Ariba Cloud Services İçin Hizmet Düzey Programı. Güvenlik Diğer Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ariba Cloud Services İçin Hizmet Düzey Programı. Güvenlik Diğer Konular"

Transkript

1 Ariba Cloud Services İçin Hizmet Düzey Programı Hizmete Erişilebilirlik Garantisi Güvenlik Diğer Konular 1. Hizmete Erişilebilirlik Garantisi a. Uygulanabilirlik. Hizmete Erişilebilirlik Garantisi, ilgili Çözüme aittir. "Çözüm" veya "Hizmet", Müşteri (veya "Siz") ile Ariba veya başka bir SAP şirketi arasındaki bir sözleşmede tanımlandığı şekilde, Müşterinin kendisi ve burada listelenen Hizmetlere erişim amacıyla yararlandığı ilgili veri merkezi için kullanıldığı ve Müşteri tarafından ödendiği takdirde, aşağıdaki ürünleri ifade eder ve içerir: "SAP", Hizmet için sözleşme yaptığınız SAP şirketini ifade eder. b. Garanti. i. Yüzde. Hizmet, bir takvim ayı üzerinden hesaplandığı üzere, haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati boyunca, toplam sürenin %99,5'i boyunca erişilebilir olacaktır ("Hizmete Erişilebilirlik Garantisi"). %99,5 lik Hizmete Erişim Garantisi, yılda (= 0,995 * 60 * 24 * 365) dakika çalışma süresine karşılık gelir. ii. Yerine Getirilememesi Durumunda Telafi. Hizmetin, Hizmete Erişilebilirlik Garantisi'ni yerine getirememesi durumunda, SAP, Müşterinin hesabına, aşağıdaki formüle göre Toplam Alacak Birimi işler. Müşteri bu Alacak Birimlerini ileride SAP den yapacağı bir alışverişte kullanabilir. (A) Hesaplama. Toplam Alacak Birimi sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır: Toplam Alacak Birimi = [Erişilemeyen Süre (yukarıya yuvarlanarak hesaplanan dakika sayısı)] X Dakika Başına, Ödenmiş Yıllık Abonelik Ücretleri (yalnızca o Çözüm için). "Erişilemeyen Süre", Hizmetin, Hizmete Erişilebilirlik Garantisini yerine getiremediği süre anlamına gelir. Erişilemeyen Süre, yalnızca Müşterinin abone olduğu ürün(ler) için kullandığı veri merkezinde oluşan erişim kesintisini kapsar. "Alacak Birimi". Alacak Birimi, Müşterinin ilgili Çözüm için SAP ye ödediği döviz cinsindeki para birimini temsil eder (Avro, ABD Doları vb.). Bir Alacak Birimi, bir para birimine eşittir. Örneğin Müşteri ABD Doları cinsinden ödeme yapmışsa, bir Alacak Birimi 1,00 ABD Doları'na eşit olur.

2 "Yıllık Dönem", Müşterinin ilgili çözüme aboneliğinin yıldönümüne kadar olan on iki aylık dönem anlamına gelir. Örneğin Müşteri 1 Ocak 2015 ten başlayarak iki yıl boyunca bir Hizmete abone olarak işlem yaparsa, Yıllık Dönemler (a) 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 arası ve (b) 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 arasıdır. "Dakika Başına, Önceden Ödenmiş Yıllık Abonelik Ücreti", Müşterinin ilgili Hizmet için SAP ye ödediği ve yıllık (=60*24*365) dakikaya bölünen tutardır. Not: Müşteri Aralık 2006 dan önce belirli Ariba yazılım ürünlerinin lisansını aldıysa ve Ariba Network kullanımını Teknik Destek Hizmetleri Ücretlerinin bir parçası olarak Temel Hizmetler şeklinde alıyorsa, Teknik Destek Hizmet Ücretleri, Yıllık Abonelik Ücretinin hesaplanması amacıyla kullanılır. c. Planlı Çalışma Kesintileri. SAP gerekirse Çözüm için düzenli bakım ve sistem yükseltmeleri amacıyla, çalışmanın kesintiye uğrayacağı zamanlar belirleyebilir ("Planlı Çalışma Kesintileri"). SAP, ticari çıkarları mümkün olduğunca gözeterek, bakım ve sistem yükseltme zamanlamalarını trafiğin en yoğun olduğu zamanların dışında yapmak için gereken çabayı gösterecektir. Genelde bu bakım ve sistem yükseltme işlemleri Cumartesi günleri Pasifik Saati'yle 08:00 ile 20:00 (TSİ Cumartesi 18:00 - Pazar 06:00) arasında yapılır ("Bakım Aralığı"). SAP bu Bakım Aralığı süresini uzatma veya değiştirme hakkını saklı tutar. SAP, ticari çıkarları mümkün olduğunca gözeterek, Planlı Çalışma Kesintilerini en az 72 saat önceden Müşterilere bildirmek için gereken çabayı gösterecektir. d. İstisnalar. Erişilemeyen Süre hesaplamasına şu durumlar dahil edilmez: (i) Müşteriye en az bir iş günü önceden bildirilmiş olan Planlı Çalışma Kesintileri; (ii) SAP den kaynaklanmayan erişim kesintileri (SAP nin doğrudan kontrolünde olmayan nedenlerle, örneğin üçüncü bir tarafın kontrolündeki ekipman veya yazılım nedeniyle gerçekleşen arızalar) ve (iii) Müşterinin talebi üzerine yapılan veya Müşterinin önceden kabul ettiği erişim kesintileri. Verilerini Hizmete iletmede yeterli kontrolü sağlamak, bu iletimleri izlemek ve Hizmete erişimdeki tüm aksaklıkları, başladıkları andan itibaren beş (5) gün içinde SAP ye bildirmek tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. İlgili veri işleme ve iletim parametrelerinin belirlenmesi, tüm veri giriş-çıkışlarının doğru ve tam olup olmadığının denetlenmesi tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. 2. Güvenlik Unsurları Hizmet şu güvenlik unsurlarını içerir: a. Fiziksel Güvenlik. Hizmet ya SAP'nin kontrolünde veya üçüncü bir tarafa ait, tesis dışı, güvenli bir ortamda bulunur. Hizmeti oluşturan donanıma, yazılıma ve diğer bileşenlere yalnızca yetkili personel erişebilir. SAP, erişilebilirliği maksimum düzeyde tutmak için yeterli özelliklere sahip sunucular kullanmaktadır.

3 b. Acil Durumda Kurtarma. Hizmette, SAP nin bu Hizmet Düzeyi Programında anlatılan Hizmete Erişilebilirlik Garantisini yerine getirmesini sağlayacak bir acil durum kurtarma planı kullanılır. c. Veri Güvenliği. Hizmet kullanılarak yapılan işlemler, kaybı önlemek amacıyla baştan bir veritabanında depolanır. Sistemlerdeki tüm Müşteri Verileri her gün yedeklenir. Yedeklemeler, üçüncü tarafa ait, başka bir yerde depolanır. Yedeklemeler, Müşterinin kayıt ve hesap bilgilerini içerir. Hizmette belirli aralıklarla koruyucu bakım yapılır. Bu koruyucu bakım, trafiğin en yoğun olduğu saatlere denk gelmeyecek şekilde zamanlanır. Gerektiğinde, bakım yapılırken işlem kuyrukları bekletilir ve bakım sona erince işlemleri devam eder. SAP den teknik bir sorunu gidermesi istendiği ve İşlem belgesine erişmesi gerektiği durumlar dışında, İşlemi yalnızca İşleme dahil olan kuruluşlar görebilir. Gerektiğinde [1], Hizmet, İşlem yönlendirmeyle ilgili kritik yazılım alt sistemlerinin tümünün fazladan kopyasını alabilir. Bu fazla kopyalar hata sırasında yük devretmeyi devreye sokarak, Hizmetin olabilecek en az miktarda kesintiye uğramasını sağlar. d. Hizmet Güvenliği. SAP, Çözümün izinsiz kullanımını en düşük düzeye indirmek ve önlemek için, piyasadaki mevcut güvenlik yazılım, donanım ve tekniklerini uygular. Bunlar, güvenlik duvarları, izinsiz giriş algılama yazılım araçları ve Çözüm kullanımının izlenmesini içerir. Hizmet, etkileşimli kullanıcı oturumlarında kimlik doğrulama da uygular. Hizmet, güvenliği artırmak amacıyla HTTPS (SSL (Güvenli Yuva Katmanı) üzerinden HTTP) kullanır. SSL güvenlik protokolü, TCP/IP bağlantıları için veri şifreleme, sunucu kimlik doğrulaması, mesaj bütünlüğü ve isteğe bağlı olarak istemci kimlik doğrulaması sağlar. Çözümün Web sunucuları SSL bağlantılarını etkinleştirmek için bir sunucu dijital sertifikası kullanır. e. Denetçi Tarafından Doğrulama. SAP nin, bu belgenin yayın tarihinden itibaren mevcut olan, Hizmetleri barındırdığı veri merkezleriyle ilgili olarak, Hizmete ilişkin taahhütler yılda en az bir kez olmak kaydıyla, bilinen bir üçüncü taraf denetçi tarafından denetlenerek SAP nin Güvenlikle ilgili bu taahhütlerindeki performansı doğrulanır. Lütfen, SAP birimi Ariba ya verilen WebTrust mührüne bakın. Hizmetleri barındırmak için daha sonra yeni bir veri merkezi kullanıma sokulduğu takdirde, SAP bu veri merkezini de yapılacak ilk denetim kapsamına dahil eder.

4 3. Diğer Konular a. Hizmet Bütünlüğü. Müşteri: (i) Çözümün doğru bir şekilde çalışmasına müdahale edecek veya etmeye teşebbüs edecek cihaz, yazılım veya teknik kullanmayacağını; (ii) Hizmette virüs, hata, iptal botu, solucan, Truva Atı veya başka bir zararlı öğe içeren bir şey yayınlamayacağını ve bunları Hizmete göndermeyeceğini; (iii) Hizmette diğer kullanıcıları olumsuz etkileyecek, uygun olmayan veya orantısız derecede büyük yük getiren işlemler yapmayacağını; (iv) Müşteriye Ariba'nın veya SAP nin geçerli bir parola vermediği, parola korumalı Hizmet bölümlerine erişmek için yinelenen otomatik girişimlerde bulunan cihaz veya teknoloji kullanmayacağını kabul eder. Müşteri, SAP'nin önceden yazılı iznini almadan, başkalarına Müşteri parolasını kullandıramaz. Ayrıca, Müşteri, Çözümden yüklenerek temin edilen, SAP ye ait olmayan, herhangi bir kaynaktan ve türden, yazılımların virüs, solucan, Truva Atı veya benzeri, bulaşıcı ya da zarar verecek özelliklere sahip kod veya kusur taşımayacağı garantisini SAP nin vermediğini ve veremeyeceğini kabul eder. Müşteri, SAP nin, Hizmet kullanımıyla ilgili bazı eylemleri (içerik kaldırma, belirli verileri yönlendirmeyi reddetme vb.) yasal açıdan gerekli gördüğü durumlarda bu eylemleri uygulama hakkına sahip olduğunu, ancak uygulama zorunluluğu olmadığını kabul eder. b. Dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla, bu belge başka dillere çevrilebilir. Bu çevirilerden kaynaklanan belirsizlikler olursa, İngilizce sürümün esas alınacağını lütfen unutmayın. c. BU BÖLÜM 1'DE BELİRTİLEN HİZMETE ERİŞİLEBİLİRLİK AÇIK GARANTİSİ HARİCİNDE, BU BELGE, (I) ÇÖZÜMÜN UYGUNLUĞU, ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAŞKA BİR BEYAN VEYA GARANTİ TEŞKİL ETMEZ; (II) TARAFLAR ARASINDA İMZALANMIŞ HİÇBİR ANLAŞMADAKİ DİĞER AÇIK GARANTİLERİ DARALTMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA GEÇERSİZ KILMAZ. Bölüm 1'de belirtilen tazminler, yukarıdaki bölüm 1'de belirtilen garantilerin yerine getirilememesi durumunda Müşterinin alacağı tek ve münhasır tazminat olup, SAP nin yükümlülüğü bu tazminattan ibarettir. [1] Ariba nın kendi tesisinden sunduğu bir ürünü kullanırsanız ve size tahsis edilmiş ayrı bir uygulamayı Ariba nın veya SAP nin barındırması Barındırma Hizmetleri satın alırsanız,

5 Ariba nın/sap nin bu barındırmayı SAP alt yüklenicisi AT&T ile yapması durumunda bu madde geçerli değildir. Bundan farklı olarak, AT&T barındırma hizmeti, tüm kritik yazılım alt sistemlerinin fazladan bir kopyasını çıkarmaz, ancak Hizmet, Hizmete Erişim Garantisi yüzdesi korunarak verilir. Bu Barındırma Hizmetlerini alan çoğu müşteri için AT&T den yararlanılmadığına dikkat edin. SLP 1 Mart 2014

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma NATRO Communication Ltd. (Serbest

Detaylı

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Bu lisans koşulları ( anlaşma ), Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1.1.- SERVİS SAĞLAYICI : BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmenin

Detaylı

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, KURUMSAL ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma TIMECOM BİLGİSAYAR YAZILIM BASIN

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU Bu satış formu Akdeniz Bilgisayar güvenlik iletişim ve internet hizmetleri ile müşteri arasında karşılıklı hüküm ve sorumlulukların anlaşılması açısından imzalanmıştır.

Detaylı

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING)

WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ (WEB, VERİTABANI ve BAYİ HOSTING) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, Hosting35 şirket ünvanı ile Yavuz Kağan YEĞİN (1715 Sk. No:37 D:7 Karşıyaka - İZMİR) adreslerinde yürüten

Detaylı

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2004 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Vali Konağı cad. no:147/14 34365 Nişantaşı / İstanbul Türkiye Tel: 212-296 81 46 Fax:

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

UPS Teknoloji Anlaşması

UPS Teknoloji Anlaşması UPS Teknoloji Anlaşması Genel Hüküm ve Koşullar Son Kullanıcı Hakları UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASI Sürüm UTA04072012 BU UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASININ AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.!

ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.! HİZMET SÖZLEŞMEMİZ ÖNEMLİ: SUNUCULARIMIZDA BARINMA ŞARTLARINI İÇEREN SÖZLEŞME METNİNİ OKUMADAN ÜRÜNLERİMİZİ SATIN ALMAYINIZ.! Tarafları ve Konusu Bu kullanım sözleşmesi BeyazDC internet sitesinde belirtilen

Detaylı

DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ. 1. Tarafları ve Konusu. 2. Hesap Açılışı

DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ. 1. Tarafları ve Konusu. 2. Hesap Açılışı DOMAİN HİZMETLERİ GENEL HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE DOMAİN HİZMETLERİ ARASINDA TÜM HİZMETLERİN

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler)

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Timecom

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir.

En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir. Behance Kullanım Şartları En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir. Behance web sitelerini veya hizmetlerini ( Hizmetler ) kullanımınız işbu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı