TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1

2 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda kariyer imkanları 2

3 4 Temmuz 2000 Tarihinde 4587 Sayılı Kanun ile, Türkiye nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak üzere AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. 3

4 Kamu yönetimi reformu çerçevesinde değişen ihtiyaçları karşılamak için, 3 Haziran 2011 Tarih ve 654 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, ABGS yerine icracı bir bakanlık olan AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI oluşturulmuştur. Bakanlığın mevcut görevleri aynı kalmakla birlikte, Genel Sekreterlik makamı Müsteşarlık, Genel Sekreter Yardımcılıkları ise Müsteşar Yardımcılığı olarak değiştirilmiş ve Türk Ulusal Ajansı ile Türk Akreditasyon Kurumu Bakanlık bünyesine dahil edilmiştir. Kurumun teşkilat yapısı, Başkanlıkların sayısı ve isimleri ise aynen muhafaza edilmiştir. 4

5 AB BAKANLIĞI NIN GÖREV ALANI 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunun yürütülmesidir. Bu kapsamda açığa çıkan tüm hizmetler AB Bakanlığı tarafından aktif olarak yürütülür. 5

6 Türkiye nin AB üyeliğine hazırlanmasında; Kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Katılımcı demokrasi kapsamındaki tüm unsurlardan gelecek katkıları teşvik etmek, STK lar Üniversiteler Medya Yerel Yönetimler Özel Sektör AB nin temel değerlerinin toplumun tüm katmanları arasında benimsenmesine destek olmak. 6

7 AB BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ Yargı ve Temel Haklar Faslı hariç, tüm fasılların koordinasyonu çeşitli kurum ve kuruluşlarca üstlenilmiştir. Ancak AB Bakanlığı sürecin bütününe bakmakta ve işleyişini takip etmektedir. Dolayısıyla AB sürecinde her kurum AB Bakanlığı ile irtibat halindedir. Müzakerelerdeki Rolü: Müzakerelerin genel koordinasyonu Ulusal Programın hazırlanması ve İlerleme raporlarına katkı yapılması Fasılların açılması / kapanması ve ilgili gerekli belgelerin hazırlanması AB kurumları ile gerekli iletişimin ve mütabakatın sağlanması Kurumlara mevzuat uyumu ile ilgili teknik, kurumsal ve mali destek sağlanması Mevzuat taslaklarının AB teminolojisine uyumu 7

8 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ tır. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA dır. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk ILICAK tır. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Sayın Dr. F. H. Burak ERDENİR, Sayın Ahmet YÜCEL, Sayın Dr. Mehmet CANGİR ve Sayın Dr. Fatih HASDEMİR dir. 8

9 9

10 SİYASİ İŞLER BAŞKANLIĞI Yargı ve Temel Haklar faslı Siyasi Kriterler, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik RİG Sekreteryası SEKTÖREL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI Taşımacılık, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa şebekeleri SOSYAL, BÖLGESEL ve YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI İşletme, Sanayi, Bilgi Toplumu, Medya, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, İstihdam politikaları, Sosyal ve Bölgesel Politikalar ile Yapısal Araçlar Birlik Ajans ve Programlarına katılım 10

11 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI Ekonomik Kriterler, Ekonomik ve Parasal Birlik, İstatistik, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Hizmetlerin Serbest Dolaşımı, Mali Hizmetler, Vergilendirme, Mali Kontrol, Bütçe TEK PAZAR VE REKABET BAŞKANLIĞI Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Şirketler Hukuku, Rekabet Politikası, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Kamu Alımları, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler TARIM VE BALIKÇILIK BAŞKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Balıkçılık 11

12 KATILIM POLİTİKASI BAŞKANLIĞI Müzakere Sürecinin Koordinasyonu, Fasılların Açılışı ve Kapanışı, IKUK toplantıları Ulusal Program ve İlerleme Raporu gibi Belgelerin Hazırlanması SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM VE KÜLTÜR BAŞKANLIĞI İç ve Dış Kamuoyunun Bilgilendirilmesi; Özel Sektör, Yerel Yönetimler, STK lar ve Üniversiteler ile İşbirliği AB İletişim Stratejisi nin Uygulanması MALİ İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Katılım Öncesi Mali Yardım Anlaşmalarının Hazırlanması, Müzakere Edilmesi Mali Yardımların Programlanması, İzlenmesi, Yönlendirilmesi, Değerlendirilmesi ve Koordine Edilmesi PROJE UYGULAMA BAŞKANLIĞI AB Bakanlığı tarafından doğrudan gerçekleştirilen projelerin geliştirilmesi ve uygulanması Kamu ve sivil toplumun proje geliştirme kapasitesinin arttırılması 12

13 AB HUKUKU BAŞKANLIĞI AB Hukuku hakkında inceleme ve hazırlanan düzenlemelerin AB müktesebatına uygunluğu hakkında görüş bildirme ÇEVİRİ VE EŞGÜDÜM BAŞKANLIĞI Müktesebat çevirilerinin koordinasyonu ve denetimi AB terminolojisi için veri tabanı hazırlanması EĞİTİM VE KURUMSAL YAPILANMA BAŞKANLIĞI AB Kurumları ve üyeleri tarafından doğrudan sağlanan teknik desteğin koordinasyonu Kamu görevlileri için AB konusundaki eğitim ve staj faaliyetleri ARAŞTIRMA VE DÖKÜMANTASYON BAŞKANLIĞI AB süreci ile ilgili akademik araştırmaların takibi Bilgi edinme 13

14 AB BAKANLIĞI NDA KARİYER OLANAKLARI AB Bakanlığı Çalışma Ortamı AB Bakanlığı az sayıda personel ile etkin bir şekilde çalışmak üzere kurulmuştur yılları arasında 50 civarında olan personel sayısı, son yıllardaki alımlar sonucunda ancak 300 e ulaşmıştır. Etkin bir çalışma için kurumda bürokratik basamakların sayısı az tutulmuştur. Daire Başkanı ve Şube Müdürü gibi kadrolar ihdas edilmemiştir. Personel doğrudan Genel Müdür seviyesindeki Başkanlara bağlı olarak çalışır. Her personelin zaman zaman doğrudan Müsteşar Yardımcıları, Müsteşar ve Bakan ile çalışmaları da söz konusu olmaktadır. Bakanlık içerisinde genel olarak herkesin fikrine değer verilen bir uyum ortamı hakimdir. AB Bakanlığı genel olarak AB İşleri Uzmanlığı ve Mütercim Tercüman kadrolarında personel istihdam eder.

15 AB BAKANLIĞI NDA KARİYER OLANAKLARI Mütercim Tercüman kadrosundaki personel Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığı nda çalıştırılmaktadır. Görevleri arasında; AB müktesebatı kapsamındaki anlaşmaların, mevzuatın ve ABAD kararlarının çevirilerini yapmak, Özel tercüme bürolarına yaptırılan mevzuat çevirilerinin redaksiyonu, İlerleme raporu gibi belgelerin Türkçeye çevirisini yaparak Bakanlığın ve Türk halkının kullanımına sunmak. RİG, IKUK ve Bakanlık bünyesindeki benzer yapıların basın duyurularına ait çevirileri yapmak. Mütercim tercümanlar zaman zaman yurt dışı görevlerine gitmektedir ve kurum içerisindeki eğitim imkanlarından faydalanmaktadırlar.

16 AB BAKANLIĞI NDA KARİYER OLANAKLARI AB İşleri Uzmanlığı ve İşe Alım Süreci AB İşleri Uzmanları, kurum bünyesinde AB uyum süreci ile ilgili gerçekleştirilen her türlü nitelikli görevin yerinde getirilmesinde söz sahibidir. Uzman yardımcıları 3 yıllık bir süre sonunda uzmanlaşacakları konuda bir tez hazırlayarak uzmanlık sınavına girmektedirler. Bu sınavda başarılı olanlar AB İşleri Uzmanı unvanı alırken, 6 aylık süre içerisinde bu sınavda 2 kez başarısız olanlar uygun görülen diğer bir kadroya geçirilirler yılında 91, 2011 yılında ise 50 uzman yardımcısı alınmıştır. Bu sınavlarda KPSSP 8 puanı istenmiş, ayrıca KPDS de 80 alma şartı getirilmiştir. Ayrıca yine 2011 yılında bir defaya mahsus olmak üzere deneyim şartı aranarak doğrudan 40 adet uzman istihdam edilmiştir.

17 AB BAKANLIĞI NDA KARİYER OLANAKLARI AB İşleri Uzmanlarının Yükselme Olanakları Kurumdaki koordinatör görevi alan tüm personel ile 15 başkanın 8 i ve 4 Müsteşar Yardımcısının 1 i AB İşleri Uzmanlığından gelmektedir. Bunun dışında AB İşleri Uzmanları kurumun Brüksel deki ve ilerde diğer AB ülkelerinde de açılması muhtemel yapılanmalarında görev alabilmektedir. AB Uzmanı olarak görev yapan kişiler AB bürokrasisi ya da mali yardım projeleri ile ilgili olarak çalışan yerli ve yabancı bir çok kurum ve firmaya geçebilmektedir.

18 AB BAKANLIĞI NDA KARİYER OLANAKLARI AB Bakanlığı nda Staj İmkanı Kurumumuzda her yıl 3. sınıftan 4. sınıfa geçen üniversite öğrencileri için ücretsiz staj imkanı verilmektedir. Stajlar Haziran - Eylül ayları arasında 2 şer haftalı süreler halinde gerçekleştirilmektedir. Staj başvuruları için dilekçeler her yıl Mayıs ayında kabul edilmektedir. Kurumumuzda Staj Yaparak; Türkiye nin AB müzakere süreci hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Kamu içerisinde modern ve dinamik yapısıyla öne çıkan bir bakanlıkta çalışma deneyimine sahip olabilirsiniz. Ayrıca stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilen sertifikaya sahip olabilirsiniz.

19 TEŞEKKÜRLER! Pınar TANLAK Avrupa Birliği Bakanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6004 Kabul Tarihi: 7/7/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, İlkeler, Görev ve Yetkiler Amaç ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı