yüksekliğinde. Tuzla tersanelerinde kuru havuzda imal edilen dev tünel elemanları daha sonra römorkörlerle sürüklenerek açılan hendeğe yerleştirildi. Tünelde ayrıca her 125 metrede bir diğer hatta geçiş koridorları bulunuyor. Ekosistem projenin her aşamasında dikkate alınıyor Proje kapsamında yapılan kazılar sırasında İstanbul un tarihinin de açığa çıkarıldığını belirten yetkililer, bu konuda son derece duyarlı hareket ettiklerini ve kazılar sırasında çıkan çeşitli tarihi eserlerin korunması için ilgili kurumlarla müşterek hareket edildiğini belirtti. Söz konusu tarihi eserlerin korunması ve zarar görmeden müzeye alınması bir ek bütçe yapıldığını sözlerine ekleyen Mühendis Gökhan Bakır, bu kapsamda şimdiye kadar 580 milyon dolar harcandığını söyledi. Projenin bir diğer ayırt edici özelliği ise çevre konularına son derece duyarlı hareket edilmesi. Balıkların yumurtlama ve göç dönemlerine engel olmayacak şekilde yürütülen çalışmalar sırasında boğaz sularına zararlı atıkların salınmaması için uzman ekipler eşliğinde arıtma çalışmaları yapılıyor. 12 M MAR VE MÜHEND S

15 Enerji flleri Genel Müdür Yard mc s Hayati Çetin; ALTERNAT F ENERJ KAYNAKLARI ARTIK ZORUNLULUKTUR MMG ZM R fiubes TARAFINDAN ENERJ VER ML L AKADEM S SPONSORLU UNDA DÜZENLENEN KAH- VALTILI TOPLANTININ KONU U ENERJ filer GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAYAT ÇET N OLDU. TÜRK YE N N ENERJ GÖRÜNÜMÜ VE DÜNYADAK ENERJ TÜKET M BAfiLIKLI SUNUMUYLA TÜRK YE N N VE DÜNYANIN ENERJ TÜKET M DURUMUNU MASAYA YATIRAN HAYAT ÇET N TÜRK YE N N G DEREK ARTAN B R ENERJ TALEB Ç NDE BULUNDU UNU VURGULADI. MMG İzmir Şube Başkanı Ünal Özturkut un açılış konuşmasının ardından söz alan Hayati Çetin, Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. Bunun için de enerji verimliliğinin artırılması, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji tasarrufu konusunda toplumsal bir bilinç oluşması gerektiğini belirten Çetin, Türkiye de 2020 yılına kadar elektrik sektörü yatırım ihtiyacı yaklaşık 100 milyar USD değere ulaşacaktır dedi. Enerjinin, özellikle de elektrik enerjisinin insan yaşamında tartışılmaz bir önceliğe sahip olduğunu da belirten Çetin, Enerjisiz bir yaşam günümüz koşullarında neredeyse olası değildir. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir dedi. Çetin, yaşam-enerji ilişkisinin alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı gözler önüne getirdiğini söyledi. Enerji talebindeki artışla OECD ülkelerini geride bıraktık Enerji sektörü ile ilgili önemli bilgiler veren Çetin sunumunda katılımcılarla şu bilgileri paylaştı, ETKB verilerine göre döneminde ülkemizde birincil enerji talebi artış hızı aynı dönemde dünya ortalamasının 3 katı olarak yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumunda yer alıyor. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda. Türkiye`de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 2009`da 2.699kWh (brüt) seviyesinde olmuştur gerçekleşme tahmini ise 2.871kWh`dir. Bu değerler 8.900kWh`lik gelişmiş ülkeler ortalamasının üçte birinin altındadır. Kişi başına yıllık elektrik enerjisi tüketimi dünya ortalaması 2600 KWh, gelişmiş ülkelerde 8.900, ABD`de , Türkiye`de ise kwh`dir. Alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız Sürdürülebilir bir gelecek için yeni fikirlere ve eylem programlarına ihtiyaç vardır. Enerjiye ucuz, güvenilir, kaliteli, yeterli ve sürdürülebilir şekilde erişim temel bir insan hakkıdır. Dünya ölçeğinde enerji sorununun çözümü için işbirliğinin artması ve çözümler geliştirilmesi için Dünya Enerji Konseyi (WEC) ve Birleşmiş Milletlere ve bağlı kuruluşlarına görevler düşmektedir. ETKB tarafından yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir yılı sonu itibariyle,106,3 milyon değerine ulaşan birincil enerji tüketiminin, referans senaryo olarak adlandırabileceğimiz kabuller çerçevesinde, 2020 yılına kadar olan dönemde de yıllık ortalama yüzde 4 oranında artması beklenmektedir. MAYIS-HAZ RAN

16 B ZDENHABERLER Mimar Semih Akfleker; NSAN MERKEZL M MAR ANLAYIfi GEREKL KONUT, MESKEN VE MÜLK YET ALGIMIZIN ÇOK HIZLI VE DO AL OLMAYAN KOfiULLAR ALTINDA DÖNÜfiTÜ Ü GÜNÜMÜZDE YAfiAM ALANLARIMIZIN TASARIMINDA HT YAÇ DUYDU UMUZ REFERANSLAR DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUfi HALDE. BU TEHL KEL SÜREC N ÖNÜNE GEÇ LEB LMES Ç N FARKINDALIK ÜRETMEYE ÇALIfiAN M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU, KONUNUN UZMANLARINDAN M MAR SEM H AKfiEKER KONUK EDEREK SLAM TOPLUMUNUN M MAR DE ERLER KONULU B R SEM NER DÜZENLED. Apartmana Hayır isimli kitabıyla tanınan Mimar Semih Akşeker, Müslüman bir toplumda insani, çevreye ve topografyaya duyarlı, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik ilişkileri insan merkezli bir anlayış çerçevesinde geliştirmeyi mümkün kılacak bir mimari anlayışın hakim olması gerektiğine işaret ederek şu görüşleri ortaya koydu: Sömürgeci zihniyetin ilk tezahürü: Apartmanlar Apartmanlar sanayi toplumunun dönüşümü sırasında ortaya çıkan kapitalist, faydacı, ulvi değerlerden uzak ve seküler bir anlayışın ürünüdür. İnsanların çok ağır şartlar altında çok uzun sürelerle çalıştırıldığı fabrikalara daha yakın olabilmeleri için çözüm olarak benimsenen apartman bu yıllarda mahremiyet, hürriyet, şahsiyet ve aile gibi mevhumlara hizmet etmekten çok uzak olarak bir çeşit toplu barınak şeklinde tasarlanmış ve böyle kullanılmıştır. Temelinde böylesine bir anlayışın yattığı apartman günümüzün Türk İslam toplumunun değerleriyle bağdaşmamakta ve yozlaşmaya neden olmaktadır. Apartman modelini ortaya koyan zihniyet insanların nasıl bir çevrede ne tür sosyal ilişkiler çerçevesinde yaşamaya ihtiyaç duyacağı konusuyla ilgilenmez. Bu zihniyet insanları sadece kapitalizme hizmet eden üretim araçları olarak görürken onlardan aynı zamanda tüketici olarak yararlanmayı amaçlar. Apartman modeli baskıcı ve tahakkümcü bir anlayışın ürünüdür ve özgürlük karşıtıdır. Mülkiyet konusunda her zaman karanlık noktaları bulunur ve bu bakımdan sanal bir değerdir. Bu konuda birikmiş tecrübe sahibi olan Avrupa ülkelerinden Fransa halkı, apartmanla ilgili olarak yapılan referandumda yüzde 73 oranında müstakil evlere destek vererek güzel bir örnek sergilemiştir. Kanser vakalarının yüzde 14 ünden sorumlu Apartmanlarda kullanılan malzemelerin yüzde 75 i insan sağlığına zararlı maddelerden oluşur. Özellikle beton, radyoaktif radon gazı yaydığı için yüksek oranda kanserojendir. İngiltere ve Amerika da bu konuda yürütülen çalışmalar sonucunda kanser vakalarının yüzde 14 ünün beton tarafından yayılan radon gazından 14 M MAR VE MÜHEND S

17 kaynaklandığı tespit edilmiş ve bunun ardından bu ülkelerde betonarme binaların her odasında hava tahliye mazgallarının bulundurulması şart kılınmıştır. Olası bir depremin sonuçları dehşet verici olacaktır Eski istatistiklere göre yüzde 13 lük bir yıkıma neden olan İstanbul depremi yaklaşık 200 olimpiyat stadı boyutlarında bir moloz döküm alanı gerektirmektedir. Böyle bir durumda meydana gelecek ekolojik yıkımın boyutları korkunç olacaktır. İstanbul daki konutların yüzde 50 si sağlıklı kullanım ömrünü doldurmuş, felakete davetiye çıkarmaktadır. Yolsuzluk ve mirasyediliğin müsebbibi Apartmanın olumsuz etkilerinden biri ise kamuda yolsuzluklara (kat izni, imar izni v.b. nedenlerden dolayı) imkan tanımasıdır. Türkiye de 1 milyon kişi kira geliriyle yaşamakta, ekonomiye katılmamaktadır. Bu da arsa rantından kaynaklanan ve apartmanlar sayesinde ortaya çıkan bir dengesizliktir. Dikey yapılaşmanın ve betonarme yapıların olumsuz yönlerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra hangi değerlere göre ve ne şekilde bir yapılaşma anlayışına gerek duyulduğuna değinen Mimar Semih Akşeker, şu ilkeleri ortaya koydu: ADALET: Kur an ı Kerim değerleri vaaz eder. Biz de bu değerleri alır ve kullanırız. Başta mimaride adaletli olunmalıdır. Mimar Sinan ın eserleri adaletlidir. Işık-Gölge oranı adalet çerçevesindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde, komşu haklarından söz ederken şunu söylemişlerdir, Ev yapacaksan, komşunun manzarasını ve rüzgarınıkapatamazsın İmar Kanunu yerine bu hadis kullanılsa birçok problem çözülür. Firuz Ağa Camii nin minaresinin yerinin değiştirilmesi Osmanlı nın bu konudaki hassasiyetinin önemli göstergelerindendir. TEVAZU: Şehirlerde tevazu vazgeçilmez olmalıdır. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine deki tek odalı bir ev ve kerpiçten evi Osmanlı ya da esin kaynağı olmuştur. O dönemde taş işçiliğinde muazzam beceriye sahip olan Türkler, tevazularından ve fanilik düşüncesinden dolayı ancak bir insan ömrüne vefa eden ahşap yapıları tercih etmiş, ölümlü hayatın hakikatini mimari eserlerine böylece yansıtmıştır. SADELİK: Tevazu ile yakın ilişki halinde bulunan bu ilke, süs ve gösterişten uzak binalar inşa edilmesi gerektiğine işaret eder. Tasarımlarımızda ek maliyetleri ve dolayısıyla israfı getiren süslemelerden uzak durulmalı, fonksiyonel yaşam alanları üretmek esas maksat olmalıdır. Süleymaniye sade ve basit bir yapımı olmasına rağmen dünyanın en iyi 10 yapısı arasındadır. Çünkü amacına hizmet etmesi için en uygun şekilde yapılmıştır. Süleymeniye de kesme taş kullanılırken, şu anki yapılarda 75 e yakın yapı malzemesi kullanılmaktadır. Mimar Sinan Süleymaniye ye sıva ve boya vurdurmamıştır. Sadece 10m2 çini kullanmıştır. Bu da Kanuni nin gösterişe meraklı olmasındandır. FANİLİK DÜŞÜNCESİ: Kur an-ı Kerim Siz koca binalar yaparak temelli kalacağınızı mı sanıyorsunuz ayetleriyle insanlığa önemli bir mesaj vermektedir. Batı mimarisinde kalıcılık ve zamana meydan okuma hırsıyla ortaya konan ihtişamlı taş binalar, Müslümanlarca tercih edilmemiş, sağlıklı, dönüşümü kolay ve ömrü kısa olan ahşap ve kerpiç malzemeler mimarimizin temel malzemeleri olmuştur. Mimar Turgut Cansever in bu konudaki tespiti şu şekildedir, Fonksiyonu kıyamete kadar değişmeyecek olan yapılar (camii, medrese vb.) taş ile yapılıyor. Fonksiyonu değişecek olanlarsa ahşap ve kerpiçten yapılıyor. MAHREMİYET: Kur an kişileri ve yerleri bildirmiştir. Harem ve selamlık olarak ayırmıştır. Harem ev halkı için selamlık ise misafirler için ayrılmıştır. Batıda mahrem kavram olmadığı için apartmanlarda da buna önem verilmemiştir. Avrupa nın balkon kültürüne karşın bizde avlu kültürü vardır. Mahremiyetin korunduğu alanlarda güven hissi pekişen aile bireyleri daha sağlıklı, güçlü ilişkiler kurma imkanına kavuşacaktır. Bu bakımdan cam kaplama binalar ve benzeri uygulamalardan uzak durulmalıdır. TAKLİTTEN KAÇINMAK: Kültür ürünleri, onları ortaya koyan toplumun iç âleminin yansımasıdır. Bizim mimarimizde balkon, teras, antre v.b. donatılar tamamen yabancı kaynaklı ve eğreti birimler olarak yer almıştır. Kavramsal olarak da bize ait olmayan bu donatılar geleneksel mimarimizde yoktur. Geleneksel mimarimiz, fonksiyonel kullanım alanları üretirken antre, balkon, teras gibi ölü alanlar üretmekten kaçınmıştır. İKTİSATLI OLMAK: Hayatın her alanında olduğu gibi mimari konusunda da tasarrufu elden bırakmamalıyız. Tamamen nüfus yoğunluğuna dayanan rant alanlarında reel değerinin çok üzerindeki konutlar için yapılan harcamalar bozuk işleyişin devamına katkı sağlaması bakımından ahlaki zaaflar barındırmasının yanı sıra dinimizce kesin şekilde yasaklanan israfa neden olması bakımından da kaçınılması gereken bir durumdur. HALİFELİK: Bu kavramı kısaca emanet şuurunda inşa etmek şeklinde özetleyebiliriz. İnsan dışında doğayı kirleten başka bir canlı yoktur. Yapı faaliyetleri, sanayinden sonra çevreyi en fazla kirleten unsurdur. Beton, dünyadaki CO2 nin yüzde 14 ünü salgılıyor. Laminant parke içerisindeki kimyasallar kanserojen madde içeriyor. MAYIS-HAZ RAN

18 B ZDENHABERLER MMG, 17. Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans nda panel düzenledi. ENERJ DE YERL ÜRET M M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU TARAFINDAN 17. ULUSLARARASI ENERJ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERAN- SI NDA ENERJ DE YERL ÜRET M KONULU B R PANEL DÜZENLEND. ENERJ P YASASI DENETLEME KURULU ÜYES FAT H DÖNMEZ, TUB TAK TAN DOÇ. DR. MUSTAFA T R fi, ENERTÜRK A.fi. GENEL MÜDÜRÜ HAKAN KARABAY VE TEMSAN YÖNET M KURULU ÜYES HAL L TOKEL N KONUfiMACI OLARAK KATILDI I PANEL N OTURUM BAfiKANLI INI M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU GENEL BAfiKANI AVN ÇEB YAPTI. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak stratejik hedeflerimiz arasında olmalı Panelin açılış konuşmasında kısa bir bilgilendirmede bulunan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Türkiye nin enerji ihtiyacını yüzde 75 oranında dış ülkelerden temin ettiğini, bu ithalat oranının 50 milyar dolar düzeyindeki cari açığımız içinde önemli bir paya sahip olduğunu ve Türkiye nin bu konuda Ar-Ge destekli çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurguladı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu adına sunum yapan ve aynı zamanda MMG Üyesi olan Fatih Dönmez, Ar-Ge merkezli enerji üretimi faaliyetlerinin ülkemizde yeterli düzeyde olmamakla birlikte son 4 yıllık süreçte bu konuya büyük kaynak ayrıldığını ve çalışmaların en yoğun düzeye ulaştığını ifade ederek, gelecekte Türkiye nin enerji üretiminde yerli katkının önemli ölçüde artacağını vurguladı. EPDK Üyesi Fatih Dönmez, Bir düzenleyici kurulun üyesi olarak, bu piyasanın en önemli sac ayağının Ar-Ge ve teknoloji gelişimi olduğuna inandığım için yerli üretici, Ar-Ge ve hizmet sektörünün ortak çabası oluşmadan bu konuda bir ilerleme kaydedilemeyeceğini her zaman ifade etmekteyim, dedi. Kamu desteği şart ENERTÜRK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karabay, küçük rüzgâr türbinleri üretimi ve bu alanda sektörün yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 2010 yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre kurulu rüzgar enerjisi gücünün 196 bin 630 megawatt düzeyinde olduğunu ifade eden Karabay, bu rakamın dünya üzerindeki elektrik ihtiyacının yüzde2.5 ine tekabül ettiğini ve bu oranın giderek artmakta olduğunu belirtti. Sektöre son yıllarda yaptığı yatırımlarla kurulu rüzgâr enerjisi santralleri sıralamasında ilk sıraya yerleşen 16 M MAR VE MÜHEND S

19 Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Üyesi Fatih Dönmez, TUBİTAK tan Doç. Dr. Mustafa Tiriş, Enertürk A.Ş. Genel Müdürü Hakan Karabay ve TEM- SAN Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tokel in konuşmacı olarak katıldığı panelin oturum başkanlığını Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi yaptı yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre kurulu rüzgar enerjisi gücünün 196 bin 630 megawatt düzeyinde, bu rakamın dünya üzerindeki elektrik ihtiyacının yüzde 2.5 ine tekabül ettiğini ve bu oranın giderek artmakta. Çin in enerji ihtiyacının büyük kısmını bu kaynaktan sağladığını sözlerine ekleyen Karabay, özel sektörün teşvik ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumunda Türkiye de de büyük işler başarmanın mümkün olduğunu kaydetti. Enerji sektöründe yeni teşvikler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tiriş ise TÜBİTAK tarafından sağlanan Ar-Ge destek programları hakkında bilgi verdi. Mustafa Tiriş, özellikle son 4 yılda yapılan çalışmalarla enerji sektörüne sağlanan teşvik ve desteklerin arttığını, enerji, su ve gıda alanlarında uygulamaya konmak üzere yeni programlar üzerinde çalışıldığını belirterek kısa vadeli gelecekte Türkiye nin öncelikli meselelerinden birinin enerji olduğunu kaydetti. Yeni destek programı kapsamına göre; Konvansiyonel Enerji Teknolojileri (Kömür, doğalgaz, petrol, hidroelektrik) Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal, v.d.) Nükleer Enerji Teknolojileri Enerji Depolama Teknolojileri Enerji Verimliliği alanlarında yapılan Ar-Ge çalışmalarına yeni teşvikler planlanıyor. Halen yürürlükte olan ve yüzde 100 oranında kamu desteğini içeren teşvikleri temin edebilecek çalışmaların da bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Tiriş, bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle bahsedilen desteklerden yeteri kadar yararlanılamadığına işaret ederek bu eksikliği giderecek bir başka çalışmanın da gündemde olduğunu söyledi. Yerli Enerji Sanayi ve TEMSAN Uygulamaları başlıklı konuşmasıyla panele konuk olan TEMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tokel ise Türkiye nin enerjide kaynak çeşitlendirmesi yaparken bir yandan da yerli enerji sektörünü geliştirmek için çalıştığını, enerji meselesinin son yıllarda bir hükümet politikası olarak benimsenmesi neticesinde bu çabanın arttığını söyledi. Önümüzdeki 20 yıl içinde 220 milyar dolarlık enerji yatırımı yapmayı planlayan Türkiye nin gelecek vizyonuna değinen Halil Tokel, istikrarlı, kararlı ve planlı adımlar atmak suretiyle Türkiye yi dünyanın enerji üretiminde ilk 10 ülke arasına sokmanın mümkün olduğunu belirtti. Yapılacak bu büyük yatırımların ülkenin gelişmesi, yerli ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Tokel, Bu çerçevede küçük hidrolik santrallerin türbinlerini geliştirme ve üretimde belli bir kapasiteyi yakalayan TEMSAN üzerine düşeni yapmakta ve diğer sektörde yerli üreticilerle sinerji üretecek şekilde yapılanmaktadır dedi. MAYIS-HAZ RAN

20 B ZDENHABERLER MMG, 10. Ola an Genel Kurulumuz yap ld... AYNI HEYECAN VE AZ MLE YEN HEDEFLERE... M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU 10. OLA AN GENEL KURULU TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARA- MAN IN ONUR KONU U OLARAK KATILIMIYLA 22 MAYIS 2011 TAR H NDE FESHANE-SADABAD SALONUNDA GERÇEKLEfiT R LD. MMG GENEL BAfiKANI AVN ÇEB N N AÇILIfi KONUfiMASINI YAPTI I GENEL KURULDA YEN YÖNET M N VE D ER KURULLARIN SEÇ M GERÇEKLEfiT R LD. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, bir süre önce vefat eden MMG Genel Sekreteri Adem Sarı yı anarak başladığı sözlerinde vefa ve birlik duygusuna vurguda bulundu. Gelecek dönemde MMG nin ana faaliyet konularına değinen Çebi, şehirleşme, kentsel dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji meselelerinin ana faaliyet ekseni olacağını belirtti. Avni Çebi, şehirleşme konusundaki düşüncelerini ve MMG olarak ortaya koymak istedikleri yaklaşımı da açıklayarak insan ölçekli şehirler kurulması gerektiğini, fiziki büyüklüklerin ihtişamına duyulan ilgi neticesinde insani ve ulvi değerlerin zayıflamaması gerektiğini, şehirler kurulurken referans alınması gereken en önemli iki kesimin çocuklar ve yaşlılar olduğunu belirtti. Bu alanda yürütülen çalışmalar arasında İstanbul Şehir Platformu adında yeni bir oluşumun bulunduğunu ifade eden Çebi, Kent mimarisi, demografisi, topografyası, sosyal donatı alanları, çevre, ulaşım ve benzeri unsurları bütüncül ve insani bir bakış açısıyla bir arada ele alarak ve insanı referans kabul ederek kurulması gereken şehirler günümüzde maalesef bu 18 M MAR VE MÜHEND S

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 61 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Mimar ve Mühendis Mayıs - Haziran 2014 Sayı: 77 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 77 01 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM 02 03 YER KÜREDEKİ DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR.

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR. İNTES Genç Yöneticiler Grubu(İGY) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel i ziyaret etti İNTES Genç Yöneticiler Grubu (İGY) 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel e bir nezaket

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç...

ISSN1303-6300. Üç ay sonra buluşmak üzere. Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MART 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Başlangıç... Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun,

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir.

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Küresel krizin etkilerinin sürdüğü, gaz-fren tartışmaları ile geçen 2012 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta

Detaylı

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul İçindekiler Yıl: 21 Sayı: 63 Ocak 2014 2 6 12 16 22 28 32 116 128 Parlayan Yıldız Afrika Nail Olpak / Genel Başkan MÜSİAD'DAN Haberler Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek.

Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek. Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek. İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Ülkemizde kadınlar, son yıllarda

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER

İnşaat Sanayii YÜZKIRKİKİ MART - NİSAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI MART - NİSAN 2014 DOSYA EKONOMİDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYAN PROJELER YÜZKIRKİKİ Editörden Sevgili okurlar; Bu Dergimizin ana konusu Ekonomide Dönüşüm

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 9 Ocak - Şubat - Mart 2014 EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ KÜMELER KURULUYOR GÜÇLER BİRLEŞİYOR Kümelenmenin rekabette

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde AĞUSTOS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Zor Sınav korhan@ostim.com.tr Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde başlayan değişim rüzgarı, o ülkelerde yaşayanların yıllardır süregelen isteklerine

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı