TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI"

Transkript

1 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi Teknikerliði 6343 Açýkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 1038 Adalet Hukuk 1045 Aðaç Ýþleri Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði 1052 Aðýz Diþ Saðlýðý Saðlýk Ýdaresi 4551 Ana-Çocuk Saðlýðý Ebelik Hemþirelik 4419 Anaokulu Öðretmenliði Anaokulu Öðretmenliði 1075 Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5203 Antrenörlük ve Seyislik Veteriner 5219 At Antrenörlüðü 5536 Atçýlýk ciliði 1098 Arýcýlýk 1103 Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 5543 Av ve Yaban Hayatý Orman Mühendisliði 1119 Avrupa Topluluðu Avrupa Birliði Ýliþkileri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 6359 Ayakkabý Tasarýmý Deri Mühendisliði Moda Tasarýmý 1126 Baðcýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1133 Bahçe Ziraatý 6093 Bakýr Çalgýlar Nefesli Çalgýlar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 1149 Balýk Yetiþtiriciliði Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 1156 Banka ve Sigorta Yönetimi Aktüerya 1163 Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk Ekonometri 114 ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 1179 Bankacýlýk Bankacýlýk Ekonometri Uluslararasý cilik 1186 Besicilik 4988 Bilgi Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgi Yönetimi 5226 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 5233 Bilgisayar Destekli Makine Döküm Öðretmenliði 5249 Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Kons. Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. Üretim Mühendisliði 1207 Bilgisayar Destekli Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1297 Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr.

2 Uluslararasý cilik 1214 Bilgisayar Destekli Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý 3855 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Endüstriyel Tasarým Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 1237 Bilgisayar Donanýmý Bilgi Teknolojileri 1244 Bilgisayar Operatörlüðü Bilgisayar Bilimleri 1251 Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Bilgisayar Mühendisliði 1267 Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Öðretmenliði 1274 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 1281 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sis Bilgisayar Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar-Enformatik Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri Fizik Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Meteoroloji Mühendisliði Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar Yazýlým Mühendisliði 3862 Biliþim-Yönetim Bilgi Yönetimi 5256 Bitki Koruma Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Orman Mühendisliði 4995 Bitkisel Üretim Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5263 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Biyokimya Teknikerliði Biyokimya Biyoloji Kimya 1318 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Mühendisliði Elektrik Borsa ve Finans Bankacýlýk Ekonometri 1325 Boya Teknolojisi Kimya 5573 Boya ve Ýzolasyon Uygulama Teknikleri 1348 Büro Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði 1355 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Ýliþkiler 5809 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 1362 Cam Cam 1378 Cam-Seramik Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 5816 Cerrahi Teknikerliði Hemþirelik 1385 Cevher Hazýrlama Maden Mühendisliði 5589 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Çay Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1413 Çevre Biyokimya 1429 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Biyoloji 1436 Çevre Koruma Çevre Mühendisliði Kimya 4567 Çevre Saðlýðý 1443 Çini Ýþlemeciliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5596 Çocuk Geliþimi Anaokulu Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. Okul Öncesi Öðretmenliði 4322 Deðirmencilik Gýda Mühendisliði 5279 Dekor Tasarýmý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý

3 Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Sahne Tasarýmý 1473 Demiryolu Araçlarý 1496 Deniz Elektroniði Deniz Teknolojisi Mühendisliði 1501 Deniz Haberleþme Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Elektrik- Güverte 1524 Deniz ve Liman Deniz ciliði ve Yönetimi Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Denizcilik leri Yönetimi 5004 Deri Ýþleme Teknolojisi Deri Mühendisliði 5601 Deri Teknolojisi 1547 Dericilik 1531 Deri Konfeksiyon Giyim Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði 1554 Dýþ Ticaret Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 4831 Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Avrupa Birliði Ýliþkileri Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý cilik 1561 Diþ Protez Saðlýk Ýdaresi 1584 Diþ Teknik Sekreterliði Büro Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði Diyaliz Hemþirelik 5911 Doðal Taþ Dekorasyonu Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði Mimarlýk 5927 Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Enerji Öðretmenliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Tesisat Öðretmenliði 1605 Doðalgaz ve Isýtma Enerji Öðretmenliði 1612 Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tek. Tesisat Öðretmenliði 1628 Dokumacýlýk ve El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Döküm Döküm Öðretmenliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 1642 Duvar Süsleme Sanatlarý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5293 e-ticaret Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 1658 Ebelik Ebelik Hemþirelik 4574 Eðitim Önlisans Sýnýf Öðretmenliði 1665 Ekmekçilik Gýda Mühendisliði 1688 El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Elektrik Bilgisayar ve 1709 Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliði 3885 Elektrik-Elektronik Teknikerliði 1716 Elektronik Elektrik Elektronik Haberleþme

4 Enerji Öðretmenliði Fizik Meteoroloji Mühendisliði 5617 Elektronörofizyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4847 Emlak ve Emlak Yönetimi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 1739 Emtia Borsasý 1746 Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deð. Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1753 Endüstriyel Elektronik Elektrik- Enerji Öðretmenliði 5624 Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 1769 Endüstriyel Otomasyon Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði 4773 Endüstriyel Otomasyon Döküm Öðretmenliði ( yýllarý arasýnda öðrenci Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. alan Orta Doðu Teknik Üni. MYO Gemi Makineleri Müh. Endüstriyel Otomasyon programýndan mezun olanlarýn tercih yapabileceði lisans programlarý karþý Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. sütunda gösterilmektedir.) 117 Talaþlý Üretim Öðretmenliði 5631 Endüstriyel Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 1776 Endüstriyel Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Mobilya ve Dekorasyon Öðr. Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Endüstriyel Tavukçuluk 1783 Endüstriyel Yönetim Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1799 Et Endüstrisi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Gýda Mühendisliði 4854 Ev Cihazlarý Teknolojisi Elektrik Ev Gereçleri Enerji Öðretmenliði 1811 Ev Ýdaresi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Ev si 1827 Fermantasyon Biyokimya 5823 Fermantasyon Teknikerliði Gýda Mühendisliði 1834 Fermente Ürünler Kimya 1841 Fýndýk Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1857 Fidan ve Fidecilik Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1864 Fidan Yetiþtirme Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 5307 Film Yapým Teknikleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon 5314 Finans Bankacýlýk 4796 Finans ve Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr.

5 Uluslararasý cilik 5647 Fizik Tedavi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1871 Fotoðrafçýlýk Basýn ve Yayýn 1894 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 5934 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 1908 Geleneksel El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Gemi Ýnþaatý Deniz Teknolojisi Mühendisliði Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh Gemi Makineleri Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh Gemi Makineleri Gemi Makineleri Mühendisliði 6366 Gemoloji ve Mücevher Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 6373 Genel Çalýþmalar 1945 Genel Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik Gýda Teknolojisi / Gýda Teknoloji Beslenme ve Diyetetik Biyokimya Gýda Mühendisliði Kimya 5941 Giriþimcilik ve Proje Yönetim Asistanlýðý Bilgi Yönetimi Öðretmenliði 3892 Fotoðraf 5321 Tasarýmý Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Tasarýmý ve Tasarým 5337 Görsel Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý 1982 Gümrük Bankacýlýk Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 6114 Güvenlik Sosyal Hizmet 1998 Güverte Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Güverte 2007 Haberleþme Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Haberleþme Teknolojisi Elektrik Halý ve Kilim Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 2037 Halýcýlýk Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 2044 Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler 2067 Halkla Ýliþkiler ve Halkla Ýliþkiler ve 3906

6 Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Reklam Tasarýmý ve i 6121 Harekat Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 2097 Harita / Harita Kadastro Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 2118 Harita ve Maden Ölçme 2125 Hasat Sonrasý Teknolojisi Gýda Mühendisliði 4861 Hastane Yönetimi ve Organizasyon Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 6137 Hava Savunma Sosyal Hizmet 6144 Hava Trafik Hava Trafik Kontrol Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði 5027 Hayvansal Üretim 2132 Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Veteriner 1193 Hazýr Beton Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 5034 Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 2155 Hazýr Giyim Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 2162 Hemþirelik Ebelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2178 Hidroelektrik Santrallarý Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði 2185 Hidroterapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2192 Host ve Hosteslik (Otobüs) Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 6167 Ýhbar Kontrol Hava Trafik Kontrol 2206 Ýklimlendirme-Soðutma Tesisat Öðretmenliði Ýkmal Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4817 Ýlkokul Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði 5513 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 2229 Ýlahiyat Ýlahiyat 5654 ve Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i 6389 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce, Fransýzca, Türkçe) 5661 Ýnsan Kaynaklarý Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2236 Ýnþaat Ýnþaat Mühendisliði 3913 Ýnþaat Teknikerliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 2243 Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Tek. Kimya 5957 Ýnternet Gazeteciliði ve Yayýncýlýðý Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 4877 Ýnternet ile Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve

7 Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 2259 Ýpek Böcekçiliði 6181 Ýstihbarat Sosyal Hizmet 6197 Ýstihkam Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 2273 Ýþ Makineleri 2289 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði / Sosyal Hizmet Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2266 Ýþ Ýdaresi Bankacýlýk 2301 / cilik 6202 Yönetimi Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 5344 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2296 Organizasyonu ve Çiftlik Yön. Tarým ciliði 2317 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Sosyal Hizmet 2324 Ýtfaiyecilik ve Sivil Savunma 2331 Ýthalat-Ýhracat Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik Jeoteknik Teknikerliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 5351 Jokeylik Veteriner 2347 Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi Kimya 2354 Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 2361 Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 2377 Kalite Kontrol Ýstatistik 6218 Kamýþlý Çalgýlar Nefesli Çalgýlar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 2391 Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði 5041 Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Ýnþaat Mühendisliði 2405 Kaynak Teknolojisi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4382 Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 2428 Kimya Biyokimya 5057 Kimya Teknolojisi Çevre Mühendisliði Kimya 2435 Konfeksiyon (Hazýr Giyim) Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 2442 Kontrol Sistemleri Teknolojisi Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Kontrol Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði Meteoroloji Mühendisliði 2465 Kooperatifçilik Tarým ciliði 5677 Kostüm Tasarýmý Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði

8 Moda Tasarýmý 2472 Kozmetik Teknolojisi Kimya Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuaförlük Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 5367 Laborant ve Veteriner Saðlýk Veteriner 2495 Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2516 Lastik Teknolojisi 2523 Lastik-Plastik Kimya 5964 Lastik ve Plastik Teknolojisi 6225 Levazým Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 5374 Lojistik Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 2539 Maden Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2553 Mahalli Ýdareler Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2576 Maðaza ciliði Uluslararasý cilik 2583 Makine Döküm Öðretmenliði 2599 Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi 2604 Makine-Resim-Konstrüksiyon Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. Üretim Mühendisliði Maliye / Maliye M.Y.O.-Gümrük Bankacýlýk Kamu Yönetimi Maliye ve Risk Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý cilik 2627 Mantarcýlýk Beslenme ve Diyetetik Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5381 Masaüstü Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 2634 Matbaacýlýk Basýn ve Yayýn 5691 Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri Cilt Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Matbaa Öðretmenliði Reklam Tasarýmý ve i 4678 Medikal Bakým Hemþirelik 5064 Mekatronik Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik-

9 Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Menkul Kýymetler ve Aktüerya Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk Ekonometri Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. ve Risk Yönetimi 4345 Mermercilik / Mermer Teknolojisi Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2657 Metal Ýþleri 5071 Metalografi ve Malzeme Muayenesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2664 Metalurji Malzeme Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2671 Meyve-Sebze Ýþleme Gýda Mühendisliði 5839 Mimari Dekoratif Sanatlar Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 2687 Mobilya ve Dekorasyon Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði 2694 Moda-Konfeksiyon Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4891 Moda Tasarýmý Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 5987 Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 122 Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 2708 Motor Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 6232 Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði Fizik Meteoroloji Mühendisliði 2715 Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. Uluslararasý cilik 2722 Mutfak Yönetimi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik Ev si 6248 Mühimmat ve Mühimmat Tahrip Sosyal Hizmet 5397 Nalbantlýk Veteriner 5994 Odun Dýþý Orman Ürünleri Orman Mühendisliði 2738 Odyometri Fizik Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 2745 Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði

10 Optisyenlik Fizik 5705 Organik Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4905 Orman ciliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2768 Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 6396 Ormancýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2775 Orta Kademe Yöneticilik Büro Yönetimi Öðretmenliði Bilgi Yönetimi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý cilik 2782 Otel Yöneticiliði Konaklama ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði Konaklama ve Turizm ciliði Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 2798 Oto Boya Karoseri Doðrultma Tek Oto Elektrik-Elektronik Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði 4928 Oto Motor Teknolojileri Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 2803 Otobüs ciliði Seyahat ciliði 2819 Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 2826 Otomasyon Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik Otomotiv 4942 Otomotiv Tasarým ve Ýmalat Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 4935 Otomotiv Satýþ Sonrasý Hizmet Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 2849 Örme Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Moda Tasarýmý Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 5712 Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Hizmet 2856 Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik Tekstil 5402 Pamuk ve Ýplikçilik Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Terbiye Öðretmenliði 2863 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Tek. Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5728 Para ve Sermaye Yönetimi Bankacýlýk Ekonometri 2879 Patoloji Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2886 / ve Satýþ Halkla Ýliþkiler 2893 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve 5087 Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi Reklam Tasarýmý ve i

11 Uluslararasý cilik 2907 Perfüzyon Hemþirelik 6255 Personel Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 5094 Personel Yönetimi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2914 Petrokimya Kimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2921 Petrol Sondajý ve Üretimi Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2937 Peyzaj Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4958 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5108 Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 2944 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler 2951 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Reklam Tasarýmý ve i 2967 Plastik Teknolojisi Kimya 2974 Protez ve Ortez Biyomedikal Mühendisliði Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2981 Radyoterapi Hemþirelik 3029 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý Basýn ve Yayýn 3959 Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 3013 Radyoloji Hemþirelik Radyo ve Televizyon Tekniði Elektrik Rafineri Kimya 3059 Rafineri ve Petrokimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 6003 Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Tek. Elektrik Mühendisliði Elektrik- Fizik 6019 Raylý Sistemler ciliði Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 6026 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Talaþlý Üretim Öðretmenliði Üretim Mühendisliði 5115 Raylý Sistemler Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði 6033 Raylý Sistemler Yol Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 3066 Yönetimi Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklam Tasarýmý ve i 3073 Restorasyon Eski Çini Onarýmlarý 3089 Restorasyon ve Konservasyon Geleneksel Türk El Sanatlarý Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Mimarlýk 3096 Saðlýk Kurumlarý ciliði Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 3101 Saðlýk Laboratuvarý Biyokimya Biyoloji 3117 Hemþirelik 3124 Saðlýk Teknikerliði 5418 Sahne Tasarýmý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Sahne Tasarýmý 5122 Satýþ ve Reklam Yönetimi Halkla Ýliþkiler 3131 Satýþ Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve

12 Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 5425 Savunma ve Güvenlik Sosyal Hizmet 6262 Saz Tamir Çalgý Yapým Yaylý Çalgýlar Yapýmý 3147 Sebze Üretimi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3154 Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 5735 Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi Kimya 5138 Selüloz ve Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 3161 Seracýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3177 Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 3184 Seramik Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 3191 Serigrafi Fotoðraf ve Sanatlar Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Matbaa Öðretmenliði 3205 Seyahat ve Tur ciliði Seyahat ciliði 3212 Seyahat Ýþl. / Seyahat ve Turizm Ýþl. Seyahat ciliði ve Turizm Reh Seyahat Ýþl. ve Tur Operatörlüðü Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 3235 Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3242 Sýhhi Tesisat Enerji Öðretmenliði 3258 Sýhhi Tesisat ve Doðalgaz Tesisat Öðretmenliði 3265 Aktüerya Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk 125 Ekonometri Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 3272 Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði 3323 Sondajcýlýk Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 3339 Sosyal Bilimler Halkla Ýliþkiler Sosyal Hizmet Sosyoloji 5529 Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sosyoloji 4801 Sualtý Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 3353 Su Ürünleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 5742 Subtropik Ýklim Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5145 Sulama Teknolojisi Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý 5846 Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 5152 Süt Hayvancýlýðý 3369 Süt ve Ürünleri Gýda Mühendisliði 6049 Þarap Üretim Teknolojisi ve Baðcýlýk Gýda Mühendisliði 6056 Þeker Teknolojisi Gýda Mühendisliði 4368 Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3399 Tapu Kadastro Kamu Yönetimi 4257 Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3404 Tarým Alet ve Makineleri 5758 Tarým ciliði ve

13 Tarým ciliði 5765 Tarým Ürünlerinin Muh. ve Depolanmasý 3427 Tarýmsal Kooperatifçilik Tarým ciliði 5455 Tarýmsal cilik Tarým ciliði 3434 Tarýmsal Laboratuvar Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5168 Tarýmsal Uluslararasý cilik 3441 Tarýmsal Sulama Yönetimi 3457 Tarla Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 6063 Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk Basýn ve Yayýn Cilt Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Matbaa Öðretmenliði Reklam Tasarýmý ve i 4375 Taþ Ýþlemeciliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 4382 Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3487 Tavukçuluk 5175 Teknik Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 3508 Tekstil Baský Giyim Öðretmenliði 3515 Tekstil Dokuma Hazýr Giyim Öðretmenliði 3522 Tekstil Ýplikçilik Moda Tasarýmý Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 3545 Telekomünikasyon Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Elektrik Televizyon Yapým ve Yönetimi Basýn ve Yayýn 3966 Televizyon ve Radyo Programcýlýðý Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 4729 Termik Motorlar ve Otomobil Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 5853 Termik Santral Makineleri Döküm Öðretmenliði Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Termik Santrallerde Enerji Üretimi Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði

14 3552 Tesisat Teknolojisi Enerji Öðretmenliði Tesisat Öðretmenliði 3568 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði 4736 Týbbi Ýstatistik ve Bilgisayar Saðlýk Kurumlarý ciliði 3575 Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3582 Týbbi Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 3598 Týbbi Mümessillik ve Halkla Ýliþkiler 3603 Ticaret ve Yönetim Bankacýlýk Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 3619 Tohumculuk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4743 Toplum Saðlýðý Hemþirelik 3626 Turizm 3633 Turizm ciliði 5478 Turizm ve Otel ciliði 3663 Turizm ve Otelcilik Konaklama ciliði 3973 Turizm, Konaklama ve Otel ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði 3679 Turizm Yönetimi Konaklama ve Turizm ciliði Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik Turizm ve Rehberlik 5485 Turizm ve Seyahat ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 3656 Turizm Animasyonu Oyunculuk Tiyatro 3649 Turizm Rehberliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turist Rehberliði Turizm ve Rehberlik Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Tütün Eksperliði 3693 Uçak Elektriði Elektrik Mühendisliði Elektrik- Uçak Mühendisliði 6278 Uçak Elektrik ve Elektroniði Elektrik Mühendisliði Elektrik- Uçak Mühendisliði 3707 Uçak Elektroniði Elektrik- Uçak Mühendisliði 3714 Uçak Gövdesi Havacýlýk ve 3721 Uçak Motoru 6285 Uçak Gövde Bakým 6292 Uçak Yer Destek Sistemleri Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým Uçak Mühendisliði 3737 Ulaþtýrma Ýnþaat Mühendisliði 6306 Ulaþtýrma ve Otomotiv Ýnþaat Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 5772 Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 3744 Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3003 mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

Önlisans Programları Kod Ad

Önlisans Programları Kod Ad Kod Ad 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 9339 ADALET MESLEK EĞİTİMİ 6352

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Kod Ad 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI NİTELİK KODU NİTELİĞİ 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadõn olmak. 2001 Ortaöğretim kurumlarõnõn herhangi bir alanõndan mezun olmak. 2003 Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlõ

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı