TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011"

Transkript

1 TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60 Sayı 60 Mayıs-Haziran

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Mesut Uğur, Prof. Dr. Sadık Kara, Dr. Erhan Akdoğan, Muhsin Coşkun Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak yaz rehavetine girmeye başladığımız bugünlerde yeni bir sayı ile birlikteyiz. Bu sayımızda hem insan sağlığını hem de ekonomiyi etkileyen önemli bir konuyu dosya konusu olarak inceledik. Son yıllarda sağlık sektörüne yapılan yatırımlar aynı zamanda tıp teknolojilerini ve tıbbi cihazlar sektörünü de gündeme getirdi. Sağlık açısından önemli olan tıbbi cihazlar ekonomik açıdan da önemli bir gider kalemini oluşturuyor. Sektörün % 85 inin dışa bağımlı olduğunu düşünürsek ekonomi boyutunun ne kadar büyük olduğunu anlarız. İnsanoğlu var olduğu müddetçe, hayat sürdükçe bilim tıp teknolojilerini araştırmaya ve geliştirmeye devam edecektir. Mimar ve Mühendis Dergisi olarak bizde tıp teknolojileri dünyasındaki son gelişmeleri uzmanlarla değerlendirdik. Tıbbi cihaz sektöründe yaşananları, sektörün ülkemizdeki durumunu, gelecekteki gelişmeleri akademisyenler, sektör temsilcileri dergimiz için ele aldılar. Dergimizde ayrıca Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından İslam medeniyetinin batıdaki izlerini en yoğun şekilde taşıyan Endülüs bölgesine düzenlenen gezinin ayrıntılarını okuyacaksınız. İslam medeniyetinin ayrı bir yüzünü Endülüs te bulacaksınız. Mimar ve Mühendis Dergisi nin bu sayısında da her sayıda olduğu gibi mimarlık ve mühendislik, gezi yazılarını, MMG den haberleri okuyabilirsiniz. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler Mimarl k; Mehmet flci Günümüz cami mimarisi üzerine düflünceler -III- 78 Kent ve Yaflam; Yavuz Sar fiehir ve Konut Üzerine Düflünceler 82 Uzak; slam mistizminin ölümsüz flark s ENDÜLÜS KAPAK; Sa l k sektöründe son y llarda yaflanan h zl büyüme beraberinde t bbi cihazlar ve t p teknolojilerini gündeme getirdi. Özellikle ülkemizde d fla ba ml bir sektör olan t bbi cihaz sektörü ve t p teknolojileri için bu geliflme ayr bir önem tafl maktad r. Hayat sürdü ü müddetçe de sa l kla ilgili araflt rmalar yani t p teknolojileri geliflmeye devam edecektir... TIP TEKNOLOJ LER VE MÜHEND SL K Proje; Osman Ar : Ç lg n Projelere Akl- Selim Yaklafl mlar 88 Makale; Kenan Ekfli Geliflen Türkiye ve De iflen Yüzü: NfiAAT 30 Haber Analiz Yaflam Patentlemek NSANDAN SONRA HAYAT 94 Sinema ve Mühendislik Onlar yolu, izi olmayan, insan aya deymemifl tepelerde hakikate ararlar. Ak l ve mant ktan çok kalplerine tabidirler... Hayal edilen bir gün gelir gerçek olur 6 M LYON DOLARLIK ADAM 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN Teknoloji ve Sa l m z NSAN yeryüzündeki yaşamından beri bedeni ve çevresiyle ilişkilerinde yaşadığı sorunları gidermek için iyileştirici tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışmıştır. Burada elindeki en önemli malzeme tabiat olmuş ve ona ait bilgileri zaman içersinde geliştirmiş, bedeni ve ruhsal dünyasıyla ilişkili sorunlarda onu bir şifa kaynağına dönüştürmüştür. Teknolojinin gelişmesi ve tabiata onunla müdahalesi sonucu insanın önce tabiatla ilişkisinde onu zapt etmek, kontrol altına almak sonra olabildiğince onu yöneltme isteği, insan aklının ve bilimin önemli bir uğraşı alanı haline gelmiştir. Mikrobun fark edilmesi ve sonrasında gelen mikroskobun keşfiyle insan bedeni ve çevresindeki tabiatla hakkında öğrenme isteği artmış ve birçok hastalığın tedavisi için ona uygun tedavi metotları ve ilaçları geliştirmeye başlanmıştır. Önceleri tabiattaki bitkilerin kullanılmasıyla geliştirilen tedavi yöntemleri, biyoloji ve kimya biliminin gelişmesiyle yerini zaman içerisinde kimyasal tabanlı yeni sentetik ilaçlara bırakmıştır. Bütün bu çalışmalar birer mühendislik disiplini olarak hızla gelişmeye devam ederek bugünkü tıbbın temeli olmuştur. Özelikle tanı ve gözlemde kullanılan laboratuar donanımlarının 20. yüzyılın başında hızla gelişmesi ve sonraki elektronik teknolojilerin kullanılmasıyla teşhis ve tedavide hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Malzeme bilgisinin artması ve bunun sağlık sektöründe kullanılmasıyla beraber protez teknolojilerinde ciddi ilerlemeler yaşanmıştır. Özellikle insan tabiatının belirleyicisi olan genlerin keşfi ve bunun daha ileri bir seviyeye giderek insan genomunun çözülmeye başlamasıyla tıpta kullanılan teknolojiler sağlığın her alanına girmeye başlamıştır. Bugün için teknoloji kullanılmadan bir tanı ve tedavi yapma imkânı yok gibidir. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı hastane sistemleri ülkemizde her gün artmaktadır. Türkiye bu teknolojileri alma ve kullanma konusunda iyi olmakla beraber bu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda emekleme dönemimde bile sayılamaz. Ülkemiz her yıl 5 milyar dolara yakın bir kaynağını yurtdışına sağlık sektörünü geliştirmek için aktarmaktadır. Bu kaynağın bir kısmı bu teknolojilerin yerli kaynaklarla üretilmesi ve kullanılması için ülkemizde kalmalıdır. Bunun için bu konuda Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve yerli bir medikal donanımlar sektörünün oluşturulmasına çalışmalıyız. Türkiye de tıp eğitimi iyi bir seviyeyi gelmiştir ancak biyomedikal teknolojileri konusunda üniversitelerimiz çok yenidir. Bu konuda tıp fakültelerimizle üniversitelerimizin elektronik, yazılım ve biyomedikal bölümleri arasında iyi ve sürdürülebilir işbirliği ortamları geliştirilmelidir. Bu iş için özellikle tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi bulunan üniversitelerimiz öncü rolü oynamalı ve diğer üniversitelerimiz de bu ağa dâhil edilmelidir. Çok disiplini bir bilim dalı olan tıp alanında ortak çalışma ve birlikte değer üretme için iyi bir ortam olan üniversitelerimiz üzerinde düşeni yapmaya çalışmalıdır. Türkiye ye gelen cihazların bakım ve onarımı, gerekli olan kalibrasyonların yapılması konusunda özenin artırtması, bu hastanelerde işlerin takip ve yapılması için mühendis düzeyinde teknik ekiplerin çalıştırılması gerekir. Sağlık Bakanlığımız ciddi bir kaynak aktardığımız tıbbi donanımları etkin ve verimli kullanılması için tıbbi donanımları hastane ortamında kullanılmasıyla ilgili standartları geliştirmeye çalışmalıdır. Sağlıklı ve huzurlu yaşam temel bir insani haktır. İnsan sağlığının korunması aşamalarında kadim ahlaki normları temel alınmalı, sıhhat ve afiyet içersinde sürdürülebilir bir yaşam için sağlık sektörünü oluşturan bütün taraflar gerekli özeni göstermeli ve insan hayatının metalaştırılmasına imkân vermeyecek bir sağlık sektörü oluşturulmalıdır. Ülkemiz her y l 5 milyar dolara yak n bir kayna n yurtd fl na sa l k sektörünü gelifltirmek için aktarmaktad r. Bu kayna n bir k sm bu teknolojilerin yerli kaynaklarla üretilmesi ve kullan lmas için ülkemizde kalmal d r. Bunun için bu konuda Ar-Ge çal flmalar desteklenmeli ve yerli bir medikal donan mlar sektörünün oluflturulmas na çal flmal y z. Avni Çebi Genel Başkan MAYIS-HAZ RAN

8 B ZDENHABERLER Gürhan Tahtal ; B YOMED KAL SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAfiTIRMASINA HT YAÇ VAR Araflt rmac - Yazar Mahmut Çetin; TÜM POZ T V ST BABALARIN ÇOCUKLARI SOSYAL ST OLDULAR MİMAR ve Mühendisler Grubu nun Bizbize Konuşmalar programında konuk ettiği Araştırmacı Yazar Mahmut Çetin, coğrafyamızda yaşanan sosyal dönüşümü çarpıcı örneklerle ele alarak katılımcılarla önemli detaylar paylaştı. Aydın Yabancılaşması isimli çalışmasıyla hazcılık, heterodoksi, masonluk, pozitivizm, sosyalizm ve nihayet kozmopolitizme uzanan değişim aşamalarının özellikle aydın tabaka arasında yerleştiğini ve sistematik bir çözülmeye doğru gittiğini belirten Mahmut Çetin, geniş bir tarihsel arka planı olan bu sürecin tek bir nedene ya da olaya bağlanamayacağını vurguladı. Mahmut Çetin, Osmanlı Devleti nin yıkılışını ve İslam Dünyası nın batı karşısında mağdur hale gelmesini tek faktörle izah etmek mümkün değildir. Çünkü bizzat sosyal değişmenin mantığı, çok faktörlülüğü kabul etmektedir. Bizler burada çözülmenin, aydınlarımızın yabancılaşmasıyla oldukça yakın ilişki halinde olduğunu anlatmak istiyoruz. Bunu incelerken de belli zümreler arasında aslî köklerinden ve manevi temellerinden uzaklaştırılmış Mevlevilik, Bektaşilik gibi ulvi değerlerin yanı sıra Masonluk gibi heterodoks inançların etkisini ortaya koymak gerekmektedir dedi. Bahsedilen değerleri bir nevi yozlaşma katalizörü olarak kullanan bir kesim seçkinler tabakasının mistik kökenli kimi yaklaşımlardan yola çıkılarak sonuçta kozmopolitliğe uzanan bu süreçte toplumu da peşinden sürüklediğini sözlerine ekleyen Çetin, zamanında resmi politikanın gerekleri icabınca pozitivist bir anlayışla yetiştirilen bir kuşağın nihayet sosyalist olduklarını söyledi. Yazar Çetin, Değişme, vazgeçilmez bir hadise Toplum kesimlerinin ortaya çıkması ve değişimlerini anlamadan sağlıklı bir siyasi anlayış ortaya koymak mümkün değildir. Bugün analitik düşünceyle meselelere yaklaşmak, sadece entelektüel bir eğilim değil, aynı zamanda, tarihi bir zorunluluktur. Sıradanlaşan durumlar haline gelen ulusal direncin yitirilmesi ve birliktelik bilincinin zaafa uğraması, yüzeysel analizlerle açıklanabilecek nitelikte olaylar değildir; temellerin sorgulanması gerekmektedir dedi. MİMAR ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi tarafından Gürhan Tahtalı nın sunumu ile Türkiyede Biyomedikal Sektörde Fırsatlar konulu seminer gerçekleştirildi. Gürhan Tahtalı sunumunda biyomedikal sektöründeki oyuncular, Türkiye' de biyomedikal sektörünün SWOT analizi, biyomedikal sektöründeki fırsatlar ve üniversitelerimizdeki biyomedikal eğitim müfredatı hakkında bilgi verdi. Gürhan Tahtalı, ülkemizde tıbbi cihaz sektörüne ilişkin bir pazar araştırmasının yok denilecek kadar az olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; Tıbbi cihazdaki dışa bağımlılık oranı yüzde 85'tir. Yerli üretim sadece yüzde 15 te kalmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı 2006 yılı verilerine göre, tıbbi cihaz malzemeleri sektöründe 1,377,682 dolar tutarında ithalat yapıldığı görülmektedir. Tahtalı ülkemizde üretilen cihazları şu şekilde sıraladı, Taş kırma cihazı, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, anestezi cihazları,hasta başı monitörleri, elektrokoter, inekolojik masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihaz ve aksesuarları, etilen oksit, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta yatakları, sedyeler, dişçi ünitleri, hastane bilgi sistemleri (donanım ve yazılımlar), cerrahi aletler. Sektörün SWOT analizini yapan Tahtalı, biyomedikal sektörünün güçlü ve zayıf yanlarını ve sonrasında fırsatlarının neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. Güçlü Yanlar Ülkemiz bilişim teknolojisine yatkın ve bunu kullanmaya hevesli genç, kalabalık ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Ülkemizde haberleşme altyapısı yeni ve çağdaş düzeydedir. Eğitim kalitesi yüksek üniversitelerimiz bulunmaktadır. Zayıf Yanlar Tıbbi cihaz ve aletler genellikle yurt dışından satın alma yoluyla elde edilmektedir. Mevcut tıbbi cihaz ve aletlerin bakım, onarım ve kalibrasyonunun yapılmasıyla ilgili biyomedikal mühendislik hizmetleri yetersizdir. Yerli tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemesi üretimi (yüzde 15 civarında) yetersizdir. Üretimin belirli alanlarda ve sınırlı oranlarda yapılması; bununla birlikte yarı mamul veya hammadde açısından dışarıya olan yüksek bağımlılık Fırsatlar Avrupa Birliği nin 6. ve 7. Çerçeve programına Türkiye nin de katılmış olması ve bu şekilde araştırma/geliştirme için Avrupa ülkelerindeki şirket ve üniversitelerle ortak çalışma ve parasal kaynak bulma olanağı doğmuştur. Halen yurt dışında çalışan konularında uzman olan vatandaşlarımızın dolaylı veya doğrudan sektöre katkıları sağlanabilir. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER Sosyolog Süreyya Su; GÜVENL KL S TELER TOPLUMSAL BARIfiI VE BÜTÜNLEfiMEY ZEDEL YOR MMG Bizbize Konuşmalar programına konuk olan Sosyolog- Yazar Süreyya Su, Neoliberal Kentleşme ve Siteler konulu söyleşide hızlı bir dönüşüm sürecinde bulunan İstanbul un kentleşme durumu ve son zamanların modası haline gelen güvenlikli siteler hakkında önemli tespitlerde bulundu. Kapitalist toplumların üretim-tüketim ilişkileri tarafından belirlenen yaşam tarzlarının çeşitli sermaye grupları tarafından teşvik edilen bir çeşit sanal değerler yığınından oluştuğunu vurgulayan Süreyya Su, tüm dünyayı aynılaştıran bu tehlikeli akıma bir alternatif geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu belirtti. Marka Şehirler, Dünya Şehri, ve Uluslararası Şehirler kavramlarına da açıklık getiren Süreyya Su, Marka Şehir kavramının henüz literatürde geniş ölçüde kabul görmemekle birlikte uluslararası sermaye hareketleri ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde şekillenen ve dünyaya yön veren finans kaynaklı gelişmeler karşısında daha edilgen durumda olan Uluslararası Şehir kavramıyla yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Süreya Su, Dünya Şehri kavramını ise kapitalist değerlere göre yapılanan ve neoliberal politikaların üretilerek dünyaya ihraç edilmesinde bir çeşit merkez olarak kullanılan şehirler olarak tanımladı. New York, Londra, Paris gibi şehirlerin bir dünya şehri olarak isimlendirilmesinin nedenini bu bölgelerde uygulanan yerel politikaların bile küresel düzeyde yansımasının görülebilmesi ile açıklayan Su, uluslararası sermaye gruplarının ve borsaların da merkezi olan bu şehirlerin bu özellikleri bakımından Dünya Şehri olarak kabul gördüklerini söyledi. Süreyya Su ayrıca, kıtalararası sermaye hareketlerinin merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul un sözü geçen güç merkezleri üzerinde belirleyici, kural koyan ve başat aktör olarak kabul edilmesini sağlayacak fonksiyonları üreten bir konuma henüz ulaşamadığını, bu bakımdan İstanbul un en azından bir süre daha Uluslararası Şehir olarak isimlendirilmesinin daha doğru olacağını kaydetti. Neoliberal kentlerin karakteristik konut sisteminde güvenlikli sitelerin ön planda olduğunu ifade eden Süreyya Su batı toplumlarında yaygın olan güvenlik endişesinin geçerli olabileceğini, fakat İstanbul için durumun daha farklı olduğunu söyledi. Günün belli bir saatinden sonra sokağa çıkmanın bile tehlikeli sayılabileceği bazı metropollere karşın İstanbul da böyle bir durum yaşanmadığını, buna rağmen insanların güvenlik bahanesi ile statü satın almaya özendirildiğini sözlerine ekleyen Süreyya Su tehlikeli bir moda haline gelen güvenlikli sitelerin toplumsal barışı ve bütünleşmeyi zedelediğini belirtti. K ML K BELGES OLMAYAN B NA KALMAYACAK MİMAR ve Mühendisler Grubu nun düzenlediği Bizbize Konuşmalar a konuk olan Gülnur Onur, Binalarda enerji performans yönetmeliği ve BEP-Tr kullanımı konulu bir seminer verdi. Sunumunda Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde çıkarılan Binalarda enerji verimliliği performans yönetmeliği ile öncelikli olarak kişi başına düşen enerji tüketimi miktarının düşürülmesinin amaçlandığı söyleyen Gülnur Onur, bu amaca ulaşmak için yürürlüğe konan bazı uygulamalardan söz etti. Ülkemizde tüketilen enerjinin dağılım oranlarına değinen Gülnur Onur, tüketilen toplam enerjinin yüzde 23 ünün ulaşımda, yüzde 35 inin binalarda ve yüzde 42 sinin sanayide kullanıldığını belirtti. Yeni yasayla birlikte tüketim payları arasında en yüksek orana sahip olan sanayi kesimi için özel bir uygulamayla enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğunun getirildiğini sözlerine ekleyen Gülnur Onur, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Çıkarılan enerji kanununa göre binalarda enerji özellikleri hakkında bilgiler içeren Enerji Kimlik Belgesi olacak, Enerji Yöneticisi görevlendirilecek, Enerji Performans Yönetmeliği ne uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek, binalarda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerler kullanılacak. Kanunla birlikte ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan, kombi gibi enerji tüketen cihaz satışlarında minimum verim şartlarının sağlanması gerekecek. TAR H ESERLER N AYDINLATMASI ÇOK HASSAS PLANLANMALI MMG tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar ın konuğu olan Muhammet Garip Kent Aydınlatma Sistemleri başlığıyla bir seminer gerçekleştirdi. MMG genel merkezinde düzenlenen seminerde kent aydınlatma sistemlerinin tarihi süreçte geçirdiği değişimleri aktararak sunumuna başlayan Muhammet Garip, yeni aydınlatma ürünlerinin eskileriyle kıyaslandığında estetik ve bütünlük unsurlarından yoksun olduğunu ifade etti. Kullanılan aydınlatma lambalarının çevreyle uyumunu her zaman göz önünde bulunduran eski anlayışın günümüzde maalesef terk edildiğini belirten Garip, Kentsel planlamanın da konusuna giren şehir estetiği bakımından zaaflar oluşmuştur, dedi. Garip, şehir aydınlatma sistemlerinin tasarlanmasının çok hassas bir mesele olduğunu, estetik, çevresel bütünlük, ergonomi, ekonomiklik gibi pek çok etkeni bir arada ele almak gerektiğini söyledi. Aydınlatma sistemlerinin bir önemli ayağının da tarihi ve turistik eser aydınlatması olduğunu vurgulayan Muhammet Garip, doğru planlanmış bir aydınlatma konseptinin çok verimli bir pazarlama unsuru olduğunu söyledi. Muhammet Garip, gelişmiş Avrupa şehirlerinde önemli meydan ve binaların etkileyici biçimde aydınlatılmasıyla büyük ilgi gördüğünü ve bir turizm potansiyeli oluştuğunu sözlerine ekledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 stanbul l Özel daresi Genel Sekreter Yard mc s Ümit Ünal; YEREL YÖNET MLERDE YÖNET M ANLAYIfiI DE fi YOR ISI POMPALARI HAYATIMIZA G RMEYE BAfiLIYOR MMG Bizbize Konuşmalar programının konuğu olan Şükrü Dinçer, ekolojik, ekonomik ve verimli olması nedeniyle son zamanlarda ağırlıklı olarak tercih edilmeye başlanan ısı pompaları hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Isı pompaları teknolojisinin ve verimliliğinin artırılarak kullanımının yaygınlaşması için kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü belirten Şükrü Dinçer, esas olarak ısı üretmeyen, sadece çeşitli ısı kaynaklarından aldığı enerjiyi pompalayan bir sistem olarak tanımladığı ısı pompalarının 1 kw lik enerji tüketerek 7 kw lik enerji toplayabildiğini belirtti. Isı pompaları temel olarak çeşitli kaynaklardan topladıkları enerjiyi belli bir sisteme yönlendirmek için kullanılıyor. En yaygın sistem ise toprak kaynaklı ısı pompaları. Bu sistemde yerin altına belli bir derinliğe gömülen borular içindeki su, topraktaki mevcut ısıyı toplayarak belli bir kaynağa taşıyor. Boruların gömüldüğü derinliğe ve kullanılan malzemenin niceliğine göre değişen miktarlarda enerji toplayan sistem hiçbir ekolojik bozulmaya neden olmuyor ve ilk yatırım maliyeti dışında bir işletme maliyeti gerektirmiyor. İklim koşulları nedeniyle toprağın daha soğuk olduğu Avrupa ülkelerinde bile konut ısıtmasında kullanılan sistemin son derece verimli çalıştığını belirten Şükrü Dinçer, iklimin daha sıcak olduğu Türkiye de Avrupa ya kıyasla yüzde 400 oranında daha yüksek verim sağlayabileceğini, bu durumun Türkiye de toprak ısısı değerlerinin daha yüksek oluşundan kaynaklandığını belirtti. Isı pompalarının kullanımının henüz yaygınlaşmadığını ve Türkiye için çok bakir bir yatırım alanı olduğunu sözlerine ekleyen Dinçer, bu sahada yatırım yapmak isteyenlerin Ar-Ge ağırlıklı çalışmalar yürüterek yüksek oranda hibe ve teşvik alabileceklerini, ayrıca sistemi kullanan tüketicilerin de dolaylı olarak bu hibelerden yararlanabileceklerini söyledi. MMG tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programına katılan MMG üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve MMG Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ünal ın il özel idarelerinin yeri ve önemi hakkında verdiği semineri dinledi. İl Özel İdareleri nin yapısı, görev ve yetkileri, faaliyet alanları ve demokratikleşme-yerelleşme sürecindeki önemine değindiği sunumunda Türkiye nin son zamanlarda bu alanda önemli hamleler yaptığını belirten Ümit Ünal, gelecek yılların daha demokratik, katılımcı ve şeffaf bir anlayışı kaçınılmaz kıldığını vurguladı. Ünal konuşmasına şöyle devam etti, Yerel yönetim kavramı genel olarak belli bir coğrafyada yaşayan bireylerin bir araya gelerek kendilerini ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurdukları, karar organları yerel toplulukça seçilen, görevleri yasayla belirtilen, özel bir bütçeye sahip ve merkezi yönetim ilişkilerinde özerk bir yapı şeklinde tarif edilebilir. Bu kısa tanımdan da anlaşılacağı üzere bu tip yerel yönetimler katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul görüyor ve dünyanın her yerinde giderek artan bir yerelleşme-yerinden yönetim kültürü gelişiyor. Yerel yönetimler üzerinde merkezi denetimin kaldırılması konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde meydana gelen gelişmelerden bahseden Ümit Ünal, bu yönetimlerde halkın daha fazla söz sahibi ve daha aktif olduğunu belirtti. Günümüz manasında yerel yönetimlerin teşekkül etmesi ve gelişmesi Avrupa coğrafyasında 20. yüzyıl sonlarına doğru mümkün olduğunu belirten Ünal, Adem-i merkeziyetçi bir anlayışla tebaalarını yöneten Osmanlı Devleti bu yaklaşımı köklü bir gelenek şeklinde, çağdaşlarına ve gelecekteki devletlere örnek teşkil edecek şekilde uygulamıştı dedi. MAYIS-HAZ RAN

12 B ZDENHABERLER B LG SAYAR GÜVENL KULLANICISININ EL NDED R MMG Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıların konuğu Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ve Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Öğretim Görevlisi Murat Göçe oldu. İnternetin yol açabileceği tehlikeleri ve alınması gereken tedbirleri sıralayan konuşmacılar bilgi güvenliği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Dolandırıcılığın internetin her alanında kullanıcıların karşısına çıkabileceğini dile getiren Öğretim Görevlisi Murat Göçe, bu alanda yüzde yüz koruma sağlamanın mümkün olmadığını, bu nedenle de kullanıcıları çevrimiçi güvenliklerini bizzat kendilerinin almaları ve buna göre hareket etmeleri konusunda uyardı. Göçe, kişisel olarak alınması gereken bazı önlemleri şu şekilde sıraladı: Antivirüs programı kullanmak, güncellemeleri düzenli olarak yapmak, kişisel bilgileri açık kaynakları kullanarak yayımlamamak, bilinmeyen veya güvenliğinden emin olunmayan sitelerden herhangi bir şey indirmemek, şüpheli spam ve e-posta olarak duran linklere tıklamamak, kullanıcısından emin olunmayan e-postaları açmamak, özellikle kolay para vaat eden ve çok cazip tekliflerin tuzağına düşmemek. Hükümetlerin ise bu konuda artık daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Göçe, İran da bulunan bir nükleer santrale yapılan virüs saldırısı sonrası yapılan incelemede bulunan kodların İran ile ihtilaf halinde bulunan bir ülke tarafından gerçekleştirildiğine dair önemli bulgular tespit edildiğinin altını çizdi. Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli ise şans oyunları ve diğer para kazanma yolları ile ilgili gelen e-posta iletilerinin tehdit oluşturabileceğini belirterek, Örneğin, büyük miktarda bir parayı sizin hesabınıza transfer etmek gibi çeşitli parasal işlemler için izninizi talep eden e-posta mesajları risk oluşturabilir veya tanımadığınız birisinden size önemli miktarda miras kaldığı veya katılmadığınız bir piyangodan ikramiye kazandığınızı belirten iletiler başlıca tehdit unsurlarıdır dedi. Bir diğer önemli tehdidin sahte güvenlik yazılımları olduğunu belirten Zeyveli, İnternette gezinirken, bilgisayarınızın güvende olmadığını belirten web sayfalarıyla veya pop-up pencereleriyle karşılaşabilirsiniz. Yine benzer ifadeleri içeren e-posta iletileri alabilirsiniz. Size önerilen yazılımı indirdiğiniz takdirde, farkında olmadan sisteminize zarar verebilirsiniz ve ayrıca ihtiyaç duymadığınız bir yazılıma da para vermiş olursunuz dedi. MMG ZM R fiubes Ö RENC LERLE BULUfiTU YAŞAR Üniversitesi nin düzenlediği Kariyer Günleri, birçok sektörde kendi alanında yetkin çok sayıda ismi öğrencilerle bir araya getirdi. İş hayatı konusunda merak ettikleri sorulara yanıt bulan öğrenciler, firma temsilcileri ile staj ve işe girebilme konusunda görüşme imkânına kavuştu. Yaşar Üniversitesi nin düzenlediği Kariyer Günleri kapsamında firma buluşmaları etkinliğine MMG İzmir Şubesi adına şube üyelerinden Mehmet Ali Günay, Yavuz Toprak, Rüştü Onduk, Tahir Koru ve Eser Pala katıldı. MMG İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Eser Pala nın insan kaynakları oturumları programında öğrencilere MMG nin tanıtımı ve girişimcilik eğitimi üzerine sunum yapıldı. MMG den fiehir Sempozyumu fieh RLER M Z N GELECE, TEHD TLER VE FIRSATLAR YARINLAR için yaşanabilir ve sürdürebilir ekolojik şehirlerde yaşamak, tüm insanlığın en temel haklarındandır. Şehirlerimizin tarih ve kültürel geçmişleri; estetik ve ekonomik gelişimleri; tarım, iklim, sosyal ve çevre bağlantıları; siyasal ve toplumsal gerçekleri bilimsel araştırmalarla değerlendirilerek ortaya çıkan sorunların belirlenmesi, yaşanabilir kent ortamının ve kentlilik bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilecek şehirleşmedeki ana hedeflerin başında afetler (deprem, sel, heyelan vs ) öncesi riskleri azaltmak adına çok yönlü tedbirlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve şehir politikalarının geniş ölçekte planlanmış olmasıdır. Şehirleşme olgusu içindeki ilgili meslek disiplinleri, kamu kurumları; sivil toplum kuruluşları, kentleşme sürecine ve kent politikalarına doğrudan katıldığı süreç ve yöntemlerde birlikte olmalıdır. Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi inde düzenlenecek Şehirlerimizin geleceği, tehditler ve fırsatlar ana temalı bu sempozyum ile şehir ve insan için yapılacak tespitler, sorunlar ve çözümleri, katılımcılarla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 MMG S V L HAVACILIK FUARINDA NUR DEM RA I ANLATTI THY Teknik A.Ş. tarafından düzenlenen ve sivil havacılığın yerli sanayici ile buluştuğu TÜHESFO II. Türk Havacılık Endüstrisi Sergisi ve Forumu nda Mimar ve Mühendisler Grubu da katılımcılar arasında yer aldı. Fuar kapsamında sergilenen uçak parçaları, yıllık kullanım adetleri ve fiyat bilgileri ile havacılık sektörünün ne kadar yüksek katma değere sahip olduğunu çok açık bir şekilde ortaya kondu. Ülke olarak üretim kabiliyetlerimiz arasında yer almasına rağmen çoğu parçada patent engeliyle karşılaşmaktayız. Bu engelin aşılması ancak Ar-Ge ağırlıklı çalışmalar yapıp üretim hakkı ve standardizasyon kıstasları gibi değerleri ortaya koymakla mümkün olacaktır. Katılımcılara Türk Sivil Havacılığının öncü isimlerinden Nuri Demirağ ı da tanıtmayı amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu ziyaretçilerin beğeni ve takdirlerini topladı. Birçok uluslararası uçak, motor ve komponent imalatçısının ilgisini Türkiye ye çeviren etkinlik, havacılık sektöründe uluslar arası standartlarda hizmet üreten Türk sivil havacılığının aynı zamanda mühendislik uygulamaları ve bilgi birikimi bakımından da ileri düzeyde olduğunu gösterdi. Mustafa Yanartafl; F RMALAR HT YAÇLARINI DO RU BEL RLEMEL D R MMG Bizbize Konuşmalar programına konuk olan ERP sistemleri uzmanı Mustafa Yanartaş, verdiği E-Dönüşüm - ERP sistemleri konulu seminerle firmaların kaynak yönetim organizasyonunu yazılım ortamında barındırmaya yarayan çalışmalardan bahsetti. ERP sisteminin her şeyden önce kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesini sağladığını belirten Yanartaş, ERP uygulamaları sayesinde iş süreçlerinin spesifik olarak tanımlanabildiğini, bu sistemlerin modüler yapıda olduğunu, farklı sistemlere entegre olabildiğini ve kurum sınırlarının ötesine ulaşma imkanı sunduğunu söyledi. Sağladığı faydalara rağmen, ülkemizde ERP sistemlerinin etkin kullanımı konusunda eksiklikler olduğunu da belirten Yanartaş, bu durumda hem işletmelerin hem de ERP sistemleri üreten yazılım firmalarının payı olduğunu belirtti. Mustafa Yanartaş, firmaların özellikle ihtiyaçlarını doğru tespit etmesinin ve doğru çözümlere yönelmesinin proje başarı oranını büyük ölçüde etkilediğini de sözlerine ekleyerek, Firma öncelikli olarak nelere ihtiyaç duyduğunu tam olarak bilmeli ve kesin ilkeler belirlemeli. Ardından bu ihtiyaçlara cevap olacak yazılımı mutlaka bir danışman aracılığıyla temin ederek sonraki proje etaplarına geçmelidir dedi. MMG YAPI FUARI STANBUL 2011 DE Z YARETÇ LERLE BULUfiTU TÜRKİYE NİN en büyük yapı fuarlarından olan Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2011 e katılan Mimar ve Mühendisler Grubu fuar ziyaretçilerine çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Yapı sektöründe geleceğin teknoloji ve malzemelerini ziyaretçilere açan etkinlikte Mimar ve Mühendisler Grubu ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle konutların çevreye duyarlı, dönüşüme müsait, sürdürülebilir malzemelerden inşa edilmesi konusundaki tezlerinin son dönemlerde iş dünyası tarafından da benimsenmeye başladığını müşahede eden MMG bu yöndeki çabalarına yeni açılımlar sağlayacak temaslarda bulundu. MAYIS-HAZ RAN

14 B ZDENHABERLER Asya ile Avrupa kıtalarını deniz altından dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile birbirine bağlayacak olan proje İstanbul daki deniz ve diğer metro ulaşımlarını entegre ederek ana ulaşım koridoru olacak. Günde ortalama 1 milyon insanı taşıyacak olan projeyle transit taşımacılık kapasitesi ciddi oranda artmış olacak. ASYA VE AVRUPA MARMARAY LE BULUfiUYOR MMG tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında çalışmaları son aşamaya gelmiş olan Marmaray Projesi nin Üsküdar şantiyesini ziyaret eden MMG heyeti şantiyede incelemelerde bulundu. Gezi sırasında MMG heyetine rehberlik eden İnşaat Mühendisi Gökhan Bakır dünyanın en derin batırma tüp tüneli olma özelliği taşıyan çalışmanın ayrıntılarını aktardı. Marmaray Projesi Asya ile Avrupa kıtalarını deniz altından dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile birbirine bağlayacak olan proje İstanbul daki deniz ve diğer metro ulaşımlarını entegre ederek ana ulaşım koridoru olacak. Günde ortalama 1 milyon insanı taşıyacak olan projeyle transit taşımacılık kapasitesi ciddi oranda artmış olacak. Üç etaptan oluşan projenin ilk etabı demiryolu ile boğaz tüp geçişi, tüneller ve istasyon inşaatları yapılmasını; ikinci etabı Gebze- Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının ve inşaat-elektrik ve mekanik sistemlerin iyileştirilmesi, ihale aşamasında olan 3. etap ise yeni demiryolu araçlarının temin edilmesi işlemlerinden oluşuyor. Depreme en dayanıklı sistem Çalışmaları süren projenin diğer ülkelerdeki örneklerinden bahseden Mühendis Gökhan Bakır, aynı teknikle inşa edilen Japonya-Kobe Tüneli nin 1995 depremini, San Fransisco Bart Tüneli nin 1989 depremini hasar almadan atlattığını belirterek Marmaray Projesi ile tamamlanacak olan tünelin de 9.2 şiddetindeki bir depremden bile hasar almadan kurtulacak dirençte olduğunu ifade etti. Her biri ortalama 18 bin ton ağırlığında olan 11 elemanlı tüp tünel 15.5 metre genişliğinde ve 8,75 metre yüksekliğinde. Tuzla tersanelerinde kuru havuzda imal edilen dev tünel elemanları daha sonra römorkörlerle sürüklenerek açılan hendeğe yerleştirildi. Tünelde ayrıca her 125 metrede bir diğer hatta geçiş koridorları bulunuyor. Ekosistem projenin her aşamasında dikkate alınıyor Proje kapsamında yapılan kazılar sırasında İstanbul un tarihinin de açığa çıkarıldığını belirten yetkililer, bu konuda son derece duyarlı hareket ettiklerini ve kazılar sırasında çıkan çeşitli tarihi eserlerin korunması için ilgili kurumlarla müşterek hareket edildiğini belirtti. Söz konusu tarihi eserlerin korunması ve zarar görmeden müzeye alınması bir ek bütçe yapıldığını sözlerine ekleyen Mühendis Gökhan Bakır, bu kapsamda şimdiye kadar 580 milyon dolar harcandığını söyledi. Projenin bir diğer ayırt edici özelliği ise çevre konularına son derece duyarlı hareket edilmesi. Balıkların yumurtlama ve göç dönemlerine engel olmayacak şekilde yürütülen çalışmalar sırasında boğaz sularına zararlı atıkların salınmaması için uzman ekipler eşliğinde arıtma çalışmaları yapılıyor. 12 M MAR VE MÜHEND S

15 Enerji flleri Genel Müdür Yard mc s Hayati Çetin; ALTERNAT F ENERJ KAYNAKLARI ARTIK ZORUNLULUKTUR MMG ZM R fiubes TARAFINDAN ENERJ VER ML L AKADEM S SPONSORLU UNDA DÜZENLENEN KAH- VALTILI TOPLANTININ KONU U ENERJ filer GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAYAT ÇET N OLDU. TÜRK YE N N ENERJ GÖRÜNÜMÜ VE DÜNYADAK ENERJ TÜKET M BAfiLIKLI SUNUMUYLA TÜRK YE N N VE DÜNYANIN ENERJ TÜKET M DURUMUNU MASAYA YATIRAN HAYAT ÇET N TÜRK YE N N G DEREK ARTAN B R ENERJ TALEB Ç NDE BULUNDU UNU VURGULADI. MMG İzmir Şube Başkanı Ünal Özturkut un açılış konuşmasının ardından söz alan Hayati Çetin, Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. Bunun için de enerji verimliliğinin artırılması, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji tasarrufu konusunda toplumsal bir bilinç oluşması gerektiğini belirten Çetin, Türkiye de 2020 yılına kadar elektrik sektörü yatırım ihtiyacı yaklaşık 100 milyar USD değere ulaşacaktır dedi. Enerjinin, özellikle de elektrik enerjisinin insan yaşamında tartışılmaz bir önceliğe sahip olduğunu da belirten Çetin, Enerjisiz bir yaşam günümüz koşullarında neredeyse olası değildir. Gelişen teknoloji ve artan enerji açığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni enerji kaynakları üzerinde daha fazla düşünülmesini ve hızlı bir şekilde alternatiflerin üretilmesini gerekli hale getirmiştir dedi. Çetin, yaşam-enerji ilişkisinin alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı gözler önüne getirdiğini söyledi. Enerji talebindeki artışla OECD ülkelerini geride bıraktık Enerji sektörü ile ilgili önemli bilgiler veren Çetin sunumunda katılımcılarla şu bilgileri paylaştı, ETKB verilerine göre döneminde ülkemizde birincil enerji talebi artış hızı aynı dönemde dünya ortalamasının 3 katı olarak yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumunda yer alıyor. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumunda. Türkiye`de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 2009`da 2.699kWh (brüt) seviyesinde olmuştur gerçekleşme tahmini ise 2.871kWh`dir. Bu değerler 8.900kWh`lik gelişmiş ülkeler ortalamasının üçte birinin altındadır. Kişi başına yıllık elektrik enerjisi tüketimi dünya ortalaması 2600 KWh, gelişmiş ülkelerde 8.900, ABD`de , Türkiye`de ise kwh`dir. Alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız Sürdürülebilir bir gelecek için yeni fikirlere ve eylem programlarına ihtiyaç vardır. Enerjiye ucuz, güvenilir, kaliteli, yeterli ve sürdürülebilir şekilde erişim temel bir insan hakkıdır. Dünya ölçeğinde enerji sorununun çözümü için işbirliğinin artması ve çözümler geliştirilmesi için Dünya Enerji Konseyi (WEC) ve Birleşmiş Milletlere ve bağlı kuruluşlarına görevler düşmektedir. ETKB tarafından yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir yılı sonu itibariyle,106,3 milyon değerine ulaşan birincil enerji tüketiminin, referans senaryo olarak adlandırabileceğimiz kabuller çerçevesinde, 2020 yılına kadar olan dönemde de yıllık ortalama yüzde 4 oranında artması beklenmektedir. MAYIS-HAZ RAN

16 B ZDENHABERLER Mimar Semih Akfleker; NSAN MERKEZL M MAR ANLAYIfi GEREKL KONUT, MESKEN VE MÜLK YET ALGIMIZIN ÇOK HIZLI VE DO AL OLMAYAN KOfiULLAR ALTINDA DÖNÜfiTÜ Ü GÜNÜMÜZDE YAfiAM ALANLARIMIZIN TASARIMINDA HT YAÇ DUYDU UMUZ REFERANSLAR DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUfi HALDE. BU TEHL KEL SÜREC N ÖNÜNE GEÇ LEB LMES Ç N FARKINDALIK ÜRETMEYE ÇALIfiAN M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU, KONUNUN UZMANLARINDAN M MAR SEM H AKfiEKER KONUK EDEREK SLAM TOPLUMUNUN M MAR DE ERLER KONULU B R SEM NER DÜZENLED. Apartmana Hayır isimli kitabıyla tanınan Mimar Semih Akşeker, Müslüman bir toplumda insani, çevreye ve topografyaya duyarlı, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik ilişkileri insan merkezli bir anlayış çerçevesinde geliştirmeyi mümkün kılacak bir mimari anlayışın hakim olması gerektiğine işaret ederek şu görüşleri ortaya koydu: Sömürgeci zihniyetin ilk tezahürü: Apartmanlar Apartmanlar sanayi toplumunun dönüşümü sırasında ortaya çıkan kapitalist, faydacı, ulvi değerlerden uzak ve seküler bir anlayışın ürünüdür. İnsanların çok ağır şartlar altında çok uzun sürelerle çalıştırıldığı fabrikalara daha yakın olabilmeleri için çözüm olarak benimsenen apartman bu yıllarda mahremiyet, hürriyet, şahsiyet ve aile gibi mevhumlara hizmet etmekten çok uzak olarak bir çeşit toplu barınak şeklinde tasarlanmış ve böyle kullanılmıştır. Temelinde böylesine bir anlayışın yattığı apartman günümüzün Türk İslam toplumunun değerleriyle bağdaşmamakta ve yozlaşmaya neden olmaktadır. Apartman modelini ortaya koyan zihniyet insanların nasıl bir çevrede ne tür sosyal ilişkiler çerçevesinde yaşamaya ihtiyaç duyacağı konusuyla ilgilenmez. Bu zihniyet insanları sadece kapitalizme hizmet eden üretim araçları olarak görürken onlardan aynı zamanda tüketici olarak yararlanmayı amaçlar. Apartman modeli baskıcı ve tahakkümcü bir anlayışın ürünüdür ve özgürlük karşıtıdır. Mülkiyet konusunda her zaman karanlık noktaları bulunur ve bu bakımdan sanal bir değerdir. Bu konuda birikmiş tecrübe sahibi olan Avrupa ülkelerinden Fransa halkı, apartmanla ilgili olarak yapılan referandumda yüzde 73 oranında müstakil evlere destek vererek güzel bir örnek sergilemiştir. Kanser vakalarının yüzde 14 ünden sorumlu Apartmanlarda kullanılan malzemelerin yüzde 75 i insan sağlığına zararlı maddelerden oluşur. Özellikle beton, radyoaktif radon gazı yaydığı için yüksek oranda kanserojendir. İngiltere ve Amerika da bu konuda yürütülen çalışmalar sonucunda kanser vakalarının yüzde 14 ünün beton tarafından yayılan radon gazından 14 M MAR VE MÜHEND S

17 kaynaklandığı tespit edilmiş ve bunun ardından bu ülkelerde betonarme binaların her odasında hava tahliye mazgallarının bulundurulması şart kılınmıştır. Olası bir depremin sonuçları dehşet verici olacaktır Eski istatistiklere göre yüzde 13 lük bir yıkıma neden olan İstanbul depremi yaklaşık 200 olimpiyat stadı boyutlarında bir moloz döküm alanı gerektirmektedir. Böyle bir durumda meydana gelecek ekolojik yıkımın boyutları korkunç olacaktır. İstanbul daki konutların yüzde 50 si sağlıklı kullanım ömrünü doldurmuş, felakete davetiye çıkarmaktadır. Yolsuzluk ve mirasyediliğin müsebbibi Apartmanın olumsuz etkilerinden biri ise kamuda yolsuzluklara (kat izni, imar izni v.b. nedenlerden dolayı) imkan tanımasıdır. Türkiye de 1 milyon kişi kira geliriyle yaşamakta, ekonomiye katılmamaktadır. Bu da arsa rantından kaynaklanan ve apartmanlar sayesinde ortaya çıkan bir dengesizliktir. Dikey yapılaşmanın ve betonarme yapıların olumsuz yönlerini bu şekilde ortaya koyduktan sonra hangi değerlere göre ve ne şekilde bir yapılaşma anlayışına gerek duyulduğuna değinen Mimar Semih Akşeker, şu ilkeleri ortaya koydu: ADALET: Kur an ı Kerim değerleri vaaz eder. Biz de bu değerleri alır ve kullanırız. Başta mimaride adaletli olunmalıdır. Mimar Sinan ın eserleri adaletlidir. Işık-Gölge oranı adalet çerçevesindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde, komşu haklarından söz ederken şunu söylemişlerdir, Ev yapacaksan, komşunun manzarasını ve rüzgarınıkapatamazsın İmar Kanunu yerine bu hadis kullanılsa birçok problem çözülür. Firuz Ağa Camii nin minaresinin yerinin değiştirilmesi Osmanlı nın bu konudaki hassasiyetinin önemli göstergelerindendir. TEVAZU: Şehirlerde tevazu vazgeçilmez olmalıdır. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine deki tek odalı bir ev ve kerpiçten evi Osmanlı ya da esin kaynağı olmuştur. O dönemde taş işçiliğinde muazzam beceriye sahip olan Türkler, tevazularından ve fanilik düşüncesinden dolayı ancak bir insan ömrüne vefa eden ahşap yapıları tercih etmiş, ölümlü hayatın hakikatini mimari eserlerine böylece yansıtmıştır. SADELİK: Tevazu ile yakın ilişki halinde bulunan bu ilke, süs ve gösterişten uzak binalar inşa edilmesi gerektiğine işaret eder. Tasarımlarımızda ek maliyetleri ve dolayısıyla israfı getiren süslemelerden uzak durulmalı, fonksiyonel yaşam alanları üretmek esas maksat olmalıdır. Süleymaniye sade ve basit bir yapımı olmasına rağmen dünyanın en iyi 10 yapısı arasındadır. Çünkü amacına hizmet etmesi için en uygun şekilde yapılmıştır. Süleymeniye de kesme taş kullanılırken, şu anki yapılarda 75 e yakın yapı malzemesi kullanılmaktadır. Mimar Sinan Süleymaniye ye sıva ve boya vurdurmamıştır. Sadece 10m2 çini kullanmıştır. Bu da Kanuni nin gösterişe meraklı olmasındandır. FANİLİK DÜŞÜNCESİ: Kur an-ı Kerim Siz koca binalar yaparak temelli kalacağınızı mı sanıyorsunuz ayetleriyle insanlığa önemli bir mesaj vermektedir. Batı mimarisinde kalıcılık ve zamana meydan okuma hırsıyla ortaya konan ihtişamlı taş binalar, Müslümanlarca tercih edilmemiş, sağlıklı, dönüşümü kolay ve ömrü kısa olan ahşap ve kerpiç malzemeler mimarimizin temel malzemeleri olmuştur. Mimar Turgut Cansever in bu konudaki tespiti şu şekildedir, Fonksiyonu kıyamete kadar değişmeyecek olan yapılar (camii, medrese vb.) taş ile yapılıyor. Fonksiyonu değişecek olanlarsa ahşap ve kerpiçten yapılıyor. MAHREMİYET: Kur an kişileri ve yerleri bildirmiştir. Harem ve selamlık olarak ayırmıştır. Harem ev halkı için selamlık ise misafirler için ayrılmıştır. Batıda mahrem kavram olmadığı için apartmanlarda da buna önem verilmemiştir. Avrupa nın balkon kültürüne karşın bizde avlu kültürü vardır. Mahremiyetin korunduğu alanlarda güven hissi pekişen aile bireyleri daha sağlıklı, güçlü ilişkiler kurma imkanına kavuşacaktır. Bu bakımdan cam kaplama binalar ve benzeri uygulamalardan uzak durulmalıdır. TAKLİTTEN KAÇINMAK: Kültür ürünleri, onları ortaya koyan toplumun iç âleminin yansımasıdır. Bizim mimarimizde balkon, teras, antre v.b. donatılar tamamen yabancı kaynaklı ve eğreti birimler olarak yer almıştır. Kavramsal olarak da bize ait olmayan bu donatılar geleneksel mimarimizde yoktur. Geleneksel mimarimiz, fonksiyonel kullanım alanları üretirken antre, balkon, teras gibi ölü alanlar üretmekten kaçınmıştır. İKTİSATLI OLMAK: Hayatın her alanında olduğu gibi mimari konusunda da tasarrufu elden bırakmamalıyız. Tamamen nüfus yoğunluğuna dayanan rant alanlarında reel değerinin çok üzerindeki konutlar için yapılan harcamalar bozuk işleyişin devamına katkı sağlaması bakımından ahlaki zaaflar barındırmasının yanı sıra dinimizce kesin şekilde yasaklanan israfa neden olması bakımından da kaçınılması gereken bir durumdur. HALİFELİK: Bu kavramı kısaca emanet şuurunda inşa etmek şeklinde özetleyebiliriz. İnsan dışında doğayı kirleten başka bir canlı yoktur. Yapı faaliyetleri, sanayinden sonra çevreyi en fazla kirleten unsurdur. Beton, dünyadaki CO2 nin yüzde 14 ünü salgılıyor. Laminant parke içerisindeki kimyasallar kanserojen madde içeriyor. MAYIS-HAZ RAN

18 B ZDENHABERLER MMG, 17. Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans nda panel düzenledi. ENERJ DE YERL ÜRET M M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU TARAFINDAN 17. ULUSLARARASI ENERJ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERAN- SI NDA ENERJ DE YERL ÜRET M KONULU B R PANEL DÜZENLEND. ENERJ P YASASI DENETLEME KURULU ÜYES FAT H DÖNMEZ, TUB TAK TAN DOÇ. DR. MUSTAFA T R fi, ENERTÜRK A.fi. GENEL MÜDÜRÜ HAKAN KARABAY VE TEMSAN YÖNET M KURULU ÜYES HAL L TOKEL N KONUfiMACI OLARAK KATILDI I PANEL N OTURUM BAfiKANLI INI M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU GENEL BAfiKANI AVN ÇEB YAPTI. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak stratejik hedeflerimiz arasında olmalı Panelin açılış konuşmasında kısa bir bilgilendirmede bulunan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Türkiye nin enerji ihtiyacını yüzde 75 oranında dış ülkelerden temin ettiğini, bu ithalat oranının 50 milyar dolar düzeyindeki cari açığımız içinde önemli bir paya sahip olduğunu ve Türkiye nin bu konuda Ar-Ge destekli çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurguladı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu adına sunum yapan ve aynı zamanda MMG Üyesi olan Fatih Dönmez, Ar-Ge merkezli enerji üretimi faaliyetlerinin ülkemizde yeterli düzeyde olmamakla birlikte son 4 yıllık süreçte bu konuya büyük kaynak ayrıldığını ve çalışmaların en yoğun düzeye ulaştığını ifade ederek, gelecekte Türkiye nin enerji üretiminde yerli katkının önemli ölçüde artacağını vurguladı. EPDK Üyesi Fatih Dönmez, Bir düzenleyici kurulun üyesi olarak, bu piyasanın en önemli sac ayağının Ar-Ge ve teknoloji gelişimi olduğuna inandığım için yerli üretici, Ar-Ge ve hizmet sektörünün ortak çabası oluşmadan bu konuda bir ilerleme kaydedilemeyeceğini her zaman ifade etmekteyim, dedi. Kamu desteği şart ENERTÜRK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karabay, küçük rüzgâr türbinleri üretimi ve bu alanda sektörün yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 2010 yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre kurulu rüzgar enerjisi gücünün 196 bin 630 megawatt düzeyinde olduğunu ifade eden Karabay, bu rakamın dünya üzerindeki elektrik ihtiyacının yüzde2.5 ine tekabül ettiğini ve bu oranın giderek artmakta olduğunu belirtti. Sektöre son yıllarda yaptığı yatırımlarla kurulu rüzgâr enerjisi santralleri sıralamasında ilk sıraya yerleşen 16 M MAR VE MÜHEND S

19 Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Üyesi Fatih Dönmez, TUBİTAK tan Doç. Dr. Mustafa Tiriş, Enertürk A.Ş. Genel Müdürü Hakan Karabay ve TEM- SAN Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tokel in konuşmacı olarak katıldığı panelin oturum başkanlığını Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi yaptı yılı sonu itibariyle açıklanan rakamlara göre kurulu rüzgar enerjisi gücünün 196 bin 630 megawatt düzeyinde, bu rakamın dünya üzerindeki elektrik ihtiyacının yüzde 2.5 ine tekabül ettiğini ve bu oranın giderek artmakta. Çin in enerji ihtiyacının büyük kısmını bu kaynaktan sağladığını sözlerine ekleyen Karabay, özel sektörün teşvik ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumunda Türkiye de de büyük işler başarmanın mümkün olduğunu kaydetti. Enerji sektöründe yeni teşvikler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tiriş ise TÜBİTAK tarafından sağlanan Ar-Ge destek programları hakkında bilgi verdi. Mustafa Tiriş, özellikle son 4 yılda yapılan çalışmalarla enerji sektörüne sağlanan teşvik ve desteklerin arttığını, enerji, su ve gıda alanlarında uygulamaya konmak üzere yeni programlar üzerinde çalışıldığını belirterek kısa vadeli gelecekte Türkiye nin öncelikli meselelerinden birinin enerji olduğunu kaydetti. Yeni destek programı kapsamına göre; Konvansiyonel Enerji Teknolojileri (Kömür, doğalgaz, petrol, hidroelektrik) Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal, v.d.) Nükleer Enerji Teknolojileri Enerji Depolama Teknolojileri Enerji Verimliliği alanlarında yapılan Ar-Ge çalışmalarına yeni teşvikler planlanıyor. Halen yürürlükte olan ve yüzde 100 oranında kamu desteğini içeren teşvikleri temin edebilecek çalışmaların da bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Tiriş, bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle bahsedilen desteklerden yeteri kadar yararlanılamadığına işaret ederek bu eksikliği giderecek bir başka çalışmanın da gündemde olduğunu söyledi. Yerli Enerji Sanayi ve TEMSAN Uygulamaları başlıklı konuşmasıyla panele konuk olan TEMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tokel ise Türkiye nin enerjide kaynak çeşitlendirmesi yaparken bir yandan da yerli enerji sektörünü geliştirmek için çalıştığını, enerji meselesinin son yıllarda bir hükümet politikası olarak benimsenmesi neticesinde bu çabanın arttığını söyledi. Önümüzdeki 20 yıl içinde 220 milyar dolarlık enerji yatırımı yapmayı planlayan Türkiye nin gelecek vizyonuna değinen Halil Tokel, istikrarlı, kararlı ve planlı adımlar atmak suretiyle Türkiye yi dünyanın enerji üretiminde ilk 10 ülke arasına sokmanın mümkün olduğunu belirtti. Yapılacak bu büyük yatırımların ülkenin gelişmesi, yerli ve rekabetçi bir enerji sektörü oluşturmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Tokel, Bu çerçevede küçük hidrolik santrallerin türbinlerini geliştirme ve üretimde belli bir kapasiteyi yakalayan TEMSAN üzerine düşeni yapmakta ve diğer sektörde yerli üreticilerle sinerji üretecek şekilde yapılanmaktadır dedi. MAYIS-HAZ RAN

20 B ZDENHABERLER MMG, 10. Ola an Genel Kurulumuz yap ld... AYNI HEYECAN VE AZ MLE YEN HEDEFLERE... M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU 10. OLA AN GENEL KURULU TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARA- MAN IN ONUR KONU U OLARAK KATILIMIYLA 22 MAYIS 2011 TAR H NDE FESHANE-SADABAD SALONUNDA GERÇEKLEfiT R LD. MMG GENEL BAfiKANI AVN ÇEB N N AÇILIfi KONUfiMASINI YAPTI I GENEL KURULDA YEN YÖNET M N VE D ER KURULLARIN SEÇ M GERÇEKLEfiT R LD. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, bir süre önce vefat eden MMG Genel Sekreteri Adem Sarı yı anarak başladığı sözlerinde vefa ve birlik duygusuna vurguda bulundu. Gelecek dönemde MMG nin ana faaliyet konularına değinen Çebi, şehirleşme, kentsel dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji meselelerinin ana faaliyet ekseni olacağını belirtti. Avni Çebi, şehirleşme konusundaki düşüncelerini ve MMG olarak ortaya koymak istedikleri yaklaşımı da açıklayarak insan ölçekli şehirler kurulması gerektiğini, fiziki büyüklüklerin ihtişamına duyulan ilgi neticesinde insani ve ulvi değerlerin zayıflamaması gerektiğini, şehirler kurulurken referans alınması gereken en önemli iki kesimin çocuklar ve yaşlılar olduğunu belirtti. Bu alanda yürütülen çalışmalar arasında İstanbul Şehir Platformu adında yeni bir oluşumun bulunduğunu ifade eden Çebi, Kent mimarisi, demografisi, topografyası, sosyal donatı alanları, çevre, ulaşım ve benzeri unsurları bütüncül ve insani bir bakış açısıyla bir arada ele alarak ve insanı referans kabul ederek kurulması gereken şehirler günümüzde maalesef bu 18 M MAR VE MÜHEND S

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -2008 YILINDA TOPLAM 10 MİLYAR 717 MİLYON LİRA OLAN İLAÇ HARCAMALARI 2013 YILINDA YÜZDE 46 ORANINDA

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 23 MART Dünya Meteoroloji günü kutlamaları Đstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür merkezinde kutlandı. Ana teması

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul ICCI Enerji Zirvesi Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ ANA TEMALARI 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ BODRUM DA BETON SEMİNERİ DÜZENLENDİ Bodrum da Beton teknolojileri ve doğru beton uygulamaları adlı bir seminer gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin de katıldığı seminerde oldukça faydalı

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Seyfi GÜL Katip Çelebi Üniversitesi eğitime sanal destek verecek İzmir in yeni devlet

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KURULUŞ AMAÇLARIMIZ Neden ENSİA?

KURULUŞ AMAÇLARIMIZ Neden ENSİA? KURULUŞ AMAÇLARIMIZ Neden ENSİA? Enerji sektörünün Yenilenebilir Enerji segmentinde kümelenme çalışmalarının başlatılması / yürütülmesi Enerji sektörüne ekipman üretimi yapan ana ve yan sanayiciyi temsil

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret SGK BAŞKANI ACAR; - AR-GE YE ÖNEM VEREN, YATIRIM YAPMAK İSTEYEN, GELİŞMEYE AÇIK FİRMALARA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK VE BU FİRMALARI AYDINLIK BİR

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? PANEL; Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor? Fakültemiz ile Deniz Sanayicileri Derneği 6 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 2 8-3 0 M A Y I S 2 0 1 5 SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2015, 5.ULUSLARARASI Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd.

Oturum Başkanı: Edip Yılmaz, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yrd. Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması ile daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak amacıyla, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Özel sektöre

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

i eknolojt yon Ġnovas

i eknolojt yon Ġnovas UMT a.ģ. Ġnovasyon Teknoloji Biz Kimiz? 2015 yılında faaliyete başlayan firmamız bilgisayar destekli tasarım ve üretim alanında ürün geliştiren, güvenlik sistemleri, donanımsal çözümler sunan, mobil yazılım

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı