BİR KISIM İNANÇ SEMBOLLERİ İTİBARİYLE AVANOS HALK KÜLTÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR KISIM İNANÇ SEMBOLLERİ İTİBARİYLE AVANOS HALK KÜLTÜRÜ"

Transkript

1 BİR KISIM İNANÇ SEMBOLLERİ İTİBARİYLE AVANOS HALK KÜLTÜRÜ Yaşar Kalafat 1 GİRİŞ: Biz, bu çalışmamızda, üzerinde çalıştığımız halk inançlarının sembol oluşturanlarının şablonunu Avanos halk kültürü, daha ziyade halk inanmaları kültürü bulgularına uygulamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın genelinden edinilen ortaya çıkan sonuçlar itibariyle halk kültür vasat ve vasıtalarının süzgecinden, yeterince geçirildiği maalesef söylemez. Bu durum kült oluşturduğu üzerinde durduğumuz objelerin yeni bilgilerle de ikmali gerektiği söylenebilir. Böylesi bir çalışmanın çok uzun bir soluk, süreç ve kadro gerektirdiği bir gerçektir. Biz çalışmalarımızla halk kültürü verilerini kimliklendirirken derlenilen verilerin Türk kültür coğrafyasının geneli için tarihî geçmişi de dikkate alarak yüzleştirmeğe çalışıyoruz. Bunu alan çalışması yaparak ve yapılmış alan çalışmalarından yararlanarak gerçekleştirme cehti gösteriyoruz. Kült oluşturduğu kanaati doğan objeleri merkeze alarak yapılan yeni çalışmalar, kültür coğrafyasının yeni tanışılan bölgelerinde, teşhisi; doğrulayan, zenginleştiren bulgulara ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylece kültler bölgeler ve kesimler arasında kodlar araştırmalarımızda yerini almaktadır. Bu kodların oluşturdukları köprüler Türk kültürlü halkların kültür bağlarıdır. Nihai amacımız kesin sınırlar çizmek ve katı sınıflamalar getirmek değildir. Böylesi bir anlayış kültürün ve kültürel çalışmanın ruhuna aykırı olur. Bununla beraber manevi kültür ürünlerinin büyük çoğunluğu gerek yapısal ve gerekse işlevsel bakımdan semboller dünyasının alanı içerisine girerler 2. Türk kültürünün ruh kökenine inmek, ondan yeniden kuvvet almak, heyecan kazanmak güçlenmek için Türk hayat felsefesine sahip olunması gerekir. Bu noktada inanç sembolizmi önem kazanır. Eski Mısır ın, Eski Hind in, Eski İran ın Eski Yunan ve Roma da olduğu gibi remizleri vardı. 3 Halk inançları kültürü çalışanı olarak böylesi bir arayışın halk inançları vasatında da başlatılması gereğine inanıyoruz. Psikanaliz Türk mitolojisi üzerinde çalışan araştırmacıların da kullana geldiği bir metot olmuştur. Onun mitik düşünceden hareketle Türk mitolojisine özgü değerlerin yorumlanması ve bu değerlerin bir sistem haline getirilmesi bir başka ifadeyle mitik düşüncenin Türk mitolojik sistemine yansımasının sembollerle gösterilmesi şeklidir. 4 Tarzında bir açıklama bizim metot arayışımıza büyük ölçüde ışık tutmaktadır. 1 Dr., 2 K.Özlem Alp, Orta Asya dan Anadolu ya Kültürel Sembollere Giriş, Ankara, 2009, s.1 3 Bedi N. Şehsuvaroğlu, Dinlerde ve tarikatlarda Sembolizm Remizler, İstanbul, Nerin Yayın, Gök Tanrı İnancı Bağlamında Türk Mitolojik Değerlerinde Cinsiyet, İzmir, 2012, s.11

2 METİN: Halk inançlarının ilişkili olmadığı veya iz bırakmamış olduğu halk kültürü ersi yoktur. Doğum ninnisinden ölüm yasına kadar her türlü inanç ve uygulamada muhakkak bir şekilde inan vardır. İnanç kimlik ilişkisi irdelenirken ilgili yöreyi veya toplumu içeren her türlü bibliyografyanın tespiti zarureti vardır. Bu noktada bize göre ilk adım Avanos bibliyografyası çıkarılmalı veya zenginleştirilmelidir. İkinci adım, coğrafyanın kültür tarihi ile bu coğrafya üzerinde çağımızda yaşayan halkın kültür tarihinin örtüştürülmesi olmalıdır. Türklük Anadolu da Müslüman Türkler olarak girmeden evvel Anadolu da İslamiyet e giren Türkler olarak da var olmuşlardır. Bu süreç zarfında Türkler Anadolu da farklı dinlerin mensubu olarak da bulunmuşlar ve farklı dinlerden halklar da genel Türklüğün içerisinde yer alabilmişlerdir. Bu noktada yaşayan Avanoslular hangi dönemde ve hangi kavime ait olur ise olsun geçmişten günümüze üretilmiş her kültürün bir şekilde sahibi ve varisidirler. Bu sahiplenmede incelik yaşanmış kültürlerin varisi olunurken, onların sunumunu Türk kültürü içerisinde yapabilmektedir. Sosyo kültürel yapısını inceleyeceğimiz Avanos un halkının etnik kimliğine gelince, Anadolu Oğuz iskân tarihine bakılması atılacak ilk adımı teşkil edebilir. 24 Oğuz boyunun hiç birisi sadece bir ilçeye iskân olmadı. Bir ilçede Oğuz iskânı aranırken sadece bir boy üzerinde durulamayacağı da açıktır. Daha önemlisi iskân coğrafyasının sınırları ile ilçelerin siyasi sınırları doğal olarak çok farklıdırlar. Bu sosyal alt yapının aldığı çeşitli göçler ve demografik hareketlilik de etno-sosyal yapıya yansıdı. Avanos un insan yapısına her toplumsal Avanos Yöresinde Lakaplar ve Soyağacı Örneği yapılanma eskiler, yeniler ve zaman içerisindeki değişmeler Avanos halk kültüründe ve bu arada halk inançları kültüründe bir şekilde bir iz bıraktılar. Anadolu nun milattan evvelki kavimlerinin çok tanrılı olduklarını ve yeni kavimlerin eski meskûn halkın inancına müdahale etmedikleri de bilinmektedir. Hal bu olunca yaşanılan kültürün tamamen bir medeniyetin izlerini taşıdığını söylemek kendimizi tanımamızı zorlaştırır. Birlikte yaşayan halklar birbirlerinden ve kendilerinden evvelkilerden etkilenirler. Bütün bunları senteze oluşturan toplumlar milli kimliklerini güçlendirir bunu yapamayan tarihe gömülür giderler. İdari sınırlar ile kültür sınırlarının tamamen örtüşmeleri de doğal olarak beklenmemelidir. Sanat her türlüsü bir ekol, bir usta çırak ilişkisi meselesidir. Etkileme ve etkilenmenin coğrafyası idari sırlarla belirlemeyeceği için araştırma konuları çok kere Avanos ve çevresi/yöresi/civarı gibi isimler alabilmeli. Bu seçim araştırma sonuçlarının yöresel olmaktan kurtarma imkânını kazandırır. Araştırma sonuçları ile verilen mesajın coğrafyasını genişletebilir. Bu noktada yer adları ve aile adları özel önem arz ederler. İç İşleri Bakanlığı nın köy isimlerine varıncaya kadar eskileri ile birlikte listelenmiş köy isimleri bilhassa Oğuz boy isimlerini taşıdıkları için çok önemlidir yılının Şambayat köyü günümüzde İğdelikışla olmuştur 5. Yer ve aile isimleri toplumun tarihi katmanlarına hulul edebildikleri nispette kimlik belirlenmesine yardımcı olurlar. Bu isimler kültürün çeşitli alanlarında kimliklere ulaştıran 5 Necat Çetin, İğdelikışla (Şambayat) Köyünde 1302 Yılı (M.1904) Son Osmanlı Nüfus Sayımı (Tahriri), Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s

3 şifreler içerirler ve yapılan çalışmaya derinlik kazandırırlar. 6 Bilinçsizce değiştirilen yer adları vukuatı kadar, bu hazineyi yok saymak da kültürel hayata zarar verir. Bir kısım batı etimoloji çalışanları halk kültürü-mitoloji bağlantısı üzerinde dururlarken saha çalışması yapan, yapılan saha çalışmaları verilerini karşılaştıran ve mitoloji araştırmalarında halk inançları verilerini değerlendiren çalışmaları ayrı sınıflamalarda ele almaktadırlar. Türkiye de bu üç işlem aynı dosya içerisinde sürdürülmektedir. Bu bakımından halı dokumacılığı gibi konularda yapılan çalışmalarda renklerin verdiği mesaj, bir takım formel sayıların mesajı, motiflerin isim almalarının var ise özel anlamı bu anlayışla ele alınabilmeli veya aynı konuda devam edebilecek ikinci çalışma ile bu ihtiyaç karşılanabilmeli, kanaatindeyiz. Yılanlı Bahçe veya Üç toplunun anlamı böylece mesaj içerme boyutunu da içerebilir. 7 Aynı açıklamanın kapsamına Çocuk oyunları da girebilir. Çocuk oyunları, oyun malzemesi oyunun kurgusu ve içerdiği sözlü verileri ile adeta toplumun geçmiş medeniyetlerinden, çocuklar seviyesinde oyun türü ile anlatılan izlerini taşırlar. Aşık oyunu türleri Atlı göçebe bozkır medeniyetini savunma ve saldırma yöntemlerini hatırlatır. Aşık oyunlarında bey, kale, vezir, sınır, tok, aç, alanına girme, alanını koruma gibi kavramlar vardır. Beş Taş oyunu gibi, üç taş ve dokuz taş oyunları da vardır ki, bu formel sayıların halk inançları boyutu ta vardır. Yakar Top oyunundaki yassı taşları toplamak onları üst üste koymak düşmelerini sağlamak veya onları korumak, kutsal mekânlara uygulanan saçı türleri ile çok benzeşmektedir. Bilhassa Türkmenistan da görülür. Bu uygulamada da üçtaş, beş taş, yedi taş nadiren de dokuztaş üst üste konur ve adak sahibi bu taşların konulması ve korunmasını takip eder. Keza çok sayıda küçük taş toplayıp yağmur dualarında bunları belirli işlemlerden geçirmek de bu türden örneklerdir. Oyunun genel alanını ve oyunun iç alanını daire ile çevirmede de inanç izleri aranabilir. Zerdüştizmde daire içerisine alınan kimse hapis edilmiş olarak kabul edilir. Etrafı daire ile çizilmiş çocuk oradan ancak daireden bir kısmın silinip kapı açılması ile esaretten kurtulabilir. Kemer, aşık, koza-lepbik, topaç, mendil ve daha bir çok oyunda Beştaş oyununda olduğu gibi daire, çember motifi vardır. Kanaatimizde üzerinde durulabilir. Avanos-Nevşehir yöresinde görülen Hıdrellezde genç kızların kısmet açılması için toplayıp sonra kızıl Irmağa attıkları Yedi taş uygulaması, Kız evine giderken sözleri geçerli olsun diye oğlan evinin yedi taş toplayıp kız evinde minder altına koyması 8 taş kültü içerikli uygulamalardandır 9. Kız evine gidince isteyicilerin etkili olabilmeleri için farklı uygulamalar da yapılır. Bunlardan bazıları; çoraplar ters giyilir kız evinin olumsuz olma ihtimali olan cevap etkilenmek 6 Adem Öger, Avanos Yöresinde lakaplar ve Bir Soyağacı Örneği, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s Adem Öger,-Gülbin İnce, muhtemelen seçilmiş olmayan s Fatma Köse, Nevşehir-Avanos ta Evlilik Adetleri vve Bu Adetlerin Günümüzde Geçirdiği değişmeler, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s Yaşar Kalafat, Ağrı Dağı ve Yakın Çevresi Örnekleri İle Türk Kültürlü Halklarda Taş Kültü III. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010 Ağrı, İstanbul 2011, s

4 istenir, Kız evinin kapısına iğne sançılır. Böylece olumsuz cevabın önünün alınacağına inanılır. Görüşmeler yapılırken gizlice ipliğe düğüm atılarak kız evinin ağzı bağlanmak istenir. 10 Ninniler de bu özelliği taşırlar. Annelerin ninnilerdeki sözlerin arasına sıkıştırdıkları mesajlarda bir takım ongun ve tabuların izleri vardır. Anne bebeğine kiminle arkadaşlık yapacağını, kimin ona yol göstereceğini, nelerden sakınması gerektiğini, nelerden güç almasını istediğini ninni dile ile anlatır. Bu ipuçlarını yok sayarak günümüzden geçmişe yolculuk yapmamız nasıl mümkün olabilir. Bu örnekleri artırıp anlamlandırmak, perdeyi aralayabilir. Hayatın her safhasındaki inançlarda rastlanılan ters motifi Beştaş oyununda da karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgu Türk düalizminin çocuk oyunlarına yansıması mıdır? Diye sorma ihtiyacı duyurmaktadır. 11 Anadolu da Türk mitolojisinin kök hücreleri aranırken geçmiş Anadolu medeniyetlerinin dinleri, bilhassa Zerdüştizm, dinler tarihinin Ortadoğu faslı muhakkak programda yer alabilmelidir. Ayrıca, Türkiye de bir kısım Türk mitolojik iz arama çalışmaları, Anadolu başlangıçlı sürdürülürken, Orta Doğu mitolojisinde, Fars ve Arap mitolojilerinin yanısıra Türk mitolojisinin de yer alması ihtiyacı duyuluyor ise ki, bu ihtiyacın olduğu açıktır, Edebiyat tarihi çalışmalarında İnançla Göç ile yetinilmeyip, Anadolu Türk halk destanları dönemi ile Türk Mitolojisi dönemi verileri Anadolu da da ilişkilendirilebilmeli, aradaki kopukluk giderilebilmelidir. Halk edebiyatını Anadolu dan örneklerken, mitolojik dönemi Altaylarda arayan halk edebiyatı çalışmaları, sürekliliği olmayan, kopuk halkası olan çalışmalar olmaktadırlar. İran Mitoloji çalışmaları bu ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Türk renk anlayışının mistik kültürden maddî kültüre yansımasını bilhassa kızıl renk için en uygun halk kültürü ortamı yanılmıyorsak Avanos ve çevresidir. Al ın duvakta kına örtüsünde gelinlilikte, bekâret kuşağında, kızamık şerbetinde ve daha birçok veride yer aldığı bilinirken 12 muradını alamadan ölen genç kızın tabutuna al banttan kuşak bağlandığını, keza definden hemen sonra mezar taşına al tülbent bağlandığı biz bu coğrafyanın kırsalında gözleyebildik. Al Karısındaki al ile etnografyada yaşayan alın ilişkisini kurabildiğimizde, ister halıda olsun isterse kök boyadan elde edilmiş olsun, o al bizim halımız olur. Ayrıca Kızıl Irmak adının inanç etimolojisi de zenginlik kazanabilir. Avanos ta izleri takip edilebilen Beşik Kertmesi yöntemi ile evliliğin 13 ilk çıkışına dair bir açıklamaya göre, tarihin bir döneminde padişahın bir prensi dünyaya gelinde onun kırkı çıkıncaya kadar ülkede dünyaya gelen bütün kız bebekler onun beşik kertmesi konumunda olurlarmış. Bu, bir nevi sözlülük bir nevi sahiplilik bir nevi adeta adaklılık gibi taraflara 10 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 2010, 6. S , Bsk. Ankara Berikan yayınlar 11 Ayşen Tüzel, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları: Avanos Örneği, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s Yaşar Kalafat, Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, xx, Berikan, Ankara, 2012,s Fatma Köse, Nevşehir-Avanos ta Evlilik Adetleri Ve Bu Adetlerin Günümüzde Geçirdiği değişmeler,, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s

5 sorumluluk yükleyen bir sosyal ilişki şekli imiş. Bu bize halk inançlarındaki sahipli yer ve sahibinden icazet olma uygulaması ile ilgili inançları hatırlatır. Anadolu Türk kültür coğrafyasında anadili Türkçe veya Kürtçe olan halk kesimlerinde amcaoğluna verilmiş bazı haklar vardır. Amcakızı evlenecek ise ilkin amcaoğlunun kanaati alınır. O talip olur ise öncelik onun hakkıdır. Amcaoğlu nun gelinlik kızın erkek kardeşi gibi bazı sorumlulukları da vardır. Erkek kardeşi olmayan gelin adayı kızın bekâret kemerini amcasının oğlu bağlar. 14 Avanos-Nevşehir yöresinde görülen dul kadından kaçınma inanç ve uygulaması, Kızın yorganı kaplanırken yorgan aile düzeni aile düzeni yerinde bir kadına kaplatılır böylece yeni evlilerin mutluluğuna inanılır Dul ya da evli kalmış yorgana dokundurulmaz. 15 Türk kültürlü halkların halk inançlarında bir kült oluşturmuştur. Dul kadın etrafında bir inanç yumağı vardır 16. Kız istemeğe, gelin çeyizi dizmeğe, kına gecesi şenliklerine dul kadın pek götürülmek istenilmez. Dul kadın, iki üç evlilik yaşamış kadın evlenmesi geçirmiş kadında adeta bir uğursuzluk aranır. Nişan şahitliğine iyi anlaşabilen uzun evlilik süresi yaşamış kimselerden şahit seçilir. Bütün bu ve benzerleri halk inançlarındaki kişioğlu inancının er kişi ve kadın kişi inançlarının yapı taşlarını oluşturur. Kişioğlu kültü ile ilgili Avanos-Nevşehir yöresinde halk inanmalarında yaşayan başka bulgular da vardır. Bunlar sözlü kültür verilerine de yansımıştır. Şu derenin uzunu Kınalı parmak ucu Ergin olan kızların Kabul olmaz orucu 17 türküsündeki ergin kızlara yüklenen anlam inanç çalışmaları bakımından irdelenmeye muhtaçtır. Anadolu genelinde yeni çiftlerin ilk gecelerindeki uaların kabul olacağı ve keza bebek sancısı çeken anne adayının duasının kabul edileceği inancı vardır. Ayrıca annenin bedduasının çocuğuna etki etmeyeceği emzirilmiş sütün kargışın yolunu keseceğine inanılır 18. Avanos-Nevşehir yöresinde görülen kısmet açma amaçlı, Hıdrellezde Kızılırmak kenarında güneş doğmadan evvel yapılan mesaj içerikli uygulamalar 19, Nahcıvan Türk kültür coğrafyasında da vardır. Güneş doğmadan nevruz da akarsudan alınan suya Ham Su denir. Bununla şifa bulunduğuna kısmet açıldığına ve bunun bereketi celp ettiğine insanılır Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Emmioğlu, Töre, S. 12 Ocak 2013 s Fatma Köse, a.g.m. 16 Yaşar Kalafat, Türk Kültür Coğrafyasında Dul Karı Kültü VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorunda Tıp Günleri (11 14 Mayıs 2011 Mersin) 17 Hüseyin Gönül, Avanos Türkülerinde Güzel İmajı, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s Yaşar Kalafat, Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ile Türk Kültürlü Halklarda Alkışlar-Kargışlar, Berikan yayınları, Ankara, Fatma Köse a.g.m. 20 Yaşar Kalafat, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak Halk İnançları Hattı, xv,,berikan, Ankara, 2012

6 Avanos-Nevşehir yöresinde genç kızların kısmetlerini tahmin için tuzlu ekmek yiyip yastığının altına kilit koyarak niyetlenip görecekleri rüyayı yorumlamaları uygulaması Kuzey ve Güney Azerbaycan Türk kültür coğrafyalarında Azerbaycan Iğdır, Kars ve Ardahan da Tuzlu Glik olarak ve Artvin yöresinde ise Bogol olarak bilinir ve Nevruz da uygulanır 21. Avanos ta Nevruz ve Hıdrellezde yapılan ritüeller/ayinle ilgili uygulamalar büyük ölçüde örtüşürler. Kilit açıp-kapama ve kilit etrafında oluşan halk inançları Avaonosta kısmeti tahmin uygulamaları ile karışmıştır. Kilit aıp kapama daha ziyade büyü yapma ve yapılmış büyüğü bozma içeriklidirler. Fatma Köse nin Avanos-Nevşehir yöresinden tespiti yaptığı Gelin Hamam uygulaması Bulgaristan, Rodos, Azerbaycan ve Anadolu Türk kültür coğrafyasında bir dönemler çok yaygındı. Gelin hamam takımları gümüş takunyaları ile çok ünlü idiler. Bu hamamlar müzikli ve ikramlı olur. Gelin Alayları için oğlan evi süslenmiş faytonlar hazırlatırdı. 22 Avanos-Nevşehir yöresinde görülen Kelle Atma Oyunu 23 Halk kültüründe kelle ile ilgili inançları zenginletici niteliktedir. Kafkasya ve Anadolu nun Mardin bölgesinde Kızıltepe de görülen Sofrada Kelle büyük ziyafetlerde itibarlı kimsenin önüne ikram olarak konulan pişirilmiş kelle uygulamasıdır. Karaçay Türk kültür bölgesinde ziyafetlere davetlilerin en itibarlısına en uygun kimselerine bir nevi alkış ile dağıtır. Davetlerde hakaret edilecek kimsenin önüne pişirilmiş merkep kellesi konur. Hamile hanıma kelle eti ikram edilmez. Pişirilmiş koyun kellesinin çene kemiklerine bakılarak doğması beklenilen bebeğin cinsiyeti tahmin edilmeğe çalışılır. Yağmur duasında at kelle kemiğinden ve ambar ve bağ nazarlıklarında koç kelle kemiğinden nazardan korunmak için yararlanmak istenir. 24 Avanos-Nevşehir yöresinde görülen gelin erkek evine gelince ona yumurta atılması, gelinin aynaya baktırılması ve su serpilmesi, testi çanak kırdırılması 25 Türk kültür coğrafyası halk inançlarında yumurta 26, ayna, 27 su 28 ve ses 29 ile ilgili inançların farklı yansıma biçimleridir. 21 Yaşar Kalafat-Ülkü Önal, Geçmişten Günümüze Karşılaştırmalı Artvin Halk İnançları Kültürü-Yatırlar- Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildirileri II Editör Fatih Demirel, Hüseyin Efe, Artvin Çoruh Üniversitesi, (31 Mayıs 02 Haziran 2012 Artvin) Artvin 2012, s Yaşar Kalafat Bulgaristan da Türk Halk Folkloru Sempozyumu ve Bulgaristan Gezi Notları Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı Ankara 2002 sh ; Bulgaristan Şumnu Türk Halk İnançları Türk Kültürü Mayıs 1999 S. 439 sh ; Türk Dili Dergisi (Bulgaristan) S. 37, Bay, Şubat 1999 S. 39 S Fatma Köse a.g.m. 24 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnanmalarından Hayvan Üslubu nda Mitolojik Devri Dayım I, Ankara, 2013, Berikan Yayınları, S Fatma Köse a.g.m. 26 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Beslenme, xvııı, Berikan, Ankara, 2012, S. 1O Yaşar Kalafat Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna 1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu (26 27 Kasım 1993 Antalya) Ankara 1995 s

7 Bunların etrafında inanç yumakları oluşmuştur. Yumurta zürriyetin, çoğalmanın, bereketin, ayna aydınlık geleceğin hoş bahtlığın, saadetin, keza su aydınlığın, bereketin, uzun ömürlülüğün, simgesi, sembolü olarak bilinirlerken ses kara iyelerin, nazar türü kem güçlerin def edicisi olarak bilinir. Yaşlı kadınların çenelerinin yemeniyle bağlanması şeklindeki uygulama ses orucu inancı ile ilişkilendirilebilir. 30 Nitekim Ses sakınma uygulaması bu yörede de yaşamaktadır. 31 Avanos-Nevşehir yöresinde görülen kâkül kesme 32 uygulaması kanaatimizce saç etrafında oluşmuş inançların geneli içerisinde mütalaa edilmelidir. Saç, aldığı şekil ile mutluluğun ve mutsuzluğun anlatım vasıtasıdır 33. Aynı zamanda kına da olduğu gibi adanmışlığın simgesidir de. Muhtemelen saç yonma ile inanç bağlantısı vardır. Kâkülü kesilen gelin kız yeni ocağına adınmış mı olur. Avanos-Nevşehir yöresinde görülen ve anneye uygulanan Böğür Doğrultma 34, halk inançları kültüründe önemli bir yer tutan hak inancı ile ilgilidir. Haklaşmak helâlaşmak Ana hakkı, Baba hakkı, Yol hakkı, Kapı hakkı vb geçer. Böğür doğrulma bir gönül alma işidir. Tamamen olmasa da bu tür uygulamalar da saçı anlayışının tamamen de dışında değillerdir. Halk inançları çalışmalarında dilbilimcilerden de yararlanarak inanç etimolojisi yapılabilmeli. Örneklemeğe çalışırsam, uğurlama, yalın halde yola koyma anlamında değildir. Hayatın her safhasında görülen uğurlama; uğur verme, uğur katma uğur dileme anlamındadır. Ad vermedeki kulağa ezan ve gamet okunması, sünnetteki, nikâhtaki, kına yakılmasındaki hayır dilemeler hep uğurlamadırlar. Anadolu da yolcuya uğurla git, uğur ola uğura karşı git denir. Bu dileme, şerlerden muhafaza ol, anlamındadır. Uğurun talep edildiği Yüce Takdir Edici den icazet ve kuvvet alma işidir. Tabu ve Ongun konusu da bu anlayışla ele alınır ise kanaatimizce bizlik olur. Tabu ongun bağlantısı bize; insanın, bitkinin, hayvanın ve cansız bilinenin yapısında bir öz var ise bu özün açıklanması, ak ve kara rahmani ve şeytani boyutlarının bir arada oluşu ile izah edilebilir. Ongun olandan adeta hayır ve şer beklenebileceği için, o, sıradan değildir. O, tabu oluşmuş, oluşturmuştur. Ongunlara saçı yapılırken onların şerlerinden korunmak, kurtulmak, hayırlarını celp etmek yararlanmak amaçlanır. Zira onlar tabudurlar. Esasen bu cevher, yani insan, hayvan, bitki ve cansız bilinenlerde varlığı üzerinde durulan öz muhtemelen seçilmiş 28 Yaşar Kalafat, Ağrı Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü, Türk Kültüründe Ağrı, Atatürk Kültür Merkezi, Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Oktay Belli, Ankara, 2009, s Yaşar Kalafat, İstanbul Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Ses Orucu, 7. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, (05 10 Ekim 2009 Ankara), Tük ve Dünya Kültüründe İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2011, s A.g.m. 31 Fatma Köse a.g.m. 32 Fatma Köse a.g.m. 33 Mehmet Ali Yolcu, Avanos Yöresinde Ölümle İlgili Toplumsan Kaçınmalar,, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s. s Fatma Köse a.g.m.

8 olmayan insan, hayvan, bitki ve cansız bilinenlerin hepsinde vardı, vardır. Ne var ki, belki erkleri ve belki de formları farklıdır. Bu açıklamadan sonra bize göre ölüm bir tabu değil, ongunun müdahalesinin bir sonucudur. Ongun öldürmeyip hasta veya sakat da yapabilirdi. Ölümün tabu olarak algılanması 35 tabu-ongun tanımlarının karıştırılması ve fiziken ölmüş insan ve hayvanda tabu hükmü, tabu erki aranırken yanılılan husus, ölen canlının ölmeden evvelki bir kısım gücünün öldükten sonra da devam ettiğinin bilinmemesindendir. Örneklemek gerekir ise; şaman/kam bu anlamda tekin değildir, şaman veya kamın mezarı da tabutu da tekin değildir. Yılan bir ongundur. Yılan canlı iken, ondan şifa ve ölüm de beklendiğine dair inançlar vardır. (Yılanlı kaplıcalar, yılana rastlanmanın hayırlara yorumlanması gibi) Yılan ölüsünün de derisinden, dişinden vs. ak ve aynı zamanda kara büyü yapılır. Majik güç her iki fonksiyonu da gösterebilir. Cenaze defininden dönen kimseden, kırkı çıkmamış anne ve bebeği sakınılır, o şahsın anne ve bebeğini basması, onlara zararının dokunması istenilmez. Zira o şahsın ölen şahıstan bir şey taşıdığına inanılır. Kırkı çıkmamış anne ve bebeği taze kesilmiş hayvan etinden de sakınılır. Bu eti de onları basabileceği inancı vardır. Bu örneklerde basan ölünün bizzat kendisi değil, ölü insan veya hayvanın özünde bulunan basabilme yeteneğinin erkinin açığa çıkmasıdır. Basan, basarak zarar veren ölüm değildir ölüdür. SONUÇ: Avanos halk kültürü çalışmaları, halk inançları alanından bakılınca, bölgesel olmaktan ziyade, bu alanda genel Türk halk kültürü çalışmalarına ciddi katkıda da bulunmaktadır. Kültürel kimliğin belirlenmesi ve geliştirilerek yaşatılabilmesi için Türkiye genelinde yaşadığımız ve ikmal edilmesinin yararına inanılan husus, farklı sosyal bilimler içerikli çalışmalarda, disiplinler arası, daha organize çalışmalarına duyulan ihtiyaç hususudur. İlaveten halkbilimi kapsamına giren alt disiplinler içerikli çalışmalarda da daha yoğun ilişkilerin verimi artıracağı kanaaticeyiz. Bize göre bu ihtiyaç, bilgi şölenleri ve süreli yayın etkinliklerinin, çalıştay çalışmaları ile ikmali suretiyle karşılanabilir. 35 Mehmet Ali Yolcu, Avanos Yöresinde Ölümle İlgili Toplumsan Kaçınmalar,, Avanos Sempozyumu Bildirileri, Ekim 2014, Editör, Adem Öger, Ankara, 2014, s. s

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER

GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013), s.61-66. GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER Mythological

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR...

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... SUNU... KISALTMALAR... FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ... TABLOLARIN LİSTESİ... ÖZEL AMAÇLI VE YAZI İÇERİSİNDE GEÇEN TABLOLARIN LİSTESİ... GRAFİKLERİN LİSTESİ... HARİTA

Detaylı

TÜRK HALKBİLİMİ. Prof. Dr. Erman ARTUN. Genişletilmiş 2. Baskı

TÜRK HALKBİLİMİ. Prof. Dr. Erman ARTUN. Genişletilmiş 2. Baskı TÜRK HALKBİLİMİ Prof. Dr. Erman ARTUN Genişletilmiş 2. Baskı İstanbul 2007 ARKA KAPAK ( KİTAP HAKKINDA) Bu kitapta Türk halkbiliminin kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

Bununla birlikte, ismini veren buluntu iyi bir zamana rast geldi. Sadece üç

Bununla birlikte, ismini veren buluntu iyi bir zamana rast geldi. Sadece üç Türkçe 1 Vadi 1.1 Neander Vadisi bir zamanlar sakin ve dar bir kaya çukuru idi. Ancak 19. Yüz Düssel nehrine, zengin bitki örtüsüne ve Vadi Vadinin ilk bölümleri ancak 1.2 Günümüzde, N Ancak bu fosiller

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI Noel, sözlüklerde her yıl 25 Aralık tarihinde İsa nın doğumunun kutlanıldığı hristiyan bayramı olarak geçer. Hristiyanlar, kutlamalara 24 Aralık ta Noel arifesiyle başlar ve

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır.

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır. Prana Sanskritçe den nefes-nefes alma ve devamlı hareket şeklinde çevrilir. Bu Hint felsefesinde-tıbbında ve teolojisinde genel bir anlamı ifade eder. Dil uzmanları kelimeye bu anlamları yanında hayat

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

168 TÜBİAR-X-/2001/ Dr. Yaşar KALAFAT

168 TÜBİAR-X-/2001/ Dr. Yaşar KALAFAT 168 SİVAS YÖRESİ ÖRNEKLERİ İLE TÜRK HALK İNANÇLARINDA AŞERMEK/ YERİKLEMEK Dr. Yaşar KALAFAT * Aşerme / Yerikleme Türk halkları arasında çok yaygın bir inançtır. Biz, bu inançla ilgili çalışma yaptığımız

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Öğretim Görevlisi Murat KARACA İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kkaracamurat@gmail.com

Öğretim Görevlisi Murat KARACA İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kkaracamurat@gmail.com ISSN: 2149-9225 Yıl: 1, Sayı: 2, Aralık 2015, s. 135-141 Öğretim Görevlisi Murat KARACA İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kkaracamurat@gmail.com FATMA AHSEN TURAN (ED.), MERAL OZAN (ED.),

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

Ardahan, kuzeydoğusunda Gürcistan kısmen Ermenistan, Güneyinde Kars, Güneybatısında Erzurum ve Batısında da Artvin ile çevrili bir ildir.

Ardahan, kuzeydoğusunda Gürcistan kısmen Ermenistan, Güneyinde Kars, Güneybatısında Erzurum ve Batısında da Artvin ile çevrili bir ildir. Neden Ardahan 1) Stratejik Konum Ardahan, kuzeydoğusunda Gürcistan kısmen Ermenistan, Güneyinde Kars, Güneybatısında Erzurum ve Batısında da Artvin ile çevrili bir ildir. Faaliyette olan Türkgözü Sınır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Akpınar, T. ; Eski Türklerin Dini Tek Tanrı İnancı mıydı?, Tarih ve Toplum, 1984, S. 27, Sh

Akpınar, T. ; Eski Türklerin Dini Tek Tanrı İnancı mıydı?, Tarih ve Toplum, 1984, S. 27, Sh GÖK-TENGRİ İNANCININ ANADOLU TÜRKLERİ NDEKİ İZLERİ Dr. Yaşar KALAFAT Bu bibliyografya denemesine, Bakû de çıkmakta olan Altay Dünyası Dergisi ni görünce karar verdim. Orada bana Türkiye de Türk inançlarının

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID 1953 te Almanya da Bavyera-Süebya (Schwaben) bölgesinde doğdu. Berlin, Paris ve Tübingen de felsefe eğitimi aldı. Çeşitli Alman üniversitelerinde

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Namaz Dirilişe çağrı Kitaplığım Neden Namaz? Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA:14.10.2016-18.11.2016 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ

Dilin Tanımı DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ DİLİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ / DİL-MİLLET İLİŞKİSİ Dilin Tanımı 2 Türkçe Sözlükte; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan. (1998/I:

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Bu sektörün içerisinde, en karanlıkta kalan -belki pek çok meslektaşımın

Bu sektörün içerisinde, en karanlıkta kalan -belki pek çok meslektaşımın NEREYE GİDİYORUZ? BÖLÜM 3 1993 yılında Diş Teknisyeni olan büyük dayımın yanında çalışmaya başladım Kısa sürede laboratuar temizliğinden, çıraklığa terfi ettim Protez tamiri gibi işleri yapmayı öğrenerek,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR

TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR İsmimiz, işimiz, sesimiz, saçımız, giyisilerimiz, tutum ve davranışlarımız cinsiyetimizi gösteren simgelerdir. (Güvenç, 1994) TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMI NEREYE Anaerkil Düzen

Detaylı

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ 1 2 Kurşunlu Köyü, Eko Turizm konusundaki öncü girişimleriyle sadece Türkiye de değil dünyada da tanınan bir köy konumuna geldi. Bu gurur veren gelişmeler

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2016-2017 EKİM AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Dünya Hayvanları Koruma Günü nde Sokak hayvanlarını besledik. Onlara mama ve su verdik. Sevdiğimiz hayvanları

Detaylı

İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ. TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ

İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ. TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ TANER ALAKUŞ ve ÖĞRENCİLERİ MİNYATÜR SERGİSİ 18-29 HAZİRAN 2013 / DOLMABAHÇE SARAYI CAMLIKÖŞK

Detaylı

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ *

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * Bilindiği üzere efsanelerin en önemli özelliği, inanç unsurudur. İster belli bir mekâna, ister kişiye, isterse zamana bağlı

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ. 1. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi nin Yayımlanma Sebebi ve Hedefi:

ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ. 1. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi nin Yayımlanma Sebebi ve Hedefi: ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ 1. Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi nin Yayımlanma Sebebi ve Hedefi: Yaklaşık yirmi yılı aşkın bir süredir dünyada sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik

Detaylı

Orhan TÜRKDOĞAN (2009). Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 224 Sayfa. ISBN ( ).

Orhan TÜRKDOĞAN (2009). Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 224 Sayfa. ISBN ( ). Orhan TÜRKDOĞAN (2009). Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 224 Sayfa. ISBN (978-975-255-271-5). Gülhan YAMAN Temel amacı, Türk toplumunu anlamak ve açıklamak olan

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır.

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır. Telli turnalar Turnalar dünyadaki tüm kültürlerde yer bulmuş, insanların inançlarında ve kalplerinde güzel duygulara dönüşmüş. Uzun yaşamın, mutluluğun, şansın, bereketin ve barışın simgesi olmuş; saflığı,

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

DİLŞA DENİZ Yol/Rê: Dersim İnanç Sembolizmi

DİLŞA DENİZ Yol/Rê: Dersim İnanç Sembolizmi DİLŞA DENİZ Yol/Rê: Dersim İnanç Sembolizmi DİLŞA DENİZ 1964 te Mazgirt/Tunceli de doğdu. 1985 te Fırat Üniversitesi Antropoloji Bölümü nden mezun oldu. 1996-1999 arasında İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı