* YAYINLAR - PUBLICATIONS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* YAYINLAR - PUBLICATIONS"

Transkript

1 * YAYINLAR - PUBLICATIONS A-BOOKS ERDEN, Aysu (1998) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları, ISBN: , (174 sayfa) (Short stories and Linguistic Criticism) Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt-DFG-Sondersammelgebiet Vorderer Orient (6,23)-Neuerwerbungen im November Osmanische und türkeitürkische Literatur Erden, Aysu: Kısa öykü ve dilbilimsel eleştiri / Aysu Erden baskı - Yenişehir, Ankara: Gündoğan Yayınları, S. - (Gündoğan yayınları ; 98,146 : Edebiyat dizisi ; 05,11).- ISBN SA 3861 ERDEN, Aysu (2002) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, İstanbul: Gendaş Yayınları, (Short stories and Linguistic Criticism) ERDEN, Aysu (2006) Balkan Writers in Action-A Cultural Interpretation of the Balkan Short Stories and Poems, Ankara: Edebiyatcilar Derneği Yayınları / Turkish Authors Association (TAA) - Sözkesen Matbaası, ISBN B-ARTICLES : LANGUAGE AND TRANSLATION ERDEN, Aysu (1988) Çeviri Yöntemi Üzerine Gözlemler Metis Çeviri, İstanbul: Metis Yayıcılık, Güz, ss: (On the Method of Translation) ERDEN, Aysu (1992) İleri Düzeyde Yabancı Dil Öğretimine Çevirinin Katkıları 20.Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook), Yay.Ahmet Kocaman ve öt., Ankara: Karaca Yayınları, ss: (The Contributions of Translation to the Foreign Language Teaching at the Advanced Llevel) ERDEN, Aysu (1989) Yabancı Dilde Sözlü Kompozisyon Dersleri nin Üniversite düzeyinde Yabancı Dil Öğretmeni Olmalarına İki Yönlü Katkısı, Dil Bilimi Uygulamaları, Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, ss: (1989 yılı III Dil Bilimi Sempozyumu Bildirisi) (The Dual Contribution of the Oral Composition Courses to the Teacher Training Courses at the University Level) ERDEN, Aysu (1996) On the Text-Bound Nature of Translation: Determinants of Textuality-Their Effects on the Process of Literary Translation, Çeviribilim Ve Uygulamaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (Çeviribilim dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir. ERDEN, Aysu (1985) The Aim of Teaching Translation at the University Level, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı:1, Cilt:3, Ankara, ss: (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir)

2 ERDEN, Aysu (1988) Bir Metnin Farklı Çevirmenlerce Yapılan Çevirilerinin Aslıyla karşılaştırılması Çalışmalarının İleri Düzeydeki Çeviri Derslerinde Görülen Önemi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:5, ss: (On Translation Criticism-A Comparative Study of the Translated Texts with Their Original Versions and the Contributions of Such Studies to the Translation Courses at the Advanced Level (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1990) The Aim of the Courses of Oral Composition in a Foreign Language at the University Level:Techniques and Expectations, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:7, Ankara, ss: (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Dil ve Yazın Öğretiminde Biçemsel Yetinin Pekiştirilmesi: Yöntem Ve Çözümleme Doğan Aksan Armağanı, Yayına Hazırlayanlar: Kamile İmer, Leyla Subaşı Uzun, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın No: 366, ss: 69-82(On the Stylistic Competence in the Teaching of Literature) B- ESSAYS : LANGUAGE AND LITERATURE ERDEN, Aysu (1997) A linguistic Approach to the language Used in Gravestone Inscriptions: Stylistic and Discoursal Perspectives, 25.Yıl Yazıları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: ERDEN, Aysu (1993) Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge, Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (On the Analytical Literary Criticism of a Short Story by Yaşar Kemal) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Cümlede Yüklemi Tamamlayan Öğeler Üzerine Türk Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), 1998/2, Sayı:560, ss: (Turkologische Anzeigher) (On the Complementary Units which Support the Predicate in the Sentence) ERDEN, Aysu (1998) Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilimsel Yaklaşım:Yöntem ve Uygulama Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss: 9-26 (A Linguistic Approach to the Notions of Schema and Ideology in the Short Story: Method and Application) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu ve Işıl ÖZYILDIRIM (1999) Apology in Turkish: A Formal Approach, Çeviribilim ve Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, Aralık 1999, ss: 1-23 (Çeviribilim ve Uygulamaları ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir)

3 C- MISCELLEANEOUS ELDEMİR, Aysu (1980) Saussure den Sonra Yapısal Dilbilimde Sözdizimi konusundaki Tutumlar, Yöntemler ve Dönüşümlü Üretimsel Dilbiliminde Chomsky, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1, Türk Dil Kurumu Yayınları 465, Ankara: Doruk Matbaacılık, ss: (On the Approaches and Methods of Analysis in the Field of Syntax-Transformational Generative Grammar and Chomsky) ERDEN, Aysu (1985) Azeri Türkçe sinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:3, Ankara, ss:43-62 (A Brief Study of the History and Syntactic Features of Azerbaijanian Turkish) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1989) Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:6, Ankara, ss: (The Use of Turkish in the TV Advertisements an Example of the Language Use that is Applied to a Certain Social Aim) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1982) Türk Mavisi ve Anadolu İnsanının Yaşamından Renklerle Vurgulanan Kesitler Frankofoni, Ankara: Şafak Matbaacılık, ss: ( Turkish Blue and the Lives of the Anatolian People, Highlighted by the Use of the Words Denoting Colours-Cahit KULEBI) ERDEN, Aysu (1993) Çözümleyici Yazın Eleştirisi ve Bir Öykü Edebiyat ve Eleştiri, Ankara: Mine Ofset Ltd.Şti., Yıl:2, Sayı:10, ss: (Analytical Literary Criticism and a Short story) ERDEN, Aysu (1996) Tümceden Metne Yazın Eleştirisi ve Dilbilim Üzerine, Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (On Literary Criticism and Linguistics: From the Sentece to the Text) ERDEN, Aysu (1997) Öyküde Sözdiziminden Söylem Düzlemine-Kurallardan Prensiplere Geçiş Olgusu Üzerine, Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Kebikeç Yayınları, ss: (From the Syntactic Level to the Discourse Level and Transition from the Rules to the Principles in the Short stories) ERDEN, Aysu (1997) Şiirde Biçeme Dilbilimsel yaklaşım Üzerine:Bir Can Yücel Şiiri- Yöntem ve Çözümleme Edebiyat ve Eleştiri, Ankara: Yargıcı Matbaası, Yıl:5, Sayı:28, ss: (A Linguistic Approach to Style in Poetry:A Poem from Can Yücel-Method and analysis) ERDEN, Aysu (1997) Kısa Öyküde Biçeme Dilbilimsel Yaklaşım Üzerine: Bir Özcan Karabulut Öyküsü-Yöntem ve Çözümleme, Düşler ve Öyküler, İstanbul: Umut Matbaası, ss: (A Linguistic Approach to Style in Short Stories -Method and analysis)

4 ERDEN, Aysu (1998) Söylem Çözümlemesi, Göstergebilim ve Yapısalcı Yazın Eleştirisi Üzerine, Evrenselliğe Yolculuk, (Hacettepe Üniversitesi nin Emel Doğramacı ya Armağanı), ss: (OnDiscourse Analysis, Semiotics and Structuralist Approach to Literary Criticism) ERDEN, Aysu (1998) Anlatı Metinlerinde Bilgisel Yapıdan Sözdizimsel-Biçimbirimsel Yapıya, Konudan Özneye Geçiş Olgusu ve Adların Kavram Alanı Üzerine Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss:25-38 (Transition from the Informative Level to the Morpho-Syntactic Level and the the study of the Conceptual Referents of the Nouns) (Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve MLA (Modern Language Association of America) tarafından dizinlenmektedir) ERDEN, Aysu (1998) Öyküde Kadın ve Erkek Yazarların Kadına Bakışı ve Biçemlerine Dilbilimsel Yaklaşım Düşler ve Öyküler, İstanbul: Umut Matbaası, ss: (On the Approaches of the Male and Female Writers to Woman and a Linguistic Study of their Styles) ERDEN, Aysu (1999) Türk Kısa Öyküsünde Bir Gülmece Ustası Memduh Şevket Esendal ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Çözümleme Üçüncü Öyküler, Kış 99, Sayı:3, ss: (A Linguistic Approach to the Works of a Master of Humorous Short Stories in Turkish Literature, Memduh Şevket Esendal: A Short Story and its Analysis) ERDEN, Aysu (1999) Orhan Kemal den Üç Öykü-Üç Kadın-Üç yaşam: Sorunlarına Ve Çözümlerine Dilbilimsel Bir Yaklaşım Üçüncü Öyküler, Bahar 99, Sayı:4, ss: (Three Short Stories from Orhan Kemal: Three Short Stories-Three Women- Three Lives: Their Personal Problems and Solutions to These Problems) ERDEN, Aysu (1999) Refik Halid Karay dan Trajik Bir Memleket Öyküsü: Çözümleyici Yazın Eleştirisi Ve Bir Istırap Tahlili: Ayşe nin Yazgısı Üçüncü Öyküler, Yaz 99, Sayı:5, ss: (A Tragic Story from Refik Halit Karay: Analytical Literary Criticism and an Analysis of Sorrow) ERDEN, Aysu (2000) Haldun Taner Öykülerinde Yazınsal İletişim-Deneysellik-Yaratıcılık, Üçüncü Öyküler, Güz 1999/Kış 2000, Sayı:6-7, ss:10, ss:35-36 (Literary Communication in the Short Stories of Haldun Taner) ERDEN, Aysu (2000) Dilbilimsel Bakış Açısından 90 lı Yıllarda Öykücülüğümüz, 4 Mevsim (Bilkent Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi), Ocak 2000, Sayı:10, ss: (Our Short Stories in the 90 s from the Linguistic Point of View) ERDEN, Aysu (2000) Sait Faik Öyküsünün Biçemine Dilbilimsel Bir yaklaşım: Söylendim Durdum, Üçüncü Öyküler, Bahar 2000, Sayı: 8, ss: (A Linguistic Approach to the Style of a Short Story by Sait Faik: I Talked and talked ) ERDEN, Aysu (2000) Orhan Kemal Öyküsünde Yazınsal İletişim, Deneysellik, Yaratıcılık ve Dil Kullanımı-Bir Örnek: Ürök Ninile, 4.Ankara Öykü Günleri (Yenibinyılda Öykücülüğümüz Mayıs 2000), Edebiyatçılar Derneği Yayınları 18), Ankara: Damar Ltd.Şti. ve Lazer Ofset, ss: (On the Literary Communication, Experimental Approach, Creativity and Language Use Observed in the Short Stories Written by Orhan Kemal-An Example: Ürök Ninile )

5 ERDEN, Aysu (2000) Öyküde Şiirsellik Boyutu Üzerine, 4.Ankara Öykü Günleri (Yenibinyılda Öykücülüğümüz Mayıs 2000), Edebiyatçılar Derneği Yayınları 18), Ankara: Damar Ltd.Şti. ve Lazer Ofset, ss: (On the Poetic Dimension in the Short Stories) ERDEN, Aysu ve Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2000) Mezartaşı Yazıları İncelemeleri:Yazıların Şiirsellik, Söylemsel ve Toplumruhbilimse Boyutları Üzerine, 4 Mevsim (Bilkent Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi), Mayıs 2000, Sayı:11, ss: (On the Poetic and Socio-Psycholinguistic Dimensions of the Tombstone Inscriptions) ERDEN, Aysu (2000) Öyküde Şiirsellik Boyutu Üzerine (Dosya), Ana Dili (Dil ve Edebiyat Dergisi), Tömer Ekim-Kasım-Aralık 2000, Sayı: 19, ss: (İkinci Basım) (On the Poetic Dimension Observed in the Short stories) ERDEN, Aysu (2000) 90 lı Yıllarda Türk Öykücülüğünde Farklı Bir Boyut:Çok Kısa Öy- Küler, Üçüncü Öyküler, Güz 2000, Sayı: 10, ss:94-98 (A Different Dimension: Short Short Stories in Turkish Literature) ERDEN, Aysu (2000) Öykü Eleştirisinde Farklı Bir Soluk:Yazınsal Dilbilim ve Bir Öykü- Yöntem ve Uygulama, Dilbilim ve Uygulamaları (Hacettepe Üniversitesi debiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi), Kasım 2000,Cilt:1, Sayı:1, ss: (A Different Approach to the Short Criticism : Literary Linguistics and a Short Story-Method and Application) ERDEN, Aysu ve Işıl ÖZYILDIRIM (2000) Apology in Turkish: A Functional Approach Turkic Languages, Volume:4, Number 1, ss: (Turkic Languages is registered in following indices: Periodica Islamica-Index Islamicus-MLA - Modern Language Association-Linguistic Abstracts) ERDEN, Aysu (2001) Türkçe Öğretiminde Kural Birliğine Varılamama Sorunu (Dosya: Yazım Birliği için Tek Yazım Kılavuzu-II), E (Aylık Kültür ve Edebiyat dergisi), Ocak 2001, Yıl:2, Sayı:22, ss: (The Problem of not Having Common Rules in the Teaching of Turkish) ERDEN, Aysu (2001) Talat Sait Halman Çevirisinde Orhan Veli Kanık Şiiri, Dil Dergisi (Language Journal-Talat Sait Halman Özel Sayısı), Nisan 2001, Sayı: 102, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (Talat Sait Halman s Translation of Orhan Veli Kanık s Poetry) ERDEN, Aysu ve Işıl Özyıldırım (2001) Bir Dünya Dili Olarak İngilizce, Dil Dergisi (Language Journal-2001 Avrupa Diller Yılı), Haziran 2001, Sayı: 104, Ankara: Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (23 Mart2001 tarihinde Türk-İngiliz Kültür Derneğinde aynı başlıkla Panel olarak sunulmuştur) (English as a World Language) ERDEN, Aysu ve Tuba SARIBAŞ (2001) Ahmet Hamdi Tanpınar Öyküsünde Zaman- Bilinçaltı Çatışması-Bir Örnek: Yaz Gecesi, Üçüncü Öyküler, Kış-Bahar 2001, Sayı: 11, ss: (The Oppsition Between Time and Subconscious-An Example: A Summer Night )

6 ERDEN, Aysu (2001) Çağdaş Türk Öyküsünde Deneysellik, Yaratıcılık, Yeni Arayışlar Ve Yönelimler, Adam Öykü, Temmuz-Ağustos 2001, sayı: 35, ss: (Experimental Approaches, Creativity, New Styles in the Contemporary Turkish Short Stories) ERDEN, Aysu (2001) Dilbilimsel Eleştiri:Yazınsal Metinlerde Yaratıcılığa Biçembilimsel Yaklaşım, Dil Dergisi (Language Journal)-Dilbilimsel Eleştiri Özel Sayısı, Sayı: 105- Temmuz 2001, ss:7-16 (Linguistic Criticism: A Stylistic Approach to Explain Creativity in Literary Texts) ERDEN, Aysu (2001) Çağdaş Türk Öyküsünde Deneysellik, Yaratıcılık, Yeni Arayışlar Ve Yönelimler, 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (Alışkanlıklar- Yenilikler-Aykırılıklar-Sapmalar), 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bil- Dirileri- Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Temmuz-2001-Denizli, ss: (Experimentalism, creativity, New approaches in the Turkish Short stories)-(ikinci Basım) ERDEN, Aysu (2001) Öyküde Yaşam, Yaşamda Öykü, E (Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi), Aralık 2001, sayı : 33, ss: (Life in the Short Stories and Short Stories in Life) ERDEN, Aysu (2001) Vus at Bener Öykücülüğünde Ölüm, İntihar ve Çılgınlık Temalarıyla Kapan, Üçüncü Öyküler, Yaz-Güz 2001, Yıl : 3, Sayı : 12, ss: (The Themes of Death, Suicide and Madness in Vus at O. Bener s Short Story Collection Kapan ) ERDEN, Aysu (2001) Vus at Bener Öykücülüğünde Ölüm, İntihar ve Çılgınlık Temalarını içeren Bir Öykü Kitabı : Kapan, Dil Dergisi (Language Journal-Avrupa Diller Yılı), Aralık 2001, Sayı : 110, Ankara : Ankara Üniversitesi Basımevi, ss: (Vüs at O.Bener Özel Sayısı) (The Themes of Death, Suicide and Madness in Vus at O.Bener s Short Story Collection Kapan ) ERDEN, Aysu (2001) Biçembilim ve Yazınsal Eleştiri, Türkiye de Eleştiri ve Deneme (Sempozyum Bildirileri ve Değerlendirmeler : Ankara Kasım 2001) Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi- Mart 2002, (Sempozyumu Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER-TÖMER Yayınları), ss: (Stylistics and Literary Criticism) ERDEN, Aysu (2002) Bir Eğretileme Olgusu-Kısa Öyküde Bir Söz Sanatı : Eğretileme, Toplumsal Boyut ve Dilbilimsel Yaklaşım, Frankofoni, Ortak Kitap No: 14, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: (A Metaphorical Process-Metaphor, Social Dimension and a Linguistic Approach) (The journal has been indexed by the MLA (Modern Language Association of America) Index since 2002). ERDEN, Aysu (2002) Öyküde Kadın ve Erkek Yazarların Kadına Bakışı ve Biçemlerine Dilbilimsel Yaklaşım,Çınarlı Kentin Dili-7.Bursa Edebiyat Günleri (29-31 Mart 2002), Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları-Bursa Kitaplığı : 9, ss: (The Ways Male Writers Deal with Women in their Short Stories and a Linguistic Approach to their Styles)

7 ERDEN, Aysu (2002) Öykünün Doğası, Düşlük (Kültür Sanat Edebiyat Dergisi), Ocak/January 2002, sayı/issue : 10, Antalya : Format Ofset, ss/pp:2-6 (The Nature of the Short Story) ERDEN, Aysu (2002) 2001 Yılında Türk öyküsü-1 (Değerlendirim), Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), Sayı : 2, Yıl :1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., ss: (The Short Story Genre in the 2000 s-i) ERDEN, Aysu (2002) 2001 Yılında Türk Öyküsü-2 (Değerlendirim), Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), Sayı : 3, Yıl :1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., ss: (The Short Story Genre in the 2000 s-ii) ERDEN, Aysu (2002) Ankara Öykü Günlerinden Dünya Öykü Gününe, Kum (Aylık Kültür Sanat Edebiyat Düşün Dergisi), sayı : 4, Yıl : 1, Ankara : Ümit Yay. Ltd. Şti., s: 32 (From the Ankara Short Story Days to the World Short Story Day) ERDEN, Aysu (2002) Çaresizce, Dengesizce (Adalara Vapur), Radikal-Kitap, Yıl: 2, Sayı: 62, 24 Mayıs 2002 Cuma, s: 8 (Helpless and Unbalanced) ERDEN, Aysu (2002) 6.Ankara Öykü Günleri (Değini), Kum (Aylık kültür, sanat, Edebiyat, Düşün dergisi), Sayı: 7-8, Yıl: 1, Ankara: Ümit Yay. Ltd. Şti. s:44 (6th Ankara Short Story Days) ERDEN, Aysu (2003) 2002 Yılında Edebiyatın Gündemine Yansıyanlar (Anket : 2002 de Öne Çıkan Yazarlar-Kitaplar), E (Kültür ve Edebiyat Dergisi), sayı : 46, Ocak 2003, s: 46 (The Reflections on Literature in 2002) ERDEN, Aysu (2003) Dünya Öykü Günü Bildirisi, YOM DERGİSİ (Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Ocak-Şubat 2003, sayı:10, ss:43-45 (The World Short story Statement) ERDEN, Aysu (2003) Toplumsal-Politik Eleştirel Kurmacanın ve Tutkuların Yazarı: Evrensellikten Kültürel Boyuta Geçen, Yaşanmışları Yalın Gerçeklikten Simgeselliğe Taşıyan Bir Öykücü, YOM SANAT (Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Ocak-Şubat 2003, sayı:10, ss:72-81 (The Writer of the Socio-Political Fiction and Passions: A Short Story Writer who Carries his Readers from Plain Truth to Symbolism) ERDEN, Aysu (2003) 2003 Yılında Öyküye Bakış, Kum (Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat, Düşün Dergisi), Sayı:15, ss: (An Evaluation of the Short story in 2003) ERDEN, Aysu, Nalan BARBAROSOĞLU (2003) 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Dünya Kitap, yıl:12, sayı: 136, 7 Şubat 2003, s:23 (14 February-World Short Story Day) ERDEN, Aysu (2003) Hasan Ali Toptaş Romanına Bakış: Gölgesizler, 8.Bursa Edebiyat Günleri (Manolya Durağında Roman), Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları-Bursa Kitaplığı:10, ss: (A Brief Study of a Novel by Hasan Ali Toptaş Gölgesizler )

8 ERDEN, Aysu (2003) Kadın, Suç ve Öykü: Nalan Barbarosoğlu nun Kaleminden Geleneklere Başkaldıran bir Kadın, YOM SANAT (İki Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi), Mart-Nisan 2003, Sayı:11, ss: (Woman, Crime and Short Story-A Woman Who Revolts Against the Traditions) ERDEN, Aysu (2003) Vüs at O.Bener den Kısa Öyküler: Yorumsuz, Çıkmaz Sokaklarda, Tabanca ve Diğerleri, Düzyazı Defteri (İki Aylık Düzyazı ve İnceleme ve Eleştiri Dergisi), Sayı:1, (Eylül-Ekim 2003), ss:44-47 (A Brief Study of Three Short Stories by Erhan Bener: No Interpretation, At the Dead Ends, The Pistol and the Others) ERDEN, Aysu (2003) Yazarın Çağa Tanıklığı, I. Antakya Edebiyat Günleri (18-20 Nisan 2003), Yayına Hazırlayanlar:Mehmet Karasu, Ahmet Akseven, Edebiyatçılar Derneği yayınları: 20, Antakya-HATAY: Antakya Ofset, Birinci basım: Eylül 2003, ss: (The Author Witnessing the Century) ERDEN, Aysu (2003) Sunuş, Gün Işığı Öyküleri, Ankara: Ekin Ajans, Kum Yayınları: Türk Yazarlar Dizisi, ss: 7-23 (Introduction) ERDEN, Aysu (2003) Türk Öykücülüğünde Kötülük Öğesinin Ortaya Çıkış Biçimleri, II. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu-Bildiriler, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınevi, ss: (On the Occurrences of Evil in the Turkish Short Stories) ERDEN, Aysu (2003) Çaresizce, Dengesizce, Cervantes in Yeğeni (Metin Kaçan Üzerine Yazılar), İstanbul: Can Yayınları, Düşünce Dizisi:33, ss: (Helpless and Unbalanced-The Cousin Of Cervantes) ERDEN, Aysu (2004) Uluslararası PEN Kulüp Üzerine (Uluslararası P.E.N. Kulüp Bölümü), Frankofoni, sayı:16, ss: (Türkçe) ve ss: (Fransızca) (On International P.E.N.) The journal has been indexed by the MLA (Modern Language Association of America) Index since ERDEN, Aysu (2004) Yaşamın İçinden Öyküler ve Kentler, Kum, Öykü, Anı, Günce, Sayı:21, Ocak-Şubat 2004, ss: 8-9 (Short Stories and Cities Taken from the outside World) ERDEN, Aysu (2004) Tahsin Yücel ve Yazarın Çağa Tanıklığı, Düzyazı Defteri, Mayıs- Haziran 2005, sayı:5, ss:3-5 (Tahsin Yücel and the Writer Witnessing the Century) ERDEN, Aysu (2004) Öykü Anlatma-Anlatılacak Öyküler, Kum, Öykü, Anı, Günce, Sayı:22, Mart-Nisan: 2004, ss: (Storytelling-Stories Worth Telling) ERDEN, Aysu (2004) Ankara Öykü Günleri nden 14 Şubat Dünya Öykü Günü ne Giden Süreç, 69.Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi ve Meksika Zirvesi, HECE Öykü, yıl:1, sayı:1, Mart 2004, ss: (The Process Going from the Ankara Short Story Days to the 14 February World Short Story Day, the Summit in Mexico City and the 69th World Congress of International P.E.N.)

9 ERDEN, Aysu (2004) Toplumsal Yaşamda Sosyopolitik Kurmacanın Yeri:Başkaldırının Şiirselliği Üzerine, Hayat-Edebiyat-Siyaset, HECE (Aylık Edebiyat Dergisi), Yıl:8, Sayı:90/91/92, Haziran-Temmuz-Ağustos 2004, ss: (The Place of the Socio-Political Fiction: On the Poetics of Protest) ERDEN, Aysu (2004) Yazınsal Metinlerin Eleştirisi Üzerine, Patika (Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi), Sayı:47, Kasım-Aralık 2004, ss:8-11 (On the Criticism of the Literary Texts) ERDEN, Aysu (2004) Yaşanacakları Yalın Gerçeklikten Simgeselliğe Taşıyan Bir Öykü Yazarı, Eskişehir Sanat (Eskişehir Sanat Derneği), Temmuz 2004, ss: 7-10 (ikinci Basım) (A Short Story Writer who Carries his Readers from the Plain Truth to Symbolism) (Second publication) ERDEN, Aysu (2004) Ege ve Balkanlarda Kültürel Çeşitlilik, Akköy (Kültür-Sanat- Edebiyat Dergisi), sayı/issue: 27, yıl/year: 5, Kasım-Aralık/November-December 2004, ss/pp: (Cultural Diversity in the Aegean and Balkan Regions) ERDEN, Aysu (2005) Göstergebilim ve Yazın Eleştirisi Üzerine, Yom Sanat, Ocak- Şubat/January-February 2005, ss/pp: (On Semiotics and Literary Criticism) ERDEN, Aysu (2005) Özel Bir Günün Öyküsü, İmge Öyküler (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 1, Şubat-Mart/ February-March 2005, ss/pp: (The Story of a Special Day) ERDEN, Aysu (2005) Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Semineri İmge Öyküler, (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 2, Haziran-Temmuz/June-July 2005, ss/pp: (International Cultural Diversity Seminar) ERDEN, Aysu (2005) Dikkat Özel Haber İmge Öyküler, (İki Aylık Öykü ve Eleştiri Dergisi), sayı/issue: 5, Aralık/December 2005-Ocak/January 2006, ss/pp: (Attention, Special News) ERDEN, Aysu (2005) Iran Edebiyatı Sempozyumu nun Ardından, Name-i Aşina, Ortak Kültür Mirasının Arayışında, Kış-İlkbahar/Winter-Spring 2005, yıl/year: 7, sayı/issue: 19-21, ss/pp: 79-81, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım, ISSN: (On the Persian Literature Symposium) ERDEN, Aysu (2005) Alek Popov, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry Journal), yıl/year:1, sayı/issue: 5, s/p:26, Eylül-Ekim/September-October 2005, ISSN: ERDEN, Aysu (2005) Destane Kootah dar Torkiye-The Short Story in Turkey), Ketabe Mahe Adabiyat ve Falsafa-Literature and Philosophy Monthly, Vol. 8, No. 8, June 2005, Tehran: Khaney Ketab (Book House), pp: ERDEN, Aysu (2006) Öykü Dergileri Üzerine, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry Journal), yıl/year:2, sayı/issue: 7, ss/pp: 28-31, Ocak-Şubat/January- February 2006, ISSN: (On the Short Story Journals)

10 ERDEN, Aysu (2006) Edebi Mekanlar-Mezartaşı Yazıları İncelemeleri: Yazıların Şiirsellik, Söylemsel ve Toplumruhbilimsel Boyutları Üzerine, Bülten, TMMOB Akara Şubesi, Sayı:36, ss/pp: (On the Poetic and Socio-Psycholinguistic Dimensions of the Tombstone Inscriptions) ERDEN, Aysu (2006) Bir Gülmece Ustası: Aziz Nesin ve Toplumsal-Politik Hiciv Öyküleri, Patika (Kültür, sanat, edebiyat dergisi), Ocak-Şubat-Mart/January- February-March 2006, sayı/issue:32, yıl/year: 16 (A Master of Humour: Aziz Nesin and his Short Stories as Socio-political Satires) ERDEN, Aysu (2006) Yaratıcı ve Eleştirel Düşüncenin Doğası, Öyküde Yaratıcılık, Problem Oluşturma ve Problem Çözme Üzerine, Hayal (Kültür Sanat Edebiyat Dergisi), yıl/year: 2006, sayı/issue: 17, ss/pp: ISSN (The Nature of the Creative and critical Mind, the Author s Creativity in Short Story, Creating a Problem and the Mechanisms of Problem-Solving in Short Stories) ERDEN, Aysu (2006) Öyküde Yaratıcılık, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:2, sayı/issue:12, s/p:26, Kasım-Aralık/November-December 2006, ISSN: (Creativity in the Short Story) ERDEN, Aysu (2007) Dünya Kadınlar Günü-Barış Kültürünün Oluşturulmasında Kadın Emekçinin Rolü, Sorunları ve Edebiyata Yansımaları, Kum (Edebiyat Dergisi), İki Aylık Yerel Süreli Yayın (Bi-monthly Local Periodical), sayı/issue: 36, 1/2007, ss/pp:37-44, ISSN: (International Women s Day-The Role of the Woman Worker in the Construction of the Culture of Peace, Her Problems and the Reflections of the Issue in Literature) ERDEN, Aysu (2007) Every Location Has its Own Spirit: the Author s Creation of His/Her Own Narrative as a Communo-Biography, Essays on Spiritus Loci, 9th Ohrid Regional P.E.N. Conference, Serptember 14-17, 2006, Macedonian P.E.N. Review, Skopje: SAK STIL, pp , ISSN X (İkinci basım) ERDEN, Aysu (2007) Every Location Has its Own Spirit: the Author s Creation of His/Her Own Narrative as a Communo-Biography, The Linguistic Rights of Minorities-Proceedings from the T&LRC of International PEN Meeting, , Ohrid, R. Macedonia, Edtited by Kata Kulavkova, pp: , Skopje:Translation and Linguistic Rights Committee of International P.E.N., ISBN ERDEN, Aysu (2008) Serüven Kültürü, Deniz Edebiyatı ve Çeviri Projeleri, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry journal), yıl/year:3, sayı/issue:19, s/p:26, Ocak-Şubat/January-February 2008, ISSN: (The Culture of Adventure, Sea Literature and Translation Projects) ERDEN, Aysu (2008) 14 Şubat Dünya Öykü Günü- 2008, Öykü Teknesi (Öykü dergisi/short story journal), Mart-Nisan/March-April, Sayı/issue: 2, p: 80 ISSN

11 ERDEN, Aysu (2008) Alışılmış Roman Sınırlarını Zorlayan bir Roman-Hasan Ali Toptaş ve Gölgesizler, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:4, sayı/issue:21, ss/pp:60-68, Mayıs-Haziran/May-June 2008, ISSN: (A Novel Forcing the Limits of the Borderlines of the Traditonal Novel Hasan Ali Toptaş and Gölgesizler - The Shadowless -) (İkinci Basım) ERDEN, Aysu (2008) 21 Mart Dünya Şiir Günü,, Lacivert (Öykü ve şiir dergisi/short story and poetry journal), yıl/year:4, sayı/issue:21, ss/pp:85-87, Mayıs- Haziran/May June 2008, ISSN: (World Poetry Day) ERDEN, Aysu (2008) Çözümleyici Yazın Eleştirisi ve Bir Yaşar Kemal Öyküsü, Lacivert (Öykü ve Şiir Dergisi/Short Story and Poetry Journal), yıl/year:4, sayı/issue:23, ss/pp:48-55, Eylül-Ekim/September-October 2008, ISSN: (İkinci Basım) ERDEN, Aysu (2008) A Cultural Interpretation of the Other and Migration in the Contemporary Turkish Short Fiction with Reference to Subculture, Counter Culture, Iconoclastic Taste and Mainstream, E- BOOK REVIEWS ERDEN, Aysu (2000) Okuyucusunu Evrensel Konulardan Kültürel Boyuta, Yaşanmışları Yalın Gerçeklikten Şiirselliğe ve Düşselliğe Taşıyan Bir Öykü Kitabı: Aşkın Halleri, E (Aylık Kültür ve Edebiyat dergisi/a journal of literature and criticism published monthly), Kasım/November 2000, yıl/year:2, sayı/issue:20, ss/pp: (Kitap Tanıtımı)(An Author who Carries his Reader to a Cultural Dimension from the Universal Issues and Life experiences and from the Plain Truth to a Poetic and Imaginative Dimension: The States of Love ) ERDEN, Aysu (2001) Edebiyatta Dil Kullanımları, Dilbilim ve Uygulamaları (Hacettepe Universitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi) sayı/issue: 2, Ankara: Bizim Büro Basımevi, s/p:139 (Kitap tanıtımı-book Review)-(Language Use in Literature) ERDEN, Aysu (2002) Mahmut Turgut un Objektifinden 80 Edebiyatçı Portresi-Edebi- Yatçılarla Yüzyüze, Radikal Kitap, yıl/year :1, sayı/issue : 45, tarih/date: 25 Ocak/January 2002 Cuma/Friday, s/p:7 (Kitap tanıtımı-book Review) (The Portraits of 80 Authors Taken by Mahmut Turgut s Camera: Face to Face with the Literary Figures) ERDEN, Aysu (2003) Deneysel Bir Öykü Kitabı, Cumhuriyet Kitap, tarih/date: 23 Ocak/January 2003, s/p: 10 (Kitap tanıtımı) (An Experimental Short Story Book) ERDEN, Aysu (2003) Uluslararası P.E.N. Dergisi - P.E.N. International, Edebiyat ve Eleştiri, sayı/issue: 68 (Temmuz-Ağustos/July-August), yıl/year:11, ss/pp: Kitap tanıtımı/book Review, (International P.E.N. Magazine-P.E.N. International) ERDEN, Aysu (2003) Şiirle İçiçe bir Kitap, Cumhuriyet Kitap, sayı/issue: 716, tarih/date : 5 Kasım/November 2003, s/p: 13 (A Collection of Poetic Fiction)

CURRICULUM VITAE. Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature

CURRICULUM VITAE. Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature CURRICULUM VITAE Dr. (Emine) Lâle Demirtürk, Professor of American Literature EDUCATION: Ph.D., The University of Iowa, May 1986. American Studies. Dissertation: The Female Identity in Cross-Cultural Perspective:Immigrant

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Curriculum Vitae [2011] Netice YILDIZ Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Address: Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture Department of Architecture Famagusta - North

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Members of Turkish Network Bu proje Avrupa Birliği

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

SABANCI UNIVERSITY SCHOOL OF LANGUAGES NATIONAL CONFERENCES 2000-2013

SABANCI UNIVERSITY SCHOOL OF LANGUAGES NATIONAL CONFERENCES 2000-2013 Mind the Gap: fostering motivation and autonomy in university students, 10 th Bilkent University International Conference, Ankara Turkey, June 17-18, 2013 Preparing for a Life in Teaching, Panel discussion:

Detaylı

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Alman Hastanesi Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim, İstanbul Telefon:

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. ALİ GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı : Ali GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi : 01.05. 1966, Ünye / ORDU 3. Unvanı : Profesör 4. Adres : Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 2009 2008 2009 20082009 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı