Erdo an gündemde. Obama gölgede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erdo an gündemde. Obama gölgede"

Transkript

1 Cumhuriyet tarihimizin en önemli aç l m yap ld ; 1915, istismarc lar n elinden al nd Erdo an gündemde Dünya, yapt aç klamay konufluyor Obama gölgede ISSN ABD memnuniyetini aç klad Ermeniler flaflk n Ermenistan-diaspora ayr telden 9 D LDE YAYIMLANAN AÇIKLAMA B R NSANLIK VAZ FES DED Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tüm dünyay flafl rtan bir ilke imza att ve Cumhuriyet tarihinin en önemli aç l m n gerçeklefltirerek, 1915 olaylar n istismarc lar n elinden alan bir aç klama yapt. Aç klama 9 dilde yay mland. Aç klaman n ard ndan dünyadan önemli de erlendirmeler geldi. 25 Nisan 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Ifi D e büyük darbe 39 ölü Irak ordusunun, ülkenin bat s ndaki el-anbar ilinde terör örgütü Irak fiam slam Devleti (Ifi D) üyelerine düzenledi i hava sald r s nda 39 militan n öldürüldü ü bildirildi. Ortak Operasyonlar Komutanl 'ndan yap - lan yaz l aç klamada, "Hava kuvvetleri, istihbarat bilgilerine dayanarak Anbar ilinin el-felluce kentinde Ifi D'e yönelik düzenledi i hava sald r s sonucunda 39 militan öldürüldü" ifadesi kullan ld. Gazze vuruldu srail ordusu, Gazze'nin Beyt Lahiya beldesine düzenledi i hava sald r s n n, silahl gruplara yönelik oldu unu öne sürdü. Ordu radyosundan yap lan aç klamada, srail savafl uça n n, "Gazze'den srail'e füze atma haz rl nda olan silahl gruba" sald r düzenledi i belirtildi. Haberde ayr ca " srail'in güvenli ini tehdit eden gruplar hedef al nmaya devam edilecek" denildi. Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Erdo an ne diyor, Cemaat niye sessiz? BARIfi VE SAVAfi D L www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Erdo an aç klamas nda, Osmanl mparatorlu u vatandafl herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaflad klar ac lar n hat ralar n anmalar n anlamak ve paylaflmak bir insanl k vazifesidir dedi. HABER 3. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz T24 Yazar Vedat Özdan öyle bir yaz kaleme ald ki SAYFADA N HA ÇÖZÜM BARIfi Filistin D fliflleri Bakan Riyad Maliki, Filistin yönetiminin "bütün meselelerde nihai çözüm bulunmas konusunda ciddi olunmas " flart yla srail ile müzakereleri 29 Nisan'dan sonra da devam ettirmeye haz r oldu unu söyledi. ABD N YE RAHATSIZ? ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, Filistin'de milli mutabakata var lmas yla ilgili olarak, "Zamanlamas rahats z edici ve aç klamadan gerçekten hayal k r kl duyuyoruz" dedi. yi de sormazlar m, Filistinlilerin birli i, dirli i sizi niye rahats z ediyor? SRA L AYNI HAVADA Filistin deki kardefllik havas ndan rahats z olan srail Baflbakan Binyamin Netanyahu, Fetih ile Hamas aras ndaki mutabakata iliflkin, "Ebu Mazen (Filistin Devlet Baflkan Mahmut Abbas) bar fl de il, Hamas' seçti. Hamas' seçen bar fl istemez" ifadesini kulland. Kardefller aras ndaki kanl süreç bitti Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Fehmi Koru dan önemli tespit Star Gazetesi yazar, Tarihte olandan özür dilendi, art k önümüze bakal m bafll kl yaz s nda Baflbakan Erdo an n aç klamas - n tahlil ederken çok çarp c tespit ve de erlendirmelerde bulundu. Koru nun, Baflbakan Tayyip Erdo an n 99 y l önce yaflanan olaylar üzerine yay nlad, genel hatlar yla o dönemin flartlar n hat rlatan ve al nan tehcir karar n n üzücü sonuçlar na iflaret edip taziye sunan mesaj, hiç kuflkusuz, sembolik olmaktan öte, tarihi bir geliflme... dedi i yaz 12. SAYFADA 3 ÖNEML MESAJ Medyaya (Cumhurbaflkanl adayl için) Biz aram zda halledebiliriz. Kaosa neden olabilecek ad m atmay z. Bizim sa m z solumuz belli olmaz, yine ters köfle olabilirsiniz. Twitter a Ben düflüncemi söyledim, verdikleri sözleri yerine getirdiler, getirdiler. Getirmedikleri takdirde ayn yerdeyiz biz, gere ini yapar z. Yapabildi imiz kadar yla. Baz lar diyor ki kapatsan z da girebiliyorlar falan ama herfleyden önce bir vergi kaçakç s flirket Türkiye'de faaliyet gösteremez, ofisi yok, faaliyet gösteremez, gere i neyse o yap l r. Olay art k tek yönlü de il, birçok yönlü. Sendikalara (1 May s' n Taksim'de kutlanmas talebi) Ama dert baflka, dert; yasalar çi nemek oldu u zaman, kusura bakmay n... Kimsenin, kimsenin özgürlük alan na girmeye hakk yoktur, bu bir özgürlük mücadelesi olmaz, bu bir bayram olmaz. Bugünü tatil günü ilan eden biziz, bu iktidar. Filistin de uzlafl devrimi Filistin'de çözümü imkans z hale getiren, halk kan ve gözyafl na bo an kavga dönemi sona erdi. Hamas ile el-fetih aras nda milli mutabakata var larak Filistin deki anlams z 24 Nisan 2014 Resmi Gazete Konya l Müftülü üne Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel slam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR n Görevlendirilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Nisan 2014 Cuma Meltem Ekiz Hay Way Zaman belgeselinin galası yapıldı ANKARA - Yönetmen Nezahat Gündoğan ve yapımcı Kazım Gündoğan'ın Dersim olaylarını konu alan ve 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film dalında Jüri Özel Ödülü kazanan "Hay Way Zaman" belgesel filminin Ankara galası yapıldı. Devlet Tiyatroları Küçük Tiyatro Sahnesi'nde yapılan galaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile bazı milletvekilleri, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Filmde öyküsü anlatılan 83 yaşındaki Emoş Gülver, gala öncesi gazetecilerin soruları üzerine, belgesele gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gülver, "Katliamda anne babamı götürdüler. Ben kaçtım, çalının altına saklandım kurtuldum. Bir subay aldı beni evlatlık olarak, onlarla yaşadım. Katliamda yanımda ağabeyim vardı yaralıydı, o da düştü öldü, kimsem kalmadı. Bir subay aldı beni oradan. O zaman 5 yaşındaydım, o subay ailesi büyüttü beni" diye konuştu. Filme ilişkin mesajının sorulması üzerine de Gülver, "Bir daha böyle bir katliam olacağını tahmin etmiyorum, bunun için bir şey diyemem. İnsanları böyle çoluk çocuk, kadın, gebe, hepsinin katliamını gördüm" ifadesini kullandı. Yönetmen Nezahat Gündoğan, filmin Ankara galasından büyük bir heyecan duyduklarını ve filme yoğun bir emek verildiğini söyledi. Gündoğan, "Eğer bu filmi yapmasaydım bir yanım çok eksik kalırdı, hatta utanç duyardım. Çünkü duyduğum, gördüğüm, bildiğim bir konuyu bir ürüne dönüştürmemek ve onu en geniş kesimle paylaşmamak, insanlığa mal etmemenin utancını yaşardım. O yüzden şimdi en azından huzurluyum bu boyutuyla"diye konuştu. Yapımcı Kazım Gündoğan da tarihsel ve toplumsal dertleri sinema filmlerine aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Muradımız yaraları kanatmak değil, yeni yaralar açmak hiç değil, muradımız karanlık zihniyetlerin açtığı ve kapanmamış yaraları görünür kılmak ve onları onarıcı adaletin bilincinde ileri taşımak ve onarmak. Muradımız bu karanlık zihniyetin yarattığı akıl tutulması ve vicdan körelmesine ışık tutması, toplumsal belleğin oluşmasına katkıda bulunmak. Bu filmi yaparak çok üzüldük ve çok acı çektik." (AA) 20:15 CHARLEİ'NİN MELEKLERİ 19:50 HASAT ZAMANI Orijinal Adı : Charlie s Angels Yönetmen : Mcg Oyuncular : Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu Yapım : 2000 Aksiyon Güzel ve akıllı melekler, görmediğimiz ancak sesini işittiğimiz patron Charlie için çalışıyorlardır. Yakında zengin olacak olan Eric Knox, kendi firması olan Know Technologies'deki ofisinden kaçırılınca ve firma bir milyar doları kaybetme riskine girince ne yapılabilir? Tabii ki Melekler göreve çağrılır. Melekler Knox'u bulmaya çalışırken, kaçırılanın sadece kendisi olmadığını görürler. Knox'un son icadı da çalınmıştır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:The Reaping Yönetmen:Stephen Hopkins Oyuncular:Hillary Swank, David Morrissey, Idris Elba Yapım Yılı:2007 Tür:Gerilim/Macera Gizemli bir takım koşullar altında gerçekleşen bir çocuk ölümü, olaylar silsilesinin ilk kıvılcımı olur. Katherine, iyi bir profesör olmakla birlikte bir gün ailesini son derece trajik bir biçimde yitirince Hristiyanlığa karşı olan inancını da yitirir. Dahası dini boyutta kökleşmiş ve kalıp olarak yerleşmiş bir takım inanışları ortadan kaldırmaya kendini adamıştır. Luisiana nın küçük bir kasabasında tuhaf olaylar olmaktadır. Katherine bu olayların bir şekilde İncil üzerinde söz edilmekte olduğunu fark eder. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Aldatıldı, boşanıyor DIŞ HABERLER - En çok beğenilen kadınlardan biri olan Brezilyalı model Adriana Lima (32), iki çocuğunun babası 5 yıllık eşi Marko Jaric'ten (35) boşanmaya hazırlanıyor. Adriana Lima bu ay İstanbul a gelmeden önce eşi tarafından ikinci kez aldatılmış. Boşanma kararını da İstanbul da vermiş. Adriana Lima arkadaşlarına Bir kez affettim. Bir daha olmaz diyormuş.

3 ANKARA Gözde Kişin Erdoğan dan, Obama yı bile gölgede bırakan 1915 açılımı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı şaşırtan bir ilke imza attı ve, Cumhuriyet tarihinin en önemli açılımını gerçekleştirerek, 1915 olaylarını istismarcıların elinden alan bir açıklama yaptı. GAYRİ İNSANİ SONUÇLAR Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının 99. yıldönümünde ilk kez resmi bir açıklamayla acıyı paylaştığını duyurdu, "tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul etti. "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişki mesajı" başlığını taşıyan açıklamada "Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir" dendi. İNSANLIK VAZİFESİ Erdoğan açıklamasında, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir dedi. Erdoğan'ın açıklamasında "soykırım" ve "katliam" ifadeleri kullanılmadı. Ancak "I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır" görüşü dile getirildi. "Ortak tarih komisyonu" çağrısının geçerliliğini koruduğu vurgulanan açıklama, "20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz ifadesiyle son buldu. OBAMA DAN DA ÖNCE 9 DİLDE YAYIMLANDI Başbakan Erdoğan, 1915 olaylarının 99. yıldönümünden bir gün önce "tarihi" nitelik taşıyan ve Ermenice, Arapça, Rusça dahil dokuz dilde yayımlanan bir açıklama yaptı. Bir "ilk" olma özelliği taşıyan açıklamanın 1915 olaylarının 99. yıldönümü olan 24 Nisan'dan bir gün önce yapılması, başta ABD Başkanı olmak üzere bir gün sonra (dün) yapılacak açıklamaları öncelemeyi amaçladığı yorumlarına neden oldu. Açıklamanın, Kurtuluş Savaşı'nı yönettikten Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran TBMM'nin kuruluşunun 94. yıldönümünde yapılması da sembolik bir önem taşıyor. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajına yönelik soruları yanıtlarken, Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunu tarihi ve olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti. DEMİREL, DAVUTOĞLU Başbakan Erdoğan, TBMM'nin 23 Nisan özel oturumunun ardından AKParti kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: "Osmanlı vatandaşlarının içerisinde Ermeniler, tabii o zaman ölmedi, aynı zamanda farklı vatandaşlar da öldü, Türkler öldü, Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar öldü, aynı dönem içinde. Hepsine rahmet diliyoruz ve kendileriyle ilgili yaptıkları anma törenleri vesaire bunların makul olmasından daha normal ne olabilir. Bunu maalesef dünyada çeşitli istismar aracı olarak kullanmaları yanlış, buna karşı çıktık ve bunu ifade ettik. Bizim atmamız gereken adımdan öte, karşı tarafın atması gereken adım var. Biz hep adımları attık, atan taraf, atak da biz olduk. Geçenlerde Dışişleri Bakanım Ermenistan'daydı. İsviçre ile yaptığımız görüşmeler var, onlar bu konuda önemli adımlar atıldı. Alman mahkemelerinin verdiği karar var, Alman mahkemelerinin verdiği karara rağmen şimdi onların karşı atağı var, yani işi çözmek değil, uzatmak gibi bir dertleri söz konusu." 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Olaylarına ilişkin mesajı konusunda, "O günler çok acı ve zor günlerdi. O günleri esefle ve acıyla karşılıyoruz. (Erdoğan'ın) Kişisel hakkıdır" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu: "(Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı) Tarih siyah ve beyazlardan oluşmaz.gri bir alanda herkesin, geçmiş acıları paylaşabilme erdemini göstermesi lazım. Aslında bugün yapılan aynı zamanda bir çağrıdır. Bu çağrımız ümit ederiz ki karşılığını bulur." ERMENİLER ŞAŞKIN Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde meclis konuşması sırasında 1915 yılı olaylarıyla ilgili Ermenistan halkına taziyet mesajı göndermiş olması Erivan tarafından ilk etapta tepkisiz karşılandı. Ardından, ABD'deki Ermeni kuruluşlarını çatısı altında toplayan Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committee of America-ANCA),Erdoğan'ın açıklamasını "Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Ankara, inkarı yeninden ambalajladı" diye değerlendirdi. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ise, açıklamaya değinmeden, 24 Nisan la ilgili açıklamasında, Türkiye nin soykırımı inkar ettiğini ancak ülke olarak Türkleri düşman olarak görmediklerini söyledi SOSYAL MEDYA Başbakan Erdoğan'ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarına ilişkin, 'Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz' sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu DÜNYA NE DEDİ AFP: "Bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerine yaptığı ilk açık yorum." Associated Pres: "Başbakan, Türkiye'nin şiddetle reddettiği 'soykırım' ifadesini kullanmadı, bunun yerine 'tehcir' dedi ve bunun gayr-ı insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti." Reuters: "Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına taziyelerini sundu." Jerusalem Post: "Erdoğan Ermeni soykırımını tanımıyor ancak ailelere taziyelerini gönderiyor." Le Parisien: "Bu Türkiye'de siyasi bir deprem. Başbakan Erdoğan, 1915'te öldürülen Ermenilerin torunlarına, resmi olarak Türkiye'nin taziyelerini sundu. Bu ülke tarihinde bir ilk." PROF. ORAN: TAKDİRE ŞAYAN "Ermenilerden özür diliyoruz" kampanyasının kurucularından ve Azınlık raporunun yazarlarından siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan ın Türkiye tarihi için bir ilk niteliği taşıyan ve tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul eden 1915 açıklamasını değerlendirdi Açıklamayı takdire şayan bulan, ancak "Katiyen yetmez" diyen Prof. Oran, metinde kullanılan bazı ifadeleri sıralayarak eleştirdi ve Bu iyi şeyi yaparken resmi ideolojiden hiç ayrılmıyor görüşünü dile getirdi. Hamas ile El Fetih in UZLAŞI DEVRİMİ Filistin'de kardeş kavgası bitti. Hamas ile el- Fetih arasında milli mutabakata varıldı. Gazze'deki Filistin hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, Gazze'deki evinde Fetih yetkilileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, "Halkımıza ayrılık döneminin bittiği müjdesini veriyoruz" diyerek, Filistinli gruplar arasında devam eden anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Heniye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, uzlaşı hükümetinin kurulması için görüşmelere başlayacağını ve 5 haftalık yasal süre çerçevesinde hükümeti ilan edeceğini dile getirdi. Heniye, Hamas ile Fetih arasında, Kahire Anlaşması, buna bağlı anlaşmalar ve Doha Anlaşması'na uyulması konusunda ittifak edildiğini ve bunların hepsinin milli mutabakatın hayata geçirilmesinde referans olacağını söyledi. Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam el-ahmed başkanlığındaki heyet, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmenin ardından, Gazze hükümeti yetkilileri ile milli mutabakat çalışmaları çerçevesinde görüşmeler yapmak için dün Gazze'ye gelmişti. Filistin'de 2006 yılında seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Fetih'le aralarında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmaların ardından Hamas, 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar başkanlığında uzlaşma görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı Nisan 2014 Cuma Erdoğan ne diyor Cemaat niye sessiz Vedat Özdan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili niyeti, planı ve takvimi iyice netleşmeye başladı. Bize göre: Aralık sonrasında yaşanan gelişmeler Erdoğan ı cumhurbaşkanlığına adaylıktan uzaklaştırmıştı. Başbakan olarak kalma, üç dönem kuralını gevşetme ve kendisine inanan kenetlenmiş bir ekiple cemaatle savaşma niyetindeydi. 2. Yerel seçim sonuçları durumu değiştirdi. Artık Erdoğan cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ona göre halk, 30 Mart seçimlerinde yolsuzluk yaftasına inanmıyoruz dedi. 3. Erdoğan, Gezi Direnişi ve 17 Aralık sürecinde kendisini yeterince desteklemediğini düşündüğü eski yol arkadaşlarından büyük rahatsızlık duyuyor. 30 Mart zaferinin kendi eseri olduğunu düşünüyor ve AKP içinde 70 kişiye yakın yol arkadaşıyla üç dönem kuralıyla vedalaşmak istiyor. Bunlar arasında Bülent Arınç da var, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e yakın, kimileri AKP kurucusu kıdemli bakanlar da. 4. Erdoğan, Gül ü ne bir kez daha cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor, ne de AKP nin genel başkanı ve başbakan olarak. Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda kendisini konuşmaya davet eden çağrıya kayıtsız kalması kasıtsız değil. Bu durumun Gül de rahatsızlık yarattığını bilmemesi de mümkün değil. Ancak cumhurbaşkanlığına aday olmaktan vazgeçmek zorunda kalırsa, kazanma ihtimali en yüksek AKP adayı olarak Gül e destek vermek zorunda kalacağını gayet iyi biliyor. 5. Erdoğan ın, cumhurbaşkanı seçilirse başbakanlık için aklındaki ismin Mehmet Ali Şahin olduğunu herkes biliyor. Bu durumdan çok rahatsız olmasına rağmen masaya yumruk vurarak sonuç almayı deneme niyetinde olmayan Gül henüz kartlarını oynamış değil. 6. Erdoğan, olası bir Gül Cemaat ittifakını cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu etkileyebilecek en büyük handikap olarak görüyor. Hem özel hayatına (mahrem diyelim), hem de Suriye konusundaki şahsi tasarruflarına dair yeni kasetler gelmesinden bu nedenle endişe duyuyor. 7. Erdoğan a göre cemaat, hem kendisinin, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine rakip olabilecek iki potansiyel adayın, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki şantaj kasetlerini bilerek yayımlamıyor. 8. Tüm kasetlerin hemen açıklanması için tahrik edici bir üslup kullanmaya başlayan Erdoğan niyetini bildiği, ama elindeki kasetlerin halkın üzerinde nasıl bir etki yapacağını kestiremediği cemaati bir yandan kötülüyor ve savaşa devam mesajı veriyor; öte yandan dik duruşuna hâlel getirmeyecek bir noktada barışa hazır olduğu izlenimi veriyor. Neden mi? Erdoğan da biliyor ki 17 Aralık sonrasında peşi sıra yayımlanan kasetlerin 30 Mart günü birden bire kesilmesinin bir nedeni var. Karşı taraf, yani cemaat bir durum değerlendirmesi yapıyor. Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce nin yaptığı özeleştirinin ima ettiği gibi barış mı yapılacak, yoksa onu cemaat adına tekzip eden editörü Osman Şimşek in ima ettiği gibi savaş mı? Durum henüz net değil. Şurası açık ki, adaylıkla ilgili kum saati Erdoğan aleyhine çalışıyor ve hamle sırası acelesi hiç olmayan cemaatte. Cumhurbaşkanlığı çantada keklik değil. Nedir bu telaşınız? Gereği neyse yapacağız. Ben diyorum ki benim kasetim varsa açıklayın. derken Erdoğan, üzerindeki zaman baskısını ve bu nedenle kendi telaşını ele veriyor. Esasen sakin olmaya davet ettiği ne muhalefet, ne de Gül; bizatihi kendisi. Beklediği şeyse cemaatin niyetini açık etmesi. Erdoğan da gayet iyi biliyor ki kendisi için en kötü senaryo, yeni kasetlerin kendi adaylığını açıkladıktan sonra ortaya çıkması ve bu kasetlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde işini zora sokacak etkiler yaratması. O nedenle adaylığını hemen açıklamıyor ve kazanacağından emin olmadığı bir seçime girerek, bilahare kendisine cemaatten intikam alma imkanı verecek olan güçlü başbakanlık pozisyonunu riske atmak istemiyor. Erdoğan cemaate bir yandan kavgaya devam edeceksen kasetleri hemen çıkar derken, öte yandan yapılanı şerefsizlik olarak tanımlayıp, cemaat bakımından yapılması gerekeni aşağıdaki örnek yardımıyla açıklayarak bir tür uzlaşma çağrısı yapıyor: Değerli kardeşlerim bizim aldığımız terbiye farklıdır. Biliyorsunuz Hazreti Ali düşmanı öldürmek için yatırıyor tam boynunu vuracak düşman tükürüyor. Tükürdüğü anda Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Şu ana kadar seni inancımın gereği için öldürecektim, ama nefsim karışır diye vazgeçiyorum diyor. Ama bunu bile anlamadılar." Şu sözlere bakın: İman sıradan bir olay değildir. Biz inancımızın gereğini yapmak zorundayız. Bazı STK'ların dışında solla dans edenlerin sesini duymuyoruz. Hani sesinizi yükseltsenize. Erdoğan şunu demek istiyor: Sen bana düşmanlık yaptın. İmanlıyım diyorsun, ama bana karşı solla dans ettin. Bak şimdi sesin çıkmıyor. Ben seni öldürebilirim ve sonun cehennem olabilir, ama işin içinde kendi nefsim var. Seni dini inancımdan dolayı öldürmüyorum. Aynı çatı altındayız, bunu anla! Anla ki, ben aday olduktan sonra yayımlamayı planladığın yeni kasetlerle cumhurbaşkanı olmamı engelleyerek, 2015 genel seçimlerine kadar yeni ve daha bilenmiş bir başbakan olarak seni öldüreceğim, ama ikimizin de sonu olacak bu savaşa beni mecbur etme!.. Not: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün en önemli kartını zamanı geldiğinde yazacağım. (T24, )

4 425 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin Türkiye Enduro Şampiyonası ÇUBUK TA YAPILACAK HABER MERKEZİ - Türkiye Enduro Şampiyonası nın 31 Mayıs -01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan 3. ayak yarışları Çubuk a bağlı Evci Yaylası nda düzenlenecek. Hitit Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışmalara, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve Çubuk Orman İşletmesi katkı verecek. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ı makamında ziyaret eden Hitit Motosiklet Kulübü Başkanı Kubilay Karaca ve beraberindeki heyet, Türkiye Enduro Şampiyonası ve hakkında bilgi verdi. Enduro yarışlarının doğada yapılan ve motosiklet sporlarının off-road dayanıklılık yarışı olarak bilinenbir yarışma olduğunu söyleyen Karaca, bu yarışma için Ankara nın en güzel doğal güzelliklerinesahip Evci Yaylası nı seçtiklerini belirtti. Bu tarz yarışmanın Çubuk'ta ilk yapılacağını ve bunun için ilçenin her yönüyle bulunmaz bir mekan olduğunu vurgulayan Karaca, organizasyonu ilçenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı vereceğini kaydetti. Şampiyonaya 100 civarında yarışmacının ve 20 bin civarında izleyicinin gelmesini beklediklerini ifade eden Karaca, Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Acehan ilçenin doğal ISSN Yıl: Nisan 2014 Cuma Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. güzellikleri ve yöresel kaynaklarını tanıtarak turizm ve ticaret potansiyelini artırmak istiyor. Bizde Ankara kulübü olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve TürkiyeEnduro Şampiyonası ile Çubuk u sportif olarak da tanıtmak ve spor turizmini buraya kazandırmak istiyoruz. Çubuk ilçesi böylelikle her yıl düzenlediği geleneksel eskrim, satranç, futbol, basketbol ve voleybol kursları gibi sportif faaliyetlerine bir yenisini daha katacak. Türkiye Motosiklet Enduro Şampiyonası ile bir sportif etkinliği motor sporlarınıetkinliklerinin arasına eklemiş olacaktır. Çubuk agat taşı, Çubuk turşusu, eti, balı, Ankara armudu ve vişnesi gibi ürünleri ile kendini unutmayanlarına hizmet veren Çubuk ilçesi bu defa, unutulmayacak bir enduro şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. Karaca, şampiyonanın yapılacağı Evci Yaylasında yarışmacıları doğal kayalardan, orman içi yollardan, eski yayla evlerinin aralarından ve gölet içinden geçen, teknik ve becerinin ön planda olacağı, tüm test etaplarının izleyiciler tarafından görülebileceği seyir zevki yüksek bir parkur beklediğini sözlerine ekledi. Enduro Şampiyonasının ilçe turizmine farklı bir renk katacağını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise, organizasyona belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti. Motor yarışmalarını geleneksel hale getireceklerini ve ileriki yıllarda yılda birkaç kez düzenlemeyi istediklerini ifade eden Acehan, Ben buradan tüm motor severleri, doğaseverleri ve sporseverleri Türkiye Enduro Şampiyonası na davet ediyorum. İlçemizin hem havası hem doğal güzellikleri hem de ulaşım olanakları bu yarışmaya çok uygun.amacımız bu sporlarla ilçemize daha çok insanı getirmek ve tanıtmak. İnşallah amacına uygun bir etkinlik olur diye konuştu. Şampiyonanın düzenleneceği Evci Yaylası, çam ormanları arasında yer alırken, içerisinde küçük bir gölette bulunmaktadır. Her türlü araçla ulaşımın mümkün olduğu Evci Yaylası, Ankara dan 74 kilometre uzaklıkta bulunurken, temiz havası eşsiz güzelliği ile aynı zamanda bir mesire yeri olarak ta kullanılmaktadır. Akgül, Kartaltepe deki çalışmaları inceledi HABER MERKEZİ Kartaltepe Kentpark ı ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, çalışmaları yerinde inceledi. Saimekadın dan başlayıp, Mamak Pazar Alanı nda son bulan, Başkent in en büyük rekreasyon alanlarından birisi olan Kartaltepe Kentpark, bünyesinde aynı zamanda ilkleri de barındırıyor. Türkiye nin ilk çocuk müzesinin yapımının tamamlandığı parkta, çocuk oyun alanının oyun grupları dizayn edildi. 150 dönümlük alan üzerinde yapımı yüzde doksan seviyesini bulan parkta inşa edilen değirmenin de kaba inşaatı bitti. 650 metrelik yürüme yollarının yüzde 90 ı tamamlanırken, yer döşemelerinin yapımı da büyük ölçüde tamamlandı. Kartaltepe nin Mamak a ayrı bir hava katacağını kaydeden Akgül, Kentparkımız ilçemize vizyon katan yatırımların başında yer alıyor. Yatırım kapsamında alana hakim bir tepeye 7 tonluk dev kartal figürü yerleştirildi. Pierre Lotti benzeri açık hava Türk kahvehanesinin de yapımı tamamlandı. Parkımızın aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla geceleri de görsel bir şölen sunuyor. Ağırlıklı olarak bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor. Mamak kültürel zenginlikleri içinde barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak dedi. Kartaltepe Kent Parkın yapımı tamamlandığında Mamak, tarihi ve kültürel zenginlikleri bir arada bulunduran dev bir meydana kavuşacak. Modern ve tarihi konseptlerin iç içe yer aldığı meydanın yanı sıra projede, spor alanları, koşu yolları, seyir terasları ve kafeler yer alacak. Parkın ikinci etabında Hatip Çayı nın proje içinde kalan bölümü temizlenerek, su aktivitelerine yer verilecek. Ankaralılar oluşturulan gölette gondolla gezme imkânı bulacak. Kentpark ta ayrıca iş merkezi, değirmen, panoramik müze Aile Merkezi, otopark ve betonarme havuz ve anfi tiyatro bulunuyor. Karslılardan Yaşar a TEBRİK ZİYARETİ HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez ve beraberindeki heyeti ağırladı. Toplum tarafından takdir gören ve sevilen bir başkansınız diyen Sönmez, Başkan Yaşar a başarılarının devamını diledi. Yerel seçimleri açık ara farkla kazanan Yaşar ı tebrik ziyaretlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Yaşar, seçimlerde dürüst hizmetin kazandığını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsediğinin altını çizen Yaşar, 5 yılda pek çok insana hizmet götürdük. Kimseyi ötekileştirmedik. Toplumsal Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları na büyük görevler düşüyor. Yöneticileri, olumlu ve olumsuz yönde eleştirmekten çekinmeyin. Her zaman dürüst olun. Yenimahalle Belediyesi olarak Türkiye ye örnek olmaya devam edeceğiz dedi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi nin, Türkiye ye örnek olduğunu vurgulayan Sönmez, Yaşar a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. İnsanlara eşit yaklaşıldığında başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Sönmez, Toplum tarafından takdir gören ve sevilen bir başkansınız. Sizi kendimize çok yakın hissediyoruz. Seçim sürecinde Karslı hemşehrilerimiz çevrelerindekilere hizmetlerinizden söz edip size destek olmaya çalıştı. Bu dönemde de başarılı olacağınıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarınızda sizlere destek olmak isteriz. Karslı arkadaşlarım adına bugüne kadar yaptığınız her şey için size çok teşekkür ediyorum dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 25 Nisan 2014 Cuma TRABZON - TUNCAY BEKAR - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Deresi Vadisi'nde meydana gelen heyelan n ard ndan oluflan Sera Gölü, 20 y l aflk n süredir özellikle piknikçilerin ve turistlerin b rakt çöplerle kirletiliyor. Göl ve çevresindeki çöp sorununun çözümü için Trabzon Valili i giriflimiyle bafllat lan çal flmada, fikur'un düzenledi i Toplum Yarar na Çal flma Program kapsam ndaki Çevre Temizli i Projesi ile ifle bafllayan 6 iflçi, Sera Gölü Tabiat Park 'nda görevlendirildi. flçiler her gün düzenli olarak göl ve çevresinde temizlik yaparak, göle gelen ziyaretçilerin keyifli anlar yaflamas na vesile oluyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Sera Gölü Tabiat Do u Kara deniz'in önemli turizm merkezlerinden Sera Gölü'nde y llard r piknikçiler ile turistlerin b rakt çöplerle oluflan sorun, sadece göl ve çevresini temizlemek için al nan 6 iflçi ile çözüme kavufluyor. Sera Gölü ndeki kirlili e 6 iflçiyle çözüm bulundu Ellerinin çamuru yla usta oldular ESK fieh R - DEN Z AÇIK - Eskiflehir'in Mihal çç k ilçesine ba l Sorkun köyündeki kad nlar, 8 as rd r otantik yöntemlerle yap lan çömlekçilik gelene ini yaflatmak için el att klar iflte usta oldular. Çömlekçili in önemli temel geçim kayna oldu u Sorkun köyü sakinleri, geliflen teknolojiye ra men çömle i atalar ndan kalma yöntemlerle üretmeye devam ediyor. Bu emek yo un iflin hemen hemen her aflamas ndan kad nlar çal fl - yor. Sorkun'da, erkekler yaln zca toprak ç kar lmas ve piflirme aflamas nda üretken oluyor. Köyde bulunan "beyaz" ve "k z l" topra n ç kar lmas n n ard ndan üretiminin her aflamas nda kad nlar ön plana ç k yor.çömle in özelli ini ald söz konusu iki topra n kar flt r - l p çamur haline getirilmesinde, flekil verilmesinde, kurutmas nda, kaz nmas nda, s rlanmas nda kad nlar n emek yo un çal flmas bulunuyor. Yaklafl k 14 y ld r çömlekçilikle u raflan Halime Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, nasiplerini topraktan ald klar n kaydetti. Y llard r çömlekçili in içinde olduklar n ifade eden Aslan, flöyle konufltu: "Bu ifl için çabal yoruz ancak yeteri kadar para etmiyor. Esnaf götürüp sat yor ve iyi para kazan yorlar. Sadece çamuru yo urmak için bir gün u rafl yoruz. Bir-iki haftada üretiyoruz. Cilalay p pifliriyoruz. Daha sonra ekmek param z kazan yoruz. Bu ürünlerde kad n eme i var. Akflama kadar çömlekçilikle u rafl yoruz. Daha sonra da evin ifllerini yap yoruz." Zeynep Kartal ise y ld r çömlekçilikle u raflt n vurgulad. Çömlekçili in zahmetinin fazla oldu unu anlatan Kartal, "Çamur, çömlek haline gelene kadar uzun u rafl istiyor. Çömle imiz, eme imizi karfl lam yor. Bir çömlek, kere elden geçiriyor. Devletin arkam zda durmas n istiyoruz. Sosyal güvencemizin olmas n talep ediyoruz" diye konufltu.yasemin U ur da y ld r üretim yapt n ve baflka gelirinin olmad n bildirdi. Maddi gelirini çömlekçilikten elde etti ine de inen U ur, "Çömle e olan ilgiden memnunuz ancak sa l k güvencemizin olmas n istiyoruz. Kazanc m zla ancak eflimin sosyal güvencesini sa layabiliyoruz" dedi.(aa) Park 'n n yeni turizm sezonuna haz rland na iflaret ederek, Trabzon sahiline 3 kilometre mesafede bulunan gölün yöre halk n n yan s ra yerli ve yabanc turistlerin be enisini toplayan do a harikas bir yer oldu unu ifade etti. Halk n ve turistlerin her mevsim dinlenip içerisindeki restoranlarda yöresel yemeklerden yiyip muhteflem bir manzarada keyifli sohbet etme imkan buldu u Sera Gölü'nün yeni turizm sezonunda da yo un turist bekledi ini anlatan Öz, "Geçmifl y llardan beri devam eden bir çevre sorunu olan Sera Gölü'nün çöp sorununa da çözüm bulduk. Do a harikas Sera Gölü'nün çevre temizli i art k her gün düzenli olarak yap lmakta" dedi. Sera Gölü'ne gelen konuklar n göl çevresinde yürüyüfl yapmas n arzu ettiklerini söyleyen Öz, "Gölün çevresinde yürüyüfl parkuru oluflturmak üzere iki aflamal proje ihalesi en k sa zamanda gerçeklefltirilecek. Birinci bölge için uygulama projesi kademeli olarak gerçeklefltirilerek gölün etraf bütün olarak gezilebilir hale geçirilecek" diye konufltu. Do u Karadeniz'de Uzungöl'den sonra en çok ziyaret edilen göllerden biri olan ve temizlenmesi turistlerin yan s ra esnaf da memnun eden Sera Gölü, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer al yor. Ulafl m oldukça kolay olan gölün 1950 y l nda yaflanan heyelanda kayan toprak ve hafriyat n derenin önünü kapat p suyun normal ak fl n kesmesi sonucu olufltu u belirtiliyor. (AA) Küçük Çilem'in büyük çilesi sona eriyor ADANA - ABDULGAFUR KILIÇ - Kalp krizi sonucu ölen annesinin karn ndan sezaryenle al nan ve beynine oksijen gitmedi i için yürüyüp konuflamayan Çilem, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) T p Fakültesi Balcal Hastanesi'ndeki tedavisinin ard ndan yürümeye bafllad. ÇÜ T p Fakültesi Balcal Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Kelle, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 3,5 ayd r uygulanan fizik tedavi sonras Çilem'in küçük bir destekle yürümeye bafllad n söyledi. Kelle, Çilem'e baz tetkikler yap ld n ve fizik tedavi program uyguland n belirterek tedavisi sürecinin tüm h z yla devam etti ini ifade etti. Çilem'in tedavisine baflland nda yürümesi k s tl, el becerileri ve fonksiyonlar n n zay f oldu unu an msatan Kelle, flunlar kaydetti: "fiimdi Çilem küçük bir destekle ad mlayabilir, rahatl kla yürüyebilir, el fonksiyonlar daha iyi durumda ve çevresiyle daha iyi iletiflim kurabilir hale geldi. Çilem için çok daha iyi fleyler bekliyoruz. En az ndan flu anki amac m z birçok iflini ba ms z bir flekilde halledebilmesi, tek bafl na ihtiyaçlar n karfl layabilmesi, flu anki durum da onu gösteriyor. Tabi bu biraz zaman alacak. En az ndan yemesi, günlük kendine bak m n yapabilmesi, bizim için yeterli olacak ve bunun için umudumuz var.'' Kelle, her hastada böyle bir geliflim sa laman n mümkün olmad n, gelen hastan n durumuna göre aileyi bilgilendirdiklerini ifade ederek ''Aileyi hastan n durumuna göre bilinçlendirerek bir hedef koyuyoruz. Tabii ki her hasta böyle de il ama Çilem, flu an düflündü ümüzden çok daha iyi duruma geldi. Daha da iyi olaca n ümit ediyoruz'' dedi. Çilem'in konuflmas ndaki durumun da öncekine göre daha anlafl labilir oldu unu aktaran Kelle, konuflmayla ilgili çok üst düzey konuflma beklemediklerini, "serebellar" denilen bir problem bulundu unu anlatarak, ''Daha iyi olacak ama normal hale gelmesi çok zor'' diye konufltu. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN HUKUK DÜZEN, YARGI VE YÜRÜTME Hukuk Düzeninde Adalet Kaosu yaflat - l yor. Herkes, insan haklar, demokrasi, hukuk, adalet, ekonomi dersi vermekle meflguller. Birileri birilerine laf yetifltirme çabas nda. Gazetecisi, akademisyeni, siyasetçisi konufluyor. Akut çene enfeksiyonu (A z ishali) ülkeyi sarm fl gibi. ktidar ile muhalefeti ile siyaset kurumu, saltanat sürmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan fltay, Yüksek Seçim Kurulu ve Uyuflmazl k Mahkemesi; görev yetki ve sorumluluk alanlar yla hukuk devletinin yarg aya n olufltururlar. Yüksek Mahkemeler verdikleri kararlarla sürekli elefltiri konusu ediliyor. Peki ama neden? Bir kesim diyor ki; Milli irade vard r, sand k karar verir. Seçilmifl mutlak otoritedir. Yarg da Seçilmifl otorite emrinde olmal d r. Onun üzerinde yarg olamaz. Bir kesim de tam tersini söylüyor. Hukuk devletinde siyasi iktidar n denetimi olmazsa ço unluk diktatörlü ü olur. Yarg ba ms z olmal d r. Tart flma bu noktada yap lmaktad r. Yarg ; dün de elefltiriliyordu, bugün de elefltiriliyor. De iflen nedir ki? Adalet, hakkaniyet, dürüstlük, namusluluk, vicdanlar bir tarafa b rak lm fl herkes kendi yandafl n korumak ve kollamakla meflgul! Her konuda konuflan uzman var. Ülkede yaflanan toplumda alg lanan durum flu; Bir kesimin iddias na göre; yürütme aç kça yarg ya müdahale ediyor. Hukuk devleti bir tarafa b rak lm fl, gücün hukukuna dayal kararlar, esef verici boyuttad r. Kurumlar olmaktan ç km fl, öç alma ve yandafllar koruma kollama kuruluna dönüfltürülmüfltür. fiimdi bu yarg ; hakka ve adalete göre karar veren dürüst namuslu hukukçulardan m olufluyor dersiniz? Lehe karar veren hakim savc övüldükçe övülüyor, aleyhe karar veren hakim savc ise suçlan yor. Bu nas l mant k böyle? Y pratma, sindirme, susturma, etkisizlefltirme ve biat ettirme stratejisi tüm boyutlar yla sürüyor. Kurumlar aras çat flma, kurum içi çat flma kamuoyu önünde sürüyor. Yetkililerin, meclisin meflruiyeti sorgulan yor. Kamuoyunda yanl fl alg yarat lmaya çal fl l yor. fiimdi baz lar na göre bunlar önemli de- il. Ya ne önemli? Onlara göre; hukuk çal fl yormufl, nas l çal fl yorsa! Örgüt yöneticisinden birine Türkiye Cumhuriyeti devleti emekli milletvekili maafl ödüyor. Cezaevinde iken, terör örgütü üyesi olarak yarg lan rken, milletvekili olarak seçilen kifli mecliste, maafl al yor. Demokratik ülkelerde görülmeyen dokunulmazl k garabeti güvencesi alt nda milletin maafl yla suç ifllemeye devam ediyorlar. Ama siyaset kurumu çal flm yor, çal flt r lm yor. Bu durumda; siyaset kurumu görevini yap yor mu? Yönetim; herkes için adil bir flekilde ifllemeli, iflletilmelidir. Yarg da; kendi görevine göre ifllemeli. Fazla konuflmamal. Yarg y gereksiz tart flmalar n d fl nda tutmak gerekir. O da tamam. Ama ya siyaset kurumu? Kamuoyunu yan lt c ve bilgi kirlili i olabildi ince siyasetçiler ve medya taraf ndan yap l yor. Unutulmamal d r ki; ülkede suç iflleme özgürlü üne sahip dokunulmaz yüzlerce dosyal bir meclis var. Bu meclis meflru mu? fiüpheli bürokrat, ifladam, gazetecisi var. Halk; adalet beklerken, kimin suçlu oldu unu bilmiyor veya unutuyor veya önemsemiyor. Sonra da adalet bekliyor. Ne diyelim: kendin ettin, kendin buldun. Günün Sözü: Korku olmazsa, cesaret olmaz.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 25 Nisan 2014 Cuma Türkiye genelinde yaflanan kurakl k ve don olaylar n n tar msal üretim üzerindeki olumsuz etkisinin artmas ndan endifle ediliyor. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli i Genel Baflkan Kiraz, "Tar m sektöründe yaflananlar sadece k fl mevsiminin kurak geçmesi de ildir. Sulama göletleri ve barajlar bofl kald. Yeterince beslenemedi i için yeralt sular da yükselmedi. Bu durum sulanmas gereken yazl k bitkileri olumsuz etkileyecek" dedi. pekböce ine hava koflulu darbesi Çiftçinin kurakl k BURSA korkusu büyüyor ZM R- AL RIZA KARASU - Türkiye genelinde yaflanan kurakl k ve don olaylar n n tar msal üretim üzerindeki olumsuz etkisinin artmas ndan endifle ediliyor. Ya fllar n mevsim normallerinin alt nda seyretmesi hububat üretimini, nisan ay bafl nda bir çok bölgede yaflanan don olay da meyve üretimini olumsuz etkiledi i belirtiliyor. AA muhabirinin meteoroloji Genel Müdürlü- ü verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye ekim ay ndan bu yana son y llar n en kurak dönemini yafl yor. Tar m y l 6 ayl k ya fl raporuna göre (1 Ekim Mart 2014) Türkiye genelinde ya an ya mur, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 28,1 oran nda azald. Bu dönemde Türkiye'nin ortalama 508,4 milimetre olan metrekareye düflen ya mur miktar yerine sadece 317,9 milimetre ya fl düfltü. Türkiye Ziraatç lar Derne i'nin (TZD) haz rlad rapora göre, kurakl k ve don olaylar nedeniyle pek çok üründe rekolte kayb yafland. Kurakl ktan bu day, arpa gibi hububat ürünlerinin Kurakl k, bal te et geçecek ANKARA - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Türkiye Ar Yetifltiricileri Merkez Birli i (TAB) Yönetim Kurulu Baflkan Bahri Y lmaz, "2014 y l nda yeterli bal olmayacak" beyan nda bulunanlar n hedefinin ithal bal getirmek oldu unu belirterek, "Türkiye'ye yetecek bal n fazlas n üretmekte bu y l s k nt görünmüyor. Ülkemiz da lar, yaylalar yeterli kar alm flt r, bahar ya murlar da iyi gidiyor" dedi. Y lmaz, 56 bin profesyonel ar c n n Ar c l k Kay t Sistemine üye oldu unu, 6,6 milyon plakal ar kovan yla 84 bin ton do al bal üretimi yapan ar c lar n temsilcili ini bütün illerde birli i bulunan TAB' n yapt n söyledi. Türkiye'nin, dünya üzerindeki bal ar lar n n yüzde 22'sinin ana vatan oldu unu ifade eden Y lmaz, ar c lar olarak insanlara kal nt s z ve katk s z bal sunmay amaç edindiklerini, bunu da AKS ile sa lad klar n anlatt. Türkiye'de 6,6 milyon ar kovan n n barkod numaras ile laboratuvar ortam nda izlenebilir ar c l k yapt klar n belirten Y lmaz, bal çerçeve ve tenekelerinin üzerine üyelerine ait TÜRK VET iflletme numaralar n n bulundu unu, böylece birincil ürün takip sisteminin kuruldu unu kaydetti. Y lmaz, vatandafllara flüphelendikleri ürünleri ALO GIDA 174 hatt na bildirmelerini de istedi. Türkiye'nin, dünya çam bal üretiminde yüzde 92 paya sahip oldu unu kaydeden Y lmaz, "Bal üretimi yapan ve do al bitki varl - n n yüzde 82'sinin döllenmesini sa layan ar c üyelerimizin ar lar n n ekonomiye katk s, bal de erinin 200 kat d r. Bal ar lar hiçbir kaynak tüketmezler. Çok zor flartlar olan bu sektörde ar c lar evinden uzak da larda üretim yap yor. Bu ifller çok kolaym fl gibi bal tüccarlar fiyat düflürmek için yetkisiz, bilgisiz kiflileri kullanarak beyanlarda bulunuyor. Hatta '2014 y l nda yeterli bal olmayacak' beyan nda bulunanlar n hedefi ithal bal getirmektir. Türkiye'ye yetecek bal n fazlas n üretmekte bu y l s k nt görünmüyor. Ülkemiz da lar, yaylalar yeterli kar alm flt r, bahar ya murlar da iyi gidiyor" de erlendirmelerinde bulundu. Avrupa Birli i ülkelerinde oldu u gibi do rudan bal sat fl na bafllayacaklar n bildiren Y lmaz, 79 ilde kurulu ar c birli inin tesisleflme ve markalaflma çal flmalar n n, yurt içi ve yurt d fl bal taleplerini karfl layacak alt yap n n oluflturuldu unu belirtti. Y lmaz, flunlar kaydetti: "Türk ar c s n n eme ine sayg duymayan, yasal boflluklardan yararlanan sahte adamlar var. Niflasta bazl m s r glikozunu balm fl gibi sat yor olmalar, hatta ihraç bile etmifl olmalar Türk bal na imaj kaybettirmifltir. Bal yaln zca bal ar lar yapar, sahte bal olmaz, yapanlar sahtedir. Mücadeleye devam ediyoruz. Sonuç al ncaya kadar her yolu denemeye karar verdik. Üyelerimiz ar lar yla bal temiz ormanlardan ve meralardan üretiyor. Yetkisiz ve bilgisiz kiflilerce verilen mülakatlar n arkas nda ne gibi ticari gerekçelerin yatt n bilemeyiz. Ancak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar birçok konuda oldu u gibi Türk ar c l na da zarar veriyor."(aa) yan s ra, mercimek, nohut gibi bahar ya murlar - na ba ml olan bakliyat ürünlerinin olumsuz etkilendi. "Bu dayda büyük bir felaketin efli inden dönüldü" denilen raporda, hububatta rekoltenin yüzde 10 ile 20 aras nda düflük olmas n n beklendi i ifade edildi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli i Genel Baflkan Fehmi Kiraz, tar m sektöründe yaflananlar n sadece mevsimlik kurakl k olmad n, yaz üretimini de etkileyecek bir sürecin bafllang c oldu unu belirtti. Kurakl n etkilerinin y l boyunca devam edece ini ifade eden Kiraz, "Tar m sektöründe yaflananlar sadece k fl mevsiminin kurak geçmesi de ildir. Sulama göletleri ve barajlar bofl kald. Yeterince beslenemedi i için yeralt sular da yükselmedi. Bu durum sulanmas gereken yazl k bitkileri olumsuz etkileyecek" dedi. Kurakl n devam etti ini ifade eden Kiraz, "Kurakl n Türkiye genelinde hububat ürünlerine olumsuz etkisi yüzde 20'nin üzerinde. ç Anadolu'da bu oran yüzde 30-35'i buluyor. Hububat n 3'te 1'i bu bölgede üretiliyor. Baz bölgelerde fianliurfa - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Yard mc s Kutbettin Arzu, " 10 y l önce tar mda gayrisafi milli has lam z 23 milyar dolard, bugün 63 milyar dolara yükseldi" dedi. Temaslarda bulunmak üzere Ceylanp nar ilçesine gelen Arzu, T - GEM tesislerinde düzenlenen, "G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürleri Toplant s "na kat ld. Arzu, toplant dan sonra ard ndan T GEM tesislerindeki otomatik sa- m üniteleri, koyunculuk ve süt s - rc l tesisleri, center pivot sulama sistemlerini inceleyerek, yetkililerden bilgi ald. Kutbettin Arzu, incelemelerinin ard ndan gazetecilere yapt aç klamada, her y l farkl illerde düzenlenen toplant larda sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek y l n programlar n n ele al nd n söyledi. Toplant n n çok verimli geçti ini belirten Arzu, flöyle konufltu: "Toplant lar m z n birinde son birkaç y lda T GEM'in çok büyük bir atak yapt, ülkemize çok güzel yat r mlar kazand rd, bunun yerinde gezip görülmesi gerekti i konusunda fikir birli ine var ld. O aç dan 81 ilin G da Tar m ve Hayvanc l k müdürleri ile Ceylanp - nar'da bir araya geldik y l nda Türkiye tar mda 11. s radayken bugün 7'nci s rada. Avrupa'da 4'üncü s radayken, bugün birinci s rada. 10 y l önce tar mda gayrisafi milli has la m z 23 milyar dolard, bugün 63 milyar dolara yükseldi. Yine 10 y l önce tar msal ihracat m z 4 milyar dolard, bu sene itibar yla 18 yüzde 40' n üzerinde rekolte düflüflü var. Ülke genelinde üretilen 18,5 milyon ton bu day n 6,5 milyon tonu bu bölgede üretiliyor. Sadece ç Anadolu'da 2 milyon ton düflük rekolte bekleniyor. Di er bölgelerle birlikte bu y l Türkiye bu day rekoltesinin 16 milyon tonun alt na düflmesi bekleniyor" diye konufltu. Fehmi Kiraz, bundan sonra ya acak ya murlar n bu day ve arpa gibi hububat üretimine olumlu etkisinin olmayaca n, sadece daha fazla kayb önleyece ini ifade etti. Mercimek, nohut gibi bahar ya murlar na ba l olan bakliyat ürünlerinde de ciddi bir verim kayb n n yafland n anlatan Kiraz, flunlar söyledi:"tarla bitkilerinin yo un olarak ekildi i bölgelerde büyük s k nt bekleniyor. Yazl k bitkiler sulanmazsa büyük s - k nt olacak. Sulama göletleri ve barajlarda yeterince bu olmad n yetkililer ifade ediyor. Konya ovas yeralt suyu ile sulan yor. Bu bölgede yeralt sular k fl mevsiminde beslenemedi i için yetersiz kalacak. Sulanamayan tüm ürünlerde büyük s k nt olmas ndan endifle ediyoruz." (AA) Gayrisafi milli has la 63 milyar dolara ç kt milyar dolar civar nda, yani 75 milyon nüfusu doyuruyoruz, 35 milyon turist a rl yoruz üzerine de 18 milyar dolar ihracat yap yoruz." Arzu, gelecek aylarda tar m arazilerinin miras yolu ile paylafl m - n n ortadan kald r lmas na iliflkin kanunun Meclise gelece ini, y l sonuna kadar geçmesi halinde tar mda sa lad klar büyümeye bir katk da daha bulunmufl olacaklar n aktard. Tar m flletmeleri Genel Müdürü Halis Bilden de tar m alan nda teknolojinin çok ilerledi ini aktard. Bilden, iflletmenin ciddi yat r mlar n n ard ndan geliflen üretim kapasitesi ve ilgili yönetimsel bilgileri il müdürleriyle paylaflt klar n belirterek, gelecek zamanlarda da önder çiftçilere yönelik benzer geziler, toplant lar düzenlenerek, bilgi ve deneyimlerini paylaflacaklar n ifade etti. Dünyadaki modern çiftliklerde teknolojik aç dan ne varsa Ceylanp nar'daki iflletmede de kullan ld - na de inen Bilden, "Bas nçl sulama sistemlerinden center pivot, a rl kl iflletmelerimizde kullan l - yor. fiu anda Ceylanp nar Tar m flletmesi Müdürlü ü'nde 564 adet center pivot sulama sistemi var, bu sistemle yaklafl k 260 bin dekarl k alan n sulan yor" dedi. (AA) - HALUK YÜKSEL - lkbahar aylar nda etkili olan dolu ve k ra gibi olumsuz hava koflullar n n, baz bölgelerde ipekböce inin beslendi ini dut yapraklar n n kalitesini bozmas ve kurutmas nedeniyle yafl koza rekoltesinde ortalama yüzde düflüfl bekleniyor. Türkiye'de, geçen y l 120 tonu bulan yafl koza üretiminin, bu y l ton dolay nda gerçekleflece i tahmin ediliyor. Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü smail Ayd n, AA muhabirine, ipekböce i tohumlar n n nisan ay bafl nda da t ld Akdeniz Bölgesi'nde, t rt llar n beslemelerinin yap ld n, bu sürecin Ege'de bir hafta sonra bafllayaca n, Marmara ile Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde ise ipekböce i yumurtalar n n may s bafl nda da t laca n söyledi. klim koflullar n n ilkbahar aylar nda ç kan taze dut yapraklar n do rudan etkiledi ini, bunun da t rt llar n beslenme süreçlerine yans d n vurgulayan Ayd n, bu sene dolu ve k ra yüzünden ipekböceklerinin beslenme s k nt s n n ortaya ç kt n anlatt. Yo unlu u bölgelere göre de iflen bu tür s k nt lar n hemen her üretim bölgesinde yafland bilgisini veren Ayd n, flöyle konufltu: "Bu sene Alanya'da sezon bafllamadan bir hafta önce görülen dolu, dut yapraklar na baya zarar verdi. Birçok üretici normalde 3 kutu besliyorsa bunu 2-2,5'a indirdi. Alanya bölgesinde yüzde 10 civar nda bir kay p var ama Diyarbak r bölgesinde zayiat çok fazla görünüyor. Orada daha sezon bafllamad ama 3'te bir, yaklafl k yüzde 30 civar nda bir düflüfl bekleniyor. Yani bölgelerde yüzde civar nda düflüfl olacak. Ocak-flubat döneminde havalar çok s cak gitti i için dut a açlar erken yaprak ç kard. Mesela mart ay n n sonunda Diyarbak r bölgesinde kar ya d, ondan hemen sonra k ra- oldu. K ra dan dolay yapraklar taze oldu u için kurudu, soldu." Ayd n, geçen y l üreticilere 5 bin 200 kutu civar nda ipekböce i yumurtas da tt klar n, bu sene ise bunun 4 bin bin olmas n beklediklerini dile getirdi. Yafl koza üretim miktar na de inen Ayd n, "Türkiye'nin geçen y l yafl koza üretimi 120 ton civar ndayd. Bu sene tahminimiz; olumsuz hava koflullar yüzünden 110 ton, en kötü ihtimalle 100 tonun alt na düflmeyi beklemiyoruz. Yafl koza rekoltesinde yüzde düflüfl olacak gibi görünüyor" ifadesini kulland. smail Ayd n, yafl koza destekleme fiyatlar n n yüzde 50 artt na iflaret ederek, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n bu sene kilo bafl na yafl kozaya verilen deste i 20 liradan 30 liraya ç kard n bildirdi. Kozabirlik olarak üreticilere ilave 5 lira ödeme yapt klar n aktaran Ayd n, "Birinci s n f yafl koza, geçen y l 24,5 liradan al n rken bu sene 35 liradan al nacak. Bir üretici sadece 40 günde 10 bin liraya kadar para kazanabilir" diye konufltu. Bu y l, "K sa sürede para kazanmak ister misin? O zaman sen de ipekböce i besle" slogan n kulland klar n söyleyen Ayd n, üreticilerin ipekböce i tohumlar n almas ile ürünü teslim etmesi aras nda sadece gün oldu unu belirtti. Bu sürenin, tar msal üretim için çok k sa oldu unu dikkati çeken Ayd n, flunlar kaydetti: "En fazla 30 güne kadar besleme süresi vard r. Bu, iyi beslerseniz 25 güne kadar inebilir. 10 gün de kozas n örme dönemi vard r. 40' nc gün bunu teslim edersiniz. Ayr ca birçok tar m ürününde fiyat n ne olaca belli de il, sataca n zdan da emin de ilsiniz. Burada koza düflük kaliteli bile olsa düflük kalite ile birinci s n f aras nda sadece 5 lira fiyat fark var. Bugün 'ezik' dedi imiz koza 30 liradan, iyisi 35 liradan al n yor. Burada 'Ürünümü satamayaca m' derdi yok. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, sezon bitti i zaman destekleme paras n 1-1,5 ay için içinde gönderiyor. Verilen fiyat, bugün dünya fiyatlar n n yaklafl k iki kat n n üzerinde." Ayd n, bu sene 20 y l aradan sonra üreticilere ilk kez deneme amaçl sonbahar beslemesi (a ustos sonu, eylül bafl ) yapt rmay planlad klar n sözlerine ekledi. (AA)

7 EKONOMI Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, göreve bafllayacak vergi müfettifl yard mc lar na seslenerek "Kay tl ekonomi güçlü demokrasinin olmazsa olmaz " dedi. Kay tl ekonomi güçlü demokrasinin olmazsa olmaz diyen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu anlaml seslendi: 25 Nisan 2014 Cuma 7 Mükellefler de erli varl k B Z MEVZUATA uygun öldürmeyin! ANKARA - Hisarc kl o lu, mart ay nda göreve bafllayan yaklafl k bin 700 vergi müfettifl yard mc s n n kat ld "Kiflisel Geliflim ve Motivasyon E itimi" konulu programda, göreve yeni bafllayan vergi müfettifl yard mc lar n n Maliye Bakan Mehmet fiimflek'i örnek almalar n önerdi. Maliye Bakan n n s n rl imkanlarla okuyan herkes için önemli bir rol model oldu unu belirten Hisarc kl o lu, kendisinin önemli bir baflar hikayesine sahip oldu unu söyledi. Hisarc kl o lu, ilgili bölümlerin ilk dersinde üniversite hocalar taraf ndan vergi oranlar n n yükselmesi durumunda kay t d fl ekonominin artaca n n anlat ld n kaydederek Al Capone'un bile vergi müfettifllerinden kaçamad n belirtti. Türkiye'de kay t d fl ekonomiden en rahats z olan kiflinin kendisi oldu unu söyleyen Hisarc kl o lu, " ki komflu ayn ifli yap yor. Biri vergi kaç r rken, di eri vergisini zaman nda ödüyor. Bu müthifl bir haks z rekabet" de erlendirmesini yapt. Hisarc kl o lu, "hesab n veremeyenin hesab n soramayaca n " belirterek "Ben hesab m veremiyorsam, yani defoluysam o zaman hesap da soramam. Kay tl ekonomi güçlü demokrasinin olmazsa olmaz " diye konufltu Vergi müfettifllerinden, flirketleri "potansiyel ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Cuma günü çok önemli bir reformu paylaflaca- z katma de er vergisine iliflkin. ade sisteminin basitlefltirilmesine iliflkin bir sistem" dedi. fiimflek, Mart ay nda göreve bafllayan yaklafl k 1700 vergi müfettifl yard mc s n n kat ld "Kiflisel Geliflim ve Motivasyon E itimi" konulu program n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlad.fiimflek, bir gazetecinin, "Bir ifl adam n n geçen y l ne kadar vergi ödedi i merak konusu oldu. Bu konuda bir yan t n z olacak m?" sorusu üzerine, mükelleflerin ne kadar vergi verdi i hususunun vergi mahremiyeti çerçevesinde oldu unu söyledi. fiimflek, bu konularda flirket ve mükellef ismi vererek aç klama yapmalar n n kanuna ayk r oldu unun alt n çizdi. Bakan fiimflek, Maliye Bakanl 'n n üzerinde çal flt teflvik uygulamalar n n olup olmayaca- n n sorulmas üzerine de "Bütün reformlar kaynak gerektiriyor. Biz Bakanl k olarak bu reformlara kaynak sa layaca z. Bu bizim temel önceli- imiz. Reform ve özellikle ifl aleminin önünün aç lmas noktas nda en liberal kurum Maliye Bakanl d r. Yeter ki daha çok yat r m ve üretim olsun" ifadelerini kulland. En önemli reformlar n n Gelir Vergisi Reform Tasar oldu unu kaydeden fiimflek, Vergi Usul Kanunu'nun güncellenmesi noktas nda da çal flt klar n dile getirdi.fiimflek, mikro düzeyde de birçok reform yapt klar n kaydederek, "Cuma günü çok önemli bir reformu paylaflaca z katma de er vergisine iliflkin. ade sisteminin basitlefltirilmesine iliflkin bir sistem" dedi. Maliya Bakan fiimflek, esnafa herhangi bir müjde olup olmad yönündeki soru üzerine ise esnafa bütçe çerçevesinde destekleri oldu unu, h rs z" olarak görmemelerini isteyen Hisarc kl - o lu, flunlar söyledi: "Türk özel sektörü kendisine biraz imkan verilmesiyle son 30 y lda müthifl bir baflar hikayesi yazd. 30 y l önce Türkiye'nin ihracat sadece 3 milyar dolard. Bugün 152 milyar dolar yap - yor. O zaman ihracat m z n sadece yüzde 8'i sanayi ürünüydü. Biz de sermaye birikimi yoktu ancak yeni yeni olufluyor. Özel sektörün baflar hikayesine, ülkemiz için hepimiz katk sa lamam z laz m." Hisarc kl o lu, Türkiye'nin 11 ayr otomobil markas yla ABD'den sonra en fazla araba markas n n üretildi i ikinci ülke oldu unu, beyaz eflya üretimi konusunda da önemli baflar lar gösterildi ini anlatt. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, göreve bafllayacak vergi müfettifl yard mc lar na da seslenerek yaz l olan kurallara uymak zorunda olduklar n ancak "bu kurallar n hepsi do rudur" demenin yanl fl oldu unu dile getirdi. Elektronik ticaretle dünyan n her yerine ulafl labildi inin alt n çizen Hisarc kl o lu, konuflmas n flöyle sürdürdü: "E-ticarette dünyadaki yerimiz yüzde 1. ngiltere'nin pay ise yüzde 14. E-ticaret kapsam nda ben bir mal satt m. Sizlerden herhangi biri (vergi müfettifl yard mc lar ) bana geldi. Bafltakiler yaz bir ceza diyorlar ya, bakacaks n z ben onay vermiflim nerede bunun damga vergisi dedi iniz zaman biz 'ayvay yedik'. Yazmayal m m? Yaz n ama analitik düflünerek gördü ünüz yanl fllar bir üste ileterek bunlar düzeltiyor olmam z laz m. Türkiye cumhuriyetinde elektronik ortamda siparifl alm fl her kifliyi vergi kaçakç s olarak yarg layabilir, ceza kesebilirsiniz. Yaz l olan kurallar de ifltirebilme hakk m z yok, ama bunun de iflmesi için yo un çaba sarf etmeliyiz." Hisarc kl o lu, bürokrasideki iflleri anlatan bir f kray örnek vererek vergi müfettifl yard mc lar na, "Bizi mevzuata uygun öldürmeyin" dedi.türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken de kay t d fl ekonomiyi azaltma konusunda yo- unlaflmak gerekti ine dikkati çekti. Geliflen teknoloji ile vergi kaç ranlar n ifllerinin kadar zorlaflt n kaydeden Palandöken, "Bundan y l önce beyan d fl b rak lan bir gelirin tespiti için ya bir ihbar yap lmas ya da tesadüfen vergi incelemesine al nmas gerekiyordu. fiimdi ise BA - BS formlar, yeni nesil POS cihaz ve yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir oldu unda, bunlar otomatik olarak sistemden ç k yor. Geriye sadece beyan d fl b rak lan vergi için vergi incelemesi bafllatmak ve raporlama kal yor" diye konufltu. (AA) Maliye nin reform günü bunlar n devam edece ini dile getirdi. Esnafa en büyük deste in istikrar n devam etmesi oldu unu vurgulayan fiimflek, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Faizin tek haneli rakamlarda kalmas esnaf - m z, ifl alemi ve sanayimiz aç s ndan en büyük kazan md r. Ben onun ötesinde birfleyi tahayyül edemiyorum. Türkiye'de faizlerin yüzde 8'ler civar nda. Faizlerin tekrar tek haneye inmesi, ülke ad na muazzam bir baflar. Bu Türkiye'ye büyük güvenin oldu unu, siyasi istikrar n devam edece- ine dair beklenti ve güveni yans t yor. Esnaf - m za direk yapt m z destekler devam edecek ama fluanda özel çal flt m z bir husus yok." (AA) ANKARA- Maliye Bakan Mehmet fiimflek, görevlerine bafllayan vergi müfettifl yard mc lar na seslenerek, "Mükelleflerimizi bir potansiyel kaçakç veya vergi kaçakç s olarak görmek bir yana tam aksine, bu ülkenin en de erli varl olarak görmeniz laz m. Aç k ve net olarak söylüyorum, bizim yaklafl m m z bu olacak" dedi. fiimflek, Mart ay nda göreve bafllayan yaklafl k 1700 vergi müfettifl yard mc s n n kat ld "Kiflisel Geliflim ve Motivasyon E itimi" konulu programa kat ld. Vergi Denetim Kurulu Baflkanl 'nca (VDK) TOBB Üniversitesi konferans salonunda gerçeklefltirilen programda konuflan fiimflek, görevlerine bafllayan vergi müfettifl yard mc lar n kutlad. Maliye Bakanl 'n n çok ciddi birikime sahip olan köklü bir kamu kurumu oldu unu dile getiren fiimflek, "Burada çal flman z sizin için büyük bir flans ama sizin gibi genç, seçkin okullardan mezun çok baflar l, çal flkan arkadafllar n da Maliye'de çal - fl yor olmas, ülkemiz için çok büyük bir flans" diye konufltu. Bu süreçteki temel e itimleri çok önemsediklerini belirten fiimflek, vergi müfettifl yard mc lar ndan hem kendi sayg nl klar n hem de Maliye Bakanl - 'n n sayg nl n korumalar n istedi. fiimflek, beklentilerinin en yüksek kalitede, en yüksek standartlarda ifl yap lmas oldu unu ifade etti. Toplant ya TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken'in davet edilmesinin özel bir anlam oldu una dikkati çeken fiimflek, flunlar kaydetti: "Türk özel sektörü, bu ülkenin en de erli varl - d r. Kifli bafl na milli gelir ile 25 yafl üstü nüfusun ortalama e itimini bir grafikte karfl laflt r rsak, Türkiye'de kifli bafl na milli gelir sat n alma gücü paritesiyle 19 bin 100 dolar civar. Fakat bizdeki bu kifli bafl na milli gelir, baflka ülkelerle standardize edildi- inde, biz asl nda e itim düzeyimizin gösterdi inin çok çok ötesinde bir kifli bafl na milli gelire sahibiz. Yani petrolümüz yok, do algaz gibi yeralt zenginli- inde komflular m z kadar zengin de iliz. Bizim en büyük sermayemiz sizlersiniz, yani insanlar m z. nsanlar m z n aras nda baz lar da elindeki birikimi, çok s n rl imkanlar riske at p ifl hayat na giriyor ve vergiye konu ekonomik faaliyette bulunuyor. Türkiye'de kifli bafl na milli gelir ile ortalama e itim süresini karfl laflt rd m zda Türkiye uçta, Türkiye ayk - r bir örnek. Bence bunun arka plan nda Türkiye'nin co rafi konumuyla Türk müteflebbis ruhu yat yor. Baflka türlü aç klamak çok zordur." Görevlerini ifa ederken vergi müfettifllerinin yetkilerini dengeli bir flekilde kullanmas gerekti ini belirten fiimflek, ilk talimat n verdi. "Yetkinizi yerinde ve dengeli kullan n" diyen fiimflek, devletin ve mükellefin haklar n n eflit flekilde gözetilmesi gerekti ini ifade etti. Mükellef olmadan vergi denetiminin de yap lamayaca n dile getiren fiimflek, "Onun için mükelleflerimizi, kullanmak dahi istemiyorum ama bir potansiyel kaçakç veya vergi kaçakç s olarak görmek bir yana tam aksine, bu ülkenin en de erli varl olarak görmeniz laz m. Aç k ve net olarak söylüyorum, bizim yaklafl m m z bu olacak. Her zaman adil olaca z. Bu çok temel prensiptir. Baflka türlü de zaten biz hesap veremeyiz. Adalet bizim temel ilkemiz olacak. Tarafs z, dürüst, objektif ve güvenilir olun ve ne yaparsan z yap n ilkeli davran n, bu çerçevede olaylara yaklafl n" diye konufltu. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, etik de erlerin kendileri için çok önemli oldu unu vurgulayarak, bu konuda vergi müfettifllerinden maksimum hassasiyet beklediklerini söyledi. Zaman zaman denetimin siyasallaflt na yönelik söylemlerin oldu unu ancak bunlar dikkate almamalar gerekti ini belirten fiimflek, "Biz 77 milyonun hakk n, hukukunu korumak üzere incelemelerde bulunaca z. Bu incelemelerde bulunurken mükelleflerin haklar na ve kendilerine sayg gösterece- iz" dedi. fiimflek, 2009 y l nda Maliye Bakan oldu unu hat rlatarak, göreve geldi i günden bu yana bakanl kta farkl bir zihinsel devrim yapmaya çal flt klar n söyledi. (AA)

8 8 lan 25 Nisan 2014 Cuma HALE LANI ER fik N HASTANES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES Resmi lanlar Afla da cins ve miktar yaz l listelenen ifllerin al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. 1- darenin a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD SIHH YE ALTINDA ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n / hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halelerin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. S ra Proje No hale Kay t No hale Ad hale Tarihi/ fiartname No Saati Bedeli (TL) / /38209 (18) Kalem Dezenfektan Al m 16/05/ :00 50,00.-TL / /38456 T bbi Sekreterlik Hizmet Al m 16/05/ :30 50,00.-TL (20 kifli ile 6 ay) b ) Teslim Yeri(leri): - Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kimyasal Malzeme Deposu (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir) b) Yap laca yer : - Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir) c ) Teslim Tarihi(leri): - hale listesinde yer alan malzemelerin 1.siparifli Sözleflmeyi takiben derhal, 2.siparifli Eylül ay nda verilecektir. -Siparifl yaz s n n tebli inden itibaren, teklif mektubunda yüklenicinin belirtti i teslim süresi içinde. (...) ifl günü içerisinde mal teslim edilecektir.teklif mektubunda malzemenin teslim süresi fl Günü olarak belirtilecek olup (Teslim süresi 30 fl Gününü geçemez) teslim süresi belirtilmedi i takdirde 20 (yirmi) fl Günü teslim süresi esas al nacakt r. Teklifte belirtilen Süreler fl Günü olarak de erlendirilecektir. -Talep miktar ndaki de- ifliklik sipariflin öne veya arkaya al nmas n gerektirirse, bu durum en az 15 (onbefl) gün öncesinden yükleniciye bildirilir. -Teslimatlar tarihini geçmeyecektir. Teslimatlar n tarihine kadar yap lmamas durumunda Gecikme htar verilmeksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleflme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. -Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici taraf ndan siparifl taahhüdü yerine getirilmedikçe ayn ürün için sonraki siparifl verilmeyecektir. Farkl ürünlerde ise idare siparifl tamamlanmadan bir sonraki siparifli vermeyebilir. - dare taahhüt bedeli ,00.-TL. ve alt nda kalan, miad sorunu olmayan malzemelerin tamam n n sipariflini vermekte serbesttir. (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir) c) Süresi: fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir) 3- halenin a) Yap laca yer : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) Toplant Salonu b) Tarihi ve saati: yukar daki tabloda belirtilmifltir. 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir); Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir); Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir), Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir), Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir): 1. kalemdeki (391000), 12. kalemdeki (391074) ve 14. kalemdeki (391076) malzemeler için; Ürün T.C. Sa l k Bakanl ndan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi ne sahip olmal d r ve yetkili firma teklifle beraberinde bu belgeyi taraf m za vermelidir. 4. kalemdeki (391020) malzeme için; Teklif edilen ürünün (500'lük ise 500'lük, 1000'lik ise 1000'lik) Sa l k Bakanl laç Eczac l ktan al nan Sat fl ve Pazarlama zin belgesi olmal ve Biosidal Ürün Ruhsatnamesi olmal d r. 13. kalemdeki (391075) malzeme için; Teklif edilen ürün, Ulusal Bilgi Bankas kayd ve Sa l k Bakanl üretim veya ithal ruhsat onayl olmal d r. 5. kalemdeki (391045), 10. kalemdeki (391052), 11. kalemdeki (391054), 12. kalemdeki (391074), 14. kalemdeki (391076) malzemeler için; Teklif edilen ürün, Sa l k Bakanl üretim veya ithal ruhsatl olacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir), 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir): Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir) : stekliler, Teklif edilen malzemenin ihale doküman nda belirtilen flartlara uygunlu unu teyit etmek amac yla numunelerini ( kodlu malzeme için; aplikatörü ile birlikte) (ihale tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde), varsa ayr nt l teknik bilgilerinin yer ald kataloglar ve benzeri tan t m materyallerini vereceklerdir. 1. kalemdeki (391000), 2. kalemdeki (391005) ve 3. kalemdeki (391006) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca stabilitesini korumal, ulusal veya uluslararas referans laboratuarlar nda yap lm fl stabilite çal flmalar sunulmal d r. 12. kalemdeki (391074) ve 13. kalemdeki (391075) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca stabilitesini korumal,akredite edilmifl laboratuarlar taraf ndan stabilite çal flmalar sunulmal d r. 1. kalemdeki (391000) malzeme için; a) Ortalama bir doz kullan m (3 ml.) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmal d r. Teklif veren firma akredite edilmifl laboratuarlar taraf ndan bu özellikleri karfl lad na dair yap lm fl mikrobiyolojik çal flma raporlar n hastanemize vermelidir. b) Ürün, mikrobiyolojik ve toksikolojik testlerden geçmifl olmal, cilt irritasyon indeksi "s f r" olmal ve bu özellikle ilgili raporlar idareye sunulmal d r. 2. kalemdeki (391005) malzeme için; a) Dezenfektan solüsyon, bakteriler (metisilin duyarl ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmal d r. Bu etkinli i kan tlayan akredite edilmifl laboratuarlar taraf ndan yap lm fl çal flmalar ihale dosyas nda sunulmal d r 3. kalemdeki (391006) malzeme için; a) Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Tüberkülosidal, metisilin duyarl ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonasaeruginosa dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar (Aspergilus niger ve candidaalbicans dahil ) viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmal d r. Bu etkinli i kan tlayan ulusal veya uluslararas referans labratuvarlar nda yap lm fl çal flmalar ihale dosyas nda sunulmal d r. b) Rutin kullan m önerilen formunda, ikinci maddede belirtilen mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi < 10 dakika olmal d r. Bu etkinli i kan tlayan menflei ülke yetkili organlar nca akredite edilmifl laboratuarlar taraf ndan yap lm fl çal flmalar ihale dosyas nda sunulmal d r c) Ürününün etkinli ini test edebilmek için ürüne özel test stripleri kullan larak test edilmesi mümkün olmal, bu test stripleri 1000 ml için 2 adet strip olacak flekilde firma taraf ndan sa lanmal d r. Test stripleri ph ölçer olmay p ürün etken maddesini ölçümlemelidir. Firma, test stripleri için ulusal veya uluslararas referans labratuvarlar nda yap lm fl validasyon çal flmas n belgelemelidir. d) Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlar n n (maske, ambu, vb.) ve Storz veya Olympus veya Pentax veya ACMI markalar na ait endoskoplar n dezenfeksiyonu için uygun olmal, paslanma, korozyon, endoskop k l flar nda yumuflama-renk de iflikli i, vb. zedelenmeye neden olmamal, bu özelli i kan tlayan orijinal raporlar ihale dosyas nda sunulmal d r. e) En az 14 gün tam etki süresine sahip olmal ve firma 14 günlük stabilite raporunu belgelendirmelidir. f) Nötralizan maddenin ne oldu u ve miktar teklif verecek firma taraf ndan belgelenmelidir ve ihale dosyas nda sunulmal d r. 4. kalemdeki (391020) malzeme için; a) Ürün hijyenik el antisepsisi ve cerrahi el antisepsisi için uygun olmal d r. Bu uygunluk EN 1500 (hijyenik el ovalama testi) ve EN (cerrahi el ovalama testi) ile raporlanm fl olmal d r. b) Ürün, Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcusaureus (metisilin dirençli sufllardahil ) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli sufllar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelli ine sahip olmal d r. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C viruslar, Human ImmunodeficiencyVirusdahil), polio virüs, adeno virüs, rota virüs, norovirüs coronavirus(sars), Influenza virüs (H1 N 1,H 5 N 1 )ve herpes virüs dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili ulusal veya uluslararas akredite labratuvarlar taraf ndan yap lm fl mikrobiyolojik etkinlik raporlar ihale dosyas nda sunulmal d r c) Hijyenik amaçl kullan mda etki süresi 1 dakika olmal d r. Bununla ilgili klinik raporlar ihale dosyas nda sunulmal d r. d) Ürün kullan ma baflland ktan sonra havadan kaynakl kontaminasyona karfl en az 180 gün dirençli olmal ve firma bunu bilimsel çal flmalar ile belgelendirmelidir. e) Rahats z edici kokusu bulunmamal, kullan c ya toksik etkisi olmamal d r. Ürünü teklif eden firma toksik etki olmad na dair raporlar belgeleyen dermotolojik testleri ihale dosyas nda sunmal d r. f) Teknik flartnamede istenen ambalaj flekillerinde teslim edece ini teklifin ekinde belirtmelidir. g) Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ihale dosyas nda bulunmal d r. 5. kalemdeki (391045) malzeme için; a) Haz rlanm fl dezenfektan solüsyon genifl bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyalinfeksiyon etkeni olan dirençli gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C viruslar dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmal ve bu konuda destekleyici literatür bulunmal d r. En fazla 5-10 dakikal k k sa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaflmal d r. b) Haz rlanm fl dezenfektan solüsyonla deterjanlar aras nda geçimsizlik olmamal, biosidal aktivite deterjanlarla karfl laflt nda azalmamal veya yok olmamal d r. Buna iliflkin laboratuar çal flmalar sunulmal d r. 6. kalemdeki (391046) malzeme için; a) Tüm cerrahi aletlerin manuel olarak veya yar otomatik makinelerde dezenfeksiyonu ve ön temizli inde kullan labilmelidir. Kan, salg gibi organik at klar n h zla ar nmas n sa lamal d r. Ürünün bu özelli ini kan tlayan çal flmalar ihale dosyas nda bulunmal d r. b) Ürün genifl materyal uyumlulu u (Metalden yap lm fl tüm cerrahi aletler, polikarbonat, polisülfon, akril gibi non-metal materyaller, bükülebilir endoskoplar ve cam) göstermelidir. Materyal uyumluluk belgeleri ihale dosyas nda bulunmal d r. c) Ürün, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanlar dahil virüsler) ve sporlara karfl etkin olmal d r, yüksek düzey dezenfektan olmal d r, yüksek düzey dezenfeksiyonu en fazla 15 dakika gibi k sa sürede yapabilmelidir ve etkinli ini gösteren akredite kurum sertifikalan ihale dosyas nda sunulmal d r (DGHM / VAH, AFNOR gibi). d) Plastik kauçuk metal porselen cam vb. t bbi malzemeler s ya dayan ks z anestezi aksesuarlar bükülebilir ve bükülmeyen endoskopik ve laparaskopik malzemelerin dezenfeksiyonunda kullanabilmeli ve bu özelli i gösteren akredite kurum sertifikalan ihale dosyas nda sunulmal d r e) Ürün uluslararas standartlardaki do ada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmufl ve sonucunda do ada parçalanabilir olarak bulunmufl olmal d r. Bu bilgiyi içeren ekolojik test raporlar da ihale dosyas nda bulunmal d r f) Endoskop üreticisi ve alet üreticisi firmalar taraf ndan onayl olmal d r. (Olympus, Fujinon, Storz vb. gibi) Onay belgeleri ihale dosyas nda bulunmal d r. g) Ürünün güvenlik veri formlar ihale dosyas nda bulunmal d r. 7. kalemdeki (391047) malzeme için; a) Bakteriler (MRSA,TB basili), mantarlar, virüslere (HBV,HCV,HIV, VE Rota virüsler dahil) karfl etkili olmal d r.klinik raporlar sunulmal d r. 12. kalemdeki (391074) malzeme için; a) Ürün, bakteriler (metisilin dirençli stafilokok, acinetobacter, enterokoklar, salmonella, legionella vb.) mantarlar ve viruslere (HIV-HBV-HCV dahil) etkili olmal d r. Firma bu özellikleri karfl lad na dair akredite edilmifl laboratuarlar taraf ndan mikrobiyolojik çal flma raporlar n idaremize sunmal d r. 14. kalemdeki (391076) malzeme için; a) Hassas yüzeylerde (ameliyathane masalar ve lambalar, anestezi cihazlar, dokunmatik monitörler, ventilatörler, LCD ekranlar, mikroskoplar, kan flekeri ölçüm cihaz, tansiyon aleti, hasta yataklar, infüzyon pompalar, telefon ve her türlü elektrikli cihaz kablo ve yüzeyleri v.b.) kullan ma uygun olmal d r. Kullan m alanlar ile ilgili materyal uyumluluk laboratuvar çal flmalar verilmelidir. b) Ürün nonkorozif ve nonoksidan olmal, bu özelli i laboratuvar çal flmalar nda gösterilmifl olmal d r. c) Bakteriler (Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcusaureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve ço ul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C viruslar, Human ImmunodeficiencyVirus dahil) karfl etkili olmal ve firma bu özellikleri karfl lad na dair Ulusal Ekspertiz Raporlar n vermeye yetkili k l nm fl laboratuvarlarda yap lm fl mikrobiyolojik çal flma raporlar n hastanemize vermelidir fl deneyim belgeleri (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir) : Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir): steklinin yurt içinde veya yurt d fl nda kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen her türlü personel çal flt r lmaya dayal olan veri haz rlama ve kontrol iflletmeni, veri girifli kullan m eleman, otomasyon sisteminin iflletilmesi, ofis personel hizmetleri ve t bbi sekreterlik gibi hizmetler benzer ifl olarak kabul edilecektir. Sunulacak olan ifl deneyim belgesi bu hizmetlerden herhangi birine ait olabilece i gibi ikisi veya daha fazlas n bir arada bar nd racak flekilde de verilebilir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresinde görülebilir ve yukar da belirtilen tutar karfl l ayn adresten sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp - m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. (Bu madde 1. s radaki ihale için geçerlidir) 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir (Bu madde 2. s radaki ihale için geçerlidir). 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-5437)(www.bik.gov.tr)

9 BULMACA 25 Nisan 2014 Cuma 9 Yatak odas n n namusunu koruyamamak demek, kar s n n, k z n n, ailesinin, aile bireylerinin slam inanç, ahlak ve yaflant s n n Haçl Bat kültürü taraf ndan ya malanmas, bozulmas ve çarp k bir flekilde yönlendirilmesi demektir. Caminin korunamamas da slam mabedinin gâvur çizmeleri alt nda çi nenmesi oldu u kadar, Cami minberinden hangi ayetin okunup hangisinin okunmayaca na Haçl Avrupa Birli i talimatlar n n karar vermesi demektir. Vatan koruyamamak da vatan n maddi ve manevi bütün zenginlik ve de erlerinin emperyalistler taraf ndan talan edilmesi demektir. Oryantalizmin cami iflgali eylemini bizim tarihimizde de görmek mümkündür. Nitekim Millî Mücadele döneminde özellikle ngiliz ve Yunanl lar, Anadolu nun pek çok köy ve kasabas nda camilerimizi iflgal etmifller, halk m z yafll, kad n, çocuk demeden camilere doldurup yakm fllard r. Bu durumun bir ifadesi olarak Yakup Kadri Karaosmano lu, Sodom ve Gomore (1928) adl roman nda bir oryantalist tav r olarak bu meseleye yer verdi. K saca ona bir bakal m. Roman, esas itibariyle Millî Mücadele döneminde ngiliz, Frans z, talyan, Yunan ve Amerikal lar taraf ndan iflgal edilmifl stanbul da iflgalci subay ve temsilcilerin tam bir Haçl flövalyesi olarak Türkiye ye, Türk milletine, slam dinine, millî kültür ve medeniyetimize dair bak fl aç lar n ve tav r al fllar n sergilemektedir. Bu süreçte dinî ve millî de erlerini kaybetmifl, salt ceset halinde yaflayan kozmopolit çevrelerin iflgalcilere yaltaklanma, onlara yaranma tav rlar ve dolay s yla kokuflmufl çevrelerin durumu da sergilenir. Romanda konumuzla ilgili olarak çok önemli bir bölüm var. tilaf TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R ORYANTAL ST EYLEM: CAM figal -2 Devletleri temsilcisi subaylar, stanbul u iflgal ederken bize ve bize ait olan de erlere tamamen oryantalistçe yaklaflm fllard r. Bu oryantalist tav rlar ndan biri de Müslüman Türk ün mabedi olan mescidini iflgal etmesi ve oray flehvet mabedine çevirmesidir. flgal subay ngiliz Major Will, Yeniköy de bir yal kiralar. Oray zengin eflyalarla döfler. Aç l fl töreni yapar, davetlilere yal y gezdirir. Eski Osmanl ihtiflam devirlerinin hat ras olan bu kocaman yal y flark usulüne, sinemalardaki flark esteti ine göre döflemifltir. Buhurdanlar, öd a açlar, günlükler, tütsüler, tavus tüyünden genifl, kocaman yelpazeler, divanlar, sedirler, paravanlar, yast klar vard r. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Do du um flehirde ikisi de uyurgezer olan bir kad n ile k z yafl yorlard. Bir gece sessizli in hala etraf sarm fl oldu u bir saatte uykuda gezerlerken, her ikisi de sis ile örtülü bahçede raslaflt lar. Ve anne konufltu: - flte geliyor düflman m! Gençli imi mahveden sen, yaflam n benim y k nt lar m üzerine kurdun! Ah seni bir öldürebilsem! Ve k z yan tlad : - renç kad n! Yafll ve bencil... Daima ben ile özgür ben aras na giren sen! Öz yaflam m, senin köhne yaflam n n bir yank s haline getirmek isteyen sen! Neden hala yafl yorsun? flte tam bu s rada bir horoz öttü. Ve iki kad n da uyand. Anne sevgi içinde: -Sen misin güzelim? derken k z da: -Evet, benim sevgili anneci im! diye yan t verdi. Halil Cibran (Deli) Ba ms z bir zihinsel güç olmak için aile içerisinde verilen mücadele, d flar daki hayat mücadelesinden daha kolay de ildir her zaman; Seçme olana yoktur; anne karfl s nda olundu u için dayat lm fl herfley al nmak zorundad r; de ersiz k l nm fl, mahkum edilmifl, çi nenilmifl olunsa bile... Annenin mizac n n; e ip büken gücü öylesine büyük olur ki YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Uyurgezerler bazen; Cesaret, kararl l k, güven, nefle dahi uçar gider Otorite karfl oldu u zaman direnemez sonuna kadar... Ac laflma, keder, içsel çat flma ceset üzerinde çal flan böcekler gibi ruhu yiyerek, iflini tamamlad nda suçluluk duygusu yerini çaresizli e b rak r... Utanç verici biçimde t kanm fl, ac verici ölçüde sertleflmifl bir aile iliflkisinde öylesine uzaklafl r, yabanc lafl r ki bireyler birbirine; tepesine binilen ezenin yerine bir hortlak oturtur ve kendisini k sk vrak yakalayan korkuyla kaçmaya bafllar, ço unlukla da içsel kaç fl... Taraflar k sk vrak yakalayan evrensel etki tepki yasas sözleri ve yarg lar yla nas l bir ac ve utanç verebilece ini bildi inden; say s z kayg ile zay f ürkek karars z huzursuz... nsan gerçekten as l rsa ölür ve herfley biter ancak as lmas için bütün haz rl klar bitirilip ilmek önünde sallan rken dümen k rma hareketiyle her fley farkl yap l p hiç bir fley yokmufl yaflam aynen devam ediyormufl gibi davran l rsa, kol k r l r yen içinde kal r mant ile; bütün hayat boyunca yap lan eziyet ve çekme süreci devam eder ümitsiz oldu u kadar görkemli bir manzara... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1.Duvar, çeper. Betondan dört köfle döfleme tafl. 2. Evin bir bölümü. Güzel rastlant. 3. Arjantin in plaka iflareti. Harman döküntüsü. 4. Eski dilde belediye. Cevap. 5. Yeti. Müstahkem mevki. 6. Yanl fll k, yan lg. Aç klama. 7. Antalya ilinin bir ilçesi. Kuflun yavrusuna tafl d yem. Baryumun simgesi. 8. Kans zl k hastal. Horoz, hindi gibi hayvanlar n tepesinde bulunan k rm z et parças. 9. Rehin al nm fl kimse. Yüksek, yüce. 10. Haberleflme, komünikasyon. 11. Hintli kad nlar n ulusal giysisi. En çok, maksimum. 12. Köpek. Tellürün simgesi. Küçük ve de ersiz bitki. 13. Sermaye, kapital. Tavlada bir say. 14. Tütün sergisi. Serçegiller küçük bir kufl. 15. Bafl, kumandan, amir. Sümerlerde sa l k tanr ças. fiikâr. 16. ktisadi. 17. Sincap. fiaflma anlatan ünlem. 18. Küçük torba. Bal. 19. Japon lirik dram. Bo a gürefli alan. 20. Mercanada. Tibet öküzü. Yukar dan afla ya: 1. Bal k ak n. Eskiden Bal kesir iline verilen ad. Gaye, maksat, erek. Hollanda n n plaka iflareti. 2. Yönetim yeri. Bir tür bilgisayar oyunu. Yank, akis. 3. Rusçada evet. Manisa ilinin bir ilçesi. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. 4. Kuran tümcesi. Bir örgütün etkin üyesi. Al fl veriflte durgunluk. 5. Fas n kuzeyinde s rada lar. Bakanlar Kurulu. laç, merhem. Ravel in ünlü eseri. 6. Gölge. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Bir yay na peflin para ile bir süre üye olma. Yabanc. 7. Renklerin en koyusu, siyah. Kay nbirader. Yal t lm fl. Halk flairi. 8. Kerestesi a r, sert ve siyah renkli bir a aç türü. Herhangi bir iflte baflta gelen, bask n, dominant. Pencere. Eski dilde çal flma, emek. 9. Bir nota. Karakteroloji. Düzey. 10. Kulak iltihab. Egemenlik. Burun ucu. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 25 Nisan 2014 Cuma - SAGLIK Burcu KER M Ast m Hastal ile lgili Merak Edilenler Ast m;her yafltan bireyi etkileyebilen, do ru tedavi ile kontrol alt na al nabilen, kontrol alt na al namad nda ise günlük aktiviteleri ciddi olarak k s tlayabilen kronik bir hastal kt r. HABER MERKEZ - Nefes darl olarak bilinen ve hava yollar n n periyodik daralmas sonucu soluk alman n güçleflti i ast m, özelikle son günlerde en s k rastlanan hastal klar aras nda yer al yor. Ülkemizde yaklafl k her 100 eriflkinden 5-7 sinde, her 100 çocuktan inde görülüyor. Görülme s kl yaflam ve çevre koflullar n n de iflmesine ba l olarak giderek art yor.ac badem Ankara Hastanesi Gö üs Hastal klar Uzman Doç. Dr.Füsun Ülger, ast mla ilgili hastalar n en s k sordu u sorular yan tlad. 1- Ast m bulafl c bir hastal k m d r? Ast m bulafl c bir hastal k de ildir. Ast m olan bir hasta ile birarada olmak herhangi bir sak nca do urmaz. Baz durumlarda genetik geçifl söz konusudur. Ac badem Ankara Hastanesi Gö üs Hastal klar Uzman Doç. Dr.Füsun Ülger 2- Ast m n belirtileri nelerdir? Öksürük (genellikle kuru), nefes darl, gö üste bask hissi, gö üs a r s, h r lt l solunum gibi belirtiler meydana gelir. Bu belirtiler ast ma özgü de ildir, baflka hastal klarda da olabilir. 3- Ast m ilaçlar fliflmanlat r m, ifltah açar m? Hay r, ast m ilaçlar n n böyle bir etkisi bulunmuyor. Ancak kullan ld ktan hemen sonra a z n içinde çalkalan p tükürülmemesi halinde uzun süre kullan m nda kortizonlu ilaçlar n bu tür etkilerinin olabilece i ileri sürülmekte. 4 - Ast m genetik bir hastal k m d r? Evet, ast m genetik yani kal tsal yönü de olan bir hastal kt r. Anne ya da babas nda ast m olan bir kiflide ast m ortaya ç kma olas l, ailesinde ast m olmayanlara göre daha fazlad r. Ancak unutulmamas gereken fludur: ast m ve di er allerjik hastal klar n gelifliminde tek faktör genetik özellikler de ildir, çevresel faktörler de etkilidir. 5-Bu hastal n kesin tedavisi var m d r? Ast m uygun tedaviyle tam kontrol alt na al nabiliyor, olgular hiç ast m hastas de ilmifl gibi yaflamlar na devam edebiliyor. Ancak bir tetikleyici ile ast m belirtileri ortaya ç kabiliyor. 6-Bu hastal kta afl tedavisinin yeri nedir? Afl tedavisi ancak seçilmifl baz hastalarda düflünülebilir.. Afl uzun süreli tedavi fleklidir. Uygun kifliler taraf ndan yap lmaz ise yeterince etkili olmad gibi baz yan etkileri de görülebilir. Bu nedenlerden dolay afl tedavisine yaln zca Alerji Uzmanlar taraf ndan karar verilmeli, afl tedavisi yaln zca Alerji Uzmanlar taraf ndan bafllat lmal d r. 7-Ne s kl kta doktora gitmeliyiz? Ast m belirtilerindeki art fl, birbirini takip eden iki gün devam ediyorsa hemen doktora gidilmesi flart. E er hiç ast m belirtisi hissedilmiyorsa yan ast m tam kontrol alt ndaysa, 3-4 ayda bir kontrole gitmek yeterli oluyor. Kontrol s kl daha çok hastan n klinik durumuna göre belirlenmelidir. 8- Ast ml hastalar spor yapabilir mi? Kontrol alt nda bir ast m, hiç bir zaman spor yapmaya engel de ildir. Ast m oldu u halde büyük baflar lara imza atm fl birçok sporcu vard r. Özellikle yüzme ast ml hastalar için oldukça uygun bir spor dal d r. Ancak hastan n s n rlar n zorlamamas gereklidir. Örne in so uk havada yap lacak egzersizler solunum s k nt s na neden olabilir. 9-Ast m hastalar evde hayvan besleyebilir mi? Ast ml hastalar n bir k sm nda evcil hayvanlara karfl alerji reaksiyonu görülüyor. Bu hastalarda tedavinin en önemli k sm n evcil hayvan evden tamamen uzaklaflt rmak ve evcil hayvan olanlarla da temas etmemek oluflturuyor. 10-Ast m hastalar her y l grip afl s olmal m d r? 65 yafl üzerinde her y l grip afl s olunmas gerekiyor. Araflt rmalar daha genç hastalarda grip olma olas l n azaltt ancak, ast m atak s kl na etkili olmad gösteriyor. Halen a r ast ml lara herhangi bir flekilde grip afl s olmalar önerilmiyor. MOTOR N VE FUEL-O L4 ( KAL-YAK ) KALEC K AÇIK CEZA NFAZ KURUMU fiyurdu D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR CEZA VE NFAZ KURUMLARI LE TUTUKEVLER fi YURTLARI KURUMU Motorin ve Fuel-Oil4 ( Kal-Yak ) al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No: KALEC K/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c)elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Litre Motorin ve Kilogram Fuel-Oil4 ( Kalorifer yak t Kal - Yak ) al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Akaryak t bayisinin pompalar ndan; flyurdu araçlar m za, iflyurdu hizmetlerinde kullan lan Genel Bütçe araçlar na ve Kurum Jeneratörüne Motorin al m ; Fuel-Oil4 ( Kal-Yak ) Süt ve Süt Ürünleri Atölyesi kalorifer dairesine teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri: 2014 Haziran,Temmuz,A ustos,eylül,ekim,kas m ve Aral k aylar nda motorin ve Fuel-Oil4 ( Kal-Yak) peyder pey al nacakt r. Kalecik Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurdu Araçlar m za ve flyurdu Hizmetlerinde kullan lan araçlara ve Kurum Jenaratörüne günlük akaryak t pompalar ndan teslim tesellüm fifli ile motorin al nacakt r. Süt ve Süt ürünleri atölyesi Kalorifer dairesine verilecek siparifl miktar kadar ilgili aylarda fuel-oil4 ( Kalorifer Yak t - Kal-Yak) al nacakt r. 3- halenin a) Yap laca yer: Kalecik Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurdu Müdürlü ü Halit Cevri Aslangil Mah. No.82 Kalecik / Ankara b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR DESTEK VE DAR H ZMETLER KURUM BAfiKAN YARDIMCILI I SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU 2014 YILI 47 KALEM KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:10/B BALGAT ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 47 KALEM KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:4 BALGAT - ÇANKAYA / ANKARA adresindeki depo/depolar na teslimat yap lacakt r. c) Teslim tarihleri : Teslim süresi ifle bafllama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. Bu süre zarf nda idare yaz l siparifl vermek suretiyle malzeme teslimat isteyebilir. darenin yaz l sipariflinden itibaren mal n teslim süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Yüklenici, ihalenin son teslim günü mal/malzemenin tamam n idarenin yaz l talebini beklemeksizin teslim etmek zorundad r. 3- halenin a) Yap laca yer : T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK. NO:10/B ZEM N KAT BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: stekliler Enerji Piyasas Düzenleme Kurumundan ( EPDK) al nan " Akaryak t Da t m fiirketi Lisans 'n ( süresi dolmam fl) ihalede vermek zorundad r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Kalecik Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurdu Müdürlü ü Muhasebe Servisinden adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kalecik Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurdu Müdürlü ü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (K rkbefl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-5433(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Resmi lanlar Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen mal n teknik flartnamede yer alan teknik kriterlere uygunlu unu belirlemek amac yla malzemelere ait numune sunulacak olup; numuneler ihale saatinden önce sat n alma birimine 2 adet numune teslim formu düzenlenerek teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde firma ad ve malzemenin ihale kalem numaras bulunmal d r. Teknik flartnamede darede numunesi görülecektir denilen malzemeler teklif öncesi darede görülebilecektir. stenilen numune, bilgi ya da belgenin sa lanmamas durumunda; uygunlu u belirlenemeyen kalemlerin teklifleri de erlendirme d fl b rak lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras )karfl l SATIN ALMA B R M - T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:10/B KAT 1 BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA adresinden al nabilir. Döküman sat n almak için Sa l k Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ünün Meflrutiyet Caddesi Konur 2 Sokak No:37 Kat:1 K z lay adresinde bulunan veznesine nakit yat r labilir veya Merkez Bankas Ankara fiubesi TR IBAN numaras na EFT yap labilir adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:10/B KAT:1 BALGAT - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-5449(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 25 Nisan 2014 Cuma 11 srail Gazze s n r ndaki kap lar kapat yor MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna dan tek tarafl ayr larak Rusya ya ba lanan K r m daki Tatarlar ve di er halklara haklar n n iadesini öngören kararnameyi imzalad. Putin, Kremlin Saray nda Rusya Devlet Konseyi ni toplad. Federasyon Konseyi, Devlet Dumas, Federal Bölge Temsilcileri ile tüm yürütme organ baflkanlar n n kat ld toplant ya sözde K r m Cumhuriyeti geçici Baflkan Sergey Aksyonov ile Sivastopol fiehir Valisi Sergey Menaylo ilk kez kat ld. Sergey Aksyonov, yar madada altyap sorununun öncelikli oldu unu söyledi. Ulusal projeler ve demografik politikalar n de erlendirildi i toplant da Putin, Stalin döneminde siyasi bask lara maruz kalan K r m Tatarlar ve K r m da yaflayan di er az nl klar n haklar n n iade edilmesi hakk nda kararnameyi imzalad n aç klad. K r m n Rusya ya ilhak ndan sonra yap lmas gerekenlerin bafl nda ma dur edilmifl halklara haklar n n iadesi oldu unu düflündüklerini aktaran Putin, Stalin döneminde sürgüne gönderilmifl Tatar, Alman, Ermeni ve Yunan az nl klar n n ma duriyetini tan m fl oluyoruz dedi. Putin karar n, K r m yar madas nda bulunan terk edilmifl ve hiçkimse taraf ndan kullan lmayan baz bölgelerde yap lacak sosyal ve ekonomik düzenlemeler içerdi ini, bu bölgelerin yeniden canlanmas, geliflmesi için devlet deste i sa lanaca n belirtti. Bu arada, Rusya Devlet Baflkan tek tarafl olarak Rusya ya ba lanan Ukrayna n n K r m yar madas nda kumar oyunlar na izin verilen gazinolar bölgesi oluflturulmas yasa teklifini Parlamentoya iletti. (AA) Almanya da uyuflturucu madde kullan m na ba l ölümler artt BERL N - Almanya da uyuflturucu madde kullan m nedeniyle hayat n kaybedenlerin say s geçen y l, 2012 ye göre yüzde 6 artarak 1002 ye yükseldi. Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Alman hükümetinin uyuflturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler taraf ndan haz rlanan rapora göre, Almanya da uyuflturucu madde kullan m na ba l ölümler y llar nda düflerken, 2013 te ölümlerin say s bir önceki y la göre yükseldi. Uyuflturucu madde kullan m sonucu 2012 y l nda 944 kifli hayat n kaybederken, bu say 2013 y l nda 1002 ye yükseldi. Böylece uyuflturucu madde kullan m sonucu ölenlerin say s n n 2012 y l na göre geçen y l yüzde 6 oran nda artm fl oldu. Hayat n kaybedenlerin yüzde 83 ünü erkekler olufltururken, ölenlerin yafl ortalamas n n ise 38 olmas dikkati çekti. Uyuflturucudan kaynaklanan suç oran ise geçen y l, 2012 ye göre yaklafl k yüzde 7 artarak 253 bin 525 e ç kt. Uyuflturucu suçlar n n toplam suçlardaki pay n n yüzde 4 oldu u belirtildi y l nda ilk kez uyuflturucu madde kullananlar n say s n n 19 bin 210 oldu ve bu da 2012 ye göre yüzde 2 oran nda düfltü. Kristal Methamphetamin adl uyuflturucu kullan m n n yüzde 7 oran nda artt na dikkat çekilirken, bunun büyük bir bölümünün Çek Cumhuriyeti ndeki laboratuvarlarda yasa d fl bir flekilde üretildi i ve Almanya s n r na yak n kentlerde sat ld belirtildi. Öte yandan raporda, eroin ve kokain gibi uyuflturucular n ilk kez kullananlar n oran n n da düfltü ü, 2013 y l na ele geçirilen eroin miktar n n 270, kokain miktar n n da bin 314 kilogram oldu u vurguland. Alman hükümetinin uyuflturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Baflkan Jörg Ziercke, Federal Bas n Merkezi nde düzenlenen bas n toplant s nda, 2013 y l için haz rlanan uyuflturucu raporu hakk nda bilgi verildi. Mortler, uzun vadede uyuflturucu kullan m ndan dolay hayat n kaybedenlerin say s nda düflüfl e ilimi görülse de hala uyuflturucudan ölenlerin say s n n çok yüksek oldu una iflaret etti y l nda uyuflturucu ölümlerinde az da olsa bir art fl görülmesinin uyuflturucuyu önleme ve ba ml lara yard m etme çabalar n n sürdürülmesi gerekti ini ifade eden Mortler, zaman nda yard m etmekle uyuflturucunun afl r dozda kullan m n n önüne geçilebilece ini kaydetti. 30 yafl n alt nda olan kiflilerin uyuflturucu madde kullan m na ba l olarak ölenlerin say s n n azalmas n olumlu bir geliflme olarak niteleyen Mortler, 2013 y l nda reflit olmayan iki kiflinin uyuflturucu kullan m sebebiyle hayat n kaybetti ine dikkati çekerek, uyuflturucu ile mücadeleye erken yafllarda bafllanmas gerekti ini vurgulad. Baz uyuflturucu maddelerin sat fl n n serbest b rak lmas n n uyuflturucuyla mücadeleye zarar verdi ini ifade eden Mortler, Yasallaflt rmak tehlikesiz göstermek anlam na gelir ifadesini kulland. AFGAN STAN DA ÜRET LEN UYUfiTURUCUNUN YÜZDE 70 LA 80 N N AVRUPA YA ULAfiTI INI B L YORUZ BKA Baflkan Ziercke de Crystal meth adl uyuflturucu maddenin kullan m n n artmas n n endifle verici oldu unu belirterek, bu maddeyi kullananlar n büyük sa l k sorunlar yla karfl laflt n kaydetti. Ziercke, sadece güvenlik mercileri seviyesinde de il, bilgilendirme ve önleme alan nda her fley yap larak bu geliflenin durdurulmas gerekti ini söyledi. Esrar kullan m n n ise geçen y llardaki seviyede kald n ifade eden Ziercke, esrar ticaretinin uyuflturucu ticaretinin yaklafl k yüzde 60 n kapsad n belirtti. Ziercke, 2013 y l nda esrar konusunda yaklafl k 145 bin suçun polis taraf ndan kayda geçirildi ini, bunun 2008 y l ndan sonra en yüksek seviyeye ulaflt n kaydetti. Afganistan da uyuflturucu üretimin artt na iflaret eden Ziercke, Afganistan da üretilen uyuflturucunun yüzde 70 ila 80 inin Avrupa ya ulaflt n biliyoruz dedi. Avrupa da eroine büyük talebin oldu unu belirten ifade eden Ziercke, Balkan ülkelerinden kullan lan güzergahtaki kaçakç l k faaliyetlerinin bunu destekledi ini, bu güzergahta 2013 y l nda 700 kilogram, bu y l n ocak ay nda da 1,2 ton eroin ele geçirildi ini kaydetti. Ziercke, Pakistan dan Afrika n n do usu üzerinden Avrupa ya getirilen eroinin büyük miktar n n ele geçirildi ini, gelecekte de uyuflturucu madde sevkiyat nda güney güzergah olarak adland rd klar bu yolun kullan laca n tahmin ettiklerini bildirdi. (AA) Yosipoviç: Savafl suçlular n n cezaland r lmas, bölge ülkeleri aras ndaki iliflkiler için son derece önemli ZAGREB - H rvatistan Cumhurbaflkan vo Yosipoviç, savafl suçlular n n cezaland r lmas n n, bölge ülkeleri aras ndaki iliflkiler için son derece önemli oldu unu belirtti. Lahey de kurulan Eski Yugoslavya Uluslararas Ceza Mahkemesinde (ICTY) devam eden savafl suçlar yla ilgili davalara iliflkin haz rlanan raporun kamuoyuyla paylafl lmas dolay s yla bir otelde düzenlenen toplant da konuflan Yosipoviç, ICTY nin çal flmalar n elefltirdi. Eski Yugoslavya dönemindeki tüm yasalar hükümsüz k lan Hükümsüzlük Kanunu nun adil yarg lamay olumsuz etkiledi ini iddia eden Yosipoviç, Bu kanunun, savc l klar ya da emniyet birimleri aras ndaki iflbirli ine zarar verdi ine dair birçok örnek mevcut. Bu kanun, ayn zamanda çok say da vatandafl m z da belirsizlik içerisinde b rak yor. Çünkü, ülke s n rlar n n d fl na ç kt klar takdirde bafl na bir fley gelir mi endiflesi içindeler. E er suçlularsa adaletin sa lanmas gerek. (AA) Brezilya n n internet hamlesi dünyadan alk fl ald SAO PAULO - Brezilya, küresel düzeyde gerçekleflen ilk internet zirvesine ev sahipli i yapt. Sao Paulo da düzenlenen toplant ya, 85 ülkeden 800 e yak n kurulufl ve flirket kat ld. Toplant da konuflan Brezilya Devlet Baflkan Dilma Rousseff, internet yönetimini belirli flirket ve da n k otoritelerin insiyatifinden ç kar p, daha küresel ve demokratik hale getirmek için ülke olarak mücadele verdiklerini söyledi. Konuflmas nda internet yönetiminin küresel düzeyde çözülmesi gereken acil bir duruma dönüfltü üne iflaret eden Rousseff, tüm dünyada ortak bir aray fl haline gelen yeni internet düzenlemesinin, ifade özgürlü ü, insan haklar ve ülkelerin egemenli i ilkelerini garanti alt na almas gerekti ini ifade etti. Dünya çap nda internet oyuncular n bir araya getiren buluflman n aktörleri aras nda sivil toplum kurulufllar, hükümet temsilcileri, internet yönetiminden sorumlu kurulufllar, Google, Facebook, Microsoft gibi önemli teknoloji ve yaz l m flirketleri, üniversiteler ve teknik uzmanlar yer al yor. Geçti imiz günlerde Brezilya meclisinde kabul edilen internet yasas ndan övgüyle söz eden kat l mc lar, Brezilya n n bu girifliminin internetin pozitif yönde BULMACANIN ÇÖZÜMÜ geliflmesi ad na, hükümetler nezdinde güzel bir örnek teflkil etti ini belirtti. Dünya Çap nda A (WWW) olarak tan mlanan sistemin kurucusu olarak bilinen Berners Lee ve internetin mucitlerinden biri olarak tan nan Google Baflkan Yard mc s Vint Cerf de konuflmac lar aras nda yer alan isimlerdendi. Gerçekleflen toplant dan memnuniyet duyduklar n dile getiren konuflmac lar, internetin gelece inin uzlaflma üzerine olmas gerekti ini ifade etti. nternet zirvesi, internet yönetimini ABD bünyesinde faaliyet gösteren özel ve devlet ifltiraki kurumlar n tekelinden ç karmak için, uluslararas düzeyde at lan ilk somut ad m olmas yönüyle dikkat çekiyor. Uluslararas kamuya arz edilen toplant öncesi 60 ülkeden toplam 188 yönetim modeli önerisinin geldi ini belirten yetkililer, tüm öneri ve taleplerin dikkatle incelenerek, en etkili yönetim tasla n n ortaya ç kmas n umuyor. Toplant süresince tart fl lacak konu bafll klar aras nda ise ifade özgürlü ü, a lar n güvenli i, gizlili in korunmas, hükümetlerin sorumluklar, internet erifliminin küresel düzeye ulaflt r lmas ve sunucular n tarafs z hale getirilmesi konular yer al yor. (CHA) C D A R K A R O O D A S A B E T R A A F A R A U R A Y Y A N I T M E L E K E O R H A T A Z A H K A B E N B A A N E M B K R E H N E A L E L E T M S A R A Z A M T T T E E O T T Y A N A M A L S E A R A N B E C E T M R B O A V A E K O N O M K Ç E K E L E Z Y A K E S E A S E L N O A R E N A A L A T O L Y A K

12 12 HABER 25 Nisan 2014 Cuma brahim ARKLAN Geliflmekte olanlar Fehmi KORU Tarihte olandan özür dilendi, daha h zl büyüyecek art k önümüze bakal m Baflbakan Tayyip Erdo an n 99 y l önce yaflanan olaylar üzerine yay nlad, genel hatlar yla o dönemin STANBUL (AA) - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, "Geliflmekte yerinde olmas laz m. fl dünyas olarak uzun vadeli gelece e bakt n zda flartlar n hat rlatan ve al nan tehcir karar n n üzücü sonuçlar na iflaret edip taziye sunan mesaj, hiç kuflkusuz, sembolik olmaktan öte, tarihi bir olan pek çok ülkede önümüzdeki Türkiye'nin iyi iflleyen bir demokrasi dönemde yüzde 8'lik, 9'luk büyüme olmas, ülkemizin ileri bir ekonomi, geliflme... oranlar uzunca bir süre görülmeyecek geliflmifl bir ekonomi olmas için Yaln zca 24 Nisan için bir mesaj ama yine de geliflmekte olan ülkelerin olmazsa olmaz bir flart. Enerjide ortalama büyüme h z, geliflmifl d flar ya ba ml olan ve cari aç olan yay nlanm fl olsayd, bu bir sembolik ülkelerin çok üzerinde olacak" dedi. bir ülkede ancak ve ancak güvenle giriflim olurdu; ancak Baflbakan Erdo- Babacan, Dünya Gazetesi ve DHL ekonomik çarklar döndürmemiz an n itinayla seçilmifl sözcüklerle Express iflbirli i ile düzenlenen, mümkün. Güven ortam oldu u sürece örülü mesaj bundan ileri bir öneme Akbank' n ana sponsor ve Vodafone Türkiye'ye yat r m olacak, do rudan sahip... lk kez, bir büyük ac y, hak Türkiye'nin iletiflim sponsoru olarak sermaye gelecek, güven ortam oldu u etti i ölçüde, Türk devleti ad na paylafl yor Baflbakan Erdo an... destekledi i " hracat n Y ld zlar " sürece kendi ifl dünyam z da, uluslararas ifl çevreleri de Türkiye'yi bir yar flmas n n ödül töreninde, geliflmekte olan ülkelerin ekonomisine yat r m yeri olarak seçmeye devam Elbette ac lar sözlerle ve mesajlarla hemen giderilemez; ancak bugüne iliflkin de erlendirmelerde bulundu. edecek ve yeni ifl alanlar açacak, istihdam oluflacak. Güven ortam olmad kadar kulak t kan lan, ac lar baflkala- Geliflmekte olan ülkelerin önümüzdeki 5-10 y ll k süreçteki Bunun Çin'e yap lacak ihracat için kayda de er bir geliflme olarak yorumlayarak, bütün olumsuzluklara, Türkiye Baz ülkelerin imkanlar bulan bir yaklafl m sergilendi i düflü- zaman bunlar n hiç biri olmaz." r n n paylaflmas n bile rahats z edici büyümeleri, geçmifl 5,10 y ll k süreçteki büyümelerinden daha düflük daha çok a rl k veren, daha çok ithalat ile ilgili içeride ve d flar da duyulan dolay s yla, demokrasi insan haklar önemli f rsatlar sundu unu, iç tüketime olaca n belirten Babacan, geliflmekte yapmak üzere yola ç km fl bir Çin kayg lara ra men yüzde 4'lük büyümenin iyi bir sonuç oldu unu aktard. bir hamle oldu u anlafl lacakt r. nülürse, bu mesaj n ola anüstü cesur gibi dertlerinin olmayabilece ini olan pek çok ülkede yüzde 8'lik, 9'luk oldu unu belirten Babacan, belirten Babacan, "Belki bir süre için büyüme oranlar n n uzunca bir süre ihracatç lara Çin pazar na yönelmeleri Babacan büyümenin devam için böyle bir lüksleri de olabilir ama bizim Her ülkenin tarihinde gö üs kabart c olaylar yan nda üzerinde pek du- görülemeyece ini, yine de geliflmekte konusunda, Çin'deki yeni döneme istikrar ve güven olmas gerekti inin öyle bir lüksümüz yok, bizim tek olan ülkelerin ortalama büyüme dikkat etmeleri konular nda tavsiyede alt n çizerek, "Ülkemizde istikrar ve çaremiz daha iyi iflleyen bir demokrasi, rulmak istenmeyen yönler de vard r. h z n n, geliflmifl ülkelerin çok üzerinde bulundu. güven ortam n n k ymetini mutlaka tek çaremiz temel hak ve özgürlükler Hemen her sayfas kahramanl klarla olaca n kaydetti. Geçti imiz dönemin Türkiye bilmemiz gerekiyor" dedi. konusunda en ileri standartlara dolu tarihimizin en karanl k sayfalar ndan biri Birinci Dünya Savafl n n Baflbakan Yard mc s Babacan, aç s ndan kolay bir dönem olmad Yaflanan e-bildiri dönemi, parti ulaflabilmek, tek çaremiz hukukun flunlar kaydetti: "Ancak geliflmekte yorumunda bulunan Babacan, "2013 kapatma davas, geçen y l Gezi olaylar, 17 Aral k sürecinin Türkiye'nin h rgürü içerisinde al nm fl olan teh- üstünlü ünün Türkiye'de en iyi flekilde olan ülkeler içerisinde özellikle Çin'in y l gerçekten bambaflka problemlerin, uygulan yor olmas " aç klamas nda içinden geçmekte oldu u çok önemli hiç de beklemedi imiz olaylar n ard istikrar ile ilgili flüpheleri oluflturan bulundu. Babacan hukukun üstünlü ü cir tedbiridir. Uzun as rlar boyu yanyana yaflam fl etnik unsurlardan birini bir reform süreci var ve ekonomi politikalar nda da çok yönlü bir de iflikli i 2013 y l öncelikle FED'in para poli- Mart seçimleri ile birlikte istikrar al nmas gerekti ini ise flöyle aç klad : ait oldu u topraklardan kopar p farkl arkas na gerçekleflti i bir y l oldu. olaylar oldu unu belirten Babacan, 30 denildi inde hangi hukukun baz var. Bu ihracatç lar m z aç s ndan tikalar n n art k normalleflece ini ilan konusunda Türkiye'de herhangi bir "Burada biz devlet politikas olarak yörelere sürmek, zaman nda parlak önemli bir konu. Çin'in yeni yönetimi, etti i, likiditeyi yavafl yavafl geri s k nt olmayaca mesaj n n güçlü bir zaten on y llarca önce ilan etmifliz. 'Biz bir fikir görünmüfl olabilir... bambaflka bir yönde yol almaya çekece ini ilan etti i bir y l oldu. Yine flekilde dünyaya verildi ini söyledi. Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz, Sonuçta, varl k-yokluk davas na bafllad. Çin'in yeni Baflbakan ile bundan 5-6 ay önce oturduk uzun bir y l nda devam etti. Gezi olaylar güven unsurunun da istikrar kadar Avrupa'n n zay f görünümü 2013 Baflbakan Yard mc s Babacan, dolay s yla Avrupa Konseyi'nin hukuk dönüflece ini fark ettikleri bir savaflta normlar bizim için referanst r' toplant yapt k Çin'de ve bu yeni yaflad k, 5 hafta 6 hafta bütün dünya önemli oldu una dikkati çekerek, demifliz. Avrupa Birli i sürecindeyiz, önleyici tedbir olarak düflünülmüfltü girmifl olduklar reform sürecinde, bas n, hemen hemen her gün, güven konusunda özellikle son Avrupa Birli i'nin hukuk normlar, tehcir... Yanl fl bir düflünceydi ve öncelikle daha çok iç tüketime a rl k Türkiye'yi olabilecek en negatif dönemde, geçti imiz sene May s hukuk standartlar bizim için referanst r, yanl fl da uyguland. baflka yerlerde bunu aramaya- Yüzüncü y ldönümü vesilesiyle flu veren bir büyüme modeline do ru flekliyle iflledi. Suriye'de iç savafl olanca güçlü üyle devam etti, Irak'ta sorunlar n oldu unu dile getirdi. ca z. Önümüzdeki dönemde ben son s ralarda yeniden hat rlanan Birinci ay ndan bugüne kadar ki dönemde baz gidecek. hracat odakl bir büyüme sadece geçen y l 9 bin kifli öldü, patlamalar ve sald r lar sonucunda. Y l n için, daha ciddi, daha güçlü ad mlar yap yorum, hukuk devleti olmaya da Güven ortam n n güçlendirilmesi bir kaç y ld r özellikle vurgu Dünya Savafl nda on milyondan fazla anlay fl ndan yavafl yavafl, iç tüketime insan n hayat n kaybetti ini de unutmayal m. a rl k veren ve sosyal harcamalar sonuna do ru da bir 17 Aral k süreci at lmas n n, özel bir gayret içerisinde mecburuz. E er hukuk devleti olamazsak, demokrasi de eksik, s k nt l art ran bir büyüme modeline dönecek. yaflad k" de erlendirmesinde bulundu. olunmas n n gereklili ine iflaret eden Bu modelin sonunda da daha düflük, Ali Babacan, bütün bunlara ra men Babacan, flunlar kaydetti: bir demokrasi olarak kal r, flin en çarp c yönü, tehcir karar n n açt rahnelerin en gözle görü- büyüme rakamlar olacak, belki bu Türkiye'nin 2013 y l nda yüzde 4'lük "Siyasi istikrar önemli, ama hemen ekonomimiz de hiç bir zaman arzu sene yüzde 7'yi ancak tutturacaklar." büyüme hedefini tutturmufl olmas n yan nda güvenin de sapasa lam etti imiz noktaya ulaflamaz." nür oldu u dönemde bile pekâlâ d fla vurulabilen üzüntü hislerinin, olaylar n üzerinden baya bir süre geçtik- Kalk nmak Y l n hracatç s ASELSAN oldu ten sonra unutturulmaya çal fl lmas ve giderek umursamazl a saplan lmas d r. Yaflananlardan toplumu oluflturan bireyler derin üzüntü duyarken, STANBUL (AA) - on dolara ç karmay hedefliyoruz. için yat r m Türkiye'nin ihracat na yön veren Yine kifli bafl na mal ihracat m z 2 o bireyleri temsil eden devletin umursamaz tavra bürünmesi, konuyu Er- baflar l firmalar n ödüllendirildi i bin dolar. Bu rakam ABD'de 5 bin flart " hracat n Y ld zlar -Teflvik Ödülleri" yar flmas nda Aselsan "Y l n afl yor. Dolay s yla daha gidecek dolar, Güney Kore'de 11 bin dolar meniler aç s ndan ulusal bir davaya ve B NGÖL (AA) - Kalk nma hracatç s " oldu. çok daha yolumuz var." Türkiye için de uluslararas bir soruna Bakan Cevdet Y lmaz, "Kalk nmak Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaflmas, ekonomik büyüme art r lmas gerekti ine de de inen Dün yay nlanan türden bir özür hracattaki birim fiyatlar n dönüfltürdü. için yat r m yapmak gerekiyor. Kamunun veya özel sektörün yat r m ve kalk nman n temel tafllar ndan Büyükekfli, "Türkiye'de bu rakam mesaj çok görüldü ü için y llard r yapmas gerekiyor'' dedi. biri olan ihracat n desteklemesi ile yaklafl k 1,5 dolar seviyesinde, halbuki Güney Kore'de 3 dolar, tuttuk kendimizi; her 24 Nisan öncesi her türlü siteme ve suçlamaya aç k Bakan Y lmaz, Bingöl Valili i ihracatç firmalar n teflvik edilmesi Özel dare Sekreterli i tesislerinde amac yla 12 y ld r düzenlenen Almanya'da 4 dolar mertebesinde. ve sonras nda baflka ülkelerle kavga düzenlenen "Bingöl 2. Kalk nma " hracat n Y ld zlar " yar flmas n n O yüzden bizim katmade eri mutlaka art rmam z gerekiyor. Yüksek Çeflitlili i" kategorisinde Türk çeflitlilikle "Yeni Pazar - Pazar Toplant s "nda yapt konuflmada, ödülleri, Baflbakan Yard mc s Ali etmemiz gerekti. Enerjimizi tüketen kentte yat r m için araziye ihtiyaç Babacan, Türkiye hracatç lar teknolojili ürünlerin pay Traktör, Küçükbay Afi ve çabalar yüzünden kimbilir neler kaybettik... oldu unu söyledi. Meclisi (T M) Baflkan Mehmet ihracat m zda yüzde 3,5 civar nda, Maramarabirlik firmalar da ödüllendirildi. Trajedilere duyars z insanlardan Gelen yat r mc ya yer tahsisinde Büyükekfli, DHL Express Türkiye halbuki Avrupa Birli i'nin pay Üst Yöneticisi (CEO) Markus yüksek teknolojili ürünlerde yüzde H zla geliflen "e- hracat" kategorisinde time2shirt.com, "Hizmet zorluk yafland n dile getiren oluflan bir toplum olarak da göründük... Reckling, Akbank Genel Müdürü 20. Bu oran Güney Kore'de yüzde Y lmaz, flöyle konufltu: Hakan Binbaflgil, Vodafone 21, Çin'de yüzde 25. novasyona ve hracat " kategorisinde Ford "Kalk nmak için yat r m yapmak Keflke çok daha önce böyle bir mesaj yay nlanabilseydi. Türkiye cra Kurulu Baflkan teknolojiye daha fazla önem vermemiz gerekiyor" de erlendirmesi- Ödülü" kategorisinde ise Otosan, " novasyon fiampiyonu gerekiyor. Kamunun veya özel sektörün yat r m yapmas gerekiyor. Yeter mi? Gökhan Ö üt ve Dünya Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hakan ni yapt. Durmazlar Makina ödüle de er Yat r m da bofllukta yapam yorsunuz, Gülda ' n da kat l m ile düzenlenen törenle sahiplerine verildi. yap lan çal flmalar hakk nda Turquality deste inden fay- elefltirecekler kadar, mesaj n sözcük- T M çat s alt nda bu konuda görüldü. Biliyorum, bu cesur ad m k yas ya yat r m yapmak için bir yer bulman z gerekiyor. Yat r mc geliyor, bizden Yar flmada, Cumhuriyetin kat l mc lara bilgi veren Büyükekfli, dalanan ve bu destek kapsam nda lerine tak l p yeterli bulmayanlar da arsa istiyor, çok s k nt lar yafl yoruz. 100'üncü y l nda 500 milyar bu y l bafllatt klar Türkiye'nin ilk yurt d fl nda Türk Mal imaj n ç kacakt r. Hükümet iki taraftan da Ayr ca bir kamu projesine ödenek dolarl k ihracat hedefi kapsam nda inovasyon gelifltirme program güçlendiren firmalar n yayl m atefli karfl s nda kalabilir. ay r yoruz, programa koyuyoruz ama katk sa layan Aselsan, "2013 " novalig" ile ilgili detaylar de erlendirildi i "Markal hracat Oysa iki taraf da yan l yor. Gecikmifl bir mesaj bu ve daha önce ifade- gerçekleflmesi için yat r m yeri bulunamad için zaman al yor veya lay k görüldü. Yar flmada 10 kategoride 18 ödül al rken, Türkiye'nin Y l nda hracat n Y ld z " ödülüne paylaflt. Ödülü" kategorisinde Samet Afi bazen projeyi gerçeklefltirme imkan sinden sak n lm fl hisleri do ru aktar - T M Baflkan Büyükekfli, firma ödül ald, Aselsan, "2013 ihracatç s n d fl pazarlarda bulam yoruz." Y lmaz, Bingöl gibi yor... törende yapt konuflmada, son 12 Y l nda hracat n Y ld z " ödülüne destekleyerek etkinli ini orman arazisinin çok genifl oldu u y lda ihracat n çok büyük aflama lay k görüldü. artt rmas n sa layan, yabanc Neredeyse bir as r önce meydana illerde bu sorunun daha fazla kaydetti ini belirterek, "Türkiye'nin Ödül töreninde, Bilgi Birleflik misyonlar, dernekler, elçilikler ve gelmifl olay n travmas n hâlâ üzerinden atamam fl dünyan n dört bir tara- yafland na dikkati çekerek, flöyle sürdürülebilir büyümesini gerçeklefltirebilmesi için mutlaka ihracatla Çolako lu D fl Ticaret firmalar, "Ticaret Elçisi Ödülü" katef nda yaflayan Ermeniler Baflbakan Giyim, Zorlu D fl Ticaret ve atafleliklerin de erlendirildi i devam etti: "Maalesef bu orman meselesinden dolay flehrimizin de büyümesi gerekiyor" dedi. nominal olarak geçti imiz y la göre gorisinde ise ödül, Enka fiirketler Erdo an n mesaj n do ru de erlendirmeliler. Ermenistan devleti de... giderek ovaya do ru kayd n, hem Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerinin gerçeklefltirilmesi için olduklar için " hracat Performans" takdim edildi. Hem kiflisel, hem de devlet ad na ihracat n en fazla art ran firmalar Grubu Fahri Baflkan fiar k Tara'ya afet riski aç s ndan hem de tar m arazileri aç s ndan baz s k nt lar yap lmas gereken ev ödevleri ödülü ald. Elektro Gitar FYZ, hracat n Y ld zlar Ödül verilen mesaj toplumun yüre inde yaflad m z görüyoruz. Orman oldu una iflaret eden Büyükekfli, Tosmur Group, ve Hedef E itim Töreni'nde, özel nitelik tafl yan duydu u samimi hisleri yans t yor. vasf n kaybetti i halde ka t üzerinde flunlar söyledi: "Rakamlara Araçlar firmalar na da geleneksek faaliyetlerinden dolay öne ç kan orman görünen ve yat r m bakt m zda bugün ABD'nin firma ürünler d fl nda Türkiye'den ilk kez firma, kurum ve kurulufllar da Umar m, tarihin hep ayn sayfas n yap lamayan çok genifl alanlar var. bafl na senelik ihracat rakam 5 ihraç edilen ürünlerle dikkat çektikleri için "Kreatif Ürün" kate- de erlendirildi. Funda Özer Baltal mekten kurtulur, iflbirli i yollar n "Özel Ödüller" kategorisinde okuyup birbirimize husumet besle- Yer sorunu nedeniyle bazen do ru milyon dolar, Güney Kore'nin ise 8 yat r mlar n yanl fl yerde yap lmas milyon dolar ama Türkiye'de gorisinde ödül verildi. - Baltal G da, Beyçelik Gestamp aramaya bafllar z. sorunuyla karfl lafl yoruz.'' sadece 2,6 milyon dolar. Firma En fazla ülkeye ihracat yapan ve Bizimköy Engelliler Üretim 24 Nisan 2014 Star bafl na senelik ihracat m z, 5 mily- ve ihraç ürünlerine katt klar Merkezi özel ödüle lay k görüldü.

13 13 TURIZM Sevgi ACAR 25 Nisan 2014 Cuma Safranbolu da hedef 300 bin turist KARABÜK - Y l n ilk çeyre inde yaklafl k 50 bin turistin konaklad tarihi konaklar yla ünlü Safranbolu ilçesinde, y l sonuna kadar 300 bine ulafl lmas bekleniyor. Safranbolu Belediye Baflkan Necdet Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin Osmanl döneminden kalan han, hamam, cami, çeflme ve köprü, an t eserleri, kanyon ve ma ara gibi eflsiz güzellikleri bar nd rd n söyledi. lçenin üç katl, 6-8 odal, estetik evleriyle turistlere zamanda yolculuk imkan sundu unu belirten Aksoy, UNESCO taraf ndan dünyada en iyi korunan ilk 20 kent aras nda gösterilen Safranbolu ya, y l n ilk üç ay nda yaklafl k 50 bin turist geldi ini ve y l sonu hedefinin 300 bin turist oldu unu dile getirdi. Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : 18. ve 19. yüzy l ile 20. yüzy l bafllar nda infla edilmifl konaklardan dönüfltürülen yaklafl k 4 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk oran çok iyi. Günübirlik turistlerle bu y l yaklafl k 900 bin turisti a rlamay hedefliyoruz. 3 bin y ll k geçmifle sahip ilçemizde 4 mevsim turizm sezonu devam ediyor. UNESCO nun Dünya Miras Kentleri Listesi nde bulunan ilçemizdeki çok say da uygarl n kültürel birikimi turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli turistlerin yan s ra Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen turistlerin adeta ak n na u ruyor. (AA) Turizmde bu y l hedef: 35 Milyar dolarl k gelir Japon tur flirketlerinden Batman'a ilgi BATMAN - Batman Müze Müdürlü ünce kentin tan t m için düzenlenen organizasyon kapsam nda Japonya'dan 15 tur flirketinin planlama uzman Batman'a geldi. Batman Müze Müdürlü ünce 38. Kültür ve Turizm Haftas etkinlikleri kapsam nda Japonya'n n baflkenti Tokyo'dan kente davet edilen 15 tur flirketinin planlama uzman, Vali Yard mc s Ertu fievket Aksoy ve Müze Müdürü Tenzile Uysal taraf ndan karfl land. fiehir merkezini gezen heyet, daha sonra Batman Müzesi, Mor Kiryakus Kilisesi, Malabadi Köprüsü ve Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Yard mc s Aksoy, heyettekilere kenti tan tan yöresel ürünler hediye etti. Müze Müdürü Uysal, kenti tan tmak amac yla düzenledikleri organizasyon kapsam nda tarihi yerleri gezerek tan t m n yapt klar n söyledi. Gelecekte kente daha çok turist gelece ini ifade eden Aksoy, "Batman' Avrupa'n n yan s ra Uzakdo u'nun gözdesi yapmay hedefliyoruz. Konuklar m z kentimizden oldukça memnun kald. nflallah önümüzdeki y llarda kentimize daha çok turist çekmifl olaca z" dedi. Japonya'dan gelen planlama uzman Anzu Yajima da Batman' n tarihi zenginlikleri olan bir kent oldu unu anlatarak, Diyarbak r ve Mardin'e düzenledikleri turlara Batman' da ekleyeceklerini bildirdi. (AA) Ahi Evran Türbesi ve Cacabey Medresesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi K rflehir'de sevinçle karfl land. Kent Konseyi Baflkan Tahsin Üçgül, düzenledi i bas n toplant s nda, Ahi Evran Türbesi ve Cacabey Medresesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi'nde dolay oldukça mutlu olduklar n söyledi. KARABÜK - Merhum yönetmen Süha Ar n taraf ndan 1976 da çekilen, Antalya Film Festivali nde dal nda en iyi film seçilen Safranbolu da Zaman belgeseli, ilçenin tan t m na katk sa layacak. Safranbolu Kültür Ve Turizm Vakf Baflkan fiefik Dizdar, gazetecilere yapt aç klamada, yok olmaya yüz tutmufl 3 bin y ll k geçmifle sahip Safranbolu da, koruma bilincinin bafllamas nda Süha Ar n n belgeselinin büyük rol oynad n söyledi. Belgeselin geleneksel Türk sivil mimarisinin en çarp c örneklerini yans tt n anlatan Dizdar, Safranbolu nun tan t m na katk lar tart fl lmaz de erli yönetmen Süha Ar n, di er birçok filmi gibi Safranbolu da Zaman belgeselini de coflku ve heyecan dolu bir grup ö rencisi ile gerçeklefltirmiflti. fiehrimiz için bunca öneme sahip belgesel, 35 milimetre film format nda çekilmifl. ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Abdurrahman Ar c, Turizm Haftas dolay s yla Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Turizm Faaliyetleri ve Alanya Turizmi için Öneriler" konulu toplant da, turizmin, kalk nman n en önemli araçlar ndan bir haline geldi ini söyledi y l rakamlar na göre dünyada toplam turist say s n n 1 milyar 87 milyona, turizm gelirinin ise 2012 rakamlar na göre 1 trilyon 79 milyar dolara ulaflt n belirten Ar c, "Turizm sektörü, döviz girdisi sa layarak d fl aç klar n giderilmesindeki etkinli i ve etkileflim halinde oldu u di er sektörlere katk lar bak m ndan istikrar ve ekonomide öncü rolü üstlenmifltir y l nda küresel ekonominin içinde bulundu u duruma ra men dünyadaki turist say s bir önceki y la göre yüzde 5 oran nda ve 52 milyon artarak 1 milyar 87 milyona ulaflt y l nda turizm sektörü ekonomik ve jeopolitik soruna ra men de iflen pazar flartlar na uyum sa lamada, istihdam ve büyümede dikkat çekici bir baflar göstermifltir" diye konufltu. Ar c, 2013 y l nda turizm sektörünün ekonomi için olumlu haneler üreten birkaç sektörden biri oldu unu dile getirerek, geçen y l Türkiye'ye gelen turist say s nda Avrupa'n n yüzde 52 pay ve 563 milyon turist ile ilk s rada yer ald n belirtti. Avrupa'y Asya ve Pasifik ülkelerinin takip etti ini anlatan Ar c, flöyle konufltu: "Asya ve Pasifik ülkeleri yüzde 23 oran nda pay ve 248 milyon turist say s yla ikinci, Amerika yüzde 16 oran nda pay ve 169 milyon turist say s yla üçüncü, Afrika yüzde 5 pay oran nda ve 56 milyon turist say s ile dördüncü, Ortado u ise 52 milyon turist ve yüzde 5 oran nda pay ile 5 s radad r. Burada bizlerin yüzümüzü çevirece i yer yüzde 52 oran nda pazar olan Avrupa'd r." Turizmin, d fl ticaret aç n finanse etmede ve istihdam sa lamada Türkiye ekonomisine büyük katk lar sa lad n vurgulayan Ar c, sektörde son y llarda önemli geliflmelerin yafland n ifade etti. Türkiye'nin dünya turizminde önde gelen ülkeler aras nda yerini ald n dile getiren Ar c, Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Abdurrahman Ar c, "2014 y l nda 36,2 milyon turist ve 35 milyar dolar da gelir hedeflenmifltir. Bakanl k olarak beklentimiz, Türk turizminin, istikrarl yükseliflini sürdürerek gerek turizm gelirleri gerekse turist say s nda dünya ortalamas üzerinde bir büyüme yaflamas d r" dedi y l nda Türkiye'nin, çevresindeki olumsuz geliflmelere ra men turizm alan ndaki yükseliflini sürdürdü ünü aktard. Ar c, 2013 y l nda bir önceki y la göre turist say s n n yüzde 9,84 art flla, 34 milyon 910'a yükseldi ine de inerek, "2013 y l nda Antalya yüzde 7,98 oran nda art fl ve 11 milyon 120 bin 730 ziyaretçi ile ilk s rada yer alm flt r. stanbul yüzde 11,76'l k art fl ve 10 milyon 486 bin 297 ziyaretçi say s yla ikinci, Mu la ise yüze 2,55'lik art fl ve 3 milyon 62 bin 689 say s yla üçüncü s raya oturmufltur" diye konufltu. Vakf m z belgeselin yeni nesillerle daha etkili buluflabilmesi için geliflen teknolojik imkanlar n deste iyle, orijinal filmlerin ve ses bantlar n dijital ortama aktard, görüntülerdeki kir ve çizikler temizlendi, renk ve ses düzeltmeleri yeniden yap ld. K sacas eserin dijital ortamda restore edilerek HD çözünürlü ünde yay na haz r hale getirilmesini sa lad fleklinde konufltu. lçemizin tan t m nda önemli yeri olan belgesele sahip ç kmak, önemli görevlerimiz aras nda diyen Dizdar, sözlerini flöyle tamamlad : Bu sayede belgeselin yurt içinde ve d fl nda, televizyonlarda ve dijital yay n ortamlar nda yeniden gösterim flans artacakt r. Ayr ca restore edilen filmin 2013 TE EN ÇOK Z YARETÇ ALMANYA DAN Ar c, Türkiye'ye 2013 y l nda en çok ziyaretçinin Almanya'dan geldi ini bildirdi. Almanya'n n 5 milyon 41 bin 323 ziyaretçi ile birinci, Rusya'n n 4 milyon 269 bin 306 ile ikinci, ngiltere'nin 2 milyon 509 bin 357 ziyaretçi ile üçüncü s rada oldu unu belirten Ar c, "Türkiye'deki turizm gelirleri 2013 y l nda 2012 y l na göre yüzde 10,4 art fl gösterdi y l nda turizm geliri 32 milyar 300 milyon dolara yükselmifltir. Bu gelirlerin 4 milyar dolar Almanya'dan, 2,4 milyar dolar Rusya'dan, 1,8 milyar dolar ngiltere'den, 1 milyar dolar da Hollanda'dan elde edilmifltir" diye konufltu TUR M GEL R HEDEF 35 M LYAR DOLAR D fl ticaret aç n n finanse edilmesinde en büyük kaynaklar n bafl nda turizm gelirlerinin geldi ini hat rlatan Ar c, son 10 y lda 268 milyar dolar gelirin turizmden kazan ld bilgisini verdi y l nda cari aç n yüzde 41,62'sinin turizmden karfl land n aktaran Ar c, 59 ana sektör içinde ekonomiyi en fazla canland ran 20. sektörün turizm oldu unu vurgulad. Turizmdeki istikrar n gelecek y llarda da sürece ine vurgulayan Ar c, "2014 y l nda 36,2 milyon turist ve 35 milyar dolar da gelir hedeflenmifltir. Bakanl k olarak beklentimiz, Türk turizminin, istikrarl yükseliflini sürdürerek gerek turizm gelirleri gerekse turist say s nda dünya ortalamas üzerinde bir büyüme yaflamas d r" ifadesini kulland. (AA) Ahi Evran Türbesi ve Cacabey Medresesi UNESCO Geçici Listesi nde DVD olarak tekrar bast r lmas neticesinde bilim ve sanat belgeselde buluflturan de erli yönetmenin bu önemli eseri daha da genifl kitlelere ulaflabilecektir. Bu güzel eser yenilenmifl olarak Türkiye de ilk kez vakf m zca Safranbolu Belediyesinin de destekleri ile 22 Nisan Sal günü de Misak- Milli Kent Meydan nda Safranbolu halk n n be enisine sunulacakt r. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 25 Nisan 2014 Cuma "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" PTT 1. Lig'de sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Süper Lig'de kalıcı olmak ve ses getirmek istiyoruz" dedi. İSTANBUL - Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselmelerinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Süper Lig'de kalıcı olmak ve ses getirmek istiyoruz. Süper Lig'e çıktık diye bizim için her şey bitmedi. İnsanda hedef varsa yaşar, kulüpte hedef varsa büyür. Bizim de önemli hedeflerimiz var" diye konuştu. Cihat Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yönetiminin şampiyonlukta çok büyük paya sahip olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve gelirken yönetim kuruluyla bir hedef üzerinde anlaştık. Onların hedefi zaten yüksekti. Biz de hedefi olan bir kulüp planlıyorduk. Kader ikimizi bir araya getirdi. Önce takıma katkı sağlayabilecek değerli oyuncuları korumaya çalıştık. Bunun yanında önemli oyuncuları kadromuza kattık. Oşekilde iyi bir harman yapmaya çalıştık. Lige adaptasyonumuz kolay olmadı. 6 sezon aradan sonra yabancı olduğumuz bir ligde mücadele ettik. Zaman zaman sorunlar yaşasak da bir aile havası içinde bunları çözdük. Bunun neticesinde de başarı geldi. Bizim için zor olan bir süreci başarıyla tamamladık." Cihat Arslan, evsahibi oldukları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynamanın çok zor olduğunu dile getirerek, "Stadımızın olmaması büyük bir handikap. Atatürk Olimpiyat Stadı bizim için kabus aslında. Deplasman karnemizin bu kadar iyi olmasının sebebi güzel zeminlerde taraftara karşı oynamaktır. Oözlemimiz hep var bizim. inşallah bu da gelecek sezon çözülecek ve yeni stadımıza geçeceğiz" ifadelerini kullandı. PTT 1. Lig'de mücadele ve fizik gücünün çok üst düzeyde olduğunu belirten Arslan, "Yetenekler belki biraz daha düşük ama mücadele inanılmaz zor. Oynayan takımların büyük bölümü şehir takımları. Kökü çok sağlam takımlar. Oralarda savaşabilmek de kolay değil. Bu sene çok daha zor bir lig oynandı. Yukarıda hala üç takım doğrudan Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Play-off için de büyük çekişme var" şeklinde devam etti. Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kazandığı şampiyonluğun kariyer olarak kendisine önemli katkı sağladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol adına doğru kulüplerde iyi işler yapmayı planlıyorum. Türk futboluna bizim de verebileceğimiz bir şeyler olduğunu göstermek istiyoruz. Bu benim açımdan iyi bir fırsattı, Allah'a şükür bunu iyi kullandım. Hem takım bizi bir yere taşıdı hem de biz takımı bir yere taşıdık. Şampiyon olduk ama bu yetmiyor. Şampiyonluk, kariyer olarak bana önemli katkı sağladı ama bununla yetinmeyip üstüne koymayı düşünüyorum. Allah nasip ederse uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmek istiyorum." (AA) Mousa Sow'un gözü "krallık"ta İSTANBUL - SERDAL KALAYCI - Spor Toto Süper Lig'de sezonunun bitimine 4 maç kala şampiyonluk için gün sayan Fenerbahçe'de, Moussa Sow da son haftalardaki çıkışıyla gol krallığı yarışında iddialı. Senegalli oyuncu, sarılacivertli takımın son iki şampiyonluğunda "Gol Kralı" olan Alex de Souza'dan sonra, bu unvana en yakın isimlerden biri olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe formasıyla sezonunun ikinci yarısında 7 gol atan, geçen sezonu ( ) 15 golle tamamlayan Sow, bu sezon bitime 4 maç kala, yarışı 15 golle önde götüren Sivassporlu Chahechouhe'yu 2 gol geriden takip ediyor. Ligde Galatasaraylı Burak Yılmaz ve Kasımpaşalı Scarione ve Gençlerbirliği'nden Stancu da Sow ile aynı gol sayısına sahip. Sarı-lacivertli takımın gol silahlarından Emenike'nin 12 golü bulunurken, Kuyt'ın 10, Webo'nun ise 8 golü var. Sezonun ikinci yarısına suskun başlayan Sow, son 5 maçta attığı gollerle sarılacivertli takımın en skorer oyuncusu oldu. Ligin 26. haftasında Gaziantepspor, 27. haftasında Bursaspor, 29. haftasında Medical Park Antalyaspor ve 30. haftasında da Beşiktaş maçlarını boş geçmeyen Senegalli oyuncu, son haftalardaki performansıyla gol krallığı yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Sezona 5. haftada Elazığspor maçında yaptığı "hat-trick" ile bol gollü bir bir başlangıç yapan Sow, ilk yarıyı 9 golle tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluk elde ettiği son iki sezonda eski futbolcusu Alex de Souza da "Gol Kralı" olmuştu. "Sarı Kanaryalar"ın ipi önde göğüslediği ve sezonlarında, golleriyle zirveye çıkan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk yabancı gol kralı oldu. Sarı-lacivertli taraftarların heykelini diktiği Alex, sezonunda 19, sezonunda ise 28 golle ilk sırayı aldı. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olduğu sezonlarda gol krallığı tacını takan 4 futbolcusu bulunuyor ve şampiyonluklarında Cemil Turan, şampiyonluğunda Selçuk Yula, şampiyonluğunda Aykut Kocaman, son iki şampiyonlukta da Alex de Souza krallık tacını taktı. Sow bu başarıyı elde ederse şampiyonlukta "kral" olan 5. futbolcu olacak. (AA) Sakatlıklarla pes etmeyince yeşil sahada yeniden kendini buldu RİZE - Avusturya'ya göçen işçi bir ailenin çocuğu olan ve iki kez ayağının kırılması, bir kez de dizinden sakatlanmasına rağmen futbol oynamaktan vazgeçmeyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Ümit Korkmaz, futbola düşkünlüğü yüzünden yeniden yeşil sahalarda kendini bulmaya başladı. Devre arasında Almanya 2. Lig ekiplerinden Ingolstadt'tan transfer edilen Ümit Korkmaz, ligin ikinci yarısında 6 maçta 267 dakika sahada kaldı. Korkmaz, Çaykur Rizespor'un Kayserispor'u 2-0, Akhisar Belediyespor'u 3-2 ve Torku Konyaspor'u 3-1 yendiği maçlarda birer golle, toplamda 3 gole ulaşarak takımının galibiyetlerine katkı sağladı. Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Ümit Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle çok zor bir dönem geçirdikten sonra yeniden futbola dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Avusturya Ligi'nde Rapid Wien forması ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra 2008 yılında Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği bir dönemde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olduğunu ifade eden Korkmaz, "Talihsiz bir şekilde ilk idmanda ayağımı kırdım. Bu talihsizlikler devam etti. İyileşip bir süre oynadım ve ayağım tekrar kırıldı. Talihsizlikler arka arkaya gelince hep geriden koşmak zorunda kaldım. Kendimi kanıtlamadan da Almanya'dan ayrılmak istemediğim için 2. Lig ekiplerinden Ingolstadt'a transfer oldum" dedi. Korkmaz, sakatlıkların kendisini futbolda çok geri attığını vurgulayarak, "Sürekli performans olarak arkadaşlarımın gerisinde kalıyordum. Kendime gelip eski Ümit'i bulmaya çalışıyordum. Sakatlıklar çoğaldıkça futbol oynamak zorlaşıyor ama futbolu bırakmak, pes etmek asla söz konusu olmadı. Çaykur Rizespor'a transferim, değişim ve yeniden kendimi bulabilmem için önemli bir şanstı. Çalışırsam, mutlu olursam Çaykur Rizespor'da başarılı olacağımı biliyordum. Yine talihsiz bir şekilde Antalya'da ikinci idmanda ağlayacak halimize gülünecek bir şekilde dizimden sakatlandım. Bu sakatlık da uzun sürdü ama toparladım kendimi. Kendime gelmek için çok çalıştım" ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor'a da şanssız başlangıç yaptığını ama son haftalarda toparlandığını kaydeden Ümit Korkmaz, şöyle devam etti: "Görev yaptığım 6 maçta 3 gol attım ama bu gollerde arkadaşlarımızın katkısı çok fazla. Goller, sakatlıktan döndüğüm için büyük motive kaynağı oluyor. Geleceğim söz konusuydu, bu goller beni buraya bağladı. Daha tam hazır olmadığımı biliyorum. Maçın 60. dakikasından sonra zorlandığımı, adalelerimin yorulduğunu hissediyorum. Sadece çok çok iyi bir kamp dönemine ihtiyacım var. Bunu da Çaykur Rizespor ile yapmak istiyorum. Burayı çok seviyorum" Samsunlu bir işçi ailesinin çocuğu olduğunu ve ailesinin ekmek parası için Avusturya'ya göç ettiğini anlatan Korkmaz, "Çaykur Rizespor'da olmaktan çok memnunum. Çaykur Rizespor'da kariyerimi sürdürmeyi büyük bir keyifle istiyorum ama burada kalıp kalmamam Çaykur Rizespor'a bağlı. Sözleşmem opsiyonlu olduğu için kulüp karar verecek" diye konuştu. Korkmaz, hafta sonu İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Üst üste aldığımız iki galibiyet ile moralimiz iyi. Bu maçta herkes Fenerbahçe'yi favori görüyor. En kritik maçlarımızda 6 puan toplayarak rahat bir nefes aldık. Fenerbahçe maçını da kazanarak çok daha fazla rahatlamak istiyoruz. Böyle bir sürpriz de yapabiliriz" dedi. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 25 Nisan 2014 Cuma15 Hikmet Karaman'dan taraftara teşekkür Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 30. haftasında iç sahada Trabzonspor'a 5-0 mağlup olmalarına rağmen maçın ardından taraftarın takıma desteğinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. KAYSERİ - Karaman ve futbolcular Yiğit Gökoğlan ile Üstün Bilgi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Acıbadem Kayseri Hastanesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Karaman ve futbolcular burada Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri ve hastane personelinin çocuklarına top ve forma imzalayıp verdi. Etkinlik hastane bahçesinde futbolcuların koruduğu kaleye çocukların şut çekmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, çocukları her zaman stadyumlarda görmek istediklerini ifade etti. Trabzonspor karşısında aldıkları farklı mağlubiyete rağmen taraftarın takıma olan desteğinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Karaman, şöyle devam etti: "Geçen hafta aslında iyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama olmadı. Trabzonspor karşısında istemediğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuca rağmen maçın sonunda taraftarımız futbolcularına sahip çıktı. Kendi sahasında farklı olmasına rağmen oyuncuları çağırıp alkışlamasını bildi. Bu durumu futbol kamuoyu örnek olarak gösterdi. İnşallah biz bundan sonraki kalan maçlarımızı kazanıp taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Ligi inşallah Kayserililere layık bir şekilde mutlu sonla bitireceğiz." Bu hafta sonu konuk olacakları Eskişehirspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: "Eskişehirspor iyi bir takım. Pas yüzdesi Fenerbahçe ile yüksek takımlardan biri. Bu maça kadar iyi bir şekilde çalışacağız. Kolay maç yok. Çıkacaksın maçı kazanacaksın. İkinci yarıda Trabzonspor maçına kadar Erciyesspor, Fenerbahçe'den sonra 18 puanla ligde puan alan takım. Herkes bir duracak, selam çakacak, eğilecek saygı duyacak. Bu takım istemediği bir sonuç aldı ama bunu kalan 4 haftada telafi edip mutlu sona ulaştıracak güce de beyne de ekibe de sahip. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Bu güce sahibiz." (AA) ManU da Moyes devri kısa sürdü LONDRA - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 10 ay sonra teknik direktör David Moyes'in görevine son verdi. Takımın başına 1986 yılında Alex Ferguson'u getiren ve 27 yıl İskoç teknik adamla başarıdan başarıya koşan "Kırmızı Şeytanlar", Moyes'in sözleşmesini feshetti. Adı "istikrar" ve "başarı" kavramlarıyla özdeşleşen Ferguson'un geçen sezon sonunda emekli olmasının ardından takımın başına 50 yaşındaki Moyes'i getiren Manchester United, ligde ve Avrupa'da tatmin edici sonuçlar gelmeyince İskoç teknik adamı gönderme kararı aldı. Manchester ekibi, en son yıllarında takımı çalıştıran İngiliz menajer Roy Atkinson'ı kovmuştu. Manchester United, 27 yıl önce göreve yeni başladığı dönemde sıkıntılı günler geçiren Alex Ferguson'a gösterdiği anlayışı, bir başka İskoç teknik adam Moyes'e göstermedi. Manchester United ile 6 yıllık sözleşme imzalayan ancak sadece 10 ay görevde kalabilen Moyes, son şampiyon unvanıyla teslim aldığı takımda beklentileri karşılamakta zorlandı. 10 aylık dönemde "Kırmızı Şeytanlar" ile toplam 51 maça çıkan teknik adam, 27 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Manchester ekibi, ligde ise geride kalan 35 haftada aldığı 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 57 puanla 7. sırada yer alıyor. Moyes'in yönetimindeki Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenirken, Lig Kupası yarı finalinde Sunderland ve Federasyon Kupası 3. turunda da Swansea City karşısında tur atlayamamıştı. Ferguson'un ilk 6 sezonunda ligi iki kez ikinci sırada bitiren "ManU" hiç şampiyonluk kazanamazken, Liverpool ve Arsenal bu süre içinde 2'şer kez ligi zirvede tamamladı sezonu 52 yaşındaki Ferguson için bir dönüm noktası olurken, 6 sezonun ardından İskoç menajer Premier League'deki ilk şampiyonluğunu yaşadı ve Manchester United şampiyonluk sayısını 8'e yükseltti. Premier Lig kurulduğundan bu yana Ferguson ile 13 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United taraftarları, Moyes için sezon boyunca farklı tepkiler ortaya koydular. Alex Ferguson'un da büyük destek verdiği Moyes'e sahip çıkan bazı Manchester Unitedlı taraftarlar, Moyes için tribünlere "Seçilmiş kişi (The Chosen One)" yazılı afiş astı. Ancak ligde ve kupalarda alınan kötü sonuçlara tepkili taraftlarlar ise uzun süre gündemden düşmeyen bir protestoya imza attı. Old Trafford Stadı'nda oynanan ve 4-1 Manchester United'ın kazandığı Aston Villa maçında öfkeli taraftarlar, planöre bağladıkları ve üstünde "Yanlış kişi, Moyes istifa (Wrong One - Moyes Out)" yazılı afişi stadın üzerinde uçurdu. David Moyes'in Manchester United'ı çalıştırmak için geçen sezon başında ayrıldığı eski takımı Everton, ligde Manchester ekibine göre daha iyi bir sezon geçiriyor. Moyes'in yılları arasında çalıştırdığı Everton, 35 haftada topladığı 69 puanla 5. sırada yer alıyor. Arsenal'ın bir puan gerisinde yer alan Everton, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmek için mücadele ediyor. Manchester United, Moyes'in görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı 24 yıldır "Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen 40 yaşındaki Ryan Giggs'in çalıştıracağını açıkladı. İngiliz basını, Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve Paris St-Germain Teknik Direktörü Laurent Blanc'ı gelecek sezon Manchester United'ın başına geçebilecek muhtemel teknik direktörler adayları arasında gösteriyor. Daily Mail gazetesi, Hollandalı teknik adam van Gaal'in diğer adaylara göre bir adım önde olduğunu ileri sürdü. (AA) Mersin İdmanyurdu'nun SüperLig'e çıkma hedefi sürüyor MERSİN - PTT 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nda, teknik direktör Yılmaz Vural, "Bu sene Süper Lig'e çıkmak hemen hemen boynumuzun borcu. Çıkarsak, Mersin İdmanyurdu olarak geleceğimiz inşallah daha aydınlık olacak" dedi. Vural, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın bu haftaki oyununa bakarak, geldiği günden bu güne en iyi maçlarından birisini oynadıklarını söyledi. İlk devre, takımın gayet disiplinli hareket ettiğini ve düşündüklerini sahaya yansıttığını ifade eden Vural, 45. dakikada yedikleri golden sonra oyuncularının demoralize olduğunu belirtti. İkinci devre, takımın sahaya çıktığında her şeyiyle durduğunu dile getiren Vural, "Bu maçta iki ayrı takım gördük. İlk yarıda muhteşem, ikinci yarı ise çok kötü bir takım vardı sahada. Ancak Ankaraspor maçında aldığımız yenilgiye hiç üzülmedik. Çünkü ilk yarıdaki futbol bizi mutlu ederken, öbür yandan ikinci yarıdaki kötü futbol nedeniyle ileriki dönemde alacağımız önlemlerle ilgili bilgi sahibi olduk" diye konuştu. Ankaraspor'un Süper Lig'e doğrudan çıkmasını isteyen Vural, "En önemlisi de Ankaraspor takımı hakikaten iyi bir takım. Yani bizim işimize Ankaraspor'un direkt Süper Lig'e çıkması geliyor. Onun için mi yenildik, hayır. En azından bu olumsuzluk içerisinde de kendimize bir olumlu pay çıkartmak istiyorsak, hakikaten iyi bir takım. Dolayısıyla bize bu eşleşmede çıkarsa sıkıntıya sokması mümkün olan takımlardan bir tanesi" diye konuştu. Play-off'ta stratejik olarak önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Vural, şöyle devam etti: "Bu hafta Şanlıurfaspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Matematiksel olarak hala play-off'ta değiliz. Biz ligi en azından 5'inci bitirmek istiyoruz. Çünkü 5'inci bitirirsek, 4'üncü olan takımla karşılaşırız. 5'inci bitirirsek büyük ihtimalle gözüken rakibimiz Orduspor. Çıkma mücadelesi, Ankaraspor ile Balıkesirspor arasında olur gibi geliyor. Bu durumda biz 6'ncı olursak bu rakiplerden biriyle eşleşeceğiz. Dolayısıyla biz diyoruz ki 5'inci olalım ki, 4'üncü olacak takımla biz oynamış oluruz. Oyüzden biz Samsunspor takımını geçelim istiyoruz. İki maçı kazanıp, ligi hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz." Tecrübeli futbolcularının play-off maçlarındaki en büyük avantajları olacağını söyleyen Vural, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu oyuncularımızı kafaları rahat bir şekilde bu sürece hazırlamalıyız. Play-off öncesi 2 Mayıs'ta düzenlemeyi düşündüğümüz gecede, Mersin'in de takıma katkı sunması gerekiyor. Sonuçta elimizde profesyonel ve tecrübeli oyuncular var. Onlar da bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Ödemelerle ilgili bir sorun yaşanmaması gerekiyor. Ligdeki kaderimiz yapacağımız 3 maça bağlı. Buna oyuncularımızın hazırlandığı kadar kentin de hazırlanması gerekiyor. Tecrübeli kadromuzla Süper Lig'e çıkma yolunda en avantajlı takım biziz. Önümüzdeki sene bu lig bu seneden daha zor bir lig olur. Seneye bu lig kavgası bol ve ekonomik açıdan daha büyük imkanların olduğu lig haline gelecek. Bu sene Süper Lig'e çıkmak hemen hemen boynumuzun borcu. Çıkarsak Mersin İdmanurdu olarak geleceğimiz inşallah daha aydınlık olacak. Takımın sorunlarını geride bırakacağımız bir süreci geride bırakmış olacağız." (AA)

16 25 Nisan 2014 Cuma Yasemin AYDO DU Yöre halk taraf ndan "a layan gelin" olarak bilinen ve kutsal kabul edilen ters laleler, bahar n gelifliyle çiçek açt. Van'da Do a Gözcüleri Derne i Baflkan Prof. Dr. Mustafa Sar taraf ndan yürütülen çal flmalarla do ada ender rastlan lan bu türün korunmas amaçlan yor. A layan gelin çiçek açt Hedefe ulaflmay, cam k r klar üzerinde yürüyerek ö reniyorlar ANTALYA - YUNUS ÇEN - Kemer ilçesinde düzenlenen kampa kat lan dünyan n farkl ülkelerinden gelen 110 kursiyer, Alman mental antrenman ve kiflisel hedef e itmeni Dirk Griesdorn'dan hedeflere odaklanman n inceliklerini ö reniyor. Griesdorn öncülü ünde 110 kifli, Kemer ilçesindeki Ay fl Plaj 'nda 5 dönümlük alanda kurulan özel parkurda düzenlenen kampa kat ld. "Mükemmellik ve Liderlik Akademisi" ad yla düzenlenen e itim çal flmas na kat lanlar, öz güvenlerini kazanmak ve korkular n yenmek için 4 metrelik platformda cam k r klar üzerinde yürüyor, bo azlar nda inflaat demirini büküyor, a açlar aras nda gerilen halatlar üzerinde dengede kalmaya çal fl yor. Kendisini baflar ve motivasyon teknik direktörü diye nitelendiren Dirk Griesdorn, cam k r klar n n üzerinden önce kendisi geçiyor. Daha sonra tüm kursiyerler teker teker cam k r klar yla dolu platformdan yürüyerek karfl tarafa ulafl yor. E itimi baflar yla tamamlayan kursiyerler, birbirini kutluyor. CAM ÜZER NDE YÜRÜYEN, SORUNLARA SA LIKLI YAKLAfiIYOR E itmen Dirk Griesdorn, AA muhabirine yapt aç klamada, cam k r klar üzerinde yürürken insanlar n önce ayaklar n n kesilece ini düflündü ünü, beynindeki bu düflünceyi de ifltirdikten sonra olay farkl ve e lenceli bir deneyim olarak gördüklerini anlatt. Griesdorn, insanlar n cam üzerinde yürümeyi baflar nca ileriki zamanlarda yaflayacaklar sorunlara daha sa l kl yaklaflt klar n, cam üzerinde yürümenin insan n daha fazlas n baflarabilece inin göstergesi oldu unu savundu. Korkular n yenmek ve hedeflerine ulaflmak isteyen kursiyerlerin inflaat demirini de bo azlar yla büktü ünü dile getiren Griesdorn, flöyle konufltu: "Demir bükme bir oyun veya e lence de ildir. Tamamen mental antrenmand r. Demirler, inflaat demiri. Elle bükülmesi çok zor. Bo az n bir noktas na konuluyor. Sonra hayat için bir hedef belirliyorsunuz ve ileriye do ru ad m at nca demir bükülüyor. Mental olarak düflünmedikten sonra demir bükülmez. Demiri bükecek kiflinin buna inanmas gerekiyor. E er inanmazlarsa demir bo az delebilir. Benim as l amac m, insanlar n kendisini yüzde 100 aflabileceklerini göstermek." KURS YERLER ARASINDA B R DE TÜRK VAR Gruba yurt d fl ndan kat lan tek Türk olan Mustafa Yavuz, hayattaki amaçlar na ulaflmak için mental antrenman yapt n söyledi. E itmeni Griesdorn'u yak ndan takip etti ini kaydeden Yavuz, "Griesdorn, hayat mdaki hedefimi gözümün önüne getiriyor. O hedefi yakalamak için stresten uzaklaflt r yor. Bir fanusun içerisine sokuyor seni. Stresten uzaklafl nca da ac ve korkuyu hissetmiyorsun. Demiri bükerken ac hissetmedim ama fanusun içerisinden ç k nca hissediyorsun" dedi. Kursiyelerden Alman Sabrina Postmann de demirin sert oldu unu ancak bükmeyi baflarmaktan mutluluk duydu unu dile getirdi. Postmann, demiri büktü ü için hayat ve hedeflerini daha iyi gördü ünü söyledi. (AA) VAN - NECAT HASAR - Anavatan Hakkari olan, Van Gölü havzas nda da yetiflen ve yöre halk taraf ndan kutsal kabul edilen "a layan gelin"in korunmas için son y llarda bilimsel araflt rmalar yap l yor. Van'da Do a Gözcüleri Derne i Baflkan Prof. Dr. Mustafa Sar taraf ndan yürütülen çal flmalarla do ada ender rastlan lan bu türün korunmas amaçlan yor. Sar, AA muhabirine yapt aç klamada, ters lalelerin bölgede çok nadir yetiflen so anl bitkilerden oldu unu ve halk dilinde bu çiçe e "a layan gelin" denildi ini söyledi. Tarih boyunca lalelerin halk aras nda kutsal kabul edildi ini belirten Sar, bu anlay fl n bitki türünün korunmas n sa lad n ifade etti. Bu anlay fl n ekolojide "kutsal ekoloji" kavram n yaratt n dile getiren Sar, son y llarda bu kavram üzerine araflt rmalar yapt n ve ülkedeki birçok bitki türünün bu hurafeler sayesinde koruma alt na al nd n ifade etti. Sar, ters lalenin, bölgede nadir yetiflen so anl bitkiler aras nda yer ald na dikkati çekerek, flöyle konufltu: "Tarih boyunca bu lale kutsal kabul edilmifltir. Özellikle türbe çevrelerinde, mezarl klarda yetiflen ters laleler kutsal ekoloji kavram için en iyi örneklerden biri. nsanlar halen baz yerlerde bu laleyi kutsal kabul ediyor ve dokunmuyor. Kopar lmas ve sökülmesi halinde kendisine zarar gelece ini düflünüyor. Bunu gitti imiz köylerde çocuklar bize söylüyor." KUTSAL EKOLOJ TÜRLER KORUYOR Kutsal ekolojinin, bir canl ya da türün, inanç de erlerinden yararlanarak korunmas n sa lad n anlatan Sar, bu yaklafl m n ekolojide "de eri koruma stratejisi" oldu una dikkat çekti. Sar, fianl urfa'daki Bal kl Göl'ün de bunun bir örne i oldu unu bildirerek, flunlar kaydetti: "Oradaki bal klar n Hz. brahim'in atefle at lmas yla olufltu u düflünülüyor ve bal klara dokunulmuyor. E er bu kutsall k olmasayd orada bir tane bal k kalmazd. Ayn flekilde tarih boyunca inci kefali de bu flekilde korunmufltur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde, 'May s ay nda Van Gölü'nde bir Foto raf n Dili bal k peyda olur. Bendimahi Çay 'nda sürüler halinde yukar ya do ru sal na sal na gider ve yukar da Bendimahi sultan n n kabrini ziyaret eder ve sonra geri dönerken avlan r' der. Ayr ca Bahçesaray ilçesinde yaflam fl meflhur alim, flair Feqiye Teyran' n kabrinin bulundu u bölgedeki hiçbir a aç kesilmez ve devrilen a açlar bile orman n içinde b rak l r. Bu en önemli kutsal ekoloji örneklerindendir." Dernek olarak bu örneklerin ço almas n, bu flekliyle tan nmas n ve korunmas n arzulad klar n vurgulayan Sar, Gevafl ilçesine ba l Ayd nocak ve Dilmetafl köylerindeki insanlar n da türbe ve mezarl klarda bulunan ters laleleri ziyaretçilerden korudu unu dile getirdi. Sar, köy halk n n, ziyaretçileri lale koparmamalar konusunda uyar p, laleleri koparmalar durumunda "evlerinin yanaca, trafik kazas geçirecekleri, bafllar na kötü olaylar n gelece i" gibi ifadeler kulland na iflaret ederek, "Bu yolla lalelerin uzun y llar muhafazas sa lanm flt r. Buna 'hurafe' diyen olabilir ama ekoloji nazar nda bu çok k ymetlidir. Bunlar korumam z laz m. Bunlar özelikle yurt d fl ndan gelen baz gezginler söküp kaç r yor. Halk n ve yetkililerin buna dikkat etmesi gerekir" diye konufltu. Bitkilerin korunmas için dernek olarak baz faaliyetlerinin oldu una de inen Sar, bu yönde haz rlad klar kitapç klarla kamuoyunu bilgilendirmeye çal flt klar n sözlerine ekledi. KÖYLÜLER N KUTSALI Gevafl ilçesine ba l Ayd nocak köyünde yaflayan Abdulgani Bayezit de ilçede Hac Zübeyt hazretlerinin türbesinin bulundu unu ve bu türbenin çevresinde ters lalelerin açt n söyledi. Türbeyi y l içinde çok say da kiflinin ziyaret etti ini kaydeden Bayezit, ziyaretçileri türbedeki ters laleleri koparmamalar yönünde uyard klar n dile getirdi. Bayezit, "Bu laleleri kutsal kabul ediyoruz. Köylüler olarak bunlar elimizden geldi i kadar koruyoruz. Bunlar n korunmas için çocuklar m z da tembihliyoruz. Burada hiçbir çocuk bu çiçeklere zarar vermez. Buraya gelip ç kar p götürmek isteyen oluyor. Ama biz izin veremiyoruz. Çünkü sökülse nesli tükenir" diye konufltu. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Çözüm sürecinde diyalog sürüyor

Çözüm sürecinde diyalog sürüyor Çözüm sürecinde diyalog sürüyor Aralık 19, 2014-3:11:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, "Şu anda olumlu bir çözüm süreci çalışmasının, diyaloğun sürdüğünü söyleyebilirim.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Vergide son gün yarın

Vergide son gün yarın Vergide son gün yarın BEŞİKTAŞ Belediyesi vergi öemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Son günün 30 Kasım olduğu hatırlatılan bilgilendirme notunda vergilerin nasıl ve nereye yatırılacağı konusunda

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi Müziği kriz vurdu

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi Müziği kriz vurdu Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 01.12.2012 Müziği kriz vurdu Ekonomik kriz Eurovision'u da vurdu. Kriz yaşayan ülkelerin bu yıl Eurovision'a katılamaması gündeme geldi. Portekiz, Polonya, Kıbrıs

Detaylı

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto SPOT Gençler, hepimizin evi olarak nitelendirdikleri gezegenimiz için, EXPO da tüm liderlere çağrı niteliği taşıyan bir manifesto açıkladı. Önerileri

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı