O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar."

Transkript

1 PATENT HUKUKU 551 Sayılı Patentlerin Korunmasına İlişkin KHK, 174. maddesinde 23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu nun yürürlükten kaldırıldığı hükme bağlanmıştır. O halde bu KHK 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve o tarihe kadar yani 1879 dan 1995 e kadar yürürlükte kalan İhtira Beraatı Hakkındaki Kanun u yürürlükten kaldırmıştır. Patent nedir? Neyi korur? Bunu ele alalım. Patent buluş için verilen belgenin ismidir. O halde patent, buluşlar üzerindeki hakların korunmasını sağlayan bir belgedir. Bir buluşun patent verilmek suretiyle korunabilmesi için 551 sayılı yasada öngörülen nitelik ve koşulları içermesi gerekir.

2 O halde iki tür buluş vardır: 1) Patent Belgesi almış buluşlar, 2) Patent Belgesine bağlanmamış buluşlar.

3 Patent verilerek bir buluşun korunması KHK/551 e tabidir. Ve KHK/ 551 in nimetleri vardır. Bunun öngördüğü elverişli korunma olanakları vardır. 551 den faydalanmak isteyen biri patent için başvurur. O halde patentlenmemiş buluşlar genel hükümlere göre korunacaktır. Bu durumda buluşun size ait olduğunu ispatlamada zorlanacaksınız, zamanaşımı süreleri de kısadır. Ve ayrıca haksız rekabet ilişkin hükümlerde davalar sınırlıdır.

4 Hangi buluşlar 551 ile korunur? Patent verilmiş buluşlar. O halde patent için başvuru gerekir. Bu başvuru KHK/551 in yürürlüğe konulduğu tarihte TPE ye (Türk Patent Enstitüsüne) yapılan başvuru ile temin edilebilir. TPE tüm sınaî haklara ilişkin başvuru merkezidir. Sınaî haklar, belgeler verilerek bu KHK ile korunma isteniyorsa TPE nin prosedürü ve hükümlerinin incelenmesi gerekir. 554 sayılı KHK TPE yi yetkili kılmıştır. Marifet iltifata tabidir. Bir kimsenin marifetini iltifatla karşılarsanız onu teşvik edersiniz. Bu nedenle yasa bunu dile getiriyor. Ben patentleri korumak suretiyle başka kişilerin de buluşlarının geliştirilmesini sağlamak istiyorum diyor. Ne zaman bir başvuruda patent haklıdır? Bir buluşun patentlenebilmesi için patent isteme hakkının koşullarının bulunması gerekir. Nedir o koşullar? 11. maddede belirlenmiştir. Patent isteme hakkı buluşu yapana veyahut da haleflerine aittir diyor.

5 Ya da buluşun patentlenmesi hakkının yani buluşun patente bağlanmasını başvuru hakkı devredilen kişiye aittir. Yani patent isteme hakkının başkalarına devri mümkündür. Patent hakkı patent belgesinin verilmesinden itibaren değil, başvuru yapılmasından itibaren hak sahipliği sağlar. Patent isteme hakkı birden fazla kişiye ait olabilir. Birlikte buluş. Bu takdirde bu kişiler müştereken patent hakkı sahibi olmalıdırlar. Müştereken patent başvuru hakkı sahibi ve patent hakkı sahipliği olmalıdır. O halde patent hakkı sahipliği, tek patent hakkı sahipliği ve birden fazla patent hakkı sahipliği olmak üzere ikiye ayrılır.

6 Başvuru hakkını devralan kişi patent isteme hakkına sahiptir. Sen kimsin? Buluşu yapan kişi değilsin ama buluşu yapan beni noterde bu hakkı devretti. O halde başvuruyu yaptıktan sonra, başvuruda bulunmuş olsaydı buluşu yapan kişinin sahip olacağı bütün haklara sahip olursunuz. Pekiyi acaba bir buluşu Patente bağlanabilmesinin koşulları nelerdir?

7 Bir buluşun patent alabilmesinin yasal düzememde 3 koşulu vardır: (1)- Yeni, (2)- Tekniğin bilinen durumunu aşan ve (3)- sanayiye uygulanabilir olan buluşlar patent verilerek korunabilir.

8 (1) - Yenilik Fikri Mülkiyet Hakkı nın özüdür. Bütün ürünler yeni olacak. O halde fikri mülkiyetin fikri ürün olan kesitinde daima yenilik olmalıdır. Ad ve işarete dayanan Fikri Mülkiyette ise yenilik unsuru aranmaz. Orada da yeniliğe benzer bir özellik var, yani benzerlerinden ayrıt edilebilecek olan bir ad veya işareti tescil edebilirsiniz. Ama orada fikri bir çaba olması zorunlu değildir. Korunan fikri mülkiyet ürünleri Ad veya işaretler ve de patent olmaktadır. Patentler yeni olacaktır. Yeni demek; dünya ekseninde bilinmeyen demektir. Mevcudu tekrar etmek intihal veya korsan buraya girmez. Buluşunuz yenilik arz edecektir. Mevcudu tekrarda yenilik yoktur. Taklit vardır. Bu nedenle mevcut tekniği allayıp pullayın ama burada yenilik yoktur. O halde fikri haklarda sahibinin hususiyetini taşıma neyse, patentlerde de yenilik unsuru budur. Fikri haklarda sahibinin hususiyetini taşımada tekrar, taklit filan olmayacaktır. Mevcudu daha elverişli hale getirme, ıslah etme yenilik değildir, faydalı model konusu olabilir.

9 2) Tekniğin bilinen durumunu aşma. Buluş bir üretim aracıdır. Patent sanayi ve endüstri de üretim aracıdır. Motorlu araçtaki motoru geliştirdiniz. Bu nedenle buluşların diğer sınaî haklardan farklı bir cephesi vardır. Markada ve tasarımda tekniğin bilinen durumunu aşma diye bir şey yoktur. Buluş sanayide kullanılabilen ürünler için yaratılabilir. Yeni olabilir ama tekniğin bilinen durumunu aşmamıştır. Un değirmeni bir buluştur. Ama un değirmeninde yeni bazı teknikler olabilir. Bu yeni olur ama tekniğin bilinen durumunu aşma unsuru yoktur.

10 3) Sanayiye uygulanabilir olma. Patenti diğer sınaî haklardan ayrıt edilen şey sanayiye uygulanabilir olma unsurudur. Buluş sanayiye uygulanabilir değilse bu hususun eksikliği nedeniyle patent başvurusu reddedilebilecektir. Bu ana koşulumuzdur. Bu unsurlara sahip olunduğu halde patent talebinin reddedilebileceği durumlar da vardır. Adam 3 unsuru da getiriyor ama şu hallerde bunlar patent verilerek korunamaz. Başka korumalardan yararlanırsınız. Matematik metotları, -ilim ve edebiyat eserleri, - estetik niteliğe sahip güzel sanat eserleri,- bilgisayar yazılımları patent verilerek korunamaz. Patentlenemez ama tasarım olarak koruma sağlanabilir. İlim ve edebiyat eserleri fikri hak olarak korunur sayılı kanun kapsamındadır. Bunların korunması başka hükümlere tabidir.

11 Şimdi 5846 kapsamındaki eserler marka olarak korunabilir. Bir heykeli bir marka haline getirebilirsiniz. Sesi marka haline getirebilirsiniz. Bir sinema eserinde sinema üreticisi firma müzik eserini kendi markasının parçası haline getirebilir. O halde fikri haklar patent verilerek korunamaz. Ama fikri hak konusu olan eserler tasarım haline getirilebilir. 6. maddeyi okuyun orada düzenlenmiştir. Tıbbi tedavi yöntemleri, cerrahi ve tedavi usulleri patentlenemez. İnsan sağlığıyla ilgili olduğu için bunlar patentlenerek tekel oluşturulmasın diye yapılıyor. Tıbbi tedavi yöntemleri marka haline gelebilir ama röntgen cihazının tıbbı tedavi yöntemi patent verilerek korunabilen bir ürün değildir.

12 Bir örnek daha verelim; kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar patent verilerek korunamaz. Kamunun esenliğine zarar verecek buluşlar patent verilerek korunamaz. Ahlaksız bir icat yapıyorsunuz, utanç verici bir buluş geliştiriyorsunuz. Örneğin seks teknikleri diye bir buluşunuz var ama bu patentle korunamaz deniyor. Ütünün kendisi bir buluştur ama buhar basması bir buluş değildir. Bu tekniğin bilinen durumunu aşmıyor. Sadece kolaylaştırıyor. Eski İhtira Beratı Hakkında Kanunu Hümayun'dan bahsettik. Patent buluş için verilen bir belgedir. O halde patentin FM konusu buluştur. Yasa diyor ki; şu buluşlar patent verilmek suretiyle korunabilir. O halde buluşların patent verilerek korunması yasanın uygulanması bakımından önem taşır. Eğer korumadan yararlanmak istiyorsanız patent almak zorundasınız. Almazsanız genel hükümlere göre koruma gündeme gelebilir.

13 Kim patent isteyebilir? Buluş yapan kişi. FM te yaratıcı güç insandır. Tüzel kişiler yaratıcı güç değildir. Tüzel kişiler gerçek kişilerin yarattığı FM ürünleri üzerindeki hakları kullanan kimselerdir. O halde tüzel kişi bir koruma talep ettiğinde şu gerçeği bileceğiz ki, bu tüzel kişiye FM hakkını yaratan bir gerçek kişi vardır. Tüzel kişi hakkı devralan veya lisans alan kişidir. Bu yüzden tüzel kişiler yaratan değildir. Yaratma olgusu gerçek kişiye aittir. Fikir insan denilen kişiye aittir. Bu yüzden tüzel kişiler yaratan değildir. FM te korunan ürün nedir? A) fikir ürünleri, B) ad ve işaretler. O halde bazen fikri çaba ürünü olmadığı halde bazı ad ve işaretler de FM konusu olabilmektedir. Marka örneğidir sayılı yasadaki 83. madde buna ilişkindir.

14 Burada patentte korunan ad ve işaret değil fikir üründür. Buluştur. Buluş sahibinin hakları korunmaktadır. Kim buluşun patent verilmek suretiyle korunmasını isteyebilir gördük: Yaratan kişi, halefleri veyahut başvuru hakkı sahibi. Şu ad ve işaretler marka olarak kullanılamazlar. Markalarda patentlerden farklı olarak, mutlak ret sebepleri ve nisbi ret sebepleri olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır. Patentte böyle bir ayrım yoktur. Yasanın altıncı maddesinde patent verilemeyecek haller ifade edilmiştir. Kişilerin tedavisi, cerrahi müdahaleler gibi insan sağlığıyla ilgili cerrahi ve tedavi usullerinin patentlenmesi yasaklanmıştır. Pekiyi, ilaç patenti nasıl verilir? Yasa, buraya ilaç dâhil değil diyor. Yani terkik ve maddelerin üretimine (yani ilaç üretimine ilişkin) şeyler patent verilerek korunur diyor.

15 Mideye endoskopi (alet sallamak suretiyle) tespit yöntemi tedavi yöntemidir. Bu nedenle endoskopi patentle korunamaz. Ama bu ülserin tedavisi için geliştirilen ilaç patent verilerek korunabilir. Yani teşhise kadar ki kısım patentle korunmuyor sonrası korunuyor denilebilir. Patent gerçek kişilere aittir dedik ve gerçek kişiler buluşu yapandır. Ama bu kişi haklarını başkasına devredebilir. Bu durumda da buluş sahibi değişmez. Buluş için patent başvuru hakkı tüzel kişiye ait olsa bile buluşun kime ait olduğunu gösterme mecburiyeti vardır. Yani gerçek kişi olarak kim olduğunu gösterme mecburiyeti vardır. (GERÇEK BULIŞ SAHİBİ).

16 Buluş sahibi birden fazla kişi olabilir. Bütün sınaî haklarda şablon hüküm vardır. Yani birden fazla hak sahibi söz konusu olabilir. Birden fazla buluş yapan varsa bunlar müştereken malik olur diyor. O halde yasa müşterek mülkiyet ile ilgili hükümlere yollama yapmıştır. Bu kişiler müştereken patent sahibidirler diyor. Patent isteme hakkı hepsine aittir. Taraflar başka türlü kararlaştırmadıysa tabi. Buluş üzerinde birden fazla hak sahipliği; a) paylı mülkiyet, b) el birliği mülkiyet şeklinde gündeme gelebilir. Mesela mirasçılar elbirliği ile hak sahibi oluyor. Başvuru bir karine sağlıyor. Bu ilk başvuran kişinin buluşun sahibi olduğu karinesidir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi sabit oluncaya kadar buluşun sahibidir. Bunun aksini ileri sürenler iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Başvuru yapan, buluşu yapan, halefleri ve başvuru hakkı sahibidir. Bunlar başvuru yapan kişilerdir.

17 ÇALIŞANLARıN FIKRI MÜLKIYET HAKKı Çalışanların FM hakkı önem taşımaktadır. Acaba istihdam müstahdem ilişkisi varsa, yaratılan FM hakkı kime aittir?. Fikri haklarda göreceğiz, Dershane sahibisiniz öğretmen istihdam ediyorsunuz. Çocuklara soru kitapçığı hazırlayacaksınız. Ama sorular benim. Acaba bu durumda öğretmeni istihdam eden mi FM sahibidir yoksa onu üretenler mi? Yayın sözleşmesinde ve 5846 da hüküm var. Aynı sorun patentte de gündeme geliyor. Çalışanların buluş üzerindeki hakları gündeme geliyor. Aynı sorun tasarımlarda da gündeme geliyor. Sitelerde mobilya imalatı yapıyorsunuz. Yanınızda mühendis veya tasarımcılar çalıştırıyorsunuz. Acaba endüstriyel tasarım belgesi isteme çalıştırana mı yoksa çalışana mı aittir.

18 Bu konuya her FM hakkı için değineceğiz. Önümüzdeki sorun buluşlar üzerinde çalışanların ve çalıştıranın sahip olduğu hak ve yetkiler. Bu konu 551. KHK de 34 vd. nda düzenlenmiştir. Hizmet buluşu yani, istihdam müstahdem ilişkisi varsa hizmet buluşunda buluş hakkı kime aittir? İşveren işçilere hizmet sözleşmesinin konusuyla ilgili olarak çalışması sırasında işçinin yarattığı buluşlar üzerinde uygun bedel ödemek suretiyle buluş hakkının kendisine ait olmasını sağlayabilir. Yani uygun bedel karşılığında hizmetlinin yarattığı buluşun FM hakkına yani patent hakkına sahip olabilir. Bu konuda taraflar arasında bir sözleşme olabilir. Yani ben çalışmam sırasında bir buluş gerçekleştirebilirim diyebilir. Bunlar genellikle sınaî ve endüstriyel alandaki iş kollarında gündeme gelebilir. Kimyager ve mühendisler çalışıp buluş gerçekleştirebilir. Sözleşmeye hüküm konulabilir. Yoksa 551 sayılı KHK gündeme gelir. Uygun bir bedel karşılığında işverenin buluş üzerindeki hakları kullanabileceğini öngörülmüştür. Tabi sözleşme hakkaniyete aykırı hükümler içeriyorsa bu sözleşmeyi geçersiz de saymıştır.

19 Yasanın 17. maddesi işçi buluşlularını ikiye ayırıyor. Hizmet buluşu ve serbest buluşlar olmak üzere. İşçi işin görülmesi sırasında bir buluş gerçekleştirince bunu işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirme, ihbar etme yükümlülüğü vardır. Bu ihbardan itibaren işverene bu hakların kendisine ait olduğu iddia etme hakkı verilmiş. Yani gecikmeksizin hakkın kendisine ait olduğunu bildirmeli işveren de. Bu hak kullanılırsa hizmet buluşu üzerindeki patent hakkı işverene ait olmaktadır. Bedelde bir uyuşmazlık doğar ise, yasa bu takdirde bedelin uygun olması koşulunu ön görmüştür. Yargının tayin edeceği bedel üzerinden kullanılacağını söylemiştir. Buna yasal alım hakkı da diyebiliriz. İşçinin iradesine bakılmaksızın işveren yasadaki makul sürede yazılı bildirim ile işçinin buluşunu bedel karşılığı kendisine mal etmektedir.

20 Hocam bu uygun bir uygulama mı? İşverenin esas meşgalesi odur. O olanaklar, laboratuvar vs. olmasaydı işçi de bu buluşu gerçekleştiremezdi diyoruz. Koşulları varsa işçinin karşı çıkma hakkı yoktur. Kimyagersiniz ama buluşunuz ilaç ise, kimyagerliğinizle ilgisi yoksa o durumda işverenin makul bedel karşılığında işçi buluşu üzerinde, hizmet buluşu üzerinde hakkı doğuyor. Hocam buna önalım hakkı diyebilir miyiz? Hayır, çünkü o sadece 3. kişiye satımda gündeme gelir. İstihdam ilişkisinin devam ettiği sırada yapılan buluşlar için işverenin bu hakkı vardır.

21 Şimdi 551 sayılı KHK iki tür lisans öngörüyor. Biri ihtiyari lisans, diğeri zorunlu lisanstır. Lisans buluş üzerindeki kullanım hakkının bir başkasına tanınmasıdır. Bu ilaç patentiyle üretim yapmak için size lisans tanıyor. Bu iki tür olur. İhtiyari ve zorunlu olabilir. İhtiyari lisans sözleşmeye dayanan lisanstır Mesela sözleşme ile Bayer in ürettiği ilacı siz 10 yıl süreyle üretip satacaksınız. Zorunlu lisans patent sahibinin iradesine bakılmaksızın tanınan lisanstır. 551 KHK de 99 vd. zorunlu lisans başlığı altında ele alınmıştır ve ayrıntılı hükümler oluşturulmuştur. Hangi hallerde belirli kişilere lisans verme mecburiyeti olduğunu söylemektedir. Bunun başında kamu yararı geliyor madde. Mesela bir silah geliştiriyorsunuz kamu yararı var ama siz vermem diyorsanız bu madde ile zorunlu lisans olabilir.

22 Diğeri ise kullanmama nedeniyle zorunlu lisanstır. Bir ilaç var kanserde çok etkili ama üretim yapmıyorsunuz. Kullanılmama nedeniyle de zorunlu lisans talep edilebilir. 99/A bendinde var bu. İlanın bültende yayınından itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirmek zorundadır. Eğer kullanmaz ise mesela silah üretim firmaları kullanılmayan patente bağlı buluş üzerinde kendisine zorunlu lisans tanınmasını isteyebilir. Zorunlu lisans denilince karşılık olmadığı anlaşılmasın, yine uygun bir bedel ödenmesi söz konusudur.

23 PATENTLE İLGILI HUKUKSAL İŞLEMLER Gelelim patent üzerindeki hukuksal işlemlere. Patentler, sağlar arası veya ölüme bağlı hukuksal işlemlere konu olabilir. Sağlar arası hukuksal işlemler: 1) Hakkın devrine ilişkin işlemler 2) Lisans işlemleridir. Hakkın devrini mülkiyet hakkının devrine benzetebilirsiniz. Burada patent sahibi patent ile ilgili bütün hakları bir başkasına devretmektedir. FM hukuku şekilci bir hukuktur. BK md. 12 deki geçerlilik şartı kanunda yoksa diyor ya, kanundaki şekil unsurunun yaygın şeklinin FM te görüyoruz. Patent üzerindeki sağlararası işlemler yazılı şekle tabiidir. Bu geçerlilik şeklidir.

24 Ölüme bağlı hukuksal işlemler miras hukuku hükümlerine tabidir. Yani patent üzerindeki haklar miras yoluyla intikal eder diyor. Yani yasal mirasçılık ve ÖBT a dayalı mirasçılık ayrımı olabilir. Miras hukukunun da şekilci bir hukuk olduğunu biliyorsunuz. Patent hakları miras yoluyla intikal eder. Patentler üzerinde ÖBT yapılabilir. İster hukuksal işlem sonucu patent üzerinde hak sahipliği söz konusu olsun, ister patentle ilgili haklar bir başkasına devredilmesin, yasa hak sahiplerinin patenti kullanma zorunluluğundan bahsetmiştir. Fikri haklar ile sınaî haklar arasında bu önemli bir farktır. FH da kullanma zorunluluğu yoktur, SH da bu vardır. Bu kural patentte 99. maddede dile getirilmiştir. 3 yıl içinde kullanmama haklı nedene dayanıyorsa ihlal söz konusu değildir. Ama 3 yıl içinde patentin kullanılmaması zorunlu lisansa veya patentin hükümsüzlüğüne yol açabilir. İlgili kişiler patentin hükümsüzlüğünü talep edebilir. Haklı nedenler torba hüküm. Hastaydım, trafik kazası geçirdim filan olabilir. Bu üç yıllık süre son kullanmadan itibaren 3 yıldır.

25 HAKLARıN İHLALI HALINDE BAŞVURULABILECEK YASAL OLANAKLAR VE AÇıLABILECEK DAVALAR Hakların ihlali iki şekilde gerçekleşebilir. Sözleşemeye aykırılık veya haksız fiil söz konusu olabilir. Taraflar arasında bir sözleşme varsa BK hükümleri uygulanır. Mesela belirli bir mal veya hizmet sınıfında marka kullanımına lisans verdiniz. Başka mal veya hizmette kullanılmaya başlandı. Tasarımınızı verdiniz o tahrif etti. Bu durumda sözleşmeye aykırılık vardır. Bunu 551 düzenlememiştir. Genel hükümlere yani BK na tabidir. Asıl olan ihlaller hukuka aykırı olanlardır. Yani sözleşme ilişkisi olmaksızın FM haklarının ihlali düzenlenmiştir. Patentlerde ihlal denilince anlaşılan sözleşmeye aykırılık değil haksız fiildir. Patentten doğan hakka tesadüf sayılan fiiller. Şimdi iş kolaydır. Bunların hepsi şablondur. FH ile SH arasındaki mantık aynıdır.

26 Bütün haksız fiil davaları ikiye ayrılır: Kusuru gerektiren veya gerektirmeyen davalar. MK 25 te vardır. Birinci gurup kusuru gerektiren, ikinci gurup ise kusuru gerektirmeyen davalardır yı açın i. Orada da aynıdır. Birinci grup haksız fiilin 3 koşulunu gerektirir. Eylem, hukuka aykırılık ve illiyet bağı. İkinci grupta ise artı hukuka aykırılık artı kusur gerekiyor. Mesela efendim ben bilmiyordum diyor. Ben iyi niyetliyim diyor. İyi niyetli olması yayının durdurulmasının şartı değildir. Bu davalarda kusur aranmadığı için yayın yine durur. Üretimi durdur diyor. Ben ne bileyim Patent Enstitüsü nden bana da lisansını verdi. Bana hemen devretti. Ama hayır sen bir yayını durdur diyor. Zararı yok. Olsun zarar olmasa da durdur diyor.

27 KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTIRMEYEN DAVALAR: 1) Haksız kullanmanın, hukuka aykırılığın tespiti veya hakkın kime ait olduğunun tespiti (TESPİT DAVASI): Tespit sayesinde işi kolaylaşıyor. Yeni HMK 1 Kasım 2011 den itibaren eski tartışmaları sildi büyük oranda. Eskiden şu söylenirdi. Eda davası açmak mümkünken tespit davası açılmaz diyordu. Şimdi açılabilir diyor. Bu nedenle sınaî haklarda tespit davası sayılmış zaten 6 yasada da. Yasa açıkça tespit davasından söz ediyor. Bu olmasa bile yine yeni HMK ile bu mümkün olur. Tespit kusur ve zarar koşulunu gerektirmez. Davacı patent üzerindeki hakkın kime ait olduğunu ve hukuka aykırılığın tespitini isteyebilir.

28 2) Tecavüzün durdurulması: Bu eski deyimiyle tecavüzün men idir. Burada şudur davanın amacı; zararı önlemektir. Dava iyi işletilirse zarar doğmadan zararı önlüyorsunuz. Duydum benim patentimle un üretecek. O fabrika buluşu bana aittir. Kanser hasatlığına çare reklamlar. Tecavüz fiilinin durdurulması davası, henüz zarar doğmadan zarar tehlikesini önleme davasıdır. Henüz ortada üretim yok ama yapılacaktır. Bu neye bağlıdır. Hızlı bir sonuç alınmasına bağlıdır. Daha ilk belirtilere göre siz saldırı tehlikesinin ciddiyeti, varlığı ve haklılığı konusunda mahkemede bir kanaat uyandırmalısınız. Yani ciddi bir tedbir gerektiriyor. Bu tedbir 137 de var. İhtiyati tedbir ile ilgili HMK cepteki kekliktir. Onu hep yaparsınız. HMK teminat karşılığı tedbir der. Ama TMK 199 eşin malına tedbirde teminat gereği yoktur. Bu çok elverişli bir tedbirdir. Hem daha basit koşulları olan bir teminattır maddede de teminat ön görülmemiş. Yani tecavüzün önlenmesi için tedbir gerekirse tedbir alınabilir diyor. Geçici olarak üretim araçları müsadere edilebilir diyor.

29 551 sayılı KHK nın 151. maddesi daha geniş hükümler içeriyor. FM alanında hep yasa koyucu ihtiyati tedbirle ilgili özel hükümler getirmektedir da da 77. maddede var. 551 de 151. maddede var. Markalarda da var. Hepsinde şablon hüküm tekrar edilmiş. Yani yasa koyucu HMK ndan sapma göstererek daha yumuşatılmış bir ihtiyati tedbir kurumu ile korumayı arttırmak istemiştir. Bu tedbire karar vermek için, çok uzun dilekçe yazmayın. Ek belgelerde sebepleri gösterin. Lisans verenin başkalarına lisans verme hakkının bulunmadığını belgelendirin. Çünkü hâkimler okumuyor. HMK nun bir yeni versiyonu da şudur. Tedbir gıyapta, tedbire itiraz duruşmayla oluyor. Hâkim tedbire itirazı gıyapta değerlendiremiyor, duruşma yapılıyor. Duruşmada tarafları dinleyerek karar veriyor. Duruşmada inanırsan kaldır. Ama bir daha koyma diyor. Tedbire itiraz haklı bulunursa davanın sonuna kadar selamettesiniz. Ama bu dünyanın sonu değil. Yeni gelişmelerle yeniden tedbir talep edilebilir.

30 3)Tecavüzden içtinap, tecavüzün ref i davası, saldırının önlenmesi davası: Tecavüzün giderilmesi diyor yasa. Tecavüzün giderilmesi yani saldırının önlenmesi, burada saldırının tekrarı veya etkilerinin devam etmesi söz konusudur. Yani burada birinci davadan farklı olarak saldırı gerçekleşmiş ama tekrar etme ihtimali var. 10 bin adet üretmiş. Piyasa yeniden ihtiyaç duysun tekrar üretecek. Yani saldırı doğdu, saldırının durdurulması gündeme gelmez. Saldırının önlenmesi vardır. Bu davada da kusur şartı aranmaz. Ve yine hızlı sonuçlanması gerektiğinden etkili bir tedbir sistemine ihtiyaç vardır. Burada teminattan söz etmiyor yasa. Ama ileride telafisi güç zararlara yol açabilir. Bu takdirde teminata bağlayabilir misiniz? Şu şekilde 551 ihtiyati tedbirle ilgili durumu ön görmüyor ama burada HMK uygulanır dediğinden, bir yandan tedbire karar veriyor, bir yandan bu adam mahvolacak tedbir olunca, ama ben 151 İ değil HMK uyarınca %15 i kadar teminata hükmediyorum diyebilir.

31 KUSUR VE ZARAR KOŞULUNU GEREKTIREN DAVALAR: Davalının kusurunu ve zararını siz ispatlayacaksınız. Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Genel kuraldır. Medeni kanunda da HMK nda da var. Bu kural 42 ve yeni 50 de haksız fiille ilgili olmuştur. Benim çevremde ne olup bittiğini ben bilirim. Zararı yoktur. Benim ticari hayatıma girecek, bankama girecek, aileme girecek. O nedenle zarar gören, zararının varlığı ve miktarını en iyi bilen kişidir. Bu mantıktan hareketle ispat yükü davacıya yüklenmiştir. İlk üç koşul yanında iki koşulu da kanıtlaması şartıyla. Buluşunun rızası dışında kullanılmasında davalının kusuru vardır (kast daraltır kusuru genişletir ihmali de kapsar). Yani biliyordu veya bilmesi gerekirdi diyor. Mesela suyla çalışan, enerji tasarrufu sağlayan bir değirmen. Adam vallahi bunu tornacı Hasan üretti zannediyordum. Tornacı Hasan ne bilsin yahu demen gerekirdi. O yüzden senin kusurun vardır.

32 HANGI DAVALAR VAR? MADDI TAZMINAT VE MANEVI TAZMINAT DAVALARı. Maddi zararı söyledik. Manevi zarar; buluşun kötü bir taklidi sebebiyle duyulan elemi, ticari itibar kaybını, buluşun şöhretine gölge düşürme hallerini kapsar. Manevi tazminat konusunda karşımıza şu sorun çıkıyor: patent sahibi patentten doğan haklarını bir tüzel kişiye devretmişse, tüzel kişinin manevi tazminat talep edebilir mi? Zaman zaman çıkışlar oluyor ama tüzel kişilerin de manevi tazminat isteyebileceği kabul edilmekte. Acı, ıstırap insana özgüdür tüzel kişiler bunu duyamaz denmesine rağmen, Türk öğreti ve yargı kararları bu konuda müttefiktir. Ve buna itibar etmemektedir.

33 49. madde tartışıldı basısında İsviçre de Frans Wricklin diye birisi. İsteyemez diyor. Federal mahkemede tüzel kişi de isteyebilir. Buna örnek olarak partim küçük düşürüldü diyor. Parti kim yahu? Ama bu kabul edilmiyor. İtibar tazminatı var. Patentlerde yasa itibar tazminatına yer vermemiştir. Markalarda 68. madde, itibar tazminatına yer vermiş. Bir de endüstriyel tasarımlarla ilgili 54. madde yer vermiştir. İlginç bir tazminattır. Demek ki sınai haklarda markalarla ilgili 68 ile endüstriyel tasarımlarda 54. madde itibar tazminatı altında bir tazminata yer vermiş. Ama bu patentlerde yoktur. Patentlerde sadece maddi ve manevi tazminat davaları vardır.

34 HÜKMÜN ILANı Son olarak hükmün ilanı davası var. Bu da bir genellemedir. Patent ile ilgili açıklamalarımız sayesinde ileriki derslerde tasarruf edeceğiz. Hükmün ilanı en etkili ilaçtır. FM ile ilgili kamuoyundaki yanlış algının ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle bütün FM mevzuatında hukuksal koruma olanakları arasında hükmün ilanı hükmüne de yer verilmiştir. Nedir bunun anlamı? Anlamı şudur: Bana ait olan bir buluş başka firma tarafından kullanılmış ve çok sayıda kitleler yanlış anlayışa sahibi olmuştur. Bu yanlış anlaşılmasının da kaldırılması lazımdır. Benim markam şöhretli bir marka. Ama siz bu markayı kullanarak piyasada yer etmeye çalışıyorsunuz. Bana ait olan bir eseri bir başkası kullanılıyor diyor. Hocanın kitabından intihal yapmış elemanın teki. Hoca için tazminattan ziyade fikirlerin hocaya ait olduğunu bilinmesi önemli olduğu için hükmün ilanı önem taşıyor. Özellikle FM hukukunda bu çok önemli

35 O halde patentlerde de bu mantık var ve FM hukuku alanında patentlerde de hükmün ilanı talep edilebilir. Hükmün ilanı talebe bağlıdır. Özel hukukta taleple bağlılık ilkesi vardır. Ama bundan şu sonuç çıkartılmamalıdır. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Talep edilecek ama hükmün mutlaka ilan edilecek olması gerekmiyor. Hükmün ilanı fer idir. Yani asıl bir dava olacak onun fer i olarak hükmün ilanı söz konusu olabilir. Bu mantıktan hareket eder 147, yani haklı sebebin dışında ilan için de haklı bir sebebiniz olacaktır. Sadece Aksaray ili ve hudutları dâhilinde ihlal olmuş. Talebini reddediyorum. İki dava çok uzun sürdü, menfaatin artık yok. Alevlendirmeye gerek yok diyor. Bu durumda nasıl olsa iyi olur? Siz gidip ilan edersiniz. Makbuzu alıp ilamlı takip yaparsınız çünkü hükmün ilamı diye bir ilamınız var ve karşı tarafa yüklensin diye var.

36 Ama bundan öncekiler için bunu zarar olarak gösterebilirsiniz. Yargı kararına dayanan hükmün ilanında kamuoyu haa haklı çıkmış der. Hüküm kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar vardır. Ayni haklara ilişkin kararlar ve hükmün ilanı olur. İlanın şekli ve kapsamını kararda hâkim belirler diyor. Doğru diyor. Bu da ilginçtir. İlamların icrası 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Ama ilamda hükmün ilamı varsa 3 aydır da da sanırım 6 aydır. Neden çünkü külleniyor. Yani ilan yoluyla istenen amaca ulaşmaz. İki hüküm içermektedir. Asıl hüküm. Saldırının önlenmesi vs. 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Hükmün ilanı ise 3 aya tabidir.

37 PATENTLE İLGILI HAKLARDA KORUMA SÜRESI Koruma süresi nedir? Hukuksal niteliği nedir? Bir zamanaşımı süresi değildir. Zamanaşımı alacak hakkıyla ilgilidir. Burada alacak hakkı değil FM hakkının korunmasına ilişkin bir süre söz konusudur. Alacak hakkı zamanaşımına uğrar. Koruma süreleri hakkın özüyle ilgilidir. Bu nedenle koruma süreleri zamanaşımından çok hak düşürücü süre olarak nitelenebilir. Koruma süresinde de hak düşüyor. Koruma süresi geçmiş ise hâkim re sen nazara alır.

38 Koruma süreleri; hukuksal niteliği, koşulları hükümleri iyi bir tez konusu olur. Bilimsel araştırmaya adım attınız. Konu seçimi çok önemlidir. Ağızda sakız olmuş konular seçmeyin. Akademiysen için seçtiği konu kendisi için bir yatırımdır. İleride bir yer kapmak istiyorsanız iyi bir konu seçin. Bilinen konuyu seçmeyin. Kötü bir taklit olur. Çok yazılmış olmasın az yazılmışta olmasın. Çok yazılmışta da az yazılmışta da bir şey yazamazsınız. En güçlü araştırmalar doktora ve yl tezleridir. Güncel konu seçin. Konu seçiminde kaybedilen zaman kayıp değildir. Kötü konuda çıkmaza girer çöpe atarsınız. O nedenle zaman kaybı değildir. Konuyu seçerken önce en azından bir iki kaynağa girip ısınmaya çalışın

39 Değer artışı alacağı, katkı karinesi, edinilmiş mallara katılmayı al diyoruz. Seçtiğiniz konular çok kanun maddesi olmasın. Asıl az maddeyle ilgili şeyler seçerseniz, daha derine gidebilirsiniz. İkincisi iyi bir plan. Konu seçimi yarısı plan ¼ ü dedik. Geriye kaldı 1/4tür. İncelemelerinizde fazlalık olsun. Sonra atarsınız ama makale yaparsınız. İleride yazdıkça anlarsın. O nedenle planı yaparken çok geniş bir plan yapın. Detaylı.

40 FM hukukuna özgü bir kavramdır koruma süreleri. Eşya mülkiyeti ile FM arasındaki bir farktır. Fikri mülkiyet hukukunda ilelebet süren koruma süreleri yoktur. Dedenizden size besteleri size intikal etmez. Niçin? Yasa koyucu şu mantıkla hareket etmiştir. FM hukukundaki fikri ürünler zaman içinde eskir. Teknik değişir. Ama atıl hale geldiğinde yine de bundan yararlanmak isteyen olabilir, hak sahibi bunu engellemesin anonim hale gelsin deniyor. O halde FM hakkı kullanılsın. Fikri haklar alanında klasikler. Belirli bir süre sonra insanlar o klasiklere ulaşabilmelidir. Kamunun yararı vardır. İncelemeli patent zor bir patent. İncelemeli patentin koruma süresi uzundur. 20 yıldır. İncelemesizde aranan belgeler az ve masrafsız bir patenttir.

41 PATENT HAKLARıNA TECAVÜZ SUÇUNA İLIŞKIN CEZA Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar: Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır kabul tarihli, 5194 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile ile değiştirilen 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 73/A maddesine göre patent haklarına tecavüz fiillerine verilecek olan cezalar aşağıdaki gibidir.

42 MADDE 73/A - (DEĞIŞIK MADDE: 22/06/ S.K./2. MD.) BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMıNDA; a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

YASAL DÜZENLEMELER (MARKA) (4)

YASAL DÜZENLEMELER (MARKA) (4) YASAL DÜZENLEMELER (MARKA) (4) 3 KASIM 1995 TARİHLİ VE 4128 SAYILI KANUN 12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

Anayasa'nın 2., 13., 38. ve 91. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri istemidir.

Anayasa'nın 2., 13., 38. ve 91. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri istemidir. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2005/57 Karar Sayısı : 2009/19 Karar Günü : 5.2.2009 R.G. Tarih-Sayı :10.06.2009-27254 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır. COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-555 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326 BİRİNCİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Kanun. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Kanun No. 5147 Kabul Tarihi : 22.4.2004

Kanun. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Kanun No. 5147 Kabul Tarihi : 22.4.2004 Kanun Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Kanun No. 5147 Kabul Tarihi : 22.4.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1. Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 21/02/2014

Kanun No Kabul Tarihi: 21/02/2014 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6526 Kabul Tarihi: 21/02/2014 MADDE 1-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 8749 ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5147 Kabul Tarihi : 22/4/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/4/2004 Sayı :25448 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ . İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG Hizmetlerinin Yerine

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 19 Ekim 2016 2 Yürürlükteki

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.

Yönetmelik çalışmaları devam etmekte olup yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. www.anadolupatent.com Değerli dostlar, Uzun zamandır çalışmaları devam eden Sınai Mülkiyet Kanunu 22 Aralık 2016 tarihinde TBMM de kabul edilerek 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı!

Büyük haksızlık en sonunda ortadan kalktı! ANAYASA MAHKEMESİ FAYDALI MODEL BELGESİ BAŞVURUSU YAYINLANDIĞINDA İTİRAZ ETMEYENLERİN DAVA AÇAMAYACAĞINA İLİŞKİN 551 SAYILI PATENTLERİN KORUNMASI HAKKINDA KHK' NIN 165/3. FIKRASINI İPTAL ETTİ. Büyük haksızlık

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı