KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu"

Transkript

1 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu 1

2 FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) 29/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kanun ile Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan Kurumumuzun 12 Aralık Mayıs 2013 tarihleri arasında belirtilen konu başlıkları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler aşağıda yer almaktadır. 1- Personel İşleri - TBMM Genel Kurulu nca seçilen Kamu Başdenetçimiz Sn. M. Nihat ÖMEROĞLU TBMM Genel Kurulunda yemin ederek 02/12/2012 tarihinde görevine başlamışlardır. - Kamu Denetçilerimiz Sn. Zekeriya ASLAN, Sn. Mehmet ELKATMIŞ, Sn. Serpil ÇAKIN, Sn. Abdullah Cengiz MAKAS ve Sn. Muhittin MIHÇAK ise TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonda yemin ederek 11/12/2012 tarihlerinde görevlerine başlamışlardır. - Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa TUTULMAZ 03/01/2013 tarihinde göreve başlamıştır. - Kamu Denetçiliği Uzmanlarının kurumlar arası geçiş yoluyla 67 sinin atamaları yapılmış ve 64 tanesi göreve başlamıştır. Ayrıca, Kurumumuzun ana faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2 Uzman geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. - Kurumsal yapılanmada yer almak üzere geçici görevlendirme ile Adalet Bakanlığından 1 Tetkik Hakimi, Başbakanlık tan 2 Uzman çalışmalarda bulunmaktadır. - Genel Sekreterlik bölümünde çalışmak üzere kurumlar arası geçiş yoluyla 1 Hukuk Müşaviri, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Bilgisayar İşletmeni ile 1 Memurun atamaları yapılmış olup, fiili olarak göreve başlamışlardır. 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 4 Memurun Kurumlarından muvafakatları istenmiştir. Ayrıca, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Gelir Uzmanı, 1 Şef ve 1 memur geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. - Ancak, genel olarak personel konusunda yeterli destek alınmamıştır. - İhtiyaç duyulan kadroların iptal ve ihdası için çalışmalar başlatılmış olup, sonuçlanma aşamasındadır Ocak 2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sınavı yapılması için ÖSYM ile protokol hazırlanmaktadır. 2- Hizmet içi Eğitimler Mart 2013 tarihlerinde TODAİE de Kamu Denetçiliği Uzmanlarına yönelik olarak oryantasyon eğitimi verilmiştir Mart 2013 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığında Kamu Denetçiliği Uzmanlarına yönelik olarak Avrupa Birliği konusunda eğitim verilmiştir Nisan-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde Kamu Denetçiliği Uzmanlarına Hizmet İçi Eğitim programı kapsamında çeşitli konularda eğitim verilmeye devam etmektedir Nisan 2013 tarihinde başta yönetici asistanları ve danışma personeli olmak üzere yardımcı hizmetlerde görev yapan diğer personele protokol ve halkla ilişkiler eğitimi verilmiştir. 2

3 3- Mevzuat Çalışmaları - Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 19/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - İmza Yetkileri Yönergesi 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. - Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. - Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 24/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanmıştır. 4- Destek Hizmetleri - Kurumumuz geçici olarak 02/12/2012 tarihinden 21/03/2013 tarihine kadar Kamu Gözetimi, Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumunda (KGK) hizmet vermiştir. - 21/03/2013 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının binasına taşınılmıştır. - Kurumun kalıcı olarak hizmet vereceği bina (Sayıştay Ek Binası) tahsis edilmiş ve TBMM nin destekleri ile tadilata ilişkin proje ihalesi sonuçlanmıştır. 5- Yardımcı Personele Yönelik Hizmet Alımları - Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere doğrudan temin yoluyla araç kiralaması yapılmıştır. - Güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, temizlik personeli, danışma ve santralde görev yapan personel ile sekreter ihtiyacı karşılanmıştır. 6- Şikayet Başvuruları - Kurumumuz tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak üzere şikayet bürosu ile Dağıtım bürosu kurulmuş ve 29/03/2013 tarihi itibariyle elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi (online olarak) aracılığı ile şikayet başvuruları alınmaya başlanmıştır. - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak kimlik paylaşım sistemi ile entegre olunmuştur. 7- Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar - Kurumumuzun başvuruları almaya başlayacağı tarih olan 29 Mart 2013 tarihinden önce Avrupa Birliği Büyükelçilerine yönelik bir tanışma programı hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, Kamu Başdenetçisi Sn. M. Nihat Ömeroğlu nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Jean-Maurice Ripert ve AB üye ülkeleri Büyükelçileri onuruna 21 Mart 2013 tarihinde JW Marriott Otel de bir öğle yemeği düzenlenmiştir. Yemeğe Büyükelçiler tarafından yüksek oranda bir katılım gerçekleştirilmiş ve Basının organizasyona ilgisi üst düzeyde olmuştur. 3

4 - Tanıtım amaçlı ve şikayet başvurularının alınmaya başlandığına ilişkin billboard ile 4 farklı dilde afiş hazırlanmış, uygun görülen yerlere asılması için tüm valiliklere gönderilmiştir. - Kamu spotu hazırlanmış ve ulusal medyada yayımlanmak üzere RTÜK aracılığı ile ilgili yerlere gönderilmiştir. - Kamu Başdenetçimiz Sn. M. Nihat ÖMEROĞLU, 25-26/03/2013 tarihlerinde İstanbul da ileri gelen medya temsilcilerini ziyaret etmiştir. - Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı, işbirliğinde yürütülen Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü projesi kapsamında 05/02/2013 tarihinde Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü konulu Yüksek Düzeyli Konseyine katılım sağlanmıştır. - TODAİE tarafından Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen II. Kamu Etiği Kongresi ne katılım sağlanmıştır Eylül 2013 tarihleri arasında kamuoyunda ve uluslararası düzeyde Kurumumuzun farkındalığının artmasına yönelik olarak Avrupa Ombudsmanlarının da davet edileceği Uluslararası etkinlik planlamış ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 8- Kurumsal yapılanma - 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Kamu Başdenetçiliği Makamı Olur u ile Kurum örgüt yapısı tamamlanıncaya kadar idari teşkilata ilişkin hizmet/faaliyet verecek, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Halkla İlişkiler, Medya ve Dış İlişkiler Birimi, Destek ve Bilgi İşlem ile Hukuk Birimleri oluşturulmuş, birimlere birim sorumluları ve personel görevlendirmeleri yapılarak fiili olarak hizmete geçilmesi sağlanmıştır. - 19/03/2013 tarihinde Kurumsal Kültürün oluşması ve kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 27. katında tüm personelin katılımıyla tanışma toplantısı yapılmıştır. - Etik Komisyonu oluşturulmuş ve komisyonda görevli bulunanlara tebliğ edilerek Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir. - Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. - Kurumumuz çalışanlarının psikolojik tacizden (mobbing) korunması amacıyla 20/05/2013 tarihli iç genelge yayımlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak, 5 yıllık amaç ve hedefleri ile misyon ve vizyonu içeren Kurumumuzun Stratejik Plan için Kalkınma Bakanlığına takvim konusunda görüş sorulmuş ve takvimi uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 9- Bilgi işlem - Kurumsal hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan donanımsal malzemeler temin edilmiş, Kurumun internet hizmeti fiber optik sistemle karşılanmış, ayrıca alt yapı elden geçirilerek, kablolama, bir adet mail sunucusu için HP marka server temin edilerek tüm katlara ve odalara internet hizmeti verilmektedir. - Kurumsal Web sitesi için isimli domain adresleri alınmış olup 28/03/2013 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. - SSL sertifikası ile web sayfası ve e-başvuru sisteminin güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca, kurumsal e-posta adresleri tanımlanarak personelin kullanımına sunulmuştur. 4

5 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bilgi edinme başvuruları elektronik olarak web üzerinden de alınmaya başlanmıştır. 10- Bütçe yılı için ek bütçe talebi oluşturularak Maliye ve Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Yatırım ve cari bütçeler ihtiyaç oranında alınmıştır. 11- Dış İlişkiler - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kurumumuz faaliyete geçmeden önce TBMM Başkanlığınca takip edilmekte olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesinin Kurumumuza devri tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eşleştirme (twinning) ve Teknik Yardım (technical assistance) olmak üzere 2 bileşen bulunmaktadır. Eşleştirme sözleşmesine ilişkin seçim süreci tamamlanmış ve İspanya-Fransa Ombudsmanlarının kurduğu konsorsiyumun teklifi uygun bulunmuştur. Önümüzdeki 4 ay içerisinde sözleşmenin hazırlanarak uygulama aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan, Teknik Yardım sözleşmesinin Şartnamesinin revize edilerek güncellenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. - Avrupa Birliği 2013 İlerleme Raporu na ilişkin çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuzun görev alanına giren konulara ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin gerekli bilgiler (Türkçe ve İngilizce olarak) ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Kurumumuz faaliyetlerinin 2013 İlerleme Raporunda olumlu bir şekilde değerlendirilmesi için azami gayret sarf edilmektedir. - AB Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Siyasi İstişare toplantısı kapsamında Avrupa Birliği nin ilgili kurumları tarafından Kurumumuza yönlendirilen Sualnamelere ilişkin cevaplar (Türkçe ve İngilizce olarak) hazırlanmış, ve Bakanlığa gönderilmiştir. - Ülke Strateji Belgesine ilişkin yapılan çalışmalara katılım sağlanmış ve Sektörel Öncelikler Belgesi doğrultusunda hazırlanan Kurum görüşümüz (Türkçe ve İngilizce olarak) AB Bakanlığına iletilmiştir. - Avrupa Birliği-Türkiye 121. Ortaklık Komitesi toplantısına ilişkin Kurumumuz görüşleri Türkçe ve İngilizce hazırlanarak AB Bakanlığına iletilmiştir. - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Grubu Başkanı Sn. Nursuna Memecan başkanlığında, ilgili Raportör Sn. Jordi Xucla ve ekibinden oluşan heyetin Avrupa da Ombudsmanlık Kurumunun Güçlendirilmesi başlıklı rapor hazırlıkları kapsamında 04 Nisan 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmesinin ardından Rapor çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda Kurum faaliyetleri hakkında heyete bilgi verilmiş ve müteakip çalışmalar yakından takip edilerek hazırlanan taslak Rapora ilişkin Kurum görüşlerimiz AKPM Sekretaryasına iletilmiştir. Rapor, AKPM Hukuk ve İnsan ve İnsan Hakları Komisyonunun Mayıs 2013 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanacaktır. - Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği ile kurumsal bağlamda yakın ilişkiler tesis edilmiş ve yapılan karşılıklı ziyaretler neticesinde iki Kurumu da ilgilendiren ortak konularda işbirliğine gidilmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu kapsamda, UNICEF ile bir Ortak Çalışma Programı hazırlanarak işbirliğinin kapsamı belirlenmiş ve akabinde imzalanan Protokol ile; eğitim, çalıştay, seminer vb. konularda kullanılmak üzere Kurumumuza $ lık bir bütçenin tahsis edilmesi sağlanmıştır. 5

6 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkililerinin Kurumumuza gerçekleştirdikleri ziyaret neticesinde kurumlararası işbirliğinin tesis edilmesi yönünde mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, ortak konularda birlikte çalışmaya imkan sağlayacak çalışma grupları oluşturulabilecektir. - Uluslararası kurum ve kuruşların üst düzey yöneticileri ile Türkiye de mukim yabancı ülke temsilcileri Kurumumuza farklı zamanlarda ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Ziyaretçilere, Kurumumuzun görev alanı ve faaliyetleri hakkında detaylı malumat verilmiştir. - Kamu Başdenetçisi M.Nihat Ömeroğlu, Mayıs 2013 tarihleri arasında Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel de bir dizi temaslarda bulunmuş ve bu kapsamda; Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Sn. Stefan Fule, Avrupa Ombudsmanı Sn. Nikiforos Diamandouros ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sn. Ria Oomen-Ruijten başta olmak üzere; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı, Lüksemburg Ombudsmanı ve Belçika Ombudsmanı ve STK temsilcileri ziyaret edilmiştir. - Kamu Denetçisi Zekeriya Aslan başkanlığındaki heyet, Nisan 2013 tarihlerinde Danimarka; Kamu Denetçisi Serpil Çakın başkanlığındaki heyet, Nisan 2013 tarihlerinde Norveç; Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış başkanlığındaki heyet, Nisan 2013 tarihlerinde Polonya; Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas başkanlığındaki heyet, 29 Nisan-2 Mayıs 2013 tarihlerinde İngiltere ve Kamu Denetçisi Muhittin Mıhçak başkanlığındaki heyet, Nisan 2013 tarihlerinde İsveç Ombudsmanlık Kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. - Kamu Denetçisi Sn. Mehmet Elkatmış, Nisan 2013 tarihlerinde Berlin de gerçekleştirilen İyi Yönetişim Sempozyumu na konuşmacı olarak katılmıştır. Kamu Denetçisi Sn. Abdullah Cengiz Makas, Avrupa Konseyi tarafından Mayıs 2013 tarihlerinde Strazburg da düzenlenecek olan Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Semineri (ECRI) ne katılım sağlayacaktır. - Kurumumuzun başvuruları almaya başlayacağı tarih olan 29 Mart 2013 tarihinden önce Avrupa Birliği Büyükelçilerine yönelik bir tanışma programı hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, Kamu Başdenetçisi Sn. M. Nihat Ömeroğlu nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Jean-Maurice Ripert ve AB üye ülkeleri Büyükelçileri onuruna 21 Mart 2013 tarihinde JW Marriott Otel de bir öğle yemeği düzenlenmiştir. Yemeğe Büyükelçiler tarafından yüksek oranda bir katılım gerçekleşmiş ve Basının organizasyona ilgisi üst düzeyde olmuştur Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uluslararası sempozyuma ilişkin Tertip Komitesi kurularak taslak davetli listesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, taslak program çerçevesinde Avrupa ülkeleri Ombudsmanları ve diğer yurtdışı davetlilerle temasa geçilmeye başlanmıştır. - Uluslararası Ombudsmanlık Ağlarına (Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü, Avrupa Ombudsmanlık Ağı, ENOC, vb.) katılıma ilişkin imkanlar araştırılmakta ve bu bağlamda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. - Kurumumuzun görev alanına giren konularda yayımlanan raporlar ve ilgili belgeler araştırılmakta, tercüme edilmekte ve raporlanarak Kurum faaliyetlerine sunulmaktadır. 12- Bilgi Edinme İşleri sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, söz konusu tarihler arasında posta yoluyla da oniki adet başvuru yapılmış olup yapılan başvurular süresi içerisinde cevaplandırılmıştır. 6

7 BİLGİ NOTU Kurumumuza yapılan şikayet başvurularına ilişkin olarak 27/05/2013 tarihi itibariyle dağıtımı yapılan 2072 dosyanın konular itibariyle dağılımı aşağıda yer almaktadır. Şikayet Konusu veya Alanı Sayı Yüzde Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 154 8,4 Ailenin korunması 4 0,2 Bilim, Sanat, Kültür ve Turizm 12 0,7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik ,0 Diğer konu ve alanlar 58 3,2 Eğitim-öğretim, Gençlik ve Spor ,9 Ekonomi, Maliye ve Vergi ,9 Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret 44 2,4 Engelli Hakları 29 1,6 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 13 0,7 İnsan Hakları 82 4,5 Kadın ve Çocuk Hakları 23 1,2 Kamu Personel Rejimi ,3 Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler ,2 Mülkiyet Hakkı 104 5,6 Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları 10 0,5 Orman, Su, Çevre ve Şehircilik 43 2,3 Sağlık 32 1,7 Sosyal Hizmetler 23 1,2 Ulaştırma, Basın ve İletişim 38 2,1 TOPLAM ,0 7

8 Sayı Sayı 8

9 Sayı Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik Ailenin korunması Bilim, Sanat, Kültür ve Turizm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Diğer konu ve alanlar Eğitim-öğretim, Gençlik ve Spor Ekonomi, Maliye ve Vergi Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret Engelli Hakları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İnsan Hakları Kadın ve Çocuk Hakları Kamu Personel Rejimi Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler Mülkiyet Hakkı Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları Orman, Su, Çevre ve Şehircilik Sağlık Sosyal Hizmetler Ulaştırma, Basın ve İletişim

10 KAMU DENETÇİLERİNE GÖRE BAŞVURULAR Denetçi Dağıtılmış Dosya Sayısı A.Cengiz MAKAS 1016 Muhittin MIHÇAK 565 Mehmet ELKATMIŞ 262 Zekeriya ASLAN 159 Serpil ÇAKIN 70 Toplam 2072 Dağıtılmış Dosya Sayısı 159; 8% 262; 13% 565; 27% 70; 3% 1016; 49% A. Cengiz MAKAS Muhittin MIHÇAK Mehmet ELKATMIŞ Zekeriya ASLAN Serpil ÇAKIN 10

11 KARAR TÜRLERİ SAYI Gönderme Kararı 88 İncelenemezlik 297 Başvurunun Geçersiz Sayılması 21 Şikayet Kaydının Kapatılması 90 Karar verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar 2 Birleştirme 23 Toplam şikayet başvurusundan 521 için karar verilmiş olup, 1551 dosyanın incelenmesi devam etmektedir. Sayı Gönderme Kararı 297 İncelenemezlik Başvurunun Geçersiz Sayılması Şikayet Kaydının Kapatılması Karar verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar Birleştirme 11

12 BÖLGELERE GÖRE YÜZDESEL DAĞILIM Yüzde 10,6 34,8 5,9 10,4 6,7 6,7 25,0 Akdeniz Doğu Anadolu Ege Güneydoğu Anadolu İç Anadolu Karadeniz Marmara EN YÜKSEK 8 İLİN YÜZDESEL DAĞILIMI Yüzde İstanbul Ankara 24,7 İzmir 41,2 Kocaeli Gaziantep 15,8 Mersin Bursa 2,2 2,5 2,7 2,7 3,8 4,4 Malatya Diğer 12

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

OMBUDSMAN. Sayı: 1 KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİLERİ SEÇİLDİ 29 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

OMBUDSMAN. Sayı: 1 KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİLERİ SEÇİLDİ 29 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU MART 2014 OMBUDSMAN Sayı: 1 KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİLERİ SEÇİLDİ 29 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI ULUSLARARASI KAMU DENETÇİLİĞİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı