içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında"

Transkript

1 Dernekten

2

3 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask Grafik-Tasar m: Nazmiye Şerife KOÇ (Ajanstürk) AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Nükleer Teknoloji Kapak Fotoğrafı Melih ÖZTÜRK Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği döneminde görev yapacak olan Yönetim Kurulu 8 Haziran 2014 Pazar günü yapılan seçimlerle belirlendi. Çağdaş ODTÜ lüler grubu bundan önceki dönemlerde üyelerimizden aldığı yetki ile başlattığı değişim ve gelişim çalışmalarını sürdürmek üzere yeniden yönetime seçildi. Geçtiğimiz senelerde Derneğimiz için yaptığımız çalışmaları takdir ederek bizi yeniden yönetime getiren tüm üyelerimize verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Bizler ODTÜ mezunları olarak Üniversitemizde edindiğimiz toplumsal duruş ve bilinç ile üyelerimize, Derneğimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde davranmaya devam edeceğiz. Bu ay aynı zamanda ODTÜ nün yeni mezunlarını vermesi nedeniyle de bizler için önemli. ODTÜ nün ilk mezunlarını vermesinin üzerinden bu yana yaklaşık yarım asırlık süre geçti. Bu sürede mezunlar, öğrenciliklerinde edindikleri yüksek toplumsal sorumluluk bilinci; ODTÜ ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimlerin de sağladığı birikimle, yalnız bireysel olarak çok başarılı olmakla kalmadılar; toplumun sorunlarına sürekli olarak duyarlı oldular. Bu genel doğru, 2014 ve sonrasında özel bir önem kazanıyor; bu yıl ve sonrası ODTÜ mezunlarına, geçmişe göre niteliksel anlamda çok değişik bir sorumluluk yüklüyor. Nedir bu sorumluluk? Temel hak ve özgürlükler, Üniversiteler, çevreciler, özgürlük özleyen öğrenciler, kadınlar gibi toplumun çeşitli kesimlerinin üzerinde kurulmak istenen baskılara karşı bir olma sorumluluğudur. Çünkü temel hak ve özgürlüklerin gerilemesi, her türlü ekonomik ve toplumsal gelişmeyi durdurur; sonuçta, eşitlik ve özgürlük alanının daralması ve bireyin yaratıcı yeteneklerini geliştirme olanağını ortadan kaldırır. Böyle bir gelişme, ODTÜ yü yaratan değerlerin adım adım aşınması ve giderek yok olması anlamına gelir. Ülkenin öyle bir ortama sürüklenmesie, ODTÜ yü de yıkıma sürekler. Geçmişte yaşadığı tüm olumsuzluklara karşın, eğitim, araştırma ve toplumsal işlevlerini bilimsel bigiye dayalı ve çağdaş gelişmelere uygun olarak yerine getiren ODTÜ nün yakın gelecekte ülke ile birlikte bu niteliklerini yitirmesi söz konusudur. Çünkü ülkede esen baskıcı rüzgardan ODTÜ de kaçınılmaz olarak etkilenir. Üyesi oldukları meslek odalarında ve kendi mezunlar derneklerinde bugüne dek toplumsal sorumluluk bilinciyle örgütlü uğraş veren ODTÜ mezunları, bugün ülkenin ve onun bir parçası olan kendilerini yetiştiren kurumların böyle olumsuzluğa sürüklenmesine izin vermez; vermemelidir! Bunu nasıl yapacaklarını da, en iyi, sorunlara birlikte çözüm bulmada, geçirdikleri deneyim ve edindikleri kazanımlarla ustalaşan ve yaşanmakta olan gelişmeleri, tarihsel ve toplumsal yönleriyle doğru değerlendirme yeteneğine sahip olanlar, yani ODTÜ lüler bilir. Bizlere düşen görev; kazanımlarımızı kaybetmeme veya geliştirebilmek için bireysel çaba göstermek yerine Mezun Derneklerimize üye olarak hayatın ve toplumun ihtiyaçlarını, taleplerini ifade edebileceğimiz ve savunacağımız örgütlü yapılarda yer almaktır. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu HAZİRAN

5 Dernekten Soma Faciası Mağdurları ile Dayanışma Kampanyamız Başladı Soma maden faciasının üzerinden haftalar geçti bile Medya ve sosyal medya, faciadan etkilenen çocuklara, analara, eşlere dair pek çok haber ve görsel paylaştı; paylaşıyor. Toplumsal duyarlılığın bu denli güçlü hissedildiği yakın zamanlara dair başka bir örnek yoktur. Bunda, ne yazık ki çok ağır bir bedel ödemiş olmamızın ve iletişim olanaklarının bütün baskılara rağmen güçlü bir şekilde gelişmiş ve güçlenmiş olmasının büyük etkisi var kuşkusuz. Bu ağır bedelin dramatik tablosunu daha da ağırlaştıran en önemli konu ise, babasız kalan yüzlerce çocuğun ve bunların geriye kalan aile bireylerinin geleceklerine dair belirsizlikler. Muhtemel sorunların aşılması için mağdurlara yönelik hükümetin yaptığı bol kepçe vaatleri düşününce, benzer durumlarda verilen sözlerin tutulmasına yönelik çok da iyi deneyimlerimiz olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Ortaya çıkan ağır tablo karşısında sivil toplum kuruluşlarının devletler ve hükümetlerden çok daha etkili, çabuk ve yerinde çalışmalar yaptıkları global bir tecrübedir. ODTÜ Mezunları Derneği olarak biz de, ülkemizin en büyük mezun derneği ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğinin bilinci ile bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyamız ile Soma ve çevresinde yaşayan facia mağduru ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak, çocuklarının eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak, yaralarını sarmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Bizimle olacağınızı biliyor, ilginize, desteğinize ve dayanışmanıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Banka Hesap Numarası İş Bankası ODTÜ Şubesi Şube Kodu: Hesap No: İban No: TR ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

6 Dernekten ODTÜ Bileşenleri Soma İçin Yürüdü Soma da 13 Mayıs Salı günü yaşanan faciada yaşamını yitiren insanlarımızı anmak için ODTÜ öğrencileri, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği ve Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi ODTÜ Temsilciliği tarafından 22 Mayıs Perşembe günü bir anma etkinliği düzenlendi. Temel İngilizce Bölümü nde buluşan grup, önce Fizik Bölümü ne, ardından Maden Mühendisliği Bölümü ne yürüdü. İşçilerin Gökyüzü Karartılamaz pankartı taşıyan grup, Maden Mühendisliği Bölümü nün önüne karanfil bıraktıktan sonra basın açıklamasının yapılacağı Devrim Stadyumu na yürüdü. Stadyumda baretlerini tribünlere bırakan OD- TÜ lüler, burada Yılmayacağız! İnadına Bilim, İnadına İnsanlık ODTÜ yazılı pankartı açarak basın açıklamasını okudular. Açıklamada, olayın bir iş kazası olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanırken, talepler şöyle sıralandı: Soma da yaşanan katliamın tüm sorumluları istifa etsin ve yargılansın; üniversiteler başta olmak üzere tüm işletmelerde taşeron sistem kaldırılsın; işçilerin güvencesizleştirilmesi ve iş güvenliğinin yok sayılmasının önüne geçilsin; üniversite konseylerinin şirketlerle bağlantısı kesilsin; üniversiteler sermayeye değil, bilime hizmet etsin; Soma da yaşanan katliamın gerçek ölü sayısı açıklansın; çalışmalarının şeffaf yürütüleceği, sendikaların, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve bizzat işçilerin olduğu bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun; ülkede tüm özelleştirmeler geri alınsın ve işletmeler gerçek sahibi olan işçilerin denetimine verilsin. HAZİRAN

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Seminer: Girişimciler Açısından İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Girişimciler veya girişimci olmayı hedefleyenler, özellikle ihale süreci gerektiren durumlarda, iş alım süreci, sırası ve sonrasındaki hukuki detayları öğrenmek isteyenler için düzenlenen Girişimciler Açısından İhaleye ve Edinim İflasına Fesat Karıştırma Suçları konulu seminer 30 Mayıs Cuma günü Vişnelik te Salon 56 da gerçekleşti. Seminer e konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çetin Arslan ın katıldığı seminerde, ihale ve edinim iflası süreçleriyle ilgili son yasal değişiklikler ve Yargıtay içtihatları ışığında ihale ve edimin ifası sürecinde karşılaşılan ceza hukuku sorunlarına ilişkin konular ele alındı. Konuklar arasında ticari işletme sahibi ya da ticari işletmede sorumluluk sahibi olan kimse olup olmadığını sorarak konuşmasına başlayan Çetin Arslan, para kazanmak için ihale almak gerekiyor diyerek ticaret hayatında ihale süreçlerinin önemine dikkati çekti yılı itibarıyla devletin 100 trilyon TL civarında mal ve hizmet için ihale açtığını, bunun bir şeklide paylaşılmasının söz konusu olduğunu ve özel sektörün muhatap olduğu en önemli kaynağın ihalelerle ortaya çıktığını dile getirdi. İhaleye girmek isteyenlerin ve girenlerin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, ihaleye girme potansiyeli olan bir iş adamının çok net davranması gerektiği, 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240 özellikle telefon görüşmelerinde şifreli konuşmaması ve rakipleriyle iletişim kurmaması gerektiği konularının altını çizdi. İhale süreçlerinde iş adamlarının telefonlarının dinlemeye alınabildiğini ve bunun yakalamaları kolaylaştırdığını belirten Çetin Arslan, Yalnızca ihaleye fesat karıştırıp kazanç temin etmek değil, örneğin aynı ihaleye gireceğiniz bir arkadaşınızı arayıp, bu sene şöyle bir durum var, siz ihaleye girmeseniz olur mu? diye sormak bile hapis yatmaya, mal varlığını kaybetmeye neden olabilir dedi. İhale süreciyle ilgili bir dava açılmışsa, bunun en başından çözülmesi gerektiğini ifade eden Arslan, dava açıldıktan sonra yüzde 50 kaybedilmiş, mahkumiyet verildiyse yüzde 75, karar onandıysa yüzde 100 kaybedilmiş anlamına geldiğini söyledi. Türkiye de insanların hukuki sorunlara yaklaşımını da eleştiren Çetin Arslan, Bir vatandaş hukuki bir sorunu olduğunda ne yapar? Avukata gider. Bizde öyle değil. Sen ihaleye fesattan mahkumiyet almışsın, bir avukata geliyorsan, alacağı para 100 bin TL dir. Akıl hocaları diyor ki o kadar paraya ne gerek var, şu kadar ver halledelim. İnsanlar kandırılıyorlar. Eğitimliler daha çok kandırılıyor, bunların arasında avukat bile var. Hukukun dışında bir şeyler yapmaya başlarsanız, sonu iyi gelmez. Siz eğer ceza hukukuna ilişkin sorunlarınızı çözmek yerine ertelerseniz büyük ve çözülemez hale gelir dedi. Salondan gelen soru üzerine ihale kavramını açıklayan Arslan, soruları yanıtlarken paraf kavramının hukuki anlamının da gördüm, doğrudur olduğunu söyledi. İhale açtınız, ihale maddelerinden birine çok uygun olduğunu düşündüğünüz bir katılımcıya ihaleyi vermeniz suç oluşturur mu? sorusuna Çetin Arslan, Oluşturmaz, çünkü siz takdir hakkınızı kullanmış oluyorsunuz. Bundan çıkar elde etmiyorsunuz, bu karardan başka bir çıkar elde etmiyor, dolayısıyla suç olmuyor. Burada şöyle bir risk var, sizin almak istediğiniz mal ya da hizmeti hakkıyla verebilecek mi? Gerçekten hak ediyor mu? Ceza hukuku sorunu çıkmaz, ama malı ya da hizmeti hakkıyla yerine getiremeyeceği halde ihaleyi aldığı tespit edilirse ihale iptal edilebilir. Her usulsüz ihale, ihaleye fesat karıştırma suçu değildir dedi. Çetin Arslan, ihale, sözleşme gibi süreçlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğinin altını çizdi. İhale süreçleriyle ilgili bilgi veren Arslan, ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili hukuki bilgileri paylaştı. İhaleye fesat karıştırma suçunun üç unsuru olduğunu dile getiren Çetin Arslan, bunları hileli davranışlar, cebir - şiddet, gizli anlaşma olarak sıraladı. İhaleye fesat karıştırma suçuna karşılık gelen hapis cezasının en az 4 5 yıl olabileceğini dile getiren Arslan, kasten yaralama gibi ağır cezaya konu olacak durumlarda, suç sonucu kamu kuruluşunun zarar gördüğü durumlarda failin bu suçlar içinde ayrıca ceza alacağını belirtti.

8 Dernekten Kazım ŞENOCAK (EE 08) Panel: Elektrik Piyasası Dinamikleri ve Enerji Ticareti Derneğimiz Enerji Komisyonu nca 24 Mayıs Cumartesi günü Elektrik Piyasası Dinamikleri ve Enerji Ticareti konulu bir panel düzenlendi. Komisyon Başkanı Murat Orhan Baybars (ME 79) yönetiminde gerçekleşen panele, konuşmacı olarak duyurulan Gama Enerji Genel Müdürü Sıtkı Şerifeken rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için onun adına sunumu Gama Enerji Satış Direktörü Tamer Çalışır gerçekleştirdi. M.Orhan Baybars, öncelikle 13 Mayıs ta Soma da kömür madeninde gerçekleşen felakette kaybedilen işçileri ve yaşanılan acıyı anarak, maden sektörü işletmeciliğinde gerekli tedbirlerin bir an önce alınarak iş güvenliği konusunda gelişmiş ülkeler seviyesine gelinmesi temennisini aktardı. Baybars, elektrik piyasasında 2002 yılına getirilen düzenlemeler ile devletin elektrik piyasasındaki rolünün azaltılmaya başladığını ve özel sektörün payının artırılmaya çalışıldığını, günümüzde serbest piyasa geçişinde belirli bir seviyeye gelindiğini ifade etti. Tamer Çalışır, sunumunun birinci bölümünde doğalgaz ve elektrik piyasasının serbestleşme sürecinde tarihsel gelişmelere değindi yılında BOTAŞ ın Rusya ile yaptığı ilk doğalgaz alımı anlaşmasıyla başlayan ve sonraki dönemde yapılan çeşitli alım anlaşmaları ile gaz hacminin genişlediğini belirtti. Elektrik piyasasında ise TEK in 1984 yılında TEDAŞ ve TEAŞ olarak ayrılması ile liberalleşme yolunda ilk adımların atıldığını, 1994 yılında Yap-İşlet-Devret (YİD) ve 1997 yılında Yap-İşlet (Yİ) kanunları ile özel sektör tarafından bir çok santralin kurulumuna başlandığını dile getiren Çalışır, 2001 yılında EPDK nın kurulması süreci ve bu dönemde ortaya çıkan serbest tüketici kavramına değindi. Elektrik piyasasındaki gelişmelerin, üretim-tüketim dengesine ve elektrik fiyatı gelişimine olan etkisini anlattığı ikinci bölümde Çalışır, santral kurulu gücünün son 10 yılda 3 kat artarak yaklaşık MW a yükseldiğini ve özel sektör payının devlet payını geçtiğini belirtti. Son yıllarda artan rüzgar santralleri ile Türkiye nin Avrupa da rüzgar kurulu gücünde 10. Sırada yer aldığını belirten Tamer Çalışır, 2023 yılı için MW olan kurulu güç hedefinin gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ancak devlet tarafından ön lisans ve izin süreçlerine getirilecek düzenlemelerle sürecin hızlandırılabileceğine dikkat çekti. Elektrik ve doğalgaz piyasalarında mevcut ve hedeflenen piyasa yapısına değindiği üçüncü bölümde, mevcut yapıda elektrik satışındaki mekanizmalara değinen Çalışır, Yİ ve YİD santrallerinin elektriğini TETAŞ a sattığını, EÜAŞ ve serbest elektrik üretim şirketlerinin iki anlaşmalar veya spot piyasa yolu ile tüketicilere sattığını, TETAŞ tarafından elektriğin ulusal tarife ile Dağıtım ve Perakande Satış Şirketlerine satılarak tüketicilere sunulduğunu belirtti. Mevcut elektrik piyasalarından spot piyasalar olarak TEİAŞ ta PMUM tarafından yönetilen Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasa olarak iki kısımdan oluştuğunu kaydeden Çalışır, özellikle Dengeleme Piyasasında mevcut durumda şeffaflık sorunu bulunduğunu ve manipulasyona açık bir yapıda olduğu yönünde eleştirisini ifade etti. Ayrıca piyasa açıklık oranın düşük olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda EÜAŞ, TETAŞ ve Yİ-YİD santrallerinin payının azaldıkça piyasa oyuncularının daha fazla hareket edebileceği bir yapının oluşacağınını belirtti. Ayrıca Borsa İstanbul ve özel sektör ortaklığı ile kurulacak olan EPİAŞ ile birlikte geçilecek gün içi piyasa ve sonrasındaki finans piyasaları entegrasyonları ile daha şeffaf bir yapının sağlanacağını kaydetti. Mevcut durumda dar hacimli bir Enerji Borsasının bulunduğunu bunun Borsa İstanbul ile daha geniş hacimli ve aktif bir piyasa olması beklendiğini kaydetti. Ayrıca, 21 adet dağıtım şirketinin elektrik satış işlemlerinin perakende şirketlere devredilmesinin beklendiğini, mevcut ulusal tarife yerine tedarik noktasına göre değişen bir bölgesele fiyat yöntemine geçilmesinin ve serbest tüketici limitinin de sıfırlanmasının hedeflendiğini belirtti. Elektrik piyasada fiyat oluşumu hakkında özet bilgilere yer verdiği dördüncü bölümde, temel olarak fiyatın her piyasa katılımcısının saatlik olarak enerji girdisine göre maliyet bazlı teklif vermesi usulü ile çalıştığını, ikili anlaşmalarla veya YEKDEM üzerinden enerjisini sisteme aktaran santrallerin ise dengeleme piyasasında teklif vermediklerini ama anlaşma miktarlarını ve tahmini üretimlerini sisteme ilettiklerini belirtti. Oluşan enerji bedelinin üzerine eklenen tüketim bedellerinden biri olan TRT fonu ile ilgili olarak getirilen eleştirilerle ilgili olarak birçok benzer uygulamanın marjları farklı da olsa Avrupa da da yer aldığını aifa etti. Elektrik ticaretinin kapsamı, ticaret mekanizmaları ve fırsatlarına değindiği beşinci bölümde ise Çalışır, eletrik ticaretinde önceliğin üretim optimizasyonu ve yakıt tedariği güvenliğinde olduğunu, daha sonra ise elektriği hangi piyasada satılacağının, ve fiyatın hangi zaman aralığında ne olacağı sorularının önem kazandığına dikkat çekti. Elektrik ticareti perakende satış pazarındaki öngörülerini paylaşarak sonlandırdığı sunumunda Çalışır, Türkiye de tedarik şirketi sayısının fazlalığına dikkat çekerek, rekabetçi bir piyasada şirket sayısının önemli olduğunu fakat tedarikçi sayısının Avrupa da örneklerle karşılaştırıldığında sağlıklı bir piyasa işleyiş açısından fazla olduğunu ve zamanla bu sayının azalacağını vurguladı. Uzun dönemde, EÜAŞ ve TETAŞ alım sözlşemlerinin biteceğini, tarifelerin kalkacağını ve EPDK nın desteğinin azalacağını, böylelikle de perakande satış oyuncularının daha piyasada daha hakim bir konuma geleceğini belirti. HAZİRAN

9 Dernekten Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu Down sendromlu çocuklardan ve ebeveynlerinden oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 192. konserini Vişnelik te verdi. 21 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen konserde çocuklar, hem müziğin gücünü, hem de imkansız gibi görünen şeylerin başarılabileceğini gösterdiler. Her konserlerinde olduğu gibi ayakta alkışlanan çocuklar, Soma faciasında yaşamını yitiren madencileri de unutmadılar. Pankartları ve baretleriyle sahneye çıkan ekip üyeleri, başarılı performanslarıyla dinleyicileri kendilerine hayran bıraktılar. Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 22 Mayıs Perşembe günü ODTÜ Mühendislik Merkez Binası önünde verdikleri konsere yine ba- retler ve pankartlarıyla çık- tılar. Konserden önce bir konuşma yapan grup eğitimcisi Yaşar Morpınar, il il gezerek yedi yılda 192 konser verdiklerini; böyle bir grup için bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Morpınar, çalışmalarına verdikleri destek için ODTÜ Mezunları Derneği ne teşekkür etti. Konser öncesi bir konuşma yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, böylesine önemli bir çalışmaya katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukları başarılarından dolayı kutladı, başarılarının devamını diledi. Aynı saatlerde Soma da yaşamını yitiren maden işçilerini anmak için toplanan ODTÜ lüler de bir süreliğine alana gelerek konsere katıldılar. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

10 Duman Visnelik teydi... Türkiye nin en önemli müzik gruplarından DUMAN, 30 Mayıs akşamı yağmura rağmen binlerce hayranıyla Vişnelik Çim Amfi de buluştu. Arkeoloji Seminerleri Tamamlandı Derneğimizin en fazla katılımcı sayısına sahip kulüplerinden biri olan Arkeoloji Kulübü nün, geçtiğimiz dönem düzenlediği dört seminer programı ilgiyle ve yoğun katılımla tamamlandı. Geçtiğimiz dönemin seminerleri sırasıyla, Hitit in Gizemi, Traklar, Yeni Çalışmalar, Kazılar Işığında Klasik Arkeoloji ve Tarih, Türkiye den İtalya ya Etrüskler ve İskandinavların Ataları Tor Destanı oldu. Gelecek dönem Arkeoloji Kulübü, yeni seminer programlarıyla çalışmalarına devam edecek.

11 Dernekten Sivil Sesler Festivali: Özgürlüğün Değişen Sınırları Sivil Toplum Geliştirme Merkezi nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sivil Sesler Festivali, Özgürllüğün Değişen Sınırları temasıyla Mayıs tarihlerinde ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi nde gerçekleşti. Sivil Toplum Geliştime Merkezi (STGM) nin AB ile ortaklaşa düzenlediği ve 100 den fazla sivil toplum örgütünü bir araya getiren Sivil Sesler Festivali kapsamında planlanan eğlenceler, 13 Mayıs ta yaşadığımız Soma faciası nedeniyle iptal edilerek, festival forum şeklinde devam etti. İki gün boyunca 100 ün üzerinde sivil toplum örgütünün stantlarıyla katıldığı etkinlikte, Türkiye den ve dünyadan aktivistler, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla 15 Mayıs Perşembe günü Özgürlük ve Kent, Demokrasi ve Katılım paneli, 16 Mayıs Cuma günü ise Madalyonun İki Yüzü: İnternet ve Özgürlüğün Değişen Sınırları paneli gerçekleşti. İçeride paneller devam ederken, dışarıda açılan stantlar renkli bir görüntü oluşturdu. Aralarında Iğdır Kadın Derneği, Buca Engelli Derneği, Ankara Oyuncak Kütüphanesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi farklı şehirlerden pek çok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu stantlarda, derneklerin kendilerini tanıttıkları broşürlerin yanı sıra, çeşitli el işleri ve hediyelik eşyalarda yer aldı. Festival katılımcısı sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bisikletli grup, Derneğin önüne başlarında baretlerle gelerek Soma yı andılar. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

12 Dernekten Fotoğraf Sergİsİ: ODTÜ de/eymir de/ Derneğimizde Zaman Tuğçe Yalçın ın Yarışma 1. si Fotoğrafı ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen ODTÜ de/ Eymir de/derneğimizde Zaman konulu fotoğraf yarışmasında sergileme alan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi, Lobi de gerçekleşen törenle açıldı. 23 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşen törende, sergileme alan ve yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin tarafından sunuldu. Yarışmada Tuğçe Yalçın birinci, Çağlan Çelebi ikinci, Yeter Halis üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Çağlan Çelebi nin Yarışma 2. si Fotoğrafı Yeter Halis in Yarışma 3. sü Fotoğrafı HAZİRAN

13 Dernekten 6.Vişnelik Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Vişnelik Bahar Şenliği nin Haftalarca süren çalışmaların sonucu hazırlanan şenlikte, Dernek binasının önündeki alana kurulması planlanan Dernek tanıtım stantları ve satış stantları, olumsuz hava koşulları nedeniyle içeriye alındı. Fuaye ve Lobi alanlarında açılan stantlar, rengarenk ürünlerle yağmura rağmen şenliğe katılanların ilgisini ve beğenisini topladı. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

14 Dernekten Bahar Şenliği 6. sı 1 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Bütün bir dönem çalışan ve heyecanla bugünü bekleyen Çocuk Halk Oyunları kursu katılımcıları da güzel bir halk oyunları gösterisiyle şenliğe renk kattı. Bahar Şenliği nin belki de en anlamlı organizasyonu olan Burs Fonu yararına yapılan çekiliş, yine yoğun ilgi gördü. Bine yakın ödülün bulunduğu çekilişte takıdan küçük ev aletlerine pek çok hediye dağıtıldı. Şenlikte yıl boyu çalışmalarını sürdüren Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi ve Heykel Atölyesi katılımcıları, hem sertifika aldılar, hem de şenlikte düzenlenen sergilerle ortaya çıkardıkları eserlerini paylaşma olanağı buldular. OMD Athletics Spor Merkezi nin hocaları, şenliğe gösterileriyle katıldılar. Şenliğin ilerleyen saatlerinde sahne alan dansçılar, göz alıcı figürleriyle ve dans müzikleriyle güne eğlence kattılar. HAZİRAN

15 Dernekten ÇOCUK Bilim Etkinliği Derneğimizin çocuklara yönelik birbirinden ilginç, eğlenceli ve öğretici etkinliklerinden biri daha Ne sihirdir, ne keramet, sen bilimi, Bilim Timi ile keşfet! sloganıyla, 1 Haziran Pazar günü Salon 56 da gerçekleşti. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinlikte, bu yaş grubu çocukların yanı sıra, etkinliği çok merak ederek katılmak isteyen daha küçük çocuklar da Salon 56 daki yerlerini aldılar. Etkinlikte çocuklarla renk karıştırmaca, atmosferin cisimlere etkileri, sihirli çubuk, hava topu gibi bilimsel deneylerin eğlenceye dönüştürülerek sunulduğu çalışmalar paylaşılırken; zilin sesi nereye gitti?, insana elektrik yüklenirse ne olur? gibi merak uyandıran soruların da cevapları arandı. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

16 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden Susuz Yaz ve İnci Dişli Kardeşim Sinema kulübümüzün toplantılarına katılan arkadaşların büyük bir bölümü seçerek film izleyen, sinema konusunda oldukça bilgili, dünya sinema tarihi ve Türk sinemasının gelişimi hakkında bilgi sahibi olan kişiler oldukları için herkese uygun film seçmekte oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Bu nedenle kendilerinin önerdikleri yönde film seçme gayretleri olanaklar ölçüsünde sürmektedir. Dernek üyesi arkadaşlarımızdan da merak ettikleri, izlemek istedikleri, bulmakta zorlandıkları eski veya yeni vizyona çıkmış filmleri bize bildirmeleri halinde filmi temin edip sinema kulübünde paylaşma şansı bulabiliriz. Tabii şahsen tanıdıkları yönetmen veya oyuncularla görüşüp kendilerini tanıma fırsatı yaratmaları her zaman dileğimizdir. Geçtiğimiz ay içinde yapılan sinema kulübü faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum: Sinema kulübümüzün mayıs ayındaki ilk buluşmasının programında Türk Sinemasının Yüzüncü Yılı kapsamında 1964 yılında Berlin Film festivali Altın Ayı ödülünü alan yönetmen Metin Erksan ın SUSUZ YAZ filmi vardı. Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan ve Erol Taş ın başrollerini paylaştığı unutulmaz film Türk sinema tarihinin kilometre taşlarından biri olarak bilinmektedir. Susuz Yaz, içerisinde barındırdığı kuvvetli siyasi taşlamaları ile politik sinemamızın seçkin örneğinden biridir. Ülkemizde uzunca süre gösterimi yasaklanan yapıt 1964 yılında Acapulco Film festivalinde de Altın Maya ödülünü hak etmiştir. Mayıs ayının ikinci toplantısında; SOMA da hayatını kaybeden 301 canımız anısına; BELGESEL listemizden, yönetmen Gül Büyükbeşe nin yönettiği İNCİ DİŞLİ KARDEŞİM isimli belgesel filmini izleyip hakkında konuştuk. Toplantımıza belgeselin yönetmeni ODTÜ Mezunu olan Gül Büyükbeşe de davet edilmiş olup, katılımcıların film ile ilgili sorularını yanıtlamıştır. Kendisine buradan da Sinema Kulübümüz adına teşekkür ederiz. 7 Ocak 2013 günü sabah saatlerinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi -630 kotunda, galeri sürme çalışmaları sırasında ani bir gaz püskürmesi sonucu olay mahallinde canını yitiren 8 işçinin bulunduğu kaza ile ilgili olarak çekilen İnci Dişli Kardeşim belgeseli Zonguldak maden işçisini ve çalışma koşullarını anlatıyor ve İlhan Berk in şu şiiri ile bitiyordu: Öyle insanlar gördüm ki Ölüm peşlerine düşmeye korkardı Kılları uzamış hayvanların yanı sıra Ya kuyulara iniyorlar Ya kuyulardan çıkıyorlardı Kazmaları kürekleri lambalarıyla Ya insanlar gibi toprağın üstünde Ya köstebekler gibi toprağın altındaydılar Bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı Dağlara tepelere doğru bir ayaklanmadır başlıyordu İkinci düdüğe kadar bütün şehirde tıs yoktu Uyudum uyandım hep aynı seslerdi Anladım insanlar bir vardiyaya giriyorlar Bir vardiya çıkıyorlardı Anladım en kısa ömür insanoğlunundu Sonra kurtlar böcekler ve tarla farelerinindi. Maden kazalarında hayatını kaybeden tüm madenci kardeşlerimizi anıyor, anıları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bir daha böyle kazaların olmaması için herkesi göreve ve katkı koymaya çağırıyoruz. 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm dernek üyelerimize ve misafirlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak adresine yazabilirsiniz veya Facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. HAZİRAN

17

18 Dernekten KOLEKSİYON KOLEKSİYONCU 1 Toplama toplayıcılık terimi koleksiyon kültüründe en temel kavramdır. Toplama ile başlanan koleksiyonculuk serüveni tasnifleme, bulup çoğaltma, koruma, toplananların tarihini, işlevini, yapısını araştırma ile toplanan nesneler bir ruha kavuşur, tarihi bir yere oturtulur ve kaybolmadan geleceğe aktarılır. Resmi tanımlar: Koleksiyon: Belli bir sistem içinde sınıflandırılarak, belli şartlarda, belirli bir yerde saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan gruptur. Koleksiyoncu: Koruma, değerlendirme, yarar sağlama ve merakı tatmin amacıyla korunması gerekli taşınır tabiat ve kültür varlıklarının koleksiyonunu yapan ve yapacak olan kişi veya kuruluştur. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Korunması gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik Tarih Sayılı Resmi Gazete.) Türk Dil Kurumu nun tarifi: Koleksiyon: Öğrenme, yarar sağlama ve zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflandırılmış nesnelerin bütünü, derleme. Koleksiyoncu: Koleksiyon yapmaya meraklı kimse, derlemeci. Orhan PAMUK tanımı: Medeniyetler ve müzeler konusundan biraz haberdar olan herkes, dünyaya hükmeden Batı Medeniyetinin bütün bilgisinin arkasında müzelerin yattığını ve bu müzeleri yapan hakiki koleksiyoncuların ilk parçalarını toplarken, çoğu zaman yaptıkları şeyin nereye varacağını hiç düşünmediklerini bilir. Bu hakiki ilk koleksiyoncular, daha sonra sergilenip, sınıflanıp katalogları yapılacak (ilk kataloglar, ilk ansiklopedilerdir) büyük koleksiyonların ilk parçaları ellerine geçtiği zaman onları çoğunlukla hiç fark etmemişlerdir bile. (Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, S.85) Çeşitli Tanımlamalar: Atatürk, tarih eğitimi konusunda: Atatürk ün her türlü belgeye karşı hassas olduğu ortadadır. Arkeoloji müzeleri kadar, etnografya, inkılap müzeleri kurularak Türk tarih ve kültürüne ait her türlü nesnenin yok olmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı na ilişkin anılarını, topladığı belgelere dayanarak yazacağını söylemiştir. Atatürk, fotoğraf ve film türü belgelere önem vermiş, fotoğrafçısı Esat Nedim bey görsel hafızayı geliştirecek çok fazla fotoğraf çekmiştir. 246 çeşit peyniri olan bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz General de Gaulle Koleksiyonculuk sonsuz bir yolculuktur. Koleksiyonunuza katılan her bir yeni obje ile yeni bir heyecan yaşayabilirsiniz ve koleksiyonunu büyütmek için daha da hırslanırsınız. Koleksiyon keyfinizin yarısı bulduğunuz nesneyi tanımakta, araştırmaktadır. Koleksiyonerlik bir obje toplayıcılığı olmayıp, o konunun tarihçisi, kültürünün tanıtıcısıdır. Gelecek nesillere kalıcı işler bırakmak psikolojik doyum sağlar. Neden koleksiyoner oldunuz? Bu birine neden aşık oldunuz diye sormak gibi bir şey. Tek sebebi yok ki. Keneth Clark (Sanat Tarihçisi) Sevdiğin parçaların peşinden koşup onları elde temek tam bir tutku. Koleksiyoner için bu ömür boyu bitmeyen bir macera. Ancak şuna inanıyorum stres, gerilim ve günlük koşuşturmanın ilacı koleksiyon ve hobileridir. Dünyada hobiler yaygın olsa idi gerginlikler, harpler olmazdı inanın. Koleksiyoncular uzun yaşar, çünkü onlar düzenli ve disiplinli insanlardır. İzzet Günay İş dünyasının insanları son derece zengin olabilirler, politikacılar popüler olabilirler ama ileri yaşlarda işten, politikadan uzaklaştıkça kısıtlı bir saygınlık görürüler, ya unutulur ya da hoşgörü ile anılırlar, ileri yaşlarda hayırseverliğe geçiş yaparlar, eğitsel, sanatsal, sosyal çalışmalara katılırlar. İsmi kalıcı kılmanın, unutulmamanın bir yolu koleksiyon, giderek müze sahibi olmaktır. Yaşa bağlı olmayan, fizik kondüsyon istemeyen, terapi, stres atma yoludur. Koleksiyon yapmak bir kültürdür. İnsanoğlu dünyada bırakmalı bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Turgut Önder. Önce rozetini yakama taktım, sonra kafama taktım. Ahmet Çomak Mesleğiniz dışında bir konuyu iyi bilin. Bir hobiniz olsun (Daha İyi Yaşamak İçin 50 Şey) Vesikalar olmayınca, tarihte yoktur C.V. Langlois ve C.Seignobos Tarih Tetkiklerine Giriş Koleksiyonculuk araştırmaya dayanan, süreklilik gerektiren, bilgi birikimi sağlayan bir uğraştır. Her objenin bir tarihi, bir ruhu vardır. Koleksiyonculuk insanı geçmişe bağlar. Herkes bir şekilde koleksiyoncudur. Hayatında birçok şey biriktirmiştir. HAZİRAN

19 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden Mezuniyet Yemeği B ursiyerlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerin sonuncusu Eymir gezisiydi. 23 Mayıs 2014 günü ODTÜ DEN ringlerle yola çıktık. Keyifli bir sohbetler eşliğindeki yemekten sonra, kimimiz yürüyüşe, kimimiz bisiklet turuna çıktı. Yağmura rağmen Eymir i son sınıfa gelmiş olmasına rağmen görememiş öğrencilerimiz adına tüm yorgunlukları unutup, bugünü fotoğraf kameralrımızla ileride hatırlanacak tüm güzel anılarımızın arasına yerleştirerek, ODTÜ ye döndük. Bu yıl da mezun olan öğrencilerimize geleneksel Mezuniyet Yemeği düzenledik. 7 Haziran 2014 Cumartesi günü Vişnelik te bursiyer öğrencilerimizle yemek yedik. Mezuniyetlerini kutladık, ileriye yönelik planları ile ilgili sohbet ettik. Çalışmalarımızda aramıza katılmalarını beklediğimizi belirttik. Onlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek, Mezuniyet Defteri ne yazdıkları satırlardan bazı örnekleri sizlerle paylaşıyoruz; 5 Yıl ne kadarda çabuk geçti. Buraya ilk geldiğimizde ODTÜ bizim için bilinmezliklerle doluydu. Yeni bir şehir yeni insanlar. Kendimizi yalnız hissetmemize gerek yoktu. OMD ailesi ile bütünleşince bütün bilinmezlikler korkular geride kaldı. S.K EE 14 O.E ME 14 B.G EE 14 ODTÜ DE geçirdiğimiz süre boyunca bizler için gerek maddi gerekse manevi desteğinizi esirgemeyerek yaşantımıza değer kattınız. Bizim için yaptıklarınız kimilerine küçük bir şey olarak görülebilir belki ama bizim için gerçekten çok değerliydi. Tüm mensuplara teşekkür ederiz. U.E AEE 14 T.A AEE 14 İ.H.T AEE 14 Öncelikle beş yıllık lisans eğitimim süresince bana sağladığınız finansal destekten ötürü size teşekkürü bir borç biliyorum. Bir çocuk olarak girdiğim bu okuldan, hayata hazır donanımlı bir yetişkin olarak mezun olmamda MD birçok anlamda etkili olmuştur. K.E IR 14 ODTÜ LÜ olmanın ayrıcalığını sınırsızca hissettiren derneğimize sonsuz teşekkürler. Artık biz de birer ODTÜ Mezunlar Derneği üyesiyiz. M.B IR 14 Vizeler finaller hepsi bitti. Her Dernek mesajınız bizi mutlu etti. Okulu gurbette okumak dertli. Güzel geldi, güzel bitti ODTÜ. M. E ADM 14 4 Yıllık lisans hayatımın her döneminde düzenlediği etkinliklerle okul hayatıma farklı bir renk katan, burslarınız hesaplarınıza yatırılmıştır arkadaşlar i ile yüzümü güldüren ve lisans hayatımın son sınavına girdiğim bu günde de düzenlediği mezuniyet yemeği ile yine benden desteğini esirgemediğini gösteren tüm Mezunlar Derneği üyelerine sevgiler. M.B.A ADM 14 TEŞEKKÜRLER VİŞNELİK BAHAR ŞENLİĞİ NDE BURS FONU YARARINA de GERÇEKLEŞTİRİLEN YILBAŞI HEDİYE ÇEKİLİŞİNE KATKIDA BULUNAN ÜYE/FİRMA VE ODTÜ DOSTLARI ALİ ÖZPOLAT KUAFÖR - ANOYBİ TİCARET - CEVAT AĞRI - DELTA BİSİKLET - GÖKCAN BAYDAR - DOĞALSAN ORGANİK ÜRÜNLER - HASAN UFUK ILGAZ - HALİL HİLMİZA- DE DOĞAL ÜRÜNLER - İŞ BANKASI YAYINLARI - AHMET SALCAN - İŞBİR YATAK - LEMAN CAFE - MAS OFİS - MED YEMEK & LEVENT VAROL - MEDİTEKS GİYİM - RIZA BİLGEN - NİLÜFER GÜRSOY - OYA SAĞIROĞLU - ID 90 - PAŞABAHÇE - RED & WHİTE KUAFÖR - AZİZ YILMAZ - ROLL HOUSE - ROUTE PANSİYON - BARIŞ PEKTAŞ DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ MAYIS VE HAZİRAN AYLARI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI ATTİLA ÖZKALI PHYS 89 CEMAL ARTÜZ CE 84 EMİNE SÖNMEZ MAN 84 ERDİN BOZKURT GEOE 87 GÖKÇE ŞULE GÜLEÇ CHEM 75 GÖNÜL AREL STAT 75 H. BERRİN YÜCEL İNCE CHEM 86 H.EMRE YILMAZ ADM 95 HATİCE ÜLKER BARLAS CP 74 HÜSEYİN GÜRER GEOE 87 MURAT ÇAĞRI SÜZER IE 06 ÖZGÜR KARACA IE 85 PIRIL PAKER IR 03 SELİN ALTAN IE 95 SELİN ÇÖLKESEN SÜZER IE 08 SERDAR SARMAN CE 83 SUAT ÇETİN EE 78 ODTÜ DOSTLARI KEMAL ÇİÇEK PROF. DR. ZİYA AKTAŞ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 18 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. Burs Fonu muza katkı sağlayan üyelerimize, mezunlarımıza ve ODTÜ dostlarına, bursiyer öğrencilerimiz adına teşekkürler İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ODTÜMD BURS FONU HESAPLARI ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL HESAP NO: ODTÜLÜLER BÜLTENİ 240

20 Dernekten Vişnelik te Havuz Keyfi Başladı! Ankara nın sıcak yaz günlerinde serinleyeceğiniz, havuzun başında kitap okuyup sohbet ederek keyif yapacağınız havuzumuz açıldı. Güneşli güzel günler, tiril tiril giysiler, eğlence Ama yazın tadını çıkarmak için bunaltıcı sıcağa keyifli bir çözüm üretmeli; havuz belki de en iyisi. Her yaz olduğu gibi Vişnelik bu yaz da havuz kenarında sohbetler, kahkahalar ve çocuk cıvıltıları ile dolup taşmaya başladı. Bu yıl başlayan uygulamayla, 2013 yılı ve önceki yıllara ait ödentilerini tamamlamış üyelerimiz, eşleri ve çocuklarıyla havuzu hafta içi ücretsiz kullanabilecek. Hem serinlemek hem eğlenmek için bu yaz sizi de Vişnelik e bekliyoruz HAZİRAN

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya Etkinlik: Networking Performansınızı Geliştirin Tarih: Nisan 2010 Yer: Dedeman Otel JCI Salonu Network (iş ağı) kavramını daha iyi tanımak ve iş ağı performansımızı geliştirmek üzere üyelerimiz ve iş dünyasındaki

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı İTÜ IEEE ailesinden merhaba! 1992 yılından beri İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi nde faaliyet gösteren, teknik üniversite öğrencisinin mesleki ve sosyal açıdan gelişimini hedefleyen sayısız çalışma yapan

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 25/10/2013-15/10/2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ 21 Mart Down Sendromlular gününde sahne alan özel çocuklar, ilgi ve sevginin gücüyle aşılamayacak hiçbir engel olmadığını kanıtlayarak, bu hayatta biz de varız mesajı

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, onlara minnetlerimizi sunuyoruz. VELİLERİMİZ

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ 2014 2015 SINAV ADI ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SONU BAŞARISIZ DERSİ OLAN VEYA İSTEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILAN SINAV

Detaylı

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) Görüntü İşlemede İleri Uygulamalar ve Son Gelişmeler başlığı altında düzenlediği 2. Akademik Kamp çalışmalarına, İzmir Şirince deki

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Onur BİÇER Yüksekokulumuza 2006 yılında görevime başlamış olup 2008 yılında kazanmış olduğum muhasebe ve vergi uygulamaları (İÖ) Programını okuyup 2010 yılında

Detaylı

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Media Markt En Düşük Fiyat Şenliği Ankara yı salladı. ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Ankara Kentpark ta 10 Aralık 2009 da, toplam 4.500 metrekare alanda hizmet vermeye başlayan Media Markt

Detaylı

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Hakkımızda: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak;

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur.

Bilinçli tüketim, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur. 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni ÇYDD İZMİR ŞUBESİ Aylık Haber Bülteni SERAMİK SERGİSİ: ELİMİZ ÇAMURA DEĞDİ 28 Mayıs ta ÇYDD İzmir Şubesi Çocuk Kulüpleri olarak, Resim-Heykel Müzelerine Destek Kültür-Sanat-Eğitim Derneği ve İBB Sosyal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ MART 2009 BÜLTEN I SAVTEK İTÜ bünyesinde 2008 yılı güz döneminde kurulmuş olan SAVTEK, savunma sanayileri konusunda bilinçli öğrenci toplulukları

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha MAMMA MIA Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha Her yıl geleneksel olarak bir oyun çıkarmayı hedeflediğimiz kulübümüzde bu sene dünyanın en ünlü müzikali olma özelliği taşıyan MAMMA MIA yı sergiledik.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ ARILAR OKULDA! REHBERLİK Oryantasyon haftasında anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak:

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015 6 Mart 2015 Resmi Kurum Ziyaretleri 6 Mart 2015 günü, JCI olarak, JCI Türkiye Başkanımız Ahmet Erhan Tanyeri ile birlikte Vali Vekili Sn. Vedat Müftüoğlu nu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Atilla

Detaylı

Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu

Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu 37. Hafta (12.9.216-18.9.216) 37. haftada (12 Eylül - 18 Eylül), * Haftalık üretim miktarının % 25,78 ( 1.372.915 MWh, saatlik ortalama 8.172 MWh) azalması, * Haftalık

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Bu hafta eğitim ve öğretim çalışmalarımız planlanan çalışmalar

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

Uygulama tablet. Beşiktaş Gazetesi. Şeffaf belediyecilik GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Uygulama tablet. Beşiktaş Gazetesi. Şeffaf belediyecilik GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Şeffaf belediyecilik BEŞİKTAŞ Belediyesi nin bilişim uygulamaları arasında, hayatı kolaylaştıran ve Beşiktaşlıların kent yaşamında karşılaştıkları sorunları en aza indiren şeffaf belediyecilik uygulamaları

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014. w w w.sektorgunleri. c o m

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014. w w w.sektorgunleri. c o m MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ 23-24 Aralık 2014 M.Ü. İşletme Kulübü 2014 yılında isim değiştirerek Marmara Üniversitesi Yaratıcı İşletmeciler Kulübü adını almıştır. M.Ü. İşletme Kulübü, 2002

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi FİNAL Raporu ZONGULDAK 2015 I T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ se Li ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - HAZİRAN 2015 YAZ TATİLİ 2014-2015 eğitim-öğretim yılını 12 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ SİNEMA GÜNÜMÜZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ BRANŞ DERSLERİMİZ AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİMİZ ARALIK AYI

Detaylı

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması:

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması: SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA 2 Mayıs Pazartesi yi Salı ya bağlayan gece sel felaketine yüzünden Gökçeada sakinleri kötü bir güne başlamışlardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Gökçeada'da saat 00.10 başlayan

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

www.spot-projects.com

www.spot-projects.com SPOT.TER Nedir? SPOT.TER Türkiye nin ilk ve tek Güncel Sanat Eğitim ve Üretim Platformu SPOT Contemporary Art Projects in üyelik platformudur. SPOT.TER üyelik platformu devamlı gelişen, büyüyen dinamik

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu

Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu Elektrik Piyasaları Haftalık Raporu 25. Hafta (2.6.216-26.6.216) 25. haftada (2 Haziran - 26 Haziran), * Haftalık üretim miktarının %12,3 (632.981 MWh, saatlik ortalama 3.767 MWh) artması, * 23 Haziran

Detaylı

S[a]w # Clan Zombie Server Geçmişimiz

S[a]w # Clan Zombie Server Geçmişimiz S[a]w # Clan Zombie Server Geçmişimiz Geçmişimizde bir çok serverde zombie modunda yöneticilik yapmış bulunmaktayız, yıllarca olan tecrübelerimizle hep daha iyi bir kalite ve oyun keyfini hedeflemekteyiz,

Detaylı

Kongrenin açılışı Prof. Dr. Osman Küçük tarafından yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur yaptığı konuşmasında

Kongrenin açılışı Prof. Dr. Osman Küçük tarafından yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur yaptığı konuşmasında Fotograflar Yurdakul Kayacan 13. Dünya At Hekimleri Birliği Kongresi (WEVA) başladı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Jokey Kulübü nün ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya At Hekimleri

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

Yüzyüze Dersler Video Konferans Danışmanlık E - Öğrenme Sanal Sınıf E - Öğrenme İçeriği Doğru Meslek Seçimine Destek Bursu Tüm programlarda, Plato MYO tarafından hazırlanan Mesleki Eğilim Testi ni uygulayan

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT Legobotik Kulübü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ODTÜ Ülkemli öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek, takım çalışmasını öğretmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla

Detaylı

MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BOYUNCA YAPILAN ETKİNLİKLER İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Eğitim Fakültesi olarak Maltepe Çocuk ve Gençlik

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası BEC2013 BIOMED2013 12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans Programı

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Fabrika Haberleri OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Adana Çimento Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal Öner 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle Mardin Çimento Genel Müdürlüğü ne ve Adana Çimento ÜNAL ÖNER

Detaylı

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Amna HAFDHALLAH Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Tunus resmi gazetesinde 18 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan yazıyla Evrensel Arap kültür ve yaratıcılığını

Detaylı