TEST Sınıf Soru Bankası IİIS I. c > r s Hücrede, besin maddesi bulunuyor mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST -1. 6. Sınıf Soru Bankası IİIS I. c > r s Hücrede, besin maddesi bulunuyor mu?"

Transkript

1

2 TEST Hücre zarının sahip olduğu özeliklerle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 4. Gelişmiş yapılı canlılardaki hücreler, bitki hücresi ve hayvan hücresi olarak iki gruba ayrılabilir. a çosmı A) İncedir ve kimyasal yapısından dolayı da esnektir. B) Üzerinde çok sayıda geçit bulunur ve madde alış verişini sağlar. C) Her çeşit ve büyüklükteki maddeyi geçirir. D) Canlıdır ve hücrenin gelişmesiyle beraber büyür. Bitki ve hayvan hücreleriyle ilgili olarak; I. Bitki hücreleri köşeli, hayvan hücreleri ise yuvarlak bir şekle sahiptir. II. Bitki hücrelerinde hücre duvarı vardır, hayvan hücrelerinde ise yoktur. III. Bitki hücrelerinde kloroplast, hayvan hücrelerinde sentriyoller vardır. şeklindeki açıklamalardan hangileri doğru olur? 2. Aşağıdaki şekilde, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı kısımları karşılaştırılmıştır. k çotomt A) Yalnız C) İve III B) İv e li D) I, II ve Bitki hücresi Hayvan hücresi 5. Hücrenin özellikleriyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? Bu hücrelerde bulunan N" ve Z organelleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? N organeli A) Kloroplast B) Mitokondri C) Sentriyoller D) Sentriyoller Z organeli Sentriyoller Golgi cisimciği Koful Kloroplast < B) C) D) 6. Çok hücreli canlıdan alınmış bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığını belirlemek için, aşağıdaki sorulardan hangisi kullanılamaz? \Tıdeo Mîürao Hücrelerdeki bazı organeller ile vücudumuzdaki bazı organlar arasında, görev yönüyle benzerlikler bulunmaktadır. Aşağıdaki organ - organel eşleştirmelerden hangjsj?bu benzerliğe örnek verilebilir? A) B). Hücre, dış kısmında hücre duvarı taşıyor 9 ^ * mu? İrem Hücre, bazı organellerinin çalışmasında güneş ışığını kullanıyor mu? IİIS I Kan damarı Mide Salgı bezi A) E. retikulum Lizozom Golgi B) Sentriyoller Ribozom Lizozom C) Koful Golgi E. retikulum D) E. retikulum Koful Mitokondri Aylin c > r s Hücrede, besin maddesi bulunuyor mu? Deniz D) Hücre, köşeli bir yapıya sahip mi? Davut 6. Sınıf Soru Bankası

3 X : Besinlerden salgı maddelerini üretip, paketler. Y : Hücredeki büyük yapılı besinleri parçalar. Z : Hücrenin ihtiyaç duyduğu proteinleri sentezler. Yukarıdaki hücresel görevleri yapan organel çeşitleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? X A) 1 Ribozom Mitokondri Golgi B) H Golgi Ribozom Lizozom C) i Kloroplast Golgi Koful D) Golgi Lizozom Ribozom 1 0. Bir canlıya ait üç hücrenin bazı özellikleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hücre Ribozom Mitokondri Kloroplast X + + Y Z + + Tablodaki X, Y ve Z hücreleri arasında, hangi bireyin belirttiği özellik farklılık oluşturur? A)f5. -^Kendi besinini yapar. Deniz B) Besinleri parçalayarak enerji üretir. 1 -< Buket Güneş ışığı kullanarak besin sentezi yaparlar. Bitki hücresinde bulunan bazı yapıların görevleri, aşağıdaki şekilde verilmiştir. Selman Dış ortamla madde alışverişi yapar. L (Hücreye dayanıklılık sağlar ve dış etkilerden korur) x (Hücrenin madde alış verişini yapmasını sağlar.) Y (Hücrenin besinlerden enerji üretmesini sağlar.) Z (Hücrenin güneş ışığını emerek besin sentezlemesini sağlar.) Bu etkinliğe sahip yapılardan hangileri bitki ve hayvan hücresinde ortaktır? 11. Aşağıda verilen canlılık özelliklerinden hangisi, farklı canlıların hücreleri arasında ortak değildir? A) Yaşam süreci sırasında büyüme ve gelişme B) Çekirdek ve organelleri bulundurma C) Bölünerek çoğalma D) Protein sentezi yapma A) L ve X B) L ve Z C) Y ve Z D) X ve Y Hücre zarları, hücreyi bulunduğu ortamdan ayırır ve içerdiği moleküllerin yapı ve diziliş şeklinden dolayı, hücrelere bazı özellikler kazandırır. Aşağıdakilerden hangisi, sadece canlı hücrelerin zarlarında bulunan özelliklere örnek verilebilir? A) Esnek yapıda olma B) Seçici geçirgen olma ve hücreye giren maddeleri kontrol etme C) İnce ve yarı saydam olma, böylece ışığın hücreye girmesini sağlama D) Üzerinde por bulundurma İÜ cöztmo 12. Ayşenur, bir bitkiden aldığı doku kesitini mikroskopta incelediğinde, şekilde belirtilen görüntüye ulaşıyor. Mikroskop Görüntü Ayşenur un gördüğü canlı yapısının tanımı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) "Hücredeki farklı görevleri yapan organelleri gösteren yapıdır. B) Aynı görevi yapan hücrelerin oluşturduğu yapıdır. C) Farklı dokuların oluşturduğu canlı yapısıdır. D) Farklı organların oluşturduğu canlı yapısıdır.

4 TEST - 2 cüzümü Hücrelerde bulunan bazı organeller, aşağıda görevlerini anlatmışlar. * Salgı maddelerini oluşturur, kesecikler halinde paketlerim. # Maddelerin sitoplazmada taşınmasını sağlarım. A» Hücre için enerji üretirim. Hücrenin sindirim sistemiyim. Belirtilenlere göre organellerden hangisi yanlış olarak eşleştirilmiştir? A) Golgi cisimciği B) # ** Endoplazmik retikulum C) * Mitokondri D)»» Kloroplast 4. Bitki hücrelerinin dış etkilere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayan hücre yapısı hangisidir? & CöiMı A) Hücre duvarı C) Koful B) Kloroplast D) Hücre zarı 5. Yapısında sentriyoller bulunan bir hücrede, aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi bulunmaz? Enerji üretir Besin ve oksijen üretir B) D) 2. Hücrenin etrafını çeviren koruyucu olan örtüye hücre zarı denir. Hücrelerin zarları arasında, aşağıda verilen özelliklerden hangisi bulunmaz? Salgı üretir Madde taşır A) Mineral veya tuzlardan meydana gelme B) Hücrenin çeşitli dış etkilerden ve yabancı maddelerden korunmasını sağlama C) Üzerinde por denen açıklıklardan bulundurma D) Seçici geçirgen bir yapıya sahip olma Farklı canlılara ait olan 3 hücrede, bazı yapıların bulunma durumu şemada verilmiştir. Hücre çeşidi Hücre duvarı Golgi Kloroplast Mitokondri X Var Az Çok Az Y Yok Az Yok Çok 3. Bitki hücrelerindeki üç farklı organelde tüketilen ve üretilen maddeler, aşağıdaki şemada verilmiştir. Organel çeşidi Üretilenler Tüketilenler X Y Su Besin Karbondioksit Karbondioksit Karbondioksit Besin Su Z Glikoz Nişasta Su Oksijen Buna göre, bazı özellikleri verilen bu organellerin görevleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirimiştir? X y Z A) Sindirim Solunum Fotosentez B) Fotosentez Solunum Sindirim C) Solunum Sindirim Fotosentez D) Solunum Fotosentez Sindirim Z Var Yok Yok Yok İncelenen hücrelerle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X hücresi bitki yapraklarında bulunur. B) Y hücresi hareket sisteminde bulunabilir. C) X ve Y hücreleri enerji tüketir, Z hücresi ise enerji kullanmaz. D) Z hücresinde çekirdek bulunmaz. 7. Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasında; I. Hücrenin sahip olduğu şekil II. Hücredeki organel çeşitliliği III. Hücre zarının yapısı ve görevleri şeklindeki özelliklerin hangileri farklılık oluşturur? A) Yalnız C) İve III B) İv e li D) I, II ve

5 ı/tfeo ÇİStlnıV Çekirdeğin özellik ve görevleri arasında, aşağıdaki verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Hücrenin genetik özelliklerini belirler. B) Hücrenin gelişme ve çoğalmasında etkili olur. C) Hücre zarı, sitoplazma ve organellerde gerçekleşen olayları kontrol eder. D) Hücreyi dış etkilerden korur. cozım 11. Bir amipin dışarıdan besin alması, şekilde gösterilmiştir. Amipin bu besinden faydalanması için, besini parçalaması gereklidir. Besin 9. Hücre zarına ait olan bazı özellikler, tabloda verilmiştir. Bu olay, hücre içerisindeki hangi organel tarafından gerçekleştirilir? Özellik no I Hücre zarının özelliği Besin maddelerinden oluşur. A) Golgi aygıtı C) Ribozom B) Mitokondri D) Lizozom II Madde alış verişini sağlar. III Seçici geçirgendir. IV Hücreyi dış etkilerden korur. Farklı hücrelerin zarlarıyla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamalardan hangisi söylenemez? A) Hayvan hücreleri, dış etkilere karşı bitki hücrelerine göre daha dayanıklıdır. ^ESIB3F B) Bir bitkinin yaprak ve kök hücreleri, dışarıdan farklı maddeleri alabilir. fm o s u r cûtomı 12. Bir hücrede bulunan dört organel ve sitoplazmadaki fonksiyonları, aşağıdaki şemada gösterilmiştir. M % \ V Besin ve oksi- i / / jen üretir. \ \ Hücre için / J enerji üretir. C) Hücre zarları, hücreye yararlı olan maddelerin sitoplazmaya geçmesini sağlar. A D) Hücre hacmi ile hücre zarı, orantılı olarak büyür. rsvbsbt 4 ^ s -A U Salgı maddele- ) \ rinin oluşumu- J f i m sağlar. \ \ Protein / sentezler. r n i 10. Besin + Oksijen Karbondioksit + Su + Enerji Bu özelliğe sahip olan hücre, aşağıdaki canlılardan hangisinin vücudunda yer alır? Mitokondri organelinde gerçekleşen yukarıdaki olayla ilgili, aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? A) Hücredeki mitokondri etkinliğinin artması sonucu, karbondioksit üretimi artar. B) Hücrelerdeki mitokondri etkinliği ile akciğer etkinliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. C) Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde, mitokondri sayısı daha azdır. D) Mitokondri etkinliğinin artması durumunda, vücuttaki besin tüketimi artar. ' ' m ve Teknoloji -13-

6 Canlılık Hücreyle Başlar TEST Hücrenin temel kısımlarından birisi, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 4. Soğan zan hücresi ile yanak içinden alınan epitel hücresi arasında; I. Hücrenin mikroskoptaki görünümü II. Hücrenin dışındaki örtü çeşitleri III. Hücrede çekirdek ve organellerin varlığı özelliklerinden hangileri farklılık oluşturur? Belirtilen yapının özellikleri arasında, aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Yalnız I C) İve III B) İv e li D) I, II ve A) Esnek olma C) Canlı olma B) Koruyucu olma D) Hücreyi yönetme Bir karaciğer hücresindeki bazı organeller ve hücredeki görevleri tabloda belirtilmiştir. Organel çeşidi X Y Z K Hücredeki fonksiyonu Hücrenin bölünmesine yardımcı olur. Protein sentezinin yapılmasını sağlar. Yaşam için gerekli enerjinin üretilmesini sağlar. Yıpranmış yapıların sindirilmesini sağlar. Bu organellerin görev yapmaması durumunda oluşabilecek olaylarla ilgili, hangi olay yanlış olur? A) X - Hücre yaşamaya devam eder. B) Y - Hücrenin büyümesi durur. C) Z - Dışarıdan hazır enerji alınır. D) K - Hücrede besin sindirimi yapılamaz. Bitki ve hayvanların vücudunu oluşturan hücreler arasındaki farklılıkları belirtmek için, hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlış olur? 2 4 CMmi) a coıtmo Üç farklı canlıya ait olan X, Y ve Z hücrelerinin bazı özellikleri, tabloda karşılaştırılmıştır. Hücre kısımları Hücre Mitokondri Sentriyoller Kloroplast X Var Var Yok Y Var Yok Var Z Var Var Yok Bu hücrelerle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) X hücresi bitkilerde bulunur. B) Y, bir hayvan hücresidir. C) Z, bakterilere ait olabilir. D) X, Y ve Z hücreleri besin ve enerji tüketir. 6. Vücudumuzu oluşturan bazı vücut parçaları, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. çöxm A) Hücrelerin B) Hücrelerin şekli ve görevi görünümü farklıdır. farklıdır. & Ali Cevdet & C) Hücrelerin D) Hücrelerde beslenme biçimi çekirdeğin görevi farklıdır. farklıdır. Hülya Zehra Bu canlı parçalarının ait olduğu vücut birimleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. yapı 2. yapı 3. yapı A) Hücre Doku Organ B) Doku Organ Sistem C) Hücre Organ Sistem D) Doku Sistem Organ Sınıf Soru Bankası

7 7. Yaprak hücrelerinde bulunan kloroplastlar; güneş ışığını emerek, yaprakların yeşil renkli olmasını sağlarlar. \\f1deo Yeşil yaprakların bitki yaşamındaki görevi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Bitkinin uzamasını sağlamak B) Bitkinin çoğalmasını sağlamak C) Bitkinin beslenmesini sağlamak D) Bitkinin korunmasını sağlamak 8. Farklı canlılardan alınan X ve Y hücrelerinin bazı kısımları, şekillerde karşılaştırmıştır. Çekirdek (X hücresi) (Y hücresi) Hücre * çeperi 10. Üç hücreye ait olan bazı özelliklerin bulunma durumu, şemada karşılaştırılmıştır. v»j yfîdeo Ctetraü Canlı hücresi Işığı emerek besin yapma Hücre duvarı bulundurma Çekirdek ve organel taşıma Doku oluşturma X Var Var Var Var Y Yok Yok Var Var Z Yok Var Yok Yok Belirtilen hücrelerin ait olduğu canlı grubu, hangisinde doğru eşleştirilmiştir? V X hücresi Y hücresi Z hücresi Hayvan Bitki Bakteri B) Bitki Hayvan Bakteri C) Bitki Bakteri Hayvan D) Bakteri Hayvan Bitki Bu hücrelerde; I. Protein moleküllerini sentezleme II. Hücre bölünmesine yardımcı olma III. Güneş ışığını kullanarak besin sentezleme olaylarını gerçekleştiren kısımlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? I II III 11 Dört farklı canlının dokularından alınan bazı hücreler, mikroskopta inceleniyor. Aşağıdaki canlılardan hangisinden alınan ve incelenen hücrelerdeki organel çeşitliliği, diğerlerinden farklı olur? A) N M L B) K M N C) P N M D) K L P 3. Bitki ve hayvan hücreleri arasında; I. Beslenme ve çoğalma olaylarını gerçekleştirme II. Çekirdekte belli sayıda kalıtsal madde bulundurma III. Hücrenin dışında hem hücre zarı hem de hücre duvarı bulundurma şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır? A) YalnızI C) İve III B) I ve II D) I, II ve e n v e T ekn o lo ji İ r -15 -

8 1. Bir hücrenin yapı ve yaşamında; I. Çekirdeğin çıkarılması II. Hücre zarının zarar görmesi III. Sitoplazma ve organellerin etkinliğini kaybetmesi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi, hücrelerin bir süre sonra ölmesine neden olabilir? A) Yalnız II C) II ve III B) İv e li D) I, II ve 4. Genç bitki hücresindeki kofulda, hücrenin büyümesiyle beraber şekildeki değişme oluyor. Koful e * q M Genç hücre Büyüme Koful /. \ O o o v. J Koful Büyüme İL # v J Yaşlı hücre Buna göre, bitki hücresindeki kofullarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. İnsan vücudunda bulunan, canlı hücrelerle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Farklı organları oluşturan hücrelerin çekirdeklerinde, eşit sayıda kalıtım yapısı bulunur. T Sinan «i» Şevket B) Farklı organların yapısında, şekilleri farklı olan hücreler bulunabilir. f S T # Nuray Farklı organlardaki D) İnsanın büyümesi hücrelerin sürecinde, doku ve sitoplazmalarında, farklı organların yapısında çeşitte organeller bulunan hücre sayısı N bulunur. zamanla artabilir. - r Aylin 5. A) Büyümeyle beraber koful sayısı zamanla azalır. B) Hücredeki koful sayısı ile koful büyüklüğü ters orantılıdır. C) Koful büyüklüğü artan hücrelerin hacmi azalır. D) Yaşlı hücrelerdeki kofullarda bol atık vardır. Hücre yapıları ve canlıdaki etkinlikleriyle ilgili; I. Golgi organeli, ağızda tükürük, midede öz suyu, deride ter üretilmesini sağlar. II. Ribozomlar, büyüme ve gelişme dönemlerinde daha çok görev yapar. III. Çekirdek, canlıların göz rengi, boy uzunluğu, tüy rengi, konuşma şeklini belirleyebilir. şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? A) YalnızI C) İve III B) I ve II D) I, II ve 3. Bir hücrenin önemli kısımları, aşağıdaki şekilde verilmiştir. 6. Hücredeki bir organelde protein sentezlenmesi, şekilde gösterilmiştir _ - ( l >x ; y z! m Yukarıdaki hücre olayıyla ilgili olarak; Protein Şekilde gösterilen hücreyle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) İçerisinde kalıtım yapıları vardır. B) İhtiyaç duyduğu besinleri dışarıdan alır. C) Besin ve oksijen kullanarak enerji üretir. D) Dış etkilere karşı dayanıklıdır. I. Ribozom isimli organel görev yapmıştır. II. Bu olay bütün hücrelerde ortak olarak meydana gelir. III. Sitoplazmada gerçekleşen bir olaydır, şeklindeki açıklamalardan hangileri söylenebilir? A) Yalnız I C) II ve III B) İv e li D) I, II ve

9 7. Hücredeki iki organelin çevresiyle yaptığı madde alış veriş durumları, aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 9. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi, tüm hücrelerde ortaktır? si deo çiîüroü Güneş A) Hücre duvarı bulundurma B) Sitoplazma ve hücre zarı bulundurma C) Besin ve oksijen üretme D) Kamçısı yardımıyla hareket etme Organel Aşağıda verilen canlılardan hangisinin hücrelerinde, kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar çekirdek için- & de bulunmaz? Besin + Oksijen çmmi) A) Belirtilen olayların meydana gelmesini sağlayan 1 ve 2 nolu organeller hangisidir? Organel 1 Organel 2 A) Kloroplast Lizozom B) Mitokondri Kloroplast C) Kloroplast Mitokondri D) Mitokondri Golgi cisimciği Vdeo ÇötOmO 8. Hücrelerde bulunan; Organel 1 I Enerji üretir Organel 2 i Tükürük üretir Organel 3 i Enzim üretir 11. Hücrede bazı organeller numaralarla eşleştirilmiştir. 1 = M itokondri 3 = Ribozom 5 = Koful 2 = Lizozom 4 = Golgi 6 = Endoplazmik retikulum S inir h ü cre sid ir benim adım. O rganlara uyartı m esajı taşırım. Görevim i yaparken yoğun olarak enerji üretir ve tüketirim. & şekline sahip olan organellerin görevleriyle ilgili, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bu hücredeki organel dağılımı nasıl olmalıdır? Organel 1 Organel 2 Organel 3 A, Solunum Salgılama Protein sentezi B) Solunum Protein sentezi Salgılama C) Protein sentezi Salgılama Solunum D) Salgılama Solunum Protein sentezi Fen ve Teknoloji -17-

10 İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST - 5 İnsanların ergenlik döneminde; I. Büyüme ve gelişmenin hızlanması II. Her insanın kendine özgü olan kişilik özelliklerinin oluşması III. Bireylerin üreme yeteneği kazanması şeklindeki olaylardan hangileri meydana gelir? A) Yalnız C) İve III B) İv e li D) I, II ve a \Tıdeo Ütftinrti İnsanların üreme ve gelişme sürecinde meydana gelen aşamalı olaylardan dört tanesi, şemada verilmiştir. Teslislerde spermler, yumurtalıkta yumurta hücresi meydana getirilir. Dişi canlının yumurta kanalında yumurta ile sperm] birleşerek zigotu meydana getirir. j I J Dişi bireyde iki tane bulunur. Yumurta hücrelerinin üretilmesini sağlar. Yumurtaların döl yatağına ulaşmasını kaslı bir kanal sağlar. Eğer ortamda spermler bulunursa döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme sonucu zigot oluşur. Zigot üreme sisteminin bu geniş kısmına yerleşerek, gelişmeye başlar. Gelişim sonucunda bebeğin vücudu meydana gelir. Yukarıdaki parçada dişi üreme sisteminin hangi organıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır? A) Döl yatağı C) Yumurtalık B) Vajina D) Yumurta kanalı Bebek olgunlaştıktan sonra doğum olayıyla 1 Dünyaya gelir. I Bu şemada boş bırakılan yere, aşağıda belirtilen açıklamalardan hangisi yerleştirilemez? A) Üreme organlarında üreme hücreleri büyüme ve gelişmesi B) Embriyodan fetüsün meydana gelmesi C) Canlı taslağının anneden besin alarak büyüme ve gelişmesi D) Zigottan embriyonun gelişmesi İnsanlardaki büyüme ve gelişme olayları için, üç öğrencinin ifadeleri aşağıda verilmiştir. J Doğumdan itibaren ergenliğin sonuna kadar boy ve kütlenin artışına büyüme denir. Zeynep İnsanların yaşam süreçlerinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini geçirebilirler. f f j i Ahmet Sefa Bebekler, büyüme ve gelişme süreci boyunca fiziksel değişiklikler geçirirler.... Bu öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? 5. insanların üreme sürecinde meydana gelen bazı olaylar, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bebek Şekildeki olayların gerçekleşmesi sürecinde; I. Döllenme II. Büyüme ve gelişme III. Başkalaşım şeklindeki olaylardan hangileri meydana gelir? A) Yalnız Zeynep B) Yalnız Sefa A) Yalnız B) İv e li C) Ahmet ve Sefa D) Zeynep, Sefa ve Ahmet C) II ve III D) I, II ve

11 Döllenmede kullanılan üreme hücreleri, aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Yumurta Yumurta 8. & çölümü Sesim kalınlaştı ve koltuk altım kıllandı. Çok yaşlandım ve torunlarımı seviyorum. # Olgunlaştım ve boy ve kilom arttı. İlköğretim 4. sınıfa devam ediyorum. Belirtilen olay sonucu oluşan bireyler ve cinsiyet durumları hakkında hangi açıklama doğru olur? A) Bir tane birey oluşur ve erkek olur. B) İki tane birey oluşur ve kız olur. C) İki tane birey oluşur ve cinsiyet kız ya da erkek olabilir. D) Bir tane birey oluşur ve cinsiyeti bilinemez. Bir ailede bulunan üç birey, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Dört farklı yaş döneminin birer özelliği, yukarıdaki simgelerle verilmiştir. Yukarıdaki yaşam dönemlerinden hangileri yaş aralığı olarak birbirine en yakındır? A) C) B) D) 9. İnsanlardaki ergenlik dönemiyle ilgili olarak; I. Başlaması kişiden kişiye farklılık gösterebilir. II. Bu dönemi geçirenler yetişkinliğe geçiş yapar. III. Bu dönemde sadece bedensel değişim gerçekleşir. şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur? A) YalnızI C) II ve III B) İv e li D) I, II ve cûzmü 10. Üremenin gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu olaya döllenme adı verilir. Döllenmeden sonra çeşitli canlı yapıları oluşur y C Â Bu bireylerin ait olduğu gelişim dönemleri, hangi sinde doğru eşleştirilmiştir? 1. birey 2. birey 3. birey A) Bebeklik Çocukluk Ergenlik B) Bebeklik Ergenlik Yetişkinlik C) Ergenlik Yetişkinlik Yaşlılık D) Bebeklik Yetişkinlik Yaşlılık I I. yapı I I I. yapı Yukarıda gösterilen canlı yapıların isimleri hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1 II III A) Embriyo Zigot Bebek B) Bebek Embriyo Zigot C) Embriyo Bebek Zigot D) Zigot Embriyo Bebek

12 İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Üreme hücreleriyle ilgili olarak; I. Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşma II. Büyük ve hareketsiz olma III. Organel bulundurma IV. Küçük ve hareketli olma şeklindeki özelliklerden sperm ve yumurtaya ait olanları, hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Erkek ve kızların ergenlik döneminde, aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) Yüzde sivilcelerin çıkması B) Gırtlağın büyüyerek sesin kalınlaşması C) Göğüslerin büyüyerek belirginleşmesi D) Yüzde sakal ve bıyık oluşması Spermin özellikleri Yumurtanın özellikleri A) 1ve II III ve IV B) II ve III 1, III ve IV C) 1, III ve IV II ve III D) III ve IV 1ve II I? enam İnsanlarda üreme ve gelişme sürecinde, şekilde gösterilen olay meydana geliyor. Sperm Zigot 2. Sperm ve yumurtanın yapısında; I. Hücre etrafında zar bulunması II. Genetik özellikleri belirleyen yapıların bulunması III. Sitoplazma ve organel bulunması şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır? Gösterilen bu olayla ilgili olarak; I. Döllenme olayı şematize edilmiştir. II. Olay sonucu oluşan yapı, canlı gelişimini sağlar. III. Zigot oluşumunda eşit sayıda sperm ve yumurta kullanılır. şeklindeki açıklamaların hangileri doğrudur? A) Yalnız B) İv e li A) Yalnız B) İv e li C) II ve III D) I, II ve C) II ve III D) I, II ve 3. çözüm!) Merhaba; benim adım Meltem Bugün benim doğum günüm, 14 yaşına bastım. r 6. Bireylerin okuma, yemek yeme, giyinme ve el becerilerini öğrendiği yaşam dönemi, aşağıdakilerden hangisidir? CûiOmi) A) B) K J Sağlıklı ve normal bir gelişim gösteren Meltem de, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi gözlenmez? A) Duygusal dalgalanmalar görülür. B) Kendine güven duygusunda artış ve kararlılık görülür. C) Bebeklik D) 8 1 Çocukluk. m+ V C) Utanma duygusu oluşur. D) Bağımsızlık arayışı içerisindedir. Ergenlik Olgunluk Sınıf Soru Bankası

13 İnsanlarda üreme sürecinde kullanılan üreme hücreleri, şemada gösterilmiştir. 9. döneminin bazı özellikleri şunlardır: Erkek Birey Dişi Birey Arkadaşıyla oyun oynamayı sever. Kendi başına giyinebilir ve yemek yiyebilir. Önümüzdeki sene okula başlayacak. Büyüme ve gelişmesi hızlıdır. Yum urta J Öğretmen Öğretmen, aşağıdaki yaşam dönemlerinden hangisiyle ilgili bilgi vermektedir? Yumurta ve sperm arasındaki özelliklerin karşılaştırılmasıyla ilgili, hangi eşleştirme doğrudur? Hücre şekli Hücre büyüklüğü Hareket durumu A) Bebeklik dönemi B) Ergenlik dönemi C) Çocukluk dönemi D) Yetişkinlik dönemi A) Farklıdır Aynıdır Aynıdır B) Farklıdır Farklıdır Aynıdır C) Aynıdır Farklıdır Aynıdır D) Farklıdır Farklıdır Farklıdır 10. Hem embriyonun hem de anne adayının sağlığını; I. Radyasyonlu ortamda bulunmak II. Kontrolsüz ilaç kullanmak III. Sigara ve alkol kullanmak faktörlerinden hangileri olumsuz olarak etkiler? A) Yalnız C) II ve III B) İv e li D) I, II ve Bir insanın doğum sürecinde, şekilde gösterilen canlı yapılar oluşuyor. 11 cûsimv BAŞLA Erkek ve dişi üreme organları ergenlik döneminde olgunlaşır Belirtilen yapıların sahip olduğu özelliklerden hangisi yanlıştır? Göğüslerin belirginleşmesi sadece kızların vücudunda meydana gelir. j Yüzde sivilce çıkması sadece erkeklerin ergenlik döneminde A) 1 - Büyüme ve gelişme sonunda fetüsü oluşturur. B) 2 - Belli bir büyüme ve gelişme sonunda çocukluk dönemine geçer. C) 3 - Büyüme ve gelişme süreci sonunda embriyonun oluşmasını sağlar. D) 4 - Döllenme olayı sonucunda yumurtanın meydana gelmesini sağlar. Yukarıdaki etkinlikte kutulardaki bilgiler doğru (D), ya da yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde hangi harfin olduğu kutuya ulaşır? A) M B) N C )L D) K

14 İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Sağlıklı bir insanın, yaşam sürecinde meydana gelen; 4. Erkek üreme hücrelerinin üretilmesini sağlayan organ, aşağıdakilerden hangisidir? I. Doğum öncesi II. Çocukluk III. Ergenlik A) Salgı bezi C) Testis B) Sperm kanalı D) Penis dönemlerinin hangilerinde fiziksel değişiklikler daha çok gerçekleşir? A) İv e li B) I ve III 5. Bebeğin vücudunda doğum öncesi ve sonrasında hangi olay meydana gelir? C) II ve II D) I, II ve 2. Öğretmen, ders konusunu anlatırken aşağıdaki ifadeyi söylüyor ve bazı açıklamaları da tahtaya yazıyor. A) Yeni or9anların oluşması 0) _,jcre sayısının artması C) Yeni dokuların oluşması D) Soluk alıp vermenin başlaması CölOmO Ergenlik döneminde vücutta bazı fiziksel ve ruhsal değişmeler gerçekleşir. Spermlerin üretilip vücuttan uzaklaştırılması sürecinde erkek üreme organlarının kullanım sırası nasıl olur? 1. Yüzde sivilcelerin çıkması 2. Adet görmenin başlaması 3. Sesin kalınlaşması 4 Hayal kurma ve aşırı öfkelenme A) Testis - Penis - Salgı bezleri - Sperm kanalı B) Testis - Sperm kanalı - Salgı bezleri - Penis C) Penis - Testis - Sperm kanalı - Salgı bezleri D) Salgı bezleri - Sperm kanalı - Testis - Penis 7. Bir bebeğin gebelik sürecinde anne karnındaki konumu, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ruhsal değişmeyle ilgili olan örnek, belirtilen cümlelerin hangisinde verilmiştir? Omurga A) 1. cümlede B) 2. cümlede C) 3. cümlede D) 4. cümlede Plasenta Döl yatağı Göbek bağı 3. Ergenlik döneminde bulunan kız ve erkeklerde; I. Bedensel değişmeler II. Duygusal dalgalanmalar III. Zihinsel değişmeler şeklindeki değişmelerden hangileri ortak olarak gerçekleşebilir? A) Yalnız I C) II ve III B) İv e li D) I, II ve Bu bebek gelişimiyle ilgili olarak, aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Her bebek, anne karnından eşit boy ve kiloya sahip olarak doğarlar. B) Döl yatağı, gelişim süreci boyunca yavruyu dış etkilerden korur. D) Göbek bağı, bebek ile anne arasındaki fiziksel bağlantıyı sağlar. C) Yavrunun madde ihtiyacını annenin vücudu karşılar Sınıf Soru Bankası

15 .. I 1w _... Test İnsanların üreme sürecinde meydana gelen dört yapı, aşağıdaki şemada verilmiştir. Bu yapıların oluşmasını sağlayan olaylarla ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) 1 -» Adı embriyodur ve büyüme ve gelişme süreci sırasında meydana gelir. B) 2 Adı bebektir ve doğum olayıyla anne vücudundan dışarıya çıkar. C) 3 -> Adı zigottur ve döllenme olayı sonucu meydana gelir. D) 4 -> Adı spermdir ve yumurtalıktaki üreme olayları sonucu meydana gelir. 10. a çomm Bir insanın, yaşam sürecinde, aşağıdaki değişimler meydana geliyor. 2 yaşında 10 kg ağırlığa ulaşıyor. 5 yaşında 20 kg ağırlığa ulaşıyor. 10 yaşında 35 kg ağırlığa ulaşıyor. Bu durumun oluşmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki değişimlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre sayısı h ı ı ı Yaş Q) Doku sayısı B) Enerji tüketimi ı ı t Yaş D) 1 Boy ve kütle miktarı H K Yaş Yaş I Koltuk altı ve cinsel bölgenin kıllanması r Kas ve kemiklerin gelişerek vücudun büyümesi 11. Erkek ve kızlardaki ortalama boy uzunluğuyla ilgili olarak, şekildeki grafik hazırlanmıştır. İ çöft)no Boy uzunluğu (cm) 180-, 160- D Kız Erkek Tuğba Hakan Berna Numan 5-7 ' 8-10 Yaş grubu Gırtlağın büyümesi ve sesin kalınlaşmaya başlaması J Ter salgısının artması ve yüzde sivilce çıkmaya başlaması Yukarıdaki öğrencilerin hangi soruya cevap verdiği söylenebilir? A) Erkeklerin ergenlik döneminde gerçekleşen fiziksel değişiklikler nelerdir? B) Kızların ergenlik döneminde gerçekleşen fiziksel değişiklikler nelerdir? C) Erkeklerin ergenlik döneminde gerçekleşen ruhsal değişiklikler nelerdir? D) Kızların ergenlik döneminde gerçekleşen ruhsal değişiklikler nelerdir? Şekilde gösterilen değişim durumuyla ilgili, aşağıda verilen değerlendirmelerin hangisi yanlış olur? A) '1 'V -'} % o... B).p-p r r -f-' Ergenlik döneminin başlangıcında kız lar erkeklere göre daha hızlı büyür. Dört yaşına kadar kız ve erkek çocukları orantılı olarak büyüyebilir. V J C) ~./y. /y j y r y /y 1 D) 1...f ' - r - r - f - f - ı Ergenlik döneminin Çocukluk döneminsonunda erkekler de erkek ve kızladaha uzun boylu rın boy uzunlukları olurlar. eşit olur. ^

16 İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST İnsanlarda, zigotun gelişerek yeni canlıyı oluşturması sürecinde, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Organların oluşması B) Bölünmeyle hücre sayısının artırılması C) Genetik yapısı farklı hücrelerin oluşması D) Doku farklılaşmasının olması sı cozttrao Aşağıdaki akış şemasında sperm ve yumurtadan bebeğin oluşumuna kadar gerçekleşen olaylar ve bunlar arasındaki ilişki görülmektedir. 2. Ergenlik döneminde gerçekleşen ruhsal değişikliklere; I. İletişim kurmada güçlük çekme II. Bir konu üzerinde dikkatini toplayamama III. Sebepsiz can sıkıntısı hissetme şeklindeki özelliklerin hangileri örnek verilebilir? K yapısının gelişerek iki aydan sonra oluşturduğu X yapısına ne ad verilir? A) Zigot C) Embriyo B) Fetüs D) Bebek A) Yalnız I C) II ve III B) İv e li D) I, II ve 5. Ergenlik döneminde erkeklerde ses değişiminin olması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 3. Öğretmen sınıftaki öğrencilere, aşağıdaki posterleri göstererek ders konusunu anlatıyor. A) Sosyal değişim C) Fiziksel değişim B) Ruhsal değişim D) Kimyasal değişim CÖZOmO 6. Anne karnında bir bebeğin bazı gelişim evreleri, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Resim yapma Maç yapma Ç c.) Q Q \ Tfcîlsfe Em briyo Bu gelişim evreleriyle ilgili, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlendirme yanlıştır? Balık tutma Müzik çalma Öğretmenin anlattığı konu, aşağıda verilenlerden hangisidir? A) Ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişmeler B) Ergenlik dönemini sağlıklı geçirebilmek için yapılması gereken etkinlikler C) Büyüme ve gelişmeyi etkileyen etkinlikler D) İnsanlarda büyüme ve gelişme yöntemleri A) B)f C) Embriyo geliştikçe türe özgü canlı b içici mini alır. Yıldız Hilal Zigotun gelişmesi sonucunda embriyo meydana gelir. Embriyo, büyüme ve gelişme süreci sonunda bebeğin oluşmasını sağlanır. D) * B elirtilen gelişim süreci sonunda, ^ \ embriyonun ağırlığı değişmez. Mahmut ^ fw Zeynep i *3 s Sınıf Soru Bankası

17 7. İnsanlarda, embriyonun gelişmesi ve büyümesi ile ilgili olarak; I. Embriyoya gerekli olan besinler ve oksijen, anne vücudundan alınır. II. Embriyo tarafından oluşturulan çeşitli atık maddeler, anne vücudundaki organlarla dış ortama atılır. III. Embriyonun kanı ile anne kanı birbirine karışmaz, şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur? 10. Bir ailedeki bir birey kendisiyle ilgili olarak, aşağıdaki açıklamayı yapıyor: a& cdäftnü r i ) \ Yüzümde sivilceler çıktı. Boy ~ \ ve kilom artıyor. Koltuk altım- j da kıllar çıkmaya başladı. Belirtilen özelliğe sahip olan? birey, aşağıda verilenlerden hangisidir? A) Yalnız I C) İve III B) İv e li D) I, II ve A) Ali: 10 yaşında 8. S ideo çilomo...vücudum ve düşüncelerim sürekli değişiyor. Öfkemi kontrol etmekte güçlük çekiyor ve farkında olmadan insanların kalbini kırabiliyorum. Böyle durumlarda ne yapacağımı bilemiyorum. Bu halimi hep eleştiriyorlar. Beni eleştirmeleri yerine neden anlamaya çalışmıyorlar... D) JNNINMM i Haşan: 35 yaşında 9. Ahmet in yukarıda yaptığı açıklamayla ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet, bu davranışlarından dolayı hemen cezalandırılmalıdır. B) Ahmet ergenlik dönemine girmiş olmalıdır. C) Ahmet in faydalı uğraş veya hobilere yönlendirilmesi gereklidir. D) Sıkıntılarının geçmesi için Ahmet e yardımcı olunmalıdır. Öğretmen, ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklere dört tane örnek vermiştir. ı. 1. Hayatı ve çevreyi sorgulama 2. Kendi başına hareket etme isteği 3. Aşırı öfkelenme 4. Bulunduğu ortamda dikkat çekme isteği 11. Aşağıdaki yaşam dönemlerinin hangisinde insanlar konuşma ve yürüme yeteneğini öğrenirler? A) Bebeklik C) Ergenlik B) Çocukluk D) Yetişkinlik Ergenlik dönemindeki bir insanın vücudundaki hücre sayısı grafikteki gibi değişim geçiriyor. Bu insanın yaşam sürecinde, aşağıdaki değişimlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? B) Organ sayısı Öğretmenin belirttiği ruhsal alanlara, aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? A) Zihinsel Değişim B) Bağımsızlık Arayışı C) Duygusal Dalgalanma D) Kimlik Arayışı C) Vücut büyüklüğü D) Zaman Zaman Olgunluk oranı Zaman

18 Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Hayvanların üreme ve gelişmesinde; I. Yumurta ve spermin görev yapması II. Meydana gelen bireyin, tıpatıp anne ve babasına benzemesi III. Oluşan yavrulara bir süre bakılması C6#M) 5. Üreme ve gelişme sürecinde yavru bakımı yapmayan" canlı çeşidi, aşağıdakilerin hangisinde veril- miştlr? A) B) şeklindeki özelliklerin hangileri ortaktır? A) Yalnız C) İve III B) İv e li D) I, II ve \ Yunus ^ 1 1 Tavuk m C) D) 2. Böcekler ile kurbağalar arasında, aşağıda verilen olaylardan hangisi ortaktır? A) Yumurtanın dişi vücudunda döllenmesi B) Yavrunun başkalaşım geçirmesi C) Üremek için suyun gerekliliği D) Yavruların karada yaşaması ve büyümesi 6. Balık ve kurbağaların yumurta ve spermlerini su ortamına bırakması, aşağıdakilerden hangisini sağlamak içindir? Balık, kurbağa ve bir çok omurgasız hayvanda, yumurtanın döllenmesi suda gerçekleşir. Bu döllenme şekliyle ilgili olarak, aşağıdaki değişmelerden hangisi doğrudur? A) Döllenmeyi B) Yavrunun korunmasını C) Başkalaşımı D) Embriyonun gelişmesini A) Döllenme şansı B) Döllenme şansı Sperm ve yumurta sayısı Döllenme şansı ) Döllenme şansı Sperm ve yumurta sayısı ib J B L jm U N L J fo Sperm ve yumurta sayısı Sperm ve yumurta sayısı 4. Doğurarak çoğalma etkinliğiyle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu üreme yönteminde, yavru canlının gelişmesi anne karnında (döl yatağında) olur. B) Kurbağa, kuş ve memelilere ait hayvanlarda bu üreme tipi kullanılır. C) İnsanlar, bu üremeyle nesillerini devam ettirirler. D) Doğan yavrular annenin süt salgısıyla beslenir. Öğretmen derste şekildeki posteri göstererek konusunu anlatıyor. Öğretmenin anlattığı konunun başlığı, aşağıdakilerin hangisidir? A) Kuşlarda Yavru Bakımı B) Kuşlarda Kuluçkaya Yatma C) Kuşlarda Yumurtada Embriyo Gelişimi D) Kuşlarda Döllenme

19 T m ** Test Merve, ders konusu olarak hazırladığı ödevini, sınıfta arkadaşlarına şekildeki gibi anlatıyor. M ieo Cû, ümiı Yumurta ve sperm dişinin vücudunda döllenir. Canlı taslağı olan embriyo gelişimini ana canlının vücudunda tamamlar. Doğumdan sonra yavru canlı ebeveynleri tarafından korunur ve beslenir. M erve Merve nin açıklamasını yaptığı hayvan çeşidi, aşağıda verilenlerden hangisidir? cteümo 10. İnsanların üreme ve gelişmesi sırasında meydana gelen yapı ve olaylar, aşağıda verilen canlılardan hangisinin üreme sürecine daha çok benzer? A) B) Kurbağa Leylek Balık 11. Bir kurbağanın, hayat döngüsünde meydana gelen üreme ve gelişme olayları, aşağıdaki şekilde gösterilm mi* ir- çözümü Yavru ; canlı Bu canlıda üç farklı olayın meydana geldiği yerlerle ilgili olarak, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur? Yukarıda verilen canlı grupları, hangi özelliğe göre aynı grupta toplanabilir? A) Vücut ağırlıklarına göre B) Beslenme biçimlerine göre C) Üreme şekillerine göre D) Yaşama ortamlarına göre Döllenmenin yapıldığı ortam Başkalaşımın yapıldığı ortam Fen ve Teknoloji

20 Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Yumurta üzerine kuluçkaya yatarak ve doğurarak yapılan çoğalmalar arasında, aşağıdakilerden hangisi farklılık oluşturabilir? A) Yavrunun gelişirken anne karnında bulunması ve buradan besin alması B) Üreme sırasında döllenmenin dişinin vücudunda gerçekleşmesi C) Üretilen yavruların, kendilerine yeterli oluncaya kadar korunması D) Her yeni bireyin oluşumunda, bir yumurta ve bir spermin kullanılması 2. Zeynep, çevremizde bulunan iki farklı canlıyla ilgili olarak, aşağıdaki posterleri hazırlıyor. 4. cöiüm Dikence balıklarının erkekleri, dişiyi yumurtlayıncaya kadar izler ve yumurtaları hazırlanan çukurlara bırakmalarını sağlarlar. Daha sonra da, erkek balıklar kendi spermlerini yumurtaların bırakıldığı çukurlara bırakırlar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu balık türünün devamlılığını olumsuz etkiler? A) Çok sayıda üreme hücresi oluşturulması a Üreme hücrelerinin suyun dalgalı olduğu zamanlarda bırakılması B) Üreme hücrelerinin aynı zamanda bırakılması D) ~ «s Üreme hücrelerinin aynı yere bırakılması Bu posteri derste kullanan Zeynep in anlattığı konu, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayvanlarda Döllenme Olayı B) Hayvanlarda Başkalaşım Süreci C) Hayvanlarda Yavru Bakımı D) Yavru Canlıların Sütle Beslenmesi Somon balıklarının yavrunun oluşma ve gelişmesinde hangi faktör diğerlerinden daha az etkili olabilir? A) Suyun sıcaklığı C) Besin miktarı B) Suyun akıntısı D) Güneş ışığı 3. Aşağıda verilen canlı türlerinden hangisi, üremesi sırasında kuluçkaya yatmaz? V» _ tfîtfeo A) Çözümü 6. Kuş yumurtalarındaki besinin, daha fazla olması sağladığı özellikle ilgili olarak, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? A) B) faliye f\\ Kemal ^ Çok sayıda üreme hücresi üretilmesini sağlar. a Yumurtanın döllenme şansının artmasını sağlar. : ^ Yavrunun yumurta içinde gelişmesini tamamlamasını sağlar. Salih D) Canlının yumurtada başkalaşım geçirmesini sağlar. Erdal Sınıf Soru Bankası

21 Test fiieo i ox m Balıkların çoğalmasıyla ilgili olarak; I. Sperm ve yumurtalarını su içine bırakarak, döllenmesini sağlarlar. II. Az sayıda üreme hücresi üretirler. III. Yavru gelişmesi, yumurta ve su içinde gerçekleşir, açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) İve III B) İv e li D) I, II ve 3. Kuş ve kurbağaların üreme ve gelişmesinde, aşağıdaki olayların hangisi ortak olarak gerçekleşmez? A) Döllenmenin dişi vücudunda yapılması B) Yumurtanın döllenerek zigotu oluşturması C) Yumurtayla üremenin sağlanması D) Embriyodan gelişim süreci sonunda yavru oluşması 3. Doğada bulunan bir canlı hayat döngüsünde meydana gelen olayları, aşağıdaki gibi anlatmıştır. Yumurta ve spermler, vücudumda birleşir ve zigotu oluşturur. Zigot, vücudumda gelişerek yavru canlıları meydana getirir. Yavrularım başkalaşım geçirmez, oluştuğunda atasına benzer. Yavrularımı kendi kendine yeterli oluncaya kadar korurum. Vtdeo cöivrn Yavrunun dişinin vücudu dışında gelişmesi Yavrunun kendi kendine beslenmesi Şemadaki üreme özellikleri yazılan balonlardan kaç tanesi, kurbağaların üreme ve gelişmesiyle ilgilidir? A) 2 B) 3 C) 5 D) Öğretmen aşağıdaki şekli tahtaya asarak sınıfa Bu iki canlı arasındaki ortak özellikler nelerdir? sorusunu sormuştur. Kurbağa Alabalık Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? A) y S(tyl(k yumurtq ve sperfn üretirler. Bu canlının verdiği bilgilerin doğru ve yanlış olma durumu, aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilmiştir? B) Ahmet Yumurtaların bir kısmı döllenirken, bir kısmı suda yaşayan canlılar ta ra f ından yenir. 1. bilgi 2. bilgi 3. bilgi 4. bilgi A) Doğru Doğru Yanlış Yanlış B) Doğru Yanlış Doğru Doğru Döllenme ana canlının vücudu dışında suda gerçekleşir. C) Doğru Yanlış Doğru Yanlış Her kişide başkalaşım geçirir. D) Yanlış Doğru Yanlış Doğru Emin f en ve Teknoloji -29-

22 Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. TEST Aşağıda verilen özelliklerden hangisi, bütün memeli türleri için ortak değildir? A) Her doğum sırasında bir tane yavru meydana getirilmesi B) Oluşan yavruların atalarına çok benzemesi C) Embriyoların anne karnında oluşup, bir süre gelişmesi D) Yavruların bir süre sütle beslenmesi & cûzmiı 4. Haşan, ev ödeviyle ilgili olarak, şekilde gösterilen şemayı hazırlıyor. Yumurtası dişi vücudu dışında döllenenler Yumurtası dişi vücudunda döllenenler 2. Kuş ve memelilerin üreme ve gelişmeleri arasında; I. Dişi canlının yumurtayı ısıtmak için kuluçkaya yatması II. Yumurta ve zigot adlı yapıların dişi canlının vücudunda meydana gelmesi lil. Balık ve kurbağalara göre daha az sayıda yavrunun meydana gelmesi şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır? Haşan ın bu şemayı tamamlayabilmesi için, X ve Y yazılan yere, hangi canlıları yerleştirmelidir? X canlısı Y canlısı A) 1 ve 3 2 ve 4 B) 1 ve 2 3 ve 4 C) 2 ve 3 1 ve 4 A) Yalnız C) II ve III B) İv e li D) I, II ve D) 1 ve 4 2 ve 3 Cfliöroü Bir öğrenci, hayvanların üreme ve gelişme durumlarını araştırmak için, aşağıdaki düzeneği hazırlıyor ve gerekli gözlemleri yapıyor. & cöüm 1 2 Sorulan sorular Verilen cevaplar [ Nasıl çoğalır? Yumurtayla çoğalır. I Yavru gelişimini nerede 1 tamamlar? I Yavru bakımı var mı? Yumurta ve su içinde! tamamlar. Yavru bakımı yoktur. 3 I Başkalaşım geçirir mi? Evet geçirir. Şemada belirtilen özelliğe sahip olan hayvan çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir? Bu deneyi yapan öğrenci; I. Yumurta ve spermlerin su içerisinde birleşmesi II. Yumurtadan çıkan yavruların ana canlıya benzemesi III. Ana canlının yavru canlılara bakması şeklindeki sonuçların hangilerine ulaşabilir? A) Yalnız I C) II ve III B) İv e li D) I, II ve 6. Sınıf Soru Bankası

23 Test Balıklar; suda döllenme ve suda gelişme yaparak, yumurta oluşumuyla çoğalırlar. Balıkların çoğalmasıyla ilgili olan bazı özelliklerin değişimi, grafiklerde gösterilmiştir. 8. Doğada bulunan hayvan türlerinden üç tanesi, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Döllenme Döllenme Döllenme oranı oranı oranı Suyun Üreme hücresi Üreme hücreleri harekeli sayısı arasındaki uzaklık Belirtilen canlılar arasında, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Buna göre, aşağıdaki koşulların hangisinde, balıkların oluşturduğu yavru sayısı en fazla olur? A) A) Durgun suda, aynı yere, çok sayıda sperm ve yumurtanın bırakılması B) Akıntılı suda, aynı yere, çok sayıda sperm ve az sayıda yumurtanın bırakılması B) C) O D) C) Durgun suda, farklı yere, az sayıda sperm ve çok sayıda yumurtanın bırakılması D) Akıntılı suda, farklı yere, çok sayıda sperm ve yumurtanın bırakılması 7. Hayvanlar A 1Ü.UH.1 Balinalar, soğuk sularda yaşar ve plankton adı verilen çok küçük canlılarla beslenir. Bazı türlerinin boyları 30 metreye, ağırlıkları 200 tona ulaşabilir. Okyanuslarda yaşayan sıcak kanlı memeli hayvanlardır. Tüm memeliler gibi onlar da yavrularını doğurarak dünyaya getirir ve kendi sütleri ile besler. Yine türlerine bağlı olarak 70 yıl ile 90 yıl arasında bir ömürleri vardır. Yumurtayla çoğalanlar Şemadaki sınıflandırmayla ilgili, I ve II nolu kutulara yerleştirilebilen hayvan grupları, hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Yarasalar, uçma yeteneğine sahip memelilerdir. Yarasaların parmakları uzamış ve esnek uçma derisiyle çevrilmiştir. Koklama ve tat alma duyuları çok gelişmiştir. Sıklıkla tek yavruları olur ve bu yavru anne tarafından bir süre taşınır. Sürüngenler, küçük kuşlar ve diğer yarasalarla beslenen türleri de vardır. Soğuk mevsimlerde, kış uykusuna yatar. I A) Balıklar B) Sürüngenler C) Kuşlar D) Memeliler II Kurbağalar Balıklar Kurbağalar Sürüngenler Buna göre balina ve yarasalar arasında, aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır? A) Beslenme biçimleri C) Yaşama ortamları B) Yaşam süreleri D) Üreme yöntemleri n ve Teknoloji

24 Aşağıdaki olaylardan hangisi, çiçekli bitkilerin tohum üretme miktarını artıran faktörlerden birisi değildir? 5. Bir çiçek ve yapısında bulunan dişi organ, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. A) Bitkinin çok sayıda dal üretmesi ve çiçek açması B) Bitkinin tozlaşma şansının, çeşitli faktörler yardımıyla artırılması C) Bitkinin uygun gelişim koşullarına sahip olması D) Bitki çevresinde çok sayıda otçul hayvanın bulunması Tohumun yapısı ve sahip olduğu özelliklerle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Bütün tohumların büyüklüğü eşittir. B) Çeneklerin yapısında, bol miktarda besin vardır. C) Embriyo, yeni bitkinin taslak halidir. D) Tohum kabuğu, embriyoyu dış etkilere karşı korur. Aşağıda verilenlerden hangisi, çiçekte bulunan, dişi organın kısımlarından birisi değildir? A) Tepecik B) Dişicik borusu C) Başçık D) Yumurtalık Çiçekli bir bitkinin temel kısımları, aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Belirtilen kısımlardan hangisinin zarar görmesi veya koparılması bitkinin yaşamını sürdürmesine engel olmaz? \trdeo cflitirati Bir tohumun çimlenebilmesi için; I. Sıcaklık II. Su III. Oksijen isimli faktörlerden hangileri gereklidir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III A) Gövde C) Çiçek Bir çiçeğin yapısında; B) Yaprak D) Kök I. Çiçek sapının fonksiyonunu kaybetmesi II. Taç yaprakların eksilmesi III. Dişi organın zarar görmesi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi tohum oluşumuna engel olur? A) Yalnız C) İve III B) I ve I D) live 7. Bir çiçeğin yapısında; I. Çiçek tozları (polenler) II. Yumurta III. Tohum isimli yapıların oluşmasını sağlayan kısımlar, hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A» Erkek organ MjJ B) Er! ek organ C) Dişi organ Yumurtalık Erkek organ D) Erkek organ Yumurtalık Başçık III

25 8. Aşağıdakilerden hangisi, çiçekli bitkilerin tozlaşmalarına yardımcı olan olaylardan birisi değildir? A) Bazı böceklerin çiçekten balözü ve polenleri toplaması B) Otobur bazı hayvanların ağaçlardan olgunlaşan meyve ve tohumları yemesi C) Rüzgarın esmesi ve polenleri uçurması D) Bazı kuşların çiçek tozu toplaması 11. Fen ve Teknoloji öğretmeni sınıfında, aşağıda belirtilen sunumu yapıyor. Arı ve benzeri böcekler ayak ve kanatlarına yapışmış olan polenleri bitkiden bitkiye taşırlar. Böylece bitkilerin polenleri aynı türdeki farklı çiçeklere taşınmış olur. Böceklerin bu işlemi, böceklerin beslenmesini sağlar ve bitkilerin üremelerine de yardımcı olur. Bundan dolayı böcek yaşamı ile bitki üremesi arasında doğrudan bir ilişki bulunur. 9. Bir bitkiden yeni bitkilerin oluşması sürecinde, şekilde gösterilen olaylar meydana geliyor. 1 Ç'Çek f ' [ :öi iinjo Genç bitki  Tohum r o «- Yukarıdaki şemada numaralandırılmış olayların hangilerinde büyüme ve gelişme etkinliği meydana gelir? Öğretmenin sınıftaki öğrencilere açıkladığı konunun başlığı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Bitkilerde Döllenme B) Bitkilerde Tozlaşma C) Bitkilerde Büyüme ve Gelişme D) Tohumun Çimlenmesi A) 1,2 ve 3 C) 1, 2, 3 ve 4 B) 3, 4 ve 5 D) 2, 3, 4 ve Çiçekli bitkilerin üremesiyle ilgili olarak, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlendirme yanlıştır? & cötom 12. Bitkilerin hayat döngüsünde meydana gelen üç olay, şekilde ayrı ayrı gösterilmiştir. F u f Tozlaşma olayı İ S K İ Çimlenme olayı Büyüme olayı Belirtilen olaylardan hangileri canlının gelişmesiyle, hangileri de canlının üremesiyle ilgilidir? C) D) Zeynep Üremeyle ilgilidir Gelişmeyle ilgilidir I 1 ve 3 I Yalnız 2 A) 1 ve 2 I Yalnız 3 B) j Yalnız 2 1 ve 3 C) Yalnız 1 2 ve 3 d) I :en ve Teknoloji

26 Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Çevreyi kirletmeden, canlı sağlığını koruyan üretim yöntemiyle yapılan tarıma ne ad verilir? A) Organik tarım C) İlaçlı tarım B) Gübreli tarım D) Verimli tarım 5. * ] cöiumi) Çiçekli bitkilerin üreme ve gelişmeleriyle ilgili bazı bilgiler şemada verilmiştir. Çizelgede verilen bilgiler doğru olanlar için (/), yanlış olanlar için (x) işaretleri kullanılıyor. Çiçekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme 2. Çimlenmekte olan bir tohumdaki canlı doku; I. Su II. Besin III. Oksijen isimli maddelerden hangilerini, dış ortamdan alarak metabolizmasında kullanır? a o *> o Tohumlar çimlendikten sonra genç bitki, güneş ışığından yararlanarak besin ihtiyacını karşılar. Tohumların çimlenmesi, çevre koşullarına bağlı olarak meydana gelir Tohum oluşumundan önce tozlaşma ve döllenme olayları meydana gelir. Her çiçekli bitki hayatı boyunca aynı sayıda tohum ve meyve üretilmesini sağlar. A) Yalnız I C) İve III B) İv e li D) I, II ve Buna göre, tabloda numaralandırılan yerler aşağıdakilerden hangisi gibi işaretlenmelidir? 3. Bazı bölgelerin uzun süre yağış olmaması sonucu oluşan çevre sorunu, şekilde gösterilmiştir. A) / B) / C) / D) X X / X / / / X X X X X 6. Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsü, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Cöiünti) Belirtilen durumun meydana gelmesi; I. Tohum çimlenmesi II. Bitki büyümesi III. Bitki yaşamı şeklindeki olaylardan hangilerine zarar verir? Zigot Embriyo \ A) Yalnız I C) II ve III B) İv e li D) I, II ve Şekilde numaralarla belirtilmiş olan olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? v»j cözomo Bir bitkinin çiçeklerindeki taç yaprakların oluşmaması durumunda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme oranı azalır? A) Fotosentez C) Tozlaşma B) Solunum D) Büyüme A) I Tozlaşma i Döllenme Çimlenme B) Döllenme i Tozlaşma Çimlenme C) Çimlenme I Döllenme ] Tozlaşma D) l Tozlaşma Çimlenme Döllenme Sınıf Soru Bankası

27 Test V\ieo ÇfliDroü Tohum çimlenmesini araştırmak için şekilde gösterilen düzenekler hazırlanıyor. Ancak yeterli süre beklenmesine rağmen tohumların çimlenmediği belirleniyor. Pamuk 10. Çiçekli bitkilerle ilgili olarak; Bitkiler; büyüme ve gelişmeleri için gerekli besini kendileri üretirler. Tohum içindeki embriyo, ihtiyaç duyduğu besini çeneklerden hazır alarak karşılar. Nemli, karanlık ve soğuk ortamda Pamuk Kuru, karanlık ve oda sıcaklığında Nemli, aydınlık ve havasız ortamda Tohum Tohumun çimlenmesi, bazı çevresel faktörlere bağımlıdır. Düzeneklerdeki tohumların çimlenmesini sağlamak için, eklenmesi gereken faktörler hangisindeki gibi olmalıdır? isimli öğrencilerden hangilerinin yaptığı açıklama doğrudur? T I II III Sıcaklık Oksijen Su B) Oksijen Sıcaklık Su C) Işık Oksijen Nem D) Işık Hava Işık A) Yalnız Ece C) Ali ve Ece B) Ece ve Cem D) Ali, Ece ve Cem 8. Aşağıdaki çevre koşullarından hangisi, tohum çimlenmesi ile bitki gelişmesini sağlamada ortak görev yapmaz? A) Toprağın nemli veya sulu olması B) Ortamın ışıklı veya güneşli olması C) Ortamın sıcak veya ılık olması D) Havada oksijen gazının varlığı cmürot» 11. Bir bitkinin hayat döngüsünde meydana gelen olaylardan birisi, şekilde gösterilmiştir. Genç bitki -Toprak 9. Bir bölgedeki bitki büyümesini doğrudan etkileyen faktörler arasında, aşağıdakilerin hangisi yoktur? Belirtilen bu olayın gerçekleşmesi sürecinde, canlı dokuda bulunan hücre sayısı nasıl değişim geçirir? A) Hücre sayısı B) Hücre sayısı Zaman Zaman ıı Hücre sayısı ı Hücre sayısı Yağmur Zaman Zaman

28 Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme TEST Çiçekli bir bitkinin yeni bitki oluşturma şansını artıran uyumlara; I. Çok sayıda çiçek oluşturması II. Oluşturduğu tohum sayısının fazla olması III. Tohumun etrafında etli ve tatlı bir meyve yapısının meydana gelmesi özelliklerinden hangileri örnek verilebilir? 4. Bir bitkinin büyüyebilmesi için; Oksijen Su * Böcekler ** Sıcaklık şeklindeki faktörler gerekir. Hazırlanan bir deney düzeneğindeki tohumların çimlenmesi için bu faktörlerden hangisi gerekli değildir? A) Yalnızlı C) İve III B) İv e li D) I, II ve A) Oksijen C) Böcekler B) Su D) Sıcaklık 2. Bir çiçeğin temel kısımları şekilde gösterilmiştir. ry 5. Bitkilerin tohum oluşum sürecinde, aşağıda verilen olaylardan hangisi meydana gelmez? «e o A> Toz aşma cfcümü C) Embriyo oluşumu B) Döllenme D) Çimlenme Çanak yaprak Çiçek sapı Bitkilerdeki polenlerin, çiçeğin X kısmından Y kısmına taşınması olayına ne ad verilir? A) Tozlaşma C) Tohumların yayılması B) Çimlenme D) Döllenme 6. n. mom Çiçeklerin yapısında bulunan iki organ, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 3. Mehmet, ödev konusunu anlatırken, aşağıda belirtilen açıklamayı yapıyor. Bitkiler kloroplast organelleri yardımıyla besin ve oksijen üretir. Bitkilerin yoğun olduğu yerlerde hayvanlar da yoğun bulunur. İnsanlar yaşamak için bitkilere muhtaçtır. Yeryüzündeki doğal yaşamın sürmesi bitkilerin varlığına bağlıdır. Tohum ve meyveler hayvanların beslenmesinde rol oynar. Ayrıca bitki kökleri, toprağın erozyona uğramasını önler. Bundan başka ilaç sanayinde bitki ürünleri de kullanılıyor. Mehmet Mehmet in ödev konusu, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Bitkilerin Önemi B) Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme C) Bitkilerin Yayılması D) Bitkilerde Tozlaşma ve Döllenme 1. organ Bu organların tohum üretimindeki rolleriyle ilgili, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) 1. organ çiçek tozlarının üretilmesini sağlar. C) D) 1. organ ve 2. organ arasında tozlaşma olayı meydana gelir. 2. organ döllenmenin gerçekleşmesinde görev yapar organ tohum oluşumunu, 2. organ tohumun çimlenmesini sağlar. J33S3T

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ÜREME ORGANI ÇİÇEK ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR. ÇİÇEĞİN KISIMLARI taç yaprak TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ başçık sapçık dişicik

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

6. SINIF FEN BİLİMLERİ

6. SINIF FEN BİLİMLERİ Hücreyi Tanıyalım - 1 Test - 1 1. Protein üretir Hücrenin en küçük organelidir Yukarıda verilen şemada "?" ile gösterilen kısma aşağıdaki yapılardan hangisi gelmelidir? 4. I. Bitki hücrelerinde bulunur.

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme f t 1. UNITE Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme CANLILIĞIN TEMELİ: HÜCRE Kazanımlar Bu bölümü bitirdiğimde; Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak olduğu gözlenir.

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır

4.Kofulları büyük ve az sayıdadır. Kofulları küçük ve çok sayıdadır Hücre: *Canlıları oluşturan birimlere hücre adı verilir. * Hücrenin varlığının ve özelliklerinin bilinmesi mikroskobun bulunmasıyla başlamıştır. İlk kez Robert Hooke yaptığı basit mikroskopla şişe mantarının

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME Salgı bezleri Testis İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Yumurta Büyük Hareketsiz Kuyruksuz Ayda bir defa üretilir. Dişi Üreme Yapı ve Organları Döl yatağı Yumurtalık Vajina Erkek Üreme Yapı ve Organları

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula!

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100. Çözümler: 1. Verilenleri Uygula! MAKDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ 04.03.2017 Biyoloji dersinden 9.sınıflar için Belediye Yarışması Çözümler: TOPLAM PUAN 100 1. Verilenleri Uygula! 1.1. mbriyonun daha doğrusu fetüsün gelişimi sırasıyla numaralar

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 1 BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI Bilimsel problemlerde hipotezler her zaman bir sonuca ulaşır. Bir problemle ilgili gözlem

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri 6 Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Konuyu pekiştiren farklı soru tipleri içeren alıştırma sayfaları... 2 Boşluk

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 ADIM ADIM YGS LYS 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 EMBRİYONUN DIŞINDA YER ALAN ZARLAR Zigotun gelişmesi ardından oluşan embriyo; sürüngen, kuş ve memelilerde

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom

6.Sınıf. Soru Bankası 8. I. Hücre II. Hücre. 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom Hücre 6. a. Hücre çeperi b. Sentrozom c. Kloroplast d. Lizozom I. Hücre II. Hücre d a c b d Bazı hücre organellerini şekildeki hücrelere yerleştiren öğrenci bir yerde hata yapmıştır. Hatanın giderilmesi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 27. Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.

Detaylı

6.Sınıf. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ. Test-01 I II III. Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir.

6.Sınıf. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ. Test-01 I II III. Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ 6.Sınıf Test-01 1. 4. I II III Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Buna göre I, II ve III numaralı yapılar aşağıdakilerden

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar....Üreme Yapı ve Organları. Üreme Yapı ve Organları............ Ayda...defa üretilir..... üretilir.............. 11 İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar mcanlıların

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

GELİŞME. Hücre. Canlıların

GELİŞME. Hücre. Canlıların CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME ve GELİŞME Hücre Canlıların solunum, boşaltım, büyüme ve beslenme gibi yaşamsal işlevlerini sürdürebilen en küçük parçasınaa hücre denir. Gelişmişş yapıdaki canlıların hücreleri

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı 1.Ünite : Canlılar ve İlişkileri 1.Besin Zincirinde Akışı Anahtar Kavramlar: Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil 1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme ÖĞRENME AANI: CANIAR VE HAYA ÜNE 1: CANIARDA ÜREME, BÜYÜME VE GEŞME AZANIM: 5. Çiçekli bir bitkide üreme ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. I. Besin II. ohum kabuğu III. Embriyo IV. Yumurta Bir tohumun yapısında yukarıda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 1. Hücre

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIM: 1. Hücre ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNTE 1: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELŞME AZANIM: 1. Hücre ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Canlının tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisiyle

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk

ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk ÜNİTE I: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME, GELİŞME A. HÜCRE 1. Yaşamın Temel Birimi Hücreye Yolculuk terliksi hayvan (paramesyum) ve mavi yeşil algler tek hücreli canlılardır. Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz.

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2017 A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. Kas Sistemi Destek ve Hareket

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0 Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Doç. Dr. Hakan Şevki AYVACI Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI - 6 ISBN: 978-605-364-305-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

a. Segmentasyon Gelişimin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmeler gerçekleşir. Bu bölünmelere segmentasyon denir.

a. Segmentasyon Gelişimin başlangıcında hızlı ve birbirini takip eden mitoz bölünmeler gerçekleşir. Bu bölünmelere segmentasyon denir. BÜYÜME VE GELİŞME Zigot ile başlayıp yeni bir birey oluşması ile sonlanan olayların tamamına gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, segmentasyon (bölünme), gastrula (hücre göçü),farklılaşma ve organogenez

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) 013-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIMLI ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Songül DUMAN Sınıfı: 6-B Tanı: Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı