Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu 2008. Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi"

Transkript

1 Şirketlerin Topluma Katkısı Raporu 2008 Türkiye nin lider 92 şirketinin topluma katkıları analizi

2 Bilge Uyan Atay, Saint Michel Lisesi ni bitirdikten sonra Işık Üniversitesi nden B.A. derecesini aldı. Daha sonra aynı üniversitede uzman olarak görevini sürdürürken burslu olarak yine Işık Üniversitesi nde MBA yaptı. Bilge Uyan Atay şu an İngiltere de Bath Üniversitesi nde, İşletme fakültesindeki toplum, işyeri ve örgütler merkezinde burslu olarak yaptığı doktora çalışmasını bitirme aşamasında olup, aynı zamanda Bath Üniversitesi nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında; şirket paydaşları, kurumsal sosyal sorumluluk, şirket hayırseverliği, şirketlerin topluma olan katkıları ve Türkiye deki şirketlerin topluma olan katkılarının incelenmesi yer almaktadır.

3 Özet Şirketlerin Topluma Olan Katkılarını ölçmek için yapılan araştırmaya Türkiye nin lider 92 şirketi katılmıştır. Türkiye de 2007 yılında ortalama olarak 2 milyon TL topluma katkı yapılmıştır. Toplu olarak bakıldığında bu rakam 200 milyon TL yi bulmaktadır. Toplam katkının %94 lük kısmı ankete katılan en büyük 20 şirket tarafından yapılmıştır. Ankete katılan firmaların topluma katkı çeşitlerinin içinden en fazla nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yaptıkları belirlenmiştir. Tüketici odaklı sektör içinde yer alan firmalar ortalama olarak 4 milyon TL ile en fazla katkı yapan firmalar olmuşlardır. Bunu sırasıyla mühendislik, inşaat ve finans sektörleri takip etmektedir. Türkiye de bulunan yabancı firmaların iştirak şirketleri, Türk menşeli firmalara oranla çok daha az katkı yapmaktadırlar. Türkiye de en çok eğitim, sağlık ve sanat & kültür alanlarında katkı yapılmaktadır, ayrıca firmalar din ve siyaset alanlarında katkı yapmayı tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Topluma katkı davranışını en fazla etkileyen paydaş, hissedar/yatırımcı olarak belirlenmiştir.

4 Önsöz Şirketlerin topluma katkı çalışması, Türkiye`de bu konuda yapılmış ilk geniş çaplı araştırmadır. Doktora çalışmamın bir parçası olan şirketlerin topluma katkısı analizinin sonuçları, aynı zamanda bu raporla birlikte çalışmama katılan şirketlere ulaşabilmektedir. Bu raporu yazmaktaki amacım hem çalışmamın sonuçlarını ortaya koymak hem de bu konuda veri arayışında olan kişileri biraz olsun aydınlatabilmektir. Türkiye`de şirketler uzun yıllardır topluma katkı yapmaktadırlar. Ne yazık ki bugüne kadar Birleşik Devletler ve İngiltere de rastlayacağımız raporlamalar Türkiye için mevcut değildi. Oysaki bu çalışmanın da ortaya koyduğu gibi Türkiye deki şirketlerin hayırseverlik ve diğer topluma katkı faaliyetleri hiç de küçümsenecek miktarlarda değildir. Şirketler topluma yapmış oldukları katkıları ana faaliyetlerinin içinde görmekte ve katkı faaliyetlerinin getirdiği faydalardan yararlanmaktadırlar. Yapılan araştırmalar, CEO ların da topluma katkı konusunda farkındalıklarının arttığını ve bu katkı davranışlarını bir şirket stratejisi olarak kabul ettiklerini göstermektedir. Çünkü artık bilinmektedir ki topluma yapılan katkılar, şirketin tanınabilirlik derecesini ve itibarını arttırmakta, kaliteli işçi alımını, tüketici bağlılığını olumlu yönde geliştirmekte, uzun vadede karlılığı arttırmakta ve sosyal anlamda, çevre ve toplum ile olan ilişkilerde sağlıklı bir ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle şirketlerdeki yönetimsel bakış açısı giderek topluma katkı davranışlarının sürdürülebilinir, yaratıcı ve şirkete en büyük faydayı getirecek şekilde düzenlemesi yönünde olmaktadır. Bu araştırmayı yaparken sosyal sorumluluk, topluma katkı, hayırseverlik gibi kavramların çok net anlaşılamadığının farkına vardım. Genelde şirketler ile görüştüğümde ve web sayfalarını incelediğim de şirketlerin sosyal sorumluluk davranışları olarak genelde topluma katkı davranışlarından bahsettiklerini ve bu iki kavramın iç içe geçtiğini anladım. O yüzden bu raporda, ilk bölüm olarak, aynı zamanda raporun geri kalanın da anlaşılması için, tanımlamaların yapılmasını uygun gördüm. Bu şekilde bu raporda kullanılan ifadelerin ne olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinebilineceğini düşünüyorum. İkinci bölümde ise veri toplama metodu belirtilecektir. Bu çalışmanın ne kadar zaman içinde yapıldığı, çalışmaya katılan şirketlerin sektörel analizi, verilerin ne yolla toplandığı ayrıntılarıyla açıklanacaktır. Daha sonra üçüncü bölümde, çalışma sonuçları ve bunların değerlendirilmesi yer alacaktır. Bu bölümde, şirket karakteristiklerine göre yapılan katkı tiplerinin dağılımı ve miktarı, şirketlerin katkıda bulundukları alanlar ve topluma katkıda paydaş etkisi tartışılacaktır. Dördüncü bölümde ise, diğer ülkelerin topluma katkı verileri ve bunların bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlarla değerlendirilmesi yer alacak ve rapor gelecek çalışmalar için öneriler, durum değerlendirmesi ve sonuçların tartışılmasıyla son bulacaktır.

5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Şirketlerin Topluma Katkısı Bu araştırmada Şirketlerin Topluma Katkısı incelenmektedir. Bu tanım ingilizcede Corporate Community Involvement (CCI) olarak tanımlanmış ve çevirisi bu kavram üzerinden yapılmıştır. Şirketlerin Topluma Katkısını, Kurumsal Sosyal Sorumlulukla (KSS) ilişkilendirebilmek için ilk önce KSS nin tanımını yapmakta fayda görmekteyim. KSS nin ilk geniş kapsamlı, en belirgin ve açıklayıcı tanımı Caroll (1979) tarafından yapılmıştır. Buna göre Caroll, işletmelerin topluma karşı sorumluluğunu bir piramit çizerek 4 ana başlıkta belirtmiştir. CSR yani KSS piramidine göre en altta işletmelerin topluma ve kendilerine karşı olan ekonomik sorumluluğu gelir. Buna göre kar oranını arttırmak, şirketlerin topluma karşı yapmakta oldukları ilk sorumlu davranıştır. Bunun bir üst katında ise yasal sorumluluk yani kanunlara uygun hareket etmek sıralanmıştır. Üçüncü olarak, etik sorumluluklar yani doğru olanı yapmak, etik davranışı tercih etmek gelir. Piramidin en üst katında ise hayırseverlik sorumluluğu gelmektedir. Şirketlerin hayırseverlik davranışları; şirketlerin iyi bir kurumsal vatandaş olması, şirketin çeşitli kaynaklarını toplumla paylaşması ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışması olarak sıralanır. Kriz ve Topluma Katkı Stratejileri: Örnek Vaka Deloitte Şirketler zamanla topluma olan katkıların, şirket ana stratejileriyle ilişkilendirildiği zaman birçok fayda sağlandığını fark etmişlerdir. Özellikle kriz ortamında şirketlerin sosyal sorumluluk ve topluma katkı planları olumsuz yönde etkilenebileceği düşünülse de aslında topluma katkı aktivitelerini şirket stratejilerine sokabilmiş birçok şirket krizden bu sayede daha güçlü çıkmaktadır. Özellikle burada kazan kazan stratejisini uygulamış olan Deloitte şirketi bu duruma güzel bir örnek oluşturabilir. Deloitte harcadığı zaman, para ile sosyal fayda ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yarattıkları sosyal fayda kendi yönetimsel problemlerinin çözümünde de etkili olmuştur. Deloitte işe alımlarda farkına varmıştır ki, işe alım, iki taraf içinde sıkıntılı ve stresli bir ortam yaratmaktadır. Bunun yerine alternatif üniversite şenliği kavramı yaratılmıştır. Bu projeye göre üniversite öğrencileri bir hafta süresince Deloitte çalışanlarıyla Gulf Coast yerinde bir araya gelecek ve Katrina kasırgasında tahrip olmuş evleri yeniden onaracaklardır. Bu şekilde işe başvuran öğrencilerle birlikte çalışılmış ve bu süre içinde 3 ev yeniden onarılmış, öğrenciler hem ilk defa Deloitte kültürünü tanımış hem de Deloitte için en uygun kişiler işe alınmıştır.

6 Caroll un bu tanımdan sonra Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı birçok çevrelerce yeniden tanımlanmış, ifade ettiği hayırseverlik kavramı kendi içinde gelişmiş ve Şirketin Topluma Katkı davranışlarının sadece bir çeşidi haline gelmiştir. Çünkü artık hayırseverlik zamanla şirketlerin sadece toplum yararına yaptıkları davranışlar olmanın ötesinde, şirketlerin ana stratejilerinin içine girmiştir. Bunla birlikte literatürde stratejik hayırseverlik, sosyal girişim, şirket bağışı, gibi birçok kavram türetilmiştir. Ama bunların hiçbiri Şirketin Topluma Katkısı kavramı kadar kapsayıcı değildir. Buna göre daha önce de belirtildiği gibi Hayırseverlik kavramı, Şirketin Topluma Katkı davranışlarının bir bölümünü kapsadığı için bu çalışmanın özellikle Şirketlerin Topluma Katkı davranışlarını ortaya koymak ile ilgili olduğunu bir daha vurgulamak yerindedir. Buna göre İngiltere de bulunan, The Charities Aid Foundation (CAF) şirketlerin topluma katkılarını şu şekilde tanımlamaktadır; Şirketin kaynaklarını toplumlar ile paylaşması ve şirketin kendisinin de bu paylaşımdan etkilenmesidir. Bu paylaşım ticari kaygının az ya da yoğun olduğu her türlü şirket desteğini; hayırseverlik/nakit para yardımı, toplum projelerine destek, çalışan gönüllüğü, sponsorluk, nedene bağlı pazarlama ve ayni hediyeler gibi içine almaktadır. Şirket desteği olarak tanımlanan kavramlar aynı zamanda topluma katkı yapma yollarıdır. Aşağıdaki Tablo 1 de Şirketlerin Topluma Katkı şekilleri bu kararın hangi kaynaklar kullanılarak hangi departmanlardan çıktığını, içerdikleri motivasyonu ve toplumun bu konuda ne kadar farkında olduğunu özetlemektedir. Tablo 1: Şirketlerin Topluma Katkı Tipleri Şirketin Kararlar hangi Toplumun Topluma Katkı Kullanılan bölümlerden Amaç/ farkıdalık Şekilleri Kaynaklar çıkıyor Motivasyon derecesi Nakit para, Ayni İletişim, Şirket hediyeler, pazarlama, insan Yardım/Stratejik Hayırseverliği Çalışanlar kaynakları vs. Amaçlı Az/Orta Şirket imajını Müşterilere yükseltmek,/ ürün yapılan ürün promosyonu Nedene Bağlı satışından gelen yapmak/ yardım Pazarlama para Pazarlama amaçlı Yüksek Tüketiciye Sponsorluk Nakit para Ayni Hediyeler Çalişanlar Pazarlama ulaşmak/ Yardım/ Marka tanınabilirliği yaratmak Orta/yüksek Çalışan Çalışan Gönüllüğü Çalışanlar Servis, eski ürün, İletişim, motıvasyonunu pazarlama, insan sağmak, topluma kaynakları vs. yardım Az şirket durağan İletişim, varlıkları, pazarlama, insan Ayni hediyeler hammadde kaynakları vs. Yardım/Stratejik Az

7 Veriler Nasıl Toplandı? Bu çalışma, Türkiye de bulunan Capital dergisince 2007 yılında belirlenmiş 500 büyük şirketin topluma katkı tiplerinin ne olduğunu ve rakamsal olarak ne kadar katkıda bulunulduğunu ölçmeyi hedeflemektedir. Türkiye deki şirketlerin topluma olan katkıları ilk defa bu çalışmada ortaya konulduğundan ve daha önce bu konuyu ölçen bir soru formu bulunmadığından, ilk olarak bu konuyu ölçen soru formu yazar tarafından doktorasını yaptığı Bath Üniversitesi, İşyeri Örgütler ve Topluluk Merkezinde danışman hocaları Prof. Andrew Millington ve Prof. Stephen Brammer ile geliştirilmiştir. Konunun yeni olması itibariyle şirketlere ulaşmakta sıkıntı yaşanmış ve belirli bir rakama ulaşılabilmesi için Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği nin üyelerine de anket yollanmıştır. Ankete katılan yöneticilerin tercihlerine göre anket yüz yüze ya da telefon yardımıyla cevaplandırılmıştır. Burada anketi cevaplayan yöneticilerin profilinden biraz bahsedersek, genelde şu yol izlenmiştir; Şirkette bir yetkili kişi bulunmuş ya da şirketlere direk olarak telefon edilerek konu anlatılmıştır. Bu konuya en uygun kişiye bu şekilde danışılarak gidilmiştir. Yine de bu çalışmayı cevaplayan yöneticilerin görevleri ve ünvanları gerçekten çok çeşitlidir. Buna göre çalışmayı en fazla kurumsal iletişim, pazarlama ve insan kaynakları yöneticileri ya da onların asistanları cevaplandırmıştır. Aynı zamanda anketi cevaplayan üst düzey yöneticilerde bulunmaktadır yılında, yaklaşık 8 aylık veri toplama süresi boyunca toplam 92 şirket anketi cevaplamayı kabul etmiştir. Şirket isimleri gizlilik politikası sebebiyle bu çalışmada açıklanmayacaktır. Onun yerine sektörel dağılımdan faydalanarak gruplandırma yapılacaktır. Çalışmadaki bir başka önemli nokta ise şirketlerin karakteristiğine göre sınıflandırma yapılmış olmasıdır. Örneğin şirketlerin borsaya kota olup olmadığı, Türk veya yabancı menşeli şirketler olup olmadıkları, ya da aile şirketi olup olmadıkları diğer ülke sonuçlarıyla karşılaştırma yapabilmek amacıyla sorulmuş ve bu yönde de veri toplanmıştır. Anketin kapsamının geniş olması aynı zamanda akademik çevrelerce bu çalışmayı önemli kılmaktadır.

8 Şekil 1: Ankete Katılan 92 Şirketin Sektörel Dağılımı 4,3% 11,9% 6,5% 15,2% 18,4% 16,3% 10,8% 16,3% Finans Bilişim Kimya / İlaç Mühendislik Tüketici Ürünleri İnşaat Tüketici Hizmetleri Diğer Üretim Şekil 1 de ankete katılan 92 şirketin sektörel analizi yapılmıştır. Bu dağılımdan da anlaşılacağı gibi ankete katılan şirketler çok farklı sektörlerden gelmektedir. Ankete katılım en fazla mühendislik, finans ve kimya/ilaç sektörlerinden gelmiştir. Bu dağılımı Türkiye nin ekonomik faaliyet dağılımı ile karşılaştırırsak, üretim sektörü gayrisafi yurtiçi hasılanın %30 unu, hizmet sektörü %60 ını ve tarım endüstrisi bunun %9 unu karşılamaktadır. Buna karşın bizim örneklem kümemiz servis sektörü yerine daha çok üretim sektörüne doğru bir kayış göstermektedir. Bunun sebebi firmaların büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Çalışmamıza Türkiye nin büyük çaplı şirketleri katılmıştır. Oysaki yüksek sayıda küçük şirket servis sektöründe yer almaktadır. Bu şirketler çok fazla topluma katkı yapmadığından ilk etapta bu araştırma dışında tutulmuşlardır. Bu yüzden üretim sektöründeki şirketler bu araştırmada ön plana çıkmaktadır.

9 Sonuçlar Sonuçlar incelendiğinde, ankete katılan şirketlerin 2007 yılında ortalama olarak 2 milyon TL topluma katkı yaptıkları saptanmıştır. Ayrıca 92 şirket toplamda 200 milyon TL katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte sadece bu rakamı göz önüne almak, şirketler tarafından yapılan katkı tiplerinin ne olduğunu ve hangi faktörlerin bunu etkilediğini gizler. O yüzden aşağıdaki tablolarda şirketlerin karakteristiklerine göre yaptıkları topluma katkı tipleri ve miktarları ayrıca incelenmektedir. Buna göre Tablo 2 ye baktığımızda şirketler büyüklüklerine göre 4 gruba ayrılmışlardır. Örneğin ilk çeyrektekiler şirketlerin % 25 ini oluşturmaktadır. Bu verilere göre yüksek oranda yapılan topluma katkılar ilk % 25 lik çeyreğe giren şirketler tarafından yapılmıştır. Buna göre ilk çeyrekteki şirketler, yani ankete katılan 92 şirketin içindeki en büyük 20 şirket toplam yapılan topluma katkının % 93,4 lük kısmını oluşturmaktadır. Tablo 2 Şirketlerin Büyüklüğüne göre Katkı Oranı Yardım Amaçlı nakit para yardımı Sponsorluk Nedene Bağlı Pazarlama Ayni hediyeler Toplam katkı İlk Çeyrek (En fazla katkıda bulunanlar) 91,9% 94,1% 97,3% 91,4% 93,4% İkinci Çeyrek 4,5% 2,2% 0,1% 4,9% 3,1% Üçüncü Çeyrek 2,7% 2,8% 2,5% 3,2% 2,8% Dördüncü Çeyrek (En az katkıda bulunanlar) 0,9% 0,9% 0,1% 0,5% 0,7% Şimdi, şirketlerin topluma hangi yollarla katkıda bulundukları, şirketlerin karakteristiklerine göre incelenecektir. Buna göre Tablo 3 te şirketlerin sektörel olarak ne kadar oranda topluma katkı yaptıkları, topluma katkı tiplerine göre incelenmiştir. Bu çalışmada, toplam 92 şirket 8 ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; finans, bilişim, kimya/ilaç, mühendislik, tüketici ürünleri, inşaat, tüketici hizmetleri, diğer üretim şirketleri olarak belirlenmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki çalışmamıza katılan şirketler, tek tip topluma katkı yapmak yerine, çeşitli şekillerde topluma katkı yapmaktadırlar. Fakat bazı tip topluma katkılar bazı sektörlerde öne çıkmaktadır. Fakat ilk önce toplu olarak sonuçları incelersek ankete katılan 92 şirketin % 90 ı nakit para ile hayırseverlik yapmaktadır. Ayrıca şirketlerin % 80 inin sponsorluk faaliyetlerine önem verdikleri anlaşılmıştır. Bunun tersine sadece %20 lik bir kısım nedene bağlı pazarlama yaptığını belirtmiş, katılımcı şirketlerin yaklaşık olarak % 70 i ise çalışan gönüllüğünü şirket stratejilerinin içine soktuklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar sektörel olarak incelendiğinde ise finans sektöründeki şirketlerin % 93 ünün nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yapmayı tercih ettiği görülmüştür. Çalışan gönüllülüğünü ise en fazla bilişim ve kimya/ilaç sektörleri tarafından yapıldığı ortaya konulmuştur. Ayrıca en fazla nedene bağlı pazarlama

10 % 54 lük oranla tüketici hizmetleri grubundaki şirketler tarafından yapılmaktadır. Buna karşın mühendislik gurubundaki şirketler % 94 lük bir oranla ayni hediyeler yoluyla katkı yapmayı tercih etmektedirler. Tablo 3: Sektörel dağılıma göre Topluma Katkı Oranları Finans 15 Bilişim 10 Kimya/İlaç 15 Mühendislik 17 Tüketici Ürünleri 14 İnşaat 6 Tüketici Hizmetleri 10 Diğer Üretim 4 Bütün Sektörler 92 Topluma Katkı Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100, 0% 100,0% Vakıf yoluyla yapılan Bağış 13,3% 10,0% 26,7% 35,3% 35,7% 66,7% 0,0% 25,0% 25,0% Sponsorluk 93,3% 70,0% 66,7% 100,0% 78,6% 83,3% 100,0% 75,0% 84,8% Nedene Bağlı Pazarlama 26,7% 20,0% 13,3% 17,6% 7,1% 0,0% 54,5% 0,0% 19,6% Nakit Para ile yapılan Hayırseverlik 93,3% 90,0% 100,0% 82,4% 78,6% 100,0% 81,8% 100, 0% 89,1% Çalışan Gönüllüğü 73,3% 80,0% 80,0% 58,8% 57,1% 66,7% 72,7% 50,0% 68,5% Ayni Hediyeler 73,3% 90,0% 93,3% 94,1% 78,6% 83,3% 90,9% 75,0% 85,9% Şirket Ürünleri Bağışı 46,7% 80,0% 66,7% 64,7% 71,4% 66,7% 90,9% 50,0% 67,4% Eski Ekipman Bağışı 66,7% 80,0% 60,0% 82,4% 57,1% 83,3% 54,5% 50,0% 67,4% Hammadde Bağışı 6,7% 30,0% 13,3% 11,8% 21,4% 16,7% 9,1% 50,0% 16,3% Diğer Katkılar 33,3% 10,0% 20,0% 17,6% 14,3% 0,0% 0,0% 25,0% 16,3% Tablo 4 te ise, şirketler sektörel olarak gruplandırılarak, her bir topluma katkı çeşidi için yıllık ne kadar para harcadıkları belirtilmiştir. Ne yazık ki anketimize katılan 92 şirketin hepsi bu soruya olumlu cevap vermemiştir. Bazı şirketler, ne kadar tutarda topluma katkı yaptıklarını açıklayamayacaklarını belirttiklerinden katılımcı şirket sayısına bakıldığında burada 84 şirketin yer aldığı görülmektedir. Rakamlara baktığımızda tüketici ürünleri grubunda yer alan firmalar diğer sektördeki şirketlerden yaklaşık olarak iki kat daha fazla topluma katkı yapmışlardır. Buna karşın finans, kimya/ilaç ve tüketici hizmetleri sektörlerinde yer alan firmaların diğer sektörlerdeki firmalara oranla daha az tutarda topluma katkı yaptığı saptanmıştır. Tüketici ürünleri sektöründen sonra en fazla tutarda topluma katkı yapan sektörün yaklaşık TL ile bilişim sektörü olduğu belirlenmiştir. Bunu TL ile mühendislik grubunda yer alan firmalar izlemektedir.

11 Tablo 4: Sektörel Dağılıma göre Şirketlerin Topluma Katkı Çeşitleri Finans 13 Bilişim 10 Kimya/İlaç 13 Mühendislik 15 Tüketici Ürünleri 13 İnşaat 6 Tüketici Hizmetleri 10 Diğer Üretim 4 Bütün Sektörler 84 Nakit para ile yapılan Hayırseverlik (TL) Yüzde dağılımı 37,45% 46,63% 25,43% 62,41% 2,9% 56,63% 17,95% 65, 09% 31,4% Sponsorluk (TL) Yüzde dağılımı 36,06% 47,51% 37,63% 18,15% 96,8% 20,04% 44,54% 27, 57% 57,0% Nedene Bağlı Pazarlama (TL) Yüzde dağılımı 1,11% 0,24% 14,44% 9,87% o,o% o,o% 7,44% 0,0% 1,0% Ayni Hediyeler (TL) Yüzde dağılımı 25,38% 5,62% 22,5% 19,22% 0,3% 23,33% 30,07% 7,33% 10,6% Toplam Katkı (TL) ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100, 0% 100,0% Şimdi ise şirketlerin sahiplik durumlarına göre topluma yapılan katkılar incelenecektir. Sahiplik durumunu incelemek için Tablo 5 ve Tablo 6 da görüleceği gibi şirketler; borsaya kota olan, yurtdışı operasyonu olan, aile şirketi olan, aile tarafından yönetilen ve yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen olarak guruplara ayrılmışlardır. Şirket sayılarına bakıldığında da görülecektir ki tek bir şirket tek bir kategoride yer almamaktadır. Örneğin bir şirket hem borsaya kota, hem aile şirketi hem de yurtdışı operasyonu olan bir şirket olabilir. Bu yüzden her kategori kendi içinde değerlendirilmelidir. Tablo 5 te sahiplik durumuna göre topluma katkı oranları incelenmiştir. Sonuçlardaki en belirgin farklılık yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen şirketler gurubuna girenlerde görülmektedir. Bu gruptaki şirketler diğer guruptaki şirketlere oranla daha az oranda topluma katkı yapmaktadırlar. Özellikle vakıf yoluyla yapılan bağışlarda ve ayni hediye bağışlarında diğer gruptaki şirketlerin, bu gruptaki şirketlerden daha fazla oranda katkıda bulundukları görülmektedir. Ayrıca borsaya kota olan ve yurtdışı operasyonu olan şirketlerin en fazla nakit para ile yapılan hayırseverlik ve sponsorluk yaptıkları saptanmıştır. Bunun haricinde ise aile şirketleri ve aile tarafından yönetilen şirketlerde ise ayni yardım gözle görülür bir şekilde fazladır. En az hangi tip topluma katkı yapıldığına bakıldığında ise, nedene bağlı pazarlamanın guruptaki bütün şirketler içinde en az orana sahip topluma katkı çeşidi olduğu görülmektedir.

12 Tablo 5: Sahiplik Durumuna göre Topluma Katkı Oranları Borsaya Kota olan Şirketler 49 Yurtdışı Aile Şirketi Operasyonu 56 olan Şirketler 66 Aile tarafından yönetilen Şirketler 29 Topluma Katkı Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vakıf yoluyla yapılan Bağış 36,7% 28,8% 28,6% 27,6% Sponsorluk 83,7% 89,4% 83,9% 82,8% Nedene Bağlı Pazarlama 20,4% 18,2% 19,6% 27,6% Nakit Para ile yapılan Hayırseverlik 87,8% 89,4% 87,5% 89,7% Çalışan Gönüllülüğü 67,3% 77,3% 60,7% 51,7% Ayni Hediyeler 81,6% 86,4% 89,3% 89,7% Şirket Ürünleri Bağışı 65,3% 69,7% 75,0% 69,0% Eski Ekipman Bağışı 63,3% 68,2% 67,9% 62,1% Hammadde Bağışı 10,2% 21,2% 14,3% 27,6% Diğer Katkılar 10,2% 19,7% 16,1% 20,7% Yabancılara ait ve onlar tarafından kontrol edilen Şirketler ,0% 11,1% 77,8% 16,7% 77,8% 72,2% 77,8% 66,7% 50,0% 16,7% 16,7% Sahiplik durumuna göre yapılan topluma katkılar aynı zamanda Tablo 6 da da incelenmektedir. Tablo 6 incelenildiğinde de anlaşılacağı gibi her gurupta yer alan şirketlerin ortalama olarak ne kadar tutarda topluma katkı yaptıkları ortaya konmuştur. Daha öncede ifade edildiği gibi bazı şirketler yaptıkları topluma katkı tutarını paylaşmak istemedikleri için bu gruba dahil olan şirketlerin sayısı Tablo 4 e göre daha azdır. Sonuçlara göre ortalama olarak en fazla 3.3 milyon TL katkıyla borsaya kota olan şirketler birinci sırada yer almaktadır. Yurtdışı operasyonu olan şirketler ise 2.5 milyon TL ile ikinci sırada bulunmaktadır. En düşük miktarda topluma katkı ise 670 bin TL lik tutarla yabancılara ait ve onlar tarafından yönetilen şirketlerce yapılmıştır. Sahiplik durumu aile şirketi olan ve aynı zamanda aile tarafından yönetilen şirketler ise yaklaşık olarak 1.5 bin TL gibi ortalama bir miktarla topluma katkı yapmaktadırlar.

13 Tablo 6: Sahiplik Durumuna göre Şirketlerin Topluma Katkı Çeşitleri Borsaya Kota olan Şirketler 45 Yurtdışı Operasyonu olan Şirketler Aile Şirketi Aile tarafından yönetilen Şirketler 27 Nakit para ile yapılan Hayırseverlik (TL) Yüzde dağılımı 30,0% 32,0% 17,0% 71,0% Sponsorluk (TL) Yüzde dağılımı 60,0% 58,0% 74,0% 22,0% Nedene Bağlı Pazarlama (TL) Yüzde dağılımı 0,1% 1,0% 2,0% 1,0% Ayni Hediyeler (TL) Yüzde dağılımı 9,9% 9,0% 7,0% 6,0% Toplam Katkı (TL) ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Yabancılara ait ve onlar tarafından kontrol edilen Şirketler ,6% ,7% ,9% ,8% ,0% Ayrıca yapılan anket çalışmasında şirketlerin en çok hangi alanlarda katkı yaptıkları da sorulmuştur. Anket sorusunda bulunan alanlar; eğitim, sağlık/tıbbi araştırma, sanat & kültür, spor, çevre, din, gençler için yardım, yaşlılar için yardım, uluslararası yardım, siyasal ve hayvan hakları olarak sınıflandırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılan 92 şirket en çok eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında topluma katkı yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca şirketlere bir ilke olarak desteklerini vermeyecekleri alan(lar) sorulduğunda ankete katılan firmaların çoğunluğu bu alanları din ve siyaset olarak belirtmişlerdir. Şirketlere aynı zamanda topluma katkı davranışlarında hangi paydaşların etkili olduğu sorulmuştur. Bunun için paydaşlar şu şekilde sıralanmışlardır; müşteriler, çalışanlar, hissedarlar/yatırımcılar, devlet/yasa koyucular, tedarikçiler ve toplum örgütleri. Her bir şirkete, bir takım sorular sorularak paydaşların şirketin sosyal sorumluluk davranışlarında ne kadar etkin olduğu ölçülmeye çalışılmış ve yapılan analiz sonucunda sadece hissedarlar/yatırımcılar sınıfındaki paydaşların şirketlerin topluma katkı davranışlarında yoğun olarak etkili olduğu saptanmıştır.

14 Diğer Ülkelerle Karşılaştırmalar İngiltere de her yıl topluma olan katkılar çeşitli kurumlar aracılığıyla ölçülmektedir. En son yapılan araştırmaya göre İngiltere de 2008 yılında incelenen 100 büyük firma, gönüllü sektöre 1 miyar sterlin ayırmıştır. Bu 100 firmanın %10 u toplam bağış miktarının %60 lık kısmını kapsamaktadır. Yapılan katkı tiplerine bakıldığında ise %68 lik oranla, en fazla nakit bağış olarak yapılan hayırseverlik gelmektedir. Bu oranı %21 ile ayni hediyeler, %16 ile ürün bağışı ve %5 ile çalışan gönüllülüğü izlemektedir. İngiltere de imalat ve finans en fazla katkı yapan sektörler olarak belirlenmiştir. İngiltere de en fazla katkı sanat, tıbbi araştırma, engelli/hastalık alanlarına yapılmaktadır. Katkı yapan şirketlerin %63 ü politik ve % 74 ü dinsel yardım yapmayı kesinlikle tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Birleşik Devletler deki durum ise Comimitte Encouraging Corporate Philanthropy (CECP) Derneği tarafından 2008 yılında yapılan araştırmada gözler önüne serilmektedir. Bu araştırmada 136 lider şirket incelenmiştir. Sonuçlara göre Fortune 100 de listelenmiş şirketler listelenmemiş şirketlere göre 2 kat topluma katkı yapmış. Yapılan katkıların sadece %19 u nakit olmayan katkılardır. Sektörlerden İlaç/sağlık %29,9 luk, finans %17,4 lük ve perakende %10,4 lük oranlarıyla en fazla katkıyı yapan sektörler olmuşlardır. Topluma katkı yapan şirketlerden %31 i sağlık ve sosyal servislere, %25 i eğitime, %14 ü toplum ve ekonomik gelişmeye ve %3 ü doğal çevreye yardım yapmaktadırlar. Ayrıca Birleşik Devletler de yapılan topluma katkıların %90 ı Amerika daki büyük şirketler tarafından yapılmakta, sadece %8.8 i deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden gelmektedir. Avrupa ülkeleri için yapılan çalışmalara bakıldığında bu konuda çokta fazla araştırma yapılmadığı görülmektedir. Yapılan birkaç araştırmanın sonucuna göre Fransa da banka sektörü %22,8 lik, yemek sektörü %9 luk ve sigorta sektörü %7,2 lik oranlarla en fazla katkıyı yapan sektörlerdir. Fransa da genellikle topluma katkıda bulunan her 3 şirketten birinin sosyal ve insana odaklı bağış yaptığı saptanmıştır. Yapılan bir başka çalışma göstermiştir ki Almanya daki şirketler genelde en fazla sponsorluk odaklı topluma katkı faaliyetleri düzenlemektedirler.

15 Sonuç ve Öneriler Bu çalışma Türkiye deki şirketlerin topluma katkı davranışlarını ölçen ilk kapsamlı çalışma niteliğini taşımaktadır. Türkiye de birçok şirket topluma katkı yapmakta ancak bu davranışlar daha önce hiç ölçülmemiş ve bugüne kadar bu konuya hak ettiği önem verilmemiştir. Şirket vatandaşlığı, sosyal sorumluluk, kurumsal yönetim kavramlarının ön plana çıkması ile topluma katkı kavramı Türkiye deki firmalar için artık hayırseverlik davranışı olarak görülmesinden öte stratejik planlama gerektirecek, şirket ana stratejilerinin içinde yer alan, raporlamalarda belirtilen bir konu halini almaktadır. Bu sayede bu konuda yapılan çalışmaların gelişerek, şirketler tarafından da desteklenerek sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye deki sonuçlara bakıldığında diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla bir paralellik olduğu görülmüştür. Örneğin diğer ülkelerde de FTSE 100, Fortune Index listesine girmiş olan firmaların daha fazla topluma katkı yaptığı saptanmıştır. Bizde de topluma katkının en fazla borsaya kota olmuş firmalar tarafından yapıldığı görülmüştür. Bu demektir ki, şirketler belli koşullara, standartlara, hukuki düzenlemelere uygunluk sağladıkça daha çok görünür olabilecek, saygınlıklarını daha fazla arttırabileceklerdir. Bunun gerçekleşmesinin bir yolu da topluma katkı yapmaktır. Aynı zamanda Türk menşeli şirketler kendi ülkeleri için daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Bu durum Birleşik Devletler deki durumla da paralellik göstermektedir. Bu sayede her şirket kendi ülkesinde daha fazla topluma katkı davranışları yapmayı benimsediği ortaya çıkarılmıştır. Yine bazı sonuçlar bakımından Türkiye, diğer ülkelerle farklılık göstermektedir. Buna göre, araştırmaya katılan şirketlerin %25 inin topluma katkıyı kurdukları vakıflar aracılığıyla yaptıkları saptanmıştır. Bu oran Birleşik Devletler ve Almanya ile kıyaslandığında düşük olmasına rağmen İngiltere ve diğer ülkelere göre yüksek bir orandır. Ayrıca Türkiye deki finans sektöründe yapılan topluma katkıların diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha az miktarda olduğu belirlenmiştir. Özellikle Birleşik Devletler, İngiltere ve Fransa da topluma katkının en fazla bankalar tarafından yapıldığı saptanmıştır. Bu çalışmada topluma katkı davranışlarını ölçen soru formu Türkiye için özel olarak geliştirilmiştir. Bu yüzden Türkiye deki farklılıklar da gözler önüne serilmektedir. Fakat çalışmaya sadece büyük çaplı özel şirketler katılmıştır. Daha küçük çaplı şirketlerin ve kamu şirketlerinin de araştırmaya katılmasıyla, karşılaştırmalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu çalışma ilk defa yapıldığından şirketlerin katılımının sağlanmasında zorluk çekilmiştir. Bu çalışma her sene daha fazla firma katılımıyla geliştirilirse, hem şirketler hem de akademik açıdan daha değerli karşılaştırrmalı verilere ulaşabiliriz.

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL 9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AKADEMİ ÖDÜLLERİ 30 KASIM 2O17 İSTANBUL Gelecek on yılda dünyayı bekleyen

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Temmuz ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen 2014

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir?

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir? ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Memnuniyeti Grafik ve Raporları A-GRAFİKLER ve TABLOLAR 1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI. 10 Aralık 2013

14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI. 10 Aralık 2013 14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 10 Aralık 2013 Finans Sektörüne Duyulan Güven CFA Institute un 2013 yılında Edelman şirketine yaptırdığı Güven Barometresi anketi sektörlere duyulan güveni ölçüyor.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür SORUMLU ŞEHİRLER Dr.Ali Ercan Özgür Sosyal Sorumluluk İlinti Yaptığın İşi Doğru Yapmak Ahilik İşyerinde İnsan Hakları Çevre Girişimcilik Çatışma Bölgelerinde KSS Şirketlerin Şehirlere Katkısı Bağış, Hayır

Detaylı

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri 2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri Mayıs 2016 Willis Towers Watson Ücret Araştırmaları olarak 31 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında uyguladığımız 2016 yılı Ücret

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim YÖNETİCİ ÖZETİ 2012 yılında En Yüksek ARGE Harcaması yapan uluslararası firmaların sektörlerine bakıldığında en yüksek 10 sektör toplam ARGE harcamalarının %84 ünü karşılamaktadır. Türkiye de yapılan ARGE

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 PERYÖN & Towers Watson İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 İş Güvenliği nin Etkisi Her yıl tüm dünyada milyonlarca çalışan iş yerindeki kazalar sonucu yaralanmakta, binlercesi ise hayatını kaybetmekte.

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Şubat 2016 2016 Peryön ve Willis Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2015 Temmuz ayında PerYön ve Willis Towers Watson tarafından

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY

Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi (I) Oturumu Fadile PAKSOY Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir İtibar Fadile Paksoy Benchmark Ajans Başkanı 17 Ekim 2012, Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU SPOR A.Ş. FARKIN OLSUN PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İyi fikirler sınırları yok eder. 1.Giriş SPOR A.Ş., 2014 yılı içinde Kurumun İçin Proje Üret Farkın Olsun sloganı ile bir proje yarışması düzenledi.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Dünyamız son yirmi yılda hızlı bir şekilde değişti. Hem ekonomik,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

VUCA DÖNEMİ ALGI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Nisan 2017

VUCA DÖNEMİ ALGI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Nisan 2017 VUCA DÖNEMİ ALGI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Nisan 2017 AMAÇ VE YÖNTEM AMAÇ VE YÖNTEM Araştırmanın ana amacı; katılımcıların VUCA dönemine dair beklentilerini, hazır bulunuşluklarını, bu dönemdeki zorluklarla

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

Eğitim Önerisi (Çalışmaları)

Eğitim Önerisi (Çalışmaları) Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız.

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız. Appendix 3 KOBİ Yöneticileri için Anket Formu Araştırmacı Türkiye de e-ticaret: Türk KOBİ lerinin e-ticaret durumu üzerine bir çalışma yürütmektedir. Araştırmacının gerekli sonuç ve tavsiyelere varabilmesi

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Türkiye nin çeyrek Net İstihdam Görünümü: +%10

BASIN BÜLTENİ. Türkiye nin çeyrek Net İstihdam Görünümü: +%10 BASIN BÜLTENİ Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması na göre 2013 1. çeyreğinde istihdam beklentileri düşse de, Türkiye Avrupa daki en iyimser ülkelerden biri olmayı sürdürüyor Bugün yayınlanan Manpower

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012

2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU. Ocak, 2012 2012 ÜCRET ARTIġI ARAġTIRMASI RAPORU Ocak, 2012 ARAġTIRMA HAKKINDA 2012 Aralık ayında PERYÖN web sayfasında yer alan, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık 25.000 kişiye iletilen on-line

Detaylı

Tecrübemiz. Esra Pelitözü Kuday

Tecrübemiz. Esra Pelitözü Kuday Amacımız Her türlü yatırım ortamında Benchmark üzerinde, belirgin mutlak getiri Müşteri profili ve risk / getiri tercihlerine uygun portföy yapılandırması Risk dağıtımı, kısa pozisyonlar ve zarar kesme

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı. Araştırmada

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Afrika da İş Yapmak.

Afrika da İş Yapmak. Afrika da İş Yapmak 2017-2018 Amaç Bu program, Afrika kıtası ile çalışmak, mevcut iş hacmini arttırmak, Afrika nın herhangi bir ülkesine ürün ya da hizmet satmak, ortaklık kurmak, distribütör/toptancı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çalışan-Eğitimli Kadına Yönelik Şiddet konulu bir

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ Genel Amaç İş yaşamında başarılı olmak ve rakiplerinden sıyrılarak farklılık yaratarak isteyen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, akademik bilgiler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖDEME PERFORMANSLARI. 23 Ekim 2014

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖDEME PERFORMANSLARI. 23 Ekim 2014 TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖDEME PERFORMANSLARI 23 Ekim 2014 Ticari Alacak Performans ve Portföy Yönetimi Anketi Günümüzde riskleri yönetmek ve nakit akışını hızlandırmak her zamankinden daha zorlu... Uygulandığı

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Sürekli ve Kazançlı Büyüme.

Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Sürekli ve Kazançlı Büyüme Didem ESEN Danışmanlık Grup Yöneticisi NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Sürekli ve Kazançlı Büyüme. Bir önceki yılın finansal sonuçları, mali tabloları başarılı olarak yorumlanan,

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim 19.02.2014 Kazananlar Konferansı Rakamlarla Method Research Company Tarihçemiz Mükemmellik Yolculuğumuz Method Neler Yapıyor? 01. Bölüm «Liderler» Kitap sunumları yapma ve sunuma katılım Sosyal etkinliklere

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı