BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI"

Transkript

1 BAYĠLĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 : TARAFLAR A) ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA B) BAYĠ MADDE 2 : SÖZLEġMENĠN KONUSU *Firma ile Bayi arasında; Firmaya ait bulunan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAmarka ve logosunun kullanılması suretiyle yine Firmaya ait bulunan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA patentli ürünlerin satışı konusundaki bayilik sözleşmesidir. MADDE 3 : BAYĠLĠĞĠN AÇILACAĞI YER Bayi,. Adresinde satış yapmak sureti ile işbu sözleşmeden doğan bayilik haklarını kullanabilecektir. Bayi, bu adres dışında bayilik hakkının bulunmadığını beyan ve kabul eder. MADDE 4 : MARKA VE PATENT HAKKI VE BUNLARIN KULLANILMASI *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA logosu ve ürünlerinin patent hakkının tamamı firmaya aittir. Firma bu sözleşmeyi imzalamakla bu hakların bayiye sözleşmede belirtilen adreste ve sürede kullanılmasına, işbu sözleşmedeki şartlar dahilinde müsaade edecektir. Bayi tarafından bu hakların başkasına devri veya sözleşmeye aykırı bir şekilde kullanılması mümkün değildir. MADDE 5 : ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAÜRÜNLERĠNĠN TANIMI VE ĠSĠMLERĠ *Firma tarafından özel bir formül ve karışım kullanılarak imalatı yapılan işbu sözleşmede ismi anılan yahut firma tarafından ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü alarak sonradan çıkartılarak imalatı yapılan gıda ürünleri ile özel bir karışım kullanılmasa dahi firma tarafından ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü olarak satılacağı bildirilen bu sözleşmede ismi yazılı olan veya olmayan bütün ürünleri satmaya mükelleftir.

2 MADDE 6 : ÜRÜN DEĞĠġĠKLĠĞĠ *Firma yeni ürünler çıkartma hak ve yetkisine sahiptir. Bayi, sözleşmede ismi geçmeyen ve fakat firma tarafından sonradan çıkartılan ürünleri dahi, firmanın bu sözleşme ve yeni çıkartılan ürün ile ilgili olarak belirleyeceği şartlar dahilinde kayıtsız ve şartsız olarak satmayı kabul ve taahhüt eder. *Bu ürünlerin isim, renk, miktar tad, şekil, çeşit ve ürünün kendisinde her türlü değişikliği yapmak veya ürünü tamamen ortadan kaldırmak yetkisi tamamen firmaya ait olup, bayinin bu meseleler ile ilgili olarak hiçbir hak ve yetkisinin olmadığını bayi şimdiden kabul eder ve bu sebeplerle zarara uğradığını veya uğrayacağını iddia edemez ve uğrayacağı zarara dahi kendisinin katlanacağını ve firmaya rücu etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. MADDE 7 : YAN ÜRÜNLER *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin yanında tüketilen Şalgam, su, gazlı veya gazsız her türlü içecek gibi ve sair gıda ürünlerinin tamamıdır. Yan ürünlerin seçimi tamamen firma tarafından yapılır. Hangi yan ürünlerin satılabileceğini firma belirler. Bayi, firmanın belirlediği yan ürünler dışında her hangi bir yan ürünü satamaz yahut müşterilerine ikram edemez. Bayi yan ürünleri, piyasada serbest satılan ürün dahi olsa, ancak firmadan satın alabilir. Firma yan ürünlerde değişiklik yapmak hakkında sahip olup bayi bu değişikliklere dahi kayıtsız şartsız uyacaktır. MADDE 8 : YARDIMCI MALZEMELER *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin tüketici tarafından tüketilmesinde kullanılan, gıda ürünü dışındaki bardak, tabak, kürdan, peçete ve sair her türlü malzeme ile ürünün tanıtılması ve satılması için kullanılan broşür, kartvizit, kutu, kolonyalı mendil, her türlü baskılı kağıt, çanta ve poşetdir. Yardımcı malzemelerin seçimi tamamen firma tarafından yapılır. Hangi yardımcı malzemenin kullanılabileceğini firma belirler. Bayi, firmanın belirlediği yardımcı malzeme dışında herhangi bir yardımcı malzeme kullanamaz. Bayi yardımcı malzemeleri, piyasada seberbest satılan malzeme dahi olsa, ancak firmadan satın alabilir. Yardımcı malzemelerin firma tarafından bayiye satışında, satış fiyatını firma belirler. Firma yardımcı malzemelerde değişiklik yapmak hakkına sahip olup bayi bu değişikliklere dahi kayıtsız şartsız uyacaktır. Ayrıca firmanın eskidiğini gördüğü yardımcı malzemelerin değiştirilmesi talebini, bayi derhal yerine getirir. MADDE 9 : ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠ, YAN ÜRÜNLER VE YARDIMCI MALZEMELERĠN BAYĠYE SATIġ FĠYATI

3 *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri, yan ürünler ve yardımcı ürünlerin satış fiyatı tamamen firma tarafından belirlenir. Bayi firmanın belirleyeceği fiyat üzerinden firmadan bu ürünler ile malzemeleri satın almayı şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 10 : BAYĠNĠN MAĞAZASININ KURULUMU *Bayinin mağaza kurulumunda, kuruluşa ilişkin her türlü harcama tamamen bayi tarafından harcanır. Kuruluş esnasında mağaza yerinin kabulünden içinde ve dışında kullanılacak her türlü malzemenin tespiti firma tarafından yapılır. Bayi firmanın istediği şekil ve vasıfta mağaza kurmak zorundadır. Firmanın standartları dışında hiçbir dizayn yapılamaz, firmanın onayı olmadan yazı, resim ve tablo asılamaz. Bayi mağaza yerini, mağazanın iç ve dış dizaynını firma yazılı onayı olmadan değiştiremez. Bayinin yazılı onay almadan değiştirmesi halinde, bayi iş bu sözleşmedeki haklarının tamamını kaybeder. MADDE 11 : BAYĠNĠN ÜRÜN (ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAVE YAN ÜRÜNLER) VE YARDIMCI MALZEME SĠPARĠġĠ VE SĠPARĠġ TALEP FORMU *Sipariş Talep Formu, firma tarafından hazırlanarak bayilere verilen ve bayilerin sipariş vermek istediklerinde sipariş talebi için dolduracakları matbu belgedir. Sipariş talep formunu doldurarak firmaya teslim eden bayi ürün ve malzeme sipariş etmek için talepte bulunmuş sayılır. Bu talebinin firma tarafından uygun görülmesi halinde ürünü sipariş etmiş sayılacaktır. Firmanın uygun görmemesi yahut kısmen uygun görülmemesi halinde, firmaca uygun görülmeyen kısım için ürün ve malzeme sipariş etmemiş sayılacaktır. *Bayi tarafından yapılacak ürün siparişi, teslimi istenen günden en az bir gün evvel yapılacaktır. Siparişler, sipariş talep formunun bayi tarafından doldurulup imzalanması ile yapılır. Sipariş talep formu firma tarafından uygun görülenerek ürünün bayiye gönderilmesi halinde, bayi ürünü teslim almaktan ve ürünün bedelini her ne sebeple olursa olsun ödemekten kaçınamaz. *Bayi yardımcı malzeme sipariş talebini ise firmaya bir hafta önceden g3öndereceği sipariş talep formunu doldurmak sureti ile verecektir. Sipariş talep formunu doldurup imzalayan ve firmaya teslim eden bayi, sipariş talep formu firma tarafından uygun görülerek yardımcı malzemenin bayiye gönderilmesi halinde, bayi ürünü teslim almaktan ve ürünün bedelini her ne sebeple olursa olsun ödemekten kaçınamaz. *Bayi tarafından sipariş talep formunun doldurularak firmaya teslim edilmesi, firmanın bayiye istediği miktar ve cinste ürünü teslim etme mükellefiyeti doğurmaz. *Sipariş talep edilen ürünler ve yardımcı malzemeler, sipariş talep formunda teslimi istenen günde teslim tutanağı düzenlenmek sureti ile firma tarafından bayiye teslim edilir. Ancak firma işbu sözleşmenin 11.maddesinde belirtilen sebeplere binaen siparişi talep edilen miktar ve çeşitte ürün ve

4 malzemeyi teslim etmekten imtina edebilir. Bu halde dahi bayi yardımcı malzemeyi dışarıdan temin etmeyecektir. *Firma tarafından hazırlanacak olan teslim tutanağında ürün imalat tarihi ve teslim tarihi yazılmak zorundadır. MADDE 12 : YETKĠSĠ FĠRMANIN ÜRÜN VE YARDIMCI MALZEME VERMEYE *Firma sipariş talep edilen ürünü istediği miktar kadar ve gününde teslim eder. Ancak firmanın, ürünün satılamayacağı yönünde bir düşüncesi olursa sipariş edilen miktarda ürün çıkartmak ve bayiye teslim etmek zorunda değildir. Firma bu durumda satılabileceğine inandığı miktarda ürün çıkartır ve bakiye bu miktarda ürün teslim eder. *Bayinin kendi kapasitesini yahut firmanın kapasitesinin üzerinde yahut firmanın iş yoğunluğunu içerisinde çıkartamayacağını veya süresinde yetiştirememeciği miktarda ve/veya çeşitte ürün talep etmesi halinde,firma bayiye ürün vermek zorunda değildir. *Bayi bu durumda kendisinin istediği miktarın altında ürün teslim edildiğinden bahisle ürünü teslim almaması halinde firmadan herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bayi siparişi ne olursa olsun teslim edilecek ürün miktarının tespitinde firmayı muhayyer bırakmıştır. Firma da, talebin altında bir teslim olması halinde bunu teslim tutanağında belirtmek zorundadır. Bayi talebinin altında bir teslimden dolayı firmayı şimdiden ibra eyler. MADDE 13 : ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠNĠN ĠMALATI ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin imalatı ancak firma tarafından yapılabilir. Bayi kendisi ürün imalatı yapamayacağı gibi, firma dışındaki kişilere de ürün imal ettiremez. *Bayi, firmaca izin verilen mağazasında, ancak ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMAürünlerini ve firmanın belirlediği ve bayiye sattığı yan ürünlerin satışını yapabilir. Bu ürünler dışında mağazasına ürün sokamaz ve mağazasında satış yapamaz. Ayrıca ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri ile yan ürünlerin benzerlerini firma dışından temin ederek satışa sunamaz. MADDE 14 : BAYĠNĠN SATIġ SINIRI *Firma nın vereceği bayilik mevcut bayiliğe mesafesi enaz 1 km ile sınırlı olup firma mevcut bayiye 1 km den daha yakın bir bölgeye bayilik vermez. Şayet belirtilen mesafe içerisinde şube açılmasına ihtiyaç duyulursa bu ihtiyaç firma tarafından bayiye yazılı olarak bildirilir ve bayi bu ihtiyacı

5 karşılar. Firma bu bayilik açılımı için mevcut bayiden marka kullanımı için hiçbir ücret almaz. Eğer bayi bu ihtiyacı karşılamaz ise firma ikinci defa yazılı olarak talepte bulunur. Bayi talep doğrultusunda şube açılımını gerçekleştirmez ise firma bayiye noter kanalı ile ihtar gönderip devamında ise şube açma yetkisi firmaya geçer. MADDE 15 : ÇĠ-PA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ÜRÜNLERĠNĠN SATIġ SÜRESĠ *ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünleri imalat tarihinden itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde satılmalıdır. İki gün içerisinde satılarak bitirilemeyen ürünü bayi satmayacak ve ürünü iade edecektir. Satış süresi olan iki gününü geçirmiş bir ürünün satılmasından dolayı firmaya yahut üçüncü kişilere gelebilecek her türlü zararın her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bayi tarafından karşılanacağını, bayi beyankabul ve taahhüt eder. MADDE 16 : SAKLAMA KOġULLARI *Bayi teslim aldığı ürünleri, ürün tüketilene kadar hijyen kurallarına uygun olarak, sağlıklı bir ortamda saklamak, bunun için gerekli teknik donanımını kurmak Türk gıda hukukunun gıda saklama koşullarına harfiyen riayet etmek zorundadır. Bayi tarafından, sağlıklı çalışma koşulları ve sağlıklı ürün sunma koşulları eksiksiz ve mükemmel olarak süreklilik arz edecek şekilde sağlanacaktır. Ürünün teslim alınmasından sonra ürünün korunması tamamen bayinin mükellefiyetindedir. Ürünün uygunsuz ortam ve koşullarda saklanmasından dolayı firmaya veya üçüncü kişilere gelebilecek her türlü zararı, bayi her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 17 : ÜRÜNLERĠN SATIġ VE SUNUM ġeklġ ÇĠPA KĠNG ÇĠĞKÖFTE PAZARLAMA ürünlerinin bayi tarafından satılmasındaki her türlü satış ve sunum şekli firma tarafından belirlenebilir ve bayi bunlara uyar. *Bayi ancak mağazasında, son tüketiciye, perakende satış yapabilir. Bayi hiçbir şekilde toptan satış yapamaz. *Personelin kıyafeti, evlere ve işyerlerine hizmet şekli ile kullanılacak araçların (örneğin motorun) şekli, modeli ve markası firma tarafından belirlenecek esas ve şekil çerçevesinde uygulanacaktır. MADDE 18 : ÜRÜNLERĠN SATIġ YERĠ Bayi ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünlerini ancak iģbu sözleģmede gösterilen mağazasında satabilir, baģkaca yerlerde satıģ yapamayacağı gibi baģka kiģilere dahi sattıramaz. MADDE 19 : BAYĠNĠN DENETĠMĠ

6 *Mağaza kurulumu ve işletilmesi esnasında, bayilik devam ettiği sürece, zaman ve konu sınırlaması olmaksızın firma bayiyi denetleme hak ve yetkisine sahiptir. Bayi firmanın denetleme yapmak istediği her konuda firmaya yardımcı olmak gerekli bilgileri eksiksiz vermek ve belgeleri eksiksiz teslim etmek zorundadır. Denetleme neticesinde firma tarafından görülen eksiklik yahut yanlışlıklar bayi tarafından derhal düzeltilir. MADDE 20 : MARKA HAKKININ KULLANILMASI *Firmaya ait olan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA isminin ve markasının kullanılması karşılığında bayi firmaya... öder. Bayi tarafından ödenen bu paranın firmadan geri iadesi kesinlikle istenemez. İşbu sözleşmeyi imzalayan bayi bu maddede belirtilen bedeli ödediği anda isim hakkını kullanma hakkı elde eder. Bundan sonra derhal sözleşmeye aykırılık sebebi ile yahut bayinin talebi ile sözleşme feshedilse dahi bayi ödediği bu bedeli geri istemeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 21 : HESAP DÖNEMĠ, HESAPLARIN KESĠLMESĠ, BEDELĠN ÖDENMESĠ VE GEÇ ÖDEME *Hesap dönemi Pazartesi gününden Pazar gününe kadar olup bir haftalıktır. Firma hafta boyunca bayiye teslim ettiği ürünleri ve yardımcı malzemeyi gösterir teslim tutanaklarını da ekleyerek hesap kesim pusulası düzenler. Her hafta Pazartesi günleri düzenlenecek olan hesap kesim pusulasında bayiye bir hafta boyunca verilen ürünlerin cinsi ve miktarı ile yardımcı malzemelerin toplam fiyatı gösterilir. Hesap kesim pusulası bayiye fax, mail ve sair yollarla firma tarafından gönderilir. Hesap kesim pusulasını pazartesi teslim alan bayi sonraki gün olan Salı günü haftalık ödemesini nakden ve defaten yapar. *Ödemelerin gecikmesi halinde; geciken rakama göre hangi üründen ne kadar ödemenin geciktiği ve bu ödenecek miktarın hangi üründense ne kadar ürüne takebül ettiği tespit edilecek ve gecikerek yapılan ödeme ne zaman yapılıyorsa, ürünün ödeme zamanındaki firma çıkış (işbu sözleşmenin 8. maddesinde belirtildiği şekilde firma tarafından belirlenen fiyat üzerinden) fiyatı üzerinden geciken ürün miktarınca ödeme yapılacaktır. Ancak firma bu tespiti yapmış olsa dahi ödemeyi almak ve sözleşmeyi feshetmek haklarına sahiptir. MADDE 22 : SÖZLEġMEYE AYKIRI DAVRANIġ *Tarafların işbu sözleşme maddelerinden birine aykırı davranmaları, her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 23 : CEZAĠ ġart *Bayinin sözleşmeye aykırı davranması halinde bayi, herhangi bir ihbar, ihtar dava ve icra takibine gerek kalmaksızın firmaya 30,000 YTL yi (Otuzbin Yeni Türk Lirası) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 *Bayinin sözleşmeye aykırı davranışı sebebi ile firmanın ve/veya üçüncü kişilerin gördüğü veya göreceği her türlü zararını, bayi ödediği cezai şart ile bağdaştırmamak şartı ile ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 24 : TEMĠNAT *Bayi, sözleşmenin devamı süresince sözleşme uygun davranacağını firmaya ve üçüncü kişilere zarar vermeyeceğini taahhüt eder. Bunların teminatı olarak da... TL (..) bedelli teminat senedini firmaya verecektir. Firmanın veya üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde firma bu senedi derhal işleme koyma hakkına sahiptir. MADDE 25 : MAĞAZA DEVRĠ *Mağaza devri, Marka kullanma hakkı devri kesinlikle yasaktır. Ancak firmanın yazılı muvafakat vermesi hali istisnadır. MADDE 26 : REKLAM GĠDERLERĠ *Yapılacak olan Tv, Radyo, Gazete, Dergi v.s. her türlü basılı, işitsel ve görsel yayın organlarında yapqılacak reklam giderlerinin %25 i firma tarafından ödenecektir. Geri kalan %75 ini ise her bayi kendi cirosu nispetinde öder. Bayi nispetlerinin belirleme şekli ise şöyledir; bütün bayilerin toplam cirosu yüzde yüz kabul edilerek, her bayinin yüzdesi kendi cirosu üzerinden BELİRLENİR VE REKLAM GİDERLERİNİN %75 İNE HER BAYİ BU ŞEKİLDE BELİRLENECEK YÜZDESİ KADAR KATILIR. Buna ilişkin ödemeler firmanın talebi üzerine firmaya yapılacaktır. Bu hüküm firmanın almış olduğu reklam kararları için geçerlidir. *Bayi yerel basın ve yayında kendi takdiri ile reklam vermek ister ise firmanın yazılı onayını almak (madde 31 de yazıldığ gibi) ve firmanın belirleyeceği reklamı yayınlamak ve reklam masraflarının tamamına kendisi katılmak kaydı ile reklam verebilecektir. MADDE 27 : WEB SAYFASI HĠZMETLER *Web sayfası hizmetleri tamamen firma tarafından verilir. Web sayfasında bayinin isimlerinin yazılıp yazılmaması firmanın takdirindedir. Bayinin web sayfası açması firmanın kabulüne bağlıdır. MADDE 28 : BAYĠNĠN PERSONEL ÇALIġTIRMASI *Bayi çalıştıracağı personelin kimlik bilgilerini, ikametgah bilgilerini, gıda sektöründe çalışmaya engel hali olmadığına dair sağlık raporunu ve sabıka kaydını içerir bir dosyayı personelin işe başlamasından önce firmaya gönderecektir. Bayilerde çalışan personel ile ilgili şikayetler derhal firmaya bildirilecektir. Firmanın onay vermediği kişiler çalıştırılmayacaktır.

8 Bayilerde çalışan bayi personelinin Sosyal Sigortalar Yasası, İş yasası ve sair mevzuat gereğince olan haklarının tamamının yerine getirilmesi bayinin mükellefiyetindedir. MADDE 29 : BAYĠ VE PERSONEL EĞĠTĠMĠ *Bayinin kendisi ve çalıştırdığı personeli firmanın uygulayacağı eğitim programları ve seminerlere firmanın istediği zamanlarda katılmakla mükelleftirler. MADDE 30: BAYĠNĠN RESMĠ MAKAMLARCA KAPATILMASI *Sağlık, vergi ve sair sebepler ile resmi makamlar tarafından bayinin kapatılması halinde bayinin çalışabilmesi için tazminat olarak.. (.) yi firmaya ödemesi zorunludur. Aksi takdirde sözleşme derhal fesh olunacaktır. Firma tarafından sözleşmenin derhal feshi veya sözleşmeye devam edilmesi, kapatılma sebebi ile firmanın göreceği zararını tazmin ettirmek talebinden vazgeçtiğini göstermez. MADDE 31 : SESLĠ VE GÖRÜNTÜLÜ YAYIN YAPAN CĠHAZ KULLANIMI *Firmanın belirlediği sesli ve görüntülü yayınlar yapılabilir. Bunun dışında başkaca yayın yapılamaz. Bayinin mağazasına tv koymak istemesi halinde ancak firmanın belirlediği marka, kalite ve cinste TV koyacaktır. Burada izlenecek kanal da firma tarafından belirlenen kanal veya kanallar olacaktır. MADDE 32 : BEYAN VE REKLAM VERME YASAĞI *Bayi gazete, tv, radyo ve siar ulusal veya yerel basın yayın kuruluşlarına marka, firma ve ürünler hakkında hiçbir beyanatta bulunmayacağını ve firmanın yazılı onayını almadan reklam vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 33 : DENETLEME VE DENETLEME SONRASI MÜKELLEFĠYETLER *Bayi, firmanın belirleyeceği kişileri mağazasını ve personelini her açıdan denetlettirmeyi ve denetleme için istenilen her türlü bilgi, belge ve malzemeyi derhal temin etmeyi, gerekli sayıda personel temin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Denetleme sonucunda, firma tarafından gönderilen denetçinin raporunda belirttiği eksiklikler firmanın talebi halinde ve yine firmanın vereceği süre içersinde bayi tarafından giderilir. Ayrıca, firma tarafından denetleme neticesinde tamiri veya yenilenmesi gerektiği tespit edilen, teknik donanım ve teçhizatın (Bozdolabı, Bilgisayar, fax,

9 motor, telsiz ve sair gibi) tamiri veya yenilenmesi firmanın vereceği süre içerisinde bayi tarafından sağlanır. İşbu maddede bahsi geçen hususlara bayinin riayet etmemesi, taraflarca, ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 34 : BAYĠLERĠN MESAĠ SAATLERĠ *Bayilerin mesai günleri haftanın 7 günüdür. Mesai saatleri sabah saat 10:30 ile 24:00 arasıdır. Bayi, mesai saatlerini ve günlerini yasal zorunluluk olmadan firmanın onayı olmaksızın kısaltamaz ve değiştiremez. MADDE 35 : REKLAM VE TABELA VERGĠLERĠ *Firma tarafından bayiye verilmiş olsa dahi bayinin mağazasında veya mağazanın mütemmim cüzleri veya eklentilerinde kullanılan tabela ve sair malzemeden veya bayi araçlarında kullanılacak reklamlardan doğan vergilerin tamamından sorumlu olduğunu firmanın her hangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bayi beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 36 : BAYĠNĠN BELGE VE BĠLGĠ VERME MÜKELLEFĠYETĠ *Bayi, kendi mağazasının işletilmesi ile ilgili olan; işletme ruhsatı, vergi levhası şirket ise şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri, şahıslar için imza beyannamesi, Personelin ssk bildirim belgeleri ile ve sair, işletme ile ilgili olup firma tarafından istenecek diğer belgeleri işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir ay içerisinde dosya yapmak sureti ile firmaya verecektir. Ayrıca bayi, firma tarafından istenilen başkaca her türlü belge ve bilgiyi, firma tarafından verilen süre içersinde, dosya yapmak sureti ile firmaya vermek zorundadır. MADDE 37 : BAYĠNĠN YASAL MÜKELLEFĠYETLERĠ VE FĠRMANIN SORUMLU BULUNMADIĞI *Bayi kendisine ait mağazasının işletmesinden doğacak vergi, resim, harç ve sair her türlü yasal mükellefiyetlerden kendisi sorumlu olduğu gibi Belediye, Maliye, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurum ve kuruluşlara karşı dahi bizzat kendisi sorumludur. Ayrıca işletmeden yahut sözleşmeye aykırı davranmaktan dolayı üçüncü kişiler ve resmi kurumlar için doğabilecek hak ve alacakların tamamından bayi sorumlu olduğunu, firmanın sorumlu bulunmadığını, firmadan bu yönüyle hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini, firmaya rücu etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 38 : BAYĠLERĠN PERAKENDE SATIġ FĠYATI *İşbu sözleşmede geçen yahut firma tarafından sonradan ÇĠ-PA ÇĠĞ KÖFTE PAZARLAMA ürünü ve yan ürün olarak ürün konseptine dahil edilen

10 ürünlerin perakende satış fiyatlarının tamamı firma tarafından belirlenir. Bayi de firmanın belirleyeceği fiyat üzerinden satış yapacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu hükme aykırı davranmak taraflarca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. MADDE 39 : FĠRMANIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIġ HAKKI *Firmanın işbu sözleşmede adı geçen ürünlerin tamamını veya birkaçını istediği başkaca kişilere veya tüzel kişiliklere gerek toptan gerek perakende olarak satma hakkına sahip olduğunu, bayinin bu hususa bir itirazı olmadığını, bayi beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 40 : SÖZLEġMENĠN BAġLANGICI, SÜRESĠ, FESHĠ VE YENĠLENMESĠ *İşbu sözleşme hükümleri imza altına alındığı andan itibaren geçerlidir. İşbu sözleşme.. yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme, süresi dolduğunda kendiliğinden fesh olur. Onuncu yılın sonunda fesih için her hangi bir ihtar ve ihbara gerek yoktur. Sözleşme kendini yenilemez. Bayi bayiliğine devam etmek istiyorsa firma tarafından hazırlanacak yeni sözleşmenin taraflarca imzalanması gerekecektir. MADDE 41 : YASAL HÜKÜMLER *İşbu sözleşmenin Borçlar Kanunu ile diğer kanunların amir olmayan hükümlerine aykırı olabilecek hükümleri geçerlidir. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 42 : YETKĠLĠ MAHKEME VE ĠCRA DAĠRELERĠ *İşbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıkta DENİZLİ ve İcra Daireleri Yetkilidir. MADDE 43 : ADRES SÖZLEġMESĠ Taraflar isimlerinin altında yazılı adreslerini tebligat adresi olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter marifeti ile bildirmedikleri sürece, sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak her türlü tebligatı kabul ve tebellüğ etmiş sayılacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşbu bayilik sözleşmesi taraflar arasında, 11 sayfadan ve 43 maddeden ibaret olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiş ve /../.. tarihinde imzalanmıştır.

11 BAYĠ FĠRMA ÇĠPA SAKLIBAHÇE ÇĠĞKÖFTE KAFT. REST. GIDA TURZ. SAN. TĠC.LTD. ġtġ TEMĠNAT SENEDĠ : ÖDEME GÜNÜ TÜRK LĠRASI KURUġ NO..... İşbu emre muharrer senedim. Mukabilinde.. Tarihinde Bay. Veya emruhavale.. Yukarıda yazılı yalnız TL, KRŞ ödeyeceği. Bedeli Ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini, ihtilaf vukuunda mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri ÖDEYECEK : ĠSĠM ADRES :.. : VD.NO SU :..

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde,

FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul adresinde, Sözleşme Tarihi:... FATURAMNET A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... 1. TARAFLAR _ : 1.1. Faturamnet A.Ş. Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:1/3 Çekmeköy/İstanbul 1.2... adresinde, 2. TANIMLAR

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Şirket; İstiklal Mah. Demirciler Sokak. 11 / 8 26010 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim KDSL TELEKOMÜNİKASYON INTERNET BİLİŞİM VE HİZ ELEKTRONİK SANAYİ

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

BİLNEX PROGRAMLARI BÖLGE DAĞITICILIĞI - YETKİLİ SATICILIĞI SÖZLEŞMESİ

BİLNEX PROGRAMLARI BÖLGE DAĞITICILIĞI - YETKİLİ SATICILIĞI SÖZLEŞMESİ BİLNEX PROGRAMLARI BÖLGE DAĞITICILIĞI - YETKİLİ SATICILIĞI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, bir taraftan NiĢantaĢ Mah. Demiryolu Cad. No:44/B Selçuklu/KONYA adresinde yerleşik Arzutech Bilgisayar

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

Marka: Franchisor un tescilli markası olan Araba Ekspertiz anlaşılır.

Marka: Franchisor un tescilli markası olan Araba Ekspertiz anlaşılır. FRANCHISING (İMTİYAZ) SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1: TANIM Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(Değişik:RG-28/5/2014-29013) KSK Logosu

(Değişik:RG-28/5/2014-29013) KSK Logosu (Değişik:RG-28/5/2014-29013) Ek 1 KSK Logosu Akreditasyon Kurumunun Markası İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI Kuruluş Kodu : TR.İTU. Sertifika Numarası : TR.İTU. - Revizyon no ve tarih : Üretici/Üretici

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI Ek 1 Yetkilendirilen Kuruluşun Logosu Akreditasyon Kurumunun Logosu İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI Kuruluş Kodu : TR.İTU. Sertifika Numarası : TR.İTU. - Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis Adı (Sertifikasyon

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI

İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI Ek 1 Yetkilendirilen Kuruluşun Logosu Akreditasyon Kurumunun Logosu İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKASI Kuruluş Kodu : TR.İTU. Sertifika Numarası : TR.İTU. - Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis Adı (Sertifikasyon

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. : 1/7

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. :  1/7 Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: A-İZOTERMO TERMAL YALITIM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adres : Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi No: 289/21 Pendik/İSTANBUL Ticaret Sicil No : 55798-5 Vergi Dairesi : PENDİK

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Tanzim Tarihi Vade Tutar No 740,00 TL 2286

Tanzim Tarihi Vade Tutar No 740,00 TL 2286 740,00 TL 2286 emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız YEDİYÜZKIRK TL ödeyeceğiz. Bedeli nakten ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde 1 740,00 TL 2286 emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız YEDİYÜZKIRK TL ödeyeceğiz.

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ TESİS İŞLETME KARŞILIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu sözleşmeye; bir taraftan Atatürk Mah. 603.Sk.13/B Ayışığı Sitesi Esenyurt-İstanbul adresinde bulunan Ayışığı Sitesi Yönetimi

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır.

c) MBYS nin gerekli görmesi halinde, yazılım ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve ÜYE ye otomatik olarak yansıtılacaktır. MUHASEBE BÜRO YÖNETİM SİSTEMİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Muhasebe Bürosu Yönetim Sistemi (MBYS) DATAKONTROL ENF. TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ile, Üye arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Bir tarafta Büyük İstanbul Otogarı No: 49 / 50 Bayrampaşa / Esenler / İstanbul adresinde mukim İSTANBUL METRO TURİZM SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ (ki bundan sonra

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ŞEKEROĞLU GROUP GIDA İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ KAHVEMO KAHVE EVİ (KIOSK) FRANCHİSE SÖZLEŞMESİDİR.

ŞEKEROĞLU GROUP GIDA İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ KAHVEMO KAHVE EVİ (KIOSK) FRANCHİSE SÖZLEŞMESİDİR. ŞEKEROĞLU GROUP GIDA İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ KAHVEMO KAHVE EVİ (KIOSK) FRANCHİSE SÖZLEŞMESİDİR. FRANCHİSİNG: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan

Detaylı