Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ"

Transkript

1 Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması 3. FM sinyalinin P kullanılarak demdüle edilmesi 6. ÖN ÇAIŞMA Kitaptan 5. Üniteyi kuyunuz. 6.3 İHAZAR VE MAZEMEER Deney için gerekli malzemeler Tabl 6. de listelenmiştir. Deneye başlamadan önce, deneyde kullanılacak lan cihazların mdel numarasını, seri numarasını ve is stk numarasını yazınız. Ayrıca, hasarlı cihazları nt ediniz. Tabl 6. Deneyde kullanılacak malzeme listesi N: Malzemeler Mdel Seri N: Ois Stk N: Dijital Osilskp Sinyal Jeneratörü () 3 D Güç Kaynağı 4 Osilskp Prbları ve Kabllar 5 M565 P Devresi Hasar ve diğer yrumlar: 6.4 TEME BİGİER Frekans demdülatörü (rekans diskriminatör) anlık rekans değişikliklerini lineer vltaj değişimine dönüştüren devredir Haberleşme sistemlerinde kullanılan birçk çeşidi vardır. Örneğin; FM den AM e dönüştürücü, dengeli, az arkı diskriminatörleri ve az kilitli çevrim (P) rekans demdülatörü. Bu deneyde P rekans demdülatörünün çalışma prensibini öğreneceğiz. EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya /

2 6.4. Faz Kilitli Çevrimin (P) çalışma prensibi P, Şekil 6. de blk diyagramı gösterilen devre, çıkış ve giriş sinyallerini rekans ve az türünden kilitleyen geri dönüşümlü elektrnik kntrl sistemidir. Rady haberleşmesinde eğer taşıyıcı sinyalin rekansı iletim esnasında sapmışsa, alıcı devredeki P taşıyıcı sinyal rekansını tmatik larak takip eder. Şekil 6. P Blk Diyagramı P, ilerideki deneylerde iki arklı şekilde kullanılmıştır: () demdülatör larak, az ve reakans mdülasynunu takip etmek için ve () zamanla değişen taşıyıcı sinyalin rekansını takip etmek için. Genellikle, P aşağıdaki bölümleri içerir: a) Faz Detektörü (PD) b) Alçak Geçiren Filtre (PF) c) Gerilim Kntrllü Osilatör (VO) P in içindeki az detektörü iki girişine kilitlenir ve iki giriş rekansı eşit ise çıkış larak sıır verir. Eğer iki giriş sinyalinin rekansı eşit değilse, detektörün çıkışı A kısmı kaldıran alçak geçiren iltreden geçerken VO girişine D seviye uygulanır. Bu eylem geri besleme döngüsünü kapatır. Çünkü; VO girişine uygulanan D seviye, VO çıkış rekansını giriş rekansıyla tamamen aynı lması için değiştirir. Eğer VO çıkış rekansı giriş rekansına eşitse, P kilitlenmeyi başarmıştır ve kntrl vltajı P giriş rekansı sabit lduğu müddetçe sıır lacaktır. Şekil 6. de gösterilen P parametreleri aşağıdadır: K d = az detektör kazancı vlt/radyan K a = yükseltici kazancı vlt/vlt K = VO kazancı khz/vlt K l = K d K a K = kapalı devre kazancı khz/radyan Faz detektörünün çalışma prensibinin daha iyi anlaşılması için basit XOR kapısının az detektörü larak kullanıldığı düşünülebilir. XOR kapısı, girişleri karşılaştıran ve eşit lmadıklarında darbe sinyali üreten eşitsizlik detektörü larak düşünülebilir. Çıkış darbesinin genişliği giriş sinyalinin az hatası ile dğru rantılıdır. Şekil 6. de gösterildiği gibi; (b) nin çıkış darbesinin genişliği, (a) dan büyük ve (c) den küçüktür. Alçak geçiren iltrenin girişine az detektörünün çıkışı uygulandığı zaman, alçak geçiren iltrenin çıkışı darbe genişliği ile dğru rantılı bir D seviye lması gerekir. Başka bir deyişle, çıkış D seviyesi giriş sinyallerinin az hatası ile rantılıdır. Şekil 6. giriş az hatası ile çıkış D seviyesinin bağıntısını gösterir. EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya /

3 Şekil 6. Faz algılaması P in çalışma prensibinin daha iyi anlaşılması için başlangıçta P nin kilitli lması durumu düşünülebilir. VO giriş vltajı V ve serbest hareketli rekansı khz lsun. Şekil 6.3 teki sinyalleri düşünün. Eğer VO rekansı ve daha düşük rekanstaki (980 Hz) sinyal A az detektör XOR un girişlerine uygulanırsa, daha dar lan çıkış darbesi alçak geçiren iltrenin V dan daha düşük çıkış vltajı elde etmesine sebep lur. Bu daha küçük vltaj VO rekansını giriş rekansına yaklaştırarak düşürür. Eğer VO çıkış rekansı giriş rekansına eşit lursa kilitlenme lur. Tersine, daha yüksek lan. khz giriş sinyali B daha büyük lan 3 V iltre çıkışına neden lur. Bu durum snunda VO çıkış rekansı giriş sinyaline kilitlenmek için yükselir. Şekil 6.3 Frekans kilitlenmesinin çalışma prensibi EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 3/

4 6.4. M565 P Temel Karakteristikleri M565 genel amaçlı az kilitli çevrimdir ve rekans demdülasynunda yaygın larak kullanılmaktadır. M565 ile tasrım yaparken önemli lan parametreler ileride belirtilmiştir Serbest Hareketli Frekans Şekil 6.4 M565 li bir P devresini gösteriyr. Giriş sinyalinin ykluğunda VO çıkış rekansına serbest hareketli rekans denir. Şekil 6.4 teki P devresinde M565 in serbest hareketli rekansı zaman elemanları ve VR ile aşağıdaki rmülle bulunur: Serbest hareketli Frekans: = (6.) 3.7VR Kapalı devre kazancı: K 33.6 = K d K a K = (6.) Vc V c = devreye verilen tplam besleme vltajı= V cc - ( - V cc )=5V (- 5V) = 0V. Şekil 6.4 M565 P devresi Kilitlenme Menzili Başlangıçta VO herhangi bir rekansta çalışırken P zaten kilitlenmiş durumdadır. Eğer giriş rekansı i VO rekansı dan uzaksa hala kilitlenme durumu meydana gelebilir. Giriş rekansı belirli bir rekansa ulaştığında P kilitlenmeyi kaybeder. Bu andaki i ve rekans arkına döngünün kilitlenme menzili denir. Kilitlenme menzili aşağıdaki rmülle bulunabilir: EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 4/

5 8 O = (6.3) V Yakalama Menzili Başlangıçta çevrim kilitlenmiş ve VO herhangi bir rekansta çalışıyr lsun. Eğer giriş sinyali, VO rekansı a yakın lsa bile kilitlenmeme durumu luşabilir. Giriş i rekansı P in kilitlendiği belirli bir rekansa ulaştığı zaman i ve rekans arkına döngünün yakalama menzili denir. M565 in yakalama menzili aşağıdaki rmülle bulunabilir (Şekil 6.5): c π x = (6.4) 3 π 3.6 x0 x Şekil 6.5 Kilitlenme ve yakalama menzillerinin gösterimi M565 P e Dayanan Frekans Demdülatörü Şekil 6.4 teki P devresi rekans demdülatörü larak kullanılabilir. Giriş sinyali rekans cinsinden arttığı zaman, çıkış sinyali vltaj cinsinden düşer. Tersine larak, eğer giriş sinyali rekans cinsinden düşerse, çıkış sinyali vltaj cinsinden yükselir., 3.6 kω (pin7) ve dış kapasitör alçak VI565 VO devresi M566 ya eşdeğerdir. VO nun serbest hareketli rekansı dış parçalar ve VR değerleriyle belirlenir. İç direnç geçiren iltre luşturur. Pin 7 ve 8 arasında bağlanan 4 rekans kmpansasyn kapasitörüdür. 6.5 DENEY UYGUAMASI VE KAYITAR Nt: DO (dijital silskp) kullandığınızda; DO dan verileri kaydederken, kritik tüm bilgileri kaydedin. Örneğin; D seviyesi, tepe değeri, periyt ve rekans değerleri. Snrasında çıkış dalga şeklini düzgün larak DO çıkışı larak dereceli graiğe çiziniz. DO çıkışı sabitlemek için hld ve strage özelliklerini kullanınız. EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 5/

6 6.5. M565 P nin Karakteristik Ölçümleri. M565 P devresini yerleştirin. SW i OFF pzisynuna getiriniz. SW yi = 0.µ F pzisynuna getiriniz.. VR i, VO OUTPUT unda maksimum serbest hareketli rekans h ve minimum serbest hareketli rekans l elde edecek şekilde ayarlayınız. Snuçları Tabl 6. ye kaydediniz. 3. VR i VO serbest hareketli rekansı = KHz lacak şekilde ayarlayınız. 4. SW i ON pzisynuna getiriniz. INPUT (Giriş) a 0.5Vt-t, KHz lik kare dalga bağlayınız. 5. INPUT ve VO OUTPUT sinyallerini gözlemleyiniz ve giriş rekansını çıkış sinyali kilitten çözülene kadar yavaşça arttırınız. Giriş rekansını h larak Tabl 6. ye kaydediniz. 6. Giriş rekansını VO nun serbest hareketli rekansı a geri getiriniz. Giriş rekansını çıkış sinyali kilitten çözülene kadar yavaşça azaltınız ve giriş rekansını l larak Tabl 6. ye kaydediniz. 7. ( )/ = eşitliğini kullanarak kilitlenme menzilini hesaplayınız. h l 8. Giriş rekansını VO çıkışı kilitten çözülene kadar arttırınız. P kilitlenene kadar giriş rekansını yavaşça düşürünüz. Giriş rekansı h yi gözlemleyiniz ve snucu Tabl 6. ye kaydediniz. 9. Giriş rekansını VO çıkışı kilitten çözülene kadar azaltınız. P kilitlenene kadar giriş rekansını yavaşça arttırınız. Giriş rekansı l yi gözlemleyiniz ve snucu Tabl 6. ye kaydediniz. 0. ( )/ = eşitliğini kullanarak yakalama menzilini hesaplayınız. h l. SW i OFF pzisynuna getiriniz. SW yi = 0.µ F pzisynuna getiriniz.. adımı tekrarlayınız.. VR i VO serbest hareketli rekansı = 0 KHz lacak şekilde ayarlayınız. SW i ON pzisynuna getiriniz. INPUT (Giriş) a 0.5Vt-t, 0 KHz lik kare dalga bağlayınız. 6 dan e kadar lan adımları tekrarlayınız. EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 6/

7 6.5. M565 V-F Karakteristik Ölçümleri. M565 P devresini yerleştirin. SW i OFF pzisynuna getiriniz. SW yi = 0.µ F pzisynuna getiriniz.. VR i VO OUTPUT taki serbest hareketli rekans ayarlayınız. = KHz lacak şekilde 3. SW i ON pzisynuna getiriniz. 4. INPUT (Giriş) a 0.5Vt-t, KHz lik kare dalga bağlayınız. P OUTPUT u ölçünüz ve Tabl 6.3 e kaydediniz. 5. Giriş rekansını sırasıyla 0.5 khz, khz,.5 khz,.5 khz, 3 khz ve 3.5 khz larak değiştiriniz ve çıkış vltajlarını giriş rekanslarıyla ilgili larak ölçünüz. Snuçlarınızı Tabl 6.3 e kaydediniz. 6. Çıkış vltajı giriş rekansı graiğini Şekil 6.9 a çiziniz. 7. SW yi 5 = 0.0µ F pzisynuna getiriniz. 8. SW i OFF pzisynuna getiriniz. VR i VO OUTPUT taki serbest hareketli rekans = 0 KHz lacak şekilde ayarlayınız. 9. SW i ON pzisynuna getiriniz. 0. INPUT (Giriş) a 0.5Vt-t, 0 KHz lik kare dalga bağlayınız. P OUTPUT u ölçünüz ve Tabl 6.4 e kaydediniz.. Giriş rekansını sırasıyla 6.5 khz, 7.5 khz, 8.5 khz,.5 khz,.5 khz ve 3.5 khz larak değiştiriniz ve çıkış vltajlarını giriş rekanslarıyla ilgili larak ölçünüz. Snuçlarınızı Tabl 6.4 e kaydediniz.. Çıkış vltajı giriş rekansı graiğini Şekil 6.0 a çiziniz P Frekans Demdülatörü. M566 FM Mdülatör devresini yerleştirin. SW yi 4 = 0.0µ F pzisynuna getiriniz. VR i çıkış serbest hareketli rekansı = 0 KHz lacak şekilde ayarlayınız.. M565 P devresini SW yi 5 = 0.0µ F pzisynuna getirerek tamamlayınız. VR i VO OUTPUT taki serbest hareketli rekans = 0 KHz lacak şekilde ayarlayınız. EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 7/

8 3. M566 FM Mdülatörün çıkışını (OUTPUT) M565 P devresinin girişine bağlayınız ve SW i ON pzisynuna getiriniz. 4. M566 FM Mdülatörün AUDIO INPUT a 300 mvt-t, KHz lik sinüs dalgası bağlayınız. Osilskp kullanarak M565 P devresinin çıkış dalga rmunu gözlemleyiniz ve Tabl 6.5 e kaydediniz. 5. Adım 4 ü giriş rekansları khz ve 3 khz için tekrarlayınız. 6. AUDIO INPUT un genliğini 500 mvt-t ye çıkarınız. Adım 4 ve 5 i tekrarlayınız ve snuçları Tabl 6.6 ya kaydediniz. Tabl 6. Serbest Hareketli Frekans Menzili Kilitlenme Menzili Yakalama Menzili Oh Ol h l h l = 0.µF khz. Hz. Hz. Hz. Hz. = Hz. = Hz. Hz. Hz. Hz. Hz. = 0.0µF 0 khz. Hz. Hz. 5 = Hz. = Hz. Tabl 6.3 =, = khz, = 0.µ F ) ( Vm 0. 5Vpp Giriş Frekansı (khz) Çıkış Vltajı (V) EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 8/

9 Çıkış Vltajı (V) Giriş Frekansı (khz) Şekil 6.9 Çıkış vltajının rekans taraından değiştirilmesi Tabl 6.4 V = 0. 5, = 0 khz, 0.0µ F m V pp Input Frequency (khz) Output Vltage (V) = Çıkış Vltajı (V) Giriş Frekansı (khz) Şekil 6.0 Çıkış vltajının rekans taraından değiştirilmesi EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 9/

10 Tabl 6.5 ( Vm = 300 mv pp, 0 = 0 khz ) Giriş Giriş Dalga Şekli Frekansı Çıkış Dalga Şekli khz khz 3 khz EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya 0/

11 Tabl 6.6 ( Vm = 500 mv pp, 0 = 0 khz ) Giriş Giriş Dalga Şekli Frekansı Çıkış Dalga Şekli khz khz 3 khz EEM 36 Haberleşme I Deney 6 Saya /

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun süre sorunsuz kullanabilmek için, kullanım talimatlarını

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı