O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar."

Transkript

1 PATENT HUKUKU 551 Sayılı Patentlerin Korunmasına İlişkin KHK, 174. maddesinde 23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu nun yürürlükten kaldırıldığı hükme bağlanmıştır. O halde bu KHK 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve o tarihe kadar yani 1879 dan 1995 e kadar yürürlükte kalan İhtira Beraatı Hakkındaki Kanun u yürürlükten kaldırmıştır. Patent nedir? Neyi korur? Bunu ele alalım. Patent buluş için verilen belgenin ismidir. O halde patent, buluşlar üzerindeki hakların korunmasını sağlayan bir belgedir. Bir buluşun patent verilmek suretiyle korunabilmesi için 551 sayılı yasada öngörülen nitelik ve koşulları içermesi gerekir.

2 O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar.

3 Patent verilerek bir buluşun korunması KHK/551 e tabidir. Ve KHK/ 551 in nimetleri vardır. Bunun öngördüğü elverişli korunma olanakları vardır. 551 den faydalanmak isteyen biri patent için başvurur. O halde patentlenmemiş buluşlar genel hükümlere göre korunacaktır. Bu durumda buluşun size ait olduğunu ispatlamada zorlanacaksınız, zamanaşımı süreleri de kısadır. Ve ayrıca haksız rekabet ilişkin hükümlerde davalar sınırlıdır.

4 Hangi buluşlar 551 ile korunur? Patent verilmiş buluşlar. O halde patent için başvuru gerekir. Bu başvuru KHK/551 in yürürlüğe konulduğu tarihte TPE ye (Türk Patent Enstitüsüne) yapılan başvuru ile temin edilebilir. TPE tüm sınaî haklara ilişkin başvuru merkezidir. Sınaî haklar, belgeler verilerek bu KHK ile korunma isteniyorsa TPE nin prosedürü ve hükümlerinin incelenmesi gerekir. 554 sayılı KHK TPE yi yetkili kılmıştır. Marifet iltifata tabidir. Bir kimsenin marifetini iltifatla karşılarsanız onu teşvik edersiniz. Bu nedenle yasa bunu dile getiriyor. Ben patentleri korumak suretiyle başka kişilerin de buluşlarının geliştirilmesini sağlamak istiyorum diyor. Ne zaman bir başvuruda patent haklıdır? Bir buluşun patentlenebilmesi için patent isteme hakkının koşullarının bulunması gerekir. Nedir o koşullar? 11. maddede belirlenmiştir. Patent isteme hakkı buluşu yapana veyahut da haleflerine aittir diyor.

5 Ya da buluşun patentlenmesi hakkının yani buluşun patente bağlanmasını başvuru hakkı devredilen kişiye aittir. Yani patent isteme hakkının başkalarına devri mümkündür. Patent hakkı patent belgesinin verilmesinden itibaren değil, başvuru yapılmasından itibaren hak sahipliği sağlar. Patent isteme hakkı birden fazla kişiye ait olabilir. Birlikte buluş. Bu takdirde bu kişiler müştereken patent hakkı sahibi olmalıdırlar. Müştereken patent başvuru hakkı sahibi ve patent hakkı sahipliği olmalıdır. O halde patent hakkı sahipliği, tek patent hakkı sahipliği ve birden fazla patent hakkı sahipliği olmak üzere ikiye ayrılır.

6 Başvuru hakkını devralan kişi patent isteme hakkına sahiptir. Sen kimsin? Buluşu yapan kişi değilsin ama buluşu yapan beni noterde bu hakkı devretti. O halde başvuruyu yaptıktan sonra, başvuruda bulunmuş olsaydı buluşu yapan kişinin sahip olacağı bütün haklara sahip olursunuz. Pekiyi acaba bir buluşu Patente bağlanabilmesinin koşulları nelerdir?

7 Bir buluşun patent alabilmesinin yasal düzememde 3 koşulu vardır: (1)- Yeni, (2)- Tekniğin bilinen durumunu aşan ve (3)- sanayiye uygulanabilir olan buluşlar patent verilerek korunabilir.

8 (1) - Yenilik Fikri Mülkiyet Hakkı nın özüdür. Bütün ürünler yeni olacak. O halde fikri mülkiyetin fikri ürün olan kesitinde daima yenilik olmalıdır. Ad ve işarete dayanan Fikri Mülkiyette ise yenilik unsuru aranmaz. Orada da yeniliğe benzer bir özellik var, yani benzerlerinden ayrıt edilebilecek olan bir ad veya işareti tescil edebilirsiniz. Ama orada fikri bir çaba olması zorunlu değildir. Korunan fikri mülkiyet ürünleri Ad veya işaretler ve de patent olmaktadır. Patentler yeni olacaktır. Yeni demek; dünya ekseninde bilinmeyen demektir. Mevcudu tekrar etmek intihal veya korsan buraya girmez. Buluşunuz yenilik arz edecektir. Mevcudu tekrarda yenilik yoktur. Taklit vardır. Bu nedenle mevcut tekniği allayıp pullayın ama burada yenilik yoktur. O halde fikri haklarda sahibinin hususiyetini taşıma neyse, patentlerde de yenilik unsuru budur. Fikri haklarda sahibinin hususiyetini taşımada tekrar, taklit filan olmayacaktır. Mevcudu daha elverişli hale getirme, ıslah etme yenilik değildir, faydalı model konusu olabilir.

9 2) Tekniğin bilinen durumunu aşma. Buluş bir üretim aracıdır. Patent sanayi ve endüstri de üretim aracıdır. Motorlu araçtaki motoru geliştirdiniz. Bu nedenle buluşların diğer sınaî haklardan farklı bir cephesi vardır. Markada ve tasarımda tekniğin bilinen durumunu aşma diye bir şey yoktur. Buluş sanayide kullanılabilen ürünler için yaratılabilir. Yeni olabilir ama tekniğin bilinen durumunu aşmamıştır. Un değirmeni bir buluştur. Ama un değirmeninde yeni bazı teknikler olabilir. Bu yeni olur ama tekniğin bilinen durumunu aşma unsuru yoktur.

10 3) Sanayiye uygulanabilir olma. Patenti diğer sınaî haklardan ayrıt edilen şey sanayiye uygulanabilir olma unsurudur. Buluş sanayiye uygulanabilir değilse bu hususun eksikliği nedeniyle patent başvurusu reddedilebilecektir. Bu ana koşulumuzdur. Bu unsurlara sahip olunduğu halde patent talebinin reddedilebileceği durumlar da vardır. Adam 3 unsuru da getiriyor ama şu hallerde bunlar patent verilerek korunamaz. Başka korumalardan yararlanırsınız. Matematik metotları, -ilim ve edebiyat eserleri, - estetik niteliğe sahip güzel sanat eserleri,- bilgisayar yazılımları patent verilerek korunamaz. Patentlenemez ama tasarım olarak koruma sağlanabilir. İlim ve edebiyat eserleri fikri hak olarak korunur sayılı kanun kapsamındadır. Bunların korunması başka hükümlere tabidir.

11 Şimdi 5846 kapsamındaki eserler marka olarak korunabilir. Bir heykeli bir marka haline getirebilirsiniz. Sesi marka haline getirebilirsiniz. Bir sinema eserinde sinema üreticisi firma müzik eserini kendi markasının parçası haline getirebilir. O halde fikri haklar patent verilerek korunamaz. Ama fikri hak konusu olan eserler tasarım haline getirilebilir. 6. maddeyi okuyun orada düzenlenmiştir. Tıbbi tedavi yöntemleri, cerrahi ve tedavi usulleri patentlenemez. İnsan sağlığıyla ilgili olduğu için bunlar patentlenerek tekel oluşturulmasın diye yapılıyor. Tıbbi tedavi yöntemleri marka haline gelebilir ama röntgen cihazının tıbbı tedavi yöntemi patent verilerek korunabilen bir ürün değildir.

12 Bir örnek daha verelim; kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar patent verilerek korunamaz. Kamunun esenliğine zarar verecek buluşlar patent verilerek korunamaz. Ahlaksız bir icat yapıyorsunuz, utanç verici bir buluş geliştiriyorsunuz. Örneğin seks teknikleri diye bir buluşunuz var ama bu patentle korunamaz deniyor. Ütünün kendisi bir buluştur ama buhar basması bir buluş değildir. Bu tekniğin bilinen durumunu aşmıyor. Sadece kolaylaştırıyor. Eski İhtira Beratı Hakkında Kanunu Hümayun'dan bahsettik. Patent buluş için verilen bir belgedir. O halde patentin FM konusu buluştur. Yasa diyor ki; şu buluşlar patent verilmek suretiyle korunabilir. O halde buluşların patent verilerek korunması yasanın uygulanması bakımından önem taşır. Eğer korumadan yararlanmak istiyorsanız patent almak zorundasınız. Almazsanız genel hükümlere göre koruma gündeme gelebilir.

13 Kim patent isteyebilir? Buluş yapan kişi. FM te yaratıcı güç insandır. Tüzel kişiler yaratıcı güç değildir. Tüzel kişiler gerçek kişilerin yarattığı FM ürünleri üzerindeki hakları kullanan kimselerdir. O halde tüzel kişi bir koruma talep ettiğinde şu gerçeği bileceğiz ki, bu tüzel kişiye FM hakkını yaratan bir gerçek kişi vardır. Tüzel kişi hakkı devralan veya lisans alan kişidir. Bu yüzden tüzel kişiler yaratan değildir. Yaratma olgusu gerçek kişiye aittir. Fikir insan denilen kişiye aittir. Bu yüzden tüzel kişiler yaratan değildir. FM te korunan ürün nedir? A) fikir ürünleri, B) ad ve işaretler. O halde bazen fikri çaba ürünü olmadığı halde bazı ad ve işaretler de FM konusu olabilmektedir. Marka örneğidir sayılı yasadaki 83. madde buna ilişkindir.

14 Burada patentte korunan ad ve işaret değil fikir üründür. Buluştur. Buluş sahibinin hakları korunmaktadır. Kim buluşun patent verilmek suretiyle korunmasını isteyebilir gördük: Yaratan kişi, halefleri veyahut başvuru hakkı sahibi. Şu ad ve işaretler marka olarak kullanılamazlar. Markalarda patentlerden farklı olarak, mutlak ret sebepleri ve nisbi ret sebepleri olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır. Patentte böyle bir ayrım yoktur. Yasanın altıncı maddesinde patent verilemeyecek haller ifade edilmiştir. Kişilerin tedavisi, cerrahi müdahaleler gibi insan sağlığıyla ilgili cerrahi ve tedavi usullerinin patentlenmesi yasaklanmıştır. Pekiyi, ilaç patenti nasıl verilir? Yasa, buraya ilaç dâhil değil diyor. Yani terkik ve maddelerin üretimine (yani ilaç üretimine ilişkin) şeyler patent verilerek korunur diyor.

15 Mideye endoskopi (alet sallamak suretiyle) tespit yöntemi tedavi yöntemidir. Bu nedenle endoskopi patentle korunamaz. Ama bu ülserin tedavisi için geliştirilen ilaç patent verilerek korunabilir. Yani teşhise kadar ki kısım patentle korunmuyor sonrası korunuyor denilebilir. Patent gerçek kişilere aittir dedik ve gerçek kişiler buluşu yapandır. Ama bu kişi haklarını başkasına devredebilir. Bu durumda da buluş sahibi değişmez. Buluş için patent başvuru hakkı tüzel kişiye ait olsa bile buluşun kime ait olduğunu gösterme mecburiyeti vardır. Yani gerçek kişi olarak kim olduğunu gösterme mecburiyeti vardır. (GERÇEK BULIŞ SAHİBİ).

16 Buluş sahibi birden fazla kişi olabilir. Bütün sınaî haklarda şablon hüküm vardır. Yani birden fazla hak sahibi söz konusu olabilir. Birden fazla buluş yapan varsa bunlar müştereken malik olur diyor. O halde yasa müşterek mülkiyet ile ilgili hükümlere yollama yapmıştır. Bu kişiler müştereken patent sahibidirler diyor. Patent isteme hakkı hepsine aittir. Taraflar başka türlü kararlaştırmadıysa tabi. Buluş üzerinde birden fazla hak sahipliği; a) paylı mülkiyet, b) el birliği mülkiyet şeklinde gündeme gelebilir. Mesela mirasçılar elbirliği ile hak sahibi oluyor. Başvuru bir karine sağlıyor. Bu ilk başvuran kişinin buluşun sahibi olduğu karinesidir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar buluşun sahibidir. Bunun aksini ileri sürenler iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Başvuru yapan, buluşu yapan, halefleri ve başvuru hakkı sahibidir. Bunlar başvuru yapan kişilerdir.

17 ÇALIŞANLARıN FIKRI MÜLKIYET HAKKı Çalışanların FM hakkı önem taşımaktadır. Acaba istihdam müstahdem ilişkisi varsa, yaratılan FM hakkı kime aittir?. Fikri haklarda göreceğiz, Dershane sahibisiniz öğretmen istihdam ediyorsunuz. Çocuklara soru kitapçığı hazırlayacaksınız. Ama sorular benim. Acaba bu durumda öğretmeni istihdam eden mi FM sahibidir yoksa onu üretenler mi? Yayın sözleşmesinde ve 5846 da hüküm var. Aynı sorun patentte de gündeme geliyor. Çalışanların buluş üzerindeki hakları gündeme geliyor. Aynı sorun tasarımlarda da gündeme geliyor. Sitelerde mobilya imalatı yapıyorsunuz. Yanınızda mühendis veya tasarımcılar çalıştırıyorsunuz. Acaba endüstriyel tasarım belgesi isteme çalıştırana mı yoksa çalışana mı aittir.

18 Bu konuya her FM hakkı için değineceğiz. Önümüzdeki sorun buluşlar üzerinde çalışanların ve çalıştıranın sahip olduğu hak ve yetkiler. Bu konu 551. KHK de 34 vd. nda düzenlenmiştir. Hizmet buluşu yani, istihdam müstahdem ilişkisi varsa hizmet buluşunda buluş hakkı kime aittir? İşveren işçilere hizmet sözleşmesinin konusuyla ilgili olarak çalışması sırasında işçinin yarattığı buluşlar üzerinde uygun bedel ödemek suretiyle buluş hakkının kendisine ait olmasını sağlayabilir. Yani uygun bedel karşılığında hizmetlinin yarattığı buluşun FM hakkına yani patent hakkına sahip olabilir. Bu konuda taraflar arasında bir sözleşme olabilir. Yani ben çalışmam sırasında bir buluş gerçekleştirebilirim diyebilir. Bunlar genellikle sınaî ve endüstriyel alandaki iş kollarında gündeme gelebilir. Kimyager ve mühendisler çalışıp buluş gerçekleştirebilir. Sözleşmeye hüküm konulabilir. Yoksa 551 sayılı KHK gündeme gelir. Uygun bir bedel karşılığında işverenin buluş üzerindeki hakları kullanabileceğini öngörülmüştür. Tabi sözleşme hakkaniyete aykırı hükümler içeriyorsa bu sözleşmeyi geçersiz de saymıştır.

19 Yasanın 17. maddesi işçi buluşlularını ikiye ayırıyor. Hizmet buluşu ve serbest buluşlar olmak üzere. İşçi işin görülmesi sırasında bir buluş gerçekleştirince bunu işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirme, ihbar etme yükümlülüğü vardır. Bu ihbardan itibaren işverene bu hakların kendisine ait olduğu iddia etme hakkı verilmiş. Yani gecikmeksizin hakkın kendisine ait olduğunu bildirmeli işveren de. Bu hak kullanılırsa hizmet buluşu üzerindeki patent hakkı işverene ait olmaktadır. Bedelde bir uyuşmazlık doğar ise, yasa bu takdirde bedelin uygun olması koşulunu ön görmüştür. Yargının tayin edeceği bedel üzerinden kullanılacağını söylemiştir. Buna yasal alım hakkı da diyebiliriz. İşçinin iradesine bakılmaksızın işveren yasadaki makul sürede yazılı bildirim ile işçinin buluşunu bedel karşılığı kendisine mal etmektedir.

20 Hocam bu uygun bir uygulama mı? İşverenin esas meşgalesi odur. O olanaklar, laboratuvar vs. olmasaydı işçi de bu buluşu gerçekleştiremezdi diyoruz. Koşulları varsa işçinin karşı çıkma hakkı yoktur. Kimyagersiniz ama buluşunuz ilaç ise, kimyagerliğinizle ilgisi yoksa o durumda işverenin makul bedel karşılığında işçi buluşu üzerinde, hizmet buluşu üzerinde hakkı doğuyor. Hocam buna önalım hakkı diyebilir miyiz? Hayır, çünkü o sadece 3. kişiye satımda gündeme gelir. İstihdam ilişkisinin devam ettiği sırada yapılan buluşlar için işverenin bu hakkı vardır.

21 Şimdi 551 sayılı KHK iki tür lisans öngörüyor. Biri ihtiyari lisans, diğeri zorunlu lisanstır. Lisans buluş üzerindeki kullanım hakkının bir başkasına tanınmasıdır. Bu ilaç patentiyle üretim yapmak için size lisans tanıyor. Bu iki tür olur. İhtiyari ve zorunlu olabilir. İhtiyari lisans sözleşmeye dayanan lisanstır Mesela sözleşme ile Bayer in ürettiği ilacı siz 10 yıl süreyle üretip satacaksınız. Zorunlu lisans patent sahibinin iradesine bakılmaksızın tanınan lisanstır. 551 KHK de 99 vd. zorunlu lisans başlığı altında ele alınmıştır ve ayrıntılı hükümler oluşturulmuştur. Hangi hallerde belirli kişilere lisans verme mecburiyeti olduğunu söylemektedir. Bunun başında kamu yararı geliyor madde. Mesela bir silah geliştiriyorsunuz kamu yararı var ama siz vermem diyorsanız bu madde ile zorunlu lisans olabilir.

22 Diğeri ise kullanmama nedeniyle zorunlu lisanstır. Bir ilaç var kanserde çok etkili ama üretim yapmıyorsunuz. Kullanılmama nedeniyle de zorunlu lisans talep edilebilir. 99/A bendinde var bu. İlanın bültende yayınından itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirmek zorundadır. Eğer kullanmaz ise mesela silah üretim firmaları kullanılmayan patente bağlı buluş üzerinde kendisine zorunlu lisans tanınmasını isteyebilir. Zorunlu lisans denilince karşılık olmadığı anlaşılmasın, yine uygun bir bedel ödenmesi söz konusudur.

23 PATENTLE İLGILI HUKUKSAL İŞLEMLER Gelelim patent üzerindeki hukuksal işlemlere. Patentler, sağlar arası veya ölüme bağlı hukuksal işlemlere konu olabilir. Sağlar arası hukuksal işlemler: 1) Hakkın devrine ilişkin işlemler 2) Lisans işlemleridir. Hakkın devrini mülkiyet hakkının devrine benzetebilirsiniz. Burada patent sahibi patent ile ilgili bütün hakları bir başkasına devretmektedir. FM hukuku şekilci bir hukuktur. BK md. 12 deki geçerlilik şartı kanunda yoksa diyor ya, kanundaki şekil unsurunun yaygın şeklinin FM te görüyoruz. Patent üzerindeki sağlararası işlemler yazılı şekle tabiidir. Bu geçerlilik şeklidir.

24 Ölüme bağlı hukuksal işlemler miras hukuku hükümlerine tabidir. Yani patent üzerindeki haklar miras yoluyla intikal eder diyor. Yani yasal mirasçılık ve ÖBT a dayalı mirasçılık ayrımı olabilir. Miras hukukunun da şekilci bir hukuk olduğunu biliyorsunuz. Patent hakları miras yoluyla intikal eder. Patentler üzerinde ÖBT yapılabilir. İster hukuksal işlem sonucu patent üzerinde hak sahipliği söz konusu olsun, ister patentle ilgili haklar bir başkasına devredilmesin, yasa hak sahiplerinin patenti kullanma zorunluluğundan bahsetmiştir. Fikri haklar ile sınaî haklar arasında bu önemli bir farktır. FH da kullanma zorunluluğu yoktur, SH da bu vardır. Bu kural patentte 99. maddede dile getirilmiştir. 3 yıl içinde kullanmama haklı nedene dayanıyorsa ihlal söz konusu değildir. Ama 3 yıl içinde patentin kullanılmaması zorunlu lisansa veya patentin hükümsüzlüğüne yol açabilir. İlgili kişiler patentin hükümsüzlüğünü talep edebilir. Haklı nedenler torba hüküm. Hastaydım, trafik kazası geçirdim filan olabilir. Bu üç yıllık süre son kullanmadan itibaren 3 yıldır.

25 HAKLARıN İHLALI HALINDE BAŞVURULABILECEK YASAL OLANAKLAR VE AÇıLABILECEK DAVALAR Hakların ihlali iki şekilde gerçekleşebilir. Sözleşemeye aykırılık veya haksız fiil söz konusu olabilir. Taraflar arasında bir sözleşme varsa BK hükümleri uygulanır. Mesela belirli bir mal veya hizmet sınıfında marka kullanımına lisans verdiniz. Başka mal veya hizmette kullanılmaya başlandı. Tasarımınızı verdiniz o tahrif etti. Bu durumda sözleşmeye aykırılık vardır. Bunu 551 düzenlememiştir. Genel hükümlere yani BK na tabidir. Asıl olan ihlaller hukuka aykırı olanlardır. Yani sözleşme ilişkisi olmaksızın FM haklarının ihlali düzenlenmiştir. Patentlerde ihlal denilince anlaşılan sözleşmeye aykırılık değil haksız fiildir. Patentten doğan hakka tesadüf sayılan fiiller. Şimdi iş kolaydır. Bunların hepsi şablondur. FH ile SH arasındaki mantık aynıdır.

26 Bütün haksız fiil davaları ikiye ayrılır: Kusuru gerektiren veya gerektirmeyen davalar. MK 25 te vardır. Birinci gurup kusuru gerektiren, ikinci gurup ise kusuru gerektirmeyen davalardır yı açın i. Orada da aynıdır. Birinci grup haksız fiilin 3 koşulunu gerektirir. Eylem, hukuka aykırılık ve illiyet bağı. İkinci grupta ise artı hukuka aykırılık artı kusur gerekiyor. Mesela efendim ben bilmiyordum diyor. Ben iyi niyetliyim diyor. İyi niyetli olması yayının durdurulmasının şartı değildir. Bu davalarda kusur aranmadığı için yayın yine durur. Üretimi durdur diyor. Ben ne bileyim Patent Enstitüsü nden bana da lisansını verdi. Bana hemen devretti. Ama hayır sen bir yayını durdur diyor. Zararı yok. Olsun zarar olmasa da durdur diyor.

27 KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTIRMEYEN DAVALAR: 1) Haksız kullanmanın, hukuka aykırılığın tespiti veya hakkın kime ait olduğunun tespiti (TESPİT DAVASI): Tespit sayesinde işi kolaylaşıyor. Yeni HMK 1 Kasım 2011 den itibaren eski tartışmaları sildi büyük oranda. Eskiden şu söylenirdi. Eda davası açmak mümkünken tespit davası açılmaz diyordu. Şimdi açılabilir diyor. Bu nedenle sınaî haklarda tespit davası sayılmış zaten 6 yasada da. Yasa açıkça tespit davasından söz ediyor. Bu olmasa bile yine yeni HMK ile bu mümkün olur. Tespit kusur ve zarar koşulunu gerektirmez. Davacı patent üzerindeki hakkın kime ait olduğunu ve hukuka aykırılığın tespitini isteyebilir.

28 2) Tecavüzün durdurulması: Bu eski deyimiyle tecavüzün men idir. Burada şudur davanın amacı; zararı önlemektir. Dava iyi işletilirse zarar doğmadan zararı önlüyorsunuz. Duydum benim patentimle un üretecek. O fabrika buluşu bana aittir. Kanser hasatlığına çare reklamlar. Tecavüz fiilinin durdurulması davası, henüz zarar doğmadan zarar tehlikesini önleme davasıdır. Henüz ortada üretim yok ama yapılacaktır. Bu neye bağlıdır. Hızlı bir sonuç alınmasına bağlıdır. Daha ilk belirtilere göre siz saldırı tehlikesinin ciddiyeti, varlığı ve haklılığı konusunda mahkemede bir kanaat uyandırmalısınız. Yani ciddi bir tedbir gerektiriyor. Bu tedbir 137 de var. İhtiyati tedbir ile ilgili HMK cepteki kekliktir. Onu hep yaparsınız. HMK teminat karşılığı tedbir der. Ama TMK 199 eşin malına tedbirde teminat gereği yoktur. Bu çok elverişli bir tedbirdir. Hem daha basit koşulları olan bir teminattır maddede de teminat ön görülmemiş. Yani tecavüzün önlenmesi için tedbir gerekirse tedbir alınabilir diyor. Geçici olarak üretim araçları müsadere edilebilir diyor.

29 551 sayılı KHK nın 151. maddesi daha geniş hükümler içeriyor. FM alanında hep yasa koyucu ihtiyati tedbirle ilgili özel hükümler getirmektedir da da 77. maddede var. 551 de 151. maddede var. Markalarda da var. Hepsinde şablon hüküm tekrar edilmiş. Yani yasa koyucu HMK ndan sapma göstererek daha yumuşatılmış bir ihtiyati tedbir kurumu ile korumayı arttırmak istemiştir. Bu tedbire karar vermek için, çok uzun dilekçe yazmayın. Ek belgelerde sebepleri gösterin. Lisans verenin başkalarına lisans verme hakkının bulunmadığını belgelendirin. Çünkü hâkimler okumuyor. HMK nun bir yeni versiyonu da şudur. Tedbir gıyapta, tedbire itiraz duruşmayla oluyor. Hâkim tedbire itirazı gıyapta değerlendiremiyor, duruşma yapılıyor. Duruşmada tarafları dinleyerek karar veriyor. Duruşmada inanırsan kaldır. Ama bir daha koyma diyor. Tedbire itiraz haklı bulunursa davanın sonuna kadar selamettesiniz. Ama bu dünyanın sonu değil. Yeni gelişmelerle yeniden tedbir talep edilebilir.

30 3)Tecavüzden içtinap, tecavüzün ref i davası, saldırının önlenmesi davası: Tecavüzün giderilmesi diyor yasa. Tecavüzün giderilmesi yani saldırının önlenmesi, burada saldırının tekrarı veya etkilerinin devam etmesi söz konusudur. Yani burada birinci davadan farklı olarak saldırı gerçekleşmiş ama tekrar etme ihtimali var. 10 bin adet üretmiş. Piyasa yeniden ihtiyaç duysun tekrar üretecek. Yani saldırı doğdu, saldırının durdurulması gündeme gelmez. Saldırının önlenmesi vardır. Bu davada da kusur şartı aranmaz. Ve yine hızlı sonuçlanması gerektiğinden etkili bir tedbir sistemine ihtiyaç vardır. Burada teminattan söz etmiyor yasa. Ama ileride telafisi güç zararlara yol açabilir. Bu takdirde teminata bağlayabilir misiniz? Şu şekilde 551 ihtiyati tedbirle ilgili durumu ön görmüyor ama burada HMK uygulanır dediğinden, bir yandan tedbire karar veriyor, bir yandan bu adam mahvolacak tedbir olunca, ama ben 151 İ değil HMK uyarınca %15 i kadar teminata hükmediyorum diyebilir.

31 KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTIREN DAVALAR: Davalının kusurunu ve zararını siz ispatlayacaksınız. Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Genel kuraldır. Medeni kanunda da HMK nda da var. Bu kural 42 ve yeni 50 de haksız fiille ilgili olmuştur. Benim çevremde ne olup bittiğini ben bilirim. Zararı yoktur. Benim ticari hayatıma girecek, bankama girecek, aileme girecek. O nedenle zarar gören, zararının varlığı ve miktarını en iyi bilen kişidir. Bu mantıktan hareketle ispat yükü davacıya yüklenmiştir. İlk üç koşul yanında iki koşulu da kanıtlaması şartıyla. Buluşunun rızası dışında kullanılmasında davalının kusuru vardır (kast daraltır kusuru genişletir ihmali de kapsar). Yani biliyordu veya bilmesi gerekirdi diyor. Mesela suyla çalışan, enerji tasarrufu sağlayan bir değirmen. Adam vallahi bunu tornacı Hasan üretti zannediyordum. Tornacı Hasan ne bilsin yahu demen gerekirdi. O yüzden senin kusurun vardır.

32 HANGI DAVALAR VAR? MADDI TAZMINAT VE MANEVI TAZMINAT DAVALARı. Maddi zararı söyledik. Manevi zarar; buluşun kötü bir taklidi sebebiyle duyulan elemi, ticari itibar kaybını, buluşun şöhretine gölge düşürme hallerini kapsar. Manevi tazminat konusunda karşımıza şu sorun çıkıyor: patent sahibi patentten doğan haklarını bir tüzel kişiye devretmişse, tüzel kişinin manevi tazminat talep edebilir mi? Zaman zaman çıkışlar oluyor ama tüzel kişilerin de manevi tazminat isteyebileceği kabul edilmekte. Acı, ıstırap insana özgüdür tüzel kişiler bunu duyamaz denmesine rağmen, Türk öğreti ve yargı kararları bu konuda müttefiktir. Ve buna itibar etmemektedir.

33 49. madde tartışıldı basısında İsviçre de Frans Wricklin diye birisi. İsteyemez diyor. Federal mahkemede tüzel kişi de isteyebilir. Buna örnek olarak partim küçük düşürüldü diyor. Parti kim yahu? Ama bu kabul edilmiyor. İtibar tazminatı var. Patentlerde yasa itibar tazminatına yer vermemiştir. Markalarda 68. madde, itibar tazminatına yer vermiş. Bir de endüstriyel tasarımlarla ilgili 54. madde yer vermiştir. İlginç bir tazminattır. Demek ki sınai haklarda markalarla ilgili 68 ile endüstriyel tasarımlarda 54. madde itibar tazminatı altında bir tazminata yer vermiş. Ama bu patentlerde yoktur. Patentlerde sadece maddi ve manevi tazminat davaları vardır.

34 HÜKMÜN ILANı Son olarak hükmün ilanı davası var. Bu da bir genellemedir. Patent ile ilgili açıklamalarımız sayesinde ileriki derslerde tasarruf edeceğiz. Hükmün ilanı en etkili ilaçtır. FM ile ilgili kamuoyundaki yanlış algının ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle bütün FM mevzuatında hukuksal koruma olanakları arasında hükmün ilanı hükmüne de yer verilmiştir. Nedir bunun anlamı? Anlamı şudur: Bana ait olan bir buluş başka firma tarafından kullanılmış ve çok sayıda kitleler yanlış anlayışa sahibi olmuştur. Bu yanlış anlaşılmasının da kaldırılması lazımdır. Benim markam şöhretli bir marka. Ama siz bu markayı kullanarak piyasada yer etmeye çalışıyorsunuz. Bana ait olan bir eseri bir başkası kullanılıyor diyor. Hocanın kitabından intihal yapmış elemanın teki. Hoca için tazminattan ziyade fikirlerin hocaya ait olduğunu bilinmesi önemli olduğu için hükmün ilanı önem taşıyor. Özellikle FM hukukunda bu çok önemli

35 O halde patentlerde de bu mantık var ve FM hukuku alanında patentlerde de hükmün ilanı talep edilebilir. Hükmün ilanı talebe bağlıdır. Özel hukukta taleple bağlılık ilkesi vardır. Ama bundan şu sonuç çıkartılmamalıdır. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Talep edilecek ama hükmün mutlaka ilan edilecek olması gerekmiyor. Hükmün ilanı fer idir. Yani asıl bir dava olacak onun fer i olarak hükmün ilanı söz konusu olabilir. Bu mantıktan hareket eder 147, yani haklı sebebin dışında ilan için de haklı bir sebebiniz olacaktır. Sadece Aksaray ili ve hudutları dâhilinde ihlal olmuş. Talebini reddediyorum. İki dava çok uzun sürdü, menfaatin artık yok. Alevlendirmeye gerek yok diyor. Bu durumda nasıl olsa iyi olur? Siz gidip ilan edersiniz. Makbuzu alıp ilamlı takip yaparsınız çünkü hükmün ilamı diye bir ilamınız var ve karşı tarafa yüklensin diye var.

36 Ama bundan öncekiler için bunu zarar olarak gösterebilirsiniz. Yargı kararına dayanan hükmün ilanında kamuoyu haa haklı çıkmış der. Hüküm kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar vardır. Ayni haklara ilişkin kararlar ve hükmün ilanı olur. İlanın şekli ve kapsamını kararda hâkim belirler diyor. Doğru diyor. Bu da ilginçtir. İlamların icrası 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Ama ilamda hükmün ilamı varsa 3 aydır da da sanırım 6 aydır. Neden çünkü külleniyor. Yani ilan yoluyla istenen amaca ulaşmaz. İki hüküm içermektedir. Asıl hüküm. Saldırının önlenmesi vs. 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Hükmün ilanı ise 3 aya tabidir.

37 PATENTLE İLGILI HAKLARDA KORUMA SÜRESI Koruma süresi nedir? Hukuksal niteliği nedir? Bir zamanaşımı süresi değildir. Zamanaşımı alacak hakkıyla ilgilidir. Burada alacak hakkı değil FM hakkının korunmasına ilişkin bir süre söz konusudur. Alacak hakkı zamanaşımına uğrar. Koruma süreleri hakkın özüyle ilgilidir. Bu nedenle koruma süreleri zamanaşımından çok hak düşürücü süre olarak nitelenebilir. Koruma süresinde de hak düşüyor. Koruma süresi geçmiş ise hâkim re sen nazara alır.

38 Koruma süreleri; hukuksal niteliği, koşulları hükümleri iyi bir tez konusu olur. Bilimsel araştırmaya adım attınız. Konu seçimi çok önemlidir. Ağızda sakız olmuş konular seçmeyin. Akademiysen için seçtiği konu kendisi için bir yatırımdır. İleride bir yer kapmak istiyorsanız iyi bir konu seçin. Bilinen konuyu seçmeyin. Kötü bir taklit olur. Çok yazılmış olmasın az yazılmışta olmasın. Çok yazılmışta da az yazılmışta da bir şey yazamazsınız. En güçlü araştırmalar doktora ve yl tezleridir. Güncel konu seçin. Konu seçiminde kaybedilen zaman kayıp değildir. Kötü konuda çıkmaza girer çöpe atarsınız. O nedenle zaman kaybı değildir. Konuyu seçerken önce en azından bir iki kaynağa girip ısınmaya çalışın

39 Değer artışı alacağı, katkı karinesi, edinilmiş mallara katılmayı al diyoruz. Seçtiğiniz konular çok kanun maddesi olmasın. Asıl az maddeyle ilgili şeyler seçerseniz, daha derine gidebilirsiniz. İkincisi iyi bir plan. Konu seçimi yarısı plan ¼ ü dedik. Geriye kaldı 1/4tür. İncelemelerinizde fazlalık olsun. Sonra atarsınız ama makale yaparsınız. İleride yazdıkça anlarsın. O nedenle planı yaparken çok geniş bir plan yapın. Detaylı.

40 FM hukukuna özgü bir kavramdır koruma süreleri. Eşya mülkiyeti ile FM arasındaki bir farktır. Fikri mülkiyet hukukunda ilelebet süren koruma süreleri yoktur. Dedenizden size besteleri size intikal etmez. Niçin? Yasa koyucu şu mantıkla hareket etmiştir. FM hukukundaki fikri ürünler zaman içinde eskir. Teknik değişir. Ama atıl hale geldiğinde yine de bundan yararlanmak isteyen olabilir, hak sahibi bunu engellemesin anonim hale gelsin deniyor. O halde FM hakkı kullanılsın. Fikri haklar alanında klasikler. Belirli bir süre sonra insanlar o klasiklere ulaşabilmelidir. Kamunun yararı vardır. İncelemeli patent zor bir patent. İncelemeli patentin koruma süresi uzundur. 20 yıldır. İncelemesizde aranan belgeler az ve masrafsız bir patenttir.

41 PATENT HAKLARıNA TECAVÜZ SUÇUNA İLIŞKIN CEZA Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar: Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır kabul tarihli, 5194 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile ile değiştirilen 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 73/A maddesine göre patent haklarına tecavüz fiillerine verilecek olan cezalar aşağıdaki gibidir.

42 MADDE 73/A - (DEĞIŞIK MADDE: 22/06/ S.K./2. MD.) BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMıNDA; a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A.

FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKI GİRİŞ I. BU SUÇLARIN ŞİKAYETE TABİ OLMASI VE SONUÇLARI II. ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR A. SINAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA ŞİKAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR 1. Hak

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

FĐKĐR VE SANAT ESERLERĐNE ĐLĐŞKĐN LĐSANS (RUHSAT) SÖZLEŞMESĐNĐN HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ

FĐKĐR VE SANAT ESERLERĐNE ĐLĐŞKĐN LĐSANS (RUHSAT) SÖZLEŞMESĐNĐN HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ FĐKĐR VE SANAT ESERLERĐNE ĐLĐŞKĐN LĐSANS (RUHSAT) SÖZLEŞMESĐNĐN HUKUKĐ NĐTELĐĞĐ SUNUŞ Arş.Gör. Hande Bahar KERĐMOĞLU * Fikri Haklar, toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişimleri ile karşılıklı

Detaylı