TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI"

Transkript

1 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi Teknikerliði 6343 Açýkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 1038 Adalet Hukuk 1045 Aðaç Ýþleri Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði 1052 Aðýz Diþ Saðlýðý Saðlýk Ýdaresi 4551 Ana-Çocuk Saðlýðý Ebelik Hemþirelik 4419 Anaokulu Öðretmenliði Anaokulu Öðretmenliði 1075 Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5203 Antrenörlük ve Seyislik Veteriner 5219 At Antrenörlüðü 5536 Atçýlýk ciliði 1098 Arýcýlýk 1103 Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 5543 Av ve Yaban Hayatý Orman Mühendisliði 1119 Avrupa Topluluðu Avrupa Birliði Ýliþkileri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 6359 Ayakkabý Tasarýmý Deri Mühendisliði Moda Tasarýmý 1126 Baðcýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1133 Bahçe Ziraatý 6093 Bakýr Çalgýlar Nefesli Çalgýlar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 1149 Balýk Yetiþtiriciliði Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 1156 Banka ve Sigorta Yönetimi Aktüerya 1163 Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk Ekonometri 114 ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 1179 Bankacýlýk Bankacýlýk Ekonometri Uluslararasý cilik 1186 Besicilik 4988 Bilgi Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgi Yönetimi 5226 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 5233 Bilgisayar Destekli Makine Döküm Öðretmenliði 5249 Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Kons. Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. Üretim Mühendisliði 1207 Bilgisayar Destekli Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1297 Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr.

2 Uluslararasý cilik 1214 Bilgisayar Destekli Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý 3855 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Endüstriyel Tasarým Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 1237 Bilgisayar Donanýmý Bilgi Teknolojileri 1244 Bilgisayar Operatörlüðü Bilgisayar Bilimleri 1251 Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Bilgisayar Mühendisliði 1267 Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Öðretmenliði 1274 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 1281 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sis Bilgisayar Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar ve Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Bilgisayar-Enformatik Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri Fizik Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Meteoroloji Mühendisliði Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar Yazýlým Mühendisliði 3862 Biliþim-Yönetim Bilgi Yönetimi 5256 Bitki Koruma Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Orman Mühendisliði 4995 Bitkisel Üretim Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5263 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Biyokimya Teknikerliði Biyokimya Biyoloji Kimya 1318 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Mühendisliði Elektrik Borsa ve Finans Bankacýlýk Ekonometri 1325 Boya Teknolojisi Kimya 5573 Boya ve Ýzolasyon Uygulama Teknikleri 1348 Büro Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði 1355 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Ýliþkiler 5809 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 1362 Cam Cam 1378 Cam-Seramik Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 5816 Cerrahi Teknikerliði Hemþirelik 1385 Cevher Hazýrlama Maden Mühendisliði 5589 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Çay Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1413 Çevre Biyokimya 1429 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Biyoloji 1436 Çevre Koruma Çevre Mühendisliði Kimya 4567 Çevre Saðlýðý 1443 Çini Ýþlemeciliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5596 Çocuk Geliþimi Anaokulu Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. Okul Öncesi Öðretmenliði 4322 Deðirmencilik Gýda Mühendisliði 5279 Dekor Tasarýmý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý

3 Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Sahne Tasarýmý 1473 Demiryolu Araçlarý 1496 Deniz Elektroniði Deniz Teknolojisi Mühendisliði 1501 Deniz Haberleþme Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Elektrik- Güverte 1524 Deniz ve Liman Deniz ciliði ve Yönetimi Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Denizcilik leri Yönetimi 5004 Deri Ýþleme Teknolojisi Deri Mühendisliði 5601 Deri Teknolojisi 1547 Dericilik 1531 Deri Konfeksiyon Giyim Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði 1554 Dýþ Ticaret Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik 4831 Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Avrupa Birliði Ýliþkileri Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý cilik 1561 Diþ Protez Saðlýk Ýdaresi 1584 Diþ Teknik Sekreterliði Büro Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði Diyaliz Hemþirelik 5911 Doðal Taþ Dekorasyonu Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði Mimarlýk 5927 Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Enerji Öðretmenliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Tesisat Öðretmenliði 1605 Doðalgaz ve Isýtma Enerji Öðretmenliði 1612 Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Tek. Tesisat Öðretmenliði 1628 Dokumacýlýk ve El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Döküm Döküm Öðretmenliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 1642 Duvar Süsleme Sanatlarý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 5293 e-ticaret Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 1658 Ebelik Ebelik Hemþirelik 4574 Eðitim Önlisans Sýnýf Öðretmenliði 1665 Ekmekçilik Gýda Mühendisliði 1688 El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Elektrik Bilgisayar ve 1709 Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliði 3885 Elektrik-Elektronik Teknikerliði 1716 Elektronik Elektrik Elektronik Haberleþme

4 Enerji Öðretmenliði Fizik Meteoroloji Mühendisliði 5617 Elektronörofizyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4847 Emlak ve Emlak Yönetimi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 1739 Emtia Borsasý 1746 Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deð. Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1753 Endüstriyel Elektronik Elektrik- Enerji Öðretmenliði 5624 Endüstriyel Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 1769 Endüstriyel Otomasyon Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði 4773 Endüstriyel Otomasyon Döküm Öðretmenliði ( yýllarý arasýnda öðrenci Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. alan Orta Doðu Teknik Üni. MYO Gemi Makineleri Müh. Endüstriyel Otomasyon programýndan mezun olanlarýn tercih yapabileceði lisans programlarý karþý Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. sütunda gösterilmektedir.) 117 Talaþlý Üretim Öðretmenliði 5631 Endüstriyel Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 1776 Endüstriyel Tasarým Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Mobilya ve Dekorasyon Öðr. Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Endüstriyel Tavukçuluk 1783 Endüstriyel Yönetim Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 1799 Et Endüstrisi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Gýda Mühendisliði 4854 Ev Cihazlarý Teknolojisi Elektrik Ev Gereçleri Enerji Öðretmenliði 1811 Ev Ýdaresi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Ev si 1827 Fermantasyon Biyokimya 5823 Fermantasyon Teknikerliði Gýda Mühendisliði 1834 Fermente Ürünler Kimya 1841 Fýndýk Eksperliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1857 Fidan ve Fidecilik Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 1864 Fidan Yetiþtirme Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 5307 Film Yapým Teknikleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon 5314 Finans Bankacýlýk 4796 Finans ve Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr.

5 Uluslararasý cilik 5647 Fizik Tedavi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1871 Fotoðrafçýlýk Basýn ve Yayýn 1894 Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 5934 Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 1908 Geleneksel El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Gemi Ýnþaatý Deniz Teknolojisi Mühendisliði Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh Gemi Makineleri Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh Gemi Makineleri Gemi Makineleri Mühendisliði 6366 Gemoloji ve Mücevher Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 6373 Genel Çalýþmalar 1945 Genel Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik Gýda Teknolojisi / Gýda Teknoloji Beslenme ve Diyetetik Biyokimya Gýda Mühendisliði Kimya 5941 Giriþimcilik ve Proje Yönetim Asistanlýðý Bilgi Yönetimi Öðretmenliði 3892 Fotoðraf 5321 Tasarýmý Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Tasarýmý ve Tasarým 5337 Görsel Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý 1982 Gümrük Bankacýlýk Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 6114 Güvenlik Sosyal Hizmet 1998 Güverte Deniz Ulaþtýrma Mühendisliði Güverte 2007 Haberleþme Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Haberleþme Teknolojisi Elektrik Halý ve Kilim Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 2037 Halýcýlýk Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 2044 Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Geleneksel Türk El Sanatlarý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler 2067 Halkla Ýliþkiler ve Halkla Ýliþkiler ve 3906

6 Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Reklam Tasarýmý ve i 6121 Harekat Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 2097 Harita / Harita Kadastro Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 2118 Harita ve Maden Ölçme 2125 Hasat Sonrasý Teknolojisi Gýda Mühendisliði 4861 Hastane Yönetimi ve Organizasyon Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 6137 Hava Savunma Sosyal Hizmet 6144 Hava Trafik Hava Trafik Kontrol Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði 5027 Hayvansal Üretim 2132 Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Veteriner 1193 Hazýr Beton Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 5034 Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik 2155 Hazýr Giyim Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 2162 Hemþirelik Ebelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2178 Hidroelektrik Santrallarý Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði 2185 Hidroterapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 2192 Host ve Hosteslik (Otobüs) Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 6167 Ýhbar Kontrol Hava Trafik Kontrol 2206 Ýklimlendirme-Soðutma Tesisat Öðretmenliði Ýkmal Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4817 Ýlkokul Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði 5513 Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 2229 Ýlahiyat Ýlahiyat 5654 ve Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i 6389 Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce, Fransýzca, Türkçe) 5661 Ýnsan Kaynaklarý Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2236 Ýnþaat Ýnþaat Mühendisliði 3913 Ýnþaat Teknikerliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 2243 Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Tek. Kimya 5957 Ýnternet Gazeteciliði ve Yayýncýlýðý Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 4877 Ýnternet ile Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve

7 Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 2259 Ýpek Böcekçiliði 6181 Ýstihbarat Sosyal Hizmet 6197 Ýstihkam Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 2273 Ýþ Makineleri 2289 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði / Sosyal Hizmet Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2266 Ýþ Ýdaresi Bankacýlýk 2301 / cilik 6202 Yönetimi Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 5344 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2296 Organizasyonu ve Çiftlik Yön. Tarým ciliði 2317 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Sosyal Hizmet 2324 Ýtfaiyecilik ve Sivil Savunma 2331 Ýthalat-Ýhracat Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Uluslararasý cilik Jeoteknik Teknikerliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 5351 Jokeylik Veteriner 2347 Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi Kimya 2354 Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 2361 Kalýpçýlýk Döküm Öðretmenliði 2377 Kalite Kontrol Ýstatistik 6218 Kamýþlý Çalgýlar Nefesli Çalgýlar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 2391 Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði 5041 Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Ýnþaat Mühendisliði 2405 Kaynak Teknolojisi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4382 Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 2428 Kimya Biyokimya 5057 Kimya Teknolojisi Çevre Mühendisliði Kimya 2435 Konfeksiyon (Hazýr Giyim) Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 2442 Kontrol Sistemleri Teknolojisi Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Kontrol Mühendisliði Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði Meteoroloji Mühendisliði 2465 Kooperatifçilik Tarým ciliði 5677 Kostüm Tasarýmý Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði

8 Moda Tasarýmý 2472 Kozmetik Teknolojisi Kimya Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuaförlük Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 5367 Laborant ve Veteriner Saðlýk Veteriner 2495 Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2516 Lastik Teknolojisi 2523 Lastik-Plastik Kimya 5964 Lastik ve Plastik Teknolojisi 6225 Levazým Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 5374 Lojistik Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 2539 Maden Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2553 Mahalli Ýdareler Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2576 Maðaza ciliði Uluslararasý cilik 2583 Makine Döküm Öðretmenliði 2599 Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi 2604 Makine-Resim-Konstrüksiyon Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. Üretim Mühendisliði Maliye / Maliye M.Y.O.-Gümrük Bankacýlýk Kamu Yönetimi Maliye ve Risk Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý cilik 2627 Mantarcýlýk Beslenme ve Diyetetik Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5381 Masaüstü Yayýncýlýk Basýn ve Yayýn Fotoðraf ve Video Fotoðraf ve Sanatlar Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Reklam Tasarýmý ve i Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 2634 Matbaacýlýk Basýn ve Yayýn 5691 Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri Cilt Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Matbaa Öðretmenliði Reklam Tasarýmý ve i 4678 Medikal Bakým Hemþirelik 5064 Mekatronik Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik-

9 Mekatronik Mühendisliði Mekatronik Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Menkul Kýymetler ve Aktüerya Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk Ekonometri Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. ve Risk Yönetimi 4345 Mermercilik / Mermer Teknolojisi Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 2657 Metal Ýþleri 5071 Metalografi ve Malzeme Muayenesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2664 Metalurji Malzeme Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 2671 Meyve-Sebze Ýþleme Gýda Mühendisliði 5839 Mimari Dekoratif Sanatlar Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Eski Çini Onarýmlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý 2687 Mobilya ve Dekorasyon Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði 2694 Moda-Konfeksiyon Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4891 Moda Tasarýmý Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 5987 Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda Tasarýmý 122 Nakýþ Öðretmenliði Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 2708 Motor Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 6232 Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði Fizik Meteoroloji Mühendisliði 2715 Muhasebe Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansman Öðr. Uluslararasý cilik 2722 Mutfak Yönetimi Aile si ve Beslenme Öðr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik Ev si 6248 Mühimmat ve Mühimmat Tahrip Sosyal Hizmet 5397 Nalbantlýk Veteriner 5994 Odun Dýþý Orman Ürünleri Orman Mühendisliði 2738 Odyometri Fizik Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 2745 Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði

10 Optisyenlik Fizik 5705 Organik Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4905 Orman ciliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2768 Orman Ürünleri Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 6396 Ormancýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 2775 Orta Kademe Yöneticilik Büro Yönetimi Öðretmenliði Bilgi Yönetimi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararasý cilik 2782 Otel Yöneticiliði Konaklama ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði Konaklama ve Turizm ciliði Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik 2798 Oto Boya Karoseri Doðrultma Tek Oto Elektrik-Elektronik Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði 4928 Oto Motor Teknolojileri Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 2803 Otobüs ciliði Seyahat ciliði 2819 Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 2826 Otomasyon Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik Otomotiv 4942 Otomotiv Tasarým ve Ýmalat Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 4935 Otomotiv Satýþ Sonrasý Hizmet Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 2849 Örme Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði Moda Tasarýmý Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 5712 Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Hizmet 2856 Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik Tekstil 5402 Pamuk ve Ýplikçilik Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Terbiye Öðretmenliði 2863 Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Tek. Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5728 Para ve Sermaye Yönetimi Bankacýlýk Ekonometri 2879 Patoloji Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 2886 / ve Satýþ Halkla Ýliþkiler 2893 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve 5087 Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi Reklam Tasarýmý ve i

11 Uluslararasý cilik 2907 Perfüzyon Hemþirelik 6255 Personel Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri 5094 Personel Yönetimi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2914 Petrokimya Kimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2921 Petrol Sondajý ve Üretimi Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 2937 Peyzaj Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4958 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5108 Peyzaj ve Süs Bitkileri Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 2944 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler 2951 Piyasa Araþtýrmalarý ve Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Reklam Tasarýmý ve i 2967 Plastik Teknolojisi Kimya 2974 Protez ve Ortez Biyomedikal Mühendisliði Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2981 Radyoterapi Hemþirelik 3029 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý Basýn ve Yayýn 3959 Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 3013 Radyoloji Hemþirelik Radyo ve Televizyon Tekniði Elektrik Rafineri Kimya 3059 Rafineri ve Petrokimya Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 6003 Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Tek. Elektrik Mühendisliði Elektrik- Fizik 6019 Raylý Sistemler ciliði Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 6026 Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Talaþlý Üretim Öðretmenliði Üretim Mühendisliði 5115 Raylý Sistemler Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði 6033 Raylý Sistemler Yol Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 3066 Yönetimi Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklam Tasarýmý ve i 3073 Restorasyon Eski Çini Onarýmlarý 3089 Restorasyon ve Konservasyon Geleneksel Türk El Sanatlarý Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Mimarlýk 3096 Saðlýk Kurumlarý ciliði Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði 3101 Saðlýk Laboratuvarý Biyokimya Biyoloji 3117 Hemþirelik 3124 Saðlýk Teknikerliði 5418 Sahne Tasarýmý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Sahne Tasarýmý 5122 Satýþ ve Reklam Yönetimi Halkla Ýliþkiler 3131 Satýþ Yönetimi Halkla Ýliþkiler ve

12 Reklam Tasarýmý ve i Uluslararasý cilik 5425 Savunma ve Güvenlik Sosyal Hizmet 6262 Saz Tamir Çalgý Yapým Yaylý Çalgýlar Yapýmý 3147 Sebze Üretimi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3154 Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Bilgi Yönetimi Saðlýk Kurumlarý ciliði 5735 Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi Kimya 5138 Selüloz ve Kaðýtçýlýk Orman Endüstrisi Mühendisliði 3161 Seracýlýk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3177 Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 3184 Seramik Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý 3191 Serigrafi Fotoðraf ve Sanatlar Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Matbaa Öðretmenliði 3205 Seyahat ve Tur ciliði Seyahat ciliði 3212 Seyahat Ýþl. / Seyahat ve Turizm Ýþl. Seyahat ciliði ve Turizm Reh Seyahat Ýþl. ve Tur Operatörlüðü Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 3235 Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði 3242 Sýhhi Tesisat Enerji Öðretmenliði 3258 Sýhhi Tesisat ve Doðalgaz Tesisat Öðretmenliði 3265 Aktüerya Aktüerya Bilimleri Bankacýlýk 125 Ekonometri Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 3272 Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði 3323 Sondajcýlýk Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 3339 Sosyal Bilimler Halkla Ýliþkiler Sosyal Hizmet Sosyoloji 5529 Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sosyoloji 4801 Sualtý Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 3353 Su Ürünleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Su Ürünleri 5742 Subtropik Ýklim Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5145 Sulama Teknolojisi Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý 5846 Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Peyzaj Mimarlýðý 5152 Süt Hayvancýlýðý 3369 Süt ve Ürünleri Gýda Mühendisliði 6049 Þarap Üretim Teknolojisi ve Baðcýlýk Gýda Mühendisliði 6056 Þeker Teknolojisi Gýda Mühendisliði 4368 Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3399 Tapu Kadastro Kamu Yönetimi 4257 Tarým Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3404 Tarým Alet ve Makineleri 5758 Tarým ciliði ve

13 Tarým ciliði 5765 Tarým Ürünlerinin Muh. ve Depolanmasý 3427 Tarýmsal Kooperatifçilik Tarým ciliði 5455 Tarýmsal cilik Tarým ciliði 3434 Tarýmsal Laboratuvar Gýda Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5168 Tarýmsal Uluslararasý cilik 3441 Tarýmsal Sulama Yönetimi 3457 Tarla Bitkileri Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 6063 Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk Basýn ve Yayýn Cilt Fotoðraf Fotoðraf ve Sanatlar Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Öðretmenliði Sanatlarý Tasarým Tasarýmý Halkla Ýliþkiler ve Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Matbaa Öðretmenliði Reklam Tasarýmý ve i 4375 Taþ Ýþlemeciliði Jeoloji Mühendisliði Maden Mühendisliði 4382 Taþ ve Metal Ýþlemeciliði / Gemoloji Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý 3487 Tavukçuluk 5175 Teknik Seramik Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Seramik Seramik Mühendisliði Seramik Öðretmenliði Seramik Sanatlarý Seramik ve Cam Seramik ve Cam Tasarýmý Tekstil Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 3508 Tekstil Baský Giyim Öðretmenliði 3515 Tekstil Dokuma Hazýr Giyim Öðretmenliði 3522 Tekstil Ýplikçilik Moda Tasarýmý Tekstil Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. Tekstil Mühendisliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý Tekstil Terbiye Öðretmenliði 3545 Telekomünikasyon Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. Elektrik Televizyon Yapým ve Yönetimi Basýn ve Yayýn 3966 Televizyon ve Radyo Programcýlýðý Fotoðraf ve Video Görsel Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Tasarýmý Sanatlarý Tasarýmý ve Tasarým Medya ve Medya ve Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Sinema Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 4729 Termik Motorlar ve Otomobil Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 5853 Termik Santral Makineleri Döküm Öðretmenliði Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Termik Santrallerde Enerji Üretimi Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliði Elektrik- Enerji Öðretmenliði

14 3552 Tesisat Teknolojisi Enerji Öðretmenliði Tesisat Öðretmenliði 3568 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Büro Yönetimi Öðretmenliði 4736 Týbbi Ýstatistik ve Bilgisayar Saðlýk Kurumlarý ciliði 3575 Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 3582 Týbbi Laboratuvar Biyokimya Biyoloji 3598 Týbbi Mümessillik ve Halkla Ýliþkiler 3603 Ticaret ve Yönetim Bankacýlýk Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 3619 Tohumculuk Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 4743 Toplum Saðlýðý Hemþirelik 3626 Turizm 3633 Turizm ciliði 5478 Turizm ve Otel ciliði 3663 Turizm ve Otelcilik Konaklama ciliði 3973 Turizm, Konaklama ve Otel ciliði Konaklama ciliði Öðretmenliði 3679 Turizm Yönetimi Konaklama ve Turizm ciliði Turizm ciliði Turizm ciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel ciliði Turizm ve Otelcilik Turizm ve Rehberlik 5485 Turizm ve Seyahat ciliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 3656 Turizm Animasyonu Oyunculuk Tiyatro 3649 Turizm Rehberliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turist Rehberliði Turizm ve Rehberlik Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði Kültür Bitkileri Üretimi ve sý Tütün Eksperliði 3693 Uçak Elektriði Elektrik Mühendisliði Elektrik- Uçak Mühendisliði 6278 Uçak Elektrik ve Elektroniði Elektrik Mühendisliði Elektrik- Uçak Mühendisliði 3707 Uçak Elektroniði Elektrik- Uçak Mühendisliði 3714 Uçak Gövdesi Havacýlýk ve 3721 Uçak Motoru 6285 Uçak Gövde Bakým 6292 Uçak Yer Destek Sistemleri Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým Uçak Mühendisliði 3737 Ulaþtýrma Ýnþaat Mühendisliði 6306 Ulaþtýrma ve Otomotiv Ýnþaat Mühendisliði Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri Mühendisliði Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým 5772 Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 3744 Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk

15 3767 / Bankacýlýk Yönetimi Bilgi Yönetimi ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 4398 Un Üretim Teknolojisi Gýda Mühendisliði 3781 Uygulamalý Ýngilizce-Türkçe Çevirmenlik Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce, Fransýzca, Türkçe) 4403 Uygulamalý Taký Teknolojisi Gemoloji Kuyumculuk Taký Tasarýmý 4521 Veteriner Saðlýk Teknikerliði Veteriner 6313 Vurmalý Çalgýlar Nefesli Çalgýlar Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 3802 Yað Endüstrisi Beslenme ve Diyetetik Biyokimya Gýda Mühendisliði Kimya 5876 Yalýtým Teknolojisi Kimya 6329 Yapý Ýnþaat Mühendisliði 6079 Yapý Denetim Yardýmcýlýðý Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 5182 Yapý Donatým Teknolojisi Tesisat Öðretmenliði 5788 Yapý Tesisat Teknolojisi 3818 Yapý Ressamlýðý Mimarlýk Yapý Öðretmenliði Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 4463 Yapý Teknolojisi Ýnþaat Mühendisliði Yapý Öðretmenliði Yapý Tasarýmý Öðretmenliði 6086 Yaþlý Hizmetleri Bakýmý Beslenme ve Diyetetik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hemþirelik 5492 Yatçýlýk ve Yat ciliði Deniz ciliði ve Yönetimi Denizcilik leri Yönetimi Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Seyahat ciliði ve Turizm Reh. Öðr. Turizm ve Rehberlik 3825 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 5883 Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3832 Yemek Piþirme Teknikleri Aile si ve Beslenme Öðr Yiyecek Ýçecek ciliði Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. Beslenme ve Diyetetik Ev si 6336 Yönetim Bankacýlýk Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Bilgi Yönetimi Öðretmenliði Saðlýk Kurumlarý ciliði ve Risk Yönetimi Uluslararasý cilik 5899 Zeytin Endüstrisi Kültür Bitkileri Üretimi ve sý 5506 Zeytin Yetiþtiriciliði ve Deðerlendirilmesi

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları

Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları Teknikerler Birliğine Üye Olunabilecek Meslek Yüksek Okulu Programları 1. Acil Yardım 2. Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 3. Adli Tıp Teknikerliği 4. Ağaç İşleri 5. Ağırlama Hizmetleri 6. Ağız ve

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden 1/ 8 ÖNLİSANS Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Deri Mühendisliği 8591 Ayakkabı Tasarımı Moda Tasarımı 4210 Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı Moda ve Tekstil

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI EK-1. DGS PUANLARININ BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR DGS SAYISAL SÖZEL İLGİLİ AĞIRLIKLI ÖNLİSANS PUANLARI STANDART PUAN STANDART PUAN BAŞARI PUANI (AÖBP) SAYISAL DGS PUANI SÖZEL DGS PUANI EŞİT

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

2 YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Bakım 1 Acil Durum ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 2 Acil Yardım X X X X X X X 3 Acil Yardım Teknikerliği X X X X X X X 4 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X 5 Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1101 Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 9018 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Deri Mühendisliği 8591 Ayakkabı Tasarımı Moda Tasarımı 4210 Ayakkabı

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 1103 AĞIZ DİŞ

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI GRUP Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1 1101 Acil Bakım

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 1 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 1 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 1 4201 Acil Yardım

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Lisans Alan Kodu 1101 Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 1 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 1 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 1 4201 Acil Yardım

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4201 Acil Yardım 8589 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 8589 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2012-DGS TERCİH KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2012-DGS TERCİH KILAVUZU EK-1. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR DGS SAYISAL SÖZEL PUANLARI STANDART PUAN SAYISAL DGS PUANI SÖZEL DGS PUANI STANDART PUAN EŞİT AĞIR. DGS PUANI 1,8 1,8 0,6 (*) 2011-DGS de

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4201 Acil Yardım 8589

Detaylı

YENİ PROGRAM ADI (2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak) ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI

YENİ PROGRAM ADI (2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanacak) ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI 214: TASARIM 213: GÖRSEL,-İŞİTSEL TEKNİKLER ve MEDYA YAPIMCILIĞI ISCED BÖLÜM KODU MYO'LARDA MEVCUT PROGRAM ADI Bilgisayar Destekli Yayıncılık Masaüstü Yayıncılık Matbaacılık Tasarım ve Basım-Yayıncılık

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/3 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 3001 Meslek yüksekokullarının herhangi bir programından 3003 3005 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım

Detaylı

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK SINIFLARINDAN BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYDI SİLİNENLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLAR (2010) Kaydının Silindiği

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı