TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici"

Transkript

1 TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015

2 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI SERVİS YÖNETİMİ PORSİYONLAMA VE SEVKİYAT ÜRETİM PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME DEPOLAMA VE STOK YÖNETİMİ SATIN ALMA YÖNETİMİ MENÜ YAPILANDIRMA

3 Yönetim prosesleri Destek prosesler Temel prosesler Kuruluşun müşteriye sunduğu üründe doğrudan etkisi olan ve stratejik öneme sahip en üst seviyedeki süreçlerdir. SATIN ALMA PROSESİ

4 SATIN ALMA PROSESİ Satın alma (tedarik etme) işlemi; bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir. Kısaca, uygun ürünün/hizmetin tedarikçi/yükleniciden mümkün olan en düşük fiyatla satın alınmasıdır. Ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumlu olacak? soruları (5n+1k) prosedürlerde sorgulanır. Satın Alma Proses Şeması

5 SAP, işletmenin ihtiyaçlarını ve hedef kitlenin taleplerini de göz önüne alarak; uygun yerden, uygun fiyatla, uygun zamanda, uygun miktarlarda uygun kalitede satın alınmasını gerektirir.

6 SAP Önemi Kaliteli hizmet üretimi, Kalitede standardizasyonun sağlanması, Hizmetin etkinliği, Hizmetin sürekliliğin sağlanması, Müşteri taleplerinin karşılanması ve Tedarik zinciri boyunca kuruluşun başarısı açısından etkin bir satın alma önemlidir.

7 SAP DÖNGÜSÜ Mal/Hizmet Kabul Kalite Değerlendirmesi TEDARİKÇİ YÖNETİMİ İhtiyaçların Belirlenmesi Competitive awareness Shared goals Alım Süreci ve Takibi Piyasa Araştırması/ Market Analizi

8 İhalelerde Süreç Haritası Hazırlık Süreci İhale Süreci İdare İhtiyaç Yaklaşık maliyet belirleme Şartnamelerin hazırlanması Yeterlilik kurallarının belirlenmesi İhale usulünün tespiti İhale dokümanının hazırlanması İlana çıkılması Teklif Dokümanlarının İncelenmesi Teklif Teklif Değerlendirme İstekli Sözleşme tasarısı Teknik şartname Sözleşme

9 Ne Zaman ve Nerede Sözleşmeler/Şartnamaler? Teknik ve İdari Şartname Satın Alma Öncesi Faaliyetler Satın Alma Sırasındaki Faaliyetler Satın Alma Sonrasındaki Faaliyetler Sözleşme

10 Kavram Karmaşası??? Hammadde spesifikasyonları? Ürün tanımları? Teknik şartnameler? Hammadde kalite kriterleri? Sözleşme? Hizmet şartnamesi? İdari Şartname?

11 TEMEL KAVRAMLAR Sözleşme Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, Tip Sözleşme Sözleşme Tasarısı

12 Tip Sözleşme Tarafları bağlayacak koşulların,genellikle sözleşmeye taraf olamayan kimselerce belirlendiği ve tarafların aralarındaki anlaşmayı bu çerçevede yapmaları gereken sözleşmelerdir. Yapım işlerinde; toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur.

13 Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Maddeler İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, İdarenin adı ve adresi, Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi, Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları, Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi, Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

14 Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Maddeler Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı, Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar, Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar, Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar, İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

15 Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Maddeler Gecikme halinde alınacak cezalar, Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar, Sözleşmede değişiklik yapılma şartları, Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar, Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

16 Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Maddeler İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu, Anlaşmazlıkların çözümü. örnekler\hizmet Tip Sözleşme doc örnekler\srt_mamulyemek_hizmet_tip_sozlesme_12suba t2014_.doc

17 İDARİ İŞLEM Temel Kavramlar Tip Sözleşme KİK tarafından matbu olarak yayınlanmıştır. Boş bırakılan yerlerin doldurulması gerekir. Dip notlarında konuya ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Sözleşme Tasarısı İdare sözleşme tasarısını tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar. İşin özelliğine göre idare boşlukları doldurur. Kanuna aykırı hazırlanamaz. Tip sözleşmede düzenlenemeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesi gerek duyulan hususlar Diğer hususlar bölümüne eklenir. İhaleden önce hazırlanan dokümandır.

18 Temel Kavramlar Şartname Mal veya hizmet alımlarına ilişkin idare ile yüklenici arasında yapılan anlaşmanın nitelik ve içeriğini, hizmetin yürütülmesi ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği yazılı belge/anlaşmaları ifade eder. Şartname Tip İdari Şartname Teknik Şartname

19 İDARİ İŞLEM Temel Kavramlar Tip İdari Şartname KİK tarafından matbu olarak yayınlanmıştır. Boş bırakılan yerlerin doldurulması gerekir. -örnekler\idarişartname.doc Dip notlarında konuya ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. İdari Şartname İdare şartname tip idari şartname esas alınarak hazırlar. İşin özelliğine göre idare boşlukları doldurur. -örnekler\hizmet Genel sartname doc Şartnamede belgelendirmelerle ilgili hususlar bulunmaktadır, en önemlisi istenecek belgelerin rekabeti engellememesidir. İdari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analizkalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

20 Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Alımlarda Kullanılacak Tip İdari Şartname ve Tip Sözleşmeler Açık ihale usulü/ tip idari şartname Belli istekliler arasında ihale/ tip idari şartname ve ön yeterlilik şartnamesi Pazarlık usulü ihale/ tip idari şartname Birim fiyat götürü bedel mal alımı tip sözleşmesi Açık ihale usulü/ tip idari şartname Belli istekliler arasında ihale/ tip idari şartname ve ön yeterlilik şartnamesi Pazarlık usulü ihale/ tip idari şartname Birim fiyat götürü bedel mal alımı tip sözleşmesi Açık ihale usulü/ tip idari şartname Belli istekliler arasında ihale/ tip idari şartname ve ön yeterlilik şartnamesi Pazarlık usulü ihale/ tip idari şartname Yapım işlerine ait tip sözleşme

21 İhale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren; - idari şartname, - sözleşme tasarısı ve - teknik şartname yer almalıdır. Kamu İhale Kurumu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 4 Mart 2009

22 Teknik Şartname Nedir? İdarelerce işin teknik ayrıntılarını,projelerini ve şartlarını gösteren belgelerdir.

23 Teknik Şartnamelerde; Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Varsa ulusal/uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Belirlenecek teknik kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususları içermemesi, bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

24 Toplu Beslenme Hizmetlerine Yönelik Teknik Şartname Çeşitleri Hammadde/yiyecek-içecek alımı Ekipman temini Yemek hizmeti alımı Personel (örneğin garson)hizmet alımı

25 Hammadde Alımına İlişkin Teknik Şartnameler Hammadde Yiyecek Spesifikasyonları/Hammadde Tanımları Tüketicinin herhangi bir kalite öğesi için istek ve beklentilerinin belirlenmesidir. Kalite kriterlerinin ve tolerans düzeylerinin açıkça yazılmasıdır.

26 Teknik ŞartnamelerinYararları Kalite kontrol ve maliyet kontrolü için standart oluşturur. Tedarikçi, satın alma görevlileri, kullanıcılar ve diğer çalışanlar arasındaki yanlış anlaşmaların önlenmesini sağlar. Satın alma görevlilerinin yokluğunda, geçici olarak bir başkasının konumlanmasına olanak sağlar. Satın alma ve yönetime yeni başlayan kişiler için iyi bir eğitim kaynağı oluşturur. Satın alma amaçlarına uygun bir satın almayı kolaylaştırır.

27 Kimler tarafından ve nasıl hazırlanmalıdır? Teknik şartnamelerin oluşturulmasında; konusunda uzman en az bir teknik personel ve satın alma yetkilisi ve birim amiri sorumludur. Spesifikasyonlar hazırlanırken, Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik kriterler tebliği ve ilgili ürün tebliğleri, ulusal düzeyde standartlar (TSE standartları gibi) ve uluslar arası otoritelerin kılavuzlarından (FDA,WHO,EFSA gibi) yararlanılmalıdır.

28 Teknik şartnamelerde belirli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez. Teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilmesi için; Ulusal/uluslar arası teknik standartların bulunmaması, Teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması gerekmektedir. Söz konusu hallerde şartnameye veya dengi ifadesi kullanılarak marka veya model belirtilebilir.

29 KALİTE KRİTERLERİ Duyusal Kalite Kantitatif (niceleyici) Kalite Gizli Özellikler

30 Duyusal Kalite Kriterleri Görünüş özellikleri (optik özellikler, fiziksel şekil özellikleri, ambalaj-sunuş şekli vb.) Yapısal (kinestetik) duyusal özellikleri Tekstür, viskozite ve kıvam gibi reolojik özellikler Renk Sertlik, yumuşaklık, sululuk Çiğnenebilirlik Kumluluk, liflilik Yapışkanlık, yağlılık

31 Kantitatif Kalite Kriterleri Verim, gıda bileşenlerinin oranı (ingredientlerin oranı) net ağırlık, brüt ağırlık ve süzme ağırlık gibi üreticiyi olduğu kadar tüketiciyi de etkileyen özelliklerdir. Kantitatif (niceleyici) özelliklerin saptanması diğer özelliklere göre daha kolaydır. Bu özellikler tartım, ölçme gibi objektif değerlendirmelerle saptanır.

32 Gizli Özellikler Tüketicinin duyuları ile değerlendirilemeyen fakat sağlık açısından çok önemli olan özelliklerdir. Besin değeri Katkı maddeleri Kontaminasyon (bulaşma)

33 Testler ve muayene prosedürleri Ürünler ve hizmetler teslim alınmadan önce uygulanacak muayene prosedürleri açıkça belirlenmelidir. Genellikle bu muayene planlanmış kullanıma özgü uygunluğun ölçülmesidir. Örneğin kuru baklagillerin pişirme süreleri test edilebilecektir. Tedarikçi kontrolü, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde önemli araçlardandır. Yaygın olarak kullanılan test ve muayene yöntemleri arasında mevzuat kapsamında yer alan patojen bakteri analizleri yer alır (donmuş balıklarda histamin gibi)

34 ÜRÜNÜN TANIMLANMASI- HAMMADDE Genel ürün tanımı Kullanılan hammadde ve bileşenlerle ilgili bilgi Ürün bileşenleri ( ph, tuz yüzdesi, vb.) Organoleptik özellikleri Mikrobiyolojik ve fiziksel özellikler gibi ürün özellikleri Paketleme, depolama koşulları, etiketleme bilgileri, raf ömrü, kullanım koşulları Gıda güvenliği ile ilişkili kabul kriterleri Ret koşulları Analiz periyodu ve istenen belgeler

35

36 UHT SÜT (1/5,1/1 VE 10 LT LİK) REF.STD.NO KONTROL SIKLIĞI UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA KONTROL KRİTERİ KOKU GÖRÜNÜŞ Gıda Maddelerinin Ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya Ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 30.Maddesi Her alımda 10 ambalajdan 1 örnek. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. ÖZELLİK Kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. UHT süt 1. sınıf tam yağlı süt olmalıdır. Birinci sınıf UHT süt özel cihazlarda temizlenmiş ve homojenize edilmiş ekstra kaliteli veya birinci sınıf çiğ sütlerin, metalimsi, pişmiş ve okside olmuş, tabi olmayan bir tatta, homojenize edilmiş olmamalıdır. SICAKLIK AMBALAJ UHT Sütler max 4 C UHT sütler, sütün bileşim özelliğini bozmayan ve sağlığa zarar vermeyen gaz,ışık ve mikroorganizma geçirmeyen kaplarda aseptik ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Son kullanma tarihinden önce bozulan UHT sütler yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. ETİKET BİLGİSİ Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9'uncu bölümündeki gibi olacaktır. UHT sütlerin ambalajların üzerinde üretici firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, sütün yağ oranı, gün ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihleri kolayca okunabilir biçimde belirtilmelidir. Alınan ve uygun şartlardaki depolarda saklanan UHT sütler açıldığında doğal rengi, tadı ve kokusunda bozukluk olduğunda; son kullanma tarihinden önce bozulan UHT sütler yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir. TAŞIMA ve DEPOLAMA KOŞULLARI Frigo firik araçlarda getirilmelidir. Taşıma ve depolama gıda kodeksi yönetmeliğinin 10'uncu bölümündeki gibi olacaktır. ANALİZ PERİYODU Her ürün tesliminde her partide analiz sertifikası (Coliform, E. Coli, küf ve maya)

37 KEMİKSİZ DANA ETİ REF.STD.NO KONTROL SIKLIĞI UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA KONTROL KRİTERİ KOKU GÖRÜNÜŞ tarihli Et Ürünleri Tebliği Her alımda tüm filelere bakılır. Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir. ÖZELLİK Kendine özgü kokuda olmalıdır, ekşi, bozuk koku bulunmamalıdır. S.SY.B izni verilmiş mezbahası olan yerlerde kesilmiş hayvan etleri olması,hayvan sağlık zabıtası ve etleri teftiş yönetmeliği hükümlerine göre muayene edilmiş ve buradaki şartlara uygun damgalanmış olması mecburidir. Taze kesim olacak gövdeler dörde bölünmüş, rengi pembe kırmızı arası, kıvamı sert, kendine has ve görünüşünde ve kokusunda, dış yüzü ince beyaz bir kabuk yağı ile örtülü olacaktır. Etin tamamında kemik (kaval kemiği dahil) ve kemik parçacıkları olmayacaktır. Gövdelerinin kesitlerindeki renk, kırmızıdan koyu kırmızıya yakın olacaktır. Gövdelerin üstü kirli, kan artıkları ile pislenmiş olmayacaktır. Etlerde hiçbir hastalık belirtisi olmayacak, enjeksiyon iltihabı, böbrekleri, böbrek üstü yağları, kavram yağı ve diğer fazla olan yağlardan temizlenmiş olacaktır. Etler dondurulmuş olmayacaktır. Menşei itibarı ile ithal et kesinlikle kabul edilmeyecektir. SICAKLIK Max +4 C AMBALAJ ETİKET BİLGİSİ Etler kefenlenmiş (file beziyle) olarak, soğuk hava zincirine devam ettirecek kapalı araçlarla teslim edilecektir. Gerektiğinde sipariş yemeğin cinsine göre (haşlama et, kızartma et, rosto et v.s) kurumun gereksinimine göre ihale sonuna kadar denk gelmek kaydıyla but ve kol sayısı isteğe göre getirilecektir. Müteahhit firmayı temsil eden kişi mal tesliminde bulunacaktır. Dana Eti İçin Mikrobiyolojik Özellikler Aerobik mezofilik bakteri(kob/g): 5.0x10 5 E.Coli(kob/g): 5.0x10 1 E.Coli O157 :H7(kob/g): Bulunmamalı Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda kodeksi Yönetmeliğinin 9'uncu bölümündeki gibi olacaktır. TAŞIMA ve DEPOLAMA Taşıma ve depolama gıda kodeksi yönetmeliğinin 10'uncu bölümündeki gibi olacaktır. KOŞULLARI ANALİZ Staphylococcus PERİYODU Her aureus mal tesliminde (kob/g) veteriner sağlık :1.0x10 raporu. 2

38 Ekipman Alımına İlişkin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Açıklık, şeffaflık, rekabet Teknik şartnamede yer alacak hükümler tereddüde yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile gelişmesine mahal vermeyecek şekilde açık ve kesin olacaktır. Teknik şartname rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanır. Teknik unsurlar Teknik şartnamede teknik olmayan isteklere yer verilmez. Amaç; teknik istekleri açıkça belirtmektir. Kolay anlaşılır kelimeler, karışık olmayan yorumlamaya gerek duyulmayacak kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılır. Teknik şartname tedarik edilecek malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

39 Ekipman Alımına İlişkin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Tanımlayıcı unsurlar Gerek görüldüğünde tedarik edilecek iş ile birlikte istenecek sarf malzemesi, test ve ölçümleme cihazı ve ölçümleme için gibi gerekli standart bakım setleri, kullanma kılavuzu gibi dokümanlar da teknik şartnameye dahil edilebilir. Fiziki şartlar Çalışma, muhafaza, taşıma ortamındaki uygun olmayan şartlardan etkilenebilecek malzeme için söz konusu ortamlar ile ilgili istekler, bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılır. Fonksiyonel hususlar Performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı belirtilerek fonksiyonel istekler yazılır. Birlikte kullanılacağı diğer elemanlar ile birlikte uyumlu çalışma isteğine de yer verilir. Sayılar ile ifade edilen teknik kriterlerde mutlaka tolerans (en az, en çok., +/-.) verilmelidir.

40 Muayene ve Kabul Komisyonu: Alımı yapılan malzemenin şartnameye veya ihtiyaca uygunluğunu kontrol ederek geçici veya kesin kabulünü yapan komisyondur. Komisyonun çalışma şekil ve şartları ile kimlerin görev alacağı ve kaç kişiden oluşacağı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunlara dayalı olarak Kamu İhale Kurumu nca düzenlenen yönetmelik, tebliğ vb. ile belirlenmiştir. Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşur.

41 Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnameleri Yerinde hizmet alımı Mevcut mutfakta var olan ekipmanlar ile yüklenici tarafından temin edilen personel ile hizmeti yürütme Mevcut mutfakta mevcut personel ile hizmeti yürütme Taşımalı hizmet

42 Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname Madde 1. Amaç Örneğin; Bu idari şartnamenin amacı,... Hastanesi çalışanlarına, hasta ve refakatlerine yiyecek içecek (catering) ve kafeterya hizmetleri alınmasına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesinde dikkate alınacak usul ve esasları belirlemektir. Madde 2. Taraflar Madde 3. İşin tanımı (yemek çeşitleri, öğün sayısı, Örneğin; Hastanesi nde yatarak tedavi gören hastalara ve refakatçilerine klinik diyetisyenler tarafından belirlenen beslenme tedavileri kapsamında sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile ara öğünlerinin hazırlık, üretim, servis ve servis sonrası temizlik hizmetleri ile poliklinik hastalarını da kapsayacak şekilde kafeterya hizmetlerinin verilmesi ve hastane personeli için öğle yemeği, akşam yemeği ve gece kahvaltısının hazırlık, üretim, servis ve servis sonrası temizlik hizmetleri ile kafeterya hizmetlerinin verilmesidir. Madde 4. İşin kapsamı ve süresi Madde 5. Tanımlar ve kısaltmalar (Örneğin; hasta menüsü, rasyon, adisyon, diyet mutfağı, standart tarifeleri vb.tanımlar yapılabilir. )

43 Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname Madde 6. Hizmetin yürütülmesine ilişkin genel esaslar Örneğin; FİRMA; EK 1 de ayrıntılı olarak belirtilen mönü planlama ilkeleri doğrultusunda, İDARE diyetisyenleri ile birlikte hazırlanan ve YID tarafından onaylanan hasta ve personel mönülerini, hasta ve refakatlerine 3 ana öğün (en az 4 kaptan oluşan) ve gerekirse ara öğün (İDARE nin öngördüğü çerçevede), personele ise 2 ana öğün (en az 3 kaptan oluşan) ve 1 gece kahvaltısı ( 5 çeşit kahvaltılık + pasta ürünü) şeklinde uygulayacaktır. FİRMA; mönülerde yer alan yemeklerin/içeceklerin içine giren yiyecek/içecek malzemelerinin ve her türlü gıda maddesinin EK 2'de belirtilen kalite kriterlerine (yiyecek içecek teknik şartnameleri) uygun olmasını sağlayacaktır. FİRMA; TSE EN ISO (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar için Şartlar, Nisan, 2006) standardına ait kalite belgesine sahip olmak ve vermeyi taahüt ettiği hizmetlerini standardın gereklilikleri kapsamında yürütmekle yükümlüdür. FİRMA; İDARE bünyesinde yiyecek/içecek hizmetlerini üretmek için kullanacağı tüm alanların ve ekipmanların bakım, onarım, temizlik, su, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılayacaktır. FİRMA nın kullandığı su, elektrik ve doğalgaz, giderleri FİRMA tarafından karşılanacaktır. Buna ilişkin olarak enerjinin ölçümlenmesi, hesaplanması ve faturalandırılması FİRMA nın görevlendirdiği bir yetkilisi ile birlikte İDARE teknik hizmetler birimi tarafından yapılan sayaç okumasıyla belirlenecektir. FİRMA; ramazan ayında oruç tutan personel için iftar yemeği ( iki çeşit iftariyelik ve üç kap yemek + Çorba) ve sahurda kahvaltı ( personel gece kahvaltısı şeklinde) verecektir. Ramazan ayı süresince, ekmek yerine İDARE YID talebi doğrultusunda ramazan pidesi ( ekmek spesifikasyonlarına uygun olan)verilecektir.

44 Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname Madde 7. Çalıştırılacak personele ilişkin esaslar Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli asgari personel kadrosu ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. Hizmetin yürütülmesinde personel sayısı nedeniyle bir aksama olduğu takdirde İDARE, FİRMA dan personel sayısını arttırmasını isteyebilecektir. Proje Müdürü: Toplu yemek üretim ve servis hizmetleri genel tanımına uyan benzer işlerde proje müdürü olarak en az 3 yıl ve hastane yiyecek içecek işletmeciliği konusunda yeterli sürede deneyimli ve bilgi sahibi olmak, tercihen diyetisyen veya üniversitelerin 4 (dört) yıllık örgün eğitiminden mezun olmak. Dürüst, güvenilir bir kişilik ile güçlü bir iletişim kurabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olmak. Sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık ( bir yıl hazırlık ile 5 yıl) Beslenme ve Diyetetik eğitim öğretim programını tamamlayarak Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanını almış olmak. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunu ya da T.C Milli Eğitim Bakanlığı nca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi diploması ve/veya kalfalık belgesi ile bonservislerinne sahip olmak. Gastronomi ve süsleme sanatı becerisine sahip olmak. Yöneticilik vasıflarını taşımakla beraber, benzer bir görevde en az 5 yıl deneyimli olmak. FİRMA; çalıştırmayı planladığı personelin isim listelerini, hangi görevlerde kaç kişi çalıştıracağını gösterir çizelgeyi işe başlamadan önce, İDARE ye vererek onayını alacaktır. FİRMA; ilk işe başlayan personeline hizmet içi eğitim verecektir. Hizmet içi eğitimin ilki sözleşmenin başladığı ay olmak üzere, 3 (üç) ayda bir periyodik olarak tekrarlanacaktır. Eğitim içeriği ve sürelerini ayrıntılı olarak içeren eğitim raporları FİRMA tarafından İDARE YID e sunulacaktır.

45 Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname Madde 8. Hizmet kalitesi ve denetimine ilişkin esaslar Örneğin; İDARE YID; FİRMA nın vermeyi taahhüt ettiği her türlü hizmetin, satın almadan üretime, yemek kalitesinden servis şekline, firma çalışanlarının temizlik ve düzeninden genel mekan ve besin hijyenine kadar her türlü faaliyetini kontrol etme ve denetleme hakkına sahiptir. Denetleme gün ve saatleri İDARE YID tarafından belirlenecek ve denetim sonuçları Yiyecek İçecek Hizmetleri Takip ve Kontrol Formu na kaydedilecektir. FİRMA, uyarıldığı konularda sorunu derhal gidermekle yükümlüdür. Günlük çıkan yemeklerin her birinden örnek alınarak her bir yemek ayrı kaplarda olacak şekilde üzerine gün tarih yazılarak 72 saat süre ile, uygun yerde + 4ºC de muhafaza edilecektir. Herhangi bir olası durumda (besin zehirlenmesi, ishallerde, v.b.) bakteriyolojik, kimyasal, organoleptik v.b. yönünden kontrol ettirilecek, gerektiğinde yemeklerden örnek alınarak şartnamenin 8.4. maddesinde belirtildiği gibi analizleri yaptırılacak ve duruma göre işlem yapılacaktır. Bu tür kontrol ve değerlendirmelerin tüm masrafı FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, sunuma hazır yemek numunesi miktarı kadar steril numune kaplarını temin edecektir. FİRMA tarafından hazırlanan yemekler, İDARE YID tarafından her gün saat 11:00 ve 16:00 da tat, koku, kıvam, sıcaklık(yemeğin özelliğine göre iç sıcaklık o C, soğuk yemekler için maksimum 4-6 o C )lezzet, teknik şartnamede belirtilen diğer özellik ve gramajlara uygunluk açısından kontrol edilir. Kontrol işlemi gerçekleşmeden ve İDARE YID klinik diyetisyenlerinin onayı olmadan yemek servisi başlayamaz.

46 Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname Madde 9. Diğer hususlar Madde 10. Yemek sayıları ve ödemeler Madde 11. Cezai müeyyide ve fesih hükümleri Sözleşme ekleri Ekler Ek 1 : Menü yapılandırma ilkeleri Ek 2 : Kafeteryalarda satışa sunulacak ürün listesi Ek 3 : Denetim formları Ek 4: Personel sayı ve niteliklerinin listesi Ek 5: Demirbaş listesi

47 Şartnamelerde Çıkabilecek Sorunlar Şartnamelerde marka ve model belirtilmektedir. Hizmet alımı uygulama yönetmeliğinin müsaade etmemesine rağmen anahtar teknik personel düzenlemesi sanki işin yürütülmesine ilişkin teknik personel düzenlemesi şeklinde düşünülerek yapılmaktadır. Anahtar teknik personelden ayrıca sertifika ve referanslar istenmektedir.

48 Şartnamelerde Çıkabilecek Sorunlar İdarenin mutfağında gerçekleştirilen ihalelerde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri belirlenmemektedir. Teknik eleman nitelikleri ile ilgili olarak rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. Su, elektrik, gaz gibi giderlerin teklife dahil olduğu belirsiz bir şekilde düzenlenmektedir. Yenilen yemek sayısının kontrolü için kartlı-çipli sistem talep edilmektedir.

49 Şartnamelerde Çıkabilecek Sorunlar İlan-idari şartname-teknik şartname uyumsuzlukları bulunmaktadır. Kullanılacak yemek malzemeleri için peçete, örtü vb. yeteri kadar ifadesi kullanılmaktadır. İdare mutfağında ve yemekhanesinde yüklenicinin bakım ve onarım yapması istenilmektedir.

50 Şartnamelerde Çıkabilecek Sorunlar Kalite yeterlilik belgeleri rekabeti engelleyecek şekilde istenilmektedir. İdarenin binasında yapılacak hizmet alımlarında hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmekte, kalite belgesi olarak ISO belgesi istenmesi durumunda TSE den alınma şartı konulmakta ayrıca bu belgelerin niteliğine ilişkin düzenleme yapılmamaktadır.

51 Yemek Hizmetlerinin İhale Edilmesinde Diyetisyenin Görev ve Sorumlulukları Hizmet teknik şartnamelerin hazırlanmasına teknik destek vermek, Yüklenicinin çalıştırması gereken personel sayısı ve niteliklerinin belirlenmesi, Hizmet kalitesini arttırmak için firmadan istenen araç-gereç ve ekipmanların sayısının belirlenmesi, Kurumun kalite yönetim sisteminin hizmet alınan firmaya entegrasyonunun sağlanması,

52 Yemek Hizmetlerinin İhale Edilmesinde Diyetisyenin Görev ve Sorumlulukları Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesinin sağlanması ve sonuçlara göre yüklenici performansının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin başlatılması, Geri bildirimler göz önüne alınarak düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, Hizmet alınan firmaya yönelik etkin denetim mekanizmalarının kurulması ve uygulanması.

53

54

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 40942840-934-20-c- 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... - Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MUHTELİF GIDA

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA TALİMATI

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA TALİMATI Yasal dayanaklar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4. Maddesinin 17. Bendindeki tanımlama, 5. Maddesinin 1. Bendi, 12. Maddesi, 27. Maddesi 1. Cümlesi hükümlerine göre, 1/12/2003 tarihli 2003/6554 Sayılı

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ PROJE UYGULAMASI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA TEKNİK ŞARTNAMELER TEKNİK ŞARTNAMELERİN

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KEMİKSİZ DANA BUT, KUZU BUT ve DANA BEL ET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI

SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI Arş. Gör. M. Merve TENGİLİMOĞLU METİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ TOPLU

Detaylı

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 1 Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 2 02 CATERING16:Layout

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR. 1.1 Tanımlar. 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt. 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL HUSUSLAR 1.1 Tanımlar 1.1.1 Adı, Sınıfı, Tipi: Tam yağlı UHT Süt 1.1.2 Üretim Yeri: Türkiye 1.1.3 Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.1.4 Yasal Mevzuatlar

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/06/2013 Toplantı Sayısı : 364 Karar Sayısı : 3095 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3095- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletim

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak Petrol Ürünleri ne [Motorin (15.000 Lt), Motorin (Diğer)(10.000

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

GENEL TEDARİKÇİ (KISA LİSTE) PROSEDÜRÜ

GENEL TEDARİKÇİ (KISA LİSTE) PROSEDÜRÜ GENEL TEDARİKÇİ (KISA LİSTE) PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İşbu Genel Tedarikçi (Kısa Liste) Prosedürü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde yapılan mal/hizmet/yapım işleri ve tüm alımlarında yüklenici

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KISA LİSTE (TEDARİKÇİ) PROSEDÜRÜ

KISA LİSTE (TEDARİKÇİ) PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İşbu Kısa Liste (Tedarikçi) Prosedürü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde yapılan mal/hizmet/yapım işleri ve tüm alımlarında yüklenici ve tedarikçi tespiti ve değerlendirmesi usullerini

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BAŞDİYETİSYEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BAŞDİYETİSYEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 03.05.2013 Madde 2.1; 3.1; 3.3 güncellendi. Madde 6.1 34/2007 01 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Yasası na göre revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82 Konu: Bilgi Sistemi Đhaleleri ) GENELGE 2007/82 Bilindiği üzere 01.01.2003 tarihinden itibaren kamu alımlarında 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

MUTFAK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MUTFAK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Mutfak Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Baş Diyetisyen, Mutfak Sorumlu Diyetisyeni, Destek Hizmetleri Müdürü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: İaşe Memuru, Aşçı, Garson,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ OKUYOR, YÜZLERİMİZ GÜLÜYOR Projesi kapsamında İaşe ihalesi İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A.

BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A. BESİNLERİ SATIN ALMA YÖNTEMLERİ ÜNİVERSİTE KAFETERYASI YAKLAŞIMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sıhhiye Öğrenci Kafeteryası Dyt. A. Figen KISMET Satın Almada TEMEL AMAÇ : Mevcut bütçe olanakları ile en ekonomik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015 Tarih: 05/08/2015 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU Sayın;.. Aşağıda İş Tanımı olan Mal/Hizmetler için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, S.NO MALZEMENİN/İŞİN CİNSİ MİKTARI 1 * Elmas Freze Normal

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci SamsunDefterdarlığı İhtiyacının Tespiti Yapım İşinin Belirlenmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Keşif Çıkattırılması Keşfe Göre Ödenek Talebi ve Temini İta Amirinden Yaklaşık Maliyet Komisyonunun

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü

Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Türkiye de Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü ve Kamu İhale Kurumun Rolü Mehmet ATASEVER Kamu İhale Kurul Üyesi 08.12.2016,Antalya Türkiye Sağlık Harcamaları ve Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü Yıllara

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA

Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 2016 ANKARA SİP Mevzuat Süreci 663 sayılı KHK; 13 üncü Maddenin 1 inci fıkrasının (f)

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

KÖFTELİK BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2- Tip Köftelik bulgur olnıalıdır.( KÖFTELİK, KISIRLIK)

KÖFTELİK BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ. 2- Tip Köftelik bulgur olnıalıdır.( KÖFTELİK, KISIRLIK) KÖFTELİK BULGUR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Sert buğdaylardan (Triticum durum) buğdayının tekniğine uygun olarak işlenmesinden elde edilen ürün Ürün 25-50 kg lık paketler halinde olmalıdır 2- Tip Köftelik bulgur

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092

Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/12/2017-E.63092 Sayı : 35677068-934.99 26.12.2017 Konu : Teklife Davet Sayın : T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aşağıda miktarı ve özellikleri

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı