Aripiprazol Tedavisine Yanıt Veren Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Bir Tourette Sendromu Vakası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aripiprazol Tedavisine Yanıt Veren Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Bir Tourette Sendromu Vakası"

Transkript

1 Case Report / Vaka Sunumu DOI: /jmood Aripiprazol Tedavisine Yanıt Veren Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Bir Tourette Sendromu Vakası Devrim Öztürk Can 1, Esen Uz Gül 1 ÖZET: Aripiprazol tedavisine yanıt veren obsesif kompulsif bozukluğu olan bir tourette sendromu vakası ABSTRACT: A case of tourette s disorder with obsessive compulsive symptoms which was treated sucessfully with apiprazole Tourette bozukluğu (TB) çoğunlukla yineleyen motor ve vokal tiklerle karakterize bir hastalıktır. Uzun yıllar tedavisinde haloperidol, trifluoperazin ve pimozid gibi etki gücü yüksek olan klasik antipsikotik ilaçlar kullanılmış, şiddetli olgularda adrenerjik agonist olan klonidin ve guanfasin tercih edilmiştir. Son dönemde ise yan etki profilinin daha iyi olması, vaka sunumları ve kontrollü çalışmalarda etkinliğinin gösterilmesiyle risperidon, ziprasidon, olanzapin gibi atipik antipsikotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz direnç gösteren obsesif semptomları ve tikleri olan bir vakada mekanizması açısından hem tipiklerden hem de atipiklerden ayrılan aripiprazol kullanımına kısa sürede cevap veren bir Tourette bozukluğu olgusunu bildirmeyi amaçladık. Anahtar sözcükler: aripiprazol, Tourette bozukluğu, tedavi Journal of Mood Disorders 2015;5(2):83-7 Tourette s disorder (TD) is a disease mostly characterized with repeated motor and vocal tics. While highly potent drugs such as trifluoperazin, pimozide, haloperidol etc. have been used for many years, adrenergic agonists such as clonidine and guanfacine have been preferred in the treatment of severe cases. Hence their high potency was proved in controlled trials and case reports and favourable side effect profiles of these agents, atypical antipsyhchotics such as risperidon, ziprasidon and olanzapin are used commonly. We aimed to present a case of Tourette disorder with refractory obsessive symptoms and tics who was treated succesfully with aripiprazol which differs from other typical and atypical antipsychotics due to its action of mechanism. Key words: aripiprazole, Tourette s disorder, treatment Journal of Mood Disorders 2015;5(2): Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale-Türkiye Ya zış ma Ad re si / Add ress rep rint re qu ests to: Devrim Öztürk Can, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale-Türkiye Elekt ro nik pos ta ad re si / E-ma il add ress: Ka bul ta ri hi / Da te of ac cep tan ce: 7 Temmuz 2014 / July 7, 2014 Bağıntı beyanı: D.Ö.C., E.U.G.: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Declaration of interest: D.Ö.C., E.U.G.: The authors reported no conflict of interest related to this article. GİRİŞ Tourette Bozukluğu (TB) çocukluk ya da ergenlik çağında başlayan, süreğen, aralıklarla yineleyen çoğul motor ve vokal tiklerle karakterize bir bozukluktur (1). TB nin sıklığı tam olarak belli olmamasına rağmen tüm toplumlardaki sıklığının 1-30/1000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Aralığın geniş olmasının farklı çalışma metodolojilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (2,3). Çocuk Sağlığı Ulusal Anketi (National Survey of Children s Health) 2007 verilerine göre TB nin yaşam boyu tanı konma sıklığının 3/1000 olduğu tahmin edilmektedir (4). Erkeklerde görülme sıklığı kızlardan yaklaşık 3 kat fazladır (5). TB hastalarında ekhastalık olarak en sık % 50 sinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve %40 ında obsesif kompülsif bozukluk (OKB) bulunmaktadır (6). Bu hastalıkların yanı sıra diğer birçok psikiyatrik hastalıkla (anksiyete ve duygudurum bozuklukları, öğrenme bozuklukları, uyku bozuklukları, bağlanma bozukluğu, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu, kendini yaralama davranışı, zayıf dürtü kontrolü gibi) da birliktelik göstermektedir (7,8). Ayrıca bu hastaların birinci derece yakınları Tourette bozukluğu, süreğen motor ya da vokal tik bozukluğu ve OKB için risk altındadır. Tourette bozukluğu etiyolojisinde bazal gangliyonlar ve kortiko-striatal, talamo-kortikal anomalilerin rol oynadığına yönelik güçlü kanıtlar mevcuttur. Yapılan çalışmalarda Tourette bozukluğunda paralimbik bölgelerde ve ventral prefrontal kortekste; özellikle orbitofrontal, inferior insular, 83

2 Aripiprazol tedavisine yanıt veren obsesif kompulsif bozukluğu olan bir tourette sendromu vakası parahipokampal bölgelerde hipometabolizma saptanmıştır. Benzer şekilde ventral striatumu da içeren subkortikal bölgelerde de hipometabolizma bildirilmiştir (9-11). TB tedavisinde uzun yıllar haloperidol, trifluoperazin ve pimozid gibi etki gücü yüksek olan klasik antipsikotik ilaçlar kullanılmış, şiddetli olgularda ise adrenerjik agonist olan klonidin ve guanfasin % oranında etki ettiği gösterilmiştir (6). Son dönemde ise yan etki profilinin daha iyi olması, vaka sunumları ve kontrollü çalışmalarda etkinliğinin gösterilmesiyle risperidon, aripiprazol, ziprasidon, olanzapin gibi atipik antipsikotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta son dönemde yapılan pek çok çalışmada TB tedavisinde tipik antipsikotik yerine atipik antipsikotik kullanımı birinci basamak tedavi olarak önerilmektedir (12). TB tedavisinde üstünde en çok çalışılan atipik antipsikotik olan risperidonun haloperidol ve pimozid ile kıyaslandığında daha etkin ve daha az yan etkili olduğu bildirilmiştir (13-16). Yine risperidon klonidinle kıyaslandığında eşlik eden OKB olduğunda klonidinden daha etkin bulunurken yalnızca tik bozukluğu olan vakalarda da klonidine eşit etkinlikte olduğu saptanmıştır (17). Ziprasidon ile yapılan iki çalışmada tiklerin azaltılmasında etkinliğinin düşük olduğu saptanmıştır (18,19). Bir çalışmada risperidonun plesebodan etkin olduğu gösterilirken (20), diğer iki çalışmada risperidon ve ziprasidonun etkinliğinin pleseboya yakın olduğu saptanmıştır (19,21). Olanzapinin TB de kullanımıyla ilgili çalışmalarda, olanzapinin TB tedavisinde etkin olduğu gözlenmiştir (22-24). Ketiapin ile yapılan çalışmalarda da tikleri azaldığı saptanmıştır (25-27). Yurt dışında aripiprazolün TB de kullanımına ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. Geriye dönük 56 aylık bir takip çalışmada 20 TB olan erişkin hasta izlenmiş, ciddi düzeyde tikleri olan hastaların orta düzeyde şikayetleri olanlara göre yeni nesil bir antipsikotik olan aripiprazolden daha fazla yarar gördüğü belirtilmiştir (28). En çok hastanın katıldığı 100 vakalık bir çalışmada da aripiprazolün etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğu belirtilmiştir (29). 11 vakalık 10 haftalık bir takip çalışmasında da aripiprazolün etkin, güvenilir bir ilaç olduğu ve kolay tolere edilebildiği bildirilmiştir (30). Ülkemizde ise TB tedavisinde çeşitli ikinci kuşak antipsikotiklerin kullanımıyla ilgili yalnızca vaka bildirimleri bulunmaktadır. TB si olan iki olgunun sunumunda ketiapin kullanımıyla etkin yanıt alınamadığı bildirilirken, bir başka vaka sunumunda haloperidol, olanzapin ve risperidon tedavilerine yeterli yanıt alınamamakla birlikte içlerinde en etkininin risperidon olduğu belirtilmiştir (31,32). Bunun yanı sıra aripiprazol kullanımıyla yeterli tedavi sağlanan iki ayrı vaka sunumu bulunmaktadır (33,34). Bizde kliniğimizde kolay tolere edildiğini ve etkin olduğunu gözlediğimiz aripiprazolün TB olan bir vaka da kullanımını bildirmeyi amaçladık. VAKA 15 yaşında iki kardeşin küçüğü, 8.sınıf öğrencisi, anne babası ile yaşayan erkek hasta. Geliş şikayetleri; içinden sürekli sayma, yürürken kapı kollarına veya bazı nesnelere dokunma isteği ve dokunma, istemsiz olarak dudaklarını bükme, göz kırpma, omuz silkme, geniz temizleme, konuşurken eğer kelimenin içinde R harfi varsa kelimenin sonunda RIRR şeklinde ses çıkartma, kontrolsüz küfür etme, sinirlilik, iç huzursuzluğu, sıkıntı hissi, derste dikkatini sürdürememe, okurken ilk paragrafı tekrar tekrar okuma, yazarken silip silip tekrar yazma yakınmaları olan hastanın aldığı tedavilerle şikayetlerinde düzelme olmaması, ders başarısının düşmesi, sıkıntı ve huzursuzluk yakınmalarının artması üzerine polikliniğimize başvurdu. Hastanın ruhsal durum muayenesinde; düşünce içeriğinde yakınlarının zarar göreceğine dair obsesyonları mevcuttu, duygu durumu anksiyöz ve çökkündü, algı kusuru saptanmadı, yargılaması doğaldı, psikomotor huzursuzluğu ve kompülsif tarzda obsesyonlarını giderme amaçlı sayı sayma, nesnelere dokunma ve silip tekrar yazma davranışları ile birlikte göz kırpma, omuz silkme, geniz temizleme, dudaklarını bükme, RIRR şeklinde ses çıkarma şeklinde tikleri mevcuttu. Hastanın gelişim hikayesinde ilkokul yıllarından itibaren dikkatinin dağınık olduğu, hastanın istemsiz olarak dudaklarını bükme, göz kırpma, omuz silkme, geniz temizleme, bazen ağzını şaklatma gibi hareketlerinin ise yaklaşık 10 yaşından beri olduğu ve hastanın zaman içinde bu tiklerin bazılarının düzeldiği veya bazılarının yerine başka tiklerin geldiği öğrenildi. Gelişim hikayesinde kafa travması, febril konvülsiyon gibi ek özellikler saptanmadı. Hastanın soy geçmişinde ablasının multipl skleroz tanısıyla takibi dışında özellik yoktu. Hastanın değerlendirilmesi sonucunda DSM IV-TR kriterlerine göre hastaya Tourette Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu tanısı konuldu. Hastaya son bir yıl içinde takıntıları ve tikleri için haloperidol damla, ketiapin, sertralin, paroksetin tedavilerinin verildiği, yine bu yıl içinde dikkat eksikliği için metilfenidat hidroklorür başlandığı tiklerinin artması üzerine kesildiği öğrenildi. Fakat aldığı tedavilerle şikayetlerinde azalma olmadığı gerekçesiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın ilk 84

3 D. Ö. Can, E. Uz-Gül görüşmesinde hastaya fluoksetin 20mg/gün ile tikleri için risperidon 1mg/gün başlandı. Hastanın ikinci aydaki kontrolünde hastanın takıntılarında ve huzursuzluk şikayetinde kısmen gerilme olmasına rağmen tiklerinin şiddetinin devam etmesi üzerine hastanın kullandığı risperidon dozu 2 mg/ güne çıkıldı fakat doz artırımı sonrasında gece ayaklarında huzursuzluk ve yerinde duramama ve yürüme isteğinin olması üzerine hastanın 3. aydaki kontrolünde hastanın kullandığı risperidon tableti kesilip hastaya aripiprazol 5mg/gün başlandı. Hastanın dördüncü aydaki kontrolünde hem obsesif semptomlarında hem de tiklerinde belirgin azalması olduğu, hatta bazı tiklerinin kaybolduğu gözlendi. Aripiprazol 5 mg ve fluoksetin 20 mg ile tedaviye devam ettik. Bir ay sonraki kontrolünde tiklerinde belirgin düzelme gözlenirken yakınlarının zarar göreceğine dair obsesyonları ve eşlik eden kompülsiyonları azalmıştı. İkinci kontrolünde tedaviye tama yakın yanıt aldık. Takiplerde hastanın aripiprazolü kolay tolere ettiği ve yan etki göstermediği gözlendi. TARTIŞMA Daha önce haloperidol, ketiapin, risperidon, sertralin ve paroksetin kullanımına yanıt alınamaması bizi yeni bir seçeneğe yönlendirdi. Amacımız hastanın tüm bulgularında azalma ya da kaybolma sağlarken yan etki konusunda güvenli bir tedavi sağlamaktı. Aripiprazol Dopamin Sistemi Dengeleyici Ajanlar grubundan bir ilaçtır. Bu özelliğinden dolayı özellikle daha az ekstrapiramidal yan etki yapma, metabolik sendrom açısından daha az risk taşıma, prolaktin düzeyinde artışa neden olmama ve daha az geç diskinezi riskine sahiptir (35,36). Aripiprazol dopamin/serotonin sistem dengeleyicisi olarak tanımlanmaktadır. İlacın D2 reseptörüne olan affinitesi haloperidol, klorpromazin veya diğer tipik antipsikotiklere göre 4 ila 20 kez daha düşüktür (37). Bununla birlikte aripiprazol 5HT1A parsiyel agonisti ve 5HT2A antagonistidir. Neokortekste 5HT1A reseptörlerinin çoğu glutaminerjik piramidal nöronlarda yerleşmiştir. Bu reseptörlerin intibitör etkileri glutaminerjik salınımı arttırır. Glutaminerjik yolaklardaki bu etkinin tiklerin ortaya çıkışını kontrol ettiğine inanılmakta ve aripiprazolün tikleri kontrol etmesinin glutaminerjik yolağa olan etkisiyle olduğu tahmin edilmektedir (38). Aripiprazol, etkinliği ve olumlu yan etki profili sebebi ile şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (39). Aripiprazolün şizofreni ve bipolar bozukluk dışında TB tedavisinde kullanımıyla ilgili deneyimler yurtdışında giderek artmaktadır. Buna karşın ülkemizde TB de aripiprazol kullanımına ilişkin ülkemizde vaka sunumlarıyla sınırlıdır. Bir vaka sunumunda öncesinde risperidon, ketiapin, pimozid, haloperidol, karbamazapin, valproik asit, çeşitli SSRI lar ve diğer ilaçların kullanımından fayda görmeyen 12 yaşında TB hastaya 10 mg aripiprazol başlandığı, 20 mg a çıkarıldığı ve 3 hafta sonunda tiklerinde belirgin azalma olduğu paylaşılmış (34). Yine bir başka vaka sunumunda 26 yaşında bir TB ve majör depresyonu olan bir hastada olumlu sonuçları bildirilmiştir(33). Lyon ve arkadaşlarının yaptığı TB olan çocuk ve ergenlerde aripiprazolün güvenlik ve tolerabilitesini araştıran ileriye dönük bir çalışmada; orta şiddette tik bozukluğu olan, farklı dozlarda aripiprazol kullanan, 9-19 yaş arası toplam 11 vaka 10 hafta süre ile takip edilmiş. Sonuçta tiklerde belirgin olarak azalma sağladığı, güvenli olduğu ve kolay tolere edilebildiği bulunmuştur (30). Bizim vakamızda da yaklaşık 2 ayda belirgin düzelme gözlemledik. Aripiprazol ile ilgili kısa süreli yayınların yanı sıra uzun süreli bir takip çalışması da bulunmaktadır. Bu retrospektif çalışmada; ortalama 11.8 mg aripiprazol kullanan 20 erişkin hasta 56 aya kadar takip edilmiş ve etkin yarar gördüğü saptanmıştır. Bu çalışmada aynı zamanda ciddi düzeyde semptomları olan hastaların orta düzeyde şikayetleri olanlara göre daha fazla yarar gördüğü belirtilmiştir (28). Bizim hastamızın da tiklerin ciddi düzeyde olması etkinliği artırmış olabilir. Yine 100 vakalık bir seride ortalama 17±9,6 mg (5-45 mg) aripiprazol ile 78 i erkek toplam 100 hastanın 82 sinin tiklerinde belirgin azalma olduğu, 5 hastanın depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışlarında da iyileşme görüldüğü saptanmıştır. Bu çalışmada etkin tedavi alan 48 hastanın tedavisinin 12 ayda sonlandırılmış,7 hasta tedaviden faydalanmamış, 15 hasta yan etkiler nedeniyle (sersemlik hissi, ajitasyon, kilo alımı, uykululuk) ve 5 hastada diğer sebeplerden dolayı tedaviyi bırakmıştır. Dozun her hastaya özel belirlenmesi gerektiği ve aripiprazolün diğer çalışmalara benzer olarak TB da etkin ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır (29). Bizim hastamızda da fluoksetin kullanımıyla beraber obsesif belirtilerinde belirgin düzelme gözlendi ve 5 mg aripiprazol gibi düşük bir doza cevap alındı. Benzer şekilde TB ve OKB olan hastada aripiprazol kullanımına dair Murphy ve ark. 5 hastalık 12 haftalık takip çalışmasında ve Winter ve ark. bir vaka bildiriminde de aripiprazol kullanımı ile iyi sonuçlar aldıkları bildirilmiş (40,41). Hastamızda tüm bu çalışmalara paralel olarak oldukça iyi sonuçlar aldık. Biz de ülkemizdeki verilerin artmasına katkıda bulunmak adına bu deneyimimizi paylaşmak istedik. 85

4 Aripiprazol tedavisine yanıt veren obsesif kompulsif bozukluğu olan bir tourette sendromu vakası Kaynaklar: 1. Toros F, Tot Ş, Avcı A. Çocuk ve ergenlerde Tourette bozukluğu: sosyodemografik, klinik özellikler ve eş tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi. 2004;13: Scahill L, Sukhodolsky DG, Williams SK, Leckman JF. Public health significance of tic disorders in children and adolescents. Adv Neurol. 2005;96: Khalifa N, von Knorring AL. Prevalence of tic disorders and Tourette syndrome in a Swedish school population. Dev Med Child Neurol. 2003;45: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Prevelance of diagnosed Tourette syndrome in persons aged 6-17 years - United States, 2007.MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009;58: Robertson MM. The Gilles de la Tourette Syndrome: the current status. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2012;97: Kaplan&Sadock s Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock; Carter AS, Pauls DL, Leckman JF, Cohen DJ. A prospective longitudinal study of Gilles de la Tourette s syndrome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1994;33: Jankovic J. Tourette s syndrome. N Engl J Med. 2001;345: Bloch MH, Leckman JF. Tic disorders. In Lewis s Child and Adolescent Psychiatry: A Comprensive Textbook, 4 th ed. (Eds A Martin, FR Volkmar): Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins, Braun AR, Stoetter B, Randolph C, Hsiao JK, Vladar K, Gernert J et al. The functional neuroanatomy of Tourette s syndrome: an FDG- PET study. I: regional changes in cerebral glucose metabolism differentiating patients and controls. Neuropsychopharmacology. 1993;9: Braun AR, Randolph C, Stoetter B, Mohr E, Cox C, Vladar K et al. The functional neuroanatomy of Tourette s syndrome: an FDG- PET study. II: relationships between regional cerebral metabolism and associated behavioral and cognitive features of the illness. Neuropsychopharmacology. 1995;13: Roessner V, Schoenefeld K, Buse J, Bender S, E Stefan, Münchau A. Pharmacological treatment of tic disorders and Tourette Syndrome. Neuropharmacology. 2013;68: Bruun RD, Budman CL,. Risperidone as a treatment for Tourette s syndrome. J. Clin. Psychiatry. 1996;57: Diantoniis MR, Henry KM, Partridge PA, Soucar E. Tics and risperidone. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 1996;35: Lombroso PJ, Scahill L, King RA, Lynch KA, Chappell, PB, Peterson BS, McDougle CJ, Leckman JF. Risperidone treatment of children and adolescents with chronic tic disorders: a preliminary report. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 1995;34: Shulman LM, Singer C, Weiner WJ., Risperidone in Gilles de la Tourette syndrome. Neurology. 1995;45: Gaffney GR, Perry PJ, Lund BC, Bever-Stille KA, Arndt S, Kuperman S. Risperidone versus clonidine in the treatment of children and adolescents with Tourette s syndrome. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2002;41: Sallee FR, Gilbert DL, Vinks AA, Miceli JJ, Robarge L, Wilner K. Pharmacodynamics of ziprasidone in children and adolescents: impact on dopamine transmission. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42: Sallee FR, Kurlan R, Goetz CG, Singer H, Scahill L, Law G, Dittman VM, Chappell PB. Ziprasidone treatment of children and adolescents with Tourette s syndrome: a pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000;39: Scahill L, Leckman JF, Schultz RT, Katsovich L, Peterson BS. A placebo controlled trial of risperidone in Tourette syndrome. Neurology. 2003;60: Dion Y, Annable L, Sandor P, Chouinard G. Risperidone in the treatment of Tourette syndrome: a double-blind, placebocontrolled trial. J Clin Psychopharmacol. 2002;22: McCracken JT, Suddath R, Chang S, Thakur S, Piacentini J. Effectiveness and tolerability of open label olanzapine in children and adolescents with Tourette Syndrome. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2008;18: Stephens RJ, Bassel C, Sandor P. Olanzapine in the treatment of aggression and tics in children with Tourette s syndrome: a pilot study, J Child Adolesc Psychopharmacol. 2004;14: Budman CL, Gayer A, Lesser M, Shi Q, Bruun RD. An open-label study of the treatment efficacy of olanzapine for Tourette s disorder, J Clin Psychiatry. 2001;62: Copur M, Arpaci B, Demir T, Narin H. Clinical effectiveness of quetiapine in children and adolescents with Tourette s syndrome: a retrospective case-note survey. Clin Drug Investig. 2007;27: Mukaddes NM, Abali O. Quetiapine treatment of children and adolescents with Tourette s disorder. J. Child Adolesc Psychopharmacol. 2003;13; Roessner V, Plessen KJ, Rothenberger A, Ludolph AG, Rizzo R, Skov L et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011;20: Neuner I, Nordt C, Schneider F, Kawohl W. Effectiveness of aripiprazole in the treatment of adult Tourette patients up to 56 months. Hum Psychopharmacol. 2012;27: Wenzel C, Kleimann A, Bokemeyer S, Müller-Vahl KR. Aripiprazole for the treatment of Tourette syndrome: a case series of 100 patients. J Clin Psychopharmacol. 2012;32: Lyon GJ, Samar S, Jumanni R, Hirsch S, Spirgel A, Goldman R, Coffey BJ. Aripiprazole in children and adolescents with Tourette s disorder: an open label safety and tolerability study. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2009;19: Bozabalı ÖG, Özbek A, Miral S. Tourette Sendromunda Ketiapin Sağaltımı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2003;10: Bozabalı ÖG, Baykara B, Baykara A. Çocuk ve ergenlerde beş farklı psikiyatrik bozuklukta olanzapin kullanımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2002;12: Şengül CB, Şengül C. Aripiprazol Tedavisine Yanıt Veren Bir Tourette Bozukluğu Olgusu Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010;23:

5 D. Ö. Can, E. Uz-Gül 34. Bozkurt H, Ayaydin H, Abali O. Letter to the Editor. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2009;19: Lieberman JA. Dopamine partial agonists: a new class of antipsychotic. CNS Drugs. 2004;18: Soygur H. Pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of aripiprazole. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2008:18; Lawer CP, Prioleau C, Lewis MM, et al. Intercations of the novel antipsychotic aripiprazole (OPC-14597) with dopamine and serotonin receptor subtypes. Neuropsychopharmacology. 1999; 20: Travis MJ, Burns T, Dursun S, Fahy T, Frangou S, Gray R, Haddad PM, Hunter R, Taylor DM, Young AH. Aripiprazole in schizophrenia: consensus guidelines. Int J Clin Pract. 2005;59: Murphy TK, Bengston MA, Soto O, Edge PJ, Sajid MW, Shapira N, Yang M. Case series on the use of aripiprazole for Tourette syndrome. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2005;8: Winter C, Heinz A, Kupsch A, Ströhle A. Aripiprazole in a Case Presenting With Tourette Syndrome and Obsessive-Compulsive Disorder Journal of Clinical Psychopharmacology. 2008;28: Hounie AG, De Mathis MA, Sampaio AS, Mercadante MT. Aripiprazole and Tourette syndrome. Rev Bras Psiquiatr. 2004;26:

Tourette Bozukluğunda İlaç Tedavisi Pharmacological Treatment of Tourette Disorder

Tourette Bozukluğunda İlaç Tedavisi Pharmacological Treatment of Tourette Disorder Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):246-259 doi:10.5455/cap.20130516 Tourette Bozukluğunda İlaç Tedavisi Pharmacological Treatment of Tourette Disorder Hande Ayraler

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ARİPİPRAZOL KULLANIMI: OLGU ÖRNEKLERİ

ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ARİPİPRAZOL KULLANIMI: OLGU ÖRNEKLERİ ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA ARİPİPRAZOL KULLANIMI: OLGU ÖRNEKLERİ H. Tuna ULAY * ÖZET Aripiprazol özgül farmakolojik özelliklere sahip yeni bir antipsikotik ilaç olup, kısmi dopamin

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER ÖZGEÇMİŞ 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

Tik Bozuklukları, Tourette Sendromu ve Tedavi

Tik Bozuklukları, Tourette Sendromu ve Tedavi DERLEME Tik Bozuklukları, Tourette Sendromu ve Tedavi Sevda ERER ÖZBEK, a Özlem ÇELEBİ, b Esen SAKA b a Nöroloji AD, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa b Nöroloji AD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu

Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu D O K U Z E Y L Ü L Ü N I V E R S I T E S I N Ö R O L O J I A N A B I L I M D A L ı ( D a m l a Ç e l i k, Ö z l e m A k d o ğ a n, N u r h a k D e m i r, U l u

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Çocuk ve Gençlerde Aripiprazol Kullan m : Olgu Serisi

Çocuk ve Gençlerde Aripiprazol Kullan m : Olgu Serisi Olgu Sunumlar / Case Reports Çocuk ve Gençlerde Aripiprazol Kullan m : Olgu Serisi Tezan Bildik 1, N. Burcu Özbaran 2, Mustafa Küçükköse 3, Ülkü Akyol Ard ç 3 ÖZET: Çocuk ve gençlerde aripiprazol kullan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Sempozyum 40. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı ARAŞTIRMA MAKALESİ. n Mehmet Gökşin Karaman*, Ayten Erdoğan**

Sempozyum 40. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı ARAŞTIRMA MAKALESİ. n Mehmet Gökşin Karaman*, Ayten Erdoğan** ARAŞTIRMA MAKALESİ Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı n Mehmet Gökşin Karaman*, Ayten Erdoğan** * Yrd. Doç. Dr.,Zonguldak Karaelmas Üniv. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri

Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri F. Mükerrem GÜVEN*, Sunar BÝRSÖZ** ÖZET Antipsikotik ilaçlarýn þizofreni tedavisinde kullanýmý sayesinde, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda þizofreni hastalarýnýn

Detaylı

ÇOCUK VE ERGENLERDE ARİPİPRAZOL KULLANIMIYLA İLGİLİ BİR GÖZDEN GEÇİRME

ÇOCUK VE ERGENLERDE ARİPİPRAZOL KULLANIMIYLA İLGİLİ BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇOCUK VE ERGENLERDE ARİPİPRAZOL KULLANIMIYLA İLGİLİ BİR GÖZDEN GEÇİRME Burak DOĞANGÜN*, Gül KARAÇETİN**, Levent KAYAALP*** ÖZET Amaç: Aripiprazol, dopamin-serotonin sistem dengeleyicisi olarak adlandırılan

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları 10. Bölüm Anksiyete Bozuklukları Nurgül Özpoyraz, Lut Tamam Temel Hedefler Anksiyete bozukluğunun iki uçlu bozukluk ile birlikte bulunması belirtilerin karmaşıklaşmasına, kötü gidişe, sağaltıma yanıtın

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Turet Bozukluğu(ses ve çoğul hareket tiklerinin bir arada olduğu tik bozukluğu) Tourette Sendromu ( ses ve çoğul hareket tiki bozukluğu)

Turet Bozukluğu(ses ve çoğul hareket tiklerinin bir arada olduğu tik bozukluğu) Tourette Sendromu ( ses ve çoğul hareket tiki bozukluğu) Tourette Sendromu ( ses ve çoğul hareket tiki bozukluğu) Tourette Sendromu (TS) kişinin yaşamında ciddi sorunlara yol açan, organik nedenli, birden çok hareket ve bir yada birden çok ses tikinin aynı dönemde

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Amaç: Yöntem: YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Bulgular: Sonuç: A COMPARATIVE STUDY OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE IN THE TREATMENT OF SCHZOPHRENIC INPATIENTS

Detaylı

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Dr. Alevhan İnan, Dr. Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI

BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİ DENEYİMİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI Fatma VAROL TAŞ*, Aylin ÖZBEK*, Ceren EVCEN JANBAKHİSHOV**, Dilay KARAARSLAN*** ÖZET Amaç: Bir çocuk ve ergen ruh sağlığı

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1 Olgu Sunumlar /Case reports A. E. Danac, Ö. Aydemir,. çelli Ketiapin Sağaltımı Sırasında Şizofreninin Pozitif Belirtilerinde Ortaya Çıkan Akut Alevlenme: Beş Olgunun Sunumu Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer

Detaylı

Yaygın Geli imsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı

Yaygın Geli imsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı Maltepe Tıp Dergisi / Maltepe Medical Journal Derleme: Yaygın Geli imsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı Review: Current Antipsychotic Use In Pervasive Developmental Disorders Dr. Mehmet Gök

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Çocuk ve gençlerde dirençli şizofrenik bozukluklarda

Çocuk ve gençlerde dirençli şizofrenik bozukluklarda S. Erermifl, M. Tamar Çocuk ve Ergenlerde Atipik Nöroleptiklerin Kullanım Alanları Dr. Serpil Erermiş, Dr. Müge Tamar 1 ÖZET: ÇOCUK VE ERGENLERDE AT P K NÖROLEPT KLER N KUL- LANIM ALANLARI Çocuk ve gençlerde,

Detaylı

Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK

Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK Olanzapin İle Gelişen Bir Tardiv Distoni Olgusu Dr. Müge GENEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir GİRİŞ Tardiv Distoni (TD) şiddetli kas kontraksiyonları

Detaylı

Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar

Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2015.71501 Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar Sociodemographic

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Selcen GÜLER 2. Unvanı : Uzman doktor 3. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi 1997-2003 Y. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARA TEDAVİ UYGULAMALARI TREATMENT APPROACHES IN A CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC OUTPATIENT CLINIC Dursun KARAMAN, Koray KARA, İbrahim DURUKAN

Detaylı

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN

İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler. Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN İntihar Girişimlerinde İlk Yardım: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Araştırmacı: İpek SÖNMEZ Konuşmacı: İpek SÖNMEZ Danışman: Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN Bu sunum için herhangi bir kurumdan destek alınmamıştır.

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

İBRAHİM DURUKAN Doçent

İBRAHİM DURUKAN Doçent İBRAHİM DURUKAN Doçent ibrahim.durukan@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Tıpta Uzmanlık GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 2002-2006 ASKERİ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Görevler Tez Adı : Dikkat eksikliği

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesinde Hastalardan İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Ahmet Hamdi ALPASLAN 1, Uğur KOÇAK 2, Cansu ÇOBANOĞLU 3, Yasemin GÖRÜCÜ 3 1 Yrd. Doç. Dr.,

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ. Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN BİPOLAR BOZUKLUK VE FARMAKOTERAPİSİ Uzm Dr Özlem Kuman Tunçel Ege Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD YAYGINLIK Çok yaygın BPB olanların yaklaşık yarısında yaşam

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017 Author's Accepted Manuscript Paliperidon ile İlişkili Jinekomasti ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Necla Keskin, Lut Tamam DOI: 10.5350/DAJPN2017300310 To appear in: Dusunen Adam The Journal of Psychiatry

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Alışkanlığı tersine çevirme eğitiminin Tourette sendromundaki tiklerin tedavisinde uygulanması

Alışkanlığı tersine çevirme eğitiminin Tourette sendromundaki tiklerin tedavisinde uygulanması Kapçı ve Sukhodolsky 167 Derleme / Review Alışkanlığı tersine çevirme eğitiminin Tourette sendromundaki tiklerin tedavisinde uygulanması Emine Gül KAPÇI, 1 Denis SUKHODOLSKY 2 ÖZET Tikler ani, hızlı ve

Detaylı

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular

Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120924064532 Agomelatin: Yeni Antidepresan İlaç ve Yeni Bulgular Fisun Akdeniz 1 ÖZET: Agomelatin: Yeni antidepresan ilaç ve yeni bulgular Agomelatin melatoninerjik

Detaylı

Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi

Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi Dopamin, Dopaminerjik Sistem, İşlevleri ve Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi Prof. Dr. Mesut ÇETİN GATA Haydarpaşa - İstanbul GATA Haydarpaşa - İstanbul Prof. Dr. Mesut ÇETİN 1 Bildirim Aşağıdaki ilaç

Detaylı

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özlem YILDIZ ÖÇ*, Işık KARAKAYA*, Şahika GÜLEN ŞİŞMANLAR* ÖZET Amaç: Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2012-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması 48 Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve Ergenlik döneminde DEHB bozukluğu tanısı konan bir grubun özellikleri ve altı-on yaş grubunda tanı konan çocuklarla karşılaştırılması

Detaylı

Kronik Tik Bozukluklarında Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Risk Etmenleri 2

Kronik Tik Bozukluklarında Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Risk Etmenleri 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24(3):158-67 Kronik Tik Bozukluklarında Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Risk Etmenleri 2 Dr. Selma Tural HESAPÇIOĞLU 1, Dr. Mustafa Kemal TURAL 2, Dr. Sema KANDİL 3 ÖZET

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Bir çocuk 3 yaşına geldiğinde konuşma yetisini kaybediyor, diğeri ellerini kuş gibi çırpıyor ve dakikalarca oyuncak arabasının sadece tekerleğini döndürerek oyun oynuyor. Diğer

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması 44 Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Erhan KURT, 1 H. Murat

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10(4):294-304 Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografîk, Klinik Özellikler ve Eştanılar Dr. Rasim Somer DİLER*, Dr. Ayşe AVCI**, Dr. Lut TAMAM***, Dr.

Detaylı

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi

Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Migren tedavisi Migren hastasının tedavi öncesi değerlendirimi Tanıyı doğrulama Genel-fiziki değerlendirme Migren ataklarının özellikleri! Tetik faktörler Atak fazları & semptomları en çok rahatsızlık

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

OLGU SUNUMU Yrd.Doç.Dr.Devran Tan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. Bayan A 30y, bekar İlkokul mezunu İstanbul doğumlu Kuaförde çal alışı ışıyor 19.01.2010 26.02.2010 psikiyatri servisinde

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Karmaşık nöropsikiyatrik bir hastalık olan Tourette. Tourette Sendromunda Tik ile İlişkili Farklı Bir Belirti: Kusma. Olgu Sunumu / Case Report

Karmaşık nöropsikiyatrik bir hastalık olan Tourette. Tourette Sendromunda Tik ile İlişkili Farklı Bir Belirti: Kusma. Olgu Sunumu / Case Report Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:69-73 DOI: 10.5350/DAJPN2014270109 Tourette Sendromunda Tik ile İlişkili Farklı Bir Belirti: Kusma Olgu Sunumu / Case Report Selma

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştan lar

Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştan lar Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(3):187-196 Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştan lar Dr. Fevziye TOROS 1, Dr. Şenal TOT 1, Dr. Ayşe AVCI 2 ÖZET Amaç: Bu çal

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi

Karma belirtili depresyon sağaltımı. Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Karma belirtili depresyon sağaltımı Dr. Sibel Çakır İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları ve Geropsikiyatri Birimi Akış 1. Karma belirtili depresyon (KBD) 2. Temel hedefler

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı