632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ"

Transkript

1 Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından: 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4/6/2011 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 4/6/2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır. 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamına giren sözleşmeli personelden; sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuna atanacaklar için bilgi amaçlı olarak (I) sayılı Liste düzenlenmiştir sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları ise anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenerek (II) sayılı Listede gösterilmiştir. Tebliğ olunur.

2 Sözleşmeli Personel Pozisyon (I) SAYILI LİSTE (190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Sözleşmeli Personel Pozisyon yla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunanlar) Çocuk Eğiticisi Çocuk Eğiticisi GİH 3-13 Çözümleyici Çözümleyici GİH 1-9 Daktilograf Daktilograf GİH 5-13 Eğitim Uzmanı Eğitim Uzmanı GİH 1-9 Fotoğrafçı Fotoğrafçı GİH 1-13 Gemi Adamı Gemi Adamı GİH 1-13 İnfaz ve Koruma Memuru İnfaz ve Koruma Memuru GİH 5-13 Kameraman Kameraman GİH 1-13 Mütercim Mütercim GİH 1-9 Programcı Programcı GİH 1-10 Redaktör Redaktör GİH 1-9 Şoför Şoför GİH 5-15 Tercüman Tercüman GİH 1-10 Uzman Uzman GİH 1-13 Zabıt Katibi Zabıt Katibi GİH 5-13 Avukat Avukat AH 1-9 Din Görevlisi Din Görevlisi DH 3-9 İmam-Hatip İmam-Hatip DH 1-12 Kuran Kursu Öğreticisi Kuran Kursu Öğreticisi DH 1-12 Müezzin-Kayyım Müezzin-Kayyım DH 3-13 Vaiz Vaiz DH 1-9 Öğretmen Öğretmen EÖH 1-9 Biyolog Biolog SH 1-8 Çocuk Gelişimcisi Çocuk Gelişimcisi SH 1-10 Daire Tabibi Daire Tabibi SH 1-8 Diş Tabibi Diş Tabibi SH 1-8 Diyetisyen Diyetisyen SH 1-9 Ebe Ebe SH 1-12 Eczacı Eczacı SH 1-8 Fizyoterapist Fizyoterapist SH 1-8 Hemşire Hemşire SH 1-13 Laborant Laborant SH 3-12 Odyolog Odyolog SH 1-13 Psikolog Psikolog SH 1-8 Sağlık Fizikçisi Sağlık Fizikçisi SH 1-8 Sağlık Memuru Sağlık Memuru SH 1-13 Sağlık Teknikeri Sağlık Teknikeri SH 1-10 Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknisyeni SH 3-12 Sosyal Çalışmacı Sosyal Çalışmacı SH 1-8 Tabip Tabip SH 1-8 Uzman Tabip Uzman Tabip SH 1-7 Uzman (TUTG) Uzman (TUTG) SH 1-7 Veteriner Hekim Veteriner Hekim SH 1-8

3 (190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Sözleşmeli Personel Pozisyon yla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunanlar) Sözleşmeli Personel Pozisyon Bölge Plancısı Bölge Plancısı TH 1-8 Dekoratör Dekoratör TH 1-10 Fizikçi Fizikçi TH 1-8 Grafiker Grafiker TH 1-8 Heykeltraş Heykeltraş TH 1-8 Jeofizikçi Jeofizikçi TH 1-8 Kadastro Teknisyeni Kadastro Teknisyeni TH 3-12 Kaptan Kaptan TH 1-15 Kimyager Kimyager TH 1-8 Laborant Laborant TH 3-12 Makinist Makinist TH 1-10 Mimar Mimar TH 1-8 Mühendis Mühendis TH 1-8 Pilot Pilot TH 1-8 Restoratör Restoratör TH 1-10 Sosyolog Sosyolog TH 1-9 Şehir Plancısı Şehir Plancısı TH 1-8 Teknik Ressam Teknik Ressam TH 1-12 Tekniker Tekniker TH 1-10 Teknisyen Teknisyen TH 3-12 Topoğraf Topoğraf TH 1-12 Uçak Kontrol Makinisti Uçak Kontrol Makinisti TH 1-12 Aşçı Aşçı YH 5-15 li li YH 5-15 Mübaşir Mübaşir YH 5-15

4 (II) SAYILI LİSTE (190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Sözleşmeli Personel Pozisyon yla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunmayanlar) Sözleşmeli Personel Pozisyon Arşiv Uzmanı Uzman GİH 1-13 Arşiv ve Araştırma Uzmanı Uzman GİH 1-13 Büro Görevlisi Memur GİH 5-15 Büro Memuru Memur GİH 5-15 Büro Personeli Memur GİH 5-15 Dans Uzmanı Usta Öğretici GİH 5-15 Destek Elemanı Memur GİH 5-15 Dizgi Operatörü Matbaacı GİH 5-15 Editör Uzman GİH 1-13 Eğitici Usta Öğretici GİH 5-15 Foto Dizgi Operatörü Matbaacı GİH 5-15 Foto Mekanikçi Matbaacı GİH 5-15 Güverte Lostromosu Gemi adamı GİH 1-13 Işıkçı Memur GİH 5-15 İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu Uzman GİH 1-13 İşaret Dili Tercümanı Memur GİH 5-15 Kurgucu Uzman GİH 1-13 Makine zabiti Gemi adamı GİH 1-13 Montaj Operatörü Matbaacı GİH 5-15 Muhabir Uzman GİH 1-13 Mücellit Matbaacı GİH 5-15 Mütercim/Tercüman Mütercim GİH 1-10 Müzikçi Memur GİH 5-15 Ofset Baskı Operatörü Matbaacı GİH 5-15 Ofset Operatörü Matbaacı GİH 5-15 Öğretici Usta Öğretici GİH 5-15 Öğretici/Dokumacı Usta Öğretici GİH 5-15 Öğretici/İşlemeci Usta Öğretici GİH 5-15 Proje Değerlendirme Uygulama Uzmanı Uzman GİH 1-13 Proje Koordinatörü Uzman GİH 1-13 Proje Uzmanı Uzman GİH 1-13 Resim Seçici Memur GİH 5-15 Sekreter/Daktilograf Sekreter GİH 5-15 Senarist Uzman GİH 1-13 Sesci Memur GİH 5-15 Sınav Araştırma Uzmanı Uzman GİH 1-13 Sınav leri Uzmanı Uzman GİH 1-13 Sınav Uygulama ve Değerlendirme Uzmanı Uzman GİH 1-13 Sınırlı Makina Zabiti Gemi adamı GİH 1-13 Sistem Çözümleyicisi Çözümleyici GİH 1-9 Sistem Programcısı Çözümleyici GİH 1-9 Stüdyo Yönetmeni Uzman GİH 1-13 Tapu Arşiv Uzmanı Uzman GİH 1-13 Tashihci Uzman GİH 1-13 Teknik Yönetmen Uzman GİH 1-13 Test Geliştirme Uzmanı Uzman GİH 1-13 Uluslararası İlişkiler Uzmanı Uzman GİH 1-13 Usta Gemici Gemi adamı GİH 1-13 Vardiya Zabiti Gemi adamı GİH 1-13 Yağcı Gemi adamı GİH 1-13 Yapımcı Uzman GİH 1-13 Yardımcı Kameraman Memur GİH 5-15 Yayın Koordinatörü Memur GİH 5-15 Yazma Eser Patoloji Uzmanı Uzman GİH 1-13 Yazma Eser Uzmanı Uzman GİH 1-13 Yer Hostesi Memur GİH 5-15 Yönetmen Uzman GİH 1-13

5 (II) SAYILI LİSTE (190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Sözleşmeli Personel Pozisyon yla Aynı Unvanlı Memur Kadrosu Bulunmayanlar) Sözleşmeli Personel Pozisyon İngilizce Öğretmeni Öğretmen EÖH 1-9 Biyolog veya Tıbbi Biyolog Biolog SH 1-8 Diğer Sağlık Personeli Sağlık Memuru SH 1-13 Doktor Tabip SH 1-8 Röntgen Teknisyeni Sağlık Teknisyeni SH 3-12 Tıbbi Sekreter Sağlık Memuru SH 1-13 Veteriner Veteriner Hekim SH 1-8 Başmakinist Makinist TH 1-10 Bilgisayar Mühendisi Mühendis TH 1-8 Çevre Mühendisi Mühendis TH 1-8 Deniz Trafik Başkılavuzu GSK Uzmanı TH 1-8 Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı Uzman TH 1-13 Deniz Trafik Kılavuzu Uzman TH 1-13 Diğer Teknik Personeli Uzman TH 1-13 Dispeç Uzman TH 1-13 Elektrik Mühendisi Mühendis TH 1-8 Elektronik Mühendisi Mühendis TH 1-8 Elektronikçi Teknisyen Teknisyen TH 3-12 Fizik veya Elektronik Mühendisi Mühendis TH 1-8 Fresk Ressamı Restoratör TH 1-10 Harita Mühendisi Mühendis TH 1-8 Hava Trafik Kontrolörü Uzman TH 1-13 Helikopter Makinisti Makinist TH 1-10 İnşaat Mühendisi Mühendis TH 1-8 Jeoloji Mühendisi Mühendis TH 1-8 Kaptan Yardımcısı Kaptan TH 1-10 Konservatör Restoratör TH 1-10 Kule Şefi Uzman TH 1-13 Laboratuvar Teknisyeni Teknisyen TH 3-12 Makina Mühendisi Mühendis TH 1-8 Makine veya Bilgisayar Mühendisi Mühendis TH 1-8 Meydan Kontrolörü Uzman TH 1-13 Mizanpajcı Grafiker Grafiker TH 1-10 Mühendis (Re. Şef. Ope.) Mühendis TH 1-8 Peyzaj Mimarı Mühendis TH 1-8 Seramikçi Dekoratör TH 1-10 Set Teknisyeni Teknisyen TH 3-12 Sınırlı Başmakinist Makinist TH 1-10 Sınırlı Kaptan Kaptan TH 1-10 Teşhir Uzmanı Dekoratör TH 1-10 Uçak Bakım Makinisti Uçak kontrol makinisti TH 1-10 Uçak Elektronikçisi Teknisyen TH 3-12 Uçuş Teknisyeni Teknisyen TH 3-12 Uzakyol Başmakinisti Makinist TH 1-10 Uzakyol Kaptanı Kaptan TH 1-10 Yer Kontrolörü Uzman TH 1-13 Ağ reisi ve ağ örücüsü Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Dalgıç Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Deniz Sondorü Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Destek Personeli li YH 5-15 Dokumacı Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Fiziki Destek Elemanı li YH 5-15 Hattat Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Kalemkar Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Kat lisi li YH 5-15 Kostümcü Terzi YH 5-15 Kuaför Berber YH 5-15 Kurşuncu Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Sedefkar Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Taş İşleyici Teknisyen Yardımcısı YH 5-15 Vitray Ustası Teknisyen Yardımcısı YH 5-15

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1 Bakanlar Kurulu Kararının; Tarihi ve No su : 6/6/1978-7/15754 Dayandığı Kanun : 14/7/1965-657, 28/2/1978-2143 Yayımlandığı Resmi Gazete : 28/6/1978-16330

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod 76653 76802 76901 77057 77156 77404 77909 78006 78253 79558 79806 79855 80051 80200 81000 81158 81257 81406 81505 81752 81851 83154 33067 41152 41350 41509 41707 41806 41905 41954 41970 42036 42077 42309

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

1/69 375 SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI Özlem KÖSEK Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı