BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi"

Transkript

1 BÖLÜM 3 Pazarlama Çevresi

2 Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi, pazarlamanın hedef müşteri ile başarılı ilişkiler kurma ve sürdürme yönetimi becerisini etkileyen pazarlama dışındaki oyuncu ve güçlerden oluşmaktadır.

3 Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi ile ilgilenmesi ne sağlar?

4 Pazarlama Çevresi Bir işletmenin pazarlama çevresi ile ilgilenmesi, Fırsatları yakalama, Tehditleri görme, Talepleri zamanında görme Yeni ürünler geliştirme

5 YAKIN PAZARLAMA ÇEVRESİ (Mikro) İşletmenin müşterilerine hizmet sunumu becerisini etkileyen işletmeye yakın oyunculardan oluşur. Sizce kimler olabilir?

6 İşletmenin Yakın pazarlama Çevresi İşletme Çalışanları Müşteriler Rakipler Media İşletme Toptancı ve Perakendeciler Finansal Kurumlar Tedarikçiler

7 MÜŞTERİLER Bir pazarlama kararı alırken en önce dikkate alınması gereken grup müşterilerdir. Pazarlamanın amacı müşterilerin istek ve gereksinmelerini karşılamak olduğuna göre başka türlü düşünülemez.

8 TAŞIMA ve DEPOLAMA KURULUŞLARI Ulusal ve uluslararası taşıma şirketlerinin, ambalaj firmalarının, depoların işletmenin başarısı üzerinde doğrudan etkileri vardır.

9 REKLAM ORTAMLARI (MEDİA) Kamuoyu media da yer alan haber ve yorumlara göre kişiler, işletmeler ve ürünler hakkında olumlu, olumsuz tutumlar oluşturur. Bu nedenle işletmeler için gazeteler, TV kanalları gibi kuruluşlarla yakın ilişkilerin önemi büyüktür.

10 Firmalar hedeflerini çalışanlara kabul ettirmek zorunda mıdır?

11 İŞLETME İÇİ GRUPLAR Bir işletmenin, büyüklüğü ne olursa olsun, başarılı olabilmesi için yapılan işin yararının önce işletme içindekilere benimsetilmesi gerekir. Bazı yazarlar işletme çalışanlarını kuruluşunun iç müşterileri olarak tanımlarlar. Firma hedeflerini çalışanlara kabul ettirmek için sarf edilen gayretler iç pazarlama olarak tanımlanır.

12 Finansal aracılar Finansal aracılar bankalar, kredi kuruluşları, sigorta kuruluşları, ürünlerin satın alınması ve satılmasıyla ilişkili riske karşı sigorta ve finansal değişimlerde yardımcı diğer kuruluşlardır.

13 Pazarlama hizmetleri acenteleri Pazarlama araştırmaları hizmeti veren firmalar, reklama ajansları, medya firmaları, pazarlama danışmanlık firmalarıdır. Bu firmalar işletmeye ürünlerini doğru pazarlara hedefleme ve tutundurma noktasında yardımcı olur.

14 Tedarikçiler önemli midir?

15 TEDARİKÇİLER İşletme kullandığı girdileri düzenli bir biçimde ve uygun koşullarla sağlayamazsa müşterilerinin gereksinmelerini karşılayamaz ve başarılı olamaz. Bu nedenle gereksinme duyduğu girdileri sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini pekiştirmesi gerekir.

16 Tedarikçiler İşletme Çalışanlar Pay Sahipleri Aracılar Toptancı, Perakendeci ve Bayiler Kredi Verenler Müşteriler Rakipler Makro Çevre Faktörleri

17 Dünyada İşte Mutluluk Projesi ni (Happy at Work) yaratan isim, IBM, DaimlerChrysler, Pfizer, Lego ve PwC gibi dünya devlerine mutluluk danışmanlığı yapan Danimarkalı yazar Alexander Kjerulf. Mutluluk yöneticisi Kjerulf a göre, yeni nesil çalışanlar 50 yıl öncesinden farklı düşünüyor ve işyerinde mutluluk eskiye göre çok daha fazla gündemde. Kjerulf diyor ki, Ne iş yaptığım önemli değil, yeter ki iyi para versinler diyen kitle, yerini işyerinde hem para hem de huzur isteyen yeni jenerasyona bırakmış durumda... şirketler yönetim katına bir isim daha ekledi: CHO (Chief Happiness Officer), yani mutluluk yöneticisi!

18 ABD de yapılan bir araştırma Çalışanlarını Mutlu Eden 10 FİRMA 1. Hilton Worldwide (4,360) Birlikte çalıştığım insanlar (4,63), Çalıştığım Ortam (4,52), Çalışma tarzı (4,51) 2. Fluor (4,238) (Mühendislik, İnşaat, bakım şirketi) 3. Johnson & Johnson (4,236) (Sağlık ve Kozmetik üreticisi) 4. Nordstrom (4,234) 5. BASF (4,215) 6. Centex (4,208) 7. U.S. Air Force (USAF) (4,206) Birlikte çalıştığım insanlar (4,44), Yaptığım iş (4,39), Kimin İçin Çalıştığın (4,35) 8. Fidelity Investments (4,205) 9. Ericsson (4,201) 10. Chevron (4,198)

19 UZAK PAZARLAMA ÇEVRESİ(Makro) Demografik yapı, ekonomik yapı, yasalar gibi, yakın pazarlama çevresini oluşturanlara göre çok daha genel nitelikte faktörlerdir.

20 İşletmenin Uzak Pazarlama Çevresi(Makro) Demografik Ekonomik Çevre Doğal Çevre Rekabet Çevresi İşletme Sosyo Kültürel Çevre Yasal Çevre Teknolojik Çevre

21

22 Sosyo- Kültürel Makro Çevre Faktörleri Demografik Ekonomik Teknolojik Politik-Yasal Ekolojik Yaşam tarzı Nüfus Kişi başına gelir ve satınalma gücü Tüketim kalıpları Nüfusun dağılımı Gelir dağılımı Yenilikler Politik istikrar Azalan hammaddeler Teknolojik değişim hızı Aile yapısı İşsizlik Fiyatlar Araştırma geliştirme harcamaları Vergiler Tüketicinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Azalan enerji kaynakları Çevre kirliliği Çalışma hayatında kadın Etnik dağılım Enflasyon Rekabetin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler Çevreyi korumaya yönelik sivil baskılar Eğitim Harcama yapısı Yatırım teşvikleri Ürün güvenliği Marka ve patent hakları Ürün ve ambalaj atıkları

23 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Sosyo-Kültürel Faktörler Yaşam Tarzı Günlük yaşamda insanların neyi, niçin yaptıklarının bir göstergesi ve bir kültürlerde yaşayan insanları diğerlerinden farklılaştıran ortak yaşam kültürleri. Tüketim Kalıpları Tüketim eylemini gerçekleştiren bireylerin alışverişlerini sahip oldukları kültürel değerlere göre düzenleme biçimi.

24 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Sosyo-Kültürel Faktörler Aile Yapısı Farklı kültürler, büyüklük, karar alma ve kararlara katılma, paylaşma ve dayanışma gibi kriterler bakımından farklı aile yapılarına neden olur. Çalışma Hayatında Kadın Çalışma hayatında kadın sayısının artması, yaşam tarzları ve tüketim kalıplarını da etkilemektedir.

25 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Demografik Faktörler Nüfus ve Nüfusun Dağılımı Nüfus artış ya da azalış oranları, nüfusun cinsiyet, yaş ve kırsal/kentli ayrımı, talebi ve dolayısıyla pazarlama çabalarını etkiler. İşsizlik Çalışabilir nüfus içindeki işsizlerin oranı talebi etkiler. Eğitim Bir pazardaki tüketicilerin eğitim düzeyleri ve bu faktördeki değişim talep yapısını, tüketim kalıpları ve hayat tarzlarını etkiler.

26 Dönemler İtibariyle Türkiye'de Nüfus Artış Oranı Dönemler Nüfus Artış Oranı (%0) , , , , , ,88

27 Türkiye'de nüfus artış hızı döneminde sürekli azalış gösterdi ve binde 17'den binde 11.7'ye kadar geriledi. TÜİK'in tahminlere göre, nüfus artış hızı 2033 yılına gelindiğinde binde 4.8'e, 2046 yılına gelindiğinde de binde 0.1'e gerileyecek ve 2046'ta Türkiye nüfusu 92 milyon 276 bin kişi olacak. Nüfus artış hızı 2055'te binde eksi 3.2'ye, 2060'da ise binde eksi 5'e gerileyecek yılında Türkiye nüfusu neredeyse 30 yıl önceki seviyesine dönecek ve 88 milyon 870 bin kişi olacak.

28 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekonomik Faktörler Kişi Başına Gelir ve Satınalma Gücü Kişi başına gelir yanında kullanılabilir kişisel gelir ve keyfe bağlı satın alma gücü rakamları, pazarlama çabalarında dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir. Gelir Dağılımı Milli gelirin nüfus katmanları arasındaki dağılımı talebin yapısını etkiler.

29 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekonomik Faktörler Enflasyon Satınalma gücünü doğrudan etkileyen fiyat hareketleri. Harcama Yapısı Kişi ya da aile gelirlerinin farklı tüketim harcamaları arasındaki dağılımını gösterir.

30 Dünya Ekonomisi 2010 HİNDİSTAN GSYİH:1,73 Trilyon Dolar Nüfus:1,165 milyar BREZİLYA GSYİH:2.1 Trilyon Dolar Nüfus: 198,078 milyon RUSYA GSYİH:1,5 Trilyon Dolar Nüfus: 143,420 milyon ENDENOZYA GSYİH: 706.6Trilyon Dolar Nüfus: 260 milyon

31

32 Tüketim Harcamaları 2011 de Toplam tüketim harcamasının yüzde 23.9'u İstanbul'da oturan hane halkları tarafından yapıldı. Hane halkı harcamalarında Ege Bölgesi yüzde 14.4'lük oranla ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 11.7 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Hane halkı harcamalarında Batı Marmara'nın harcamaları yüzde 4.6, Doğu Marmara'nın yüzde 9.9, Orta Anadolu'nun yüzde 4.5, Batı Karadeniz'in yüzde 5.3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüzde 6.2, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nin yüzde 3.3 oldu. Harcamaların sadece yüzde 2'si Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik gerçekleşti.

33 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Teknolojik Faktörler Yenilikler ve Teknolojik Değişim Hızı Artan tüketici beklentileri, gelişen teknolojiler yenilik yapmayı zorlamakta ve teknolojik değişim hızına ayak uydurmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Teknolojik değişim hızının artması, bazı ürünlerin hızla eskimesini de beraberinde getirmektedir. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları Teknolojideki değişim ve yeni ürünlerin artması gerekliliği, araştırma geliştirme harcamalarını da artırmaktadır.

34 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Politik ve Yasal Faktörler Politik İstikrar Vergiler Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler Rekabetin Korunmasıyla İlgili Yasal Düzenlemeler Yatırım Teşvikleri Marka ve Patent Hakları

35 Makro Çevre Faktörlerinin Analizinde Ekolojik Faktörler Azalan Hammaddeler ve Enerji Kaynakları Çevre Kirliliği ve Çevre Kirliliğini Korumaya Yönelik Sivil hareketler Ürün Güvenliği Ürün ve Ambalaj Atıkları

36 Şekil 3.4: Yakın ve Uzak Rekabet Yakın ve Uzak Rakipler Kimler? Rakiplerin Stratejileri Artı ve Eksileri Nelerdir? Rakipler Karşısında Nasıl Bir Strateji İzlemeliyiz?

37 KODAK 1888 yılında kurulan şirket 1975 de dijital kamerayı icat etmişti ancak yeniliği kara dönüştüremedi. Fotoğraf filmini de icat eden Kodak 500 milyon bulamayınca battı(2011).

38 Şekil 3.3: Üretim-Gelir-Tüketim Arasındaki İlişki Büyüme ile birlikte istihdam artar, kullanılabilir gelir yükselir, tüketim artar. Örneğin milli gelirdeki bir puanlık artışın otomobil satışlarında yüzde üç oranında bir artışa neden olduğu öne sürülmektedir. Talep ve Tüketim Artışı Üretim ve İstihdam Artışı Kişi ve Aile Gelirlerinde Artış

39 Seçilen hedef pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda müşteri tatminini sağlamak amacıyla işletmenin kontrolünde olan ve 4P (product / ürün, price / fiyat, place / yer, promotion / tutundurma)diye adlandırılan bileşenlerden oluşan karmadır.

40 4 C Pazarlama karmasını oluşturan 4P nin müşteri odaklı yaklaşımla beraber değişen pazarlamanın 4C sini oluşturmaktadır. 4P ler 4C ler Product / Ürün Customer Value / Müşteri İçin Değeri (Fayda) Price / Fiyat Cost to the Customer / Müşteriye Maliyeti Place / Yer Convenience / Kolaylık Promotion / Tutundurma Communication / İletişim

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA

ULUSLARARASI PAZARLAMA Giriş ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlaması Ve Uluslararası Pazar Çevresi Uluslar arası pazarlama yöneticileri işletmede; uluslar arası pazarlama faaliyetlerinin Planlanması

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

04.11.2012 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İLKELERİ. Pazarlama Bir Gereksinimdir... Pazarlama Nedir? Neler Pazarlanabilir?

04.11.2012 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İLKELERİ. Pazarlama Bir Gereksinimdir... Pazarlama Nedir? Neler Pazarlanabilir? SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İLKELERİ Yrd. Doç. Dr. Özge Özgen Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 31.10.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010 BT Sektörü 1. Türk BT Sektörü Türkiye ye kişisel bilgisayarların girişi 80 li yılların sonlarında başlamıştır. 1990-1995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmış, ancak bilgisayar kullanımı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu

Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu KPMG Türkiye 2013 Otomotiv Yöneticileri Araştırması Türkiye Otomotiv Sektörünün Geleceğe Yolculuğu 2017 Öngörüleri kpmg.com.tr Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı