Erdo an gündemde. Obama gölgede

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erdo an gündemde. Obama gölgede"

Transkript

1 Cumhuriyet tarihimizin en önemli aç l m yap ld ; 1915, istismarc lar n elinden al nd Erdo an gündemde Dünya, yapt aç klamay konufluyor Obama gölgede ISSN ABD memnuniyetini aç klad Ermeniler flaflk n Ermenistan-diaspora ayr telden 9 D LDE YAYIMLANAN AÇIKLAMA B R NSANLIK VAZ FES DED Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tüm dünyay flafl rtan bir ilke imza att ve Cumhuriyet tarihinin en önemli aç l m n gerçeklefltirerek, 1915 olaylar n istismarc lar n elinden alan bir aç klama yapt. Aç klama 9 dilde yay mland. Aç klaman n ard ndan dünyadan önemli de erlendirmeler geldi. 25 Nisan 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Ifi D e büyük darbe 39 ölü Irak ordusunun, ülkenin bat s ndaki el-anbar ilinde terör örgütü Irak fiam slam Devleti (Ifi D) üyelerine düzenledi i hava sald r s nda 39 militan n öldürüldü ü bildirildi. Ortak Operasyonlar Komutanl 'ndan yap - lan yaz l aç klamada, "Hava kuvvetleri, istihbarat bilgilerine dayanarak Anbar ilinin el-felluce kentinde Ifi D'e yönelik düzenledi i hava sald r s sonucunda 39 militan öldürüldü" ifadesi kullan ld. Gazze vuruldu srail ordusu, Gazze'nin Beyt Lahiya beldesine düzenledi i hava sald r s n n, silahl gruplara yönelik oldu unu öne sürdü. Ordu radyosundan yap lan aç klamada, srail savafl uça n n, "Gazze'den srail'e füze atma haz rl nda olan silahl gruba" sald r düzenledi i belirtildi. Haberde ayr ca " srail'in güvenli ini tehdit eden gruplar hedef al nmaya devam edilecek" denildi. Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Erdo an ne diyor, Cemaat niye sessiz? BARIfi VE SAVAfi D L www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Erdo an aç klamas nda, Osmanl mparatorlu u vatandafl herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaflad klar ac lar n hat ralar n anmalar n anlamak ve paylaflmak bir insanl k vazifesidir dedi. HABER 3. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz T24 Yazar Vedat Özdan öyle bir yaz kaleme ald ki SAYFADA N HA ÇÖZÜM BARIfi Filistin D fliflleri Bakan Riyad Maliki, Filistin yönetiminin "bütün meselelerde nihai çözüm bulunmas konusunda ciddi olunmas " flart yla srail ile müzakereleri 29 Nisan'dan sonra da devam ettirmeye haz r oldu unu söyledi. ABD N YE RAHATSIZ? ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, Filistin'de milli mutabakata var lmas yla ilgili olarak, "Zamanlamas rahats z edici ve aç klamadan gerçekten hayal k r kl duyuyoruz" dedi. yi de sormazlar m, Filistinlilerin birli i, dirli i sizi niye rahats z ediyor? SRA L AYNI HAVADA Filistin deki kardefllik havas ndan rahats z olan srail Baflbakan Binyamin Netanyahu, Fetih ile Hamas aras ndaki mutabakata iliflkin, "Ebu Mazen (Filistin Devlet Baflkan Mahmut Abbas) bar fl de il, Hamas' seçti. Hamas' seçen bar fl istemez" ifadesini kulland. Kardefller aras ndaki kanl süreç bitti Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Fehmi Koru dan önemli tespit Star Gazetesi yazar, Tarihte olandan özür dilendi, art k önümüze bakal m bafll kl yaz s nda Baflbakan Erdo an n aç klamas - n tahlil ederken çok çarp c tespit ve de erlendirmelerde bulundu. Koru nun, Baflbakan Tayyip Erdo an n 99 y l önce yaflanan olaylar üzerine yay nlad, genel hatlar yla o dönemin flartlar n hat rlatan ve al nan tehcir karar n n üzücü sonuçlar na iflaret edip taziye sunan mesaj, hiç kuflkusuz, sembolik olmaktan öte, tarihi bir geliflme... dedi i yaz 12. SAYFADA 3 ÖNEML MESAJ Medyaya (Cumhurbaflkanl adayl için) Biz aram zda halledebiliriz. Kaosa neden olabilecek ad m atmay z. Bizim sa m z solumuz belli olmaz, yine ters köfle olabilirsiniz. Twitter a Ben düflüncemi söyledim, verdikleri sözleri yerine getirdiler, getirdiler. Getirmedikleri takdirde ayn yerdeyiz biz, gere ini yapar z. Yapabildi imiz kadar yla. Baz lar diyor ki kapatsan z da girebiliyorlar falan ama herfleyden önce bir vergi kaçakç s flirket Türkiye'de faaliyet gösteremez, ofisi yok, faaliyet gösteremez, gere i neyse o yap l r. Olay art k tek yönlü de il, birçok yönlü. Sendikalara (1 May s' n Taksim'de kutlanmas talebi) Ama dert baflka, dert; yasalar çi nemek oldu u zaman, kusura bakmay n... Kimsenin, kimsenin özgürlük alan na girmeye hakk yoktur, bu bir özgürlük mücadelesi olmaz, bu bir bayram olmaz. Bugünü tatil günü ilan eden biziz, bu iktidar. Filistin de uzlafl devrimi Filistin'de çözümü imkans z hale getiren, halk kan ve gözyafl na bo an kavga dönemi sona erdi. Hamas ile el-fetih aras nda milli mutabakata var larak Filistin deki anlams z 24 Nisan 2014 Resmi Gazete Konya l Müftülü üne Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel slam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR n Görevlendirilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Nisan 2014 Cuma Meltem Ekiz Hay Way Zaman belgeselinin galası yapıldı ANKARA - Yönetmen Nezahat Gündoğan ve yapımcı Kazım Gündoğan'ın Dersim olaylarını konu alan ve 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film dalında Jüri Özel Ödülü kazanan "Hay Way Zaman" belgesel filminin Ankara galası yapıldı. Devlet Tiyatroları Küçük Tiyatro Sahnesi'nde yapılan galaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, HAK-PAR Genel Başkanı Kemal Burkay, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile bazı milletvekilleri, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Filmde öyküsü anlatılan 83 yaşındaki Emoş Gülver, gala öncesi gazetecilerin soruları üzerine, belgesele gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gülver, "Katliamda anne babamı götürdüler. Ben kaçtım, çalının altına saklandım kurtuldum. Bir subay aldı beni evlatlık olarak, onlarla yaşadım. Katliamda yanımda ağabeyim vardı yaralıydı, o da düştü öldü, kimsem kalmadı. Bir subay aldı beni oradan. O zaman 5 yaşındaydım, o subay ailesi büyüttü beni" diye konuştu. Filme ilişkin mesajının sorulması üzerine de Gülver, "Bir daha böyle bir katliam olacağını tahmin etmiyorum, bunun için bir şey diyemem. İnsanları böyle çoluk çocuk, kadın, gebe, hepsinin katliamını gördüm" ifadesini kullandı. Yönetmen Nezahat Gündoğan, filmin Ankara galasından büyük bir heyecan duyduklarını ve filme yoğun bir emek verildiğini söyledi. Gündoğan, "Eğer bu filmi yapmasaydım bir yanım çok eksik kalırdı, hatta utanç duyardım. Çünkü duyduğum, gördüğüm, bildiğim bir konuyu bir ürüne dönüştürmemek ve onu en geniş kesimle paylaşmamak, insanlığa mal etmemenin utancını yaşardım. O yüzden şimdi en azından huzurluyum bu boyutuyla"diye konuştu. Yapımcı Kazım Gündoğan da tarihsel ve toplumsal dertleri sinema filmlerine aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Muradımız yaraları kanatmak değil, yeni yaralar açmak hiç değil, muradımız karanlık zihniyetlerin açtığı ve kapanmamış yaraları görünür kılmak ve onları onarıcı adaletin bilincinde ileri taşımak ve onarmak. Muradımız bu karanlık zihniyetin yarattığı akıl tutulması ve vicdan körelmesine ışık tutması, toplumsal belleğin oluşmasına katkıda bulunmak. Bu filmi yaparak çok üzüldük ve çok acı çektik." (AA) 20:15 CHARLEİ'NİN MELEKLERİ 19:50 HASAT ZAMANI Orijinal Adı : Charlie s Angels Yönetmen : Mcg Oyuncular : Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu Yapım : 2000 Aksiyon Güzel ve akıllı melekler, görmediğimiz ancak sesini işittiğimiz patron Charlie için çalışıyorlardır. Yakında zengin olacak olan Eric Knox, kendi firması olan Know Technologies'deki ofisinden kaçırılınca ve firma bir milyar doları kaybetme riskine girince ne yapılabilir? Tabii ki Melekler göreve çağrılır. Melekler Knox'u bulmaya çalışırken, kaçırılanın sadece kendisi olmadığını görürler. Knox'un son icadı da çalınmıştır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:The Reaping Yönetmen:Stephen Hopkins Oyuncular:Hillary Swank, David Morrissey, Idris Elba Yapım Yılı:2007 Tür:Gerilim/Macera Gizemli bir takım koşullar altında gerçekleşen bir çocuk ölümü, olaylar silsilesinin ilk kıvılcımı olur. Katherine, iyi bir profesör olmakla birlikte bir gün ailesini son derece trajik bir biçimde yitirince Hristiyanlığa karşı olan inancını da yitirir. Dahası dini boyutta kökleşmiş ve kalıp olarak yerleşmiş bir takım inanışları ortadan kaldırmaya kendini adamıştır. Luisiana nın küçük bir kasabasında tuhaf olaylar olmaktadır. Katherine bu olayların bir şekilde İncil üzerinde söz edilmekte olduğunu fark eder. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Aldatıldı, boşanıyor DIŞ HABERLER - En çok beğenilen kadınlardan biri olan Brezilyalı model Adriana Lima (32), iki çocuğunun babası 5 yıllık eşi Marko Jaric'ten (35) boşanmaya hazırlanıyor. Adriana Lima bu ay İstanbul a gelmeden önce eşi tarafından ikinci kez aldatılmış. Boşanma kararını da İstanbul da vermiş. Adriana Lima arkadaşlarına Bir kez affettim. Bir daha olmaz diyormuş.

3 ANKARA Gözde Kişin Erdoğan dan, Obama yı bile gölgede bırakan 1915 açılımı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı şaşırtan bir ilke imza attı ve, Cumhuriyet tarihinin en önemli açılımını gerçekleştirerek, 1915 olaylarını istismarcıların elinden alan bir açıklama yaptı. GAYRİ İNSANİ SONUÇLAR Türkiye Cumhuriyeti, Ermeni katliamıyla sonuçlanan 1915 olaylarının 99. yıldönümünde ilk kez resmi bir açıklamayla acıyı paylaştığını duyurdu, "tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul etti. "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişki mesajı" başlığını taşıyan açıklamada "Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir" dendi. İNSANLIK VAZİFESİ Erdoğan açıklamasında, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir dedi. Erdoğan'ın açıklamasında "soykırım" ve "katliam" ifadeleri kullanılmadı. Ancak "I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır" görüşü dile getirildi. "Ortak tarih komisyonu" çağrısının geçerliliğini koruduğu vurgulanan açıklama, "20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz ifadesiyle son buldu. OBAMA DAN DA ÖNCE 9 DİLDE YAYIMLANDI Başbakan Erdoğan, 1915 olaylarının 99. yıldönümünden bir gün önce "tarihi" nitelik taşıyan ve Ermenice, Arapça, Rusça dahil dokuz dilde yayımlanan bir açıklama yaptı. Bir "ilk" olma özelliği taşıyan açıklamanın 1915 olaylarının 99. yıldönümü olan 24 Nisan'dan bir gün önce yapılması, başta ABD Başkanı olmak üzere bir gün sonra (dün) yapılacak açıklamaları öncelemeyi amaçladığı yorumlarına neden oldu. Açıklamanın, Kurtuluş Savaşı'nı yönettikten Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran TBMM'nin kuruluşunun 94. yıldönümünde yapılması da sembolik bir önem taşıyor. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, Başbakan Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajına yönelik soruları yanıtlarken, Erdoğan'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunu tarihi ve olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti. DEMİREL, DAVUTOĞLU Başbakan Erdoğan, TBMM'nin 23 Nisan özel oturumunun ardından AKParti kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: "Osmanlı vatandaşlarının içerisinde Ermeniler, tabii o zaman ölmedi, aynı zamanda farklı vatandaşlar da öldü, Türkler öldü, Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar öldü, aynı dönem içinde. Hepsine rahmet diliyoruz ve kendileriyle ilgili yaptıkları anma törenleri vesaire bunların makul olmasından daha normal ne olabilir. Bunu maalesef dünyada çeşitli istismar aracı olarak kullanmaları yanlış, buna karşı çıktık ve bunu ifade ettik. Bizim atmamız gereken adımdan öte, karşı tarafın atması gereken adım var. Biz hep adımları attık, atan taraf, atak da biz olduk. Geçenlerde Dışişleri Bakanım Ermenistan'daydı. İsviçre ile yaptığımız görüşmeler var, onlar bu konuda önemli adımlar atıldı. Alman mahkemelerinin verdiği karar var, Alman mahkemelerinin verdiği karara rağmen şimdi onların karşı atağı var, yani işi çözmek değil, uzatmak gibi bir dertleri söz konusu." 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Olaylarına ilişkin mesajı konusunda, "O günler çok acı ve zor günlerdi. O günleri esefle ve acıyla karşılıyoruz. (Erdoğan'ın) Kişisel hakkıdır" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu: "(Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajı) Tarih siyah ve beyazlardan oluşmaz.gri bir alanda herkesin, geçmiş acıları paylaşabilme erdemini göstermesi lazım. Aslında bugün yapılan aynı zamanda bir çağrıdır. Bu çağrımız ümit ederiz ki karşılığını bulur." ERMENİLER ŞAŞKIN Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde meclis konuşması sırasında 1915 yılı olaylarıyla ilgili Ermenistan halkına taziyet mesajı göndermiş olması Erivan tarafından ilk etapta tepkisiz karşılandı. Ardından, ABD'deki Ermeni kuruluşlarını çatısı altında toplayan Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committee of America-ANCA),Erdoğan'ın açıklamasını "Uluslararası alanda giderek yalnızlaşan Ankara, inkarı yeninden ambalajladı" diye değerlendirdi. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ise, açıklamaya değinmeden, 24 Nisan la ilgili açıklamasında, Türkiye nin soykırımı inkar ettiğini ancak ülke olarak Türkleri düşman olarak görmediklerini söyledi SOSYAL MEDYA Başbakan Erdoğan'ın Ermeni katliamına yol açan 1915 olaylarına ilişkin, 'Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz' sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu DÜNYA NE DEDİ AFP: "Bir Türk liderin yaşanan ölümler üzerine yaptığı ilk açık yorum." Associated Pres: "Başbakan, Türkiye'nin şiddetle reddettiği 'soykırım' ifadesini kullanmadı, bunun yerine 'tehcir' dedi ve bunun gayr-ı insani sonuçlar doğurduğunu ifade etti." Reuters: "Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Ermenilerin torunlarına taziyelerini sundu." Jerusalem Post: "Erdoğan Ermeni soykırımını tanımıyor ancak ailelere taziyelerini gönderiyor." Le Parisien: "Bu Türkiye'de siyasi bir deprem. Başbakan Erdoğan, 1915'te öldürülen Ermenilerin torunlarına, resmi olarak Türkiye'nin taziyelerini sundu. Bu ülke tarihinde bir ilk." PROF. ORAN: TAKDİRE ŞAYAN "Ermenilerden özür diliyoruz" kampanyasının kurucularından ve Azınlık raporunun yazarlarından siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan ın Türkiye tarihi için bir ilk niteliği taşıyan ve tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğunu" kabul eden 1915 açıklamasını değerlendirdi Açıklamayı takdire şayan bulan, ancak "Katiyen yetmez" diyen Prof. Oran, metinde kullanılan bazı ifadeleri sıralayarak eleştirdi ve Bu iyi şeyi yaparken resmi ideolojiden hiç ayrılmıyor görüşünü dile getirdi. Hamas ile El Fetih in UZLAŞI DEVRİMİ Filistin'de kardeş kavgası bitti. Hamas ile el- Fetih arasında milli mutabakata varıldı. Gazze'deki Filistin hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, Gazze'deki evinde Fetih yetkilileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, "Halkımıza ayrılık döneminin bittiği müjdesini veriyoruz" diyerek, Filistinli gruplar arasında devam eden anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Heniye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, uzlaşı hükümetinin kurulması için görüşmelere başlayacağını ve 5 haftalık yasal süre çerçevesinde hükümeti ilan edeceğini dile getirdi. Heniye, Hamas ile Fetih arasında, Kahire Anlaşması, buna bağlı anlaşmalar ve Doha Anlaşması'na uyulması konusunda ittifak edildiğini ve bunların hepsinin milli mutabakatın hayata geçirilmesinde referans olacağını söyledi. Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam el-ahmed başkanlığındaki heyet, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmenin ardından, Gazze hükümeti yetkilileri ile milli mutabakat çalışmaları çerçevesinde görüşmeler yapmak için dün Gazze'ye gelmişti. Filistin'de 2006 yılında seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Fetih'le aralarında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmaların ardından Hamas, 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar başkanlığında uzlaşma görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı Nisan 2014 Cuma Erdoğan ne diyor Cemaat niye sessiz Vedat Özdan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili niyeti, planı ve takvimi iyice netleşmeye başladı. Bize göre: Aralık sonrasında yaşanan gelişmeler Erdoğan ı cumhurbaşkanlığına adaylıktan uzaklaştırmıştı. Başbakan olarak kalma, üç dönem kuralını gevşetme ve kendisine inanan kenetlenmiş bir ekiple cemaatle savaşma niyetindeydi. 2. Yerel seçim sonuçları durumu değiştirdi. Artık Erdoğan cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ona göre halk, 30 Mart seçimlerinde yolsuzluk yaftasına inanmıyoruz dedi. 3. Erdoğan, Gezi Direnişi ve 17 Aralık sürecinde kendisini yeterince desteklemediğini düşündüğü eski yol arkadaşlarından büyük rahatsızlık duyuyor. 30 Mart zaferinin kendi eseri olduğunu düşünüyor ve AKP içinde 70 kişiye yakın yol arkadaşıyla üç dönem kuralıyla vedalaşmak istiyor. Bunlar arasında Bülent Arınç da var, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e yakın, kimileri AKP kurucusu kıdemli bakanlar da. 4. Erdoğan, Gül ü ne bir kez daha cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor, ne de AKP nin genel başkanı ve başbakan olarak. Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda kendisini konuşmaya davet eden çağrıya kayıtsız kalması kasıtsız değil. Bu durumun Gül de rahatsızlık yarattığını bilmemesi de mümkün değil. Ancak cumhurbaşkanlığına aday olmaktan vazgeçmek zorunda kalırsa, kazanma ihtimali en yüksek AKP adayı olarak Gül e destek vermek zorunda kalacağını gayet iyi biliyor. 5. Erdoğan ın, cumhurbaşkanı seçilirse başbakanlık için aklındaki ismin Mehmet Ali Şahin olduğunu herkes biliyor. Bu durumdan çok rahatsız olmasına rağmen masaya yumruk vurarak sonuç almayı deneme niyetinde olmayan Gül henüz kartlarını oynamış değil. 6. Erdoğan, olası bir Gül Cemaat ittifakını cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu etkileyebilecek en büyük handikap olarak görüyor. Hem özel hayatına (mahrem diyelim), hem de Suriye konusundaki şahsi tasarruflarına dair yeni kasetler gelmesinden bu nedenle endişe duyuyor. 7. Erdoğan a göre cemaat, hem kendisinin, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine rakip olabilecek iki potansiyel adayın, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki şantaj kasetlerini bilerek yayımlamıyor. 8. Tüm kasetlerin hemen açıklanması için tahrik edici bir üslup kullanmaya başlayan Erdoğan niyetini bildiği, ama elindeki kasetlerin halkın üzerinde nasıl bir etki yapacağını kestiremediği cemaati bir yandan kötülüyor ve savaşa devam mesajı veriyor; öte yandan dik duruşuna hâlel getirmeyecek bir noktada barışa hazır olduğu izlenimi veriyor. Neden mi? Erdoğan da biliyor ki 17 Aralık sonrasında peşi sıra yayımlanan kasetlerin 30 Mart günü birden bire kesilmesinin bir nedeni var. Karşı taraf, yani cemaat bir durum değerlendirmesi yapıyor. Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce nin yaptığı özeleştirinin ima ettiği gibi barış mı yapılacak, yoksa onu cemaat adına tekzip eden editörü Osman Şimşek in ima ettiği gibi savaş mı? Durum henüz net değil. Şurası açık ki, adaylıkla ilgili kum saati Erdoğan aleyhine çalışıyor ve hamle sırası acelesi hiç olmayan cemaatte. Cumhurbaşkanlığı çantada keklik değil. Nedir bu telaşınız? Gereği neyse yapacağız. Ben diyorum ki benim kasetim varsa açıklayın. derken Erdoğan, üzerindeki zaman baskısını ve bu nedenle kendi telaşını ele veriyor. Esasen sakin olmaya davet ettiği ne muhalefet, ne de Gül; bizatihi kendisi. Beklediği şeyse cemaatin niyetini açık etmesi. Erdoğan da gayet iyi biliyor ki kendisi için en kötü senaryo, yeni kasetlerin kendi adaylığını açıkladıktan sonra ortaya çıkması ve bu kasetlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde işini zora sokacak etkiler yaratması. O nedenle adaylığını hemen açıklamıyor ve kazanacağından emin olmadığı bir seçime girerek, bilahare kendisine cemaatten intikam alma imkanı verecek olan güçlü başbakanlık pozisyonunu riske atmak istemiyor. Erdoğan cemaate bir yandan kavgaya devam edeceksen kasetleri hemen çıkar derken, öte yandan yapılanı şerefsizlik olarak tanımlayıp, cemaat bakımından yapılması gerekeni aşağıdaki örnek yardımıyla açıklayarak bir tür uzlaşma çağrısı yapıyor: Değerli kardeşlerim bizim aldığımız terbiye farklıdır. Biliyorsunuz Hazreti Ali düşmanı öldürmek için yatırıyor tam boynunu vuracak düşman tükürüyor. Tükürdüğü anda Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Şu ana kadar seni inancımın gereği için öldürecektim, ama nefsim karışır diye vazgeçiyorum diyor. Ama bunu bile anlamadılar." Şu sözlere bakın: İman sıradan bir olay değildir. Biz inancımızın gereğini yapmak zorundayız. Bazı STK'ların dışında solla dans edenlerin sesini duymuyoruz. Hani sesinizi yükseltsenize. Erdoğan şunu demek istiyor: Sen bana düşmanlık yaptın. İmanlıyım diyorsun, ama bana karşı solla dans ettin. Bak şimdi sesin çıkmıyor. Ben seni öldürebilirim ve sonun cehennem olabilir, ama işin içinde kendi nefsim var. Seni dini inancımdan dolayı öldürmüyorum. Aynı çatı altındayız, bunu anla! Anla ki, ben aday olduktan sonra yayımlamayı planladığın yeni kasetlerle cumhurbaşkanı olmamı engelleyerek, 2015 genel seçimlerine kadar yeni ve daha bilenmiş bir başbakan olarak seni öldüreceğim, ama ikimizin de sonu olacak bu savaşa beni mecbur etme!.. Not: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün en önemli kartını zamanı geldiğinde yazacağım. (T24, )

4 425 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin Türkiye Enduro Şampiyonası ÇUBUK TA YAPILACAK HABER MERKEZİ - Türkiye Enduro Şampiyonası nın 31 Mayıs -01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan 3. ayak yarışları Çubuk a bağlı Evci Yaylası nda düzenlenecek. Hitit Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışmalara, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve Çubuk Orman İşletmesi katkı verecek. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ı makamında ziyaret eden Hitit Motosiklet Kulübü Başkanı Kubilay Karaca ve beraberindeki heyet, Türkiye Enduro Şampiyonası ve hakkında bilgi verdi. Enduro yarışlarının doğada yapılan ve motosiklet sporlarının off-road dayanıklılık yarışı olarak bilinenbir yarışma olduğunu söyleyen Karaca, bu yarışma için Ankara nın en güzel doğal güzelliklerinesahip Evci Yaylası nı seçtiklerini belirtti. Bu tarz yarışmanın Çubuk'ta ilk yapılacağını ve bunun için ilçenin her yönüyle bulunmaz bir mekan olduğunu vurgulayan Karaca, organizasyonu ilçenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı vereceğini kaydetti. Şampiyonaya 100 civarında yarışmacının ve 20 bin civarında izleyicinin gelmesini beklediklerini ifade eden Karaca, Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Acehan ilçenin doğal ISSN Yıl: Nisan 2014 Cuma Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. güzellikleri ve yöresel kaynaklarını tanıtarak turizm ve ticaret potansiyelini artırmak istiyor. Bizde Ankara kulübü olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek ve TürkiyeEnduro Şampiyonası ile Çubuk u sportif olarak da tanıtmak ve spor turizmini buraya kazandırmak istiyoruz. Çubuk ilçesi böylelikle her yıl düzenlediği geleneksel eskrim, satranç, futbol, basketbol ve voleybol kursları gibi sportif faaliyetlerine bir yenisini daha katacak. Türkiye Motosiklet Enduro Şampiyonası ile bir sportif etkinliği motor sporlarınıetkinliklerinin arasına eklemiş olacaktır. Çubuk agat taşı, Çubuk turşusu, eti, balı, Ankara armudu ve vişnesi gibi ürünleri ile kendini unutmayanlarına hizmet veren Çubuk ilçesi bu defa, unutulmayacak bir enduro şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. Karaca, şampiyonanın yapılacağı Evci Yaylasında yarışmacıları doğal kayalardan, orman içi yollardan, eski yayla evlerinin aralarından ve gölet içinden geçen, teknik ve becerinin ön planda olacağı, tüm test etaplarının izleyiciler tarafından görülebileceği seyir zevki yüksek bir parkur beklediğini sözlerine ekledi. Enduro Şampiyonasının ilçe turizmine farklı bir renk katacağını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise, organizasyona belediye olarak gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti. Motor yarışmalarını geleneksel hale getireceklerini ve ileriki yıllarda yılda birkaç kez düzenlemeyi istediklerini ifade eden Acehan, Ben buradan tüm motor severleri, doğaseverleri ve sporseverleri Türkiye Enduro Şampiyonası na davet ediyorum. İlçemizin hem havası hem doğal güzellikleri hem de ulaşım olanakları bu yarışmaya çok uygun.amacımız bu sporlarla ilçemize daha çok insanı getirmek ve tanıtmak. İnşallah amacına uygun bir etkinlik olur diye konuştu. Şampiyonanın düzenleneceği Evci Yaylası, çam ormanları arasında yer alırken, içerisinde küçük bir gölette bulunmaktadır. Her türlü araçla ulaşımın mümkün olduğu Evci Yaylası, Ankara dan 74 kilometre uzaklıkta bulunurken, temiz havası eşsiz güzelliği ile aynı zamanda bir mesire yeri olarak ta kullanılmaktadır. Akgül, Kartaltepe deki çalışmaları inceledi HABER MERKEZİ Kartaltepe Kentpark ı ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, çalışmaları yerinde inceledi. Saimekadın dan başlayıp, Mamak Pazar Alanı nda son bulan, Başkent in en büyük rekreasyon alanlarından birisi olan Kartaltepe Kentpark, bünyesinde aynı zamanda ilkleri de barındırıyor. Türkiye nin ilk çocuk müzesinin yapımının tamamlandığı parkta, çocuk oyun alanının oyun grupları dizayn edildi. 150 dönümlük alan üzerinde yapımı yüzde doksan seviyesini bulan parkta inşa edilen değirmenin de kaba inşaatı bitti. 650 metrelik yürüme yollarının yüzde 90 ı tamamlanırken, yer döşemelerinin yapımı da büyük ölçüde tamamlandı. Kartaltepe nin Mamak a ayrı bir hava katacağını kaydeden Akgül, Kentparkımız ilçemize vizyon katan yatırımların başında yer alıyor. Yatırım kapsamında alana hakim bir tepeye 7 tonluk dev kartal figürü yerleştirildi. Pierre Lotti benzeri açık hava Türk kahvehanesinin de yapımı tamamlandı. Parkımızın aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla geceleri de görsel bir şölen sunuyor. Ağırlıklı olarak bitkisel peyzaj çalışmaları devam ediyor. Mamak kültürel zenginlikleri içinde barındıran dev bir rekreasyon alanına sahip olacak dedi. Kartaltepe Kent Parkın yapımı tamamlandığında Mamak, tarihi ve kültürel zenginlikleri bir arada bulunduran dev bir meydana kavuşacak. Modern ve tarihi konseptlerin iç içe yer aldığı meydanın yanı sıra projede, spor alanları, koşu yolları, seyir terasları ve kafeler yer alacak. Parkın ikinci etabında Hatip Çayı nın proje içinde kalan bölümü temizlenerek, su aktivitelerine yer verilecek. Ankaralılar oluşturulan gölette gondolla gezme imkânı bulacak. Kentpark ta ayrıca iş merkezi, değirmen, panoramik müze Aile Merkezi, otopark ve betonarme havuz ve anfi tiyatro bulunuyor. Karslılardan Yaşar a TEBRİK ZİYARETİ HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez ve beraberindeki heyeti ağırladı. Toplum tarafından takdir gören ve sevilen bir başkansınız diyen Sönmez, Başkan Yaşar a başarılarının devamını diledi. Yerel seçimleri açık ara farkla kazanan Yaşar ı tebrik ziyaretlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Yaşar, seçimlerde dürüst hizmetin kazandığını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsediğinin altını çizen Yaşar, 5 yılda pek çok insana hizmet götürdük. Kimseyi ötekileştirmedik. Toplumsal Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları na büyük görevler düşüyor. Yöneticileri, olumlu ve olumsuz yönde eleştirmekten çekinmeyin. Her zaman dürüst olun. Yenimahalle Belediyesi olarak Türkiye ye örnek olmaya devam edeceğiz dedi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi nin, Türkiye ye örnek olduğunu vurgulayan Sönmez, Yaşar a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. İnsanlara eşit yaklaşıldığında başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Sönmez, Toplum tarafından takdir gören ve sevilen bir başkansınız. Sizi kendimize çok yakın hissediyoruz. Seçim sürecinde Karslı hemşehrilerimiz çevrelerindekilere hizmetlerinizden söz edip size destek olmaya çalıştı. Bu dönemde de başarılı olacağınıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarınızda sizlere destek olmak isteriz. Karslı arkadaşlarım adına bugüne kadar yaptığınız her şey için size çok teşekkür ediyorum dedi.

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR ISSN 1308-7622 8 Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı