T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)"

Transkript

1 MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan tarlaları mevkiinde bulunan 450 Dönümlük Viranşehir Konaklama Tesisleri Çadır kent yerleşkesinde ve Viranşehir Devlet Hastanesi Viranşehir Koordinasyon Merkezi Viranşehir Kaymakamlığı Afet Acil Durum Bürosu (İhale,Muhasebe,Yazı İşleri vs. ) Şanlıurfa hastanelerinde kullanılmak üzere Genel Hizmetler yürütülmesi için 7 kapsamda toplam 130 personel alımı gerçekleştirilecek olup Bu Kapsamda; Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere tercüman personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere Bilgi giriş İşlemcisi ve fonetçi personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Klorlamacı personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri için personel hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere Büro hizmetleri,büroların temizliği,getir götür işleri vs işler için personel hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Eczane kalfası personeli hizmet alımı 1.3- GÖREV ALANLARI Aşağıda adresi belirtilen yerlerdir Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent tesisinde bulunan birimler ve bölümler Kamp dışındaki yerler ise Viranşehir Kaymakamlığı,Viranşehir Devlet Hastanesi,Viranşehir Koordinasyon Merkezi,Şanlıurfa daki hastaneler vs Şoförler ise Türkiye nin sınırlarında kalmak kaydıyla her yere gönderilebilirler. 1

2 MADDE 2: ÇADIRKENTTE GÖREV YAPACAK TERCÜMANLARIN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 YÖNETİM 5 2 KAYIT KABUL 2 3 ÇADIRKENT HASTANESİ 11 4 ÇAMAŞIRHANE 3 5 TALEP ALMA 2 6 JANDARMA 4 7 EĞİTİM 2 8 MARKETLER BÜROSU 1 9 MAHALLE KAPILARI LOJİSTİK ÇADIRKENT DIŞINDA GÖREV YAPACAK TERCÜMANLARIN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 9 2 ŞANLIURFA HASTANESİ 3 3 KOORDİNASYON MERKEZİ ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK BİLGİ GİRİŞ İŞLEMCİLERİ VE FONETÇİLERİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ÇADIRKENT HASTANESİ 5 2 KAYIT KABUL 2 4 TALEP ALMA 3 5 EĞİTİM 2 6 MARKETLER BÜROSU 1 7 LOJİSTİK 1 8 ECZANE BİRİMİ ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK KLORLAMA PERSONELİ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI 2

3 SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 TEMİZLİK BİRİMİNE BAĞLI OLARAK ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK HER TÜRLÜ HAMALİYE ÇADIR KURULUM ONARIM BAKIM PERSONELİ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 LOJİSTİK 14 2 KIZILAY ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK BÜRO HİZMETLERİ GETİR GÖTÜR VE BÜRO TEMİZLİĞİ PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 YÖNETİM 5 2 AFAD 1 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇADIRKENT DIŞINDA GÖREV YAPACAK BÜRO HİZMETLERİ GETİR GÖTÜR VE BÜRO TEMİZLİĞİ PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI ÇADIRKENT İÇİNDE VE DIŞINDA GÖREV YAPACAK ŞOFÖRLERİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ÇADIRKENT İÇİNDE VE DIŞINDA ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK ECZANE KALFASININ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ECZANE BİRİMİ İdare gerekli görmesi takdirde alanları ve kişi sayıları azaltıp artıra bilir. 3

4 2.9- İdare personelleri yerlerini ve görevlerini değiştirebilir Görev yerleri ve personel sayıları idarenin isteği değiştirilebilir. Personel genel hizmet içinde kalmak kaydıyla yer görev değişikliği idarenin takdirindedir. Yüklenici bunu kabul eder ve idarenin isteğini uygulamak zorundadır İdare ihtiyaç halinde geçici veya kalıcı olarak tek bir göreve personeli kaydırabilir. Yüklenici bunu kabul etmek ve uygulamak zorundadır İdare adına kamp yönetimi birim müdürleri ve şefleri yazışmaya gerek kalmadan 2.8 ve 2.9 ve 2.10 ve maddelerini sözlü olarak uygulattırır Personele teknik şartnamede geçen tüm işler ayrım yaptırılmaksınız uygulanabilir. MADDE 3 GENEL HİZMETTE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ 3.1. Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder 3.2.Yukarıda sözü edilen iş ve hizmetlerin yapımı için 130 işçi çalıştırılacak olup bu işçilerden en az 25 tane bayan olacak ve idare gerekli görmesi takdirde 130 kişiden istediği kadarını bayana personele arttırabilir. 3.3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yaşını doldurmuş olmak 45 yaşından gün almamış olmak 3.5 En az İlkokul mezunu olmak 3.6 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 3.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özrü bulunmamak (Bu konudaki yasal düzenlemeler saklıdır. Yüklenici, yasal yükümlüğü gereğince çalıştırması gereken özürlü personeli istihdam etmek zorundadır.) 3.8 Şoförlerin E sınıfı ehliyete sahip olmalı. 3.9 Çalışacak işçi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. MADDE 4- İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ 4.1. İşi alan firma; sözleşmenin yapılmasını takiben, yer teslim tutanağının imzalandığı tarihte işe başlar ve sözleşmede belirtilecek tarihte sona erdirir İdare 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde yazı ile bildirerek 2 senede devam edilir. 2. senede memnuniyetin olması halinde 3. Senede devam edilir. 1 sene memnuniyet olmazsa belirtilen tarihte sona erer 4.3) Sözleşme Suriye uyruklu misafirlerin ikamet etme durumu sone ermesi durumunda idarece tek taraflı olarak fesh edebilir. Yüklenici firmaya bundan dolayı içerideki hak edişleri ve çalıştığı günler ödenir. Yüklenici firma başka hak ve ücret talebinde bulunamaz. 4

5 MADDE 5 GENEL HİZMET GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI KURALLAR 5.1.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete verme Genel hizmet personeli idaredeki şeflere, müdürlere ve başkanlara karşı sorumludur ve verilen görevleri itirazsız yerine getirir Genel hizmet personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. Kılık kıyafet ile ilgili konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır Genel hizmet personeli yaz aylarında yazlık, pantolon, gömlek ve, kış aylarında pantolon, gömlek,, hava durumuna göre kazak ve mont giyecekler Genel hizmet personeli görev yerlerinde iken sigara içmeyecek, katı ve sıvı yiyecek tüketmeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde gidereceklerdir. Görev alanının tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir Genel hizmet personeli hizmeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak olan fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır Genel hizmet personeli çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmeyecektir Genel hizmet personeli kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır Genel hizmet Personeli mesai saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecektir. Görev yeri, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk edilmeyecektir Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel ile göreviyle ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır Genel hizmet personeli görev sırasında meydana gelen olaylarda bağlı bulunulan birim şefi, müdürü, daire başkanı ve diğer yöneticilerle uyumlu çalışacaktır Çalışma yerleri ve vardiya değişikliği idarenin isteği doğrultusunda yapılabilecektir. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda İdarenin istekleri yerine getirilecektir Çalışma esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır Suriyeli vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranılacaktır Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda çalışma yerini, ancak başka yerden eleman kaydırılması durumunda terk edebilecektir Acil durumlarda veya idarenin talimatı doğrultusunda belli bir bölgede toplanacaklardır Genel hizmet personeli görev sırasında yaka kimlik belgesini yaka kısmında takılı bulunduracaktır Genel hizmet görevlileri görevleriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, görev sırasında uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek Çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerde nazik olunacaktır. İletişim kurallarına azami riayet edilecektir Genel hizmet görevlileri, Personelle ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek, aksi davranışın tespiti halinde durum kurumun yetkililerine iletilecektir Genel hizmet görevlilerine teslim edilen, idareye ait ekipmanın kaybedilmesi halinde derhal idareye bilgi verilecek olup çıkacak hukuki müeyyidelerden idare sorumlu olmayacaktır. MADDE 6 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 5

6 6.1-1 Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam edilerek rek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder Yüklenici, bu şartname kapsamındaki tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden idareye karşı sorumludur İdarenin sorumluluk alanları dahilinde, Genel hizmet personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı Genel hizmet görevlilerinin, kurumda ve kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır Yüklenici yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır. Mevzuata göre işçi alınması, işçi çıkarılması, her türlü tazminat, işçi haklarının ödenmesi ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Fiyat teklifinde bu gider kalemlerini birim teklifte yansıtarak verir Yüklenici, idare nezdinde görevlendireceği personelin yasal olarak elde ettikleri ücretli yıllık vesaire izinlerini kullanmalarını sağlayacaktır. Ücretli Yıllık, Doğum, Ölüm, Hastalık, Rapor, v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak personelle ilgili olarak, kuruma bilgi vererek ve vardiya çizelgesinde değişiklik yaparak hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacaktır Yüklenici, idare ile irtibatlı bir şekilde vardiya sayısı ve vardiyada çalışacak personel sayısını belirleyecek, görevlilerin yemek ve ara dinlenmeleri ile zaruri ihtiyaçları nedeniyle görev yerlerinden izin verilerek ayrılmaları halinde boşalacak görev yerlerini tamamlayıcı uygulamaların bir sistematik dâhilinde ve ara dinlenmesinin vardiya süresince parça parça, aralıklı olarak düzenlenmesini ve görev yerinde aksaklık olmadan yürütülmesini sağlayacaktır İdare nezdinde görevlendirilmiş olan genel hizmet personeli görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde, her ne ad altında olursa olsun kesinlikle başka bir iş yerinde görevlendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır Kurum gerek gördüğünde yükleniciden Genel hizmet elemanlarının değiştirilmesini, gerekçesini belirterek talep edebilecektir. Bu durumda yüklenici mevzuat kapsamında bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici idare nezdinde çalıştıracağı personelin işten çıkarılması ve görev yerlerinin değiştirilmesi gibi konularda idarenin muvafakatini almadan herhangi bir işlem yapmayacaktır Yüklenici işe başladıktan sonra 7 gün içerisinde tüm çalıştırdığı personelin özlük dosyasını idareye verecektir. (Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı, Savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, Sağlık raporu, 3 adet Vesikalık fotoğraf, Onaylı ikametgah belgesi, SGK Kimlik Kartı veya numarası, Ayrıca işten çıkan/çıkartılan personelin yerine giren personel için de aynı işlemleri yapacaktır Yüklenici sayısı belirlenmiş olan personelle, İdarenin işe başlamadan önce kendisine vereceği görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti aksatmadan yerine getirecektir. 6

7 Yüklenici 4857 sayılı Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm hususları yerine getirecektir. Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi " İHTAR " sebebi olacaktır Yüklenici, görev kapsamına giren konularda, sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve kurumun ilgili birim veya müdür yardımcısına iletilmesini sağlayacaktır Yüklenici çalışma mekânı ve zaman değişikliği gibi konularda idarenin isteklerini yerine getirecektir Yüklenici İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, sözleşme süresi bitiminde idareye sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır Yüklenici, Genel hizmetlerini yerine getirirken, idare ile koordineli olarak çalışacak, İdarenin kabul etmediği personeli çalıştırmayacaktır. Ancak idarenin onayladığı personel çalışabilecektir Yüklenici; personeli ilk işe aldığında kayıt ücreti, işe başlama ücreti vb. isimler altında hiçbir ücret talep etmeyecektir Yüklenici Genel hizmet personelinin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma ve görev yerini terk etme vb. durumlarda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi ceza verme durumunda idarenin onayı alınacak ve bu ceza idare lehine tahakkuk ettirilecektir sayılı Kanun kapsamında Genel hizmet personelinin alması gereken eğitimler, kanunun öngördüğü sürede Viranşehir Kampındaki Verilen görevi hiçbir şekilde aksatılamadan ve personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından ilgili personeline aldırtmak zorundadır. Bu eğitimle ilgili kurumdan hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir Yüklenici yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak, ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Viranşehir Afad Bürosunun hiçbir sorumluluğu yoktur Başkanlık çeşitli zamanlarda yüklenicinin çalıştırdığı personel tespiti amacıyla sayım yapabilir Yüklenici, kendi personelinin Kurum veya kurum dışı kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan, hizmet kapsamındaki bölgelerde, kuruma ya da kurum personeline ait araçlara verilen zararlardan ve bu zararların tazmininden sorumludur Görev mahallinde, Genel hizmet görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaydan hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye aittir Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan işi kısmen veya tamamen devredemez, başkasını tevkil edemez, ortak alamaz Genel hizmet görevlilerinin yol ve yemek bedelleri Viranşehir Kampının içinde görev yapanlar için ayni olarak ödenecek olmakla beraber Viranşehir Kampının dışında görev yapanlara nakdi olarak ödenecektir. Nakdi alan personelin bordrosunda gösterilecektir. Bu Konuda idari şartname hükümleri uygulanır (Personelin yemek ücreti teklif fiyata dahildir. Yemek gideri olarak aylık 26 gün hesabıyla brüt 4,00-TL hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca, personelin yol ücreti teklif fiyata dahildir. Her Personel için aylık 26 gün hesabıyla günlük geliş-gidiş yol ücreti brüt 3,00-TL/Gün olarak hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Yemek ve yol brüt tutarları Viranşehir Kampı içinde görev yapanlara ayni ve Viranşehir Kampı dışında olanlara nakdi ödenecektir. 7

8 Yüklenici, Genel hizmet görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıramaz Yüklenici, Genel hizmet görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan Genel hizmet görevlilerine veya Ölen genel hizmet görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminatı öder. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar yükleniciden mahsup edilir Yüklenici aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim bildirgesinin bir örneğini personelin giyinme odası olarak kullandığı odaya personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini ve tazminatlarını banka üzerinden yatırdığına dair banka dekontlarını idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Yüklenici Bu tetkikler için personelden ücret almayacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca; personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından İdarenin hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Şart konusu yapılacak hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla idare çalışmaları denetler ve yeterli performansı olmayan personelinin iş çıkışı veya başka bir yere görevlendirilmesini isteye bilir. Yüklenici isteği yerine getirmekle yükümlüdür 6.2 Yüklenici Genel hizmetle personel çalıştırma yanı sıra; 8

9 6.2-1 Yüklenici, personelin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir çizelgeyi her ay (Aylık Çalışma Çizelgesi) idareye vermek zorundadır Görev yerleri belirlenmiş olan personel acil durumlar dışında idarenin bilgisi olmadan başka tarafa kaydırılmayacak. Görev yapan Genel hizmet personelleri hiçbir şekilde başka kurumlarda görevlendirilmeyeceklerdir. Yüklenici, idareye haber vermeden personel değiştirmeyecektir Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş Güvenliğini. Sağlamakla yükümlü olup sorumluluk yükleniciye aittir. MADDE 7 ÇALIŞTIRILACAK GENEL HİZMET PERSONELİNİN SAYISI VE GÖREV TANIMI ve GENEL HİZMETİN ŞEKLİ 7.1 Çalıştırılacak GENEL HİZMET personelsayısı Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında idare tarafından belirlenecek zaman ve sürelerde yüklenici tarafından 130 genel hizmet Personeli (Viranşehir Afet ve Acil Durum Bürosunun Komisyon kararı ile gerektiği kadar işin süresi ve personel sayısı dahil iş artışı yapılacaktır) Genel Hizmet Personeline asgari ücretin % 30 (Yüzde Otuz) fazlası oranında kadar maaş ödenecektir. Maaşların hesaplarına yatırıldığına ait banka dökümanı idareye her ay verilecektir. Personel verilen tüm görevleri yapmakla yükümlü olup, ast-üst ilişkilerine ve görev talimatlarına riayet etmek zorundadır. Çalıştırılacak personel seçiminde, İdarenin belirlediği/belirleyeceği özel kriterler dikkate alınmak zorundadır. Yüklenici her personel için aşağıda istenilen belgelerin bulunduğu dosyayı personelin işbaşı yaptığı tarihten sonra 7 gün içinde idareye teslim edecektir. 1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2) Adli Sicil Kâğıdı 3) İkametgâh Belgesi 4) Sağlık Raporu 5) Öğrenim Belgesi 6) SGK işe giriş bildirgeleri 7) Akciğer grafiği ve BCG aşı belgesi 8) Parazit tahlili 9)Hepatit tetkiki 7.2 GÖREV TANIMI ve GENEL HİZMETİN ŞEKLİ TERCÜMANLIK GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) En az İlkokul Mezunu olmalı b) Sözlü veya yazılı olarak kendisini ifade etmekle birlikte etkin bir şekilde Türkçe- Kürtçe-Arapça hâkim olmalı, c) Tercihen Müftülükten alınmış Dini Konularda yeterlilik belgesine sahip olmak. d) Kamu yönetimi idari prosedürleri konusunda bilgi sahibi olma tercih sebebi olacaktır. e) Sürekli / Tam zamanlı çalışabilmesi, f) Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması, g) Seyahat engeli bulunmaması. h) Günlük görevlerde yardım sağlamak, 9

10 j) İdarenin talep ettiği ve/veya talep edeceği her işi yapmak yanı sıra tutanaklarını hazırlamak ve istenilen dağıtımı yapmak, k) İletişimi sürdürmek bilgi ve desteğe yönelik taleplere anında cevap vermek, l) Çalıştaylar, toplantılar, çalışma turları, eğitimler vs. dahil olmak üzere proje etkinliklerinin hazırlanmasına destek sağlamak, m) Telefon, faks ve e-posta sistemi ile ilgilenmek, n) Belgeleri, malzemeleri, mektup ve raporlarını tercüme etmek, o)toplantıları, küçük ölçekli çalıştaylar vb. etkinlikler sırasında sözlü çeviri yapmak, p) Proje yönetim birimi tarafından, proje ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak, r) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler TERCÜMANLIK GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR -Genel hizmetlerinde bulunan personelden Türkçe-Kürtçe-Arapça bilen personel Arapça yazılı sınava alınacak yazılı sınavdan 60 puan personel Mülakata alınacak Türkçe Arapça Kürtçe konuşabilmesi, ifade yeteneği, düzgün konuşabilmesi hususlarında Mülakata tabi tutulduktan sonra mülakattan 70 puan alan personel tercüman olarak görevlendirilecektir. -Tercümanlığa Görevlendirilecek personel mülakatı geçmiş dahi olsa başka görevlere geçici veya kalıcı olarak verilebilir. Yapılan sınavlar konuşma ve anlama yazma yetenekler ölçmek amacıyladır BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER A)Afkent,fonet, vs sistemlere bilgi giriş raporlara iş ve işlemleri B)Hastane, eczane,okul,kurslar vs çeşitli yerlerin elektronik ortam kayıtlarını tutma. C)Bulunduğu birimde büro hizmetlerine bakma D) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR A) En az lise mezunu B) Bilgisayar sertifikalı (MEB) onaylı C) İyi derecede bilgisayar kullananlar D) Word excel iyi kullanabilen E) Fonet sistemi veya Afkent sistemini kullana bilen F) İzin işlemleri,kimlik değişimi, G) Genel hizmetlerinde bulunan personelden İyi derecede bilgisayar kullanan H) Personel uygulama sınavına alınacak 70 puan alan personel BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ olarak görevlendirilecektir. İ) BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ Görevlendirilecek personel uygulama sınavını geçmiş dahi olsa başka görevlere geçici veya kalıcı olarak verilebilir. Yapılan sınavlar bilgisayar kullanabilme becerisini ölçmek içindir KLORLAMA GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER A) Suyun klorlanması ve klor miktarı ölçülmesi B) Klor makineler kontrol temizleme solüsyon hazırlama C) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler 10

11 KLORLAMA GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı b) Personel uygulama sınavına alınacak 70 puan alan personel klorlama personeli olarak görevlendirilecektir Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a)yük indirme,yük Bindirme,Çadırların tamiri, Her türlü malzemenin taşınması aktarımı her türlü hamaliye Dağıtım işleri b) Boşalan çadırların malzemelerini alma istifleme c)depo çadırların kontrolü d) Bozulan ve hasar gören malzemelerin onarımı e) Market iş ve işlemleri f) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı b) Ağır işlerde çalışabilecek durumda olmak Büro hizmetleri,büroların temizliği,getir götür işleri vs işler GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a)her türlü büro iş ve işlemleri b) Evrak getir işlemleri c) Çay servisi d) Büroların temizliği e) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) Araba, minibüs, Otobüs kullandırılabilir. b) Araç sürücüleri askerliğini yapmış en az 5 (Beş) yıl tecrübeli, sürücü belgesi ve 25 ile 45 yaşları arasında olmalıdır. İdarendin uygun görmediği şoför çalıştırılmayacaktır. c)idare tarafından onaylanmayan araç sürücüleri, yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır. d) Şoförler, haftanın mesai günleri olan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Cumartesi, Pazar günlerinde vardiyalı olarak çalışacaktır. Haftalık 45 saat çalışma geçilmeyecektir. 11

12 e) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a) Sürücüler, düzgün giyimli, bakımlı, günlük tıraşlı, ceket giyip, kravat takmaları gerekmektedir. Sürücülerin uyuşturucu ve alkol düşkünlüğü gibi araç kullanmayı tehlikeli hale sokacak zararlı alışkanlıkları bulunmayacaktır. Araç içerisinde hiç bir şekilde sigara içmeyecekler, her ne sebeple olursa olsun hizmet verdiği kişilerle tartışmaya girmeyeceklerdir. b) E sınıfı ehliyetli olmalı c) İdareye hizmet veren Şoförlerin hız sınırlamalarına ve tüm trafik kurallarına uymaları zorunludur. Sürücülerinin trafik kurallarına uymamasından dolayı kesilen trafik ve park cezaları yükleniciye aittir. d) Sürücüler ile yüklenici arasındaki çalışma ilişkileri özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Sürücülerin ücretleri, SGK primleri, vergi, işsizlik sigortası primleri, fazla mesai hakları, tazminat hakları ve benzeri her türlü hak ve taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır e) İdarenin hizmetinde veya hizmet dışında araçların kullanılması sırasında meydana gelen kazalarda veya araç sürücülerinin kaza harici davranışları neticesinde ortaya çıkan bedeni, maddi, manevi ve sair her türlü zarar ve hasarlar ile tazminat taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici bu konuda İdareden hiçbir hak talebinde bulunamaz. Bu sorumluluk, araç içindeki şahıslara, araç dışındaki şahıslara ve diğer araçlara ve eşyaya verilen zararları da kapsar Eczane Kalfası GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) Eczane birim sorumluluğu verdiği tüm işleri yapma Eczane Kalfası GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı MADDE 8 RESMÎ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE YILBAŞI TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 8.1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Emek ve Dayanışma günü ve Gençlik ve Spor Bayramı olmak vs toplam 14,5 gün olup 130 personel çalışacaktır İhale konusu işin yürütülmesi aşamasında, fazla çalışma yaptırılmayacak olup, haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla gerekli planlama yapılacaktır. TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN RAMAZAN BAYRAMI ARİFESI 1/2 GÜN - 27 TEMMUZ PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 1 I.GÜN 28TEMMUZ - 12

13 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 29 TEMMUZ SALI - RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN - 30 TEMMUZ ÇARŞAMBA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 A(USTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI ARIFESİ. 1/2 GÜN 03 EKİM CUMA KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN 04 EKİM CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 05 EKİM PAZAR KURBAN BAYRAMI 3.GÜN O6EKİM P.AZARTESI KURBAN BAYRAMI - 4GÜN O6EKİM SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 29 EKİM ÇARŞAMBA. YILBAŞI -- IGÜN IOCAK Perşembe ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! 1 GÜN 23 NİSAN Perşembe EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS Cuma ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN - 19 MAYIS PAZARTESİ Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda alınacak cezalar MADDE 9-1 Teknik şartnamede öngörülen maddelerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmemesi durumunda veya İdare ve / veya çadırkent yönetim ve ilgili birimi amirleri tarafından, Genel Hizmet personelinin ihlal ettiği kural veya kurallar tespit edildiğinde aşağıda belirtilen miktarlardaki para cezası yükleniciden kesilebilir. Tutanaklarda yüklenici yetkilisi imzası olacaktır. Ancak yüklenici yetkilisi imzadan kaçınırsa tutanak yine aynen işleme konulacaktır. Bir (1) ay içerisinde aynı konuda birden fazla cezai işleme tabi tutanak yazıldığında aylık hak edişin 1/100 (yüzde biri) oranında ceza kesilebilecektir. 9-2 Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmaması durumunda eksik çalıştırılan her bir personel için günlük 400 TL, Raporlu personelin yerine eleman konmaması durumunda her gün için her eksik personel kişi başına 400 TL ceza alınabilecektir. 9-3 Giren çıkan elemanlın ay sonunda toplu liste halinde idareye istenen belgelerle birlikte bildirilmemesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir. 13

14 9-4 Çalıştırılan personelin şartnamede (Madde 5 de) belirtilen kurallara uygun davranmaması halinde personel başına günlük 500 TL ceza alınabilecektir. 9-5 İdare onayı alınmadan belirlenmiş bölgelerde görev yapan personelin haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir. 9-6 Yapılan bir hata nedeniyle demirbaş veya sabit bir malzeme zarar görmüş ise yüklenici bunun bedelini o günkü değer üzerinden öder. 9-7Yüklenici çalıştırdığı personelin her birine her ay bordro verecek, bordroda personelin alacağı brüt ücret, kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu ücreti, cezai ücret ve net ücret belirtilecektir. Yükleniciden personele bordro vermemesi durumunda kişi başına 250 TL ceza 9-8 Yükleniciye; hesabına ödeme yapıldıktan sonra 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde personelin maaşlarını ödenecektir. Ödemediği takdirde yüklenicinin hak edişinden günlük 5000 TL ceza kesilebilecektir. 9-9 Yüklenicinin idareden izinsiz olarak personeli işe alma durumunda 3000 TL ceza kesilebilecektir Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma birimlerin ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler ilgili birim ve-veya yönetimin emirleri yerine getirmek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir Ayrıca 4857 Sayılı İş kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları belirtilen oranda uygulanacaktır. Sıra No Kanun Madd esi Ceza Maddesi Fiil YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklama İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, iş yerinin bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 152 (*) (**) (***) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinden çalıştırılan her işçi için. (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı İşyerinin muvazaalı olarak bildirmemek İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl 14

15 işveren ile vekillerine ayrı ayrı /a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak /a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak /b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek /b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak /c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak /a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek /a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek /a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 505 Bu durumdaki her İşçi İçin Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi ve her ay için /c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak /b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 247 Bu durumdaki her İşçi için

16 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışması usullerine uymamak Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi Özlük dosyasını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi İçin /h 106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek /2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi

17 vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş öüfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak /2 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek Yüklenici firma işçilerine ilişkin bir önceki ayın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığına dair hesap ekstresini hak ediş belgesinin ekinde bulundurmak ve kuruluşlar adına SGK dan aldığı iş yeri numarasını ile bünyesinde çalıştırdığı işçilerin bir aylık bildirgelerini her ay idareye belgelemek zorundadır. Bu bildirgelerin eksik gün ve üzerinden bildirim yapıldığı, çalıştırılan işçi sayısından fazla veya eksik bildirim yapıldığı veya hiç bildirim yapılmadığının idarece belirlenmesi durumunda, yüklenici firmaya eksikliklerinin tamamlayıncaya kadar hak ettiği istihkakları ödenmez ve sözleşme bedelinin %1 i tutarında ceza kesilir. Ayrıca işlem yapılmak üzere durum bir yazı ile SGK sigorta müdürlüğüne bildirilir. Bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ödemedeki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici firma tarafından eksiklerin tamamlanmaması halinde aylık hak edişi ödenmez ve en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca idarenin uğradığı zarar ziyan yüklenici firmadan tahsil edilir. 9-13Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin ücretlerini hesaba para yatırıldıktan sonra 3 gün içinde ödemek zorundadır. İşçi ücretlerini süresi içinde kasten ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, teknik şartnamede 9-11 deki maddeler uyarınca gerekçeleri belirtilmek ve yılı için belirlenen idari para cezası verilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne bildirilir.. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir. Taahhüt evrakı ödeme emri belgesine bağlandığı halde, işçi ücretlerinin süresi içinde kasten ödenmediği tespiti halinde ödenmeyen ücretler, firmanın takip eden ödeme hakkedişinden kesilerek çalışanlarının hesabına aktarılacaktır. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İdarenin izni olmadan banka veya şube değiştirilmeyecek olup İşçi ücretlerini 3 (Üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. 17

18 9-14 Sözleşme süresi içinde her ayın 15i ne kadar yüklenici firma tarafından fatura kesilmemesi halinde en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek, ihtarname verilir durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin sözleşme feshedilecektir Yüklenicin işçilerden elden para aldığın tespiti halinde sözleşme bedelinin %1 oranında ceza verilerek ihtar çekilir. Olayın tekrarı halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. (Personelin verdiği şikâyet dilekçesi personelin güvenliği nedeniyle ekte sunulmayacaktır) Kamp yönetimi tarafından verilen görevi teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanlarına işi yavaşlatması birimlerin ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda iş yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler ilgili birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı takdirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir. İşin yürütülmesine ilişkin kayıt tutma ve tutanak zorunluluğu MADDE 10- (İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde, yüklenici tarafından temin edilecek vardiya defterleri düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya defterini. İnceleyebilirler. İdare ve Yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazılan ile vardiya defterine tarih ve saat belirterek tespitlerini yazabileceklerdir. Ayrıca bahse konu hizmetin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kayıt ve tutanaklar kullanılacaktır. a) İşyeri Teslim Tutanağı b) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı c) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi d) İşçi günlük imza takip cetveli e) İşçi aylık Püantaj Cetveli. Muayene kabul işlemleri MADDE 11- (1) En az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon aylar itibariyle hizmetlerin işlerinin sözleşme/şartname hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler Hakkedişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu; Yüklenici ilgili aya ait SGK na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun belgelerini ibraz ettiğini, İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordroların uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa fazla mesailerini gösterir.) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK ca verilmiş olan sigorta sicil numaralarla uyumlu olduğunu, 18

19 Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu; tespit ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir. Görevlilerin ücret durumu MADDE 12 (1) Çalıştırılacak bütün personele brüt asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir. Sigorta prim oranı 2 dir yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü Genel Hizmet personeli çalıştırılacak olup; bu günlerin (O1 Ağustos O1 Ağustos 2015) toplamı 14,5 gündür. Bir günde çalıştırılacak personel sayısı 130 kişi olacağından, 14,5 günde toplam 1885 gün olmak üzere, personele 4857 sayılı İş Kanunu nun 47 maddesi uyarınca ücret ödeyecektir Genel Hizmet personelinden hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır. Sadece idarenin onayı alınarak cezai kesintiler yükleniciden kesilecektir. MADDE 13 :Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; 4857 Sayılı İŞ KANUNA ile 4857 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu konu ile ilgili Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 14. İŞÇİ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI: Yüklenici 4857 sayılı iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalar(portör muayeneleri iş güvenliği kursları uzmanlarca yapılarak) üç aylık raporlar halinde idareye sunulacaktır Yüklenici her türlü iş sağlığı ve iş emniyetini alacak gerekli bilgilendirme ve iş sağlığı (portör muayeneleri) kontrollerini yaptıracak bunların tutanaklarını ve raporlarını idareye sunacaktır MADDE 16DİĞER HUSUSLAR İdare, görevlendirecek Genel Hizmet personelinin çalışma esaslarını, çalışma saatlerini ve görev yerlerini ortaya çıkan ihtiyaçlara ve durumlara göre, haftalık 45 saatlik azami çalışma süresini geçmemek kaydıyla değiştirebilir. Yüklenici bu konuda idare taleplerini dikkate almak zorundadır Kontrol teşkilatı, koruma ve güvenlik hizmetlerinin şartname ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler Bu şartnamede yer almayan hususlarda 4857 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanır Yüklenici faaliyetlerinden her türlü resmi, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan tüm personel ile ilgili doğabilecek mükellefiyetler, ücret, vergi, SSK primi tüm yasal haklar tamamen yükleniciye aittir Çalışan personelin kurum ortamına uyum sağlayamadığı veya yaptığı işlerde hataları azami olarak 3 (üç) kez tutanakla tespit edildiği takdirde iş akdi derhal feshedilecektir. Yürürlükteki İş Kanunu gereği iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat ve haklardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici çalışan personelinin tüm haklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, genel tatil vb.) karşılamak 19

20 zorundadır. Bununla ilgili olarak sözleşme imzalanması aşamasında idareye taahhütname verilecektir Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11. Maddesine istinaden; İdare ve kontrol teşkilatı, yüklenicinden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir Yüklenici sağlık sorunları nedeniyle çalışması sakıncalı görünen kişileri işe almayacaktır Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Tetkikler için tüm giderler yükleniciye aittir Personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından Çadır kent yerleşkesinin idaresine hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Meydana gelen zarar, firma yetkilisine bildirimden (1) bir sonra eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecektir. Aksi taktirde bu tazmin idare tarafından yapılır ve yaptırılır ve yaptığı masrafı firmanın ilk istihkakından kesilir İdare iş esnasında veya iş bitiminde ihbar olması halinde lüzum hasıl olur ise firmaya ait işçilerinin üstlerini ve eşyalarını arayabilir. 20

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren)

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtiaren) Kanun Ceza Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri ildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil İş Kanunu Para Cezaları 2016 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) Iİ İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ U NA GÖRE KESİLECEK PARA LARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA SI (İPC) MİKTARLARI Iİ 88 q İHBAR TAZMİNATI Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat

Detaylı

MADDE 3: 3.1. AG PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA. NO 1 Kamp İçi ve Kamp Dışı olmak üzere 10

MADDE 3: 3.1. AG PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA. NO 1 Kamp İçi ve Kamp Dışı olmak üzere 10 T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 17 KİŞİLİK BAKIM ONARIM (TEKNİK HİZMETLER) HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad.

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar İçerik 1. Bölüm İş sözleşmesinin kuruluşunda, devamı süresince ve sona ermesinde dikkat

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK Sayfa No. 1 2 Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Ücretler Kıdem Tazminatı Tavanı Sosyal Güvenlik Prim Oranları Yıllık Ücretli İzinler İhbar Tazminatları PRATİK BİLGİLER Konu Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hmş. Sabiha AKDENİZ GÜNAY Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Son yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında; temizlik,

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 2015 YILINDA UYGULANACAK Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 1 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2012 Miktar

Detaylı

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar

Detaylı

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir.

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDEKİ ANAOKUL - İLKOKUL- ORTAOKUL -İLKÖĞRETİM VE LİSE OKULLARIMIZIN YERLERİNDE KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir:

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: 11.11.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/11 Konu: ĐŞÇĐ ÖZLÜK DOSYASI Đşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı Đş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere, Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü Kamile Çömlekçioğlu Okulu- Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 maddesinin 1 maddesinin (g) bendine göre pazarlık

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı