Türkiye istediğini aldı. Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar Aralık 2004 Brüksel Zirvesi. Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye istediğini aldı. Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar. 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi. Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası"

Transkript

1 16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi Zirve Kararları Müzakere Süreci Sonrası 362 Türkiye istediğini aldı Avrupa Birliği liderler zirvesi, iki gün boyunca çehn pazarlıklara sahne oldu. Zaman zaman iplerin kopma noktasına gelen görüşmeler sonunda tatlıya bağlandı. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005'te başlamasını öngören karar, tüm tarafları memnun es. Zirvenin bir değil, birkaç galibi oldu. Türkiye'nin masadan kalkma aşamasına geldiği zirveyi sonuca götüren AB de, güven sınavını başarıyla verdi. 364 Üyeliğe İlişkin Hazırlıklar 363 Üyelik Müzakeresi Nedir? Süreç Nasıl İşler? Tarama Müzakere Pozisyonları KOB (Komisyon) Ulusal Program (Aday ülke) İlerleme Raporu 1

2 TARAMA SÜRECİ Tarama süreci; 365 Tarama süreci, aday ülkenin, Avrupa Komisyonu ile birlikte hukuki düzenlemeleriyle AB yasalarını karşılaş`rması anlamına geliyor. Bu süreçteki çalışmalarda yasal düzenlemeler üç başlık al`nda kategorileşhriliyor; 366 AB düzenlemeleriyle uyumlu olanlar, düzelhlmesi ya da değişhrilmesi gerekenler ve AB de olup da aday ülkede olmayan yasal düzenlemeler. Müzakere sürecine büyük katkı sağlayan tarama aşamasında, yalnızca aday ülkenin yapması gerekenlerin bir haritası çıkarılmış olmuyor, aynı zamanda hangi alanlarda geçiş dönemleri ya da ishsnaların söz konusu olabileceği de belirleniyor. Müzakereler, AB ile aday ülke yasal düzenlemeleri arasındaki bu tür farklılıkların net biçimde tanımlanmasından sonra başla`lıyor. 367 Müzakere Süreci Tarama Süreci Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığına Sunulması KOB İlerleme Raporu Ulusal Program Müzakerelerin Açılması Müzakerelerin Tamamlanması Ka`lım Anlaşması nın Onay Süreci 368 Tarama Süreci Her başlık için Avp. Komisyonu tarama raporu hazırlar Avp. Konseyi ne sunar TARAMA RAPORU müzakerelerin fiilen başlaması için TEMELDİR. AB mükteseba` dinamik bir yapıya sahiphr. ka`lım gerçekleşene kadar mevzuatla ilgili tekrar tarama yapılabilmektedir 2

3 Taslak poziyonun oluşması Pozisyon Belge 369 Aday ülke tarafndan hazırlanır Belgenin oluşmasında ishşare eden taraflar: Koordinasyonu sağlayan kurum İlgili Bakanlık Muhalefet parhleri Yerel yönehmler Sosyal taraflar ve ilgili STKlar 370 Aday ülke Hükümetlerarası konferans tarafndan açılması öngörülen her başlık için pozisyon belge hazırlar. ulusal mevzuatın müktesebata uyumlaştırılmasında gerekli kurumsal altyapının oluşturulması, teknik ve hukuki düzenlemelerin tespit edilmesi AB Dönem Başkanlığı na sunulur Pozisyon belgenin içeriği: Etki Analiz Raporları 371 Pozisyonun hazırlandığı tarihte ilgili müktesebat başlığındaki durum Mevzuat uyumunun hangi aşamada olduğu Planlanan uyum takvimi Kurumsal yapı Talep ediliyorsa; geçiş süreleri ve ishsnalar 372 Uyumda zorlanacakları öngörülen başlıklar için aday ülkeler müzakere pozisyonunun ekinde etki analiz raporları hazırlar. n Hukuki etkileri n Ekonomik & Mali etkileri n Siyasi & Sosyal etkileri n Etki raporu: Uyumun kâr/zarar analizi 3

4 373 Etki analizinin özellikleri : Hükümete mükteseba`n nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterici olma niteliği taşır İş dünyası ve diğer ilgili kesimlere yasal değişiklerin doğuracağı maliyet konusunda bilgi sağlamak Geçiş sürelerinin alanları ve süreleri konusunda pozisyon belirlemek Stratejik planlamanın yapılması ile aday ülkelerin ilgili başlığı yerine gehrme konundaki ciddiyehni AB ye anlatmak Pozisyon Belgenin Sunulması 374 ADAY Ülke Pozisyon Belgesi AB Dönem Başkanlığı AB üye ülkeleri AB Komisyonu Avrupa Komisyonu Genişleme Gnl. Md her pozisyon için ilgili Sektörel Gnl. Md. AB Komisyonu Ortak Pozisyon Taslağı Konsey AB Konseyi (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) AB ORTAK POZİSYONU Müzakerelerin Açılması KOB - İR & Ulusal Program 375 Aday ülke AB mükteseba`nın tümünü üstlenmek ve uygulamak ile yükümlüdür Müzakere edilen tek konu Müzakere Takvimidir. Yöntem Müzakere Çerçeve Belgesi nde (2005) belirlenmişhr. Müktesebat uyumundan doğabilecek olumsuz sonuçlar: Aday ülkeye mali yük getiren yatırımlar Teknik zorluklar Kısa vadede ekonomik, siyasi ve sosyal negatif etkiler 376 Ka:lım Ortaklığı Belgesi Avrupa Komisyonu tarafndan hazırlanır, aday ülkenin kısa ve orta vadede yerine gehrmesi gereken Kopenhag kriterlerine ilişkin reformları içerir (2001, 2003, 2006, 2008) İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu tarafndan aday ülkenin kaydesği ilerlemeleri ve mevcut eksikleri ortaya koyar (1998 den ihbaren her yıl, sonbaharda yayımlanır) Ulusal Program Aday ülkenin KOB a uyum yönünde taahütleri ve takvimi içerir (2001, 2003, 2008) Ulusal Program: Siyasi kriterler Ekonomik Kriterler Üyelik şartlarını yerine gehrme gehrebilme kapasitesi 4

5 Aday ülkelerle müzakereler 2 seviyede yürütülür: Ka`lım Anlaşması Onay Süreci Yılda iki kere Hükümetlerarası Konferans Aday ve üye ülkelerin Bakanlarının katıldığı Temel pozisyon Stratejiler Siyasi konular Ayda bir Teknik düzeyde yürütülen esas müzakereler: AB Daimi Temsilcileri COREPER Başmüzakereci başkanlığındaki müzakere heyeti Aday ülke Avp. Komisyonu Avp. Komisyonu & Konsey AB Üyeleri & Aday ülke temsilcileri Ka`lım Anlaşması à ONAY Avp. Parlamentosu & Bakanlar Konseyi (Basit çoğunluk) (oybirliği) à İMZA (üye ülkeler ve aday ülke) meclis onayı veya referandum Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonuç bildirgesi Aralık 2004 Brüksel Zirvesi Liderler Türkiye ye ne söyledi? 380 Avrupa Konseyi aşağıdaki konuları tar`şmış`r Genişleme Terörizm Mali Çerçeve: ilkeler Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı: AB Uyuşturucu Stratejisi Dış İlişkiler Diğer Konular 5

6 Türkiye: nci paragraflarda: 17 Aralık Zirve Kararları Avrupa Konseyi, Türkiye ye ilişkin olarak, Helsinki de Türkiye, diğer aday ülkelere uygulananlar ile aynı kriterler temelinde Birliğe ka5lmaya yönelmiş bir aday ülkedir ve bunu takiben eğer Aralık 2004 tarihli toplan`sında Avrupa Konseyi, Komisyon raporu ve tavsiyesi üzerine Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verirse, Avrupa Birliği, Türkiye ile ka5lım müzakerelerini gecikmeksizin başlatacak5r. şeklinde alınan önceki sonuçları ha`rlatmaktadır. 18. Zirve, Türkiye nin geniş kapsamlı reform sürecinde göstermiş olduğu kararlı ilerlemeyi memnuniyetle karşılamakta ve Türkiye nin bu reform sürecini devam esreceğine dair inancını ifade etmektedir. Ayrıca, Türkiye den, Komisyon tarafndan belirlenmiş olan al` ayrı mevzuat başlığının yürürlüğe koyulmasına yönelik çabalarını etkin bir şekilde sürdürmesini beklemektedir. Komisyon, bu bağlamda, işkence ve kötü muameleye sıfr- hoşgörü polihkası da dahil olmak üzere, 2004 yılı raporunda al` çizilen hususlar ve tavsiyeler temelinde, Konsey tarafndan düzenli rapor vermeye davet edilmişhr. Avrupa Birliği, siyasi reform sürecine ilişkin kaydedilen aşamayı, Ka`lım Ortaklığı Belgesi nde belirlenmiş olan öncelikler temelinde yakından izlemeye devam edecekhr. 17 Aralık Zirve Kararları 20. Paragraf yorum Avrupa Konseyi, iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yönelik açık taahhütler verilmesi gereğinin al`nı çizerek, Türkiye nin komşularıyla ilişkilerini gelişhrmesini ve bekleyen sınır uyuşmazlıklarının BM Şar`nın uyuşmazlıkların barışçı çözümü ilkesine uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili Üye Ülke ile işbirliğine devam etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Ka`lım sürecini sekteye uğratabilecek nitelikteki çözümlenmemiş uyuşmazlıkların, gerekhği takdirde, sonuçlandırılmak için Uluslararası Adalet Divanı na götürülebileceği yönündeki görüşünü teyit etmektedir. 384 Kasıt sadece Ege ihhlaf değil, Türkiye nin sorun yaşadığı komşularının AB üyesi olan ve olmayanlar olarak ayrılmasından anlaşılıyor. Bu durumda, Konsey in Türkiye den iyi komşuluk ilişkilerini gelişhrmesini istediği diğer ülkenin, adı açıkça zikredilmese de Ermenistan olduğu ortaya çıkıyor. Müzakerelerin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için bir önkoşul olarak sunulmasa da, komşularla ihhlaflar konusunun, bu süreci zaman zaman olumsuz etkileyebilecek yönlere çekilebileceği anlaşılıyor. 6

7 17 Aralık Zirve Kararları 17 Aralık Zirve Kararları Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu tarafndan 15 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen kararı not etmektedir. ( ve 2004 yılları arasında AP tarafndan kabul edilen ilke kararları gereğince, Komisyon a ve Konsey e, Türk yetkili makamlarından 1915 yılında Ermenilere karşı işlenen tarihî soykırım gerçeğini tanımasını ve erken bir tarihte Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı açmasını talep etmesi çağrısında bulunur.) Avrupa Konseyi, Komisyon tarafndan belirlenmiş olan al` mevzuat başlığının kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Yukarıda belirhlenler ve Komisyon un raporu ve tavsiyesi ışığında, söz konusu mevzua`n yürürlüğe girmesi kaydıyla, Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini, müzakerelerin başla`lması sağlayacak ölçüde tatmin edici bir şekilde karşıladığına karar vermektedir. Bu bağlamda, Komisyon, 23. paragraf temelinde Konsey e Türkiye ile yürütülecek müzakerelerin çerçevesine ilişkin bir öneri sunmaya davet edilmektedir. Konsey den, müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde açılmasına yönelik olarak söz konusu çerçeve üzerinde uzlaşı sağlaması talep edilmektedir. 17 Aralık Zirve Kararları 19. Paragraf yorum: Avrupa Konseyi, Türkiye nin, yeni AB üyesi ülkelerin ka`lımını dikkate alarak, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına dair protokolü imzalamak yönündeki kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bunun ışığında, Türkiye nin, Türk hükümeh, Ankara Anlaşması nın uyarlanmasına ilişkin Protokol ü ka`lım müzakerelerinin fiilen başlamasından önce ve AB üyeliğinin mevcut durumu çerçevesinde gerekli olan uyarlamaların üzerinde anlaşmaya varılması ve tamamlanması ertesinde imzalamaya hazırdır yönündeki deklarasyonunu memnuniyetle karşılamaktadır. 388 Kıbrıs sorununa, tüm tarafların kabul edeceği adil bir çözüm gehrilmeden Türkiye nin Ankara Anlaşması nın kapsamını genişletecek Protokolü imzalaması, Kıbrıs CumhuriyeH ni tanıdığı anlamına gelir. Tabii ki bu durum KKTC nin fiilen reddi anlamına gelir. 7

8 Ankara Anlaşması nın genişlehlmesi Müzakerelerin Çerçevesi 389 Gümrük Birliğini AB nin tüm üyelerine 2006 yılında uygulamaya geçirmesi (Türkiye nin hava ve deniz Limanlarını Kıbrıs (Rum) uçak ve gemilerine açması.) AB ile sürdürdüğü müzakerelerin, Kıbrıs (Rum) CumhuriyeHne uyguladığı limanlar ambargosu nedeni ile çıkmaza gireceği gerçeği. KOB ve MÇB içinde açıkça Kıbrıs (Rum) CumhuriyeH bayraklı gemi ve uçaklara deniz ve hava limanlarını açması koşulu var. Türkiye bu koşula HAYIR diyor 390 Müzakerelerin esası, üye ülkelerin bir tarawa aday ülkenin diğer tarawa yer aldığı, kararların oybirliğine dayandığı Hükümetlerarası Konferansta belirlenecek ve her biri ayrı bir polihka alanını kapsayan müzakere başlıklarına ayrılacak`r. Komisyon tavsiyesi üzerine oybirliği ile hareket eden Konsey, müzakere başlığının geçici olarak kapa`lması ve uygun olduğunda her başlığın açılması için gerekli kıyas koşullarını belirleyecekhr. Müzakerelerin Çerçevesi Müzakerelerin Çerçevesi Uzun geçiş dönemleri, ishsnalar, özel düzenlemeler ya da kalıcı koruma önlemleri; örneğin koruma önlemlerinin temelini oluşturacak daimi olarak kullanılabilecek maddeler, göz önünde bulundurulabilecekhr. Komisyon, uygun gördüğü hallerde bunları, kişilerin serbest dolaşımı, yapısal polihkalar ya da tarım gibi alanlarda müzakere çerçevesi önerilerine koyacak`r. Geçiş düzenlemeleri ya da koruma önlemleri rekabete ve Tek Pazarın işleyişine etkilerine göre gözden geçirilmelidir. Aday ülkenin Birliğe ka`lımının mali yönleri, uygulanan Mali Çerçeve kapsamında ele alınmalıdır. Bundan ötürü, müzakerelere henüz başlamamış ve Birliğe ka`lımı mali reform gerekhrecek kadar büyük mali sonuçlar yaratacak olan adaylar ile müzakereler, olası önemli mali reformlarla birlikte ancak 2014 yılından sonraki dönemi kapsayan Mali Çerçeve nin oluşturulmasından sonra tamamlanabilecekhr. Müzakerelerin ortak hedefi Birliğe üyelikhr. Sonuçları önceden garanh edilemeyen bu müzakereler açık uçludur. Tüm Kopenhag kriterleri dikkate alındığında, aday ülkenin üyeliğin tüm gereklerini tam olarak üstlenecek durumda olmaması halinde, aday ülkenin Avrupa yapılarına en sıkı bağlarla bağlanması temin edilmelidir. 8

9 Müzakerelerin Çerçevesi Müzakerelerin Çerçevesi Özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü gibi Birliğin üzerine kurulduğu değerlerin bir aday ülkede ciddi ve sürekli ihlal edilmesi durumunda, Komisyon kendi girişimi ya da üye ülkelerin üçte birinin talebiyle müzakerelerin askıya alınıp alınmamasını tavsiye edebilir ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için gerekli koşulları önerebilir. Ka`lım müzakerelerine paralel olarak Birlik her aday ülkeyle kapsamlı bir siyasi ve kültürel diyaloğa girecekhr. Bu kapsamlı diyalog, kişileri bir araya gehrerek karşılıklı anlayışı iyileşhrmek amacıyla sivil toplumu da kapsayacak`r. Bu çerçeve tüm aday ülkeler için mi, yoksa sadece Türkiye için mi çizilmektedir? Ne zaman üyeyiz? paragrafn ilk cümlesinde, söz konusu müzakere çerçevesinin Komisyon tarafndan her bir aday ülke için, o ülkenin kendi nitelikleri, özel durumları ve özellikleri göz önünde bulundurulmak surehyle çizileceği ifade ediliyor. HırvaHstan la ka`lım müzakerelerinin 17 Mart 2005 te başlayacağının ifade edildiği 16. paragrawa, bu ülkeyle müzakere çerçevesinin, 5. genişleme dalgasındaki tecrübeler göz önünde bulundurularak hazırlanacağı ifade edilirken, Türkiye ye tarih verilen 22. paragrawa ise, çerçevenin 23. paragraf temelinde hazırlanması isteniyor. HırvaHstan la müzakereler bundan önceki 10 aday ülkeyle geçerli olan usule göre yürütülecekken, Türkiye ve diğer olası adaylar için 23. paragraf özelinde ve bu ülkelerin özel durumları göz önünde bulundurularak yeni bir çerçeve çizilecek. 396 Üyeliği devasa mali sonuçlara yol açabilecek adaylarla müzakerelerin ancak 2014 sonrası dönem için Mali Çerçeve nin kurulmasından sonra bihrilebileceği ifade ediliyor. Daha açık ifade edersek, HırvaHstan gibi küçük lokmalarla müzakereler, eski usule göre yapılacak ve 2014 ten önce tamamlanabilecekken, Türkiye gibi hazmı güç lokmalar la müzakereler yeni usule göre yapılacak ve 2014 ten önce bitmeyecek. Bu durumda, Türk milleh olarak gecemizi gündüzümüze katarız ve müzakereleri 5 yılda bihririz diyenler 1999 da adaylık aldıktan sonra, 2007 de üyeyiz diye manşet atan bazı çok satan gazetelerimizin zamanında yap`kları gibi. 9

10 397 Çerçeveye Yorum: Müzakere sürecinde Hükümetlerarası Konferans toplanarak, her biri özel bir polihka alanını kapsayan müzakere başlıklarını tespit edecek. Bu toplan`da kararlar oybirliğiyle alınacak. Başka bir deyişle, her devlehn veto hakkı olacak. 398 Çok hırpalanacağız: Türkiye ile müzakerelerde bir dosyanın kapa`lıp, diğerinin açılabilmesi için, her şeyden önce Konsey in belirlediği eşiklerin aşıldığının oybirliğiyle saptanması gerekiyor. Kıbrıs CumhuriyeH, Yunanistan, Fransa, Almanya, halkının %70 inin Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğu Avusturya, ya da herhangi bir üye ülke, müzakereler boyunca 1 kez bile hayır derse, süreç o noktada `kanacak. Türkiye için ise en az 35 kez silkelenip, hırpalanma olasılığını yara`yor. Taviz vermesi beklenen tarafn aday ülke. 399 Nedir bu derogasyon? Türkçeye ishsna olarak tercüme edilebilir. Bu tür ishsnalar hiçbir zaman daimi nitelikte olamaz. Komisyonun veya aday ülkenin isteği üzerine, belli bir dönemi kapsayan, geçici ishsna hükümlerinin gehrilmesi mümkün olabilir. Daimi koruma önlemleri ise, bugüne kadarki genişlemelerde AB tarafndan değil, aday ülkeler tarafndan istenen, sürekli nitelikteki ishsnalardır. 400 İmHyazlı ortaklık? Temel özgürlükler (kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı) üzerine kurulmuş AB nin bir aday ülkeye, kalıcı ishsnalar koymaya çalışması bütünleşmenin temellerine aykırıdır. Bu Hp uygulamaların sonuçları ihbariyle özel statü- ikinci sınıf üyelik veya imhyazlı ortaklık gibi statüler yaratacağı açık`r ve Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur 10

11 Açılan başlıklar 11 Aralık 2006 tarihli AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi nde alınan karar: 401 Ek Protokol nedeniyle açılamayan başlıklar Malların Serbest Dolaşımı İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu SerbesHsi Mali Hizmetler * Tarım ve Kırsal Kalkınma Balıkçılık Taşımacılık PoliHkası Gümrük Birliği Dış İlişkiler Fransa'nın Veto EZği Başlıklar Müzakereye açılan başlıklar Müzakereye Açılabilecek Başlıklar Tarım ve Kırsal Kalkınma Ekonomik ve Parasal PoliHka* Mali ve Bütçesel Hükümler Kurumlar GKRY nin Veto ESği Başlıklar 6 İşçilerin Serbest Dolaşımı Enerji * Yargı ve Temel Haklar Adalet, Özgürlük ve Güvenlik EğiHm ve Kültür * Dış, Güvenlik ve Savunma PoliHkaları * Sermayenin Serbest Dolaşımı Şirketler Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgi Toplumu ve Medya Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Vergilendirme İstaHsHk İşletme ve Sanayi PoliHkası Trans- Avrupa Şebekeleri Bilim ve Araş`rma Çevre TükeHcinin ve Sağlığın Korunması Mali Kontrol Bölgesel PoliHka ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (5 Kasım 2013) Ekonomik ve Parasal Poli]ka 14 Aralık 2015 Kamu Alımları Rekabet PoliHkası Sosyal PoliHka ve İsHhdam 402 Müzakere süreci başladıktan sonra 2004 Brüksel Zirvesinde de açıkça belirhlen Ankara Anlaşmasının yeni AB üyesi ülkelere genişlehlmesini öngören Ek Protokol ün hayata geçirilememesi; 8 başlık için açılış kriteri, diğer tüm başlıklar için ise kapanış kriteri olmuş, Fransa tarafndan üyelikle doğrudan ilgili olduğu gerekçesiyle 4 başlığın açılması da engellenmektedir. 2 aday ülke 2 farklı sonuç; KIBRIS SORUNU VE MÜZAKERELERİN TIKANMASI TÜRKİYE: 30 Haziran 2010 tarihinde İspanya Dönem Başkanlığında, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığı müzakerelere açılmış`r. 3 yıllık bir aradan sonra 5 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Hükümetlerarası Ka`lım Konferansı nında 22 nci fasıl Bölgesel PoliHka ve Yapısal Araçların Koordinasyonu müzakerelere açılmış, böylece müzakerelere açılan toplam fasıl sayısı 14 e yükselmişhr. HIRVATİSTAN: Müzakereler tamamlanmış, Ka`lım Anlaşması onaylandı, 1 Temmuz 2013 tam üye. Türkiye nin Ankara Anlaşmasını GKRY yi de kapsayacak şekilde genişleten Ek Protokol ü 29 Temmuz 2005 tarihinde imzalamış, Ardından yayınladığı deklarasyonla GB çerçevesinde sadece malların serbest dolaşımına ilişkin olarak GKRY ile ilişki kurma yükümlülüğünü üstlenmişhr. 11

12 Müzakerelerde `kanma GKRY nin üyeliği sonrası; 405 Kıbrıs ta nihai bir çözüm bulunana kadar Ankara Anlaşmasının kapsamının genişlehlmesinin ertelenmesini sağlayamaması önemli bir diplomahk başarısızlık`r. Müzakere Çerçeve Belgesi nin Türkiye nin çekincelerini içermemesi, bunun yerine Türkiye nin beklenhlerini tek taraflı bir deklarasyonla ortaya koyması günümüzde müzakere sürecindeki `kanmanın temel nedenini oluşturmaktadır yılının sonundan ihbaren siyasi olarak müzakere sürecinden beklenhler ortadan kalkmış`r. 406 AB soruna taraf, Türkiye Kıbrıs sorunu ile Türkiye nin AB ye ka`lımı konularını birbirine bağlamış`r. 24 Nisan 2004 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan referandum sonrasında Annan Planını rafa kaldırılmış`r. 24 Nisan 2004 tarihinde KKTC üzerindeki izolasyonların azal`lması amacıyla AB Bakanlar Konseyinde Mali Yardım ve Doğrudan Ticaret Tüzükleri kabul edilmişhr. Türkiye nin çözüm arayışları; DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ Nisan 2004 KKTC üzerindeki izolasyonların azal`lması amacıyla AB Bakanlar Konseyi nden mali yardım ve doğrudan Hcaret tüzükleri kabul edilmişhr 24 Ocak 2006 Türkiye AB nin ka` tutumu karşısında bir kez daha hamle yapıp Kıbrıs a yönelik kısıtlamaların eşzamanlı olarak kaldırılmasını öngören Eylem Planı nı açıklamış`r. 26 Şubat 2006 AB Doğrudan Ticaret için uygun zemin bulamayınca mali yardımlarla doğrudan Hcaret koşullarını birbirinden ayırmış`r. 7 Aralık 2006 Türkiye, Finlandiya Dönem Başkanlığı na, Gümrük Birliği yükümlülükleri bağlamında Türkiye'de bulunan bir havaalanı ve bir limanın bir yıllık süreyle geçici ve koşulsuz olarak GKRY ile Hcarete açılması karşılığında 2007 yılı içinde BM temelinde Kıbrıs sorununa 12 ay içinde kapsamlı bir çözüm gehrilmesini talep eder. 11 Aralık 2006 Türkiye nin GKRY ne yönelik kısıtlamalarıyla ilgili polihka alanlarını kapsayan başlıklarda müzakereleri açmaması ve Türkiye nin Ek Protokolle ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine gehrdiğini teyit etmeden hiçbir faslın geçici olarak kapa3lmaması önerisi kabul edilmişhr. Tarihsel gelişim: Kıbrıs CumhuriyeH 1960 yılında kurulmuş, 1962 yılında ortaklık ilişkisi kurmak için Topluluğa başvuruda bulunmuştur. 19 Aralık 1972 de sadece Rumların yer aldığı Kıbrıs HükümeH ile Topluluk arasında Roma Antlaşması nın 238. Maddesine dayanarak Ortaklık Anlaşması imzalanmış`r. Sadece Rum HükümeH muhatap alınmış ve gümrük birliği 1 Ocak 1988 tarihinde fiilen işlemeye başlamış`r. GKRY 4 Temmuz 1990 tarihinde AB ye tam üyelik başvurusunda bulunmuştur yılına gelindiğinde Kuzey Kıbrıs ın AB ile HcareHnde avantaj sağlayan tercihli Hcaret rejiminden yararlanma olanağı ortadan kalkmış`r.(adalet Divanı, Anastasiou Kararı) 12

13 Lüksemburg Zirvesi: Aday ülke, genişlemenin ilk grubunda yer alacak. Müzakereler 1998 de başladı Türk taraf ka`lmadı. BM Genel Sekreteri Butros Gali uzlaşma planı sundu: Taraflar kabul etmedi. Ka`lım Antlaşması: 16 Nisan 2003 AHna Zirvesi. Annan Planı: 24 Nisan 2004 KKTC: %65, GKRY: %24 Mayıs 2004: Çözüm aranmaksızın üyeliğe kabul AB nin Kıbrıs ta çözüme yönelik hazırladığı üç tüzük: Yeşil Hat Doğrudan Ticaret Mali Yardım 411 KKTC üzerindeki izolasyonların kalkması; Türkiye nin izlemiş olduğu stratejiye bağlı olarak Doğrudan Ticaret Tüzüğü sorunsuz bir şekilde uygulamaya girerse, Türkiye de GKRY ne limanlarını açacak, ardından askıya alınmış olan 8 başlığın tekrar müzakere olanağı elde edilebilecekh. Lizbon Anlaşması OTP alanını nitelikli oy çokluğu ile karar alınacak alanlar arasına katmış`r. Yunanistan ve GKRY engeli aşılabilirdi. 412 GKRY ihraz etmiş; AP Hukuk İşleri Komisyonu Tüzüğün GKRY nin Ka`lım Antlaşması na ek 10. Protokol zemininde ele alınması görüşünü benimsemişhr. AP Genel Kuruluna gelse dahi Tüzüğün GKRY vetosu nedeniyle hayata geçirilmesi olanağı ortadan kalkmış`r. 13

14 413 Türkiye nin GKRY ye limanlarını açmayacak, dolayısıyla askıya alınan müzakere başlıkları da açılamayacak`r yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Kıbrıs CumhuriyeH olarak GKRY üstlenmişhr Yılı sonu; Önümüzdeki dönemde teknik açılış kriterleri yerine gehrilebildiği takdirde açılması mümkün olan 3 fasıl "Rekabet PoliHkası", "Kamu Alımları", "Sosyal PoliHka ve İsHhdam" No'lu Ekonomik ve Parasal PoliHka Faslı, 14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel'de gerçekleşen 11. Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Hükümetlerarası Ka`lım Konferansında müzakerelere açıldı. Ekonomik ve Parasal PoliHka Faslının açılması ile birlikte, Türkiye'nin ka`lım müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 15 oldu Mayıs 2012 tarihinde resmen başla`lan PoziHf Gündem ile, Türkiye nin AB sürecinde yeni bir ivme yara`lması hedeflenmişhr. 16 Mart 2015 tarihinde Türkiye- AB Üst Düzey Enerji Diyaloğu başla`ldı 12 Mayıs 2015 tarihinde, Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği nin revizyonuna ilişkin mutabakata varıldı. Mülteci krizi ile mücadele için mali yardımın yanı sıra Türk vatandaşlarına vize kolaylığı 14

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Araştırma Notu 08/4 05.05.2008 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi muazzam ekonomik, toplumsal

Detaylı

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Araştırma Notu 09/27 20.02.2009 AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ TÜRKİYE İÇİN MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ ve İlgili Diğer Belgeler DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tercüme edilmiştir. Ekim 2005 TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün ARISAN ERALP AB KATILIM MÜZAKERELERİ -müzakere sürecinde aday ülkelerin çok geniş bir alanı kapsayan ve ayrıntılı düzenlemeler içeren AB müktesebatını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ADAYLIK SÜRECİNDE YAŞANAN GELİŞMELER Helsinki Zirvesi 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve toplantısı Türkiye-AB ilişkileri bakımından

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Mardin - 20 Nisan 2007 AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Ocak 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere sürecinin 2010 yılında seyri konusunda değerlendirmelerde bulunuyor Gündem Bu ay AB gündeminde

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 170 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA FASLININ MÜZAKEREYE AÇILMASI VE EKONOMİ YÖNETİŞİMİ Sema Gençay Çapanoğlu İKV Kıdemli Uzmanı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA İZMİR TİCARET ODASI KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA AB KATILIM SEMİNERİ 14 ARALIK 2005 İSTANBUL Pınar ERDEM Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı 14 Aralık 2005 tarihinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 Reform İzleme Grubu nun (RİG) 21. Toplantısı, İçişleri Bakanımız Sayın Beşir

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

tepav Şubat2013 N DEĞERLENDİRMENOTU FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM MÜZAKERELERİNİ GÜVENİLİR KILAR MI?

tepav Şubat2013 N DEĞERLENDİRMENOTU FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM MÜZAKERELERİNİ GÜVENİLİR KILAR MI? DEĞERLENDİRMENOTU Şubat2013 N201308 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Nilgün ARISAN ERALP 1 Direktör, TEPAV AB Enstitüsü FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Prof. A. Füsun ARSAVA University of Ankara

Prof. A. Füsun ARSAVA University of Ankara Prof. A. Füsun ARSAVA University of Ankara Avrupa Birliği klasik uluslararası örgütlenme modellerini aşan, üyeleri arasında kimi alanlarda koordinasyon, kimi alanlarda entegrasyon politikasını uygulayan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçe: Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI... 9 Murat Ercan Giriş... 9 1. Türkiye-AB İlişkilerde Ortaklıktan-Adaylık Sürecine

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı

Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE UZUN İNCE BİR YOL Can Mindek Kıdemli Uzman, İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkileri tarihinde neler var? Ankara Anlaşması ve ilişkilerin başlaması Gümrük Birliği ne ilerlerken

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007 AB UYUM SÜREC S RECİNDE TÜRK RKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ ÖMER ŞENGÜLER İstanbul, 27 Haziran 2007 2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe,

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015

REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 REFORM EYLEM GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 11 ARALIK 2015 Reform Eylem Grubu nun (REG) üçüncü toplantısı, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında REG üyeleri Avrupa Birliği Bakanı

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Batman -18 Nisan 2007 AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren

Detaylı

5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği

5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği STRATEJİK VİZYON BELGESİ 5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği ( 20-21 Kasım 2014, İstanbul - Türkiye ) Avrupa Birliği çerçevesinde

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 31.07.2008 Araştırma Raporu Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI Hazırlayan: Ayşegül DEDE TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007 TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ 23 Şubat 2007 SUNUŞ PLANI I. DÜNYA DA ODA SİSTEMLERİ II. III. IV. TOBB ULUSAL VE ULUSLARARASI NETWORK TOBB AB ÖRGÜTLENMESİ TOBB AB FAALİYETLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Dr. P. Elif BOR EKMEKCİ Avrupa Birliği i Koordinasyon Dairesi Başkan kanı Ağustos 2009, Ankara 1 SUNUM PLANI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ KATILIM VE

Detaylı