içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında"

Transkript

1 Dernekten

2

3 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask Grafik-Tasar m: Nazmiye Şerife KOÇ (Ajanstürk) AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Nükleer Teknoloji Kapak Fotoğrafı Melih ÖZTÜRK Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği döneminde görev yapacak olan Yönetim Kurulu 8 Haziran 2014 Pazar günü yapılan seçimlerle belirlendi. Çağdaş ODTÜ lüler grubu bundan önceki dönemlerde üyelerimizden aldığı yetki ile başlattığı değişim ve gelişim çalışmalarını sürdürmek üzere yeniden yönetime seçildi. Geçtiğimiz senelerde Derneğimiz için yaptığımız çalışmaları takdir ederek bizi yeniden yönetime getiren tüm üyelerimize verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Bizler ODTÜ mezunları olarak Üniversitemizde edindiğimiz toplumsal duruş ve bilinç ile üyelerimize, Derneğimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde davranmaya devam edeceğiz. Bu ay aynı zamanda ODTÜ nün yeni mezunlarını vermesi nedeniyle de bizler için önemli. ODTÜ nün ilk mezunlarını vermesinin üzerinden bu yana yaklaşık yarım asırlık süre geçti. Bu sürede mezunlar, öğrenciliklerinde edindikleri yüksek toplumsal sorumluluk bilinci; ODTÜ ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimlerin de sağladığı birikimle, yalnız bireysel olarak çok başarılı olmakla kalmadılar; toplumun sorunlarına sürekli olarak duyarlı oldular. Bu genel doğru, 2014 ve sonrasında özel bir önem kazanıyor; bu yıl ve sonrası ODTÜ mezunlarına, geçmişe göre niteliksel anlamda çok değişik bir sorumluluk yüklüyor. Nedir bu sorumluluk? Temel hak ve özgürlükler, Üniversiteler, çevreciler, özgürlük özleyen öğrenciler, kadınlar gibi toplumun çeşitli kesimlerinin üzerinde kurulmak istenen baskılara karşı bir olma sorumluluğudur. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin gerilemesi, her türlü ekonomik ve toplumsal gelişmeyi durdurur; sonuçta, eşitlik ve özgürlük alanının daralması ve bireyin yaratıcı yeteneklerini geliştirme olanağını ortadan kaldırır. Böyle bir gelişme, ODTÜ yü yaratan değerlerin adım adım aşınması ve giderek yok olması anlamına gelir. Ülkenin öyle bir ortama sürüklenmesie, ODTÜ yü de yıkıma sürekler. Geçmişte yaşadığı tüm olumsuzluklara karşın, eğitim, araştırma ve toplumsal işlevlerini bilimsel bigiye dayalı ve çağdaş gelişmelere uygun olarak yerine getiren ODTÜ nün yakın gelecekte ülke ile birlikte bu niteliklerini yitirmesi söz konusudur. Çünkü ülkede esen baskıcı rüzgardan ODTÜ de kaçınılmaz olarak etkilenir. Üyesi oldukları meslek odalarında ve kendi mezunlar derneklerinde bugüne dek toplumsal sorumluluk bilinciyle örgütlü uğraş veren ODTÜ mezunları, bugün ülkenin ve onun bir parçası olan kendilerini yetiştiren kurumların böyle olumsuzluğa sürüklenmesine izin vermez; vermemelidir! Bunu nasıl yapacaklarını da, en iyi, sorunlara birlikte çözüm bulmada, geçirdikleri deneyim ve edindikleri kazanımlarla ustalaşan ve yaşanmakta olan gelişmeleri, tarihsel ve toplumsal yönleriyle doğru değerlendirme yeteneğine sahip olanlar, yani ODTÜ lüler bilir. Bizlere düşen görev; kazanımlarımızı kaybetmeme veya geliştirebilmek için bireysel çaba göstermek yerine Mezun Derneklerimize üye olarak hayatın ve toplumun ihtiyaçlarını, taleplerini ifade edebileceğimiz ve savunacağımız örgütlü yapılarda yer almaktır. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu HAZİRAN

5 Dernekten Soma Faciası Mağdurları ile Dayanışma Kampanyamız Başladı Soma maden faciasının üzerinden haftalar geçti bile Medya ve sosyal medya, faciadan etkilenen çocuklara, analara, eşlere dair pek çok haber ve görsel paylaştı; paylaşıyor. Toplumsal duyarlılığın bu denli güçlü hissedildiği yakın zamanlara dair başka bir örnek yoktur. Bunda, ne yazık ki çok ağır bir bedel ödemiş olmamızın ve iletişim olanaklarının bütün baskılara rağmen güçlü bir şekilde gelişmiş ve güçlenmiş olmasının büyük etkisi var kuşkusuz. Bu ağır bedelin dramatik tablosunu daha da ağırlaştıran en önemli konu ise, babasız kalan yüzlerce çocuğun ve bunların geriye kalan aile bireylerinin geleceklerine dair belirsizlikler. Muhtemel sorunların aşılması için mağdurlara yönelik hükümetin yaptığı bol kepçe vaatleri düşününce, benzer durumlarda verilen sözlerin tutulmasına yönelik çok da iyi deneyimlerimiz olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Ortaya çıkan ağır tablo karşısında sivil toplum kuruluşlarının devletler ve hükümetlerden çok daha etkili, çabuk ve yerinde çalışmalar yaptıkları global bir tecrübedir. ODTÜ Mezunları Derneği olarak biz de, ülkemizin en büyük mezun derneği ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğinin bilinci ile bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyamız ile Soma ve çevresinde yaşayan facia mağduru ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak, çocuklarının eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak, yaralarını sarmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Bizimle olacağınızı biliyor, ilginize, desteğinize ve dayanışmanıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Banka Hesap Numarası İş Bankası ODTÜ Şubesi Şube Kodu: Hesap No: İban No: TR ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

6 Dernekten ODTÜ Bileşenleri Soma İçin Yürüdü Soma da 13 Mayıs Salı günü yaşanan faciada yaşamını yitiren insanlarımızı anmak için ODTÜ öğrencileri, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği ve Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi ODTÜ Temsilciliği tarafından 22 Mayıs Perşembe günü bir anma etkinliği düzenlendi. Temel İngilizce Bölümü nde buluşan grup, önce Fizik Bölümü ne, ardından Maden Mühendisliği Bölümü ne yürüdü. İşçilerin Gökyüzü Karartılamaz pankartı taşıyan grup, Maden Mühendisliği Bölümü nün önüne karanfil bıraktıktan sonra basın açıklamasının yapılacağı Devrim Stadyumu na yürüdü. Stadyumda baretlerini tribünlere bırakan OD- TÜ lüler, burada Yılmayacağız! İnadına Bilim, İnadına İnsanlık ODTÜ yazılı pankartı açarak basın açıklamasını okudular. Açıklamada, olayın bir iş kazası olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanırken, talepler şöyle sıralandı: Soma da yaşanan katliamın tüm sorumluları istifa etsin ve yargılansın; üniversiteler başta olmak üzere tüm işletmelerde taşeron sistem kaldırılsın; işçilerin güvencesizleştirilmesi ve iş güvenliğinin yok sayılmasının önüne geçilsin; üniversite konseylerinin şirketlerle bağlantısı kesilsin; üniversiteler sermayeye değil, bilime hizmet etsin; Soma da yaşanan katliamın gerçek ölü sayısı açıklansın; çalışmalarının şeffaf yürütüleceği, sendikaların, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve bizzat işçilerin olduğu bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun; ülkede tüm özelleştirmeler geri alınsın ve işletmeler gerçek sahibi olan işçilerin denetimine verilsin. HAZİRAN

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Seminer: Girişimciler Açısından İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Girişimciler veya girişimci olmayı hedefleyenler, özellikle ihale süreci gerektiren durumlarda, iş alım süreci, sırası ve sonrasındaki hukuki detayları öğrenmek isteyenler için düzenlenen Girişimciler Açısından İhaleye ve Edinim İflasına Fesat Karıştırma Suçları konulu seminer 30 Mayıs Cuma günü Vişnelik te Salon 56 da gerçekleşti. Seminer e konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çetin Arslan ın katıldığı seminerde, ihale ve edinim iflası süreçleriyle ilgili son yasal değişiklikler ve Yargıtay içtihatları ışığında ihale ve edimin ifası sürecinde karşılaşılan ceza hukuku sorunlarına ilişkin konular ele alındı. Konuklar arasında ticari işletme sahibi ya da ticari işletmede sorumluluk sahibi olan kimse olup olmadığını sorarak konuşmasına başlayan Çetin Arslan, para kazanmak için ihale almak gerekiyor diyerek ticaret hayatında ihale süreçlerinin önemine dikkati çekti yılı itibarıyla devletin 100 trilyon TL civarında mal ve hizmet için ihale açtığını, bunun bir şeklide paylaşılmasının söz konusu olduğunu ve özel sektörün muhatap olduğu en önemli kaynağın ihalelerle ortaya çıktığını dile getirdi. İhaleye girmek isteyenlerin ve girenlerin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, ihaleye girme potansiyeli olan bir iş adamının çok net davranması gerektiği, 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240 özellikle telefon görüşmelerinde şifreli konuşmaması ve rakipleriyle iletişim kurmaması gerektiği konularının altını çizdi. İhale süreçlerinde iş adamlarının telefonlarının dinlemeye alınabildiğini ve bunun yakalamaları kolaylaştırdığını belirten Çetin Arslan, Yalnızca ihaleye fesat karıştırıp kazanç temin etmek değil, örneğin aynı ihaleye gireceğiniz bir arkadaşınızı arayıp, bu sene şöyle bir durum var, siz ihaleye girmeseniz olur mu? diye sormak bile hapis yatmaya, mal varlığını kaybetmeye neden olabilir dedi. İhale süreciyle ilgili bir dava açılmışsa, bunun en başından çözülmesi gerektiğini ifade eden Arslan, dava açıldıktan sonra yüzde 50 kaybedilmiş, mahkumiyet verildiyse yüzde 75, karar onandıysa yüzde 100 kaybedilmiş anlamına geldiğini söyledi. Türkiye de insanların hukuki sorunlara yaklaşımını da eleştiren Çetin Arslan, Bir vatandaş hukuki bir sorunu olduğunda ne yapar? Avukata gider. Bizde öyle değil. Sen ihaleye fesattan mahkumiyet almışsın, bir avukata geliyorsan, alacağı para 100 bin TL dir. Akıl hocaları diyor ki o kadar paraya ne gerek var, şu kadar ver halledelim. İnsanlar kandırılıyorlar. Eğitimliler daha çok kandırılıyor, bunların arasında avukat bile var. Hukukun dışında bir şeyler yapmaya başlarsanız, sonu iyi gelmez. Siz eğer ceza hukukuna ilişkin sorunlarınızı çözmek yerine ertelerseniz büyük ve çözülemez hale gelir dedi. Salondan gelen soru üzerine ihale kavramını açıklayan Arslan, soruları yanıtlarken paraf kavramının hukuki anlamının da gördüm, doğrudur olduğunu söyledi. İhale açtınız, ihale maddelerinden birine çok uygun olduğunu düşündüğünüz bir katılımcıya ihaleyi vermeniz suç oluşturur mu? sorusuna Çetin Arslan, Oluşturmaz, çünkü siz takdir hakkınızı kullanmış oluyorsunuz. Bundan çıkar elde etmiyorsunuz, bu karardan başka bir çıkar elde etmiyor, dolayısıyla suç olmuyor. Burada şöyle bir risk var, sizin almak istediğiniz mal ya da hizmeti hakkıyla verebilecek mi? Gerçekten hak ediyor mu? Ceza hukuku sorunu çıkmaz, ama malı ya da hizmeti hakkıyla yerine getiremeyeceği halde ihaleyi aldığı tespit edilirse ihale iptal edilebilir. Her usulsüz ihale, ihaleye fesat karıştırma suçu değildir dedi. Çetin Arslan, ihale, sözleşme gibi süreçlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğinin altını çizdi. İhale süreçleriyle ilgili bilgi veren Arslan, ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili hukuki bilgileri paylaştı. İhaleye fesat karıştırma suçunun üç unsuru olduğunu dile getiren Çetin Arslan, bunları hileli davranışlar, cebir - şiddet, gizli anlaşma olarak sıraladı. İhaleye fesat karıştırma suçuna karşılık gelen hapis cezasının en az 4 5 yıl olabileceğini dile getiren Arslan, kasten yaralama gibi ağır cezaya konu olacak durumlarda, suç sonucu kamu kuruluşunun zarar gördüğü durumlarda failin bu suçlar içinde ayrıca ceza alacağını belirtti.

8 Dernekten Kazım ŞENOCAK (EE 08) Panel: Elektrik Piyasası Dinamikleri ve Enerji Ticareti Derneğimiz Enerji Komisyonu nca 24 Mayıs Cumartesi günü Elektrik Piyasası Dinamikleri ve Enerji Ticareti konulu bir panel düzenlendi. Komisyon Başkanı Murat Orhan Baybars (ME 79) yönetiminde gerçekleşen panele, konuşmacı olarak duyurulan Gama Enerji Genel Müdürü Sıtkı Şerifeken rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için onun adına sunumu Gama Enerji Satış Direktörü Tamer Çalışır gerçekleştirdi. M.Orhan Baybars, öncelikle 13 Mayıs ta Soma da kömür madeninde gerçekleşen felakette kaybedilen işçileri ve yaşanılan acıyı anarak, maden sektörü işletmeciliğinde gerekli tedbirlerin bir an önce alınarak iş güvenliği konusunda gelişmiş ülkeler seviyesine gelinmesi temennisini aktardı. Baybars, elektrik piyasasında 2002 yılına getirilen düzenlemeler ile devletin elektrik piyasasındaki rolünün azaltılmaya başladığını ve özel sektörün payının artırılmaya çalışıldığını, günümüzde serbest piyasa geçişinde belirli bir seviyeye gelindiğini ifade etti. Tamer Çalışır, sunumunun birinci bölümünde doğalgaz ve elektrik piyasasının serbestleşme sürecinde tarihsel gelişmelere değindi yılında BOTAŞ ın Rusya ile yaptığı ilk doğalgaz alımı anlaşmasıyla başlayan ve sonraki dönemde yapılan çeşitli alım anlaşmaları ile gaz hacminin genişlediğini belirtti. Elektrik piyasasında ise TEK in 1984 yılında TEDAŞ ve TEAŞ olarak ayrılması ile liberalleşme yolunda ilk adımların atıldığını, 1994 yılında Yap-İşlet-Devret (YİD) ve 1997 yılında Yap-İşlet (Yİ) kanunları ile özel sektör tarafından bir çok santralin kurulumuna başlandığını dile getiren Çalışır, 2001 yılında EPDK nın kurulması süreci ve bu dönemde ortaya çıkan serbest tüketici kavramına değindi. Elektrik piyasasındaki gelişmelerin, üretim-tüketim dengesine ve elektrik fiyatı gelişimine olan etkisini anlattığı ikinci bölümde Çalışır, santral kurulu gücünün son 10 yılda 3 kat artarak yaklaşık MW a yükseldiğini ve özel sektör payının devlet payını geçtiğini belirtti. Son yıllarda artan rüzgar santralleri ile Türkiye nin Avrupa da rüzgar kurulu gücünde 10. Sırada yer aldığını belirten Tamer Çalışır, 2023 yılı için MW olan kurulu güç hedefinin gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ancak devlet tarafından ön lisans ve izin süreçlerine getirilecek düzenlemelerle sürecin hızlandırılabileceğine dikkat çekti. Elektrik ve doğalgaz piyasalarında mevcut ve hedeflenen piyasa yapısına değindiği üçüncü bölümde, mevcut yapıda elektrik satışındaki mekanizmalara değinen Çalışır, Yİ ve YİD santrallerinin elektriğini TETAŞ a sattığını, EÜAŞ ve serbest elektrik üretim şirketlerinin iki anlaşmalar veya spot piyasa yolu ile tüketicilere sattığını, TETAŞ tarafından elektriğin ulusal tarife ile Dağıtım ve Perakande Satış Şirketlerine satılarak tüketicilere sunulduğunu belirtti. Mevcut elektrik piyasalarından spot piyasalar olarak TEİAŞ ta PMUM tarafından yönetilen Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasa olarak iki kısımdan oluştuğunu kaydeden Çalışır, özellikle Dengeleme Piyasasında mevcut durumda şeffaflık sorunu bulunduğunu ve manipulasyona açık bir yapıda olduğu yönünde eleştirisini ifade etti. Ayrıca piyasa açıklık oranın düşük olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda EÜAŞ, TETAŞ ve Yİ-YİD santrallerinin payının azaldıkça piyasa oyuncularının daha fazla hareket edebileceği bir yapının oluşacağınını belirtti. Ayrıca Borsa İstanbul ve özel sektör ortaklığı ile kurulacak olan EPİAŞ ile birlikte geçilecek gün içi piyasa ve sonrasındaki finans piyasaları entegrasyonları ile daha şeffaf bir yapının sağlanacağını kaydetti. Mevcut durumda dar hacimli bir Enerji Borsasının bulunduğunu bunun Borsa İstanbul ile daha geniş hacimli ve aktif bir piyasa olması beklendiğini kaydetti. Ayrıca, 21 adet dağıtım şirketinin elektrik satış işlemlerinin perakende şirketlere devredilmesinin beklendiğini, mevcut ulusal tarife yerine tedarik noktasına göre değişen bir bölgesele fiyat yöntemine geçilmesinin ve serbest tüketici limitinin de sıfırlanmasının hedeflendiğini belirtti. Elektrik piyasada fiyat oluşumu hakkında özet bilgilere yer verdiği dördüncü bölümde, temel olarak fiyatın her piyasa katılımcısının saatlik olarak enerji girdisine göre maliyet bazlı teklif vermesi usulü ile çalıştığını, ikili anlaşmalarla veya YEKDEM üzerinden enerjisini sisteme aktaran santrallerin ise dengeleme piyasasında teklif vermediklerini ama anlaşma miktarlarını ve tahmini üretimlerini sisteme ilettiklerini belirtti. Oluşan enerji bedelinin üzerine eklenen tüketim bedellerinden biri olan TRT fonu ile ilgili olarak getirilen eleştirilerle ilgili olarak birçok benzer uygulamanın marjları farklı da olsa Avrupa da da yer aldığını aifa etti. Elektrik ticaretinin kapsamı, ticaret mekanizmaları ve fırsatlarına değindiği beşinci bölümde ise Çalışır, eletrik ticaretinde önceliğin üretim optimizasyonu ve yakıt tedariği güvenliğinde olduğunu, daha sonra ise elektriği hangi piyasada satılacağının, ve fiyatın hangi zaman aralığında ne olacağı sorularının önem kazandığına dikkat çekti. Elektrik ticareti perakende satış pazarındaki öngörülerini paylaşarak sonlandırdığı sunumunda Çalışır, Türkiye de tedarik şirketi sayısının fazlalığına dikkat çekerek, rekabetçi bir piyasada şirket sayısının önemli olduğunu fakat tedarikçi sayısının Avrupa da örneklerle karşılaştırıldığında sağlıklı bir piyasa işleyiş açısından fazla olduğunu ve zamanla bu sayının azalacağını vurguladı. Uzun dönemde, EÜAŞ ve TETAŞ alım sözlşemlerinin biteceğini, tarifelerin kalkacağını ve EPDK nın desteğinin azalacağını, böylelikle de perakande satış oyuncularının daha piyasada daha hakim bir konuma geleceğini belirti. HAZİRAN

9 Dernekten Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu Down sendromlu çocuklardan ve ebeveynlerinden oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 192. konserini Vişnelik te verdi. 21 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen konserde çocuklar, hem müziğin gücünü, hem de imkansız gibi görünen şeylerin başarılabileceğini gösterdiler. Her konserlerinde olduğu gibi ayakta alkışlanan çocuklar, Soma faciasında yaşamını yitiren madencileri de unutmadılar. Pankartları ve baretleriyle sahneye çıkan ekip üyeleri, başarılı performanslarıyla dinleyicileri kendilerine hayran bıraktılar. Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 22 Mayıs Perşembe günü ODTÜ Mühendislik Merkez Binası önünde verdikleri konsere yine ba- retler ve pankartlarıyla çık- tılar. Konserden önce bir konuşma yapan grup eğitimcisi Yaşar Morpınar, il il gezerek yedi yılda 192 konser verdiklerini; böyle bir grup için bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Morpınar, çalışmalarına verdikleri destek için ODTÜ Mezunları Derneği ne teşekkür etti. Konser öncesi bir konuşma yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, böylesine önemli bir çalışmaya katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukları başarılarından dolayı kutladı, başarılarının devamını diledi. Aynı saatlerde Soma da yaşamını yitiren maden işçilerini anmak için toplanan ODTÜ lüler de bir süreliğine alana gelerek konsere katıldılar. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

10 Duman Visnelik teydi... Türkiye nin en önemli müzik gruplarından DUMAN, 30 Mayıs akşamı yağmura rağmen binlerce hayranıyla Vişnelik Çim Amfi de buluştu. Arkeoloji Seminerleri Tamamlandı Derneğimizin en fazla katılımcı sayısına sahip kulüplerinden biri olan Arkeoloji Kulübü nün, geçtiğimiz dönem düzenlediği dört seminer programı ilgiyle ve yoğun katılımla tamamlandı. Geçtiğimiz dönemin seminerleri sırasıyla, Hitit in Gizemi, Traklar, Yeni Çalışmalar, Kazılar Işığında Klasik Arkeoloji ve Tarih, Türkiye den İtalya ya Etrüskler ve İskandinavların Ataları Tor Destanı oldu. Gelecek dönem Arkeoloji Kulübü, yeni seminer programlarıyla çalışmalarına devam edecek.

11 Dernekten Sivil Sesler Festivali: Özgürlüğün Değişen Sınırları Sivil Toplum Geliştirme Merkezi nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sivil Sesler Festivali, Özgürllüğün Değişen Sınırları temasıyla Mayıs tarihlerinde ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi nde gerçekleşti. Sivil Toplum Geliştime Merkezi (STGM) nin AB ile ortaklaşa düzenlediği ve 100 den fazla sivil toplum örgütünü bir araya getiren Sivil Sesler Festivali kapsamında planlanan eğlenceler, 13 Mayıs ta yaşadığımız Soma faciası nedeniyle iptal edilerek, festival forum şeklinde devam etti. İki gün boyunca 100 ün üzerinde sivil toplum örgütünün stantlarıyla katıldığı etkinlikte, Türkiye den ve dünyadan aktivistler, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla 15 Mayıs Perşembe günü Özgürlük ve Kent, Demokrasi ve Katılım paneli, 16 Mayıs Cuma günü ise Madalyonun İki Yüzü: İnternet ve Özgürlüğün Değişen Sınırları paneli gerçekleşti. İçeride paneller devam ederken, dışarıda açılan stantlar renkli bir görüntü oluşturdu. Aralarında Iğdır Kadın Derneği, Buca Engelli Derneği, Ankara Oyuncak Kütüphanesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi farklı şehirlerden pek çok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu stantlarda, derneklerin kendilerini tanıttıkları broşürlerin yanı sıra, çeşitli el işleri ve hediyelik eşyalarda yer aldı. Festival katılımcısı sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bisikletli grup, Derneğin önüne başlarında baretlerle gelerek Soma yı andılar. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

12 Dernekten Fotoğraf Sergİsİ: ODTÜ de/eymir de/ Derneğimizde Zaman Tuğçe Yalçın ın Yarışma 1. si Fotoğrafı ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen ODTÜ de/ Eymir de/derneğimizde Zaman konulu fotoğraf yarışmasında sergileme alan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi, Lobi de gerçekleşen törenle açıldı. 23 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşen törende, sergileme alan ve yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin tarafından sunuldu. Yarışmada Tuğçe Yalçın birinci, Çağlan Çelebi ikinci, Yeter Halis üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Çağlan Çelebi nin Yarışma 2. si Fotoğrafı Yeter Halis in Yarışma 3. sü Fotoğrafı HAZİRAN

13 Dernekten 6.Vişnelik Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Vişnelik Bahar Şenliği nin Haftalarca süren çalışmaların sonucu hazırlanan şenlikte, Dernek binasının önündeki alana kurulması planlanan Dernek tanıtım stantları ve satış stantları, olumsuz hava koşulları nedeniyle içeriye alındı. Fuaye ve Lobi alanlarında açılan stantlar, rengarenk ürünlerle yağmura rağmen şenliğe katılanların ilgisini ve beğenisini topladı. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

14 Dernekten Bahar Şenliği 6. sı 1 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Bütün bir dönem çalışan ve heyecanla bugünü bekleyen Çocuk Halk Oyunları kursu katılımcıları da güzel bir halk oyunları gösterisiyle şenliğe renk kattı. Bahar Şenliği nin belki de en anlamlı organizasyonu olan Burs Fonu yararına yapılan çekiliş, yine yoğun ilgi gördü. Bine yakın ödülün bulunduğu çekilişte takıdan küçük ev aletlerine pek çok hediye dağıtıldı. Şenlikte yıl boyu çalışmalarını sürdüren Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi ve Heykel Atölyesi katılımcıları, hem sertifika aldılar, hem de şenlikte düzenlenen sergilerle ortaya çıkardıkları eserlerini paylaşma olanağı buldular. OMD Athletics Spor Merkezi nin hocaları, şenliğe gösterileriyle katıldılar. Şenliğin ilerleyen saatlerinde sahne alan dansçılar, göz alıcı figürleriyle ve dans müzikleriyle güne eğlence kattılar. HAZİRAN

15 Dernekten ÇOCUK Bilim Etkinliği Derneğimizin çocuklara yönelik birbirinden ilginç, eğlenceli ve öğretici etkinliklerinden biri daha Ne sihirdir, ne keramet, sen bilimi, Bilim Timi ile keşfet! sloganıyla, 1 Haziran Pazar günü Salon 56 da gerçekleşti. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinlikte, bu yaş grubu çocukların yanı sıra, etkinliği çok merak ederek katılmak isteyen daha küçük çocuklar da Salon 56 daki yerlerini aldılar. Etkinlikte çocuklarla renk karıştırmaca, atmosferin cisimlere etkileri, sihirli çubuk, hava topu gibi bilimsel deneylerin eğlenceye dönüştürülerek sunulduğu çalışmalar paylaşılırken; zilin sesi nereye gitti?, insana elektrik yüklenirse ne olur? gibi merak uyandıran soruların da cevapları arandı. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

16 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden Susuz Yaz ve İnci Dişli Kardeşim Sinema kulübümüzün toplantılarına katılan arkadaşların büyük bir bölümü seçerek film izleyen, sinema konusunda oldukça bilgili, dünya sinema tarihi ve Türk sinemasının gelişimi hakkında bilgi sahibi olan kişiler oldukları için herkese uygun film seçmekte oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Bu nedenle kendilerinin önerdikleri yönde film seçme gayretleri olanaklar ölçüsünde sürmektedir. Dernek üyesi arkadaşlarımızdan da merak ettikleri, izlemek istedikleri, bulmakta zorlandıkları eski veya yeni vizyona çıkmış filmleri bize bildirmeleri halinde filmi temin edip sinema kulübünde paylaşma şansı bulabiliriz. Tabii şahsen tanıdıkları yönetmen veya oyuncularla görüşüp kendilerini tanıma fırsatı yaratmaları her zaman dileğimizdir. Geçtiğimiz ay içinde yapılan sinema kulübü faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum: Sinema kulübümüzün mayıs ayındaki ilk buluşmasının programında Türk Sinemasının Yüzüncü Yılı kapsamında 1964 yılında Berlin Film festivali Altın Ayı ödülünü alan yönetmen Metin Erksan ın SUSUZ YAZ filmi vardı. Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan ve Erol Taş ın başrollerini paylaştığı unutulmaz film Türk sinema tarihinin kilometre taşlarından biri olarak bilinmektedir. Susuz Yaz, içerisinde barındırdığı kuvvetli siyasi taşlamaları ile politik sinemamızın seçkin örneğinden biridir. Ülkemizde uzunca süre gösterimi yasaklanan yapıt 1964 yılında Acapulco Film festivalinde de Altın Maya ödülünü hak etmiştir. Mayıs ayının ikinci toplantısında; SOMA da hayatını kaybeden 301 canımız anısına; BELGESEL listemizden, yönetmen Gül Büyükbeşe nin yönettiği İNCİ DİŞLİ KARDEŞİM isimli belgesel filmini izleyip hakkında konuştuk. Toplantımıza belgeselin yönetmeni ODTÜ Mezunu olan Gül Büyükbeşe de davet edilmiş olup, katılımcıların film ile ilgili sorularını yanıtlamıştır. Kendisine buradan da Sinema Kulübümüz adına teşekkür ederiz. 7 Ocak 2013 günü sabah saatlerinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi -630 kotunda, galeri sürme çalışmaları sırasında ani bir gaz püskürmesi sonucu olay mahallinde canını yitiren 8 işçinin bulunduğu kaza ile ilgili olarak çekilen İnci Dişli Kardeşim belgeseli Zonguldak maden işçisini ve çalışma koşullarını anlatıyor ve İlhan Berk in şu şiiri ile bitiyordu: Öyle insanlar gördüm ki Ölüm peşlerine düşmeye korkardı Kılları uzamış hayvanların yanı sıra Ya kuyulara iniyorlar Ya kuyulardan çıkıyorlardı Kazmaları kürekleri lambalarıyla Ya insanlar gibi toprağın üstünde Ya köstebekler gibi toprağın altındaydılar Bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı Dağlara tepelere doğru bir ayaklanmadır başlıyordu İkinci düdüğe kadar bütün şehirde tıs yoktu Uyudum uyandım hep aynı seslerdi Anladım insanlar bir vardiyaya giriyorlar Bir vardiya çıkıyorlardı Anladım en kısa ömür insanoğlunundu Sonra kurtlar böcekler ve tarla farelerinindi. Maden kazalarında hayatını kaybeden tüm madenci kardeşlerimizi anıyor, anıları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bir daha böyle kazaların olmaması için herkesi göreve ve katkı koymaya çağırıyoruz. 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimize ve misafirlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak adresine yazabilirsiniz veya Facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. HAZİRAN

17

18 Dernekten KOLEKSİYON KOLEKSİYONCU 1 Toplama toplayıcılık terimi koleksiyon kültüründe en temel kavramdır. Toplama ile başlanan koleksiyonculuk serüveni tasnifleme, bulup çoğaltma, koruma, toplananların tarihini, işlevini, yapısını araştırma ile toplanan nesneler bir ruha kavuşur, tarihi bir yere oturtulur ve kaybolmadan geleceğe aktarılır. Resmi tanımlar: Koleksiyon: Belli bir sistem içinde sınıflandırılarak, belli şartlarda, belirli bir yerde saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan gruptur. Koleksiyoncu: Koruma, değerlendirme, yarar sağlama ve merakı tatmin amacıyla korunması gerekli taşınır tabiat ve kültür varlıklarının koleksiyonunu yapan ve yapacak olan kişi veya kuruluştur. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Korunması gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Tarih Sayılı Resmi Gazete.) Türk Dil Kurumu nun tarifi: Koleksiyon: Öğrenme, yarar sağlama ve zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflandırılmış nesnelerin bütünü, derleme. Koleksiyoncu: Koleksiyon yapmaya meraklı kimse, derlemeci. Orhan PAMUK tanımı: Medeniyetler ve müzeler konusundan biraz haberdar olan herkes, dünyaya hükmeden Batı Medeniyetinin bütün bilgisinin arkasında müzelerin yattığını ve bu müzeleri yapan hakiki koleksiyoncuların ilk parçalarını toplarken, çoğu zaman yaptıkları şeyin nereye varacağını hiç düşünmediklerini bilir. Bu hakiki ilk koleksiyoncular, daha sonra sergilenip, sınıflanıp katalogları yapılacak (ilk kataloglar, ilk ansiklopedilerdir) büyük koleksiyonların ilk parçaları ellerine geçtiği zaman onları çoğunlukla hiç fark etmemişlerdir bile. (Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, S.85) Çeşitli Tanımlamalar: Atatürk, tarih eğitimi konusunda: Atatürk ün her türlü belgeye karşı hassas olduğu ortadadır. Arkeoloji müzeleri kadar, etnografya, inkılap müzeleri kurularak Türk tarih ve kültürüne ait her türlü nesnenin yok olmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı na ilişkin anılarını, topladığı belgelere dayanarak yazacağını söylemiştir. Atatürk, fotoğraf ve film türü belgelere önem vermiş, fotoğrafçısı Esat Nedim bey görsel hafızayı geliştirecek çok fazla fotoğraf çekmiştir. 246 çeşit peyniri olan bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz General de Gaulle Koleksiyonculuk sonsuz bir yolculuktur. Koleksiyonunuza katılan her bir yeni obje ile yeni bir heyecan yaşayabilirsiniz ve koleksiyonunu büyütmek için daha da hırslanırsınız. Koleksiyon keyfinizin yarısı bulduğunuz nesneyi tanımakta, araştırmaktadır. Koleksiyonerlik bir obje toplayıcılığı olmayıp, o konunun tarihçisi, kültürünün tanıtıcısıdır. Gelecek nesillere kalıcı işler bırakmak psikolojik doyum sağlar. Neden koleksiyoner oldunuz? Bu birine neden aşık oldunuz diye sormak gibi bir şey. Tek sebebi yok ki. Keneth Clark (Sanat Tarihçisi) Sevdiğin parçaların peşinden koşup onları elde temek tam bir tutku. Koleksiyoner için bu ömür boyu bitmeyen bir macera. Ancak şuna inanıyorum stres, gerilim ve günlük koşuşturmanın ilacı koleksiyon ve hobileridir. Dünyada hobiler yaygın olsa idi gerginlikler, harpler olmazdı inanın. Koleksiyoncular uzun yaşar, çünkü onlar düzenli ve disiplinli insanlardır. İzzet Günay İş dünyasının insanları son derece zengin olabilirler, politikacılar popüler olabilirler ama ileri yaşlarda işten, politikadan uzaklaştıkça kısıtlı bir saygınlık görürüler, ya unutulur ya da hoşgörü ile anılırlar, ileri yaşlarda hayırseverliğe geçiş yaparlar, eğitsel, sanatsal, sosyal çalışmalara katılırlar. İsmi kalıcı kılmanın, unutulmamanın bir yolu koleksiyon, giderek müze sahibi olmaktır. Yaşa bağlı olmayan, fizik kondüsyon istemeyen, terapi, stres atma yoludur. Koleksiyon yapmak bir kültürdür. İnsanoğlu dünyada bırakmalı bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Turgut Önder. Önce rozetini yakama taktım, sonra kafama taktım. Ahmet Çomak Mesleğiniz dışında bir konuyu iyi bilin. Bir hobiniz olsun (Daha İyi Yaşamak İçin 50 Şey) Vesikalar olmayınca, tarihte yoktur C.V. Langlois ve C.Seignobos Tarih Tetkiklerine Giriş Koleksiyonculuk araştırmaya dayanan, süreklilik gerektiren, bilgi birikimi sağlayan bir uğraştır. Her objenin bir tarihi, bir ruhu vardır. Koleksiyonculuk insanı geçmişe bağlar. Herkes bir şekilde koleksiyoncudur. Hayatında birçok şey biriktirmiştir. HAZİRAN

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sağlık bilimlerinde atılım İKBU Genç Gazete Hür bir düşünce ortamı, çağdaş bir bilim yuvası Hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor

Yenilenen Aksa web sitesi modern tasarımıyla rahat erişim sunuyor 5 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat, dünya çapında %16 lık pazar payı, 1.200 ü aşkın çalışan, giyim, ev tekstili, endüstriyel ve dış mekan kullanımlarına kadar uzanan bir tedarik yelpazesi... Dünyanın

Detaylı

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite indeks 2 N D E S I 8 K6Portre Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 14-16 Aktüalite Gurme 32 Uludağ Kebapçısı Sağlık Prof. Dr. Gülsan Türköz Sucak 81 40 Çocuk Doç. Dr. Figen Şahin 17-28 Bizim Dünyamız

Detaylı

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın YIL:1 SAYI:1 HAZİRAN 2015 Elektrik sadece elektrik degildir. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Geçmişten geleceğe uzanan. bir başarı hikayesi...

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Geçmişten geleceğe uzanan. bir başarı hikayesi... Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 7 Geçmişten geleceğe uzanan bir başarı hikayesi... İçindekiler 4 - Başkanın mesajı 6- GÜNDEM: Cemal Kadooğlu: Yolumuzu inandığımız değerlerle çizdik 10- MERCEK: Kadoİl

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

Haziran 2012 Sayı: 26

Haziran 2012 Sayı: 26 İstanbul dan bir ressam... Ülkü Yılmaz ile resim yapma sürecini, sanata bakışını, izlenimlerini ve beklentilerini konuştuk... >> sayfa 14 Bir Fakülte, İki Topluluk Mühendislik fakültemizin öne çıkan iki

Detaylı

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın Mezunlarımıza Mesleki Danışmanlık Hizmeti Ayşe Şasa Vefat Etti Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1941 yılında İstanbul da doğan Şasa nın, bir çok

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler!

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Öncelikle hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyor,

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

Nisan-Mayıs-Haziran 2014. Sayı: 3

Nisan-Mayıs-Haziran 2014. Sayı: 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 3 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Kış aylarını geride bırakıp, artık baharı karşılamaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz üç ayı

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı