Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu 2008. Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi"

Transkript

1 Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu 2008 Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi

2 Bilge Uyan Atay, Saint Michel Lisesi ni bitirdikten sonra Işık Üniversitesi nden B.A. derecesini aldı. Daha sonra aynı üniversitede uzman olarak görevini sürdürürken burslu olarak yine Işık Üniversitesi nde MBA yaptı. Bilge Uyan Atay şu an İngiltere de Bath Üniversitesi nde, İşletme fakültesindeki toplum, işyeri ve örgütler merkezinde burslu olarak yaptığı doktora çalışmasını bitirme aşamasında olup, aynı zamanda Bath Üniversitesi nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında; şirket paydaşları, kurumsal sosyal sorumluluk, şirket hayırseverliği, şirketlerin topluma olan katkıları ve Türkiye deki şirketlerin topluma olan katkılarının incelenmesi yer almaktadır.

3 Özet Şirketlerin Topluma Olan Katkılarını ölçmek için yapılan araştırmaya Türkiye nin lider 92 şirketi katılmıştır. Türkiye de 2007 yılında ortalama olarak 2 milyon TL topluma katkı yapılmıştır. Toplu olarak bakıldığında bu rakam 200 milyon TL yi bulmaktadır. Toplam katkının %94 lük kısmı ankete katılan en büyük 20 şirket tarafından yapılmıştır. Ankete katılan firmaların topluma katkı çeşitlerinin içinden en fazla nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yaptıkları belirlenmiştir. Tüketici odaklı sektör içinde yer alan firmalar ortalama olarak 4 milyon TL ile en fazla katkı yapan firmalar olmuşlardır. Bunu sırasıyla mühendislik, inşaat ve finans sektörleri takip etmektedir. Türkiye de bulunan yabancı firmaların iştirak şirketleri, Türk menşeli firmalara oranla çok daha az katkı yapmaktadırlar. Türkiye de en çok eğitim, sağlık ve sanat & kültür alanlarında katkı yapılmaktadır, ayrıca firmalar din ve siyaset alanlarında katkı yapmayı tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Topluma katkı davranışını en fazla etkileyen paydaş, hissedar/yatırımcı olarak belirlenmiştir.

4 Önsöz Şirketlerin topluma katkı çalışması, Türkiye`de bu konuda yapılmış ilk geniş çaplı araştırmadır. Doktora çalışmamın bir parçası olan şirketlerin topluma katkısı analizinin sonuçları, aynı zamanda bu raporla birlikte çalışmama katılan şirketlere ulaşabilmektedir. Bu raporu yazmaktaki amacım hem çalışmamın sonuçlarını ortaya koymak hem de bu konuda veri arayışında olan kişileri biraz olsun aydınlatabilmektir. Türkiye`de şirketler uzun yıllardır topluma katkı yapmaktadırlar. Ne yazık ki bugüne kadar Birleşik Devletler ve İngiltere de rastlayacağımız raporlamalar Türkiye için mevcut değildi. Oysaki bu çalışmanın da ortaya koyduğu gibi Türkiye deki şirketlerin hayırseverlik ve diğer topluma katkı faaliyetleri hiç de küçümsenecek miktarlarda değildir. Şirketler topluma yapmış oldukları katkıları ana faaliyetlerinin içinde görmekte ve katkı faaliyetlerinin getirdiği faydalardan yararlanmaktadırlar. Yapılan araştırmalar, CEO ların da topluma katkı konusunda farkındalıklarının arttığını ve bu katkı davranışlarını bir şirket stratejisi olarak kabul ettiklerini göstermektedir. Çünkü artık bilinmektedir ki topluma yapılan katkılar, şirketin tanınabilirlik derecesini ve itibarını arttırmakta, kaliteli işçi alımını, tüketici bağlılığını olumlu yönde geliştirmekte, uzun vadede karlılığı arttırmakta ve sosyal anlamda, çevre ve toplum ile olan ilişkilerde sağlıklı bir ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle şirketlerdeki yönetimsel bakış açısı giderek topluma katkı davranışlarının sürdürülebilinir, yaratıcı ve şirkete en büyük faydayı getirecek şekilde düzenlemesi yönünde olmaktadır. Bu araştırmayı yaparken sosyal sorumluluk, topluma katkı, hayırseverlik gibi kavramların çok net anlaşılamadığının farkına vardım. Genelde şirketler ile görüştüğümde ve web sayfalarını incelediğim de şirketlerin sosyal sorumluluk davranışları olarak genelde topluma katkı davranışlarından bahsettiklerini ve bu iki kavramın iç içe geçtiğini anladım. O yüzden bu raporda, ilk bölüm olarak, aynı zamanda raporun geri kalanın da anlaşılması için, tanımlamaların yapılmasını uygun gördüm. Bu şekilde bu raporda kullanılan ifadelerin ne olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinebilineceğini düşünüyorum. İkinci bölümde ise veri toplama metodu belirtilecektir. Bu çalışmanın ne kadar zaman içinde yapıldığı, çalışmaya katılan şirketlerin sektörel analizi, verilerin ne yolla toplandığı ayrıntılarıyla açıklanacaktır. Daha sonra üçüncü bölümde, çalışma sonuçları ve bunların değerlendirilmesi yer alacaktır. Bu bölümde, şirket karakteristiklerine göre yapılan katkı tiplerinin dağılımı ve miktarı, şirketlerin katkıda bulundukları alanlar ve topluma katkıda paydaş etkisi tartışılacaktır. Dördüncü bölümde ise, diğer ülkelerin topluma katkı verileri ve bunların bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlarla değerlendirilmesi yer alacak ve rapor gelecek çalışmalar için öneriler, durum değerlendirmesi ve sonuçların tartışılmasıyla son bulacaktır.

5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Şirketlerin Topluma Katkısı Bu araştırmada Şirketlerin Topluma Katkısı incelenmektedir. Bu tanım ingilizcede Corporate Community Involvement (CCI) olarak tanımlanmış ve çevirisi bu kavram üzerinden yapılmıştır. Şirketlerin Topluma Katkısını, Kurumsal Sosyal Sorumlulukla (KSS) ilişkilendirebilmek için ilk önce KSS nin tanımını yapmakta fayda görmekteyim. KSS nin ilk geniş kapsamlı, en belirgin ve açıklayıcı tanımı Caroll (1979) tarafından yapılmıştır. Buna göre Caroll, işletmelerin topluma karşı sorumluluğunu bir piramit çizerek 4 ana başlıkta belirtmiştir. CSR yani KSS piramidine göre en altta işletmelerin topluma ve kendilerine karşı olan ekonomik sorumluluğu gelir. Buna göre kar oranını arttırmak, şirketlerin topluma karşı yapmakta oldukları ilk sorumlu davranıştır. Bunun bir üst katında ise yasal sorumluluk yani kanunlara uygun hareket etmek sıralanmıştır. Üçüncü olarak, etik sorumluluklar yani doğru olanı yapmak, etik davranışı tercih etmek gelir. Piramidin en üst katında ise hayırseverlik sorumluluğu gelmektedir. Şirketlerin hayırseverlik davranışları; şirketlerin iyi bir kurumsal vatandaş olması, şirketin çeşitli kaynaklarını toplumla paylaşması ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışması olarak sıralanır. Kriz ve Topluma Katkı Stratejileri: Örnek Vaka Deloitte Şirketler zamanla topluma olan katkıların, şirket ana stratejileriyle ilişkilendirildiği zaman birçok fayda sağlandığını fark etmişlerdir. Özellikle kriz ortamında şirketlerin sosyal sorumluluk ve topluma katkı planları olumsuz yönde etkilenebileceği düşünülse de aslında topluma katkı aktivitelerini şirket stratejilerine sokabilmiş birçok şirket krizden bu sayede daha güçlü çıkmaktadır. Özellikle burada kazan kazan stratejisini uygulamış olan Deloitte şirketi bu duruma güzel bir örnek oluşturabilir. Deloitte harcadığı zaman, para ile sosyal fayda ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yarattıkları sosyal fayda kendi yönetimsel problemlerinin çözümünde de etkili olmuştur. Deloitte işe alımlarda farkına varmıştır ki, işe alım, iki taraf içinde sıkıntılı ve stresli bir ortam yaratmaktadır. Bunun yerine alternatif üniversite şenliği kavramı yaratılmıştır. Bu projeye göre üniversite öğrencileri bir hafta süresince Deloitte çalışanlarıyla Gulf Coast yerinde bir araya gelecek ve Katrina kasırgasında tahrip olmuş evleri yeniden onaracaklardır. Bu şekilde işe başvuran öğrencilerle birlikte çalışılmış ve bu süre içinde 3 ev yeniden onarılmış, öğrenciler hem ilk defa Deloitte kültürünü tanımış hem de Deloitte için en uygun kişiler işe alınmıştır.

6 Caroll un bu tanımdan sonra Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı birçok çevrelerce yeniden tanımlanmış, ifade ettiği hayırseverlik kavramı kendi içinde gelişmiş ve Şirketin Topluma Katkı davranışlarının sadece bir çeşidi haline gelmiştir. Çünkü artık hayırseverlik zamanla şirketlerin sadece toplum yararına yaptıkları davranışlar olmanın ötesinde, şirketlerin ana stratejilerinin içine girmiştir. Bunla birlikte literatürde stratejik hayırseverlik, sosyal girişim, şirket bağışı, gibi birçok kavram türetilmiştir. Ama bunların hiçbiri Şirketin Topluma Katkısı kavramı kadar kapsayıcı değildir. Buna göre daha önce de belirtildiği gibi Hayırseverlik kavramı, Şirketin Topluma Katkı davranışlarının bir bölümünü kapsadığı için bu çalışmanın özellikle Şirketlerin Topluma Katkı davranışlarını ortaya koymak ile ilgili olduğunu bir daha vurgulamak yerindedir. Buna göre İngiltere de bulunan, The Charities Aid Foundation (CAF) şirketlerin topluma katkılarını şu şekilde tanımlamaktadır; Şirketin kaynaklarını toplumlar ile paylaşması ve şirketin kendisinin de bu paylaşımdan etkilenmesidir. Bu paylaşım ticari kaygının az ya da yoğun olduğu her türlü şirket desteğini; hayırseverlik/nakit para yardımı, toplum projelerine destek, çalışan gönüllüğü, sponsorluk, nedene bağlı pazarlama ve ayni hediyeler gibi içine almaktadır. Şirket desteği olarak tanımlanan kavramlar aynı zamanda topluma katkı yapma yollarıdır. Aşağıdaki Tablo 1 de Şirketlerin Topluma Katkı şekilleri bu kararın hangi kaynaklar kullanılarak hangi departmanlardan çıktığını, içerdikleri motivasyonu ve toplumun bu konuda ne kadar farkında olduğunu özetlemektedir. Tablo 1: Şirketlerin Topluma Katkı Tipleri Şirketin Kararlar hangi Toplumun Topluma Katkı Kullanılan bölümlerden Amaç/ farkıdalık Şekilleri Kaynaklar çıkıyor Motivasyon derecesi Nakit para, Ayni İletişim, Şirket hediyeler, pazarlama, insan Yardım/Stratejik Hayırseverliği Çalışanlar kaynakları vs. Amaçlı Az/Orta Şirket imajını Müşterilere yükseltmek,/ ürün yapılan ürün promosyonu Nedene Bağlı satışından gelen yapmak/ yardım Pazarlama para Pazarlama amaçlı Yüksek Tüketiciye Sponsorluk Nakit para Ayni Hediyeler Çalişanlar Pazarlama ulaşmak/ Yardım/ Marka tanınabilirliği yaratmak Orta/yüksek Çalışan Çalışan Gönüllüğü Çalışanlar Servis, eski ürün, İletişim, motıvasyonunu pazarlama, insan sağmak, topluma kaynakları vs. yardım Az şirket durağan İletişim, varlıkları, pazarlama, insan Ayni hediyeler hammadde kaynakları vs. Yardım/Stratejik Az

7 Veriler Nasıl Toplandı? Bu çalışma, Türkiye de bulunan Capital dergisince 2007 yılında belirlenmiş 500 büyük şirketin topluma katkı tiplerinin ne olduğunu ve rakamsal olarak ne kadar katkıda bulunulduğunu ölçmeyi hedeflemektedir. Türkiye deki şirketlerin topluma olan katkıları ilk defa bu çalışmada ortaya konulduğundan ve daha önce bu konuyu ölçen bir soru formu bulunmadığından, ilk olarak bu konuyu ölçen soru formu yazar tarafından doktorasını yaptığı Bath Üniversitesi, İşyeri Örgütler ve Topluluk Merkezinde danışman hocaları Prof. Andrew Millington ve Prof. Stephen Brammer ile geliştirilmiştir. Konunun yeni olması itibariyle şirketlere ulaşmakta sıkıntı yaşanmış ve belirli bir rakama ulaşılabilmesi için Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği nin üyelerine de anket yollanmıştır. Ankete katılan yöneticilerin tercihlerine göre anket yüz yüze ya da telefon yardımıyla cevaplandırılmıştır. Burada anketi cevaplayan yöneticilerin profilinden biraz bahsedersek, genelde şu yol izlenmiştir; Şirkette bir yetkili kişi bulunmuş ya da şirketlere direk olarak telefon edilerek konu anlatılmıştır. Bu konuya en uygun kişiye bu şekilde danışılarak gidilmiştir. Yine de bu çalışmayı cevaplayan yöneticilerin görevleri ve ünvanları gerçekten çok çeşitlidir. Buna göre çalışmayı en fazla kurumsal iletişim, pazarlama ve insan kaynakları yöneticileri ya da onların asistanları cevaplandırmıştır. Aynı zamanda anketi cevaplayan üst düzey yöneticilerde bulunmaktadır yılında, yaklaşık 8 aylık veri toplama süresi boyunca toplam 92 şirket anketi cevaplamayı kabul etmiştir. Şirket isimleri gizlilik politikası sebebiyle bu çalışmada açıklanmayacaktır. Onun yerine sektörel dağılımdan faydalanarak gruplandırma yapılacaktır. Çalışmadaki bir başka önemli nokta ise şirketlerin karakteristiğine göre sınıflandırma yapılmış olmasıdır. Örneğin şirketlerin borsaya kota olup olmadığı, Türk veya yabancı menşeli şirketler olup olmadıkları, ya da aile şirketi olup olmadıkları diğer ülke sonuçlarıyla karşılaştırma yapabilmek amacıyla sorulmuş ve bu yönde de veri toplanmıştır. Anketin kapsamının geniş olması aynı zamanda akademik çevrelerce bu çalışmayı önemli kılmaktadır.

8 Şekil 1: Ankete Katılan 92 Şirketin Sektörel Dağılımı 4,3% 11,9% 6,5% 15,2% 18,4% 16,3% 10,8% 16,3% Finans Bilişim Kimya / İlaç Mühendislik Tüketici Ürünleri İnşaat Tüketici Hizmetleri Diğer Üretim Şekil 1 de ankete katılan 92 şirketin sektörel analizi yapılmıştır. Bu dağılımdan da anlaşılacağı gibi ankete katılan şirketler çok farklı sektörlerden gelmektedir. Ankete katılım en fazla mühendislik, finans ve kimya/ilaç sektörlerinden gelmiştir. Bu dağılımı Türkiye nin ekonomik faaliyet dağılımı ile karşılaştırırsak, üretim sektörü gayrisafi yurtiçi hasılanın %30 unu, hizmet sektörü %60 ını ve tarım endüstrisi bunun %9 unu karşılamaktadır. Buna karşın bizim örneklem kümemiz servis sektörü yerine daha çok üretim sektörüne doğru bir kayış göstermektedir. Bunun sebebi firmaların büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Çalışmamıza Türkiye nin büyük çaplı şirketleri katılmıştır. Oysaki yüksek sayıda küçük şirket servis sektöründe yer almaktadır. Bu şirketler çok fazla topluma katkı yapmadığından ilk etapta bu araştırma dışında tutulmuşlardır. Bu yüzden üretim sektöründeki şirketler bu araştırmada ön plana çıkmaktadır.

9 Sonuçlar Sonuçlar incelendiğinde, ankete katılan şirketlerin 2007 yılında ortalama olarak 2 milyon TL topluma katkı yaptıkları saptanmıştır. Ayrıca 92 şirket toplamda 200 milyon TL katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte sadece bu rakamı göz önüne almak, şirketler tarafından yapılan katkı tiplerinin ne olduğunu ve hangi faktörlerin bunu etkilediğini gizler. O yüzden aşağıdaki tablolarda şirketlerin karakteristiklerine göre yaptıkları topluma katkı tipleri ve miktarları ayrıca incelenmektedir. Buna göre Tablo 2 ye baktığımızda şirketler büyüklüklerine göre 4 gruba ayrılmışlardır. Örneğin ilk çeyrektekiler şirketlerin % 25 ini oluşturmaktadır. Bu verilere göre yüksek oranda yapılan topluma katkılar ilk % 25 lik çeyreğe giren şirketler tarafından yapılmıştır. Buna göre ilk çeyrekteki şirketler, yani ankete katılan 92 şirketin içindeki en büyük 20 şirket toplam yapılan topluma katkının % 93,4 lük kısmını oluşturmaktadır. Tablo 2 Şirketlerin Büyüklüğüne göre Katkı Oranı Yardım Amaçlı nakit para yardımı Sponsorluk Nedene Bağlı Pazarlama Ayni hediyeler Toplam katkı İlk Çeyrek (En fazla katkıda bulunanlar) 91,9% 94,1% 97,3% 91,4% 93,4% İkinci Çeyrek 4,5% 2,2% 0,1% 4,9% 3,1% Üçüncü Çeyrek 2,7% 2,8% 2,5% 3,2% 2,8% Dördüncü Çeyrek (En az katkıda bulunanlar) 0,9% 0,9% 0,1% 0,5% 0,7% Şimdi, şirketlerin topluma hangi yollarla katkıda bulundukları, şirketlerin karakteristiklerine göre incelenecektir. Buna göre Tablo 3 te şirketlerin sektörel olarak ne kadar oranda topluma katkı yaptıkları, topluma katkı tiplerine göre incelenmiştir. Bu çalışmada, toplam 92 şirket 8 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; finans, bilişim, kimya/ilaç, mühendislik, tüketici ürünleri, inşaat, tüketici hizmetleri, diğer üretim şirketleri olarak belirlenmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki çalışmamıza katılan şirketler, tek tip topluma katkı yapmak yerine, çeşitli şekillerde topluma katkı yapmaktadırlar. Fakat bazı tip topluma katkılar bazı sektörlerde öne çıkmaktadır. Fakat ilk önce toplu olarak sonuçları incelersek ankete katılan 92 şirketin % 90 ı nakit para ile hayırseverlik yapmaktadır. Ayrıca şirketlerin % 80 inin sponsorluk faaliyetlerine önem verdikleri anlaşılmıştır. Bunun tersine sadece %20 lik bir kısım nedene bağlı pazarlama yaptığını belirtmiş, katılımcı şirketlerin yaklaşık olarak % 70 i ise çalışan gönüllüğünü şirket stratejilerinin içine soktuklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar sektörel olarak incelendiğinde ise finans sektöründeki şirketlerin % 93 ünün nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yapmayı tercih ettiği görülmüştür. Çalışan gönüllülüğünü ise en fazla bilişim ve kimya/ilaç sektörleri tarafından yapıldığı ortaya konulmuştur. Ayrıca en fazla nedene bağlı pazarlama

10 % 54 lük oranla tüketici hizmetleri grubundaki şirketler tarafından yapılmaktadır. Buna karşın mühendislik gurubundaki şirketler % 94 lük bir oranla ayni hediyeler yoluyla katkı yapmayı tercih etmektedirler. Tablo 3: Sektörel dağılıma göre Topluma Katkı Oranları Finans 15 Bilişim 10 Kimya/İlaç 15 Mühendislik 17 Tüketici Ürünleri 14 İnşaat 6 Tüketici Hizmetleri 10 Diğer Üretim 4 Bütün Sektörler 92 Topluma Katkı Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100, 0% 100,0% Vakıf yoluyla yapılan Bağış 13,3% 10,0% 26,7% 35,3% 35,7% 66,7% 0,0% 25,0% 25,0% Sponsorluk 93,3% 70,0% 66,7% 100,0% 78,6% 83,3% 100,0% 75,0% 84,8% Nedene Bağlı Pazarlama 26,7% 20,0% 13,3% 17,6% 7,1% 0,0% 54,5% 0,0% 19,6% Nakit Para ile yapılan Hayırseverlik 93,3% 90,0% 100,0% 82,4% 78,6% 100,0% 81,8% 100, 0% 89,1% Çalışan Gönüllüğü 73,3% 80,0% 80,0% 58,8% 57,1% 66,7% 72,7% 50,0% 68,5% Ayni Hediyeler 73,3% 90,0% 93,3% 94,1% 78,6% 83,3% 90,9% 75,0% 85,9% Şirket Ürünleri Bağışı 46,7% 80,0% 66,7% 64,7% 71,4% 66,7% 90,9% 50,0% 67,4% Eski Ekipman Bağışı 66,7% 80,0% 60,0% 82,4% 57,1% 83,3% 54,5% 50,0% 67,4% Hammadde Bağışı 6,7% 30,0% 13,3% 11,8% 21,4% 16,7% 9,1% 50,0% 16,3% Diğer Katkılar 33,3% 10,0% 20,0% 17,6% 14,3% 0,0% 0,0% 25,0% 16,3% Tablo 4 te ise, şirketler sektörel olarak gruplandırılarak, her bir topluma katkı çeşidi için yıllık ne kadar para harcadıkları belirtilmiştir. Ne yazık ki anketimize katılan 92 şirketin hepsi bu soruya olumlu cevap vermemiştir. Bazı şirketler, ne kadar tutarda topluma katkı yaptıklarını açıklayamayacaklarını belirttiklerinden katılımcı şirket sayısına bakıldığında burada 84 şirketin yer aldığı görülmektedir. Rakamlara baktığımızda tüketici ürünleri grubunda yer alan firmalar diğer sektördeki şirketlerden yaklaşık olarak iki kat daha fazla topluma katkı yapmışlardır. Buna karşın finans, kimya/ilaç ve tüketici hizmetleri sektörlerinde yer alan firmaların diğer sektörlerdeki firmalara oranla daha az tutarda topluma katkı yaptığı saptanmıştır. Tüketici ürünleri sektöründen sonra en fazla tutarda topluma katkı yapan sektörün yaklaşık TL ile bilişim sektörü olduğu belirlenmiştir. Bunu TL ile mühendislik grubunda yer alan firmalar izlemektedir.

11 Tablo 4: Sektörel Dağılıma göre Şirketlerin Topluma Katkı Çeşitleri Finans 13 Bilişim 10 Kimya/İlaç 13 Mühendislik 15 Tüketici Ürünleri 13 İnşaat 6 Tüketici Hizmetleri 10 Diğer Üretim 4 Bütün Sektörler 84 Nakit para ile yapılan Hayırseverlik (TL) Yüzde dağılımı 37,45% 46,63% 25,43% 62,41% 2,9% 56,63% 17,95% 65, 09% 31,4% Sponsorluk (TL) Yüzde dağılımı 36,06% 47,51% 37,63% 18,15% 96,8% 20,04% 44,54% 27, 57% 57,0% Nedene Bağlı Pazarlama (TL) Yüzde dağılımı 1,11% 0,24% 14,44% 9,87% o,o% o,o% 7,44% 0,0% 1,0% Ayni Hediyeler (TL) Yüzde dağılımı 25,38% 5,62% 22,5% 19,22% 0,3% 23,33% 30,07% 7,33% 10,6% Toplam Katkı (TL) ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100, 0% 100,0% Şimdi ise şirketlerin sahiplik durumlarına göre topluma yapılan katkılar incelenecektir. Sahiplik durumunu incelemek için Tablo 5 ve Tablo 6 da görüleceği gibi şirketler; borsaya kota olan, yurtdışı operasyonu olan, aile şirketi olan, aile tarafından yönetilen ve yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen olarak guruplara ayrılmışlardır. Şirket sayılarına bakıldığında da görülecektir ki tek bir şirket tek bir kategoride yer almamaktadır. Örneğin bir şirket hem borsaya kota, hem aile şirketi hem de yurtdışı operasyonu olan bir şirket olabilir. Bu yüzden her kategori kendi içinde değerlendirilmelidir. Tablo 5 te sahiplik durumuna göre topluma katkı oranları incelenmiştir. Sonuçlardaki en belirgin farklılık yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen şirketler gurubuna girenlerde görülmektedir. Bu gruptaki şirketler diğer guruptaki şirketlere oranla daha az oranda topluma katkı yapmaktadırlar. Özellikle vakıf yoluyla yapılan bağışlarda ve ayni hediye bağışlarında diğer gruptaki şirketlerin, bu gruptaki şirketlerden daha fazla oranda katkıda bulundukları görülmektedir. Ayrıca borsaya kota olan ve yurtdışı operasyonu olan şirketlerin en fazla nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yaptıkları saptanmıştır. Bunun haricinde ise aile şirketleri ve aile tarafından yönetilen şirketlerde ise ayni yardım gözle görülür bir şekilde fazladır. En az hangi tip topluma katkı yapıldığına bakıldığında ise, nedene bağlı pazarlamanın guruptaki bütün şirketler içinde en az orana sahip topluma katkı çeşidi olduğu görülmektedir.

12 Tablo 5: Sahiplik Durumuna göre Topluma Katkı Oranları Borsaya Kota olan Şirketler 49 Yurtdışı Aile Şirketi Operasyonu 56 olan Şirketler 66 Aile tarafından yönetilen Şirketler 29 Topluma Katkı Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vakıf yoluyla yapılan Bağış 36,7% 28,8% 28,6% 27,6% Sponsorluk 83,7% 89,4% 83,9% 82,8% Nedene Bağlı Pazarlama 20,4% 18,2% 19,6% 27,6% Nakit Para ile yapılan Hayırseverlik 87,8% 89,4% 87,5% 89,7% Çalışan Gönüllülüğü 67,3% 77,3% 60,7% 51,7% Ayni Hediyeler 81,6% 86,4% 89,3% 89,7% Şirket Ürünleri Bağışı 65,3% 69,7% 75,0% 69,0% Eski Ekipman Bağışı 63,3% 68,2% 67,9% 62,1% Hammadde Bağışı 10,2% 21,2% 14,3% 27,6% Diğer Katkılar 10,2% 19,7% 16,1% 20,7% Yabancılara ait ve onlar tarafından kontrol edilen Şirketler ,0% 11,1% 77,8% 16,7% 77,8% 72,2% 77,8% 66,7% 50,0% 16,7% 16,7% Sahiplik durumuna göre yapılan topluma katkılar aynı zamanda Tablo 6 da da incelenmektedir. Tablo 6 incelenildiğinde de anlaşılacağı gibi her gurupta yer alan şirketlerin ortalama olarak ne kadar tutarda topluma katkı yaptıkları ortaya konmuştur. Daha öncede ifade edildiği gibi bazı şirketler yaptıkları topluma katkı tutarını paylaşmak istemedikleri için bu gruba dahil olan şirketlerin sayısı Tablo 4 e göre daha azdır. Sonuçlara göre ortalama olarak en fazla 3.3 milyon TL katkıyla borsaya kota olan şirketler birinci sırada yer almaktadır. Yurtdışı operasyonu olan şirketler ise 2.5 milyon TL ile ikinci sırada bulunmaktadır. En düşük miktarda topluma katkı ise 670 bin TL lik tutarla yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen şirketlerce yapılmıştır. Sahiplik durumu aile şirketi olan ve aynı zamanda aile tarafından yönetilen şirketler ise yaklaşık olarak 1.5 bin TL gibi ortalama bir miktarla topluma katkı yapmaktadırlar.

13 Tablo 6: Sahiplik Durumuna göre Şirketlerin Topluma Katkı Çeşitleri Borsaya Kota olan Şirketler 45 Yurtdışı Operasyonu olan Şirketler Aile Şirketi Aile tarafından yönetilen Şirketler 27 Nakit para ile yapılan Hayırseverlik (TL) Yüzde dağılımı 30,0% 32,0% 17,0% 71,0% Sponsorluk (TL) Yüzde dağılımı 60,0% 58,0% 74,0% 22,0% Nedene Bağlı Pazarlama (TL) Yüzde dağılımı 0,1% 1,0% 2,0% 1,0% Ayni Hediyeler (TL) Yüzde dağılımı 9,9% 9,0% 7,0% 6,0% Toplam Katkı (TL) ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Yabancılara ait ve onlar tarafından kontrol edilen Şirketler ,6% ,7% ,9% ,8% ,0% Ayrıca yapılan anket çalışmasında şirketlerin en çok hangi alanlarda katkı yaptıkları da sorulmuştur. Anket sorusunda bulunan alanlar; eğitim, sağlık/tıbbi araştırma, sanat & kültür, spor, çevre, din, gençler için yardım, yaşlılar için yardım, uluslararası yardım, siyasal ve hayvan hakları olarak sınıflandırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan 92 şirket en çok eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında topluma katkı yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca şirketlere bir ilke olarak desteklerini vermeyecekleri alan(lar) sorulduğunda ankete katılan firmaların çoğunluğu bu alanları din ve siyaset olarak belirtmişlerdir. Şirketlere aynı zamanda topluma katkı davranışlarında hangi paydaşların etkili olduğu sorulmuştur. Bunun için paydaşlar şu şekilde sıralanmışlardır; müşteriler, çalışanlar, hissedarlar/yatırımcılar, devlet/yasa koyucular, tedarikçiler ve toplum örgütleri. Her bir şirkete, bir takım sorular sorularak paydaşların şirketin sosyal sorumluluk davranışlarında ne kadar etkin olduğu ölçülmeye çalışılmış ve yapılan analiz sonucunda sadece hissedarlar/yatırımcılar sınıfındaki paydaşların şirketlerin topluma katkı davranışlarında yoğun olarak etkili olduğu saptanmıştır.

14 Diğer Ülkelerle Karşılaştırmalar İngiltere de her yıl topluma olan katkılar çeşitli kurumlar aracılığıyla ölçülmektedir. En son yapılan araştırmaya göre İngiltere de 2008 yılında incelenen 100 büyük firma, gönüllü sektöre 1 miyar sterlin ayırmıştır. Bu 100 firmanın %10 u toplam bağış miktarının %60 lık kısmını kapsamaktadır. Yapılan katkı tiplerine bakıldığında ise %68 lik oranla, en fazla nakit bağış olarak yapılan hayırseverlik gelmektedir. Bu oranı %21 ile ayni hediyeler, %16 ile ürün bağışı ve %5 ile çalışan gönüllülüğü izlemektedir. İngiltere de imalat ve finans en fazla katkı yapan sektörler olarak belirlenmiştir. İngiltere de en fazla katkı sanat, tıbbi araştırma, engelli/hastalık alanlarına yapılmaktadır. Katkı yapan şirketlerin %63 ü politik ve % 74 ü dinsel yardım yapmayı kesinlikle tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Birleşik Devletler deki durum ise Comimitte Encouraging Corporate Philanthropy (CECP) Derneği tarafından 2008 yılında yapılan araştırmada gözler önüne serilmektedir. Bu araştırmada 136 lider şirket incelenmiştir. Sonuçlara göre Fortune 100 de listelenmiş şirketler listelenmemiş şirketlere göre 2 kat topluma katkı yapmış. Yapılan katkıların sadece %19 u nakit olmayan katkılardır. Sektörlerden İlaç/sağlık %29,9 luk, finans %17,4 lük ve perakende %10,4 lük oranlarıyla en fazla katkıyı yapan sektörler olmuşlardır. Topluma katkı yapan şirketlerden %31 i sağlık ve sosyal servislere, %25 i eğitime, %14 ü toplum ve ekonomik gelişmeye ve %3 ü doğal çevreye yardım yapmaktadırlar. Ayrıca Birleşik Devletler de yapılan topluma katkıların %90 ı Amerika daki büyük şirketler tarafından yapılmakta, sadece %8.8 i deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden gelmektedir. Avrupa ülkeleri için yapılan çalışmalara bakıldığında bu konuda çokta fazla araştırma yapılmadığı görülmektedir. Yapılan birkaç araştırmanın sonucuna göre Fransa da banka sektörü %22,8 lik, yemek sektörü %9 luk ve sigorta sektörü %7,2 lik oranlarla en fazla katkıyı yapan sektörlerdir. Fransa da genellikle topluma katkıda bulunan her 3 şirketten birinin sosyal ve insana odaklı bağış yaptığı saptanmıştır. Yapılan bir başka çalışma göstermiştir ki Almanya daki şirketler genelde en fazla sponsorluk odaklı topluma katkı faaliyetleri düzenlemektedirler.

15 Sonuç ve Öneriler Bu çalışma Türkiye deki şirketlerin topluma katkı davranışlarını ölçen ilk kapsamlı çalışma niteliğini taşımaktadır. Türkiye de birçok şirket topluma katkı yapmakta ancak bu davranışlar daha önce hiç ölçülmemiş ve bugüne kadar bu konuya hak ettiği önem verilmemiştir. Şirket vatandaşlığı, sosyal sorumluluk, kurumsal yönetim kavramlarının ön plana çıkması ile topluma katkı kavramı Türkiye deki firmalar için artık hayırseverlik davranışı olarak görülmesinden öte stratejik planlama gerektirecek, şirket ana stratejilerinin içinde yer alan, raporlamalarda belirtilen bir konu halini almaktadır. Bu sayede bu konuda yapılan çalışmaların gelişerek, şirketler tarafından da desteklenerek sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye deki sonuçlara bakıldığında diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla bir paralellik olduğu görülmüştür. Örneğin diğer ülkelerde de FTSE 100, Fortune Index listesine girmiş olan firmaların daha fazla topluma katkı yaptığı saptanmıştır. Bizde de topluma katkının en fazla borsaya kota olmuş firmalar tarafından yapıldığı görülmüştür. Bu demektir ki, şirketler belli koşullara, standartlara, hukuki düzenlemelere uygunluk sağladıkça daha çok görünür olabilecek, saygınlıklarını daha fazla arttırabileceklerdir. Bunun gerçekleşmesinin bir yolu da topluma katkı yapmaktır. Aynı zamanda Türk menşeli şirketler kendi ülkeleri için daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Bu durum Birleşik Devletler deki durumla da paralellik göstermektedir. Bu sayede her şirket kendi ülkesinde daha fazla topluma katkı davranışları yapmayı benimsediği ortaya çıkarılmıştır. Yine bazı sonuçlar bakımından Türkiye, diğer ülkelerle farklılık göstermektedir. Buna göre, araştırmaya katılan şirketlerin %25 inin topluma katkıyı kurdukları vakıflar aracılığıyla yaptıkları saptanmıştır. Bu oran Birleşik Devletler ve Almanya ile kıyaslandığında düşük olmasına rağmen İngiltere ve diğer ülkelere göre yüksek bir orandır. Ayrıca Türkiye deki finans sektöründe yapılan topluma katkıların diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha az miktarda olduğu belirlenmiştir. Özellikle Birleşik Devletler, İngiltere ve Fransa da topluma katkının en fazla bankalar tarafından yapıldığı saptanmıştır. Bu çalışmada topluma katkı davranışlarını ölçen soru formu Türkiye için özel olarak geliştirilmiştir. Bu yüzden Türkiye deki farklılıklar da gözler önüne serilmektedir. Fakat çalışmaya sadece büyük çaplı özel şirketler katılmıştır. Daha küçük çaplı şirketlerin ve kamu şirketlerinin de araştırmaya katılmasıyla, karşılaştırmalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu çalışma ilk defa yapıldığından şirketlerin katılımının sağlanmasında zorluk çekilmiştir. Bu çalışma her sene daha fazla firma katılımıyla geliştirilirse, hem şirketler hem de akademik açıdan daha değerli karşılaştırrmalı verilere ulaşabiliriz.

Đsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Görünürde Hayırseverlik *

Đsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Görünürde Hayırseverlik * Đsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Görünürde Hayırseverlik * Fatma Küskü Akdoğan 1 - Eyüp Bay 2 Özet: Çalışmanın temel amacı KSS kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Türkiye de kâr

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye deki KOBİ lere Finansal Olmayan Kapsamlı Hizmetler Sağlama: Banka ve Müşterileri İçin Başarı Öyküsü Türk Ekonomi Bankası (TEB) VAKA ÇALIŞMASI IFC nin güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklara dayanan

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı

1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 1971 - Hasan Uğurlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımı 02 İÇİNDEKİLER RAPOR PROFİLİ VE SINIRI 03 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLESMESI 04 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 05-06 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi

CEO / CFO Serisi - Ocak 2009. Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi CEO / CFO Serisi - Ocak 2009 Yıllık faaliyet raporu hazırlama rehberi İçindekiler Önsöz 1 1. Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır? 2 2. İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri 3 3.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı