T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)"

Transkript

1 MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan tarlaları mevkiinde bulunan 450 Dönümlük Viranşehir Konaklama Tesisleri Çadır kent yerleşkesinde ve Viranşehir Devlet Hastanesi Viranşehir Koordinasyon Merkezi Viranşehir Kaymakamlığı Afet Acil Durum Bürosu (İhale,Muhasebe,Yazı İşleri vs. ) Şanlıurfa hastanelerinde kullanılmak üzere Genel Hizmetler yürütülmesi için 7 kapsamda toplam 130 personel alımı gerçekleştirilecek olup Bu Kapsamda; Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere tercüman personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere Bilgi giriş İşlemcisi ve fonetçi personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Klorlamacı personeli hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri için personel hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere Büro hizmetleri,büroların temizliği,getir götür işleri vs işler için personel hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde ve dışında kullanılmak üzere E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti alımı Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisinde içinde kullanılmak üzere Eczane kalfası personeli hizmet alımı 1.3- GÖREV ALANLARI Aşağıda adresi belirtilen yerlerdir Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent tesisinde bulunan birimler ve bölümler Kamp dışındaki yerler ise Viranşehir Kaymakamlığı,Viranşehir Devlet Hastanesi,Viranşehir Koordinasyon Merkezi,Şanlıurfa daki hastaneler vs Şoförler ise Türkiye nin sınırlarında kalmak kaydıyla her yere gönderilebilirler. 1

2 MADDE 2: ÇADIRKENTTE GÖREV YAPACAK TERCÜMANLARIN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 YÖNETİM 5 2 KAYIT KABUL 2 3 ÇADIRKENT HASTANESİ 11 4 ÇAMAŞIRHANE 3 5 TALEP ALMA 2 6 JANDARMA 4 7 EĞİTİM 2 8 MARKETLER BÜROSU 1 9 MAHALLE KAPILARI LOJİSTİK ÇADIRKENT DIŞINDA GÖREV YAPACAK TERCÜMANLARIN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 9 2 ŞANLIURFA HASTANESİ 3 3 KOORDİNASYON MERKEZİ ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK BİLGİ GİRİŞ İŞLEMCİLERİ VE FONETÇİLERİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ÇADIRKENT HASTANESİ 5 2 KAYIT KABUL 2 4 TALEP ALMA 3 5 EĞİTİM 2 6 MARKETLER BÜROSU 1 7 LOJİSTİK 1 8 ECZANE BİRİMİ ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK KLORLAMA PERSONELİ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI 2

3 SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 TEMİZLİK BİRİMİNE BAĞLI OLARAK ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK HER TÜRLÜ HAMALİYE ÇADIR KURULUM ONARIM BAKIM PERSONELİ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 LOJİSTİK 14 2 KIZILAY ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK BÜRO HİZMETLERİ GETİR GÖTÜR VE BÜRO TEMİZLİĞİ PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 YÖNETİM 5 2 AFAD 1 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇADIRKENT DIŞINDA GÖREV YAPACAK BÜRO HİZMETLERİ GETİR GÖTÜR VE BÜRO TEMİZLİĞİ PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI ÇADIRKENT İÇİNDE VE DIŞINDA GÖREV YAPACAK ŞOFÖRLERİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ÇADIRKENT İÇİNDE VE DIŞINDA ÇADIRKENT İÇİNDE GÖREV YAPACAK ECZANE KALFASININ GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 ECZANE BİRİMİ İdare gerekli görmesi takdirde alanları ve kişi sayıları azaltıp artıra bilir. 3

4 2.9- İdare personelleri yerlerini ve görevlerini değiştirebilir Görev yerleri ve personel sayıları idarenin isteği değiştirilebilir. Personel genel hizmet içinde kalmak kaydıyla yer görev değişikliği idarenin takdirindedir. Yüklenici bunu kabul eder ve idarenin isteğini uygulamak zorundadır İdare ihtiyaç halinde geçici veya kalıcı olarak tek bir göreve personeli kaydırabilir. Yüklenici bunu kabul etmek ve uygulamak zorundadır İdare adına kamp yönetimi birim müdürleri ve şefleri yazışmaya gerek kalmadan 2.8 ve 2.9 ve 2.10 ve maddelerini sözlü olarak uygulattırır Personele teknik şartnamede geçen tüm işler ayrım yaptırılmaksınız uygulanabilir. MADDE 3 GENEL HİZMETTE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ 3.1. Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder 3.2.Yukarıda sözü edilen iş ve hizmetlerin yapımı için 130 işçi çalıştırılacak olup bu işçilerden en az 25 tane bayan olacak ve idare gerekli görmesi takdirde 130 kişiden istediği kadarını bayana personele arttırabilir. 3.3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yaşını doldurmuş olmak 45 yaşından gün almamış olmak 3.5 En az İlkokul mezunu olmak 3.6 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 3.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özrü bulunmamak (Bu konudaki yasal düzenlemeler saklıdır. Yüklenici, yasal yükümlüğü gereğince çalıştırması gereken özürlü personeli istihdam etmek zorundadır.) 3.8 Şoförlerin E sınıfı ehliyete sahip olmalı. 3.9 Çalışacak işçi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. MADDE 4- İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ 4.1. İşi alan firma; sözleşmenin yapılmasını takiben, yer teslim tutanağının imzalandığı tarihte işe başlar ve sözleşmede belirtilecek tarihte sona erdirir İdare 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde yazı ile bildirerek 2 senede devam edilir. 2. senede memnuniyetin olması halinde 3. Senede devam edilir. 1 sene memnuniyet olmazsa belirtilen tarihte sona erer 4.3) Sözleşme Suriye uyruklu misafirlerin ikamet etme durumu sone ermesi durumunda idarece tek taraflı olarak fesh edebilir. Yüklenici firmaya bundan dolayı içerideki hak edişleri ve çalıştığı günler ödenir. Yüklenici firma başka hak ve ücret talebinde bulunamaz. 4

5 MADDE 5 GENEL HİZMET GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI KURALLAR 5.1.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete verme Genel hizmet personeli idaredeki şeflere, müdürlere ve başkanlara karşı sorumludur ve verilen görevleri itirazsız yerine getirir Genel hizmet personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. Kılık kıyafet ile ilgili konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır Genel hizmet personeli yaz aylarında yazlık, pantolon, gömlek ve, kış aylarında pantolon, gömlek,, hava durumuna göre kazak ve mont giyecekler Genel hizmet personeli görev yerlerinde iken sigara içmeyecek, katı ve sıvı yiyecek tüketmeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde gidereceklerdir. Görev alanının tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir Genel hizmet personeli hizmeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak olan fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır Genel hizmet personeli çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmeyecektir Genel hizmet personeli kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır Genel hizmet Personeli mesai saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecektir. Görev yeri, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk edilmeyecektir Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel ile göreviyle ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır Genel hizmet personeli görev sırasında meydana gelen olaylarda bağlı bulunulan birim şefi, müdürü, daire başkanı ve diğer yöneticilerle uyumlu çalışacaktır Çalışma yerleri ve vardiya değişikliği idarenin isteği doğrultusunda yapılabilecektir. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda İdarenin istekleri yerine getirilecektir Çalışma esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır Suriyeli vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranılacaktır Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda çalışma yerini, ancak başka yerden eleman kaydırılması durumunda terk edebilecektir Acil durumlarda veya idarenin talimatı doğrultusunda belli bir bölgede toplanacaklardır Genel hizmet personeli görev sırasında yaka kimlik belgesini yaka kısmında takılı bulunduracaktır Genel hizmet görevlileri görevleriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, görev sırasında uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek Çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerde nazik olunacaktır. İletişim kurallarına azami riayet edilecektir Genel hizmet görevlileri, Personelle ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek, aksi davranışın tespiti halinde durum kurumun yetkililerine iletilecektir Genel hizmet görevlilerine teslim edilen, idareye ait ekipmanın kaybedilmesi halinde derhal idareye bilgi verilecek olup çıkacak hukuki müeyyidelerden idare sorumlu olmayacaktır. MADDE 6 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 5

6 6.1-1 Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam edilerek rek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder Yüklenici, bu şartname kapsamındaki tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden idareye karşı sorumludur İdarenin sorumluluk alanları dahilinde, Genel hizmet personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı Genel hizmet görevlilerinin, kurumda ve kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır Yüklenici yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır. Mevzuata göre işçi alınması, işçi çıkarılması, her türlü tazminat, işçi haklarının ödenmesi ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Fiyat teklifinde bu gider kalemlerini birim teklifte yansıtarak verir Yüklenici, idare nezdinde görevlendireceği personelin yasal olarak elde ettikleri ücretli yıllık vesaire izinlerini kullanmalarını sağlayacaktır. Ücretli Yıllık, Doğum, Ölüm, Hastalık, Rapor, v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak personelle ilgili olarak, kuruma bilgi vererek ve vardiya çizelgesinde değişiklik yaparak hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacaktır Yüklenici, idare ile irtibatlı bir şekilde vardiya sayısı ve vardiyada çalışacak personel sayısını belirleyecek, görevlilerin yemek ve ara dinlenmeleri ile zaruri ihtiyaçları nedeniyle görev yerlerinden izin verilerek ayrılmaları halinde boşalacak görev yerlerini tamamlayıcı uygulamaların bir sistematik dâhilinde ve ara dinlenmesinin vardiya süresince parça parça, aralıklı olarak düzenlenmesini ve görev yerinde aksaklık olmadan yürütülmesini sağlayacaktır İdare nezdinde görevlendirilmiş olan genel hizmet personeli görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde, her ne ad altında olursa olsun kesinlikle başka bir iş yerinde görevlendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır Kurum gerek gördüğünde yükleniciden Genel hizmet elemanlarının değiştirilmesini, gerekçesini belirterek talep edebilecektir. Bu durumda yüklenici mevzuat kapsamında bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici idare nezdinde çalıştıracağı personelin işten çıkarılması ve görev yerlerinin değiştirilmesi gibi konularda idarenin muvafakatini almadan herhangi bir işlem yapmayacaktır Yüklenici işe başladıktan sonra 7 gün içerisinde tüm çalıştırdığı personelin özlük dosyasını idareye verecektir. (Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı, Savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, Sağlık raporu, 3 adet Vesikalık fotoğraf, Onaylı ikametgah belgesi, SGK Kimlik Kartı veya numarası, Ayrıca işten çıkan/çıkartılan personelin yerine giren personel için de aynı işlemleri yapacaktır Yüklenici sayısı belirlenmiş olan personelle, İdarenin işe başlamadan önce kendisine vereceği görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti aksatmadan yerine getirecektir. 6

7 Yüklenici 4857 sayılı Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm hususları yerine getirecektir. Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi " İHTAR " sebebi olacaktır Yüklenici, görev kapsamına giren konularda, sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve kurumun ilgili birim veya müdür yardımcısına iletilmesini sağlayacaktır Yüklenici çalışma mekânı ve zaman değişikliği gibi konularda idarenin isteklerini yerine getirecektir Yüklenici İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, sözleşme süresi bitiminde idareye sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır Yüklenici, Genel hizmetlerini yerine getirirken, idare ile koordineli olarak çalışacak, İdarenin kabul etmediği personeli çalıştırmayacaktır. Ancak idarenin onayladığı personel çalışabilecektir Yüklenici; personeli ilk işe aldığında kayıt ücreti, işe başlama ücreti vb. isimler altında hiçbir ücret talep etmeyecektir Yüklenici Genel hizmet personelinin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma ve görev yerini terk etme vb. durumlarda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi ceza verme durumunda idarenin onayı alınacak ve bu ceza idare lehine tahakkuk ettirilecektir sayılı Kanun kapsamında Genel hizmet personelinin alması gereken eğitimler, kanunun öngördüğü sürede Viranşehir Kampındaki Verilen görevi hiçbir şekilde aksatılamadan ve personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından ilgili personeline aldırtmak zorundadır. Bu eğitimle ilgili kurumdan hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir Yüklenici yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak, ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Viranşehir Afad Bürosunun hiçbir sorumluluğu yoktur Başkanlık çeşitli zamanlarda yüklenicinin çalıştırdığı personel tespiti amacıyla sayım yapabilir Yüklenici, kendi personelinin Kurum veya kurum dışı kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan, hizmet kapsamındaki bölgelerde, kuruma ya da kurum personeline ait araçlara verilen zararlardan ve bu zararların tazmininden sorumludur Görev mahallinde, Genel hizmet görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaydan hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye aittir Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan işi kısmen veya tamamen devredemez, başkasını tevkil edemez, ortak alamaz Genel hizmet görevlilerinin yol ve yemek bedelleri Viranşehir Kampının içinde görev yapanlar için ayni olarak ödenecek olmakla beraber Viranşehir Kampının dışında görev yapanlara nakdi olarak ödenecektir. Nakdi alan personelin bordrosunda gösterilecektir. Bu Konuda idari şartname hükümleri uygulanır (Personelin yemek ücreti teklif fiyata dahildir. Yemek gideri olarak aylık 26 gün hesabıyla brüt 4,00-TL hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca, personelin yol ücreti teklif fiyata dahildir. Her Personel için aylık 26 gün hesabıyla günlük geliş-gidiş yol ücreti brüt 3,00-TL/Gün olarak hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Yemek ve yol brüt tutarları Viranşehir Kampı içinde görev yapanlara ayni ve Viranşehir Kampı dışında olanlara nakdi ödenecektir. 7

8 Yüklenici, Genel hizmet görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıramaz Yüklenici, Genel hizmet görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan Genel hizmet görevlilerine veya Ölen genel hizmet görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminatı öder. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar yükleniciden mahsup edilir Yüklenici aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim bildirgesinin bir örneğini personelin giyinme odası olarak kullandığı odaya personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini ve tazminatlarını banka üzerinden yatırdığına dair banka dekontlarını idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Yüklenici Bu tetkikler için personelden ücret almayacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca; personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından İdarenin hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Şart konusu yapılacak hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla idare çalışmaları denetler ve yeterli performansı olmayan personelinin iş çıkışı veya başka bir yere görevlendirilmesini isteye bilir. Yüklenici isteği yerine getirmekle yükümlüdür 6.2 Yüklenici Genel hizmetle personel çalıştırma yanı sıra; 8

9 6.2-1 Yüklenici, personelin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir çizelgeyi her ay (Aylık Çalışma Çizelgesi) idareye vermek zorundadır Görev yerleri belirlenmiş olan personel acil durumlar dışında idarenin bilgisi olmadan başka tarafa kaydırılmayacak. Görev yapan Genel hizmet personelleri hiçbir şekilde başka kurumlarda görevlendirilmeyeceklerdir. Yüklenici, idareye haber vermeden personel değiştirmeyecektir Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş Güvenliğini. Sağlamakla yükümlü olup sorumluluk yükleniciye aittir. MADDE 7 ÇALIŞTIRILACAK GENEL HİZMET PERSONELİNİN SAYISI VE GÖREV TANIMI ve GENEL HİZMETİN ŞEKLİ 7.1 Çalıştırılacak GENEL HİZMET personelsayısı Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında idare tarafından belirlenecek zaman ve sürelerde yüklenici tarafından 130 genel hizmet Personeli (Viranşehir Afet ve Acil Durum Bürosunun Komisyon kararı ile gerektiği kadar işin süresi ve personel sayısı dahil iş artışı yapılacaktır) Genel Hizmet Personeline asgari ücretin % 30 (Yüzde Otuz) fazlası oranında kadar maaş ödenecektir. Maaşların hesaplarına yatırıldığına ait banka dökümanı idareye her ay verilecektir. Personel verilen tüm görevleri yapmakla yükümlü olup, ast-üst ilişkilerine ve görev talimatlarına riayet etmek zorundadır. Çalıştırılacak personel seçiminde, İdarenin belirlediği/belirleyeceği özel kriterler dikkate alınmak zorundadır. Yüklenici her personel için aşağıda istenilen belgelerin bulunduğu dosyayı personelin işbaşı yaptığı tarihten sonra 7 gün içinde idareye teslim edecektir. 1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2) Adli Sicil Kâğıdı 3) İkametgâh Belgesi 4) Sağlık Raporu 5) Öğrenim Belgesi 6) SGK işe giriş bildirgeleri 7) Akciğer grafiği ve BCG aşı belgesi 8) Parazit tahlili 9)Hepatit tetkiki 7.2 GÖREV TANIMI ve GENEL HİZMETİN ŞEKLİ TERCÜMANLIK GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) En az İlkokul Mezunu olmalı b) Sözlü veya yazılı olarak kendisini ifade etmekle birlikte etkin bir şekilde Türkçe- Kürtçe-Arapça hâkim olmalı, c) Tercihen Müftülükten alınmış Dini Konularda yeterlilik belgesine sahip olmak. d) Kamu yönetimi idari prosedürleri konusunda bilgi sahibi olma tercih sebebi olacaktır. e) Sürekli / Tam zamanlı çalışabilmesi, f) Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması, g) Seyahat engeli bulunmaması. h) Günlük görevlerde yardım sağlamak, 9

10 j) İdarenin talep ettiği ve/veya talep edeceği her işi yapmak yanı sıra tutanaklarını hazırlamak ve istenilen dağıtımı yapmak, k) İletişimi sürdürmek bilgi ve desteğe yönelik taleplere anında cevap vermek, l) Çalıştaylar, toplantılar, çalışma turları, eğitimler vs. dahil olmak üzere proje etkinliklerinin hazırlanmasına destek sağlamak, m) Telefon, faks ve e-posta sistemi ile ilgilenmek, n) Belgeleri, malzemeleri, mektup ve raporlarını tercüme etmek, o)toplantıları, küçük ölçekli çalıştaylar vb. etkinlikler sırasında sözlü çeviri yapmak, p) Proje yönetim birimi tarafından, proje ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak, r) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler TERCÜMANLIK GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR -Genel hizmetlerinde bulunan personelden Türkçe-Kürtçe-Arapça bilen personel Arapça yazılı sınava alınacak yazılı sınavdan 60 puan personel Mülakata alınacak Türkçe Arapça Kürtçe konuşabilmesi, ifade yeteneği, düzgün konuşabilmesi hususlarında Mülakata tabi tutulduktan sonra mülakattan 70 puan alan personel tercüman olarak görevlendirilecektir. -Tercümanlığa Görevlendirilecek personel mülakatı geçmiş dahi olsa başka görevlere geçici veya kalıcı olarak verilebilir. Yapılan sınavlar konuşma ve anlama yazma yetenekler ölçmek amacıyladır BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER A)Afkent,fonet, vs sistemlere bilgi giriş raporlara iş ve işlemleri B)Hastane, eczane,okul,kurslar vs çeşitli yerlerin elektronik ortam kayıtlarını tutma. C)Bulunduğu birimde büro hizmetlerine bakma D) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR A) En az lise mezunu B) Bilgisayar sertifikalı (MEB) onaylı C) İyi derecede bilgisayar kullananlar D) Word excel iyi kullanabilen E) Fonet sistemi veya Afkent sistemini kullana bilen F) İzin işlemleri,kimlik değişimi, G) Genel hizmetlerinde bulunan personelden İyi derecede bilgisayar kullanan H) Personel uygulama sınavına alınacak 70 puan alan personel BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ olarak görevlendirilecektir. İ) BİLGİ GİRİŞ VE FONETÇİ Görevlendirilecek personel uygulama sınavını geçmiş dahi olsa başka görevlere geçici veya kalıcı olarak verilebilir. Yapılan sınavlar bilgisayar kullanabilme becerisini ölçmek içindir KLORLAMA GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER A) Suyun klorlanması ve klor miktarı ölçülmesi B) Klor makineler kontrol temizleme solüsyon hazırlama C) Birim sorumlusunun vereceği tüm işler 10

11 KLORLAMA GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı b) Personel uygulama sınavına alınacak 70 puan alan personel klorlama personeli olarak görevlendirilecektir Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a)yük indirme,yük Bindirme,Çadırların tamiri, Her türlü malzemenin taşınması aktarımı her türlü hamaliye Dağıtım işleri b) Boşalan çadırların malzemelerini alma istifleme c)depo çadırların kontrolü d) Bozulan ve hasar gören malzemelerin onarımı e) Market iş ve işlemleri f) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı b) Ağır işlerde çalışabilecek durumda olmak Büro hizmetleri,büroların temizliği,getir götür işleri vs işler GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a)her türlü büro iş ve işlemleri b) Evrak getir işlemleri c) Çay servisi d) Büroların temizliği e) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak Yük indirme bindirme dağıtım (Hamaliye) ve çadır kurulum onarım yardım dağıtım bakım hizmetlileri GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) Araba, minibüs, Otobüs kullandırılabilir. b) Araç sürücüleri askerliğini yapmış en az 5 (Beş) yıl tecrübeli, sürücü belgesi ve 25 ile 45 yaşları arasında olmalıdır. İdarendin uygun görmediği şoför çalıştırılmayacaktır. c)idare tarafından onaylanmayan araç sürücüleri, yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır. d) Şoförler, haftanın mesai günleri olan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Cumartesi, Pazar günlerinde vardiyalı olarak çalışacaktır. Haftalık 45 saat çalışma geçilmeyecektir. 11

12 e) Birim sorumlusunun verdiği tüm görevleri yapmak E sınıfı ehliyetli şoför hizmeti GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a) Sürücüler, düzgün giyimli, bakımlı, günlük tıraşlı, ceket giyip, kravat takmaları gerekmektedir. Sürücülerin uyuşturucu ve alkol düşkünlüğü gibi araç kullanmayı tehlikeli hale sokacak zararlı alışkanlıkları bulunmayacaktır. Araç içerisinde hiç bir şekilde sigara içmeyecekler, her ne sebeple olursa olsun hizmet verdiği kişilerle tartışmaya girmeyeceklerdir. b) E sınıfı ehliyetli olmalı c) İdareye hizmet veren Şoförlerin hız sınırlamalarına ve tüm trafik kurallarına uymaları zorunludur. Sürücülerinin trafik kurallarına uymamasından dolayı kesilen trafik ve park cezaları yükleniciye aittir. d) Sürücüler ile yüklenici arasındaki çalışma ilişkileri özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Sürücülerin ücretleri, SGK primleri, vergi, işsizlik sigortası primleri, fazla mesai hakları, tazminat hakları ve benzeri her türlü hak ve taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır e) İdarenin hizmetinde veya hizmet dışında araçların kullanılması sırasında meydana gelen kazalarda veya araç sürücülerinin kaza harici davranışları neticesinde ortaya çıkan bedeni, maddi, manevi ve sair her türlü zarar ve hasarlar ile tazminat taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici bu konuda İdareden hiçbir hak talebinde bulunamaz. Bu sorumluluk, araç içindeki şahıslara, araç dışındaki şahıslara ve diğer araçlara ve eşyaya verilen zararları da kapsar Eczane Kalfası GÖREV TANIMI GÖREVİNDE YAPILAN İŞLER a) Eczane birim sorumluluğu verdiği tüm işleri yapma Eczane Kalfası GÖREVİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDEKİ ÖZEL DURUMLAR a).bu işte tecrübeli olmalı MADDE 8 RESMÎ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE YILBAŞI TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 8.1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Emek ve Dayanışma günü ve Gençlik ve Spor Bayramı olmak vs toplam 14,5 gün olup 130 personel çalışacaktır İhale konusu işin yürütülmesi aşamasında, fazla çalışma yaptırılmayacak olup, haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla gerekli planlama yapılacaktır. TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN RAMAZAN BAYRAMI ARİFESI 1/2 GÜN - 27 TEMMUZ PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 1 I.GÜN 28TEMMUZ - 12

13 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 29 TEMMUZ SALI - RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN - 30 TEMMUZ ÇARŞAMBA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 A(USTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI ARIFESİ. 1/2 GÜN 03 EKİM CUMA KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN 04 EKİM CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 05 EKİM PAZAR KURBAN BAYRAMI 3.GÜN O6EKİM P.AZARTESI KURBAN BAYRAMI - 4GÜN O6EKİM SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 29 EKİM ÇARŞAMBA. YILBAŞI -- IGÜN IOCAK Perşembe ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! 1 GÜN 23 NİSAN Perşembe EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS Cuma ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN - 19 MAYIS PAZARTESİ Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda alınacak cezalar MADDE 9-1 Teknik şartnamede öngörülen maddelerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmemesi durumunda veya İdare ve / veya çadırkent yönetim ve ilgili birimi amirleri tarafından, Genel Hizmet personelinin ihlal ettiği kural veya kurallar tespit edildiğinde aşağıda belirtilen miktarlardaki para cezası yükleniciden kesilebilir. Tutanaklarda yüklenici yetkilisi imzası olacaktır. Ancak yüklenici yetkilisi imzadan kaçınırsa tutanak yine aynen işleme konulacaktır. Bir (1) ay içerisinde aynı konuda birden fazla cezai işleme tabi tutanak yazıldığında aylık hak edişin 1/100 (yüzde biri) oranında ceza kesilebilecektir. 9-2 Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmaması durumunda eksik çalıştırılan her bir personel için günlük 400 TL, Raporlu personelin yerine eleman konmaması durumunda her gün için her eksik personel kişi başına 400 TL ceza alınabilecektir. 9-3 Giren çıkan elemanlın ay sonunda toplu liste halinde idareye istenen belgelerle birlikte bildirilmemesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir. 13

14 9-4 Çalıştırılan personelin şartnamede (Madde 5 de) belirtilen kurallara uygun davranmaması halinde personel başına günlük 500 TL ceza alınabilecektir. 9-5 İdare onayı alınmadan belirlenmiş bölgelerde görev yapan personelin haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir. 9-6 Yapılan bir hata nedeniyle demirbaş veya sabit bir malzeme zarar görmüş ise yüklenici bunun bedelini o günkü değer üzerinden öder. 9-7Yüklenici çalıştırdığı personelin her birine her ay bordro verecek, bordroda personelin alacağı brüt ücret, kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu ücreti, cezai ücret ve net ücret belirtilecektir. Yükleniciden personele bordro vermemesi durumunda kişi başına 250 TL ceza 9-8 Yükleniciye; hesabına ödeme yapıldıktan sonra 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde personelin maaşlarını ödenecektir. Ödemediği takdirde yüklenicinin hak edişinden günlük 5000 TL ceza kesilebilecektir. 9-9 Yüklenicinin idareden izinsiz olarak personeli işe alma durumunda 3000 TL ceza kesilebilecektir Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma birimlerin ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler ilgili birim ve-veya yönetimin emirleri yerine getirmek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir Ayrıca 4857 Sayılı İş kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları belirtilen oranda uygulanacaktır. Sıra No Kanun Madd esi Ceza Maddesi Fiil YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklama İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, iş yerinin bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 152 (*) (**) (***) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinden çalıştırılan her işçi için. (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı İşyerinin muvazaalı olarak bildirmemek İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl 14

15 işveren ile vekillerine ayrı ayrı /a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak /a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak /b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek /b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak /c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak /a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek /a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek /a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 505 Bu durumdaki her İşçi İçin Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi ve her ay için /c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak /b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 247 Bu durumdaki her İşçi için

16 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışması usullerine uymamak Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi Özlük dosyasını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi İçin /h 106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek /2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi

17 vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş öüfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak /2 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek Yüklenici firma işçilerine ilişkin bir önceki ayın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığına dair hesap ekstresini hak ediş belgesinin ekinde bulundurmak ve kuruluşlar adına SGK dan aldığı iş yeri numarasını ile bünyesinde çalıştırdığı işçilerin bir aylık bildirgelerini her ay idareye belgelemek zorundadır. Bu bildirgelerin eksik gün ve üzerinden bildirim yapıldığı, çalıştırılan işçi sayısından fazla veya eksik bildirim yapıldığı veya hiç bildirim yapılmadığının idarece belirlenmesi durumunda, yüklenici firmaya eksikliklerinin tamamlayıncaya kadar hak ettiği istihkakları ödenmez ve sözleşme bedelinin %1 i tutarında ceza kesilir. Ayrıca işlem yapılmak üzere durum bir yazı ile SGK sigorta müdürlüğüne bildirilir. Bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ödemedeki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici firma tarafından eksiklerin tamamlanmaması halinde aylık hak edişi ödenmez ve en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca idarenin uğradığı zarar ziyan yüklenici firmadan tahsil edilir. 9-13Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin ücretlerini hesaba para yatırıldıktan sonra 3 gün içinde ödemek zorundadır. İşçi ücretlerini süresi içinde kasten ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, teknik şartnamede 9-11 deki maddeler uyarınca gerekçeleri belirtilmek ve yılı için belirlenen idari para cezası verilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne bildirilir.. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir. Taahhüt evrakı ödeme emri belgesine bağlandığı halde, işçi ücretlerinin süresi içinde kasten ödenmediği tespiti halinde ödenmeyen ücretler, firmanın takip eden ödeme hakkedişinden kesilerek çalışanlarının hesabına aktarılacaktır. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İdarenin izni olmadan banka veya şube değiştirilmeyecek olup İşçi ücretlerini 3 (Üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. 17

18 9-14 Sözleşme süresi içinde her ayın 15i ne kadar yüklenici firma tarafından fatura kesilmemesi halinde en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek, ihtarname verilir durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin sözleşme feshedilecektir Yüklenicin işçilerden elden para aldığın tespiti halinde sözleşme bedelinin %1 oranında ceza verilerek ihtar çekilir. Olayın tekrarı halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. (Personelin verdiği şikâyet dilekçesi personelin güvenliği nedeniyle ekte sunulmayacaktır) Kamp yönetimi tarafından verilen görevi teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanlarına işi yavaşlatması birimlerin ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda iş yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler ilgili birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı takdirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir. İşin yürütülmesine ilişkin kayıt tutma ve tutanak zorunluluğu MADDE 10- (İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde, yüklenici tarafından temin edilecek vardiya defterleri düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya defterini. İnceleyebilirler. İdare ve Yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazılan ile vardiya defterine tarih ve saat belirterek tespitlerini yazabileceklerdir. Ayrıca bahse konu hizmetin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kayıt ve tutanaklar kullanılacaktır. a) İşyeri Teslim Tutanağı b) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı c) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi d) İşçi günlük imza takip cetveli e) İşçi aylık Püantaj Cetveli. Muayene kabul işlemleri MADDE 11- (1) En az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon aylar itibariyle hizmetlerin işlerinin sözleşme/şartname hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler Hakkedişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu; Yüklenici ilgili aya ait SGK na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun belgelerini ibraz ettiğini, İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordroların uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa fazla mesailerini gösterir.) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK ca verilmiş olan sigorta sicil numaralarla uyumlu olduğunu, 18

19 Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu; tespit ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir. Görevlilerin ücret durumu MADDE 12 (1) Çalıştırılacak bütün personele brüt asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir. Sigorta prim oranı 2 dir yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü Genel Hizmet personeli çalıştırılacak olup; bu günlerin (O1 Ağustos O1 Ağustos 2015) toplamı 14,5 gündür. Bir günde çalıştırılacak personel sayısı 130 kişi olacağından, 14,5 günde toplam 1885 gün olmak üzere, personele 4857 sayılı İş Kanunu nun 47 maddesi uyarınca ücret ödeyecektir Genel Hizmet personelinden hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır. Sadece idarenin onayı alınarak cezai kesintiler yükleniciden kesilecektir. MADDE 13 :Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; 4857 Sayılı İŞ KANUNA ile 4857 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu konu ile ilgili Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 14. İŞÇİ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI: Yüklenici 4857 sayılı iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalar(portör muayeneleri iş güvenliği kursları uzmanlarca yapılarak) üç aylık raporlar halinde idareye sunulacaktır Yüklenici her türlü iş sağlığı ve iş emniyetini alacak gerekli bilgilendirme ve iş sağlığı (portör muayeneleri) kontrollerini yaptıracak bunların tutanaklarını ve raporlarını idareye sunacaktır MADDE 16DİĞER HUSUSLAR İdare, görevlendirecek Genel Hizmet personelinin çalışma esaslarını, çalışma saatlerini ve görev yerlerini ortaya çıkan ihtiyaçlara ve durumlara göre, haftalık 45 saatlik azami çalışma süresini geçmemek kaydıyla değiştirebilir. Yüklenici bu konuda idare taleplerini dikkate almak zorundadır Kontrol teşkilatı, koruma ve güvenlik hizmetlerinin şartname ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler Bu şartnamede yer almayan hususlarda 4857 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanır Yüklenici faaliyetlerinden her türlü resmi, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan tüm personel ile ilgili doğabilecek mükellefiyetler, ücret, vergi, SSK primi tüm yasal haklar tamamen yükleniciye aittir Çalışan personelin kurum ortamına uyum sağlayamadığı veya yaptığı işlerde hataları azami olarak 3 (üç) kez tutanakla tespit edildiği takdirde iş akdi derhal feshedilecektir. Yürürlükteki İş Kanunu gereği iş akdinin feshinden kaynaklanan tazminat ve haklardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici çalışan personelinin tüm haklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, genel tatil vb.) karşılamak 19

20 zorundadır. Bununla ilgili olarak sözleşme imzalanması aşamasında idareye taahhütname verilecektir Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11. Maddesine istinaden; İdare ve kontrol teşkilatı, yüklenicinden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir Yüklenici sağlık sorunları nedeniyle çalışması sakıncalı görünen kişileri işe almayacaktır Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Tetkikler için tüm giderler yükleniciye aittir Personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından Çadır kent yerleşkesinin idaresine hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Meydana gelen zarar, firma yetkilisine bildirimden (1) bir sonra eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecektir. Aksi taktirde bu tazmin idare tarafından yapılır ve yaptırılır ve yaptığı masrafı firmanın ilk istihkakından kesilir İdare iş esnasında veya iş bitiminde ihbar olması halinde lüzum hasıl olur ise firmaya ait işçilerinin üstlerini ve eşyalarını arayabilir. 20

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İLE SOSYAL İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.11.2012-31.10.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı