SORULARLA FRANCHISING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORULARLA FRANCHISING"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: SORULARLA FRANCHISING TÜRKİYE UYGULAMASI Hazırlayan Mehveş l\/lustafaoğlu istanbul, 1996

3 PRIVE GRAFİK & MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Yerebatan Caddesi, Salkım Söğüt Sokak No: 5, Cogaloglu/fsfanbul Tel : (0212) Fax: (021 2)

4 ÖNSÖZ Serbest pazar ekonomisinin hemen hemen tüm dünyada geçerli hale gelmesi ile yerleşik bir felsefe haline gelen küresel pazar hedefinin, önümüzdeki yıllarda da işletmelerin yönetim politikalarında ve pazarlama stratejilerinde önemli bir yer tutması beklenmektedir. Artan ticaret ile çok çeşitli mal ve hizmetler piyasalara girerek, küresel rekabet ve uluslararası işbirliği kuramlan doğmuştur. Sözleşmeler, konsorsiyumlar, ortak girişimler, franchising, entegrasyon, patent, marka, lisans anlaşması gibi çeşitli yöntemlerle, firmalar ve ülkeler arasında stratejik dostluklar ve ortaklıklar, hatta rakipler arasında işbirliği imkanları ortaya çıkmaktadır. Hızlı bir finansal entegrasyonun yaşandığı dünya piyasalanndaki yoğun rekabeti gözönüne aldığımız zaman franchising sistemi sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler bile tek başlanna altından kalkamayacakları teknolojilere sahip olma, bunların ücretsiz eğitimini alma, ana firmanın promosyon hizmetlerinden yararlanma ve yeni geliştirilmiş ürünlere sahip olma şanslannı elde etmektedir. Günümüzde tüketiciler, hizmet, fiyat ve kalitenin giderek çeşitlilik arz etmesi nedeniyle, arzu ettikleri kalite ve fiyatı bulacaklarından emin olduklan işletmelere yönelmektedirler. Bu da standartlardan ödün vermeyen ve yaygın olarak hizmet verebilen işletmelerin önemini arttırmaktadır. Franchising sayesinde, gerek yurtiçinde ve dışında tüketiciden genel kabul görmüş ürünlerin ve hizmetlerin Türkiye'de yaygın olarak tanıtılması ve pazarlanması, hem de belli bir basan kazanmış yerli ürünlerimizin yurtdışına açılması sağlanacaktır. Franchising konusunda pratik bilgiler vererek bilgilendirmeyi hedefleyen kitapçığımızın başta üyelerimiz olmak üzere diğer tüm ilgililere yararlı olmasını dileriz. Çalışmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma şubesi Araştırma Raportörü Mehveş Mustafaoğlu'na ve yazımını gerçekleştiren Sibel Palacıoğlu'na teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof.Dr. İsmail Özaslan

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Franchising nedir? 7 2. Franciiising sisteminin tarihi gelişinni nasıldır? 9 3. Franchising türleri nelerdir? Ulusal ve Uluslararası Franchising nedir? Ürün ve Marka Franchising'i nedir? İşletme Sistemi Franchising 'i nedir? Franchising sisteminin Franchisee açısından yararları nelerdir? Franchising sisteminin Franchisee açısından sakıncaları nelerdir? Franchising sisteminin Franchisor açısından yararları nelerdir? Franchising sisteminin Franchisor açısından sakıncaları nelerdir? Franchise almayı düşünenlerin, Franchisor seçerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Franchisor'ın yükümlülükleri nelerdir? Bireysel Franchisee'nin yükümlülükleri nelerdir? Her iki tarafın sürekli yükümlülükleri nelerdir? Franchising Sözleşmesinde bulunması gereken hususlar nelerdir? Franchising sözleşmesinde Franchisee'ye tanınan haklar ve kısıtlamalar nelerdir? Franchising Sözleşmelerinde Franchisor'a tanınan haklar nelerdir? Faaliyet Bölgesi (Franchise Territory) taraflar arasında nasıl belirlenir? Franchising Sözleşmelerinde süre ne kadardır? Franchisor'ın, Franchisee'ye verdiği destek hizmetlerinin kapsamı nedir? Franchise Bedeli "Franchisee Fees" in ödeme şekilleri nelerdir? 20

7 22. Bir Franchisor, Bireysel Franchisee adayının bir ön anlaşma innzalamasını şart koşarsa hangi ilkeler kabul edilmelidir? Franchising sisteminin uygulama aşamalan nasıl gerçekleşmektedir? Bilgi Paketinin kapsamı nedir? Master Lisans nedir? Subfranchising nedir? Franchising sisteminde Franchisee'leri kontrol mekanizması nasıl işlemektedir? Reklam ve Tanıtım yapılırken ana şirket politikalarına bağlı kalma ölçüleri nelerdir? Franchisee bulmaya yönelik reklam ve bilgilendirme nasıl olmalıdır? Rekabet politikası açısından franchise alanında yeni açılan işletmelerin yarattığı etkiler nelerdir? Franchising sistemi ile bayilik arasındaki fark nedir? Franchising sisteminin Acentelikten farkı nedir? Dünyada franchising sisteminin yasal yönden tanımlaması nasıl yapılmaktadır? Türk Hukuk Düzeninde franchising sistemiyle ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? Franchising sözleşmesi devredilebilinir mi? Franchise veren firma yabancı uyruklu ise hangi kanun kapsamında değerlendirilmektedir? Franchising sisteminin gelişimini hızlandıran ana eğilimler nelerdir? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yatırım kararı olarak franchising sistemi uygulamasının avantajlan ve dezavantajlan nelerdir? : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOÖİ) sorunlanna franchising sisteminin getirdiği alternatif çözümler nelerdir? Franchising sisteminde önde gelen sektörler hangileridir? 37

8 41. Franchising sisteminin istilidama etkileri nelerdir? Leasing yönteminin franchising sistemine kazandırdı klan nelerdir? Franchising sektörüne yönelik leasing sözleşmelerindeki unsurlar nelerdir? Franchising sektöründe büyük bir marka ile leasing anlaşması yapmanın avantajlan nelerdir? Yatınm aşamasında franchisee'nin fon ihtiyacı olduğu temel konular ve bunlara alternatif çözümler nelerdir? Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlannda Franchising ile ilgili hükümler nelerdir? Franchising işlemlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki durumu nedir? Franchising işlemlerinin Damga ve Harçlar Vergisi Kanunlan karşısındaki durumu nedir? Franchising'in Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi karşısındaki durumu nedir? Franchising sisteminin Türkiye'deki uygulamalan nelerdir ve nasıl bir gelişme göstermektedir? Franchising sektörünün ulusal ekonomiye katkıları nelerdir? Franchising sistemi ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nde verilen teşvikler nelerdir? Franchising sistemi ile ilgili olarak Türkiye'de verilmesinde yarar görülen teşvikler nelerdir? Franchising ile ilgili bilgi alınabilecek kuruluşlar hangileridir ve hizmetlerinin kapsamı nedir? Dünyada franchising sistemi ile ilgili örgütlenmeler nelerdir? Franchising piyasasını destekleyen finans kurumlan, uzun vadeli düşük faizli kredi bulunabilmesi için başvurulabilecek kurumlar hangileridir? 54 Kaynakça 60 Türkiye Franchisor Listesi 61

9

10 FRANCHISING 1, Franchising nedir? Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkma sahip tarafın belirli bir süre, şart ve sınırlamalar dahilinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak suretiyle, imtiyaz hakkına konu ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileri bütünüdür. Franchising, biribirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmesel bir ilişkidir.franchising, sistemin yaratılma ve ilk uygulama yeri olan A.B.D.'de başlamıştır. Bu sistem ile çalışan yaklaşık 60 işkolu mevcuttur. Bunlar arasında: Otomobil kiralama. Otomobil servis ürünleri, iş yardım servisleri, iş araçları, giyim ve ayakkabı, yapı dekorasyon, bilgisayar, kozmetik perakende satış mağazası, eğitim, yiyecek, sağlık ürünleri ve servisleri, ev aletleri, kuru temizleme, fast-food, otelcilik ve lokantacılık vb. sektörler bulunmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe bu tür çeşitlendirme hızla artmaktadır. Lügat manası "imtiyaz" olan Franchise İngilizce bir kelimedir. Fransızca "Affranchir" olan Franchise sözcüğünden "Franchising-îmtiyaz verme" kelimesi türetilmiştir. Franchisor, ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesini kanıtlamış ve başanlı bir markaya, isme sahip ve bunlann satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır. Franchisor, kendisi ve bireysel Franchisee'lerinden oluşan franchising sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.franchisee, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında Franchisor'ın ticari adını ve/veya hizmet markasını, know-how'ini* iş görme ve teknik yöntemlerini, işgörme sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchise anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

11 Franchisee'nin Franchisor'a ödediği bedel; isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenen bir başlangıç ücreti "Franchisee Fee"den ve yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda, yüzde olarak ödenen ücretlerden "Royalty"den oluşur. Bu durum aşağıdaki gibi gösterilebilir: Başlangıç Ciro veya kar Ödenen + îzerinden ödenen FRANCHISEE İdari, mali, teknik, pazarlama FRANCHISOR ve eğitim destek hizmetleri < * -"Know-how", Franchisor'un tecrübe ve testlerle edindiği, patentli olmayan gizli, önemli, tanımlanmış pratil< bilgileridir. -"Gizli" bir bütün veya onu oluşturan parçalarının kesin bir bileşimli olan know-how" "genel olarak bilinmiyor veya kolayca ulaşılamıyor demektir. i -"Önemli" know-how malların satışı veya hizmetlerin son kullanıcıya sunulması konusunda önemli bilgiler içeriyor demektir. Özellikle mallann satışa sunulması, hizmetlerin sunulmasıyla bağlantılı olarak malların işlenmesi, müşterilere davranış yöntemleri, işletme ve finans yönetimini ilgilendiren konulan kapsar. Know-how, anlaşma tarihi itibariyle Franchisee'ye yarar sağlamalı, onun rakipleri karşısındaki konumunu güçlendirmeli, özellikle onun performansını yükseltmeli veya yeni bir pazara girmesine yardım etmelidir. -"Tanımlanmış" know-how gizli ve önemli sayılmaya yeterli derecede etraflıca tanımlanıyor demektir. Know-how tanımı franchise anlaşmasında veya ayrı bir belgede yapılmış veya uygun herhangi bir şekilde kaydedilmiş olabilir.

12 2. Franchising sisteminin tarihi gelişimi nasıldır? Bugünkü anlayışla, A.B.D'deki franchising uygulamalannın geçmişi, bir yüzyıl önceye dayanır. Amerikan iç savaşının ardından, 1863 yılında Singer Dikiş Makinalan Şirketi, finansal açıdan bağımsız olan işletmeleri franchising yoluyla birleştiren bir dağıtım sistemi kurmuştur. Franchising sistemi en güçlü tanıtımını 1888'de General Motors ve 1902 'de ilaç sektörüne franchise veren Racall ile yapmıştır. Daha sonra, araba üreticileri, Pepsi-Cola, Coca-Cola ve Seven-up gibi alkolsüz içecek firmalan, benzin istasyonları zinciri ve çeşitli perakende satış mağazaları sisteme katılmıştır. 1950'li yıllann sonlannda, franchising sisteminde patlama olarak nitelendirilebilecek bir artış olmuş ve düzinelerce franchising sistemi oluşturulmuştur. Yine 1950'li yıllarda, rekabet ve ekonomik gelişme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, halkın dahada çok ilgisini çeken franchising sistemi, yeni bir hız kazanmıştır. Bu dönemden sonra, franchising, iş yapmanın farklı bir yöntemi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama, sistemin 1960'lı yıllarda franchising yöntemleri kullanılarak, yaratıcı yeni girişimciliğin gelişmesine de olanak sağlamıştır. Franchising, ilgili işadamlan ve profesyoneller için farklı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu gelişmelerin etkisiyle 1960 yılında franchising sektörünün ilk birliği olan "Uluslararası Franchising Birliği" (international Franchise Association -İFA) kurulmuştur. Sistem sadece ekonomik faydaları için değil, aynı zamanda sosyal önemi açısından da tercih edilmiştir. Böylece, büyük işletmeler ve küçük girişimciler, kendilerine karşılıklı olarak fayda sağlayan bir birliğe bağlanma olanağına kavuşmuşlardır. Bu nedenle, franchising bağımsız çalışan işadamlannı hem korumuş, hem de büyümelerine yardımcı olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, A.B.D'de 1991 yılında perakende satışlann % 35 'i franchising işletmeleri tarafından

13 gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu yıl, satışların değeri milyar dolara ulaşmıştır. 1970'li yıllarda Avrupa'da hızla yaygınlaşan franchising sisteminin ülkemizdeki uygulamalan ise, 1980'lerin ikinci yarısında başlamıştır. Franchise vererek Türkiye pazanna ilk giren firmalar, Mc Donald 's, Pizza-Hut, Wendy's ve Kentucky Fned Chicken gibi fast-food alanında dünya çapındaki isimlerdir. Türkiye'ye fast-food ile giren ve özellikle hizmet sektöründe büyük ilgi ile karşılanan franchising çok hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır. 3- Franchising türleri nelerdir? Franchising sistemini uygulamalan açısından iki grupta incelemek mümkündür. Sistemin uygulandığı ülkeye göre; Ulusal ve Uluslararası Franchising'den sözedilebilir. Sunulan fırsatlar açısından; Ürün ve Marka Franchising'i, İşletme Sistemi Franchising'! şeklinde bir sınıflama yapmak mümkündür. 4. Ulusal ve Uluslararası Franchising nedir? Franchising sözleşmesi bir ülke sınırları içinde, şehirler ya da bölgeler arasında yapılıyorsa Ulusal Franchising, iki ülke arasında yapılıyorsa Uluslararası Franchising'den söz edilebilir. 5. Ürün ve Marka Franchising'i nedir? Ürün ve Marka Franchising'i A.B.D.'de üretici ve satıcı arasında bağımsız bir satış ilişkisi şeklinde başlamıştır. Bu ilişki çerçevesinde, satıcı firma, kendini üretici firma ile özdeşleştirmeye çalışmaktadır. Belirli ürünlerin, benzer görünümdeki bağımsız işletmelerde pazarlanması sonucu, üretici ile satıcının aynı imaj altında birleşmesi sağlanmaktadır. Bu tür franchising'de esas olan belirli bir marka ya da ticari unvanın kullanılmasıdır. Ayrıca imtiyazı veren firma karşı taraf üzerinde sevk ve idare dahil geniş ve sürekli bir denetim hakkına sahiptir. Bazı

14 basit konularda, franchise alan kuruluş, üretim safhasına da girebilir. Otomobil ve Kamyon satıcılan, benzin istasyonlan, alkolsüz içki üreticileri bu tür franchising'in en tipik örneklerini oluşturmaktadırlar. 6. İşletme Sistemi Franchising 'i nedir? Franchising'in bir başka türü işletme sistemi franchising 'dir. Burada Franchisee ve Franchisor arasında, sadece ürün, servis ve marka alanında değil, bir bütün olarak işletme sistemi için sürekli bir iş ilişkisi ve işbirliği yapılmaktadır. İşletme sistemi franchising'i içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetler yer alır. Çok basit bir anlatımla, bu tür franchising "Akıl satmak" şeklinde tanımlanabilir. Oteller, restorantlar, perakende satış mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri bu sınıflama içerisinde yer alır. Son yıllarda İşletme sistemi franchising'in büyüme hızı diğer franchising'lere göre daha fazladır. İşletme Sistemi Franchising'i diyebileceğimiz "Business Format Franchising" sözleşmesinde yeralan 4 temel unsur şunlardır: - Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için Franchisee'ye izin verir. - Franchisee üzerinde, sözleşme süresince devam eden bir denetimi mevcuttur. - Yine sözleşme boyunca Franchisor, Franchisee'ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur. - Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan "Royalty"nin miktan periyodik ödemeler şeklinde tesbit edilir. 7. Franchising sisteminin Franchisee açısından yararları nelerdir? Franchising sisteminin Franchisee açısından yararlan :

15 - Daha önce denenmiş, başansı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır. - Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası bir standarda ve kaliteye sahip olunmaktadır. - Tanınmış markalann sağladığı sürekli müşteri ve işyapma imkanı doğmaktadır. - Franchise veren işletme Franchisee'ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlamaktadır. - Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılmaktadır. - Mali, ticari ve personel konulannda sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı arttınlmaktadır. - Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunlan minimize edilmektedir. Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlanndan yararlanılmaktadır. - Franchisor 'm sürekli olarak yaptığı araştırma ve geliştirme çabalanndan yararlanılmaktadır. - İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır. - Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün olmaktadır. - Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. - Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmaktadır. - Franchisor'a yapılan ödemeler, başlangıçta, yeni bir işin ön yatınmından daha fazla olmasına rağmen, denenmiş bir iş için yapılacak hatalann bedellerinin yüksekliğinin toplamından azdır.

16 - işletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonlan mümkün olmaktadır. 8. Franchising sisteminin Franchisee açısından sakıncaları nelerdir? - Yaratıcılık yok olmaktadır. - Franchisor 'm koyduğu bir takım kurallara ve kısıtlamalara uyma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. - Sözleşme aşamasında yeterli araştırma yapılmadığında, kann önemli bir kısmı franchisor'a gitmektedir. - Sözleşme konusu ürünün yaygın kullanımı, giriş aidatlarını yükseltebilmektedir. - Anlaşma gereğince franchisor 'dan alınması zorunlu bazı ürünlerin piyasadan daha ucuza temin edilmesi mümkün olabilmektedir. - Sözleşmelerde boşluklann olması durumunda sistemin franchisor lehine çalışması mümkün olabilmektedir. - Franchisor işletmelerin franchisee'ye güvensizliği, sözleşme ile sağlanan hak ve imkanlann sınırlı tutulmasına neden olmaktadır. Bu durumda taraflar arasında sürtüşmeler doğmaktadır. 9. Franchising sisteminin Franchisor açısından yararları nelerdir? - Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi vb. ödemeler yeni yatınm yapmaksızın franchisor 'm karını arttırmaktadır. - En az maliyetle büyüme ve gelişme sağlamaktadır. - Büyüme ve iş hacminin artması sonucu verimlilik ve iktisadilik artmaktadır. - Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması franchisor'ın finansal kuruluşlardan kredi bulma imkanını arttırmaktadır.

17 - Daha hızlı ve selektif bir dağıtım sözkonusu olmaktadır. - Dağıtım sisteminin rahat ve tam denetimi mümkün olmaktadır. - Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlamaktadır. 10. Franchising sisteminin Franchisor açısından sakıncaları nelerdir? - Sisteme giriş aidatlannın bazen tahsil edilememesi sözkonusu olmaktadır. - Franchisee işletmelere sağlanan mal, hizmet vb. hizmetlerin bedellerinin tahsilinde güçlükler sözkonusu olmaktadır. - Franchisee işletmelerin sistemin sağlayacağı yararları tek taraflı olarak franchise veren işletmeden beklemeleri, işbirliği anlayışını zedelemektedir. - Başanlı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya isim franchisee'nin hatalı faaliyetleri sonucu zarar görebilir. Bunun önlenebilmesi için sıkı bir denetim şarttır. 11, Franchise almayı düşünenlerin, Franchisor seçerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Franchisor firmanın verdiği bilgilerin neler olması gerektiği Amerika 'da kesin olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde ise kesin bir tanımı yoktur. Amerika'da franchisee'lerin ve bayilerin ortak bir derneği var. American Associaton of Franchisees and Dealers. Dernek franchise almayı düşünenlere, franchisor seçerken dikkat edilmesi gereken hususlan yedi başlık altında belirtmiştir. 1. FRANCHISOR FİRMA ÖNCELİKLE MAL VE HİZMETİNİ SATMAYA ÇALIŞMALIDIR. Bazı firmalar öncelikle franchise satmayı tercih ederler. Kısa vadede hızla satılan dükkanlardan gelen para, uzun vadede dükkanlann gelirinden alınacak yüzdelerden daha cazip olabiliyor. Bu durumda franchisee kısa süre sonra kendini yalnız bulabilir. Ülkemize başlangıçta dünyanın en tanınmış ve güvenilir zincirleri geldiler. Bunlann oluşturduğu pembe tablo

18 yatırımcıyı yanıltmamalıdır. Her ülkede olduğu gibi hızla franchisee'ler oluşturup sonra ortadan kaybolan zincirler bizde de türeyebilir. Franchisee adayı bu noktayı iyi değerlendirmelidir. 2. FRANCHISOR FİRMA PAZARLAMA KANALI OLARAK ÖNCELİKLE FRANCHİSEE'LERİNİ KULLANMALIDIR. Satışının çoğunu kendi dükkanlarında yapan ve malını marketler, katalog, TV gibi değişik kanallardan pazarlayan franchisorlar tercih edilmemelidir. Franchisor pazarlamada franchisee'ye muhtaç durumdaysa daha iyi ilişkilerin kurulacağı doğaldır. 3. ÜRETİLEN MAL VEYA HİZMETİN HAZIR BİR PAZARI OLMALIDIR. Pazarı doymuş bir ürün veya bağımsız işletmelerden alınmaya alışılmış bir hizmet sözkonusu ise zincirin halkası olmak, beklenen verimi getirmeyebilir. Örneğin sıcak bir lokanta veya otel atmosferi ancak tanıdığınız bir kişinin işlettiği küçük bir yerde bulunur. Zincir işletmeye girdiğinizde ister istemez birbirinin aynı "kişiliksizleştirilmiş" bir ortam bulursunuz. 4. MARKA İYİ BİLİNMELİ VE TANINMALIDIR Yatınmcıyı franchisee almaya yönlendiren en önemli etken markadır. Markanın hangi kesimlerce, nasıl bilindiği üzerinde durulmalıdır. Değişik tüketici gruplannın görüşleri alınmadan franchise almaya karar verilmemelidir. 5. FRANCHISOR FİRMA YETERLİ EĞİTİM, SÜREKLİ DES TEK VE ETKİLİ BİR PAZARLAMA SUNABİLMELİDİR. 6. FRANCHISOR FİRMANIN FRANHISEE'LERİ İLE İLİŞKİLERİ İYİ OLMALIDIR. Sistemin işleyişi, eğitimin yeterliliği, franchisor'ın ilgisi sorgulanmalıdır. Franchisor aleyhine açılmış dava olup olmadığı, gerekçeleri ve sonuçlan öğrenilmelidir. 7. FRANCHISEE VEYA FRANCHISOR TARAFINDAN İŞLETİLEN DÜKKANLARIN SATIŞ VE MALİYETLERİN DE TAYLARI AÇIKLIKLA VERİLMELİDİR.

19 12. Franchisor'ın yükümlülükleri nelerdir? Franchi^r aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: - Bir r sistemini franchise zinciri haline getirmeden önce, makul pır süre boyunca ve en azından bir örnek işletmede başar/yla yürütmüş olmalıdır. /Zincirin isim, marka ve diğer ayırdedici özelliklerinin sahibi o\rpa\\ veya yasal olarak kullanım hakkına sahip olmalıdır. - Anlaşma süresince Bireysel Franchisee'ye başlangıçtaki ğitimi ve sürekli ticari ve/ veya teknik desteği verilmelidir. 13. Bireysel Franchisee'nin yükümlülükleri nelerdir? Bireysel Franchisee aşağıdaki şartları yerine getirmelidir. - Franchise işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir. - Franchisor'ın verimli yönetimi için, Franchisee'nin performansının ve mali durumunun belirlenmesini kolaylaştıracak doğrunabilir işletme bilgilerini vermelidir. Franchisor'ın talebi üzerine, Franchisor'ın ve/veya temsilcisinin bireysel Franchisee'nin işletme kayıtlannda makul zamanlarda araştırma ve çalışmasına izin verilmelidir. - Anlaşma süresince ve bitiminden sonra Franchisor'ın verdiği know-how'i üçüncü şahıslara vermemelidir. 14. Her iki tarafın sürekli yükümlülükleri nelerdir? Taraflar birbirleriyle ilişkilerinde dürüst davranmalıdırlar. Franchisor anlaşmanın her ihlalinde Bireysel Franchisee'sini yazılı olarak ikaz etmeli ve kusurun giderilmesi için makul süre tanımalıdır. Taraflar şikayet, tasa ve anlaşmazlıklarını samimiyet ve iyi niyetle, dürüst ve makul doğrudan temas ve müzakere ile çözmelidirler.

20 15. Franchising Sözleşmesinde bulunması gereken hususlar nelerdir? Franchising Sözleşmesi, ülke hukukuna, Avrupa Birliği hukukuna ve işbu dürüst Franchise ilkelerine ve onun her türlü ülkesel ekine uygun olmalıdır. Sözleşme, Franchisor'ın sınai ve fikri mülkiyet haklannı koruma ve ortak kimliği ve saygınlığı sürdürme konusunda franchise zinciri mensuplannın çıkarlarını yansıtmalıdır. Franchise ilişkisiyle bağlantılı tüm sözleşmeler ve sözleşmeye bağlı düzenlemeler yazılı olmalı, Franchisee'nin bulunduğu ülkenin resmi dilinde yapılmalı veya yeminli tercüman kanalıyla resmi diline çevrilmelidir. İmzalanan sözleşmeler derhal Bireysel Franchisee'ye verilmelidir. Franchising sözleşmesi, belirsizliğe yer vermeden, tarafların karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklannı içermelidir. Franchising Sözleşmesinde önemli hususlar şunlardır: mutlaka yer alması gereken - Franchisor'a (isim hakkını satan) tanınan haklar - Franchisee'ye (isim hakkını alan) tanınan haklar - Franchisor'ın yükümlülükleri - Bireysel F ranchisee'nin yükümlülükleri - Bireysel Franchisee'nin yapacağı ödemelerin şartları - Faaliyet bölgesi (Franchise Territory) - Bireysel Franchisee'nin ilk yatırımını çıkartmasına yetecek uzunlukta olması gereken anlaşma süresi - Bireysel Franchisee'ye sunulacak olan mal ve hizmetler - Reklam programları Franchising sözleşmesinde bulunması gerekli diğer hususlar: - Sözleşmenin yenilenme koşulları

21 - Franchisee'nin işletmesini satma ve/veya devretme koşullan ve Franchisor'ın böyle bir halde ön alım hakkı - Bireysel Franchisee'nin, Franchisor'ın ayırdedici işaret, ticari ad, ticari marka, hizmet markası, dükkan tabelalan, logo ve diğer ayırdedici belirtilerini kullanma şartlan - Franchisor'ın sistemi yenileme ve uygulanan metotlan değiştirme hakkı ve bunlann uygulanmasına ilişkin hükümler - Sözleşmenin feshi veya sona erdirilmesi halinde Franchisor'ın sahibi olduğu veya kullanma ve kullandırma hakkına sahip olduğu maddi ve/veya gayrimaddi hakların franchisor'a geri iadesine ilişkin hükümler - Rekabet yasağına ilişkin hükümler - Sır saklama yükümlülüğü Taraflar, müzakerelerde üzerinde anlaştıkları her hususa sözleşmede yer vermelidirler. 16. Franchising sözleşmesinde Franchisee'ye tanınan haklar ve kısıtlamalar nelerdir? Franchisor'ın sahibi olduğu "know-how"ı ve buna bağlı ticari sırları kullanma, markayı kullanma, belirli bir bölgede inhisari satış hakkına sahip olma, Franchisor'dan destek ve hizmet almak başlıca baklandır. Bu haklar tanınırken bir yandan da çeşitli kısıtlamalara tabi tutulur. Örneğin, marka veya ismin sadece belirli bir bölgede kullanılabileceği kısıtlaması getirilebilir veya nadir olarak görülsede Franchisor, marka ve ismini belli bir bölgede birden fazla Franchisee'ye kullandırma hakkını kendi uhdesinde saklı tutabilir. (Unit Franchise Sözleşmelerinde olduğu gibi) 17. Franchising Sözleşmelerinde Franchisor'a tanınan haklar nelerdir? Franchisee'nin icraatını denetleme, muhasebe kayıtlarını inceleme, Franchisee'ye ait işyerlerinin kontrolü ve belirli dönemlerde Franchisee'den işin gidişatı ile ilgili raporlar ve bil-

22 giler talep etmek, Franchisee'ye sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesi halinde belirli bir süre rekabet yasağı koymak ve benzeri hükümleri kapsar. 18. Faaliyet Bölgesi (Franchise Territory) taraflar arasında nasıl belirlenir? Her sözleşmede bu açık ve kesin bir şekilde belirtilir. Coğrafi bölge tayini, taraflar arasında önemli müzakere ve pazarlık konulanndan birini teşkil eder. Bir taraftan Franchisee geniş bir bölgede tekel hakkı isterken, Franchisor aksine faaliyet bölgesini dar tutmaya veya aynı bölgede birden fazla Franchisee tayin etmek hakkına sahip olmak isteyecektir. Ayrıca dükkanların başarısında en önemli faktör olan yer seçimi, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Yatınmı yapıp, dükkanı açmadan, yapılabilecek iş hacmini tahmin etmeye yarayan metodlar uygulanmalıdır. Alternatif yerlerin arasından kirasına göre değil, kazandıracağına göre dükkan seçilmelidir: 19. Franchising Sözleşmelerinde süre ne kadardır? Franchising Sözleşmesinin süresi, en azından Franchisee'nin yaptığı yatırımı geri amorti etmesini sağlayacak uzunlukta olması gerekiyor. Genellikle uzun bir zaman dilimini kapsar. Zira, her iki tarafta yatırımlarının meyvelerini toplamayı mümkün kılacak bir zaman sürecine sahip olmayı arzu ederler. Uluslararası Franchise Sözleşmelerinde genellikle 5 ile 10 yıl arasında bir süre saptandığı görülmektedir. Ancak taraflann her halükarda serbestçe düzenleyecekleri bir husustur. 20 yıla varan sürelerin kararlaştınidığı da vakidir. Sözleşmenin yenilenme koşulları da taraflar arasında serbestçe kararlaştırılır. 20. Franchisor'ın, Franchisee'ye verdiği destek hizmetlerinin kapsamı nedir? Franchisor'ın vereceği destek hizmetleri (yardım) sözleşmenin akdi ile başlar ve sözleşme boyunca devam eder. Franchise işletmelerinin, Franchisor'lardan reklam-promosyon, hammadde, yan mamul tedariki, piyasa fiyat bigileri, eğitim, özel

23 formüllerle üretilen ürünler, muhasebe, stok kontrol ve kalite kontrolü gibi destek hizmetleri almaktadırlar. 21. Franchise Bedeli "Franchisee Fees" in ödeme şekilleri nelerdir? Franchisee'nin kullanma hakkını aldığı marka ve sistem için Franchisor'a yapacağı ödemeler çeşitli şekillerde olabilir: - Sözleşmenin akdi ile yapılan toplu ödeme (Ön ödeme / Lump Sum Fees) - Devamlı ve belli dönemler halinde yapılan ödemeler (Royalty) Royaltı ödemeleri genellikle brüt ciro üzerinden hesaplanır ve cironun belirli bir oranı şeklinde saptanır. Nadiren aylık maktu ücretler halinde de belirlenebilir. Franchisor verdiği destek hizmetleri için ek ödemeler isteyebilir. Bu ödeme Franchisor'ın verdiği hizmetler dolayısıyla yaptığı masraflann karşılanmasına yöneliktir. Ödemelerin ne şekilde yapılacağı (Nakit, açık hesap, akreditifli ödemeler vs.) da sözleşmenin bu başlığı altında düzenlenir. 22. Bir Franchisor, Bireysel Franchisee adaymın bir ön anlaşma imzalamasını şart koşarsa hangi ilkeler kabul edilmelidir? Ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeniyle doğacak masraflar için Franchisee'den ödemesi istenebilecek karşılıklann. Bireysel Franchisee adayına yazılı olarak verilmesidir. Franchise sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde sözkonusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchisee'nin ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır. 23. Franchising sisteminin uygulama aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Franchisor firma öncelikle franchisee'ye bir tanıtım dosyası hazırlamalıdır. Bu tanıtım dosyası, ana firma ile ilgili bilgi pake-

24 tinden ve formdan oluşur. Bu bilgi paketi, franchisor ile ilgili kişisel ve mali bilgileri içerir. Aynca Franchisor'ın Franchisee'ye vermekle yükümlü olduğu üç adet el kitabı vardır. Bunlardan birincisi, ana şirket içi operasyonu anlatan kitap, ikincisi franchisee'nin uyması zorunlu olduğu kurallan içeren Franchisee şirket içi operasyon kitabı ve son olarak da Franchisee'ye nasıl işleteceğine dair tüm bilgileri içeren işletme kitabıdır. Bu işletme kitabı ile birlikte know-how'i da vermektedir. Franchisee, Franchisor'ı seçerken çok dikkatli olmalıdır. Kişisel ve mali açıdan iyi analiz etmelidir. Aynı zamanda Franchisor'da, Franchisee için aynı araştırmayı yapar. Karşılıklı olarak tanıma aşaması tamamlandıktan sonra franchisor ile franchisee görüşmelere başlarlar. Faaliyet Bölgesi belirlenir. Belirlenen faaliyet bölgesi gözönünde bulundurularak fizibilite çalışması yapılır. Bu fizibilite çalışmasında gerekli sermaye, ödeme koşulları, yatınmın ne kadar sürede geri amorti edeceği belirtilir ve bu fizibilite çalışması franchisee'nin önüne konur. Bu fizibilite çalışmasının sonucu franchisee için karar aşamasıdır. Franchisee karar verdikten sonra sözleşme imzalanır. Bu sözleşme çok detaylı ve her hususu kapsayacak şekilde olmalıdır. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte franchisee'nin ödemeleri de başlamaktadır. Ödeme planı sözleşme ekinde verilmekte ve ödeme planı her firma bazında değişmektedir. Bu aşamalardan sonra Franchisee'nin birim hazırlığı başlar. Bu birim hazırlığı mağazanın dekorasyonunu, franchisee'nin ve elemanlannın eğitimini içermektedir. Bazı franchisorlar birim hazırlığını üstlenerek anahtar teslimi her şeyi hazırlamaktadır. Anahtar teslimi hazırlığın avantajı, maliyetleri minimize edecek şekilde ana firmanın hazırlıklan yapması ve franchisee'ye yol göstermesidir. Hazırlıklar bittikten sonra franchisee işe başlar. Bu başlangıç sürecinde franchisee'ye yardımcı olmak amacıyla franchisor firmadan bir destek elemanı franchisee'nin yanında olur. 24. Bilgi Paketinin kapsamı nedir? Franchise Bilgi Paketinde yeralması gereken konular aşağıda belirtilmiştir:

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir?

Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising Franchising Nedir? Franchising Türleri Avantaj ve dezavantajları Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri nelerdir? Franchising sisteminin uygulama aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Franchising

Detaylı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı We set the standards Bill GATES Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı Franchising Hakkında Franchising Nedir? Franchising Türleri Neden Franchise? Neden İhtiyaç? Franchising sistemi, bir

Detaylı

SORULARLA FRANCHISING

SORULARLA FRANCHISING İSTANBUL TİCARET ODASİ Yayın No 1998-65 SORULARLA FRANCHISING İSTANBUL Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

FRANCHİSİNG İŞLEMLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

FRANCHİSİNG İŞLEMLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ FRANCHİSİNG İŞLEMLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER* 27 ÖZ Franchising, kısaca tanınmış bir markanın ve oluşmuş bir imajın, belirli standartlar içinde ve belirlenen bir ücret

Detaylı

herkesin i herkesin i www.bi. 0850 7 400 500 HAKKIMIZDA 20 yılı aşkın süredir, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren EFT ailesinin ürünü bi. ; Türkiye de 2.el oto alım / satım sırasındaki ilişkiyi kurumsal

Detaylı

FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ

FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ Franchise Nedir? Franchising Sisteminin Faydaları Nelerdir? TANIMLAR Franchisee, franchise sistemini satın alan demektir. Franchisor,

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK: 23 FRANCHİSİNG

HERKES İÇİN HUKUK: 23 FRANCHİSİNG HERKES İÇİN HUKUK: 23 FRANCHİSİNG Avukat Osman OY İşletmeci Melda BERK İstanbul - 2017 Beta Yayın No : 3478 Hukuk Dizisi : 1727 1. Baskı - Ocak 2017 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-807 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

- Finansman Teknikleri

- Finansman Teknikleri - Finansman Teknikleri Leasing (Finansal Kiralama): Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (2015/9 sayılı KARAR)

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (2015/9 sayılı KARAR) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR (2015/9 sayılı KARAR) SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Sektörüne Yönelik Destek Programları

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 88 İST, 07.12.2016 ÖZET: 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan otomatik katılım uygulaması (zorunlu bireysel emeklilik) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

AKADEMİSİ 4- Franchise vereni inceleme 5- Tüketiciye sunulanlar 6- Mevzuat 1 - 4 - Franchise vereni inceleme 2 4- FV inceleme KİMDEN ALIYORSUNUZ Satmaktan kazancı ne, riski ne Aldıktan sonraki etkiniz

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03

İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03 İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03 ÖZET Türk ihracat şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil ve koruma giderleri ile yurtdışında

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

Marka: Franchisor un tescilli markası olan Araba Ekspertiz anlaşılır.

Marka: Franchisor un tescilli markası olan Araba Ekspertiz anlaşılır. FRANCHISING (İMTİYAZ) SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1: TANIM Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ KARAR TARİHİ : 04.02.2016 KARAR NO : 2016/26 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.04.2014-30.06.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ Rıfat CEBECİ Ankara, 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 GİRİŞ 2 1. FRANCHISING SİSTEMİ 3 1.1. Franchising Terim ve Tanımları 3 1.2. Franchising Türleri

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarih : 15.11.2016 Sayı : 2016-51 Konu : Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı

Detaylı