* YAYINLAR - PUBLICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* YAYINLAR - PUBLICATIONS"

Transkript

1 * YAYINLAR - PUBLICATIONS A-BOOKS ERDEN, Aysu (1998) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları, ISBN: , (174 sayfa) (Short stories and Linguistic Criticism) Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt-DFG-Sondersammelgebiet Vorderer Orient (6,23)-Neuerwerbungen im November Osmanische und türkeitürkische Literatur Erden, Aysu: Kısa öykü ve dilbilimsel eleştiri / Aysu Erden baskı - Yenişehir, Ankara: Gündoğan Yayınları, S. - (Gündoğan yayınları ; 98,146 : Edebiyat dizisi ; 05,11).- ISBN SA 3861 ERDEN, Aysu (2002) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, İstanbul: Gendaş Yayınları, (Short stories and Linguistic Criticism) ERDEN, Aysu (2006) Balkan Writers in Action-A Cultural Interpretation of the Balkan Short Stories and Poems, Ankara: Edebiyatcilar Derneği Yayınları / Turkish Authors Association (TAA) - Sözkesen Matbaası, ISBN B-ARTICLES : LANGUAGE AND TRANSLATION ERDEN, Aysu (1988) Çeviri Yöntemi Üzerine Gözlemler Metis Çeviri, İstanbul: Metis Yayıcılık, Güz, ss: (On the Method of Translation) ERDEN, Aysu (1992) İleri Düzeyde Yabancı Dil Öğretimine Çevirinin Katkıları 20.Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook), Yay.Ahmet Kocaman ve öt., Ankara: Karaca Yayınları, ss: (The Contributions of Translation to the Foreign Language Teaching at the Advanced Llevel) ERDEN, Aysu (1989) Yabancı Dilde Sözlü Kompozisyon Dersleri nin Üniversite düzeyinde Yabancı Dil Öğretmeni Olmalarına İki Yönlü Katkısı, Dil Bilimi Uygulamaları, Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, ss: (1989 yılı III Dil Bilimi Sempozyumu Bildirisi) (The Dual Contribution of the Oral Composition Courses to the Teacher Training Courses at the University Level) ERDEN, Aysu (1996) On the Text-Bound Nature of Translation: Determinants of Textuality-Their Effects on the Process of Literary Translation, Çeviribilim Ve Uygulamaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (Çeviribilim dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir. ERDEN, Aysu (1985) The Aim of Teaching Translation at the University Level, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı:1, Cilt:3, Ankara, ss: (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir)

2 ERDEN, Aysu (1988) Bir Metnin Farklı Çevirmenlerce Yapılan Çevirilerinin Aslıyla karşılaştırılması Çalışmalarının İleri Düzeydeki Çeviri Derslerinde Görülen Önemi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:5, ss: (On Translation Criticism-A Comparative Study of the Translated Texts with Their Original Versions and the Contributions of Such Studies to the Translation Courses at the Advanced Level (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1990) The Aim of the Courses of Oral Composition in a Foreign Language at the University Level:Techniques and Expectations, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:7, Ankara, ss: (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Dil ve Yazın Öğretiminde Biçemsel Yetinin Pekiştirilmesi: Yöntem Ve Çözümleme Doğan Aksan Armağanı, Yayına Hazırlayanlar: Kamile İmer, Leyla Subaşı Uzun, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın No: 366, ss: 69-82(On the Stylistic Competence in the Teaching of Literature) B- ESSAYS : LANGUAGE AND LITERATURE ERDEN, Aysu (1997) A linguistic Approach to the language Used in Gravestone Inscriptions: Stylistic and Discoursal Perspectives, 25.Yıl Yazıları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: ERDEN, Aysu (1993) Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge, Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (On the Analytical Literary Criticism of a Short Story by Yaşar Kemal) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Cümlede Yüklemi Tamamlayan Öğeler Üzerine Türk Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), 1998/2, Sayı:560, ss: (Turkologische Anzeigher) (On the Complementary Units which Support the Predicate in the Sentence) ERDEN, Aysu (1998) Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilimsel Yaklaşım:Yöntem ve Uygulama Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss: 9-26 (A Linguistic Approach to the Notions of Schema and Ideology in the Short Story: Method and Application) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu ve Işıl ÖZYILDIRIM (1999) Apology in Turkish: A Formal Approach, Çeviribilim ve Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, Aralık 1999, ss: 1-23 (Çeviribilim ve Uygulamaları ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir)

3 C- MISCELLEANEOUS ELDEMİR, Aysu (1980) Saussure den Sonra Yapısal Dilbilimde Sözdizimi konusundaki Tutumlar, Yöntemler ve Dönüşümlü Üretimsel Dilbiliminde Chomsky, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1, Türk Dil Kurumu Yayınları 465, Ankara: Doruk Matbaacılık, ss: (On the Approaches and Methods of Analysis in the Field of Syntax-Transformational Generative Grammar and Chomsky) ERDEN, Aysu (1985) Azeri Türkçe sinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:3, Ankara, ss:43-62 (A Brief Study of the History and Syntactic Features of Azerbaijanian Turkish) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1989) Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:6, Ankara, ss: (The Use of Turkish in the TV Advertisements an Example of the Language Use that is Applied to a Certain Social Aim) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1982) Türk Mavisi ve Anadolu İnsanının Yaşamından Renklerle Vurgulanan Kesitler Frankofoni, Ankara: Şafak Matbaacılık, ss: ( Turkish Blue and the Lives of the Anatolian People, Highlighted by the Use of the Words Denoting Colours-Cahit KULEBI) ERDEN, Aysu (1993) Çözümleyici Yazın Eleştirisi ve Bir Öykü Edebiyat ve Eleştiri, Ankara: Mine Ofset Ltd.Şti., Yıl:2, Sayı:10, ss: (Analytical Literary Criticism and a Short story) ERDEN, Aysu (1996) Tümceden Metne Yazın Eleştirisi ve Dilbilim Üzerine, Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (On Literary Criticism and Linguistics: From the Sentece to the Text) ERDEN, Aysu (1997) Öyküde Sözdiziminden Söylem Düzlemine-Kurallardan Prensiplere Geçiş Olgusu Üzerine, Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Kebikeç Yayınları, ss: (From the Syntactic Level to the Discourse Level and Transition from the Rules to the Principles in the Short stories) ERDEN, Aysu (1997) Şiirde Biçeme Dilbilimsel yaklaşım Üzerine:Bir Can Yücel Şiiri- Yöntem ve Çözümleme Edebiyat ve Eleştiri, Ankara: Yargıcı Matbaası, Yıl:5, Sayı:28, ss: (A Linguistic Approach to Style in Poetry:A Poem from Can Yücel-Method and analysis) ERDEN, Aysu (1997) Kısa Öyküde Biçeme Dilbilimsel Yaklaşım Üzerine: Bir Özcan Karabulut Öyküsü-Yöntem ve Çözümleme, Düşler ve Öyküler, İstanbul: Umut Matbaası, ss: (A Linguistic Approach to Style in Short Stories -Method and analysis)

4 ERDEN, Aysu (1998) Söylem Çözümlemesi, Göstergebilim ve Yapısalcı Yazın Eleştirisi Üzerine, Evrenselliğe Yolculuk, (Hacettepe Üniversitesi nin Emel Doğramacı ya Armağanı), ss: (OnDiscourse Analysis, Semiotics and Structuralist Approach to Literary Criticism) ERDEN, Aysu (1998) Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss:25-38 (Transition from the Informative Level to the Morpho-Syntactic Level and the the study of the Conceptual Referents of the Nouns) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Öyküde Kadın ve Erkek Yazarların Kadına Bakışı ve Biçemlerine Dilbilimsel Yaklaşım Düşler ve Öyküler, İstanbul: Umut Matbaası, ss: (On the Approaches of the Male and Female Writers to Woman and a Linguistic Study of their Styles) ERDEN, Aysu (1999) Türk Kısa Öyküsünde Bir Gülmece Ustası Memduh Şevket Esendal ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Çözümleme Üçüncü Öyküler, Kış 99, Sayı:3, ss: (A Linguistic Approach to the Works of a Master of Humorous Short Stories in Turkish Literature, Memduh Şevket Esendal: A Short Story and its Analysis) ERDEN, Aysu (1999) Orhan Kemal den Üç Öykü-Üç Kadın-Üç yaşam: Sorunlarına Ve Çözümlerine Dilbilimsel Bir Yaklaşım Üçüncü Öyküler, Bahar 99, Sayı:4, ss: (Three Short Stories from Orhan Kemal: Three Short Stories-Three Women- Three Lives: Their Personal Problems and Solutions to These Problems) ERDEN, Aysu (1999) Refik Halid Karay dan Trajik Bir Memleket Öyküsü: Çözümleyici Yazın Eleştirisi Ve Bir Istırap Tahlili: Ayşe nin Yazgısı Üçüncü Öyküler, Yaz 99, Sayı:5, ss: (A Tragic Story from Refik Halit Karay: Analytical Literary Criticism and an Analysis of Sorrow) ERDEN, Aysu (2000) Haldun Taner Öykülerinde Yazınsal İletişim-Deneysellik-Yaratıcılık, Üçüncü Öyküler, Güz 1999/Kış 2000, Sayı:6-7, ss:10, ss:35-36 (Literary Communication in the Short Stories of Haldun Taner) ERDEN, Aysu (2000) Dilbilimsel Bakış Açısından 90 lı Yıllarda Öykücülüğümüz, 4 Mevsim (Bilkent Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi), Ocak 2000, Sayı:10, ss: (Our Short Stories in the 90 s from the Linguistic Point of View) ERDEN, Aysu (2000) Sait Faik Öyküsünün Biçemine Dilbilimsel Bir yaklaşım: Söylendim Durdum, Üçüncü Öyküler, Bahar 2000, Sayı: 8, ss: (A Linguistic Approach to the Style of a Short Story by Sait Faik: I Talked and talked ) ERDEN, Aysu (2000) Orhan Kemal Öyküsünde Yazınsal İletişim, Deneysellik, Yaratıcılık ve Dil Kullanımı-Bir Örnek: Ürök Ninile, 4.Ankara Öykü Günleri (Yenibinyılda Öykücülüğümüz Mayıs 2000), Edebiyatçılar Derneği Yayınları 18), Ankara: Damar Ltd.Şti. ve Lazer Ofset, ss: (On the Literary Communication, Experimental Approach, Creativity and Language Use Observed in the Short Stories Written by Orhan Kemal-An Example: Ürök Ninile )

5 ERDEN, Aysu (2000) Öyküde Şiirsellik Boyutu Üzerine, 4.Ankara Öykü Günleri (Yenibinyılda Öykücülüğümüz Mayıs 2000), Edebiyatçılar Derneği Yayınları 18), Ankara: Damar Ltd.Şti. ve Lazer Ofset, ss: (On the Poetic Dimension in the Short Stories) ERDEN, Aysu ve Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2000) Mezartaşı Yazıları İncelemeleri:Yazıların Şiirsellik, Söylemsel ve Toplumruhbilimse Boyutları Üzerine, 4 Mevsim (Bilkent Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi), Mayıs 2000, Sayı:11, ss: (On the Poetic and Socio-Psycholinguistic Dimensions of the Tombstone Inscriptions) ERDEN, Aysu (2000) Öyküde Şiirsellik Boyutu Üzerine (Dosya), Ana Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), Tömer Ekim-Kasım-Aralık 2000, Sayı: 19, ss: (İkinci Basım) (On the Poetic Dimension Observed in the Short stories) ERDEN, Aysu (2000) 90 lı Yıllarda Türk Öykücülüğünde Farklı Bir Boyut:Çok Kısa Öy- Küler, Üçüncü Öyküler, Güz 2000, Sayı: 10, ss:94-98 (A Different Dimension: Short Short Stories in Turkish Literature) ERDEN, Aysu (2000) Öykü Eleştirisinde Farklı Bir Soluk:Yazınsal Dilbilim ve Bir Öykü- Yöntem ve Uygulama, Dilbilim ve Uygulamaları (Hacettepe Üniversitesi debiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi), Kasım 2000,Cilt:1, Sayı:1, ss: (A Different Approach to the Short Criticism : Literary Linguistics and a Short Story-Method and Application) ERDEN, Aysu ve Işıl ÖZYILDIRIM (2000) Apology in Turkish: A Functional Approach Turkic Languages, Volume:4, Number 1, ss: (Turkic Languages is registered in following indices: Periodica Islamica-Index Islamicus-MLA - Modern Language Association-Linguistic Abstracts) ERDEN, Aysu (2001) Türkçe Öğretiminde Kural Birliğine Varılamama Sorunu (Dosya: Yazım Birliği için Tek Yazım Kılavuzu-II), E (Aylık Kültür ve Edebiyat dergisi), Ocak 2001, Yıl:2, Sayı:22, ss: (The Problem of not Having Common Rules in the Teaching of Turkish) ERDEN, Aysu (2001) Talat Sait Halman Çevirisinde Orhan Veli Kanık Şiiri, Dil Dergisi (Language Journal-Talat Sait Halman Özel Sayısı), Nisan 2001, Sayı: 102, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (Talat Sait Halman s Translation of Orhan Veli Kanık s Poetry) ERDEN, Aysu ve Işıl Özyıldırım (2001) Bir Dünya Dili Olarak İngilizce, Dil Dergisi (Language Journal-2001 Avrupa Diller Yılı), Haziran 2001, Sayı: 104, Ankara: Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (23 Mart2001 tarihinde Türk-İngiliz Kültür Derneğinde aynı başlıkla Panel olarak sunulmuştur) (English as a World Language) ERDEN, Aysu ve Tuba SARIBAŞ (2001) Ahmet Hamdi Tanpınar Öyküsünde Zaman- Bilinçaltı Çatışması-Bir Örnek: Yaz Gecesi, Üçüncü Öyküler, Kış-Bahar 2001, Sayı: 11, ss: (The Oppsition Between Time and Subconscious-An Example: A Summer Night )

6 ERDEN, Aysu (2001) Çağdaş Türk Öyküsünde Deneysellik, Yaratıcılık, Yeni Arayışlar Ve Yönelimler, Adam Öykü, Temmuz-Ağustos 2001, sayı: 35, ss: (Experimental Approaches, Creativity, New Styles in the Contemporary Turkish Short Stories) ERDEN, Aysu (2001) Dilbilimsel Eleştiri:Yazınsal Metinlerde Yaratıcılığa Biçembilimsel Yaklaşım, Dil Dergisi (Language Journal)-Dilbilimsel Eleştiri Özel Sayısı, Sayı: 105- Temmuz 2001, ss:7-16 (Linguistic Criticism: A Stylistic Approach to Explain Creativity in Literary Texts) ERDEN, Aysu (2001) Çağdaş Türk Öyküsünde Deneysellik, Yaratıcılık, Yeni Arayışlar Ve Yönelimler, 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (Alışkanlıklar- Yenilikler-Aykırılıklar-Sapmalar), 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bil- Dirileri- Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Temmuz-2001-Denizli, ss: (Experimentalism, creativity, New approaches in the Turkish Short stories)-(ikinci Basım) ERDEN, Aysu (2001) Öyküde Yaşam, Yaşamda Öykü, E (Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi), Aralık 2001, sayı : 33, ss: (Life in the Short Stories and Short Stories in Life) ERDEN, Aysu (2001) Vus at Bener Öykücülüğünde Ölüm, İntihar ve Çılgınlık Temalarıyla Kapan, Üçüncü Öyküler, Yaz-Güz 2001, Yıl : 3, Sayı : 12, ss: (The Themes of Death, Suicide and Madness in Vus at O. Bener s Short Story Collection Kapan ) ERDEN, Aysu (2001) Vus at Bener Öykücülüğünde Ölüm, İntihar ve Çılgınlık Temalarını içeren Bir Öykü Kitabı : Kapan, Dil Dergisi (Language Journal-Avrupa Diller Yılı), Aralık 2001, Sayı : 110, Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (Vüs at O.Bener Özel Sayısı) (The Themes of Death, Suicide and Madness in Vus at O.Bener s Short Story Collection Kapan ) ERDEN, Aysu (2001) Biçembilim ve Yazınsal Eleştiri, Türkiye de Eleştiri ve Deneme (Sempozyum Bildirileri ve Değerlendirmeler : Ankara Kasım 2001) Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi- Mart 2002, (Sempozyumu Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER-TÖMER Yayınları), ss: (Stylistics and Literary Criticism) ERDEN, Aysu (2002) Bir Eğretileme Olgusu-Kısa Öyküde Bir Söz Sanatı : Eğretileme, Toplumsal Boyut ve Dilbilimsel Yaklaşım, Frankofoni, Ortak Kitap No: 14, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (A Metaphorical Process-Metaphor, Social Dimension and a Linguistic Approach) (The journal has been indexed by the MLA (Modern Language Association of America) Index since 2002). ERDEN, Aysu (2002) Öyküde Kadın ve Erkek Yazarların Kadına Bakışı ve Biçemlerine Dilbilimsel Yaklaşım,Çınarlı Kentin Dili-7.Bursa Edebiyat Günleri (29-31 Mart 2002), Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları-Bursa Kitaplığı : 9, ss: (The Ways Male Writers Deal with Women in their Short Stories and a Linguistic Approach to their Styles)

7 ERDEN, Aysu (2002) Öykünün Doğası, Düşlük (Kültür Sanat Edebiyat Dergisi), Ocak/January 2002, sayı/issue : 10, Antalya : Format Ofset, ss/pp:2-6 (The Nature of the Short Story) ERDEN, Aysu (2002) 2001 Yılında Türk öyküsü-1 (Değerlendirim), Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), Sayı : 2, Yıl :1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., ss: (The Short Story Genre in the 2000 s-i) ERDEN, Aysu (2002) 2001 Yılında Türk Öyküsü-2 (Değerlendirim), Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), Sayı : 3, Yıl :1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., ss: (The Short Story Genre in the 2000 s-ii) ERDEN, Aysu (2002) Ankara Öykü Günlerinden Dünya Öykü Gününe, Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), sayı : 4, Yıl : 1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., s: 32 (From the Ankara Short Story Days to the World Short Story Day) ERDEN, Aysu (2002) Çaresizce, Dengesizce (Adalara Vapur), Radikal-Kitap, Yıl: 2, Sayı: 62, 24 Mayıs 2002 Cuma, s: 8 (Helpless and Unbalanced) ERDEN, Aysu (2002) 6.Ankara Öykü Günleri (Değini), Kum (Aylık kültür, sanat, Edebiyat, Düşün dergisi), Sayı: 7-8, Yıl: 1, Ankara: Ümit Yay. Ltd. Şti. s:44 (6th Ankara Short Story Days) ERDEN, Aysu (2003) 2002 Yılında Edebiyatın Gündemine Yansıyanlar (Anket : 2002 de Öne Çıkan Yazarlar-Kitaplar), E (Kültür ve Edebiyat Dergisi), sayı : 46, Ocak 2003, s: 46 (The Reflections on Literature in 2002) ERDEN, Aysu (2003) Dünya Öykü Günü Bildirisi, YOM DERGİSİ (Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Ocak-Şubat 2003, sayı:10, ss:43-45 (The World Short story Statement) ERDEN, Aysu (2003) Toplumsal-Politik Eleştirel Kurmacanın ve Tutkuların Yazarı: Evrensellikten Kültürel Boyuta Geçen, Yaşanmışları Yalın Gerçeklikten Simgeselliğe Taşıyan Bir Öykücü, YOM SANAT (Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Ocak-Şubat 2003, sayı:10, ss:72-81 (The Writer of the Socio-Political Fiction and Passions: A Short Story Writer who Carries his Readers from Plain Truth to Symbolism) ERDEN, Aysu (2003) 2003 Yılında Öyküye Bakış, Kum (Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat, Düşün Dergisi), Sayı:15, ss: (An Evaluation of the Short story in 2003) ERDEN, Aysu, Nalan BARBAROSOĞLU (2003) 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Dünya Kitap, yıl:12, sayı: 136, 7 Şubat 2003, s:23 (14 February-World Short Story Day) ERDEN, Aysu (2003) Hasan Ali Toptaş Romanına Bakış: Gölgesizler, 8.Bursa Edebiyat Günleri (Manolya Durağında Roman), Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları-Bursa Kitaplığı:10, ss: (A Brief Study of a Novel by Hasan Ali Toptaş Gölgesizler )

8 ERDEN, Aysu (2003) Kadın, Suç ve Öykü: Nalan Barbarosoğlu nun Kaleminden Geleneklere Başkaldıran bir Kadın, YOM SANAT (İki Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Mart-Nisan 2003, Sayı:11, ss: (Woman, Crime and Short Story-A Woman Who Revolts Against the Traditions) ERDEN, Aysu (2003) Vüs at O.Bener den Kısa Öyküler: Yorumsuz, Çıkmaz Sokaklarda, Tabanca ve Diğerleri, Düzyazı Defteri (İki Aylık Düzyazı ve İnceleme ve Eleştiri Dergisi), Sayı:1, (Eylül-Ekim 2003), ss:44-47 (A Brief Study of Three Short Stories by Erhan Bener: No Interpretation, At the Dead Ends, The Pistol and the Others) ERDEN, Aysu (2003) Yazarın Çağa Tanıklığı, I. Antakya Edebiyat Günleri (18-20 Nisan 2003), Yayına Hazırlayanlar:Mehmet Karasu, Ahmet Akseven, Edebiyatçılar Derneği yayınları: 20, Antakya-HATAY: Antakya Ofset, Birinci basım: Eylül 2003, ss: (The Author Witnessing the Century) ERDEN, Aysu (2003) Sunuş, Gün Işığı Öyküleri, Ankara: Ekin Ajans, Kum Yayınları: Türk Yazarlar Dizisi, ss: 7-23 (Introduction) ERDEN, Aysu (2003) Türk Öykücülüğünde Kötülük Öğesinin Ortaya Çıkış Biçimleri, II. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu-Bildiriler, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınevi, ss: (On the Occurrences of Evil in the Turkish Short Stories) ERDEN, Aysu (2003) Çaresizce, Dengesizce, Cervantes in Yeğeni (Metin Kaçan Üzerine Yazılar), İstanbul: Can Yayınları, Düşünce Dizisi:33, ss: (Helpless and Unbalanced-The Cousin Of Cervantes) ERDEN, Aysu (2004) Uluslararası PEN Kulüp Üzerine (Uluslararası P.E.N. Kulüp Bölümü), Frankofoni, sayı:16, ss: (Türkçe) ve ss: (Fransızca) (On International P.E.N.) The journal has been indexed by the MLA (Modern Language Association of America) Index since ERDEN, Aysu (2004) Yaşamın İçinden Öyküler ve Kentler, Kum, Öykü, Anı, Günce, Sayı:21, Ocak-Şubat 2004, ss: 8-9 (Short Stories and Cities Taken from the outside World) ERDEN, Aysu (2004) Tahsin Yücel ve Yazarın Çağa Tanıklığı, Düzyazı Defteri, Mayıs- Haziran 2005, sayı:5, ss:3-5 (Tahsin Yücel and the Writer Witnessing the Century) ERDEN, Aysu (2004) Öykü Anlatma-Anlatılacak Öyküler, Kum, Öykü, Anı, Günce, Sayı:22, Mart-Nisan: 2004, ss: (Storytelling-Stories Worth Telling) ERDEN, Aysu (2004) Ankara Öykü Günleri nden 14 Şubat Dünya Öykü Günü ne Giden Süreç, 69.Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi ve Meksika Zirvesi, HECE Öykü, yıl:1, sayı:1, Mart 2004, ss: (The Process Going from the Ankara Short Story Days to the 14 February World Short Story Day, the Summit in Mexico City and the 69th World Congress of International P.E.N.)

9 ERDEN, Aysu (2004) Toplumsal Yaşamda Sosyopolitik Kurmacanın Yeri:Başkaldırının Şiirselliği Üzerine, Hayat-Edebiyat-Siyaset, HECE (Aylık Edebiyat Dergisi), Yıl:8, Sayı:90/91/92, Haziran-Temmuz-Ağustos 2004, ss: (The Place of the Socio-Political Fiction: On the Poetics of Protest) ERDEN, Aysu (2004) Yazınsal Metinlerin Eleştirisi Üzerine, Patika (Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi), Sayı:47, Kasım-Aralık 2004, ss:8-11 (On the Criticism of the Literary Texts) ERDEN, Aysu (2004) Yaşanacakları Yalın Gerçeklikten Simgeselliğe Taşıyan Bir Öykü Yazarı, Eskişehir Sanat (Eskişehir Sanat Derneği), Temmuz 2004, ss: 7-10 (ikinci Basım) (A Short Story Writer who Carries his Readers from the Plain Truth to Symbolism) (Second publication) ERDEN, Aysu (2004) Ege ve Balkanlarda Kültürel Çeşitlilik, Akköy (Kültür-Sanat- Edebiyat Dergisi), sayı/issue: 27, yıl/year: 5, Kasım-Aralık/November-December 2004, ss/pp: (Cultural Diversity in the Aegean and Balkan Regions) ERDEN, Aysu (2005) Göstergebilim ve Yazın Eleştirisi Üzerine, Yom Sanat, Ocak- Şubat/January-February 2005, ss/pp: (On Semiotics and Literary Criticism) ERDEN, Aysu (2005) Özel Bir Günün Öyküsü, İmge Öyküler (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 1, Şubat-Mart/ February-March 2005, ss/pp: (The Story of a Special Day) ERDEN, Aysu (2005) Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Semineri İmge Öyküler, (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 2, Haziran-Temmuz/June-July 2005, ss/pp: (International Cultural Diversity Seminar) ERDEN, Aysu (2005) Dikkat Özel Haber İmge Öyküler, (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 5, Aralık/December 2005-Ocak/January 2006, ss/pp: (Attention, Special News) ERDEN, Aysu (2005) Iran Edebiyatı Sempozyumu nun Ardından, Name-i Aşina, Ortak Kültür Mirasının Arayışında, Kış-İlkbahar/Winter-Spring 2005, yıl/year: 7, sayı/issue: 19-21, ss/pp: 79-81, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, ISSN: (On the Persian Literature Symposium) ERDEN, Aysu (2005) Alek Popov, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry Journal), yıl/year:1, sayı/issue: 5, s/p:26, Eylül-Ekim/September-October 2005, ISSN: ERDEN, Aysu (2005) Destane Kootah dar Torkiye-The Short Story in Turkey), Ketabe Mahe Adabiyat ve Falsafa-Literature and Philosophy Monthly, Vol. 8, No. 8, June 2005, Tehran: Khaney Ketab (Book House), pp: ERDEN, Aysu (2006) Öykü Dergileri Üzerine, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry Journal), yıl/year:2, sayı/issue: 7, ss/pp: 28-31, Ocak-Şubat/January- February 2006, ISSN: (On the Short Story Journals)

10 ERDEN, Aysu (2006) Edebi Mekanlar-Mezartaşı Yazıları İncelemeleri: Yazıların Şiirsellik, Söylemsel ve Toplumruhbilimsel Boyutları Üzerine, Bülten, TMMOB Akara Şubesi, Sayı:36, ss/pp: (On the Poetic and Socio-Psycholinguistic Dimensions of the Tombstone Inscriptions) ERDEN, Aysu (2006) Bir Gülmece Ustası: Aziz Nesin ve Toplumsal-Politik Hiciv Öyküleri, Patika (Kültür, sanat, edebiyat dergisi), Ocak-Şubat-Mart/January- February-March 2006, sayı/issue:32, yıl/year: 16 (A Master of Humour: Aziz Nesin and his Short Stories as Socio-political Satires) ERDEN, Aysu (2006) Yaratıcı ve Eleştirel Düşüncenin Doğası, Öyküde Yaratıcılık, Problem Oluşturma ve Problem Çözme Üzerine, Hayal (Kültür Sanat Edebiyat Dergisi), yıl/year: 2006, sayı/issue: 17, ss/pp: ISSN (The Nature of the Creative and critical Mind, the Author s Creativity in Short Story, Creating a Problem and the Mechanisms of Problem-Solving in Short Stories) ERDEN, Aysu (2006) Öyküde Yaratıcılık, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:2, sayı/issue:12, s/p:26, Kasım-Aralık/November-December 2006, ISSN: (Creativity in the Short Story) ERDEN, Aysu (2007) Dünya Kadınlar Günü-Barış Kültürünün Oluşturulmasında Kadın Emekçinin Rolü, Sorunları ve Edebiyata Yansımaları, Kum (Edebiyat Dergisi), İki Aylık Yerel Süreli Yayın (Bi-monthly Local Periodical), sayı/issue: 36, 1/2007, ss/pp:37-44, ISSN: (International Women s Day-The Role of the Woman Worker in the Construction of the Culture of Peace, Her Problems and the Reflections of the Issue in Literature) ERDEN, Aysu (2007) Every Location Has its Own Spirit: the Author s Creation of His/Her Own Narrative as a Communo-Biography, Essays on Spiritus Loci, 9th Ohrid Regional P.E.N. Conference, Serptember 14-17, 2006, Macedonian P.E.N. Review, Skopje: SAK STIL, pp , ISSN X (İkinci basım) ERDEN, Aysu (2007) Every Location Has its Own Spirit: the Author s Creation of His/Her Own Narrative as a Communo-Biography, The Linguistic Rights of Minorities-Proceedings from the T&LRC of International PEN Meeting, , Ohrid, R. Macedonia, Edtited by Kata Kulavkova, pp: , Skopje:Translation and Linguistic Rights Committee of International P.E.N., ISBN ERDEN, Aysu (2008) Serüven Kültürü, Deniz Edebiyatı ve Çeviri Projeleri, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry journal), yıl/year:3, sayı/issue:19, s/p:26, Ocak-Şubat/January-February 2008, ISSN: (The Culture of Adventure, Sea Literature and Translation Projects) ERDEN, Aysu (2008) 14 Şubat Dünya Öykü Günü- 2008, Öykü Teknesi (Öykü dergisi/short story journal), Mart-Nisan/March-April, Sayı/issue: 2, p: 80 ISSN

11 ERDEN, Aysu (2008) Alışılmış Roman Sınırlarını Zorlayan bir Roman-Hasan Ali Toptaş ve Gölgesizler, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:4, sayı/issue:21, ss/pp:60-68, Mayıs-Haziran/May-June 2008, ISSN: (A Novel Forcing the Limits of the Borderlines of the Traditonal Novel Hasan Ali Toptaş and Gölgesizler - The Shadowless -) (İkinci Basım) ERDEN, Aysu (2008) 21 Mart Dünya Şiir Günü,, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry journal), yıl/year:4, sayı/issue:21, ss/pp:85-87, Mayıs- Haziran/May June 2008, ISSN: (World Poetry Day) ERDEN, Aysu (2008) Çözümleyici Yazın Eleştirisi ve Bir Yaşar Kemal Öyküsü, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:4, sayı/issue:23, ss/pp:48-55, Eylül-Ekim/September-October 2008, ISSN: (İkinci Basım) ERDEN, Aysu (2008) A Cultural Interpretation of the Other and Migration in the Contemporary Turkish Short Fiction with Reference to Subculture, Counter Culture, Iconoclastic Taste and Mainstream, E- BOOK REVIEWS ERDEN, Aysu (2000) Okuyucusunu Evrensel Konulardan Kültürel Boyuta, Yaşanmışları Yalın Gerçeklikten Şiirselliğe ve Düşselliğe Taşıyan Bir Öykü Kitabı: Aşkın Halleri, E (Aylık Kültür ve Edebiyat dergisi/a journal of literature and criticism published monthly), Kasım/November 2000, yıl/year:2, sayı/issue:20, ss/pp: (Kitap Tanıtımı)(An Author who Carries his Reader to a Cultural Dimension from the Universal Issues and Life experiences and from the Plain Truth to a Poetic and Imaginative Dimension: The States of Love ) ERDEN, Aysu (2001) Edebiyatta Dil Kullanımları, Dilbilim ve Uygulamaları (Hacettepe Universitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi) sayı/issue: 2, Ankara: Bizim Büro Basımevi, s/p:139 (Kitap tanıtımı-book Review)-(Language Use in Literature) ERDEN, Aysu (2002) Mahmut Turgut un Objektifinden 80 Edebiyatçı Portresi-Edebi- Yatçılarla Yüzyüze, Radikal Kitap, yıl/year :1, sayı/issue : 45, tarih/date: 25 Ocak/January 2002 Cuma/Friday, s/p:7 (Kitap tanıtımı-book Review) (The Portraits of 80 Authors Taken by Mahmut Turgut s Camera: Face to Face with the Literary Figures) ERDEN, Aysu (2003) Deneysel Bir Öykü Kitabı, Cumhuriyet Kitap, tarih/date: 23 Ocak/January 2003, s/p: 10 (Kitap tanıtımı) (An Experimental Short Story Book) ERDEN, Aysu (2003) Uluslararası P.E.N. Dergisi - P.E.N. International, Edebiyat ve Eleştiri, sayı/issue: 68 (Temmuz-Ağustos/July-August), yıl/year:11, ss/pp: Kitap tanıtımı/book Review, (International P.E.N. Magazine-P.E.N. International) ERDEN, Aysu (2003) Şiirle İçiçe bir Kitap, Cumhuriyet Kitap, sayı/issue: 716, tarih/date : 5 Kasım/November 2003, s/p: 13 (A Collection of Poetic Fiction)

12 ERDEN, Aysu (2008) Amida, Eğer Sana Gelemezsem, Varlık (Aylık edebiyat ve kültür Dergisi/Monthly journal of literature and culture) Kitap Eki, yıl/year: 76, sayı/issue: 1211, Ağustos/August 2008, ss/pp: 8-9, ISSN (Amida, If I can t Come Back to You) D- TRANSLATIONS Uluslararası P.E.N. (2003) Medya ya Acil Duyuru ve Öneri (Uluslararası P.E.N./International P.E.N.), Edebiyat ve Eleştiri, Sayı/issue:65, Ocak- Şubat/January-February 2003, ss:/pp: (Translated into Turkish by Aysu Erden) SIDDIQUEE, Abu Bakar (2003) Sergi, YOM SANAT (İki aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi), Ocak-Şubat 2003, Sayı/issue:10, ss/pp: (Translated into Turkish by Aysu Erden), (Exhibition) POPOV, Alek (2003) Küçük Kadın, Düzyazı Defteri (İki Aylık Düzyazı, İnceleme ve Eleştiri Dergisi), Sayı: 1 (Eylül-Ekim 2003), ss/pp:3-8 (Translated into Turkish by Aysu Erden), (Small Woman) - (7th Ankara short Story Days-May 2004) POPOV, Alek (2005) Rapor Verildi (Report Given), İmge Öyküler (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi/A journal of literary criticism published bi-monthly), Sayı/issue: 2, Nisan-Mayıs/April-May 2005, ss/pp: , (Translated into Turkish by Aysu Erden), (Report Given) KULAVKOVA, Kata (2005) Düş ya da Başka Bir Şey, İmge Öyküler, (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), Sayı: 2, Haziran-Temmuz/June-July, 2005, ss: , (Translated into Turkish by Aysu Erden), (Dream or Something Else) (9th Ankara Short Story Days-June 2005) POPOV, Alek (2005) Nineve Lacivert, (Öykü ve Şiir Dergisi/ A short story and poetry journal), yıl/year:1, sayı/issue:5, ss/pp:27-29, Eylül-Ekim/September- October 2005, ISSN: (Translated into Turkish by Aysu Erden) (Nineve) KULAVKOVA, Kata (2005) 9.Ankara Öykü Günleri Onur Konuğu ve Uluslararası P.E.N. Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Başkanı Kata Kulavkova nın Ödül Töreni Konuşması, (The Opening Statement of the President of the Translation and Linguistic Rights Committee TaLRC of International P.E.N., and the Guest of Honour of the 9th Ankara Short Story Days, Prof.Kata Kulavkova, presented by herself on behalf of the 9th Ankara Short Story Days), Cumhuriyet-Cumhuriyet Kitap/Book, 30 Haziran 2005/30 June 2005, sayı/issue:802, ss/pp: 20-21, Çeviren/translated into Turkish by Aysu Erden. POPOV, Alek (2006) Pislik Günü, Lacivert, (Öykü ve Şiir Dergisi/ A short story and poetry journal published bi-monthly), yıl/year:2, sayı/issue:8, ss/pp:18-21, Mart- Nisan/March-April 2006, ISSN: (Translated into Turkish by Aysu Erden) (Shit Giving Day)

13 BUCKRICH, Judith (2006) Piri, Lacivert, (Öykü ve Şiir Dergisi/ A short story and poetry journal published bi-monthly), yıl/year:2, sayı/issue:11, ss/pp:19-25, Eylül-Ekim/September-October 2006, ISSN: (Translated into Turkish by Aysu Erden) - (Piri) LEEDOM, Joanne Ackerman (2007) Şiddetin Başlangıcı, Lacivert, (Öykü ve Şiir Dergisi/ A short story and poetry journal published bi-monthly), yıl/year:3, sayı/issue:18, ss/pp:37-48, Kasım-Aralık/November-December 2007, ISSN: (Translated into Turkish by Aysu Erden) - (1)Leedom, Joanne Ackerman (1987) The Beginning of Violence, No Marble Angels, Dallas-Texas Center for Writers, New York: Saybrook/Norton. (2) Leedom, Joanne Ackerman (2006) The Beginning of Violence, Short Stories of the Civil Rights Movement, Atlanta: University of Georgia Press (11th Ankara Short Story Days-23 May 2007), (The World Journal of Illustrated Poetry ÖNER, Çetin (2007) "Tabula Rasa" (Tabula Rasa),"Feature Section: Poems from Turkey", Visions-International, Austin (USA): Black Buzzard Press 3503 Ferguson Lane Austin-Part of Visions International Arts Synergy, TX 78754, translated from Turkish by Aysu Erden with Bradley R. Strahan, ISSN: , (Poetry Editor/Publisher: Bradley Strahan, Art Editor: Shirley G.Sullivan), issue: 77, (The World Journal of Illustrated Poetry TÜLEYLİOĞLU, Orhan (2007) "Night Swimming towards Daylight (Gündüze Yüzüyor Gece), "Feature Section: Poems from Turkey", Visions-International, Austin (USA): Black Buzzard Press 3503 Ferguson Lane, Austin-Part of Visions International Arts Synergy, TX 78754, translated from Turkish by Aysu Erden with Bradley R. Strahan, ISSN: , (Poetry Editor & Publisher: Bradley Strahan, Art Editor: Shirley G.Sullivan), issue. 77, (The World Journal of Illustrated Poetry) ÖNDER,Derya (2007) "The Dove on My Balcony"(Balkonumdaki Güvercin),"Feature Section: Poems from Turkey", Visions-International, Austin (USA): Black Buzzard Press 3503 Ferguson Lane Austin-Part of Visions International Arts Synergy, TX 78754, translated from Turkish by Aysu Erden with Bradley R. Strahan, ISSN: (Poetry Editor & Publisher: Bradley Strahan Art Editor: Shirley G.Sullivan), issue:77, (The World Journal of Illustrated Poetry) ŞIMŞEK, Aydın (2007) "The East of My Heart" (Kalbimin Doğusu),"Feature Section: Poems from Turkey", Visions-International, Austin (USA): Black Buzzard Press 3503 Ferguson Lane Austin-Part of Visions-International Arts Synergy, TX 78754, translated from Turkish by Aysu Erden with Bradley R. Strahan, ISSN: (Poetry Editor & Publisher: Bradley Strahan, Art Editor: Shirley G.Sullivan) issue:77, (The World Journal of Illustrated Poetry) ANHALT, Nedda D.De (2008) Gösteriye Devam, Lacivert, (Öykü ve Şiir Dergisi/ A short story and poetry journal published bi-monthly), yıl/year:4, sayı/issue:20, ss/pp:19-20, Mart-Nisan/May-April, 2006, ISSN: (Translated into Turkish by Aysu Erden and Ceren Yalçın (On with the Show)

14 İLERİ, Selim (2008) Statement Written by Selim İleri for World Short Sory Day 14th February, Öykü Teknesi (Öykü Dergisi), sayı/issue: 2, pp/ss: 2, ISSN (14 Şubat Dünya Öykü Günü Bildirisi) ANHALT, Nedda G. de (2008) Parkta (In the Park), Ekin Sanat (Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi/A Monthly Journal of Literature and Arts), sayı/issue: 26, ss/pp: 12-13, ISSN (Translated into Turkish by Aysu Erden and Ceren Yalçın) GUZMAN,Humberto (2008) Obez Aşık (The Obese Lover), Öykü Teknesi, Mayıs- Haziran/May-June, sayı/issue:3, çevirenler: Yasemin Yazıcı ve Aysu Erden (Translated into Turkish by Yasemin Yazici and Aysu Erden), ss/pp:72-72 ISSN CLEMENT,Jennifer (2008) Semender Çocuk (The Salamander Child), Öykü Teknesi, Mayıs-Haziran/May-June, sayı/issue:3, çevirenler: Ceren Yalçın ve Aysu Erden (Translated into Turkish by Ceren Yalçın ve Aysu Erden), ss/pp:21-24 ISSN LEEDOM, Joanne Ackerman (2008) Öğretmen (The Tutor), Ekin Sanat (Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi/A Monthly Journal of Literature and Arts), sayı/issue: 28, ss/pp: 41-48, ISSN (Translated into Turkish by Aysu Erden) E- INTERNETTE YAYINLANAN YAZILAR ERDEN, Aysu (2008) A Cultural Interpretation of the Other and Migration in the Contemporary Turkish Short Fiction with Reference to Subculture, Counter Culture, Iconoclastic Taste and Mainstream, International P.E.N. Collection of Poetry, Fiction and Essay (2008) (2008) (2008) (2008) ERDEN, Aysu (2008) Every Location has its Own Spirit: the Author's Creation of His/Her Own Narrative as a Communo-Biography, International P.E.N. Collection of Poetry, Fiction and Essay F- INTERVIEWS WITH AYSU ERDEN BOLAT, Salih (2002) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri nin Yazarı Aysu Erden le Öykü Sanatı ve Günümüzde Öykü Üzerine, E (Kültür ve Edebiyat Dergisi/A journal of culture and literature), sayı/issue: 44, (Kasım/November 2002), ss/pp: (An Interview on the Art of Short Story Writing with Aysu Erden, the Writer of Short Story and Linguistic Criticism )- (An Interview with Aysu Erden) HAZAR, Bünyamin (2003) Aysu Erden le Söyleşi, Düzyazı Defteri (İki Aylık Düzyazı, inceleme ve Eleştiri Dergisi), sayı: 1 (Eylül-Ekim 2003), ss: (An Interview with Aysu Erden)

15 G- HAKKINDA / REVIEWS OF AYSU ERDEN s WORK TANRISAL, Meldan ( ) Dilbilimci Gözüyle Yazın Eleştirisinde Kısa Öykü, Cumhuriyet Kitap, s:13 ÖZBAYRAK, Çiler ( ) Yazınsal Eleştiriye Farklı Bir Soluk, Cumhuriyet Kitap, s: 3 ÖZÜNLÜ, Ünsal ( ) Kısa Öykünün Uzun Eleştirisi Olabilir, Cumhuriyet Kitap, s: 3 İNAL, Celal (1999) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Düşler ve Öyküler YAŞAR, Hürriyet (2000) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Cumhuriyet Kitap THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES/SEMINARS/SYMPOSIUMS THAT PROF. AYSU ERDEN PARTICIPATED IN KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILAR Toplantının Adı Toplantının Yeri/Tarihi Tebliğli/Tebliğsiz The Title of the Symposium/Conference /Seminar The Venue and Date of the Symposium /Conference/Seminar With Paper/Without Paper Contemporary English Literature and its Teaching An All-Turkey Seminar jointly Sponsored by Hacettepe University- Department of English and Literature, and The British Council Hacettepe University Yer/Venue: R Hall-Ankara Tarih/Date: 2-12 Nisan/April 1980 Teaching of Translation at the University Level. Techniques and Expectations Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 (Linguistics and Grammar Conferences 1) Türk Dil Kurumu-Ankara 1980 (Turkish Language Association) - Ankara Saussure den Sonra Yapısal Dilbilimde Sözdizimi konusundaki Tutumlar, Yöntemler ve Dönüşümlü Üretimsel Dilbiliminde Chomsky III. Dilbilim Kurultayı: (III.Linguistic Symposium) Dilbilim Uygulamaları (Linguistic Applications) Organised by and Venue: Çukurova Üniversity-Adana Traih/Date: Haziran/June 1989 Yabancı Dilde Sözlü Kompozisyon Derslerinin Üniversite Düzeyinde Yabancı Dil Eğitimi Gören Öğrencilerin Dili Pekiştirmelerinde ve Yabancı Dil Öğretmeni Olmalarına İki Yönlü Katkısı VI. Dilbilim Kurultayı (VI. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Gazi University - Ankara Tarih/Date: 1992

16 VII. Dilbilim Kurultayı (VII. Linguistic Symposium) Ankara University-Ankara Tarih/Date: Mayıs/May 1993 Tebliğsiz Without Paper X. Dilbilim Kurultayı (X. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Ege University - İzmir Tarih/Date: Mayıs/May 1996 XI. Dilbilim Kurultayı (XI. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Orta Doğu Teknik University-(Middle East Technical University)-Ankara Tarih/Date: Mayıs/May 1997 XIII. Dilbilim Kurultayı (XIII. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Boğaziçi University -Istanbul Tarih/Date: Mayıs/May 1999 XIV. Dilbilim Kurultayı (XIV. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Çukurova University- Faculty of Arts and Sciences- Adana Tarih/Date: Nisan/April 2000 XVI. Dilbilim Kurultayı (XVI. Linguistic Symposium) Tebliğsiz Without Paper Hacettepe University-Faculty of Letters-Ankara Tarih/Date: Mayıs/May Balkan Dekameron Bulgarian Writers Organizatiın Plovdiv (Filibe) BULGARISTAN (BULGARIA) Tarih/Date: 3-5 Nisan/April 2002 Discovering New Ways of Connecting Cultures Improving Contacts and Cooperation among the Balkan Countries : Communication through Literature and Creating Literary, Linguistic, Academic Networks to Promote Social Cohesion and Wellfare

17 Akademik Alanda ve Uluslararası Düzeyde İletişim Ağı Atölye Çalışması Promoting International Networks in the Academic Field-Workshop and Summer Intensive Course Democritus University Alexandroupolis-Yunanistan-Greece Tarih/Date: 3-4 Haziran/June 2003 Tebliğsiz Without Paper The 6th Ohrid P.E.N. Conference: The International Conference of the Translation and Linguistic Rights Committee (TaLRC) of International P.E.N. The Berlin Wall/the Schengen Zone International P.E.N and Macedonian PEN Center OHRID-MACEDONYA Tarih/Date:17-21 ylül/september 2003 Cultural Diversity and Translation (Round Table Discussion Paper) 1.Dil,Yazın,Deyişbilim Sempozyumu 1st.Language and Stylistic Symposium Pamukkale University Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Faculty of Arts and Sciences-The Department of Western Languages and Civilizations) Denizli- Tarih/Date: Mayıs 2001 Çağdaş Türk Öyküsünde Deneysellik, Yaratıcılık, Yeni Arayışlar Ve Yönelimler, 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (Alışkanlıklar- Yenilikler-Aykırılıklar- Sapmalar) ( Experimentalism, Creativity, Searching for the New Styles and Approaches in the Turkish Short Stories-New ways of Language Use at the Beginning of the 21st Century- Traditions, Conventions, Novelties, Deviations ) Türkiye de Eleştiri ve Deneme Sempozyumu The Symposium of Criticism and Essay Writing in Turkey Ankara University- Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER Tarih/Date: Ankara Kasım/November Biçembilim ve Yazınsal Eleştiri ( Stylistics and Literary Criticism ) II. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu II.Language and Stylistic Symposium Çukurova University- Adana Tarih/Date: Mayıs/May 2003 Türk Öykücülüğünde Kötülük Öğesinin Ortaya Çıkış Biçimleri ( Types of Evil in the Turkish Short Stories ) The 69th World Congress of the International P.E.N. Cultural Diversity and the Freedom of Expression WORLD CONGRESS OF WRITERS 2003 FIRST CONGRESS OF THE AMERICAS International P.E.N. and Mexican PEN Center Yer/Venue: MEXICO CITY Tarih/Date: Kasım/November 2003 Dünya Öykü Günü (World Short Story Day: As a Literary Mediun for the Preservation, Revitalization and Revival of the Endangered Languages-Our Wold Heritage 25th All-Turkey English Literature Conference (International) Tebliğsiz Without Paper Panel Başkanlığı

18 The 7 th Ohrid PEN Conference : The International Conference of the Translation and Linguistic Rights Committee (TaLRC) of International P.E.N. Cultural Diversity and Translations The British Council and Cankaya University Yer/Venue: Çankaya University Arı Tesisleri - Öğretmenler Caddesi Yıl -ANKARA Tarih/Date : Mayıs/May 2004 International P.E.N. and Macedonian PEN Center OHRID- MACEDONYA Tarih/Date: Haziran/June (Chairmanship) Creating Institutionalized Regional Conferences- Seminars-Symposiums on Behalf of the Endangered Languages -Our World Heritage The 70th World Congress of the International P.E.N. Writers in Exile - Writers in Minority Languages 70. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi Sürgünde Yazarlar-Azınlik Dilleri Yazarları International P.E.N. and Norvegian PEN Center TROMSO-NORWAY Traih/Date: 6 12 Eylül/September The Projects of the Turkish PEN Center : Middle East & Balkan Short Story and Poetry Anthologies International P.E.N. Seminar on Cultural Diversity- Uluslararası P.E.N. Kültürel Çokçeşitlilik Semineri Düzenleyen/Organized by : Internatiınal P.E.N., UNESCO, Turkish PEN Center, Kurdish PEN Center-DIYARBAKIR Tarih/Date: Mart/March Tebliğsiz Without Paper: Moderator (Chairmanship) Council for Promotion of Persian Language ve Iran Kültür Ateşeliği nin ortak daveti Düzenleyen/Organized by : Iranian Embassy in Turkey and Iranina Writers Association TEHRAN-IRAN Tarih/Date: Şubat/February With Paper Türkiye de Çağdaş Öykü Yazarları The 71st International P.E.N. World Congress 71. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi The 68th International P.E.N. World Congress 68. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi Düzenleyen/Organized by : International P.E.N. and Slovenian PEN Center BLED-SLOVENIA Tarih/Date: Haziran/June 2005 International P.E.N. Macedonian PEN Center OHRID-MACEDONIA Tarih/Date: Eylül/September With Paper Language of Peace: Literature as Lingua Franca World Short Story Day Project

19 Scottish Universities Summer School Certificate of Credit Universities of St. Andrews, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Strayhclyde and Dundee University of Edinburgh Tarih/date: 2nd July-10th August 1973 Certificate of Credit: Britain, Creativity and Change GRADE A The 8th Ohrid PEN Conference : The International Conference of the Translation and Linguistic Rights Committee (TaLRC) of International P.E.N. Cultural Diversity and Translations International P.E.N. & Macedonian PEN Center OHRID- MACEDONYA Tarih/Date: Eylül/September 2005 Creating Institutionalized Regional Conferences- Seminars-Symposiums on Behalf of the Endangered Languages -Our World Heritage 5.İzmir Öykü Günleri Şubat th Izmir Short Story Days February 2006 T.C.IZMIR KONAK BELEDİYESİ- KÜLTÜR VE SANAT MÜDÜRLÜĞÜ / IZMIR-KONAK MUNICIPALITY-THE DEPARTMENT OF CULTURAL AND ARTISTIC ACTIVITIES Tarih/Date : February 2006 Yaratıcılık, Yazarlık ve Kısa Öykü Creativity, Authorship and Short Stories 3. Uluslararası Adalar Festivali ISTANBUL Temmuz 2006 The 3rd International Festival of the Princess Islands-ISTANBUL Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi-ISTANBUL Komşu Edebiyatlarda Yeni Eğilimler New Literary Trends in the Neighbouring Countries The Local Authorities of the Princess Islands and the Municipality of the princess Islands-ISTANBUL Tarih/Date: Temmuz/July th Ohrid PEN Conference: The International Conference of the Translation and Linguistic Rights Committee (TaLRC) of International P.E.N. Spiritus Loci International P.E.N. &Macedonian PEN CenterOHRID- MACEDONYA Tarih/Date: Eylül/September 2006 Every Location Has its Own Spirit: The Author s Creation of his/her Own Narrative of Displacement as a Communo- Biography 31st Annual American Studies Conference Comparative Americas 31. Amerikan Etüdleri Konferansı Karşılaştırmalı Amerikan Çalışmaları Embassy of the United States, ASAT (American Studies Association of Turkey and Ankara University) Yer/Venue: ANKARA- GÖLBAŞI-PATALYA HOTEL Tebliğsiz: Without Paper: Visiting Artists Presentation From Barrio Kids to Chicanos of Conscience: Through the Artist s Eyes Sergio HERNANDEZ-Diane VALERDE-HERNANDEZ Introduced by Aysu ERDEN

20 14.Adalet ve Demokrasi Haftası Ocak Multiclturalism and Literature Çokkültürlülük ve Edebiyat Multiculturalism and Literature Düzenleyen/Organized by : um:ag Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Tarih/Date: 14.Justice and Democracy Week January 2007-um:ag) Yer/enue: Çankaya Belediyesi- Çağdaş Sanatlar Merkezi Çankaya Municipality- Contemporary Arts Center ANKARA Tarih/Date: 28 Ocak 2007 Pazar/Sunday Multiclturalism and Literature Çokkültürlülük ve Edebiyat SECOND INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE April The Department of English Language and Literature (Hacettepe University-Faculty of Letters) and ESSE Yer/Venue: Hacettepe University-Beytepe Campus, Ankara-Turkey Tarih/Date: 18 April Saat/Hour: 15:15-17:00 Tebliğsiz: Without Paper: Chairperson ADANA ALTIN KOZA 1.ULUSLARARASI EDEBIYAT FESTIVALİ ÇAĞIMIZIN EDEBİYATINA BAKIŞLAR: Adana dan Dünyaya, Dünyadan Adana ya 1st.INTERNATIONAL LITERATURE FESTIVAL On the Different Views of the Literature of Our Century:From Adana to the World, from the World to Adana Düzenleyen/Organized by : Adana Altın Koza ve Adana Edebiyat Girişimi (Adana Golden Bead Organization and Adana Literature Festival) Date/Tarih: Nisan/April 2007 Çağımızda Deneme- Eleştiri Essay Writing and Literary Criticism in the Contemporary Age Ankara İtalyan Kültür Merkezi Ankara 7-8 Haziran 2007 Türk İtalyan İşbirliği Yayımcılık Paneli Yayıncılar Buluşması Istituto Italiano Di Cultura Ankara 7-8 Giugno Workshop Di Collabrazione Italıu- Turca Incontro Sull Editoria Düzenleyen/Organized by : Ankara İtalyan Kültür Merkezi - T.C.Kültür Bakanlığı Yer/Venue: Instituto Italiano Di Cultura The Ministery of Culture and Tourism Yer/venue: Ankara İtalyan Kültür Merkezi Çeviri Projelerinin Katkıları The Contributions of the Translation Projects TRT 2 OKUDUKÇA (AS LONG AS WE READ ON) Düzenleyen/Organized by : TRT 2 (Turkish Radio and Television) Yer/Venue: 23 Haziran/June 2007 Saat / Hour: 20:30 (TV Programme) Kısa Öyküde Ne Saklıdır? What is Hidden in the Short Story

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I. SINIF / I. YARIYIL 1 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) in ön koşulu var mı? Yok in önceki eğitim programında

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: KÜÇÜKOĞLU Hülya İngilizce Hazırlık Birimi Okutman hulyaku@hacettepe.edu.tr Tel: 312. 297 8093 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Ortaokul/Lise

Detaylı

Girne American University FES Curriculum Vitae

Girne American University FES Curriculum Vitae Girne American University FES Curriculum Vitae I. PERSONAL INFORMATION Name and Surname Date of Birth & Place Nationality Marital Status Göksel ERDEM 12.04.1969 Ankara Turkish Married Home Address - Phone

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi. Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4. Yarıyıl Eski Türk Edebiyatı Programı Ders Listesi TDE790 DOKTORA YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Z 0 4 2 30 Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 4 2 30 Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ELEC 002 ETI 401 ETI 403 ETI 451 EU 403 SFL 401 Seçmeli Ders II Elective Course II Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları Analyzing

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ferma Lekesizalın 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 24.10.1969 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ferma Lekesizalın 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 24.10.1969 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferma Lekesizalın 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 24.10.1969. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım Prof. Dr. Işıl Özyıldırım isiloz@hacettepe.edu.tr Tel: +90 312 2978525/120 (Son güncelleme: Ekim 2014) Kişisel Bilgiler Eğitim 1993 Doktora Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü 1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI 1. Bağıl sistemde 1. Sınıfı tekrar etmesi gereken öğrenciler, önceki

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ON THE SHORT STORIES OF ÖZCAN KARABULUT 1- THE CRITICAL ESSAYS ON THE SHORT STORIES AND SHORT STORY COLLECTIONS OF ÖZCAN KARABULUT)

ON THE SHORT STORIES OF ÖZCAN KARABULUT 1- THE CRITICAL ESSAYS ON THE SHORT STORIES AND SHORT STORY COLLECTIONS OF ÖZCAN KARABULUT) ON THE SHORT STORIES OF ÖZCAN KARABULUT 1- THE CRITICAL ESSAYS ON THE SHORT STORIES AND SHORT STORY COLLECTIONS OF ÖZCAN KARABULUT) ERDEN, Aysu (1997) Kısa Öyküde Biçeme Dilbilimsel Yaklaşım Üzerine :

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU : (3107) 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013

Title Institution / University Year Assistant Philosophy/ Muğla Sıtkı Koçman Assistant Prof. Philosophy/Celal Bayar 2013 CV Name: Aylin Çankaya Date of Birth: 23.04.1982 Academic Title: Assistant Prof. Education Programme/Department University Graduation Bachelor Philosophy Pamukkale University 2000-2004 Master Philosophy

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM IEU 100 CS 100 ETI 101 ETI 105 ETI 107 HUM 103 SFL 101/103 TURK 101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation Bilgisayara Giriş ve Enformasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Meral BATUR 2. Doğum Tarihi : 09.05.1986/Çanakkale 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora/Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Ortaokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Öğrenme Süreçleri

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Ortaokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Öğrenme Süreçleri ÖZGEÇMİŞ Yonca KOÇMAR Öğrenim Durumu : Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türkçe Öğretmenliği Sakarya Üniversitesi 2004-2008 Yüksek Lisans Türkçe Eğitimi Sakarya Üniversitesi 2008-2011 Doktora Türkçe

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly.

International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. International Journal of Language Education and Teaching (IJLET) is an online international refereed journal that is published quarterly. Volume 1 December ISSN: 2198-4999 2013 International Journal of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mesude ATAY Doğum Tarihi: 18.01.1961 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983 Eğitimi Ankara Y. Lisans Çocuk

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları

Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazın ve Çeviri I ETI407 Güz 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ MASTER DEGREE COURSES CONTENTS OF THE MAIN BRANCH OF MODERN TURKISH LITERATURE

YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ MASTER DEGREE COURSES CONTENTS OF THE MAIN BRANCH OF MODERN TURKISH LITERATURE YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ MASTER DEGREE COURSES CONTENTS OF THE MAIN BRANCH OF MODERN TURKISH LITERATURE ZORUNLU DERSLER COMPULSARY COURSES Güz Yarıyılı Fall Semester

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı